Page 1

CIRKELS VAN MIJN DENKEN


-2-


1e uitgave, november 2013 Š leannic, Voorschoten zie ook http://nicsie.gedichtensite.nl zonder voorafgaande toestemming niets uit deze bundel reproduceren

-3-


WAAROM

Een worsteling met mijn hemelse Vader, en een nieuw begin. Tekst op de achterflap van mijn eerste bundel “Cry of my heart”. Maar in de jaren die volgden op het overlijden van onze zoon in 1993, zouden er nog heel wat turbulente jaren volgen, waarin steeds opnieuw heftige stormen zich afspeelden diep in mijn denken, gevoelens, wil en hart. Spanningsveld tussen ideaal en realiteit; gebeurtenissen en persoonlijke dingen in gezin en mijn werk. Pijnlijke, ongelukkige opmerkingen, die uitgroeiden tot boosheid, gemoedsrust wegnam, een barrière vormden tussen God en mij. Rafelige wonden die mij diep van binnen verscheurden, waarover mijn hart in tranen was.

Ik moet hierbij terugdenken aan wat ik in juni 1995 opschreef: Maandag, lunchpauze, de zon schijnt heerlijk, dus zoek ik de buitenlucht op. Ik neem wat mee om te lezen. Het is niet de eerste keer dat ik het artikel lees. Het gaat over de ontmoeting van Jozua met God. (Jozua 5:13-14, pag.7) “Wij denken zo aards. Wij meten met onze maten van ‘goed’ en ‘kwaad’, ‘voor’ of ‘tegen’. Maar God wil ons weghalen uit de cirkels van ons denken. Hij past er niet in. Hij zegt tegen Jozua en ook tegen jou en mij:

-4-


‘Ik ben niet van deze aarde, Ik ben van een andere wereld, Ik ben de representant van Gods oplossing.’ De vraag is niet of Hij ‘voor’ of ‘tegen’ mij is. De vraag is of ik van Hem ben. De vraag is of ik mij toevertrouw aan Gods oplossing van mijn Jericho aan Zijn liefde, trouw, almacht en onbeschrijfelijke genade”.

Voorjaar 2003: We gaan een weekje op vakantie naar Texel. In deze periode lees ik het boek “Genade wat een wonder” van Philip Yancey. Het is een indringend boek, en het brengt me tot het schrijven van het gedicht op pagina 47 in deze bundel. Eén uitspraak van de schrijver heeft mij geleerd om met andere ogen en Gods genade, te kijken naar elk mens die anders is, zich hoe dan ook anders uit. ‘Als ik niet vergeef, ben ik de gevangene van het verleden en wordt iedere mogelijkheid tot verandering uitgesloten.’

Gedichten als persoonlijk verhaal. Een verhaal dat begint bij een kind en eindigt bij mijzelf. Bewust van de gebrokenheid van deze wereld leer ik schrijnende omstandigheden en herinneringen niet te ontkennen, maar anders te zien. Maar ook, hoe ga ik om met ‘elk anders’ zijn van elk-ander.

-5-

Nico Siebel


-6-


. . . In die tijd, toen Jozua in de buurt van Jericho was, zag hij plotseling een man voor zich staan met een getrokken zwaard. Hij liep naar hem toe en vroeg: ‘Hoort u bij ons of bij de vijand?’ ‘Bij geen van beiden,’ antwoordde de man. ‘Ik voer het leger van de Heer aan. En nu ben ik hier.’ Toen viel Jozua op de knieën, boog zich voorover en zei: ‘Mijn heer, ik ben uw dienaar. Wat komt u mij zeggen?’ De aanvoerder van het leger van de Heer antwoordde: ‘Trek je sandalen uit, want de plek waarop je staat, is heilig.’ Jozua deed wat hij zei.

-7-


TITEL

PAGINA

onstuimig als de golven ik denk zo aards ander(s)

11 13 14-15

spinalonga spijkermens als de glazen knikker

17 18-19 21

verdwaald ik vraag me af ik heb gehuild

22-23 25 27

genadig licht herfststormen in de tijd vroeg in de morgen

29 31 32-33

-8-


TITEL

gulle gloed van zon goed nieuws uw hand is op mij

PAGINA

35 37 39

voetwassing vergeving blootsvoets

41 42-43 45

tweestrijd gezindheid glansrijk overwinnen

47 49 50-51

U weet de weg het zal je maar gebeuren lastdrager

53 55 56-57

hemelvaart

58-59

-9-


. . . harken is simpel, maar je houdt er alleen bladeren aan over; graven is moeilijker, maar je zou wel eens diamanten kunnen vinden - 10 -


onstuimig gaan soms mijn gedachten als de golven van de zee gedreven door de wind van mijn gevoelens en de golfstroom van mijn hart

- 11 -

als de golven van de zee rollen de golven van Gods liefde keer op keer tegen het strand van een mensenleven soms is het eb maar altijd weer gevolgd door vloed


. . . mensen zijn op alles voorbereid behalve op het feit dat er achter het duister van hun blindheid een groot licht straalt - 12 -


ik denk zo aards meet met mijn maten van goed en kwaad van voor of tegen maar U bent niet van deze aarde wilt mij weghalen uit de cirkels van mijn eigen denken

- 13 -

U wilt dat ik mij toevertrouw aan uw oplossing voor mijn moeiten Uw liefde trouw en almacht niemand verzadigt het verlangen naar genade stilt ooit de honger naar waarheid die ik heb dan U


gewoon is zo gewoon nog niet gewoon geliefd kind kleinkind goede vriend en buurjongen actief betrokken in jeugdwerk koffiebar van de kerk gewoon als ieder ander gewoon uw zoon

anders van gevoelens ontdekking van genegenheid voor jongens geboeid door hun voorkomen

en toch niet zo gewoon anders gezond van lijf en leden maar toch niet als ieder ander ongewild anders

tweestrijd diep van binnen tussen weten kind van God te zijn en voelen anders geaard te zijn

- 14 -

droombeeld verliefd worden vrouw trouwen kinderen krijgen perfect plaatje doorkruist door gevoelens ruw aan scherven


ontelbare vragen balans zoekend tussen ziel en lichaam zoals de poster op je kamer vertelt U onderzoekt mijn gaan en liggen worsteling tussen weten voelen en anders leven tijd van spanning emotionele pijn angst en moeite te vertellen ik uw zoon ben homofiel

- 15 -

en wij zagen alleen een soms weerbarstig kind opgroeiend naar volwassenheid maar niet zoals wij dachten anders dan een ander ĂŠĂŠn letter meer een wereld van verschil moeilijke jaren volgen wordt onbegrip met Gods hulp omgebogen tot begrip voor elkaar omhult Hij ons met liefde voor elk-ander die anders is een mantel van zachtmoedigheid


. . . ik legde mijn hand in de hand van Jezus, en aan de andere zijde van Hem legde ook iemand anders zijn hand in de andere hand van Jezus. Toen zei Hij: �geef elkaar nu een hand terwijl jullie Mij een hand geven, en ik ontdekte dat ik dit moeilijk vond - 16 -


spinalonga klein eiland voor de kust van kreta door alle eeuwen heen kolonie van melaatsen lepralijders verdoemden van de maatschappij een godverlaten oord zoals ook nu in onze tijd mensen anders dan ik genadeloos apart worden gezet gedwongen leven op eilandjes als spinalonga

- 17 -


daar staat hij mens van hout en spijkers voeten gekluisterd in de strandpaal een woestijn van zand de handen in ontzetting opgetrokken tot aan een hard gezicht

- 18 -


een mens met een verhaal zoals zo velen van buiten hard van binnen zacht beeld van een mens van vlees en bloed door anderen geslagen met spijkers van genadeloosheid vormend een harnas om zijn vergankelijke lijf

- 19 -

maar in het licht van Gods genade passeert voor elk geslagen mens hoe ook verwond de vreemdeling samaritaan die zich ontfermt over z’n naaste


. . . diepe verschillen op welk gebied dan ook, vormen een soort vuurproef voor genade - 20 -


als de glazen knikker in een knikkerbak rollend over een hellend vlak mechanisch heen en weer gestoten tegen verende banden op weg naar een hoge score zo . . . voel ik me heen en weer gestoten tussen gebeurtenissen van voorbije tijd maar U zegt . . . Ik ben altijd bij je voor je naast je en om je heen

- 21 -

de woorden die we zingen worden beelden een mensenlichaam omklemt stijf de knikker mee botsend beschermend tegen de stoten van het mechaniek zo . . . zijn Mijn armen om jou heen op weg omhoog al botsend en gestoten wordend naar de Allerhoogste score geborgen . . . alle dagen van jouw leven in de schaduw van Mijn vleugels


verdwaald als in een labyrint getuimeld in een donker gat verbijsterd door gebeurtenissen die twijfel en verwarring zaaien verstikkend werken schreeuw diep in mij open de ogen van mijn hart U wil ik zien hoog en verheven blinkend in ‘t licht van Uw glorie woorden die U hebt gesproken lijken vervaagd beloften brandend in mijn hart zijn weggeĂŤbd

- 22 -

vergeef mijn moeite help mij de weg terug vernieuw in mij het vuur want alleen U bent Heer over mijn leven en zonder U ben ik wanhopig ben ik verloren


mijn hart ligt open voor Uw geest doorzoek het tot de bodem vurig verlang ik naar Uw heiligheid maak van onzuiverheden mij vrij zoals een zilversmid zijn kostbare metalen loutert zodat Uw beeld opnieuw in mij weerspiegelt

- 23 -

en stap voor stap brengt U mij op de weg terug klinkt in mijn hart de echo van een lied this is the air I breath Your holy presence living in me this is my daily bread Your very word spoken to me


. . . alleen vergeving kan de cirkelgang van schuld en pijn beĂŤindigen en zo de keten van genadeloosheid verbreken - 24 -


ik vraag me af waarom moet dit gebeuren dat diepe dal die draaikolk van gedachten die met geweld mij telkens weer weet mee te sleuren en alle vaste grond onder mijn voeten als drijfzand doet verdwijnen

- 25 -

Heer help ‌ schreeuw ik dan uit en telkens weer is daar uw hand zegt U eenvoudig Ik ben en zal er altijd zijn vertrouw Mij op mijn woord Ik zal jou niet verlaten zoals Ikzelf verlaten werd daar ‌ op dat kruis van golgotha


. . . wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet - 26 -


ik heb gehuild niet voor de eerste keer want zou een mens niet huilen als hij ziet dat mensen die hem dierbaar zijn gevangen zitten in een web de spin van eigen denken z’n draden weeft van leugens vlinders en libellen maakt tot z’n prooi mijn handen kunnen hen niet redden hoe ook mijn hart er naar verlangt alleen Gods waarheid kan de draden breken en levens redden van de dood

- 27 -

dan kan een mens bevrijd opnieuw beginnen het denken dag aan dag worden vernieuwd door Jezus zelf die mensen leven geeft Hij is verrezen en Hij leeft ik heb gehuild maar Hij heeft naar mij omgezien en ik mag schuilen in mijn Vaders armen vernachten in de schuilplaats van de Allerhoogste mijn toevlucht


. . .God verlangt er vurig naar iets van zijn eigen beeld in mensen weerspiegeld te zien, maar op zijn best ziet Hij wat scherven van dat beeld - 28 -


genadig licht dat openbaar maakt schuilhoeken van mijn duister hart maar in genade mij vergeeft herstel geeft als ik oprecht erken de donkere plekken van mijn leven is Hij genadig vol liefde en rechtvaardig

- 29 -


. . . genade betekent dat we niets kunnen doen waardoor God ons meer zal gaan liefhebben - 30 -


herfststormen in de tijd hebben de boom van tweestrijd zijn bladeren doen verliezen de pijpleiding van God naar mij verstopt met twijfel en verwarring

- 31 -

maar milde regens van Zijn genade bleven overvloedig komen hebben voorgoed met kracht bladresten verteerd de dichtgeslibde pijpleiding gereedgemaakt voor weer een nieuw seizoen


vroeg in de morgen zoekt zonlicht zich een weg tussen de spleet van het gordijn valt op een reproductie van de verloren zoon de smalle streep schijnt slechts over de figuratie van de juist thuisgekomen jongste zoon en handen van de Vader

- 32 -


het milde licht verschuift wordt breder valt nu ook op de oudste zoon want ook voor hem die thuisgebleven is spreekt Vader woorden van genade want hoe verkwist verspild kwetsend het leven is geweest als ik mijn knieĂŤn buig mijn leven geef in handen van de Vader sluit Hij zijn warme handen en liefdevolle hart als stralend licht om mijn gebroken leven

- 33 -

maar hij blijft buiten staan gevangen in de regeltjes van goed en kwaad tradities viert hij het feest niet mee met het verlorene waarvoor de Zoon van God gekomen is


. . . als ik niet vergeef , ben ik de gevangene van het verleden, wordt iedere mogelijkheid tot verandering uitgesloten - 34 -


de gulle gloed van zon streelt mij alsof warme handen mijn gezicht omsluiten een warme kus gesloten lippen raakt kilheid doorbrekend in mijn denken bevroren door momenten in de tijd

- 35 -

zon breek door voordat de ijzigheid naar dieper afzakt mijn hart afsluit maakt tot bevroren zee die slechts met ijsbrekers gebroken wordt schijn krachtdadig zon van recht en heelheid dieper dan ijsbrekers gaan ontdooi de resten pijn en bittere smaak van het verleden tot op de diepste voet van elke ijsberg ooit ontstaan


. . . ikzelf ben de enige die de keuze moet maken, mijn zelfbeklag onder ogen zien en kiezen hoe ik wil reageren op Gods liefde en genade - 36 -


U was het die mij liefhad eer ik U kende U was het die uw hand uitstrekte na de verbroken vriendschap in het paradijs met een belofte van herstel U was het die als baby kwetsbaar naar deze wereld kwam U was het die de voeten waste van kibbelende volgelingen U was het die dรกรกr op dat kruis vernederd en bespot mijn schuld en zonden droeg

- 37 -

U was het die zรณ diep en stap voor stap de zwaar geschonden band met ons in orde maakte de kloof van liefdeloosheid door genade overwon U bent het die is opgevaren en zetelt aan de rechterhand van God vanwaar U eens in volle glorie terug zal keren als de Vredevorst


. . . genade, een geschenk dat de Gever alles en de ontvanger niets kost - 38 -


gezeten in een winters landschap hoog in de bergen doorbreekt mijn bonkend hart luidruchtig de immense stilte besef ik weer opnieuw hoe dicht U mij omgeeft bedenk ik hoe uw hart hartstochtelijk klopt voor mij weet ik uw aandacht voor mijn leven multidimensionaal

- 39 -

worden uw woorden werkelijkheid in mij omgeeft U mij van voor en achter en opzij is het begrijpen mij te wonderlijk kruip dichterbij en leef vanuit uw armen


. . . genade is overal, maar dikwijls gaan we er aan voorbij, en zijn we doof voor haar welluidende stem - 40 -


voetwassing afbeelding uit jeugdblad jaren vijftig gevonden in oude bijbel jaren veertig ter herinnering bij het verlaten van de school indrukwekkend spiegelbeeld toen en nu meester wordt dienaar uitdaging van een koning die knecht werd aan mij

- 41 -

contrast met dagelijks bestaan waar oren wassen hoger staat aangeschreven dan voeten wassen hoog-stand of knie-val keus die begint bij mij een weg die ik leer gaan met God vrucht van de Geest


vergeven Heer is moeilijk als je niet weet begrijpt wat het betekent dat jezelf vergeven bent voor al de misse daden in gedachten woorden handelingen

- 42 -


optrekken in dit aardse leven met anderen die anders zijn dan ik anders denken reageren onbedachtzaam kwetsend zijn is moeilijker dan ik veronderstelde gedrag en woorden die stekelig zijn aangekomen vormen de tralies die elk doornig woord iedere pose van een ander alleen maar dikker maken mij opsluiten in de gevangenis van mijn eigen denken

- 43 -

aan Christus’ woorden van vergeven zeven maal zeventig is een grens gesteld bitterheid groeit vergeten ben ik dat ik kiezen kan tussen genadeloosheid van een ander en genade van de Heer laat je door Hem trekken over de streep die jij getrokken hebt tot in de ruimte van zijn koninkrijk het koninkrijk van God zichtbaar gemaakt in zijn zoon Jezus genietend van de vrijheid die vergeving brengt


. . . de ervaring laat zien dat het mogelijk is eigen standpunten ten aanzien van moreel gedrag ten volle te handhaven en toch liefdevol bezig te kunnen zijn - 44 -


ruimte makend voor mijn Schepper maakt dat ik blootsvoets lopen kan in de ruimte van zijn koninkrijk maakt dagelijks leven in afhankelijkheid van liefde en genade door Hem geschonken mogelijk

- 45 -

kan ik blootsvoets in brandend zand vermengd met scherpe stukjes schelp steentjes of splinters hout elk-ander ontmoeten zonder mijn voet maar aan een steen te stoten


. . . iemand liefhebben betekent hem zien zoals God hem bedoeld heeft - 46 -


tweestrijd tussen droom en werkelijkheid spanning en uitdaging grenzen verleggen en kiezen geschokt Gods plannen niet begrijpend nodigt Hij mij uit met onwil ergernis en onmacht met twijfels van niet voelen en begrijpen te vluchten naar Hem

- 47 -

Hij die zichzelf de God van abraham iza채k maar ook van de bedrieger jakob noemt Hij schaamt zich niet de God van jakob en . . . van mij te zijn in Jezus Christus strekte God als een gekruisigde zich uit naar mij genade die ik niet verdien en amper kan bevatten reikt Hij mij aan


. . . dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen: God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. - 48 -


gezindheid en gedaante van een knecht zo kwam U naar ons toe geen goddelijke glans maar onopvallend was uw uiterlijk voor mij kwam U naar deze aarde vertelde van Gods liefde en leefde in uw daden uit hoe waar die is

- 49 -

voor mij droeg U op golgotha de toorn van een onfeilbaar God over mijn misse daden zodat Gods heilig oordeel aan mij voorbij zal gaan verlicht mij door uw Geest laat uw aanwezigheid uw waarheid genade en volmaakte liefde zichtbaar zijn in mij


als ik niet had geweten dat U mij kent in de seizoenen van mijn leven waar zou mijn hoop gebleven zijn als ik niet kende uw grote trouw mijn leven niet geborgen wist in U mijn Schepper waar zou mijn hoop gebleven zijn

- 50 -


als ik niet had geloofd dat U toezegt al ga ik zelfs door een diep dal U altijd bij mij bent waar zou mijn hoop gebleven zijn ik ben bestand tegen de pijn in ziekte ongemakken en verlies door Christus die mij glansrijk overwinnen doet

- 51 -

want niets en niemand Heer kan mij losmaken van uw waarheid dat ik dankzij uw Zoon glansrijk mag zegevieren hoogte noch diepte heden noch toekomst kunnen mij scheiden van Hem die deze wereld zelfs de dood glansrijk heeft overwonnen


let me open up myself to one another without fear of being hurt or turned away for: I need to confess my weaknesses to be covered by my brother’s love to be real and learn my true identity

- 52 -


U weet de weg die ik gegaan ben in de gebroken wereld U wast mijn voeten die vuil geworden zijn in die gebrokenheid U zegt als je begrijpt wat Ik gedaan heb doe evenzo ik weet de Weg was nu de voeten van elk-ander ik volg en dien ben zo herkenbaar als Uw vriend

- 53 -


. . . love is not a feeling but an act of your will - 54 -


het zal je maar gebeuren je vindt het meisje van je hart bouwt aan een huis voor jullie samen en dan ‌ vertelt ze dat ze zwanger is maar niet van jou integer als je bent wil jij haar niet veroordelen geloof je haar verhaal cirkelen jouw gedachten rond hoe het probleem toch praktisch op te lossen zodat niet zij maar jij de stenen opvangt die in het dorp waar jullie wonen volgens de regels van de wet haar zullen treffen al woelend in je bed - 55 -

je hart bij God uitstortend verschijnt een engel die je zegt ‌ neem haar tot vrouw wat in haar aan het groeien is maakt deel uit van het reddingsplan van God zoals jesaja reeds vertelde het is een zoon zijn naam is Jezus in vol vertrouwen gaat jozef nu Gods weg neemt met maria samen nu ook de schande van haar op tilt God hen beiden uit de cirkels van hun eigen denken in de plannen die Hijzelf in liefde heeft bedacht en uitwerkt door gewone mensen heen


Gods genade niet eenvoudig komt ter wereld in een stal wast de voeten van discipels geeft voor ons arglistig hart aan het kruis zijn leven

incognito trekt de Godmens samen met mij op leert Hij mij mijn kruis opnemen voeten wassen van elkaar

waar genade mij gaat leiden ontstaan door Gods gerechtigheid en zijn peilloos diepe liefde tekenen van zijn koninkrijk

waar genade heerst vergeving bloeien gaat is menselijk gezichtsverlies in Gods ogen triomfantelijk overwinnen

- 56 -


hoog aan het kruis niemandsland tussen hemel en aarde toont Jezus de liefde en rechtvaardigheid van God voor een mensdom onbarmhartig onrechtvaardig levend in de woestijn van ongenade

- 57 -

en hangend in dat niemandsland doorbreekt Hij krachtig met de woorden het is volbracht de scheiding tussen God en mens de weg naar God ligt open genade wat een wonder


hemelvaart niet glorieus als bij elia in stormwind naar de hemel meegevoerd met paard en wagen gelijkende op vuur niets van dat alles bij de hemelvaart van Jezus omringd door zijn discipelen zegent Hij hen wordt Jezus opgenomen in de hemel beduusd hen achterlatend in stilte keert de zoon van God terug naar ‘t hemelrijk

- 58 -


en toch ziet één van zijn discipelen gevangen op het eiland patmos een glimp van Hem de glorieuze Koning in een gewaad reikend tot aan de voeten bijeen gehouden door een gordel blinkend als goud de voeten glanzend als koper in een smeltoven

- 59 -

zijn aangezicht is stralend als de zon het hoofdhaar oogverblindend wit als vers gevallen sneeuw zijn blik vlammend als vuur een stem aandoende als het bulderen van een immense waterval met woorden evenarend de scherpte van een zwaard als op een dag de wereld haar eind bereikt en Jezus wederkomt in al zijn heerlijkheid zal elk oog Hem aanschouwen en elke knie zich buigen Hem aanbiddend als de Koning van ’t heelal


. . . Adam, Adam, where are you? - 60 -


- 61 -


VERANTWOORDING TEKEN- FOTOWERK, LAYOUT EN TEKST De afbeelding “brood en wijn”, onderaan de pagina’s geeft het begin aan van een nieuw gedicht. De tekening is in 1993 gemaakt door mijn dochter Annelies voor de bundel “Cry of my heart”. De goudkleurige rand rondom de tekening spreekt van de genade van God, gestalte gekregen in Jezus Christus zijn Zoon. (pagina 54-60) In zijn komst naar onze wereld - zijn geboorte, lijden en sterven, maar ook zijn opstanding uit de dood - toont Hij zijn bovennatuurlijke genade. In het bijzonder wil ik ook Tiny van Westreenen, Liesbeth van Muiswinkel en mijn vrouw Leni hartelijk bedanken voor de tijd die zij er in hebben willen steken om kritisch naar de tekst en bundel te kijken. Lay-out; Nico Siebel Sr. Voor de gedichten is gebruik gemaakt van het lettertype Trebuchet MS, in de tekstkleur 100% zwart. Alle andere teksten zijn uitgevoerd in het lettertype Tempus Sans ITC in de tekstkleur 25-50% zwart of eerder genoemd lettertype in de tekstkleur 50% zwart. De foto’s op voor- en achterflap van de bundel komen van internet. Aan degenen die van oordeel zijn dat illustraties of tekst in deze uitgave zijn opgenomen, zonder dat aan de daarvoor vereiste formaliteiten is voldaan, bied ik oprecht mijn verontschuldiging aan.

- 62 -


VERANTWOORDING CITATEN Citaat

pagina 7 10 12 16 20

naar Jozua 5 vers 13-15 John Piper Frederick Buchner droom, 2004 Philip Yancey

24 26 28 30 34

Philip Yancey naar Johannes 3 vers 21 Philip Yancey Philip Yancey Philip Yancey

36 38 40 44 46

Philip Yancey Karen Blixen, boek en film “Babette ’s Feast” Georges Bernados Ed Dobsen, Grand Rapids Fjodor M. Dostojewski

48 52 54 60

1 Johannes 1 vers 5 lied, schrijver onbekend song by Don Francisco, via youtube te beluisteren song by Don Francisco, via youtube te beluisteren

- 63 -


Toen ik de bundel “cirkels van mijn denken” had uitgelezen kreeg ik het idee voor een etalageruit te hebben gestaan en daar uitgestald allerlei stenen lagen. Sommige ruw –de frustraties en de worsteling -, andere meer gepolijst –geloof en hoop- en weer andere met prachtige kleuren van troost en perspectief. De schrijver neemt je mee op zijn reis en al gaande lijkt het alsof zijn pen steeds rijkelijker gaat vloeien. Liesbeth van Muiswinkel-Kalkman

. . . als genade neerdaalt komt de wereld tot zwijgen De schrijver laat zich open en bloot kennen, ieder mag in zijn hart meekijken. De worsteling om zijn hart steeds weer bij God te brengen is zo duidelijk leesbaar en zo ‘dichtbij’ mensen. Ik vind dat de kracht van deze bundel. Het aanvaardingsproces van mensen die anders zijn dan jij, die andere geaardheid hebben of anders reageren dan jij … zo herkenbaar en ook een heilzame les. Tiny van Westreenen-van Bruggen

Cirkels van mijn denken  

gedichten bundel

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you