Page 139

yetişmesine katkıda bulunmuş olan, İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı emekli öğretim üyelerinden, hocamız Prof. Dr. Faik Yaltırık’ın ismi verilmiştir. Yeni bulunan Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği) ile birlikte Türkiye Florası’ndaki Peygamber çiçekleri (Centaurea)’nın sayısı 196’ya ulaşmıştır.

Cephalaria duzceënsis (Düzce Pelemir Otu)

Cephalaria duzceënsis (Düzce Pelemir Otu) ve Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği)’in tehlike durumu ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Bern ve Bitki Koruma Sözleşmesine göre (IUCN) 10 km² lik alanda 250 bireyden az bireye sahip olduğundan dolayı Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabına göre (CR) çok tehlike (Critical Endangered) altında bulunmaktadır. Elmacık Dağları’nda doğa korumaya yönelik çalışmalara başlanmaz ise Düzce bölgesine özgü bu endemik iki bitki türünün tehlike durumu (EW) doğada tükenmiş ( extinct in the wild) statüsüne dönüşmekle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle neslinin devam ettirilmesi için yerinde koruma kriterine (in-situ) göre doğal habitat alanlarının acil olarak koruma altına alınıp, neslinin devam ettirilmesi gerekmektedir. Yrd. Doç. Dr. Necmi Aksoy’un 2006 yılında yapmış olduğu “Elmacık Dağları (Düzce) Vejetasyon” adlı doktora çalışmasında bölgeden 100 familya, 331 cinse ilişkin toplam 631 adet bitki taksonu saptanmıştır. Bu bölgede 59 adet endemik bitki saptamış olup, endemizm oranı % 9.35’tir. Düzce Elmacık dağları, sahip olduğu bu endemizm oranı ile Önemli Bitki Alanları (ÖBA) kriterine sahip olup, Milli Park olabilecek nitelikte zengin biyolojik çeşitlilik merkezine sahip Batı Karadeniz’in en önemli flora bölgelerden birisi olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Bir Probleme Çözüm Olmaktır.

Centaurea yaltirikii (Düzce Peygamber Çiçeği)

139

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement