Page 1

Nieuwsbrief 19

Datum 02-01-2014

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Geachte liefhebbers en verzamelaars van het werk van Peter de Smet. Dit is de eerste nieuwsbrief van 2014 en hierbij wil ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om jullie allen een voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen. Verder hoop ik weer op een fantastisch “Peter de Smet” jaar, waar we weer veel “nieuwe” (onontdekte) juweeltjes mogen vinden en met elkaar mogen delen. In dit nummer wil ik aandacht besteden aan een aantal advertenties van Peter de Smet, die in verschillende kranten zijn geplaatst. De eerste serie van vier advertenties zijn van Secom / Lute Wolters uit Alkmaar en komen alle vier uit het Noord Hollands Dagblad. Van één advertentie (de grootste van de vier) heb ik geen exacte datum kunnen vinden. Twee advertenties zijn van 24-06-1991 en één advertentie is van 26-06-1991. Gezien het feit dat de tekening van de dame van de grote advertentie overeenkomt met één van de kleinere advertenties, ga ik er van uit dat ze alle vier uit het jaar 1991 stammen. De tweede serie van vier advertenties betreffen een publicatie van het ministerie van Economische Zaken met betrekking tot het toekennen van een energiebesparings-

trofee. Van twee advertenties heb ik kunnen vinden dat ze zijn geplaatst in de Volkskrant op 22-10-1985. Aan de achterkant van de advertentie heb ik kunnen herleiden dat de advertenties of op meerdere dagen of in verschillende kranten zijn geplaatst. De advertenties hebben respectievelijk 3, 4, 4 en 5 verschillende achterkanten. Het is wel volkomen duidelijk dat alle vier de advertenties uit 1985 stammen. De laatste advertentie is van Dermacure en komt uit een Algemeen Dagblad van 1992. Welke dag (of dagen) heb ik niet kunnen vinden. Bij deze advertentie zag ik direct overeenkomsten met de “toren” van de persoontjes achter op de Suske en Wiske albums. Dit zal wel op louter toeval berusten, want overeenkomsten tussen het werk van Willy Vandersteen / Paul Geerts en Peter de Smet zijn er (gelukkig) niet. Wat ik mij echter wel afvraag is of deze advertenties alleen in kranten zijn verschenen. Misschien dat jullie hier uitkomst kunnen bieden. Hebben jullie meer soortgelijke advertenties, of weten jullie of ze misschien ook in tijdschriften hebben gestaan (en zo ja, welke). Met andere woorden, heb je aanvullende informatie, schroom niet te reageren!!

Pagina 1


Nieuwsbrief 19

Datum 02-01-2014

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Met betrekking tot de volgende advertenties, plaats ik hier even een originele tekening (sterk verkleint) van één van de vier (met dank aan de eigenaar).

Pagina 2


Nieuwsbrief 19

Datum 02-01-2014

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Pagina 3


Nieuwsbrief 19

Datum 02-01-2014

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Colofon. Copyright Het copyright op alle door Peter de Smet getekende afbeeldingen berust bij Funny Pens / Erven Peter de Smet. Het copyright op de overige afbeeldingen berust bij de desbetreffende auteurs. Verveelvoudiging of (weder)verspreiding is toegestaan na toestemming van “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”, uit hoofde van Nico Stalenburg. ISSN nummer: (nog) niet van toepassing Aan dit nummer werkten mee Nico Stalenburg Redactie & opmaak Nico Stalenburg (Lidmaatschappen &) adreswijzigingen (Leden)administratie “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” De Sylroede 21 8615 LC Blauwhuis Nederland E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com Redactie Nieuwsbrief Nico Stalenburg De Sylroede 21 8615 LC Blauwhuis Nederland E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com Telefoon: 0515-579589 “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” op internet www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl www.mallejongen.nl (Lidmaatschappen) (Nog) niet van toepassing. Toetreden tot “De Orde” kan door het sturen van een email naar één van de bovenstaande e-mail adressen. Aanmelden als “Dreutelaar” voor de nieuwsbrief kan eveneens door het sturen van een e-mail naar één van de bovenstaande e-mail adressen. Lidmaatschapskosten zijn derhalve ook (nog) niet van toepassing. Donaties zijn natuurlijk van harte welkom en deze kunnen worden overgemaakt op: ING 9166864 t.n.v. N. Stalenburg te Blauwhuis

Pagina 4

PdS Nieuwsbrief 201419  

PdS Nieuwsbrief 201419