__MAIN_TEXT__

Page 23

Natuurbeheer Waarom liggen er dode takken en bomen in het bos en hoe beschermen we de jeneverbes? In de serie Natuurbeheer brengt Nieuwe Veluwe achtergronden van natuurbeheer in beeld. In deze zevende aflevering: naar een meer natuurlijke beek.

geen natuurlijke beek

De Lunterse Beek zoekt zijn weg in de sterk verbrede bedding.

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nv3 2012 issuu  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nv3 2012 issuu  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement