Page 78

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Adres Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce Telefon 0 (380) 542 12 08 Faks 0 (380) 542 12 38 e-posta fbe@duzce.edu.tr İnternet Adresi www.fbe.duzce.edu.tr

78

AMAÇ: EAB Dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin, mesleklerini (öğretim üyesi, araştırmacı ve diğer) en iyi şekilde icra etmeleri için yetiştirilmelerini sağlamaktır. EAB Dalları tarafından oluşturulan ölçütlerle çeşitli kaynaklardan, yüksek standartlarda öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler. Akademik amaçlı programlara ek olarak, kişilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik lisansüstü programların hazırlanması için ortam yaratır. TARİHÇE: Düzce Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 01/03/2006 tarihinde kabul edilen, 17/03/2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 5467 sayılı Kanun ile kurulmuştur. Daha önce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan enstitü, Düzce Üniversitesine aktarılarak 20072008 eğitim-öğretim güz döneminde eğitime başlamıştır. Enstitü, 2547 sayılı kanun’un 19. ANA BİLİM DALLARINA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 11. maddesinde belirtilen görev, yetki ve sorumÖğrenci Sayısı luluklarını yerine getirmektedir. Eğitim-öğretim Ana Bilim Dalı Yüksek Doktora hizmetlerinin yürütülmesinde, 21.01.2008 tarih Lisans ve 26763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 23 doktora, 106 yüksek lisans öğrencisi eğitim görmektedir. Enstitümüzde tezli yüksek lisans eğitimi verilen sekiz ana bilim dalı mevcuttur.

Peyzaj Mimarlığı Orman Mühendisliği Orman Endüstri Mühendisliği Elektrik Eğitimi Yapı Eğitimi Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Kimya Matematik

9 29 13 23 14 8 2 8

8 8 7 -

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement