Page 1

De Bazuin Magazine voor en door ckv DVO Bennekom

5

35e jaargang nummer 5 - juni 2012

Indrukwekkend afscheid van Ruben en Arjen

Veel kampioenen van senioren 2 tot pupillen E2

Gea’s laatste Bazuin als redactielid


Colofon

Van de voorzitter

Van de redactie

De Bazuin Magazine Is een uitgave van ckv DVO Bennekom en verschijnt 5x per jaar.

We zijn aan het eind van het veldseizoen gekomen en we hebben dit jaar weer vele kampioenen mogen verwelkomen. DVO 2, 3, 5, 6, 10, MW1, A4, B4, C3, D3, D4, E1 en E2. Bij de senioren bijna de helft van alle teams en dat is toch wel bijzonder. De D1 heeft het seizoen mogen afsluiten met deelname aan het NK voor de D-jeugd. Door een goede 2e plaats in de hoofdklasse mochten zij naar Bodegraven. Met een verdienstelijke 6e plaats hebben ze fantastisch gepresenteerd.

Dit is de laatste Bazuin van het seizoen. Na dit nummer stapt Gea uit de redactie. In 35 jaar tijd is het “haar” Bazuin geworden. Vanaf de eerste uitgave van de Bazuin stond Gea altijd klaar. Het was toen niet zo makkelijk als nu, met de pc maar het was een gezellige en mooie tijd. Altijd stond ze klaar met raad en daad. Heel wat kopij en bladen zijn door haar handen gegaan. Nu stopt Gea, er wacht weer ander werk voor haar binnen DVO! Gea we zullen je missen, maar bedankt voor je hulp en de vele gesprekken die wij hebben gehad. Het contact zal zeker blijven. Mede door je positieve inzet, kon er altijd weer een nieuwe Bazuin verschijnen.

Redactie Gea Burgsteijn Geertje van Dusschoten Joke Veenendaal © Overname artikelen alleen toegestaan met duidelijke bronvermelding! Dagelijks bestuur Matthijs Soede, voorzitter Ben Delsman, secretaris Kees Mak, penningmeester Sponsors Praxis Intersport Van Wonderen Rabobank Bennekom Wolverine Tube Europe BV Jillis Baggerman makelaardij Auto van de Weerd BV Administratiekantoor Wien Equus Acc. en bel. Adv. Gibo groep Acc. en bel. Adv. Eijgenraam Mannenmode Kapsalon Widy, by Everline AH Bennekom Bax & van Beek Bel Company Eye Wish Groeneveld Hartman tweewielers BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Welgraven Bennekom BV Pro-air Ede BV Personal Gifts Stichting DVO-hal Autobedrijf van Steenbergen Transus Technology B.V. Van Putten/Van Apeldoorn ACV Bedrijven B.V. Porto 100 Drukkerij Modern De Kaasjager Bennekomse Apotheek De Nooij Pompinstallaties Computication E.S.A. badkamers Installatiebedr./showr.shop Van Ginkel Werkmandejong Groveko schoonmaakartikelen Carwash en Cleaning Janssen & Zn Patisserie van Woerekom

Natuurlijk zijn de voorbereidingen voor het volgend seizoen al weer aan de gang. Indelingen van de teams zijn al bekend gemaakt. Voor de selectieteams zijn er nog extra trainingen. Trainingsschema’s zijn/worden druk besproken. Iedereen wil natuurlijk de meest ideale tijden, maar dat kan gewoon niet. Als ik de discussies over het trainingschema hoor dan denk ik soms toch stiekem: zouden we toch niet de 2e hal moeten gaan uitbreiden? Financieel lijkt het voorlopig nog een zeer onverstandige zaak. Als je de plannen van het KNKV hoort dan zouden we ook moeten gaan bouwen. De bond wil dat alle verenigingen met 50% groeien zodat het KNKV uiteindelijk 150.000 leden heeft. Voor DVO zou dat betekenen dat we dan over de 1000 leden gaan. Zou op zich geweldig zijn, maar het geeft ook wel extra zorgen. Tegen velen zeg ik vaak dat wij niet willen groeien. Dat wij aan onze max zitten. Liever zou ik zien dat verenigingen in de omgeving verder groeien. Het is belangrijk dat wij tegenstanders blijven houden van niveau. Echter toch blijft de vraag bij mij hangen: zou DVO de 1000 leden kunnen halen? Misschien moeten we wel buiten de gewone kaders denken. Waarom geen korfbal overdag organiseren, voor mensen die dan vrij hebben? Korfbal-fit brengt mensen bij elkaar die verschillende sporten willen doen: niet alleen korfbal, maar ook jeu-de boule, fietsen, nordic walking of… Zouden wij ook niet een dergelijke groep kunnen starten, die wel vanuit DVO aan het sporten gaat, maar niet direct in de piekuren van alle faciliteiten gebruik maakt? Ik wil nog even terugkomen op het zinnetje: ‘Liever zou ik zien dat verenigingen in de omgeving verder groeien’. Dat we op dit moment goed presteren blijkt wel uit de vele DVO-ers die geselecteerd worden voor districtsteams en of nationale teams. Daar mogen we trots op zijn. Het trekt echter ook spelers van buitenaf. Op zich is dat geen probleem. Het is natuurlijk extra concurrentie voor ‘de DVO-ers’ maar bij topsport moet je gewoon zelf zorgen dat je de beste bent. Wat wel zorgen baart is als er veel spelers komen van een en dezelfde vereniging. Zoals velen weten komen er nu behoorlijk veel jeugdspelers over vanuit Reehorst 45. Er vertrekken veel spelers op dit moment (niet alleen naar DVO) en vraag is wat er bij Reehorst overblijft. We spreken er met Reehorst over, gemakkelijk is de situatie niet. Ik hoop dat Reehorst weer de weg omhoog kan vinden. Concurrentie is gewoon belangrijk voor ons. Dat motiveert iedere (top)sporter om zelf ook beter te worden. Vanuit het bestuur wil ik graag melden dat Gea van de Peppel het secretariaat overneemt van Ben Delsman. Gea is geen onbekende voor ons allen. Ze heeft zich in de afgelopen tijd met name ingezet voor het +korfbal en was actief binnen de aspirantencommissie. We nemen vanuit het bestuur afscheid van Rik Bijl. Hij heeft zich heel lang ingezet voor de vereniging, eerst met name in de jeugd en later in het bestuur. Rik was altijd bereid om te helpen en mee te denken en vooral regelde hij zaken die voor velen misschien niet zo goed zichtbaar waren binnen DVO, maar wel heel belangrijk om te zorgen dat DVO een echte vereniging was voor iedereen, van top tot breedte, + G en recreanten. We zullen Rik zeker missen, maar in de persoon van Marten van de Brink, nu voorzitter van de aspirantencommissie, denken we een prima opvolger te hebben. Vanaf deze plaats wil ik namens het hele bestuur iedereen bedanken die zich weer in het afgelopen seizoen voor DVO hebben ingezet. De scheidsrechters, veld/zaalwachten, clubhuismedewerkers, trainers, coaches, commissieleden, ouders,, etc., etc. te veel om op te noemen Iedereen een heel goede vakantie toegewenst!

Deze keer hebben we veel kopij met leuke foto’s ontvangen. Veel teams zijn kampioen geworden. Ook verrassende bijdragen van teams die het leuk vinden om ook een keer in de Bazuin te staan. Als deze Bazuin verschijnt, zijn alle festiviteiten bij DVO achter de rug. Wij verwachten voor het komende nummer, dat uitkomt in september, veel kopij met mooie foto’s te ontvangen. Binnenkort weten alle spelers in welk team ze spelen. Het is voor de TC een hele klus om de teams samen te stellen. Veel plezier in het volgende seizoen. Vorig jaar waren er, rond deze tijd, 6 welpjes geboren. Ook nu zijn weer veel baby’s geboren. Wij feliciteren ouders en broertje met de geboorte van hun kinderen. Voor de zieken en geblesseerden beterschap. Ook sterkte toegewenst voor allen die nu een moeilijke tijd doormaken. De redactie wenst alle DVO’ers een mooie zomer en een fijne vakantie. Doe veel energie op, als het augustus is kun je die nieuwe krachten weer goed gebruiken. Tot na de vakantie.

Met sportieve groet, Matthijs

Website: www.dvo-korfbal.nl Mirja Burgsteijn scoort het eerste punt na 40 seconden, een bijzondere prestatie.

Contributie zie pag. 15

KOPIJ Inleveren kopij voor het eerst volgende Bazuin Magazine, uiterlijk zondag 26 augustus 2012 voor 22.00 uur naar: bazuin@dvo-korfbal.nl

Foto omslag: afscheid van Ruben en Arjen foto: redactie 2

3


Het is woensdagmorgen zeven uur, bij Laura gaat de wekker en ze moet naar school. Ze schiet in haar trainingspak, eet een boterham en fietst naar haar eerste leslocatie, onze DVO-hal. DVO-hal? Ja echt waar, voor acht 13-14-15 jarige DVO-ers is dit afgelopen schooljaar een vast ritueel geweest. Op woensdagochtend staat korfballen op het lesrooster voor de eerste twee uren en dit ook nog eens op donderdagmiddag. Korfballen tijdens schooltijd!

Martin is zelf begonnen met het uitwerken van dit project, overleg met bestuur, het maken van publiciteit en nog veel meer. Ook begon hij met het geven van de twee lessen in de startperiode. Inmiddels is er een pool van trainers gevonden waarin naast Mark ook Jos Albers en Jos Roseboom meedraaien. Dat was wel even wat voor de spelers, “ook

worden bij de les gebeurt dat hier ook." Afgelopen jaar is er volgens een vast patroon gewerkt in blokken van vier weken. In die weken werden specifieke korfbaleigenschappen uitgediept. Zo zijn er blokken geweest over balvaardigheid, het schot en rebounden. De blokken werden in de vijfde week afgesloten door twee aangewezen leerlingen die over het behandelde onderwerp een les moesten voorbereiden. “Dit is allemaal heel serieus opgepakt, eerst wel spannend maar het is eigenlijk hetzelfde als en spreekbeurt.”

op komt te staan omdat je je aantal uit de eerste ronde zeker wil halen en nog liever wil verbeteren. Mark probeert die druk weg te nemen door te stellen dat het zeker technisch niet moet uitmaken of je nu wel of geen druk voelt. “Blijf op dezelfde manier schieten.” Dat kunnen ze technisch gezien allemaal als je de mooie hoge schoten ziet, een punt dat dit seizoen sterk is verbeterd bij deze groep.

meer over het korfbalspel gesproken dan in een normale training. Ze vinden het leuk om te ballen dat is te zien maar leren gelijktijdig nog volop bij. Zo wordt ook teruggegrepen op de aangooi, deze moet echt anders zijn als je twee meter van de korf staat of een meter of zeven. Er klinkt bij sommigen een o ja en meteen worden de korte ballen overal weer hoog boven het hoofd aangegeven waarna een makkelijk schot volgt.

Woensdagochtend, eerste twee lesuren: Korfbal!

Als ik om acht uur 's-morgens op een grauwe en natte woensdagochtend bij de DVO-hal aan kom staan Laura en Wisse voor een gesloten deur te wachten. Vrij snel na mij komen Job en Marieke en Mark Moolhuizen. Als daarna ook de auto van pa Keller de parkeerplaats op rijdt met de vier "leerlingen" Megan, Boyd, Laura en Saskia is het clubje compleet. De deur van de hal wordt geopend en een vast ritueel voltrekt zich. Laura drukt de eerste lichtknop aan en de lampen in de lange hal gaan aan. We lopen de gang door naar de Jaap van de Bos-hal. "Vergeten we niet iets?" vraagt Mark nog. "O ja", de verlichting in de zaal moet nog aan. Iedereen verdwijnt de kleedkamers in en doet zijn sportplunje aan en komt naar de hal. Ze beginnen rustig met palen neerzetten en starten met een balletje schieten, de eerste ballen vallen door de mand en het is nog geen half negen.

door Nico Utens

nog training van een echte korfballer" en "ook Jasper is al een keer meegeweest" weten ze glunderend te vertellen.

Ondertussen voert Laura de intensiteit bij het warmlopen al iets op. Van rustig huppelen en armzwaaien komen er nu al kleine sprintjes tot uitvoering. "Je ziet ook" vertelt Mark "dat ze onbewust ook nog eens leren om makkelijk voor een groep te staan en zich uit te spreken, alleen al in dat aspect zijn ze positief veranderd." Na de warming-up neemt Mark het over en legt de vervolg training uit. Met tweetallen

Na de les is het gauw douchen en naar de volgende les. Vooral op woensdag is het even haasten vertelt Boyd "en het is ook even bijkomen zo meteen, maar dat kan want ik heb Frans." In de sportklas zitten is na een jaar alweer heel normaal. Ze vinden allemaal dat ze veel bijgeleerd hebben door deze extra trainingen en hun schoolprestaties hebben er niet onder geleden vertellen ze. Vooral dat je met een bepaald onderwerp van het korfbal meer bezig bent vinden ze goed, daar is meer tijd voor dan op een gewone training. Martin is ook helemaal tevreden met dit eerste jaar Sport High School, ook krijgt hij positieve geluiden terug vanuit de school en ouders. Daarnaast ziet hij zelf dat de kinderen op bepaalde punten door het gericht trainen beter zijn geworden en dat nemen ze mooi mee naar hun eigen team en dat is ook

Trainer Mark of in dit geval is het beter om te spreken over sportdocent Mark vertelt dat hij één maal in de veertien dagen voor deze groep staat. Mark is werkzoekend gymleraar en vindt het niet erg om zijn bed uit te komen voor deze enthousiaste groep korfballers. Op die vroege momenten vraagt hij zich soms nog wel eens af waarom hij dit doet maar als hij dan denkt aan het plezier waarmee iedereen dit traject beleefd dan is dat zeker de moeite waard om zo vroeg op staan. Het hele traject is voor de zomer van 2011 gestart met een contact tussen het Pallas Athene College uit Ede en Martin Koenders onze voorzitter van de JTC. "Hebben jullie belangstelling om mee te draaien in het Sport High School-project van het Pallas" was kort de vraag. Het Pallas kent een specifieke sportklas waaraan geselecteerde toekomstig topsporters mee kunnen doen en zo extra lessen volgen in hun favoriete eigen sport. Zo kun je onder andere voor hockey, voetbal, waterpolo en sinds dit seizoen dus ook voor korfbal kiezen. Sporten tijdens schooltijd.

ben deelgenomen aan de sportklas. Al waren de kids wel eens sneller moe de leerprestaties zijn goed gebleven. Genoemd wordt ook dat de sportklas vooral ook een heel sociale klas is geweest, ze zitten toch allemaal in hetzelfde schuitje van sporten en leren.

weer prettig. Martin is al bezig met het nieuwe schooljaar en heeft al twaalf aanmeldingen waarbij zelfs een kandidaat zit van buiten DVO en dat mogen er best meer worden.

Stipt half negen roept Mark de groep bijeen en neemt het woord. Hij vertelt dat dit één van de laatste lessen zal zijn van dit schooljaar en dat ze vandaag volop op schottechniek, die ze al veel eerder bijgeschaafd hebben, gaan concentreren. Voordat ze hier aan beginnen geeft hij eerst Laura van de Zee de klus om de warming-up te verzorgen. Dit doet Mark zo vaker. "De spelers krijgen niet kant en klaar een les aangeboden, nee ze worden ook uitgedaagd om zelf mee te denken in de les. Dit is anders dan bij de meeste gewone korfbaltrainingen. Net als in de schoolbanken waar de leerlingen betrokken 4

naar de korf en rustig denken aan die aangeleerde schottechniek, netjes bal omhoog en doorwisselen. Daarna volgt een serie van tien keer schieten waarbij de doelpunten geteld worden. Als ik dan vanaf de bank toevallig Saskia volg en ze schiet er van de tien achteloos zeven in dan is dat best wel heel goed. Na enkele andere oefeningen komt Mark weer terug bij deze oefening en de spelers worden uitgedaagd hun scores uit de eerste ronde te verbeteren. Dit lukt niet bij iedereen en er ontstaat een gezamenlijke discussie waarom dit nu niet meer lukt. Wisse wijdt dit toch aan de druk die er meer

“De hele groep heeft stappen vooruit gemaakt” vertelt Mark en later in de kleedkamer weet Job dit te bevestigen. “We zijn allemaal beter geworden door deze extra trainingen.” zoals hij deze schoolles ziet. Wat mij opvalt is dat deze groep in deze les veel bewuster aan het korfballen is dan als je doorgaans naar een normale training kijkt. Er wordt veel meer nagedacht over war ze mee bezig zijn, hoe ze schieten, hoe ze aangooien. Wat doet die bal eigenlijk als die je handen verlaat. Daarnaast weet Mark ze ook op een mooie manier uit te dagen en zo wordt er

Afgesloten wordt deze keer met een partijvorm en dat is vrij bijzonder vertelt Mark. "Boyd regel jij even de vakken?" vraagt Mark. Het ging er vanmorgen rustig aan toe vertelt Mark nog, dat is de donderdagmiddag wel eens anders. Ondertussen komen er ook al twee ouders binnen, ze zijn er ook druk mee dat hun kinderen deelnemen aan de Sport High School. Er wordt toch twee keer meer gesport in de week en dat merken ze. Vooral helpen ze bij het weer op tijd op school zijn, dus brengen naar Ede maar. De beide ouders hebben er geen spijt van dat hun kinderen dit jaar heb5

De acht leerlingen verdwijnen ondertussen op de fiets of per auto naar school voor hun volgende les. Lekker Frans, wiskunde of geschiedenis en misschien wel even dagdromen over het verdere verloop van hun korfbalcarrière, wie weet.


Het zit er weer op Het seizoen 2011-2012 zit er bijna op. Op moment van schrijven wachten er alleen nog enkele finales, maar voor de rest is het korfbalseizoen ten einde gekomen. Iedereen kan zich gaan opmaken voor een welverdiende vakantie, zodat in augustus fris aan het nieuwe seizoen begonnen kan worden. In deze Bazuin een laatste terugblik op het afgelopen seizoen.

vroeg stadium al gestaakt worden en de rest van het veldseizoen werd een kwestie van ‘uitspelen’. Gelukkig werd in de laatste wedstrijd nog wel gemakkelijk van buur SKF gewonnen en kon het seizoen met een redelijk goed gevoel worden afgesloten. Ook konden Arjen en Ruben zo het afscheid krijgen dat ze verdienen. Na jarenlang belangrijk te zijn geweest voor DVO, vinden ze het mooi geweest en is het aan jongere spelers om het gat dat ze achterlaten op te vullen.

Eerste helft veld

Het tweede team

Evenals vorig seizoen kende DVO 1 ook ditmaal een moeizaam veldseizoen. Trainingen vonden al plaats in de zaal en stiekem was iedereen daar met zijn hoofd ook al. Het veld leek een noodzakelijk kwaad waarbij het vooral belangrijk was om niet direct al te ver achter te raken op de kampioenskandidaten. Hoewel er enige schade werd geleden (DVO verloor van Unitas, KCC en Die Haghe), waren de topploegen na zeven wedstrijden nog wel in zicht. Met een uitermate goede tweede seizoenshelft leek alles nog mogelijk.

Terwijl het eerste in de zaal streed voor lijfsbehoud, deed het tweede team van DVO goede zaken in de reserve Korfbal League. Door bij de eerste vier te eindigen, mocht het team van Evert Houtriet zich gaan opmaken voor de kruisfinales. Tot ieders verrassing werd kampioenskandidaat Blauw-Wit in Amsterdam verslagen en drongen de GroenWitten zelfs door tot in de finale. In deze wedstrijd bleek Dalto echter de sterkere te zijn en ‘moest’ DVO zich tevreden stellen

Korfbal League Tja, en dan de Korfbal League. Vooraf werd DVO samen met DOS’46 gezien als dé degradatiekandidaat van dit seizoen. Het was dan ook genieten dat DVO na de eerste wedstrijden gewoon bovenin meedeed. Dit veranderde echter snel. De topploegen bleken nog altijd een maatje te groot, maar ook tegen de subtoppers kon DVO geen vuist maken. Al snel werd duidelijk dat DVO, DOS’46, Nic. en Deetos de strijd tegen degradatie met elkaar moesten gaan uitvechten. Een nipt maar duur verlies tegen Deetos leek de ploeg van Jacko Vermeer te gaan opbreken. In de één na laatste wedstrijd van het seizoen wisten de GroenWitten rechtstreekse degradatie echter te

LDODK, de hoofdklassefinale en natuurlijk de promotie/degradatiewedstrijd tegen OVVO. Ik zal het nooit meer vergeten! De blijdschap als speler, maar ook de blijdschap van de club. Ik voel me trots en vereerd dat ik die wedstrijden heb mogen meemaken. En met het spelen in de League is vervolgens een droom uitgekomen. Waarom ik dan weg ga? Ik heb bij DVO mijn droom kunnen leven. Daardoor was de echte uitdaging, de echte wil om alles te geven en tot het uiterste te gaan er dit seizoen niet meer. Ik heb een erg leuk seizoen gehad, maar de echte ambitie ontbrak bij mij. Korfbal was niet meer mijn leven, maar slechts een onderdeel ervan. Tel daarbij op dat mijn studie ten einde loopt en ik straks ga werken en op mezelf ga wonen. Het was mooi geweest. Alles veranderde echter toen ik werd gebeld door Koog Zaandijk. Een nieuwe uitdaging bood zich aan. Doodeng, maar het begon wel

voorkomen door te winnen van DOS’46. Met Vak D en Vak Max als 9e én 10e man, waren de Drenten niet opgewassen tegen de Groen-Witte formatie. Dit verlies betekende voor DOS’46 dat het volgend seizoen veroordeeld is tot de Hoofdklasse. DVO mocht zich gaan opmaken voor die welbekende promotie/degradatiewedstrijden.

Promotie/degradatiewedstrijden Het lijkt bijna niet anders te kunnen. De promotie/degradatiewedstrijd werd traditiegetrouw gespeeld tegen OVVO. In de eerste wedstrijd, in eigen hal, had DVO het moeilijk tegen het fysiek spelende OVVO. Lange tijd ging de wedstrijd gelijk op en leek de Maarssense ploeg te krijgen waar ze op uit waren: een nipt verlies dat ze in de return

ongedaan zouden kunnen maken. De wedstrijd duurde echter net 5 minuten te lang voor het team van Maarten van Woerkom. In de slotfase kreeg DVO de geest en scoorde het 5 keer op rij. OVVO keerde gedesillusioneerd terug naar Maarssen en in Bennekom werd alvast een voorzichtig feestje gevierd. In de returnwedstrijd was het zaak om geen rare dingen te gaan doen en de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen. In een slechte wedstrijd leek het nog even de verkeerde kant op te gaan, maar de opgebouwde marge uit de thuiswedstrijd bleek voldoende te zijn. OVVO won wel, maar het feestje werd gevierd bij DVO.

Tweede helft veld Na een kleine week vakantie en een heerlijk etentje, kon de Bennekomse selectie zich gaan opmaken voor de tweede helft van het veldseizoen. Om nog kans te maken op promotie naar de Ereklasse zouden alle wedstrijden gewonnen moeten worden. Met slechts één veldtraining in de benen en een in verband met blessures licht aangepast team, begon DVO goed aan deze opgave. KCC werd met 21-17 aan de kant gezet. In de tweede wedstrijd ging het echter al mis en moest DVO zijn meerdere erkennen in Excelsior. De kampioensstrijd moest in een 6

met de tweede plaats. Een prima prestatie voor een team waarvan de doelstelling was om zich te handhaven in de Korfbal League! Ook op het veld hadden de reserves vervolgens succes. Alle wedstrijden werden gewonnen en twee wedstrijden voor het einde mocht DVO 2 zich al kampioen noemen van de Hoofdklasse B. Volgend seizoen wacht voor hen een nieuwe uitdaging: de reserve Ereklasse.

Afscheid In deze Bazuin ditmaal ook een persoonlijk stukje van mij. Na lang twijfelen en met pijn in mijn hart heb ik besloten om DVO te verlaten en een uitdaging bij een andere club aan te gaan. Allereerst wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de mooie tijd die ik bij DVO heb gehad. Vijf jaar geleden kwam ik over van Fortissimo om bij DVO het avontuur aan te gaan. En wat was ik zenuwachtig! Zou ik het niveau aan kunnen? Hoe zouden de spelers zijn? Zou ik me thuis gaan voelen? Gelukkig werd ik geweldig opgevangen binnen de club en DVO is echt mijn thuis geworden. Mooiste herinnering is toch wel de promotie naar de Korfbal League. De play-offs tegen

weer te kriebelen. Ik zou daar kunnen trainen met de beste spelers van de wereld. En ik zou er veel nieuwe ervaringen op kunnen doen. Ahoy, Europacup… de droom kreeg ineens een nieuwe dimensie. Ik heb niet de illusie dat ik daar ik het eerste team kom, maar hoop wel veel nieuwe dingen mee te kunnen maken. Kortom, ik zag een nieuwe uitdaging. En toen moest ik ineens een hele moeilijke keuze maken. Bij DVO blijven, de club waar ik iedereen ken, waar ik een geweldige tijd heb gehad en die me in de loop der jaren zo dierbaar is geworden? Of toch nog één keer een nieuwe stap wagen en de uitdaging aangaan? Na lang twijfelen denk ik dat ik het mezelf verschuldigd ben om uit te zoeken of ik korfbal een plek naast mijn leven kan geven of dat ik toch nog één keer alles wil geven. Ik hoop dat jullie me dit niet kwalijk nemen en dat ik altijd terug mag komen. Ik zal DVO in ieder geval nooit vergeten!

Amy Mooi Noot Redactie: Amy hartelijk dank voor het trouwe schrijven en altijd mooi op tijd!

7

Uit het nestkastje In het DVO nest landen steeds vaker trekvogels. Ze vliegen aan, DVO is trots dat ze niet naar een ander nestje vliegen, en er wordt gehoopt dat ze de DVO vogeltuin nog leuker maken. Voor de DVO-ers zelf én voor de sponsorende zakenmensen die graag op komen dagen als er iets te beleven valt. Nu is een nieuwe vogelsoort niet automatisch een verademing of een verrijking in een gevulde volière. Er wonen immers ook gewone groen-wit geboren vogeltjes die graag op het stokje willen zitten. Groenwitte vogels die soms al als kuikentje in de grote DVO tuin zijn neergezet, altijd goed en lekker hebben gegeten, vertroeteld en gesteund zijn door hun ouders en die nu dan eindelijk hopen te oogsten. Ze willen meedoen en rondrennen op de plek waar de aandacht is. En ineens verschijnen er dan trekvogels. Vogels met een extra keurmerk, tegen wie extra gelachen wordt en voor wie omdat ze nieuw zijn mooie plekjes worden vrijgehouden. Gewone vogeltjes worden soms zonder pardon op een lager stokje gezet. Het oude nest blijkt ineens niet zo warm meer als ze gewend waren . Trekvogels komen een trede hoger te staan. Anders waren ze misschien niet neergestreken en liever op een stokje elders gaan zitten. En dat moet ook weer niet, denken we te weten. Een constatering die richting geeft voor het vullen van de kooi, maar die tegelijk ook een verplichting in zich draagt. “Maar welke zou dat dan moeten zijn?” is een ogenblik later de volgende vraag. En dan is het antwoord eenvoudig: het is de verplichting die de grondleggers van ‘Door Vriendschap Omhoog’ in een gewone huiskamer ooit met elkaar afspraken en waar de naam van onze club uit voortkomt. Samenhang, verbinding en vooral geen deling en apartheid waarbij de mooie kooi de andere in een schaduw plaatst. Laten we daarom een beetje letten op elkaar. Een goede zomer allemaal. Groen-wit zijn de kleuren.

Piet de Koolmees


TC nieuws Silver Sponsor

KT2 en KT3 Langs deze weg willen wij iedereen die het afgelopen seizoen de KT2 of de KT3 cursus hebben gevolgd en met goed resultaat hebben afgerond van harte feliciteren! Als TC vinden we het belangrijk dat er nu weer een aantal trainers gediplomeerd zijn. Indeling Het is voor ons elk jaar weer een klus om de indeling rond te krijgen. Helaas is het altijd zo dat er spelers teleurgesteld zijn. Op moment van schrijven heeft iedereen de kans gehad om zijn reactie aan de TC te sturen. Voor 16 juni zal iedereen die heeft gereageerd een reactie van ons ontvangen. Wij hopen dat iedereen volgend jaar weer een mooi korfbaljaar heeft!

notarissen

Trainersoproep Voor verschillende jeugdteams zijn wij nog opzoek naar enthousiaste trainers. Lijkt het jou leuk om komend seizoen een team tranen te geven? Stuur dan een mailtje naar tc@dvo-korfbal.nl. Vermeld er dan even bij naar welke categorie je voorkeur uitgaat, dan kan het verantwoordelijke TC lid contact met je opnemen.

VA N P U T T E N VA N A P E L D O O R N

Contactgegevens Van Putten Van Apeldoorn:

van der zandt K e u k e n - i n t e r i e u r s

Midweek 1 kampioen Bij DVO wordt niet alleen op de zaterdag competitie gespeeld, maar tijdens het veldseizoen ook op de woensdagavond. Met 2 teams, Midweek 1 en 2. Midweek 1 is in het afgelopen zaalseizoen kampioen geworden. Boven van links naar rechts: Monique, Henk-Albert, Roeland, Ronald, Martin en Edward Onder van links naar rechts: Marielle, Janneke, Anja, Gerlinda en Niels Op de foto ontbreken: Gerben-Jan en Ard

Plantsoen 5, 6701 AV Wageningen Tel. 0317 - 42 36 74 Fax 0317 - 46 02 15

Locatie Bennekom Edeseweg 52 Postbus 82 6720 AB Bennekom Tel.: 0318 - 41 81 81 Fax: 0318 - 413 537

E-mail: info@notaris.com

Locatie Lunteren Dorpsstraat 22 Postbus 110 6740 AC Lunteren Tel.: 0318 - 48 31 51 Fax: 0318 - 485 078

Locatie Wageningen Gen. Foulkesweg 45 6703 BM Wageningen Tel.: 0317 427 00 Fax: 0317 427 424

Web: www.notaris.com/

SIGARENMAGAZIJN

HANS MEKKING n

slote

Staat

sv bij on

r

gbaa

erkrij

Start trainingen nieuwe seizoen De breedteteams zullen vanaf 20 augustus weer beginnen met trainen. Op de site kun je lezen wanneer je moet trainen. Mocht jou team eerder dan 20 augustus beginnen met trainen, dan krijg je dit via je trainer te horen. Voor welke teams geld dit? Senioren 5 t/m 12, A3 t/m A6, B3 t/m B5, C3 t/m C5, D3 t/m D6 en alle E en F teams.

Locatie Ede Stationsweg 36 Postbus 94 6710 BB Ede Tel.: 0318 - 685 685 Fax: 0318 - 616 364

Brinkstraat 18 - BENNEKOM - Tel. 41 56 62

Silver Sponsor Gas - Water - Sanitair – Centrale verwarming – Dakbedekking – Zinkwerk

Voor nu allemaal een heel goede vakantie gewenst en graag tot het volgende seizoen ! Sportieve groet, TC

DVO 10 Kampioen Eindelijk na een aantal jaren was het zaterdag (2 juni 2012) weer zover, we zijn kampioen geworden!

DVO 2 kampioen (veld) In Amsterdam tegen de nummer twee, Rohda 2, werd een ruime overwinning behaald: 11 -19. De eerste helft ging gelijk op, maar in de tweede helft nam DVO 2 ruim afstand, waardoor de voorsprong op de ranglijst al 5 punten is, dat was met nog 2 wedstrijden te gaan niet meer in te halen door de concurrentie. Vrouwen en mannen van Evert: Gefeliciteerd! Veel succes volgend jaar in de reserve Ereklasse!

Het kampioensteam, vlnr: achterste rij: Christian, Piet, Martin, Rik en Henk, dames: Nienke, Irene, Elna en Henriette, vooraan: Wim en Oscar

op de foto ontbreken Bert en Erika(zij moesten de Juliana school aanmoedigen op het Gelders Kampioenschap) en Gea vd Peppel die helaas een ander feestje had!

Bouw- en Onderhoudsbedrijf

E.J. Meurs Driestweg 8 6721 NE Bennekom telefoon (0318) 41 95 31

U kent ze vast wel: Marijn, Steven, Mirja, Evert, Jan Anne, Benjamin, Rick, Amco Jeanet, Amy, Arjen, Maarten, Carola, Saskia, Wilma en Eline DVO 2 legt beslag op zilver(en schaal) in zaalcompetitie 8

tuincentrum HANS ROZEBOOM

ONTWERP ONDERHOUD AANLEG VAN TUINEN

bruidsboeketten - bloemarrangementen kamerplanten - snijbloemen afd. potterie

bloemsierkunst HANS ROZEBOOM

Van Balverenweg 50 Tel. 41 80 76 6721 ZW Bennekom


Aannemersbedrijf M. van Beek www.mvanbeek.nl aannemersbedrijf@mvanbeek.nl Voor al uw: • • • • • • • • • •

Verbouwingen Renovatie Onderhoudswerkzaamheden Kunststof kozijnen Isolerende beglazing Nieuwbouw Machinale houtbewerking Inbraak preventie Keukens en badkamers en allerhande werkzaamheden

Adres: Postadres: Telefoon: Fax:

Kierkamperweg 25, Postbus 91 - 6720 AB Bennekom Tel.: (0318) 415343 - Fax: (0318) 418518

Brinkstraat 7 6721 WR Bennekom Tel. (0318) 41 80 22

Molenstraat 51, 6721 WK Bennekom Laarweg 1, 6721 DA Bennekom 0318 - 416053 0318 - 413955

Bakkerij ten Veen “De echte warme bakker in het binnenveld”

Dijkgraaf 24, 6721 NK Bennekom Tel. 0318-414451 Eikenlaan 5, 6721 DM Bennekom Tel. 0318-419407 Diverse soorten groot en klein brood, streekproducten, gesorteerd gebak, taarten en belegde broodjes

www.bakkerijtenveen.nl

Scheidsrechters

Ledenadministratie

DVO is weer 2 gediplomeerde scheidsrechters rijker. Bewust voor het woord rijker gekozen, omdat het voor DVO in financieel opzicht ook heel gunstig is, dat er “buiten de deur” gefloten wordt. De boetes zijn niet mis en vanaf volgend jaar wordt er ook gekeken hoeveel scheidsrechters er voor de vereniging fluiten en aan de hand daarvan wordt bepaald hoeveel teams wedstrijdkorfbal kunnen spelen.

Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: Wij wensen jullie een heel prettige tijd bij DVO.

Nu even over de in mei geslaagde scheidsrechters. Niels Jansen en Willem van Ieperen gaven in september 2010 aan, dat ze wel wilden gaan fluiten. In de zaal competitie 2010-2011 floten ze hun eerste wedstrijdjes. Al gauw bleek, dat ze het echt leuk vonden. Ze klommen op van F-jes, E-tjes naar D-tjes. Op het veld kwamen daar de C’s en B’s bij. Niels speelde zelf nog in de B. In de competitie 2011-2012 gingen ze A- en af en toe zelfs een seniorenwedstrijd fluiten. In de zaal gingen ze voor het eerst “buiten de deur” Wageningen, SKF, Reehorst. Dat is toch wel even iets anders, een andere zaal, geen bekende coaches en trainers en vreemd publiek, maar onze helden deden het geweldig en het regende complimentjes. 9 februari jl. hebben ze theorie examen gedaan en met een geweldig resultaat. Willem foutloos en Niels slechts 1 fout. Ze popelden om ook voor de praktijk te gaan, maar omdat het leuker is om het

Senioren: Bert van Toledo, Liesbeth Jansen, Marit van Arendonk, Myrthe Erps, Bas Broenink, Ivan Rozenbeek Junioren: Tim Engel, Wernard Zwanink, Anouk van Amerongen Aspiranten: Emma van Roekel, Wietske Dibbets, Rushabh Adams, Diede Pasman, Menno van der Neut, Alissa Aben, Leon Mulder, Mitchel Ploeg, Nic Egberts, Daan Egberts, Allia de Rooij, Wietse Bakker Pupillen: Babette Lauber, Wieke Teeuw Instroom: Doreen Hubert, Matthijs de Koning Welpen: Merel van den Brink, Yamila Slijkhuis Recreanten: Debby Randwijk De volgende leden hebben bedankt: Senioren: Siham Maachi, Amco van Steenbergen, Janneke de Kramer, Rogier Rozenbrand, Aris van Dusschoten Junioren: Raymond Hienekamp, Silke Nijhuis, Sanne van Meegenburg, Judith van der Stouw, Reinier Jol, Nicole ter Beest, Bramco Monteba, Jurian de Vos Aspiranten: Nienke van der Wal, Annemarie Uil, Joshua van Driel, Demi Kennis Pupillen: Annemijn van der Steege, Naomi

Swennes, Christa Schootstra, Koen Dijkman, Stijn Hofman, Jeffrey Kennis Recreanten: Bep Gijsbertsen + korfbal: Tino Wauben, Tobias Boxma Diversen: Johan van Grootheest Overleden: Vriend van DVO: Koos van der Linden

Pasfoto’s Van de volgende spelers hebben we nog 2 pasfoto’s nodig, lever ze zo snel mogelijk in. De senioren leveren 2 pasfoto’s bij mij in, Kerkhoflaan 35, Bennekom. De junioren en aspiranten leveren 2 pasfoto’s bij hun leiders(sters) in, of bij mij, Kerkhoflaan 35, Bennekom De uiterste inleverdatum is 28 juni a.s.!! Senioren heren: Peter van Beek, Dieter Wien Senioren dames: Lara de Graaf, Debby van Vugt Junioren heren: Jelle van der Molen, Nikky Swinkels Junioren dames: Hilke de Jong, Nikki Keizer (1x), Tinka van Steenbergen Aspiranten heren: Sjoerd Koudijs, Gerbert Monteba Bedanken voor volgend seizoen Uiterlijk 25 juni a.s. schriftelijk bij: Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom

Groeten, Lia Mak

Stadsbrink 30 Wageningen Tel: 0317-414981

www.vermeulenwoninginrichting.nl

Edeseweg 109, Bennekom tel. (0318) 41 81 18 www.makelaardijjacobs.nl

’t culinaire geheim van Bennekom Restaurant

Grand Café

samen af te ronden, moesten ze wachten tot Niels 17 was. Joop van de Laan moest een paar examenwedstrijden zoeken en dat viel niet mee, omdat er in mei maar een paar competitiedagen waren. Voor Niels werd dat op 12 mei Wageningen 9 – Spirit 3. Een seniorenwedstrijd, terwijl normaal altijd een juniorenwedstrijd wordt gebruikt voor het examen. Niels deed het erg goed en dat vond examinator Cor Letter ook.

Dus voor Niels was z’n scheidsrechtersdiploma een feit. Willem was 19 mei aan de beurt. Ook hij kreeg een seniorenwedstrijd: Tiel 3 – OVVO/de Kroon 6.-Tiel 3 kon kampioen worden, dus was het een wedstrijd waar veel druk op stond. Willem deed het fantastisch. Cor Letter was dan ook zeer tevreden en feliciteerde eerst Willems moeder, die met Willem helemaal uit Delden was gekomen, en ging toen pas naar de geslaagde toe. 11

Op de foto links scheidsrechter Niels Jansen en rechts scheidsrechter Willem van Ieperen in actie.

Willem en Niels namens heel DVO nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes en plezier in jullie scheidsrechtersloopbaan.


Namen en adressenlijst

Geboren

Bestuur Voorzitter Secretaris Penningmeester

Bas de Vroedt Op 23 april 2012

Matthijs Soede, T: 06-44202544, e-mail: voorzitter@dvo-korfbal.nl Gea van de Peppel, T: 0318-630756, e-mail: secretaris@dvo-korfbal.nl Kees Mak, T: 0318-415527, e-mail: penningmeester@dvo-korfbal.nl

St. Topkorfbal DVO Voorzitter Jeannette Teunissen, T: 0318-417905, e-mail: std@dvo-korfbal.nl Algemeen lid Jan Pieter van de Dijk, T: 06-47428714 St. DVO-hal Voorzitter Secretaris

Herbert Oostendorp, T: 0318-417716, h.oostendorp3@chello.nl Jaap van Roekel, T: 0318-418543 M 06-46257175, st.dvohal@dvo-korfbal.nl

Sponsorcommissie DVO Voorzitter Hamke Meijer, T: 06-53680555, e-mail: sponsoring@dvo-korfbal.nl DVO+ Begeleiding

Gea van de Peppel, e-mail: geavandepeppel@hetnet.nl

Ic-commissie

e-mail: ic@dvo-korfbal.nl, www.dvo-korfbal.nl

Trotse ouders zijn: Wilma en Alex de Vroedt-Rozeboom Bunche-erf 6, 3263 SE Oud-Bijerland

Adverteren valt op! Joke Veenendaal Telefoon (0318) 416400

Maudy van Ginkel Op 26 april 2012

Redactie De Bazuin Redactielid Joke Veenendaal, Algemeer 8a, 6721 GC Bennekom T: 0318-416400, e-mail: bazuin@dvo-korfbal.nl Technische Commissie Voorzitter: Nick Rijken, T: 06-25433487, e-mail: nick@ryken.nl Breedteteams Sen Emilie v.d. Brink, T: 416354, e-mail: j.brink811@chello.nl

Tara Lian Spaan Op 24 mei 2012

Jeugd Technische Commissie e-mail: jtc@dvo-korfbal.nl Voorzitter: Martin Koenders, T: 06-53336719, e-mail: martinkoenders@live.nl

Trotse ouders zijn: Martin en Marjan Spaan, zusje van Timo Bakkerstraat 7A, 6721 WG Bennekom

Leden- en contributieadministratie, sportkledingverkoop Secretariaat Lia Mak, Kerkhoflaan 35, 6721 EX Bennekom, T: 0318-415527, ledenadministratie@dvo-korfbal.nl Vertrouwenspersonen Bianca Laisina en Wim Verweij, e-mail: vertrouwenspersonen@dvo-korfbal.nl Recreantencommissie Voorzitter Daniëlle Anneveld, Spinakker 1, 6721 ZD Bennekom, T: 0318-621893 Secretaris Gerrit Schets, Dolderstraat 76, 6706 JG Wageningen, T: 0317-422611, recreanten@dvo-korfbal.nl G-korfbal Interim voorzitter Jan Willem van Mierlo, T: 0318-621553, e-mail: jw.van.mierlo@planet.nl Secretaris Nicolette Borgers, T: 0318-589666, nicoletteborgers@hotmail.com Vrijwilligerscommissie e-mail: vrijwilligers@dvo-korfbal.nl Junioren Voorzitter Penningmeester Secretaris

Wout Hagenbeek, T: 0318-413270, wghagenbeek@kpnmail.nl Paul Constant, T: 0318-413094, p.constant@chello.nl Astrid Huis in ’t Veld, e-mail: ast_rid@hotmail.com

Aspiranten Voorziter Secretaris Penningmeester

Marten v.d. Brink, T: 413825, e-mail: marten_vdbrink@hotmail.com Peter de Kiewit, T: 416353, e-mail: p.kiewit@chello.nl Gea van de Peppel, T: 630756, e-mail:geavandepeppel@hetnet.nl

VRIJDAG’S BIJ U OP DE MARKT ! Altijd met aanbiedingen naast de kerk!

Trotse ouders zijn: Jan-Anne en Sanne van Ginkel Ooievaarsbek 42,, 6721 RP Bennekom

Trotse ouders zijn: Mark en Renata Janssen Van Balverenweg 117, 6721 ZV Bennekom

Schoolkorfbalcommissie: Secretaris: Mieke Welgraven, T: 0318-416816, e-mail: h.welgraven@hetnet.nl

kaas

voor de mogelijkheden.

Fenna Janssen Op 18 mei 2012

D.V.O. scheidsrechterscommissie: e-mail: scheidsrechters@dvo-korfbal.nl Voorzitter: Jaap van Roekel, T: 0318-418543 of 06-46257175, j.vanroekel@upcmail.nl Secretaris: Jan Frans de Leeuw, T: 0318-301231, e-mail: janfransnl@yahoo.com Contactpers. KNKV: Wim van de Born, T: 0318-419398 of 06-21544060, e-mail: wim.vd.born@chello.nl

de volledige kaasboetiek met voortrèffelijke kwaliteit

Neem contact op met

• Dorpsstraat 44 - Bennekom

Verstand van zaken en persoonlijke aandacht Verzekeringen Hypotheken Financiële diensten Pensioenen

Edeseweg 28c Bennekom tel 0318 - 417866 www.vanbeek-advies.nl Email: info@vanbeek-advies.nl

Janne Lijnkamp Op 25 mei 2012 Trotse ouders zijn: Koen en Berna Lijnkamp Jul. van Stolberglaan 89, 6713 PC Bennekom

Trouwen:

nu ook vrijdagavond geopend

Op 28 juni 2012 gaan trouwen: Jan Willem Lutgendorff & Geda Goessens De kerkdienst is om 15.45 in de Brinkstraatkerk in Bennekom en bij het verlaten van de kerk kan het bruidspaar gefeliciteerd worden! Postadres is: Nieuw Maanderbuurtweg 1058, 6717 BK Ede Molenstraat 49

6721 WK Bennekom

0318 - 413 793

Doe het zelf, doe het simpel, doe het samen met Showroomshop van Ginkel

Silver r Sponso

Sanitair - Kranen - Sierradiatoren - Waterleiding - Cv ketels - kachels

Pupillen commissie Voorzitter Wim vd Brink, Commandeursweg 36, T: 0318-416354, j.brink811@chello.nl Secretaris Agnes van Beek, Vossenweg 24b, T: 0318-414704, agnesvanbeek@chello.nl Penningmeester Mieke Welgraven, Halderweg 107, T: 0318-416816, h.welgraven@hetnet.nl Welpen Begeleidster

Manon van der Lans, T: 842668, e-mail: m.lans7@upcmail.nl

Clubhuiscommissie Voorzitter Secretaris Penningmeester Clubhuis

Arjan van der Garde, T: 0318-842182, e-mail: acvdgarde@hotmail.com Mariëlle van Amersfoort, T: 0318-413702 Kees Roseboom, T: 0318-416215, e-mail: keesroseboom@gmail.com T: 0318-419093, e-mail: clubhuis@dvo-korfbal.nl 12

14 juli 2012 gaan trouwen: Jos Roseboom & Saskia Schokker De huwelijksvoltrekking is om 14.00 uur, aansluitend is er nog een kerkelijk moment. Dit alles vindt plaats bij: Residence Rhenen, Veenendaalsestraatweg 50, 2921 EC Elst/Rhenen

Silver r Sponso


Verjaardagskalender

Onze caravan-afdeling verzorgt onderhoud, schade-reparatie en focwa-garantiekeuring. • remmentestbank met weegsyteem • 4-wieluitlijning • plaatwerk CARAVANWANDHERSTEL® • autoruiten • richtspecialist • schadetaxaties • moderne milieuvriendelijke spuitcabine

PROFILE REPAIR

Autoschade KAARDEBOL 9 - 6721 RX BENNEKOM TEL. 0318-413100 FAX 0318-430446

®

www.transus.nl

Silver Sponsor

Faunaland Wolf De Dierenspeciaalzaak Dorpsstraat 9 6721 JH Bennekom 0318-416202

Conditieverbeteren - (bedrijfs)fitness - aerofit - rugschool - slenderen - zwemmen

Bij ons – – – – – – –

Dorpsstraat 2 – Bennekom 0318 430158 Informeel en verzorgd Voor lunches en diner

Ook voor feestjes en vergaderingen! Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.30 – 22.30 uur www.het-oudepostkantoor.nl

Jan van den Brink WASAUTOMATEN - KOELKASTEN DIEPVRIEZERS - STOFZUIGERS GRINTWEG 255 WAGENINGEN TEL. (0317) 41 11 83

EN EIG VICE SER NST DIE

kunt u onder deskundige leiding deelnemen aan: Fitness zowel in een groep als individueel, overdag en ’s avonds Aerofit Rugschool IF sauna Conditie verbeteren voor bijzondere doelgroepen Zwemles voor kinderen vanaf 51/2 jaar Vrij zwemmen, overdag en ’s avonds (watertemperatuur 33 °C)

SLENDER FIT

Introducé 4 x voor

................................

€ 19,-

Ook kunt u bij ons SLENDEREN op 8 bewegingsbanken. Liggend aktief uw spieren versterken ter figuurcorrectie. Ook zeer geschikt voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat, zoals reuma en arthrose. U beëindigt dit programma met een massage op de HYDROJET massagebank. Een uur slenderen is een weldaad voor lichaam en geest. INFO: Agnes van der Toolen, tel. 0318-418050 Fysio-Fit Centrum, tel. 0318-415347 Veenderweg 38, 6721 WE Bennekom

JULI 1 Riet vd Pol Corina van Eden-Veldhuizen 2 Maarten Blok Ronald Brandsma Rinie Elbertsen Mike Schouten 3 Nic Egberts Rina vd Hul Lia Teunesen 4 Ilse van Amerongen Senna van den Bos Coen van Roekel 5 Marleen Bogers Rebecca Huls André Jochemsen Steven vd Linden Janine van Schie 6 Wendy Wiersma 7 Edith Roseboom 8 Nathan Korsten 9 Werner v Grootheest Evert Rigter 10 Henriëtte v Nielen 11 Sandra Aleman Roeland van den Berg Dennis van Deest 12 Ilko Barten Willem Jellema Tanja Utens 13 Sandra Barth Jan Willem vd Glind Nico Utens Jeanet Wichards 14 Evert Benthem 15 Gerben de Nooij Leonard Osté Marijn Rekers 16 Matthijs vd Berg Martin Jansen Rob v Steenbergen 17 Evelien van de Klift Fleur Oude Lansink 18 Martin Hubert Carlijn de Kiewit Menno van de Neut Harold Oskam 19 Daan Nijland Sara Wiertsema 20 Mariska vd Brand Annelies Heikamp Febe de Vos Tim van Zoeren 21 Milan Lourens 22 Hester den Hollander 23 Annemieke vd Berg Emilie vd Brink Thomas Korsten Nienke Ledder Co Rozeboom 24 Piet Burgsteijn 25 Jorine vd Made Linda van der Wal Gery vd Weg 26 Diede Berens Joey vd Brink Nikki Keizer

14 Menno Hendriksen Arie v Heusden 15 Emma Brandse Bart Buitenhuis Tobias Ruijsch 16 Kirsten van den Bergh Sjoerd Haalstra Joost Kriek Jessica Lokhorst 17 Mariëlle v Amersfoort Tom de Leeuw Wil van Nielen 18 Alex den Hartog Tom van Steen 19 Renzo van Holten Danique Vermeer 21 Jonathan Koppel 23 Ton van Dijk 24 Adri Bogers Lisanne Flleer Rik van den Hul Lina Teunissen 25 Suzan Dekker Angelique Fleer 26 Stefan Fiechter Yvette v.Nieuwamerongen 27 Lisa Benthem Caitlin Keller Claudia Wesseling 28 Arien Landman Koos van Maurik Jaap van Noppen Romy Seunninga 29 Daan Egberts Arie de Jong Bramco Monteba 30 Sylvia Schulting

Ike van de Linden 27 Michelle Breuman Jeroen Wildekamp 28 Mariëlle Joosten Bianca Laisina Daan Mérelle Niek Teunissen 29 Dianne Bos Gea Burgsteijn Lodewijk de Groot Coen Hartman Hester Heitink Tynette Hooijer Roos Jansen 30 Jolanda van Meegdenburg Jeanette Oostendorp Kees Roseboom 31 Jaap vd Bos Nick Rijken Elke van Roekel AUGUSTUS 1 Dieuwke Altena Folke Altena Aleida Dijkman Ryan van Luttikhuizen Ramon Pap Tjeerd de Vries 2 Lois Bakker Wilma Donkelaar Willem Harthoorn Corine Hulshof Christa Rigter 3 Michiel Kreeft Albert Nijenhuis 4 Hetty van Veldhuisen Renske Welgraven 5 Jasper Herikhuisen Frank van Mierlo Danique Smit Gerco Treur 6 Ricardo Helsemans Lisanne Hubregtse 7 Heleen Danen Martine Joosten Nico Landman 8 Jan Willem Lutgendorff Petra Postma 9 Matthijs Hardeman 10 Jannifer Heikamp John Rigter 11 Janneke de Kramer Tinka v Steenbergen 12 Gerlinda vd Pol 13 Alexander Veenstra

12

13

14

15 16 17 18 19

20

21 22

24

26 SEPTEMBER 2 Henk Welgraven 4 Ruud Berg Laura Laisina 7 Anke Benthem Jeannette Semmelink 8 Marieke van Egdom 9 Vivian Eitjes

27 28 29 30

Hilke de Jong Leon Mulder Marije de Voort Vera van den Berg Esther van de Glind Maarten Hartman Ronald Jacobs Jos Mannee Ellen Fecken Vincent Glezer Matthijs Soede Laura van der Zee Els Alberts Reinier van den Breemen Kristel v.d. Hul Jan Frans de Leeuw Noa Semmelink Sanne Vonk Inge Danen Alec van de Kamp Eline van den Brink Sanne van den Brink Wilma Wegenaar Noa Fluit Peter Meijer Julia Stevens Luna Bakker Selia van Brakel Dick van Roekel Gea Roseboom Johan Alberts Bert Buitenhuis Stefan Herikhuisen Jaap van Roekel Lisette ter Beest Toos Bouman Gea van de Peppel Danique van der Garde Mark Jansen Jonne Smit Eugène Tuinstra Yamila Slijkhuis Daan van de Goorbergh Gideon Kats Gonnie de Man Daniëlle de Wilde

Website: www.dvo-korfbal.nl Contributie Welpen Pupillen Aspiranten Junioren Senioren Recreanten Alleen zaal Trainend lid G-korfbal Plus-korfbal Overig lid

Incasso DVO per maand € 9,25 € 12,50 € 15,40 € 17,15 € 21,75 € 10,10 € 16,65 € 10,10 € 10,10 € 10,10 € 5,25

Bank/giro per kwartaal € 27,75 € 37,50 € 46,20 € 51,45 € 65,25 € 30,30 € 49,95 € 30,30 € 30,30 € 30,30 € 15,75

Te voldoen op Postbanknummer 1514215 t.n.v. DVO contributie Alle bedragen zijn incl. € 5,25 basisbedrag. 15


juniorennieuws DVO A4 sluit leuk seizoen af met kampioenschap als kers op de taart Toen vorig jaar de indeling bekend werd bleek al gauw dat DVO A4 dit seizoen over een enthousiaste groep spelers zou beschikken. De herenselectie bestond dit jaar uit Reinier Jol, Joey van den Brink, Jan-Willem van de Glind en Joris Janssens, die allen al samen gespeeld hadden in de oorspronkelijke A4, en Niels Jansen. De dames van de A4 dit jaar waren Elke Utens, Corine Hulshof, Pernilla Geursen, Suzan Evers en Tessa Hubregtse. Met deze groep stonden trainers Johan Alberts en Sjoerd de Vos voor de taak om er een leuk en gezellig jaar van te maken en dit natuurlijk te combineren met aansprekende resultaten. Het motto van het jaar was dan ook ‘plezier en zelfvertrouwen’! Het veldseizoen voor de zaal werd direct begonnen met een aansprekend resultaat tegen MIA A2 (13-7 winst). De twee wedstrijden die volgden werden helaas verloren, waarbij vooral de doordeweekse uitwedstrijd tegen Reehorst A1 een teken was dat ons niveau van de eerdere wedstrijden niet werd gehaald (11-10 verlies na 8-3 ruststand). Gelukkig werd de return bij ons wel omgezet in een klinkende 9-2 overwinning. Ook de overige twee wedstrijden tegen DWS A1 (11-9) en MIA A2 (2-9) werden gewonnen en dus kunnen we zeggen dat we op een keurige tweede plaats waren geëindigd, achter DWS A1. Er had meer ingezeten als we tegen Reehorst A1 een betere dag hadden gehad maar als je voor het hoogst haalbare wilt gaan moet je er natuurlijk ook elke week staan met het team. Dit was voor de zaal dus een duidelijke les die we geleerd hadden. Zaalseizoen Bij de start van het zaalseizoen bleek echter al gauw dat we in een vrij lastige poule terecht waren gekomen. Gebaseerd op de resultaten van onze tegenstanders op het veld moest een plek bij de eerste 4 erin kunnen zitten. Er zaten tegenstanders bij die over meer kwaliteit beschikten dan ons, maar ook tegenstanders waar we van moesten kunnen winnen. Gaandeweg het zaalseizoen bleek dat deze voorspellingen klopten. We speelden vrij wisselvallig waarin er nooit meer dan 2 wedstrijden op rij werden gewonnen maar ook nooit meer dan 2 wedstrijden op rij werden verloren. De meest aansprekende resultaten waren toch wel het 12-11 verlies bij uiteindelijke kampioen Noviomagum A1 waar we de hele wedstrijd mee hebben gedaan voor de punten, en natuurlijk het ombuigen van een 6-4 achterstand bij Rheko A2 in de laatste 2 minuten naar een 6-7 overwinning, waar invaller Joey in de laatste seconde zijn allereerste schot van de wedstrijd direct scoorde. Minder goede resultaten waren het 8-7 verlies bij nummer 5 DKOD A1 en de 8-17 thuis tegen kampioen Noviomagum A1 op de laatste speeldag, toen het nergens meer om ging. In de zaal zijn we uiteindelijk op een 4e plaats geëindigd zoals vooraf voorspeld. Een aantal blessures in het tweede gedeelte van het zaalseizoen heeft er voor gezorgd dat we veel gebruik moesten maken van reserves van andere teams en dat we op de trainingen

niet altijd op vaktraining en partijspel konden trainen. Toch fijn dat we vaak dames uit voornamelijk de A6, B2 en B3 konden lenen, bedankt nog! Veldseizoen Het veldseizoen na de zaal, een nieuwe competitie en een nieuwe kans. De indeling zag er gunstig uit met DKOD A1 (de nummer 5) en Rheko A2 (de nummer 7) uit onze zaalcompetitie en Rivalen A1, een team dat zeer duidelijk kampioen was geworden in een

lagere klasse (23 punten uit 12 wedstrijden). De doelstelling was dan ook duidelijk: kampioen worden! Het zou een geweldig afscheid zijn voor de spelers die over zouden gaan naar de senioren (Reinier, Joey, Jan-Willem en Suzan). De eerste wedstrijd was een wedstrijd waarin het regende, met windkracht 7 en een gevoelstemperatuur van enkele graden boven 0. Bijkomende factor was ook nog dat we op het gras van DKOD A1 speelden. Kortom, niet de meest ideale omstandigheden om in te korfballen. Dit bleek dan ook gedurende de wedstrijd met een 3-4 ruststand in ons voordeel en een einduitslag van 4-6. De laatste 25 minuten is er niet gescoord en dit was een compliment voor ons verdedi16

gingsvak. De punten waren dus binnen in deze lastige uitwedstrijd (we hadden immers al 2x eerder bij DKOD A1 verloren dit jaar, 1x in de competitie en 1x als oefenwedstrijd). Doordat een wedstrijd verplaatst werd door een tekort aan spelers bij tegenstander Rivalen A1 bleek dat de volgende 3 wedstrijden na de openingswedstrijd allemaal thuiswedstrijden waren. Een ideale kans om van elke tegenstander te winnen en zo een gooi te doen naar het kampioenschap. En wat we dachten, gebeurde ook; een klinkende 13-5 overwinning op Rheko A2, een prima 14-8

overwinning op Rivalen A1 en een in de laatste minuut gestolen (een beetje geluk heb je nodig om kampioen te worden) 9-8 overwinning op DKOD A1. Dit bracht ons op 8 punten uit 4 wedstrijden. Inmiddels was duidelijk dat alleen Rheko A2 nog mee deed voor het kampioenschap, ze hadden namelijk op het verlies tegen ons na de andere 3 wedstrijden gewonnen en stonden op 6 punten uit 4 wedstrijden. De week erna hadden wij geen wedstrijd omdat onze wedstrijd verplaatst was. Rheko A2 verspeelde in deze ronde echter wel 1 punt door 8-8 gelijk te spelen bij Rivalen A1, totaal onverwacht. Voor ons wachtten nog 2 wedstrijden en aan een gelijkspel in de eerstvolgende wedstrijd bij concurrent Rheko A2

zouden we genoeg hebben om kampioen te worden. Vol goede moed vertrokken we naar Rheko A2 maar het was nou typisch zo’n wedstrijd waarin alles tegenzat. Rheko startte veel agressiever en gaf al druk bij de middellijn (best uitzonderlijk op een veld met de afmetingen van A-korfbal). Tot 3-3 haakten we aan, daarna liep Rheko weg naar een 8-4 ruststand. Blessures van Jan-Willem, Suzan en Reinier zorgden er voor dat we zelfs genoodzaakt waren een dame als heer te laten spelen, wat natuurlijk verre van ideaal is in een kampioenswedstrijd. Verder misten we nog 2 stippen en dit maakte de totaalbalans op een terechte 11-7 overwinning voor Rheko A2. Rheko A2 stond nu op 9 punten uit 6 wedstrijden, DVO A4 op 8 punten uit 5 wedstrijden. De kans op het kampioenschap was dus nog niet verkeken want één week later volgde poging 2 tegen Rivalen A1, weer een uitwedstrijd. Tegen Rivalen A1 bleek al gauw dat we ons dit keer niet lieten verrassen. Na een 1-0 achterstand liepen we binnen no-time uit naar een 1-9 ruststand. Het meegereisde Rheko A2 gaf de moed al snel op en droop net na het begin van de 2e helft teleurgesteld af. Ze kwamen de trainers en DVO-supporters nog wel even sportief feliciteren. DVO A4 ging echter vrolijk door en na de nodige publiekswissels voor enkele spelers die over zouden gaan naar de senioren stopte de teller uiteindelijk bij 5-19. De 20e zat er ook nog in tijdens het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter, maar die besloot de goal niet meer te tellen. 5-19, een geweldige wedstrijd en een heerlijke afsluiting van het seizoen! Het kampioenschap werd ter plekke op het veld gevierd met het nodige bier en water dat over spelers en trainers heen werd gegooid. Na afloop werd er nog gezellig op het terras van DVO genoten van de kampioenstaarten gesponsord door enkele meegereisde supporters. Om nog een keer het kampioenschap te vieren werd een week later een barbecue gehouden bij Elke met de A4. Een leuk seizoen kwam ten einde, met dank aan alle spelers die ieder op hun eigen manier hun steentje hebben bijgedragen aan het team. Bedankt voor het mooie jaar en succes in jullie nieuwe teams!

Sjoerd de Vos

G-korfbalnieuws En weer bijna een korfbaljaar voorbij bij DVO! Voor de G-korfballers loopt het 9e jaar zelfs al weer op z’n einde. Hoog tijd nu om terug te kijken op het G-korfbalnieuws van de afgelopen maanden. Veel leesplezier! Sporters & vrijwilligers Alette is langzaamaan weer helemaal terug aan het komen op het veld. De knie wil bijna weer wat Alette ook wil en dus volgend jaar vast weer helemaal van de partij bij alle wedstrijden. Sandra heeft haar vinger ook weer bijna heel terug en kan hopelijk in het nieuwe korfbaljaar weer meedoen. Sandra is al die weken gewoon op training geweest om haar teamgenoten aan te moedigen. Is dat even betrokken zijn bij je team?! Mimi heeft ook weer veel last gehad van haar buik en moest het ziekenhuis weer in. Maar gelukkig heeft de dokter gezegd dat ze nu helemaal beter is en na de vakantie kan ook Mimi weer gezellig meedoen. Na al die blessurenieuwtjes, is het leuk om te vertellen dat Robert Smaal lid is geworden en nu ook een echte DVO’er is. Heel veel succes en plezier, Robert.

DANK JE WEL voor alles, Henriet! We blijven elkaar vast tegenkomen bij DVO. Ook gaat Rik Bijl vanuit het DVO-bestuur stoppen met zijn taken. Rik was contactpersoon voor het G-korfbal vanuit het bestuur. We willen Rik heel erg bedanken voor al die jaren betrokkenheid en aanwezigheid bij bijzondere G-gebeurtenissen. Bedankt, Rik! Trainingen en wedstrijden Op het veld heeft het wedstrijdteam opnieuw het podium gehaald. Atalante werd de kampioen, het zilver ging naar KVZ en dus haalde DVO de 3e plaats. DVO G1 wist wel van de kampioen te winnen trouwens! Hopelijk gaat het lukken om in de toekomst tegen meer teams te spelen. Hier denkt DVO samen met het KNKV en andere clubs over na. Misschien hebben de DVO’ers Tessa en Surat de trainers Kelly, Erika en Anneloes wel op hun school ‘ de Toekomst’ in Ede rond zien lopen. Zij geven namelijk op 3 vrijdagen verschillende trainingen aan de leerlingen binnen het speciaal onderwijs. Veel sporters hebben vroeger ook op ‘ de Toekomst’ gezeten. Wie weet dat er nog meer kinderen enthousiast worden voor G-korfbal. Fijn dat deze topdames op hun vrije dagen de trainingen willen verzorgen!

Ja, DVO G1 met een heus Olympisch diploma op zak.

Dan de trainers. Gelukkig blijven heel veel trainers ook volgend seizoen weer samen de trainingen verzorgen. Alleen Henriette gaat na maar liefst 9 jaar stoppen. Wat zullen we Henriette gaan missen…. Maar bovenal bedanken we namens alle sporters en vrijwilligers Henriette voor zoveel jaren gezelligheid en leuke trainingen. Op het kamp nemen we nog officieel afscheid van Henriet, maar ook vanaf hier: 17

G-Spelen Midden Nederland Op zaterdag 12 mei was DVO G1 uitgenodigd voor de G-spelen in Midden Nederland. Het werd een sportieve, gezellige dag met nieuwe tegenstanders. 2 kleine nederlagen, 2 dikke overwinningen en daardoor een mooie 5e plaats met Olympisch diploma was het resultaat. Voor een uitgebreid verslag moet je even op de DVO-site kijken onder nieuws – categorie – G-korfbal.


HEIDA

Schoolstraat 33 6721 CR Bennekom Tel. (0318) 41 69 62

Team “De Spierballen” won de Boerengolfwedstrijd.

Team “Team zonder Naam”.

Team “Superkracht”.

Boerengolfen Een grote groep sporters ging op 26 mei met elkaar de strijd aan om de boerengolftitel van 2012. De Spierballen, Team zonder Naam en team Superkracht maakten er vooral een hele gezellige middag van in de Kraats. Lekker in de zon en af en toe in de blubber: de Spierballen gingen er met de overwinning vandoor. Ook van deze middag is een uitgebreid verslag te vinden op de DVO site. Zeker de moeite waard om even te lezen!

G-sporters zijn volledig in de club opgenomen en draaien daarin mee als ieder DVO-lid. Dertig sporters van wie er veel in 2013 ook tien jaar lid zijn van DVO! Voor deze sporters worden naast het korfbal ook heel wat andere activiteiten georganiseerd. Een ontmoetingsochtend met G-sporters van Keizer Karel uit Nijmegen bijvoorbeeld, of Boerengolf in de Kraats, of bowlen in Ede, of een bezoek aan de Brandweerkazerne in Ede. De laatste jaren is er ook een gezamenlijk kerstdiner in het clubhuis, waar iedereen elkaar ontmoet en er aandacht is voor het samenzijn. Een hoogtepunt is het jaarlijkse G-kamp, in de prachtige omgeving van Hoekelum als gast van Diederick van de Kamp. Al deze dingen kosten geld. Geld dat er is door een aantal bedrijven die een zwak hebben voor het G-korfbal. Ze zorgen er samen voor dat er extraatjes zijn waardoor er al bijna tien jaar lang een florerende G-sport binnen DVO bestaat. We zijn blij met ze, we waarderen hun trouw zeer. Sommigen zijn zelfs hondstrouw en doen vanaf het begin mee.

van kussenslopen om onze activiteiten mee op te leuken; Slijterij van Voort van IJsseldijk die korting geeft op de presentjes die de vrijwilligers krijgen; Hans van Roekel (de vader van Henriëtte) die ieder jaar zorgt dat we gebruik kunnen maken van het volleybalnet en tot slot Maas Borgers- ons allen bekendhij zorgt dat alle bagage op de kamplocatie aankomt.

Training met speciale gasten Woensdag 6 juni was de voorlaatste training. Alle sporters konden iemand mee naar het korfbalveld nemen om mee te doen. En dus liepen er die avond ook veel ouders, begeleiders, neven, broers, klasgenoten en partners fanatiek mee te doen op het DVO-veld. Veel strijd, valsspelerij, zweetdruppels en rode hoofden, dat wel. Maar gelukkig ging iedereen weer vrolijk met elkaar mee naar huis na het welverdiende drankje of ijsje. G-korfbalkamp 2012 Als je dit leest , is het kamp al weer voorbij! Maar voor het zo ver is, worden nu nog even de laatste voorbereidingen gedaan. Daarna gaat een grote groep sporters en vrijwilligers er ongetwijfeld weer een superweekend van maken met elkaar! In de volgende Bazuin lees je of dit gelukt is. Iedereen heeft er in ieder geval heel veel zin in! Eerste training na de vakantie Vanaf woensdag 22 augustus zien we alle sporters en trainers graag weer elke week van 19.00- 20.00 buiten op het DVO-veld, Achterstraat 1 in Bennekom. Tot slot: Een hele fijne vakantie voor iedereen! Groeten van Nicolette

G-Sponsors zijn houdstrouw Het G-team bestaat in 2013 tien jaar. Als we nu al zouden terugblikken is er veel te vertellen. Het gaat dan over Korfbalsuccessen (ons team werd zelfs Nederlands Kampioen!), maar vooral ook over integratie:

G-sponsor zijn: Autobedrijf Van de Weerd, Bennekom; Velbo Autoschade, Bennekom; Albert Heijn, Bennekom; Eye Wish Groeneveld, Bennekom; Rozeboom Makelaars, Bennekom; Boschland Accountants, Ede; Locomotion Gezondheidkundig Onderzoek, Bennekom. Voor het kamp gaan er soms nog weer extra luikjes open: Diederick van de Kamp, die zijn prijs nooit verhoogt; Jilles Baggerman, die ons helpt met tassen; transportbedrijf G. Kuyf te Utrecht van wie we zomaar een flink bedrag aan boodschappengeld kregen; Cafetaria De Stadspoort die ons al vele jaren voorziet van een frietje met kroket of frikadel als afsluiter van het kamp; familie Van Steenbergen uit de Kraats die ons een eitje aanbied voor het ontbijt; Maxxam Ede waar ze snappen dat we af en toe ook wel wat willen snoepen; Harold Oskam die vindt dat er geen feest bestaat zonder blokje kaas; Supervlaai Ede die ons ijsjes schenkt; J. van Olst uit Andelst, hij weet zeker dat de lekkerste appels toch echt uit de Betuwe komen; het Nederlands Bakkerij Centrum die de inwendige mens versterkt met brood en koeken; Wageningen University die ons voorziet 18

CHINEES INDISCH RESTAURANT

GEOPEND VAN 11.30 - 22.00 UUR ’s MAANDAGS GESLOTEN BEHALVE OP FEESTDAGEN

DORPSSTRAAT 24 - BENNEKOM - TEL. (0318) 41 42 82

Zoveel betrokkenheid en steun voor de G-sport bij DVO; wat zijn we er blij mee! Kees Heitink (G commissie)

Collecte Fonds Gehandicaptensport In de maand april was het collecteweek voor het landelijke Fonds Gehandicaptensport. Als vereniging zijn we benaderd door mevrouw Brasser, de coördinatrice voor Bennekom met de vraag om mee te helpen bij het collecteren. Met onder andere het G-team in onze gelederen geen gekke vraag en een mooie klus voor DVO om hieraan een handje bij te dragen. Daarnaast was er ook nog een financieel voordeel te behalen voor de clubkas. Ondanks dat DVO de gehandicaptensport een warm hart toedraagt viel het aantal geleverde collectanten vanuit DVO helaas wat tegen maar door de inzet van de heer en mevrouw Brasser zelf werd in Bennekom maar liefst € 2.800 opgehaald voor de Gehandicaptensport.

M.C. Lee (Charly)

APK REPARATIE ONDERHOUD BANDEN AUTOCOMFORT SCHADE HERSTEL

Namens DVO bedankt voor jullie inzet.

Oude Bennekomseweg 80 Tel.: (0317) 41 27 00 Wageningen

Tevens leveren wij alle merken auto’s, nieuw en gebruikt

www.ottink.nl Kelvinstraat 10 6716 BW Ede Tel. (0318) 64 63 00

Nude 23II 6702 DJ Wageningen Tel. (0317) 62 10 05

“In Wageningen tevens Benzine, LPG en Diesel met bediening.

Bloemenkiosk voor kwaliteit van Bloemen en Planten

DVO heeft met een mooie bon van Bazuinadverteerder Het Oude Postkantoor de heer en mevrouw Brasser bedankt voor hun inzet in deze collecteweek. Voor komend jaar is DVO weer gevraagd om nogmaals mee te helpen bij het collecteren. Graag willen we als DVO hier een mooi vervolg aan geven dus de kans is groot dat jullie volgend jaar gevraagd worden om een handje te helpen bij het collecteren. 2 Uurtjes lopen viel best wel mee weten Lia, Kees, Nienke, Henriette, Kees, Nicolette, Wim en Nico uit eigen ervaring te vertellen.

Dorpsstraat 33 6721 JJ Bennekom Telefoon (0318) 43 00 04

Standplaats: Dorpsstraat 55 “C1000 Snetselaar”

Iedere vrijdag in Bennekom Zaterdags in Ede

Groveko B.V. SCHOONMAAKARTIKELEN.NL

Silver r Sponso (033) 2 98 56 02


Silver Sponsor DVO

Het DVO+ team bestaat nu twee jaar Alleen op de markt

Bennekom: Vrijdag 8.00 - 13.00 uur Wageningen: Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Silver Sponsor

“de kaasjager: J.C. Oskam Reehorsterweg 25d Ede Tel.: 06-29044140

Pizza - Express De Korenbloem Korenlaan 17 - 19 Afhaal & Bezorgservice

Lindelaan 1 Bennekom (0318) 41 44 87

Gazelle Batavus Giant

0318

430088 Cafetaria

maandag - gesloten di t/m za - 16.00 tot 22.00 uur zondag - 16.00 tot 20.00 uur

maandag - gesloten di t/m za - 12.00 tot 23.00 uur zondag 16.00 tot 20.00 uur

Adverteren valt op!

De meeste mensen binnen DVO kennen ons team inmiddels van naam. We maken sinds 21 maart gebruik van de velden bij DVO en dat gaat gelukkig goed. In het begin was het best even spannend maar eigenlijk loopt het prima. Eén dug-out voor de kinderen. De andere dug-out is voor ouders of opa’s en oma’s die willen blijven kijken tijdens de training. Maar ja, …. die regen op de woensdagmiddag in de afgelopen maanden. Het duurt wel even voordat alle ouders begrijpen dat buiten trainen niet voor één keer is, maar dat buiten trainen ook buiten trainen blijft, ook al gaat het regenen. De schoenen met nopjes worden inmiddels door alle kinderen gedragen. Annemarie van de Heuvel heeft veel kinderen aan een paar kunnen helpen. Namens de ouders nog heel erg bedankt daar voor. Zelfs op woensdagmiddag zijn er beheerders of vrijwilligers aan het werk om het bij DVO

Buiten Bennekom rekenen wij € 1,20 bezorgkosten. Betaling op maat. Bezorgers hebben maximaal € 15,- wisselgeld bij zich.

Pizza - Express

Al weer twee jaar bestaat het DVO+ team en het lijkt al weer een beetje gewoon. Maar als je deze groep training geeft kan ik zeggen dat het een bijzondere ervaring blijft. Als trainers merken we elke week dat de kinderen de wereld op hun eigen manier aanschouwen. De sociale regels die voor ons zo vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor deze kinderen niet. Piet over Klaas (die nogal druk is): “Kan hij nou nooit eens een week thuis blijven?”. Elke week hebben we na de training even een kort moment waarin we de bijzondere uitspraken even naar elkaar uitwisselen.

naar zijn zin had. Akkelina heeft al te kennen gegeven dat ze gaat stoppen na dit seizoen vanwege een andere baan. Heel begrijpelijk maar voor ons heel jammer. Akkelina met haar duidelijkheid en sterke en positieve uitstraling gaan wij echt missen. En ja, krijgen we dan weer nieuwe trainers voor deze groep. Ook daar zijn we al weer volop mee bezig. allemaal goed te laten verlopen. Zo achter de schermen gebeurt er heel wat, iets wat je niet beseft als je op zaterdag een wedstrijd gaat spelen. Ook voor hen is het wennen dat wij dan daar rondlopen op woensdagmiddag en dat er dan gelijk een geopende kleedkamer wordt gebruikt, wat eigenlijk niet de bedoeling is. Eind van het seizoen is het altijd spannend. Welke kinderen blijven er? Kan er weer een kind naar een gewoon team? Wat is daarvoor nodig? We maken soms een plan toegespitst op dat kind zodat het kind weet wat er van hem wordt verwacht. En als een kind het zelf graag wil maakt hem dat heel gemotiveerd om daar naar toe te werken. Ook dit jaar is dat bij één kind weer gelukt. Wat ook spannend is, is natuurlijk welke trainers blijven er? Merel Bloemendal is een paar maanden geleden gestopt vanwege het oppakken van een baan en straks weer een studie. We hebben daar bij stil gestaan en Ilko ging zelfs speechen voor Merel. Zijn woorden kwamen recht uit zijn hart. Het was vooral door Merel dat hij het in het begin zo

Dorpsstraat 16, Bennekom Telefoon (0318) 419800 www.enjoybeautyflowers.nl info@enjoybeautyflowers.nl

Kronenburgsingel 60-21 6831 GX Arnhem Tel: 026-3233353

• MAKELAARDIJ O.Z. • HYPOTHEKEN • TAXATIES Edeseweg 61 Postbus 67, 6720 AB Bennekom Tel. 0318 - 43 00 43 Fax 0318 - 41 86 27 Email: info@barneveld-schuurman.nl Internet: barneveld-schuurman.nl 21

Het DVO+ team binnen DVO,…. het blijft een beetje zoeken. Contacten worden onderhouden met het G-team, de aspirantencommissie en de pupillencommissie. DVO+ wordt ook benaderd door verenigingen in de regio. Onlangs kreeg ik een verzoek van Arena voor overleg/advies. Ik heb daar een training bezocht, een plan van aanpak geschreven en daarna met de betreffende ouder en trainers om de tafel gezeten. En nu maar hopen dat het gaat werken. Volgend seizoen is er weer ruimte voor nieuwe kinderen, dus het zou fijn zijn als u mensen in uw omgeving daar attent op wil maken. Ook voor, met name volwassen trainers is er ruimte. We trainen op woensdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar geavandepeppel@hetnet.nl . Ik zal dan contact met ze opnemen.

Gea van de Peppel, coördinator van het DVO+ team


Aspirantennieuws Terug kijken op seizoen 2011 / 2012 Op het moment dat ik dit schrijf zijn de selectietrainingen bezig en de teams voor komend seizoen nagenoeg bekend. We nemen afscheid van ons team, onze trainers en leiders. Kampioenen Voor B4 is het seizoen wel heel succesvol verlopen. Met slechts 1 verloren wedstrijd en 1 gelijkspel in het gehele korfbalseizoen is dit team “de kampioen van alle kampioenen” geworden. 3 x Kampioen is de maximale score voor het team van Irene Benthem. Wat een prestatie! Proficiat! Rèteketèèèt….we hebben nog een kampioen en dat is C3. Voor het eerst kampioen, maar ook zeker een felicitatie waard. Onderaan bungelen in het najaar, middenmoot in de zaal en kampioen van de lente. Dat heet nog eens groeien. Ook jullie gefeliciteerd. In het bijzonder Niels en Maaike van den Brink de trainers van dit topteam die hebben bijgedragen aan de nodige sportieve groeistuipen. Mooi seizoen We kunnen weer terugkijken op een mooi seizoen met prachtige doelpunten, mooie acties, maar vooral ook veel plezier. Wat is er dan toch weer veel leuks gebeurd rondom ons cluppie. Er werden team uitjes georganiseerd, gebarbecued, gegourmet, toernooien gespeeld, gebowld, gekanood, gekookt voor elkaar, films gekeken, feest gevierd en zelfs gekampeerd. Ook waren de wedstrijden van DVO 1 elke keer weer een feest voor heel veel DVO aspiranten. Hoogtepunt dit seizoen was ons aspiranten uitje naar de korfbal league finale in Ahoy. Het was reuze gezellig met elkaar in de bus en hoog op de tribunes van Ahoy. We genoten van 3 super spannende korfbal finales en alles daarom heen. Het was een prachtige korfbaldag.

Vooruitkijken op seizoen 2012 / 2013 Nieuwe spelers Er komen volgend seizoen veel nieuwe spelers van andere verenigingen over naar DVO. Via deze weg wil ik alle nieuwe spelers van harte welkom heten. Ik hoop dat jullie je thuis gaan voelen binnen onze mooie club. Graag wil ik jullie een goedbedoeld advies meegeven. Doe zoveel mogelijk met alles mee. Natuurlijk met de wedstrijden en trainingen, maar doe vooral ook met de teamactiviteiten en andere jeugd activiteiten mee. Op die manier zul je snel vrienden maken en ben je binnen de kortste keren niet meer weg te slaan bij DVO. Ook de ouders van de nieuwe leden, welkom. Voor u zal het ook even wennen zijn. Een andere vereniging, nieuwe mensen, andere gewoonten. Toch zult u zich snel thuis voelen langs de lijn, aan de bar of waar dan ook.

AC en JC worden samen ABC Vanaf komend seizoen gaan de Aspiranten commissie en de Junioren commissie samen door als 1 commissie. De nieuwe commissie krijgt voorlopig de naam ABC commissie. Het zal wel even wennen zijn geen AC en geen JC meer, maar we denken dat we door deze samenwerking, een goed sociaal beleid, nog beter en efficiënter kunnen uitvoeren. Om de grotere commissie overzichtelijk te houden, gaan we naast het dagelijks bestuur van de ABC commissie en een activiteiten groep, werken met coördinatoren per geleding. Zij worden de spil tussen de teams, de ABC commissie, en andere commissies (zoals (J)TC). Hieronder alvast de coördinatoren voor komend seizoen. Zij zullen al snel aan de slag gaan om teamleiders de zoeken zodat de opstart van volgend seizoen goed gaat verlopen. Coördinator JTC teams: Wout Hagenbeek A – Coördinator (A3 t/m A6): Hetty van Steenbergen B – Coördinator (B3 t/m B5): Peter de Kiewit C – Coördinator (C3 t/m C5): Heleen Hubregtse In de volgende Bazuin Magazine schrijven we wat uitgebreider over de ABC commissie, de taken en taakverdeling en hoe de communicatielijnen gaan verlopen. Binnenkort zullen we de contactgegevens op de website laten plaatsen. Kamp 2013 Het is nog heel ver vooruit, maar toch geef ik met veel plezier door dat we aan het einde van volgend seizoen weer op kamp gaan. In ieder geval met alle B en C spelers. Reserveer vast in jullie agenda’s 5 t/m 7 juli 2013, Mussennest Otterlo. De kampgroep staat nu alweer te popelen om dit te organiseren. BETER DAT WE WEER OP KAMP GAAN! Reiskosten vergoeding Zoals bekend wordt er vanaf komend seizoen geen reiskosten vergoeding meer uitgekeerd. De ABC commissie heeft voor komend seizoen een leidraad voor alle AB en C teams opgesteld om tot een zuivere verdeling van de kosten te komen. De teamleiders zullen u aan het begin van komend seizoen nader informeren over de precieze uitvoering. Nog even dit: Gea v.d. Peppel bedankt Na een aantal jaren heel veel gedaan te hebben binnen de Aspiranten commissie stopt Gea v.d. Peppel met haar taak als penningmeester. Gea was veel meer dan een penningmeester Zij was altijd van de partij en was een trouwe denktank en organisator van aspiranten activiteiten. Wij wensen Gea 22

Gediplomeerd, gecertificeerd en erkend voor reparatie van alle merken schoenen.

• fournituren • Lederwaren • Sleutels • Graveren • Klein orthopedie • Podologie (volgens afspraak)

bij een volle spaarkaart

€ 5,= korting!!

Gea en Bert.

heel veel succes toe met haar nieuwe taak als secretaris in het algemeen bestuur. Ik weet zeker …je bent een aanwinst voor het bestuur en dus voor DVO. Namens alle aspiranten en ex aspiranten bedankt!

Brinkstraat 1, Bennekom tel. 0318 - 417535 - fax 0318 - 478881

Hulde aan de leiders Ook alle teambegeleiders die dit seizoen veel tijd hebben gestoken in de teams en hun steentje hebben bijgedragen aan een goede sfeer binnen de teams, hartelijk dank. In het bijzonder wil ik namens B5 Peter de Kiewit bedanken. Hij heeft naast zijn eigen team B4 ook de honneurs voor B5 waargenomen. Gezien het regelmatige spelers tekort was dit geen gemakkelijke taak en moest er veel geregeld worden.

Silver Sponsor DVO

Tijd voor vakantie Nu zijn de wedstrijden gespeeld en de prijzen verdeeld. De teams zijn ingedeeld en de selecties zijn bekend. …..en dan ineens is het stil. Clubhuis dicht, veld dicht, geen training, geen wedstrijd, geen mailtjes meer ….stil…….juli……..vakantie…..zon…..pfffff. Veel vakantie plezier toegewenst. Tot gauw

Marten

C3 veldkampioen voorjaar 2012! Eind van het seizoen viel alles toch op z’n plaats. Met de belofte van Niels vd Brink om zijn kapsel naar inzicht van het team te knippen bij een kampioenschap op het veld, kreeg DVO C3 precies die motivatie die het zocht. Na een leuk zaalseizoen waarin we in de middenmoot eindigden, gingen we vol voor de winst op het veld. Na 4 overwinningen op Wageningen C3 (2x), Animo C2 en SGV C1 en een nipte verliespartij uit bij SGV, speelden we 19 mei jl. onze laatste wedstrijd tegen Animo in

Ontwerp-, aanleg- en onderhoud van tuinen! Langenhorst 82 - 6714 LT Ede Telefoon (0318) 41 96 93


Silver Sponsor De banketbakkerij met een wereld’s tintje

Nassaulaan 27 6721 DW Bennekom Telefoon (0318) 41 44 80 Fax (0318) 41 42 56 Specialiteit: Eetbare foto’s en logo’s op ieder gewenste lekkernij

http://www.gebak.net woerekom@gebak.net H.A.C.C.P. gecertificeerd

Voor uw complete badkamer Hoflaan 16 6715 AJ Ede www.esa-badkamers.nl

Geldermalsen. Het was een stralende dag. Echt een dag om kampioen te worden. Helaas waren Tim en Niels afwezig. Die genoten van een weekend op de camping. Tim werd uitstekend vervangen door Wouter. Het scoren kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk wonnen we de laatste pot met 24. Klasse! In Bennekom hebben we op het terras het kampioenschap gevierd met een patatje en een lekker glaasje fris. 22 juni sluiten we het seizoen gezellig af op Camping

De Dikkenberg en 23 juni natuurlijk de DVO 6-kamp. Maaike en Niels bedankt voor de coaching, de trainingen en alle gezelligheid. Femke, Sanne, Febe, Marjolein, Tessa, Eva, Hanneke, Stan, Tim, Gideon, Maaike en Niels: allemaal van harte gefeliciteerd.

André en Iwan C3 veldkampioen.

Silver Sponsor

Aspiranten Vraagbaak nr. 11 Rinie Elbertsen Telefoon 06 - 10 977 473 Gerrit-Jan Stunnenberg Telefoon 06 - 10 977 711

Graag willen we de lezers van de Bazuin kennis laten maken met spelers uit verschillende aspiranten teams. We hebben een vragenlijstje opgesteld en zullen elke editie van de Bazuin een aantal aspiranten deze vragen laten beantwoorden. Deze editie zijn aan de beurt: Saskia van der Zee, Marieke Hofman, Rachel van der Stouw en Lois Bakker

Mijn grootste blunder in mijn leven Saskia Dat ik in de verdediging stond en de aanval scoorde. Toen ging ik helemaal juichen maar het was geen doelpunt Marieke Ik fietste naar huis en toen stond ik voor het stoplicht naast een zelfde auto die wij ook hadden Toen riep ik naar binnen “hoi mam”, maar er zat een andere man in. Rachel Teveel om op te noemen Lois Dat ik in de wedstrijd tegen de paal knalde….en een blauw voorhoofd had

Silver Sponsor

Wie zal ik wel 1 dag willen zijn Saskia Een vogel Marieke Die vrouw van de Titanic Rachel Een peer, dat was een grapje Lois De allerbeste speelster

Werkman en De Jong | Stationsweg 19 | 6711 PJ Ede | 0318 – 687 250 | www.werkmandejong.nl

Op de foto van links naar rechts: Marieke, Rachel, Lois en Saskia.

KOOP bij onze sponsoren

Mijn mooiste korfbalmoment tot nu toe is Saskia Mooie actie samen met Lois Marieke Dat ik altijd in een gezellig team heb gezeten Rachel Dat ik er een keer 4 had gescoord tegen SKF Lois Mooie actie met Saskia

Welk team speel je Saskia C1 Marieke C1 Rachel C1 Lois B2

Met wie wil ik wel een avondje stappen Saskia Met Megan, Lois en Laura Marieke Met vriendinnen Rachel Met vriendinnen Lois Met Megan, Laura en Saskia

Favoriete Korfbalspeler Saskia Jessika Lokhorst Marieke Heb ik niet Rachel Heb ik niet Lois Jessika Lokhorst

Favoriete artiest Saskia One Direction Marieke Heb ik niet Rachel Coldplay Lois One Direction

Hobby’s naast korfbal Saskia Shoppen met Laura, Megan en Lois Marieke Piano spelen en afspreken met vriendinnen Rachel Afspreken met vriendinnen Lois Afspreken met vriendinnen

Favoriete Film Saskia Razend en the hole Marieke Titanic Rachel Titanic Lois Heel veel :)

25

Ik heb een hekel aan Saskia Verliezen Marieke Wortels Rachel Spinnen en vroeg opstaan Lois Verliezen Welke dag wil ik nooit meer overdoen Saskia Toen ik dik verloren had Marieke De dag dat ik op school mijn pols brak Rachel Geen antwoord Lois De dag dat ik dik verloren had Wat was de dag van mijn leven Saskia Mijn geboorte Marieke Mijn geboorte Rachel Mijn geboorte Lois Dat zijn er eigenlijk wel meer


Pupillennieuw Afgelopen! ’t Is afgelopen. De veldcompetitie, en dus ook eigenlijk het seizoen 2011/2012. Hoe deden de pupillen van DVO het? D1 werd tweede in de hoofdklasse B, achter KV Wageningen, die dit DVO team al het hele seizoen dwars zat. Als beste tweede team in de hoofdklasse mocht D1 toch naar het Nederlands Kampioenschap. Daar werden ze gelukkig niet in de poule van KV Wageningen geplaatst, dus de verwachting was hoopvol. En inderdaad kon dit team zaterdagavond 9 juni naar huis met een keurige 6e plek op het NK. Zesde van Nederland! Een hele fraaie prestatie, na een heel fraai seizoen. De helft van dit team zien we volgend seizoen weer bij de pupillen. De andere helft neemt afscheid en gaat naar de C.

D1 6e op het Nederlands Kampioenschap.

D2 had het zelfde probleem, alleen heette dit probleem Tiel D1, welke in de eerste klasse kampioen werd. Twee gelijkspelen tegen dit team, en een onverwachts verlies tegen Hemur Enge D1 nekte ons D2. Een team met een enorme groei heeft een uitstekend jaar gehad. D3 deed iets wat ze eigenlijk niet verwachtte, namelijk kampioen worden. Op de laatste wedstrijddag moest gewonnen worden van Victum, waar ze uit nog van verloren hadden. Iedereen in het team was gebrand op een revanche na deze onterechte nederlaag, en ja, als alle neuzen dezelfde kant op staan is het voor Victum geen houden meer aan. Een gave overwinning gaf dit team een gaaf jaar met een fantastisch einde. D4 verloor het eerste deel van de veldcompetitie alles, maar hield de moed erin. Ook in de zaal ging het niet goed, maar ze hielden de moed erin. Op het veld moest het gebeuren, en dat deed het ook! Ongeslagen kampioen worden, 6 gespeeld, 6 gewonnen, doelsaldo + 28, need i say more? Fantastisch gedaan! D5 speelde zoals zij het hele jaar al speelden, gedreven, een wil om te winnen, alleen lukte het maar niet. Met een keurige derde plaats hoeft dit team zich absoluut niet te schamen. Voor D6 geldt eigenlijk hetzelfde. Krap in de spelers, lastige tegenstanders en een bal die er maar niet in wil. Ook voor D6 toch een keurige 3e plaats. E1 speelde een puik veldseizoen. Vijf van de zes wedstrijden werden gewonnen, de zesde,

’s ochtends vroeg om 09.00 uur bij OostArnhem op nat gras lag dit team even wat minder. Maar met vijf gewonnen wedstrijden wel strak kampioen geworden. Keurig gedaan! E2 werd kampioen zonder dat ze het zelf in de gaten hadden. Vol spelplezier werd gespeeld, de uitslag of stand was niet belangrijk. Totdat ze de een na laatste wedstrijd ineens 2e stonden, achter KV Wageningen E1, waar ze de laatste wedstrijd tegen moesten. Met hetzelfde spelplezier wat dit team het hele jaar al uitstraalt werd keurig gewonnen van Wageningen, met een gedeelde eerste plaats, en een beter doelsaldo als gevolg. Ook hier keurig gedaan! E3 zat barstensvol ambities na een zaalkampioenschap, maar helaas lukte het niet meer op het veld. Wel twee van de zes gewonnen, maar daar wordt je geen kampioen mee. Toch kan dit team terugkijken op een bijzonder geslaagd seizoen. E4 had op het veld grootse winstpartijen, alleen tegen directe tegenstander OostArnhem lukte het niet en werd twee keer nipt verloren. Ook dit team heeft echter een leuk en zeer leerzaam jaar gehad. De spelers van de E5 kwamen uit de instroom en speelden hun eerste wedstrijden dit voorjaar. Met twee zeer gedreven leidsters en twee idem dito trainers was het spelplezier en teamgeest prima, maar de wedstrijdresultaten iets minder. Geeft niets, een leuk begin van je korfbalcarrière, en nog vele kampioenschappen om naar uit te kijken. De F1 dan. Zij speelden dit veld in de poule met KV Wageningen F1, en dan weet je dat het moeilijk wordt. Twee gewonnen, een gelijk, drie verloren, en toch een zeer fraaie tweede plek voor dit team! F2 deed het precies zo, alleen moesten zij MIA F2 voor zich dulden. In 6 wedstrijden scoorde dit team 33 doelpunten, gemiddeld dus 5,5 doelpunten per wedstrijd, en dat is best veel. F3 is net als de E5 ingestroomd vanaf het veld, en heeft een leuke competitie achter de rug met veel spelplezier. Winnen lukte maar 1 keer, maar lachen deden ze alle zes de wedstrijden! Leuke uitjes Bijna afgelopen is ook een jaar met plezier om de wedstrijden heen. Teamuitjes, verjaardagspartijtjes bij teamgenoten, maar ook een sjiek kerstdiner en een spetterend ouder-kindtoernooi. We krijgen op de avond voor de familiedag, vrijdag 22 juni, een gave pupillennacht met een talentenjacht, sportinstuif, film, griezeltocht en veel te weinig slaap! Iedereen moet dit gewoon meemaken, het belooft een heel spektakel te worden! Afgelopen is het ook met deze pupillenvoorzitter. Zes jaar lang mocht ik de nestor zijn van alle koters tot 12 jaar. 6 jaar lang met heel veel plezier, en met fijne samenwerking met de secretarissen Ben Delsman en Agnes van Beek, onze penningmeester Mieke 26

Welgraven (al 25 jaar!!) en de TC. Ook zes jaar lang gezellige vergaderingen met enthousiaste leiders en leidsters mogen leiden. Allemaal bedankt voor jullie geduld met mij, en voor de fijne samenwerking. Maar nu is het afgelopen. Tijd voor bezinning en daarna weer wat anders, want een club zonder zijn vrijwilligers is geen club. Niet alles is afgelopen, we gaan ook iets nieuws beginnen. Met een nieuwe voorzitster, Annemarie van den Breemen, zal er gewerkt worden aan één nieuwe jeugdcommissie. Of die er komt weet ik nog niet, maar de kans is groot. Ik wens Annemarie alvast veel plezier als voorzitter! Ook gaan we over twee maanden gewoon weer beginnen aan een nieuw seizoen, met een nieuw team in een nieuwe competitie, met nieuwe activiteiten, en vast ook met heel veel plezier! Fijne vakantie!! Hup DVO!

Wim

D3 Kampioen Het korfbaljaar zit er weer op. In ons team de D3 zaten dit jaar een stel leuke kinderen bij elkaar nl. Emma, Hester, Marielle, Luuk, Sjoerd, Stefan,Leon, Ruth, Joan en Dieuwke en. Trainers Harm en Jeroen. We hebben veel plezier gehad en veel geleerd. Zoals het snel rond spelen. Ook buiten de trainingen en wedstrijden zagen we elkaar. We hebben sinterklaas samen gevierd. Ik fietste altijd met Hester naar de trainingen en soms gingen we naar het eerste kijken. Met Emma speelde ik regelmatig op zaterdag of bleven op DVO kijken naar andere wedstrijden. Nadat we 2 keer tweede zijn geworden zijn we na een spannende wedstrijd tegen Victum toch kampioen geworden. Yes!! Bij deze wedstrijd in Houten waren er veel ouders mee. De D3 was een bijzonder leuk team, jammer dat we nu weer uit elkaar gaan. Trainers en begeleiders bedankt voor dit leuke jaar.

Maar alles kort bij elkaar gevat,het was een super leuk jaar!!!

Hester

Na eerst op het veld en daarna in de zaal twee keer tweede te zijn geworden met zo’n sterk team, hadden we voor het tweede gedeelte van de veldcompetitie maar 1 opdracht: kampioen worden.

Emma: Emma is heel belangrijk voor ons geweest. Als je zelfs na een week kamp nog zo belangrijk kunt zijn voor je team, dan kun je echt wat! Met mooie en belangrijke doelpunten heeft ze een belangrijke rol gespeeld in het behalen van het kampioenschap. Stephan: Stephan is een echte allrounder. Waar je hem ook nodig hebt, hij staat er. In de rebound pakt hij veel ballen. Maar ook voor de korf is hij heel erg slim en handig!

Ruth: Als je haar zo ziet met haar lange lichaam, zou je zeggen: de perfecte reboundster! Maar ze kan nog veel meer. Ik kan me van de zaal namelijk nog een héél belangrijk doelpunt herinneren in de laatste minuut.

Leon: Wat is Leon gegroeid dit seizoen! Aan het begin wilde hij alle ballen die hij in z’n handen kreeg het liefst meteen schieten. Nu heeft hij veel meer rust en schiet hij de goede ballen, die er ook nog vaak ingaan! Ook de laatste wedstrijd was hij weer heel belangrijk voor zijn team.

Joan: Een ijzersterke reboundster, maar tegelijkertijd ook een koele afmaker. Als er stippen genomen moeten worden zit je bij Joan helemaal goed!

Sjoerd: Hij moest een beetje op gang komen, maar daarna was er ook geen houden meer aan. Dit seizoen heeft hij heel veel belangrijke doelpunten op zijn naam gezet!

Dieuwke: Ze heeft haar lengte misschien niet heel erg mee, maar onderschat haar niet! Door haar snelle acties en mooie schoten is ze haar tegenstanders vaak te vlug af.

Luuk: Als Luuk de smaak te pakken heeft, dan kan je beter stoppen als verdediger. Dan schiet hij de ene bal na de andere binnen! Ook Luuk is erg belangrijk geweest dit seizoen.

En dat is gelukt! Hier komen de sterspelers:

Mariëlle: Mariëlle kan twee dingen heel goed: korfballen en er voor zorgen dat er een goede sfeer is in het team. Met haar vrolijkheid in het team krijgt iedereen meer plezier in het korfballen, en met plezier ga je vanzelf beter spelen! Hester: Ze mag dan wel een van de kleinste dames uit de D3 zijn, maar zeker niet de minste! Met haar snelheid en haar behendigheid is ze een gevaar voor elke verdediger.

Maar met alleen individuele spelers lukt het natuurlijk niet. Je moet het als team doen, en dat hebben we gedaan. Maar wat kan een team zonder leiders? Dankzij Magda en Johan is het hele seizoen goed verlopen! Bedankt voor dit seizoen!

Harm Derks

Beste DVO lezers, Jullie lezen het goed D4 is als eerste kampioen geworden in het veldseizoen. En dat is nog niet alles, want het schijnt dat het binnen DVO nog niet is voorgekomen, dat ze in 2 de klasse Oost kampioen zijn geworden.

De juichende kampioenen van D4.

Dit gebeurde na een leerzaam zaalseizoen te hebben gespeeld, waar de kids aangaven buiten toch in de 2de klasse te willen blijven spelen, wat voor hun heel leerzaam is, in plaats van lager te gaan spelen, waar je de kans heb op wat mindere tegenstand. Dat resulteerde in de eerste competitiewedstrijd tegen KV Wageningen waar met 70 werd gewonnen, ondanks dat er behoorlijk wat wind stond werden de punten mooi meegenomen naar Bennekom. Hierna speelde de D4 de wedstrijd tegen Arena D1 op ons eigen veld, deze tegenstander waren we ook tegen gekomen in de zaal, waar we uit kansloos waren, maar nu buiten bleek toch dat de rol andersom was. We wonnen uiteindelijk met 6-1 [mooie wedstrijd zeg] dus op na de volgende thuiswedstrijd, waar we moesten aantreden tegen Reehorst D3. Voor ons geheel onbekend waar later toch ruim van gewonnen werd en wel met 12-6. Hierdoor stonden we met drie wedstrijden gespeeld te hebben mooi aan kop van de ranglijst. We moesten toen opnieuw aantreden tegen Reehorst maar dan wel uit. Hier werd ook een overwinning in de wacht gesleept en wel met 2-8 werd er gewonnen, waardoor we op vier overwinningen op rij kwamen te staan. Doordat de andere tegenstanders punten lieten liggen werden we bij Reehorst kampioen, waar wij als trainers en begeleiders best trots op zijn. Met z’n allen spraken we af om de laatste wedstrijden nog wel voor de winst te gaan, hier werd zeker gehoor aan gegeven. Want tegen KV Wageningen thuis die moeizaam begon en waar we toch een aantal keren op achterstand kwamen, werd er met een einduitslag van 7-5 op het bord en met vijf overwinningen op rij, nog 1 wedstrijd te gaan. De laatste wedstrijd uit tegen Arena D1. Deze wedstrijd stond voor ons als team met trainers en begeleiding in het teken dat

Dieuwke

Hoi allemaal, Ik vind dat we dit jaar een leuk en goed team hebben. We hebben dit jaar goed gepresteerd, zijn twee keer tweede geworden en nu dus kampioen. We hebben veel goede wedstrijden gespeeld. Op de training is het met Harm en Jeroen ook altijd leuk. We leren veel van hun en we doen altijd wel leuke dingen. Met sinterklaas was het ook heel leuk, iedereen kreeg een leuke surprise met een leuk gedicht. We gaan ook nog met ons teamuitje boeren golf spelen, ik heb geen idee wat dat is en hoe je dat moet doen.

D4 Kampioen

D3 kampioen. 27


we de laatste wedstrijd toch nog wel graag zouden willen winnen. Het weer was uitstekend voor een mooie wedstrijd, alleen gingen de ballen er moeizaam in maar gaande de wedstrijd kwamen we toch nog op een verdiende einduitslag van 2-4 terecht wat voor de D4 uitkwam op een ongeslagen reeks in het veldseizoen van de 2de klasse. Dit hield in dat we ongeslagen kampioen zijn geworden!! Kids en trainers van harte gefeliciteerd. Het mooie van dit team is dat ze allemaal aan het scoren toe kwamen en dat er met plezier werd getraind. Zoals het er nu naar uitziet gaan ze allemaal verder met korfballen. Op het moment van schrijven is nog niet bekend in welk team jullie komen. Wij wensen de spelers van D4 en de trainers een hele fijne vakantie toe.

Gerben Jan en Martin Smit (begeleiders D4).

E1 Kampioen Stijgende lijn E1 leidt tot kampioenschap en eerste plek PKC-toernooi Begin van dit seizoen werd er voor gekozen om zowel eerste- als tweedejaars E-spelers bij elkaar te zetten in de E1. Dit was in het begin wel even wennen natuurlijk, aangezien veel spelers elkaar niet kenden en er een behoorlijk verschil zat in wedstrijdervaring en daarmee in kunnen. We begonnen het seizoen dan ook met bouwen. Bouwen aan het team en bouwen aan een spelpatroon. De tweedejaars waren hier het jaar daarvoor al aan begonnen en sommige eerstejaars hadden hier ook al wat van meegekregen. Voor de anderen was de 4-0 helemaal nieuw. Het begin was dus wat saai, maar zeker nuttig. De basis voor de toekomst werd in het najaar gelegd. Doordat we dit veldseizoen tegen teams moesten spelen die al langer

met elkaar speelden en wij nog in de opbouwfase zaten konden we geen gooi doen naar de eerste plek, maar werden we samen met Oost-Arnhem gedeeld tweede en daarmee een na laatste in de poule. In de zaal begonnen de eerstejaars het niveau op te pakken en konden we steeds meer gebruik gaan maken van de klasse van de tweedejaars spelers. De eerstejaars hielden de tegenstander steeds beter bij qua scores en konden ze ook steeds beter bijbenen. Hierdoor werd het mogelijk om de tweedejaars bij elkaar te zetten en konden zij het spel in het andere vak naar een hoger niveau tillen. Doordat zij in het begin de basis er nog eens goed ingeduwd hadden gekregen konden ze nu verder groeien. De volgende stappen in hun ontwikkeling konden worden gezet. Dit zaalseizoen gingen we steeds beter spelen en konden we al een beetje aanhaken bij de nummer twee in de poule. Dalto E1, de nummer 1 in de poule, bleek toch echt nog een maatje te groot. Dit zaalseizoen

Meeuwen. Dit was voor alle spelers een geweldige ervaring. Het waren namelijk allemaal spannende wedstrijden en de weersomstandigheden waren zwaar. De hele dag stond de zon fel te schijnen en was er geen zuchtje wind op het veld. Na van Kinderdijk en OVVO te hebben gewonnen stond de kraker tegen TOP op het programma. Een fysiek sterk team dat snel en makkelijk de bal overspeelde en enorm mooie kansen tegen de andere tegenstanders had gemaakt. Deze wedstrijd ging gelijk op. Het werd een slijtageslag tot aan het laatste moment, maar ook hier bleven we de tegenstander met 1 doelpunt voor. Toen begon de echte uitdaging. De finale tegen De Meeuwen E1. Zij hadden al reeds 1.5 uur rust gehad voordat de finale begon. Wij kwamen moegestreden van het het veld gestapt en hadden 25 minuten om ons klaar te maken voor de finale. Dit verschil in voorbereiding leek ons de das om te doen. Met de rust stonden we al 3-0 achter en werden we bijna onder de voet gelopen. Maar als we het over veerkracht hebben dan hebben we het over ons E1. Iedereen besefte dat we in de finale stonden en dat de wedstrijd nog maar 12.5 minuut zou duren. Na deze 12.5 minuten hoefde ze helemaal niets meer. Alle energie kon dus in deze minuten worden gestopt. En dat deden ze. Als team stonden ze op en knokten ze zich eerst naast De Meeuwen en in de laatste seconden zelfs voorbij de Meeuwen. Toen de scheidsrechter het verlossende fluitje loste, knalde alle rode hoofdjes van blijdschap. Zelfs de benen wisten nog een rondedansje te maken.

De kampioenen van E1 met diploma.

Zaterdag 29 september 2012 Sportpark Eikelhof, DVO velden Aanvang: 8.30 uur 28

eindigden we dan ook als derde, en was de stijgende lijn ingezet. Na de zaal gingen we als een trein. De eerste wedstrijd waren we er nog niet helemaal bij, maar de andere wedstrijden wisten we allemaal op een mooie manier af te sluiten. De een met een ruime uitslag, de ander tegen een team dat voor de helft bestond uit dspelers. De laatste wedstrijd speelden we wederom tegen Oost-Arnhem E1. Zij maakten nog kans om samen met ons kampioen te worden. Hiervoor moesten zij echter wel van ons winnen. De wedstrijd verliep echter anders dan zij hadden gehoopt en wij wonnen met duidelijke cijfers. We waren kampioen en kregen een heerlijke chocolade medaille!! Om dit kampioenschap te vieren zijn we met z’n allen gaan survivallen. Voor ons als begeleiding was dit een heerlijk relaxed uitje. Pas toen we zagen hoe vies, smerig en vuil de kinderen terugkwamen realiseerden we ons dat we dit de kinderen niet meer kunnen aandoen. Sorry jongens en meiden dit zullen we nooit meer doen!!!!! PKC-toernooi Om toch nog positief af te sluiten hebben we meegedaan met het PKC-toernooi. Hier moesten we onze opwachting maken tegen clubs als OVVO,PKC, TOP, KVS en De

Wij als begeleiding zijn dan ook super trots op ons E1. De manier waarop we het laatste deel van het seizoen hebben gespeeld laat zien dat alle kinderen een stap voorwaarts hebben gemaakt. Bij de één was het meer de techniek, bij een ander het inzicht en bij weer een ander wat meer de basis. Met z’n allen hebben we gebouwd, gebouwd aan het korfbalspel en gebouwd aan een mooi seizoen. Toppers van de E1, bedankt voor jullie inzet dit jaar en veel succes volgend seizoen!!!

E2 Kampioen

De schatjes van E3

Terugblik op een heel jaar E2… Het jaar is bijna aan een einde en ik kijk er met veel plezier op terug. De spelers: Jodi, Dianne, Kirsten, Nikki, Annabel, Janine, Jasper, Marc en Jeffrey hebben met elkaar een heel leuk jaar gehad en wat is iedereen het afgelopen jaar gegroeid!! Niet alleen fysiek maar ook op korfbalprestaties! Samenspel, opbouw en gezelligheid, dit alles hebben we met elkaar meegemaakt. Sandra en Astrid hebben de afgelopen

Op zaterdag 9 juni 2012, hebben we met de “schatjes”van DVO E3 het zaal-/veldseizoen 2011-2012 afgesloten met een gezellig uitje naar het Schateiland in Zeumeren.

E2 kampioen.

maanden ondanks de drukte op school mooie trainingen gegeven. Fijn dat Loes en Johan de nodige ondersteuning hebben geboden. Bedankt hiervoor! Zowel het eerste als het tweede veldseizoen bracht voor de E2 de kampioens-titel en daar mogen ze heel trots op zijn! Diploma’s, medailles en zelfs een ‘eige’` taart kwamen op tafel. We hebben samen met het Plusteam DVO1 mogen binnenbrengen, wat was dat super! Nu gaan we met z`n allen nog naar Kesteren waar we vast een heel leuk toernooi zullen hebben! Ik wil graag alle kinderen, trainsters en ouders heel hartelijk bedanken voor dit gezellige jaar en hopelijk tot ziens op de velden of op de tribunes. Voor alle kinderen een fijne vakantie en heel veel plezier in jullie nieuwe teams!

Spannend uitje voor de kids De kinderen konden zich binnen enorm vermaken. We waren op tijd gegaan en we waren één van de eersten die er aankwamen. Ze waren zo enthousiast dat ze met z’n allen direct naar binnen wilden. Maar ja helaas kan dat niet, want er moest betaald worden. Maar eenmaal binnen waren ze niet meer te houden. Door de hele hal verspreidden ze zich. Wat deden ze allemaal: goud zoeken, klimmen in allerlei “bomen”. Als een kapitein bootjes besturen enz. enz. Ze vonden het allemaal zeer leuk. Ja, je krijgt er ook veel dorst van, dus een kan limonade. Dat ging er gauw in en weg waren ze weer. We hebben ook nog om de honger te stillen patat gegeten met frikadel, kroket en knakworst. Dus de magen werden weer gevuld. Daarna konden ze nog genieten van een voorstelling van een piraat. Had je die gespannen gezichten moeten zien. Madelon topscorer dit seizoen De tijd vloog voorbij en dan is er weer een tijd van gaan. Maar eerst werden Cees en Anita nog in het zonnetje gezet en bedankt voor het afgelopen seizoen en ze kregen als herinnering een beker met foto van het team, gevuld met snoep. Diegenen die dit voor elkaar hebben gemaakt, hartelijk dank. Ook hebben we Madelon met een verassing beloond, omdat zij dit seizoen van DVO E3 de topscorer is geworden. In 20 gespeelde wedstrijden heeft zij 21 doelpunten gemaakt. Gefeliciteerd Madelon!! Nogmaals willen wij jullie allemaal (de ouders) hartelijk bedanken voor alle medewerking die wij hebben mogen ontvangen in het afgelopen seizoen. Zij die straks in een ander team gaan spelen wensen wij veel plezier en veel succes.

Jullie super trotse begeleiding

Groeten Marjolein, begeleidster E2

De groetjes van Anita en Cees

Even een momentje rust voor de foto.

Madelon beloond met collage.

“Schatjes” Anita en Cees.

29


Welpennieuws

Clubhuiscommissie Mededelingen

Het is alweer een hele tijd geleden dat de oudste welpen naar de F3 zijn gegaan. Ons welpengroepje bestaat nu uit Jarno, Jonne en Simon van ±5 jaar en Eline, Maarten, Merel, Sanne, Yamila en sinds kort Gerwin van ±4 jaar. Tussen de vakanties en vrije dagen door wordt er op vrijdagmiddag enthousiast en gezellig getraind. Op vrijdagmiddag 22 juni is er een feestelijke buitentraining voor de welpen. Na de training gaan we met z’n allen eten op het terras. Het begint om 16.00 uur en om 18.00 uur sluiten we het seizoen echt af. Helaas gaan we dan ook afscheid nemen van de trainsters Kristel, Lois en Sara. Het zal lastig worden om nieuwe trainsters te vinden die net zo leuk zijn als zij! Fijne vakantie allemaal!

Constant goed zicht

Vanaf augustus gewijzigde openingstijden Omdat er steeds minder vraag is aan het begin van de avonden, wijzigen vanaf augustus de openingstijden van het clubhuis. ma. t/m do. vanaf 20.00 uur vrijdagen vanaf 21.00 uur Als je tijdens het veldseizoen voor bovengenoemde tijdstippen wilt vergaderen, moet je van te voren bellen/mailen met Gea Burgsteijn (0318-414160/gea@burgsteijn.nl) om af te spreken wanneer je de sleutel van de DVO-hal bij haar kan ophalen. Je kan dan via die route de vergaderruimte betreden. Ook kan je dan bij haar een chipkaart krijgen om koffie uit de automaat van de St DVO-hal te tappen.

Dorpstraat 30 6721 JK Bennekom Tel: 0318-415876

Dorpsstraat 32, 6721 JK Bennekom

www.wijnhuisbennekom.nl

Reserveren vergaderruimte In augustus verandert ook het reserveren van de vergaderruimte enigszins. In plaats van via een kalender in het clubhuis, komt er dan een link op de DVO-site waarop de reserveringen te zien zijn. Daarmee kan iedereen thuis zelf of in het clubhuis door barpersoneel laten kijken wanneer de ruimte nog beschikbaar is. Het reserveren zelf verandert niet. Daarvoor moet onveranderd gemaild worden naar clubhuis@dvo-korfbal.nl. En ook geldt nog steeds: Wie het eerst komt, krijgt de reservering toegewezen.

Gea's laatste Bazuin Na meer dan 35 jaar stopt Gea Burgsteijn als zeer gewaardeerd redactielid van onze Bazuin. In de begin jaren elke maand en de laatste jaren vijf maal per jaar was Gea sterk betrokken bij het samenstellen van de Bazuin. Begonnen met typemachine, in zwart/wit op een A5 formaat en eindigend met computer en bijna fullcolar op een bijna A4 formaat heeft ze veel wijzigingen van het “clubboekje” meegemaakt. Daarnaast bijna altijd fototoestelletje bij de hand en niet te beroerd om af en toe zelf in de pen te klimmen of het wedstrijd- of verjaardagschema uit te werken.

de Bazuins op net zo'n betrouwbare manier te vervaardigen als voorheen met Gea? Ook zijn redacteuren die regelmatig een stukje kunnen aanleveren voor de Bazuin van harte welkom. Heb je belangstelling of wil je

Voor al uw gezonde en vooral lekkere boodschappen en een mooiere wereld!

Wij maken alles op het gebied van korfbalmaterialen. Ook voor ander klein constructiewerk kunt u bij ons terecht.

meer weten over het redactiewerk, neem dan contact op met: Joke Veenendaal (bazuin@dvo-korfbal.nl) van de Bazuin-redactie of met Nico Utens (nico.utens@dvo-korfbal.nl)

Juwel i er Anneke Mans Edeseweg 28 b 6721 JX Bennekom telefoon: 0318413582 ingang aan de strooijweg.

openingstijden: di t/m do van 09:00 tot 18:00 vrijdag van 09:00 tot 21:00 zaterdag van 09:00 tot 17:00

Stadsbrink 30, Wageningen. Tel. (0317) 414 981

Uiteraard blijft Gea voor DVO behouden, hoe kan het ook anders. We blijven haar in ieder geval korfballend en als penningmeester van de Stichting DVO-hal gelukkig tegen komen. Gea namens het Bestuur bedankt voor meer dan 35 jaar trouwe Bazuindienst!

Versterking redactie gezocht Met het vertrek van Gea is binnen de redactie van de Bazuin een vacature ontstaan. Daarom de vraag: Wie wil helpen de komen30

Tel. 0318 - 54 84 76 www.kozijnlunteren.nl

REKOPA Bennekom Tel: 0318-416816

A REKOP


VAN WONDEREN Dorpsstraat 1, Bennekom, tel: (0318) 41 61 90

SPONSORS DVO 1 & 2

De Bazuin Magazine 5 2011-2012  

De Bazuin Magazine 5 2011-2012