Page 127

Üniversite–Sanayi işbirliğini geliştirerek, üniversitemizde endüstri-sahipli ve yönlendirmeli laboratuvarların geliştirilmesi ve laboratuvarların ortak kullanımının sağlanması gerçekleştirilecektir. Avrupa Akdeniz Gençlik Derneği tarafından sunulan ve T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları merkezi Başkanlığı tarafından onaylanan “Kısaca Avrupa Etkisi“ adlı proje kapsamında, Romanya, Estonya, Polonya, Macaristan ve Türkiye’den toplamda 34 genç Kaynaşlı MYO’yu ziyaret etmişlerdir. Gençler, 4’erli gruplar halinde Ebru, Çini, Takı ve Dokuma Atölyelerinde incelenmelerde ve uygulamalarda bulunmuşlardır.

Süreklilik Sağlamaktır.

TEKNİK PROGRAMLAR Çevre Koruma Ve Kontrol Doğal kaynakların verimliliklerinin korunması, çevrenin insan sağlığına ve refahına uygun bir biçimde düzenlenmesi konularında çevre mühendisine yardımcı olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesini amaçlar. Mezunlar; Çevre Bakanlığı’na bağlı çeşitli birimlerde, belediyelerde, özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedirler. Geleneksel El Sanatları Programın amacı, özellikle mimari eserlerde kullanılan, ahşap oymacılığı, alçı işleri, duvar resimleri, metal işleri, cam süslemeciliği gibi geleneksel el sanatlarımızın örneklerin belgeleyecek ve üretilen bilgiyi günümüz teknolojisine aktaracak nitelikte teknik ara eleman yetiştirmektir.

127

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement