Page 1

Nieuwsbrief 18

Datum 23-07-2013

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste� ___________________________________________________________________________________________

Geachte liefhebbers en verzamelaars van het werk van Peter de Smet. Deze keer even een vlekkerig nummertje. De hele nieuwsbrief staat in het teken van de Citin reclamecampagne. Ik ga er gemakshalve even van uit dat we allemaal de Citin poster kennen. Deze poster was te bestellen via de twee paginagrote

advertentie afgebeeld op de volgende bladzijden. Deze advertentie is te vinden in de Libelle van 1985. In een negental daarop volgende Libelle’s verschenen drie verschillende advertenties met een detail uitvergroting van een stukje uit de grote advertentie. De drie verschillende advertenties zijn hier afgebeeld.

Pagina 1


Nieuwsbrief 18

Datum 23-07-2013

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” ___________________________________________________________________________________________

Pagina 2


Nieuwsbrief 18

Datum 23-07-2013

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” ___________________________________________________________________________________________

Pagina 3


Nieuwsbrief 18

Datum 23-07-2013

“Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”

___________________________________________________________________________________________

Colofon. Copyright Het copyright op alle door Peter de Smet getekende afbeeldingen berust bij Funny Pens / Erven Peter de Smet. Het copyright op de overige afbeeldingen berust bij de desbetreffende auteurs. Verveelvoudiging of (weder)verspreiding is toegestaan na toestemming van “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste”, uit hoofde van Nico Stalenburg. ISSN nummer: (nog) niet van toepassing Aan dit nummer werkten mee Nico Stalenburg Redactie & opmaak Nico Stalenburg (Lidmaatschappen &) adreswijzigingen (Leden)administratie “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” De Sylroede 21 8615 LC Blauwhuis Nederland E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com Redactie Nieuwsbrief Nico Stalenburg De Sylroede 21 8615 LC Blauwhuis Nederland E-mail: nico.stalenburg@hotmail.com Telefoon: 0515-579589 “De Orde van de Roodkoperen Fluit van Verdienste” op internet www.roodkoperenfluit.jouwweb.nl www.mallejongen.nl

Ook komt de “Vondst van de maand” hiermee te vervallen, omdat deze advertenties al een vondst op zich zijn. Ik heb ze allemaal gevonden in de Libelle, of ze ook in de Margriet of een ander blad hebben gestaan weet ik niet. Ik denk echter niet dat er meer verschillende advertenties zijn, anders hadden ze ook in de Libelle gestaan. Mocht één van jullie dat weten, dan hoor ik dat uiteraard graag.

(Lidmaatschappen) (Nog) niet van toepassing. Toetreden tot “De Orde” kan door het sturen van een email naar één van de bovenstaande e-mail adressen. Aanmelden als “Dreutelaar” voor de nieuwsbrief kan eveneens door het sturen van een e-mail naar één van de bovenstaande e-mail adressen. Lidmaatschapskosten zijn derhalve ook (nog) niet van toepassing. Donaties zijn natuurlijk van harte welkom en deze kunnen worden overgemaakt op: ING 9166864 t.n.v. N. Stalenburg te Blauwhuis

Pagina 4

PdS Nieuwsbrief 201318  
PdS Nieuwsbrief 201318  

PdS Nieuwsbrief 201318

Advertisement