__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 2

Pozwalamy sobie zauważyć, że gospodarka łowiecka w Polsce powinna być w większym stopniu oparta na wynikach badań naukowych, co pozwoli na skuteczną ochronę i racjonalne użytkowanie populacji zwierząt łownych. Dostrzegamy potrzebę kontroli i ewentualnej regulacji populacji łosia w Polsce. Warunkiem koniecznym jest jednak racjonalne podejście wykorzystujące wyniki badań naukowych i ich wdrożenie w długoterminowej perspektywie działań. W imieniu Komitetu Ekologii PAN, z wyrazami głębokiego szacunku,

(prof. dr hab. Jan R.E. Taylor Przewodniczący Komitetu)

Profile for Niech Żyją

Stanowisko Komitetu Ekologii PAN ws. odstrzału łosia  

Stanowisko Komitetu Ekologii PAN ws. odstrzału łosia  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded