Page 1

Bio gas Plus Workshop I: Digestaat verwerking

Nu verkrijgbaar:

Pasteuriseren & drogen van digestaat Symposium Groen Gas 2012 ‘Innovatieve technieken voor biogas en groen gas’ 14 december 2012

experts in biogas en droging


Bio gas Plus Biogas Plus • Expert op het gebied van het produceren van hoogwaardig biogas op een continue basis tegen de laagst mogelijke kosten • • • • •

Engineering Bouw / verbouw biogasinstallaties Drooginstallaties Pompsystemen Pasteurisatie

• Advisering biologische procesvoering • Additieven (optimaliseren) vergistingsproces • Ontwikkeling biogasprojecten (vergunning,haalbaarheid etc.)

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

Compact Plus速 biogasinstallatie, Lierop, 600 kW

experts in biogas en droging


Bio gas Plus Nu verkrijgbaar: pasteuriseren & drogen • Hygiënisatie d.m.v. pasteurisatie: – 1 uur > 70°C – Exportwaardig maken van digestaat • Drogen van digestaat: – Verdampen van water – Reduceren van opslag- en transportkosten – Creëren van een hoogwaardig (mest)product

• Warmtebron is vereist ….

experts in biogas en droging


Bio gas Plus Pasteurisatie • In het kader van EG Verordening nr. 1069/2009 (dierlijke bijproducten) is hygiëniseren van het digestaat verplicht • Tijdens het pasteuriseren wordt het digestaat gedurende minimaal 60 minuten verwarmd tot een temperatuur van meer dan 70°C

• Na pasteurisatie is het digestaat exportwaardig • Alternatief …. valideren ….. risico ?

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

Pasteurisatie experts in biogas en droging


Bio gas Plus Eisen aan pasteurisatie • De EU stelt een aantal eisen aan installaties: – Logging (administratie) – Dubbele geijkte temperatuurmeters – Maximale deeltjesgrootte < 12 mm – Controle analyses op Entero / E.coli en Salmonella

experts in biogas en droging


experts in biogas en droging


Bio gas Plus Pasteurisatie Biogas Plus • • • •

Modulair systeem, tanks van 15m3 Batchgewijs pasteuriseren Cyclustijd 2,5 uur Warmteverbruik 43,6 kWh (157 MJ) per ton digestaat (38°C - 72°) Capaciteit:

Aantal tanks

Ton per dag

Ton per jaar

1

90

30.000

2

180

60.000

3

225

75.000

experts in biogas en droging


Bio gas Plus Compact Plus® drooginstallatie • Drooginstallatie voor het drogen van allerlei vloeibare, (steek)vaste producten zoals bijvoorbeeld – Mest – Digestaat – Dikke fractie – Mais – Slib – Hout(chips) – Overig

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

experts in biogas en droging

Indikker


Bio gas Plus Indikker: vloeistof indikken 3.

2.

4.

1.

experts in biogas en droging

1. Drijfmest/digestaat/dunne fractie wordt in de indikker gepompt 2. De droogbanden draaien continu langzaam rond en nemen steeds een dun laagje mest mee 3. De lucht wordt aan de zijkant door de indikker geblazen, gaat vervolgens door de banden (waar het vocht opneemt). De natte lucht wordt tussen de banden naar boven toe afgevoerd 4. De vulstand van de indikker wordt gemeten, zodra de mest voldoende is ingedikt (het vloeistofniveau is gezakt) wordt de ingedikte mest weggepompt


Bio gas Plus

Drooginstallatie experts in biogas en droging


Bio gas Plus Droger: (steek)vast product drogen 1. 2. 3. Dikke fractie

Separator

4.

Dosering 1.

2.

De dikke fractie wordt op de bovenste droogband gedoseerd Een verdeelschroef verdeelt de fractie over de volle breedte van de droogband De droogband gaat draaien, de bovenste droogband laat het product vallen op de onderste droogband Aan het einde van de onderste droogband wordt de droge stof gemeten, is het product droog genoeg, dan wordt het gedroogd product afgevoerd; is het product nog te nat, dan wacht de installatie een x aantal minuten om nogmaals te meten Droogband 1

Dunne fractie

Meting droge 4. stof

3. Droogband 2

Transportband Mest/digestaat

Gedroogd materiaal

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

Drooginstallatie experts in biogas en droging


Bio gas Plus 1.

Droger: vloeistof drogen

2. 3. 4.

5. Digestaat

2. Dosering 1.

Het gedroogde product wordt op de drooginstallatie gedoseerd Digestaat wordt bij het gedroogde product gedoseerd en gemengd Een verdeelschroef verdeelt het mengsel over de volle breedte van de droogband De droogband gaat draaien, de bovenste droogband laat het product vallen op de onderste droogband Aan het einde van de onderste droogband wordt de droge stof gemeten, is het product droog genoeg, dan wordt het gedroogd product afgevoerd; is het product nog te nat, dan wacht de installatie een x aantal minuten om nogmaals te meten 3. Droogband 1

Gedroogd product

Meting droge 5. stof

4. Droogband 2

Transportband Gedroogd materiaal

experts in biogas en droging


Bio gas Plus Mogelijkheden drooginstallatie Digestaat/ drijfmest

Compact Plus® Indikker

Compact Plus® Indikker

Brij ±12-16% d.s.

Brij ±12-16% d.s.

Dunne fractie ±3-6% d.s.

Dikke fractie ±20-30% d.s.

Compact Plus® Droger

Compact Plus® Indikker

Compact Plus® Droger

Compact Plus® Droger

Gedroogd product ±75-95% d.s.

Brij ±12-16% d.s.

Gedroogd product ±75-95% d.s.

Gedroogd product ±75-95% d.s.

experts in biogas en droging

Scheider


Bio gas Plus Compact Plus® drooginstallatie – Best in class • Installatie wordt gestuurd op basis van % droge stof in het eindproduct • Voordelen: – Product wordt niet te droog afgevoerd (inefficiënt drogen) – Product wordt niet te nat afgevoerd (risico op verstopping & broei in eindopslag) • Optimale droogcapaciteit

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

Gedroogd digestaat

experts in biogas en droging


Bio gas Plus

experts in biogas en droging

Compact Plus速 biogas installatie

3.3-BiogasPlus-Pasteuriseren-en-drogen-van-digestaat  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you