Niech Żyją

Niech Żyją

Poland

Działamy na rzecz zakazu polowań na ptaki w Polsce. Jesteśmy koalicją 22 organizacji pozarządowych.

Prosimy o podpisanie naszej petycji do Ministra Środowiska: http://www.petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=8907

Podpis koniecznie trzeba potwierdzić w emailu, który otrzymacie!

Obecnie na liście zwierząt łownych znajduje się 13 gatunków dzikich ptaków:

Krzyżówka, Czernica, Cyraneczka, Głowienka, Łyska, Gęgawa, Gęś Zbożowa, Gęś Białoczelna, Gołąb Grzywacz, Jarząbek, Bażant, Słonka i Kuropatwa.

Niektóre z nich zmniejszyły swoją liczebność w ostatnich latach o 50%. Polowania na ptaki nie służą niczemu poza rekreacją, ale ochrona przyrody musimy mieć pierwszeństwo.

Zapoznaj się z ekspertyzami i źródłami naukowymi, które potwierdzają szkodliwość polowań na ptaki.

www.niechzyja.pl