Page 1

2012‐ 2013

Niels Aerts  6AIT   

             

Bosstraat 9 2861 O. L. V. ‐ Waver

[GIP GROEPSOPDRACHTEN]     


2012‐ 2013

Niels Aerts  6AIT   

               

Bosstraat 9 2861 O. L. V. ‐ Waver

                   

[GIP GROEPSOPDRACHTEN]     

 


Woord Vooraf    Ik ben een leerling van het van het 6e jaar Accountancy & IT in het Sint‐ Ursula‐ Instituut in   Onze‐ Lieve‐ Vrouw‐ Waver. In mijn richting ben je verplicht een Geïntegreerde proef te maken ( GIP ) in  het laatste jaar secundair onderwijs, dit geldt voor alle leerlingen uit het TSO, BSO en KSO.    Een GIP is een werkstuk waarin verschillende vakken die je volgt aan bod komen.  De GIP wordt in zijn  geheel beoordeeld, hierdoor dragen alle vakken die geïntegreerd zijn bij aan het eindresultaat.    Graag wil ik mijn klasgenoten bedanken voor de samenwerking. Deze samenwerking bracht de nodige  discussies mee, maar samen zijn we toch tot een goed eindresultaat gekomen.    Verder wil ik ook mijn begeleidende leerkrachten bedanken, zonder hen had ik nooit dit eindresultaat  kunnen bekomen.    Voor mijn GIP heb ik het tekstverwerkingsprogramma Word gebruikt. 

 


Inhoudstafel   Inleiding  ................................................................................................................................................... 7  1  1.1  1.2  1.3  1.3.1  1.3.2  1.4  1.5 

Toegepaste bedrijfseconomie ..................................................................................................... 9  Naam, Logo, Huisstijl .......................................................................................................................... 9  Missie en doelstellingen ................................................................................................................... 10  Financiering ...................................................................................................................................... 14  Groot bank Belfius ............................................................................................................................ 14  Klein bank BKCP ............................................................................................................................... 16  Bedrijfsvoorstelling (mini AV) .......................................................................................................... 18  Facturatie in BOB ............................................................................................................................. 23 

2 2.1  2.2 

Toegepaste informatica ............................................................................................................ 33  Ontwerp database oudleerlingen .................................................................................................... 33  Ontwerp database webstie .............................................................................................................. 34 

3 3.1  3.2  3.3 

Frans ........................................................................................................................................ 35  La mission d’ entreprise ................................................................................................................... 35  L’ offre d’ emploi .............................................................................................................................. 36  Discussion la meilleure affiche ......................................................................................................... 37 

4 4.1  4.2  4.3 

Engels ....................................................................................................................................... 39  Job ad ............................................................................................................................................... 39  Mission statement ........................................................................................................................... 41  Presentation of the company........................................................................................................... 42 

Besluit  ................................................................................................................................................. 43   

 


Inleiding   Mijn GIP bestaat uit een bundel van verscheidene taken en bevat zowel individuele‐ als groepsopdrachten.  We kregen taken voor de volgende vakken:  toegepaste bedrijfseconomie, toegepaste informatica, wiskunde, Frans en Engels.  Verder moesten we ook steeds letten op een verzorgd taalgebruik waardoor het vak Nederlands  automatisch werd geïntegreerd.    Als leidraad voor onze GIP gebruikten wij een bedrijfsspel genaamd ECOMAN. Dit spel werd gemaakt door  de Hogeschool‐ Universiteit Brussel ( HUB ). In het spel was het de bedoeling dat je een fictieve  onderneming, die zonnepanelen produceert, overnam. Bij de fictieve overname hebben mijn klasgenoten  en ik onze onderneming HelioTec genoemd.    Het spel schreef voor dat er directie plaatsen moesten ingevuld worden door de leerlingen van de klas. Er  waren 6 functies ter beschikking maar onze klas telt maar 4 leerlingen. Hierdoor kreeg ik 2 functies  toegewezen namelijk deze van financieel directeur en logistiek directeur. Bij de individuele taken moesten  we specifieke opdrachten uitvoeren voor de functies die ons werden toegewezen. Het resultaat van deze  opdrachten vindt u terug in deze GIP‐bundel.     

 


1

Toegepaste bedrijfseconomie 

1.1

Naam, Logo, Huisstijl 

Wij kozen voor de naam HelioTec. De naam is opgebouwd uit twee delen. Enerzijds Helio, van het Griekse  Helios. Dit is in de Griekse mythologie de zonnegod. Hiermee verwijzen we naar de zon die nodig is voor  zonnepanelen.  Het tweede deel in de naam is Tec, dit is een verkorting van het woord technology.  Hiermee tonen we aan dat we technisch sterke innovatieve producten aanbieden van een goede kwaliteit.    De naam die we gekozen hebben is ook origineel in België. Dit hebben we nagekeken op de federale  overheidssite van economie. Om deze te beschermen zouden we de volgende stappen kunnen  ondernemen. De handelsnaam deponeren bij het Benelux‐Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE),  de officiële instantie voor het registreren van merken in de Benelux. Dit heeft een standaard kostprijs van €  240,00. Deze procedure zal ongeveer 4 maand in beslag nemen. De merkregistratie is 10 jaar geldig.    Voor het logo kozen we voor een strakke weergave, heel sober maar toch heel krachtig, net zoals ons  bedrijf. Links van het logo ziet men het belangrijkste element voor ons bedrijf, de zon zelf. Samen met de  zon gaan we een betere toekomst tegemoet door duurzaam te leven. Daarom is er een lijn die van de zon  komt en onder ons logo staat. Hierdoor ondersteunt de zon ons om ons doel te bereiken. Dat is  samenwerken naar duurzame energie voor een betere wereld.    Wij kozen ervoor om ons logo volledig in het blauw te maken want blauw staat voor koelte en geloof in  onszelf en anderen. Blauw is ook de kleur van de hemel waar goden en godinnen zoals de zonnegod Helios  verblijven.    Onze slogan is ‘Energize Your Future’. De zon is een energiebron die er altijd zal zijn. Je bent er dus zeker  van dat je ook in de toekomst steeds energie zal hebben door onze zonnepanelen aan te kopen.     

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

9


1.2

Missie en doelstellingen 

Voor deze opdracht moesten we naar het mission statement van andere bedrijven gaan kijken. Hieruit  moesten we afleiden wat de belangrijke elementen in een mission statement zijn en zo een eigen mission  statement vormen voor HelioTec. 

10

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


Naam bedrijf  

Belangrijkste componenten  mission  statement 

Bedrijf 1 

Bedrijf 2 

Bedrijf 3 

Bedrijf 4 

Soleco

Ecostream

Twinergy Suntile 

Bekaert

        

GIP

Bij Soleco geloven  ze in een groenere  toekomst.  Met zonnepaneel  installaties geven  ze de  consumenten  meer koopkracht  en ondersteunen  ze ondernemers in  hun groei op lange  termijn. 

Op Ecostream zijn ze ervan overtuigd dat zonne-energie systemen een schone, duurzame en kosteneffectieve oplossing zijn voor de stijgende energiekosten. Als onderdeel van Eneco, profiteert Ecostream van de schaal en gemeenschappelijk e inzet voor duurzame energie. 

Het grootste  installatie bedrijf  worden voor  duurzame energie  voor particulieren  De komende 3 jaar  willen ze zich  concentreren op  PV‐installaties 

  Ze hebben  waterdichte  onderhoudscontra cten en blijven  innoveren in  nieuwe  technologieën en  producten die  complementair  zijn voor de  eigenaars van  zonnepanelen. 

Eneco’s doel is om een volledige duurzame energievoorziening te hebben tegen 2030.

Toegepaste bedrijfseconomie   

Bedrijf 5  American elements  

Bekaert wil een  duurzame en  winstgevende  groei bereiken,  op een  professionele en  verantwoordelijk e manier 

                

Wereldleider zijn in de  toepassing van  de materiële  wetenschap  Een bron zijn  van  academisch‐  en  bedrijfsonderz oek,  vooruitgang  en de  ontwikkeling  van nieuwe  producten 

Ze willen herkend  worden als  wereldleider in  hun bedrijfstak,  door hun klanten  innovatieve  producten en  diensten af te  leveren van een  hoge kwaliteit 

Het geven van  technische  ondersteuning  en bieden van  geproduceerd e goederen  aan hun  klanten 

11


Slagzin

Green Energy 

/

Logo

Bron

http://www.soleco.be/nl/o http://www.ecostream.com/ ver‐soleco about‐ecostream/about‐   ecostream/vision‐mission‐a‐ strategy   

uw partner in zonne‐ energie 

better together 

the world’s manufacturer of engineered & advanced materials

http://www.twinergy.be/? q=node/44

http://www.bekaert.com /en/About%20us/Bekaert %20way/Vision%20missio n%20and%20beliefs.aspx

http://www.american elements.com/usoper. html 

 

12

Toegepaste bedrijfseconomie 

 

GIP


Heliotec wil een toonaangevende producent van fotovoltaïsche zonnepanelen zijn. Om de time‐ to‐ market  kort te houden is voor een overname geopteerd. Om de groei te waarborgen kan de productiecapaciteit op  de hoofdsite uitgebreid worden.  Heliotec levert voornamelijk aan distributeurs en installateurs in een B‐2‐B model. Om zijn distributiekanaal  optimaal te ondersteunen, biedt Heliotec een reeks exclusieve verkoopondersteunende middelen,  waaronder zonnestudies en ROI (return on investment) tools.  Heliotec speelt in op de noodzaak voor een groen alternatief voor de problematische kernenergie door  maximaal gebruik te maken van sociale media. Op deze manier kunnen we tegen een minimale  marketingkost voor de nodige naambekendheid (name branding) zorgen en zo jonge milieubewuste  gezinnen aan te spreken. Ook als ze nog niet bij een distributeur zijn geweest. 

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

13


1.3

Financiering

1.3.1

Groot bank Belfius 

We zijn naar het bankkantoor van Belfius in Mechelen geweest met de vraag hoe we de volgende  kapitaalgoederen best kunnen financieren:     Gebouwen: € 1 000 000,00    Computers: € 3 000,00    Machines: € 100 000,00    Onze voorbereide vragenlijst was:    Is er een minimum/ maximum te ontlenen bedrag?    Aflossingswijze(termijn)?    Lineair, degressief?    Rente?(vast of variabel)    Extra kosten?    De bankier zei dat wanneer we een krediet willen aangaan dat we een financieel plan moeten opgesteld  hebben en dit bij hebben. Zij hebben dan extra informatie en kunnen hieruit afleiden welke kredietvorm  het beste lijkt voor onze onderneming. Tevens blijkt uit dit financieel plan of er voldoende  terugbetalingscapaciteit aanwezig is om de kredietlasten aan te gaan. Zij zullen dan beslissen of de lening  wordt toegekend of niet. Verder adviseerde hij ons om door middel van een checklist alles na te gaan als  we een financiering aanvragen. Deze is te vinden in de bijlage.     Onze eerste lening is voor het gebouw van € 1 000 000,00. Aangezien het om vastgoed gaat is dit een  onroerend krediet. De bankier raadde ons aan om een investeringskrediet te nemen. Dit is een krediet om  grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste activa. Het minimum bedrag  luidt € 75 000,01 en het maximum bedrag is € 22 500 000,00. De bankier adviseerde ons om eerder een  vaste rentevoet te opteren dan een variabele rentevoet aangezien de rentevoet momenteel relatief laag  staat.    We kunnen beter een constante of lineaire afbetaling nemen aangezien het om een groot bedrag gaat. Bij  een constante terugbetaling blijven de periodieke terugbetalingen gelijk tijdens de volledige looptijd. Elke  terugbetaling bestaat uit een deel interesten en een kapitaalsaflossing. Als waarborg geldt hier een  persoonlijke waarborg. Men adviseerde ons om eventueel beroep te doen op het Vlaams waarborgfonds.  Dit is een fonds dat alleen voor KMO’s beschikbaar is en deze kan tot 75 % van de lening waarborgen. Het  participatiefonds is een federale kredietinstelling met als doelstelling het bevorderen van het zelfstandig  ondernemerschap. Het verstrekt achterstallige leningen tegen interessante voorwaarde aan starters en  KMO’s.  14 

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


Er zijn extra kosten wanneer je deze lening aangaat:    Dossiers kosten bedragen € 650,00. Maar als starter of wanneer je net een overname hebt gedaan ben je  hiervan vrijgesteld;    Beheerskosten zijn betaalbaar per kwartaal en bedragen € 12,00.    De bank heeft voor ons een simulatie gemaakt zodat we een overzicht hebben van de bedragen, en een  idee hebben van wat dit ons zou kosten. Deze aflossing is te vinden in de bijlage. De termijn van de lening is  180 maanden of 15 jaar. De aflossing bedraagt € 7 680,63 per maand, dit is een constante terugbetaling  met een rentevoet van 4,56 %. De totale interest die we moeten betalen is € 382 514,15. Wanneer we de  kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een  wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen kapitaal.     Onze tweede lening zijn voor de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100 000,00. We  gebruiken dezelfde type lening, namelijk het investeringskrediet. De totale duur van dit krediet is 60  maanden met een aflossing van € 1 799,98 en dit is maandelijks te betalen. De rentevoet bedraagt 3,07 %.  De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is € 7 998,89.    Onze derde lening zijn onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3 000,00. Ditmaal  gebruiken we een ander type financiering. De Belfius Business Credit leek voor ons geschikt. Dit is een  lening dat gebruikt wordt voor kleinere investeringen met een maximaal bedrag van € 75 000,00 en  minimum € 2 500,00. Ditmaal zijn er geen extra beheerkosten maar er kunnen wel eventuele dossierkosten  zijn bij het verlenen van de lening.    Opnieuw heeft de bank voor ons een simulatie van de aflossing gemaakt. De duur van het krediet is 12  maanden en we betalen maandelijks € 254,05 af. De rentevoet bedraagt dit keer 2,98 % en is vast omdat de  rente op dit moment laag staat tegenover vorige jaren. We gebruiken een constante terugbetalingswijze.  De totale interest die we gaan moeten betalen op het geleend bedrag bedraagt € 48,64. Wanneer we de  kredietovereenkomst vervroegd afbreken, ofwel geheel, ofwel gedeeltelijk betalen we een  wederbeleggingsvergoeding van 1,8 % op het niet opgenomen kapitaal.                                 

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

15


1.3.2

Klein bank BKCP 

De andere bank die we gecontacteerd hebben is BKCP hier vroegen we ook hoe we onze kapitaalgoederen  het best konden financieren:    Gebouwen: € 1 000 000,00    Computers: € 3 000,00    Machines: € 100 000,00     De voorbereide vragen lijst was ook hier dezelfde:    Is er een minimum/ maximum bedrag?    Aflossingswijze(termijn)?    Lineair, degressief?    Rente?(vast of variabel)    Extra kosten?    Voor het gebouw, dat een kostprijs van € 1 000 000,00 heeft raadde BKCP ons aan om de BKCP Flex Line te  nemen. Ook hier gaat het om grote investeringen op middellange of lange termijn te financieren in vaste  activa. Het minimum bedrag bedraagt € 125 000,00 en het maximum bedrag is € 22 500 000,00 . Wanneer  het aangewende bedrag hoger is dan € 75 000,00 raad BKCP aan om een vlottende rente te nemen die  wekelijks wordt herzien. Dit is tegenstrijdig met wat Belfius ons aanraadde, zij zeiden dat we een vaste  rentevoet moesten nemen.    BKCP rekent extra kosten wanneer we deze lening aangaan:    Dossier kosten: Wanneer het krediet kleiner is dan € 250 000,00, dan worden er dossier kosten van €  250,00 gevraagd. Wanneer dit groter is dan € 250 000,00 wordt er € 500,00 dossiers kost aangerekend.    Ook hier bedraagt de looptijd van de lening is 180 maanden. Normaal raden ze ons dus een variabele  rentevoet aan, maar aangezien we geen afspraak hebben gemaakt bij de bank, hebben ze de lening  berekent met een constante aflossing met een JKP van 4,35% . De aflossing bedraagt € 7 527,85 per maand.  De totale interest die we moeten betalen is € 355 013,00.         Onze tweede lening zijn de machines die we gaan aankopen aan een bedrag van € 100 000,00. Ook  hiervoor wordt de BKCP Flex line lening gebruikt en hebben ze een constante afbetaling toegepast. De  totale duur van dit krediet is 60 maanden met een aflossing van € 1 812,38 en dit is maandelijks terug te  betalen. De rentevoet bedraagt 3,40 %. De totale interest die we moeten betalen over deze 60 maanden is  € 8 742,80.           

16

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


Onze derde lening zijn voor onze computers die we gaan financieren voor een bedrag van € 3 000,00. Ook  bij BKCP hebben ze hiervoor een aangepaste financiering, beroepsfinanciering genoemd. Dit is hun lening  voor kleinere investeringen. De lening zal een duur van 12 maanden hebben, het jaarlijks kostenpercentage  bedraagt 3,25%. Maandelijks zullen we € 254,35 moeten aflossen tegen een constante afbetaling. Extra  kosten zijn hier niet van toepassing.    De bank heeft geen persoonlijke simulatie voor ons gemaakt omdat we niet naar hun kantoor zijn geweest,  ze hebben daarom ook geen aflossingstabellen naar ons doorgestuurd.   

GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

17


1.4

18

Bedrijfsvoorstelling (mini AV)  

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

19


20

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

21


22

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


1.5

Facturatie in BOB 

  GIP 

Toegepaste bedrijfseconomie 

23


24

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

25


26

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

27


28

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

29


30

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


GIP

Toegepaste bedrijfseconomie 

31


32

Toegepaste bedrijfseconomie 

GIP


2

Toegepaste informatica 

2.1

Ontwerp database oudleerlingen 

Deze database hebben we moeten opschonen op vraag van de directie. Dit moest gebeuren omdat hij  nogal verouderd was.   

 

GIP

Toegepaste informatica 

33


2.2

Ontwerp database webstie 

Dit is de database die we voor onze website gebruiken. Ze wordt toegepast bij de aanvraag van online  offertes op de website.   

34

Toegepaste informatica 

GIP


3

Frans

3.1

La mission d’ entreprise 

Heliotec veut être un important fabricant de panneaux solaires photovoltaïques. Pour garder le ‘time‐to‐ market’ aussi court que possible, nous avons opté pour une reprise. Pour assurer la croissance, nous  pouvons augmenter la capacité de production sur le site principal.    Heliotec approvisionne essentiellement les distributeurs et les installateurs dans un modèle B2B. Pour  soutenir le canal de distribution de façon optimale, Heliotec offre une gamme exclusive de ressources de  soutien, y compris des études solaires et des outils de ROI (retour sur investissement).  Heliotec répond à la nécessité d'une alternative écologique au lieu d'utiliser l'énergie nucléaire  problématique.    Nous utilisons les médias sociaux afin que nous puissions maintenir nos coûts de marketing aussi bas que  possible, tout en obtenant la réputation nécessaire (l'image de marque). Nous utilisons cette stratégie pour  nous adresser aux familles qui pensent à l’environnement, même si elles n'ont pas encore pris contact avec  un distributeur.     

GIP

Frans

35


3.2

L’ offre d’ emploi 

Ouvrier de production panneaux solaires   

Introduction   Heliotec est une entreprise belge spécialisée dans la production des panneaux solaires. Nous sommes  nouveaux au marché et nous cherchons des ouvriers enthousiastes qui nous aident avec le développement  de l’entreprise.    Description    Heliotec recherche des ouvriers de production pour travailler dans le département de panneaux solaires.  Vous êtes responsable de l'entretien et la réparation d’installations électriques dans le domaine des  panneaux solaires.    Profil     vous êtes orienté solution et faites preuve d'initiative;   vous êtes capable de gérer les priorités et faites preuve de logique dans la réalisation des tâches;   vous faites face au stress;   vous avez plusieurs années d'expérience dans les installations électriques;   vous avez une bonne connaissance de l'électricité;   vous travaillez avec exactitude et ponctualité;   vous avez un bon esprit d'équipe;   vous êtes dynamique, positif et responsable.    Offre    Un contrat fixe. Le salaire que vous recevez est discuté dans l'interview.    Coordonnées    Intéressé(e)? Contactez le directeur du personnel pour solliciter pour cette fonction!    Elias De Mesmaeker  eliasdemesmaeker@heliotec.be     

36

Frans

GIP


3.3

Discussion la meilleure affiche 

GIP 

Frans

37


38

Frans

GIP


4

Engels

4.1

Job ad 

GIP

Engels

39


40

Engels

GIP


4.2

Mission statement 

Heliotec wants to be a prominent producer of photovoltaic solar panels. To keep the time‐ to‐ market as  short as possible we have chosen for a takeover. To be certain of growth there is a possibility to expand the  main production site.    Heliotec mainly delivers to distributors and installers in a B‐2‐B model. To support his distribution channel  optimally, Heliotec offers a series of exclusive sales supporting resources. For example solar studies and ROI  (return on investment) tools.    Heliotec anticipates on the need for a green alternative instead of using the problematic nuclear energy.  We do this by using social media, so we can keep our marketing costs as low as possible and still create the  necessary name awareness. In this way we also address young green‐minded families even if they haven’t  been to a distributor.     

GIP

Engels

41


4.3

Presentation of the company 

Go to 1.4 bedrijfsvoorstelling (mini AV) 

42

Engels

GIP


Besluit   Door deze GIP te maken heb ik doorheen het schooljaar veel dingen bijgeleerd die je bij gewone lessen niet  zou oppikken in je laatste jaar. Een belangrijk element is het leren samenwerken in een groep, je leert hoe  je mensen kan overtuigen van jouw idee en hoe je op een gepaste manier je eigen mening formuleert. Bij  de specifieke taken leer je dan weer dingen bij die je anders niet was tegengekomen, zoals het berekenen  van ratio’s in de functie van financieel directeur.    Aan de andere kant is het verdelen van de taken over een groep ook een nadeel want je mist wel een deel  van wat de anderen leren in hun functie.    De GIP was vast en zeker ook een goede voorbereiding op de mijn hogere studies, op deze manier leerde ik  al hoe grote taken aan te pakken.    De vele uren die ik in deze GIP heb gestoken lonen achteraf gezien wel, het is een unieke ervaring waarin ik  op een andere manier dingen heb bijgeleerd. 

 

GIPGroepsodrachtenNiels  

Niels Aerts Sint- Ursula- Instituut 2013-2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you