Page 1

Velkommen til... Forårsprogrammet 2011 i Kragelund Missionshus 03 | 01

Formiddagscafe

01 | 04

Fredagsmøde v. Frede Ruby Østergaard, Generalsekretær i Sømandsmissionen. Mødet begynder kl. 19.00. Spisning kl.18.00. Madbilletter kan bestilles hos Niels. GL. Sole IM er inviteret.

04 | 04

Formiddagscafe

12 | 04

Fællesmøde. IM’s Bibelskole på besøg - musiklinien

14 | 04

Kredsens forårsmøde i Horsens Missionshus v. indremissionær Henrik Didriksen, Esbjerg

18 | 04

Eftermiddagsmøde v. rejsesekretær Arne Olsen, Fredericia.

10-13 | 01

Evangelisk alliance bedeuge. Mandag i kirken, tirsdag hos Kragelund IM, onsdag hos Gl. Sole IM & torsdag i kirken (Kernefælleskabet).

15-16 | 01

Samfundslejr på Grejsdalens Efterskole

17 | 01

Eftermiddagsmøde ved Jens Mortensen, Fredericia, fritidsmissionær

24 | 01

Kredskursus i Løsning v. Sprint, Børkop. Emne: “Et åndeligt fællesskab i modvind.”

25 | 01

Fællesmøde v. Jan Mortenen, præst v. Kristkirken i Kolding. Emne: “Biblen og Israel / 10 år, 3 krige og 3 børn senere…”

19 | 04

01 | 02

Møde v. undervisningskonsulent Sprint, Børkop. Emne: “Den røde tråd, (sammenhæng i Guds frelsesplan)”

Påskeoptakt. Vi ser påskefilmen - Fra FILM og TRO “The Robe” - Jesu kjortel - over bogen “-men jeg så ham dø”

02 | 05

Formiddagscafe

05 | 02

En aften med Hedensted Koret. Løbesedler følger

03 | 05

Fællesmøde v. kreativ medarbejder Helle Noer, Vejle. Enme: “En snakkeaften om Fadervor.”

07 | 02

Formiddagscafe

10 | 05

08 | 02

Fællesmøde v. Villy Jakobsen, grafisk medarbejder ved IM’s hus. Emne: “Adam og Jesus”

Møde v. formand for Ordet & Israel Jan Frost, Hedensted

16 | 05

15 | 02

Møde. Spisning kl.18.00 - medbring selv mad. Mødet starter kl. 19.00

Eftermiddagsmøde v. missionær Poul Erik Hansen, Farsø

24 | 05

Fællesmøde. Mødet er aflyst.

31 | 05

Biblen under lup v. bibelskolelærer Erik Holmgaard, Fredericia. Emne: “De sidste tider”

06 | 06

Formiddagscafe

07 | 06

Generalforsamling / terminsmøde. Indbetaling af gave kan ske til konto-nr. : 9467-6310013767

17 | 06

Fredagsmøde ved missionær Brian Madsen, Vejle. Mødet begynder kl. 19.00. Spisning kl.18.00. Madbilletter kan bestilles hos Niels. GL. Sole IM er inviteret.

22-23 | 02

Kredsens Bibelkursus i Kragelund. Tirsdag v. personalekonsulent Henning Hansen, Give. Emne: “Habakkuks bog.” Onsdag v. Peter Legarth, MF. Emne: “Guds usvigelige løfter, Rom. 9-11 & Kristen adfærd i praksis, Rom. 12”

01 | 03

Biblen under lup v. bibelskolelærer Erik Holmgaard, Fredericia. Emne: “De sidste tider”

07 | 03

Formiddagscafe

08 | 03

Møde v. Anne Marie Hansen, Hedensted. Emne: “På vandring - i livet.” Med udgangspunkt i en vandring på Caminoen.

20 | 06

Eftermiddagsmøde. Vi tager på udflugt.

21 | 03

Eftermiddagsmøde i præstegården

05 | 07

Sommer-have-møde. Adresse annonceres senere

22 | 03

Fællesmøde v. Lars Højgaard Hansen, stud. Theol v. MF

26 | 07

Sommer-have-møde. Adresse annonceres senere


Hvem er vi? Kragelund Missionshus er en del af Indre Mission, som er en bevægelse indenfor folkekirken, med tilbud til alle aldersgrupper. Enhver er hjertelig velkommen. Alle møder starter, medmindre andet er anført, kl. 19.30 i Kragelund Missionshus, Enggårdsvej 12. Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til de nævnte kontaktpersoner: Bestyrelsen for IM samfund :

Svend Erik Lauridsen Hans Ove Kristensen Arne Iversen Knud Erik Brixen

IMU

Tirsdag kl. 19.30. I missionshuset eller ude i hjemmene, se særskilt program.

(Fra 8. klasse og opad)

Kontaktperson: Erik Hansen tlf. 30252129

Teenklub

Torsdag kl. 19.30 - 21.30

(Fra 6. klasse - 9. klasse)

Kontaktperson: Laura Iversen, tlf. 28579759

Juniorklub

Mandag kl. 18.45 - 20.30 (Supercorner)

(Fra 3. klasse - 5. klasse)

Kontaktperson: Therkel Gamst, tlf. 75893222

Børneklub

Kragelund: Torsdag kl. 16.15 - 17.30. Vi hygger, lærer om Gud og er kreative

(Fra 4 år - 9 år)

Kontaktperson: Linda Bech, tlf. 75674702

75893369 75893614 61283220 75893615

Birgitte Due Niels Toft Jørgensen Willy Gamborg

75893332 76908100 75673148

Øster Snede: Torsdag kl. 16.15 - 17.45. Kontaktperson: Rikke Nielsen, tlf. 76758023

Eftermiddagsmøde

3. mandag i måneden kl. 14.00. For de ældre, som helst vil af sted til møde om dagen. Kontaktperson: Esther Madsen, tlf. 75893234

Formiddagscafe

Første mandag i måneden fra kl. 10.00 – 11.30. En hyggelig formiddag med kaffe, sang og snak.

Bibelkredse

Vi mødes i en række mindre grupper for at studere Bibelen og dele vores trosliv sammen.

Leje af Missionshus

Ønsker I at leje Missionshuset, borde eller stole, eller projektoren kan I kontakte Arne Iversen på tlf. 61283220

Bogsalg

Salg af bøger, DVD’er, CD’er m.m. ved Hans Ove Kristensen. Tlf. 75893614

Kontaktperson Hanne Gamborg, tlf. 75673148

Ønsker du at komme med i en bibelkreds, kan du kontakte :

Lisbeth & Therkel Gamst, tlf. 75893222 Maibritt & Henrik Kruse , tlf. 76401985

Bibelen under lup Forkyndelse Forårsprogrammet 2011

Café

Lovsang

Børn, Unge & Voksne Socialt samvær

Fredagsmøder

Fællesmøder

Forårsprogram for Kragelund Missionshus  

Forårsprogrammet for Kragelund Missionshus. Kragelund Missionshus er en del af Indre Mission, som er en bevægelse indenfor folkekirken, med...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you