Page 1

Zomer 2016 Natuurlijk van Nieuw Amsterdam


Li teratuur van Nieuw Amsterdam: Aangrijpende verhalen, van over de hele wereld

ˆ‡Tgփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ‡ˆ¥ 3'0=!2&'!!2& ‘Een ontstellend, confronterend, 1!!833068!$,ধ+='8,!!£WZTrouw

ˆ‰TŒ‡փ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽŠ‹‡ ‘Gloedvol, trefzeker, Jeroen Thijssen is een rasverteller.’ Trouw

Verhalen van alle tijden die verteld moeten worden

ˆŒTgփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¤Œ¤ˆ 3'0=!2&'!!2& ‘Een warm, met melancholie doorspekt portret van haar familie. ####’ Knack

ˆŽTŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥¥ˆ ‘Er is veel te halen bij deze schrijfster, die bezielt alsof haar leven ervan hangt. ####’ NRC Handelsblad

Poezië, bekende namen en debutanten

ˆŽTŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥‹ˆ ‘Fascinerende verkenning van een curieuze binnenwereld. ####’ de Volkskrant

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡‡ˆ¥ ‘De beelden in Nieuw eiland zijn ook zonder grote woorden betekenisvol.’ Passionate


altijd anders, altijd goed

‰‹TŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡ŠˆŒ Y 0,'#-2/!8'22-';1''8A3 ongenadig om een boek gehuild. #####Z<0' <£9;-2 NRC Handelsblad

‰‹TŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡¥‰ De opvolger van de bestseller Leven tot elke prijs!

‰‹TŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥‹Ž ‘Een monumentale roman. ####’ Het Parool

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡Ž‡‰ Y';!£9 !29 !££!&!Z9Alleen in Berlijn roept het wezenlijke vragen op en snijdt het grote thema’s in de literatuur aan.’ Winnipeg Free Press

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽŽ¥‰ Y;!8-0A';''2>'8'£&2''8&338 zichzelf en de lezer te verlossen van vertroebeld zicht. ####’ de Volkskrant

Zomer 2016

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰ˆˆ‡ Y!2&'8£3'+9$,8-/đ+£!9,'£&'8' en ontroerende gedichten.’ Het Parool

3


DWDD BOEK VAN DE MAAND:

• ‘Topboek!’ Veronie Snijder •

‘Feminist classic. Zoomt in op het dagelijks leven dat veel vrouwen leiden. Vrouwen stellen zich dezelfde vragen als toen. Hoe vul ik mijn leven in? Welke normen en sociale omgangsvormen beheersen mijn leven?’ Opzij ‘Sandbergs sprankelende schrijfstijl houdt je aan het boek gekluisterd. #####’ De Morgen

4

‘Stilistisch heel


erg mooi.’ Casper Luckerhof

‘Een heel belangrijk boek.’ Wouter Cajot

‘Ondanks de beklemmende normen van die tijd, leer je een vrouw en een wereld kennen die je niet wilt verlaten. #####’ de Volkskrant ‘Een hoofdpersoon die als een bezetene bakt, poetst en kookt. Levert dat meeslepende literatuur op? Merkwaardig genoeg wel. Het bewijs is Leven tot elke prijs .’ Trouw ‘De literaire wereld bombardeert de auteur tot de nieuwe Knausg a° rd.’ Thisishowweread ‘Dé Zweedse bestseller op het moment.’ LINDA. ‘Even minutieus en dicht op de huid als Knausg a° rd. [...] Net facebook, ook een schone schijnhel, alleen had je dat toen niet.’ Dagblad de Limburger ‘Sandberg houdt ook vrouwen van vandaag een spiegel voor.’ De Standaard ‘Fantastische romanschrijver.’ De Telegraaf

© Maria Annas

‘Een overtuigende, integere roman.’ ELLE

5


(( ;,' 8'$38&Ö&#x20AC;Het is echt onmogelijk om niet van Maj te houden. In dit ;>''&' &''£ ='89$,<-Ä&#x2018; &' (3$<9 =!2 &' 1!!;9$,!66'£-/0' ='8!2&'8-2+'2 2!!8&'69@$,3£3+-'#-22'2,';+'A-2W'£''8;&'6'8932!+'923+=''£#';'8 0'22'2'2A-';3W!W,3'!/'231!9<-;'£0!!8+83'-'2'2,3'&'£!;'8A3 13'-A!1' 8'£!ধ' ;<99'2 !/ '2 &3$,;'8 2-;! ;3; 9;!2& 031;W '89£!='2& goed! â&#x20AC;&#x201C; SvL


Inmiddels 15.000 ex. verkocht van Leven tot elke prijs â&#x20AC;&#x2DC;Nu maar hopen dat de eerste twee delen van deze trilogie ook nog in het Nederlands vertaald worden.â&#x20AC;&#x2122; ELLE

Zomer 2016

TOP TITEL

Zorgen voor het gezin K R I ST I NA S A N DB E RG

Š Maria Annas

Stockholm, 1940. Tomas is gestopt met drinken na een intensieve behandeling maar Maj weet dat de dreiging van een terugval altijd aanwezig is. Daarnaast overschaduwt de oorlog het dagelijks leven. Tomas wordt opgeroepen voor militaire dienst en Maj blijft alleen achter met haar kind. Ze blijkt opnieuw zwanger te zijn en tot overmaat van ramp overlijdt haar moeder, zonder haar kleinkind Anita ooit gezien te hebben. Om niet in te storten besluit Maj niet meer toe te geven aan haar gevoelens. Ze huilt niet op de begrafenis en zal koste wat het kost sterk zijn. Dit tweede deel van de Maj-trilogie is een grootse vertelling over de sociaal hogerop geraakte Maj. Een bijna hypnotiserende vertelling over de veranderende rol van de vrouw in de twintigste eeuw. Y!+';<82'86<89!2+W ';9338;831!2>!!8/'=!2-2 &'#!28!!0;T1';6'8932!+'9&-'/'A32!031'2;' 9;!!2&!;/'A'233-;A<£;='8+';'2WZSvenska Dagbladet Y!2&#'8+-9''29<++'9ধ'='='8,!£'2='8;'££'8>-'29 A-22'2/'32&'8&',<-&08<-6'2W !!8#3'0'2A-/2 23&-+'2321-9#!!8WZUpsala Nya Tidning Y'86£'ħ'8'2&&8!1!ধ9$,8'£!!93='8&'=83<>W Zowel de onderliggende angst van Maj die haar -22'8£-/0'328<9;='8338A!!0;!£9&'32;>-00'£-2+ =!2,';6£3;-9A''8+3'&<-;+'>'80;WZVästerbottens Kuriren

â&#x20AC;˘ deel 2 van de bekroonde Maj-trilogie â&#x20AC;˘ meer dan 350.000 ex. van de trilogie verkocht in Zweden â&#x20AC;˘ =338ÂŁ-'Ăš'##'89=!2 >''&9'9$,8-/='89!ÂŁ9 ='2'ÂŁ#ÂŁ!2$T'89ধ2 01!2'22!<9+Ă&#x160;8&

Kristina Sandberg lÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â?Â&#x2C6;m+83'-&'36-2 het noorden van Zweden en woont tegen>338&-+-2;3$0,3ÂŁ1W '-969@$,3ÂŁ33+ '2&'#<;''8&'-2Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x17D;Â?!ÂŁ99$,8-/(9;'8W ' >323W!W&'<+<9;68-/9'2&'='290! !+#ÂŁ!&';ÂŁ-;'8!;<<868-/9=338&'ÂŁ-/=-+' trilogie over Majs leven. Ze wordt wel de ,'&'2&!!+9'-8+-2-!33ÂŁ(+'23'1&W Wendy Prins studeerde Scandinavische !ÂŁ'2!!2&'<2-='89-;'-;'2=!2 832-2+'2 '2 Ă&#x2DC;;'#38+W-2&9Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x160;-9A'>'80A!!1 !ÂŁ9ÂŁ-;'8!-8='8;!ÂŁ'8W!!9;&'#3'0'2=!2 8-9ধ2!!2&#'8+='8;!!ÂŁ&'A'32&'8 1''8>'80=!2';'8 8Ă&#x2DC;#'8+ &ÂŁ-2+T -23839'ÂŁÂŁT';'8 2+ÂŁ<2&T8-9ধ!2 <2&#'8+T-A!!80ÂŁ<2&'23=' Alsterdal.

september 2016 |  Â&#x2030;Â&#x2039;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d+'#32&'2dÂ&#x2C6;Â&#x152;?Â&#x2030;Â&#x160;$1dÂ&#x2039;Â&#x2039;ÂĽ#ÂŁAWd338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁ SĂśrja fĂśr de Sinad='8;!ÂŁ-2+'2&@8-29d Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;ÂĽÂ?Â&#x2030;dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2030; d319ÂŁ!+#'>'80-2+-1!+'8'!ÂŁ-A'd'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;ÂĽÂĽÂ&#x17D;

7


Off the recordր319£''9-0''2831!2=!2''2;3;!!£32#'0'2&'9$,8-/='8T A3!£9!£0!W 0=£33+&338,';#3'0'2+33+'£&'A-/22!!1W 09$,!!1&'1-/ ''89; ;3'2 -0 32;&'0;' &!; ,-/ !£ =-/( +3'& 32;=!2+'2 831!29 36 A-/2 2!!1 ,!&W!!8/!V/'0Ú2;2-';!££'9>';'2W 2>!;''2;8339;&!;'8!£ধ/&23+''2 +3'&'#3'0'2;'32;&'00'2#£-/='2Wg


Een genadeloos knappe roman over menselijke veerkracht en de ondoorgrondelijkheid van de liefde

Zomer 2016

De pianomaker K U RT PA L KA 1930. Het Frans Canadese dorpje St. Homais is diep onder de indruk als Helene Giroux er in haar luxe wagen arriveert. Ze neemt de leiding over het kerkkoor en speelt piano tijdens diensten. Voor de Eerste Wereldoorlog was ze eigenaar van de Noord-Franse Molnar pianofabriek; een van haar pianoâ&#x20AC;&#x2122;s staat in het kerkje. Enkele bewoners koesteren argwaan jegens de vreemde vrouw. Ze lijken gelijk te krijgen wanneer Helene wegens nieuw bewijs opnieuw aangeklaagd wordt voor moord. Tijdens de rechtszaak kan Helene niet anders dan ĂŠĂŠn voor ĂŠĂŠn haar geheimen prijsgeven. Š Heather Chisvin

Palka mengt op weergaloze wijze de grote themaâ&#x20AC;&#x2122;s van liefde, verraad, trouw, jaloezie en wraak met een schitterend vrouwenleven, zodat je diep onder de indruk achterblijft. Y '268!$,ধ+T32;83'8'2&='8,!!ÂŁ3='8ÂŁ-'(&''2;8-31(WZ Booklist Y !9$-2'8'2&W '2'ÂŁ'+!2;'2>-/9#3'0WZThe Toronto Star Y';!ÂŁ9 !29 !ÂŁÂŁ!&!Z9Alleen in Berlijn83'6;,'; >'A'2ÂŁ-/0'=8!+'236'292-/&;,';+83;';,'1!Z9-2 &'ÂŁ-;'8!;<<8!!2W!;'$,;'8=338!ÂŁ''2#ÂŁ-/='2&' -2&8<01!!0;-9 'ÂŁ'2'A'ÂŁ(T''2=83<>>-'8ÂŁ'='2=''ÂŁ #';'0'2&'WZWinnipeg Free Press

â&#x20AC;˘ =338ÂŁ'A'89=!2!ধ!2!&'392!@9Haar naam was Sarah en -ÂŁ=-!'22'2#!<19De Wertheims â&#x20AC;˘ ''2#'>3+'29;<0>'8'ÂŁ&+'9$,-'&'2-9&338&'3+'2=!2 ''2#-/A32&'89;'80'=83<> â&#x20AC;˘ ধ/&ÂŁ3A'0ÂŁ!99-'0'8T!!2+8-/6'2&A32&'89'2ধ1'2; â&#x20AC;˘ A''8+3'&#3'0=338ÂŁ''9$ÂŁ<#9

Kurt Palka is de auteur van o.a. Clara, >!!8=338,-/,' !11'ħ£-;'8!;<<868-/9 32;=-2+W -/>!9='89£!++'='8ধ/&'29&' -';2!1338£3+'29$,8''(=3381'8-kaanse en Canadese kranten. Hij woont -2&'#<<8;=!23832;3W !831!29=!2 !2@!!2!+-,!8!T 22f!8-'!$32!£&'2'-(!89'2-9 &-;,';=-'8&'683/'$;=!2Inger Limburg en Lucie van Rooijen als vertaalduo.

juni 2016d Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2030;ÂĽÂĽ#ÂŁAWd338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁ The Piano Maker d='8;!ÂŁ-2+ 2+'8-1#<8+'2<$-'=!233-/'2d Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2030; dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2030;d319ÂŁ!+22'1!8-'=!28<@99'2d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x17D;

9


Off the recordր338 &' 8!20(<8;'8 <$,1'99' A3'0 -0 !£ধ/& 2!!8 2-'<>' $32;!$;'2W '##'2A'-';9£'<09T&!21!!0-0''2!(968!!0W '23<&' >''&9'8'$,;'2+-&9#'=!ħ'!9-Z9831!2W 8#£''0-21-&&'£9''2 2+'£9'='8;!£-2+ ;' A-/2 &-' -0 1';''2 £!9W 0 >!9 ='803$,;W 3 +'0 0!2 ,'; 9319 +!!2W 6

8!20(<8;=-'£'2&'!+'2;''2-0'£0!!8£!$,'2&-2&'!81'2Rg


Een geheim literatuurgenootschap met een genadeloos spel: Jääskeläinen mixt het tot een loeispannende pageturner vol lichtvoetige humor

Zomer 2016

De tien schrijvers van Laura Witte PA SI I L M A R I JĂ&#x201E; Ă&#x201E; SK E L Ă&#x201E; I N E N

Na twee grote teleurstellingen keert Ella Milana terug naar haar geboortedorp om er les te geven. Nadat de lokale krant een verhaal van haar heeft gepubliceerd, nodigt de beroemde schrijfster Laura Witte haar uit het tiende lid te worden van haar succesvolle schrijversgroep. Dit geeft Ella nieuwe energie. Als ze ontdekt dat er eerder een tiende lid was van wie niemand kan vertellen hoe hij verdween, heeft ze een missie. De negen schrijvers laten weinig los, maar ĂŠĂŠn onthult haar hun geheime â&#x20AC;&#x2DC;waarheidsspelâ&#x20AC;&#x2122;. Ella daagt hen uit het met haar te spelen. Dat brengt alles in een bloedstollend spannende versnelling, met een weergaloze onthulling. Y'88!99'2&T96!22'2&'2!#9<8&T,';-9=338!ÂŁ ''2'-+'2A-22-+'='80'22-2+=!2&'0<29;=!2,'; 9$,8-/='2A'ÂŁ('2,3'='8/'''2='8,!!ÂŁ36''2 +'ÂŁ33(>!!8&-+'1!2-'80<2;8'00'2WZThe Telegraph

}-ÂŁÂŁ@<9!003

[Spreek uit als JAAS-kè-LEI-nèn]

' -29'9$,8-/='8Pasi Ilmari Jääskeläinen lÂ&#x2C6;Â&#x17D;¤Â&#x2021;m-9''2=!2 -2ÂŁ!2&9best kept secrets1';='ÂŁ'68-/A'236A-/22!!1W -/ -9ÂŁ'8!!8 -29'2=!&'8=!2&8-'A32'2W Annemarie Raas ,''Ä&#x2018; -29';!!ÂŁf'2 ÂŁ'ħ'80<2&'+'9;<&''8&W 2Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x17D;¤=3ÂŁ+&' ,!!8''89;'#3'0='8;!ÂŁ-2+<-;,'; -29W 21-&&'ÂŁ9,''Ä&#x2018;A'1''8&!2&'8ধ+ literaire werken vertaald, van auteurs !ÂŁ98;3!!9-ÂŁ-22!T--00!<ÂŁ00-2'2T-8- 3ÂŁ<'2!ষW3'29<<W

Y '2831!2=!2+83;'=8!+'2nXo'#';'0'2-9=!2 ,';£'='2T&33&T,';#'9;!!2=!2 3&XZTotal Quality Reading Y '2<>9£36'2&W '2,<-='8-2+>'00'2&='8,!!£3='8 ''28!!&9'£!$,ধ+#3'0'2=-8<9T&-'6>'++'9;36;' +','-1'2'21@9;'8-'<A'32;13'ধ2+'2WZFinancial Times

â&#x20AC;˘ =338&'(!29=!2322!!8ħ9De verborgen geschiedenis '2&'=83'+'<8!0!1-Z9 â&#x20AC;˘ ''21-?=!2 8-11T!Ä&#x17D;!'2Twin Peaks â&#x20AC;˘ ;'ÂŁ'A'2!ÂŁ9''2831!23='8&'0<29;=!2,';$8'Ă&#x17D;8'2 â&#x20AC;˘ >'8'ÂŁ&>-/&/<#'ÂŁ'2&32;=!2+'2 â&#x20AC;˘ rechten aan twaalf landen verkocht

augustus 2016 d Â&#x2030;Â&#x2030;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x160;Â&#x2030;Â&#x2021;#ÂŁAWd338968320'ÂŁ-/0' ধ;'ÂŁLumikko Ja Yhdeksän Muuta d='8;!ÂŁ-2+22'1!8-'!!9d Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;ÂĽÂ&#x152;ÂĽ dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2030;d319ÂŁ!+-$3-$,;'8d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;¼¤Â&#x152;

11


â&#x20AC;&#x2DC;Wat een bijzonder boek.â&#x20AC;&#x2122; Ionica Smeets â&#x20AC;&#x2DC;Een controversieel, grappig en verslavend boek!â&#x20AC;&#x2122; Libelle â&#x201A;Ź

12,50 Totaal door het dolle heen KA R E N J OY F OW L E R Y!2+8-/6'2&'831!23='8&'ÂŁ-'(&''28-=!ÂŁ-;'-;;<99'2A<99'2 1';''2='88!99-2+=!2(381!!;W####ZDe Morgen Y8';'2ধ'ÂŁ339-2;'ÂŁÂŁ-+'2;W !!8;332-968'ষ+T&'6ÂŁ3;>'2&-2+'2 ='88!99'2&W-$,;,'-&'2&-'6+!2+T,';;8!+-9$,''2,'; 031-9$,'+!!2,!2&-2,!2&WZOpzij Y '2=!21-/2(!=38-';'#3'0'2=!2&'ÂŁ!!;9;'/!8'2RZ ÂŁÂŁ'2&'8<-2T/3<82!ÂŁ-9;=3383W!WNRC Handelsblad Y'88!99'2&9;'80'831!2&-';'8'$,;36&'!2330'8 9,38;ÂŁ-9;9;32&WZKnack Focus Y!+';<82'81';32='8>!$,;';>-9;WZ Marie Claire YÂŁ3ħ';3321';9'8-'<9;,'1!WZ Trouw Y 'Ä&#x2018;-+T1!!8330''2+8!66-+'2='81!0'ÂŁ-/0#3'0WZ Flow â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

 !<ÂŁ02'8>!8&(38 -$;-32 6'$9!='89!;-32!ÂŁ330>!8&9 2;'82!;-32!ÂŁ<;,383(;,''!8 ,38;ÂŁ-9;!2330'88-A'

Y!A'2&='88<00'ÂŁ-/0#3'01';!$,;'8,';,!82!9=!2,-ÂŁ!8-;'-; 6<<8&8!1!WZZin Y'A'#8-ÂŁ/!2;'831!208-/+;ÂŁ3='2&'8'$'29-'9-2#-22'2f'2 #<-;'2ÂŁ!2&W 2;'8'$,;RZFlair Y'68!$,ধ+9;'A-22'2TA32&'8,33+&8!='2&ÂŁ-;'8!-83(-2;'29 >';'29$,!66'ÂŁ-/0!!2;'=3'ÂŁ'2W'&'&!!831T1!!8=338!ÂŁ &338,';-2;'ÂŁÂŁ-+'2;'6ÂŁ3;T-9Totaal door het dolle heen een van &'1''9;='88!99'2&'831!29=!2,';ÂŁ!!;9;'&'$'22-<1WZ <9;'!&9Z#'9;'#3'0'2Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152; Y 2&8-2+'2&T+8!66-+T,!8;='89$,'<8'2&T$32;83='89-''ÂŁT 1''9ÂŁ'6'2&'2>-/9VTotaal door het dolle heen is het allemaal. '2#3'0=338''2+833;6<#ÂŁ-'0WZHebban.nl

12

juni 2016d Â&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x152;Â&#x2021;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x160;Â&#x2030;Â&#x2021;#ÂŁAWd338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁWe Are All Completely Besides Ourselvesd='8;!ÂŁ-2+-1$,'86'2-99'd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â?Â&#x2C6; dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2030;d319ÂŁ!+-$3-$,;'8d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;ÂĽÂĽÂ&#x160;Â&#x2C6;


Zomer 2016

Longlist Libris Literatuurprijs 2016 Shortlist Boekhandelsprijs 2016 Meer dan 15.000 ex. verkocht in 5 maanden â&#x201A;Ź

12,50

Als de winter voorbij is T HOM A S V E R B O G T Y338='8+'ÂŁ-/0#!8'+'#'<8;'2-99'2'2,'8-22'8-2+'2 2!!9;'ÂŁ0!!8;'A'ħ'2T&338+83;'9;!66'2-2ধ/& ;'&<8='2;'2'1'2T-9''28-/0#''ÂŁ&32;9;!!2nXo Missie geslaagd. ####Zde Volkskrant Y!;&-'$!&!29=!2,';#'9;!!2#';'0'2;T ;'8<+0-/0'2&T,3'-2+8-/6'2&'+'#'<8;'2-99'2;' &<-&'2T&!!83='8+!!;&'A'-2&8-2+'2&'831!2W 33--2A-/2''2=3<&W####ZDe Telegraaf Y-'1!+-'>38&;!!2&'ÂŁ'A'8&338+'+'='2W 'ÂŁ!2$,3ÂŁ-9$,'2,336=3ÂŁ;'+'ÂŁ-/0W#####Z GPD-kranten Y''ÂŁ[23ধধ'#3'0/'#-/&',!2&\f3#9'8=!ধ'9-2''2 133-'T13'-ÂŁ-/0;'3='8;8'ø'2TA-2;<-+ÂŁ-/0';!!ÂŁ=!2 weemoed en verlangen. ####ZDe Limburger Y8!$,ধ+'831!23='83<&'8>38&'2'2&'&-2+'2 &-'=338#-/+!!2W'ÂŁ';'='22-';36'2!ÂŁÂŁ'9-9!2&'89WZ LINDA. Y'A-';!!2!ÂŁÂŁ'9&!;'8#3+;,';1';A-/2831!2 ,''Ä&#x2018;+'A3$,;>!!8,-/,';!ÂŁ99$,8-/='813';A3'0'2W ####ZNRC Handelsblad Y-'-2''2ÂŁ-$,;=3'ধ+'T,!!9;968!20'ÂŁ'2&' 9$,8-/(9ধ/ÂŁ''2&-'632;83'8'2&#3'00!29$,8-/='2T -9''2,''ÂŁ+833;!<;'<8W-;>-ÂŁ/'ÂŁ'A'2RZMargriet Y2;83'8'2&+3'&nXo ';32#'8'-0#!8'-&'!!ÂŁT ,31!9'8#3+;,''Ä&#x2018;'8A-/2=-2+'8;366'2!!2 +'9$,83'-&W -/>!9'823+233-;A3&-$,;#-/!ÂŁ9 -2&'A'>32&'89$,32'831!2WZ,'3 !00'8;36 '89;>''W2ÂŁ Y$,-ħ'8'2&'831!2=!2+83;'ÂŁ-;'8!-8'9$,332,'-&V +83;';,'1!Z9='86!0;-2ÂŁ-$,;=3'ধ+'/<>''ÂŁ;/'9=!2 A-22'2T9(''8#''ÂŁ&'2'2A'ÂŁ(9+'<8'2W!!8+';<-+; =338!ÂŁ=!2-2A-$,;VÂŁ'='2TAĂ&#x2022;&3'/'&!;&<9WZZIN

Y '2#'£!2+8-/0'!!2>-29;=338&' '&'8£!2&9'£-;'8!;<<8WZNBD Y!;<<8£-/09$,8''('8#3+;!£''2 68!$,;3'<=8'#-/'£0!!8T1!!8&'A'2-'<>' 831!2=381;1-99$,-'2>'£&'0833236A-/2 >'80WZ 8-0 3'09;8!T3'0,!2&'£83'0,<-9 Y!;''268!$,ধ+#3'0-9&!;W£-'91-/ $316£'';=!21-/29300'2RZ '8&!<0'9T 3'0,!2&'£'23'8T!!82 Y''9&'2-'<>',31!9'8#3+;W';'80!2 -0,';2-';A'++'2WZ3'0,!2&'£3<>'9 Y <#'8;&!20;,31!9'8#3+;=338A-/2 133-'#3'0l!£>''8RmW 0>!9'$,;32;83'8&WZ | <#'8;''9;T#3'0,!2&'£!!8;''2 !!+ Y8!$,;831!2WZ!2';'88'2+'8 Y''868!$,ধ++'9$,8'='2RZ3'0,!2&'£ Lovink, Lochem

september 2016d Â&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x152;Â&#x2021;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2030;Â&#x2030;Â&#x2039;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â?dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2C6;d319ÂŁ!+-$3-$,;'8d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x160;ÂĽÂĽ

13


Zomer 2016

ø;,'8'$38&Ö&#x20AC;!TA3Z2how to readf#3'0-9=3£+'291-/'$,;''268-1!-&''T ;'1''8 '8 A3 32=3389;'£#!!8=''£ £''9$£<#9 A-/2W g823 3'0T 3'0,!2&'£ £300'8


Voor iedereen die mĂŠĂŠr uit een boek wil halen dan alleen het verhaal

Zomer 2016

Hoe lees ik? Met inspirerende voorbeelden uit de literatuur

Wat is nu eigenlijk literatuur en hoe werkt het? Het mooie is dat iedereen daar een eigen idee over heeft, iedereen leest vanuit zijn eigen ervaringen en is op zoek naar zijn eigen antwoorden. Toch zijn er wel een paar aanwijzingen die elke lezer kunnen helpen een tekst eens anders te lezen. Hoe lees ik? staat vol met dat soort suggesties, aan de hand van zinnen, alineaâ&#x20AC;&#x2122;s, verhalen en romans. Van de Max Havelaar via De zwarte met het witte hart naar David Mitchell. Het eindigt bovendien met allerlei tips voor leesclubs, boekhandelaren, scholen, beginnende schrijvers en alle andere lezers.

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

} !22-'=!2 '80c3'0#ÂŁ!&

L I DE W I J DE PA R I S

Lidewijde Paris lÂ&#x2C6;Â&#x17D;¤Â&#x2030;m-9ÂŁ-;'8!-8<-;+'='8W -/ÂŁ''8&'ধ/&'29,!!8ÂŁ'99'2-2ÂŁ'A'2=338 '-;'8!;<<8(!#8-'0=!2#3'0,!2&'ÂŁ' 8=00'8@-2-&&'ÂŁ#<8+,3'/'ÂŁ-;'8!;<<8 =338''2#8''&6<#ÂŁ-'0;3'+!20'ÂŁ-/00<2; 1!0'2W '29'ÂŁ'$ধ'<-;&'&338,!!8 voor Vrij Nederland+'03A'2='8,!ÂŁ'21'; ÂŁ''9;3'ÂŁ-$,ধ2+>'8&''8&'8+'#<2&'ÂŁ& 32&'8&'ধ;'ÂŁEen goed verhaal.

#3'0,!2&'ÂŁ9;3<82''1';-2;'8!$;-'='ÂŁ'A-2+'2 6'8('$;l'-2&'?!1'2m$!&'!<=338ÂŁ-;'8!;<<8ÂŁ 'A'89 1';ÂŁ'99<++'9;-'9=3381-&&'ÂŁ#!8'9$,3ÂŁ'2 ,Ă&#x152;;#3'0=338ÂŁ''9$ÂŁ<#9 #'0'2&=!2,!!8!!2#'='ÂŁ-2+'2366-<18!&-3 en tv

augustus 2016d Â&#x2C6;Â?TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2030;Â&#x152;¤#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;ÂĽÂ&#x2039; dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2021;d319ÂŁ!+;<&-332=!2332d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ

15


Zomer 2016

De onderduikgedichten van Hans Keilson in bijzondere tweetalige uitgave

SCHWERŇş PUNKT FRANKFURTER BUCHMESSE

Sonnetten voor Hanna In het Nederlands vertaald door Jos Versteegen HA N S K E I L S ON Hans Keilson werd tijdens zijn onderduiktijd in 1944 verliefd op Hanna Sanders, een 22-jarige Joodse vrouw, die ook was ondergedoken. In de ban van deze liefde schreef hij een cyclus van 46 sonnetten, waarin zowel de oorlog en vervolging als het denken over de liefde en de poĂŤzie zelf hun weerklank vinden. Jos Versteegen heeft deze sonnetten nu voor het eerst alle 46 in het Nederlands vertaald â&#x20AC;&#x201C; nota bene de taal die de geliefden met elkaar spraken â&#x20AC;&#x201C; en samen met Marita Keilson-Lauritz van commentaar voorzien. Deze bijzondere Duits-Nederlandse editie wordt uitgegeven in samenwerking met S. Fischer Verlag.

â&#x20AC;˘ ;>'';!ÂŁ-+''&-ধ'=!2#-/A32&'8'9322'ħ'2$@$ÂŁ<9 â&#x20AC;˘ 9!1'2>'80-2+1';W -9$,'8'8ÂŁ!+-2,';0!&'8=!2&'

8!20(<8;'8<$,1'99'Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;¤ â&#x20AC;˘ <2-'0'32&'8&<-0+'9$,-'&'2-9-263Ă&#x17D;A-'=381

Hans Keilson l!& 8'-'2>!ÂŁ&'Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x17D; g -ÂŁ='89<1Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2C6;m>!99$,8-/='8T!8;9 '269@$,-!;'8W-2&9Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x160;¤>332&',-/ -2'&'8ÂŁ!2&W'0'2&'831!29=!2A-/2 ,!2&A-/2Komedie in mineur en In de ban van de tegenstanderW 2Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;8-'6The New York Times hem uit tot geniale auteur, wat een hernieuwde aandacht inluidde voor &';3'2Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021;f/!8-+'9$,8-/='8W Jos Versteegen lÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x152;¤m6<#ÂŁ-$''8&'A'9 =''ÂŁ+'68'A'2&-$,;#<2&'ÂŁ9T>!!832&'8 het drieluik Slapen bij een warme man (over A-/213'&'8mTZijn overhemden op jouw huidl3='8A-/2/'<+&36,';6ÂŁ!ħ'ÂŁ!2&m'2 Een huis verlatenl3='8&'2!ÂŁ!;'29$,!6 =!2A-/23<&'89mW

DE KLEINE KAMER die jouw lange uren omsluit met kale, spiegelloze wand â&#x20AC;&#x201C; daar zaten wij verborgen, hand in hand, van achter geblindeerde ramen turend, vol weemoed, naar de tuin, de bloemenpracht die â&#x20AC;&#x2122;t jaar met kleuren wiegt en uit de zware, verloren dagen in de moegestaarde ogen zijn balsem stromen liet â&#x20AC;&#x201C; dat bracht de buitenwereld in herinnering: de beelden maakten ons nog meer alleen. Toen werd je kamer als een huis zo groot, met deuren, ramen, waar je vriendenkring al spoedig in- en uitliep. Maar de dood, hij ziet en grijpt de gasten een voor een.

september 2016d Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d+'#32&'21';9;3(319ÂŁ!+d Â&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2021;TÂ&#x152;$1dÂ&#x2C6;¤Â&#x2021;#ÂŁAWd='8;!ÂŁ-2+39'89;''+'2d Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030;Â&#x2C6;dÂ&#x160;Â&#x2021;¤d319ÂŁ!+ '81!2=!239;'ÂŁ'2

17


Zomer 2016

Fonkelnieuwe toneeltekst van Alex van Warmerdam

PREMIĂ&#x2C6;RE APRIL 2016

Het Gelukzalige A L E X VA N WA R M E R DA M Het Gelukzalige vertelt van een vennootschap van dieven, twee vrouwen, drie mannen. Iedere ochtend verspreiden zij zich over de stad om pas tegen de avond terug te keren en de buit van die dag in te leveren bij Brouwer, een vrouw op leeftijd die zelf niet meer op pad gaat, maar het vennootschap bestiert. Zij draagt zorg voor het gelijkelijk verdelen van de inkomsten en houdt ook na het werk iedereen scherp in de gaten om te voorkomen dat er binnen het vennootschap verhoudingen ontstaan. Groepsseks, paren met een hond of een vis, daar doet Brouwer niet moeilijk over, maar liefde is ongewenst. Boven Brouwer staat Van Henegouwen. Zij is hem trouw, is zijn informant. Haar trouw wordt op de proef gesteld als zij merkt dat haar stiefzoon in de ban raakt van Van Henegouwens vrouw. Na het grote succes van Bij het kanaal naar links is Het Gelukzalige opnieuw een samenwerking tussen Alex van Warmerdam en het Vlaamse gezelschap Olympique Dramatique. Met Tom Dewispelaere, Geert Van Rampelberg, Ben Segers, Eva van de Wijdeven, Eva van der Post en Annet Malherbe.

â&#x20AC;&#x2DC;Bij het kanaal naar links#',338;;3;&'ধ'2!#93ÂŁ<;',33+;'6<2;'2=!2&' Ä&#x192;$-Ă&#x17D;ÂŁ'<8@9'ÂŁ'$ধ'Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2C6;WZ'&'8ÂŁ!2&9,'!;'8('9ধ=!ÂŁ

Alex van Warmerdam lÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x152;Â&#x2030;m-99$,8-/='8T9$,-ÂŁ&'8T8'+-99'<8'2)ÂŁ11!0'8W 2Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021;>'8&,'1&'3,!22'9'81''8 8-/9=338A-/2,'ÂŁ'3'<=8';3'+'0'2&W -/21''9;8'$'2;'&-$,;#<2&'ÂŁ-9Ik heb de wereld geschapenlÂ&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;mW

18

april 2016d Â&#x2C6;Â&#x2039;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2021;$1dÂ&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2C6;dÂ&#x160;Â&#x2021;Â?d319ÂŁ!+ÂŁ'?=!2!81'8&!1


â&#x20AC;&#x2DC;Van der Ploeg schrijft glasheldere en ontroerende gedichten.â&#x20AC;&#x2122; Het Parool

Zomer 2016

Dit is hoe het ging F ROU K J E VA N DE R P L OE G Een zusje, een oma, een vader en een moeder. Zoals in zovele families spelen er onderhuidse kwesties, zijn er geheimen die niet besproken mogen worden. Dit is hoe het ging is een mooi gecomponeerde en trefzekere bundel over een universele familie, over de herhaling van de geschiedenis, en over wat toch anders zou kunnen.

Zoals mijn vader De vrouw die mijn moeder niet is bakt wentelteefjes, klimop tegen de muren van haar huis. Schommelbank, gefilterde zon. Ze woont in zoâ&#x20AC;&#x2122;n huis in het bos uitsluitend bestemd voor iemand die je net kent, ik wil haar zoals mijn vader haar wil. Onvindbare middagen in gevlekt licht zonder later een briefje in je jaszak met inkt die zegt dat het waar is.

Y '80'2#!8'63Ă&#x17D;A-'TA-/+''Ä&#x2018;1';''2;8'ø'2&#''ÂŁ&''2='88!99'2&'&8!!-WZTrouw Y '2&-$,;'81';''2<-;'81!;'9$,'8633+nXo'#<2&'ÂŁ=!ÂŁ;36&338''2,'ÂŁ&'8';!!ÂŁ&-'=!8-''8;=!2 &831'8-+;3;-/903<&'2$-80'ÂŁ;31#'0ÂŁ-/='2&'#''ÂŁ&'2WZJuryrapport J.C. Bloemprijs Y '2=3<&-+''2;8'(A'0'8'+'&-$,;'2T''296!22'2&'#<2&'ÂŁWZLiter Y 83<0/'=!2&'8ÂŁ3'+0!29$,'863#9'8='8'2TA-/='89;!!;&'0<29;32;+33$,'ÂŁ-2+2-';ÂŁ33&A>!!8;' 1!0'2WZNBD

Froukje van der Ploeg lÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â?Â&#x2039;m9;<&''8&'<&-3=-9<'ÂŁ'=381+'=-2+!!2&'<29;!$!&'1-';W339;-28'&!W -/32;=-2+&' 3ÂŁÂŁ!2&9!!2&#ÂŁ!&3Ă&#x17D;A-'#'<89'2>'8&+'231-2''8&=338&'WWÂŁ3'168-/9W '-91';+83;' 8'+'ÂŁ1!!;;'+!9;36('9ধ=!ÂŁ9'29$,8-/Ä&#x2018;330-236&8!$,;WDit is hoe het ging -9,!!8&'8&'#<2&'ÂŁW mei 2016d Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2021;$1d¤Â&#x2039;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?dÂ&#x160;Â&#x2021;¤d319ÂŁ!+ '81!2=!239;'ÂŁ'2

19


De non-fictie van Nieuw Amsterdam: veelzijdig en De wereld van geld, politiek en werk in de 21e eeuw

ˆŽTŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥‡ŽŠˆ‡ Y -/,''đ''2('-££33933+=338&' zwakke plekken in het neoliberale harnas.’ Trouw

‰‹TŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ‹ˆ¥Œ Een toegankelijk boek voor iedereen die meer wil weten over economie!

Alles wat je wilt weten over je favoriete huisdier!

ˆTŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥‡‰‹‡Š De gewoonten, capriolen en leervermogens van je hond

‰‰TŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ‰‡Š ‘Aanstekelijk geschreven, met liefde voor de hond.’ Trouw

Alles over een van de bekendste wetenschappers van onze tijd

‰ˆTŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŒ‹¤Œ Een levendig en veelzijdig beeld van zijn jonge jaren

‰‹TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽ¤Œ‹

';32&'8,3<&'2&'='8=3£+36 Verwondering, of hoe ik wetenschapper werd


Zomer 2016

relevant, uit binnen- en buitenland

ˆ¥TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡Š ‘Ze legt [de mythes] bloot met 0'22-9=!2A!0'2'2*!-8WZ Arnold Heertje

‰‰TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽ‡Š¤

3'+!!;>'80'8<-;A-'2 in de 21e eeuw?

‰‹TŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŒˆ‹‹ Y ';#'=!;Ì$,;&'2-'<>9;' inzichten.’ De Groene Amsterdammer

‰‰TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡ŠŒŠ

';#3'0=338Ì£0' 0!ħ'2£-'ù'##'8

Š‹TŽŽ VŽ¥Ž‡‹¤¥‰ˆ‡‹¤ Y '2£3*-'&36&'08!$,;=!2&' '=3£<ধ''2''2>!816£'-&33- voor de eenheid van alles wat £''đWZDe Standaard

ˆŽTŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰ˆ‡ŒŠ Y-'1!2&9$,8-/đA3!!29;'0'£-/0 enthousiast over wetenschap.’ NRC Handelsblad

21


Off the recordր '1!2&&-'=338&'>';'29$,!69683+8!11!Z968'9'2;''8; >''; 2!;<<8£-/0 330 ,3' /' -2 ''2 #3'0 =338 ''2 !£+'1''2 6<#£-'0 &' 1''9; !$;<'£'0'22-93='8&'A32'2&'#';'0'2-9'8=!2=33832936!!8&'&<-&'£-/0 0!21!0'2W;'88'20<2&-+'<$-' 8''20!2&!;-2&'8&!!&!£9&'#'9;'Wg=


Het meest actuele populair-wetenschappelijke boek over de zon

Zomer 2016

15 miljoen graden Wat de zon voor ons betekent LU C I E G R E E N Het licht van de zon doet er acht minuten over om de afstand naar de aarde te overbruggen. Daar gaat een reis van honderdduizenden jaren in het inwendige van de zon aan vooraf. Wat gebeurt er daarbinnen? Wat zijn licht en warmte eigenlijk? Hoe worden die door de zon geproduceerd? 15 miljoen graden is een verbazingwekkende en leerzame reis van het centrum van de zon via haar oppervlak naar de aarde, waar het zonlicht ons in staat stelt om dit te lezen. Sterrenkundige Lucie Green vertelt hoe de zon werkt (en klinkt!), laat ons kennismaken met het meest recente zonneonderzoek en maakt duidelijk hoe verwoestend zonnestormen voor onze planeet kunnen zijn.

Lucie Green -9='8#32&'2!!2<££!8& 6!$'$-'2$'!#38!;38@W -/&3';32&'8A3'02!!8&'1!+2'ধ9$,'='£&'2-2&' !;139(''8=!2&'A32'2>!;&'A'=338 32936!!8&'#';'0'2'2W!!82!!9;-9A-/ !&=-9'<8=338 <836'9'38+!2-9!ধ'9&-' A-$,#'A-+,3<&'21';8<-1;'32&'8A3'0W 338&'1!!0;A'8!&-3f'2;=f683+8!11!Z9W

â&#x20AC;˘ !ÂŁÂŁ'93='8'232&'8&'A32 â&#x20AC;˘ '2-+'$316ÂŁ';'#3'03='8&'A32=338''2 ! ÂŁ+'1''26<#ÂŁ-'0 â&#x20AC;˘ !<;'<89#'A3'0'2-2;'8=-'>9

september 2016ŕŤ? Â&#x2030;Â&#x2030;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1ŕŤ?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;#ÂŁAWŕŤ?338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁ 15 Million DegreesŕŤ?='8;!ÂŁ-2+ &&@ $,;'82!$,ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2021;ŕŤ? Â&#x17D;Â&#x2C6;Â?9;'88'20<2&'ŕŤ?319ÂŁ!+!<ÂŁ3ÂŁÂŁ1!22ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x160;Â?

23


((;,'8'$38&ր338!!29;!!2&''$3231'2£'A'2='2;9!8ধ0'£'2T+!!21'; ,'1-2&'#!;3(68-/A'2A-/29$,'86;''2-2;'££-+'2ধ'W 3330,31!9-0'ħ@W !;#'£33đ=''£+3'&9=338A-/2''89;'#3'0Wg ;


Zomer 2016

Een revolutie van het werk is aanstaande

Menselijk kapitaal Werk, macht en status in de 21e eeuw RYA N AV E N T Niemand van ons heeft een echte industriĂŤle revolutie meegemaakt, maar dat gaat nu veranderen. De digitale technologie is bezig voor een grote omwenteling in de economie en samenleving te zorgen. Het zal alle economische modellen op zâ&#x20AC;&#x2122;n kop zetten en een nieuwe wereld van werk creĂŤren. De relatie tussen kapitaal en arbeid en tussen rijk en arm zal totaal anders zijn. Voor dit grensverleggende boek bestudeerde Avent de geschiedenis van de IndustriĂŤle Revolutie en het werk van experts op het gebied van grote maatschappelijke transformaties. Reizende van Shenzhen naar GĂśteborg en van Mumbai naar Silicon Valley onderzocht de jonge en veelbelovende Economist-publicist Ryan Avent de betekenis van werk in de 21e eeuw.

Ryan Avent studeerde economie aan de 38;,!83ÂŁ-2!;!;'2-='89-;@'2!!2&' 32&32$,33ÂŁ3( $3231-$9W -/6<#ÂŁ-ceerde onder meer in The New York Times, The Washington Post en The Guardian. ,!299$,8-/Ä&#x2018;,-/3='8'$3231-'=338The Economist.

Y@!2='2;-9''2(!2;!9ধ9$,'9$,8-/='8W -/>''; &'#'£!2+8-/09;''$3231-9$,'-2A-$,;'2,'£&'8<-;;' £'++'2W 0#'2'8=!23='8;<-+&&!;&-;#3'0''2+833; 9<$$'9+!!;>38&'2WZ,31!9-0'ħ@T!<;'<8=!2 Kapitaal in de 21ste eeuw

â&#x20AC;˘ we krijgen er allemaal mee te maken â&#x20AC;˘ -2;'8=-'>9'2!<;'<89#'A3'0 â&#x20AC;˘ #3'068'9'2;!;-'

september 2016ŕŤ? Â&#x2030;Â&#x2030;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1ŕŤ?Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;#ÂŁAWŕŤ?338968320'ÂŁ-/0' ধ;'ÂŁThe Wealth of HumansŕŤ?='8;!ÂŁ-2+ &3(ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x160;¤ŕŤ?Â?Â&#x2039;Â&#x2021; 1'29'21!!;9$,!66-/ŕŤ?319ÂŁ!+!<ÂŁ3ÂŁÂŁ1!22ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x2021;

25


((;,'8'$38&Ö&#x20AC;<92-';!££''2,32&'2A-/2;';8!-2'2T1!!83300!ħ'2W!; £!;'2&'=338!!29;!!2&'>';'29$,!66'89!8!, ££-9'23,28!&9,!>A-'2 -2 &'A' 68!0ধ9$,' +-&9T &-' 330=''£ -2(381!ধ' #'=!; 3='8 ,'; 0!8!0;'8 '2 ,';+'&8!+=!2&'0!;T31&!;1';&'0'22-9&!!8=!2,';;8!-2'2#'+-2;W-/0 1!!8363<<#',3'!8!, ££-90!ħ'2;8!-2;Wg=


Het meest complete boek over het trainen van katten, met de nieuwste inzichten. Een must voor alle kattenliefhebbers

Zomer 2016

TOP TITEL

Zo train je je kat SARAH ELLIS EN J OH N B R A D SHAW Een kat die opeens naar zijn baasje uithaalt of eentje die in huis gaat plassen nadat er een andere kat is bijgekomen. Veel katteneigenaren weten niet dat dit heel gemakkelijk is te voorkomen, met training. Training maakt katten ook gelukkiger. Je helpt ze met het overwinnen van hun natuurlijke remmingen, hun angsten en verlangens. Het trainen van katten verrijkt ook het leven van jou als baasje, want je krijgt een betere relatie met je kat.

Sarah Ellis &3';32&'8A3'02!!8,';+'&8!+=!20!ħ'2!!2&'2-='89-;@3(-2$3£2W '>'80;'1';8!&9,!>!!2;>'' A''8+3'&#'0'0'2f683+8!11!Z9 3='80!ħ'2W

Zo train je je kat bevat een groot aantal oefeningen, verhelderd met instructieve illustraties, veel achtergrondinformatie en de meest recente kennis over de kat en zijn gedrag.

De pers over Het geheim van de kat van John Bradshaw:

Y 0,'#2';Het geheim van de kat+'ÂŁ'A'2T,';#'=!; Ă&#x152;$,;&'2-'<>9;'-2A-$,;'2'2!ÂŁÂŁ'9>38&;+'9;!!(& 1';='8#38+'2$!1'8!>'80WZ!8/!8<-9-2De Groene Amsterdammer Y ''8ÂŁ'A'29>!!8&-+='89ÂŁ!+3='8''223+9;''&9 driekwart wild dier. ####ZAlgemeen Dagblad Y ''8;3'+!20'ÂŁ-/0+'9$,8'='2T#'=!;,!2&-+'ধ69'2 9;!!;#338&'=3ÂŁ-2;'8'99!2;'('-;'2WZThe Guardian

John Bradshaw >!9;3;=338038;,33(& =!2&'!(&'£-2+&-'8'2>'£A-/2!!2&' 2-='89-;@3(8-9;3£W -/9$,8''(&' -2;'82!ধ32!£'#'9;9'££'89Het geheim van de kat en Dit is de hond.

â&#x20AC;˘ -2'&'8ÂŁ!2&ÂŁ'='28<-1Â&#x2030;TÂ&#x152;1-ÂŁ/3'20!;;'2T -2''20>!8;=!2&',<-9,3<&'29 â&#x20AC;˘ ''89;'+'&'+'2;8!-2-2+9#3'0 â&#x20AC;˘ !!2&!$,;-2>';'29$,!69#-/ÂŁ!+'2T0!;;'2f'2 dierenbladen

september 2016ŕŤ? Â&#x2030;Â&#x2030;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;¤?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1ŕŤ?Â&#x160;Â&#x160;¤#ÂŁAWŕŤ?+'Ă&#x2019;ÂŁÂŁ<9;8''8&1';Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021; !Ăś''ÂŁ&-2+'2ŕŤ?338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁThe Trainable CatŕŤ?='8;!ÂŁ-2+322@@038!ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x152;Â&#x160;ŕŤ?Â&#x2039;Â&#x160;Â&#x2C6;,<-9&-'8'2ŕŤ?319ÂŁ!+!<ÂŁ3ÂŁÂŁ1!22ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x160;¤Â&#x2021;

27


Dawkinsâ&#x20AC;&#x2122; onovertroffen boek over de evolutie

Het verhaal van onze voorouders Een pelgrimstocht naar de oorsprong van het leven R IC HA R D DAW K I N S Het verhaal van onze voorouders is een reis van ons, de moderne mens, door vier miljard jaar geschiedenis. Terug in de tijd, op zoek naar onze voorouders. Met ons beginnen ook alle andere levende wezens â&#x20AC;&#x201C; dieren, planten, schimmels en bacteriĂŤn â&#x20AC;&#x201C; aan een zoektocht. We komen elkaar tegen bij onze gemeenschappelijke voorouder, bij de oorsprong van het leven.

Y!>0-29Z#3'0-9''2;36-2£'-&-2+-2&' '=3£<ধ'=!2,';£'='2WZNRC Handelsblad Y '2>'£968'0'2&'£3(A!2+36&' &-='89-;'-;=!2,';£'='2WZde Volkskrant

Het verhaal van onze voorouders beschrijft de processen die bij de ontwikkeling van het leven op aarde een rol speelden. Dawkins laat de resultaten zien van recent onderzoek dat tot verrassende inzichten in de evolutionaire geschiedenis heeft geleid. Dit meesterwerk toont ons hoe bijzonder we zijn, hoe verbazingwekkend de evolutionaire geschiedenis is, en hoe nauw onze verwantschap met de rest van het leven op aarde is.

Y!2&'+83;'8'-0>-/&;'=!2A-/2 #-3ÂŁ3+-9$,''8<&-ধ'6!!8;,-/''2 #8-ÂŁ/!2;'9$,8-/(9ধ/ÂŁWZThe Daily Telegraph ((;,'8'$38&Ö&#x20AC; '2#3'0&!;/'A'0'83302-'<>9+-'8-+'T

Y '2=!2&'=''£A-/&-+9;'#'9$,8-/=-2+'2 =!2&''=3£<ধ'33-;WZFinancial Times

-2;'ÂŁÂŁ-+'2;' /32+' 1'29'2 >-ÂŁ ÂŁ!;'2 ÂŁ'A'2W -/ #'+-22'2 !!2''232;&'00-2+98'-9-2''2>'8'ÂŁ&&-'32'-2&-+(!9$-2'8'2&-9Wg ;

Richard Dawkins, ';,3ÂŁ33+'2'=3ÂŁ<ধ32!-8#-3ÂŁ33+T>'8&>'8'ÂŁ&#'83'1&1'; A-/2#!!2#8'0'2&'#3'0De zelfzuchtige genenT+'=3ÂŁ+&&338''28''09#'9;9'ÂŁÂŁ'89T waaronder God als misvatting en Het grootste spektakel ter wereldW3;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;ÂĽ>!9 ,-/,33+ÂŁ'8!!8!!2&'2-='89-;@3(?(38&W!>0-291!!0;''268'9'2;''8&'='89$,'-&'2';=f683+8!11!Z9W

28

augustus 2016ŕŤ? Â&#x160;Â&#x2039;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x152;?Â&#x2030;Â&#x160;$1ŕŤ?Â?ÂĽÂ&#x2039;#ÂŁAWŕŤ? 338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁThe Ancestorâ&#x20AC;&#x2122;s TaleŕŤ?='8;!ÂŁ-2+!80=!2-'<>9;!&;ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2039;¤ŕŤ?Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x17D;'=3ÂŁ<ধ'ŕŤ?319ÂŁ!+<8'!<'$0

}'8'1@<ħ32f -##'8;

â&#x20AC;˘ 9;!2&!!8&>'803='8&''=3ÂŁ<;-'


Wat is de zon? Waarom bestaan dag en nacht, winter en zomer? Onze betoverende wereld voor 8 tot 80 jaar

Zomer 2016

De betoverende werkelijkheid Waaruit bestaan de dingen? en andere vragen over de wereld om ons heen R IC HA R D DAW K I N S De betoverende werkelijkheid legt uit hoe ruimte, tijd, evolutie en veel andere dingen in elkaar zitten, en inspireert daarmee nieuwsgierige lezers van alle leeftijden. Samen met de bekende illustrator Dave McKean (werkte voor de Harry Potter-films) beantwoordt Richard Dawkins talloze vragen. De fantastische tekst en illustraties vertellen het echte verhaal van de wereld om ons heen en nemen ons mee op een reis door de wetenschappelijke werkelijkheid, die ontzagwekkend mooi en betoverend blijkt te zijn. Tijdens deze wetenschappelijke ontdekkingsreis komen we van alles tegen: regenbogen, onze genetische voorouders, tsunamiâ&#x20AC;&#x2122;s, vallende sterren, planten, dieren en een intrigerende reeks andere personages. Richard Dawkins en Dave McKean hebben een oogverblindende lofzang op onze planeet Aarde geschapen.

Off the recordÖ&#x20AC; $,;A3Z2#3'0>!!8=!2 /',336;&!;,';-2,''ÂŁ=''ÂŁ,<-90!1'89 -2 &' #3'0'20!9; 031; ;' 9;!!2W '2 68!$,;#3'0 #338&'=3ÂŁ -2(381!ধ' &!; /' /' &3$,;'8 3( A332 +<2;W !!8 ='8-

Y-'1!2&!2&'899$,8-/Ä&#x2018;A3!!29;'0'ÂŁ-/0'2;,3<9-!9; 3='8>';'29$,!6WZNRC Handelsblad

+'';'8A'ÂŁ(3302-';-2;'ÂŁ'A'2Rg ;

Y'+'9;'ÂŁ&'=8!+'2A-/21-99$,-'2''2=3<&-+T,'; #'!2;>338&'2&!!8=!2='8'-9;0<29;'2=!01!29$,!6WZ Trouw

â&#x20AC;˘ A'0'82-';!ÂŁÂŁ''2=338@3<2+ !&<ÂŁ;9

Y 3'#';3='8'2&>-ÂŁ/',';,'##'2SZIntermediair

augustus 2016ŕŤ? Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$01';*!66'2ŕŤ?Â&#x2C6;Â??Â&#x2030;Â&#x2C6;TÂ&#x152;$1ŕŤ?Â&#x2030;Â?Â&#x2030;#ÂŁAWŕŤ? 338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁThe Magic of RealityŕŤ?='8;!ÂŁ-2+!$7<'9''81!2ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x152;Â&#x160;ŕŤ?¤¼Â&#x2021;+'9$,-'&'2-9!ÂŁ+'1''2ŕŤ?319ÂŁ!+<8'!<'$0

29


Zomer 2016

KīƚŚĞƌĞĐŽƌĚրGoede boeken blijven, worden soms longsellers, geven we ƵŝƚŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĞĚŝƟĞƐ͘ŽĂůƐJeruzalem͕ǀĂŶŽŶnjĞnjĞĞƌŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚĞ ŚŝƐƚŽƌŝĐƵƐDŽŶƚĞĮŽƌĞ͘ŝƚŵĞĞƐƚĞƌǁĞƌŬǀĞƌƐĐŚŝũŶƚŶƵŝŶĞĞŶƉƌĂĐŚƟŐĞŐĞďŽŶĚĞŶĞĚŝƟĞŵĞƚŽŵƉůĂŬƚĞďĂŶĚ͘ʹ,ƚ


Standaardwerk de Eeuwige Stad en &eengezond geschiedenis Verleidelijke over recepten voor een puur leven van woelige Midden-Oosten 100%hetvegan, 100% relaxt, 100% genieten!

Zomer 2016

Jeruzalem De biografie SI M ON SE BAG M ON T E F IOR E Jeruzalem is het centrum van de wereld, de hoofdstad van drie religies, de prijs van veel veroveraars, het oog van de storm van botsende beschavingen. Gek genoeg was er nog geen complete geschiedenis van deze stad. Simon Sebag Montefiore, de alom bejubelde historicus en schrijver van internationale bestsellers als Stalins jeugdjaren en Stalin. Het hof van de rode tsaar, komt sinds zijn jonge jaren in Jeruzalem en wist als kind al dat hij er een boek over wilde schrijven. Jeruzalem beschrijft de grootse geschiedenis van de Eeuwige Stad aan de hand van de levens van koningen, veroveraars, soldaten en bouwers, van koning David, Nebukadnezar, Caesar en Jezus tot Ariel Sharon; een stad bewoond door MacedoniĂŤrs en Perzen, Grieken en Romeinen, Palestijnen en IsraĂŤliĂŤrs. Jeruzalem is een bijzonder levendig verhaal over macht, liefde, geloof, luxe, ijdelheid en dood.

Simon Sebag Montefiore -9#-3+8!!(T 831!2$-'8'2/3<82!ÂŁ-9;W -/9$,8-/Ä&#x2018; voor The Spectator en The New York Times. Hij is de auteur van onder meer Stalin. Het hof van de rode tsaar en Stalins jeugdjarenW32;')38'9#3'0'2 worden in een groot aantal landen uit+'#8!$,;W 21'-Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;¤='89$,-/2; De Romanovs, 1613-1918.

â&#x20AC;&#x2DC;'A'326!8ধ/&-+'T+833;9'+'9$,-'&9$,8-/=-2+-9 1Ă&#x152;Ă&#x152;8&!2''2#8-ÂŁ/!2;='8;'ÂŁ&='8,!!ÂŁ&!;1''9ÂŁ'<8;T ,';-9330''2#'ÂŁ!2+8-/0#3'0WZ NRC Handelsblad Y '2132<1'2;!ÂŁ'#-3+8!)'WZ de Volkskrant Y '9$,8'='21';''2'2381'='8#''ÂŁ&-2+908!$,;'2 =!!8;WZFinancial Times Y!2+8-/6'2&8'ÂŁ!!9=!2338ÂŁ3+T='88!!&T(!2!ধ91'T =';'9T,@63$8-9-''296-8-;<!ÂŁ-;'-;WZThe Guardian

â&#x20AC;˘ !ÂŁ31#'/<#'ÂŁ&9;!2&!!8&>'80 â&#x20AC;˘ 9;'8!<;'<8T32ÂŁ!2+923+;'A-'2-2&'TV Show â&#x20AC;˘ 2<-2+'#32&'2'&-;-'1';316ÂŁ!0;'#!2&

augustus 2016ŕŤ? Â&#x160;Â&#x2039;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?+'#32&'21';316ÂŁ!0;'#!2&ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x152;?Â&#x2030;Â&#x160;$1ŕŤ? Â?Â&#x160;¤#ÂŁAWŕŤ?338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁJerusalemŕŤ?='8;!ÂŁ-2+ '203'8&-/0T '38+' !6''2-'0' <ÂŁ9#39$,ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;¤Â&#x2021;ŕŤ?¤¼Â&#x2021;+'9$,-'&'2-9 !ÂŁ+'1''2ŕŤ?319ÂŁ!+<8'!<'$0ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x2039;ÂĽÂ&#x152;Â?

31


Zomer 2016

Geactualiseerde editie. Scherpe analyse van een dominante macht in de Golfregio

Saoedi-ArabiĂŤ De revolutie die nog moet komen PAU L A A RT S E N C A ROL I E N ROE L A N T S Het Saoedische koningshuis heeft ogenschijnlijk ongeschonden de opstanden en oorlogen in de Arabische wereld overleefd. Het oliegeld heeft woede-uitbarstingen voorkomen, en voor de zekerheid heeft de invloedrijke geestelijkheid elke vorm van protest in strijd met de islam verklaard. Saoedische leiders proberen zelfs met hun dollars en wapens de ontwikkelingen elders in de Arabische wereld naar hun hand te zetten. Maar gaat het werkelijk goed met Saoedi-ArabiĂŤ? Ook de nieuwe koning is hoogbejaard, al heeft zijn zoon de adjunct-kroonprins meer aansluiting bij de extreem jonge bevolking. De problemen van landen als Egypte, TunesiĂŤ en SyriĂŤ â&#x20AC;&#x201C; jeugdwerkloosheid, corruptie en repressie â&#x20AC;&#x201C; zijn ook in Saoedi-ArabiĂŤ aanwezig. De inkomsten uit olie zijn gevaarlijk gedaald door de lage olieprijzen. Stel je voor dat het huidige bewind het niet redt. Als het koningshuis valt, legt dat ook een bom onder de andere Golfstaten.

De pers over de eerste editie:

â&#x20AC;&#x2DC;De auteurs schetsen levendig de geschiedenis van het land, &'93$-!ÂŁ'$32*-$;'2&-''89ÂŁ<-1'8'2nXo='8;<-+'2&ÂŁ!;'2 A-/A-'2,3'''2-2>'A'2+'363ÂŁ-ধ'0'9;8-/&>38&;='8'2+&;3; ''29'0;!8-9$,9;8-/&T1';@8-Ă&#x17D;!ÂŁ9,';ÂŁ!!;9;''2#ÂŁ3'&-+9;' 9;8-/&;32''ÂŁWrrrrZde Volkskrant Y '2ÂŁ'='2&-+='8,!!ÂŁ1';''2+83;'8-/0&31!!2-2(381!ধ'T 36A''8;3'+!20'ÂŁ-/0'>-/A'+'9$,8'='2WZFinancial Times Y 83;'!$;<!ÂŁ-;'-;9>!!8&'=!2&-;<-;9;'0'2&'#3'0nXo&!; ='8&-'2;#8''&+'ÂŁ'A'2;'>38&'2WZInternationale Spectator

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

32

!3'&-f8!#-Ă&#x17D;>''8=3ÂŁ36-2&'#'ÂŁ!2+9;'ÂŁÂŁ-2+ -2;'8=-'>9'2ÂŁ'A-2+'2 -2;'82!;-32!ÂŁ''&-;-'9 ÂŁ3='2&#'96830'2-2-2;'82!;-32!ÂŁ'6'89 ='8;!!ÂŁ&-2,';8!#-9$,T'8A-9$,'2 !89-

Paul Aarts &3$''8&'8<-1&'8ধ+/!!8 -2;'82!ধ32!ÂŁ'#';8'00-2+'2!!2&' 2-='89-;'-;=!219;'8&!1W -/9$,8-/Ä&#x2018; =338!ÂŁ3='8&' 3ÂŁ(9;!;'2WCarolien Roelants >!9&'8ধ+/!!88'&!$;'<8 -&&'2f39;'2#-/NRC Handelsblad, >!!8=338A-/2<''2>'0'ÂŁ-/09'$3ÂŁ<12 3='8&'A'8'+-39$,8-/Ä&#x2018;W'-&'!<;'<89 ,'##'2&'!(+'ÂŁ36'2ধ'2/!!8&-='89' 1!ÂŁ'2!3'&-f8!#-Ă&#x17D;#'A3$,;'2&!!83='8+'6<#ÂŁ-$''8&W

maart 2016ŕŤ? Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1ŕŤ?Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2030;#ÂŁAWŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2030;¤ŕŤ? ¤¼¤13&'82'+'9$,-'&'2-9ŕŤ?319ÂŁ!+<8'!<'$0ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x152;Â&#x2C6;¤¼


Met geactualiseerde, derde editie op weg naar 10.000 exemplaren Aanbevolen door Giuseppe Lavazza (Italiaanse koffiebrander) en Ratan Tata (Tata Steel)

Zomer 2016

Blauwe economie 10 jaar, 100 innovatieve projecten, 100 miljoen banen G U N T E R PAU L I Door te kijken naar de wijze waarop organismen zijn gevormd en functioneren, kunnen we oplossingen formuleren voor echt duurzaam produceren en consumeren. Enkele voorbeelden: het kweken van paddenstoelen op pulp uit de koffiebonenteelt, het gebruik van slachtafval in de wormenteelt en een efficiĂŤntere opwekking van zonne-energie volgens het proces van fotosynthese. Deze en andere veelbelovende projecten vormen een belangrijke inspiratiebron voor (aankomende) ondernemers en politici, en zullen onze manier van produceren en consumeren ingrijpend veranderen. Y'86ÂŁ-$,;'039;=3381'29'2&-'+'Ă&#x2019;2;'8'99''8&A-/2-2 1-ÂŁ-'<=8-'2&'ÂŁ-/0'#'&8-/(9=3'8-2+3(&-',<2#'&8-/(''2 +83'2'l3(#ÂŁ!<>'mboost>-ÂŁÂŁ'2+'='2WZDown to Earth Off the recordÖ&#x20AC; 0 >!9 '8#-/ -2 !8!&-93W Â&#x152;Â&#x2021;Â&#x2021; 1'29'2 !&'1ÂŁ339 ÂŁ<-9;'8'2& 2!!8 <2;'8 !<ÂŁ-W !2 ,'; '-2& =!2 &' ÂŁ'A-2+ +-2+ -'&'8''2 9;!!2 '2 !66ÂŁ!<&-99''8&' <-;#<2&-+W '2683('';T&!$,;-023+W'ÂŁ'2

Y -/9;8''Ä&#x2018;2-';2!!81-2&'8$329<16ধ'31,';1-ÂŁ-'< ;'96!8'2T1!!8A-/2#33&9$,!6-9+'8-$,;36#';'8T 9$,32'8'2+'A32&'8WZDe Ingenieur Y'#ÂŁ!<>''$3231-'nXo,''Ä&#x2018;&';3'0319;TA'+; &<<8A!!1,'-&99<6'89;'8 <2;'8!<ÂŁ-WZOneWorld

03$,;'2''2#3'0W -'/'330A'ÂŁ&'2Wg= â&#x20AC;˘ 8'+'ÂŁ1!;-+ÂŁ'A-2+'2-2'&'8ÂŁ!2&'2ÂŁ!!2&'8'2 â&#x20AC;˘ &<<8A!!1,'-&9+3'83' â&#x20AC;˘ !ÂŁ&'8&'&8<0

Gunter Pauli ÂŁ'-&&',';'ÂŁ+-9$,'#'&8-/( $3='8T683&<$'2;=!2#-3ÂŁ3+-9$, !Ăś8''0#!8'9$,3321!!01-&&'ÂŁ'2W 2Â&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;8-$,ħ',-/ l '83 1-99-329 '9'!8$,!2& 2-ধ!ধ='9m361';!ÂŁ9&3'ÂŁ&<<8A!1'683&<$ধ'1';,3&'2;' 32;>-00'ÂŁ'2W!<ÂŁ--9ÂŁ-&=!2&'ÂŁ<#=!231''2!<;'<8=!2''2!!2;!ÂŁ#3'0'2W mei 2016ŕŤ? Â&#x2030;Â&#x2039;TÂ&#x17D;Â&#x17D;ŕŤ?6!6'8#!$0ŕŤ?Â&#x2C6;Â??Â&#x2030;Â&#x2039;$1ŕŤ?Â&#x160;Â&#x160;¤#ÂŁAWŕŤ?338968320'ÂŁ-/0'ধ;'ÂŁ Blue EconomyŕŤ?='8;!ÂŁ-2+3A'!$3#9T339;=!2&'8''8T'90''ÂŁ-99'2'2 -ÂŁÂŁ39;'2&386ŕŤ? Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2021;ŕŤ?Â?Â&#x2039;Â&#x2021;1'29'21!!;9$,!66-/ ŕŤ?319ÂŁ!+,-ÂŁ-6;8331#'8+ŕŤ?'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x2039;Â&#x152;Â&#x2039;

33


Psychologie, waargebeurde verhalen Experimenteer en leer

ŽTŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥Œ¤

';£'<09;'#3'0=33831!

ŽTŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥¤Š

';£'<09;'#3'0=33836!

De schokkende wereld van criminelen

ˆŽTŽŒ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥¥¤‰ Y 0,'#&-;#3'0-2ÌÌ2!&'1 uitgelezen. Wat een fascinerend ='8,!!£T>!;''2=338;8'ø'£-/0';8<' $8-1'f/3<82!£-9ধ'0WZ';'8W&'8-'9

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽˆŒ Y''<9#'9$,8-/đ&'1';,3&'

3££''&'8+'&';!-££''8&T-2&8-2+'2& en overtuigend. ####’ Vincent Verweij, Crimesite

Verhalen over onze topsporters

ˆ‰TŒ‡փ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŒ¥Ž‰ Y 2;'8'99!2;'-20-/0/'9-2,';£'='2 van een wielerprof. ####’ 8;,<8=!2&'233+!!8&THet Parool

ˆ‹TŽŒփ Ž¥Ž‡‹¤¥Ž‹‹Ž

3'/!?-2ˆŽŽŒ&',!16-329 League won


Zomer 2016

en sport

ŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽŒŠˆ

!2&-+'ধ6931,';£'='29-16'£'8 te maken

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡ŽŠŠ Psychologische tests van kinderen van 0 tot 12 jaar

ˆŽTŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥Ž‡Ž Wat is er mis met ,';'&'8£!2&9'&8<+9#'£'-&S

ˆ¥TŽŽփ Ž¥Ž‡‹¤¥‰ˆ‡‡¥ Wat doe je als je erachter komt dat /'-&'2ধ;'-;+'9;3£'2-9S

ˆ‰TŒ‡փ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆ¥Ž¥ -3+8!)'=!2''2-$332=!2,'; '&'8£!2&9'=3';#!£

ˆŽTŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰ˆ‡‰‰ De weg naar de Olympische 6'£'2=!2&''&'8£!2&9' hockeymannen

35


K─л╞Ъ┼Ъ─Ю╞М─Ю─Р┼╜╞М─Ъ╓А-2&'8'2X338/',';>'';A-/2A'+833;R-;=83┬г-/0'#3'03='8&' 32;>-00'┬г-2+'269@$,'=!20-2&'8'2=!2┬Зf┬И┬Й/!!89;!!;#31=3┬гржз69'2'?6'8-1'2;/'9TA3!┬г9&'#'83'1&'1!89,1!┬г┬г3>f;'9;l+33+┬г'1!!8''29RmW1;'┬г!$,'2'2=!2 '┬г0!!8;'┬г'8'2W'8#3&'2=338ржз/+'813'&'89Rg


Zomer 2016

Wetenschap voor in de woonkamer Hoe ver is mijn kind in zijn ontwikkeling?

TOP TITEL

Je kind als proefkonijn De 25 leukste psychologische tests voor thuis voor kinderen van 0-12 jaar OT J E VA N DE R L E L I J

â&#x20AC;˘ 38-+-2''ÂŁT''89;'#3'0-2AZ29338;-2 '&'8ÂŁ!2& â&#x20AC;˘ 1!00'ÂŁ-/0<-;;'=3'8'2'?6'8-1'2;'2T ÂŁ'<0=3383<&'8Ă&#x152;20-2& â&#x20AC;˘ !!2968'0'2&'T1'&-!+'2-'0'!<;'<8 â&#x20AC;˘ -2(381!;-'(T1';,<138+'9$,8'='2 â&#x20AC;˘ 1';(8!!-'-ÂŁÂŁ<9;8!;-'9 â&#x20AC;˘ -2A';=!23<<#'f(-ÂŁ16/'9

}''9<ħ'2

Heeft mijn kind een talent? Is hij creatief? Welke emoties kan hij al lezen? Heeft hij zelfbeheersing, en wat zegt dat over hem? Snapt hij iets van de grapjes die ik maak? En wie ziet hij eigenlijk als hij in de spiegel kijkt? In Je kind als proefkonijn staan de 25 leukste psychologische thuisexperimenten die je met je kind kunt doen. Lekker speels rond de keukentafel meer te weten komen over de ontwikkeling van je baby, peuter, kleuter en schoolkind. Geschreven op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, maar nergens belerend of dwingend. Bomvol tips om je kind te stimuleren in zijn ontwikkeling tot succesvolle, sociale en gelukkige volwassene. Het ideale boek voor betrokken, nieuwsgierige ouders en grootouders!

Otje van der Lelij lÂ&#x2C6;Â&#x17D;ÂĽÂ&#x2021;m-969@$,3ÂŁ33+T journalist en moeder van twee dochters. '9$,8-/Ä&#x2018;69@$,3ÂŁ3+-9$,'!$,;'8+832&='8,!ÂŁ'2=338#ÂŁ!&'2!ÂŁ9Ouders van Nu, Flow, Margriet en Flair.

augustus 2016d Â&#x2C6;¤TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2021;$1dÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2030;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x160;dÂ&#x2039;Â&#x2021;Â&#x2021;232f)$ধ'!ÂŁ+'1''2d319ÂŁ!+#Z !8#!8!d-ÂŁÂŁ<9;8!ধ'9 319ÂŁ!+'2#-22'2>'80 -/9=!2&'8'ÂŁ-/c1#8!)ÂŁ1d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2039;Â&#x152;

37


Off the record╓А!; /' 3='8031; >!22''8 -'1!2& !2&'89 1'; 9┬г'$,;' #'&3'┬г-2+'2'81';/'-&'2ржз;'-;=!2&338+!!;T-9>'80'┬г-/032=3389;'┬г#!!8W '; #3'0 =!2 '=-2 9;'┬г; !!2 &' 0!!0 &!; ,'; 9┬г!$,;3├╕'8 !┬г9 ='8&!$,;' =!2 &' 1-9&8-/='2>38&;='8=3┬г+&W',33+9;'ржз/&Rg


Zomer 2016

Schuldig tot onschuld is bewezen

ACTUEEL

Mijn gestolen leven Identiteitsfraude in Nederland K E V I N G OE S â&#x20AC;&#x2DC;Met een veel te hoge hartslag toets ik de cijfers van mijn telefoonnummer in. Zal ik degene die zich als mij voordoet te pakken krijgen? Helaas, de telefoon staat uit en de voicemail schakelt in. Dan slaat mijn hart een slag over: â&#x20AC;&#x153;Dit is de voicemail van Kevin Goes,â&#x20AC;? hoor ik aan de andere kant van de lijn. Het is mijn naam, maar niet mijn stem.â&#x20AC;&#x2122;

Goes ging op zoek naar degene die zijn identiteit roofde en kwam erachter dat zijn verhaal niet uniek is en dat dit veel vaker voorkomt. Hij sprak met betrokkenen, politie en justitie om de omvang van de fraude in kaart te brengen en zijn onschuld te bewijzen.

}<-2;!ÂŁÂŁ'-?

Het paspoort van journalist Kevin Goes is in verkeerde handen terechtgekomen en op zijn naam zijn er allerlei malafide zaken gebeurd. Er zijn huurcontracten afgesloten en de aanmaningen van de energiemaatschappij duiden op wanbetalingen. De fraudeur is duidelijk geen amateur.

Kevin Goes l ''8ÂŁ'2TÂ&#x2C6;Â&#x17D;ÂĽÂ&#x152;m-9/3<82!ÂŁ-9; '28'&!$;'<8#-/-'<>98!&-3W 2 Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;>'8&,-/+'$32(832;''8&1';-&'2ধ;'-;9(8!<&'WMijn gestolen leven-9A-/2 ''89;'/3<82!ÂŁ-9ধ'0'#3'0W

â&#x20AC;˘ <2-'0#3'03='8-&'2;-;'-;9(8!<&'-2'&'8ÂŁ!2& â&#x20AC;˘ <-;9;'0'2&'32&'8A3'09/3<82!ÂŁ-9;-'0 â&#x20AC;˘ 2-'<>'=381=!2$8-1-2!ÂŁ-;'-;>!!89;''&91''8 1'29'21'';'1!0'208-/+'2

september 2016d Â&#x2C6;ÂĽTÂ&#x17D;Â&#x17D;dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2C6;Â?¤#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021;ÂĽdÂ&#x160;Â&#x160;Â&#x2021; 96!22'2&'#3'0'2!ÂŁ+'1''2d319ÂŁ!+22'1!8-'=!28<@99'2d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x152;

39


(( ;,' 8'$38&Ö&#x20AC;£9 /' !£9 £'A'8 !!2 &' ,!2&=!2 ''2 0'22'8>38&; 1''+'=3'8&2!!8''2=338/3<32#'0'2&'>'8'£&-9&!;''2+833;+'23'+'2W''9 9£!!+;'8-2/'A'£(0'22'8=!2&''&'8£!2&9'!;£'ধ'0+'9$,-'&'2-9;'=3'£'2 >!22''8/'A-/2#3'0<-;,'#;Wg


Zomer 2016

<ÂŤ 2ÂŤ 9ÂŤ ÂŤ ( ÂŤ F1

SPORTŇş ZOMER

De ontdekking van Dafne en andere verhalen uit de Nederlandse atletiekgeschiedenis K E E S SLU YS

In zijn boek maakt Kees Sluys een fascinerende rondgang door de boeiende atletiekgeschiedenis van Nederland. Te beginnen met selfmade man Jan Brasser, die bij de Olympische Spelen van Berlijn indruk maakte op de tienkamp. Hij vertelt het verhaal van de â&#x20AC;&#x2DC;snelste blanke sprinterâ&#x20AC;&#x2122; Tinus Osendarp, van tienkamper Eef Kamerbeek en van sprintster Wilma van den Berg, de â&#x20AC;&#x2DC;gazelle van de Europese atletiekarenaâ&#x20AC;&#x2122;sâ&#x20AC;&#x2122;. Hij buigt zich over het formidabele werptrio Cees Koch, Erik de Bruin en Rutger Smith, en uit zijn bewondering voor langeafstandloper Jos Hermens, hoogspringer Ruud Wielart en 800 meter-loopster Ellen van Langen. En natuurlijk beschrijft hij de onweerstaanbare opkomst van Dafne Schippers, het grootste sprinttalent sinds Fanny Blankers-Koen.

}3'ÂŁ-'#8!2&

Een Nederlandse sprinter die medailles won bij de Olympische Spelen, een hoogspringer die maar vijf centimeter van het wereldrecord verwijderd bleef, discuswerpers in de wereldtopâ&#x20AC;Ś onze atletiekgeschiedenis is rijker dan je zou denken.

Kees Sluys werkte jarenlang voor de VPRO-gids'29$,8''(&!!82!!9;&-='89' #3'0'23='89638;T>!!832&'8&'#-3+8!)' Mart Smeets'2''2A''8+3'&32;=!2+'2 #3'03='8&'ধ'20!16W'$'2;'£-/0='89$,''2#-/<-;+'='8-/!9<##'8,<-A'2 A-/2#-3+8!)'3='8$8-1-23£33+ '81!2 -!2$,-W

â&#x20AC;˘ ='89$,-/2;=338&' <836'9'0!16-3'29$,!66'2 !;ÂŁ';-'0-219;'8&!1'2&'ÂŁ@16-9$,'6'ÂŁ'2 -2-3&'!2'-83

juni 2016d Â&#x2C6;ÂĽTÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2030;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;ÂĽÂĽd Â&#x2039;ÂĽÂ&#x2021;9638;'296'ÂŁd319ÂŁ!+22'1!8-'=!28<@99'2d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x152;

41


(( ;,' 8'$38&ր &>-2 08''+ 1!?-1!£' ;3'+!2+ ;3; &' 9'£'$ধ' =!2 ,'; 8!2/'f ,3$0'@;'!1W '2<2-'068-=-£'+'W -/2#3'0-9&!!831=''£1''8&!2''2#3'03='8 ,3$0'@T'2;'+'£-/0''21<9;=338!££'£-'ù'##'89=!2''2+3'&9638;#3'0Wg


Fly on the wall-verslag van het bepalende jaar richting Olympische Spelen

Zomer 2016

SPORTŇş ZOMER

De enige weg naar Rio Goudkoorts van de hockeyploeg E DW I N A L B L A S Max Caldas werd na een succesvolle periode als coach van de Nederlandse hockeysters aangesteld als bondscoach van de mannen. De geboren Argentijn moet de ploeg klaarstomen voor het winnen van de olympische titel in Rio de Janeiro; het goud dat de hockeyers van Oranje voor het laatst in Sydney 2000 wonnen.

Op weg naar Rio laten de hockeyers en de coach auteur Edwin Alblas in hun wereld toe. In de kleedkamer, bij wedstrijdbesprekingen en trainingen en op hotelkamers. Zonder restricties. Alblas beschrijft de werkelijkheid van binnenuit, de ups en downs en hoe een stel gretige, soms eigenzinnige topsporters wordt gekneed tot een homogene groep, die goud kan winnen.

Š <-2;!££'-?

Max staat voor maximaal. Hij brengt zijn passie, kennis en ervaring in en eist er offers en commitment van de spelers voor terug. Gesterkt door een eerste grote beloning â&#x20AC;&#x201C; het winnen van de Europese titel in de zomer van 2015 â&#x20AC;&#x201C; geloven ze onvoorwaardelijk in hun missie.

Edwin Alblas l-/9>-/0TÂ&#x2C6;Â&#x17D;¤¤m-91!2!+'8 {'&-!#-/9638;1!80'ধ2+#<8'!< 638;9'2>'80;'1''8&!2;>-2ধ+/!!8-2 &'9638;/3<82!ÂŁ-9ধ'0T>!!8-2,-/A-$,9-2&9 Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;=338!ÂŁ36,3$0'@8-$,ħ'W

â&#x20AC;˘ =''ÂŁ6'89!!2&!$,;-2!!2ÂŁ3362!!8&' ÂŁ@16-9$,'6'ÂŁ'2 â&#x20AC;˘ 1';1'&'>'80-2+=!2!ÂŁÂŁ'9638;'89 â&#x20AC;˘ -29!1'2>'80-2+1';&' '2,3$0'@W2ÂŁ â&#x20AC;˘ +'Ă&#x2019;ÂŁÂŁ<9;8''8&1';23+233-;+'6<#ÂŁ-$''8&' ( 3;3Z9

juni 2016d Â&#x2C6;Â&#x17D;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d6!6'8#!$0dÂ&#x2C6;Â&#x160;TÂ&#x152;?Â&#x2030;Â&#x2C6;$1dÂ&#x2C6;Â&#x17D;Â&#x2030;#ÂŁAWd +'Ă&#x2019;ÂŁÂŁ<9;8''8&d Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2030;dÂ&#x2039;ÂĽÂ&#x2021;9638;'296'ÂŁd319ÂŁ!+ 22'1!8-'=!28<@99'2d'330 Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x160;Â&#x17D;

43


Voor eenieder die ontspanning zoekt ĂŠn zijn brein wil trainen

}3839

Zomer 2016

Peter Ritmeester lÂ&#x2C6;Â&#x17D;¤Â&#x2C6;m-9368-$,;'8'2 '-+'2!!8=!2 W$31'2>!9;>!!ÂŁ( /!!8 '2'8!ÂŁ'$8';!8@=!2&'38ÂŁ& <AAÂŁ' '&'8!ধ32l mW -/2>'80 ='89$,-/2;-2&-='89'1'&-!36=-'8$32ধ2'2;'2W

Gek op sudoku 250 sudokuâ&#x20AC;&#x2122;s PETER RITMEESTER Gek op sudoku is een verslavend leuk puzzelboek voor eenieder die ontspanning zoekt ĂŠn zijn brein wil trainen. De dagelijkse sudoku in nrc.next en de zaterdagse sudoku voor NRC Handelsblad vallen op door de vier grijze vlakken in het midden. Een vondst van Peter Ritmeester, die onder meer sudokuâ&#x20AC;&#x2122;s maakt voor NRC Handelsblad, nrc. next en The International New York Times. In de VS staan zijn boeken al jaren in de bestsellerlijsten.

â&#x20AC;˘ ''2#'+8-632&'8fÂŁ'A'89 â&#x20AC;˘ <-;&!+'2&'T0>!ÂŁ-;!ধ'='6<AA'ÂŁ9 â&#x20AC;˘ 2-'<>'<-;=3'8-2+T9ধ/ÂŁ=3ÂŁ+'#32&'2 $!&'!<#3'0 â&#x20AC;˘ !&='8;'2ধ'$!16!+2'-2NRC Handelsblad â&#x20AC;˘ ='89$,-/2;8<-1=338&'A31'8f =!0!2ধ'

((;,'8'$38&Ö&#x20AC;'6<AA'ÂŁ9=!2';'8-;1''9;'8A-/2#'0'2&'2+'ÂŁ-'(&32&'8NRCfÂŁ'A'89W ÂŁ0'>''032;=!2+'2 >'1!-ÂŁ;/'9=!2'2;,3<9-!9;'6<AA'ÂŁ!!89VY 9'8!ÂŁ>''8''22-'<>#3'0<-;SZTY!;-9&'36=3ÂŁ+'8=!2ধ;'ÂŁ?SZ'2V Y -2&'ÂŁ-/0>'';-0>!;-01-/2=!&'8=338A-/2='8/!!8&!+13';+'='2RZW2;A'ħ'2&ÂŁ'<0&<9&!;>'>''8''2&''ÂŁ 0<22'268'9'2;'8'2Rg

44

mei 2016d Â&#x2C6;Â&#x2030;TÂ&#x17D;Â&#x17D;d+'#32&'2dÂ&#x2C6;Â&#x2030;TÂ??Â&#x2C6;ÂĽ$1dÂ&#x160;Â&#x2021;Â&#x2039;#ÂŁAWd Â&#x17D;Â?ÂĽÂ&#x17D;Â&#x2021;Â&#x2039;¤¼Â&#x2030;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2039;dÂ&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2039;d319ÂŁ!+;<&-332=!2332


Nieuw Amsterdam kondigt met trots de autobiografie van Johan Cruijff aan!

Zomer 2016

VERSCHIJNT

NAJAAR 2016

In zijn autobiografie spreekt Johan Cruijff openhartig over zijn leven. Het boek zal de complete carrière van de legendarische voetballer omvatten.

In de komende maanden zal meer informatie volgen over alle activiteiten rond het verschijnen. Volg Nieuw Amsterdam op Twitter, Facebook en Instagram voor de laatste updates en houd onze website in de gaten: www.nieuwamsterdam.nl @NWADAM

UitgeverijNwAdam

}!8;'-99'8

Wat kunt u verwachten: • +833;9;'1!80';-2+$!16!+2'33-; • =''£!!2&!$,;3693$-!£'1'&-! • =''£!!2&!$,;368!&-3'2;'£'=-9-' • !$;-'9-2&'#3'0,!2&'£9 • 6<#£-'09'='2'1'2; • 8<-1'6'89!!2&!$,;-2&!+#£!&'2T weekbladen en online • 38-+-2''£f1!;'8-!!£#'9$,-0#!!8

uitgeverijnwadam

45


Heeft u deze toptitels nog voldoende op voorraad? QUICK CHECK!

‰‹TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡ŠˆŒ

ˆŽTŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡Š

‹ŽTŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡‹‰ˆ

,38;£-9;!2330'88-A'R

Een roman over de

2;8-+'9T9!1'2A>'8-2+'2T

ধ/&9$,8-đ'2>'8'£&

63£-ধ'0'21!$,;

‰ŒTg Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡‹¤

ˆŽTŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥‰‡Œ‡¤

ˆ¤TŽŽ Ž¥Ž‡‹¤¥ˆŽŒŽ

';#'9;'<-;&'#3'0'2=!2

Kookboek vol slanke recepten,

Opvolger van bestseller

!!8;'2=!2399'1

bekend van Libelle!

Ga toch fietsen!


Verschijningslijst MAART !<ÂŁ!8;9'2!83ÂŁ-'23'ÂŁ!2;9Ö&#x192; !3'&-f8!#-Ă&#x17D;l ;mÂ&#x160;Â&#x2030; -$3ÂŁ!9-$02'8Ö&#x192;Kamer op zee* -8'-ÂŁÂŁ' '<9Ö&#x192;Een makkelijk kind* !!8;'2=!2399'1Ö&#x192; ';'-2&'=!2 ,';31'-29'-/0rl ;m !23;,<-A'2Ö&#x192;ÂŁ'<8/'-/09d 3ÂŁ383<8-/091<9'<1r 2&8'>3ÂŁ3132Ö&#x192;Ver van de #331l6!6'8#!$0mrl ;m <ÂŁ-';;'!9;'81!2'2 663Ă&#x2DC;2-+Ö&#x192; Â&#x160;Â&#x2021;Â&#x2021;!ÂŁÂŁ'&!!+9'1@9;'8-'9r 3'2'8+''8Ö&#x192; !<9;!$'8rl ;m APRIL 22'=!219;'ÂŁÖ&#x192;  r

8!20=!280Ö&#x192;Vuistregels* !8$'ÂŁ830Ö&#x192; 3'A3Â&#x152;=338Â&#x2C6;Â&#x2030;Srl ;m '82!8& <ÂŁ91!2Ö&#x192;Apenrotsen en andere nauwe verwanten* l ;m

8!203Ă&#x17D;Ö&#x192;De vijfde dag* Paul Onkenhout, Dick Sintenie en Edwin ;8<-9Ö&#x192;32-2+3';#!ÂŁl1-&68-$'mrl ;m !!8;'2=!2399'1Ö&#x192; '&8!!+#!8'!2399'1rl ;m ,31!9'8#3+;Ö&#x192;Waaitaal* ÂŁ'?=!2!81'8&!1Ö&#x192; '; 'ÂŁ<0A!ÂŁ-+'Â&#x2C6;ÂĽ

!2@!!2!+-,!8!Ö&#x192;Een klein leven* MEI 22!-032;Ö&#x192;De misdaad en het zwijgen* l ;m '8; !+'Ö&#x192;!6'ÂŁ9rl ;m !>8'2$' -ÂŁÂŁÖ&#x192;Zonder land* 3'2&'38;'2,31!9-/;91!Ö&#x192; '22'81';8'&'rl ;m <2;'8!<ÂŁ-Ö&#x192;ÂŁ!<>''$3231-'l ;mÂ&#x160;Â&#x160;

83<0/'=!2&'8ÂŁ3'+Ö&#x192;-;-9,3',';+-2+Â&#x2C6;Â&#x17D; ';'8-;1''9;'8Ö&#x192; '0369<&30<Â&#x2039;Â&#x2039; ';'8-;1''9;'8Ö&#x192;-$3'ÂŁÂŁ3Â&#x2C6;Â&#x2021;fÂ&#x2C6;Â&#x2C6;fÂ&#x2C6;Â&#x2030;r !;'<11'89$!ÂŁ'Ö&#x192; ';36A-'2#!8'2&' ='8,!!ÂŁ=!23#'8;331#'9rl ;m

Zomer 2016

JUNI &>-2ÂŁ#ÂŁ!9Ö&#x192;''2-+'>'+2!!8-3l ;mÂ&#x2039;Â&#x2030; 8-$!9;-'2Ö&#x192;'68'9;!ধ'$3&'rl ;m !8'23@ 3>ÂŁ'8Ö&#x192;Totaal door het &3ÂŁÂŁ',''2l1-&68-$'mÂ&#x2C6;Â&#x2030; -132'#!+32;'(-38'Ö&#x192;'31!23=9rl ;m <8;!ÂŁ0!Ö&#x192;'6-!231!0'8ÂĽ ''9ÂŁ<@9Ö&#x192;De ontdekking van Dafne l ;mÂ&#x2039;Â&#x2021; ='A&!2!<03/'=-$Ö&#x192;Op zoek naar Karadzic* l ;m AUGUSTUS -$,!8&!>0-29Ö&#x192;De betoverende >'80'ÂŁ-/0,'-&l1-&68-$'ml ;mÂ&#x2030;ÂĽ -$,!8&!>0-29Ö&#x192; ';='8,!!ÂŁ=!2 onze voorouders l ;mÂ&#x2030;Â&#x17D; !9- ÂŁ1!8-Ă&#x2030;Ă&#x2030;90'ÂŁĂ&#x2030;-2'2Ö&#x192;'ধ'2 9$,8-/='89=!2!<8!-ħ'Â&#x2C6;Â&#x2021; ;/'=!2&'8'ÂŁ-/Ö&#x192;'0-2&!ÂŁ9683'Ä&#x17D;32-/2Â&#x160;¤ -132'#!+32;'(-38'Ö&#x192;Jeruzalem l ;mÂ&#x160;Â&#x2021; -&'>-/&'!8-9Ö&#x192; 3'ÂŁ''9-0SÂ&#x2C6;Â&#x2039; SEPTEMBER @!2='2;Ö&#x192;'29'ÂŁ-/00!6-;!!ÂŁl ;mÂ&#x2030;Â&#x2039; !8!, ÂŁÂŁ-9'23,28!&9,!>Ö&#x192; Zo train je je kat l ;mÂ&#x2030;¤ '=-2 3'9Ö&#x192;-/2+'9;3ÂŁ'2ÂŁ'='2l ;mÂ&#x160;ÂĽ ÂŁ-$' 3((1!2Ö&#x192;Vogelvrij* l ;m <$-' 8''2Ö&#x192;15 miljoen graden l ;m 22 22'1-'0' '2&8-09Ö&#x192;De tomaat* l ;m

!29'-ÂŁ932Ö&#x192;322'ħ'2=338 !22!Â&#x2C6;¤ 8-9;-2!!2&#'8+Ö&#x192; 38+'2=338,';+'A-2Â&#x2039; ,31!9'8#3+;Ö&#x192;Als de winter =338#-/-9l1-&68-$'mÂ&#x2C6;Â&#x160; * reeds aangeboden Publiciteit ,!8ÂŁ'@ !!+91!Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;fÂ&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030; chaagsma@nieuwamsterdam.nl Publiciteit voor titels met vermelding HtB

'20;'838+l<-;+'='8mÂ&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;fÂ&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x2C6;ÂĽ hterborg@nieuwamsterdam.nl

47


NIEUW AMSTERDAM 3,!22'9'81''89;8!!;¤Â&#x160; Â&#x2C6;Â&#x2021;Â?Â&#x2C6;19;'8&!1 Postbus 15511 Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;19;'8&!1 T Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021; E info@nieuwamsterdam.nl www.nieuwamsterdam.nl Sales voor Nederland j !;8-$0332' E pboone@nieuwamsterdam.nl T Â&#x2021;¤Â&#x2039;Â&#x2039;Â&#x2030;Â&#x2C6;Â?Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x17D; Verkoop binnendienst â&#x20AC;˘ Annoesjka van Dijk E avandijk@nieuwamsterdam.nl T Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ j !8339 '2&8-$0? E 1,'2&8-$0?|2-'<>!19;'8&!1W2ÂŁ T Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x2021; Vertegenwoordiger j <;,=!2 '99'ÂŁ E rvangessel@nieuwamsterdam.nl T Â&#x2021;¤Â&#x152;Â&#x2021;ÂĽÂ&#x160;Â&#x17D;Â&#x160;Â&#x17D;Â&#x160; PR j ,!8ÂŁ'@ !!+91! E chaagsma@nieuwamsterdam.nl T Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x2C6;Â&#x2030; Marketing j -8/!1'2ধ2+ E 18'2ধ2+|2-'<>!19;'8&!1W2ÂŁ T Â&#x2021;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x152;Â?Â&#x2021;¤Â&#x2C6;Â&#x160;ÂĽ

Verkoop en distributie BelgiĂŤ WPG UITGEVERS BELGIĂ&#x2039; NV '$,'ÂŁ9'9;''2>'+Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x160; Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2C6;ÂĽ2;>'86'2 T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2021; FÂ?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x17D; Verkoop binnendienst â&#x20AC;˘ E pascale.smout@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x2030;ÂĽÂ&#x160; â&#x20AC;˘ E rita.wets@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x160;Â&#x2C6;Â? Salesmanager â&#x20AC;˘ E katrien.peenen@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2039;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x17D;Â&#x2039;Â&#x2030;Â?¤¤ Key accountmanager â&#x20AC;˘ E yves.debrauwer@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x17D;ÂĽÂ&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2C6;Â&#x2021; Accountmanagers â&#x20AC;˘ E oswald.mollet@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2021;Â&#x2039;Â?Â&#x17D;Â&#x2030;Â&#x17D;Â&#x2C6;Â&#x160;Â&#x2030;Â? â&#x20AC;˘ E walter.daem@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x2039;Â?Â&#x152;¤Â&#x17D;Â?Â&#x2039;¤Â&#x2030; PR â&#x20AC;˘ E rein.janssens@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â? Marketing â&#x20AC;˘ E barbara.geenen@wpg.be T Â?Â&#x160;Â&#x2030;Â&#x160;Â&#x2030;ÂĽÂ&#x152;Â?Â&#x2030;Â&#x2C6;Â?

'1'&'>'80'89=!2<-;+'='8-/-'<>19;'8&!1&3'2'8 !££'9!!231!££'ধ;'£9A3+3'&13+'£-/0-2&'1!80;;'A'ħ'2 en om zo veel mogelijk publiciteit te bewerkstelligen. Waar 13+'£-/038+!2-9'8'2>'!$ধ'91';='89$,-££'2&'1'&-!T 1!0'2>'f1!;'8-!!£=338-2&'#3'0,!2&'£T!&='8;'8'2 wij, regelen we interviews en genereren we aandacht op de sociale media. 3$,;<!£9#3'0,!2&'£!!8''2£''9'?'16£!!8>-££'2=!2 ''2=!232A'ধ;'£9T2''1&!2$32;!$;361'; verkoop@nieuwamsterdam.nl.

2;>'86ÂŁ3+3<8'!<'$0 Prijzen en omvangen in deze catalogus onder voorbehoud

Deze aanbiedingsbrochure is ook digitaal verkrijgbaar via >>>W2-'<>!19;'8&!1W2ÂŁc6'89W!96?WÂŁ9<-2&';3'0319; &'!!2#-'&-2+9#83$,<8'9=!2-'<>19;'8&!1&-+-;!!ÂŁ>-ÂŁ; ontvangen, kunt u een korte e-mail sturen aan pers@nieuwamsterdam.nl. De digitale aanbiedingsbrochure draagt bij aan een duurzaam klimaat.

Nieuw Amsterdam zomeraanbieding 2016