Page 142

Düzce özellikle 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamında olduğundan dolayı çok sayıda sanayicinin faaliyet gösterdiği 2 adet ilan edilmiş organize sanayi bölgesine sahip, İlaç, makine, metal, tekstil, orman ürünleri gibi alanlarda güçlü sanayi kuruluşlarına sahip bir il durumuna gelmiştir. Özellikle 2006 yılında Düzce Üniversitesinin kurulması ile Sanayi ve üniversite işbirliği çalışmaları hız kazanmıştır. Düzce Üniversitesi Teknopark girişimini ilin tüm yetkilileri yakinen takip etmekte ve destek vermektedir. Özellikler Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, İlçe belediyeleri ve birçok sanayi kuruluşu süreci yakinen takip etmektedirler. Gerek Üniversitede gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi işbirliği toplantılarında gerek sanayicilerin ziyaretlerinde Düzce Teknopark girişimini çok önemsediklerini kurulumun gerçekleştiği takdirde kendilerinin Teknopark bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek istediklerini belirtmektedirler. Özellikle ülkemiz sanayisinin tanınmış firmalarından Sarsılmaz Silah Sanayi A.Ş., Standart Profil, Pakmaya, Mustafa Nevzat İlaç Sanayi, Nobel Farma İlaç Sanayi gibi birçok firma Teknopark bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmeyi arzuladıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca 2009 yılında Düzce Üniversitesi tarafından Devlet Planlama Teşkilatına “Düzce Üniversitesi Merkezi Araştırma Altyapı Proje” başvurusu gerçekleştirmiştir. Başvuru 5.000.000,00 TL bütçe kabul edilmiştir. Bu proje bütçe dilimleri serbest bırakılmış olup proje kapsamında 3 birimden oluşan Merkezi Araştırma Laboratuvarının kurulumuna karar verilmiştir. Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde “Düzce Üniversitesi Biyoparkı”, “Kimyasal Analiz ve Çevre Bilimleri Laboratuvarı”, “Malzeme ve Mekanik Laboratuvarı” kurulumlarına başlanmıştır. Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu; Fen-Edebiyat Fakültesi, Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüleri ile Teknopark’ta faaliyet gösterecek firmalar ve ilimizdeki diğer kamu ve özel sektör kuruluşları Ar-Ge faaliyetlerinde kurulacak bu laboratuvarlardan yararlanabileceklerdir. Düzce Üniversitesi Ar-Ge faaliyetlerini Düzce Teknopark bünyesinde sürdürmek isteyen kuruluşları ve genç girişimcileri beklemektedir.

142

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement