Page 13

Byznys

CARLSBAD REPORT

Trh s uměním u nás v posledních letech zažívá boom. Provozovatelé aukcí výtvarného umění zažívají i v době hospodářské krize zlaté časy. Za posledních deset let sběratelé na českých aukcích utratili přibližně 5,4 miliardy korun. Kolem 750 uměleckých děl bylo vydraženo za více než milionové částky. Zatímco v roce 2003 bylo na aukcích vydraženo jen 20 milionových položek, v posledních čtyřech letech se jedná vždy o víc než 100 obrazů a starožitností za rok. Uplynulý rok byl totiž z hlediska celkového obratu i počtu milionových položek na českému trhu s uměním rekordní. Ke koupi deseti nejdražších děl roku 2012 by případný zájemce potřeboval více než 200 milionů korun. O rok dříve by stejná díla vydražil za polovinu uvedené částky.

níci neočekávají v dohledné době na trhu s uměním výraznější výkyvy, předpokládají spíše stabilní výhledy.

N

EJLÉPE OBCHODOVATELNÁ JE ČESKÁ MODERNA

V Čechách se nejlépe obchodují ob-

E

KONOMICKÁ KRIZE NAHRÁVÁ INVESTICÍM DO UMĚNÍ

Sběratelé i nadále kupují a  prodávají umělecká díla a  dávají tím zřetelný signál, že i  uprostřed krize trh s  uměním funguje. Propad kapitálových trhů v  období ekonomické nejistoty je pro investory vždy jasným signálem, aby se porozhlíželi po bezpečnějších alternativách pro uložení peněz. A  právě investice do uměleckých děl je zajímavým alternativním způsobem zhodnocení peněžních prostředků. Odbor-

razy, které vznikly v období od přelomu 19. a  20. století do 2. světové války. Nejžádanější jsou díla klasické české moderny vzniklá v  meziválečném období. Kupující sází hlavně na jména slavných autorů jako jsou František Kupka, Emil Filla, Josef Čapek, Toyen, Jan Zrzavý nebo Jindřich Štyrský. Jejich díla jsou totiž zárukou vysoké hodnoty i  v  případě celkového poklesu cen uměleckých předmětů. Nejdražším prodaným dílem uplynulého roku byl Tvar modré českého malíře světového formátu Františka Kupky. Obraz z roku 1913 je uměleckým dílem, které má zásadní místo ve vývoji abstraktního umění. Nový majitel za něj včetně aukční přirážky zaplatil 57 422 500 korun. Vyvolávací cena obrazu přitom činila 45 milionů korun. Dílo se tak pro vydraženou astronomickou částku stalo nejdráže prodaným Kupkovým obrazem v historii. Hodnota tohoto obrazu spočívá kromě uměleckého významu též ve snadno rozpoznatelném autorském rukopisu jednoho z  nejvýraznějších českých malířů. S  největší pravděpodobností půjde o  zmařenou dražbu, jelikož se dodatečně uvedlo, že jde o  kulturní památku a  dílo nelze z  území ČR vyvézt. Vzhledem k  tomu, že tu rekordní částku měl v  úmyslu uhradit zahraniční zájemce, tak v reálu k obchodní transakci pravděpodobně vůbec nakonec nedojde. Kupka patřil k  zakladatelům moderního abstraktního malířství. Ve svých dílech se snažil zachytit téma pohybu. Český

malíř, jenž se nesmazatelně zapsal do dějin české i světové výtvarné tvorby, strávil většinu života v Paříži, kde také zemřel.

N

EJRIZIKOVĚJŠÍ A ZÁROVEŇ NEJVÝNOSNĚJŠÍ JSOU DÍLA MLADÝCH MALÍŘŮ Nejrizikovější investicí jsou díla současných malířů. Kvalita soudobých děl je totiž obtížně prokazatelná. Díla současných autorů ještě neměla šanci projít několikerými aukcemi a  obhájit svou uměleckou hodnotu. Podle odborníků ale právě díla mladých autorů mohou přinést nejvýraznější zhodnocení. Jejich cena totiž nebývá vysoká a  dočkají-li se odborného ocenění, může se jejich cena znásobit. K  tomu ale zpravidla dochází až v  delším časovém horizontu, investoři si na zhodnocení takové investice musejí počkat desítky let. CARLSBAD REPORT

9

CZ

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement