Page 1

kakovost življenja

Biološke čistilne naprave

Male biološke čistilne naprave za varno prihodnost 100% nepropustno Prvorazredna tehnologija Možnost lastne predelave mulja S sistemom ponikanja

Kakovost ima ime Pošteni Racionalni Odgovorni Sistematični Inovativni Gospodarni Marljivi Atraktivni

čistilne naprave

OČIŠČENO DO POPOLNOSTI Katalog 2010/2011 www.cistilne-naprave.si

čistilne naprave

®


Male čistilne naprave – ugodna rešitev

Dobro je vedeti

Če ste lastnik parcele brez priključka na javno kanalizacijo, niste edini, saj ste v družbi s 85 milijoni državljanov po vsej Evropi. Samo v Nemčiji bo v kratkem nameščenih preko 1,5 milijonov bioloških malih čistilnih naprav. Individualno odstranjevanje odpadnih vod na vaši parceli nudi, v primerjavi z javno kanalizacijo, številne prednosti:

Kdo je odgovoren za dovoljenje? Vodopravno dovoljenje, kot predpogoj za uporabo male čistilne naprave dobite pri pristojnih organih.

Dandanes je nakup male čistilne naprave velikokrat cenovno ugodnejši kot kanalni priključek, še posebej na podeželju. • V prednosti pa ste tudi pri tekočih stroških, ki danes letno znašajo od 60 do 80 € na prebivalca, medtem ko morate za storitve javne kanalizacije v povprečju odšteti 125 €. • Če se odločite za REWATECovo malo čistilno napravo s patentiranim sistemom SKS (sistem blato-kompostiranje), ste lahko v celoti oproščeni stroškov odstranjevanja.

Letna kanalščina na prebivalca v € na prebivalca letno

Biološke čistilne naprave

Nimate priključka na javno kanalizacijo?

140 120

čistilne naprave, ne potrebujete posebnega dovoljenja. • Zagotoviti morate primeren način za odstranjevanje očiščene vode, ali preko napeljave v tekoče vode ali s ponikanjem v tla. Kdo mi svetuje na licu mesta? ProSIGMA je povezana s široko mrežo specializiranih strokovnih partnerjev. Pri nas dobite vse, od prvega svetovanja do strokovne montaže ter vse do rednega vzdrževanja, ponavadi kar na enem mestu. S tem imate eno, ProSIGMA pooblaščeno, kontaktno osebo za vse potrebe vaše male čistilne naprave. Ali lahko z lastno iniciativo zmanjšam stroške? Stroške izgradnje male čistilne naprave lahko zmanjšate z lastno izvedbo gradbenih del, ki niso zahtevna. ProSIGMA vam bo pomagala z nasveti.

100 80 60 40 20 0

Čistilna naprava 8 preb.* Javna kanalizacija * Stroški delovanja in vzdrževanja na primeru male čistilne naprave za 8 prebivalcev, vključno s stroški servisa (2x letno), odvozom blata, elektrike in 15-letnim delovanjem vseh mehanskih delov naprave.

Enostavna vgradnja in montaža Premišljena celostna rešitev Visoka trpežnost, varno delovanje Z REWATEC malo čistilno napravo vam nudimo za vaše potrebe najoptimalnejšo rešitev.!

NOVO Etično trgovanje S pečatom kakovosti „ETHICS IN BUSINESS“ je REWATEC dobil priznanje za vzorno delovanje na področju okolja in socialnem področju. Hkrati je REWATEC zelo dobro ocenjen tudi na področju storitev za kupce.

2

Katere pogoje moram izpolnjevati?

• Če vaše gradbeno dovoljenje, že vključuje vgradnjo male

Voda in snovi, ki ne sodijo v čistilno napravo

• deževnica več kot 5%, • podtalnica, • staljeni sneg, led, • kisline (pH vrednosti pod 6,5) in močni lugi

(pH vred-

nosti nad 8,5), • soli v večjih koncentracijah, • gnojnica, • močni strupi, umetna gnojila, • olja in masti (mineralna olja, jedilna olja, masti !), • topila (bencin, topila za barve,..), • snovi, ki povzročajo močan smrad, • na vodi plavajoči delci ali težji nerazgradljivi delci (odpadki hrane, koruza, solata, krompir, olupki..), • vlažilni robčki, nerazgradljivi papir, • kondomi in damski vložki, • tekstil, • radioaktivne snovi (pr. iz zdravstvenih domov, bolnišnic,...), • vroča voda nad 35°C, • voda iz bazenov in jazucci-jev, • šopi las, • močna barvila , odpadne barve. Navedeno je potrebno upoštevati zato, ker komunalna služba ki mulj čisti, le-tega običajno testira glede vsebnosti nedovoljenih snovi. Če kvaliteta mulja ustreza, se nato odvaža v kompostarne, kjer ga izsušijo v kompost.

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si


ProSIGMA male čistilne naprave

Čistilno napravo vam ne želimo le prodati. Za vas skrbimo tudi po nakupu! stran: 2 - 5

Boljše storitve – več varnosti! Kot uporabnik male čistilne naprave lahko pričakujete, da vam bo le-ta služila veliko let. K temu pa poleg izbire primernega sistema spada predvsem pravilno ravnanje z napravo. „Čistilna naprava deluje tako dobro, kot je dobro vzdrževana“ je znan rek v tej stroki, ki vsebuje veliko resnice. Mi se kot prodajalec še kako zavedamo svoje odgovornosti in vam želimo prihraniti nepotrebne težave in stroške. Saj dobro negovana naprava ne le, da deluje dobro, ampak tudi dalj časa! Zato vam ponujamo: • kompetentno svetovanje, da vse poteka po pravilih; • strokovno vzdrževanje; • hitro pomoč brez birokracije ob morebitnih okvarah. Za vas vse to pomeni: • brez „šušmarjenja“ pri delu, zaradi skrbnega in kompetentnega svetovanja; • manjši stroški delovanja, saj je vaša naprava vedno optimalno nastavljena; • brez skritih dodatnih stroškov.

Garancije na rezervoar in SBR-tehniko

Preizkušeno v praksi: vgrajujejo se že 30 let Brez skritih dodatnih stroškov Brez težav z vsemi zakonsko predpisanimi certifikati

Garancija

Kakovost

Svetovanje

Vzdrževanje

25-let garancije na rezervoar* Mnogo kupcev naredi napako, da išče najcenejšo čistilno napravo, namesto, da bi vprašali: „Kje dobim najugodnejšo čistilno napravo za moj denar?“ Kot posledica, se nato pogosto uporabljajo rezervoarji, ki že po nekaj letih več ne tesnijo, še posebej, če so sestavljeni iz posameznih delov. REWATEC-čistilni rezervoarji vam nudijo: • 25 let garancije, • možna vgradnja povozna z osebnim ali tovornim vozilom, • možna popolna vgradnja v talne vode (MONOfluido), • preizkušeno 10.000-krat na leto. 3 leta FLUIDO-garancije* (le v primeru vzdrževanja s strani pooblaščenega servisa REWATEC-čistilne tehnike): • zagotovljeni rezervni deli, • strokovno servisiranje in vzdrževanje. * Garancija ne zajema poškodb oz. stroškov, nastalih zaradi nepravilne uporabe, pomanjkljive montaže ali vzdrževanja!

02 421 3200

info.mb@prosigma.si www.cistilne-naprave.si čistilne naprave

čistilne naprave

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

3


Malo čistilno napravo vgradim le enkrat v življenju… Zakaj je PE prepričljiv? Vodotesnost rezervoarjev čistilnih naprav vedno pogoste-

Rezultat: najboljša robustnost in dolga življenjska doba, traj-

je preverjajo pristojni uradi – dobro za vas, če ste vgradili

na zaščita pred lomom in nastajanjem razpok.

REWATEC. REWATECovi čistilni rezervoarji so v celoti lasten proizvod. Material naše izbire je PE (polietilen), ter izdelava

Ena skrb manj: REWATEC-rezervoarji 100 % tesnijo, tudi čez

po rotacijskem postopku brez napetosti in šivov.

desetletja.

Čistilni rezervoar MONOLITH in BlackLine • celotna naprava je iz PE materiala, • preverjeno v skladu z EN 12566-3,

• 25 let garancije, • 100 % odporen na odpadne vode,

• kompakten in lahek, • enostavna vgradnja, • možna enostavna

uporaba tudi v visokih talnih vodah.

Sistem blato-kompost SKS • Učinkovit: iz 450 l blata v čistilni napravi nastane 20 l higiensko neoporečnega komposta.

• Brez stroškov za odstranjevanje blata iz čistilne naprave.

• Brez neprijetnih vonjav, zaradi

posebnega postopka in Bio-zračnega filtra. • Možnost nadgradnje obstoječe naprave.

. . . .. .. .. .. .. . . . ... .... ... ... ... .. .. .. .. .. ... ... ... .... .

....

Biološke čistilne naprave

Celovita rešitev

Nikoli več odvoza blata Odvoz blata je eden glavnih stroškov obratovanja male čistilne naprave. Stroški pa močno rastejo, saj nova uredba o blatu iz čistilnih naprav problematiko močno zaostruje. Le REWATEC naprave lahko nadgradite s patentiranim sistemom blato-kompost (SKS). Kar ostane, je čista voda in kompost!

4

Primer montaže male čistilne naprave za 6 prebivalcev

Začetek ob 8. uri

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si


stran: 2 - 5

Prepričajte se

Ali ste vedeli?

Mala čistilna naprava je dolgoročna investicija, zato naj bo pri-

Nemčija je po vsem svetu vodilna na področju tehnike za

merna za zahteve prihodnosti. Tako se lahko obremenjenost z

odpadne vode. Povsod, kjer se pojavi potreba po zanes-

leti zelo spremeni, npr. ko se otroci odselijo ali pa se rodijo vnuki.

ljivosti in najboljši kvaliteti vode, je nemška tehnika na

REWATEC-mala čistilna naprava je fleksibilna, z družino lahko

prvem mestu. REWATECove male čistilne naprave uspešno

raste in vi ste brez skrbi.

uporabljajo po vsej Evropi in veljajo za najboljše v svoji vrsti.

SBR-sistem čiščenja FLUIDO II • Kot celotna naprava ali del nadgradnje. • Preverjeno v skladu z EN 12566-3. • Zanesljiva SBR-tehnika prihodnosti. • Le za 10 € električne porabe na

NOVO

prebivalca na leto. • Enostavno vzdrževanje. • Enostavna prilagoditev pri spremembi števila prebivalcev.

Ponikanje očiščene vode KLAR-BOX • Lahek in majhna vgradna globina. • Neposredna vgradnja v zemljo, brez gramoza.

• Zelo varen zaradi 3-kratnega volumna luknjic in možnosti pranja.

Lahka, kompaktna rešitev, enostavna vgradnja in montaža

Konec ob 15. uri

ProSIGMA male čistilne naprave

Preprosto enostavno!

Od začetka del do uporabe v enem dnevu! REWATEC male čistilne naprave so lahke, izredno kompaktne in ne potrebujejo velike vgradne globine. Tehniko je izredno lahko montirati, saj je že v procesu izdelave skoraj vse predmontirano. Celotna vgradnja z zagonom traja le en dan. Ker za vgradnjo ne potrebujemo težkih strojev, na vaši parceli ne povzročimo nepotrebne škode. Tako se izognete nepotrebni slabi volji in si prihranite dodatne stroške!

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

5


Varna rešitev prihodnosti Celoten sistem združuje prednost kvalitete naših PE-rezervoarjev, odpornih na odpadne vode, s čistilno tehniko prihodnosti. Dolgoročno gledano ni boljše investicije v malo

Prednosti:

čistilno napravo!

Trajna nepropustnost rezervoarja (25 let garancije). Enostavna vgradnja. Možnost vgradnje tudi v primeru podtalne vode in na povozna področja. • Zanesljiva tehnika čiščenja z majhno porabo električne energije, le 10 € na prebivalca na leto. • Kadarkoli možna nadgradnja kompostnika.

Kako deluje? Odpadna voda, ki se je nabrala v predčistilnem prekatu 1

postopoma prehaja v SBR-prekat

2 Čistilni ciklus

vedno traja 8 ur. Pri tem FLUIDO II 3 preko potopnega prezračevalnika dovaja kisik in s tem omogoča rast mikroorganizmov, ki odpadno vodo čistijo. Na koncu cik-

• • •

lusa v zgornjem delu nastane plast očiščene vode, ki se izčrpa v ponikovalnico ali vodotok. Po osmih urah se je v predčistilnem prekatu zopet nabrala odpadna voda, začne

3 leta garancije na čistilno tehniko (v primeru vzdrževanja s strani pooblaščenega serviserja).

se nov ciklus. Naložite si animacijo, ki po korakih prikazuje potek SBR tehnologije na www. cistilne-naprave.si. Obiščite nas tudi na: čistilne naprave

MONOfluido z dovoljenjem DIBt.

25 let garancije na rezervoar.

čistilne naprave

Prezračevanje preko strehe

6

5

5

76 cm

55 cm

6

4

DN 100

3

1 Predčistilni modul 2 SBR -prekat 3 SBR-sistem FLUIDO II 4 Čistilni rezervoar MONOLITH

139 cm

Biološke čistilne naprave

SBR-male čistilne naprave MONOfluido

1

2

5 Jašek VS 60 6 PE--pokrov TopCover

Primer montaže MONOfluido KBKM 3011 za 4-6 PE

6 240 cm


Uspešnica za 4 do 25 prebivalcev Kompletne naprave MONOfluido in MONOfluido Plus Vključno z jaški VS 60 in PE-pokrovi TopCover in čistilnim sistemom FLUIDO (s 15 m kabla)

+

1 (-2 ) x čistilni rezervoar 2 x jašek S 60

+ 2 x PE-pokrov

+

1 x čistilni sistem FLUIDO II 1 x krmilna enota

stran: 6 - 7

+

Mono FLUIDO

NOVO

= = kompletna naprava

MONOfluido naprava z enim rezervoarjem (kvaliteta čiščenja C, N, D - dekarbonizacija, nitrifikacija, denitrifikacija) Št. stanovalcev / Tip naprave

Volumen / dolžina

Razvrstitev rezervoarjev

Naročniška št.

4 - 6 priključeni stanovalci MONOfluido 4 E-30

1 x 3000 L (dolžina 208 cm)

KBKM3011

6 - 8 priključenih stanovalcev MONOfluido 4 E-35

1 x 3500 L (dolžina 240 cm)

KBKM3511

8 - 12 priključenih stanovalcev MONOfluido 6 E-50

1 x 5000 L (dolžina 320 cm)

KBKM5011

MONOfluido naprava z dvema rezervoarjema (kvaliteta čiščenja C, N, D - dekarbonizacija, nitrifikacija, denitrifikacija) Št. stanovalcev / Tip naprave

Volumen / dolžina

Razvrstitev rezervoarjev

Naročniška št.

4 - 6 priključenih stanovalcev MONOfluido 4 E-15/15

2 x 1500 L (2 x dolžina 128 cm)

KBKM1515

7 - 10 priključenih stanovalcev MONOfluido 6 E-20/20

2 x 2000 L (2 x dolžina 160 cm)

KBKM2020

11 - 14 priključenih stanovalcev MONOfluido 8 E-30/30

2 x 3000 L (2 x dolžina 208 cm)

KBKM3030

15 - 18 priključenih stanovalcev MONOfluido 9 E-35/35

2 x 3500 L (2 x dolžina 240 cm)

KBKM3535

19 - 25 priključenih stanovalcev MONOfluido 12 E-50/50

2 x 5000 L (2 x dolžina 320 cm)

KBKM5050

MONOfluido Plus z velikim zbiralnikom blata (kvaliteta čiščenja C, N, D - dekarbonizacija, nitrifikacija, denitrifikacija za povečane snovne in hidravlične sunke Št. stanovalcev / Tip naprave

Volumen / dolžina

Razvrstitev rezervoarjev

Naročniška št.

4 - 8 priključenih stanovalcev MONOfluido Plus 4 E-30/15

1 x 3000 L (dolžina 208 cm) 1 x 1500 L (dolžina 128 cm)

KBKM3015

9 - 12 priključenih stanovalcev MONOfluido Plus 6 E-35/20

1 x 3500 L (dolžina 240 cm) 1 x 2000 L (dolžina 160 cm)

KBKM3520

13 - 16 priključenih stanovalcev MONOfluido Plus 8 E-50/30

1 x 5000 L (dolžina 320 cm) 1 x 3000 L (dolžina 208 cm)

KBKM5030

Mere za vse rezervoarje: širina 120 cm, višina 160 cm, višina jaška 55 cm

Dodatna oprema za vse MONOfluido-naprave SKS opcijski paket (Predpriprava za enostavno kasnejšo SKS-nadgradnjo: krmilna naprava F-Control popolna verzija namesto osnovna verzija, pripravljen jašek VS 60, predmontiran vodni zbiralnik za črpalko; možno naročiti le skupaj s celotno napravo MONOfluido)!

KBSK9000

Doplačilo za 30 m kabla za FLUIDO (ni všteto v ceno).

KKZT0030

Zagon: vključuje nastavitev krmilne naprave, montažo modula Fluido II, zagon in vpeljavo v delovanje (v to niso vključena gradbena dela, le-te je potrebno zagotoviti predhodno in niso vključene v ceno).

KKSE0040

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

7


Biološke čistilne naprave

SBR čistilna naprava FLUIDO BlackLine Fleksibilnost sistema

Prednosti:

Prednosti čistilne naprave iz PE so končno na voljo tudi za večje čistilne naprave do 70 polucijskih ekvivalentov. Serija FLUIDO BlackLine je cenovno ugodna rešitev za standardno rabo stanovanjskih objektov pa vse do naprav za gostinstva ali obrti. Modularni način gradnje dveh, treh ali štirih rezervoarjev in ABP-koncepta z aktivno napajalno črpalko, omogočata optimalno izravnavo neenakomernih sezonskih obremenitev. Fleksibilnost je odločilnega pomena za dobro delovanje tudi pod težkimi pogoji, in prav tu je FLUIDO BlackLine prava profesionalna rešitev.

• Trajna nepropustnost rezervoarja (25 let garancije). • Cenovna ugodna rešitev za standardne izvedbe. • Fleksibilne profesionalne izvedbe za kapacitete do 70 PE, idealne za sezonsko obratovanje (npr. gostinstvo). • Možna vgradnja tudi pri pojavu podtalnice ali na povoznih površinah za tovorna vozila z osno obremenitvijo max 11,5 t. • Višina podtalnice do 1/3 višine rezervoarja. • Zanesljiva tehnika čiščenja z majhno porabo električne energije, le 10 € na prebivalca na leto. • Kadarkoli možna nadgradnja naprave za kompostiranje odvišnega mulja.

Tehnični podatki za BlackLine rezervoar Velikost

Širina

Višina

Dolžina

Teža

3000 L*

142 cm

202 cm

241 cm

130 kg

4500 L*

170 cm

230 cm

242 cm

160 kg

6000 L

208 cm

230 cm

246 cm

230 kg

7500 L

208 cm

230 cm

296 cm

300 kg

9000 L

206 cm

230 cm

344 cm

380 kg

MONOfluido z dovoljenjem DIBt.

25 let garancije na rezervoar.

3 leta garancije na čistilno tehniko (v primeru vzdrževanja s strani pooblaščenega serviserja).

* Podzemni rezervoarji 3000 in 4500 litrov z dolgim prilagodljivim jaškom

4

4

4

4

3

3

3

3

5

5

Volumen puferja 1

1

2 6

1 2 3 4 5 6

8

 redčistilni rezervoar P Glavni čistilni rezervoar Jašek VS 20 ali VS 60 PE-pokrov TopCover SBR-sistem FLUIDO II Aktivna črpalka (ABP), po izbiri (glej dodatna oprema)

Priporočamo: dodatna vgradnja MONOfluido SKS – koristno izrabiti namesto odstranjevati! Primer montaže FLUIDO BlackLine 24 E kompletna naprava s tremi rezervoarji, z ABP

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si


Optimalna rešitev za do 70 prebivalcev Biološka čistilna naprava FLUIDO BlackLine vključno z jaški VS 20/60 in PE-pokrovi TopCover in čistilnim sistemom FLUIDO (s 15 m kabla).

NOVO ali

1 (-2 ) x predčistilni rezervoar 1 (-2 ) x glavni čistilni rezervoar 2 (-4) x jašek VS 20/60

+

+ 2 (-4) x PE-pokrov

1 (-2) x čistilni sistem FLUIDO II

(predmontiran) (predmontiran) (s 15 m kabla) BlackLine rezervoar 3000 in 4500 L, vključno s podaljški jaškov VS 20; 6000, 7500 in 9000 L, vključno s podaljški jaškov VS 60.

Kompletna naprava z dvema rezervoarjema FLUIDO BlackLine, kvaliteta čiščenja C (N, D po dogovoru) Št. stanovalcev

Tip naprave

9 - 10 stanovalcev

Razvrstitev rezervoarjev

Volumen

Naročniška št..

BlackLine 8 E 30/30

2 x 3000 L

KBKB3030

11 - 14 stanovalcev

BlackLine 10 E 45/45

2 x 4500 L

KBKB4545

15 - 23 stanovalcev

BlackLine 16 E 60/60

2 x 6000 L

KBKB6060

24 - 30 stanovalcev

BlackLine 20 E 75/75

2 x 7500 L

KBKB7575

31 - 37 stanovalcev

BlackLine 26 E 90/90

2 x 9000 L

KBKB9090

Kompletna naprava s tremi ali štirimi rezervoarji FLUIDO BlackLine, kvaliteta čiščenja C (N, D po dogovoru) Št. stanovalcev

Tip naprave

8 - 18 stanovalcev

Razvrstitev rezervoarjev

Volumen

Naročniška št..

BlackLine 16 E 45/45+45

3 x 4500 L

KBKB4445

19 - 27 stanovalcev

BlackLine 24 E 60/60+60

3 x 6000 L

KBKB6660

28 - 30 stanovalcev

BlackLine 28 E 75/75+75

3 x 7500 L

KBKB7775

31 - 36 stanovalcev

BlackLine 36 E 90/90+90

3 x 9000 L

KBKB9990N

37 - 47 stanovalcev

BlackLine 34 E 60/60 + 60/60

4 x 6000 L

KBKB6666

48 - 59 stanovalcev

BlackLine 42 E 75/75 + 75/75

4 x 7500 L

KBKB7777

60 - 70 stanovalcev

BlackLine 50 E 90/90 + 90/90

4 x 9000 L

KBKB9999

Dodatna oprema ABP – oprema (aktivna črpalka za naprave s tremi rezervoarji za izravnavo nihajoče obremenitve (obrt, gostinstvo); primerno za naprave s tremi rezervoarji z ločenim predčiščenjem; predmontirana črpalka in plavač z 20 m kabla, proti doplačilu krmilna naprava nadgradna verzija , polnilna cev, vrv za izvlek in pritrdilni material; vključno z individualnimi čistilnimi izračuni

KKZT1011

Doplačilo za 30 m kabla za FLUIDO (ni všteto v ceno).

KKZT0030

Krmilni drog za zunanjo postavitev z opozorilno lučko, vključno s predmontiranim FI-varnostnim stikalom in varnostnim avtomatom.

KKZT5002

Krmilni drog za zunanjo postavitev z opozorilno lučko.

KKZT5000

Zagon: nastavitev krmilne naprave, zagon in navodila za varno delo, prevzemni zapisnik.

KKSE0040

Set povezovanja rezervoarjev DN 100, za povezavo dveh predčistilnih rezervoarjev.

KKZT7110

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

9

stran: 8 - 9

+

FLUIDO BlackLine

+


Drag odvoz blata? Pozabite na to! Odstranjevaje blata je eden glavnih stroškov obratovanja male čistilne naprave, ki nenehno naraščajo. Posledica: Za odvoz morajo uporabniki vedno globlje seči v žep. REWATEC- naprave lahko nadgradite s patentiranim sistemom za kompostiranje mulja (SKS). Nikoli več odvoza blata – iz 450 l odvišnega mulja na prebivalca na leto nastane 20 litrov kvalitetnega komposta.

350

Prikaz stroškov malih čistilnih naprav

300 250

€ na leto

Biološke čistilne naprave

MONOfluido SKS – koristno izrabiti namesto odstranjevati

200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Predvideni stroški obratovanja za primer male čistilne naprave za 8 oseb.

2012

MONOfluido SKS je kot prva in edina mala čistilna naprava s sistemom kompostiranja prejela dovoljenje Nemškega instituta za gradbeno tehniko (DIBt). Zadovoljni boste z rešitvami, usmerjenimi v prihodnost:

Kompost namesto odvišnega mulja: Namesto 450 L odvišnega mulja na prebivalca na leto nastane 20 L kakovostnega komposta. • Prihranite stroške: Prihranite do 400,00 € stroškov za odvoz na leto (primer naprave za 8 prebivalcev). Postanite neodvisni od naraščajočih cen za odvoz blata! • Kompaktni način gradnje: MONOfluido SKS je izredno kompakten, saj odpade 1/3 celotne prostornine za shranjevanje blata. To vam prihrani zemeljska dela, obvaruje zemljišče in vašo denarnico!

2013

vzdrževanje elektrika odvoz mulja

MONOfluido z dovoljenjem DIBt.

25 let garancije na rezervoar.

3 leta garancije na čistilno tehniko (v primeru vzdrževanja s strani pooblaščenega serviserja).

140

7

1 2 3 4 5 6 7

S eparator (Ø 139 cm) Predčiščenje Črpalni prostor Črpalka za mulj SBR-Sistem Fluido II Bio-zračni filter Termokomposter

Patentiran postopek Evropski patent št. EP 0 946 241 B1 Naloži si animacijo na www.cistilne-naprave.si Animacija po korakih prikazuje SKS-postopek

10

6 1

5

2

4

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

3


Kompletna rešitev brez odvišnega mulja Polno delujoča biološka čistilna naprava MONOfluido SKS (kvaliteta čiščenja C, N, D)

krmilna enota

. . . .. .. .. .. .. . . . ... .... ... ... ... .. .. .. .. .. ... ... ... .... .

+

separator

+ črpalka za mulj

termokomposter

Št. stanovalcev

Volumen

Naročniška št.

MONOfluido SKS 5 E-30

3-6

1 x 3000 L (pregradna stena)

KBSK3011

MONOfluido SKS 6 E-35

7-8

1 x 3500 L (pregradna stena)

KBSK3511

MONOfluido SKS 8 E-20/20

9 - 11

2 x 2000 L

KBSK2020

MONOfluido SKS 10 E-50

6 - 12

1 x 5000 L (pregradna stena)

KBSK5011

MONOfluido SKS 12 E-20/35

8 - 11

1 x 2000 L, 1 x 3500 L z 2 separatorjema in 2 termokomposterjema

KBSK2035

MONOfluido SKS 14 E-35/35

8 - 14

2 x 3500 L z 2 separatorjema in 2 termokomposterjema

KBSK3535

Tip naprave

Št. stanovalcev

SKS tip paketa SKS-Paket 1 (za predpripravljene Monofluido naprave) SKS-Paket 2 (za predpripravljene Monofluido naprave) z dvojnim separatorjem SKS-Paket 3 (za obstoječe naprave) SKS-Paket 4 (za predpripravljene Monofluido naprave) z dvojnim separatorjem

stran: 10 - 11

Obseg dobave: SBR naprava MONOfluido (15 m kabla) s krmilnim sistemom F-Control polna verzija, s predmontiranim črpališčem za mulj, separator s kontrolo napolnjenosti in bio-zračnim filtrom, s cevmi za mulj, črpalko za mulj z 20 m pripravljenega kabla za priklop, termokomposterjem s specialno kopreno.

Naročniška št.

4 - 10

KBSK6010

12 - 20

KBSK6210

4 - 10

KBSK6100

12 - 20

KBSK6201

Izvlečki iz znanstvenih raziskav za obstoječe naprave - dejstva, ki govorijo Kompost sama zase Čista voda / delovanje „..., da se je mala čistilna naprava MONOfluido dobro prilagodila na različne situacije in obremenitve. Biološka čistost je bila med celotnim postopkom testiranja zelo dobra. (…) Med postopkom testiranja ni prišlo do nikakršnih električnih ali tehničnih napak. Naprava ni bila zvočno moteča in oddajala nikakršnih vonjav. (…) srednja koncentracija v 24 h – vzorec zmesi BSB5 v 10mg/l, CSB v 52 mg/l…“ „Končno poročilo testiranja SBR-male čistilne naprave MONOfluido SKS“, Elmar Lancé PIA GmbH Aachen, februar 2006) Zrak „Strnjeno lahko potrdimo, da med testiranjem več instaliranih naprav, na samem mestu, v neposredni bližini in v okolici ni prihajalo do vonjav, dokler je bil sistemski rezervoar zaprt.“ TÜV naprave in okolje, Dresden

Mono FLUIDO SKS

kompletna naprava MONOfluido

+

....

+

„Higienska obremenitev ali ogroženost okolja pri čiščenju vode, vključno z usedlinami je vsled razkroja v komposterju (…) občutno manjša kot pri običajnih metodah obdelave.“ Prof. dr. Ulrich Zaiß, Laboratorij za mikrobiologijo in higieno, Wolfenbüttel

Pravni okvirni pogoji V Sloveniji zakonodaja še ne predvideva tehnologije kompostiranja. V drugih državah EU velja naslednje: „Uporabnik male čistilne naprave sme biološko obdelan in stabiliziran odvišni mulj izkoristiti zase.“ (Primer Odloka W/O9/05 nemškega ministrstva za razvoj okolja in zaščito uporabnikov iz leta 2005).

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

11


Biološke čistilne naprave

SBR - čistilni rezervoar za dogradnjo Dogradnja obstoječe vodotesne greznice Vašo troprekatno greznico ali zbiralnik želite spremeniti v polno delujočo biološko malo čistilno napravo? Ni problema, s

Prednosti:

čistilnim rezervoarjem MONOfluido si boste prihranili obsežna

Čistilna naprava namesto greznice – nadgradite in prihranite stroške odvoza! • Kompaktna celota s polno delujočo biološko SBRčistilno tehniko. • 25 let garancije za rezervoar, 3 leta garancije za SBRtehniko.

rekonstrukcijska dela in nadgradili obstoječe stanje s predmontirano polno delujočo biološko stopnjo. Za nadgradnjo v čistilno napravo za do 5 prebivalcev ne potrebujete ničesar več!

MONOfluido z dovoljenjem DIBt.

3 leta garancije na čistilno tehniko (v primeru vzdrževanja 25 let garancije s strani pooblaščenega serviserja). na rezervoar.

Greznica Obstoječe greznice morajo biti vodotestne (preizkus vodotesnosti v skladu z DIN) in naj obsegajo maks. 1 m3/prebivalca.

Obstoječa betonska greznica 12

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

SBR čistilni rezervoar MONOfluido


SBR - čistilni rezervoar MONOfluido in BlackLine SBR čistilni rezervoar kot stopnja oživljanja (SBR) vključno s FLUIDO NOVO

+

ali

Glavni čistilni rezervoar MONOfluido

FLUIDO BlackLine

ali

+

Jašek VS 20/60

+ PE-pokrov

Čistilni sistem FLUIDO II (s 15 m kabla)

Rezervoar BlackLine 3000 in 4500 L, vključno s podaljškom jaška VS 20; 6000, 7500 in 9000 L, vključno s podaljškom jaška VS 60. 02 421 3200

e atno naročvitje d o d o im s Pro daj - pogla opremo spoa oprema”! “Dodatn

info.mb@prosigma.si www.cistilne-naprave.si čistilne naprave

čistilne naprave

Primarni prekat manjši od 425 l /oseb

Potrebni volumen

Naročniška št.

6 stanovalcev

5 stanovalcev

1500 L (dolžina 128 cm)

KBKM0015

8 stanovalcev

6 stanovalcev

2000 L (dolžina 160 cm)

KBKM0020

12 stanovalcev

8 stanovalcev

3000 L (dolžina 208 cm)

KBKM0030

14 stanovalcev

10 stanovalcev

3500 L (dolžina 240 cm)

KBKM0035

20 stanovalcev

14 stanovalcev

5000 L (dolžina 320 cm)

KBKM0050

Potrebni volumen

Naročniška št.

stran: 12 - 13 in 16 - 17

Primarni prekat večji od 425 l /osebo

Nadgradnja greznice

SBR- čistilni rezervoar MONOfluido (kvaliteta čiščenja C, N, D)

Vsi MONOfluido rezervoarji, so s podaljškom jaška VS 60. Za vse MONOfluido rezervoarje: širina 120 cm, višina 160 cm, višina jaška 55 cm

SBR- čistilni rezervoar FLUIDO BlackLine Primarni prekat večji od 425 l /osebo

Primarni prekat manjši od 425 l /oseb

12 stanovalcev

8 stanovalcev

3000 L (dolžina 241 cm)

KBKB0030

16 stanovalcev

10 stanovalcev

4500 L (dolžina 242 cm)

KBKB0045

24 stanovalcev

16 stanovalcev

6000 L (dolžina 246 cm)

KBKB0060

30 stanovalcev

22 stanovalcev

7500 L (dolžina 296 cm)

KBKB0075

38 stanovalcev

26 stanovalcev

9000 L (dolžina 344 cm)

KBKB0090N

Dodatna oprema Napajalni set za greznice (3,5 m cevi s plavajočo cevjo kot varovalom proti plavajočim delcem).

KKZT0016

Napajalni set za večprekatne greznice (3,5 m polnilne cevi).

KKZT0012

Dodatnih 30 m kabla za FLUIDO (ni vključeno v ceno).

KKZT0030

Servis za brezplačno svetovanje - če niste prepričani, pokličite ! Planiramo za vas. In to brezplačno! Izkoristite naš servis: www.cistilne-naprave.si, brezplačni telefon 080 88 55 Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

13


Biološke čistilne naprave

Dodatna oprema za podzemne rezervoarje Profesionalna zaščita za otroke: dvojno varovalo!

Pokrovi rezervoarja

pohodno

PE-pokrov TopCover (pohodno) NACH H

zaprto

DIN EN

124

Dvoplastni PE-pokrov (DN 600). Posebno zapiralo omogoča najvišje varovanje pred morebitnimi nesrečami, npr. otroci, ki se igrajo. Naročniška št. KKTC0011

odprto

Pokrov iz litine povozno, 2,2 t osne obremenitve PE-pokrov TopCover, pohodno

Naročniška št. KKSD0125

Podaljški jaška (le v primeru pohodnosti)

Podaljšek jaška VS 60 ali VS 20

Nov sistem za jaške omogoča 100 % prilagoditev okvira jaška s pokrovom okolici. Pokrov rezervoarja se skorajda brez kakršne fuge prilega na okvir jaška in tako preprečuje, da bi umazanija prodirala v notranjost. Brezstopenjska prilagoditev višine, preprosto z žaganjem.

VS 20

VS 60

Izravnalni obroč

NOVO

Jašek VS 20: višina 25 cm, Ø 60 cm, Podaljšanje do 20 cm

Naročniška št. KKDS0021

Jašek VS 60: višina 63,5 cm, Ø 60 cm Podaljšanje do 60 cm

Naročniška št. KKDS0061

Izravnalni obroč: višina 600 mm, Ø 60 cm Naročniška št. KKDS0065 Povozno z osebnim avtomobilom

Dodatno doplačilo za paket povoznosti z osebnim avtomobi-

Celotna višina: 70 – 110 cm, brezstopenjsko nastavljivo

lom, maks. osna obremenitev 2,2 t Dobava vključuje: pokrov iz litine, povozni jašek BS 60, vmesni obroč za razporeditev teže (namesto VS 60/TopCover) Naročniška št. KBEFP (na jašek)

Paketi za povoznost s tovornim vozilom Okvir in pokrov ustrezne nosilnosti - ni vključeno v ceno

Povozni paketi

(možno naročiti le skupaj s celotno napravo)

2 x 1 izravnalni obroč

Priprava za povoznost s tovornim vozilom (obremenitveni razred SLW 30), maks. osna obremenitev 11,5 t, sestoji iz: vmesni obroč, višina 60 cm, dodatno proti doplačilu pokrov razreda D (namesto VS 60/TopCover) Naročniška št. KBEFL (na jašek)

Tesnilni obroč za VS 60 / VS 20 Vodoodporni, elastični kavčuk, DN 600, zagotavlja vodoodporno tesnjenje med podaljškom jaška in podzemnim rezervoarjem. Naročniška št. KKDS0070

14

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si


Ponikovalni sistem za očiščeno vodo KLAR-BOX V bližini nimate potoka ali jarka za odvajanje biološko očiščene odpadne vode? S KLAR-BOX to več ni problem, saj lahko z njim vodo enostavno poniknete. Predpogoja sta propustna tla in najmanj 60 cm razmaka od najvišje ravni podtalnice. Ponikovalni sistem se enostavno vstavi v zemljo. Prihranite ca 1,5 t proda (paket KLAR-BOX 6).

Prednosti:

Edini PP-ponikovalni sistem, ki se opira na DIN 4261-1, s cevjo za popolno ponikanje in polnilnim telesom • Zelo varno, zaradi 3-kratne prostornine por in možnostjo splakovanja

Potrebno število KLAR-BOXOV dobro propustna tla

3 BOXI na 2 osebi

zmerno propustna tla

6 BOXOV na 2 osebi

60 cm

40 cm

60 cm

KKVS0009

Nadaljevalni paket KLAR-BOX 6: 6 kosov ponikovalnih boksov s flisom (360x40x60 cm), 5 m cevi

KKVS0008

KLAR- BOX posamezni del: za dogradnjo, 144 l (60x40x60 cm)

KKVS0011

Cev 5 m

KKVS0030

Flis za KLAR-BOX (za 6 BOX-ov)

KKVS0012

stran: 14

Ponikovalni paket KLAR-BOX 18: 18 kosov ponikovalnih boksov s flisom (5400x40x60 cm), 15 m cevi, kontrolni jašek DN200, odcep DN100,odzračevalnik

Lahki in kompaktni KLAR-BOXI nadomeščajo tone proda, s tem da nudijo trikratno ponikovalno prostornino. Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

15

stran: 15

KKVS0010

Ponikovalni sistem

Ponikovalni paket KLAR-BOX 6: 6 kosov ponikovalnih boksov s flisom (360x40x60 cm), 5 m cevi, kontrolni jašek DN200, odzračevalnik

Dodotna oprema

Naročniška št.

Ponikovalni sistem KLAR-BOX


Biološke čistilne naprave

SBR-Klärsystemčiščenja FLUIDO zur Nachrüstung SBR-sistem FLUIDO II za nadgradnjo Želite betonsko posodo ali že imate betonsko greznico s prekati? S FLUIDOM II kot „katalizatorjem“ lahko betonske zbiralnike nadgradite do polnega biološkega standarda. Zanesljivo očisti odpadne vode in je enostaven za montažo in uporabo. Kompaktno plavajoče telo FLUIDA II se s priklopnim sistemskim kablom poveže s krmilnim sistemom v zgradbi. FLUIDO II ne povzroča hrupa in se ne zatika, saj ni trdno vgrajen v rezervoar in ne deluje pod pritiskom. Enostavno varna rešitev!

MONOfluido z dovoljenjem DIBt.

25 let garancije na rezervoar.

3 leta garancije na čistilno tehniko (v primeru vzdrževanja s strani pooblaščenega serviserja).

Prednosti:

Plavajoči SBR-sistem čiščenja, optimalno prilagodljiv na spremenjeno število stanovalcev • Inteligentno krmiljenje z avtomatskim počitniškim varčevanjem in dnevnikom delovanja, s serijskim vmesnikom (možnost nadgradnje) • Enostavna vgradnja – brez zapletenih opravil za napeljavo zraka • Tiho delovanje, brez glasnih kompresorjev v hiši • Z nadzorom izpada elektrike, vzdrževanje le 2 x letno • Le za 10 € porabe električne energije na osebo na leto* * Vsi navedeni podatki porabe električne energije se nanašajo na atest PIA 2006-003, v skladu z EN 12566-3 in predvideno ceno elektrike 0,16 €/kWh.

Naložite si animacijo, ki po korakih prikazuje potek SBR tehnologije na www. cistilne-naprave.si. Obiščite nas tudi na:

čistilne naprave

16

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

čistilne naprave


SBR-čistilni modul FLUIDO II za nadgradnjo Vodilo s sistemom Easy-Adapt za plovno stikalo

NOVO

SBR-sistem čiščenja FLUIDO II – za vgradnjo v beton Obseg dobave SBR-sistema čiščenja FLUIDO II: Plavajoče telo s potopnim prezračevalnikom, napajalno črpalko, črpalko za izmet očiščene vode, plovno stikalo, krmilni sistem osnovni F-Control, posoda za jemanje vzorcev, vrv za izvlek, 15 ali 30 m priključnega kabla, cev za napajanje in za čisto vodo

Krmilni sistem F-Control

Dimenzije: Š 21 x V 28 x G zgoraj 10 cm, spodaj 6 cm

Tehnični podatki: • Ø = 48 cm, • višina = 35 cm nad vodnim površjem, • teža ca. 20 kg, • U = 220 V, • I = 16 A.

k prihodKakovostni izdele everjen nosti iz Nemčije, pr 6-3 56 v skladu z EN 12

SBR-čistilni sistem FLUIDO II

Kvaliteta čiščenja C

Posoda za jemanje vzorcev Črpalka čiste vode

Napajalna črpalka Potopni turbinski prezračevalnik

Kvaliteta čiščenja D S 15 m kablom Naročniška št.

S 30 m kablom Naročniška št.

FLUIDO II basis

18 PE

12 PE

KFNB1501

KFNB3001

FLUIDO II XL basis

30 PE

20 PE

KFNB1511

KFNB3011

Dvojni FLUIDO II basis

36 PE

24 PE

KFNB1521

KFNB3021

Dvojni FLUIDO II XXL basis

60 PE

40 PE

KFNB1531

KFNB3031

KKNB4001

FLUIDO-vodilo set: 2 za montažo dno-strop (navesti dolžino).

KKNB4002

SKS-opcijski paket, predpriprava za enostavno SKS-nadgradnjo.

KBSK9000

ABP-oprema (aktivna napajalna črpalka), za izravnavo nihanja v obremenitvi (obrt, gostinstvo), primerna za vse naprave z ločenim predčiščenjem; polnilna črpalka in plovno stikalo z 20 m kabla, kontrolna naprava –osnovna (doplačilo za kontrolno napravo-nadstandard), polnilna cev, nosilna vrv in material za pritrditev.

KKZT1011

Konzola s krmiljem za zunanjo postavitev z opozorilno lučko, vključno s pripravljenim FI-zaščitnim stikalom in varnostnim avtomatom.

KKZT5002

Konzola s krmiljem za zunanjo postavitev z opozorilno lučko.

KKZT5000

Opozorilna naprava za nadzor izpada električne energije (za nadgradnjo že obstoječih naprav).

KKZT1030

Zagon naprave: nastavitev kontrolne naprave, zagon in priučevanje uporabnika, prevzemni protokol.

KKSE0040

FLUIDO-set za montažo (z zaščito pred plavajočimi delci), enostavno obesite preko pregradne stene, brez nepotrebnih lukenj, enostavna odstranitev.

KKZT0017

FLUIDO II set za montažo (z zaščito proti plavajočim delcem), enostavno obesite preko pregradne stene, brez nepotrebnih lukenj, enostavna odstranitev.

Servis za brezplačno svetovanje- če niste prepričani, pokličite ! Planiramo za vas. In to brezplačno! Izkoristite naš servis: www.cistilne-naprave.si, brezplačni telefon 080 88 55.

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

17

stran: 12 - 13 in 16 - 17

FLUIDO-vodilo set 1: za montažo na pregradno steno, vključno s pritrdilnim setom (dolžina 80 cm).

Nadgradnja greznice

Dodatna oprema


Biološke čistilne naprave

Skice instalacij MONOfluido MONOfluido naprava z enim rezervoarjem KBKM 3011, 3511, 5011

Krmilna enota Š 21 cm V 28 cm G 10 cm zgoraj 6 cm spodaj

MONOfluido naprava z dvema rezervoarjema KBKM 1515 - KBKM 5050

18

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si


Skice instalacij FLUIDO BlackLine FLUIDO BlackLine z dvema rezervoarjema KBKM 3030 - KBKM 45450

FLUIDO BlackLine z dvema rezervoarjema

Informacije na: brezplačni tel. 080 88 55, tel. 02 421 3200, e-mail info.mb@prosigma.si

19

stran: 18 - 19

Krmilna enota Š 21 cm V 28 cm G 10 cm zgoraj 6 cm spodaj

Načrti instalacij

KBKM 6060 - KBKM 9090


Biološke čistilne naprave

02 421 3200

kakovost življenja

info.mb@prosigma.si www.cistilne-naprave.si čistilne naprave

čistilne naprave

P ošteni R acionalni O dgovorni S istematični I novativni G ospodarni M arljivi A traktivni

Vgradnja za višje ležeče naselje hiš, Gorenjska

Vgradnja za enodružinsko hišo, okolica Ljubljane Vgradnja za osnovno šolo, Štajerska

Vgradnja za naselje hiš, okolica Ljubljane Vgradnja za bencinski servis

Vgradnja na smučišču, mariborsko Pohorje Vgradnja v podtalnico, Dolenjska

KJE PA VI GRADITE ali STANUJETE ?

Vgradnja večje čistilne naprave

www.cistilne-naprave.si - sisteme za zbiranje in rabo deževnice - www.dezevnica.si - fotovoltaične elektrarne www.solarna-tehnologija.si

Priporočamo vam našega partnerja:

Garancija: Pravilna vgradnja je temelj za dolgo življenjsko dobo vaše naprave in 25 letno garancijo delovanja. Garancija se nanaša izključno na posamezni podzemni rezervoar in ne zajema posamezne dele in dodatno opremo, čeprav so bili zajeti v cenovni paket. Za vse navedbe mer in vsebino si pridržujemo pravico do +/- 3 % odstopanja. Delovna prostornina lahko, odvisno od načina priklopa podzemnega rezervoarja, od navedene prostornine odstopa za 10 %. V primeru ugotovljene napake vam bomo brezplačno zagotovili potrebni material – nobenih dodatnih storitev ne bomo zaračunali. 3 letna garancija za SBR-sistem čiščenja FLUIDO II vključuje delovanje vseh elektronskih in mehanskih delov, pod pogojem, da je vzdrževanje FLUIDO-agregata opravljeno s strani pooblaščenega ProSIGMA - serviserja. Garancija ne zajema poškodb, nastalih zaradi nenamenske uporabe, nepravilne montaže ali vzdrževanja. Pogoji dobave: Rok dobave je praviloma iz zaloge oz. do 28 dni. Za natančne podatke zahtevajte ponudbo!. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak.

ProSIGMA d.o.o. Limbuška 2, 2341 Limbuš - Maribor Tel.: 02-421 3200, Fax: 02-421 3209 E-mail: info.mb@prosigma.si www.cistilne-naprave.si www.dezevnica.si www.solarna-tehnologija.si

Tisk : 01/2010

Ponujamo vam tudi:

Prosigma  
Prosigma  

Male biološke čistilne naprave za varno prihodnost.

Advertisement