Page 1

gezond voor elke organisatie!


“Als je eet, eet dan. Als je leest, lees dan. Doe wat je moet doen.” Sahn

Een bijzonder jaar Met gepaste trots bieden wij u onze eerste nieuwsbrief aan. Onze ambitie is u tweemaal per jaar kort en krachtig te informeren over ontwikkelingen die ons betreffen en waar we betrokken bij zijn. Het oprichtingsjaar 2007 heeft zich ontpopt als een bijzonder jaar. ‘Bijzonder’ omdat onze plannen werkelijkheid zijn geworden. De gezamenlijke drive heeft geresulteerd in resultaten waar we trots op zijn. De eerste maanden van 2008 duiden erop dat ook dit jaar bijzonder gaat worden. Repart is bezig met aansprekende activiteiten: een onderzoek naar verbetermogelijkheden in de keten van acute zorg, managementontwikkeling, verzuimreductie, optimalisatie van bedrijfsprocessen en de inrichting van enkele P&O afdelingen. In deze eerste nieuwsbrief stellen onze collega’s zich aan u voor als het Hart van Repart, stippen we één van onze kernwaarden aan, kijken we vooruit naar de toekomst en komt één van onze klanten aan het woord. Arjen Mol en Michel Lamtink

2.

introductie


“Wat doen we met de concurrentiestrijd, als blijkt dat we allemaal uniek zijn?” Loesje

Cindy Schilder Als persoon is Cindy te omschrijven als communicatief sterk en accuraat. Cindy hanteert een professionele werkwijze, waarbij het plezier niet uit het oog verloren wordt. Haar motto is: Resultaten bereik je door samen te werken. Ellen Modderkolk Gedreven, resultaatgericht en no-nonsense. Dat typeert Ellen. Zij heeft een passie voor organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen. Volgens Ellen is in veranderingsprocessen het voorbeeldgedrag even belangrijk als de communicatie. Zij vat dit samen onder de noemer ‘walk your talk’. Rob Stegehuis “Het huidige gedrag is de beste voorspeller voor de toekomst”. Dat huidige gedrag typeert zich door een gedreven en positieve instelling met sterke communicatieve vaardigheden. Rob is momenteel bezig met zijn afstuderen gericht op leiderschap in de accountancy en treedt na zijn afstuderen bij Repart in dienst. Karen Bruigom Karen is het aanspreekpunt voor onze klanten en voor onszelf. Met haar helikopterview houdt ze alles in de gaten om goed te kunnen organiseren. Ze is dienstverlenend, accuraat en toegankelijk. Karen is een belangrijke schakel in onze professionaliseringsslag; met een goede samenwerking en afstemming kun je meer bereiken.

3. hart van Repart


“Als je naar een ander wijst, wijzen nog steeds drie vingers naar jezelf.” Michel Lamtink

Discipline De kernwaarden van Repart – discipline, passie & plezier, willen winnen, authenticiteit, betrokkenheid en resultaatgerichtheid – maken ons tot wie we zijn. Deze kernwaarden zijn niet enkel interne randvoorwaarden om als team te excelleren, maar hebben tevens een absolute meerwaarde voor onze klanten. We lichten graag toe hoe onze gezamenlijke inborst zich vertaalt naar de praktijk. In deze eerste nieuwsbrief leggen we de kernwaarde discipline aan u voor. Discipline “Wij zien in alles onze eigen verantwoordelijkheid. We doen wat we moeten doen, zonder onszelf te verliezen in de waan van alledag. Wij blijven scherp gericht op de toekomst en toetsen continu of dat wat we doen het juiste is. We zijn altijd goed voorbereid en werken hard. Dit draagt er toe bij dat wij uw verwachtingen overtreffen.”

4. discipline


“Je hoeft niet snel te zijn, als je maar op tijd vertrekt.� Johan Cruijff

Toekomstbeeld Repart heeft de expliciete ambitie om te groeien. In de komende zeven jaren wil Repart groeien tot een toonaangevend organisatie adviesbureau met circa 20 professionals. Toonaangevend op het gebied van managementontwikkeling, ontwikkeling van P&O en organisatiestructurering en –besturing. De samenstelling van het Hart van Repart is cruciaal voor de toekomst van Repart. Daarom zijn we altijd op zoek naar mensen die authentiek en toegankelijk zijn. Professionals die inzien hoe belangrijk zelfkennis is. Door een team samen te stellen met betrokken mensen die plezier hebben in hun vak en graag relaties onderhouden met hun klanten ziet Repart de toekomst positief tegemoet. Daarnaast vindt er een intern ontwikkeltraject plaats. Om toonaangevend te zijn en te blijven ziet Repart het belang van investeren in haar mensen in. Tijdens dit ontwikkeltraject willen we nog beter worden in wat we doen en onze kennis met elkaar delen. En daar bent u bij gebaat.

5. toekomst


“Repart heeft laten zien heel goed te begrijpen waar onze behoefte lag.” Leen van Stappen

Klant: Countus Accountants & Adviseurs Alle activiteiten binnen Countus op het gebied van salarisadministratie en eerstelijns personeelsadvies zijn in 2007 samengebracht in de businessunit Personeelsmanagement. Opdracht aan Repart: werk aan teambuilding en een gemeenschappelijk referentiekader bij de teamleiders en ondersteun bij het opstellen van het businessplan voor 2008”. Een interactieve tweedaagse bijeenkomst, volgend op een gedegen voorbereiding, heeft geleid tot een ambitieus businessplan. Deze is uitgewerkt naar een concreet activiteitenplan per kwartaal, waardoor uitvoering eenvoudig te monitoren is. Opdrachtgever Leen van Stappen over de samenwerking: “In een heel beperkte tijd is, met ondersteuning van Repart, een gedragen en heel werkbaar businessplan gebouwd. Dat is zeker bijzonder voor een groep die nog niet heel lang samenwerkt. Het resultaat biedt een goede handleiding in de oriëntatie van onze business unit. Repart heeft laten zien heel goed te begrijpen waar onze behoefte lag en heeft op een plezierige wijze de zaken opgepakt.”

6. uit de praktijk


Repart Newsletter  

newsletter

Advertisement