Page 1

Welkom op de

OSG West-Friesland Schooljaar 2014/2015

Heb jij een of mavo-, havovwo-advies? ! G S O e d r a a n Kom dan


inHOudSOpGave

2

3

Welkom

4

Krachtige klas

6

Hulp

7

TOP-uren

8

FLE

10

Gymnasium

12

Havo/vwo

14

Havo/mavo

16

Cultuur

18

Masterclasses

19

Stroomschema

d West-Frieslan ie over de OSG ge.nl le ol sc la at Veel informat g. op brugklasos en nd vi te k is oo klas.nl en naardebrug

Welkom op de open dag van de OSG West-Friesland! We hopen dat je na vandaag een goede indruk hebt van onze school. Tijdens de open dag komt er veel informatie op je af, dat weten we.

Daarom kan je alles in deze brochure nog een keer rustig nalezen. Wat we doen en – minstens zo belangrijk – welke leerlingen er bij ons op school zitten. Wil je nóg meer weten of bekijken? Surf dan eens naar brugklasosg.atlascollege.nl, de site waarop we alle informatie voor aanstaande brugklassers op een rijtje hebben gezet (ook interessant voor je ouders/verzorgers), aangevuld met foto’s en filmpjes. Succes met het kiezen van je nieuwe school!

danny Foto’s cover Eerste rij: Finn Struik (1E)

Tweede rij: Bente de Haan (1H)

Derde rij: Rembrandt Veenstra (1H)


e d p o Welkom ! d n a l s e i r F t s e W OSG 3

WelKOm

C): Danny Snel (1

‘Spannend!’

el spannend om Ik vond het w dag te gaan. Elke naar de OSG eer w en en r he moet ik een uu eer. pm O it nu va terug fietsen r ben ik in de Met mijn broe er naar school ke n vakantie ee Als weg te leren. gefietst om de . er m om ik een br ik 16 ben, wil

De OSG West-Friesland is een school voor leerlingen met een mavo-, havo- of vwo-advies. Als dat voor jou geldt en je wilt graag leren in een omgeving waarin je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen, waarin je volledig jezelf kunt zijn en waarin jouw mening er ook echt toe doet, dan is OSG dé school voor jou! Bovendien is onze school gevestigd in een prachtig gebouw dat na de verbouwing die gaat plaatsvinden nog mooier zal worden. De OSG is een onderzoekende school. Je leert bij ons in de lessen maar ook daarbuiten. Zoals tijdens onze excursies, bedrijfsbezoekjes of buitenlandse reizen. In de twee TOP-uren per week ga je zelf ontdekken waar jouw talent ligt: op het gebied van cultuur, sport of techniek. Op de OSG bieden we je de mogelijkheid om in de lessen Fast Lane English (FLE) vloeiend Engels te leren spreken. We dagen je ook uit om je kennis te delen: bovenbouwleerlingen verzorgen interessante masterclasses voor leerlingen van groep 8. Misschien heb jij er al eens een gevolgd? De OSG is ook een culturele en creatieve school. In het tekenlokaal ontstaan prachtige creaties. Ook op het gebied van fotografie en handvaardigheid kun je bij ons veel kanten op. En als je muzikaal bent, dan kun je meedoen aan een van de vele concerten die we organiseren, zoals het Herfst- of Lenteconcert. Of misschien zien we je wel op het podium tijdens de Culturele Avond. Op de OSG staat cultureel en creatief ook voor het zoeken naar eigen en originele oplossingen, niet alleen bij de kunstvakken maar bijvoorbeeld ook bij wiskunde, geschiedenis en biologie. Op de OSG hechten we veel belang aan een positieve sfeer en onderling respect. Dat zie je terug in de Krachtige Klas, het vervolg op de Vreedzame School die je misschien wel kent van je basisschool. Leerlingen voelen zich hier zo vertrouwd dat ze graag meedoen aan Challenge Day (Over de streep). En wat dacht je van ons leerlingenmentoraat; bovenbouwleerlingen helpen je in de brugklas in en buiten de les met hulp en advies en verzorgen bijlessen. De leerlingen van onze school kunnen je als geen ander vertellen waarom zij het op de OSG zo naar hun zin hebben. In deze brochure lees je hun verhalen. En misschien dat jij ook wel besluit om een echte OSG'er te worden! Ik ben benieuwd. P. Snoek, directeur OSG West-Friesland


KracHtiGe KlaS

r Linden Laurèl van de izen (1B): hu van Sprank

4

laurel

‘Jezelf zijn’

t n we hoe je he In de klas lere en en ak m n ka erk beste je huisw gaat. Ik om n re de an hoe je met veilig, op school heel voel me hier Ook il. w en wat ik en durf te zegg eruit je e ho t ui et ni maakt het hier OSG de p O aantrekt. ziet of wat je n. zij lf ze je ht ec kan en mag je uis. Hier hoor ik th

philip

jswijk (1B):

en’ t o n e g s a l k ‘Je kent je school zo weinig wordt gepest. Van nvemelijnmeer

Philip van Ri

deze . Daar zij lt, is dat er op wel anders is el Wat me opva dere scholen an n maar ook he op te t no he ge t je da re Je kent je klas . ge et ho ni vrienden hoor t de t da ui is r n klas. Hie assen en zelfs n groepjes in ee andere brugkl vaak even ee lingen. Uit de er le men echt heel re ko ie de D an n. n. ka re t veel to ch en re te gm ik lin n je leer ensen bij wie klassen. Dat zij zijn er veel m Als er iets is, . en ak m tje praa

e g i t h c Kra klas

kracht n e g i e e j n Ga uit va er elkaar! en respecte amhorigheidsgevoel mee te geven.ol

klas sa basisscho oberen we elke zijn dat je op de Op de OSG pr Klas. Het kan as’ is daar een e Kl ig e ht tig ac ch Kr ra e de hool’. Onze ‘K sc e Dat noemen w am kennen door n dz re ee le bt van ‘de vr rste dag goed ee de f na over al gehoord he va ar je met elkaar op. Je gaat elka mt. Ook praat ee rn raken soort vervolg de sp af on s en kla n die je sam maak je met je er rd Ve n niet pest. n. alle activiteite re ve lijk dat je ande t en ruimte ge ur ec tu sp na re en ng kaar te an rli onde willen ga ogen zijn en el met elkaar om klas jezelf te m van n ee ap st in er over hoe jullie ov om r or dat je jouw urlijk veel fijne vo tu en na m is t sa he er t ij Wan rgen w p die manier zo eft te maken. vertrouwen. O niet 'alleen' ho SG O de ar na de basisschool

inrell u d r a a n n met z'n allennen, gaan de brugklassers aan n ke l. Daar doe ht goed te lere n naar Duinrel Om elkaar ec en twee dage ek w verken je de en en w en de el het einde van heimzinnige sp ge n, nd en je ite vo ite oa iv nact is een disc je allerlei buite zwemmen, er asgenoten. er kl kk je le et at m ga en omgeving. Je ugdhostel sam je n ee. ee m k in oo er kam gmentoren slaapt in een r en de leerlin to en m je an Natuurlijk ga

roos


Floris de Rie

5

(H3A):

ring’ a v r e e i o o ‘m allenge en doen aan Ch

KracHtiGe KlaS

mee te mog ar te ie er varing om ngen van elka Wat een moo ild. Je komt di hu e zijn ge W . el ee ve m g die da je nu rekening u ho Day, al heb ik r aa D t. echt niet wis ar op. weten die je men voor elka n groep en ko ee r ee m el nu ve

-

pect s e r r a a n p i van onbegr challenge day! in een dag: de streep' met Arie Boomsma? Dnnaaenrin. Zeleredunrven

'Over r s echt goed ke O-programma te delen, waa één dag tijd pa in Ken jij het KR ar ka el as n klasgenoten kl hu e rd n et ke de m er n de m ge t rin lijk, maar ze leerlingen ui oties en er va Niet gemakke SG, dat allenge Day em en gesproken. goed bij de O bb tijdens de Ch zó he st er pa ov a d m an m m ra ie ring. og et pr va m it er t D oi ze nog no al emotionele n. Niet meer. htige en voor et alleen staa eizoen 3, ac ni (s l pr ze .n n t ro Ee da .k . el ep an al sn eegeda overdestre jaar hebben m . Kijk maar op er weer mee! we afgelopen en op internet nd e gewoon lekk vi w te n g oe ru D te ? is en ng izo di se en d tz en ui De En kom 14 mei 2013). uitzending op

Floris nienke

an (H4A):

Debora Dijkm

‘uitgaan vant’ eigen krachklas op tv

f en de gek om mezel at Het was wel kent mij nu. W nd la er ed N l ee H van n. an zie ga te t terug uit moe leerd, is dat ik deren an ar na t ik er van heb ge rs ht. En dat je ee mijn eigen krac n oordeelt. voor je over he n re moet luiste

ol (1E):

hool’ c s e t s k u e l eer. ‘echt de ten. Ook nu w in de klas geze kaar el or do ns altijd bij elkaar ee

os M Nienke en Ro

en zijn we wel eeling en hebb Bij wiskunde Toen hebben We zijn een tw niet erg hoor! l noten gefopt. aa ge m as le kl he ze e on e w t door! Wij en he d bb Dat vinden w wendagen he en niemand ha ld de s se is en jd rw hool. Ti ve d. gehaal trui en bril de leukste sc e de dag onze ten, het is echt zit ol ho sc op we halverweg hier onten dat we zijn maar bofk

ten n je klasgeno De namen va st be begin leren is in het et als je in klas lastig. Maar ni b je Roos en 1E zit. Daar he Nienke, Lisa en e Roos, Nienk en Amy, Thies en Lisa, Amy en Annefleur! r eu en Thijs, Fl van lijken ook En twee daar . veel op elkaar el he nog eens g. lin ee Juist ja, een tw


Hulp

6

Hulp

erstap lpen met je ov aar om je te he kl euwe je ni or je vo et m SG k je al kennis sen op de O aa en m m ie el nt tijd om ve ka el de va Er staan he er krijg je ruim Voor de zomer n. Na de zom lbare school. t weet, re de he to id je en m or gm de Vo lin ar '. er na 'wenweken entor en je le de m in je n docent n, s, éé ne je r en ot aa klasgeno docenten. M de school te w e en nd en ille nt ch eren en rs ce do je om te stud ijgt les van ve aan elkaar, je nodig is, leert aal thuis. Je kr t m da le hebt of s he al en je er ag t hi vr lp voel je je entor! Die he r terecht als je m to je en is m t je j da bi n je springt eruit en voelt. Ook ka hier snel thuis tijd rekenen! al je n zorgt dat jij je ka r to . Op je men ergens mee zit

6C):

Noor Buijs (V

l veel e e h n e k k ‘i leerlingen’ entor en ken

leerlingm het derde jaar erkt dat Ik ben al voor erlingen! Je m le el ve el he ht ec . Dat en en ag ss vr ondertu en met naar je toekom k op oo lf ze er hi leerlingen snel orstellen. Je zit vo st te be er e m lijk kan ik at makke daarom net w school en bent . nt ce do n n ee benaderen da

toren n e m g n i l r e erlingen uit de le ren. Dat zijn le leerlingmento . Je komt ze

school is, zijn de eerste jaar op echt bijzonder klasaula. n helpen in je te uze in de brug Wat op de OSG no pa ge de as kl ns je de tij en met u of jo n tje e ei aa di pl pr bovenbouw ak even een , op het school hool n: in de gang t, ze maken va sc ge ap de te sn al en et er ni nn ov ke ts echt als je ie in de klas! Zij mag ren helpen je , zelfs bij jou en. Je kan en Leerlingmento enuur hebben ss tu school te kom n n ee ee onder ze op s an al w ga n, eu ni te Ze zit u. om jo je en at het is en met r en weten w ook leuke ding en met jouw als geen ande entoren doen en vieren sam gm lin st er ee Le nf . ee en w ag lo al vr H s t le al he s n re du ze ganise ar Duinrell, or andere mee na t. rs ke en s klas Sinterklaa

gen n i l r e e l n e help gen eft aan leerlin leerlingen graag bijles ge e t di ee n w f ge O lin er e? le bij wiskund p bovenbouw ige sommen een grote groe iemand dig bij die last no lp aat altijd wel Op de OSG is st hu Er tra ex n? je ge oe eb rv H . ve w t ou oe in de onderb se woorden m hoe je die Fran je niet precies ven. ge te je bijles voor je klaar om

lingen r e e l r o o v leerlingen leerlingen en bovenbouw uitgelegd. t. Daarbij mak anier wordt landelijk projec n duidelijke m ondermee aan een derbouw op ee on OSG hebben De OSG doet de de t n ui va f n to ge ss le lin er de n Le de rin n. or aa re w filmpjes w Nederland jou bij het le ant dat helpt mpjes uit heel w fil , le ig Al nd . ha kt is aa m Dat es ge r dan 60 filmpj jou de keuze! tussen al mee database. Aan e ijk el nd la n ee verzameld in

noor


thierry

-

nike

tOp-uren

7

Thierry Reus

(1F):

’ ‘Zelf kiezent je

F):

Niké Baank (1

‘coole trucs’ e d n u k i e h c s rlei bezig met alle

n ik atletiek, nu be of ik Eerst deed ik cs. Ik wist niet tru de un ik he sc school e ol op co er gekke en mag je het hi : water maar gelukkig st ie n, vr ko be el r w le t el he sn . Weet jij wat vriest en er be ob od pr ro n a gewoo els in de sp bb bu de r oo D . wel of spa rood? niet, maar nu el. Ik wist dat dit minder sn

roan

ren n er twee lesu Elke week zij zijn at D n. lle vu in die je zelf mag van n ge Alle leerlin de TOP-uren. bben he et ni e di 3 et klas 1 tot en m 8) na gi pa FLE (zie gekozen voor P-uren mee. In de TO n aa er hi en do van n, re be s uitpro kun je van alle BO EH dug Je t to striptekenen e. sen tot filosofi en van schaat eer w je es ki ar ja Zes keer per -, t de technische iets nieuws ui Zo . om tro ts or cultuur- of sp ek te e jou om op zo stimuleren w lenten! ta n ge ei uw gaan naar jo

epraat’ g t i u l e n s s el ‘ruzie zies worden he . Hier niet! Ru

Roan Bakker

(1A):

tor is gepest en. Onze men veel kinderen je hierbij help chool werden n n toe ss re re si to to ba en en ijn gm m gm Op dat de leerlin n mijn leerlin va om k n oo ee , ar at na ra r le snel uitgep zelf toch snel ig maar ik ga ook heel aard g heb. als ik een vraa

n e r u tOp

da de TOP-uren is Het leuke van Het . en ez ki zelf mag het helemaal chillende rs ve s ze je eerste jaar kies duurt zes pen. Elk blok TOP-onderwer mijn laatst tijdens weken. Ik heb er gevuld at w et m ballon TOP-uur een . De en vuur gehoud en boven het d ha ik n da r el late knal kwam ve urlijk door tu na t m ko at verwacht. D lijkt me erin zit. EHBO het water dat en. do te ssant om ook heel intere et naar ni l aa m le he e ik Eigenlijk wild blij! nu ben ik heel de OSG maar

en Hieruit kiez leerlingen dit jaar: aterialen

➜ eigentijdaasensmchaatsen ➜ langeb l ➜ voetba ey ➜ ijshockeren met olieverf ➜ schild n in de film en in strips ➜ oorloge ➜ EHBO ience tricks ➜ cool sc ➜ golfen ➜ turnenunde in de bovenbouw ➜ scheiknde in de bovenbouw ➜ wisku kunde in de bovenbouw ➜ natuur naar Sophie ➜ op zoekk ➜ muzie als energiebron ➜ water tegen water ➜ strijd men er weer nieuwe Ieder jaar ko bij. onderwerpen


FaSt lane enGliSH

8

g n e e n a l t Fas miss lewis

enstra (1H):

urtje’ u s t e l k g i l l echt ‘Geze reekt met een in t Wales en sp

Rembrandt Ve

! Ze komt ui namelijk familie echt zo gezellig ennen, ik heb w en ev n et als les gi Miss Lewis is t be elt helemaal ni . Dat was in he anders. FLE vo el Engels accent he n ke re en en die sp Engels. Amerika won suurtje in het n gezellig klet ee s al r ee m r maa

rembrandt


) e l F ( h s li

9

FaSt lane enGliSH

H):

woon e g e d d r o o ‘ik antw ls!’ in het enge ld. Op

n (1 Bente de Haa

Bente

nagespee een restaurant een scène in lse gerechten. st ge at la En e en ht bb ec We he dagen gegaan naar ek zo len. Een paar op el e st w internet zijn toen bij je komen be n en d da el n’ st te ge an ij kl ‘de n vraag aan m ee Die moesten E FL ná s er in de le geleden werd t Engels! gewoon in he ik de rd oo antw

mmer (H4A):

Marc Bergha

‘Geweldig!’ Het is heel anders dan de normalineg

dig! ng, writ woord: gewel ading, speaki FLE is in een al listening, re or als leren. vo et er ni l hi t aa er m le t eigenlijk hele el Engelse les. Je vo t en hebt he , en ja al ish. Nou , schrijft verh en use of Engl en in het neelstukjes op le to al t is er vo en , at ar pr elka Engels moet d Je praat met tij woon te le ge he t de he k. Dat je E raad ik aan FL er ov t geen huiswer el ijf dereen die tw begin lastig. Ie el aan! er echt heel ve bt he doen. Je

met n e g a v r e v Grenzen nglish et bijna Fast lane e , dan kan je m

gels reek jij goed En , maar ook als ereldtalen. Sp w vakantie bent de op n je va s n al ig nd ha et mensen is m Engels is éé at n gaat werke eld praten. D er en w m sa de of in d en an t buitenland? iedere t buitenl studeren in he gaat doen in he en wil jij wel hi een extra sc is is E m f je later zaken FL O ! nds spreken. ng op de rest la ro er sp ed or N or FLE vo e en vo ot die ge je een gr et 4. Kies je met FLE heb klas 1 tot en m ls. n ge va En n ge tra Hoe dan ook, lin ex r er lg je twee uu id voor alle le vo he k ijk ar ee el na w og rt ke te em El is keuz P-uren. t boeken, lu voor jou de TO ls. Ook cultuur. Je lees ge e En its t Br he dan vervallen in de r in n en alleen maa lerlei maniere meepraten. aat ondertuss Je duikt op al el kun jij lekker stukken en pr sn el al r ne aa to lt m n ee liedjes, sp t even wenne het begin is da met elkaar. In

. Wist je dat.. ➜ ➜

le iekwart van al maar liefst dr laire pu po nd dit raze brugklassers ? en lg vo a m taalprogram ring heel veel erva we op de OSG het en FLE? We bied hebben met n. aa ar nde ja al voor het tie

d trips abroad. Want die ga jij ook maken! LeInrenhedot eee jerste jaar

itenlan k daarbuiten. es naar het bu uren maar oo jaar worden Oftewel: reisj en de schoolm f het tweede nn bi na n Va . ee all nd rla de Ne aaraan jij in w ol namelijk niet d, scho georganiseer internationale en Schotland of op de d n ne lan bezoek je een ge zin ge En st ar e reizen na mogelijk in ga el ve experience. zo n je e ee er ook prachtig geren? Dat do maar meer als Lo s . le n en m ee ne als el n kan de ijk niet zie moet je eigenl campus. FLE

ificates t r e c e g d i r camb FLE. Na vier doorgaat met

of je ingen hier voor et jou besloten De voorbereid ordt samen m n. w le ar ha ja t aa ee certificaten fic tw Na certi naal erkende een Cambridge e en internatio rd rsiteiten. ee ive eg lb un jaar FLE kun je fe en e t derde jaar. D e opleidingen ds he an in nl al ite n te bu ar t st ang to voorrang toeg geven je met ! nt ie en nv Well, that's co


GymnaSium

10

):

Joris Kok (1H

handig k o o n j i t a ‘l en’ k k a v e r e d bij an en vakken. euwe dingen

heel veel ni t gymnasium oment heb je Je leert op he len; het ene m krijg ke ha sc om n re le het gymnasium el p w O t . Je moe weer biologie zijn we n ns tij ge La ol j rv Bi ve e. ofi el wiskunde en Latijn en filos t je hier ook ve zoals Grieks, a. Weet je da ic at je extra vakken je m en am rk gr de talen he woorden en al bij de vreem nu bezig met vanaf vakken? Voor re ijgen we pas de kr an j ks bi rie G bt n. tij La aan he t veel n he de op Griekse go t ze lijken namen van de woorden omda den. de t go da e al ns ei nu m ik eet ver de Ro januari. Wel w . Nee, dan lie nus, Mars, es of Afrodite oemd zoals Ve rn ve ar na lastiger zijn: Ar ar da n zij n re n. er de st onthou Veel manen en in ieder geval ter. Dat kan je Pluto en Jupi

umlogo OSG gymnasi or do n pe ontwor (G2A) Rosa van Ree

e keuze sium een goed , dan is gymna n en kunnen. gt le ille w og r ho ee g m en de lat graa leerlingen die bt or he vo diploma g es in vi je id jij ad le on prima op gestild. Heb Als jij een vw kennis wordt sium is echt ee ar na na m gy er et ng H ho voor jou. . werken en je s zelfstandig alle kanten op Je leert bij on olgstudie echt rv ve je ga je et m n je te denken en gehaald dan ka tief en kritisch s ook ea en cr je uw er tro le je r aa k filosofie kom in filosofie. D va Latijn en et ss en (H le . ks je en rie lg kk n vo oude talen G ante vraagstu de ss re Vanaf het begi en te le in al s naar ie er et rs s de excu discussie ov aast leer je ni met elkaar in culturen. Tijden neum.) Daarn e) he er is ud at ov t (o g he en no or is nu vo est de geschieden je zien wat er n er tegen als je ki ka ov e en m et Ro w ook veel te nten, Trier en maar kom je plaatsen als Xa t Archeon en he d el be or bijvo ving. ? meinse bescha iets voor jou is van de oude Ro t gymnasium he je of lg r vo ke ze mnasium en nu nog niet tweede klas gy es en weet je n! vi ka de ad t ar ohe na w je /v n t vo pe Heb jij ha zelf maar da je overstap wijs ons en je havo/vwo kun a. Wil je dit? Be Na de brugklas m m ra og pr opstroom een speciaal


Gymnasium

Elise Chong

11

Kan (1H):

ar ‘leuker ma r’ ook drukke basis-

n op de veel leuker da je Ik vind het hier or elk vak krijg Vo r. ke uk dr k oo n r ee aa ar m na ol je ho sc moet re docent en mnasium gy t he weer een ande op ik Het is fijn dat ander lokaal. leerlingen van n klas zit met . ee in eindelijk lfde interesses ze au en met de ve ni en e fd ak el va tz e he e ik m chool verveeld , in Op de basiss erk had ik niet sw ui H k. er w wel nu is at D kreeg ik extra af. al mijn werk al t nog wel he de klas had ik ik nd vo rste weken anders! De ee t vooral veel. k, nu vind ik he er w is hu t da leuk

Joris

elise

GymnaSium


HavO/vWO

12

zelfde je allemaal de brugklas krijg oklas ga w ug /v br vo ha de e a drachten. N de gemengd op n va tra g ex een lin je er In le ? ijg Als unt, kr 2-gymnasium als je vwo aank hien toch naar en sc kk is m va f lesstof. Maar O de . in lemaal bij of 2-atheneum eren wij jou he je naar 2-havo ogramma spijk pr om ro st op speciaal n. t Grieks en Latij mde taal, naas als derde vree j tuurkunde bi er na , ts de ui D un jaar krijg je ar nog scheik da en m ko volgen In het tweede ar e ja je extra lessen s. In het derd dig hebt, kun van je no ijk t Engels en Fran el da nk je ha s al af bij. Steeds kies je dan w ou nb reiden ve be bo en economie SG In de past. Op de O kste vakken. au! ofiel dat bij je ve pr ni t bij de belangrij ir he ita es rs ss n en intere hbo- of unive mogelijkhede gopleiding op op een vervol or vo a im pr gesteld je we t, praktisch in eel, intelligen in ig eer dan or m f, je tie et ea be erling ben je cr en (soms een le he vo je ha n de om SG ite d O el bu Als de wer ikkelen, in en e interesse in rele nten te ontw ltu le cu ta je de en heb je grot n om va en de organisatie wordt geholp in Je g ). ru ol te ho ak sc in n we va leerlingen zie gen. les. Onze havo tentoonstellin en en nd vo ta es fe n, de itische, on av heb je een kr aagd worden, ed sse. We tg re ui te g in aa e gr ed leerling wil je en en een br oog vw m er SG te halen. sv O lf ng s ze tti Al orze terste uit je e houding, do gaan en het ui te in onderzoekend te ep di imte om de bieden je de ru

Finn

E):

gen’ n i d e w u e i ‘veel n je heel groep 8 krijg uitdaging. In

Finn Struik (1

t we ngen. Je krijg e aan een nieu eer nieuwe di w ik Ik was wel to el er he le n nu ee rhaald en kunde vind ik veel lesstof he egd. Aardrijks en el ts tg aa ui pl le ed al go r el t waa het hier ook he ndig dat je wee sten we is toch heel ha topo. Toen moe al k oo leuk vak. Het ik d ha l hoef ik er oo t, ch ee ss w si ba t ik die 30 al da liggen? Op de om r aa M . ren, nu 60 30 plaatsen le basisschool! ren dan op de le te r ee m niet


havo/vwo

D):

Noor Vrind (1

13

HavO/vWO

is ‘Geschieden heel leuk’ /vwo heel

t dat havo dvies en dach ede Ik heb havo-a al nu zulke go ha ik n. Maar neum he at t he moeilijk zou zij ar isschien wel na s ik goed cijfers dat ik m lastig maar al e vind ik wel nd ku nd ik heel vi s ni de mag. Wis ie ch t me wel. Ges he k al leuk kt lu oo , t nk he de ik na sschool vond si ba de r. p ge O . erg leuk alen van vroe n naar de verh uke re le te le is he lu n te ee om n het hier op lle rte t ve jk ki en nt en De doce int te zien t een PowerPo ijg kr Je de r r. ie aa w an r m elle Zo begrijp je sn naar filmpjes. . at ga lesstof over

noor


14

madelief

d (1C):

Madelief Broo

‘laten zien wat ik kan’

veel l vond ik echt De basisschoo t ik da ik Zelf dacht te makkelijk. , en ijg kr u zo es havo/vwo-advi n ik in d mavo. Nu ka maar het wer wat n zie n te la as kl de havo/mavot ik da r ke ze weet ik ik kan en dan en hi sc is m En . ga naar de havo het vwo! zelfs wel naar

Frenck

havo/mavo

HavO/mavO


er Frenck Zand

(1C):

‘nadenken wat ik kan’

ik heel graag Vroeger wilde Maar ik heb n. de dokter wor dt es en dan wor een mavo-advi de en . De kom dat wel lastig kan denken wat ik be ik ga n jare hier n ka t vind, da en wat ik leuk n ee ik ga a rn op school. Daa ng kiezen. vervolgopleidi

15

, dan is onze hebt gekregen o/havo-advies av reid zijn om m be of el o) w t av bo-t- (m keuze! Je moe e ed go Als jij een vm udiehouding n st ee jouw inzet en room voor jou n; st ke oer av w /m te vo tdekken rd ha ha slag om te on slag te gaan en an we aan de ga hte u serieus aan de jo ric et ge m je rijk. Samen ief en geven woordelijkiden je intens zijn heel belang nt le ra ge ve r be e ee W m . in bent je ook om waar je goed apje leren we dat je na vier Stapje voor st zorgen er voor e W . es oc pr ondersteuning. er le rlaat. n ve ge a ei om je pl voor et een mooi di m ol heid te nemen ho sc de (havo) jaar (mavo) of vijf

HavO/mavO


cultuur

16

lotte vinden eativiteit. Dat n cultuur en cr n kaders aa el hu n ve e ite w bu en t mensen die da Op de OSG do n ve lo len. Hoe ge ha ij omdat w resultaten be wij belangrijk , vaak betere n, toe en ke do oe te rz de en on en mbineren, te co durven te denk te je ook je t e di er le tiviteit Vaardigheden dat komt? Crea aken ken te kijken. m za t ar he na of rs k er de an n een proefw va te passen en n n! re va le jt t ofi he pr tijdens van je leven van pas komen heb je de rest ar da En . ht ac van een opdr tzinnigheid en , SG zit de kuns O de op n , fotograferen ge Bij veel leerlin nen, schilderen ke te e Ze W . d. is oe het bl n lieve lust creativiteit in ren dat het ee iceren en acte creativiteit te uw jo te im creëren, mus geven je de ru en u jo en er stimul n. te ontwikkele ontdekken en

bruist l o o h c s e l e de h s ooiste creatie aal waar de m

nlok de een in het teke erfstconcert en Dat zie je met t Lente- en H hore he ge ns n de te tij k ie je uz hoor prachtigste m de ontstaan. Dat n ge lin al er er d waar le alen waar ov Culturele Avon ngen en leslok n t het in de ga het ook merke zie at Je ga n. Je ge . bren tijdens lingen hangen En er t. le es n fe va as n kl ke kunstwer jaarlijkse brug een, het grote ret- en toneel tijdens Hallow d opera-, caba el be or scheikunde j jvo bi bi je ar s na al s k ie oo de excurs creativiteit e Je gebruikt je enis een filmpj voorstellingen. voor geschied rt, oe tv ui f Kortom, . oe pt pr er e tw er on nd l een bijzo stripverhaa ederlands een . maakt of bij N n in alle vakken ve bo ar na komt je creativiteit e wereld en expressiev een kleurrijke SG O de t . da ken je kunt Je zult ontdek je bent en wat laten zien wie is, waar je mag

r u u t cul ettum (V4B): Hanne van W

rs ‘Brugklassen’ bang make

mee bij de entor help je Als leerlingm eenfeest. w lo al H t n he organisatie va ugklassers br de dan om Het leukste is buiten op ! We staan ze bang te maken maskers g, in ed kl et enge vind ik te wachten, m n ke et laten schrik ht en schmink. H ec is t da lf, ze t feest leuker dan he rs. voor de brugge

Hanne

n (V6B):

Lotte de Haa

rd om ‘Gemotivee ijn’ creatief te z om

otiveerd OSG echt gem je keuzes en Je wordt op de in Ze laten je vrij n. zij te f tie crea iets nieuws te om elke keer en stimuleren je . Ik moest kiez lf te verrassen amenze ex je nd n, ei ne s in al rz n ve eid of tekene gh di ar n va ne nd ke tussen ha geworden. Te ndvaardigheid en ha am is ex et el H ie k. fic va et of al doe ik er ni t. Handig, doe ik erbij en mijn certificaa el w p oo afl cademie. ta ns Ku in, ik krijg na il ik naar de w ar ja d en lg want vo


cultuur

17

. Wist je dat.. bij ons doet,

je opleiding die of je ongeacht de vaardigheid nd ha or vo kiezen je altijd kunt k? ndexamenva tekenen als ei

maisa

eline

(H5B): Eline Verkaik

an ‘leuk om a ee te doen’ concerten mik een muzikaal duo. Tijdens a vorm n speelt ijn nichtje Mais men op. De ee Samen met m n treden we sa staande rte be n ce va on tc rs ve rfs He zingen we co de Lente- en en m om sa uk en le , ar el der gita en echt he piano en de an goed geregeld n zij n te er nc co nummers. De en! aan mee te do

):

k Bryan (H5B

Maisa Verkai

en ‘props mak voor films’ ndvaardig-

r ha b ik wel vier uu Elke week he ops voor pr n va en t mak . heid! Vooral he uk om te doen le g nd ik heel er vi s ht lm ac yfi dr as op nt fa je de ee jaar moet el In de eerste tw Nu word je ve n. re oe tv ui je lf ze d van je docent el be Je mag bijvoor rder, ve in vrijer gelaten. er hi ik il en. Later w materiaal kiez e films. aken voor echt m s op pr ik wil


talent

18

n e g o O ruimte t n e l a t voor . Dat zijn lesmasterclasses e SG al van de O basisschool di de de je n op 8 ke Misschien llente n in groep 7 en ce ge ex lin ór er Vó le . or vo verzorgd programma’s ouw worden gen kunnen n in de bovenb sisschoolleerlin Ba n. ge door leerlinge lin er le e, e nt ofi lle os fil ce ex als ethiek en leerlingen dóór derwerpen, zo ur, Regerings on ltu el cu ve el en al he t ta kiezen ui ie, Griekse brugklas ct de du in ro ok kp O ie . uz en m gstukk Elektronische politieke vraa n Debat over volgen. es ss vormen of ee la rc te andere mas nbouw kun je deze of k jij in de bove weten dat oo te g, en in om ag uk td le ui jij het nu al wel van een Misschien vind imuleren n! Wij houden st ge or en rz nt ve le ta ag ss m n van je n een mastercla gen en benutte unt dan geve n van uitdagin at meer aank w je t da n n ge zie jij? Het aangaa ei we volgen, je brugklas. Als 'denklessen' je we al vanaf de . Je kunt extra te re klassen en im ge ru ho t de ui or n we je daar vo met leerlinge en m sa . s en m ek so n, aanspr project opzette rwerpen die je kken of onde verdiepen in va

teun

en Teun Reberg

(leerling van

l):

de basisschoo

rclass e t s a m f l e ‘Z ’ organiserenl verveel ik

sschoo en op de basi es Tijdens de less de masterclass ik b he . Daarom sen en m de me soms wel at w d r heb ik geleer e tijd, en hoe gevolgd. Daa nse en Grieks ei m Ro de in nu, eigenlijk. s droegen al et .N rondbrachten jes st po en to w ze bben e koek lass Arabië he oek dd of ho Bij de masterc n ee geleerd hoe je heel gebakken en leuk! Je leert was echt heel et H . rtellen. ve te omdoet ed go en het heel t veel en ze wet OSG, naar he ik ook naar de ga ar ja d ik zelf ook il w ar Volgen ja ar pa over een gymnasium. En organiseren. ss la rc te as een m

Jaffar 6B en V4B):

(V ryam al Aani

Jaffar en Mie

s over s a l c r e t s a ‘m pen’ p a h c s r e t over de a w lass gemaakt eeme een masterc

bij het Hoogh en hebben w en zus en sam aterbestuurder dw ug je is r n we op het ffa Wij zijn broer daar ook. Zo zij Nederland. Ja kt in er w en r pp de ha oe houdelijke sc water en onze m rgt voor het in Noord-Holland eeld. Jaffar zo rd elijk maken ve id ijk du el ss raadschap in id du de mastercla et De rollen zijn m . n en ille m en. w ko nd e la ge idee tatie. W met andere doet de presen het verschil is at w en et deel, Mieryam do p eemraadscha wat het Hoogh

mieryam


StrOOmScHema (...)

19

wo wo

hbo hbo

mbo mbo

6 6

gymnasium gymnasium

atheneum atheneum

5 5

gymnasium gymnasium

atheneum atheneum

havo havo

4 4

gymnasium gymnasium (+ FLE) (+ FLE)

atheneum atheneum (+ FLE) (+ FLE)

havo havo (+ FLE) (+ FLE)

mavo mavo

3 3

gymnasium gymnasium (+ FLE) (+ FLE)

atheneum atheneum (+ FLE) (+ FLE)

havo havo (+ FLE) (+ FLE)

mavo (+ FLE) mavo (+ FLE)

gymnasium gymnasium (+ FLE)

atheneum atheneum (+ FLE)

havo h (+avo FLE)

(+ FLE)

(+ FLE)

(+ FLE)

mavo mavo (+ FLE) (+ FLE)

brugklas brugklas gymnasium gymnasium (+ FLE) (+ FLE)

brugklas brugklas havo/vwo havo/vwo (+ FLE) (+ FLE)

2 2 1 1

brugklas brugklas havo/mavo havo/mavo (+ FLE) (+ FLE)

Opstroommogelijkheid Opstroommogelijkheid Tussentijdse opstroom mogelijk Tussentijdse opstroom mogelijk

Toelichting bij stroomschema OSG West-Friesland

Toelichting bij stroomschema OSG West-Friesland

e een steuntj in de rug extra

ms wat ld omdat je

erling die so

Ben jij een le

Toelichting bij stroomschema OSG West-Friesland eft, bijvoorbee DeOSG OSG West-Friesland kent drie soorten brugklassen: hulp nodig he erg zenuwDe West-Friesland kent drie soort brugklassen: havo/mavo, havo/vwo en gymnasium. De havo/mavo-stroom duurt nt of dat je je be tisch gaan. ec sl havo/mavo, havo/vwo en gymnasium. In de brugklas helpen dy maximaal twee jaar. In die tijd kunnen leerlingen laten zien of ze uiteindelijk voor een havoof een mavo-diploma hebben e De OSG West-Friesland kent drie soort brugklassen: havo/mavo, havo/vwo en gymnasium. De havo/mavo-stroom duurt bij toetsen? W ar Ieder - om ookIntussentijds - bekeken of leerling de havo htig maakt we jejaar opwordt wegjaar. zo mogelijk teeen laten zien je inal naarvoor maximaal twee diegoed tijd kunnen leerlingen laten zien misschien ofwat ze uiteindelijk een kan. havo- of eenac mavo-diploma gaan. an helpen da

huis die je ga an. mee om te ga

je mars hebt.- Na brugklas stroom door naar mavo-2, mensen in Ieder jaar wordt ookde tussentijds - bekeken of je een leerling misschien al naar de havo kan. ogelijk Voor de havo/mavo-brugklas heb je vmbo-t/havo(of mavo/havo-) advies nodig. Voor de havo/vwo-brugklas wordt minimaal ed m havo-2, atheneum-2 of gymnasium-2. Zo zit je snel bij zo go havo-advies gevraagd. Voor de gymnasiumbrugklas is een vwo-advies nodig. Luidt het advies ‘havo/vwo’ en wil een Voor de havo/mavo-brugklas je vmbo-t/havo(of mavo/havo-) advies nodig. Voor de havo/vwo-brugklas wordt minimaal kinderen in de klas die heb ongeveer hetzelfde niveau en leerling op de OSG toch naardehet gymnasium, dan valt dat vwo-advies te bespreken. Gymnasiumleerlingen volgen drie vakken: havo-advies gevraagd. Voor gymnasiumbrugklas is een nodig. Luidt het advies ‘havo/vwo’ enextra wil een dezelfde interesses hebben. Grieks, Latijn Filosofie. leerling op de en OSG toch naar het gymnasium, dan valt dat te bespreken. Gymnasiumleerlingen volgen drie extra vakken: Grieks, Latijn en Filosofie. VoorLane de havo/mavo-brugklas je vmbo-t/havo Fast English (versterkt Engels)heb is facultatief en kan gevolgd worden op alle niveaus, twee uur per week. Na twee (of mavo/havo-) advies nodig. Voor de havo/vwo-brugklas jaar wordt bepaald of een leerling met FLE verder kan. vier jaarworden kun je op geselecteerd worden voorper Cambridge Fast Lane English (versterkt Engels) is facultatief en kanNa gevolgd alle niveaus, twee uur week. NaPlus. twee

wordt minimaal gevraagd. Voor jaar wordt bepaald ofhavo-advies een leerling met FLE verder kan.de Na gymnasiumvier jaar kun je geselecteerd worden voor Cambridge Plus. brugklas is een vwo-advies nodig. Luidt het advies havo/vwo en wil je toch naar het gymnasium, dan valt dat te bespreken. Gymnasiumleerlingen volgen drie extra vakken: Grieks, Latijn en filosofie.

In alle klassen kun je kiezen voor Fast Lane English. Na 2 jaar bekijken we samen of je verdergaat met FLE. Aan het eind van het vierde jaar doe je een officieel examen en als je daarvoor slaagt krijg je een prachtig diploma: het Cambridge certificate. Hoe meld je je aan voor OSG West-Friesland? De OSG West-Friesland hoort bij het Atlas College. De aanmeldingsformulieren van het Atlas College sturen we naar alle basisscholen, dus ook naar jouw meester of juf. In de informatiegids voor je ouder(s)/verzorger(s) staat precies wat ze moeten doen om je aan te melden voor onze school. Voor meer informatie kunnen ze bellen met het Centraal Bureau van het Atlas College: 0229 – 20 60 20. Ook op de website van het Atlas College is meer informatie te vinden over de aanmelding: www.atlascollege.nl.


U O

OU

E Y E S 2014/ 2015

EY SE

Bontekoestraat 3, 1623 LL Hoorn

I

OSG West-Friesland telefoon: 0229 - 24 62 64

I

osgwestfriesland.atlascollege.nl

I

naardebrugklas.nl

Fotografie: Marcel Rob, Oostwoud / Tekst: Bommel tekst & creatie, Heemstede, bommelim.nl/communicatie Vormgeving: Abovo Media, Hoorn / Eindredactie: afdeling Communicatie & Marketing, Atlas College

Atlas College_OSG West-Friesland  
Atlas College_OSG West-Friesland  

Brochure Atlas College, OSG West-Friesland (Hoorn). Teksten geschreven door Bommel tekst & creatie.

Advertisement