__MAIN_TEXT__

Page 41

GroenFront in actie tegen jacht op Veluws grofwild In oktober 2012 startte GroenFront, de Nederlandse afdeling van het internationale Earth First, een campagne tegen de bejaging van het Veluws grofwild. Niet dat alle jacht meteen moet worden beëindigd, het moet wel anders en minder. En het wild moet veel meer ruimte krijgen: minder hekken, meer randzones erbij, nieuwe corridors. Nieuwe Veluwe liep mee naar omgezaagde hoogzitten, luisterde naar de grieven van GroenFront en besprak die met twee wildexperts.

tekst Michiel Hegener, foto’s gaw.nl Het regent soms net niet en soms net wel terwijl Peter Polder en Joost van der Velde van GroenFront (GF) vanaf een parkeerplaats bij Ugchelen door het bos lopen over een geacci­ denteerd, hier en daar modderig parcours. Snel gaat het niet, maar toch doet het denken aan een wedstrijdmarathon: daarin zitten vaak ‘hazen’, renners die op het eerste deel extra hard gaan en tempo maken ten behoeve van de kopgroep en daarna wegzakken of afhaken. De Partij voor de Dieren ziet zich graag als ‘haas’ op de route naar meer dierenwelzijn. En GroenFront hoopt op de Veluwe de afschaffing van de plezierjacht snel naderbij te brengen. Polder: ‘We willen een discussie lostrekken die politieke ruimte creëert. Nu houden allerlei natuurorganisaties zich afzijdig en de Veluwse jagers willen al helemaal geen dialoog over het nut van de huidige grofwildjacht. Het is net als indertijd bij de Betuwelijn. Natuurclubs zeiden: ‘We zijn voorstander van transport over spoor dus we durven dit issue niet op te pakken.’ Toen dook GroenFront erin en kon ze niet anders dan zichzelf ook afvragen welke kant ze moest kiezen.’ Er zijn wel meer organisaties tegen de jacht van nu, beaamt Polder, ‘maar GroenFront

is militanter en duidelijker, dus kunnen we meer zeggen dan bijvoorbeeld de Fauna­ bescherming.’ Aarde eerst Militant, dat is een goede kwalificatie voor Groen­Front. Net als sommige militaire bewe­ gingen is ze opgebouwd uit cellen die niet van bovenaf worden aangestuurd, maar die zichzelf in het leven roepen en de naam GroenFront mogen gebruiken mits ze de beginselen onder­ schrijven. Het belangrijkste beginsel luidt: de aarde eerst, de natuur eerst – voor de belan­ gen van de mens en van de commercie. Ook militant is de werkwijze. Toen er in 2006 bij het Limburgse Schinveld een bos tegen de vlakte moest in verband met een aanvliegroute voor militaire vliegtuigen, bouwden en bewoonden GF-ers daar boomhutten zodat de vijand het bos niet kon omzagen. Dit keer zaagt GF zelf om – geen bomen maar hoogzitten. Bijna alle jacht op de Veluwe gaat vanuit een hoogzit, een paar meter boven de grond. Daar wacht een jager tot het wild ver­ schijnt, in sommige hoogzitten passen twee jagers. Polder: ‘Hoogzitten zijn bij uitstek het

nieuwe Veluwe 1/13

41

Profile for GAW ontwerp + communicatie

Nv1 2013 issuu  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Nv1 2013 issuu  

Nieuwe Veluwe gaat over natuur en landschap, kunst en cultuur en biedt een platform voor discussie en opinie. Nieuwe Veluwe beoogt een inhou...

Advertisement