Page 141

muz 2010 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığında yapılan toplantı ile değerlendirilerek Düzce Teknopark’ın Kurulması kararı alınmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değerlendirme Kurulunun uygun görüşlerine dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 28/7/2010 tarihli ve 4803 sayılı yazısı üzerine alınan 2010/844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 1 Ekim 2010 tarihinde 27716 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak “DÜZCE TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ” kurulmuştur. Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösterecek kuruluşlara birçok avantajlar sağlanacaktır. Teknoparkta faaliyet gösteren firmalara yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları için gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet, Teknoparkta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin her türlü vergiden muafiyet, Teknoparkta çalışan araştırmacı, yazılımcı ve AR-GE personel ücretlerine ilişkin %50 SSK İşveren Payı istisnası ve Teknoparkta üretilen yazılımlar için KDV muafiyeti gibi birçok muafiyet sağlanmaktadır. Düzce Teknoparkı Ülkemizde kurulan 39. teknopark olmuştur Düzce Teknoparkı yerleşimi TGB-1, TGB-2, TGB-3 ve TGB-4 nolu alanlardan oluşmaktadır. Düzce Teknopark yapılanmasının üç aşamada gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 1. Aşamada 2 yıl içerisinde TGB-1 ve TGB-2 arazileri üzerinde Yönetim Merkezi, Ofis Binaları ve Ar-Ge binalarının tamamlanması planlanmaktadır. 2. Aşamada TGB-3 ve TGB-4 arazileri üzerinde Yazılım Stüdyoları ve Sosyal-Rekreasyonel Merkez binalarının tamamlanması, 3. Aşamada ise yine TGB-3 ve TGB-4 arazileri üzerinde Tasarım-Yaratıcılık (Model Üretim) Binaları, Bilim ve Teknoloji Kültür Merkezi ve Laboratuvarların oluşturulması planlanmaktadır. Düzce 1. Organize Sanayii Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen TGB-5 arazisi üzerinde ise Organize sanayi bölgesi içerisinde üretime yakın bir alanda Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek isteyen firmalara arazi kiralanması düşünülmektedir.

Girişimci Olmaktır.

141

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement