Page 32

Interview met Clemens Cornielje

‘De natuur op de Veluwe is op orde’ tekst Ria Dubbeldam, foto’s Hans Dijkstra/gaw.nl

‘We hebben de laatste jaren veel in de natuur geïnvesteerd: in ecoducten, in uitplaatsing van recreatieterreinen in kwets­- ­ bare natuurgebieden. Er is op de Veluwe nog nooit zoveel natuurgebied geweest.’ Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van Gelderland vindt het prachtig, maar benadrukt dat om al die natuur te onderhouden duurzame dragers nodig zijn. ‘Het is dus in het belang van het gebied dat er ook geld verdiend wordt.’ Het interview stond al een tijd gepland, maar werd enkele keren uitgesteld in verband met de gezondheid van Clemens Cornielje, die soms zijn agenda verandert. En er kwam eens een buitenlands bezoek tussen, waar hij als het gezicht van Gelderland voorrang aan moest verlenen. Zijn secretaresse zocht verwoed naar gaatjes in de agenda. Op een vrijdagmiddag kwam het ervan. Het idee om in het Veluwse bos te gaan wandelen, lieten we snel varen: het regende pijpenstelen. Op zijn kamer in het provinciehuis ontspon zich met koffie en thee een hartelijk en inhoudelijk gesprek over de Veluwe, Gelderland, de poli­tiek en zijn gezondheid, waarover hij open spreekt. Na het behandelen van longkanker is bij hem in 2012 nierkanker geconstateerd. ‘Ik ben ongeneeslijk ziek, maar ik gebruik experimentele middelen en die slaan wonderwel aan. Ik hoop dat ze dat nog een tijd blijven doen.’

Waarom kiest u ervoor om te blijven werken? ‘Ik heb de mooiste bestuurlijke functie die er is, in de mooiste provincie. Dat zeggen mijn collega’s in andere provincies natuurlijk ook, maar ik ben de enige die objectief gelijk heeft! Zeven van de twintig nationale landschappen liggen toevallig wel in Gelderland. Objectiever kan niet. En we hebben een grote variatie: Gelderland is Nederland in het klein. Ik heb het reuze naar mijn zin. Zolang ze me hier willen houden, ga ik door. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om te stoppen. Ook omdat je veel kunt betekenen voor verschillende mensen.’

32

NIEUWE VELUWE 3/14

Tweehonderd jaar geleden zou de eerste Commissaris van de Koning van Gelderland (toen nog Gouverneur genoemd) niet zo’n warm pleidooi voor en over zijn provincie hebben gehouden. Aanvankelijk werden de Commissarissen die de koning benoemde om meer grip op de provincies te hebben, gezien als pottenkijkers. Het boek Van pottenkijker tot boegbeeld dat Cornielje deze maand in ontvangst nam, beschrijft dat heel mooi. Door de jaren heen ontwikkelde de functie zich. Van toezichthouder namens de koning werden de Commissarissen het gezicht, het boegbeeld van de provincies. Cornielje wordt daarnaast ook weleens ambassadeur van de Veluwe genoemd. ‘Ja, die titel heeft voormalig gedeputeerde Harry Keereweer met natuur in de portefeuille mij ooit eens gegeven’, reageert Cornielje. Natuurlijk een grapje maar wel degelijk met een serieuze ondertoon. ‘Als Commissaris van de Koning ben ik er trots op dat we het grootste aaneengesloten laaglandnatuurgebied van West-Europa in onze provincie hebben. De Veluwe heeft grote natuurwaarde en grote aantrekkingskracht op mensen om daar naartoe te gaan om van de natuur te genieten. Mijn partner en ik wandelen en fietsen ook graag op de Veluwe. Wij wonen in Arnhem Noord. Met een kleine tien minuten zijn we op de Veluwe. Weet je wat ik nou zo mooi vind? Inmiddels heb ik zo’n geoefend oog dat ik vaak aan het beheer kan zien op wiens grondgebied ik ben: Staatsbosbeheer, Natuurmonumen­ ten, Geldersch Landschap & Kasteelen, de Nationale Parken, vergeet het Kroondomein niet en dan zijn er ook nog de gemeenten en landgoedeigenaren die een eigen beheer hebben.’

Het is toch wel bijzonder dat u zo trots bent op de Veluwe. U bent immers opgegroeid in het Rivierengebied? ‘Maar ik hou ook nog erg van het Rivierengebied. De omgeving van Lobith aan de Rijn, waar ik ben geboren en getogen, is nog steeds een liefde. En als ik vanuit Doesburg, waar ik ook gewoond heb, over de IJssel richting de Veluwezoom kijk, dan vat dat veel samen: een stadje, een rivier, een prachtig uitzicht, een stuwwal. En dan die beken, waar vroeger de industrie van de Veluwe was. Door het water en de molens was er energie en schoon water voor wasserijen, papierfabrieken en koperslagerijen. Dat vergeten mensen die er recreëren wel eens. Het Apeldoorns Kanaal, eens ook belangrijk voor de economie, wordt voor

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nieuwe Veluwe 3 2014  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nieuwe Veluwe 3 2014  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement