Page 22

CZ

CARLSBAD REPORT

Kulturní památka

S

TÁTNÍ HRAD A ZÁMEK BEČOV VYSTAVUJE VZÁCNÝ RELIKVIÁŘ SVATÉHO MAURA

UMĚLECKÉ DÍLO JE HODNOTOU SROVNATELNÉ S ČESKÝMI KORUNOVAČNÍMI KLENOTY

BEČOVSKÝ HRAD JE VÝJIMEČNÝ MÍROU DOCHOVÁNÍ STŘEDOVĚKÉHO VZHLEDU A ČETNÝMI AUTENTICKÝMI PRVKY. PRVNÍ ZMÍNKA O NĚM POCHÁZÍ Z ROKU 1349, ZHRUBA V TÉTO DOBĚ ZAPOČALA STAVBA BERGFRITU (OBRANNÉ VĚŽE) A KAPLOVÉ VĚŽE S NÁSTĚNNÝMI MALBAMI TECHNIKOU AL SECCO (MALBA DO SUCHÉ OMÍTKY) Z DOBY KOLEM ROKU 1360. POTÉ BYLA PŘISTAVĚNA REPREZENTATIVNÍ OBYTNÁ VĚŽ, JEDEN Z NEJVĚTŠÍCH DONJONŮ V ČECHÁCH. KOLEM ROKU 1400 BUDOVU POŠKODILO ZEMĚTŘESENÍ, KTERÉ ZANECHALO VE STAVBĚ MOHUTNÉ TRHLINY. V PRŮBĚHU 15. STOLETÍ BYLY OBYTNÉ ČÁSTI RENESANČNĚ UPRAVENY, DONJON A KAPLI PROPOJILA TABULNICE (OD SLOVA TABULE), SLOUŽÍCÍ KE SPOLEČENSKÝM A  REPREZENTATIVNÍM ÚČELŮM – HOSTINÁM A SLAVNOSTEM. ROKU 1813 KOUPIL BEČOVSKÉ PANSTVÍ FRÉDERIC AUGUSTE BEAUFORT-SPONTIN [BÓFOR-SPONTEN] (ROD POCHÁZEJÍCÍ Z LOTRINSKA, MATEŘŠTINA FRANCOUZŠTINA), VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ BYL HRAD UPRAVOVÁN VÝZNAMNÝMI ARCHITEKTY MOCKEREM A ZÍTKEM, DO KONFISKACE V ROCE 1945 ZŮSTALO BEČOVSKÉ PANSTVÍ V MAJETKU RODU BEAUFORTŮ.

18

CARLSBAD REPORT

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Carlsbad Report  

Carlsbad Report je exkluzivním společenským časopisem určeným zejména lázeňským hostům Karlových Varů. Magazín a je průvodcem po nejzajímavě...

Advertisement