Page 105

açılan sınavda başarılı oldukları takdirde, aşağıdaki alanlarda dört yıllık lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler. Elektronik mühendisliği, Elektronik ve haberleşme mühendisliği, Elektronik ve haberleşme öğretmenliği, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, Medya ve iletişim sistemleri, Havacılık elektriği ve elektroniği. İklimlendirme Ve Soğutma Teknolojisi Programı: Program; Enerjinin korunması ve idaresi, soğutma ve iklimlendirmenin temel kavramlarının anlaşılması, soğutma ve iklimlendirmenin temel ilkeleri, temel otomatik kontrol ilkeleri, teknik çizimler ve sistemler yerleşim planları ve özellikleri, ısıtma sistemleri ve ısı pompaları, elektrik konuları, ısı ve ısı akışı, psikrometri, atölye işlemleri (kaynak, lehim gibi birleştirme ve talaşlı, talaşsız işlemler), hava kanalları ve kanal sistemleri, yapı tesisatı, güneş enerjisi ve doğalgaz sistemleri, teçhizatların çalıştırılması, işletilmesi, bakım ve onarımı, yerleştirilmesi vb. Ayrıca matematik, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Y.Dil, Türkçe, Güzel Sanatlar gibi dersler, piyasaya adaptasyon ve uygulama becerisinin geliştirilmesi için Endüstriye Dayalı Öğretimi içermektedir.

Çeşitli gıda ve sanayi ürünlerinin uygun ortamlarda özelliklerini yitirmeden saklanması ve işlenebilmesi amacıyla, endüstriyel soğutma ve iklimlendirme sistemleri ile binaların iklimlendirme sistemlerini kuran, maliyet hesapları ile gerektiğinde bakım ve onarım işlemlerini yapan teknik elemandır. Eğitim sonunda alınan unvan: Eğitimini başarıyla tamamlayanlara ön lisans diploması ve “İklimlendirme-Soğutma Teknikeri” unvanı verilir. Çalışma alanları ve iş bulma olanakları: İklimlendirme soğutma ve teknikerleri çeşitli tesislerdeki soğutma ve havalandırma sistemlerinin işletilmesi, bakım ve kontrolü gibi hizmetleri yapmak üzere kamu ve özel sektör kuruluşlarında görev alabilirler. Meslekte ilerleme: Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde, Makine mühendisliği, Tesisat Öğretmenliği Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Tekniker olarak çalışan kişi isterse soğutma, iklimlendirme, ısıtma alanlarından birinde uzmanlaşabilir. Ayrıca, işyerinde idareci konuma yükselebilir.

Geçmişten Aldığımız Güçle Geleceğe Hükmetmektir.

105

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

KATALOG_TANITIM  

KATALOG UNIVERSITE

Advertisement