Page 1

ANBO nieuwsblad / afdeling Nieuwegein / nr. 2 / 2010 De ANBO afdeling Nieuwegein is opgericht op 17 november 1979

H.K.H. prinses Mรกxima op bezoek in Nieuwegein

de

ANBO voor 50-plussers


de Opsteker is een uitgave van de ANBO, afdeling Nieuwegein Bestuur Voorzitter:  : H. Troost : 030 - 605 27 90 @ : troosttactics@planet.nl

Vice voorzitter:  : H.J. Govers : 030 - 274 66 43 @ : henkgovers@kpnmail.nl

Secretaris:

2e secretaris:  : G. van Brenk : 030 - 604 41 66 @ : gijs.van.brenk@casema.nl

Vacature Penningmeester:  : P. Callaars : 030 - 604 77 18 @ : callaars@casema.nl

2e penningmeester:

Algemene zaken:  : E. Platje : 030 - 603 52 17 @ : e.platje@ziggo.nl

Redactie de Opsteker:  : Gijs van Brenk  : Magda Suijker  : Ad Vos

Coördinator bezorging:  : Gijs Vink : 06 - 20 66 81 97 @ : gijsvink@casema.nl

Ledenadministratie:  : Ronald Huls  : Citadeldrift 49, 3436 CK N’gein : 06 - 12 86 30 85 @ : ronald.huls@casema.nl

Ziekenbezoek/verj.dagskaarten:  : Mevr. Y. Tienhoven : 030 - 603 52 17

Lay-out:  : Ad Vos : 030 - 604 60 47 @ : advos@casema.nl

Vrijwillige Bijdrage Fonds:

ANBO website afd. Nieuwegein: www.anbo.nl/nieuwegein

Giro 2092621 t.n.v. ANBO Nieuwegein Uw gift komt geheel ten goede van de afdeling Nieuwegein

Vacature

ANBO-website gewest: www.anbogewest.utrecht

Kopij voor de volgende Opsteker inleveren vóór 3 mei 2010 bij: Gijs van Brenk, Rembrandthage 470, 3437 PC Nieuwegein, of per @, gijs.van.brenk@casema.nl


Redactie nieuws De gemeenteraadverkiezingen zijn net achter de rug. Ik denk dat men hier en daar in onze gemeentelijke politieke partijen nog wel even op adem moet komen.

Onze nieuwe ledenadministrateur, Ronald Huls, is expert op het gebied van computers. Hij zal voortaan in de Opsteker telkens een onderwerp behandelen en dit, op voor ons begrijpelijke wijze uiteen zetten. Verder wil ik graag attenderen op het artikel over het beeldhouwen in speksteen. Een zachte steensoort die zich makkelijk laat bewerken.

De PvdA bijna gehalveerd‌ Leefbaar Nieuwegein van 1 naar 4 zetels, de Seniorenpartij verdubbeld: van 1 naar 2 zetels!

Voorts vind u artikelen over gezondheid, sport, boeken en film. Is dec. al weer voorbij dan?

Tijdens de verkiezingscampagne verzekert iedereen het beste voor te hebben met ons.

En natuurlijk onze puzzel: in het vorige nummer stond een verkeerde datum, dat was velen al opgevallen en hebben dat ons gemeld.

We zullen ze er aan houden, zeker nu onze voorzitter met twee zetels in de raad komt.

Excuses van onze kant. Gijs van Brenk.

Wat een en ander voor ons senioren gaat betekenen zullen we moeten afwachten.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

1


voorzitter denken In Opsteker nummer 1 van dit jaar stelt Magda Suijker, die nu in de plaats van Joris Korst meedoet met het redactiewerk, de hamvragen! Waarom is er lokaal zo weinig belangstelling voor onze bond, waarom is men lid van de ANBO. Zij stelt die vragen in een artikel over de buitengewoon slecht bezochte algemene ledenvergadering en maakt ook een opmerking over saamhorigheid. Die vragen zijn juist en voor een bestuur dat over een jaarplan nadenkt een onderdeel van nog andere afwegingen. Waarom is er eigenlijk een ouderenbond. Waarom heeft men indertijd lokale afdelingen opgezet? Je kunt in de Plus toch ook alles lezen over wat belangrijk is voor ouderen. Waarom hebben we dan eigenlijk die Opsteker? Wanneer we als oudere Nieuwegeiners nog behoefte hebben aan dingen samen te doen met andere senioren, waarom komen we dan niet op de algemene ledenvergadering maar wel op een 30-jarig jubileum? Gaat dat niet verder dan het cadeautje, zoals een cynicus opmerkte? Begrijp me goed, een cadeautje is altijd leuk en op zo’n uitzonderlijke dag ook op zijn plaats. Maar ik denk dat we zonder die geschenken ook een heel prettige middag konden hebben. De vraag is of de leden dan ook zo talrijk zouden komen. De KBO worstelt net als de ANBO ook met soortgelijke problematiek. Zij zijn buitengewoon actief maar als KBO-lid (wat ik ook ben) constateer ik ook op de jaarvergadering van de KBO een veel kleinere opkomst dan die van hun 25-jarig jubileum. Jaarvergaderingen zijn dus kennelijk niet zo geliefd? De KBO heeft ook een enquête gedaan naar de wensen van hun leden. Dat is een goed idee wat door vrijwilligers gedaan is na een korte opleiding. De uitslagen zijn interessant omdat er een breed scala aan wensen uit voorkomt, waarbij leeftijd een grote rol speelt. De alleroudsten hoeven eigenlijk niets meer. Maar vinden het ook, net als bij de

2

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


ANBO, geweldig wanneer je op bezoek komt (bijv. bij activiteiten voor de commissie Lief en Leed) en willen graag dat je langer blijft of nog eens terugkomt. Een vraag die we als bestuur eens concreter zullen bespreken en van antwoorden moeten voorzien. De andere leeftijdsgroepen, zoals wel te verwachten was, hebben bij het KBO onderzoek een gevarieerd beeld neergezet over wat ze leuk vinden om te doen. Bij de ANBO zal dat niet veel anders zijn. Die variatie is zodanig dat je als ANBO-bestuur best problemen hebt met het uitzoeken van de juiste activiteit voor de juiste groep. Al doende begin je ongewild leeftijdsonderscheid aan te brengen door middel van zaken die daarvoor eigenlijk niet bedoeld zijn. Daar moet dus ook zorgvuldig naar gekeken worden. Maar hoe hou je het gezellig en interessant waardoor er heel veel mensen interesse hebben om te komen en mee te doen. U begrijpt al dat we nog niet klaar zijn om zomaar een jaarplan neer te leggen. Dat begint overigens best hier en daar boven water te komen. In de komende bestuursvergadering zal het weer op de agenda staan. Wat er gebeurt, is dat er natuurlijk ten slotte een aantal ideeën naar voren komen. Over de inhoud van ontmoetingen, over eventueel te organiseren reisjes, over meer contact met onze leden en vult u maar in. Wat die zaken betreft zijn invullingen van uw kant overigens buitengewoon gewenst. Die zullen met interesse bekeken worden op haalbaarheid (wie gaat het regelen en hoeveel mensen zouden interesse hebben om mee te doen en mee te gaan) en betaalbaarheid en dan gaat het over uw financiën en natuurlijk die van uw afdeling, afhankelijk van waarover we bezig zijn. Kortom het gaat tijd kosten en dat willen we ook rustig doen onder het motto: ’Haastige spoed is zelden goed’. Wij houden u op de hoogte. En we hopen ook dat u ons duidelijk aangeeft wat u leuk vindt. Dat kan telefonisch of per e-mail. We zijn benieuwd. Zie voor adressen binnenblad omslag. Herman Troost.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

3


Agenda Bestuursvergadering ANBO Maandag 12 april Rijbewijskeuring De keuringen vinden meestal 1 x per maand plaatst. De eerstvolgende keuringsdata zijn, 14 april en 12 mei, kosten: € 35,- incl. BTW. Locatie: buurthuis ’De Brink’, Parelduiker 13, Nieuwegein. Informatie bij Regelzorg,  088 - 23 23 300. Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein (OCN) van Vitras/CMD

Alzheimer Café Nieuwegein Elke vierde donderdag van de maand. Nog geen nadere informatie ontvangen. De locatie is woonzorgcentrum Vreeswijk, Lekboulevard 10, Nieuwegein. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Info bij: Ben Huiskes, Zorgspectrum,  030 - 600 71 30.

Organiseert op 9 april 2010 GEDRAGSVERANDERINGEN BIJ DEMENTIE.

Veranderingen in de beleving en omgaan met de werkelijkheid.

Unie van Vrijwilligers Nog geen nadere informatie ontvangen.

Spreekster: Floor Bouwman.

Plaats: Kerkelijk Centrum ’De Rank’, Lupinestraat 11, Nieuwegein.

De bijeenkomsten duren van 14.00 tot 16.00 uur en worden gehouden aan de Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein.

Info over alle activiteiten, dhr. Gerrit-Jan de Bruin,  06 - 51 84 49 19, @: gj.debruin@casema.nl.

4

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Sport

Nieuwegein beschikt o.a. over een subtropisch zwembad, sporthallen, -zalen, (kunstgras)velden, tennishal, een kunststof atletiekbaan, maneges, wielerbaan, klimhal, bowlingbaan en volkstuinen. Sport heeft alles. Om naar te kijken, om voor te werken en een beleving om te doen. Sport maakt ons trots, is gezond en zorgt voor erkenning. Samen sporten is goed en zorgt voor binding, leefbaarheid en respect. Ga maar eens kijken bij een sportclub, op de scholen en in de wijken. Ongeveer 60% van de Nederlandse bevolking beweegt onvoldoende. En dat terwijl bewegen allerlei ziektes en aandoeningen kan helpen voorkomen en genezen. Nog veel belangrijker is dat bewegen en sporten ook echt leuk kan zijn, waardoor allerlei psychische, sociale en maatschappelijke problemen kunnen worden aangepakt of voorkomen. De gemeente Nieuwegein doet wat met deze info en gaat voor een succesvol sportstimuleringsbeleid. Sinds 1992 is de commissie Seniorensport bezig met het ontwikkelen van een activiteitenprogramma voor u. Vele honderden Nieuwegeinse senioren hebben een plekje gevonden bij een sportvereniging. Gezelligheid en toch hard werken, zonder prestatiedrang, gaan hand in hand. Het sportprogramma voor 50-plussers, wordt georganiseerd door de commissie Seniorensport in samenwerking met plaatselijke sportverenigingen. Wilt u aan ĂŠĂŠn of meerdere sporten deelnemen, neemt u dan contact op met de organisatie, die in het overzicht vermeldt staat: www.nieuwegein.nl pagina sport en vrijetijd/seniorensport. In de komende nummers van de Opsteker zullen we een sportactiviteit uitlichten. De commissie Seniorensport van onze gemeente wenst u veel plezier.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

5


Dat zal mij niet gebeuren! Vorige week was de sporttas van mijn man gestolen. Omdat hij toch de andere week wilde sporten zei ik tegen hem: ’Ik weet wel een winkel waar we nieuwe kleding kopen. Daar is het ook niet zo prijzig’. We gingen naar de Bristol op het Makado-centrum. Wij daar snuffelen of er wat van onze gading bij was. Het was ’s morgens 10.30 uur, dus erg rustig. We konden de klanten op een hand tellen. Ik had mijn boodschappentas bij me en hij zijn polstasje. Joh, zei ik, stop dat tasje nu in mijn tas. Goed wij verder kijken, vonden eigenlijk weinig naar ons zin, op een sportjack na. Dit namen we mee naar de kassa. En ja hoor u begrijpt het al. Polstasje gestolen. Op het moment dat je het merkt, ben je zo in paniek, dat je niet weet wat te doen. Ik zei maar steeds: ’Dat mij dat moet overkomen’. En veel mensen zeggen dan: ’Dat zal mij niet gebeuren’! Maar dat is het nu juist. Het gebeurt op een moment, dat je er helemaal niet aan denkt. Het lijkt wel of dieven op een afstand zien waar wat is te halen. Wat te doen op zo'n moment. Mensen, zorg altijd dat je een telefoonnummer bij je hebt, om eventueel je bankpasje te blokkeren, dan ben je wat dat betreft veilig. Zorg dan ook dat je nooit je pinnummer bij je pasje stopt, want dan maak je het de dief wel erg makkelijk. We worden allemaal ouder, en dan gaan we wel eens iets vergeten. Dus doe je ook wel eens dingen, waarvan je later zegt: ’Hoe is het mogelijk dat mij dat moet overkomen’. Vandaar dit waar gebeurde verhaal. Mijn naam zal ik maar achterwege laten, want ik schaam me diep. Mevrouw X. 6

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


pas-blokkeringsnummers Naar aanleiding van het verhaal van mevr. X, geven wij hierbij een aantal pasblokkeringsnummers van de bekendste banken. Doe er uw voordeel mee en zet ze inderdaad NU in uw mobieltje. Mocht uw bank er niet bij staan, bel dan zelf even voor het nummer.

ABN-AMRO: In Nederland: Vanuit het buitenland:

Costumer Contact Center 0900 - 0024 (10 ct./min.) +31 102 41 17 20

ING: In Nederland: Vanuit het buitenland:

058 - 212 60 00 +31 58 212 60 00

RABO bank: In Nederland: Vanuit het buitenland:

088 - 722 67 67 +31 88 722 67 67

SNS bank: In Nederland: Vanuit het buitenland:

030 - 299 74 90 +31 30 299 74 90

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

7


Gezondheid en Ouder worden 1 Het is steeds duidelijker dat voeding een grote rol speelt voor de gezondheid. Bepaalde voedselbestanddelen zoals cholesterol, onverzadigde vetzuren, calcium en vitaminen spelen bij een aantal ouderdomsziekten als vaatverkalking, kanker en botontkalking een belangrijke rol. De voedingstoestand in de jeugd en jonge volwassenheid kan de situatie op oudere leeftijd voor een aantal zaken beïnvloeden. Zo bepaalt de tijdens het hele leven gebruikte voeding met kalk en vitamine D de botdichtheid en daarmee de kans op een gebroken heup op 80- of 90-jarige leeftijd. SPELREGELS VOOR EEN GOEDE VOEDING

De grondregels voor een goede voeding zijn hetzelfde voor alle volwassenen, of je nu 25 bent of 75. Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding heeft deze samengevat in ’10 spelregels voor goede voeding’. 1. 2. 3.

Eet gevarieerd Wees matig met vet Eet drie maaltijden per dag – en gebruik niet vaker dan 4 maal iets tussendoor 4. Wees zuinig met zout 5. Drink dagelijks ten minste 1,5 liter vocht maar wees matig met alcohol 6. Houd uw gewicht op het juiste peil 7. Voorkom voedselvergiftiging door goede hygiëne 8. Eet volop zetmeel en vezels 9. Houd rekening met de aanwezigheid van schadelijke stoffen 10. Lees wat op de verpakking staat Het is van belang om het dagelijkse ritme van de maaltijden in stand te houden. Op hogere leeftijd is het verstandig extra aandacht te besteden aan de kwaliteit en de samenstelling van het voedsel. Vooral door minder inspanning (waardoor minder calorieën worden verbrand) is de energiebehoefte op oudere leeftijd lager. 8

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Hierdoor ga je minder eten en is er meer kans op een tekort aan vitaminen en mineralen. Ouderen mensen kunnen, net als andere risicogroepen, wel wat extra vitaminen gebruiken. Een goede, voldoende gevarieerde voeding levert bijna alles wat U nodig hebt. Het gebruik van extra vitaminen is slechts in een aantal situaties noodzakelijk. Bovendien wordt het steeds gemakkelijker bepaalde vitaminen binnen te krijgen, nu de nieuwe Warenwet het toevoegen aan voedingsmiddelen toelaat. Het ziet er naar uit dat er voor senioren steeds meer speciale producten op de markt zullen komen. Er zijn al enkele producten met extra vitaminen te koop, voornamelijk zuivelproducten, Deze producten kunnen een evenwichtige voeding, waarbij het gaat om het samenspel van verschillende voedingsstoffen, niet vervangen. Zo levert groente meer dan alleen vitamine C, groente levert ook vezels en stoffen als flavono茂den, waarvan vermoed wordt dat ze een rol kunnen spelen bij het voork贸men van bepaalde soorten kanker en hart- en vaatziekten. Ook is sinds kort bekend dat tekorten aan vitamine B6, B11 (foliumzuur) en B12 een versnelde aderverkalking (arteriosclerose) tot gevolg kan hebben. Daarover volgende keer meer.

Modern vakwerk vindt u bij

ZONDER AFSPRAAK geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur pauze tussen 12.30 en 13.30 uur vrijdagavond tot 20.00 uur

winkelcentrum Nedereind 29

zaterdag tot 16.00 uur

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

9


Cursussen Speksteen bewerken in atelier De Ereprijs wat we doen: Beeldhouwer Anneke Wessels geeft in haar atelier De Ereprijs in Nieuwegein op de maandagmorgen en dinsdag- en donderdagavond cursussen speksteen bewerken. Speksteen is een zeer zachte steensoort, verkrijgbaar in zeer veel kleuren en bewerkt oogt het als marmer. Vanwege de zachtheid van de steen is de bewerking niet moeilijk, iedereen kan het! In een cursus van 15 lessen van 2 uur leert u door middel van raspen, snijden en schuren speksteen vorm te geven. Tijdens het polijsten komen de mooie kleuren van speksteen tot leven. Op verzoek geeft ze in haar atelier ook workshops aan groepen, van max. 6 deelnemers. Leuk idee voor bijv. een dagje uit met familie, vrienden of collega’s! De workshops worden voor u op maat gemaakt. Anneke geeft al een aantal jaren les in speksteen bewerken. Ze is lid van het Montfoorts Kunstenaars Collectief. Ze exposeert in binnen- en buitenland. voor wie: Voor groepen van maximaal 6 pers. De cursus is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. Er is voor iedereen voldoende tijd voor een persoonlijke begeleiding. Aan het eind van de cursus gaat iedereen met een uniek kunstwerk naar huis. Kijk ook op haar website www.annekewessels.nl of mail haar op aj.wessels@wanadoo.nl. Meer informatie : 030 - 608 13 40. Opening: maandag: dinsdag: donderdag:

tijdens lesuren op: 09.30 - 11.30 uur 19.00 - 21.00 uur 20.00 - 22.00 uur

Bezoekadres: Ereprijs 20, 3434 CP, Nieuwegein. 10

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Vitras/CMD gaat door, met steun van Espria VITRAS EN ZORGORGANISATIE ESPRIA HEBBEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER EEN SAMENWERKING.

Directeurbestuurder van Lingen van Vitras/CMD zegt: ’Het perspectief voor Vitras/CMD is helder. Vitras/CMD blijft de komende jaren bestaan als zelfstandige stichting met de eigen naam en identiteit. Vitras/CMD kan via deze samenwerking haar verzorging en verpleging thuis garanderen, evenals het maatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg. Onze medewerkers hebben cliënten laten zien dat we springlevend zijn. Espria levert alle diensten die Vitras/CMD ook levert en dus verwachten we voordeel te behalen uit het delen van kennis. Daarnaast beschikt Espria over kennis over de combinatie zorg & wonen, die ertoe kan leiden dat Vitras/CMD nieuwe en betere vormen van wonen en zorg kan aanbieden. Samen staan we sterk in continuïteit, kwaliteit en vermogen’. Vitras/CMD heeft de afgelopen twee jaren gekozen voor het beëindigen van verlieslatende activiteiten. Door de afwikkeling van het faillissement van Meavita Nederland was Vitras/CMD echter het grootste deel van haar eigen vermogen kwijtgeraakt. Dus had Vitras/CMD een financiële injectie nodig. De steunaanvraag die Vitras/CMD indiende bij de Nederlandse Zorgautoriteit werd niet gehonoreerd. Daarom zocht Vitras/CMD een ander pad. Met de inhoudelijke en financiële versterking van Espria staat Vitras/CMD nu stevig en dat is nodig in een tijd waarin de overheid zoekt naar verdere bezuinigingen in de zorg. Zorgkantoor Agis is blij dat er een samenwerkingspartner is, die kan zorgen voor de benodigde zekerheden en een wijkgerichte focus heeft. Vitras/CMD: zorg en werk gegarandeerd Doordat Vitras/CMD zich met Espria gaat verbinden kan Vitras/CMD doorgaan met datgene wat ze al ruim 50 jaar voor haar cliënten doet: vertrouwde zorg dichtbij bieden. In de vorm van verzorging en verpleging thuis, voorzien in hulpmiddelen als krukken en klossen, maatschappelijk werk, thuisbegeleiding en consultatiebureaus. Zo zijn recent kleinschalige wijkteams in de thuiszorg ingevoerd en is Vitras/CMD kernpartner in de Centra voor Jeugd en Gezin.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

11


even voorstellen‌ Hoi, ik ben Ronald Huls, 44 jaar, 10 jaar getrouwd, woon bijna 10 jaar in Nieuwegein en kan moeilijk stilzitten. Naast het verzamelen van postzegels heb ik nog andere hobby’s zoals muziek luisteren, met mooi weer plaatsjes bekijken, het bezoeken van rommelmarkten/tweede handswinkels en last but not least is er nog de computer. Ik beschik zelf al een krappe dertig jaar over een computer. De laatste zes jaar help ik mensen met Pc-problemen bij hen thuis tegen een kleine vergoeding. Sinds begin december 2009 ben ik lid geworden van de ANBO. Ik heb door mijn computerwerk Joris Korst leren kennen. Van hem had ik vernomen dat hij wilde stoppen met de werkzaamheden die hij deed voor de ANBO. Zijn werk sprak mij wel aan en ik heb dan ook voorgesteld om de taken van Joris over te nemen. Sinds 1 maart 2010 verwerk ik de ledenadministratie en ga ik de website van ANBO Nieuwegein onderhouden. Ik heb nu nog de volledige ondersteuning van Joris tot mijn beschikking. Mocht ik er niet uitkomen, kan ik nog terugvallen op hem. Ik wil in ieder geval Joris Korst hartelijk danken voor de zeer fijne samenwerking die we tot nu toe gehad hebben. Verder wil ik het bestuur van de ANBO Nieuwegein alvast bedanken voor het vertrouwen wat ze in mij uitgesproken hebben. Ik hoop op een zeer goede en fijne samenwerking met het bestuur en uiteraard ook met de leden van de ANBO. In het verleden heb ik al meer vrijwilligerswerk gedaan, o.a. secretariaatswerkzaamheden bij Very Special Arts Nederland. Een organisatie die kunst promoot welke gemaakt is door gehandicapten. Daarnaast heb ik ook vrijwilligerswerk verricht voor verzorgingshuis Vreeswijk hier in Nieuwegein. Daar heb ik een aantal bewoners wegwijs gemaakt op de Pc door het geven van lessen. Groetjes, Ronald Huls. 12

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Oudheidskamer Vreeswijk Ons bereikte de volgende informatie. Het is voor sommige leden onder ons, misschien leuk om hier aan mee te doen. De Oudheidskamer Vreeswijk is een geregistreerd en erkend museum, gevestigd op Fort Vreeswijk in Nieuwegein-Zuid. Aan de hand van foto’s en objecten wordt getracht een beeld te geven van het vroegere Vreeswijk en haar bewoners. Het museum wordt volledig gerund door vrijwilligers. De laatste tijd is er wegens ziekte een tekort aan vrijwilligers ontstaan. De Oudheidskamer is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers, die ongeveer een keer per maand op de zondag- of woensdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur als suppoost willen fungeren. De dagen dat een suppoost aanwezig is worden in onderling overleg vastgesteld. Er wordt altijd gewerkt in groepjes van twee. De suppoosten ontvangen de bezoekers en leiden ze desgewenst rond in het museum. Voor deze rondleiding wordt de toekomstige suppoost ingewerkt, zodat hij/zij ter zake doende informatie en toelichting aan de bezoekers kan verstrekken. Enige sociale vaardigheden en het graag omgaan met mensen zijn uiteraard gewenst. Voor nadere inlichtingen kunnen belangstellenden zich op de hiervoor vermelde openingstijden persoonlijk in het museum op de hoogte stellen en nadere informatie verkrijgen. Oudheidskamer Vreeswijk, Fort Vreeswijk 1B. Bellen voor een afspraak kan naar 030 - 608 14 44, of naar dhr. Harry Koppelrath 06 10 07 53 41 om u op te geven. Het is een leuke en gezellige bezigheid. de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

13


Boekentips

Het winterschilderij / Reina Crispijn

Ingeborg van Wijngaarden groeit op als een wereldvreemd, eenzaam meisje. Ze is enig kind en als ze veertien jaar is, vertrekt haar vader naar een booreiland. Dan is ze overgeleverd aan haar moeder, die niet van haar kan houden. Ingeborg vlucht in de kunst. Kunst en klassieke muziek, daaraan houdt Ingeborg zich vast als ze alleen is met haar moeder; een ambitieuze strafpleiter, die het niet kan verkroppen dat ze is afgewezen door Ingeborgs biologische vader. Ingeborg wordt gegrepen door het schilderij ’Gezicht op Workum’, een wintervoorstelling geschilderd door Petrus van den Valckenburgh, dat ze ontdekt in een galerie. Ingeborg denkt werkelijk dat het schilderij speciaal voor haar is geschilderd en raakt helemaal in de ban van de voorstelling. Ik verzin dit niet: avonturen in een Amerikaanse buitenwijk / Sylvia Witteman

Na ’Pekingeend bij nacht’ was het voor mij een logische beslissing om Wittemans volgende columnbundel aan te schaffen. Wat blijkt: deze is gewoon nog leuker! In ’Ik verzin dit niet’ beschrijft de columniste de beslommeringen van haar gezinsleven op treffende wijze, beeldend omschreven en met gigantisch veel humor. Er wordt vooral verteld over haar belevenissen in een chique buitenwijk in Washington, waar ze naartoe is verhuisd met haar gezin. Haar nuchtere, maar toch hysterisch grappig beschreven kijk op het leven komt allerminst overeen met die van haar nieuwe landgenoten en dat zorgt voor veel hilariteit. Zelfspot is de auteur ook allerminst vreemd. Hele grote aanrader, maar begin niet te lezen voor het slapen gaan: grote kans dat je met zonsopgang nog zit te schateren. 14

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Filmkeuze seizoen 2010 Cine + 15 apr. Last Chance Harvey / De gescheiden New Yorker Harvey Shine (Dustin Hoffman) op weg naar de bruiloft van zijn dochter, maakt zich ernstig zorgen over zijn baan. Hij zit aan het einde van zijn carrière. Ook privé heeft hij er niet veel van gebakken. Susan is blij dat haar vader er is, maar kiest er toch voor haar stiefvader (James Brolin) te vragen haar als bruid naar het altaar te leiden. Harvey begrijpt haar wel en besluit na de plechtigheid te vertrekken. Hij strandt echter op de luchthaven en krijgt daar het telefoontje dat hij is ontslagen. Hij belandt in een bar en daar raakt hij aan de praat met Kate Walker (Emma Thompson), die ook de nodige tegenslagen in het leven heeft gehad. Zij haalt hem over alsnog naar de receptie van zijn dochter te gaan. Samen met Kate zwerft Harvey door Londen. Hun werelden liggen ogenschijnlijk ver uit elkaar. Zij is Engels, hij Amerikaan, een flink stuk ouder en kleiner van stuk. Maar ze praten honderduit. Vanzelfsprekend moeten de twee nog een aantal obstakels overwinnen, maar een romance lijkt onvermijdelijk. Een romantische film rond oudere mensen.ar 15 mei Revolutionary Road / Film gebaseerd op de gelijknamige roman van Richard Yates uit 1961 (The Wheelers). Het gaat over een echtpaar in het Connecticut van de jaren 50, dat er niet in slaagt de eigen problemen op te lossen. April (Kate Winslet) is een mislukte theateractrice en Frank (Leonardo DiCaprio) werkt bij Knox Business Machines, een saaie kantoorbaan die niet aan zijn verwachtingen voldoet. April vat het woeste plan op te gaan emigreren naar Europa om in Parijs een nieuw leven te beginnen. Frank die aanvankelijk enthousiast is, gaat heftig tegensputteren als hij een belangrijke promotie maakt. De krimpscheuren in het perfect lijkende huwelijk veranderen opeens in gapende wonden. Het is een film vol grandioze vertolkingen. DiCaprio zet een bijzonder treurige kerel neer met wie je weinig compassie zou voelen wanneer je hem in je kennissenkring zou hebben. Winslet is fenomenaal in het uiten van haar opgekropte frustratie. De beelden zijn prachtig gestileerd, de muziek is tragisch. Prachtige rollen zijn eveneens weggelegd voor Kathy Bates als makelaarster en Michael Shannon als geestesgestoorde mathematicus, die als enige de waarheid spreekt. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Richard Yates uit 1961 (The Wheelers). Het gaat over een echtpaar in het Co nnecticut van de jaren vijftig, dat er niet in slaagt de eigen problemen op te lossen. Frank en April

 De entreeprijs blijft € 5,- (graag met gepast geld betalen). Voor € 1,- kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij kopen.  U kunt geen bioscoopbonnen inleveren bij de Cine+ films.  Wij kunnen geen plaatsen voor u reserveren, voor de vrijwilligers wordt een uitzondering gemaakt.  Wij verzoeken u dringend in de zaal geen plaatsen vrij te houden voor later binnenkomende vrienden (door bv. jassen op vrije stoelen te leggen). De kassa is open van 13.00 tot 13.45 uur, zodat we precies om 14.00 uur kunnen starten. De entreedeuren van de bioscoop gaan om 14.00 uur dicht, dus wilt u a.u.b. op tijd aanwezig zijn. Wij wensen u ook dit seizoen veel filmplezier! De Plaza-bioscoop Nieuwegein & de vrijwilligers.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

15


Heet van de naald: HUIDIGE AOW-ERS MET JONGE PARTNER HOUDEN TOESLAG

Het schrappen van de AOWpartnertoeslag per 2011 is van de baan. Weer een succesvol resultaat van onze politieke lobby. Op Prinsjesdag 2009 kondigde het kabinet aan de partnertoeslag in de AOW per 2011 te laten vervallen voor mensen met een partner jonger dan 55 jaar.

HOGERE BOETES BIJ TE LATE AANGIFTE BELASTINGBILJET

Per 1 januari 2010 zijn de boetebedragen die de Belastingdienst kan opleggen, fors verhoogd. De boete begint nu bij € 226,en kan oplopen tot € 1.134, -. Reden genoeg om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst u geen boete hoeft op te leggen! Scheveningse vishandel

Martin Plugge

De ANBO heeft de Tweede Kamer verschillende keren gewezen op de onredelijkheid en onrechtvaardigheid van dit voorstel. Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Kamer afgelopen dinsdag laten weten dat zij dit voorstel intrekt. De AOW-partnertoeslag wordt in 2015 helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW-ers. Het kabinet heeft dit in 1995 besloten vanwege de verdergaande individualisering en de emancipatie van vrouwen. 16

-

uw visspecialist de kenner die van zijn vak zijn hobby maakt Hollandse nieuwe vers van het mes 4 voor € 6,50 per stuk € 1,75 Kibbeling 500 gr. met gratis saus € 7,00 Warm gebakken lekkerbekken 3 voor € 7,50 per stuk € 2,75 Locaties: dinsdag:

Walnootgaarde

woensdag: markt Vianen donderdag: Fokkesteeg vrijdag:

Dorpsstraat Vreeswijk

zaterdag:

Walnootgaarde

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Ijsselbos natuurwandelroute

Iets voor u?

De IJsselbos natuurwandelroute is ontwikkeld samen met het IVN, afdeling Nieuwegein-IJsselstein en omstreken. Het bos is 18 hectare groot en wordt begrensd door de Kromme en Hollandse IJssel. Langs de Kromme IJssel heeft zich een moerasbos ontwikkeld. De route start bij het Milieu Educatie Centrum (MEC) in Nieuwegein en is dan ongeveer 5 km lang. Maar u kunt ook beginnen bij de het Hollandse Jaagpad bij de watertoren en is dan ongeveer 3 km. De route is gemarkeerd met handwijzers van Staatsbosbeheer. Verkoopinformatie: Het routeboekje van de IJsselbos natuurwandelroute kunt u voor â‚Ź 3,00 kopen bij: Het Milieu Educatie Centrum Nieuwegein (MEC, Geinoord 9, naast de kinderboerderij) ANWB Nieuwegein Boekhandel Manschot, Nieuwegein

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

17


Wetenswaardigheden PENSIOEN EN BIJVERDIENEN e

Hoewel je met je 65 recht krijgt op AOW, is het niet verboden om te blijven werken of om af en toe betaalde klussen te doen. Dat kan zelfs extra gunstig uitpakken: omdat je als 65plusser in een lager belastingtarief valt, hou je van hetzelfde bruto inkomen netto meer over. Ook hoef je geen werkloosheidspremie meer te betalen (je hebt ook geen recht op een werkloosheidsuitkering) en geen pensioenpremie.

LENEN VOOR OUDEREN BIJNA NIET MOGELIJK

Ook wanneer je ouder bent kom je wel eens voor onverwachte uitgaven te staan. Echter wanneer je de leeftijd van 60 jaar of ouder hebt bereikt, is het heel lastig om nog een lening of doorlopend krediet te krijgen. Veel banken zijn niet erg meegaand om ouderen nog een lening te verstrekken. Bij Defam, Eurofintis en MoneYou krijg je vanaf je 59 e geen doorlopend krediet meer toegewezen. Vanaf je 74e kun je het vrijwel overal wel vergeten.

Werk je (vrijwel) fulltime door, dan kun je bij sommige pensioenfondsen ook kiezen om het pensioen pas later te laten ingaan. Je krijgt dan een hoger pensioen. Werk je niet betaald? Met je vrije tijd en je ervaring ben je ook graag gezien bij tal van vrijwilligersorganisaties. Jouw pensioen wordt er niet door gekort!

Bron: Nibud.

18

-

Om later niet voor verrassingen komen te staan is het dus zaak om dan nu alvast maar een bedrag te gaan sparen. Een beetje extra achter de hand, is nooit weg, moet je maar denken.

de Opsteker / nr. 2 / 2010


vrijwilligers en bezorgers Door een misverstand hebben wij verzuimd jullie begin dit jaar een overzicht te geven van de data waarop jullie het ANBOMagazine en de Opsteker kunnen verwachten. Natuurlijk moeten jullie dat weten. We zijn van jullie afhankelijk voor de bezorging van onze bladen en hopen ook dit jaar weer een beroep te mogen doen op uw medewerking. Voor de rest van het jaar is het volgende schema gemaakt: 30 6 1 29 31 28 2 7

maart mei juni juni augustus september november december

Opsteker 2 ANBO-Magazine Opsteker 3 ANBO-Magazine ANBO-Magazine Opsteker 4 ANBO-Magazine Opsteker 6

3 4 5 6 + Opsteker 5

Eventuele wijzigingen zullen we tijdig doorgeven.

Gijs Vink.

B aars

loemsierkunst & tuincentrum

Het juiste adres voor: bloemen

modebrillen contactlenzen oogmeting en oogdrukcontrole

City Plaza - Passage 66  030 - 603 81 58

planten bloemwerk kado artikelen enz. Ook voor uw Fleurop bestellingen Muntplein 23-24, Nieuwegein  030 - 604 89 09

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

19


De waarheid Wat heeft iedereen toch tegen ambtenaren? Die mensen doen toch helemaal niets! De bouwvakker Een Belgische bouwvakker is in Nederland en helpt een dagje mee op de bouw. Als het schafttijd is gaan ze naar de bouwkeet. Daar ziet de Belg dat zijn Nederlandse collega een thermoskan bij zich heeft. De Belg vraagt aan die Nederlander: ’Wat is dat voor een ding?’ De Nederlander antwoordt: ’Dat is een thermoskan, en die zijn heel handig. Alles wat je er warm in doet blijft warm, en alles wat je er koud in doet blijft koud.’ ’Dat is handig,’ zegt de Belg, ’hoeveel kost die thermoskan?’ ’Voor € 25,- mag je hem hebben,’ zegt de Nederlander. De Belg geeft de Nederlander € 25,- en neemt de thermoskan mee naar België. Als hij de volgende dag in België naar de bouw gaat, zien zijn collega's hem tijdens de schaft met die thermoskan. ’Wat is dat voor ding?’ vraagt een van hen. ’Nou,’ zegt die Belg, ’dat is een thermoskan, en het is een heel handig ding, alles wat je er warm in stopt, blijft warm en alles wat je er koud in stopt blijft koud.’ ’En wat heb je er nu inzitten?’ vraagt een van de collega’s. ’Koffie en een ijsje,’ zegt de Belg. Eerste Hulp Op de afdeling Eerste Hulp wordt een zwaargewonde man binnen gebracht ’Naam?’, informeert de verpleegster. ’Jan Jansen’, antwoordt de man. ’Getrouwd?’ vraagt de verpleegster. Waarop de man antwoordt: ’Nee nee, gewoon een ongeluk met de motor.’ 20

-

de Opsteker / nr. 2 / 2010


Puzzel weer mee en maak kans op â‚Ź 25! Alle woorden uit de lijst zijn kriskras verborgen in het veld met letters. Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt. Als u alle woorden uit de lijst in het letterveld hebt doorgestreept, vormen de overgebleven letters in de leesrichting een zegswijze. akoestiek antenne Arbeidsvitaminen audiotoren bandopname bas bedieningspaneel booster boxen cassettes cd-speler compact disc digitaal discman draagbaar draaitafel frequentie geluid Gerard Ekdom

kanaal koptelefoon luidspreker Iuisteraars mengpaneel oortelefoon opnemen Peter Bree Pieter Jan Hagens

play portable power presentator programmering radio Schiffers.fm start stereo tapes Hagensopdemiddag toonregelaar Hans Schiffers vermogen Hans van den Boom verslaggevers hard volume hifi zang

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs van â‚Ź 25,-. Oplossingen inzenden tot uiterlijk 1 mei 2010. Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Zend uw oplossing (incl. uw bank- of gironr. s.v.p.) aan: Gijs van Brenk, Rembrandthage 470, 3437 PC Nieuwegein, of per e-mail naar gijs.van.brenk@casema.nl. Veel succes! De oplossing uit de vorige en van deze Opsteker worden beide bekend gemaakt in Opsteker nr. 3 2010.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

21


Nagekomen bericht Belastingdagen 2010

Opnieuw heeft onze afdeling hoog gescoord met het verlenen van hulp aan leden bij het invullen van de belastingpapieren. Ruim 130 personen wisten de weg te vinden naar de nieuwe locatie, de Emmauskerk tegenover het Antonius ziekenhuis. 15 personen verzochten hulp bij hen thuis. Er werd voor deze ruimte gekozen omdat het aantal invullers met bijna de helft was toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

wachten in verband met problemen met het netwerk. Hulde aan diegene die geduldig op hun beurt hebben gewacht. De problemen werden op een rustige en kalme manier opgelost door Hans de Vries, de netwerkbeheerder van de Emmaus. Na de middagpauze waren de achterstanden weggewerkt. Volgens de belastinginvullers is men van mening dat er dit jaar sprake was minder teruggave dan voorgaande jaren en dat een aantal leden soms betrekkelijk veel bij moesten betalen. Grote boosdoener daarbij zijn de ziektekosten die bijna niet meer aftrekbaar zijn.

Opnieuw was er weer een prima samenwerking met onze zustervereniging PCOB in de persoon van Folkert van de Ploeg die fulltime meedraaide in het schema van de ANBO.

Voor de volgende jaren wordt aan de leden wel extra aandacht gevraagd dat zij de hen aangeboden informatie zeer goed lezen, zodat men weet waar men moet zijn en wat men moet meenemen.

We hadden daar de beschikking over 2 lokalen en een ruime wachtruimte. Over het algemeen werd deze locatie als positief ervaren. Bij de belastinginvullers waren de meningen daarover enigszins verdeeld, o.a. over het betaald parkeren.

Het is voor de belastinginvullers niet te accepteren dat men 2 plastic tassen met papieren op tafel legt en stelt; dit is mijn administratie.

Wel was iedereen het er over eens dat de sfeer buitengewoon goed en gezellig was. Dit ondanks het feit dat er een aantal personen toch behoorlijk lang op maandag 22 februari hebben moeten 22

-

Dit werkt niet erg prettig en is ook nog een tijdrovende klus waardoor andere weer langer moeten wachten! Wij danken allen die aan dit succes hebben bijgedragen en zeggen:

de Opsteker / nr. 2 / 2010

Tot volgend jaar!


Hebt u familie, vrienden of kennissen die lid willen worden van de ANBO, geef ze dan dit formulier.

AANMELDINGSFORMULIER

voor 50-plussers

 Hierlangs afknippen

Ik geef mij op als lid van de ANBO. Naam en voorletter(s):

M/V

Naam en voorletter(s) partner:

M/V

Geb.datum:

Geb.datum partner:

Adres:

:

Postcode:

Woonplaats:

Giro-/banknr:

Handtekening:

: Inleveren of opsturen naar:

LET OP, NIEUW ADRES!

Ledenadministratie, Citadeldrift 49, 3436 CK Nieuwegein,  06 – 12 86 30 85 : ronald.huls@casema.nl de Opsteker / nr. 2 / 2010

-

23


W IJ Z I G I N G S F O R M U L I E R Ledenadministratie: Citadeldrift 49 3436 CK Nieuwegein  06 – 12 86 30 85 : ronald.huls@casema.nl

NIEUW ADRES:

afdeling Nieuwegein

O Verhuizing O Opzegging lidmaatschap O Overlijden

Naam en voorletter(s):

M/V

Geboortedatum: Naam en voorletter(s) partner:

M/V

Geboortedatum partner: Adres: Postcode: Woonplaats: : Reden opzegging: Nieuw adres: Postcode: Woonplaats: : : Blijft lid van de ANBO in nieuwe woonplaats:

Ja/Nee

Datum overlijden: Handtekening: 24

-

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

de Opsteker / nr. 2 / 2010

 Hierlangs afknippen

Reden wijziging aankruisen s.v.p.

ANBO Opsteker 2 2010  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you