Page 1

J U L E N 2 0 19

VARM VINTER SKRU OP FOR JULENS |     N I E L S E N S . D K

MAGI TIL HVERDAG OG FEST MED LÆKRE J O R D FA R V E R O G L U N E STRIKTRØJER. TILSÆT FLOTTE MØNSTRE SAMT GLITRENDE D E TA L J E R , O G D U E R H E LT K L A R T I L VINTERSÆSONEN.

NEPO $

%

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

42

$

0

01

ROUGH AND ROSE STRIK

399

95

SHOP 4 3 2 1 O N L I N E 6 P5 Å NIELSENS.DK ELLER I BUTIK

FRI FRAGT

$

3/12 - 19/12 KL. 12:00

F r i i h o f+ S i i g Øre r i n ge 1 9 9 95

WEN

ELAS

TEKKUL

ELAS

N Y E FA R V E R O G T R E N D S

B U T I K K E R : A A L B O R G - - - A A R H U S - - - E S B J E R G - - - FA A B O R G - - - H A D E R S L E V - - - H E R N I N G - - - H J Ø R R I N G - - - H O L S T E B R O - - - K O L D I N G M I D D E L FA RT - - - N Æ S T V E D - - - O D E N S E - - - S Ø N D E R B O R G - - - S L A G E L S E - - - S V E N D B O R G - - - W E B S H O P : N I E L S E N S . D K


GLÆDELIG JUL

AALBORG SV

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

02

AARHUS N

KOLDING

St orc ente r No rd

Ø s te rga de 26-28

ESBJERG

MIDDELFART

Broen Sh o p p i n g

A l g a de 54-56

ESBJERG N

NÆSTVED

Esb j erg S to rce n te r

Næ s tved Storcenter

FAABORG

ODENSE SV

Mel l em g a d e 1 4 -1 6

Da l u m v ej 22-28

HADERSLEV

ODENSE SØ

Bi sp eg a d e 1 3

R o s e n gå rdcentret

HERNING

SLAGELSE

Her ni ngCe n tre t

Ve s ts jælla ndscentret

HJØRRING

SVENDBORG

Met rop o l S h o p p i n g

M ø l l e rga de 24 & 26

HOLSTEBRO

SØNDERBORG

N ør reg a d e 2 2

B o rg en Shopping

KÆRE KUNDE Hos NIELS ENs fi nd er d u ma ng e l ækre mær kevarer, udsøgt e b r a nd s , mod e, t rend s , inspir at ion og ma s s er a f g a vei d éer t i l øns kes ed l en.

VI ØNSKER DIG RIGTIG GLÆDELIG JUL

24

OPEN

$

SHOP ONLINE $

%

0

VÆLG IMELLEM 27 BRANDS TIL DAMER

KOLDING K ol d i ng S to rc e n te r

$

1 2 3 4 5 6

NEW

E

SAL

SALE

S H OP ÅRETS GAVER ON LIN E PÅ

LUKKET

N I E L S E N S. D K luxury accessories

MED FRI FRAGT 24

OPEN $

0

%

6 5 4 3 2 1

WEN

$

$

$

$

$

NEPO

0

%

JULEGAVER DER BRINGER GLÆDE TIL DEM, DU HOLDER AF OPEN

1 2 3 4 5 6

FRI FRAGT

CLICK&COLLECT

i perioden d. 3/12 til d. 19/12 kl. 12:00

Gratis afhentning NEW i v o rELe AS s 1 8 b u t i k k e r

SALE

TEKKUL

E

SAL

42

ELAS

|     N I E L S E N S . D K

Aa l b org S to rce n te r

LUKKET

24

FULD RETURRET $t i l 1 0 / 1 2 0 2 0

$

KUNDE KLUB

$

HURTIG LEVERING

BONUS

SOCIALE MEDIER

1 - 4 h v e0r d a g e

Optjen bonus på alle dine køb.

Få de seneste tendenser og nyheder

%

1 2 3 4 5 6


FRIIHOF+SIIG ØRERINGE

24950

Fr i i hof +Si i g Ha l s kæde 1 9 9 9 5

O F T E B R I N G E R D E M I N D S T E G AV E R , Fr i i hof + Si i g A r m bå nd 1 9 9 9 5

S T Ø R S T LY K K E . V I H A R E T S T O R T U D VA L G A F L Æ K K E R T T I L B E H Ø R TIL DEN STILBEVIDSTE KVINDE.

03

U pdat e C P H Tø r k l æde 1 4 9 95 NIELSENs tager forbehold for svigtende leverance, udsolgte varer og trykfejl.

S PAR 5 0 ,No r mal pr i s 1 9 9 95 Tre a t s Ta s k e 699,ThreeM Tø rklæde 289,-

Tre a t s Ta s k e 229 95

Trea t s P u n g 199 95

Trea t s Ta s ke 229 95

Vak k e r H u e 99 95

Trea t s Ko rthol der 99 95

Vak k e r H u e me d pe l sk v ast 1 99 95

T i ff T i ff y Tø r k l æ d e

29950

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

U pda t e CPH Pandebå nd 99 95

Trea t s Ta s k e 599,-

Tre a t s Rygsæk 799,-

|     N I E L S E N S . D K

FA S H I O N I S TA - G AV E R

PRINTED WITH

ELECTRICITY & GAS

ECO ENERGY


BLØD STRIK, DER LUNER I EN KOLD TID.

ROUGH AND ROSE CARDIGAN

VAMSET VINTER

Offw h i t e - Gr å

39950

|     N I E L S E N S . D K

ONE TWO TUNIKA ROUGH AND ROSE STRIK

39950

Ca m el - Ly s b l å - G r å

39995

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

04

T h e re s e C o a t e d J e a n s , Mo d e l L e a , S p a r 100,- 399 5 0

THERESE C O AT E D J E A N S Model Lea

39950

Th ere se Jea ns , M o de l Ve r a S par 100,- 399 5 0

THERESE C O AT E D J E A N S

S PAR 10 0 ,No r mal pr i s 4 9 9 50

ET GLIMT AF GULD OPGRADER DIT HVERDAGSLOOK M E D S M Å , F I N E D E TA L J E R S O M GULD OG GLIMMER.

V I N T E R E N S FA R V E R


STILSIKRE STRIBER EN LANG SKJORTE MED ELEGANTE STRIBER I SÆSONENS FA R V E R E R E T S I K K E R T H I T.

ROUGH AND ROSE CARDIGAN

399

50

VA K K E R LANG SKJORTE

05

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

29950

|     N I E L S E N S . D K

San d - Abr i k o s - Grø n

N Y H E D Vakker Lang Skj or t e 2 9 9 50 U pdate CPH B æ l t e 1 9 9 95


VAKKER PON CHO N a v y - Gr å

249

50

S PA R 10 0 ,-

|     N I E L S E N S . D K

N o r m a l pr i s 3 4 9 50

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

06

T Æ N K E N K E L T. DEN KLASSISKE PONCHO GÅR ALDRIG AF MODE OG ER E T H I T U N D E R T R Æ E T.

BLØDE PAKKER DRANELLA JEANS Model Pam Fit

The rese Skj or t e 2 4 9 5 0 Dran ella Jea ns , M odel Pa m f i t , Spa r 4 0 0 ,- 299 50

DRANELLA JEANS DE KLASSISKE JEANS, D E R P A S S E R T I L A L T, I T O N Y E F L O T T E VA R I A N T E R .

299

50

S PAR 4 0 0 ,No r mal pr i s 6 9 9 50


The rese Skjo r t e 2 4 9 5 0

T h e re se S t r i k 2 9 9 50

THERESE STRIK F lere f a r ver

THERESE STRIK 2 m o d el l e r

F R I T VA L G

299

50

DRANELLA JEANS

29950

S PAR 400 ,No r mal pr i s 6 9 9 50

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

07

T h e re se S t r i k 2 9 9 50 2 far v e r

Drane lla J ean s , M odel Pa m Fi t , Spa r 4 0 0 ,- 2 99 5 0

|     N I E L S E N S . D K

29950


V I N T E R E N S FA R V E R

ONE TWO KJOLE

39950 ONE TWO KJOLE

29950

S PA R 15 0 ,N o r m a l p r i s 449 5 0

MØNSTERMANI TILSÆT ET |     N I E L S E N S . D K

E N K E LT MØNSTER I AFDÆMPEDE FA R V E R T I L SÆSONENS LUNE OG BLØDE KJOLE FOR ET FLOT OG ELEGANT UDTRYK.

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

08

ONE TWO JAKKE

699,-

PA I S L E Y- P R I N T VÆ R L U K S U S B O H E M E T I L J U L E F R O K O S T E N E L L E R PÅ K O N T O R E T MED EN MIDIKJOLE I DET SMUKKE MØNSTER.

LÆDER DER KLÆDER BRUG EN KORT LÆDERJ A K K E S O M A LT E R N AT I V TIL EN BLAZER ELLER CARDIGAN.

ONE TWO NEDERDEL

29950

T h e re s e Bl u s e 169 9 5


THERESE CARDIGAN S and - Sor t - N a vy - G r å

29950

SPA R 10 0 ,Norm a l pr i s 3 9 9 5 0

SÆSONENS STRIK

LUN OG LÆKKER

THERESE BLUSE

19950

|     N I E L S E N S . D K

SPA R 10 0 ,Norm a l pr i s 2 9 9 5 0

NY H ED

PA K D I G I N D I E N LANG STRIKKET CARDIGAN I SÆSONENS FA R V E R .

THERESE JEANS M o de l Ve r a

39950 S PA R 10 0 ,N o r m al pr i s 4 9 9 50

U pdat e C P H Tø r k l æde , S par 5 0 ,- 1 4 9 9 5 B o ssw i k B æl t e 2 4 9 5 0

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

09


V I N T E R E N S FA R V E R

LAD JULEMAGIEN GLIMTRE OG GLITRE FRA T O P T I L TÅ T I L Å R E T S J U L E F R O K O S T E R I DENNE FLOTTE MIDIKJOLE.

|     N I E L S E N S . D K

GLIMMERGLÆDE VAKKER KJOLE

299

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

10

50

VA K K E R T- S H I R T Ro sa - S ø l v

19995

VA K K E R M E TA L L I C CARDIGAN S o r t - Nav y

29950

Treats Ta s ke 229 95

T h e re se B u k s, M o de l Ri a 3 9 9 50 B o ssw i k B æl t e 2 4 9 50


CHECK IN TERN ER ET HIT OG KOMBINERET MED EN LANG OG LET KJOLE ER DU GODT

ONE TWO KJOLE

39950

|     N I E L S E N S . D K

K L Æ D T PÅ .

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

11

C U LT U R E KJOLE

599

95

B L Ø D B AT I K DEN LUNE KJOLE, I BLØDT STOF MED ET A F D Æ M P E T B AT I K M Ø N S T E R , G Å R T I L B Å D E H V E R D A G O G F E S T.


T E E N Z FA S H I O N

K L A S S I S K , S P O R T Y, COOL MONO PULLOVER M ar i n e - Nav y - Gr å

199

|     N I E L S E N S . D K

95

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

12

MONO BLØD BUKS M o de l H u be r t S an d - S o r t - Gr å

39950

CASUAL COOL S L A P H E LT A F I KLASSISKE BUKSER TIL EN

NIFTY BUKS M ode l Lu cca No ugat - Sor t

299

50

E N K E L T- S H I R T OG HOLD VA R M E N M E D EN OVERSIZE STRIK.

Hö jtryk Hårbøj l e, f l ere f a r ver 6 9 9 5 M o no Øko tex T- s hi r t , hvi d - s or t 1 4 9 9 5 M o no Cardiga n 1 9 9 9 5

V I N T E R E N S FA R V E R

MONO BUKS

19995

NIFTY KJOLE

34950 TEENZ BOY & GIRL 8 - 16 Å R

N i f t y T- s h i r t , N e o n p i n k - N e o n g rø n - S o r t 149 9 5 H ö j t r y k K æ d e , G u l d - S ø l v 79 9 5

Mo n o Ox fo r t S k j o r t e , H v i d - Ly se bl å 2 4 9 50


TEE NZ LMTD NASA LICENS S W E AT S H I R T Gr å - S o r t

24950

MONO JEANS

LEVI’S CROPPED T- S H I R T

299,-

M o de l Ly l e /Le o n

29950

149,-

S PA R 15 0 ,-

2 PAR 4 0 0 ,-

N or ma l pr i s 4 4 9 ,-

24

OPEN

$

SHOP ONLINE $

13

M ono Tro m p e t b u k s 199 9 5 N i f t y L a ng æ r m e t T- s h i r t 149 9 5 H ö j t r y k K æ d e 79 9 5

N I E L S E N S N Y H E D E R 2 0 1 9    |

Nif ty Ne derdel 1 29 9 5 Höjtryk Fl øj l s bøl l eha t 99 9 5

%

0

VÆLG IMELLEM 28 BRANDS TIL DRENGE OG PIGER T E E N Z G I R L$S

TEENZ BOYS

1 2 3 4 5 6

NEW

E

SAL

SALE

LUKKET

|     N I E L S E N S . D K

LEVI´S SWEATSHIR T

MONO S W E AT S H I R T 3 print

29950 MONO BLØD BUKS Mo d e l H u b e r t F l e re f a r v e r

29950

MØNSTERBRYDER E T FA R V E R I G T O G SPORTY LOOK S Æ T T E R K U L Ø R PÅ GRÅ DAGE.

Profile for NIELSENs

NIELSENs katalog 2019 Dame-teenz  

NIELSENs katalog 2019

NIELSENs katalog 2019 Dame-teenz  

NIELSENs katalog 2019