Page 42

Wonderlijke waterwerken

stromen weer

tekst Wim Huijser, foto’s Jaap en Cees van Eijck

De Daniël Georgeplas (tegen de bosrand) met de aansluitingen van de Beek (voorgrond).

Onder monumentnummer 523972 staan ze in het register van de Rijks­ dienst voor het Cultureel Erfgoed: de Waterwerken van Van Beuningen op de Noorderheide bij Vierhouten. Toch hebben ze er tientallen jaren verloren bijgelegen. Totdat de heemkundige vereniging Nuwenspete zich het lot van het vervallen beken- en vijverstelsel aantrok. Na zeven jaar keihard werken worden de vijvers weer geregeld gevuld.

42

NIEUWE VELUWE 1/15

Het landgoed Noorderheide werd in 1920 ver­ worven door de Rotterdamse zakenman, haven­ baron en kunstverzamelaar Daniël George van Beuningen. Kort voor de Tweede Wereld­oorlog liet hij in het gevarieerde, heuvel­achtige land­ schap van loofbossen, dennenbos­sen en heide een villa ontwerpen door Frits Eschauzier, een van de meest gerespecteerde architecten in de jaren dertig. Tot in de kleinste details werd het huis uitgetekend. De schoor­steen­mantels werden voorzien van beeldhouw­werken en de windwijzer op het dak kreeg de vorm van een wild zwijn. De glazen pui met zicht op de hei werd zo ontworpen dat hij in zijn geheel in de grond kon zakken. Jarenlang hingen er wereld­ beroemde schilderijen in het landhuis, waar­ onder De toren van Babel van Pieter Brueghel de Oude. Een groot deel van zijn collectie schonk Van Beuningen in 1941 aan het Rotter­ damse museum Boijmans. Nadat in 1958 zijn gehele kunstverzameling door zijn kinderen aan het museum werd geschonken, verkreeg het de huidige naam: Boijmans Van Beuningen.

Gemetselde beek Van Beuningen had evenzeer een uitgesproken visie op de wijze waarop hij zijn landgoed in­ richtte. Om de verschillende kleine en grote vijvers – vijftien in totaal – in het gebied van water te kunnen voorzien liet hij in de oorlogs­ jaren een 3 kilometer lange gemetselde beek aanleggen. Niet helemaal zeker is of hij hiervoor ook gebruik maakte van de diensten van

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nieuwe Veluwe 1 2015  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nieuwe Veluwe 1 2015  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement