Page 58

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

Adres Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce Telefon 0 (380) 542 11 33 Faks 0 (380) 542 11 34 e-posta tef@duzce.edu.tr İnternet Adresi www.tef.duzce.edu.tr PERSONEL

58

Profesör

1

Doçent

7

Yrd. Doçent

14

Öğretim Gör.

9

Araştırma Gör.

15

Uzman

2

İdari Personel

16

AMAÇ: Meslek yüksekokullarına, Teknik ve Anadolu Teknik Liselerine ve Endüstri Meslek Liselerine Teknik Öğretmen ve endüstri alanında uzman yetiştirmektir. TARİHÇE:Düzce Teknik Eğitim Fakültesi 11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve Düzce’de ilk Fakülte olma özelliğini kazanmıştır. Önce Tarım Köy İşleri Bakanlığı’na ait Kooperatifçilik ve El sanatları Eğitim Merkezinde eğitim-öğretime başlamıştır. İkinci aşamada “Tekel Tütün İşletme ve Deposu” binasında 17 Ağustos 1999 tarihine kadar eğitim-öğretime devam ettiği gibi geçici bir süre Orman ve Tıp Fakültelerine de ev sahipliği yapmıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde orta hasarlı duruma gelen Teknik Eğitim Fakültesi iki ay daha aynı binada eğitim vermiş daha sonra 1999-2000 Eğitim öğretim yılında aynı binanın bahçesine yapılan prefabrik dersliklerde ve Eski Uzun Mustafa İ.Ö.O’da devam etmiştir. Bu arada 12 Kasım 1999 Düzce depremi meydana gelmiş ve 6 öğrencisini kaybetmiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sahra çadırları ve konteynırlarda eğitim öğretime devam edilmiştir. Eylül 2001’de Orman Fakültesi binasının küçük bir bölümüne taşınan Teknik Eğitim Fakültesi 2003 yılında Konuralp Yerleşkesindeki kendi binasında eğitim öğretime başlamıştır. 17.03.2006 tarihinde ise 5467 sayılı Kanun ile adı ve bağ-

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement