Page 1

FORÅR / SOMMER 2019

. DK

TRENCH TREND T R E N C H C O AT E N ER BÅDE CLASSIC COOL OG SUPER

|     N I E L S E N S . D K

S O F I S T I K E R E T.

VAKKER TRENCHCOAT

699,-

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

01

SHOP O N L I N E PÅ NIELSENS.DK

N Y E FA R V E R O G T R E N D S

B U T I K K E R : A A L B O R G - - - A A R H U S - - - E S B J E R G - - - FA A B O R G - - - H A D E R S L E V - - - H E R N I N G - - - H J Ø R R I N G - - - H O L S T E B R O - - - K O L D I N G M I D D E L FA RT - - - N Æ S T V E D - - - O D E N S E - - - S Ø N D E R B O R G - - - S L A G E L S E - - - S V E N D B O R G - - - W E B S H O P : N I E L S E N S . D K


F O R F Ø R L I V E T - F O R K Æ L D I G S E LV H o s N I E L S E N s f i n d e r d u m a s s e r a f l æ k r e m æ r k e v a r e r, u d s ø g t e b r a n d s , m o d e , t r e n d s , i n s p i r a t i o n o g g a v e r.

THERESE BLUSE

SOL & SOMMER

19950

SKIN OM KAP MED SOLEN, R A P S M A R K E R N E O G H AV E N S GYLDNE SOLSIKKER I GULE FA R V E T O N E R .

S PA R 100 ,-

KLASSISK SNIT

02

SKAB EN KLASSISK S I L H U E T, M E N S A M T I D I G ET AFSLAPPET LOOK, MED EN NEDERDEL O G E N M Ø N S T R E T T O P.

THERESE BLUSE

19950

S PA R 10 0 ,N o r m a l p r i s 299 5 0

|

|

NIELSENS.DK

Normalpris 2 9 9 5 0

NIELSENS N YHEDER 2019

THERESE KJOLE

29950

S PAR 10 0 ,No r mal pr i s 3 9 9 50

THERESE NEDERDEL h vi d - ma r i ne - gr å - kha ki

29950

24

OPEN

$

$ 24

OPEN $ 24

OPEN $

$

%

0

$

0

%

E

SAL

$

$

CLICK&COLLECT

FULD RETURRET

Gratis afhentning i v o r e s 1 8NEWb u t i k k e r

i 14 dage

S

LUKKET

S I K K E R B E TA L I N G

$

0

NEW

LUKKET

1 2 3 4 5 6

HURTIG LEVERING

BRUG FOR HJÆLP

1-3 hverdage

Man-fre 8.30-15.30 NTEWl f . 6 3 1 0 9 9 2 7

Betalingskort o g M o b i l e PLUKKET aALyE S

SALE

SALE

1 2 3 4 5 6

SALE

G R AT I S F R A G T v% e d k ø b f o r 0m i n . 3 9 9 , til pakkeshop ALE

$

$

NEW

E

SAL

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

SALE

24

$

%

N E M O N L I N E S H$ O P P I N G P Å N I E L S E N S . D K 1 2 3 4 5 6

N

$

24

OPEN

0

%

$

LUKKET


LANGE LÆNGDER VÆ R B O H O - L Æ K K E R I FLAGRENDE, FLORLETTE MIDI-KJOLER, SOM SMYGER

299

50

|

THERESE KJOLE

NIELSENS.DK

SIG LET OM KROPPEN.

03

|

S PA R 10 0,-

NIELSENs tager forbehold for svigtende leverance, udsolgte varer og trykfejl.

Trea t s Cros s over Ta s ke

4 9 9 50

NIELSENS N YHEDER 2019

N o r m a l p r i s 399 50

NY HE D ER


S O M H I M L E N PÅ E N S K Y F R I SOMMERDAG. DEN SARTE BLÅ F A R V E D O M I N E R E R PÅ A LT F R A KJOLER TIL JAKKER.

BLUE

VA K K E R DENIMJAKKE

49950

|     N I E L S E N S . D K

THERESE KJOLE

39950

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

04

VA K K E R KJOLE

34950 Trea t s Cro s s over Ta s ke

49 9 5 0


VA K K E R T- S H I R T

14995

S PA R 5 0 ,-

THERESE BLUSE

DRANELLA JEANS

299,-

29950

N or m a l p r i s 199 9 5

S PAR 5 0 0 ,No r mal pr i s 7 9 9 ,-

NIELSENS.DK

Va k k e r Ne d e rd e l

|

39 9 5 0

NIELSENS N YHEDER 2019

|

05

S PA R 5 0 ,Va kker T- s hi r t , s pa r 5 0 ,-

Va kker Den i ms hor t s 50

399

149 9 5

There s e D eni m s h o r t s 50

399

DENIM S Æ S O N E N S I G E R D E N I M O G T I D T I L AT SPRINGE UD I EN NY KLASSISK MØRK DENIM E L L E R E N LY S D E N I M M E D C O O L S L I D .

Va k k e r Knickers 50

399

Va k k e r Knickers 50

399

Vak k e r Ne de rde l 50

399


EKSOTISK STIL MED FRODIGE PLANTER OG DYRETRYK. THERESE KJOLE

39950

VILDE PRINTS

|     N I E L S E N S . D K

SPRING UD I DEN NYE SÆSON I DYREMØNSTRE OG S M U K K E PA L M E P R I N T S .

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

06

Tre at s B æl t e

19 9 95

THERESE KJOLE

39950

F O R Å R E T S FA R V E R


THERESE T-SHIR T h vi d - gul - s or t

VA K K E R BLUSE

19950

19950 S PAR 5 0 ,-

VA K K E R NEDERDEL

No r mal pr i s 2 4 9 50

299

50

VA K K E R DENIMJAKKE

49950

S PA R 5 0 ,-

|

NIELSENS.DK

No r m a l pr i s 3 4 9 5 0

NOIR ET BLANC

FEMININE FLÆSER

MINIMALISTISK, MONOKROMT OG M O D I G T. K O M B I N E R D E T S O R T / H V I D E MED ET LÆKKERT MØNSTER, DER GIVER LIV TIL KONTRASTERNE.

VÆ R F E M I N I N O G C H I C M E D S Æ S O N E N S F L Æ S E D E TA L J E R .

VA K K E R T- S H I R T

14995

VA K K E R NEDERDEL

29950

SPAR 5 0 ,N or mal pr i s 3 4 9 50

NIELSENS N YHEDER 2019

|

07


I N S P I R AT I O N T I L D I T N Y E

8 D AG E

FORÅRSLOOK

gæl de n de t i l d. 1 2 /4

THERESE Q U I LT J A K K E

499,-

S PAR 2 0 0 ,No r mal pr i s 6 9 9 ,-

THERESE STRIK

19950

THERESE FRAKKE

S PAR 10 0 ,No r mal pr i s 2 9 9 50

|

NIELSENS.DK

699,-

08

Q U I LT NIELSENS N YHEDER 2019

|

D E Q U I LT E D E D E TA L J E R G I V E R D E N VAT T E R E D E J A K K E EKSTRA KARAKTER.

THERESE L E T VÆ G T S J A K K E

599,-

KLASSIKEREN

• • • • •

D u p o n t S o ro n a ® P e r fo r man c e fi be r Ek s t r ao rdi n ær bl ø dh e d F re m st i l l e t af pl an t e base re t mat e r i al e Ån d b ar Qu i c k- dr y

Pe rf e k t va l g i f o rh o l d ti l d y re v e l f æ rd o g m i l j ø !

E N H V E R K V I N D E B Ø R H AV E E N PÆ N O G E L E G A N T F R A K K E I S K A B E T, S O M P A S S E R T I L A LT S L A G S V E J R . F O R Å R E T S FA R V E R


VAKKER TRENCHCOAT

|

NIELSENS.DK

699,-

NY HE D

TRENCH TREND IKONET OVER ALLE IKONER. T R E N C H C O AT E N ER BÃ…DE CLASSIC COOL OG SUPER S O F I S T I K E R E T.

NIELSENS N YHEDER 2019

|

09


SKRU OP FOR CHARMEN TIL SÆSONENS MANGE FESTER I SKØNNE PRINTS OG LETTE SILHUETTER.

FEST FEST FEST SCARF PRINT D E T E R S T I L F U L D T O G R A F F I N E R E T. TØRKLÆDEPRINTET HAR SPREDT SIG PÅ A LT F R A K J O L E R T I L S K J O R T E R O G G Ø R L O O K E T L U K S U R I Ø S T.

IN FRONT KJOLE

|     N I E L S E N S . D K

599,-

STRIBET DE ELEGANTE STRIBER H O L D E R S TA D I G O G T O P - T I L TÅ U D G Ø R E T BÅDE COOL OG AFSLAPPET FESTLOOK.

VA K K E R BLUSE

24950

S PA R 15 0 ,N or ma l pr i s 749, -

VA K K E R BUKS

34950

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

10

THERESE JERSEY KJOLE

29950

F O R Å R E T S FA R V E R

KLASSISK SORT D U G Å R A L D R I G G A LT I B Y E N MED EN KLASSISK SORT JERSEY KJOLE.


THERESE KJOLE

299

50

S PA R 5 0 ,-

LAD BLOMSTER I S M U K K E FA R V E R , S P R I N G E U D PÅ SÆSONENS KJOLER

|

BLOMSTERFLOR

NIELSENS.DK

N o r m a l p r i s 34 9 50

FOR ET BÅDE FEMININT OG

11

NIELSENS N YHEDER 2019

|

ROMANTISK UDTRYK.

NY HE D ER


K L A R E FA R V E R , G R A F I S K E M Ø N S T R E , B A R E A R M E O G L Æ K R E D E TA L J E R PÅ L E T T E M AT E R I A L E R .

SUN IS HERE

LMTD T- S H I R T

14995

S TAT E M E N T AFSLAPPET OG SMART PÅ É N G A N G I D Y R E P R I N TEDE BREDE BUKSER OG S T A T E M E N T T- S H I R T.

|

NIELSENS.DK

MONO T- S H I R T

LMTD BUKS

MONO HOODIE

29995

199

95

NIELSENS N YHEDER 2019

|

12

12995

NY HE D ER

MONO SHORTS

24950

F O R Å R E T S FA R V E R

MONO KJOLE

34950

BOHO COOL SKAB ET MODERNE BOHEME LOOK MED EN LET FLÆSEKJOLE I K O M B I N AT I O N M E D G R A F I S K E STRIBER.


NYT MÆR KE

CONVERSE T-SHIR TS

199

|     N I E L S E N S . D K

95

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

13

T E E N Z 8 - 16 Å R MONO TOP

19995 D-XEL BLONDE TOP

14995

NIFTY DENIM SHORTS

29950

Al l e mær ker føres i kke i a l l e b ut i kker.

MONO SKJORTE

19995

Le v i ’s C ap 2 2 9 ,M o n o T- sh i r t 1 2 9 95


FORÅR / SOMMER 2019

. DK

BLOMSTER DE FLORALE PRINTS ER O V E R A LT O G I A L L E STØRRELSER, FORMER OG F A R V E R . F I N D E T P R I N T,

|     N I E L S E N S . D K

D E R M AT C H E R D I N S T I L .

399

50

2 fo r 7 0 0 ,-

RUI BLAZER

1.299,SHOP O N L I N E PÅ NIELSENS.DK

N Y E FA R V E R O G T R E N D S

B U T I K K E R : A A L B O R G - - - A A R H U S - - - E S B J E R G - - - FA A B O R G - - - H A D E R S L E V - - - H E R N I N G - - - H J Ø R R I N G - - - H O L S T E B R O - - - K O L D I N G M I D D E L FA RT - - - N Æ S T V E D - - - O D E N S E - - - S Ø N D E R B O R G - - - S L A G E L S E - - - S V E N D B O R G - - - W E B S H O P : N I E L S E N S . D K

01

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

RUI SKJOR TE


F O R F Ø R L I V E T - F O R K Æ L D I G S E LV H o s N I E L S E N s f i n d e r d u m a s s e r a f l æ k r e m æ r k e v a r e r, u d s ø g t e b r a n d s , m o d e , t r e n d s , i n s p i r a t i o n o g g a v e r.

Rui Skjorte 399 5 0

2 f or 700 ,-

RUI SÆTPRIS

1.498,|     N I E L S E N S . D K

S PA R 3 0 0 5 0

Ru i Bl a z e r 1299, R u i S t re t c h L æ r re d s b u k s 49 9 50

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

02

24

OPEN

$

$ 24

OPEN $ 24

OPEN $

$

%

0

$

0

%

E

SAL

$

$

CLICK&COLLECT

FULD RETURRET

Gratis afhentning i v o r e s 1 8NEWb u t i k k e r

i 14 dage

S

LUKKET

S I K K E R B E TA L I N G

$

0

NEW

LUKKET

1 2 3 4 5 6

HURTIG LEVERING

BRUG FOR HJÆLP

1-3 hverdage

Man-fre 8.30-15.30 NTEWl f . 6 3 1 0 9 9 2 7

Betalingskort o g M o b i l e PLUKKET aALyE S

SALE

SALE

1 2 3 4 5 6

SALE

G R AT I S F R A G T v% e d k ø b f o r 0m i n . 3 9 9 , til pakkeshop ALE

$

$

NEW

E

SAL

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

SALE

24

$

%

N E M O N L I N E S H$ O P P I N G P Å N I E L S E N S . D K 1 2 3 4 5 6

N

$

24

OPEN

0

%

$

LUKKET


RU I J AK K ESÆT

TRÆK I JAKKESÆTTET

S PAR 3 9 9 ,Ru i Skjorte 399 5 0 2 f o r 700, -

Ru i B l aze r 1 2 9 9 ,Ru i B u k s 5 9 9 ,-

|     N I E L S E N S . D K

TA I L O R TRENDS

1.698,-

RU I B L AZER

1.499,-

03

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

Rui S kjorte 399 50 2 f or 700 ,-

Ru i Bu k s 499 5 0

F O R Å R E T S FA R V E R

GOD STIL JAKKESÆTTET MÅ GERNE V Æ R E E L E G A N T, S K A R P T S K Å R E T O G S T I L F U L D T, SOM DEN KLASSISKE GENTLEMAN.


Ru i Stre tch L ær reds buks 4 9 9 5 0

RUI SKJOR TE

I FULDT FLOR SMÅ OG DISKRETE ELLER STORE OG IØJNEFA L D E N D E . B L O M S T E R PRINTET BLOMSTRER

F l e re var i a n t e r

399

50

2 f o r 700, -

S TA D I G I A L L E A R T E R PÅ

|

NIELSENS.DK

HERRESKJORTERNE.

NIELSENS N YHEDER 2019

|

04

NY HE D


FOR

700,-

p r. s t k . 399 50

|

NIELSENS.DK

2

RUI SKJOR TER

2

RUI SKJOR TER

FOR

700,-

pr. s t k. 3 9 9 5 0

|

SKJORTENYHEDER

05

NIELSENS N YHEDER 2019

S Æ S O N E N S N Y E S K J O R T E E R A L T A N D E T E N D H V I D O G E N S F A R V E T.


FORÅRSJAKKE RUI JAKKE

FREM MED LETTERE M A T E R I A L E R O G LY S E R E FA R V E R , M E N O V E R T Ø J E T S K A L S TA D I G VÆ R E E G N E T TIL DET DANSKE VEJR.

sand - navy

599,-

LET & SPORTY VÆ R B Å D E C A S U A L OG SMART I EN AF SÆSONENS SPORTY JAKKER.

|     N I E L S E N S . D K

BLUE LINK JAKKE

699,-

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

06

BIKERLOOK

Rui Skjorte, korte ærmer 399 5 0

2 f or 700 ,-

S K A B E T R ÅT L O O K MED BIKERJAKKEN, DER GIVER KANT TIL E T H V E R T O U T F I T.

Rui S tret ch L æ r reds buks 4 9 9 5 0

K a n t t T- s h i r t 199 9 5 2 f o r 300, -

F O R Å R E T S FA R V E R

K a n t t J e a n s 499 5 0 Mo d e l D a v i d 2 p a r 800, -


B l ue L i nk Skj or t e, kor t e æ r me r 399 5 0 2 f or 7 0 0 ,Ka nt t J ea ns , M odel D a vi d 4 9 9 5 0 2 pa r 8 0 0 ,-

BLUE LINK JAKKE na vy - a r my

|     N I E L S E N S . D K

699,-

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

07

PRAKTISK OG PÆN D E N VAT T E R E D E H E R R E J A K K E E R B Å D E S P O R T Y, FUNKTIONEL OG KLASSISK. D E N PA S S E R P E R F E K T T I L KØLIGE FORÅRSDAGE OG ER PÆ N PÅ B Å D E S Ø N D A G S TUREN OG OVER SKJORTEN P Å J O B B E T.


Kan tt Skj or t e 3 9 9 5 0 2 f o r 700 ,-

Kan tt J ea ns 3 9 9 50 2 par 600 ,-

KANTT JEANS Mo d e l T i m

2 PAR 600,-

|

NIELSENS.DK

p r. p a r 399 5 0

NIELSENS N YHEDER 2019

|

08

Kan t t S k j o r t e 3 9 9 50 2 fo r 7 0 0 ,-

Kan t t Je an s 3 9 9 5 0 2 par 6 0 0 ,-

LEG MED PRINT LIGE FRA BILER TIL FUGLE. O P S I G T S VÆ K K E N D E FA R V E R O G LEGENDE PRINTS GIVER DEN KLASSISKE SKJORTE MODSPIL DENNE SÆSON.

Kantt S kjort e 3 9 9 5 0 2 f or 700,-


DRISTIGE D E TA L J E R

Kan t t S k j o r t e 3 9 9 50 2 fo r 7 0 0 ,-

GØR JAKKESÆTTET P E R S O N L I G T V E D AT VÆ L G E E N P R I N T E T SKJORTE MED DIT F A V O R I T P R I N T. D E T GIVER ET KLASSISK

999,S PA R 4 9 9 5 0

09

NIELSENS N YHEDER 2019

Ka nt t B l a z er 9 9 9, Ka nt t B uks 4 9 9 5 0

|

ma r i ne - s or t

|

KANTT JAKKESÆT

NIELSENS.DK

LOOK KARAKTER.

D R I S T I G E D E TA L J E R , FA R V E R O G A N D E R L E D E S K O M B I N AT I O N E R .

SKJORTE LOOK

NY HE D


B l u e L i n k S k j o r t e 299 5 0 2 f o r 500, Ka nt t C h i n o s h o r t s 249 5 0 2 p a r 400, -

BEKEND KULØR S P R I N G U D I M A S S E R A F FA R V E R O G M Ø N S T R E I K O M B I N AT I O N M E D K L A S S I S K E S N I T.

B l u e Li n k S k j o r t e 2 9 9 50 2 fo r 5 0 0 ,-

|     N I E L S E N S . D K

Bl ue Li n k C argo sh o r t s 2 9 9 50 2 par 5 0 0 ,-

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

10

Blue L i nk Skj or t e 2 9 9 5 0 2 f o r 5 0 0 ,-

Bl u e L i n k C a rg o s h o r t s 299 5 0 2 p a r 500, -


|     N I E L S E N S . D K

BLUE LINK KOR TÆRMEDE SKJOR TER

2 FOR 500,pr. s t k. 2 9 9 5 0

E N S K J O R T E B E H Ø V E R I K K E VÆ R E F O R M E L . VÆ R T J E K K E T O G A F S L A P P E T I B L Ø D E M AT E R I A L E R , K L A S S I S K E T E R N E L L E R D E N I M .

CASUAL COOL

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

11

Profile for NIELSENs

NIELSENs katalog forår-sommer 2019  

Tøj til dame - herre - teenz 2019

NIELSENs katalog forår-sommer 2019  

Tøj til dame - herre - teenz 2019