Page 1

Polskie Radio SA Program 1 Pan Kamil Dąbrowa Dyrektor – Redaktor Naczelny kamil.dabrowa@polskieradio.pl

25 marca 2013 Szanowny Panie Dyrektorze, Koalicja organizacji pozarządowych Niech żyją! oraz osoby niżej podpisane pragną odnieść się do wyemitowanego na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia w dniu 21 marca 2014 roku specjalnego wydania audycji „Cztery Pory Roku” z okazji Międzynarodowego Dnia Lasu oraz prezentowanych tam poglądów w zakresie myślistwa i ptaków drapieżnych. Trudno jest być obojętnym wobec głoszenia przez red. Małgorzatę Raduchę poglądu, że ptaki drapieżne są szkodnikami, a „jastrzębie są zmorą i zgodnie z logiką należy je tępić”. Ta wypowiedź nosi znamiona nakłaniania do popełnienia przestępstwa. Umyślne zabicie takiego ptaka jest bowiem kwalifikowane jako przestępstwo zgodnie z przepisami kodeksu karnego. Niewątpliwie jest to także nawoływanie do łamania szeregu innych przepisów polskiego prawa, m.in. artykułu 52 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r, poz. 627, z późn. zm.) oraz artykułu 35 Ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. 2013, poz. 865). Wszystkie ptaki, które w potocznym języku określa się jako drapieżne są w naszym kraju objęte ochroną ścisłą. Prezentowanie takich postaw i poglądów na antenie publicznego nadawcy oceniamy jako nieprofesjonalne, niekompetentne i nieodpowiedzialne. Mówienie o konieczności tępienia ptaków drapieżnych jest XIX-wiecznym archaizmem, który zupełnie nie przystaje do obecnego stanu wiedzy o przyrodzie. Ptaki te spełniają niezwykle ważną rolę w ekosystemie, a przede wszystkim są „pożyteczne”, także z ludzkiego punktu widzenia. We wszystkich krajach Europy mamy do czynienia z głębokim kryzysem różnorodności przyrodniczej, a działania na rzecz zahamowania spadku bioróżnorodności są jednym z priorytetów Unii Europejskiej oraz polskiego rządu. Wiele gatunków ptaków szponiastych doprowadzono w ubiegłym stuleciu na skraj wyginięcia na skutek chemizacji rolnictwa, niszczenia siedlisk, ale także celowego tępienia. Uważamy, że publiczny nadawca taki jak Polskie Radio winien stać na straży naszego dziedzictwa narodowego, do którego niewątpliwie zalicza się przyroda.


Chcemy, aby Polskie Radio przede wszystkim promowało postawy mające na celu ochronę środowiska, w tym dzikiej przyrody, zamiast zachęcania do jej niszczenia. Uważamy ponadto za naganne promowanie terenów będących własnością ogólnospołeczną, a jedynie zarządzanych przez Lasy Państwowe, jako obszarów łowieckich. Promowanie myślistwa jako hobby, czy formy rekreacji jest co najmniej niewłaściwe. To zajęcie nieetyczne i okrutne, szkodliwe dla przyrody i z pewnością nie zasługujące na promocję w mediach publicznych, zwłaszcza, że dotyczy wąskiego kręgu społecznego (poluje zaledwie jeden na 400 Polaków). Powoływanie się w tym wypadku na tradycję, czy też pewne kanony kulturowe pokazuje brak kompetencji oraz brak argumentów prawdziwie merytorycznych, przyrodniczych. Nawet, jeśli uznacie Państwo, iż list niniejszy nie spełnia wszystkich formalnych warunków prośby o sprostowanie, spodziewamy się, iż w dążeniu do utrzymania wysokiego poziomu dziennikarstwa na antenie Radiowej Jedynki adekwatne sprostowanie zostanie przez Państwa opublikowane. Z wyrazami szacunku, Arkadiusz Glaas w imieniu koalicji Niech Żyją!: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva! Ptaki Polskie Greenpeace Polska Klub Gaja Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba Towarzystwo Ochrony Krajobrazu Fundacja Albatros Ośrodek Ekologiczny Źródła Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt Empatia Związek Polskich Fotografów Przyrody Otwarte Klatki Noga w Łapę Fundacja Azyl Szczecińska Inicjatywa na Rzecz Zwierząt Basta Fundacja Dzika Polska Ruch Ekologiczny Świętego Franciszka z Asyżu oraz Kacper Kowalczyk, ornitolog i dziennikarz Marek Pióro, autor bloga Plamka Mazurka Adam Wajrak, dziennikarz prof. dr hab. Maciej Luniak, ornitolog

______________________ Niech Żyją! jest koalicją organizacji pozarządowych, której celem jest doprowadzenie do zakończenia w Polsce polowań na dzikie ptaki. Strzelanie do ptaków nie znajduje żadnego uzasadnienia poza rekreacją i tradycją, jest szkodliwe dla przyrody i środowiska, niezgodne z podstawowymi zasadami i celami łowiectwa określonymi w ustawie prawo łowieckie, a także sprzeczne z ustawą o ochronie przyrody i ustawą o ochronie zwierząt. Kontakt: Arkadiusz Glaas E: niech.zyja@gmail.com T: 12 88 111 04

List koalicji Niech Żyją! do Jedynki Polskiego Radia  
List koalicji Niech Żyją! do Jedynki Polskiego Radia  
Advertisement