Page 59

lantısı değiştirilerek Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden Düzce Üniversitesi’ne Teknik Eğitim Fakültesi olarak aktarılmıştır. Bugün, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Makine Eğitimi, Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi, Yapı Eğitimi ve Eğitim Bilimleri Bölümü olmak üzere toplam altı bölümde 52 öğretim elemanı, 14 idari personel ve 777 öğrencisiyle eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. LABORATUVARLAR: Yapı Eğitimi Bölümünde zemin, beton, asfalt, topoğrafya ve malzeme laboratuvarları bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda zemin, beton, asfalt deneyleri ile Topoğrafik uygulamalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz teorisini gördükleri deneylerin çoğunluğunu sanayi ve iş hayatına yönelik uygulamalar yaparak öğrenmektedirler. Ayrıca laboratuvarlarımızda kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından talep geldiği durumlarda bölümümüz akademik kadrosu tarafından standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızda özelikle 1999 Marmara ve Düzce depremlerinde hasar gören ve deprem sonrasında inşa edilen yapıların beton ve çelik donatı deneyleri yapılmaktadır. Bunun yanında mevcut yapıların donatı miktarlarının profometre cihazı ile tespiti ve karot numuneler alınarak beton mukavemetleri ile ilgili bütün deneyler yapılabilmektedir. Ayrıca zemin laboratuvarımızda yapıların zemin etütlerine yönelik olarak sismik deneyler ile diğer zemin deneyleri yapılmaktadır. Bu laboratuvarda malzemelerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri için deneyler yapılmaktadır. Ülkemizde yapılar çoğun-

Örnek Olmaktır.

lukla betonarme olduğundan deneyler daha çok beton, çimento, yapı çeliği gibi malzemeleri kapsamaktadır. Bunların dışında ahşap ve çeşitli kompozit malzemeler üzerinde de deneyler yapılabilmektedir. PROJELER/ ETKİNLİKLER: Fakültemizde dört adet BAP projesi tamamlanmış ve dört adet BAP projesi de devam emektedir. Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümünde “Hetorejen Ağlarda Paket Yönlendirme Optimizasyonu” isimli proje devam etmektedir. Yapı Eğitimi Bölümünde; iki adet proje tamamlanmış ve bir proje devam etmektedir. Elektrik Eğitimi Bölümünde; “Karadeniz Sahillerinde (Akçakoca Civarı) Deniz Dalgalarından Elektrik Enerjisi Üretimi için Fizibilite Araştırması” ve “Senkron jeneratör uç geriliminin bulanık mantık yöntemleri kullanılarak uyarmalı denetimi” isimli projeler bitirilmiş ve “Düzce İlindeki Enerji Dağıtım Sistemlerindeki Enerji Kalitesinin Harmonikler Açısından Değerlendirilmesi” isimli proje devam etmektedir. Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümünde; “Farklı Ahşap ve Ahşap Esaslı Malzemelerin İşlenmesinde Uygun Makine Kesici Özellikleri ve Kesme Teorisi Kriterlerinin Belirlenmesi” isimli proje devam etmektedir. Döner Sermaye kapsamında Yapı Eğitimi Bölümü laboratuvarlarında birçok deneysel çalışma yapılmaktadır. Yine Yapı Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarınca yöremizdeki çeşitli sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümünce Fakültemizin ve Üniversitemizin ihtiyacı olan bir kısım mobilyalar üretilmektedir.

59

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement