Page 1

PUMA­springet ud på arbejdsmarkedet af Sys Dreier, Silkeborg Kommune

Alt for mange unge ender uden anden uddannelse end folkeskolen og har svært ved at begå sig på  arbejdsmarkedet eller fuldføre videregående uddannelser. I foråret 2008 søsatte UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg med støtte fra LBR Silkeborg og  Arbejdsmarkedsudvalget derfor et nyt projekt henvendt til unge i Silkeborg Kommune – PUMA­springet  (Praktiske Unge med Mentor på Arbejdspladsen). Årsagerne til de unges manglende uddannelse eller stabilitet på arbejdsmarkedet er vidt forskellige. Det kan  eksempelvis være psykiske problemer, misbrug eller omsorgssvigt, der resulterer i, at de unge ikke har  resurserne til at begå sig i uddannelsesinstitutionerne eller på arbejdsmarkedet, hvor der stilles store og  stigende krav til kompetencer. Det overordnede mål med projektet er derfor, at de unge ved hjælp af et  mentorforløb og en ”håndholdt indsats” tager springet ud på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgende via  job eller uddannelsesforløb, der fører til beskæftigelse. Mentorer hjælper de unge til rette Projektets metode er, at de unge tilknyttes en mentor, som primært har til opgave at oplære den unge fagligt  på arbejdspladsen. Men mentoren skal også hjælpe den unge med at falde til socialt på arbejdspladsen og  være en rollemodel for den unge. PUMA­springet har siden starten samarbejdet med over 50 virksomheder, hvor der har været tilknyttet  mentorer – fortrinsvis private teknik­ og håndværksvirksomheder. En anden central del af PUMA­springet er 2 projektmedarbejdere, Mads Hjortnæs og Sys Drejer, som de  unge indledningsvis kommer til visitationssamtale hos. Visitationssamtalen har til formål at afdække den  unges muligheder med henblik på at lægge en realistisk plan for at nå målene. Derefter følger Mads og Sys  de unge meget tæt for at kunne hjælpe dem igennem de udfordringer, de møder i deres nye job eller  uddannelse eller i forhold til at forstå et – for de unge – ofte uoverskueligt system. Projektmedarbejderne  stiller sig derfor til rådighed telefonisk for de unge døgnet rundt alle ugens dage – en slags ”livline” for de  unge, som ofte har brug for kontakt på skæve tidspunkter. Uddannelse frem for arbejde I Silkeborg Kommune var der den i december 2009 314 unge mellem 16 og 24 år, som ikke havde en  ungdomsuddannelse eller var i gang med en. Men sidste statusopgørelse for PUMA­springet december  2010 påviste, at projektet er med til at gøre en forskel: 97 unge i aldersgruppen 15­25 år har været til en  visitationssamtale, og 84 unge har været optaget i projektet, hvoraf 26 aktuelt er i gang med et forløb – heraf  14 under uddannelse, da den økonomiske krise har betydet, at de unge efterspørger uddannelse frem for  arbejde. Projektets hidtidige effektmåling påpeger dog, at det ikke er alle implicerede unge, der ender med at være  selvforsørgende, da nogle ikke er arbejdsmarkedsparate pga. misbrug eller psykisk sygdom. I sådanne  tilfælde guides den unge videre til andre instanser, som vil forsøge at øge den unges livskvalitet på anden  vis. Erfaringer skal implementeres På trods af at det ikke er alle unge, der ender med at kunne forsørge sig selv, er arbejdet langt fra spildt.  Projektet bidrager under alle omstændigheder med nogle vigtige erfaringer, som på sigt kan vise sig at være  værdifulde i arbejdet med de unge. De hidtidige konklusioner fra projektet peger på, at en ”håndholdt indsats” er vejen frem. De unge har  specielt brug for tæt kontakt, opfølgning og tilgængelighed til nogle voksne, der kan guide dem, indtil de i  sidste ende kan stå på egne ben. (Læs mere på www.pumaspringet.dk)

Artikel - PUMA-springet  

Artikel bragt i Vejlederen om PUMA-springet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you