Page 1

Katolsk Medie Forum

Katolsk Medie Forum

Katolsk Medie Forum

Kontakt Gør din lokale menighed bekendt med vor indflydelse og din egen DUK / KUK.

Formand: Svenning Ravn Peter Holms Vej 16, 3.2. 2450 København SV Tlf. 29 46 79 88

Medlemskab for unge:

Nils Nordstrøm Vestervang 9 Gl. Kraghave 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 53 11 Giro: 644 - 1947

Telefon: 29 46 79 88 Telefon: 54 85 53 11 E-mail: svenningogbritta@gmail.com

om etik og ansvar i medierne.

En dialog, der føres med de Kasserer:

Giro: 644 - 1947

De unges talerør i en dialog

Mail: svenningogbritta@gmail.com

Kun 70 kr.

Katolsk Medie Forum

For dig

store medieinstitutioner bl.a. DR og TV2


Katolsk Medie Forum

Katolsk Medie Forum

Katolsk Medie Forum

Bliv medlem hos os nu:

Vort formål:

Er medlem af:

Introduktionsrabat for unge

1.

At fremme bevidstheden om

Samarbejdsforum for danske

og uddannelsessøgende

den store indflydelse, som

lytter – og seerorganisatio-

lige nu!

de elektroniske medier har

ner.

At fremme medlemmernes mulig-

Herigennem etablerer vi

heder for kritisk vurdering af og

samtaleforum med bl.a. DR

stillingtagen til medierne

og TV2.

At værne om kristne og kulturelle

Vi vælger repræsentanter til

værdier og om retten til relevant

råd omkring de lokale radio-

og saglig information

stationer, bl.a. på P4.

At støtte katolikker, der arbejder

Næste gang, der skal være

med elektroniske medier, eller som

valg er december 2010.

har mulighed for at få indflydelse

Vi savner unge katolikker i

på landsdækkende, regionale eller

en række af disse råd.

2.

3.

I år – til og med den:

4.

31. 12. 2010

KUN 50 kr. Giro: 644 – 1947

lokale radio – og fjernsynsstationer 5.

At samarbejde med andre lytter – og seerforeninger på såvel det nationale som det internationale plan

Er det DIG? Vi mangler IT – kyndige.

omkring anliggender af fælles inte-

Bliv medlem: Kun 50 kr. det

resse.

første år.

Kmf ungdomsfolder  

Katolsk Medie Forum