Page 1

En hurtigere m책de at arbejde p책.

ZOOMTEXT

TEKSTBEHANDLING

MAIL

INTERNET


Indhold: Indhold: ......................................................................................................................................................................................2 Forord: ........................................................................................................................................................................................3 Tastaturet. .................................................................................................................................................................................3 Numerisk tastatur: ................................................................................................................................................................3 Piletaster: ...............................................................................................................................................................................4 Sekserblokken: ......................................................................................................................................................................4 F taster: ..................................................................................................................................................................................4 Taster i Højre side af tastaturet (nederste række) ........................................................................................................5 Taster i venstre side af tastaturet: ....................................................................................................................................5 For at kunne anvende tastaturet optimalt skal du kunne finde følgende taster: ........................................................6 ZOOMTEXT Forstørrelse af tekst: ..........................................................................................................................................8 Aktiver – deaktiver zoomtext. ................................................................................................................................................9 Tilretninger af Zoomtext Vindue.......................................................................................................................................... 10 Ændre visninger af skærmbilledet: ..................................................................................................................................... 10 Læseværktøjer Application Reader: .................................................................................................................................... 11 Farvefilter i zoomtext. ........................................................................................................................................................... 12 Internetværktøj: ..................................................................................................................................................................... 13 Markering af tekst: ................................................................................................................................................................. 14 Tekstbehandling: .................................................................................................................................................................... 15 Scanning: ................................................................................................................................................................................. 16 Internet: ................................................................................................................................................................................... 16 Email: ........................................................................................................................................................................................ 17

2


Forord:

Dette materiale har til formål at gennemgå vigtige kommandoer og genveje indenfor Zoomtext og nogle standardprogrammer. Du opnår en hurtigere og mere sikker måde at anvende Zoomtext på ved at bruge tastatur under arbejdet, det samme gælder hvis du anvender genveje under arbejdet med f. eks. Tekstbehandling, mail og Internet. Tastaturet. Forudsætningen for at kunne bruge tastaturkommandoer og genveje er, at du kender til tastaturets opbygning. Især de taster, der kaldes Controller og funktionstaster. Tastaturet er opbygget i forskellige sektioner eller blokke. Numerisk tastatur:

Er placeret i højre side af tastaturet – bruges til indskrivning af tal. Numerisk plus og minus kan bruges til at hæve og sænke forstørrelse med i Zoomtext.

3


Piletaster:

Ligger til venstre for det numeriske tastatur – anvendes til at navigere i menuer, lister og dokumenter med.

Sekserblokken:

Indeholder tasterne Home, End, Insert, Pagedown. navigationstaster.

Delete, Pageup Tasterne kaldes

F taster:

Er placeret øverst på tastaturet – Bruges til at udføre kommandoer med i programmer.

4


Taster i Højre side af tastaturet (nederste række)

AltGrafisk / Højrealt – højrewindows, højremusetast, højrecontrol

Taster i venstre side af tastaturet:

Venstre Alt, Venstre Windows, Venstre Control, Venstre Shift, Caps Lock, Tabulator og escape.

5


For at kunne anvende tastaturet optimalt skal du kunne finde følgende taster: Windowstast

Venstre og Højre

Control

Venstre og højre

Shift

Venstre og højre

Tabulator Escape Alt

Kaldes også venstre Alt

Alt GR

Kaldes også Højrealt

Piletaster

Højre venstre op ned

Insert 6


Delete Home End F tasterne – F1 – F12

7


ZOOMTEXT Forstørrelse af tekst:

Der er to måder at forstørre tekst på: 1: Ved hjælp af mus. CONTROLTASTEN + MUSEHJULET. CONTROL + SCROLL

2: Ved hjælp af taster. ALT + NUMERISK + / NUMERSIK MINUS. ALT + F11 / F12 – BÆRBARE

8


Aktiver – deaktiver zoomtext.

Tænd og sluk for forstørrelsen:

FOR AT SLUKKE: ALT + DELETE.

FOR AT TÆNDE: ALT + INSERT.

9


Tilretninger af Zoomtext Vindue.

Ændre visninger af skærmbilledet: CTR + SHIFT + Z ændrer udseendet

10


Læseværktøjer Application Reader:

Læser tekst i f. eks. Tekstvinduer, emails, på hjemmesider.

Hent APP reader: ALT + SHIFT + A

Start / stop oplæsning: ENTER Afbryd oplæsning: Escape. Sluk / tænd for stemmen: ALT + SHIFT + S

11


Farvefilter i zoomtext. Farverne kan ændres på skærmen ved hjælp af funktionen Farvefilter. Aktiver / deaktiver farvefilter: CONTROL + SHIFT + C

12


Internetværktøj: Zoomtext kan vise en oversigt over alle links på en hjemmeside.

Webfinder: CONTROL + SHIFT + W

13


Markering af tekst: For at ændre, kopiere eller klippe indhold af dokumenter, mails og hjemmesider er det nødvendigt at markere teksten eller dele af teksten. Der er flere måder at marker på. Det er ofte vanskeligt at markere større områder med mus, hvis der bruges forstørrelse. Ønsker du at bruge mus bruger du lettest denne metode: Find starten af den tekst, der skal markeres. Marker de første bogstaver i ordet ved at trække musen henover ordet med venstre musetast nede. Rul hereftet ned til slutningen af den tekst der skal markeres. Placer musemarkøren til højre for sidste ord i markering. Hold Shifttasten nede og klik med 1 gang med venstre musetast. Sektionen imellem starten og slutningen af markeringen er nu markeret.

14


Tekstbehandling: Følgende funktioner i Word kan laves med genveje: Funktion Start Word Afslut Word Nyt tomt dokument Åbn Fil Gem dokument Udskriv dokument Kopier Klip Indsæt Toppen af dokumentet Bunden af dokumentet Word hjælp Søg er erstat Stavekontrol

Genvej Højrealt + W Alt + F4 CTRL + N CTRL + O CTRL + S CTRL + P + Enter CTRL + C (efter markering) Ctrl + X Ctrl + V CTRL + home Ctrl + End F1 F5 F7

15


Scanning: Hvis programmet Omnipage er installeret på maskinen vil det være muligt at scanne direkte fra Word. Åbn et tomt dokument. Læg scanningsdokument i scanner. Find menuen Omnipage i menulinjen i Word. Åbn menuen  Find undermenuen: Acquire Text. Enter. Dokumentet scannes ind. Internet: Funktion Åbn hjemmeside Nyt Browservindue Vis foretrukne

Genvej CTRL + O CTRL + N CTRL + I

16


Email: Hvis du bruger et emailprogram som Outlook eller Outlook Express kan nogle af funktionerne gøres ved hjælp af taster. Her vises mulighederne i programmet Outlook. Funktion Ny meddelelse Send meddelelse Besvar meddelelse Videresend meddelelse Vis / Skul navigationsrude Vis Kalender Vis indbakke Vis kontaktpersoner Gå til bestemt mappe

Genvej CTRL + N CTRL + ENTER CTRL + R CTRL + SHIFT + F ALT + F1 CTRL + 2 CTRL + 1 CTRL + 3 CTRL + Y

17


Genveje Windows Åbne startmenu Flytte i startmenu Vælge i startmenu Lukke menuer Gå til emne i lister Vise skrivebord Vise Stifinder Skifte mellem åbne programmer Lukke programmer Lukke bokse Aktivere menuer Rulle menuer ned Åbne undermenu Lukke menuer Maksimer vindue Minimer vindue Luk computeren

WINDOWS-taste Piletaster ENTER ESC Tryk forbogstav WINDOWS + D WINDOWS + E ALT + TAB ALT + F4 ESC ALT PilNed PilHøjre ALT eller ESC ALT + Mellemrum, M ALT + Mellemrum, I WIN, L, L

18


ZoomText Starte ZoomTekst Forstør/formindsk Rulle på skærm Deaktiver ZoomText Aktiver ZoomText Skifte mellem zoomvinduer Aktiver / deaktiver farvefilter Start / stop stemme Start AppReader Pause / start AppReader Luk AppReader Hastighed på stemme Læse ord igen, stave ord Starte Webfinder Starte DocReader

HØJREALT + Z ALT + NumPLUS / NimMINUS Bærbar Alt + F12 Alt + F11 ALT + Piletaster ALT + HOME / END ALT + PGUP /PGDOWN ALT + DEL ALT + INS CTRL + SKIFT + Z CTRL + SKIFT C ALT + SHIFT + S ALT + SHIFT + A ENTER ESC CTRL + NumPlus / NumMinus MELLEMRUM CTRL + SKIFT + W CTRL + SKIFT + D

19


Outlook Express Skift mellem Indbakke, Kontaktpersoner og Mappeliste Flyt op og ned i lister Åbn mail Læs mail Besvar Videresend Svar alle Åbn vedhæftet fil

Vedhæft fil

Word Menuer Navigering i tekst Et tegn Et ord Start af linje Slut af linje Start af dokument

TAB Piletaster ENTER Start App.Reader CTRL + R CTRL + F CTRL + SKIFT + R Brug SHIFT+TAB til at finde den vedhæftede fil. Piletaster for at vælge, hvis der er flere filer – Tryk ENTER for at åbne den Skriv en mail. ALT+I, Enter. Udpeg filen og vælg "Vedhæft".

ALT + piletaster Piletaster CTRL + piletaster HOME END CTRL + Home 20


Slut af dokument Markering af tekst Tegn til venstre Tegn til højre Linje mod venstre Linje mod højre Hele teksten Gem Åbn Nyt dokument Udskriv Fed Kursiv Understreget Klip Kopier Sæt ind Fortryd sidste handling

CTRL + END SHIFT + VenstrePIL SHIFT + HøjrePIL SHIFT + HOME SHIFT + END CTRL + ALT CTRL + S CTRL + O CTRL + N CTRL + P CTRL + F CTRL + K CTRL + U CTRL + X CTRL + C CTRL + V CTRL + Z

Internet Explorer

Start Internet Explorer Gå til adressefelt Forrige side Gå til startside

HøjreAlt + I F6 Backspace Alt + T, derefter Enter 21


Tilføj www og dk til adresse Føj til Favoritter Vis Favoritcenter Vis Oversigt

Ctrl + Enter CTRL + D CTRL + I CTRL + H

22

Zoomtext taster  

Vejledning i Zoomtext

Zoomtext taster  

Vejledning i Zoomtext

Advertisement