Page 1

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Toimiva verkosto on avain yhteiseen kehittämiseen

Kuluneen syksyn aikana on Opin Ovi Pirkanmaa -projektin seminaareissa liikuttu verkostoyhteistyöteeman ympärillä. Niin tekee myös Opin Ovi -lehti. Tähän mennessä muhkeimmassa Opin Ovi -lehdessä esittäytyy useita pirkanmaalaisia verkostoja. Hyvin toimivia verkostoja on myös muuallaSuomessa.Sensaintodetamarraskuun alussa pidetyssä Opin Ovi -hankkeiden abstraktityöpajassa, jonne valtakunnan Opin Ovet kokoontuivat jakamaan hyviä käytäntöjään. Kaikissa esitellyissä hyvissä käytännöissä ja malleissa oli yhteistä se, että onnituakseen niihin on tarvittu verkostossa yhdessä tehtyä kehittämistyötä sekä konkreettista yhteistä tekemistä. Useilla alueilla verkostoyhteistyönä oli päädytty perustamaan kiinteitä aikuiskoulutuksen neuvontapisteitä. Pirkanmaalla yhteisestä koulutusneuvonnasta vastaa Opin ovi -auto. Sen lisäksi Pirkanmaalla on suunnitteilla sähköisen asiantuntijaverkoston luominen. Se auttaisi palvelemaan asiakkaita ”yhden luukun” periaatteiden mukaisesti. Kyseisten palvelupisteiden kehittäminen ja tulevaisuuden turvaaminen vaatii verkostolta halua sitoutua toimintaan. Tärkeää onkin synnyttää vaadittava luottamus ja tahtotila siihen, miksi toimintoja kannattaa kehittää ja ylläpitää. Ensi vuodeksi on sovittu kaksi aikuiskoulutuksen neuvontapistettä pidettäväksi Koskikeskuksessa tämän vuotisten hyvien kokemusten perusteella. Pirkanmaalla on hyvä yhdessä tekemisen meininki, josta on hyvä jatkaa ensi vuoteen. Opin Ovi -lehti toimituskuntineen toivottaa lukijoilleen leppoisaa loppuvuotta ja intoa uuteen vuoteen!

Marjo Nieminen

Valtakunnan kaikki Opin Ovet löydät www.opinovi.fi

Kuva: Maria-Liisa Korolainen

Rauhaisaa joulunaikaa! Ajankohtaista Pirkanmaalla •

Oma Ovi kehittämisryhmä 24.11.2010 Tampereen ammattiopistossa

ProjektiVerkosto-kahvit 9.12.2010 TAKK:ssa

Aikuiskoulutuksen neuvontapisteet Koskikeskuksessa 9.3.2011 ja 2.11.2011

Opin Ovi Pirkanmaan työseminaarit ovat 24.3.2011, 19.5.2011 ja 15.9.2011

Opin Ovi Pirkanmaa ja Oma Ovi -projektien yhteinen päätösseminaari 11.11.2011

1


22

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Saa ajatella Arvoketjuista arvoverkostoihin Miten kävi niille ystävillesi, jotka yhdeksänkymmentäluvulla sanoivat, etteivät aio koskaan ostaa matkapuhelinta tai opetella käyttämään tietokonetta? Mikä tulee jäädäkseen? Ennakointi on avainsana tulevaisuuteen. Kuulostaa yksinkertaiselta, eikö vain? Me tiedämme, mikä on ikärakenteemme, kuinka paljon työelämästä siirtyy väkeä eläkkeelle ja kuinka pieni ikäluokka valmistuu vuosittain oppilaitoksista. Tiedämme työttömien määrän ja heidän koulutustaustansa sekä sen, että hoitajista ja siivoojista on pulaa. Tiedämme myös, että vaikka hyppisimme päällämme, valtava määrä nuoria hakeutuu vuosi toisensa jälkeen kauneudenhoito- ja media-alalle. Me tiedämme, että ammatillisen aikuiskoulutuksen tehtävä on täydentää ihmisten osaamista ajankohtaiseen suuntaan. Miksi meillä on siitä huolimatta kohtaanto-ongelma eli meillä on työttömyyttä ja työvoimapulaa? Kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Tähän asti teollisuuden, rakentamisen ja palvelujen tulevaisuutta on ennakoitu erillisinä sektoreina. Sektorit ovat kuitenkin alkaneet verkostoitua entistä tiiviimmin. Teollisuuden kylkeen tai sisälle on kasvanut joukko uusia palveluja. Ennen oli kännykkä ja sillä soitettiin. Nyt sillä otetaan kuvia, lähetetään niitä sähköpostitse tai kuunnellaan musiikkia ja verrataan mieltymyksiä ystävien kanssa reaaliajassa toiselta puolelta maapalloa oheistoimintoineen. Joistakin tuotantolaitoksista on tullutkin ainoastaan palveluntuottajia. Myös julkinen ja yksityinen sektori etsivät toisistaan kumppaneita. Tällaisten uusien verkostojen menestyminen perustuu erilaisten osaamisten synergiaan - yksi osaa lukea ja toinen

2

laskea. Yhdessä olemme enemmän. Siinä ei toisaalta liene kuitenkaan mitään uutta? Tällaisen verkostotalouden syntyminen asettaa koulutusjärjestelmälle aivan uudenlaiset vaatimukset. Miten me kykenemme vastaamaan niihin? Tarvitsemme ainakin uudenlaisia koulutuspoliittisia linjauksia: Koulutustarpeen ennakoinnin ei pidä olla tulevaisuuden arvaamista, vaan sen tekemistä. Sen avulla reagoidaan muutoksiin ja vaikutetaan menestymisen edellytyksiin. Pärjääminen riippuu siitä, kuinka osaamme hyödyntää vahvuuksiamme ja kehittää heikkouksiamme.

Toimintaympäristö on koko ajan turbulentimpi ja tulevaisuus on entistä suurempi kysymysmerkki. Tempo on kiihtynyt, mutta ihmisten välinen kanssakäyminen on loppuen lopuksi muuttunut 20 vuodessa varsin vähän. Vuorovaikutukseen on tullut vain uudenlaisia välineitä. Nyt toimitaan reaaliajassa, eikä kauaa odotella. Mistä toimintaympäristön vauhti ja sitä kautta tullut jatkuva kiireen tuntu sitten syntyvät? Siitäkö, että on niin paljon töitä vai siitä, että on niin kiire harrastamaan ja nauttimaan vapaa-ajasta?

Unelmointia

Verkosto itsessään ei ole itsetarkoitus tai lopputulos, vaan väline saada jotakin aikaan. Verkoston rakentamisen taustalla voi olla esimerkiksi ratkaisun hakeminen johonkin ongelmaan tai tarve luoda jotakin uutta. Se voi myös olla jatkuvan näkyvyyden hakemista - markkinointia tai terapiaa jaksamaan läpi pimeän talven. Uuden luominen ei tarkoita aina uutta keksintöä, vaan esimerkiksi uutta käyttötapaa. Mihin uuden luominen on hautautunut? Veikö vauhti luovuuden? Ei kai, vaikka kilpailuetu saavutetaankin tekemällä halvemmalla kuin muut tai samalla hinnalla kuin muut, mutta paremmin. Tai tehdään jotain, mitä kukaan muu ei ole vielä tehnyt tai pystynyt tekemään. Vahvasti uskotaan, että eri osaamisalueiden rajapinnat synnyttävät hedelmällisiä kasvualustoja innovaatioille. Ilman verkostoitumista näitä rajapintoja ei synny.

Millaisen tulevaisuuden sitten haluamme - sitä kohti lähdemme kävelemään. Monet suuntauksethan, joihin ihastumme, ovat vallinneet ympärillämme jo pitkään. Aluksi trendit ovat tärkeitä edelläkävijöille, mutta vähitellen leviävät suuremmille joukoille. Jotain jo tiedämmekin, esimerkiksi sen, että talouskasvun suunta on muuttunut lännestä itään ja että kansallisten rajojen merkitys pienenee. Tiedämme, että ilmastonmuutos vaatii kestävän ympäristön, mutta silti joukkoliikenteen käyttöaste on pieni. Tiedämme myös, että kaupungit täyttyvät ja maaseutu tyhjenee. Olemme lukeneet ennusteita siitä, että vuonna 2030 joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Olemme myös tietoisia siitä, että globaali verkostoituminen muuttaa syvällisesti yritysten ja kokonaisten toimialojen toimintoja, ja täten tulevaisuuden teknologioissa korostuvat vuorovaikutteisuus, ymmärrettävyys ja käytettävyys.

Verkoston merkitys

Luovuus

Enää ei riitä, että teet työsi – suoritat.


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Kuva: Marjo Nieminen

Pitäisi olla luova ja innovatiivinen. Pitäisi myös ajatella. Pelkkä liikevoitto ei enää motivoi. Yritystoiminnan tulee mahdollistaa myös hyvää elämää. Yksin yrittäjä ei selviä, tarvitaan yhteistyötä muiden yrittäjien kanssa. Yhteisön avulla voidaan vaikuttaa vahvemmin, ja muilta saadaan tukea. Teollisen valmistamisen energiankulutus ja materiaalikulut on jo pyritty leikkaamaan minimiin. Tehostaminen ja menestymisen jatkuminen vaativat ympärilleen palveluja. Ilman niitä homma tyssähtää alkuunsa. Julkinen sektori kehittää palveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa. Mitä tällaiset suuntaukset vaikuttavat osaamisvaatimuksiin? 1970-luvulla alihankintasuhteet lisääntyivät merkittävästi. Haettiin kustannustehokkuutta, palvelujen ja tuotteiden yhdistelmiä ja uutta liiketoimintaa. Näistä entisajan arvoketjuista on siirrytty arvoverkostoihin, mikä on hämärtänyt yritysten ja jopa toimialojen rajoja. Siitä huolimatta, että suomalainen elinkeinoelämä on hyvin verkostoitunutta, työtä tehdään edelleen liian eriytyneesti eikä suinkaan avoimesti, yhdessä ja toiselta oppi-

en. Verkostomme ovat kovin kuppikuntaisia. Samanlaiset ihmiset, samat kansallisuudet ja saman alan toimijat hakeutuvat keskenään verkostoihin. Menestyminen perustuu kuitenkin erilaisten osaamisten synergioihin. Tekeminen, näkeminen ja soveltaminen pitäisi lyödä yhteen. Epätyypillisten toimijoiden yhdistelmä mahdollistaa ennakkoluulottoman näkökulman.

Diginatiivi

Muutokseen kuuluu yleensä aina ahdistus, joka voi hetkeksi viedä avoimuuden. Oikotietä avoimeen tiedon ja taidon kulttuurin ei ole. Yksi sukupolvi on kuitenkin raivannut tietä ja synnyttänyt diginaativeja, joilla on merkittävä rooli. Diginatiivit ovat syntyneet digitaalisen teknologian aikakaudella. Virtuaalinen verkostoituminen on tälle sukupolvelle itsestään selvää. Internet on ollut heille aina olemassa ja he liikkuvat luontevasti globaaleissa verkostoissa. Kuten kännykkä ja tietokone tulivat olemaan, myös virtuaalinen verkosto on tullut jäädäkseen. Tottakai silläkin on kääntöpuo-

lensa kuten millä tahansa elämän alueella. Joka tapauksessa virtuaalisille verkostoille ominaiset toimintatavat muokkaavat voimakkaasti myös esimerkiksi koulujen ja työpaikkojen arkea. Miten sitten erilaiset osaajat löytävät toisensa? Tarvitaan yrittäjämäistä asennetta: oma-aloitteisuutta, luovuutta, periksi antamattomuutta ja rohkeutta. Erityisesti yhteiskunnallinen yrittäjyys on maailmalla nouseva trendi. Tällaisen yrityksen päämääränä on ratkaista jokin yhteiskunnallinen ongelma. Yrittäjyyttä ei synny kuin tekemällä ja kokeilemalla. Ideoistahan ei ole pulaa, mutta niiden täytäntöönpanosta on. Miksi aina ihmettelemme olematonta riskinottokykyämme? Siksi, että meidät opetetaan systemaattisesti antamaan oikeat vastaukset oikeisiin kysymyksiin. Kysymyksen kyseenalaistaminen ei tunnetusti tuo kymppiä!

Johanna Kaplas Koulutusasiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto

3


44

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Kuva: Marjo Nieminen

Innoforum kokoaa yhteen

yritysten osaamisen kehittäjät Pirkanmaan ELY-keskus on koonnut yhteen pirkanmaalaisia yritysten osaamisen kehittäjiä Innoforum- verkostoksi. Verkoston tavoitteena on koota yhteen pirkanmaalaiset yritysten osaamisen kehittäjät, lisätä yhteistyötä ja tietämystä eri kehittämispalveluista. Verkostojen olemassaolon edellytys on projektikoordinaattori Timo Sällin mukaan se, mitä lisäarvoa verkosto jäsenilleen tuo. Vaaditaan yhteinen nimittäjä, jonka ym-

4

pärille verkosto kootaan. Verkostossa ideoidaan ja kehitetään pkyrityksille suunnattuja koulutus- ja kehittämispalveluja. Tavoitteena on, että verkostona tuotamme tehokkaampia ja vaikuttavampia ratkaisuja asiakkaan liiketoiminnan parantamiseen, Sälli kertoo. Innoforum- verkosto kokoontui ensimmäisen kerran tammikuussa 2009 teemalla: Kuinka voimme palvella yrityksiä parem-

min? Verkoston toimintaan osallistuvat osaamisen kehittäjät Ely-keskuksesta, Pirkanmaan TE-toimistoista ja alueen eri kehittäjäorganisaatioista. Verkoston koordinoinnista vastaa projektikoordinaattori Timo Sälli Pirkanmaan Ely-keskuksesta. Yksi tärkeä tavoite on tutustua eri kehittäjätahojen tarjoamiin osaamisen kehittämispalveluihin. Olemme yhdessä käyneet tutustumassa mm. eri kehittämishankkeiden


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Seuraava Innoforum-tapaaminen järjestetään 14.12.2010 Teemana on työurien pidentäminen ja osaamisen kehittäminen. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua tilaisuuteen 3.12.2010 mennessä projektikoordinaattori Timo Sällille. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet ja päivän ohjelma löytyvät osoitteesta www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

tarjoamiin palveluihin sekä välittäneet tietoa yrityksille tarjottavista julkisista rahoitusvaihtoehdoista, Sälli kertoo. Lisäksi verkoston jäsenet ovat olleet aktiivisia kouluttautumaan. Verkoston puitteissa on järjestetty koulutusta mm. liiketoiminnan eri osa-alueista. Innoforum- verkosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Teemat nousevat verkoston tarpeista ja toiveista. Tapaamisissa on pohdittu muun muassa hyvän koulutushankkeen kriteereitä sekä laatuarvioinnin kriteereitä. Joulukuun Innoforumin teemana on työelämän laatu ja tuottavuus. Ensi vuoden helmikuussa teemana on kehittämistoimien vaikuttavuus yrityksissä. Tuolloin nostetaan esiin projekteissa syntyneet tulokset ja kehittämisideat. Tapaamisten kautta verkostossa mukana olevien organisaatioiden toiminta on

tullut tutuksi, mikä on lisännyt keskinäistä luottamusta. Luottamus syntyy Timo Sällin mukaan nimenomaan toisten tuntemisen kautta. Verkosto ei voi toimia tehokkaasti, jos luottamus puuttuu. Sälli näkee tärkeäksi myös vapaamuotoisen ”kahvitauko”-verkostoitumisen, jossa voidaan luontevasti tutustua uusiin yhteistyökumppaneihin ja ylläpitää aiemmin luotuja kontakteja. Innoforum-verkoston tavoitteena on parantaa toimijoiden välistä tiedonkulkua, toisilta oppimista sekä lisätä pk-yritysten osaamisen kehittämistä. Sällin mukaan edellä mainitut tavoitteet ovat toteutuneet: sekä tiedonkulku että osaamisen vaihto ovat lisääntyneet. On syntynyt ns. yritysten yksi luukku - toimintatapa, jonka idea on, että mihin tahansa verkoston jäseneen yritys ottaa yhteyttä, hän saa koko verkoston osaamisen

käyttöönsä. Toimijoiden keskinäinen tiedon- ja kokemuksenvaihto sekä yhteistyö takaavat paremmat ja asiakaslähtöisemmät palvelut pirkanmaalaisille yrityksille, Sälli summaa. Innoforum- toiminnan vahvuutena on se, että se pohjautuu olemassa olevaan kehittäjäverkostoon ja niiden taustaorganisaatioihin. Verkosto toimii kevyellä organisoitumismallilla vastavuoroisuuden periaatteella, jolloin toiminta ei ole riippuvainen yksittäisten hankkeiden kestosta.

Marjo Nieminen ja Leena Tuunanen ESR-koordinaattori Pirkanmaan ELY-keskus

5


66

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Opin Ovi -auto Ammatinvaihto Keskustorilla tapahtumassa. Kuva: Marjo Nieminen

Verkostossa on voimaa! Verkostosta saa voimaa! Opin Ovi Pirkanmaa on ennen kaikkea verkostoyhteistyöhanke. Verkostossa toimii 40 aikuiskoulutus- ja kehittämispalveluja tuottavaa organisaatiota ja yhteisöä. Alueellisen yhteistyön merkitys asiakaslähtöisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen erilaisten toimintamallien kehittämisessä on ensiarvoisen tärkeää. Kehittämistyö tapahtuu neljässä kehittämistiimissä (Yhden luukun periaate, Ohjaus työelämässä, Opin Ovi -auto ja Aikuisohjauksen asiantuntijaryhmä), joiden jäsenet on koottu verkosto-organisaatioista. Vuoropuhelu eri tiimien välillä on tärkeää, ja siihen on mahdollisuus neljä kertaa vuodessa järjestettävien työseminaarien yhteydessä. Opin Ovi Pirkanmaa on verkostoitunut sekä valtakunnallisten että Pirkanmaan muiden Opin Ovi -hankkeiden sekä alueellisten

6

neuvonta- ja ohjauspalveluja kehittävien hankkeiden kanssa. On tärkeää kuulla, mitä muualla kehitetään, miten voidaan alueellista yhteistyötä lisätä ja millaisia muualla pilotoituja toimintamalleja voidaan soveltaa myös täällä Pirkanmaalla. Oma hankkeemme on toteuttanut useita sekä henkilö- että yritysasiakkaille suunnattuja tapahtumia. Erityisesti tämä syksy on ollut tapahtumarikasta aikaa.

Tieto-, neuvonta- ja ohjaus

Pääasiassa henkilöasiakkaille järjestetyt aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat, mm. Tampereen Keskustorilla sekä Aikuisopiskelijan viikolla (viikko 43) Vanhalla kirjastotalolla järjestetyt neljän päivän tapahtumat, ovat olleet hyvin onnistuneen verkostoyhteistyön tulosta. Syyskuun lopussa verkostoyhteistyönä toteutettiin

Pohjois-Pirkanmaan alueella Vauhtia uuteen nousuun –tilaisuudet, joissa koulutus- ja kehittämispalveluja tuottavat organisaatiot saivat tietoja yritysten kehittämistarpeista sekä yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat maakunnan palvelutarjonnasta. Opin Ovi -auto on vuoden 2010 alusta lähtien huristellut pitkin Pirkanmaata tarjoten henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta sekä henkilö- että yritysasiakkaille. Myös autosta saatavat palvelut on pyritty eri paikkakunnilla toteuttamaan verkostoyhteistyönä aina silloin, kun se vain on ollut mahdollista. Opin Ovi Pirkanmaan toiminta jatkuu vuoden 2011 loppuun. Tulevan toimintavuoden haasteena on onnistuneen verkostoyhteistyön jatkaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen sellaisiksi, että verkosto-organisaatioissa oleva valtava asiantuntemus saataisiin tehokkaasti palvelemaan yksittäisiä


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

neuvonta- ja ohjaustilanteita. Tämä edellyttää selkeillä, yhteisillä toimintaperiaatteilla toimivaa ja yhteistyöhön sitoutunutta asiantuntijaverkostoa. Opin Ovi –auton neuvonta- ja ohjauspalvelumallia tulee kehittää edelleen enemmän asiantuntijayhteistyöhön perustuvaksi sekä toimintaa ja ajo-aikatauluja pidemmälle aikavälille.

Tulevat haasteet

Tulevan toimintavuoden verkoston tärkeänä haasteena on sellaisen yhteisen verkostoyhteistyömallin rakentaminen, joka turvaisi verkostotyön jatkuvuuden sekä asiakaslähtöisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen jatkuvan arvioinnin ja kehittämisen myös

projektin päättymisen jälkeen. Projektissa laadittava Pirkanmaan aikuisohjausstrategia tulee antamaan arvot, visiot ja toiminnalliset suuntaviivat Pirkanmaan alueen toimijoiden yhteistyölle. Millainen verkostoyhteistyömalli viimeisen Opin Ovi -vuoden aikana sitten rakentuukin, on yhteinen sitoutuminen verkostossa tapahtuvaan kehittämistyöhön ensi arvoisen tärkeää. Projektin kehittämistyössä toimijatason sitoutuminen on ollut erittäin voimallista ja ansiokasta, mutta se ei verkostoyhteistyön jatkuvuuden kannalta yksin riitä. Tarvitaan organisaatiotason sitoutumista. Organisaatioiden sisällä on verkostoyhteistyö nähtävä kuuluvan kiinteästi kunkin organisaation ko-

konaistoimintaan ja henkilöstön arkityöhön. Verkostoyhteistyö ei saa olla ylimääräistä ponnistelua vaan oman toiminnan kehittämistä. Työelämän tarpeisiin vastaaminen tieto-, neuvonta ja ohjauspalveluja kehittämällä ei onnistu yksin, vaan yhteistyössä toisten kanssa. Verkostoyhteistyö on kokonaisvaltaista kehittämistä, toisilta oppimista ja asiantuntijuuden jakamista. Toivon, ettei Opin Ovi sulkeudu Pirkanmaalla koskaan, vaikka projekti aikanaan päättyykin.

Maija Pekkanen Projektipäällikkö Opin Ovi Pirkanmaa

Opin Ovi Pirkanmaa –projektin verkostoyhteistyökumppanit Ahlman-instituutti AKAVA – Pirkanmaa Aksessio Ammattiopisto Luovi Elinkeinoelämän keskusliitto EK JAKK /Tampereen toimipiste Juupajoen koulukeskus/Juupajoen kunta Keski-Pirkanmaan TE-toimisto Koivupirtin säätiö Lempäälä-opisto Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä, Aikkari Metallityöväen Murikka-opisto Mäntän seudun koulutuskeskus Opetusalan koulutuskeskus, Opeko Oriveden Opisto Pirkanmaan ELY-keskus PIRKO/ Pirkanmaan aikuisopisto PIRKO/ Pirkanmaan oppisopimuskeskus Pirkanmaan Yrittäjät Pohjois-Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto SAK Pirkanmaa STTK Pirkanmaa Studio Mielikuva Oy Tampellan teollisuusoppilaitos Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Tampereen Aikuislukio Tampereen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattiopisto Tampere Business Campus ry. Tampereen Kauppakamari Tampereen kaupunki, Työllisyyden hoidon palveluyksikkö Tampereen palvelualan ammattiopisto Tampereen työ- ja elinkeinotoimisto Tampereen työväenopisto Tampereen kesäyliopisto Tampereen yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus Varalan Urheiluopisto Virtain Seudun Yrittäjät ry. Ylä-Pirkanmaan Seutuyhdistys ry. Ylöjärven työväenopisto

www.ahlman.fi www.akava.fi www.aksessio.fi www.luovi.fi www.ek.fi www.jakk.fi/sivusto.asp?R=301 www.juupajoki.fi/sivistys/koulukeskus www.mol.fi/toimistot/keski-pirkanmaa www.koivupirtti.fi www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/lempaala-opisto http://aikkari.lpkky.fi www.murikka-opisto.fi www.mskk.fi www.opeko.fi www.orivedenopisto.fi www.ely-keskus.fi www.paiko.fi/ www.oppisoppi.fi www.pirkanmaanyrittajat.fi www.ptvt.fi/pohjoispirkanmaa www.sak.fi www.sttk.fi www.studiomielikuva.fi www.tamtol.fi www.takk.fi www.aikuislukio.tampere.fi www.tamk.fi www.tao.tampere.fi www.businesscampus.fi www.tampere.chamber.fi www.tyollisyysportti.fi/tampere www.tpa.fi www.ptvt.fi/tampere www.tampere.fi/top www.tampereenkesayliopisto.fi www.uta.fi/tyt www.varala.fi www.virtainyrittajat.fi www.ylapirkanmaa.fi www.ylojarvi.fi/tyovaenopisto

Opin Ovi Pirkanmaa– projekti saa ESR-rahoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta ja hankkeen toteuttajana toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Opin Ovi Pirkanmaa – projektin verkostoon kuuluu 40 pirkanmaalaista organisaatiota ja yhteisöä. Projektin tavoittena on kehittää tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluita ja edistää ohjauksen ammattilaisten verkostoitumista Pirkanmaalla sekä laatia Pirkanmaan aikuisohjausstrategia. Projekti toimii ajalla 1.9.2008 - 31.12.2011.

7


88

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Näkymättömät verkostot Opin Ovi Pirkanmaa -hankkeella on laaja toimijaverkosto. Tuo verkosto on ehkä näkyvin osa hankkeen toimintaa. Projektiverkostoa ylläpidetään eri tavoin, ja se muuttaa muotoaan tarpeen mukaan. Hankkeessa toimii myös ”näkymättömien” tekijöiden, tässä tapauksessa sihteereiden verkosto. Verkostot ovat oppilaitoksen sisäisiä sekä oppilaitosten tai organisaatioiden välisiä. Se voi olla sihteerin henkilökohtainen, yhdistyspohjainen tai muuhun yhteiseen nimittäjään perustuva joukko. Myös kansainvälisissä hankkeissa on löytynyt omat vastaparit maailmalta. Oman organisaation sisällä on yli 20 sihteeri-nimikkeellä toimivaa kollegaa, joiden kanssa ollaan enemmän tai vähemmän yhteydessä. Asiayhteys voi liittyä työhön monin eri tavoin, vaikka suurempaa yhteistä toiminta-aluetta ei olisikaan. Opin Ovi Pirkanmaa –hankkeessa on korostunut organisaatioiden välinen sihteeri-yhteistyö. Tietoja voi tarkistaa puolin ja toisin, dokumenttien lähettäminen hoituu ilman välikäsiä ja suoraan lähettäjältä vastaanottajalle. Vaikka sihteerien läsnäolo ei välttämättä ole näkyvää hankkeen toteuttamisessa, on se sitä hallinnoinnissa. Ammattikunnan oma verkosto voi olla paikallinen, kansallinen tai kansainvälinen, yleensä rekisteröity yhdistys. Omasta aktiivisuudesta riippuen sieltä saa tietoa alan koulutuksista tai sisäpiirin tietoa avoimista työpaikoista. Projektityössä hankkeet ovat määräaikaisia, ja siten myös yhteydenpito aktiivista hankkeen keston ajan. Hankkeiden hallinnollisia verkostoja ei kovinkaan usein tuoda näkyviksi hankkeen toteuttamisessa, vaikka hankkeelle tehty työ on merkittävää rahoituksen varmistamiseksi. Työ on organisaationhankkeelle tarjoamaa etua ja palvelua, jota kannattaa hyödyntää. Ammattikunnan osaaminen on monipuolista ja joskus moniammatillistakin. Koulutustaustat ovat nekin hyvin erilaisia. Nimikkeistökin vaihtelee sihteeristä assistenttiin ja samankaltaisia tehtäviä voidaan tehdä toimistovirkailijan tai –työntekijän tittelilläkin. Ei liene kysymystä, mitä ei sihteeriltä olisi kysytty eikä vastausta, jota ei olisi löydetty. Sihteeri puolestaan ei kysy asiaa, ellei sillä olisi merkitystä työn etenemisen kannalta. Ennakointia tapahtuu paljon, mutta se perustuu saatuun tietoon. Mitä enemmän sihteeri tietää, sen helpompi on olla avuksi. Kokemusten jakaminen muiden sihteerien kanssa on osaltaan merkittävää työssä jaksamisen suhteen. Koskaan ei ole ongelmiensa kanssa yksin, aina löytyy kohtalosisko, läheltä tai kaukaa. Benchmarkkausta soisi tapahtuvan enemmän - aina voi oppia uusia työtapoja ja menetelmiä. Työstään ylpeä sihteeri voi aika ajoin, kiireen keskellä muistuttaa työyhteisöään siitä, millaista toiminta olisi, jos ei meitä olisi. Verkostojaan kannattaa hyödyntää, kysyminen ei maksa mitään ja virheet korjataan. Tärkeintä lienee kirjoittamaton totuus, että sihteeri tekee aina tehtävänsä määräaikaan mennessä.

Terhi Lehtolainen Projektisihteeri TAKK

8

STUDIO ja ERKKERI -koulutusta vuonna 2010 • ERKKERI 30 op, Aikuisten ohjausja neuvontatyö -koulutus, Hämeenlinna, 24.1.2011-20.9.2011, ilm. 22.11.2010 mennessä. • ERKKERI Aikuisten ohjauksen perusteet (5 op) Porvoo 12.1. – 12.4.2011, ilm. 10.12.2010 mennessä • STUDIO Iloa oppimiseen ja opettamiseen (5 op) Helsinki, 3.12.20107.5.2011, ilm. 19.11.2010 mennessä . • STUDIO Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (5 op) Lappeen ranta, 18.1.-10.5.2011, ilm. 3.12.2010 mennessä. • STUDIO Framtidens vuxenutbildare (5 sp) Helsingfors, 17.3.-19.5.2011, sista anmälningsdagen 31.1.2011.

Koulutukset ovat maksuttomia! Katso lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan www.opinovi.fi/studio tai www.opinovi.fi/erkkeri


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Hy viä kokemuksia projektien

välisestä yhteistyöstä Pirkanmaan alueelliset Opin Ovet ovat toimineet yhteistyössä eri tavoin. Näkyvimpänä tästä yhteistyöstä ovat alueellamme järjestetyt Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumat. Aikuiskoulutuksen neuvontapistetapahtumissa ovat olleet mukana olennaisina toimijoina kunkin projektin verkostotoimijat ja ilman heidän panostaan ei tapahtumia olisi voitu onnistuneesti viedä läpi. Aikuiskoulutuksen neuvontapisteitä tullaan tulevaisuudessakin järjestämään ja yhteisenä tavoitteenamme on saada nämä neuvontapistetapahtumat Pirkanmaalla pysyviksi käytännöiksi. Tätä mallinnustyötä tullaan tekemään yhteistyössä verkostotoimijoiden kanssa. Tampereella on eri projektien ja verkostotoimijoiden kanssa järjestetty myös muita aikuisille suunnattuja neuvonta- ja ohjaustapahtumia. Opin Ovi Pirkanmaa ja Oma Ovi toteuttivat lokakuussa nelipäiväisen aikuisopiskelijan viikon tapahtuman Vanhalla Kirjastotalolla. Elokuussa Ammatinvaihto Keskustorilla tapahtumaa olivat organisoimassa Opin Ovi Pirkanmaa, Työvoima Liikkeelle Pirkanmaalla ja Oma Ovi - hankkeet yhteistyössä verkostojensa ja TAKK:n kanssa. Ammatinvaihto Keskustorilla tapahtuma tavoitti arvion mukaan noin 900 eri ammateista ja koulutusaloista kiinnostunutta kävijää.

ProjektiVerkosto

Keväästä 2009 alkaen on Tampereella kokoontunut myös ProjektiVerkosto, joka koostuu Tampereella toimivista ohjauksen ja työllisyydenhoidon eri hankkeista. ProjektiVerkosto kokoontuu ”säännöllisen epäsäännöllisesti” kutsujan vaihtuessa vuorollaan. ProjektiVerkosto tapaamisia

alettiin järjestää, koska koettiin tärkeäksi, että on hyvä tietää mm. mitä asioita eri hankkeissa kehitetään, jotta vältyttäisiin päällekkäisiltä toiminnoilta. ProjektiVerkoston toimintamuoto oli jonkin aikaa ns. hakusessa, kunnes yhteistuumin päätettiin, että kokoontumisissa on hyvä kuulla kunkin hankkeen ajankohtaiset kuulumiset ja tarkastella hankkeiden kehittämistoimintoja eri teemojen alla. Viimeksi verkosto kokoontui Koivupirtissä TOHO-projektin Tuija Luhtalan kutsumina. Kyseisen kokoontumisen teemana oli ohjaus työelämässä. Kukin kokoontumisessa mukana ollut hanke kertoi omasta toiminnastaan ja kehittämiskohteistaan työelämän ohjauksen parissa. Esimerkiksi Oma Ovi esitteli muille sosiaali- ja terveysalaan tutustujan arviointilomakkeen, jota on projektin verkoston kanssa yhdessä kehitetty keskusteluvälineeksi alaan tutustujan soveltuvuuden arvioimiseksi työpaikoilla. Sama lomake toimii myös alaan tutustujan oman soveltuvuuden itsearvioinnin työvälineenä. Itse lomakkeen teossa hyödynnettiin aiemmin hankkeessa työnantajille tehtyjä teemahaastattelun tuloksia.

Hyvien käytäntöjen levittäminen

ProjektiVerkosto mahdollistaa parhaimmillaan hyvien käytäntöjen levittämisen jo projektien toiminnan aikana myös muiden hanketoimijoiden ja organisaatioiden käyttöön. ProjektiVerkosto tapaamisissa vaihdamme myös ajankohtaista tietoa projektien tulossa olevista tapahtumista kuten eri tilaisuuksista ja alkavista koulutuksista. Tätä tietoa voivat hyödyn-

tää kaikki projektit omien asiakkaidensa neuvonta- ja ohjaustyössä. Reilu vuosi sitten ProjektiVerkosto järjesti Vanhalla Kirjastotalolla viiden hankkeen voimin Haaveena Hoiva-ala tapahtuman, jonka onnistumisessa oli tärkeä rooli myös eri projektien verkostokumppaneilla. Jaetun asiantuntijuuden lisäksi muita hyötyjä tällaiselle projektien väliselle yhteistoiminnalle tuovat muun muassa jaetut vastuut ja tehtävät tapahtumien järjestämisessä. Myös kustannusten jakaantumisen sekä tapahtuman markkinoinnin suhteen saadaan merkittävää etua verrattuna yksittäisen hankkeen organisoimaan tapahtumaan. Haaveena Hoiva-ala tapahtumaan osallistui noin 100 hoiva-alasta kiinnostunutta henkilöä. Tapahtuman kautta projektit saivat mahdollisuuden tarjota omille asiakkailleen räätälöidyn tapahtuman, jossa he saivat ns. täsmätietoa sosiaali- ja terveysalasta. Seuraava ProjektiVerkosto tapaaminen on joulukuussa. Teemana on hakevan toiminnan käytännöt koskien projektiasiakkuutta ja projektien tapahtumia ja tilaisuuksia. Tapaamisessa on tarkoitus pohtia myös, miten eri projektien palvelutarjonta saataisiin näkyvämmäksi ja selkeämmäksi esimerkiksi neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville. Tervetuloa ProjektiVerkoston jäsenet 9.12 järjestettävään seuraavaan tapaamiseen, jonka koolle kutsujana on tällä kertaa Oma Ovi ja paikkana TAKK.

Anne Kumpula Projektipäällikö Oma Ovi

9


1010

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Alueelliset tapahtumat ja verkostoyhteistyö Etelä-Pirkanmaalla Opin ovi -projektit ovat verkostohankkeita, ja yhtenä keskeisenä tehtävänä Etelä-Pirkanmaallakin on yhteistoimintamallin rakentaminen koulutuksen ja ohjauksen alalla toimiville verkostotahoille. Etelä-Pirkanmaan Opin ovi -hankkeella on jo osin vakiintunut verkostoyhteistyö TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa. Verkoston kanssa on järjestetty paljon yhteisiä tapahtumia, jolloin kustannuksia ja tehtävävastuita on jaettu, ja kullekin tuleva kustannusosuus on jäänyt kohtuulliseksi. Tapahtumien järjestämisessä perinne on alkanut jo Noste Etelä-Pirkanmaa -hankkeen aikana, ja Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa jatkaa nyt sitä työtä ja pyrkii vakiinnuttamaan tietyt tapahtumat vuosittain järjestettäväksi. Etelä-Pirkanmaan vahvuutena verkostoyhteistyössä on selkeästi rajattu alue ja hyvät yhteistyösuhteet toimijoiden välillä sekä vakiintuneet työelämän yhteistyökumppanit. Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa -hankkeen aikana tapahtumia ja niiden yhteistä suunnittelua on lisätty.

Verkostotoimijat

Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan verkostokumppanit voidaan jakaa neljään osaan. Ensinnäkin yhteistyökumppaneina on viranomaistahoja, kuntatoimijoita ja välityömarkkinatoimijoita. Näiden roolina yhteistyöverkostossa on tuoda työnhakijoiden, ja heille suunnattujen palvelujen näkökulmaa verkostotyöhön. Toisena tärkeänä ryhmänä verkostossa toimivat Etelä-Pirkanmaan aikuiskoulutustoimijat, jotka ovat ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Aikuiskoulutustoimijat tuovat verkostossa esille alueen aikuiskoulutustarjontaa ja siihen liittyviä palveluja. Näistä toimijoista on aktiivisia jäseniä mukana Opin Ovi Etelä-Pir-

10

kanmaan toimintatiimissä. Toimintatiimillä taas on keskeinen ja aktiivinen rooli verkostossa tapahtumien järjestelyissä ja muissa konkreettisissa Opin Ovi -asioissa. Etelä-Pirkanmaan alueella toimii myös monia muita projekteja, jotka ovat verkostotoimijoina ja toimivat edellä mainituissa viranomais- ja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Projektien rooli on ohjaustoiminnan kehittäminen ja uusien toimintamuotojen kokeileminen. Projektien osalta on vaikea määritellä, mikä on koordinoiva, mikä osallistuva toimija. Tapahtumissa tämä koordinointivastuu jakaantuu melko tasaisesti siten, että tapahtuman luonteesta riippuen eri projekteilla on vastuullisempi rooli. Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa tekee verkostoyhteistyötä myös muiden Opin Ovi hankkeiden kanssa. Pirkanmaan Opin Ovien kanssa on ollut konkreettista yhteistyötä yhteisten kauppakeskustapahtumien järjestämisen muodossa. Nämä tapahtumat ovat laajemmalla Pirkanmaan alueella. Suomen muiden Opin Ovien kanssa on ollut lähinnä yhteisiä bencmarking-tilaisuuksia, joissa projektien käytäntöjä ja kokemuksia on jaettu. Oheisessa kaaviossa on esitetty kaikki keskeiset Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan verkostokumppanit.

Tapahtumien järjestämisestä ohjausmalliin

Etelä-Pirkanmaan alueella on vuonna 2010 järjestetty useita tapahtumia. Tavoitteena on saada näistä vuosittain toistuvia, ja siten vakiinnuttaa verkoston yhteistoimintaa. Tapahtumajärjestelyihin on ollut helppo saada aktiivisia toimijoita Etelä-Pirkanmaan alueella, ja useissa tapahtumissa ovat toimineet samat tahot ja toimijat, mutta roolit ovat vähän vaihdelleet tapahtuman luonteen mukaan. Kevättalvella 2010 järjestettiin Valkea-

kosken ammatti- ja aikuiskopistolla Uudet tuulet koulutus- ja työelämätapahtuma, jossa toimijoina olivat Opin Oven lisäksi TEtoimisto, projektit, aikuiskoulutustoimijat ja muutama työnantaja. Tapahtumaan oli yhdistettynä kesätyöpaikkatapahtuma, jonka lisäksi tilaisuudessa oli juonnettu ohjelma: asiantuntijoita, jumppaesitys, arvontaa ja ohjelmatauoilla messuesittelyä esittelypisteissä. Tilaisuus toteutettiin talkoohengessä, mikä tarkoitti esimerkiksi maksutonta messupaikkaa työnantajille, oppilaitoksille, projekteille ja muille esittelijöille. Messuosastojen esittelijöitä tuli myös Etelä-Pirkanmaan ulkopuolelta. Tapahtumassa oli n. 120 vierailijaa. Elokuussa oli vuorossa aikuisten opintoneuvontatapahtuma, jonka paikaksi muotoutui luontevasti Valkeakoski-opisto. Elokuun tapahtuman ajankohta valittiin kansalaisopiston ja aikuislukion kauden aloitusta sekä ammatti- ja aikuisopiston syyslukukauden koulutustarjontaa silmälläpitäen. Toimijoina olivat aikuiskoulutustoimijat yhdessä Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan kanssa, jolloin Opin Ovi toimi kätevästi ovensuussa sisäänheittäjänä, ja siitä ohjattiin vierailijoita heitä kiinnostaville esittelypisteille. Tapahtumassa kävi kuutisenkymmentä vierailijaa. Aikuisten opintoneuvontatapahtuman järjestelyissä Opin Ovi EteläPirkanmaan toimintatiimi aloitti todellisen, konkreettisen yhteistyön. Sen jälkeen on säännöllisesti kokoonnuttu käytännön ohjausasioiden, markkinoinnin ja muiden ajankohtaisten asioiden merkeissä. Aikuisopiskelijan viikon järjestämisestä alueella on jo Noste-projektin ajalta periytynyt yhteistyöverkosto, johon on kuulunut Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, Valkeakoski-opisto, Tietotien aikuislukio ja


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Etelä-Pirkanmaan TE-toimisto. Tällä kertaa mukaan saatiin muita projekteja sekä Opin Ovi Pirkanmaa Opin Ovi -auton muodossa. Aikuisopiskelijan viikon tapahtumat järjestettiin kauppakeskuksessa Valkeakoskella sekä toritapahtuma Akaan Toijalassa. Akaan toritapahtumassa oli mukana Opin ovi -auto.

Ohjausmalliksi vuosikello?

Näille edellä esitetyille tapahtumille on suunniteltu jatkotapahtumia ja täydentäviä, pienimuotoisempia tapahtumia, joista voitaisiin saada runko vuoden toiminnalle. Jos näistä saataisiin toimivia, toistuvia ja vakiintuneita tapahtumia vuosikelloon, siitä voitaisiin saada ohjausmalli. Tämä vuosikellomalli voisi myös auttaa toimijoita sitoutumaan verkostoyhteistyöhön jatkossa, koska tapahtumissa eri toimijoiden voimia yhdistetään ja hyöty

tulee jokaisen toimijan näkyvyyden lisääntymisenä ja voimavarojen säästymisenä. Etelä-Pirkanmaalla suunnitellaan myös laajamittaista yhteistyötä oppilaitosten kesken Valkeakoski-Campuksen yhteydessä, jonne ammatti- ja aikuisopisto kokonaisuudessaan siirtyy vuoden 2011 alusta lähtien. Valkeakoski-Campuksella toimivat Hämeen ammattikorkeskoulun Valkeakosken toimipiste, Tietotien lukio ja aikuislukio sekä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto. Myös Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan neuvontapiste tulee Valkeakoski-Campukselle ja toimii 1.1.2011 lähtien Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken toimipisteen tiloissa osoitteessa Tietotie 1. Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa toimii vielä kahden vuoden ajan, ja projektitoimijat ja verkostokumppanit katsovat yhteistyön hengessä

tulevaisuuteen. Uskomme, että aktiiviset verkostotoimijat saavat lisää tekijöitä mukaan, ja tulevaisuudessa aikuisten tieto- neuvonta- ja ohjauspalvelut tuotetaan verkostomaisena yhteistyönä siten, että eri verkostotoimijoiden erityisosaaminen tulee näkyviin ja tehtäviä ja vastuita jaetaan tarkoituksenmukaisesti. Näin Etelä-Pirkanmaan alueen aikuiset saavat halutessaan näitä palveluja lähialueen toimijoilta.

Arja Pakkala Projektipäällikkö Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa

11


1212

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

ENO-hanke kehittää verkostossa valtakunnallisia ohjaustuotteita Ennakoiva ohjaus työelämässä (ENO) –hanke on toiminut vuoden 2008 lopusta lähtien. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on erityisesti pk-sektorin kehittäminen ennakoivilla, työelämälähtöisillä ohjauspalveluilla. Painopistealueiksi ovat toiminnan aikana nousseet erityisesti rekrytointi, henkilöstön pysyvyys ja perehdyttäminen sekä työpaikkaohjaus verkossa muun ohjauksen tukena. Muina tavoitteina ovat ohjauspalvelui-

den tuotteistaminen, mallintaminen sekä yrityksille suunnattujen uudentyyppisten menetelmien ja välineiden kehittäminen. Kehittämistyö tehdään verkostoyhteistyönä siten, että ohjausosaaminen pystytään siirtämään luontevasti yrityksiin ja muille työelämän toimijoille. Toiminnalla edistetään myös yritysten edustajien (mm. rekrytoijat, työpaikkaohjaajat), ohjausammattilaisten, ammatillisten

opettajien sekä muiden työelämätoimijoiden (mm. työhallinnon ja oppisopimuskeskusten) yhteistyötä. Hyvinä esimerkkeinä tästä ovat oppimisvalmentajan ja työhönvalmentajan mallinnuksetm, jotka ovat nyt pilotointivaiheessa ENO-verkoston oppilaitoksissa.

Valtakunnallisten ja paikallisten verkostojen voimin

Ohjauspalveluja ja hyviä käytäntöjä

ENO-seminaari 28.10.2010 Tampereella. Kuva: Tarja Liljeroos

12


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

ENO-seminaarin osallistujat pohtivat dialogista ohjausta. Kuva: Tarja Liljeroos

kehitetään, vaihdetaan, mallinnetaan ja levitetään sekä paikallisissa että valtakunnallisissa verkostoissa systemaattisesti kolmella tasolla: hankekumppanin omassa verkostossa (mm. työnhakijat, yritykset, oppilaitoksen ohjaavat ja ammatilliset kouluttajat, TE-toimistot, oppisopimustoimistot ja paikalliset elinkeinoelämän järjestöt) , hankkeen sisällä eri ammattialojen verkostoissa (kauppa ja hallinto, logistiikka, varastoala ja kuljetus, teknologiateollisuus, ravintola- ja puhdistuspalvelu-, sähkö-, rakennus- ja ympäristöalat) sekä valtakunnallisesti. Paikallistason verkostojen toiminnan kehittämisvaiheet tutkitaan yhteisesti ja tulokset viedään ja levitetään yhteiseen käyttöön säännöllisesti kokoontuvassa valtakunnallisessa verkostossa. Kaikki 16 ENO- kumppania ovat aikuis-

koulutuskeskuksia, mikä on ollut selkeä etu hanketoiminnan eteenpäin viemisessä – ns. saman kielen puhuminen on myötävaikuttanut ja helpottanut toiminnan kehittämistä ja tulosten levittämistä valtakunnallisesti. Myös kunkin kumppanin olemassa olevat monipuoliset ja laajat verkostot ovat edistäneet mm. hankkeen tuotekehittelyä. Näin ENO on pystynyt vastaamaan joustavasti työelämän nopeasti muuttuviin ohjaustarpeisiin käytännönläheisillä ohjausmalleilla ja tuotteilla (ks. viereinen laatikko). Edellä mainittujen verkostojen lisäksi ENO-hankkeessa pureudutaan ohjauksen eri teemoihin erityisten teematyöryhmien avulla. Aiheina on ollut mm. rekrytointi- ja perehdytysmallit, työpaikkaohjauksen kehittäminen sekä erityisryhmät ohjauksen kohderyhmänä. Toiminnan tavoitteena on

Esimerkkejä ENO-verkoston tuotteista • Työpaikkaohjaajakoulutukset • Perehdytys- ja mentorivalmennus lomautustilanteissa • Onnistunut rekrytointi -koulutus • Minä/ me muutoksessa - koulutus irtisanotuille henkilöille • Työturvallisuuden mallimaa • Oppimis- ja työhönvalmentajamallinnus mm. erityisryhmille • Työyhteisötaituri: työelämä- ja alaisena olemisen taidot

kehittää edelleen työelämätoimijoiden ja oppilaitosten osaamista ja yhteistyötä uusin välinein ja menetelmin. Ensi kauden yhtenä fokuksena on sosiaalisen median välineiden sisällyttäminen muun ohjauksen tueksi. Tavoite on haasteellinen, sillä aikuiskoulutuksen ja työelämän toimintakenttä sekä asiakaskunta monimuotoistuvat koko ajan. Verkoston osaamista ja synergiaa tarvitaan, jotta ENO-hanke pystyy kehittämään ja palvelemaan työelämää ammattimaisilla ohjauspalveluilla.

ENO- hanke on maan suurimpia verkostohankkeita

ENO-hanke kuuluu aiemmin Opetushallituksen hallinnoimaan ja sittemmin ELY-keskuksille siirrettyyn Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän (TYKE) piiriin. ENO – hanke valittiin kevään 2010 hakukierroksella ainoaksi valtakunnalliseksi TYKE-hankkeeksi mm. kattavan valtakunnallisen verkostonsa ansiosta ja on siten yksi maamme laajimpia verkostohankkeita. Hanke jatkuu Uudenmaan ELY-Keskuksen rahoituksella 2011 loppuun asti. Koordinaattorina toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK).

Tarja Liljeroos ENO-koordinaattori Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Lisätietoja hankkeesta ja tuotteista puh. 044 7906 457, tarja.liljeroos@takk.fi

13


1414

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Poikkihallinnollisella yhteistyöllä kehitetään

neuvontaa ja ohjausta Verkostot ja niissä toimiminen on nykypäivää. Verkostoja on monenlaisia, ja verkostossa toimimisen hyödyt ovat myös moninaiset. Toki omat haasteensakin verkostotoimimisessa on. Väärinkäsityksiltä tuskin aina vältytään, kun toimijoita on monia. Suurempia haasteita kuitenkin tuottaa verkoston yhteisten tavoitteiden asettaminen ja niihin sitoutuminen. Sitoutumista auttaa, kun verkostotoiminta selkeästi hyödyttää omaa organisaatiota ja se, että omasta organisaatiosta näytetään selkeästi vihreää valoa verkostotoimintaan osallistumiseen muun muassa antamalla mahdollisuus osallistua toimintaan tietyllä henkilöstöpanoksella. Oma Ovi ja muut alueelliset Opin Ovi hankkeet kuuluvat laajempaan valtakunnalliseen ”Opin Ovi-hankeperheeseen”. Tähän hankeperheeseen kuuluu kaiken kaikkiaan 36 eri Opin Ovi -hanketta, joista viisi on valtakunnallisia ja loput eri alueilla toimivia projekteja. Tämän lisäksi Itä-Suomessa toimii neljä eri Opin Ovea. Opin Ovi – hankkeiden yhteisenä tavoitteena on kehittää poikkihallinnollisia ja asiakaslähtöisiä sekä monikanavaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja aikuisille. Asiakkaina nähdään sekä henkilöasiakkaat että yritykset. Jokainen Opin Ovi – hanke on verkostohanke, näin on myös Oma Ovi.

Yhteistyötä monipuolisesti

Oma Ovi – projektin aikana on luotu ver-

14

kosto sosiaali- ja terveysalan oppilaitosten ja työelämän sekä työhallinnon asiantuntijoista. Nämä verkostokumppanit ovat oleellisia toimijoita, kun mietitään projektin kehittämiskohteita: työvoimakoulutuksen valintaa sekä neuvonnan ja ohjauksen palveluja kohteenaan työvoimakoulutukseen valitsematta jääneet ja koulutuksen keskeyttäneet. Kehittämistoiminnan lisäksi verkosto osallistuu myös konkreettiseen neuvonta – ja ohjaustyöhön. Kehittämisryhmätyöskentelyssä on mukana myös opiskelijaedustus. Verkoston kanssa on mallinnettu mm. sosiaali- ja terveysalalle aikovien alkuvaiheen eli hakeutumisvaiheen ohjausta. Osana alkuvaiheen neuvontaa ja ohjausta on mallinnettu erilaisia konkreettisia tuotteita. Näitä ovat mm. yhteiset valintakriteerit työvoimapoliittiseen lähihoitajakoulutukseen Pirkanmaalla, sosiaali- ja terveysalaan tutustujan arviointilomake työvälineeksi palautekeskusteluun työpaikoilla ja oman soveltuvuuden arviointiin sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusinfot kaksi kertaa vuodessa toteuttaen. Alkuvaiheen ohjauksen lisäksi verkostossa on nähty tärkeäksi kokeilla ja mallintaa myös työvoimakoulutukseen ei valittujen ja keskeyttäneiden ns. jälkiohjausta. Konkreettista yhteistyötä on tehty mm. toteuttamalla erilaisia hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjaustapahtumia. Näiden tapahtumien tavoitteena on ollut lisätä sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneiden ja alan

opiskeluja pohtivien aikuisten realistista tietämystä alan vaatimuksista, edellytyksistä ja mahdollisuuksista.

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta

Muina luontevina toiminnallisina yhteistyökenttinä ovat toimineet työvoimakoulutuksen valintatilanteet sekä erilaiset valintojen jälkeiset neuvonta- ja ohjaustapahtumat koulutukseen hakeneille, mutta ilman opiskelupaikkaa jääneille työnhakijoille. Tapahtumia on järjestetty joko laajana verkostorintamana tai sitten yksittäisten toimijoiden kanssa. Hanketoiminta on toki vielä kesken, ja toimintojen mallinnusta tullaan jatkamaan aina vuoden 2011 loppuun asti. Tällainen poikkihallinnollinen yhteistyö mahdollistaa moninaiset näkökulmat, ja niiden huomioon ottamisen kehittämistyössä. Toki verkoston yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen luominen vie oman aikansa. Yhteisiä tavoitteita tarvitaan, jotta jokainen verkostossa toimiva näkisi verkostotoiminnan hyödyt myös oman organisaationsa ja oman työkenttänsä näkökulmasta käsin. Oma Ovi – verkostotoimijoiden yhteisinä tavoitteina voidaan nähdä muun muassa mahdollisuus vaikuttaa osaavan työvoiman saatavuuteen sosiaali- ja terveysalalla. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy toinenkin verkostossa selkeästi esiin tullut yhteinen tavoite: tulevaisuudessa alan koulutuksiin hakeutuu ja ohjautuu yhä enemmän


3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

sekä alan vaatimukset että mahdollisuudet tuntevia ja alalle soveltuvia hakijoita. Erityisesti hakeutumisvaiheen tieto-, neuvontaja ohjauspalveluilla voidaan näihin tavoitteisiin vaikuttaa.

Itsearviointi kannustaa jatkamaan

Kuntoutussäätiön tekemän Oma Ovi – projektin itsearvioinnin tuloksena tuli esiin, että verkostoon osallistumisen on koettu lisäävän verkostoon kuuluvien toimijoiden välistä yhteistyötä. Verkostoyhteistyö mahdollistaa siis erilaisten toimijoiden näkökulmat kehitettävänä olevia asioita pohdittaessa. Verkostotoiminnan yleisenä hyötynä

voidaan nähdä uusien toimintatapojen ja muiden oppiminen toisilta verkostojäseniltä. Projektin näkökulmasta verkostotoimijat toimivat tärkeinä viestin viejinä myös omiin organisaatioihin päin omille toimijoilleen. Oma Ovi –verkostossa on noussut esiin ajatus mahdollisesta pysyvämmästä verkostosta, jonka asiantuntemusta ja ennakointitietämystä voitaisiin hyödyntää muun muassa alan työvoimapoliittisten koulutusten suunnittelussa. Paljon on siis verkostossamme saatu jo aikaiseksi, mutta paljon on vielä asioita läpikäymättä ja mallintamatta. Näin vuoden lähestyessä loppuaan on syytä kuitenkin kiittää kaikkia verkostotoimijoita aktiivisesta mukana olosta kehittä-

mistyössä ja osallistumisesta konkreettisiin neuvonta- ja ohjaustapahtumiin. Ennen kaikkea haluamme kiittää antoisasta ja hyvin sujuneesta yhteistyöstä! Ilman teitä moni asia olisi jäänyt toteutumatta ja monta ahaa-elämystä kokematta. Toivottavasti myös te olette kokeneet verkostossa toimimisen hyödyt yhtä rikkaina kuin me.

Rauhaisaa loppuvuotta kaikille yhteistyökumppaneille toivottaen Anne, Marjo ja Jenni. Anne Kumpula Projektipäällikkö Oma Ovi

Oma Ovi –projekti saa ESR-rahoitusta Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajana toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK). Oma Ovi –projektin verkosto koostuu TE-toimistoista, oppilaitoksista ja työnantajista. Projektin kehittämistavoitteet koskevat sekä työvoimakoulutuksen valintaa että neuvonnan ja ohjauksen palveluja. TNO-palvelujen kohteena ovat hoiva-alan työvoimakoulutuksessa ilman opiskelupaikkaa jääneet ja työvoimakoulutuksen keskeyttäneet. Projekti toimii ajalla 1.1.2009 - 31.12.2011.

Oma Ovi projektin itsearviointipaja 27.8.2010. Kuva: Marjo Nieminen

15


1616

3/2010

Opin Ovi Pirkanmaa, Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa ja Oma Ovi -hankkeiden yhteinen tiedotuslehti

Aikuisopiskelijan viikon tunnelmia Vanhalta kirjastotalolta Kuvat: Pertti Nurmi

Kävijöitä oli neljän päivän aikana kakkiaan noin 170. Esittelijöitä ja puhujia oli useista Tampereen seudun oppilaitoksista. Kuvissa puhumassa koulutustarkastaja Jani Nieminen (PIRKO) ja työvoimapäällikkö Jukka Vairema (Peab Oy). Paikalla oli myös YLE Tampere, johon haastateltiinkoulutuspäällikkö Anita Kopraa (TAO ) ja projektipäällikkö Anne Kumpulaa (Oma Ovi).

Pirkanmaalaisten Opin ovi -hankkeiden yhteystiedot: Opin Ovi Pirkanmaa: Maija Pekkanen p. 044-7906 376 tai etunimi.sukunimi@takk.fi Opin Ovi, Etelä-Pirkanmaa: Arja Pakkala p. 044 7061057 tai etunimi.sukunimi@vsky.fi Oma Ovi: Anne Kumpula p. 044 7906 641 tai etunimi.sukunimi@takk.fi

16

Toimitus: Marjo Nieminen, p. 044 7906 648, marjo.nieminen@takk.fi

Opin Ovi -lehti 3/2010  

Pirkanmaan Opin Ovi -hankkeiden yhteinen lehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you