Page 136

DÜKMER

(DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİL,TARİH VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ) Dil, Tarih ve Kültürel Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Şubat 2010’da kuruldu. 04.04.2010 tarihinde DÜKMER Müdürlüğüne Okutman Çiğdem SÜTÇÜ atandı. AMAÇ: Bir toplumun yüzyıllarca devam eden ortak yaşayışından doğan maddi ve manevi değerlerinin, birikimlerinin ve davranış tarzlarının bütününe kültür denir. Bu tanımın içine: Halk Edebiyatı (Mani, Destan, Türkü, Ninni, Fıkra, Masal, Efsane, Atasözü, Bilmece, Tekerleme, Hikâye), Halk Oyunları, Halk Müziği, Köy Seyirlik Oyunları, Çocuk Oyunları, El Sanatları ve Zanaatları, Geçiş Dönemleri (Doğum, Sünnet, Evlenme, Ölüm), Halk Mutfağı, Halk Mimarisi, Halk Bilgisi (Halk Hekimliği, Halk Baytarlığı, Halk Zoolojisi, Halk Botaniği, Halk Meteorolojisi ve Halk Takvimi, Halk Hukuku), Giyim, Kuşam, Süslenme, Özel Günler- Karşılamalar- Uğurlamalar (Dini ve Milli Bayramlar, Kandiller, Mübarek Aylar, Nevruz, Hıdrellez, Askere ve Hacca Gidenleri Uğurlama ve Karşılama vb.), Aydınlanma-Isınma, Ölçme, Tartma ve Hesaplama Birimleri, Kalıp Sözler ve Sesler (Beddua, Yemin, Selamlaşma, İyi Dilek Belirtme, Sevme Sözleri ve Aile Bireylerine Seslenme), Dini Tutumlar ve İnanışlar (Nazar, Sayı, Rüya vs.), Ekonomik Yapı, Sosyal Yapı (Aile, Evlilik Tipleri, Komşuluk İlişkileri, Geleneksel Eğitim, Köy-Kent İlişkisi vs.)

136

Adres Düzce Üniversitesi Türk Dili Bölümü Konuralp Yerleşkesi 81620/Düzce Telefon 0 (380) 542 12 05 Faks 0 (380) 542 11 34 e-posta cigdemsutcu@duzce.edu.tr İnternet Adresi www.duzce.edu.tr

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement