Page 1

ANBO nieuwsblad / afdeling Nieuwegein / nr. 1 – 2010 De ANBO afdeling Nieuwegein is opgericht op 17 november 1979

Foto: Ad Vos

De bouwlocatie voor het nieuwe centrum van Nieuwegein

de

ANBO voor 50-plussers


de Opsteker is een uitgave van de ANBO, afdeling Nieuwegein Bestuur Voorzitter: : H. Troost ℡: 030 - 605 27 90 @ : troosttactics@planet.nl

Algemene zaken: : E. Platje ℡: 030 - 603 52 17 @ : e.platje@ziggo.nl

Secretaris:

2e secretaris: : G. van Brenk ℡: 030 - 604 41 66 @ : gijs.van.brenk@casema.nl

Vacature Penningmeester: : P. Callaars ℡: 030 - 604 77 18 @ : callaars@casema.nl

2e penningmeester:

Coördinator bezorging:

Redactie de Opsteker: : Gijs van Brenk : Joris Korst : Ad Vos

NIEUWEGEIN NOORD

 : Gijs Vink ℡: 06 - 20 66 81 97 @ : gijsvink@casema.nl NIEUWEGEIN ZUID

(Tijdelijk waarnemend:) : C.P.A. Duffhues ℡: 030 - 604 79 46 Ziekenbezoek/verj.dagskaarten: : Mevr. Y. Tienhoven ℡: 030 - 603 52 17

Vrijwillige Bijdrage Fonds: Giro 2092621 t.n.v. ANBO Nieuwegein Uw gift komt geheel ten goede van de afdeling Nieuwegein

Vacature

Ledenadministratie: : Joris Korst (tot 1 mei 2010) : Ritsemalaan 34, 3431 GJ N’gein ℡: 030 - 889 57 65 @ : anbonieuwegein@hotmail.com Lay-out: : Ad Vos ℡: 030 - 604 60 47 @ : advos@casema.nl

ANBO website afd. Nieuwegein: www.anbo.nl/nieuwegein ANBO-website gewest: www.anbogewest.utrecht

Kopij voor de volgende Opsteker inleveren vóór 1 mrt. 2010 bij:

Gijs van Brenk, Rembrandthage 470, 3437 PC Nieuwegein, of per @, gijs.van.brenk@casema.nl


REDACTIE NIEUWS De eerste Opsteker van dit jaar ligt weer voor u en we hebben direct veel te melden zoals u zult lezen. We verwelkomen Herman Troost als nieuwe voorzitter en Yvonne Tienhoven als nieuwe verantwoordelijke voor onze afdeling Lief en Leed. Daarnaast het minder positieve bericht dat onze Joris Korst heeft besloten zijn functie als beheerder van de ledenadministratie, de locale website, redactielid van de Opsteker, praatpaal voor veel leden en duizendpoot in onze organisatie, op te geven.

In de volgende nummers dit jaar zullen we daar nog uitgebreider op terugkomen onder het thema: Gezondheid en Ouder worden. Daarnaast besteden we ook aandacht aan ’100 jaar St. Antonius’ en ouderenbeleid en de 2e kamer. Kortom weer leesvoer genoeg in deze Opsteker. De Redactie. Scheveningse vishandel

Martin Plugge uw visspecialist de kenner die van zijn vak zijn hobby maakt

Elders in dit blad vindt u zijn motivatie. Wij zullen dat moeten respecteren, maar met pijn in het hart nemen we afscheid van Joris als functionaris in onze club:

Hollandse nieuwe vers van het mes 4 voor € 6,50 per stuk € 1,75 Kibbeling 500 gr. met gratis saus € 7,00 Warm gebakken lekkerbekken 3 voor € 7,50 per stuk € 2,75 Locaties:

Joris bedankt voor alles. Verder vindt u naast de vertrouwde rubrieken een artikel over goedkoop en gezond eten.

dinsdag:

Walnootgaarde

woensdag: markt Vianen donderdag: Fokkesteeg vrijdag:

Dorpsstraat Vreeswijk

zaterdag:

Walnootgaarde

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

1


VAN OVER, ONZE (NIEUWE) VOORZITTER OVER HERMAN TROOST: ja we hebben een nieuwe voorzitter. Een man met lekker veel ervaring. Hij was negen jaar voorzitter van de Cosbo en blijft in ieder geval daarbij voor de ANBO, zie ook zijn artikel over de Cosbo elders in dit blad. Hij loopt ook al een jaar of 12 mee in de lokale politiek in Nieuwegein, de laatste acht jaar als raadslid voor de Verenigde Senioren Partij. Herman is 66 jaar en woont sinds 1993 in Nieuwegein met zijn tweede echtgenote en twee dochters van nu 14 en 17 jaar oud. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij ook vijf kinderen van 25 tot 39 jaar oud. Al doende komt hij voortdurend met allerlei jaargangen in contact. Dat vindt hij overigens heel interessant. ’Oud en jong moeten niet gescheiden zijn. We hebben elkaar heel veel te bieden’ is een van zijn uitgangspunten. Hij groeide op in Den Haag maar verliet die stad al vroeg voor studie en militaire dienst. Hij was reserve officier bij de geneeskundige troepen. Sinds die tijd woonde hij in het Utrechtse, gaande van Woudenberg naar Leusden en vervolgens na een langdurig verblijf in Frankrijk weer naar Nederland terug en dus Nieuwegein. Hij werkte zijn hele leven in het bedrijfsleven, was veel op reis en deed verschillende dingen zoals bijv. in geur- en smaakstoffen en in de directie van Nintendo Nederland. Zo kwam hij dus in Nieuwegein waar hij lekker dicht bij zijn kantoor ging wonen. Na vele jaren Parijs in en uit rijden met gemiddeld twee keer een traject van een uur en een kwartier, was het op loopafstand wonen van zijn kantoor in Nieuwegein een verademing. Daarbij kwam dat zijn tweede echtgenote uit Beieren komt en manlief een beetje in de buurt was niet zo gek wanneer je geen Nederlands spreekt. Nu spreekt zijn Monika goed Nederlands en heeft een administratieve baan bij het CNV in Utrecht. 2

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


Herman raakte door een reorganisatie zijn baan kwijt bij Nintendo en ontdekte dat je al je talen kan spreken en de weg mag kennen in allerlei Europese steden en verder weg ook nog, maar dat je daar geen baan mee krijgt. Zo werd het dus vrijwilligerswerk naast de politiek waar hij toch al mee bezig was. Herman vindt het ongehoord dat senioren in ons land moeten vechten voor hun rechten en dat hun situatie er de laatste jaren niet eenvoudiger door is geworden. De ’grijze golf’ wordt alleen maar als bedreiging gezien terwijl ouderen grote bijdragen leveren in vrijwilligerswerk en veel belasting betalen. Ze hebben immers heel vaak hard gewerkt en het geld niet over de balk gegooid juist voor de tijd dat ze van hun pensioen willen genieten. Ondertussen krijgen zij voortdurend de klappen dankzij Haags onvermogen om de tering naar de nering te zetten. Echt te gek voor woorden. Dat geeft Herman de aanleiding om door te gaan met het vrijwilligerswerk voor en met ouderen en om zich politiek ook te blijven inzetten voor onze senioren in Nieuwegein. Dat gaat hij dus ook doen bij de ANBO! De komende tijd zult u natuurlijk vaker van hem horen. Gijs van Brenk.

Modern vakwerk vindt u bij

ZONDER AFSPRAAK geopend van dinsdag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur pauze tussen 12.30 en 13.30 uur vrijdagavond tot 20.00 uur

winkelcentrum Nedereind 29

zaterdag tot 16.00 uur

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

3


AGENDA Rijbewijskeuring De keuringen vinden meestal 1 x per maand plaatst. De eerstvolgende keuringsdata zijn op 10 maart en 14 april, kosten: € 35,- incl. BTW. Locatie: buurthuis ’De Brink’, Parelduiker 13, Nieuwegein. Informatie bij Regelzorg, ℡ 088 - 23 23 300. Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein (OCN) van Vitras/CMD * organiseert op 12 maart 2010 DIAGNOSE DEMENTIE. Waar moet je rekening mee houden en wat heeft de medische wereld te bieden? Spreekster: Mariëlle Scheffrahn

gehouden aan de Nedereindseweg 1-3, Nieuwegein. Alzheimer Café Nieuwegein Elke vierde donderdag van de maand. Nog geen nadere informatie ontvangen. De locatie is woonzorgcentrum Vreeswijk, Lekboulevard 10, Nieuwegein. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De toegang is gratis, voor consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd. Info bij: Ben Huiskes, Zorgspectrum, ℡ 030 - 600 71 30. Unie van Vrijwilligers

* en op 9 april 2010 GEDRAGSVERANDERINGEN BIJ DEMENTIE.

Veranderingen in de beleving en omgaan met de werkelijkheid.

Nog geen nadere informatie ontvangen.

Spreekster: Floor Bouwman.

Plaats: Kerkelijk Centrum ’De Rank’, Lupinestraat 11, Nieuwegein.

De bijeenkomsten duren van 14.00 tot 16.00 uur en worden

Info over alle activiteiten, dhr. W. Essers, ℡ 030 - 606 21 67.

4

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


VRIJWILLIGERS MUTATIES

Na 10 jaar commissie Lief en Leed, neemt zij afscheid van haar taak die zij met veel toewijding en liefde heeft volbracht.

Mevr. H. van Vliet-Braanker

Zij meent dat haar taak overgenomen moet worden door een jongere vrouw. Het bestuur heeft met respect kennis genomen van haar besluit. Zij danken haar voor haar toewijding en inzet in de afgelopen 10 jaar. De dank is nog eens onderstreept met een prachtige bos bloemen.

Hallo, ik ben mevrouw Tienhoven. YVON! Ik neem de taak over van mevrouw van Vliet. Qua jonger zijn voldoe ik aan de eisen. Of ik aan de slag ga met dezelfde toewijding, daarover heb ik geen twijfels. Of ik het 10 jaar ga uitzingen daarover heb ik nog geen mening. De tijd zal het leren.

Mevr. Y. Tienhoven

Met goede moed en vertrouwen begin ik aan mijn taak, met de wetenschap dat als er problemen zijn, ik terecht kan bij mijn inspirator. Mijn man Evert Platje.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

5


ECHT SCHEIDEN! Ja, u leest het goed. Ondergetekende en ANBO afdeling Nieuwegein gaan na een relatie van bijna 15 jaar uit elkaar. De reden daarvoor is, dat ik van mening ben dat er te weinig/geen overleg plaatsvond bij het nemen van besluiten binnen het bestuur die betrekking hadden op de aan mij toegekende werkzaamheden. Dat hoeft bij 1 of 2 maal nog geen reden te zijn de samenwerking te beëindigen, maar als dat vaker of intensiever voorkomt zoals begin januari 2010, ga je je afvragen of dit zo langer door kan gaan. Na een moeilijke week van veel overleg en afwegen besloot ik te stoppen met mijn vrijwilligerswerk bij onze afdeling. Ik heb aan het bestuur het volgende meegedeeld, t.w.: • het project ’belastingdagen 2010’ zal ik coördineren tot begin/medio april 2010. Onduidelijk is of daar in de loop van dit jaar een geschikte opvolger voor kan worden gevonden om de voortgang daarvan te waarborgen • mijn deelname aan het redactieoverleg is per 1 februari jl. gestopt • mevrouw Magda Suijker-Snijder heeft inmiddels aangegeven dat zij aan dit overleg wil deelnemen. Versterking met nog een paar leden is van harte welkom • het beheer van de website www.anbonieuwegein.org stopt per 1 mei a.s. • De site is daarna niet meer te raadplegen. De website www.anbo.nl/nieuwegein wordt geactualiseerd en komt 6

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


onder beheer van een mogelijke opvolger van mij (waar ik inmiddels overleg mee heb) • mijn grootste zorg was het digitale beheer van de ledenadministratie. Ook daarover ben ik in overleg met een enthousiast lid die daarin wel toekomst ziet • als deze persoon de ledenadministratie overneemt, neemt hij ook de zorg op zich voor het samenstellen van de bezorglijsten voor de coördinator bezorging Ik kan terugkijken op een bijzonder prettige vrijwilligerstijd bij onze afdeling, waarin ik veel heb mogen meemaken. Daarbij waren een flink aantal bestuurswijzigingen, mocht ik meedenken aan organisatie structuren, heb ik veel waardevolle contacten kunnen leggen met leden en relaties en heb ik mee mogen werken aan het organiseren van diverse activiteiten. Als hoogtepunt voor mijn inzet mocht ik het lidmaatschap van verdienste ontvangen! Allemaal wel enigszins bizar: in nov. 2009 dit erelidmaatschap in ontvangst nemen en in januari 2010 het bijltje er bij neer leggen! Ik besef dat het leven uit dit soort tegenstrijdigheden kan bestaan, wat niet altijd leuk en verklaarbaar is, maar voor mij was de ’batterij’ echt leeg! De daarbij behorende draagspeld zal ik toch met trots bij ANBO aangelegenheden blijven dragen! Hartelijk dank dat ik mij voor u heb mogen inzetten, de contacten die daaruit zijn ontstaan zijn voor mij onuitwisbaar. Voor al degene die ik heb mogen leren kennen en in de loop van de tijd gezondheidsproblemen kregen, wens ik veel sterkte toe. Het gaat u goed, mogelijk hier en/of daar tot ziens en met vriendelijke groet, Joris Korst. de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

7


GOEDKOOP EN GEZOND ETEN JE HOEFT MET ETEN ECHT GEEN SCHOONHEIDSPRIJS TE WINNEN.

Elke dag 2 ons groente en 2 stuks fruit. Gezond eten is belangrijk, dat weten we allemaal. Maar hoe doe je dat als je van een uitkering leeft? We stelden Johan Kok, diëtist bij Vitras/CMD, hierover een aantal vragen. Johan Kok: ’Je ziet dat sommige ouderen bezuinigen op eten. Soms zelfs onder het mom van ’het zal mijn tijd wel duren’. Toch is het heel belangrijk dat zij gezond eten en daarmee lichamelijk complicaties voorkomen. Je weet immers nooit hoe oud je wordt.’ WAAROM IS GEZOND ETEN VOOR OUDEREN ZO BELANGRIJK?

Ouderen hebben een lage caloriebehoefte omdat ze niet veel verbruiken. Maar als ze weinig eten, missen ze belangrijke vitamines en mineralen. Ook hebben ze een verhoogde behoefte aan vitamine D vanwege botontkalking. Verder wordt het belang van vocht onderschat. Je huid wordt dunner naarmate je ouder wordt en je verliest meer vocht. 8

-

Oudere mensen hebben meer behoefte aan warmte, ze zetten de kachel vaak wat hoger en verdampen daardoor ook meer vocht. Mensen vinden het vaak vervelend om er ’s nachts uit te moeten, zodat ze nog minder gaan drinken. Als je overdag drinkt en een beker neemt in plaats van een kopje, is dat snel opgelost. WAT DOE JE ALS OUDEREN BEZUINIGEN OP ETEN?

Ik adviseer mensen altijd om twee keer per week vis te eten. Soms reageren cliënten met de opmerking dat vis voor hen te duur is. Maar als je in een goedkopere winkel of op de markt koolvis koopt in plaats van dure kabeljauw, dan is dat net zo gezond. Of kies voor diepvriesvis of vis uit blik of pot, dat is bovendien langer houdbaar. Tonijn op brood of rolmops is een uitstekende keus. En let natuurlijk op aanbiedingen.

de Opsteker / nr. 1 / 2010


EN ALS ZE NIET KUNNEN KOKEN OF GEEN ZIN HEBBEN?

drinken en hoe u verstandig kunt besparen op deze uitgaven.

Ga gerust naar de eettafels in Nieuwegein. Daar combineer je gezond eten met een gezellige omgeving.

www.voedingscentrum.nl een zeer uitgebreide site met eindeloos veel menusuggesties.

Je kunt ook samen met een buurvrouw of buurman eten. Ik kijk vooral naar de mogelijkheden die cliĂŤnten hebben.

www.gezondevoeding.nl met informatie over groente, fruit en vitamines.

Wil je niet iedere dag koken, maak dan een grote pan maaltijdsoep en vries hem in porties in. Je hoeft er geen schoonheidsprijs mee te winnen. Kun je er moeilijk op uit in de winter, neem dan groente uit blik. Heel gezond.

www.vitras.nl voor meer informatie over voeding- en dieetadviezen. Vitras/CMD heeft ook de brochure Wanneer op dieet? www.meerovereten.nl met tips over hoe u zuinig met energie kunt omgaan bij het koken. www.mens-engezondheid.infonu.nl/gezondevoeding: veel informatie over gezondheid in het algemeen.

MEER INFORMATIE?

Er zijn veel websites, folders en boeken met informatie over gezonde en goedkope voeding: www.pen.nl met nieuws over buurthuizen, ouderenbond, recepten.

De Consumentenbond heeft het boek Gezond eten voor Senioren uitgegeven: www.consumentenbond.nl Voeding voor 50+ers van Marjorie Former.

www.nibud.nl geeft informatie over financiĂŤle zaken en tips over goedkoper boodschappen doen.

Zie ook www.pen.nl onder het kopje Zorg/Welzijn bij Folders en boeken.

NIBUD heeft ook de folder Tips en adviezen over eten en

Bron: Armoedebestrijding Nieuwegein, september 2008.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

9


100 JAAR ST. ANTONIUS ZIEKENHUIS Ter gelegenheid van dit jubileum opent MUSEUM WARSENHOECK in Nieuwegein van wo. 20 jan. t/m zon. 4 jul. haar deuren voor een tentoonstelling die geheel gewijd is aan 100 jaar St. Antonius Ziekenhuis.

deze zusters vrijwel belangeloos hun liefdevolle werk uitgevoerd. De tentoonstelling laat o.a. diverse kledij van de zusters zien en hoe zij zijn meegegaan met de veranderde tijd. Op de begane grond van het museum kunt u in de vitrines allerlei instrumenten bekijken van de verschillende disciplines van het ziekenhuis, bijvoorbeeld de hart- en longafdeling.

De tentoonstelling brengt bezoekers 100 jaar terug naar de beginperiode van het voormalige St. Antonius Gasthuis in Utrecht. Op de hooizolder, de bovenste verdieping van het museum, is een ziekenkamer ingericht zoals die er omstreeks 1910 heeft uitgezien.

Hier ziet u hoe snel de vooruitgang op medisch gebied is gegaan. Ook kunt u beelden bekijken van interviews met oud ’Antonianen’. Het St. Antonius Ziekenhuis viert het 100-jarig bestaan dit jaar met tal van activiteiten.

De zieken werden toen verpleegd door de ’Zusters van Liefde’, een in 1832 in Tilburg opgerichte congregatie. De identiteit van het St. Antonius Ziekenhuis steunde op de zusters. Tot het ziekenhuis in 1983 van Utrecht naar Nieuwegein verhuisde, hebben 10

-

Kijk voor meer informatie hierover op onze jubileumsite www.100jaarantonius.nl.

de Opsteker / nr. 1 / 2010


LEEF OP GOEDE VOET MET JE Je voeten hebben er wel een keertje recht op om te worden verwend. Zeker als je bedenkt dat ze in een gemiddeld mensenleven zo’n 185.000 km afleggen. Dan is het niet ondenkbaar dat er wel eens probleempjes ontstaan. Maak daarom eens een afspraak met een pedicure. Voor een betrekkelijk laag bedrag kan zij je helpen om eelt en likdoorns te verwijderen. De teennagels worden eens goed verzorgd en de voet krijgt een heerlijke massage. Ook goed voor de voeten zijn een paar lekkere schoenen die meteen goed moeten zitten. Veel voetproblemen ontstaan door verkeerd schoeisel. Het beste is om schoenen te kopen op het midden van de dag. Aan het einde van de dag zijn de voeten vaak wat dikker en ’s morgens zijn ze juist smaller. Loop niet altijd op hoge hakken maar loop geregeld op lagere. Je kunt anders last krijgen van slijtage aan de kniegewrichten en rugwervels.

VOETEN

Op den duur gaan teennagels steeds langzamer groeien, knip ze nooit te kort en altijd recht af om ingegroeide nagels te voorkomen. Vingernagels groeien overigens drie keer zo snel. Heb je echt problemen met je voeten neem dan eens contact op met het Medisch Voet Centrum in Amsterdam (www.mvca.nl). Zij kunnen je vast verder helpen. En voor lekkere voetverwennerij kun je zoeken op (www.pedicure.startpagina.nl).

 

  

 

Het juiste adres voor: bloemen planten bloemwerk kado artikelen enz. Ook voor uw Fleurop bestellingen Muntplein 23-24, Nieuwegein â„Ą 030 - 604 89 09

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

11


ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI Op vrijdag 22 januari was er de Algemene Ledenvergadering met Nieuwjaarsreceptie van de ANBO in De Rank. De belangstelling viel tegen: zo'n 25 leden waren er aanwezig. De penningmeester presenteerde zijn financieel verslag en de jaarrekening, hetgeen werd goedgekeurd door de kascontrolecommissie. De door het bestuur voorgedragen nieuwe voorzitter, dhr. Herman Troost, werd zonder tegenstemmen benoemd. Nadat hij zich zelf nader had voorgesteld en Evert Platje had bedankt voor zij periode als interim-voorzitter, nam Herman de leiding over. Evert Platje zal plaats nemen in het bestuur voor de post Algemene Zaken en externe betrekkingen. Vacant is nog steeds de post van secretaris. Door gebrek aan mankracht in het bestuur is er (nog) geen jaarplan 2010 gemaakt. Dat zal één van de eerste taken van de nieuwe voorzitter worden. Als betrokken lid vraag ik mij af: waarom is er lokaal zo weinig belangstelling voor onze bond, waarom is men lid van de ANBO? 12

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010

Voor een goedkope zorgverzekering, goedkope rijbewijskeuring, om je belastingpapieren te laten invullen? Is dat de reden om lid te zijn van de ANBO? Ik mis de saamhorigheid bij de ANBO, maar dat zou best kunnen komen als we wat positiever tegenover de ANBO zouden staan. Zou het niet fantastisch zijn om voortaan aanwezig te zijn bij zo’n vergadering. Vaak lees je over de Anbo in de media. Als lid denk je dan ’daar ben ik maar mooi lid van’. Daarom pleit ik hierbij: het moet mogelijk zijn die ene keer in het jaar aanwezig te zijn bij de ledenvergadering. Het bestuur wens ik een goed en succesvol 2010 toe. Vriendelijke groeten, Magda Suijker.


COSBO JANUARI 2010 Wanneer u het AD leest of de Molenkruier heeft gezien, kon u weten dat de Cosbo een artikel heeft gestuurd naar alle raadsleden over de toekomstige benadering van de Nieuwegeinse Raad door de Cosbo. De achtergronden van deze ontwikkeling zijn divers. Ten eerste is de Cosbo begonnen met zich anders te organiseren. Zo hebben we het onderwerp WMO, Wonen Zorg en Welzijn wat door Wil Sluis van de KBO getrokken wordt. Het onderwerp Woonzorgzones neemt ondergetekende voor zijn rekening. Andere onderwerpen zijn veiligheid, gezondheid, wonen en mobiliteit. Die onderwerpen moet u breed zien. Zo betreft gezondheid natuurlijk ook bewegen en sport. Dat gezamenlijke doen en laten geeft ons mogelijkheden om als belangenbehartigers voor ouderen niet alleen de activiteiten die nodig zijn te definiĂŤren maar ook aan te geven hoe dat dan aangepakt moet worden.

Soms is het dan helemaal niet nodig dat er nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. Vaak is de kennis aandragen en de bestaande organisaties iets anders laten werken al voldoende. Dat maakt het vaak noodzakelijk om ook de politiek te betrekken en uitleg te geven over de problematiek en de benodigde oplossingen. Vandaar die brief! Overigens gaan we in de Cosbo nog wat veranderingen zien. Er is een wisseling van de wacht voor een paar mensen die ons vaak vele jaren gesteund hebben. Zo heeft Corni Witkamp van de KBO Vianen, ons verlaten. De KBO zoekt een opvolger om naast Wil Sluis te werken. Van de ANBO zullen Herman Troost en Henk Govers meedoen. Ties Hogenbirk verlaat haar penningmeesterfunctie in de loop van dit jaar en Evert Platje geeft zijn functie aan Herman Troost. Bij de PCOB blijven Henk Hazelhorst en Bert Rijdes van de partij. Tijdens de afgelopen ANBO jaarvergadering is ondergetekende tot voorzitter van de ANBO gekozen. Al in eind 2008 had ik aangegeven dat ik de voorzittersfunctie bij de COSBO wilde inruilen voor een andere COSBO taak. Ik vind dat het noodzakelijk is om na ruim negen jaar een nieuwe persoon met frisse ideeĂŤn het voorzitterschap op zich te laten nemen. Tot de volgende keer, Herman Troost.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

13


Boekentips

MEDEPLICHTIG / NICCI FRENCH Het begint meteen goed: een vrouw staat in een appartement, ze kijkt om zich heen. Door haar ogen kijkt de lezer mee en ziet iets afschuwelijks: naast een omgevallen stoel ligt in een plas bloed het lijk van een man. De vrouw, Bonnie, heeft een flinke blauwe plek in haar hals, maar reageert niet zoals je zou verwachten. Ze belt niet naar de politie, maar doet pogingen haar sporen uit te wissen. Vreemd genoeg kan ze haar handtas en een aantal kledingstukken niet vinden. Eenmaal klaar belt ze een vriendin die ze vraagt om haar te helpen het lichaam te laten verdwijnen. Onder de kopjes ’Ervoor’ en ’Erna’ switcht het verhaal voortdurend heen en weer in de tijd, zo komt de lezer terwijl het verhaal zich ontvouwt geleidelijk meer over Bonnie en de aanloop tot het gebeurde te weten. Medeplichtig is een intrigerende psychologische thriller met een mooie plot, geschreven in de typische Nicci French-stijl. SASHENKA / SIMON MONTEFIORE In 1916 zit de 16-jarige barones Sashenka Zeitlin uit St. Petersburg op een kostschool die haar voorbereidt op het huwelijk. Als ze aan het eind van het semester naar huis gaat, wordt ze gearresteerd vanwege bolsjewistische activiteiten waarin ze via haar revolutionaire oom verzeild is geraakt. Haar vader, een joodse industrieel, krijgt haar met moeite vrij, waarna ze in stilte haar bolsjewisme voortzet. In 1939 is ze getrouwd met een prominente communist in Moskou en heeft twee kinderen, als ze met een joodse schrijver een geheime liefde beleeft die haar gezin ontwricht, waarna ze verdwijnt. In 1994 ontdekt een historica de feiten. Dit boek is het debuut van Simon Montefiore en is door de Britse pers enthousiast besproken.

14

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


FILMKEUZE SEIZOEN 2010 CINE + 18 MRT. CHANGELING / In het Los Angeles van 1928 verdwijnt op een zaterdagochtend de zoon van Christine Collins (Angelina Jolie). Een barre zoektocht begint. Maanden later claimt een jongen de 9-jarige zoon van Christine te zijn. Door alle pers die op de twee afstormt laat Christine de jongen bij haar overnachten. Maar in haar hart weet ze dat hij niet haar zoon kan zijn. Ze vraagt de autoriteiten om door te gaan met het zoeken naar haar zoon. In het Amerika van de jaren '20 is het voor een vrouw niet passend om tegen het systeem in te gaan. De enige die haar gelooft is de activist en geestelijke, Briegleb (John Malkovich). Angelina Jolie werd genomineerd voor een Oscar voor haar indrukwekkende hoofdrol in dit drama van regisseur Clint Eastwood. Het ontluisterende verhaal is gebaseerd op een ware gebeurtenis.

15 APR. LAST CHANCE HARVEY / De gescheiden New Yorker Harvey Shine (Dustin Hoffman) maakt zich ernstig zorgen over zijn baan op het moment dat hij in Londen aankomt voor de bruiloft van zijn dochter. Susan is blij dat haar vader er is, maar kiest er toch voor haar stiefvader (James Brolin) te vragen haar weg te geven bij het altaar. Harvey begrijpt haar wel en besluit zijn enorme teleurstelling voor zichzelf te houden door na de plechtigheid te vertrekken. Hij strandt echter op de luchthaven, krijgt te horen dat hij zijn baan kwijt is en beland in een bar. Daar raakt hij aan de praat met Kate Walker (Emma Thompson), die hem overhaalt toch naar de receptie te gaan. De hoofdrollen zijn voor vedetten Dustin Hoffman en Emma Thompson, die ieder twee Oscars in de wacht sleepten en eerder al samen te zien waren in 'Stranger than Fiction'. De entreeprijs blijft â‚Ź 5,- (graag met gepast geld betalen). Voor â‚Ź 1,- kunt u een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij kopen. U kunt geen bioscoopbonnen inleveren bij de Cine+ films. Wij kunnen geen plaatsen voor u reserveren, voor de vrijwilligers wordt een uitzondering gemaakt. Wij verzoeken u dringend in de zaal geen plaatsen vrij te houden voor later binnenkomende vrienden (door bv. jassen op vrije stoelen te leggen). De kassa is open van 13.00 tot 13.45 uur, zodat we precies om 14.00 uur kunnen starten. De entreedeuren van de bioscoop gaan om 14.00 uur dicht, dus wilt u a.u.b. op tijd aanwezig zijn. Wij wensen u ook dit seizoen veel filmplezier! De Plaza-bioscoop Nieuwegein & de vrijwilligers.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

15


WOONSERVICE Vanaf 1 februari is er ook in de wijk Galecop een wijkservicepunt waar inwoners voor al hun vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg terechtkunnen. Onder grote belangstelling opende wethouder Carla Curvers het wijkservicepunt. Wijkservicepunt Galecop bevindt zich in buurtcentrum De Boog, Thorbeckepark 183. Eerder opende al wijkservicepunt JWZ in buurthuis Kerkveld. Vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg Een wijkservicepunt is er voor individuele vragen en eenvoudige dienstverlening. Vragen als ’Hoe kan ik een seniorenwoning krijgen?’, ’Wie kan mij helpen met het invullen van belastingformulieren?’ en ’Hoe vraag ik een personenalarmering aan?’ zijn voorbeelden van veelgestelde vragen. Medewerkers van het wijkservicepunt helpen inwoners verder. Eenvoudige vragen beantwoorden zij direct zelf, complexe vragen geven zij door aan de organisaties die oplossingen kunnen bieden. Woonservicezones Een wijkservicepunt is onderdeel van een zogenoemde woonservicezone. Een woonservicezone is een gebied van één of meer wijken waarin zoveel mogelijk voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg aanwezig zijn met als doel dat alle inwoners, ongeacht leeftijd of eventuele beperkingen, prettig kunnen wonen in hun wijk. In een woonservicezone zijn relevante voorzieningen binnen rollatorbereik en zijn de straten toegankelijk. Ook is er in elke woonservicezone een gezondheidscentrum. Op dit moment zijn er drie woonservicezones actief in Nieuwegein: woonservicezone JWZ (wijken Jutphaas/Wijkersloot, Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve), woonservicezone Galecop (wijk Galecop) en woonservicezone WEB (wijken Doorslag, Stadscentrum en Merwestein). Woonservicezone Zuidoost (wijken Hoogzandveld, Lekboulevard, Vreeswijk en Fokkesteeg) en woonservicezone Batau (wijken Batau-Noord en Batau-Zuid) zijn in ontwikkeling en starten later dit jaar. Wijkservicepunt in alle woonservicezones Met de opening van wijkservicepunt Galecop is het tweede wijkservicepunt geopend. Het is de bedoeling dat in de loop van dit jaar ook een wijkservicepunt in woonservicezone WEB, Zuidoost en Batau volgt. Met het oog op de toekomst wordt bekeken of de wijkservicepunten kunnen uitgroeien tot wijkservicecentra. Waar mogelijk wordt een combinatie gemaakt met gezondheidscentra, Centra voor Jeugd en Gezin en de Brede School. Samenwerkende organisaties De organisaties die in de woonservicezones samenwerken, zijn: gemeente Nieuwegein, Stichting Welzijn Nieuwegein, Vitras/CMD, Mitros, Jutphaas Wonen, Portaal, gezond16

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


heidscentrum De Roerdomp, EMC Nieuwegein, Stichting Bibliotheek Nieuwegein, Zorgspectrum, Altrecht/Indigo en Centrum Maliebaan, SBO De Evenaar en Anna van Rijncollege. Bereikbaarheid wijkservicepunt Galecop Wijkservicepunt Galecop is gevestigd in buurtcentrum De Boog (Thorbeckepark 183) en iedere werkdag geopend van 10 tot 16 uur. Het wijkservicepunt is telefonisch bereikbaar op nr. 030 - 605 22 29 of per e-mail op: servicepunt.galecop@welzijnnieuwegein.nl.

OUDERENBELEID OMVAT MEER DAN ZORG Ouderenbeleid moet meer omvatten dan alleen zorg. Dat heeft de ANBO staatssecretaris Bussemaker van VWS en de Kamer laten weten. Op 21 januari 2010 vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats over het ouderenbeleid.

conclusies uit het rapport ’Lang zullen ze leven’. Dit rapport is in 2005 opgesteld door de Themacommissie Ouderenbeleid. Link naar de site voor de volledige brief van ANBO aan de Tweede Kamer: http://www.anbo.nl/article.asp?ArticleID=36 24&TID=2&SID=199 Bron: ANBO @ctueel.

De ANBO miste op de agenda veel aandachtspunten, zoals wonen, werk en inkomen, mantelzorg en dergelijke. De belangenorganisatie bepleit ook aandacht voor andere thema’s die ouderen raken en zal haar inbreng voor het Algemeen Overleg ook veel breder opzetten. Tijdens het debat bleek dat zowel de Tweede Kamer als de staatssecretaris de mening van de ANBO deelden. De staatssecretaris zegde toe om nog dit jaar met een rapportage te komen over de

modebrillen contactlenzen oogmeting en oogdrukcontrole

City Plaza - Passage 66 ℡ 030 - 603 81 58

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

17


VERNIEUWDE SUCCESSIEWET De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan. De nieuwe wet zorgt ervoor dat de tarieven fors omlaag zijn gegaan en de vrijstellingen voor partners en kinderen groter worden. Ook het erven van een onderneming wordt fiscaal gunstiger. Dat onderdeel zullen wij verder niet bespreken. Kort samengevat regelt de Successiewet de belasting op erfenissen en schenkingen. Met de wijzigingen zijn ook de ouderwetse termen zoals successierecht en schenkingsrecht vervangen door ’erfbelasting’ en ’schenkbelasting’. Erfbelasting De erfbelasting is verschuldigd over een erfenis. Alleen als het bedrag van de erfenis boven de vrijstelling uitkomt, is erfbelasting verschuldigd. Hoe hoog de vrijstelling is, hangt af van de familieband met degene die is overleden. De vrijstellingen zijn voor: -

partners: € 600.000,-

-

kinderen en kleinkinderen: € 19.000,-

-

zieke en gehandicapte kinderen: € 57.000,-

-

ouders: € 45.000,-

-

anderen: € 2.000,-

Het partnerbegrip heeft wat toelichting nodig. Voor de nieuwe erfbelasting geldt als partner: - Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners (gescheiden van tafel en bed = ongehuwd) - Ongehuwden, als zij aan alle 4 de volgende voorwaarden voldoen: o De partners zijn beiden meerderjarig o Zij voeren een gezamenlijke huishouding volgens de basisadministratie persoonsgegevens 18

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


o De partners zijn een wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte. Deze voorwaarde geldt niet als de partners ten minste 5 jaren met elkaar samenwonen o De partners zijn geen bloedverwant in de rechte lijn (ouderkind bijvoorbeeld). Deze voorwaarde geldt niet als één van de partners mantelzorger is Schenkbelasting U kunt er ook voor kiezen om uw ’nalatenschap’ al bij leven te verdelen. Over een dergelijke schenking is ook belasting verschuldigd, de zogenaamde schenkbelasting. Hiervoor gelden eveneens vrijstellingen. Deze zijn voor: - kinderen (periodiek): € 5.000,- kinderen tussen 18 en 35 jaar (eenmalig): € 24.000,- idem als schenking voor aankoop huis of voor een studie wordt aangewend: € 50.000,- anderen: € 2.000,De nieuwe tarieven voor de erf- en schenkbelasting voor 2010:

Belaste verkrijging

Tarief voor partners en kinderen

Tarief voor kleinkinderen

Tarief voor anderen

€ 0 tot € 118.000

10%

18%

30%

Vanaf € 118.000

20%

36%

40%

Wat betekenen deze nieuwe regels? Wij zullen aan de hand van wat voorbeelden de werking van de nieuwe regels toelichten. de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

19


1. erfbelasting: man overleden; echtgenote is enig erfgenaam. De nalatenschap bestaat uit de helft van de gezamenlijke eigen woning, plus spaargeld. Waarde van de eigen woning is € 500.000,-. De helft zit in de erfenis: € 250.000,-. Op de gezamenlijke spaarrekening staat € 50.000,-. Ook hiervan zit de helft, € 25.000,- in de erfenis. Totale nalatenschap is dus € 275.000,-. Vrijstelling voor een partner is € 600.000,- en de nalatenschap valt geheel binnen de vrijstelling. Er is geen erfbelasting verschuldigd. 2. erfbelasting: zelfde situatie als bij 1. De totale nalatenschap nu € 750.000,-. Vrijgesteld is voor de partner € 600.000,-. De belaste verkrijging is € 150.000,-. Over de eerste €118.000,is 10% verschuldigd: € 11.800,-. Over het meerdere van € 32.000,- (150.000 - 118.000) is het tarief 20%: € 6.400,Totale erfbelasting € 18.200,-. 3. erfbelasting: de totale nalatenschap is nu € 200.000,-. De enige erfgenaam is een kleinkind. Deze heeft een vrijstelling van € 19.000,-. De belaste verkrijging is nu € 181.000,-. Over de eerste € 118.000,- is 18% verschuldigd: € 21.240,- Over het meerdere van € 63.000,- (200.000 - 118.000) is het tarief 36%: € 22.680,- Totale erfbelasting € 43.920,-. 4. schenkbelasting: man en vrouw schenken ieder jaar aan ieder van hun kinderen een bedrag van € 5.000,-. Dit bedrag valt voor ieder kind binnen de vrijstelling. Er is dus geen schenkbelasting verschuldigd. 5. schenkbelasting: man en vrouw schenken hun kind (op dat moment 21 jaar oud) eenmalig een bedrag van € 50.000,-. Hier heeft het kind een vrijstelling van € 24.000,-. De belaste verkrijging is dan € 26.000,-. Aan schenkbelasting is 10% (de verkrijging is minder dan € 118.000,-) verschuldigd: € 2.600,-. 6. schenkbelasting: zelfde situatie als bij 5. Het kind wendt de schenking aan voor de aankoop van een huis. In dat geval is de vrijstelling € 50.000,- en valt de gehele schenking dus binnen de vrijstelling. Er is geen schenkbelasting verschuldigd. 20

-

de Opsteker / nr. 1 / 2010


PUZZEL WEER MEE EN MAAK KANS OP € 25! 25! HORIZONTAAL: 1 zeer antiek 6 edel 10 bijten 15 glijvoertuig 16 drinkgerei 18 ontkenning 19 voorwaarde 20 zuidvrucht 22 jongelui 24 inwendig orgaan 26 tuingereedschap 28 grasland 29 deel van een molen 31 hartige snack 33 keuringsinstituut 34 algemene vergadering 36 in het begin 38 schrijfplankje 39 slipje 41 godsdienst 42 Iichaam 44 Noach 45 verwerven 47 watering 48 telwoord 49 flacon 51 niet hoog 53 dierenverblijf 56 vette vloeistof 57 Bijbelse figuur 58 wasem 59 niet voltooid 60 in hechtenis nemen 63 plakband 64 plezier 65 bouwland bij een dorp 66 van de 67 roosvormig versiersel 69 uitgelaten 71 zenuwtrekking 73 rijksgrens 74 niet mooi 76 ijzerhoudende grond 77 welzijn 79 kiem 80 kleur 81 het onderste gedeelte van iets 84 smerig 86 rivier in Frankrijk 88 scherprechter 89 struisvogel 91 schop 93 stap 94 bergpas 95 vrouwelijk dier 97 griezelig 99 tafelgast 100 oorlogsschip 101 houding 102 dreinen. VERTICAAL: 1 Spaanse uitroep 2 tijdperk 3 spelleiding 4 United Nations 5 waterkering 7 beëindiging van een betrekking 8 dierengeluid 9 respect 10 samentrekking van het middenrif 11 middellijn 12 roofdier 13 Bijbelse profeet 14 woede 15 omslagdoek 17 glas bier 19 verharde huid 21 heks 23 Scandinavische taal 25 muzieknoot 27 dierengeluid 28 zwaarte bepalen 30 omroep 32 mager 33 handigheid 35 nakomelingen 37 keukenkruid 40 evenals 41 onderlinge betrekking 43 stevig 46 gereedschap 46 later dan dat 48 daarstraks 50 lof 52 brandend 54 vruchtennat 55 raamscherm van gaas 57 welpenleidster 61 persoon van adel 62 ongelukkige bestemming 63 stuk grond 64 wolvlok 65 serieusheid 68 watervlakte 70 onder leiding van 72 appelwijn 74 loofboom 75 fris 77 wildebeest 78 weefpatroon 80 hijswerktuig 82 op dit ogenblik 83 in memoriam 85 vlees aan stokjes 87 boerenplaats 88 been 90 enzovoort 92 naaldboom 94 ongeveer 96 onder andere 98 persoonlijk voornaamwoord. 77

9

10

57

34

54

93

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs van € 25,-. Inzenden tot uiterlijk 1 december 2009. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende Opsteker. Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Zend uw oplossing (incl. uw bank- of gironr. s.v.p.) aan: Gijs van Brenk, Rembrandthage 470, 3437 PC Nieuwegein, of per e-mail naar gijs.van.brenk@casema.nl.

Veel succes!

De oplossing van de vorige puzzel was: kerstkrans en is gewonnen door Mevr. I. Coenen. De prijs wordt naar haar overgemaakt. Onze felicitaties gaan hierbij.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

21


Het doet ons genoegen de volgende nieuwe leden aan u te mogen voorstellen:

22

-

Mevr.

W.L. den Hollander

25-11-2009

Dhr.

T.H.F. Hennevelt

01-12-2009

Dhr.

W. Lumi

09-12-2009

Mevr.

N. Kornus

09-12-2009

Mevr.

J. Buisman

14-12-2009

Dhr.

W.J. Fokker

16-12-2009

Dhr.

G. Wittenberg

21-12-2009

Mevr.

I.C. Zebeda

29-12-2009

Dhr.

M. Acharki

04-01-2010

Mevr.

F. Acharki

04-01-2010

Mevr.

M.C.J. Derksen-Geurts

04-01-2010

Mevr.

J.E. Corver

04-01-2010

Mevr.

C. Hessing

04-01-2010

Dhr.

W. van Zonneveld

12-01-2010

Mevr.

B.O. van der Donk

12-01-2010

Dhr.

T.C. Kerkhoff

26-01-2010

Mevr.

L. Smith-van Basten

26-01-2010

Dhr.

S.J. Feiersinger

05-02-2010

de Opsteker / nr. 1 / 2010


Hebt u familie, vrienden of kennissen die lid willen worden van de ANBO, geef ze dan dit formulier.

AANMELDINGSFORMULIER

voor 50-plussers

 Hierlangs afknippen

Ik geef mij op als lid van de ANBO. Naam en voorletter(s):

M/V

Naam en voorletter(s) partner:

M/V

Geb.datum:

Geb.datum partner:

Adres:

â„Ą:

Postcode:

Woonplaats:

Giro-/banknr:

Handtekening:

: Inleveren of opsturen naar: Ledenadministratie, Ritsemalaan 34, 3431 GJ Nieuwegein, â„Ą 030 - 889 57 65, : anbonieuwegein@hotmail.com de Opsteker / nr. 1 / 2010

-

23


W IJ Z I G I N G S F O R M U L I E R Ledenadministratie: Ritsemalaan 34 3431 GJ Nieuwegein ℡ 030 - 889 57 65 : anbonieuwegein@hotmail.com

afdeling Nieuwegein

O Verhuizing O Opzegging lidmaatschap O Overlijden

Naam en voorletter(s):

M/V

Geboortedatum: Naam en voorletter(s) partner:

M/V

Geboortedatum partner: Adres: Postcode: Woonplaats: ℡: Reden opzegging: Nieuw adres: Postcode: Woonplaats: ℡: : Blijft lid van de ANBO in nieuwe woonplaats:

Ja/Nee

Datum overlijden: Handtekening: 24

-

S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

de Opsteker / nr. 1 / 2010

 Hierlangs afknippen

Reden wijziging aankruisen s.v.p.

ANBO Opsteker 1 2010  
ANBO Opsteker 1 2010  
Advertisement