Page 1

SYSTEMY ZAMOCOWAยก KATALOG WYDANIE VI


spis treÂci Dokumentacja techniczna . .........................................................................................2 Przewaga konkurencyjna ............................................................................................3 Polityka proekologiczna . .............................................................................................4 Doradztwo techniczne ...............................................................................................5 Zamówienia i dostawa . ..............................................................................................7 1. Obejmy z wkładkà tłumiàcà .....................................................................................8

2. Obejmy bez wkładki tłumiàcej ................................................................................19

3. Punkty stałe i podpory Êlizgowe . ...........................................................................25

4. Obejmy i akcesoria do wentylacji ...........................................................................34

5. System instalacji przeciwpo˝arowych ....................................................................39

6. Bierne zabezpieczenia przeciwpo˝arowe..................................................................45

7. System profili monta˝owych .................................................................................49

8. Elementy monta˝owo-łàczàce ...............................................................................61

9. Akcesoria instalacyjne . ........................................................................................72

10. Wyroby ze stali nierdzewnej . ..............................................................................81

11. System zamocowaƒ sanitarnych i grzejników . ......................................................95 Dane techniczne.......................................................................................................99 Regulamin sprzeda˝y i realizacji zamówieƒ................................................................109 Wsparcie marketingowe..........................................................................................110 Logistyka dystrybucji..............................................................................................111 Obiekty referencyjne...............................................................................................112 tel. +48 89 521 19 60
Dokumentacja Techniczna

Dokumentacja techniczna Branża, którą reprezentujemy stawia przed nami wiele wymogów. Najważniejszymi z nich są jakość i bezpieczeństwo. Kontrolowanie procesów realizacji i stały nadzór nad dokumentacją to tylko część starań naszej codziennej pracy. Nasze rozwiązania systemowe są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym.Certyfikat EN ISO 9001

Od lat towarzyszy nam we wszystkich działaniach system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami EN ISO 9001. Aprobaty techniczne i certyfikaty, które posiada nasz system podwieszeń są dowodem na to, iż jesteśmy dla Państwa odpowiednim Partnerem. System zarządzania wg EN ISO 9001 stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań norm w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży oraz serwisu kompletnych systemów zamocowań instalacji.

Aprobaty ITB

Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej stanowią specyfikację techniczną w procesie oceny zgodności i wydania w oparciu o tę ocenę deklaracji zgodności - dokumentów dopuszczających wyroby do obrotu i stosowania w budownictwie.

Aprobaty oraz Certyfikat CNBOP-PIB

Aprobaty Techniczne oraz Certyfikat Centrum NaukowoBadawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy stanowią specyfikację techniczną w procesie oceny zgodności i wydania w oparciu o tę ocenę deklaracji zgodności – dokumentów dopuszczających wyroby do obrotu i stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jest świadectwem pozytywnej opinii technicznej o naszych wyrobach, spełniających zasady obowiązującego systemu oceny zgodności.

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Przewaga konkurencyjna

Przewaga konkurencyjna Warto współpracować z najlepszymi. Długie lata funkcjonowania na rynku pozwalają nam zaoferować produkty wysokiej jakości, kompleksowo zaspokajające potrzeby naszych Klientów. Oto co wyróżnia nas spośród konkurencji.

Polski producent Dzięki produkcji krajowej jesteśmy bardziej konkurencyjni niż większość firm na rynku branży instalacyjnej. Produkujemy, sprzedajemy i inwestujemy w kraju. Żaden z naszych odbiorców nie jest dla nas anonimowy. Znamy wszystkich naszych Klientów i ich indywidualne potrzeby. Produkcja, magazyn i zaplecze logistyczne skupione w jednym miejscu sprawiają, iż zawsze jesteśmy na czas i we właściwym miejscu.

Gwarancja jakości Od ponad pięćdziesięciu lat proponujemy Państwu wyroby najwyższej jakości, co potwierdza funkcjonujący w firmie System Zarządzania Jakością ISO 9001.

Wsparcie projektów W przypadku złożonych projektów nasi inżynierowie służą swoją wiedzą wspomagając biura projektowe, inwestorów i wykonawców. Doświadczenie i wiedza, którą dysponujemy jest od lat gwarancją satysfakcji naszych Klientów.

Doradztwo techniczne Prowadzimy działania w zakresie doradztwa technicznego. Proponujemy konsultacje w dogodnym terminie i miejscu. Doradzamy Państwu zarówno w siedzibach firm jak i bezpośrednio na placu budowy.

Dostawa 24 h Rozbudowana sieć dystrybutorów jest gwarancją dostępności towaru od ręki w Państwa mieście. Adresy punktów sprzedaży uzyskają Państwo w Biurze Obsługi Klienta. Zamówienia z siedziby firmy realizowane są w trybie 24 godzin pod wskazany adres.

tel. +48 89 521 19 60
Polityka proekologiczna

Polityka proekologiczna Ochrona środowiska naturalnego jest bardzo ważnym elementem polityki firmy. Realizujemy szereg przedsięwzięć ekologicznych i prowadzimy działania względem zmniejszenia zużycia czynników energetycznych, utrzymywania parku maszynowego w idealnym stanie oraz ścisłego nadzoru nad procesami technologicznymi.

Gospodarowanie odpadami Planujemy, projektujemy i wprowadzamy w życie działania ograniczające ilość odpadów oraz ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Nasza gospodarka odpadami jest bardzo efektywna, gdyż minimalizujemy wytwarzanie odpadów „u źródła”. Polega to między innymi na optymalizacji procesów produkcyjnych ograniczającej ilość odpadów produkcyjnych oraz szczegółową selekcję reszty odpadów. Pozwala to na ponowne przetworzenie i wykorzystanie większej ilości surowca.

Surowce wtórne W przyrodzie nie ma, a człowiek nie wytwarza ani jednej substancji, która miałaby wyłącznie właściwości odpadu i nie można by uczynić z niej surowca. Znacząca część odpadów generowanych w firmie wykorzystywana jest jako surowce wtórne, pozyskiwane z odpadów poprodukcyjnych i poużytkowych.

Zielony dostawca Zasady odpowiedzialności za środowisko, którymi się kierujemy, znajdują zastosowanie również na płaszczyźnie współpracy z dostawcami. Wybierając kontrahenta, mamy na uwadze nie tylko aspekt jakościowy i ekonomiczny. Bardzo ważne jest dla nas podejście naszych partnerów handlowych do zagadnień środowiskowych. Pracujemy z tymi, którzy wykazują poczucie odpowiedzialności za otoczenie, stosując technologie spełniające normy ekologiczne.

Elektryczność Energia elektryczna jest głównym medium konsumowanym przez zakład. Z tego względu nieustannie dążymy do zmniejszenie jej zużycia. Pożądany efekt uzyskujemy poprzez wymianę odbiorników mocy, silników, pomp hydraulicznych, korzystanie z mocy biernej oraz modernizację oświetlenia.

Dobór materiałów „czystych” Dokładamy wszelkich starań aby korzystać z surowców i materiałów przyjaznych środowisku. Do produkcji używamy surowców tylko najwyższej jakości. Materiały eksploatacyjne wybieramy mając na względzie ich skład chemiczny i możliwe oddziaływanie na środowisko zarówno w trakcie jak i po okresie użytkowania. Planując inwestycje wybieramy produkty wyróżniające się wśród innych mniejszą presją na środowisko przyrodnicze.zamówienia on-line www.niczuk.pl


Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze inżynierskiej i nowoczesnym technologiom tworzymy rozwiązania, które satysfakcjonują najbardziej wymagających. Oprócz szerokiego asortymentu oferujemy również wiedzę i czas naszych Doradców Technicznych na każdym etapie inwestycji.

Projekt Biblioteka produktów CAD Dostępność całej gamy elementów z asortymentu Niczuk Metall – PL w formacie DWG ułatwia inżynierom zaprojektowanie i przedstawienie właściwych rozwiązań w krótkim czasie.

Program obliczeniowy Przy współpracy naszego biura konstrukcyjnego oraz zespołu programistów powstaje kolejny projekt wspomagający pracę w biurach projektowych przy tworzeniu dokumentacji instalacji. Będzie umożliwiał właściwy dobór elementów systemu Niczuk Metall-PL do zaistniałych obciążeń. Gwarantujemy bezpieczeństwo rozwiązań, zgodność z wymaganiami polskich norm i przepisów budowlanych z rożnych branż budownictwa. Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów Wiedza i doświadczenie sprawiają, iż jakość i bezpieczeństwo jest standardem i nie oznacza podwyższonych kosztów inwestycji. Dzięki naszym rozwiązaniom otrzymują Państwo optymalny dobór zamocowań bez dodatkowych nakładów finansowych.

Montaż System Niczuk Metall – PL charakteryzuje łatwość montażu. Nasi specjaliści uczą w pełni wykorzystywać jego możliwości. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa realizowanych projektów oraz ich zgodności z przepisami współpracujemy z firmami instalacyjnymi, rzeczoznawcami branży budowlanej i przeciwpożarowej. W konsekwencji mamy pewność, iż nasze zaangażowanie przyniesie zamierzony rezultat.

Partner na ka˝dym etapie inwestycji tel. +48 89 521 19 60
Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne Organizujemy szereg szkoleń dla instalatorów, projektantów, wykonawców oraz specjalistów z różnych branż budowlanych na terenie całego kraju.

Szkolenia Zarówno naszym stałym jak i przyszłym odbiorcom oferujemy profesjonalne, bezpłatne szkolenia. Gromadzą one przedstawicieli firm instalatorskich, projektantów, wykonawców robót oraz specjalistów z różnych branż budowlanych. Wszystkich, którzy są zainteresowani nowoczesnymi rozwiązaniami w technice instalacyjnej. Szkolenia produktowe Podczas szkoleń produktowych przekazujemy nie tylko ogólną wiedzę na temat całości asortymentu, ale uczymy też optymalnie wykorzystywać jego możliwości. Szkolenia z technik instalacyjnych przybliżają Państwu system zamocowań ze szczególnym naciskiem na oszczędność czasu montażu oraz wszechstronność jego wykorzystania.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej Proponujemy szkolenia specjalistyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Umożliwiają one zdobycie wiedzy o najnowszych technikach wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów. Mamy świadomość, iż nawet najlepszej jakości zabezpieczenia nie spełnią swej funkcji i w przypadku niewłaściwego montażu. Szkolimy firmy wykonawcze we współpracy z prewentystami PSP i rzeczoznawcami ds. ochrony przeciwpożarowej. Dostosowujemy rozwiązania do poszczególnych stref zagrożenia pożarowego oraz charakteru użytkowego danego obiektu. Nasze rozwiązania systemowe dają wykonawcy pewność, iz zabezpieczenie jest zgodne z obowiązującym prawem budowlanym i prawem bezpieczeństwa pożarowego budunków.

Kontakt Macie Państwo pytanie dotyczące doboru asortymentu? Oferujemy fachową wiedzę i czas naszych Doradców Technicznych na każdym etapie współpracy, na terenie całego kraju. +48 606 790 236 +48 883 369 006

+48 784 000 933

+48 608 631 731 +48 784 033 633

+48 608 631 531

+48 600 431 451 +48 784 040 524

+48 664 044 286

Obsługa Biur Projektowych +48 883 369 007 +48 608 631 731 

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Zamówienia i dostawa

Zamówienia i dostawa Zamówienia z siedziby firmy realizowane są w trybie 24 godzin pod wskazany adres. Inżynier wsparcia sprzedaży chętnie odpowie na wszystkie Państwa pytania i pomoże skonstruować optymalne zamówienie. Naszym Klientom udostępniamy również mozliwość składania zamówień drogą elektroniczną – e-mailem bądź poprzez Platformę Zamówień Niczuk On-line.

Biuro Obsługi Klienta Kompetentna informacja o zastosowaniu i dostępności produktów pomoże Państwu w skonstruowaniu zamówienia. Istnieje również możliwość opracowania harmonogramu dostaw w przypadku ich powtarzalności. W Biurze Obsługi Klienta uzyskają Państwo informacje o biurach regionalnych i doradcach technicznych na terenie kraju oraz dostęp do dokumentów stwierdzających przydatność produktów do stosowania w budownictwie - aprobat technicznych czy deklaracji zgodności.

Zamówienia On-Line Platforma zamówień Niczuk On-line Naszym Klientom udostępniamy możliwość składania zamówień on-line. Aby złożyć zamówienie wystarczy zalogować się do Panelu Klienta dostępnego na stronie www.niczuk.pl

Chcecie Państwo nawiązać z nami współpracę? Jesteście już naszymi Klientami? Zapraszamy do kontaktu z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na każde pytanie. tel.: +48 89 521 19 60 fax: +48 89 512 97 25 e-mail: biuro@niczuk.pl www.niczuk.pl

Zamówienia W celu usprawnienia realizacji zamówień uruchomiliśmy dedykowany wyłącznie do tego celu numer fax oraz adres e-mail. fax: +48 89 679 05 78 e-mail: zamowienia@niczuk.pl

Zamawiaj on-line na www.niczuk.pl tel. +48 89 521 19 60

Korzystanie z Platformy Zamówień Niczuk On-line to szereg korzyści takich jak: • Zamawianie w dogodnym dla Państwa czasie (24/7). • Możliwość tworzenia szablonów zamówień przy zamówieniach podobnych. • Bezpośredni podgląd złożonych zamówień z etapami ich realizacji. • Możliwość sprawdzenia dostępności wybranego produktu. • Wgląd do historii zamówień wraz z informacjami o płatnościach. • Stały dostęp do informacji o najnowszych promocjach i produktach. • Gwarancja bezpiecznego połączenia.
Obejmy z wkładkà tłumiàcà

Obejmy pojedyncze typu DUO z wkładkà tłumiàcà EPDM .............................................10 UPGD Obejmy pojedyncze typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM .........................................11 UPG Obejmy pojedyncze typu HOBBY z wkładkà tłumiàcà PVC . ...........................................12 HUPG Obejmy pojedyncze szybkiego monta˝u z wkładkà tłumiàcà EPDM ................................13 UPGS Obejmy podwójne typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM ...........................................13 UDG Obejmy pojedyncze do instalacji miedzianych ..............................................................14 UPGM Obejmy podwójne do instalacji miedzianych ................................................................14 UDGM Obejmy do chłodu ....................................................................................................15 L2, L4 (L3), L6zamówienia on-line www.niczuk.pl


Charakterystyka obejm

Przyłącze występuje w różnych wersjach wykonania.

Wykonana jest jako jednolite spęczenie materiału.

M1

Wersje przyłączy

M6 M8

A

M10

B

M10 M10/M12 M12/M16

C

M8/M10

D

6

Widok A

Wykonana jest jako wytłoczona i wspawana od zewnętrznej części obejmy specjalna nakrętka sześciokątna.

Przyłącze M1

spoina M1 6

Widok A spoina Wykonana jest jako wytłoczona i wspawana od wewnętrznej części obejmy specjalna nakrętka sześciokątna lub tuleja gwintowana.

M1

6

Widok A zgrzew

Wykonana jest jako zgrzana od wewnętrznej części obejmy specjalna nakrętka sześciokątna. M1

6

Widok A

Mocowania boczne

Legenda zamawiania obejm: Obejma

Indeks

Numer katalogowy

Opis

Bez kołka

BK

_ _ _ _ _ _ _ _ 0_

Aby zamówić taką wersję, na końcu oznaczenia do zamówienia należy dodać indeks BK, zaś w numerze katalogowym jako przedostatnią cyfrę kodu wpisać 0.

Kompletna z kołkiem, nieskręcona

KPL

_ _ _ _ _ _ _ _ 1_

Aby zamówić taką wersję, na końcu oznaczenia do zamówienia należy dodać indeks KPL, zaś w numerze katalogowym jako przedostatnią cyfrę kodu wpisać 1.

Kompletna z kołkiem, skręcona

SKR

_ _ _ _ _ _ _ _ 2_

Aby zamówić taką wersję, na końcu oznaczenia do zamówienia należy dodać indeks SKR, zaś w numerze katalogowym jako przedostatnią cyfrę kodu wpisać 2.

tel. +48 89 521 19 60
Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy pojedyncze typu DUO z wkładkà tłumiàcà EPDM B ] B' h

Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z łbem sześciokątnym z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym. Podkładka z tworzywa sztucznego zapobiegająca wypadaniu śrub.

10

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy pojedyncze typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM ]

B

B' h

Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym). Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

tel. +48 89 521 19 60

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109 Możliwość zamówienia obejm z silikonową wkładką tłumiącą o wytrzymałości termicznej w zakresie od -600 C do +2500 C.

11


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy pojedyncze typu HOBBY z wkładkà tłumiàcà PVC ]

B B' h

Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

12

Wkładka tłumiąca: Materiał – miękkie PVC Wytrzymałość termiczna: -300C do +900C

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy pojedyncze szybkiego monta˝u z wkładkà tłumiàcà EPDM ]

B B'

h Y

V

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: jednostronne zamknięcie śrubowe. Śruba: śruba łącząca z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109

Obejmy podwójne typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM B

]

B' Y

h

`

V

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

tel. +48 89 521 19 60

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109

13


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy pojedyncze do instalacji miedzianych ]

B

B'

h

Y

V

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruba: śruba łącząca z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

Wkładka tłumiąca: Materiał – polietylen spieniony Wytrzymałość termiczna: -300C do +1000C

Obejmy podwójne do instalacji miedzianych

]

B'

B

h Y

`

V

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruba: śruba łącząca z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

14

Wkładka tłumiąca: Materiał – polietylen spieniony Wytrzymałość termiczna: -300C do +1000C

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy do chłodu System profesjonalnych mocowań do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych zapobiegający powstawaniu mostków termicznych. W instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych za każdym razem, gdy niezbędne jest zainstalowanie uchwytu, istnieje ryzyko powstania mostka termicznego (co oznacza bezpośredni przepływ ciepła pomiędzy rurą a zamontowaną na niej obejmą). Dlatego też szczególnie ważne jest zapewnienie doskonałego izolowania uchwytów pomiędzy rurą a metalowymi elementami uchwytu. Uchwyty do chłodu gwarantują idealne odizolowanie w miejscach podwieszenia. Jednocześnie zapewniają pełną integralność systemu, ponieważ ich zakończenia łączą się bezpośrednio z izolacją na instalacji.

Zastosowanie System podwieszeń i izolacji rur instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych izolowanych (zgodnie z DIN 4140) stosowany w celu uniknięcia mostków termicznych. Zalecany do wszystkich instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych, gdzie istnieje niebezpieczeństwo zawilgocenia izolacji. Własności materiału

Wartość/ podstawowa

Max. temperatura czynnika

+1050C

Min. temperatura czynnika

-500C

Klasyfikacja ogniowa

Izolacja nierozprzestrzeniająca ognia, niezapalna.

Dopuszczalny okres magazynowania

Uwagi W przypadku temperatury poniżej -500C prosimy o kontakt z naszym Doradcą Technicznym.

Produkty z warstwą Należy przechowywać samoprzylepną muszą w suchym, czystym być zainstalowane pomieszczeniu w normalw ciągu 1 roku. nej wilgotności względnej powietrza (50%-70%) i temperaturze (0 0C – 35 0C).

Montaż

Materiał Obejmy wykonane ze stali ocynkowanej, zabezpieczone przed korozją. Obejmy wyposażone są w nakrętkę montażową. Nie zawiera CFC, elementy nośne wykonane z PUR/PIR (gęstość elementów = 145 kg/m3) osadzone w piance kauczukowej; zewnętrzne osłony wykonane z malowanej aluminiowej blachy o grubości 0,8 mm, pełniącej również funkcję bariery zatrzymującej parę wodną przed dyfuzją w kierunku elementów nośnych. Osłony zewnętrzne mogą być wykonane z innych materiałów, takich jak: stal nierdzewna, aluminium itp.

tel. +48 89 521 19 60

15


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy do chłodu ]

B B' Y

9

h

V6

a

7

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

;Yde`C

16

;Yde`C

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy do chłodu ]

B B' Y

9

h

V6

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

Na zamówienie dostępne również większe obejmy. tel. +48 89 521 19 60

17


Obejmy z wkładkÑ tłumiÑcÑ Obejmy do chłodu ]

B B' Y

9

h

V6

a

7

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

;Yde`C

;Yde`C

Na zamówienie dostępne również większe obejmy. 18

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy bez wkładki tłumiàcej

Obejmy pojedyncze typu NICZUK . .............................................................................20 UPZ Obejmy pojedyncze typu HOBBY . ..............................................................................21 HUPZ Obejmy podwójne typu NICZUK .................................................................................21 UDZ Obejmy do instalacji elektrycznych ............................................................................22 E Obejmy pojedyncze z tworzywa sztucznego ...............................................................22 PSC Obejmy pojedyncze z tworzywa sztucznego z tulejkà ..................................................22 PCST Obejmy podwójne z tworzywa sztucznego ..................................................................23 PCD Obejmy podwójne z tworzywa sztucznego z tulejkà .....................................................23 PCDT Haki podłogowe .......................................................................................................23 H, DH Klipsy podłogowe .....................................................................................................24 K Obejmy zatrzaskowe z tworzywa sztucznego .............................................................24 UPF

tel. +48 89 521 19 60

19


Obejmy bez wkładki tłumiÑcej Obejmy pojedyncze typu NICZUK ]

B

B' h

Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym). Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

20

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy bez wkładki tłumiÑcej Obejmy pojedyncze typu HOBBY ]

B

B' h

Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

Obejmy podwójne typu NICZUK ]

B

B' h Y

V

a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

tel. +48 89 521 19 60

21


Obejmy bez wkładki tłumiÑcej Obejmy do instalacji elektrycznych

Y &!*

®*!'

Zastosowanie: do montażu sztywnych przewodów i instalacyjnych rur osłonowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Obejmy pojedyncze z tworzywa sztucznego Zastosowanie: do wszystkich rodzajów rur, do montażu pionowego i poziomego. Zamknięcie uchwytu następuje poprzez wciśnięcie obejmy w rurę.

Obejmy pojedyncze z tworzywa sztucznego z tulejà Zastosowanie: do wszystkich rodzajów rur, do montażu pionowego i poziomego. Zamknięcie uchwytu następuje poprzez wciśnięcie obejmy w rurę.

22

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy bez wkładki tłumiÑcej Obejmy podwójne z tworzywa sztucznego Zastosowanie: do wszystkich rodzajów rur, do montażu pionowego i poziomego. Zamknięcie uchwytu następuje poprzez wciśnięcie obejmy w rurę.

Obejmy podwójne z tworzywa sztucznego z tulejkà Zastosowanie: do wszystkich rodzajów rur, do montażu pionowego i poziomego. Zamknięcie uchwytu następuje poprzez wciśnięcie obejmy w rurę.

Haki podłogowe Zastosowanie: do szybkiego montażu do rur instalacyjnych przez bezpośrednie wbijanie w podłoże.

tel. +48 89 521 19 60

23


Obejmy bez wkładki tłumiÑcej Klipsy podłogowe Zastosowanie: do montażu rur PEX do płyt izolacyjnych w systemach ogrzewania podłogowego.

Obejmy zatrzaskowe z tworzywa sztucznego Zastosowanie: do wszystkich rodzajów rur, do montażu pionowego i poziomego. Obejma posiada bardzo wygodne zamknięcie, nie wymagające użycia dodatkowych narzędzi - zamknięcie następuje po lekkim dociśnięciu. Istnieje możliwość łączenia ze sobą uchwytów szeregowo.

24

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Punkty stałe i podpory Êlizgowe

Obejmy punktu stałego PST . ....................................................................................26 PST Obejmy punktu stałego PSF .....................................................................................27 PSF Płytka punktu stałego PSPM ....................................................................................28 PSPM Płytka punktu stałego PSST .....................................................................................28 PSST Rura dystansowa (gwintowana) ................................................................................28 RG Nypel . ....................................................................................................................29 N Punkt stały PSFU ....................................................................................................30 PSFUS, PSFUC Utwierdzenie punktu stałego PSFU (PSF-15 do PSF-80) . ...........................................31 U-PSFUS Utwierdzenie punktu stałego PSFU (PSF-4” do PSF-250) ...........................................31 U-PSFUC Podpora Êlizgowa z jednym przyłàczem ......................................................................32 PSA1 Podpora Êlizgowa z dwoma przyłàczami .....................................................................32 PSB2 Wieszak wahadłowy .................................................................................................33 WW, WWK

tel. +48 89 521 19 60

25


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Obejmy punktu stałego PST &$'!($)!B'%

]

B' h Y

V a

Zastosowanie: do przejmowania obciążeń związanych z wydłużeniem rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku. Punkty stałe umożliwiają podział instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom.

Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym (śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

Na zamównienie dostępne również obejmy z przyłączem 1”, 1 1/4”. 26

* Na specjalne zamówienie.

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Obejmy punktu stałego PSF ]

($)!&!&&$)!B'% B' h Y

V

a

Zastosowanie: do przejmowania obciążeń związanych z wydłużeniem rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku. Punkty stałe umożliwiają podział instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom.

Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym (śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

Na zamównienie dostępne również obejmy z przyłączem 3/4”, 1”, M20. tel. +48 89 521 19 60

* Na specjalne zamówienie. 27


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Płytka punktu stałego PSPM Zastosowanie: do montażu punktów stałych bezpośrednio na podłożu i na konstrukcjach z profili montażowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

&$'!($)!&!&&$)!B'%

)

®&( ,-

&&% &*%

Płytka punktu stałego PSST Zastosowanie: do montażu punktów stałych bezpośrednio na podłożu i na konstrukcjach z profili montażowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

')

&$'!($)!&!B&+!B'%

)

)*

&&

-* &',

Rura dystansowa (gwintowana) Zastosowanie: do łączenia płytki punktu stałego z obejmą punktu stałego. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

L d

28

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Nypel Zastosowanie: do łączenia płytki punktu stałego z obejmą punktu stałego. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

WytrzymałoÊç rur gwintowanych i pr´tów

A

EHEB &$'!($)!&¿! &&$)¿!B'%

@^ZgjcZ` h^łn EHI!EH;

Rury dystansowe

tel. +48 89 521 19 60

Pręty gwintowane

29


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Punkt stały PSFU Zastosowanie: do przejmowania obciążeń związanych z wydłużeniem rurociągów i kierowania tych wydłużeń w pożądanym kierunku. Punkty stałe umożliwiają podział instalacji na odcinki podlegające osobnym wydłużeniom.

Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym (śruba z łbem sześciokątnym z nakrętką). Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

Obejma punktu stałego PSF przyspawana do zestawu mocującego z profilami montażowymi MB3,0

L

d

M16

a

s

M16

Obejma punktu stałego PSF przyspawana do zestawu mocującego z ceownikiem hutniczym C120 L d

s

30

a

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Utwierdzenie punktu stałego PSFU (PSF-15 do PSF-80) Profil monta˝owy SS-MB3,0-L

26 F1 L

14

H 200

270

*L – długość profili montażowych ze stopką

Zastosowanie: do montażu obejm punktów stałych PSF (montaż pionowy i poziomy rurociągów): – w zakresie średnic rur 21- 90 mm, – w zakresie wysokości mocowania (od podłoża do osi rury) 115 - 800 mm. Zalety stosowania utwierdzenia obejm punktów stałych: – tłumienie drgań. – płynna regulacja wysokości mocowania od Hmin do Hmax , – przenoszenie dużych obciążeń bez stosowania zastrzałów, – możliwość montażu na małej powierzchni podłoża (160x270mm). Komplet stanowi: - punkt stały PSFUS, - dwa profile montażowe ze stopką SS-MB3,0.

** Na specjalne zamówienie

Utwierdzenie punktu stałego PSFU (PSF-4” do PSF-250) Stopa utwierdzenia punktów stałych PSF

120

F1 L H 150

D 200

*L – długość ceownika tel. +48 89 521 19 60

Zastosowanie: do montażu obejm punktów stałych PSF (montaż pionowy i poziomy rurociągów): – w zakresie średnic rur 108-273 mm, – w zakresie wysokości mocowania (od podłoża do osi rury) 132-1000 mm (patrz tabela). Zalety stosowania utwierdzenia obejm punktów stałych: – tłumienie drgań. – płynna regulacja wysokości mocowania od Hmin do Hmax , – przenoszenie dużych obciążeń bez stosowania zastrzałów, – możliwość montażu na małej powierzchni podłoża (200x200 mm). Komplet stanowi: - punkt stały PSFUC, - ceownik z podstawą.

** Na specjalne zamówienie 31


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Podpora Êlizgowa z jednym przyłàczem

M10/12 *1/2”,3/4”,1”,M20 ø13 Płytka

150

Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do rur o średnicy do 168 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

8

50

100 138 165

* Na specjalne zamówienie

Podpora Êlizgowa z dwoma przyłàczami

Płytka

Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. M12/16 Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża *1/2”,3/4”,1”,11/4”,M20 i do konstrukcji z profili montażowych. Przeznaczone do rur o średnicy do 324 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny 200 (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym). 150

ø13

50 8

100 138 165

* Na specjalne zamówienie 32

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Punkty stałe i podpory Âlizgowe

Wieszak wahadłowy Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym. Umożliwiają przesuw mocowanych elementów. Przejmują wydłużenia nieosiowe rurociagów - swoboda obrotów do 3600. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

tel. +48 89 521 19 60

33


Obejmy i akcesoria do wentylacji

Obejmy do wentylacji ...............................................................................................35 UWG Elementy zawieszeƒ przewodów wentylacyjnych .........................................................36 UW-L, UW-Z, UW-V Wieszak do blach trapezowych .................................................................................36 WT-BK Amortyzator ...........................................................................................................37 AM-10 TaÊma tłumiàca do profili . ........................................................................................37 TT Âcisk do obrze˝y kanałów .........................................................................................37 SW TaÊma perforowana .................................................................................................37 UWT Podpora dachowa o profilu zamkni´tym . ....................................................................38 PDPZ Podpora dachowa ....................................................................................................38 PDZ, PDG Podpora dachowa regulowana ...................................................................................38 PDRZ, PDRG

34

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy i akcesoria do wentylacji Obejmy do wentylacji

B

]

B' h

Y

V a

Wkładka tłumiąca: Materiał – miękkie PVC Wytrzymałość termiczna: -300C do +900C Przyłącze: wykonane z nitonakrętki. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

tel. +48 89 521 19 60

35


Obejmy i akcesoria do wentylacji Elementy zawieszeƒ przewodów wentylacyjnych

8,4

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym). Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C

2 24

100

Zamocowanie typu L do podwieszania przewodów wentylacyjnych

40

24

8,4

50

Zamocowanie typu Z do podwieszania przewodów wentylacyjnych 2 31 40

40 24

8,4

300 2

Zamocowanie typu V do podwieszania przewodów wentylacyjnych 600

40

Wieszak do blach trapezowych Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. 2,5

ø10,5 6xø4,1

95,5

ø11,4 25 11

Dostępne również wieszaki z przyłączem M8 i M10 (str. 43). 36

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Obejmy i akcesoria do wentylacji Amortyzator 25,6 10,2

Podkładka ocynkowana

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Materiał: elastomer EPDM. Wytrzymałosc termiczna: -400 C do +1200 C

3,2

Amortyzator EPDM

16,6 13,8

TaÊma tłumiàca do profili D

B

C A

Materiał: – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109

Âcisk do obrze˝y kanałów

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

30 32 2,5

13

TaÊma perforowana

D2 D1

B A

G

L1

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

L2

tel. +48 89 521 19 60

37


Obejmy i akcesoria do wentylacji Podpora dachowa o profilu zamkni´tym Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy. Zastosowanie: do konstrukcji dachowych gdzie nie wykonano jeszcze termoizolacji. Zamknięty profil umożliwia późniejsze wykonanie obróbek dekarskich.

Stopka wg SS-MF2,5 Profil 40x40x3 587 5 ø13 240 300

240 300

Podpora dachowa uniwersalna Podkładka EPDM Âruba M

L

h

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy. Zastosowanie: Ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i rozkład obciążeń na podłożu.

L 20

M

Podpora dachowa regulowana Podkładka EPDM

Przelicznik nachylenia Âruba M12

L

M

h

20

38

L M

zamówienia on-line www.niczuk.pl


System instalacji przeciwpo˝arowych

Obejmy masywne do instalacji tryskaczowych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 DN P´tle do instalacji tryskaczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ZP Kabłàki .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 KB Wieszaki do blach trapezowych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 WT Hak z gwintem metrycznym .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 HT Mocowanie hakowe do blach trapezowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 SZM Kleszcze do blach trapezowych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 KBT, KZ

tel. +48 89 521 19 60

39


system instalacji przeciwpo˚arowych Obejmy masywne do instalacji tryskaczowych B

]

B' h Y

V a

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe z gwintem metrycznym (śruba+nakrętka). Śruby: śruby z łbem sześciokątnym. Zastosowanie: do montażu instalacji, w tym do instalacji przeciwpożarowych.

40

Wyrób zgodny z VdS, FM.

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system instalacji przeciwpo˚arowych P´tle do instalacji tryskaczowych

Wyrób zgodny z VdS, FM.

B B

h h

= =

Y Y

V V

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do montażu instalacji, w tym do instalacji przeciwpożarowych.

tel. +48 89 521 19 60

41


system instalacji przeciwpo˚arowych Kabłàki

9O

=

B

7

A

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Komplet stanowi: - kabłąk, - dwie podkładki okrągłe, - dwie nakrętki sześciokątne.

42

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system instalacji przeciwpo˚arowych Wieszaki do blach trapezowych &%!*

&(

+m®)!& .+

'!*

B

'*

Wyrób zgodny z VdS, FM.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do montażu instalacji do blach trapezowych.

Dostępne również wieszaki bez nitonakrętki WT-BK (str. 36).

Hak z gwintem metrycznym M10

+'

.

®

)*

&&*

-%•

B&%

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do montażu bezpośredniego elementów instalacyjnych do blach trapezowych.

tel. +48 89 521 19 60

43


system instalacji przeciwpo˚arowych Mocowanie hakowe do blach trapezowych

@7"B&%"'&$'¿

7aVX]VigVeZodlV

=I"B&%

A

E9"8"6HO"6

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do montażu bezpośredniego elementów instalacyjnych do blach trapezowych.

Dostępne również z kabłąkiem KB-M10-3”.

Kleszcze do blach trapezowych

Zastosowanie: do wykonywania otworów w blachach trapezowych.

44

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Bierne zabezpieczenia przeciwpoË?arowe

Opaski ogniochronne ................................................................................................46 OO Akrylowa masa ogniochronna ....................................................................................46 AO Kołnierze ogniochronne ............................................................................................47 KO Farba ogniochronna .................................................................................................48 OF Pasta ogniochronna .................................................................................................48 OP Pianka ogniochronna ................................................................................................48 PO, POP

tel. +48 89 521 19 60

45


Bierne zabezpieczenia przeciwpo˚arowe

Opaski ogniochronne

A W

V

h

Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść: - rur palnych, - rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej, przez przegrody rozdzielenia pożarowego. Klasa odporności ogniowej: EI 120

Montaż: - w ścianach - jedna opaska w osi ściany, - w stropach - jedna opaska wewnątrz stropu powinna znajdować się 1 cm powyżej dolnej krawędzi stropu. Wolne przestrzenie pomiędzy opaską a ścianą (stropem) należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową. Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej. W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

Akrylowa masa ogniochronna Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania dylatacji i szczelin (o szerokości do 50 mm) Klasa odporności ogniowej: EI 120 Montaż: w połączeniu z innymi elementami systemu przeznaczona do ogniochronnego zabezpieczania: - rur stalowych i miedzianych izolowanych wełną mineralną, - pojedynczych kabli oraz wiązek kabli z izolacją z PVC lub PE, - kombinowanych przejść instalacyjnych. Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej. W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

46

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Bierne zabezpieczenia przeciwpo˚arowe

Kołnierze ogniochronne a W

Y h

V

Zastosowanie: przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść: - rur palnych, - rur stalowych i miedzianych izolowanych otuliną z pianki syntetycznej, przez przegrody rozdzielenia pożarowego. Klasa odporności ogniowej: EI 120

tel. +48 89 521 19 60

Montaż: - w ścianach - dwa kołnierze (po obu stronach ściany), - w stropach - jeden kołnierz (od dołu stropu). Wolne przestrzenie, do szerokości 5 mm, pomiędzy otworem w ścianie lub stropie a rurą lub zewnętrzną otuliną izolacyjną rury należy wypełnić akrylową masą ognioochronną. Szczeliny o szerokości większej niż 5 mm należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową. Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej. W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

47


Bierne zabezpieczenia przeciwpo˚arowe

Farba ogniochronna Zastosowanie: do ogniochronnego uszczelniania w przegrodach budowlanych (ścianach i stropach) przejść: - pojedynczych rur stalowych, - rur miedzianych, - kabli i wiązek kabli z izolacją z PVC, PP, PE, - przejść kombinowanych (z rurami z tworzywa sztucznego, rurami stalowymi, miedzianymi oraz kablami). Klasa odporności ogniowej: EI 120 W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

Pasta ogniochronna Zastosowanie: do ogniochronnego uszczelniania w przegrodach budowlanych (ścianach i stropach) przejść: - pojedynczych rur stalowych, - rur miedzianych, - kabli i wiązek kabli z izolacją z PVC, PP, PE, - przejść kombinowanych (z rurami z tworzywa sztucznego, rurami stalowymi, miedzianymi oraz kablami). Klasa odporności ogniowej: EI 120 W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

Pianka ogniochronna Zastosowanie: Przeznaczone do ogniochronnego zabezpieczania dylatacji i szczelin (o szerokości do 32 mm). Klasa odporności ogniowej: EI 120 W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielami firmy Niczuk Metall-PL.

48

zamówienia on-line www.niczuk.pl


System profili monta˝owych Profile monta˝owe

C1,5 (30x16x1,5 mm) ................................................................................50

A1,5 (30x30x1,5 mm) ................................................................................50

A2,0 (30x30x2,0 mm) ................................................................................50

MG1,5 (41x21x1,5 mm) .............................................................................51

MG2,0 (41x21x2,0 mm) .............................................................................51

MF2,0 (41x41x2,0 mm) .............................................................................51

MF2,5 (41x41x2,5 mm) .............................................................................52

MH2,5 (41x62x2,5 mm) .............................................................................52

MB3,0 (50x40x3,0 mm) .............................................................................52

ME3,0 (50x80x3,0 mm) .............................................................................53

Profile monta˝owe podwójne

D-MG2,0 (41x42x2,0 mm) . ........................................................................54

D-MF2,5 (41x82x2,5 mm) ..........................................................................54

D-MFH2,5 (41x103x2,5 mm) . ....................................................................54

D-MH2,5 (41x124x2,5 mm) .......................................................................55

D-MB3,0 (50x80x3,0 mm) . ........................................................................55

D-ME3,0 (50x160x3,0 mm) ........................................................................55

Profile monta˝owe ze stopkà

C2,0 (30x16x2,0 mm) ................................................................................56

A2,0 (30x30x2,0 mm) ................................................................................56

MG2,0 (41x21x2,0 mm) .............................................................................56

MF2,5 (41x41x2,5 mm) .............................................................................57

MB3,0 (50x40x3,0 mm) .............................................................................57

Profile monta˝owe ze stopkà obrócone o 900

A2,0 (30x30x2,0 mm) ................................................................................58

MF2,5 (41x41x2,5 mm) .............................................................................58

MB3,0 (50x40x3,0 mm) .............................................................................58

Profile monta˝owe podwójne ze stopkà

D-MG2,0 41x42x2,0 mm) ..........................................................................59

D-MF2,5 (41x82x2,5 mm) ..........................................................................59

D-MH2,5 (41x124x2,5 mm) .......................................................................59

D-MB3,0 (50x80x3,0 mm) . ........................................................................60

Zastrzał WKZ................................................................................................... 60

ZaÊlepki do profili ZS......................................................................................... 60

tel. +48 89 521 19 60

49


system profili monta˚owych Profile monta˝owe typ C1,5 (30x16x1,5 mm)

10

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

ø5 52 26 16

Profil montażowy C1,5 (30×16×1,5 mm)

1,5 14

L

30

Profile monta˝owe typ A1,5 (30x30x1,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

10,5

50 30

Profil montażowy A1,5 (30×30×1,5 mm) 30

1,5 L

14 30

Profile monta˝owe typ A2,0 (30x30x2,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

10,5

50 30

30

Profil montażowy A2,0 (30×30×2,0 mm)

2,0

L

50

14 30

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system profili monta˚owych Profile monta˝owe typ MG1,5 (41x21x1,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45

21

Profil montażowy MG1,5 (41×21×1,5 mm)

1,5 7,5

L

22 41

Profile monta˝owe typ MG2,0 (41x21x2,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45

21

2,0 7,5

L

Profil montażowy MG2,0 (41×21×2,0 mm)

22 41

Profile monta˝owe typ MF2,0 (41x41x2,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45

2,0 41

7,5 L

Profil montażowy MF2,0 (41×41×2,0 mm)

22 41

tel. +48 89 521 19 60

51


system profili monta˚owych Profile monta˝owe typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45 2,5 41

L

7,5

Profil montażowy MF2,5 (41×41×2,5 mm)

22 41

Profile monta˝owe typ MH2,5 (41x62x2,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37). 13

80 45 2,5

Profil montażowy MH2,5 (41×62×2,5 mm)

62

L

7,5

22 41

Profile monta˝owe typ MB3,0 (50x40x3,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45 3,0 40

L

52

7,5

Profil montażowy MB3,0 (50×40×3,0 mm)

26 50

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system profili monta˚owych Profile monta˝owe typ ME3,0 (50x80x3,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37). 17

80 45

3,0 80

Profil montażowy ME3,0 (50×80×3,0 mm)

L

7,5

26 50

tel. +48 89 521 19 60

53


system profili monta˚owych Profile monta˝owe podwójne typ D-MG2,0 (41x42x2,0 mm) )* &( -%

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

Profil montażowy podwójny D-MG2,0 (41×42×2,0 mm) 2,0 42

L 22 41

Profile monta˝owe podwójne typ D-MF2,5 (41x82x2,5 mm) )* &( -%

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

2,5

Profil montażowy podwójny D-MF2,5 (41×82×2,5 mm) 82

L

22 41

Profile monta˝owe podwójne typ D-MFH2,5 (41x103x2,5 mm) )*

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

&( -%

2,5

103

L

Profil montażowy podwójny D-MFH2,5 (41×103×2,5 mm)

22 41

54

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system profili monta˚owych Profile monta˝owe podwójne typ D-MH2,5 (41x124x2,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

)* &( -%

2,5

Profil montażowy podwójny D-MH2,5 (41×124×2,5 mm) 124

L 22 41

Profile monta˝owe podwójne typ D-MB3,0 (50x80x3,0 mm) )* &( -%

3,0

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

Profil montażowy podwójny D-MB3,0 (50×80×3,0 mm)

80

L

26 50

Profile monta˝owe podwójne typ D-ME3,0 (50x160x3,0 mm) )* &( -%

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym). Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

3,0

Profil montażowy podwójny ME3,0 (50×160×3,0 mm) 160

L

26 50

tel. +48 89 521 19 60

55


system profili monta˚owych Profile monta˝owe ze stopkà typ C2,0 (30x16x2,0 mm)

40 24

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

6

11

100

L

63,5

Profil montażowy ze stopką C2,0 (30×16×2,0 mm) 2,0 16

14 30

Profile monta˝owe ze stopkà typ A2,0 (30x30x2,0 mm)

40 24

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

6

11

Profil montażowy ze stopką A2,0 (30×30×2,0 mm) L

112

70 2,0 30 14 30

Profile monta˝owe ze stopkà typ MG2,0 (41x21x2,0 mm)

50 24

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

6

11

Profil montażowy ze stopką MG2,0 (41×21×2,0 mm) 112 70

L

2,0 21 22 41

56

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system profili monta˚owych Profile monta˝owe ze stopkà typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) 60 26

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

8 14

Profil montażowy ze stopką MF2,5 (41×41×2,5 mm)

L

110 160

2,5 41 22 41

Profile monta˝owe ze stopkà typ MB3,0 (50x40x3,0 mm) 70 26

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

8 14

L

Profil montażowy ze stopką MB3,0 (50×40×3,0 mm)

110 160 3,0 40 26 50

tel. +48 89 521 19 60

57


system profili monta˚owych Profile monta˝owe ze stopkà typ A2,0 obrócone o 900 (30x30x2,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

112 70

Profil montażowy ze stopką A2,0 obrócony o 900 (30×30×2,0 mm)

L 40 24 2,0 6

30

11

14 30

Profile monta˝owe ze stopkà typ MF2,5 obrócone o 900 (41x41x2,5 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

116 110

L 26 60 8

2,5

14

Profil montażowy ze stopką MF2,5 obrócony o 900 (41×41×2,5 mm)

41 22 41

Profile monta˝owe ze stopkà typ MB3,0 obrócone o 900 (50x40x3,0 mm) Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

116 110

Profil montażowy ze stopką MB3,0 obrócony o 900 (50×40×3,0 mm)

L 26 70 8

3,0 14

40 26 50

58

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system profili monta˚owych Profile monta˝owe podwójne ze stopkà typ D-MG2,0 (41x42x2,0 mm)

60 26

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

8 14

Profil montażowy podwójny ze stopką D-MG2,0 (41×42×2,0 mm) L

110 2,0

160

42 22 41

Profile monta˝owe podwójne ze stopkà typ D-MF2,5 (41x82x2,5 mm) 70 26

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

10 14

Profil montażowy podwójny ze stopką D-MF2,5 (41×82×2,5 mm)

L 2,5

150 200

82

22 41

Profile monta˝owe podwójne ze stopkà typ D-MH2,5 (41x124x2,5 mm) 60 26

10

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

14

Profil montażowy podwójny ze stopką D-MH2,5 (41×124×2,5 mm)

L 2,5 195 245

124

22 41

tel. +48 89 521 19 60

59


system profili monta˚owych Profile monta˝owe podwójne ze stopkà typ D-MB3,0 (50x80x3,0 mm) 70 26

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

10 14

Profil montażowy podwójny ze stopką D-MB3,0 (50×80×3,0 mm)

L 3,0

150 200

80

26 50

Zastrzał 40

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: wzmacnianie konstrukcji opartych na profilach montażowych ze stopką.

H

40 13

B

ZaÊlepki do profili Zastosowanie: zaślepianie profili montażowych.

60

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˝owo-łàczàce

Stopka monta˝owa siodłowa . ..... 62 ST-S

Element skr´tny z nakr´tkà specjalnà zàbkowanà . ................ 70 ESZ

Stopka monta˝owa siodłowa obrócona o 900 ......................... 62 ST-S90

Element skr´tny z nakr´tkà specjalnà zàbkowanà ze spr´˝ynkà ............ 70 ESZS

Stopka monta˝owa siodłowa do profili podwójnych . ................ 63 ST-S-D

Podkładka do profili .................... 71 PDC

Stopka monta˝owa .................... 63 ST

Wspornik przegubowy ................ 71 WP

Stopka konstrukcyjna . ............... 64 ST-M

Nakr´tka oczkowa ..................... 71 NO

Łàcznik zewn´trzny do profili monta˝owych .............. 64 LSE Łàcznik wewn´trzny do profili monta˝owych .............. 64 LS Płytka gwintowana . ................... 65 PG, PGL Trójkàt monta˝owy . ................... 65 TR Kształtki monta˝owe.................. 66 X, XX Wsporniki monta˝owe równoramienne ......................... 68 KT Nakr´tka prostokàtna ................ 69 NSP Nakr´tka specjalna zàbkowana . .. 69 NSZ Nakr´tka specjalna zàbkowana ze spr´˝ynkà ............................. 69 NSZS Element skr´tny kompletny ........ 70 ES tel. +48 89 521 19 60

61


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Stopka monta˝owa siodłowa Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

H

Komplet stanowi: - stopka, - płytka gwintowana, - dwie podkładki okragłe, - dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

K S M

I

D

C

B

A

Stopka monta˝owa siodłowa obrócona o 900 Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

I C M

Komplet stanowi: - stopka, - płytka gwintowana, - dwie podkładki okrągłe, - dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

D B

H K S

A

62

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Stopka monta˝owa siodłowa do profili podwójnych Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

H

Komplet stanowi: - stopka, - dwie płytki gwintowane, - cztery podkładki okrągłe, - cztery śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

S K

D ø I

C C G A

Stopka monta˝owa Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

K

Komplet stanowi: - stopka, - płytka gwintowana, - dwie podkładki okrągłe, - dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

S

D A I

C B

ø

H

tel. +48 89 521 19 60

63


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Stopka konstrukcyjna 40

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

24 100

64 11 M

3

Łàcznik zewn´trzny do profili monta˝owych Do profilu typu A 10

Zastosowanie: do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

30 M

E

B

A S

Do profilu typu MG, MF, MH, MB, ME A

M B

E S

Łàcznik wewn´trzny do profili monta˝owych Zastosowanie: do wszelkich konstrukcji instalacyjnych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

D

S

A E

A

64

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Płytka gwintowana Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

M

B

L

S

A

A M12 B L

C B S

Trójkàt monta˝owy Zastosowanie: do budowy konstrukcji wsporczych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

B

S

E A E

tel. +48 89 521 19 60

65


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Kształtki monta˝owe Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

Do profilu A, C

Do profilu MG, MF, MH

Do profilu MB, ME

10,5

13

84

55

10,5

13

31

192

119

44

54 192

50

41 35

40 109 54

54 10,5

13

54

30

13

104 54

10,5

45 13

13 92

56

138

84

13

10,5 92

56

28

10,5

66

Zastosowanie

46,8

13

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Kształtki monta˝owe

Do profilu A, C

Do profilu MG, MF, MH

Do profilu MB, ME

101

63

101

13

10,5

13

54

54

24

24 13

93

Zastosowanie

13 93

13

101 45 138

84

13

10,5 28

46

56

92

10,5

56

92

13

28 56

92

56

92

10,5

56

10,5

tel. +48 89 521 19 60

13

92

13

67


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Wsporniki monta˝owe równoramienne Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

Wspornik kątowy 180° B C H

S

A

A

Wspornik kątowy 90° B H C

S

S

Wspornik kątowy 135° B

450

C

H A

68

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Nakr´tka prostokàtna

S M

A

B

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny (na zamówienie dostępne również w ocynku ogniowym).

Nakr´tka specjalna zàbkowana

A

S

M

B

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Nakr´tka specjalna zàbkowana ze spr´˝ynkà

A M

L B

S

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

tel. +48 89 521 19 60

69


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Element skr´tny kompletny Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

50

Element skr´tny z nakr´tkà specjalnà zàbkowanà Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

50

Element skr´tny z nakr´tkà specjalnà zàbkowanà ze spr´˝ynkà Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

50

70

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Elementy monta˚owo-ŁÑczÑce

Podk∏adka do profili Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. C S B

A E

Wspornik przegubowy Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. 13

4

71 13

52

Nakr´tka oczkowa Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. A E

H

M

tel. +48 89 521 19 60

71


Akcesoria instalacyjne

Klamra do profili hutniczych . ...... 73 KLM

Podkładki okràgłe ....................... 79 PD

Zamocowanie do konstrukcji stalowych ............ 74 KLZ, WKH

Nakr´tki szeÊciokàte ................. 79 144

Nakładka zabezpieczajàca ........... 74 NZ

Złàczki . .................................... 79 ZL

Tuleje rozpr´˝ne stalowe ............ 74 TRSA

Złàczki redukcyjne ..................... 80 RWW, RZW

Kotwy rozporowe stalowe .......... 75 ULS, ULR Kotwa uniwersalna do ró˝nych podło˝y .................... 76 TTRB Kotwy uchylne ........................... 76 TRP Tuleje rozpr´˝ne mosi´˝ne .......... 76 TR Kołki rozporowe metalowe .......... 76 KRM Kołki rozporowe z tworzywa ....... 77 KR Wkr´ty dwugwintowe z kołnierzem . ............................ 77 WK-KL Wkr´ty dwugwintowe . ............... 77 WK Wkr´ty z łbem szeÊciokàtnym .... 77 WK-DR

Pr´ty gwintowane ..................... 78

Âruby z łbem szeÊciokàtnym ...... 78 105, 101 72

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Akcesoria instalacyjne

Klamra do profili hutniczych Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Do profilu typu A, C, MB, ME

M

S

F

B C A

G

Do profilu typu MG, MF, MH, D-MF, D-MFH, D-MH

M S

B C

A

F

G

tel. +48 89 521 19 60

73


Akcesoria instalacyjne

Zamocowanie do konstrukcji stalowych D

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. M

H

h

D M

H h

58 60

Nakładka zabezpieczajàca Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

(%% '*

'!*

Y

Tuleje rozpr´˝ne stalowe Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do stosowania w betonie spękanym i niespękanym (strefa rozciągania betonu) oraz w betonie niespękanym (strefa ściskania betonu).

L M

74

d

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Akcesoria instalacyjne

Kotwy rozporowe stalowe Do betonu spękanego i niespękanego (strefa rozciągania betonu) d

L M

Do betonu niespękanego (strefa ściskania betonu)

d

L M

Na zamówienie dostępne inne typy i rozmiary. tel. +48 89 521 19 60

75


Akcesoria instalacyjne

Kotwa uniwersalna do ró˝nych podło˝y Zastosowanie: do stosowania w betonie spękanym i niespękanym, w podłożu z cegieł ceramicznych oraz w elementach otworowych z betonu zwykłego o minimalnej głębokości zakotwienia 25 mm. L M

d

Kotwy uchylne Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Zastosowanie: do stosowania we wnękach nad stropem, sufitach podwieszanych, niszach.

L

M

Tuleje rozpr´˝ne mosi´˝ne Zastosowanie: do stosowania w betonie spękanym i niespękanym (strefa rozciągania betonu) oraz w betonie niespękanym (strefa ściskania betonu).

L M

d

Kołki rozporowe metalowe Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Materiał: taśma stalowa o grubości 0,5 i 0,8 mm.

L d1

76

D

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Akcesoria instalacyjne

Kołki rozporowe z tworzywa Materiał: udaroodporny kopolimer.

L d1

D

Wkr´ty dwugwintowe z kołnierzem Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. M

L d

Wkr´ty dwugwintowe Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

M SzeÊciokàt A L d

Wkr´ty z łbem szeÊciokàtnym Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

L

d

tel. +48 89 521 19 60

77


Akcesoria instalacyjne

Pr´ty gwintowane Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

L

M

Âruby z łbem szeÊciokàtnym Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny. Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

L

M

Śruby z łbem sześciokątnym z niepełnym gwintem

L

M

Na zamówienie dostępne inne typy i rozmiary. 78

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Akcesoria instalacyjne

Podkładki okràgłe Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

s a B

Nakr´tki szeÊciokàte Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

M

Złàczki Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

L

M

tel. +48 89 521 19 60

79


Akcesoria instalacyjne

Złàczki redukcyjne Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym M2 M1

M1

Złączki redukcyjne z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

M2

80

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej Obejmy pojedyncze typu Niczuk z wkładkà tłumiàcà EPDM .......... 82 N-UPG

Wsporniki monta˝owe równoramienne ......................... 92 N-KT

Obejmy podwójne typu Niczuk z wkładkà tłumiàcà EPDM .......... 83 N-UDG

Nakr´tka prostokàtna ................ 92 N-NSP

Obejmy pojedyncze typu Niczuk . . 84 N-UPZ

Podkładka do profili .................... 92 N-PDC

Obejmy do wentylacji ................. 85 N-UWG

Tuleje rozpr´˝ne stalowe ............ 93 N-TRSA

Elementy zawieszeƒ przewodów wentylacyjnych .......................... 86 N-UW-L, N-UW-Z, N-UW-V

Kotwy rozporowe metalowe . ...... 93 N-ULR

Wieszak do blach trapezowych ... 86 N-WT

Wkr´ty dwugwintowe . ............... 93 N-WK

Profile monta˝owe ..................... 87 N-SZ-C1,5, N-SZ-A1,5, N-SZ-A2,0, N-SZ-MF2,5

Pr´ty gwintowane ..................... 93

Profile monta˝owe ze stopkà ...... 88 N-SS-C2,0, N-SS-A2,0, N-SS-MF2,5

Âruby z łbem szeÊciokàtnym ...... 94 N-105

P´tle do instalacji tryskaczowych .......................... 89 N-ZP

Podkładki okràgłe ....................... 94 N-PD

Stopka monta˝owa siodłowa . ..... 89 N-ST-S

Nakr´tki szeÊciokàtne . .............. 94 N-144

Stopka monta˝owa .................... 90 N-ST

Złàczki . .................................... 94 N-ZL

Stopka konstrukcyjna . ............... 90 N-ST-M Łàcznik zewn´trzny do profili monta˝owych .............. 90 N-LSE Łàcznik wewn´trzny do profili monta˝owych .............. 91 N-LS Kształtki monta˝owe ................. 91 N-XX2 tel. +48 89 521 19 60

81


Wyroby ze stali nierdzewnej

Obejmy pojedyncze typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM ]

B

B' h

Y

V a

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

82

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109 Możliwość zamówienia obejm z silikonową wkładką tłumiącą o wytrzymałości termicznej w zakresie od -600 C do +2500 C.

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

Obejmy podwójne typu NICZUK z wkładkà tłumiàcà EPDM B

]

B' Y

h

`

V

a

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

tel. +48 89 521 19 60

Wkładka tłumiąca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C Izolacja dźwiękowa: zgodna z DIN 4109

83


Wyroby ze stali nierdzewnej

Obejmy pojedyncze typu NICZUK ]

B

B' h

Y

V a

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zamknięcie: obustronne zamknięcie śrubowe. Śruby: śruby łączące z wgłębieniem krzyżowo-rowkowym.

84

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

Obejmy do wentylacji

B

]

B' h

Y

V a

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Wkładka tłumiąca: Materiał – miękkie PVC. Wytrzymałość termiczna: -300C do +900C. Przyłącze: wykonane z nitonakrętki.

tel. +48 89 521 19 60

85


Wyroby ze stali nierdzewnej

Elementy zawieszeƒ przewodów wentylacyjnych 8,4

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Wkładka amortyzująca: Materiał – elastomer EPDM Wytrzymałość termiczna: -400C do +1200C

2 24

100

Zamocowanie typu L do podwieszania przewodów wentylacyjnych

40

24

8,4

Zamocowanie typu Z do podwieszania przewodów wentylacyjnych 50 2 31 40 40 24

8,4

300

Zamocowanie typu V do podwieszania przewodów wentylacyjnych

2 600

40

Wieszak do blach trapezowych

&%!*

&(

+m®)!& .+

'!*

B

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zastosowanie: do montażu instalacji do blach trapezowych. '*

86

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

Profile monta˝owe typ C1,5 (30x16x1,5 mm)

10

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

ø5 52 26

Profil montażowy C1,5 (30×16×1,5 mm)

16

1,5 14

L

30

Profile monta˝owe typ A1,5 (30x30x1,5 mm) Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

10,5

50 30

Profil montażowy A1,5 (30×30×1,5 mm) 30

1,5 14 30

L

Profile monta˝owe typ A2,0 (30x30x2,0 mm) Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

10,5

50 30

Profil montażowy A2,0 (30×30×2,0 mm) 30

2,0 14 30

L

Profile monta˝owe typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Do profilu dostępna jest taśma tłumiąca (str. 37).

13

80 45 2,5 41

L

7,5

Profil montażowy MF2,5 (41×41×2,5 mm)

22 41

tel. +48 89 521 19 60

87


Wyroby ze stali nierdzewnej

Profile monta˝owe zestopkà typ C2,0 (30x16x2,0 mm)

40 24

Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

6

11

100

L

63,5

2,0 16

Profil montażowy ze stopką C2,0 (30×16×2,0 mm)

14 30

Profile monta˝owe zestopkà typ A2,0 (30x30x2,0 mm) Materiał: stal nierdzewna OH18N9. 40 24

6

11

Profil montażowy ze stopką A2,0 (30×30×2,0 mm) L

112

70 2,0 30

14 30

Profile monta˝owe zestopkà typ MF2,5 (41x41x2,5 mm) Materiał: stal nierdzewna OH18N9. 60 26

8 14

110 160

Profil montażowy ze stopką MF2,5 (41×41×2,5 mm)

L

2,5 41 22 41

88

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

P´tle do instalacji tryskaczowych B

h

=

Y

V

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zastosowanie: do montażu instalacji, w tym do instalacji przeciwpożarowych.

Wyrób zgodny z VdS, FM.

Stopka monta˝owa siodłowa Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Komplet stanowi: - stopka, - płytka gwintowana, - dwie podkładki okragłe, - dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

H K S M

I

C

D B

A

tel. +48 89 521 19 60

89


Wyroby ze stali nierdzewnej

Stopka monta˝owa

K

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Komplet stanowi: - stopka, - płytka gwintowana, - dwie podkładki okrągłe, - dwie śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem.

S

D A I

C B

ø

H

Stopka konstrukcyjna Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

40 24 64

100

11 M

3

Łàcznik zewn´trzny do profili monta˝owych

A

M

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zastosowanie: do połączeń konstrukcyjnych profili montażowych. W skład kompletu łącznika wchodzi płytka gwintowana z czterema otworami oraz śruby z podkładkami.

B

E S

90

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

Łàcznik wewn´trzny do profili monta˝owych Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zastosowanie: do wszelkich konstrukcji instalacyjnych. D

S

A E

A

Kształtki monta˝owe Do profilu A, C

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. 10,5

31 119

Zastosowanie:

Do profilu MG, MF, MH 13

54 192

tel. +48 89 521 19 60

91


Wyroby ze stali nierdzewnej

Wsporniki monta˝owe równoramienne A

Wspornik kątowy 90°

B H C

S

S

Wspornik kątowy 135° B

C

450

H A

Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

Nakr´tka prostokàtna

S M

A

B

Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

Podkładka do profili

C S B

A E

Materiał: stal nierdzewna OH18N9. 92

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Wyroby ze stali nierdzewnej

Tuleje rozpr´˝ne stalowe Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Zastosowanie: do stosowania w betonie spękanym i niespękanym (strefa rozciągania betonu) oraz w betonie niespękanym (strefa ściskania betonu). L M

d

Kotwy rozporowe metalowe Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

d

Zastosowanie: do stosowania w betonie niespękanym (strefa ściskania betonu). L M

Wkr´ty dwugwintowe M

Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

SzeÊciokàt A L d

Pr´ty gwintowane Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

L

d

tel. +48 89 521 19 60

93


Wyroby ze stali nierdzewnej

Âruby z łbem szeÊciokàtnym Materiał: stal nierdzewna OH18N9. Śruby z łbem sześciokątnym z pełnym gwintem

L

M

Podkładki okràgłe Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

s a B

Nakr´tki szeÊciokàtne Materiał: stal nierdzewna OH18N9.

M

Złàczki Materiał: stal nierdzewna OH18N9. L

M

94

zamówienia on-line www.niczuk.pl


System zamocowaƒ sanitarnych i grzejników

Moduł umywalkowy ..................................................................................................96 MU-KPL Stopa podporowa ....................................................................................................96 STP Moduł bidetowy .......................................................................................................96 MB-KPL Podłàczenie armaturowe proste z gwintem wewn´trznym 1/2”x1/2” . ..........................97 PAGW-1/2-P Wspornik umywalkowy . ............................................................................................97 WUM Komplety do mocowania umywalki .............................................................................97 MU Komplety do mocowania WC .....................................................................................97 KM Wspornik do grzejników aluminiowych ........................................................................98 WG-S-P, WG-M-P, WG-AL-P, WG-AL-L Szpilka grzejnikowa ..................................................................................................98 WS-G-K Wspornik do grzejników ˝eliwnych .............................................................................98 WG-S-C Wspornik do grzejników ˝eliwnych (konsolka) ..............................................................98 UP-W-G

tel. +48 89 521 19 60

95


system zamocowa¡ sanitarnych i grzejników

Moduł umywalkowy

500 150-300 140 190 250

450

70

Montaż: mocowanie do ściany odbywa się za pomocą kątowników z możliwością regulacji głębokości zabudowy w zakresie od 80 do 160 mm. Bezpośrednie mocowanie umywalki znajduje się w górnej poprzeczce modułu z regulacją rozstawu od 160 do 340 mm. Montaż umywalek lekkich może odbywać się bezpośrednio do ściany za pośrednictwem czterech kątowników montażowych, a w przypadku większych obciążeń zalecane jest stosowanie stóp podporowych. Moduł umywalkowy zbudowany jest z ramy odpornej na skręcanie i listwy do mocowania armatury z trójstopniową regulacją wysokości odprowadzenia i doprowadzenia wody. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

2x PAGW-1/2-P

445

Stopa podporowa Zastosowanie: przeznaczone do wzmacniania modułów umywalkowych. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

220 120

Zakres regulacji 310-550

55 70

200

40

260

Moduł bidetowy 320 230 180

150

190

85 350

Montaż: Wysokość położenia rury spustowej w pionie ustala się za pośrednictwem specjalnej listwy. Podłączenie armatury można wykonać na dwóch poziomach przy różnych odstępach. Możliwości regulacyjne modułu pozwalają na zastosowanie go do niemal wszystkich typów bidetów. Moduł bidetowy zbudowany jest z ramy odpornej na skręcanie oraz stóp umożliwiających regulację w zakresie do 200 mm. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

320 180

95

2x PAGW-1/2-P

320

96

zamówienia on-line www.niczuk.pl


system zamocowa¡ sanitarnych i grzejników

Podłàczenie armaturowe proste z gwintem wewn´trznym 1/2”x1/2” Zastosowanie: Przeznaczone do stosowania jako element przyłączeniowy do montażu instalacji wodnych. Szczególnie przydatny przy montażu modułów umywalkowych i bidetowych. System uszczelek gumowych sprawia, że drgania z instalacji wodociągowej nie są przenoszone na moduł. Zabezpieczenie antykorozyjne: chrom galwaniczny.

Wspornik umywalkowy 30

216 135

60

6

Zastosowanie: przeznaczone do mocowania umywalek. Malowane proszkowo na kolor biały. Komplet stanowi: - wspornik prawy i lewy, - zestaw śrub do zamocowania umywalki.

24 2

Komplety do mocowania umywalki Zastosowanie: Przeznaczone do bezpośredniego mocowania umywalki do ściany.

L

Komplety do mocowania WC Zastosowanie: Przeznaczone do bezpośredniego mocowania WC. L

tel. +48 89 521 19 60

97


system zamocowa¡ sanitarnych i grzejników

Wspornik do grzejników aluminiowych Zastosowanie: przeznaczone do montażu grzejników aluminiowych. Komplet stanowi: - wieszak ocynkowany (WG-S-P), lub wieszak malowany na biało (WG-M-P), - podkładka, - kołek rozporowy. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny lub powłoka malarska.

150

75 40

108

25 3 7

Szpilka grzejnikowa Zastosowanie: przeznaczone do montażu grzejników żeliwnych. Komplet stanowi: - szpilka stalowa ocynkowana, - dwa elementy mocujące, - dwie nakrętki, - kołek rozporowy. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

M8

220

Wspornik do grzejników ˝eliwnych 6

40

Zastosowanie: przeznaczone do montażu grzejników żeliwnych. Zabezpieczenie antykorozyjne: brak.

10,5 24

118

70

145,5

Wspornik do grzejników ˝eliwnych (konsolka) 110 62

44

88 Zakres regulacji 130-200

20 100

98

Zastosowanie: przeznaczone do montażu grzejników żeliwnych bezpośrednio do podłogi. Inne przykładowe zastosowania: - element do montażu masztów. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny.

ø9,5

11 110

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury stalowe bez szwu (DIN 2448) Masa 1 mb rur

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

Masa rury z wodą i izolacją 100% [kg/mb]

Max rozstaw podpór [m] * **

1,8

0,7

0,8

1,1

1,50

2,0

1,0

1,2

1,5

1,50

26,9

2,3

1,4

1,8

2,1

1,50

25

33,7

2,6

2,0

2,6

3,4

2,20

5

32

42,4

2,6

2,6

3,6

4,5

2,60

6

40

48,3

2,6

2,9

4,4

5,7

3,00

7

51,0

2,6

3,1

4,8

6,1

3,00

8

57,0

2,9

3,9

5,9

7,9

3,50

60,3

2,9

4,1

6,4

8,5

3,50

63,5

2,9

4,3

7,0

9,1

3,50

Lp.

DN

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

1

10

17,2

2

15

21,3

3

20

4

9

50

10 11

65

76,1

2,9

5,2

9,1

13,0

3,80

12

80

88,9

3,2

6,8

12,1

17,2

4,00

13

101,6

3,6

8,7

15,7

23,3

4,00

14

108,0

3,6

9,3

17,3

25,1

4,50

114,3

3,6

9,8

18,8

26,9

4,50

16

127,0

4,0

12,1

23,3

31,8

5,00

17

133,0

4,0

12,7

25,0

33,8

5,00

139,7

4,0

13,4

27,0

36,0

5,00

19

152,4

4,5

16,4

32,6

42,1

5,00

20

159,0

4,5

17,1

34,8

44,6

5,00

168,3

4,5

18,2

38,1

48,2

6,00

22

177,8

5,0

21,3

43,4

53,9

6,00

23

193,7

5,6

26,0

52,1

63,2

6,00

219,1

6,3

33,1

66,6

78,6

6,00

244,5

6,3

37,0

79,3

92,2

6,00

15

18

21

24

100

125

150

200

25 26

250

273,0

6,3

41,4

94,7

108,7

6,00

27

300

323,9

7,1

55,5

130,8

146,8

6,00

28

350

355,6

8,0

68,6

159,2

176,3

6,00

29

400

406,4

8,8

86,3

205,0

224,1

6,00

30

500

508,0

11,0

135,0

320,3

343,2

6,00

* Maksymalny rozstaw podpór dla rur izolowanych zgodnie z PN-H-74200:1998. ** Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm.

tel. +48 89 521 19 60

99


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury stalowe ze szwem (DIN 2458) Masa 1 mb rur

Lp.

DN

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

1

8

13,5 16,0

2

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

Masa rury z wodą i izolacją [kg/mb]

Max rozstaw podpór [m] * **

1,8

0,5

0,6

0,9

1,50

1,8

0,6

0,8

1,0

1,50

3

10

17,2

1,8

0,7

0,8

1,1

1,50

4

15

21,3

2,0

1,0

1,2

1,5

1,50

5

20

26,9

2,0

1,2

1,6

2,0

1,50

31,8

2,0

1,5

2,1

2,8

2,20

6 7

25

33,7

2,0

1,6

2,3

3,0

2,20

8

32

42,4

2,3

2,3

3,4

4,2

2,60

44,5

2,3

2,4

3,6

4,9

3,00

48,3

2,3

2,6

4,1

5,4

3,00

11

51,0

2,3

2,8

4,5

5,8

3,00

12

57,0

2,3

3,1

5,3

7,3

3,50

60,3

2,3

3,3

5,7

7,8

3,50

14

63,5

2,3

3,5

6,2

8,3

3,50

15

70,0

2,6

4,3

7,6

10,6

3,80

9 10

13

40

50

16

65

76,1

2,6

4,7

8,7

12,5

3,80

17

80

88,9

2,9

6,2

11,6

16,7

4,00

18

101,6

2,9

7,1

14,3

21,9

4,00

19

108,0

2,9

7,5

15,7

23,6

4,50

114,3

3,2

8,8

17,9

26,0

4,50

21

127,0

3,2

9,8

21,2

29,7

5,00

22

133,0

3,6

11,5

23,9

32,7

5,00

139,7

3,6

12,1

25,9

34,9

5,00

24

152,4

4,0

14,6

31,0

40,5

5,00

25

159,0

4,0

15,3

33,2

43,0

5,00

168,3

4,0

16,2

36,4

46,5

6,00

27

177,8

4,5

19,2

41,6

52,1

6,00

28

193,7

4,5

21,0

47,8

58,9

6,00

20

23

26

100

125

150

29

200

219,1

4,5

23,8

58,5

70,5

6,00

30

225

244,5

5,0

29,5

72,7

85,7

6,00

31

250

273,0

5,0

33,1

87,4

101,4

6,00

32

300

323,9

5,6

44,0

120,8

136,7

6,00

33

350

355,6

5,6

48,3

141,5

158,7

6,00

34

400

406,4

6,3

62,2

184,0

203,0

6,00

35

450

457,0

6,3

70,0

225,1

246,1

6,00

36

500

508,0

6,3

78,0

270,7

293,6

6,00

37

525

559,0

6,3

85,9

320,4

345,2

6,00

38

600

610,0

6,3

93,8

374,1

400,8

6,00

39

625

660,0

7,1

114,3

441,9

470,5

6,00

* Maksymalny rozstaw podpór dla rur izolowanych zgodnie z PN-H-74200:1998. ** Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm.

100

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury stalowe (DIN 2440) Masa 1 mb rur

Lp.

DN

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

Masa rury z wodą i izolacją 100% [kg/mb]

Max rozstaw podpór [m] * **

1

10

17,20

2,35

0,9

1,0

1,3

1,50

2

15

21,30

2,65

1,2

1,4

1,7

1,50

3

20

26,90

2,65

1,6

2,0

2,3

1,50

4

25

33,70

3,25

2,4

3,0

3,7

2,20

5

32

42,40

3,25

3,1

4,2

5,0

2,60

6

40

48,30

3,25

3,6

5,0

6,3

3,00

7

50

60,30

3,65

5,1

7,3

9,4

3,50

8

65

76,10

3,65

6,5

10,2

14,1

3,80

9

80

88,90

4,05

8,5

13,6

18,7

4,00

10

100

114,30

4,50

12,2

20,9

29,0

4,50

11

125

139,70

4,85

16,1

29,4

38,4

5,00

12

150

165,10

4,85

19,2

38,1

48,1

5,00

* Maksymalny rozstaw podpór dla rur izolowanych zgodnie z PN-H-74200:1998. ** Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm. Rury ze stali nierdzewnej (DIN 17455) Masa 1 mb rur Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

Lp.

DN

1

10

17,2

2

15

21,3

3

20

4

Max rozstaw podpór [m] * **

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

1,0

0,4

0,9

1,25

2,0

1,0

1,3

1,50

26,9

2,0

1,3

1,8

2,00

25

33,7

2,0

1,6

2,5

2,25

5

32

42,4

2,0

2,0

3,4

2,75

6

40

48,3

2,0

2,3

4,1

3,00

7

50

60,3

2,0

2,9

5,8

4,00

8

65

76,1

2,0

3,7

8,3

4,25

9

80

88,9

2,0

4,4

10,6

4,75

10

100

114,3

2,6

7,3

17,5

5,00

11

125

139,7

2,6

8,9

24,3

5,00

12

150

168,3

3,0

12,4

34,9

5,00

13

200

219,1

3,0

16,2

54,0

5,00

14

250

273,0

3,0

20,3

79,0

5,00

15

300

323,9

3,0

24,1

106,7

5,00

16

400

406,4

3,0

30,3

160,3

5,00

17

500

508,0

3,0

37,9

240,9

5,00

* Maksymalny rozstaw podpór dla rur izolowanych zgodnie z PN-H-74200:1998. ** Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm.

tel. +48 89 521 19 60

101


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury miedziane (PN-EN 1057) Masa 1 mb rur

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

Masa rury z wodą i izolacją 100% [kg/mb]

Max rozstaw podpór [m] * **

1,0

0,3

0,4

0,7

1,25

1,0

0,4

0,5

0,9

1,25

18,0

1,0

0,5

0,7

1,2

1,50

20

22,0

1,0

0,6

0,9

1,5

2,00

5

25

28,0

1,5

1,1

1,6

2,7

2,25

6

32

35,0

1,5

1,4

2,2

3,6

2,75

7

40

42,0

1,5

1,7

2,9

4,6

3,00

8

50

54,0

2,0

2,9

4,9

7,8

3,50

9

50

64,0

2,0

3,5

6,3

9,8

4,00

10

65

76,1

2,0

4,1

8,2

12,3

4,25

11

80

88,9

2,0

4,9

10,5

15,4

4,75

12

100

108,0

2,5

7,4

15,7

23,1

5,00

13

125

133,0

3,0

10,9

23,6

34,5

5,00

14

150

159,0

3,0

13,2

31,5

44,7

5,00

Lp.

DN

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

1

10

12,0

2

12

15,0

3

15

4

* Maksymalny rozstaw podpór dla rur izolowanych zgodnie z PN-H-74200:1998. ** Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm. Rury żeliwne - SML (PE-EN 877) Masa 1 mb rur Lp.

DN

Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

1

40

48,0

2

50

58,0

3

70

4

80

5 6

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

3,0

3,1

4,5

3,5

4,3

6,4

78,0

3,5

5,9

9,9

83,0

3,5

6,3

10,8

100

110,0

3,5

8,4

16,7

125

135,0

4,0

11,8

24,5

7

150

160,0

4,0

14,1

32,2

8

200

210,0

5,0

23,1

54,5

9

250

274,0

5,5

33,3

87,6

10

300

326,0

6,0

43,2

120,8

11

400

429,0

6,3

60,0

193,3

Rozstaw podpór [m] *

Około 1,5 m. (Maksymalnie 2,0 m). Każda rura powinna być podparta w dwóch miejscach (Rozstawy powinny być równomierne. Maksymalnie 0,75 m od złącza). Dodatkowo należy podeprzeć każdą kształtkę.

* Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm.

102

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury kanalizacyjne z HDPE (Geberit) (DIN 8075)

Lp.

DN Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna [mm] [mm]

Masa 1 mb rur Grubość ścianki [mm]

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

1

32,0

26,0

3,0

0,3

0,8

2

40,0

34,0

3,0

0,3

1,2

3

50,0

44,0

3,0

0,4

1,9

4

56,0

50,0

3,0

0,5

2,4

5

63,0

57,0

3,0

0,5

3,1

6

75,0

69,0

3,0

0,6

4,4

7

90,0

83,0

3,5

0,9

6,3

8

110,0

101,4

4,3

1,4

9,4

9

125,0

115,2

4,9

1,8

12,2

10

160,0

147,6

6,2

2,8

20,0

11

200,0

187,6

6,2

3,6

31,2

12

250,0

234,4

7,8

5,6

48,8

13

315,0

295,4

9,8

8,9

77,4

Rozstaw podpór [m] *

Rozstawy podpór należy dostosować do wytycznych producenta rur.

* Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm. Rury z twardego PVC rząd 3 (DIN 8062)

Lp.

DN Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna [mm] [mm]

Masa 1 mb rur Grubość ścianki [mm]

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

Rozstaw podpór [m] *

1

50

46,4

1,8

0,4

2,1

0,50

2

63

59,2

1,9

0,5

3,3

0,60

3

75

70,6

2,2

0,7

4,6

0,75

4

90

84,6

2,7

1,1

6,7

0,90

5

110

103,6

3,2

1,6

10,0

1,10

6

125

117,6

3,7

2,1

12,9

1,25

7

160

150,6

4,7

3,4

21,2

1,60

* Przy doborze podpór należy uwzględnić nośność obejm.

tel. +48 89 521 19 60

103


Dane techniczne

Wymiary i masy wybranych typów rur Rury z polipropylenu typ 3 (PP-R Typ 3, PN 20) (DIN 8077)

Lp.

Masa 1 mb rur

DZ Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna [mm] [mm]

Grubość ścianki [mm]

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

1

16

10,6

2,7

0,1

0,2

2

20

13,2

3,4

0,2

0,3

3

25

16,6

4,2

0,2

0,4

4

32

21,2

5,4

0,4

0,8

5

40

26,6

6,7

0,7

1,2

6

50

33,4

8,3

1,1

1,9

7

63

42,0

10,5

1,7

3,0

8

75

50,0

12,5

2,3

4,3

9

90

60,0

15,0

3,4

6,2

10

110

73,4

18,3

5,0

9,2

Rozstaw podpór [m]

Rozstawy podpór należy dostosować do wytycznych producenta rur

Przykładowa tabela rozstawów podpór (dla rur BORplus, PP-R Typ 3) Temperatura wody [0C] DZ [mm]

Lp.

20

30

40

50

60

80

1

16

75

70

70

65

65

55

2

20

80

75

70

70

65

60

3

25

85

85

85

80

75

70

4

32

100

95

95

90

85

75

5

40

110

110

105

100

95

85

6

50

125

120

115

110

105

90

7

63

140

135

130

125

120

105

8

75

155

150

145

135

130

115

9

90

170

165

160

155

150

145

10

110

190

185

180

175

160

155

Rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE (dane dla rur TECEflex) Masa 1 mb rur

Lp.

DZ Średnica zewnętrzna [mm]

Grubość ścianki [mm]

1

14

2

16

3

Rozstaw podpór [m] *

Masa rury [kg/mb]

Masa rury z wodą [kg/mb]

2,0

0,1

0,2

1,00

2,2

0,1

0,3

1,00

20

2,8

0,2

0,4

1,15

4

25

3,5

0,3

0,5

1,30

5

32

4,0

0,4

0,9

1,50

6

40

4,0

0,6

1,4

1,80

7

50

4,5

0,8

2,1

2,00

8

63

6,0

1,3

3,3

2,00

* Należy przestrzegać wytycznych producenta rur (w tabeli podano rozstawy dla rur TECE).

104

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Dane techniczne

Masy wybranych typów rur Rury wentylacyjne zwijane typ spiro

DN

Blacha 0,5 mm [kg/mb]

1

80

1,12

2

100

1,41

3

125

1,76

2,11

4

140

1,97

2,36 2,53

Lp.

Blacha 0,6 mm [kg/mb]

Blacha 0,8 mm [kg/mb]

Blacha 1,0 mm [kg/mb]

Blacha 1,2 mm [kg/mb]

1,69

5

150

2,11

6

160

2,25

2,70

7

180

2,53

3,04

8

200

2,81

3,38

9

224

3,10

3,78

5,04

10

250

3,85

4,22

5,63

11

280

4,73

6,30

12

300

5,07

6,75

13

315

5,32

7,09

14

355

5,99

7,99

15

400

6,75

9,01

11,26

13,77

16

450

10,13

12,66

15,49

17

500

11,26

14,07

17,21

18

560

12,61

15,76

19,28

19

600

13,51

16,87

20,65

20

630

14,18

17,73

21,69

21

710

15,99

19,98

24,44

22

800

18,01

22,55

27,54

23

900

25,33

30,98

24

1000

28,14

31,50

25

1120

31,52

35,20

26

1250

35,18

39,40

4,50

Rury wentylacyjne gładkie wzdłużnie walcowane

Lp.

DN

Grubość blachy [mm]

Waga [kg/mb]

1

100

0,6

1,5

2

125

0,6

1,9

3

140

0,6

2,1

4

160

0,6

2,4

5

180

0,6

2,7

6

200

0,8

3,9

7

224

0,8

4,4

8

250

0,8

4,9

9

280

0,8

5,5

10

315

0,8

6,2

11

355

0,8

7,0

12

400

0,8

7,9

13

450

0,8

8,9

14

500

0,8

9,9

15

560

0,8

11,1

16

600

0,8

13,3

17

630

1,0

15,5

18

710

1,0

17,5

19

800

1,0

19,7

20

900

1,0

22,2

21

1000

1,1

29,6

22

1120

1,1

33,1

23

1250

1,1

37,0

tel. +48 89 521 19 60

105


Dane techniczne

Masy kanałów wentylacyjnych Masy ocynkowanych kanałów wentylacyjnych w kg/m bez izolacji. Blacha 0,75 [mm]

Blacha 0,88 [mm]

Blacha 1,0 [mm]

Blacha 1,13 [mm]

Blacha 1,25 [mm]

szer, 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 /wys, 6,6 7,0 7,4 9,3 10,0 10,7 11,6 12,6 13,6 16,7 18,3 20,0 22,0 24,2 26,4 32,8 36,0 39,8 44,7 49,7 54,7 70,2 77,6 86,3 96,3 200 7,4

7,8

9,8 10,4 11,2 12,1 13,0 14,0 17,2 18,8 20,5 22,5 24,7 26,9

33,4

36,6

40,4

45,3

50,3

55,3

70,8

78,3

86,9

97,0

224

8,3 10,3 10,9 11,7 12,6 13,6 14,5 17,8 19,4 21,1 23,1 25,3 27,5

34,1

37,3

41,0

46,0

51,0

55,9

71,6

79,1

87,7

97,8

250

10,8 11,5 12,3 13,2 14,1 15,1 18,5 20,0 21,8 23,8 26,0 28,2

34,8

38,0

41,8

46,7

51,7

56,7

72,5

79,9

88,6

98,6

280

12,2 13,0 13,8 14,8 15,8 19,3 20,8 22,6 24,5 26,7 28,9

35,7

38,9

42,6

47,6

52,6

57,6

73,5

80,9

89,6

99,6

315

13,7 14,6 15,6 16,6 20,1 21,7 23,4 25,4 27,6 29,8

36,7

39,9

43,6

48,6

53,6

58,5

74,6

82,1

90,7 100,8 355

15,5 16,5 17,4 21,1 22,7 24,4 26,4 28,6 30,8

37,8

41,0

44,7

49,7

54,7

59,7

75,9

83,4

92,0 102,1 400

17,4 18,4 22,2 23,8 25,5 27,5 29,7 31,9

39,0

42,3

46,0

51,0

55,9

60,9

77,3

84,8

93,4 103,5 450

19,4 23,3 24,9 26,6 28,6 30,8 33,0

40,3

43,5

47,2

52,2

57,2

62,2

78,8

86,3

94,9 104,9 500

24,6 26,2 27,9 29,9 32,1 34,3

41,8

45,0

48,7

53,7

58,7

63,6

80,5

88,0

96,6 106,7 560

27,7 29,5 31,5 33,7 35,9

43,5

46,7

50,5

55,4

60,4

65,4

82,5

90,0

98,6 108,7 630

31,2 33,2 35,4 37,6

45,5

48,7

52,5

57,4

62,4

67,4

84,8

92,3 100,9 111,0 710

35,2 37,4 39,6

47,7

51,0

54,7

59,7

64,6

69,6

87,4

94,9 103,5 113,6 800

39,6 41,8

50,2

53,4

57,2

62,2

67,1

72,1

90,3

97,8 106,4 116,4 900

44,0

52,7

55,9

59,7

64,6

69,6

74,6

93,2 100,6 109,3 119,3 1000

55,7

58,9

62,6

67,6

72,6

77,6

96,6 104,1 112,7 122,8 1120

62,2

65,9

70,9

75,8

80,8 100,3 107,8 116,4 126,5 1250

69,6

74,6

79,6

84,5 104,7 112,1 120,8 130,8 1400

79,9

84,5

89,5 110,4 117,9 126,5 136,6 1600

89,5

94,5 116,2 123,6 132,3 142,3 1800 99,4 121,9 129,4 138,0 148,1 2000 128,8 136,3 144,9 155,0 2240 143,8 152,4 162,4 2500 161,0 171,1 2800 181,0 3150

Podane wartości należy traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę wartości podane przez dostawcę kanałów.

106

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Dane techniczne

Masy kanałów wentylacyjnych Masy ocynkowanych kanałów wentylacyjnych w kg/m z izolacją (pokryta folią AL) Blacha 0,75 [mm]

Blacha 0,88 [mm]

Blacha 1,0 [mm]

Blacha 1,13 [mm]

Blacha 1,25 [mm]

szer, 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 /wys, 7,6 8,0 8,4 10,0 10,7 11,6 12,5 13,6 14,6 17,7 19,3 21,1 23,2 25,5 27,9 34,0 37,4 41,2 46,4 51,6 56,7 78,2 86,6 96,2 107,4 200 8,4

8,8 10,5 11,2 12,1 13,0 14,1 15,1 18,2 19,8 21,7 23,8 26,1 28,4

34,6

38,0

41,9

47,0

52,2

57,3

79,0

87,3

96,9 108,2 224

9,2 11,1 11,8 12,6 13,6 14,6 15,7 18,8 20,4 22,3 24,4 26,7 29,0

35,3

38,7

42,5

47,7

52,8

58,0

79,8

88,2

97,8 109,0 250

11,7 12,4 13,3 14,2 15,2 16,3 19,5 21,1 23,0 25,1 27,4 29,7

36,1

39,4

43,3

48,5

53,6

58,8

80,8

89,1

98,7 110,0 280

13,1 14,0 14,9 16,0 17,0 20,3 21,9 23,8 25,9 28,2 30,5

37,0

40,3

44,2

49,4

54,5

59,7

81,9

90,2

99,9 111,1 315

14,8 15,8 16,8 17,8 21,3 22,9 24,7 26,8 29,1 31,5

38,0

41,4

45,2

50,4

55,5

60,7

83,2

91,5 101,1 112,4 355

16,7 17,7 18,8 22,3 23,9 25,8 27,9 30,2 32,5

39,2

42,5

46,4

51,6

56,7

61,9

84,6

93,0 102,6 113,8 400

18,6 19,8 23,5 25,1 26,9 29,0 31,4 33,7

40,5

43,8

47,7

52,8

58,0

63,2

86,2

94,6 104,2 115,4 450

20,9 24,6 26,2 28,1 30,2 32,5 34,8

41,8

45,1

49,0

54,1

59,3

64,4

87,8

96,2 105,8 117,0 500

26,0 27,6 29,5 31,6 33,9 36,2

43,3

46,7

50,5

55,7

60,8

66,0

89,8

98,1 107,7 118,9 560

29,3 31,1 33,2 35,5 37,9

45,1

48,5

52,3

57,5

62,6

67,8

92,0 100,3 110,0 121,2 630

33,0 35,1 37,4 39,7

47,2

50,5

54,4

59,5

64,7

69,9

94,6 102,9 112,5 123,7 710

37,2 39,5 41,8

49,5

52,8

56,7

61,9

67,0

72,2

97,5 105,8 115,4 126,6 800

41,8 44,1

52,1

55,4

59,3

64,4

69,6

74,8 100,7 109,0 118,6 129,8 900

46,5

54,6

58,0

61,9

67,0

72,2

77,3 103,9 112,2 121,8 133,0 1000

57,7

61,1

65,0

70,1

75,3

80,4 107,7 116,0 125,7 136,9 1120

61,1

64,4

68,3

73,5

78,6

83,8 111,9 120,2 129,8 141,0 1250

68,3

72,2

77,3

82,5

87,6 116,7 125,0 134,6 145,9 1400

73,5

77,3

82,5

87,6

92,8 123,1 131,4 141,0 152,3 1600

82,5

87,6

92,8

97,9 129,5 137,8 147,5 158,7 1800

87,6

92,8

97,9 103,1 135,9 144,3 153,9 165,1 2000

99,0 104,1 109,3 143,6 151,9 161,6 172,8 2240 105,7 110,8 116,0 151,9 160,3 169,9 181,1 2500 118,6 123,7 161,6 169,9 179,5 190,7 2800 127,6 132,7 172,8 181,1 190,7 202,0 3150

Podane wartości należy traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę wartości podane przez dostawcę kanałów.

tel. +48 89 521 19 60

107


Dane techniczne

Masy kanałów wentylacyjnych Masy ocynkowanych kanałów wentylacyjnych w kg/m z izolacją i z płaszczem Blacha 0,75 [mm]

Blacha 0,88 [mm]

Blacha 1,0 [mm]

Blacha 1,13 [mm]

Blacha 1,25 [mm]

szer, 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 2000 2240 2500 2800 3150 /wys, 85,1 93,5 103,2 116,1 129,0 141,9 161,3 178,5 198,3 221,4 200

29,0 30,7 32,6 32,9 35,3 38,0 41,1 44,5 48,0 52,1 56,9 62,3 68,5 75,4 82,2 32,5 34,4 34,5 36,9 39,7 42,7 46,2 49,6 53,7 58,5 64,0 70,1 77,0 83,8

86,7

95,1 104,7 117,6 130,5 143,4 162,9 180,1 199,9 223,0 224

36,3 36,3 38,7 41,4 44,5 48,0 51,4 55,5 60,3 65,8 71,9 78,8 85,6

88,4

96,8 106,4 119,3 132,2 145,1 164,6 181,8 201,6 224,7 250

38,4 40,8 43,5 46,6 50,0 53,4 57,5 62,3 67,8 74,0 80,8 87,7

90,3

98,7 108,4 121,3 134,2 147,1 166,6 183,8 203,6 226,7 280

43,2 45,9 49,0 52,4 55,8 59,9 64,7 70,2 76,4 83,2 90,1

92,6 100,9 110,6 123,5 136,4 149,3 168,9 186,1 205,9 229,0 315

48,6 51,7 55,1 58,6 62,7 67,5 73,0 79,1 86,0 92,8

95,1 103,5 113,2 126,1 139,0 151,9 171,5 188,7 208,5 231,7 355

54,8 58,2 61,7 65,8 70,6 76,0 82,2 89,1 95,9

98,0 106,4 116,1 129,0 141,9 154,8 174,5 191,7 211,5 234,7 400

61,7 65,1 69,2 74,0 79,5 85,6 92,5 99,3 101,3 109,7 119,3 132,2 145,1 158,0 177,8 195,0 214,8 238,0 450 68,5 72,6 77,4 82,9 89,1 95,9 102,8 104,5 112,9 122,6 135,5 148,4 161,3 181,1 198,3 218,1 241,3 500 76,7 81,5 87,0 93,2 100,0 106,9 108,4 116,7 126,4 139,3 152,2 165,1 185,1 202,3 222,1 245,2 560 86,3 91,8 98,0 104,8 111,7 112,9 121,3 130,9 143,8 156,7 169,6 189,7 206,9 226,7 249,9 630 97,3 103,4 110,3 117,1 118,0 126,4 136,1 149,0 161,9 174,8 195,0 212,2 232,0 255,1 710 109,6 116,5 123,3 123,8 132,2 141,9 154,8 167,7 180,6 200,9 218,1 238,0 261,1 800 123,3 130,2 130,3 138,7 148,4 161,3 174,2 187,1 207,6 224,7 244,6 267,7 900 137,0 136,7 145,1 154,8 167,7 180,6 193,5 214,2 231,4 251,2 274,3 1000 144,5 152,9 162,5 175,4 188,3 201,2 222,1 239,3 259,1 282,2 1120 161,3 170,9 183,8 196,7 209,6 230,7 247,9 267,7 290,8 1250 180,6 193,5 206,4 219,3 240,6 257,8 277,6 300,8 1400 206,4 219,3 232,2 253,8 271,0 290,8 314,0 1600 232,2 245,1 267,0 284,2 304,1 327,4 1800 258,0 280,3 297,5 317,3 340,0 2000 296,1 313,3 333,1 356,3 2240 330,5 350,3 373,5 2500 370,2 393,3 2800 416,4 3150

Podane wartości należy traktować orientacyjnie, biorąc pod uwagę wartości podane przez dostawcę kanałów.

108

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Regulamin sprzeda˝y i realizacji zamówieƒ Ceny i warunki płatności

Zasady składania reklamacji

1. Ceny towarów prezentowane w cenniku oraz w niniejszym Regulaminie są cenami netto, tj. bez podatku VAT loco magazyn sprzedawcy.

1. W celu zabezpieczenia słusznego interesu stron Klient powinien dochować należytej staranności przy odbiorze towaru od przewoźnika sprawdzając ilość, wagę i stan opakowań, w których dostarczono towar. Stwierdziwszy uszkodzenia, rozerwania lub ubytki należy zgłosić ten fakt kurierowi bądź przewoźnikowi oraz w jego obecności potwierdzić ustalenia zapisem w protokole rozbieżności dostawy. 2. Składając reklamację ilościową, jakościową lub wartościową Klient powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji sprzedającego telefonicznie oraz potwierdzić ten fakt pisemnie lub faksem.

2. Niczuk Metall-PL Sp. J. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Termin płatności oznaczony jest na fakturze VAT. 4. Możliwe są następujące formy płatności: a) Za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. b) Przelewem – termin płatności ustalany jest indywidualnie. Warunki dostawy 1. Koszty dostawy realizowanej w kraju: 1) Jeżeli wartość pojedynczego zamówienia przekracza 800 zł netto, sprzedawca dostarcza zamówiony towar na własny koszt do miejsca wskazanego przez kupującego. 2) W przypadku gdy wartość netto jednorazowego zamówienia wynosi: a) od 500 zł netto do 800 zł netto o ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 20 zł netto, b) do 500 zł netto do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki w kwocie 30zł netto. 3) W przypadku zamówień profili montażowych o długości powyżej 4 m doliczany jest dodatkowy koszt transportu ustalany indywidualnie. 4) Koszty wysyłki ujęte są w odrębnej pozycji na fakturze VAT lub na wniosek kupującego mogą być doliczone do ceny towaru. 2. Zasady realizacji zamówień krajowych: 1) Zamówiony towar dostarczany jest przez wyspecjalizowane firmy spedycyjne lub przewoźników. 2) Zamówienie składane w dniu roboczym do godziny 12.00 przyjmowane są do realizacji w tym samym dniu. Zamówienia złożone w niedziele i święta przyjmowane są do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dostawa towaru do kupującego planowania jest w następnym dniu roboczym. W przypadku wskazania miejsca dostawy odległego od głównych szlaków komunikacyjnych dostawa może nastąpić dopiero w drugim dniu roboczym licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. 3) Na życzenie Klienta możliwa jest wysyłka zamówienia z dostawą w sobotę, wiąże się to z dodatkową, ustalaną indywidualnie dopłatą. 4) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia czynników od niego niezależnych, np.: blokady dróg, strajków przewoźników, katastrof, unieruchomienie zakładu, itp. 5) W każdym przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia sprzedawca poinformuje zamawiającego o przyczynach opóźnienia i terminie dostawy. 6) Zamówienia na wyroby nietypowe realizowane są według indywidualnych ustaleń. 3. Zamówienie zostanie przyjęte pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

tel. +48 89 521 19 60

3. Zależnie od zakresu reklamacji Klient zobowiązany jest: 1) W przypadku reklamacji ilościowej sprawdzić i przeliczyć dostarczone opakowania zbiorcze w dniu dostawy lub najpóźniej w następnym oraz zgłosić nieprawidłowości w protokole reklamacyjnym podając: a) pełną nazwę Klienta, b) numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia, c) datę dostawy oraz numer listu przewozowego, d) stwierdzone niezgodności pomiędzy zamówieniem a dostawą lub rozbieżności w faktycznych dostawach i dokumentach, e) symbole cyfrowe i literowe etykiet załączonych do opakowań reklamowanych asortymentów wyrobów. 2) W przypadku reklamacji jakościowej należy sporządzić protokół niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od stwierdzenia tego faktu podając: a) pełną nazwę Klienta, b) numer faktury (lub WZ) lub datę zakupu, c) stwierdzone w wyrobach zdaniem Klienta wady jakościowe wraz z krótkim ich opisem. 3) W przypadku reklamacji wartościowej Klient powinien podać podstawę, na której opiera twierdzenie niezgodności cen, podając jednocześnie: a) pełną nazwę kupującego, numer faktury (lub WZ) oraz datę jej wystawienia, b) stwierdzone niezgodności pomiędzy cenami wyrobów zamówionych, potwierdzonych i dostarczonych. 4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od daty wpłynięcia protokołu reklamacyjnego. 5. W przypadku uznania reklamacji oraz domagania się dostawy wyrobów wolnych od wad, Klient zobowiązany jest do wydania sprzedawcy zareklamowanego asortymentu wyrobów i odbioru towaru wolnego od wad. W przypadku, gdy zwrócone wyroby zostały wycofane z produkcji, sprzedawca wystawi fakturę korygującą w cenach zakupu i dokona zwrotu należności na rachunek bankowy kupującego. 6. Sprzedawca pokrywa koszty rozpatrzenia jedynie zasadnych reklamacji. Postanowienia końcowe 1. Niczuk Metall-PL Sp. J. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmienione postanowienia obowiązują, jeżeli podane zostały do wiadomości Klienta w momencie składania zamówienia. 2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

109


Wsparcie marketingowe

Wsparcie marketingowe Naszym Klientom proponujemy pełne wsparcie w zakresie promocji naszych produktów. Nasz Dział Marketingu tworzy akcje promocyjne dedykowane dla poszczególnych grup odbiorców, opracowuje gotowe materiały wspierające POS (ulotki, plakaty), jak również przygotowuje Biuletyny Informacyjne prezentujące wiedzę z zakresu branży instalacyjnej. Wszelkim zainteresowanym firmom przesyłamy ekspozytory z naszymi produktami czy też materiały typu outdoor (banery).

Materiały promocyjne: • segregatory z pełną dokumentacją techniczną naszych wyrobów; • Biuletyny Informacyjne - cyklicznie wydawane informatory prezentujące najciekawsze zagadnienia z zakresu rynku instalacyjnego; • banery, plakaty, ulotki; • ekspozytory - wystawki prezentujące elementy asortymentu naszej firmy.

110

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Logistyka dystrybucji

Logistyka dystrybucji Nasze magazyny wyposażone są w technologie magazynowania spełniające najsurowsze kryteria dotyczące gospodarki magazynowej. Nowoczesne hale wysokiego składowania oraz zasoby środków transportowych zapewniają ciągłość przepływu surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych w obszarze produkcji, przechowywania oraz transportu do Klientów końcowych.

Pakowanie wyrobów gotowych Wysoka jakość sprzedawanych produktów to nie tylko dbałość o surowiec czy technologię produkcji, ale również o odpowiednie zapakowanie wyrobu. Na życzenie Klienta proponujemy uchwyty skręcone i zapakowane w poręczne i estetyczne kartony wysyłane na paletach. Wyroby workowane są oznaczone, zamknięte i opisane, tak, aby ułatwić naszym Partnerom rozładunek i składowanie produktów.

tel. +48 89 521 19 60

111


Obiekty referencyjne

Obiekty referencyjne Nasze systemy zamocowań z powodzeniem wykorzystywane były przy realizacji licznych projektów budowlanych na terenie całego kraju. Inwestycje zaopatrywane w wyroby Niczuk Metall-PL są najlepszym dowodem na najwyższą jakość naszych produktów. Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych obiektów referencyjnych.

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty przemysłowe

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• Alcan Packaging Złotów • Cargotec Stargard Szczeciński • Centrum Dystrybucji Tesco Gliwice • Centrum Logistyczne H&M Gądki • Centrum Logistyczne JYSK Radomsko • Centrum Logistyczne Prologis Park Wrocław • Elektrownia Pątnów II • Fabryka Mebli BRW Mielec • Huta Szkła Jarosław • Johnson Controls Siemianowice Śląskie • LG Display Biskupice Podgórne • LG Philips Wrocław • Michelin Polska S.A. Olsztyn • Ośrodek Badawczo–Naukowo–Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji Wrocław • Pfleiderer Grajewo S.A. • Philips Lightning Poland S.A. Piła • Procter & Gamble Warszawa • PSE S.A. Konstancin • Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla w Lubelskim Węglu Bogdanka

Arkońska Bussiness Park Gdańsk Asseco Poland Warszawa Basen Uniwersytecki Olsztyn Biurowiec Senator Warszawa C.H. Bonarka City Center Kraków Centrum Biznesowe Okęcie Warszawa Centrum Handlowo - Rozrywkowe Toruń Plaza Centrum Zana S.A. Gdańsk Filharmonia Warmińsko - Mazurska Olsztyn Futura Park Kraków Galeria Biała Białystok Galeria Centrum Jelenia Góra Galeria Dekada Sieradz Galeria Echo Kielce Galeria Jurajska Częstochowa Galeria Tęcza Kalisz Galeria Veneda Łomża Hotel Hilton Garden Inn Rzeszów Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Jachranka Kampus Uniwersytetu w Białymstoku Kompleks Edukacyjno-Badawczy Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego • Kompleks Edukacyjno-Badawczy Geocentrum Politechniki Wrocławskiej • Malta Office Park Poznań • Millenium Hall Rzeszów • Mokotów Nova Warszawa • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Filia Wrocław • Platinium Warszawa • Pomorskie Centrum Traumatologii Gdańsk • Przejście graniczne Hrebenne • Stadion Cracovii Kraków • Stadion Legii Warszawa • Stadion PGE Arena Gdańsk • Stadion Śląski Chorzów • Stadion Wisły Kraków • Telewizja Polska S.A. Warszawa • Termy Maltańskie Poznań • Triton Park Warszawa • Wodne Centrum rekreacyjno-sportowe Aquasfera Olsztyn • Zebra Tower Warszawa 112

zamówienia on-line www.niczuk.pl


Niczuk Metall-PL Spółka Jawna Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn tel. +48 89 521 19 60 fax +48 89 512 97 25 e-mail: biuro@niczuk.pl

Dystrybutor

www.niczuk.pl

Katalog Niczuk Metall-PL wyd VI  

Katalog Niczuk Metall-PL wydanie VI

Katalog Niczuk Metall-PL wyd VI  

Katalog Niczuk Metall-PL wydanie VI

Advertisement