Page 1

REFTE LSE PÅ E ANN ENDE D D Å U REG U E D I A V NIVE ÅR R E F TE 4 201

PÅ VEJ MOD NYT ARBEJDE?

6 UGERS SELVVALGT

UDDANNELSE


KOMPETENCEUDVIKLING PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU

INFORMATIONSMØDER

Er du ledig, og har du behov for nye kompetencer, som du kan bruge med det samme, kan du vælge et fag fra Akademiuddannelserne. Det giver dig kompetencer på videregående niveau og øger dine jobmuligheder. Er du eksempelvis humanistisk uddannet, men savner kompetencer som projektleder, kan du få gjort noget ved det nu.

Kom til informationsmøde på Niels Brock, Klareboderne 1, 1115 København K kl. 10.00 på følgende datoer:

HVEM KAN FÅ UDDANNELSESYDELSE? Som forsikret ledig har du ret til indtil 6 ugers selvvalgt uddannelse i dagpengeperioden. Du kan tidligst starte på uddannelsen efter 4 måneders sammenlagt ledighed. Du skal afslutte uddannelsen inden for de første 13 måneders sammenlagt ledighed. Hvis du er under 25 år dog inden for de første 10 måneders sammenlagt ledighed. • Human Resource Management • Coaching i organisationer • Kommunikation i Praksis • Ledelse i Praksis • Projektstyring i Praksis

• Tirsdag d. 02. september 2014 • Tirsdag d. 14. oktober 2014 • Tirsdag d. 02. december 2014

ADMINISTRATION OG TILMELDING Har du spørgsmål om administration og tilmelding? Så kontakt Anette Rohde på tlf. 33 41 96 61 eller e-mail apn@brock.dk. Der er ansøgningsfrist 7 dage før kursusstart.

STUDIEVEJLEDNING Studievejleder Judith Thomsen kan kontaktes på tlf. 33 41 91 00, mail jut@brock.dk

ANDRE SPØRGSMÅL Kontakt Lone Colding på tlf. 3341 9376, e-mail: lol@brock.dk.

2

EFTERUDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU


SAMARBEJDE MED KEA

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Uddannelsen udbydes af Københavns Erhvervsakademi KEA og afvikles af Niels Brock på vegne af KEA.

– Udbydes under lov om Åben Uddannelse – valgfaget er fra akademiuddannelsen i ledelse.

HVOR AFHOLDES KURSERNE? Kurserne afholdes på vores afdeling i Klareboderne 1 eller på én af vores andre centralt beliggende afdelinger.

HVAD KAN JEG FÅ I STØTTE?

Human Resources ruster dig til at varetage HR-jobfunktioner i krydsfeltet mellem ledelse, rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere. Med et strategisk udgangspunkt lærer du både at rekruttere nye kolleger og udvikle de medarbejdere, som allerede er i virksomheden – og på den måde sikre virksomheden en sund fremtid.

Støtten svarer normalt til dine dagpenge, og derudover får du dækket deltagerbetalingen.

HVORDAN OG HVOR SØGER JEG, NÅR JEG ER LEDIG? PERSONLIG HENVENDELSE: Kom ind i Klareboderne 1, 1115 København K og få blanketten AR 245. Den udfylder du og sender til din A-kasse.

LEKTIONER 90 – mundtlig eksamen ECTS

HENVENDELSE PÅ TELEFON ELLER MAIL:

10

Ring til Niels Brock 33 41 91 00 og fortæl, at du skal tilmeldes kurser for ledige, så bliver du stillet om til én, der kan hjælpe dig. Vi sender så AR 245-blanketten til dig, som du skal udfylde og aflevere i din A-kasse. Du kan også skrive til Anette Rohde på apn@brock.dk. Skriv i din mail hvilket kursus du søger.

DATOER

NB: Du er først endeligt tilmeldt, når vi har fået AR 245 retur fra A-kassen.

11.08-19.09 2014 22.09-31.10 2014 03.11-12.12 2014

INDHOLD • Human Resource Management i strategisk perspektiv • Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere • Udvikling og fastholdelse af medarbejdere • Human Resource Management i global og lokal perspektiv • Udvikling af processer

4

EFTERUDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU

UDBYTTE • Du kan lægge en HR-strategi • Du får kendskab til videnregnskaber og ledelsesfilosofi • Du får viden om personalepolitikkens indhold, anvendelse og udvikling • Du får viden om modeller til personalestyring, og hvordan de hænger sammen med virksomhedens strategiske planlægning • Du får en grundig indføring i, hvordan du rekrutterer og udvikler medarbejdere • Du kan identificere virksomhedens rekrutteringsbehov, undersøge medarbejdernes udviklingsbehov og udarbejde job- og personprofiler • Du kan bruge forskellige samtaleformer til både vanskelige samtaler og feedbacksamtaler.


COACHING I ORGANISATIONER

KOMMUNIKATION I PRAKSIS

– Udbydes under lov om Åben Uddannelse – valgfaget er fra akademiuddannelsen i ledelse.

– Udbydes under lov om Åben Uddannelse – valgfaget er fra akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling

Coaching er et stærkt værktøj til at udvikle kompetencer og læring i organisationen. Coaching er en særlig samtaleform, der adskiller sig fra andre samtaler ved at have en tydelig struktur og fastlagt disciplin. Du vil få udviklet din ledelseskompetence, og der er særligt fokus på lederens rolle i for­bindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring.

LEKTIONER 90 – mundtlig eksamen ECTS 10 DATOER 11.08-19.09 2014 22.09-31.10 2014 03.11-12.12 2014

6

EFTERUDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU

INDHOLD •C  oaching – metode og tænkning •O  rganisationsforståelse •K  ompetenceudvikling og læring • L edelseskompetence •K  ommunikationsteori og kommunika­ tionsforståelse UDBYTTE •V  iden om kommunikationsteori og forståelse for det teoretiske fundament for coaching • Indsigt i hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker dit samspil med andre • P raktisk erfaring med coaching • T ræning i lytte- og spørgeteknik • S tyrket personligt lederskab og selvværd • E n statsanerkendt eksamen i coaching

Med Kommunikation i praksis lærer du at omsætte teori til praksis. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre verbale, skriftlige og digitale kommuni­ kationsopgaver på et professionelt niveau.

LEKTIONER 90 – mundtlig eksamen ECTS 10 DATOER 11.08-19.09 2014 22.09-31.10 2014 03.11-12.12 2014 INDHOLD • Kommunikationspsykologi og - modeller • Planlægnings- og formidlingsværtøjer • Kommunikationsopgaven i praksis • Præsentationsteknik • Målgruppeorientering

UDBYTTE • Du lærer at udforme rapporter, nyhedsbreve, pressemateriale, referater, breve, mailtekster og meget andet • Du lærer at lede møder og deltage i forhandlinger • Du bliver klædt på til at kommunikere i tværkulturelle sammenhænge, så dit budskab bliver forstået af målgruppen på trods af kulturelle forskelle • Du får indsigt i kommunikationens psykologi og forholdet mellem modtager og afsender • Du bliver rustet til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af bud­skabet, afsenderen og modtagerne • Du lærer at bruge effektive planlægningsog formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation.


LEDELSE I PRAKSIS

PROJEKTSTYRING I PRAKSIS

– Udbydes under lov om Åben Uddannelse – valgfaget er fra akademiuddannelsen i ledelse.

– Udbydes under lov om Åben Uddannelse – valgfaget er fra akademiuddannelsen i ledelse.

Hvordan leder du forskellige medarbejdertyper? Hvilken ledelsesstil passer bedst? Hvordan styrker du kommunikationen, sikrer motivationen og styrer uden om konflikter?

Projektstyring ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen fra start til slut. God projektledelse kræver blandt andet overblik over interessenter, økonomi, tidshorisont, kvalitetskrav og mål.

Med Ledelse i praksis får du en god basisviden om praktisk og strategisk ledelse samt redskaberne til at finde den ledelsesstil, der passer dig og dine medarbejdere.

LEKTIONER 90 – mundtlig eksamen ECTS 10 DATOER 11.08-19.09 2014 22.09-31.10 2014 03.11-12.12 2014 INDHOLD • Ledelsesteori • Personlig ledelsesstil • Lærings- og udviklingsprocesser • Kommunikation

8

EFTERUDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU

UDBYTTE • Du kan analysere og vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet og anvendelighed i praksis • Du får overblik over forventningerne til din ledelsespraksis hos medarbejdere og ledelse • Du bliver klogere på kommunikationens betydning i strategisk ledelse og bliver rustet med konkrete værktøjer • Du kan vurdere kommunikationens betydning i strategisk ledelse og bliver rustet med konkrete værktøjer til bedre kommunikation • Viden om motivation, læring og udvikling af medarbejdere

Er du på udkig efter et kursus i projektledelse, der kan give dig de nødvendige kompetencer? Så er projektstyring i praksis en god løsning.

LEKTIONER 90 – mundtlig eksamen ECTS 10 DATOER 11.08-19.09 2014 22.09-31.10 2014 03.11-12.12 2014 INDHOLD • Projektetablering og - mandat • Projektorganisation • Rapportering, opfølgning og kvalitets sikring • Projektledelse

9

EFTERUDDANNELSE PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU

UDBYTTE • Du opnår forståelse for et projekts samspil med en organisation • Du lærer at analysere projektorganisatoriske grundelementer og sammenhænge • Du får overblik over forskellige projekttyper og strukturer • Du kan etablere projekter og analysere projektmandatet • Du lærer at opdele projektet i målbare hoved- og delmål og får redskaberne til at tidsestimere, rapportere, følge op på, kvalitetssikre og vurdere økonomien • Du bliver klædt på til at risikovurdere og evaluere • Du får en indføring i grundlæggende ledelsesmæssige redskaber til projekt- ledelse


TILMELDING Har du spørgsmål om kurserne og tilmelding så kontakt Anette Rohde tlf. 33 41 96 61 eller e-mail apn@brock.dk. Der er ansøgningsfrist 7 dage før kursusstart.

EF UDDA TERN VIDER NELSE PÅ EGÅE N DE N IV E FOR Å AU R 201 4

SAMARBEJDE MED KEA Kurser til ledige og beskæftigede på videregående niveau udbydes af Københavns Erhvervsakademi KEA og afvikles af Niels Brock på vegne af KEA.

KOMPETENCEUDVIKLING PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU EFTERÅR 2014  
KOMPETENCEUDVIKLING PÅ VIDEREGÅENDE NIVEAU EFTERÅR 2014  
Advertisement