__MAIN_TEXT__

Page 19

Dat was in de zomer van 2011. 5 miljoen euro telde de provincie neer voor de grond. Te veel geld, vonden tegenstemmende Statenleden. Een onmisbare schakel voor een ecologische verbinding tussen de Noord-Veluwe en Salland, betoogden voorstemmers die in de meerderheid waren. Inmiddels is het twee jaar verder. Hoe staat het ervoor met dit gebied? Projectleider Ab van Dijk van Geldersch Landschap laat het graag zien. Hij spreekt af voor de slagboom van het deel van het terrein dat nog wel in bedrijf is als distributiecentrum. Aan de andere kant van dit terrein stopt Van Dijk opnieuw. Nu voor een hek. Na wat gerommel met het slot rijdt hij door. Dit is de plek waar het om gaat: een vlak, leeg terrein. De voormalige papierfabriek is gesloopt en de grond gesaneerd. Hoewel? Er staat nog één fors gebouw: de waterkrachtcentrale. ‘Ja, die werkt nog. Nee, ik weet niet zo goed wat daarmee gaat gebeuren’, reageert Van Dijk, ‘maar het zou het geheel meer compleet maken als dat gebouw op den duur weggaat.’ Het is een rare puist in een straks natuurlijk terrein.

Het Geldersch Landschap is bij het project betrokken geraakt na de sloop en sanering. Ze kreeg het verzoek het terrein in te richten. Wie daarna eigenaar wordt en het in beheer neemt, is nog niet bekend, zegt Van Dijk. Mogelijk dat het Geldersch Landschap dat wordt maar dat is allerminst zeker. Niet alleen is het Geldersch Landschap straks met het terrein vertrouwd, aansluitend aan de andere kant van het Apeldoorns Kanaal heeft de organisatie gronden in de Hoenwaard, waar de nieuwe natuur straks op aan kan sluiten.

Gelijkenissen Het is opmerkelijk hoeveel gelijkenissen er zijn tussen de natuurontwikkeling bij de Berghuizer Papierfabriek en industrieterrein Beukenlaan in het Renkums Beekdal. Beide terreinen zijn onderdeel van een ecologische poort, een zone om dieren – met name edelherten – van de droge Veluwe een zo goed mogelijke doorgang te geven naar de uiterwaarden en de rivier. Bij Renkum gaat het om de Renkumse Poort en bij Wapenveld de Hattemer Poort. Ook in Renkum

‘Door bij het leegstaande papierfabrieksterrein een doorgang te maken, wordt als het ware een stop uit de flessenhals gehaald’

Het ecoduct Tolhuis over de A50 leidt edelherten naar de Berghuizer Papierfabriek.

Toelichting bij de illustratie. Om de doorgang voor edelherten vanaf de Noord-Veluwe richting de IJssel te vergemakkelijken wordt bij de voormalige Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld (zie rode streepjeslijn) een hertencorridor ofwel een doorgang voor edelherten gemaakt. Een wildsignaleringssysteem langs de N794 moet aanrijdingen voorkomen. Door bosachtig terrein bereiken herten een opener terrein met beschutting, poeltjes en een deels herstelde Grift. Ze worden de goede kant uitgeleid door een raster aan de noordzijde (golfterrein) en een aarden wal met bomen aan de zuidzijde (bedrijventerrein). Aangekomen bij het Apeldoorns Kanaal kunnen de herten via een natuurlijke oever het water in en aan de andere kant via uitklimplaatsen eruit en doorsteken via bos- en natuurterrein verder de IJsselvallei in naar de IJssel.

nieuwe veluwe 3/13

19

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nv3 2013  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nv3 2013  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement