Page 1

Digestaatverwerking (stand van zaken)

Gijs van Selm 14 december 2012


Wat doet Waterstromen? • Industrieel afvalwater zuiveren • Ontwerpen, bouwen en exploiteren van afvalwaterzuiveringen • Innovatieve en duurzame technieken (biogas, biogasteruglevering aan de klant, anammox, struviet, vergisting van reststromen, waterhergebruik, energiebesparing, luchtbehandeling) • Langlopende contracten • Samenwerken/synergie


Waterstromen B.V. •

Vier productielocaties: – – – –

• • • •

Olburgen Lomm Lichtenvoorde Dongen

Industriële vergisting in Lichtenvoorde Kantoor in Lochem Aandelen zijn 100 % van WRIJ Ontzorgt bedrijven van hun waterzuivering


Lichtenvoorde


Lichtenvoorde: • Afvalwater van Leerlooierij Koninklijke Hulshof • Biologische afvalwaterbehandeling (o.a. biogas, anammox) • BIR (Biologisch Industriële Reststoffenverwerking) samen met GMB BioEnergie. 40.000 ton industriële vergister • 300 + 340 kW gasmotor (uitbreiding in 2013 met 600 kW) • Slibretentie met ontwateringsband: dikke fractie retour in vergister, dunne fractie in awzi • Digestaat indikken en afvoeren naar compostering


Olburgen


Olburgen: • • • • •

Afvalwater van Aviko in Steenderen Biogas (UASB), Struviet, anammox Gasmotor 630 kW Biogas teruglevering naar Aviko Sterke synergie met WRIJ en Aviko (warmtenet, uitwisseling afvalstromen)


UASB Korrelslib

Struviet

Anammox


Dongen


Dongen: • • • •

Afvalwater van leerlooierij ECCO Biogas uit bijproducten (lijmvlees) in vergister Biogasontzwaveling teruglevering aan ECCO Opties: grondstoffen terugwinnen


Lomm


Lomm: • • • • • •

Afvalwater van Aviko Lomm (op terrein Aviko) Biogas, struviet, nitrificatie/denitrificatie Biogas na ontzwaveling terug naar Aviko Waterhergebruik Tarragronddepot Opties: zetmeel (restproduct)


Toekomst?? 1. Struviet verwaarden 2. (kleinschalige) Mestverwerking 3. Slib raffinage (grondstoffenfabriek)


Project, Struviet verwaarden: • •

Doel is het maken van een product met afzet buiten Nederlandse landbouw (optimaliseren huidige struviet winning) Restwarmte is beschikbaar


Project kleinschalige mestverwerking • • • • • •

Korte afstanden Geen covergisting Gebruik restwarmte Combi met waterzuivering Produceren product (kunstmest) herhalingspotentieel


Slib raffinage • • •

Samenwerken met waterschappen (grondstoffenfabriek) Gebruik restwarmte Combinatie met waterzuivering

3.2-Presentatie-Waterstromen_-Digestaat-stand-van-zaken  
Advertisement