Page 128

Geleneksel El Sanatları Programı’nı bitirenlere “Geleneksel El Sanatları Teknikeri” unvanı verilir. Geleneksel el sanatları teknikeri çalıştığı kurumda yapılacak iş için gerekli malzemenin alınmasını sağlar, çalışacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programının hazırlanmasında restorasyon mimarına, iç mimara yardımcı olur. Çalışmaların plana uygun olarak yürütülmesini sağlar. Uygulamaları bizzat yapar veya yaptırır. Milli Saraylar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde; yörede ve ülkedeki konuyla ilgili özel atölyelerde iş bulma imkânları vardır. Mezunlar ayrıca kendi özel atölyelerini kurarak piyasada çalışabilirler. Harita ve Kadastro Yeryüzünün tamamı veya seçilen bir kısmının ölçek dahilinde çizgisel gösterimleri olan harita yapım görevini üstlenecek bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet vermektedir. Yeryüzünün biçimini,yapay ve doğal şeklini ve bunlar

128

arasındaki ilişkileri matematik model ve ölçme yöntemlerine bağlı olarak belirlemeyi ve gösterimi içerir. Mezunlar özel sektörde harita büroları, inşaat, altyapı, imar, kadastro; kamu sektöründe, belediyeler, karayolları, Tapu Kadastro Müdürlükleri, İller Bankası, DSİ, Harita Genel Komutanlığı, Türkiye Elektrik Kurumu, Bayındırlık, Orman ve Çevre Bakanlığı ve haberleşme alanlarında çalışabilmektedirler. Lastik Ve Plastik Teknolojisi Lastik ve Plastik Programı, lastik sektörü ve plastik sektörü olmak üzere iki ayrı sanayi birimine hizmet vermektedir. Lastik ve plastik teknikeri, bu sektörde çalışan mühendise yardımcı bir eleman olup kimya, makine, işletme alanlarında; üretim, denetim, planlama, laboratuvar, kalite kontrol ve malzeme alımı vb. birimlerde çalışabilirler. Otomotiv sanayisinde, taşıt ve uçak lastikleri, çamurluk lastikleri, taşıt iç döşeme lastikleri, lastik ve kauçuk ayakkabı, kayış, hortum gibi lastik ile plastik mamuller imali üzerine çalışan fabrika ya da atölyelerde iş bulabilirler.

Değer Üretmek;

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement