Page 1

Pat r i ckPul l ens Ral phvanRi et Ni el svanWeer denbur g RuudvanBeekvel d BobLeushui s


1.Pr obl eemschet s Oogtchaot i sch Vi ezevl ekkenopdet egel s l egef l essen Teveelshampoo


2.HetPr oduct bad/douchedi spenser .Compactenl uxe i nbouwmodel ,desi gn,gevul dmetpr oduct nakeuze,bewegi ngsensor ,wat er di cht , hogeusabi l i t y,per sonal i seer baar ,muzi ek ver schi l l endeaant alcompar t i ment en


2.HetPr oduct bad/douchedi spenser .Compactenl uxe i nbouwmodel ,desi gn,gevul dmetpr oduct nakeuze,bewegi ngsensor ,wat er di cht , hogeusabi l i t y,per sonal i seer baar ,muzi ek ver schi l l endeaant alcompar t i ment en


3.DeMar kt

Hoogi nkomen.M/V3065j aar .Hechtwaar de aanont spanni ng.Geef tveelgel dui taan l uxepr oduct en.zakenl uiet c.


4.Mar kt i nt r oduct i e

-BestWest er nHot el -Adver t er enMagazi ne:ei genhui seni nt er i eur -i nst or eadver t i sement


4.Mar kt i nt r oduct i e

-BestWest er nHot el -Adver t er enMagazi ne:ei genhui seni nt er i eur -i nst or eadver t i sement


5.Cal l2Act i on -kwal i t ei tenser vi ce( 3j aargar ant i e) -l uxecomf or tencompact hei d


5.Cal l2Act i on -kwal i t ei tenser vi ce( 3j aargar ant i e) -l uxecomf or tencompact hei d

Eindpresentatie  

groep 1 eindpresentatie ondernemingsplan

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you