Page 1

Danilo

MALTA ZA ZIDANJE

RSCM - GRADBENI MATERIALI d.o.o. Žerjav 80, 2393 Črna na Koroškem tel. 02/87-00-131 fax. 02/87-00-135

SESTAVA:

apno, cement, pesek 0/4 mm

PRIPRAVA MALTE:

MALTO ZA ZIDANJE pripravljamo v prostopadnem mešalcu. Na 33 kg pripravljene mešanice dodamo 5,5 - 6 l vode. Mešamo 3 - 6 minut, do popolne homogenizacije zmesi.

UPORABA:

Suha groba MALTA ZA ZIDANJE je malta za zidanje z vsemi vrstami opek in betonskih zidakov.

LASTNOSTI STRJENE MALTE IN TEHNIČNI PODATKI:

Upogibna trdnost Tlačna trdnost Suha prostorninska masa Začetna strižna trdnost Koef. difuzijske upornosti Razred trdnosti

SIST EN 1015-11:2001 SIST EN 1015-11:2001 SIST EN 1015-10:2001 SIST EN 771 SIST EN 1745:2004 SIST EN 998-2:2004

Poraba za 1 cm nanos: Po SIST EN 998-2:2004 je MALTA ZA ZIDANJE uvrščena v skupino G – MALTE ZA ZIDANJE ZA SPLOŠNO UPORABO.

2,1 8,5 2010 0,15 15<µ<35 M5

MPa MPa kg/m3 MPa

2 41 kg/ m

skupina malt G

Podatek o porabi je orientacijski. Poraba je odvisna od vrste izdelka in jo je potrebno predhodno preveriti pri proizvajalcih zidakov.

POSTOPEK VGRADNJE:

MALTA ZA ZIDANJE se nanese na podlago v 1 do 2 cm sloju. Na ta sloj položimo zidake in na zidake ponovno sloj malte, oziroma toliko, kolikor je potrebno za zapolnitev rež med zidaki. Dela je potrebno izvajati v skladu z navodili in gradbenimi normativi. Delamo pri temperaturi nad 5 o C. Slabi vremenski pogoji negativno vplivajo na kvaliteto izvedenih del. med uporabo občasno premešati.

PAKIRANJE:

Plastificirane natron vreče po 33 kg. Vreče (35 kos) so naložene na nevračljivi paleti, prekrite s PE folijo in ovite.

SKLADIŠČENJE:

Hraniti v suhem prostoru

ROK UPORABE:

6 (šest) mesecev

NAVODILA IN OBVESTILA GLEDE VARNOSTI:

Xi

Dražilno

R 36/38 R 43 S2 S 24/25 S 26 S 37

KAKOVOST:

OPOZORILO:

Draži oči in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik s kožo in očmi. Če pride v oči, takoj izprati z obilo. vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerne zaščitne rokavice.

Kakovost MALTE ZA ZIDANJE preverjamo s periodičnimi testiranji v lastnem laboratoriju. Gornji podatki so rezultat poročila o začetnem tipskem preskusu proizvoda, Zavoda za gradbeništvo, ZAG Ljubljana ter naših lastnih ugotovitev in večletnih izkušenj Za škodo, ki nastane z napačno izbiro ali nepravilno uporabo materiala ne prevzemamo nobene odgovornosti. Zadržujemo si pravico do sprememb, ki služijo izboljšavi kakovosti.

CPM 2  
CPM 2  

Malta zazidanje

Advertisement