Page 1

STUDIERETNINGSOVERSIGT Handelsgymnasiet JTP – 2014 Studieretning

Markedsføring

Økonomi

Økonomi og samfund

Innovation

Idræt

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A, Afsætning A

3. studieretningsfag

Psykologi C

Sprog

Tysk B/ Fransk B

Valgfag 2. år

Valgfag 3. år

Matematik B

Her vælges 2 fag (Innovation C, Markedskommunikation C, Kultur C, Finansiering C)

Matematik A

Her vælges 1 fag (Markedskommunikation C, Finansiering C)

Matematik B

Her vælges 2 fag (Innovation C, Markedskommunikation C, Kultur C, Finansiering C)

Matematik A

Her vælges 1 fag (Markedskommuni­kation C, Finansiering C)

optagelse.dk

Markedsorienterede studieretninger: International økonomi – Afsætning

Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A

Retorik C

Virksomhedsøkonomi A, International økonomi A

Matematik B

Tysk B/ Fransk B

Samfundsfag A

Her vælges 1 fag (Innovation C, Markedskommunikation C, Kultur C, Finansiering C)

Økonomisk orienterede studieretninger: Virksomhedsøkonomi – International økonomi

Afsætning A, Virksomhedsøkonomi A

Innovation C

Tysk B/ Fransk B

Matematik B eller Samfundsfag B. Derudover kan du vælge Begyndersprog Tysk A (kræver Fransk B forts. som 2. fr. sprog)

Hvis du ikke har valgt Begyndersprog Tysk A på 2. år, kan du vælge 2 fag (Psykologi C, Markedskommunikation C), Finansiering C og Kultur C

Markedsorienterede studieretninger: Afsætning – Virksomhedsøkonomi

International økonomi A, Afsætning A

Idræt C

Tysk B/ Fransk B

Matematik B

Her vælges 2 fag (Innovation C, Markeds-kommunikation C, Psykologi C, Kultur C), Finansiering C

Økonomisk orienterede studieretninger: International økonomi – Afsætning

Tysk B/ Fransk B

Økonomisk orienterede studieretninger: Virksomhedsøkonomi – International økonomi

Matematik B er bundet valgfag på 2. år på alle studieretninger, da dette fag er specifikt adgangskrav på mange videregående uddannelser. På innovation kan der dog også vælges samfundsfag B i stedet for matematik B.

Nb hhx studieretningsoversigt jtp 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you