Page 1

HÖST 2010

www.sportpressen.fi

SYKSY 2010

Filip Riska

Mikael Lindfelt

Minna Kauppi

- Sportkalendern / Urheilukalenteri eri - Handboll / Käsipallo - Ishockey / Jääkiekko - Basket / Koripallo

Niklas Wallin


2 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : J A N N E I S A K S S O N /A N T O N S U C K S D O R F F / F O L K H Ä L S A N

Starkare tillsammans Vid årsskiftet går Norrvalla idrottsinstitut och folkhögskola samt Solvalla idrottsinstitut samman under ett och samma tak. Målet är att i framtiden kunna erbjuda idrottsutbildning på ett mer kostnadseffektivt, ändamålsenligt och flexibelt sätt.

B

akgrunden till sammanslagn i ng är en utredning om idrottsutbildning på svenska i Finland som Mikael Ingberg på uppdrag av undervisningsministeriet slutförde i januari 2009. Enligt förslaget går de tre finlandssvenska idrottsutbildningsenheterna på andra stadiet ihop – men främst på det administrativa planet. Utbildningen kommer även i fortsättningen att skötas såväl på Norrvalla idrottsinstitut och folkhögskola i Vörå-Maxmo som på Solvalla idrottsinstitut i Esbo. – Utbildningen är så pass liten på båda ställena att man tillsammans kan bygga nåt ännu starkare, säger Anna Bertills, nytillträdd vd för Folkhälsan Utbildning Ab, som i januari tar över verksamheten för skolorna. – Då finns det möjligheter att arbeta tillsammans på ett annat sätt än tidigare. Visst fi nns det synergieffekter också i kostnader, men det är inte det som är huvudgrejen, utan mera att trygga hela idrottsutbildningen på svenska och hitta nya sätt att fungera tillsammans. Det mesta som förut Under hösten sysslar man främst med fusionsarbete innan den verkliga sammanslagningen tar vid.

Några tjänster har man inte behövt lägga ner och studerandena märker inte av förändringen i vardagen. På sikt kan det bli möjligt att ta kurser på båda ställena. – Allting fortsätter som tidigare, men vi försöker samordna en del och hitta vägar tillsammans, berättar Bertills. – Med tanke på hur gott de finlandssvenska idrottarna gjort ifrån sig på sistone fi nns det underlag för en hög idrottsprofilering och enligt planerna blir det också en starkare idrottsprofi lering än tidigare. Vi försöker hitta en ny nisch, förstärka idrotten igen. Både i Solvalla och i Norrvalla är det möjligt att avlägga grundexamen i idrott. Antalet studieplatser ökade i och med beslutet om sammanslagning med tio till sammanlagt 95. Av dem är 40 i Vörå-Maxmo och 55 i Esbo. Förutom dem finns ett antal specialutbildningar. I Norrvalla utbildas massörer och idrottsanläggningsföreståndare, medan man i Solvalla kan avlägga examen i äventyrs- och friluftspedagogik. Bertills ser inte det geografiska avståndet enheterna emellan som något problem. – Mera skulle jag säga att det är en tillgång att vi täcker både Österbotten och södra Finland vad gäller idrottsutbildning på svenska.

SIMHALLEN ÄR ÖPPEN

Helgdagar ändrar öppethållningstiderna Biljettförsäljningen avslutas 1 h 15 minuter före stängning.

MÅN, ONS, FRE 06:00 - 21:00 TIS, TO 08:00 - 22:00 LÖR 10:00 - 18:00 SÖN 08:00 - 18:00 MÅN, ONS, FRE 06:00 - 09-00 MORGONSIM

Solvalla idrottsinstitut i Esbo finns från och med årsskiftet under samma administrativa tak som Norrvalla idrottsinstitut och folkhögskola.

Anna Bertills Samarbete poängteras Framför allt den österbottniska modellen har prisats under den senaste tiden. Flera framgångsrika idrottare har erfarenhet av åtminstone en del av idrottstreenigheten: Vörå idrottsgymnasium, Vasaregionens idrottsakademi och Norrvalla. – Det har varit ett samarbete som fungerat väldigt bra, man har delat på tränarresurser och gett råd för idrottens bästa. Det kommer defi nitivt att fortsätta och förhoppningsvis ännu att utvecklas ytterligare. Eleverna har mycket goda stödtjänster som underlättar att satsa på träningen. – Hoppeligen kan vi få ett tätare idrottssamarbe-

te också till södra Finland, säger Bertills och riktar en förhoppning mot bland annat Brändö gymnasium i Helsingfors, som önskar få status som idrottsgymnasium. Det föreslog också Ingberg i sin utredning. När idén om en sammanslagning offentliggjordes väcktes bland annat farhågor om hur omställningen skulle inverka på idrottsutbildningens regionala balans. Men Bertills viftar bort de negativa tankarna och menar att fusionen framför allt på sistone fått ta emot nästan idel positiv respons. – Såklart får man i samband med sammanslagningar alltid räkna med att det finns en viss osäkerhet i luften, men jag tycker den

- Tillträdde som vd för Folkhälsan Utbildning Ab den 1 augusti. - Till uppgifterna hör att utveckla och koordinera idrottsutbildningen vid Solvalla idrottsinstitut, Norrvalla idrottsinstitut och Norrvalla folkhögskola. - Har tidigare arbetat bland annat som specialmedarbetare för kultur- och idrottsminister Stefan Wallin med idrottsfrågor som ett ansvarsområde, och enhetschef vid Finlands Svenska Idrott.

lagt sig vartefter. Man måste ha tid att vänja sig och nu vet man att utbildningen fortsätter som vanligt och att det därtill kommer till plustecken. Man vet att man går mot samma mål.

Solvalla flyttar in i nya utrymmen Förutom sammanslagningen med Norrvalla sker även en annan förändring vid Solvalla idrottsinstitut i Esbo vid årsskiftet. En ny idrottshall främst menad för bollsporter öppnar då dörrarna och man har pinfärska utrymmen att ta till. Även en dansstudio och en del undervisningsutrymmen kommer att fi nnas i den nya hallen. – Det blir väldigt fina utrymmen och ett stort lyft vad gäller idrottssidan på Solvalla, säger Anna Bertills. Utrymmena kommer inte enbart att fungera i undervisningssyfte, utan även allmänheten får tillgång till hallen, precis som tidigare. Vid årsskiftet ska den nya idrottshallen i Solvalla stå klar.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 3

Inomhussäsongen börjar

I N N E H Å L L // S I S Ä LT Ö

Solvalla

2

Niklas Wallin

4-5

Filip Riska

6-7

Mikael Lindfelt

8-9

Raseborgs Skyttar

10-11

Minna Kauppi

12-13

Carl Lindbom

14-15

Handboll /Käsipallo

16-19

Ishockey / Jääkiekko

20-23

Spothändelser / Urheilutapahtumat

Sisäpalloilukausi alkaa

I DETTA NUMMER behandlar vi huvudsakligen inomhusgrenar som ishockey och handboll, med ryms även basket, orientering, skytte m.m. på dessa ”ljusröda” sidor. Vi hoppas från redaktionens sida att ni får njuta av intressanta och informativa läsestunder. JAG VILL LYFTA fram intervjun med Mikael Lindfelt om idrottens väsen ur ett etiskt perspektiv och kommentera ett evenemang som får mig att se mörkrött. ETIKEN FÖRSÖKER besvara frågor vad som är rätt och fel, gott och ont och vilka ideal man som individ bör eftersträva. Men i vidare mening försöker man också bilda sig en uppfattning om hur en god verksamhet, ett gott samhälle och en bra organisation ser ut. IDROTTEN ÄR OFTAST autonom med internt fastställda förordningar att bestraffa eventuella syndare. Ett slagsmål i ishockey leder i allmänhet inte till mer än matchstraff eller i värsta fall avstängning. Civilt våld får rättsliga påföljder, säger Mikael Lindfelt. ICE WARRIORS-evenemanget i Esbo är ur min synvinkel idrottsetiskt ett mycket tvivelaktigt evenemang. Man glorifierar spelare som fungerat inom ishockeyn som s.k. poliser och slagsbultar. Man stoltserar med statistiken om antal slagsmål och utvisningsminuter osv. Jag förstår ishockey med hårda tacklingar och jag förstår sparkar och slag i kampsporter – men detta fenomen med gamla hockeyspelare i hockeydress som bultar på varandra kan jag bara inte förstå. Får se hur många som ”förstår” sig på detta!

24-26

FSI informerar

27-28

GODA OCH EFTERLÄNGATADE nyheter. Nu kan man säkerställa att man får denna tidning i sin hand direkt på utgivningsdagen samt även 1-2 specialnummer under året. Från och med följande nummer, som utkommer den 25.11, kan du prenumerera på Sportpressen och få den direkt hem eller till kontoret! Kostnaden för detta är 20 euro/år. Börjar du prenumerera nu så får du novembernumret på köpet. Se annonsen i slutet av tidningen.

TÄSSÄ NUMEROSSA otamme käsittelyyn pääasiassa sisäpalloilulajit: jääkiekko, käsipallo ja koripallo ovat tapetilla. Mukaan mahtuvat myös suunnistus ja ammunta. Toivotamme toimituksen puolesta mukavia ja antoisia lukuhetkiä. HALUAISIN ENNEN KAIKKEA nostaa esiin Mikael Lindfeltin haastattelun urheilun eettisestä puolesta ja samalla kommentoida erästä tapahtumaa joka saa minut näkemään punaista. ETIIKAN PARISSA haemme oikeaa ja väärä, hyvää ja pahaa ja millaisia ihanteita yksilönä tulisi vastata. Laajemmassa merkityksessä pyrimme myös selvittämään miltä hyvä toiminta, hyvä yhteiskunta ja hyvä organisaatio näyttää. URHEILULLA ON suurilta osin itsemääräämisoikeus ja päättää sisäisesti mahdollisten rikkomusten seurauksista. Jääkiekkokaukalossa tapahtuva tappelu ei (yleensä) johda muuhun kuin ottelurangaistukseen tai pahimmassa tapauksessa pelikieltoon. Siviilissä tehdyt väkivaltateot saavat aina oikeudellisia seuraamuksia, Lindfelt toteaa. ESPOON ICE WARRIORS-tapahtuma on minun näkökulmastani urheilueettisesti hyvin arveluttava tapahtuma. Tappelijoina ja ns. poliiseina ”kannuksensa” hankkineita kiekkoilijoita ihannoidaan – kuten heidän tappelumääriä ja rangaistusminuuttejaan jne. Ymmärrän että taklaukset ja kova peli kuuluvat jääkiekkoon, mutta tätä exkiekkoilijoiden tappeluihannointia en ymmärrä. Saa nähdä kuinka moni ”ymmärtää” kyseisen tapahtuman päälle! HYVIÄ JA KAIVATTUJA uutisia. Nyt voit varmistaa ettet jää mistään paitsi. Seuraavasta numerosta (25.11.) lähtien voit tilata Sportpressenin kotiisi tai toimistolle. Tilaukseen sisältyy myös 1-2 erikoisnumeroa vuodessa. Tilauksen hinta on 20 euroa/vuosi. Jos aloitat tilauksen nyt, saat myös marraskuun numeron kaupan päälle. Katso ilmoitus lehden sivulla 27. Nähdään eettisissä urheilutapahtumissa!

Vi ses på etiska idrottsevenemang!

Chefredaktör / Päätoimittaja ANNONSPRISER/ILMOITUSHINNAT 1/1 s. 1 940 € + moms/alv 1/2 s. 980 € + moms/alv 1/4 s. 530 € + moms/alv 1/6 s. 330 € + moms/alv 1/8 s. 280 € + moms/alv 1/12 s. 185 € + moms/alv 1/24 s. 95 € + moms/alv Sista sidan/viim. sivu 2 875 € + moms/alv Första sidan/ens. sivu 5 000 € + moms/alv Media & reklambyrårabatt - 15% om annonsreservationerna gjorda/ materialet levererat inom utsatt tid Media & mainostoimistoalennus - 15% jos ilmoitusvaraukset tehty/ toimitettu ilmoitetun ajan puitteissa Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden. Lehden vastuu virheellisestä tai poisjääneestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan. DISTRIBUTION/JAKELU Normaldistribution via tidningsställ och lösnummer/lehtitelinejakelu ja irtonumeroina. Distribution i affärer, shoppingcenter, kiosker, butiker, kaféer, restauranger, hotell, turistbyråer, gästhamnar etc. Ilmaisjakelupaikat: kaupat, kauppakeskukset, kioskit, kahvilat, ravintolat, hotellit, matkailutoimistot, vierassatamat jne. TOTAL DISTRIBUTION 40-60.000 st KOKONAISPAINOS 40-60.000 kpl PRENUMERATION/TILAUKSET 20 €/år/vuosi spp@sportpressen.fi Tryckning/painatus: Offsetrotation, tabloid, tryckeri: Salon Lehtitehdas Offsetrotaatio, tabloid, paino: Salon Lehtitehdas

Ansvarig utgivare/ Vastaava julkaisija: Sportpressen Förlags Ab Lindan Kustannus Oy PB/PB 18, Redaktörsstigen 25701 Kimito

MEDIAINFO

PB 18, 25701 KIMITO PL 18, 25701 KEMIÖ

E-mail (annonsmaterial/ilmoitusaineisto): annons@sportpressen.fi

2010-2011

ANNONSFÖRSALJNING/ILMOITUSMYYNTI

tfn (02) 421 725 fax (02) 421 718

Tfn/puh. (02) 421 725 Fax (02) 421 718

press@sportpressen.fi

Vinter/Talvi 2010 v. 47 City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga.

CHEFREDAKTÖR/FÖRS.CHEF: PÄÄTOIMITTAJA/MYYNTIJOHTAJA: Michael Nurmi, 040 550 4548 (02-421 725) michael.nurmi@sportpressen.fi

SPORTPRESSEN Idrottsgalan Special 5.2.2011

ANNONSFÖRSÄLJNING/ILMOITUSMYYNTI: Michael Nurmi (Alla regioner - Kaikki alueet) Michael Nurmi Markus Lindström, www 040 550 4548 (02-421 725) Chefredaktör/Förs.chef Annonsförsäljning/ michael.nurmi@canews.fi Päätoimittaja/Myyntijohtaja Ilmoitusmyynti Markus Lindström (Åboregionen- Turun talousalue) 0400 826 685 (02-421 725) REDAKTION/TOIMITUS markus.lindstrom@canews.fi Stig Mattsson (Nyland - Uusimaa) stig.mattsson@aboland.fi 040 535 2153 (02-421 725) Torsten Wulff (Nyland - Uusimaa) 044 440 0844 Svante Westerlund (Hangö/Nyland - Hanko/Uusimaa) svante.westerlund@hangotidningen.fi 019-212 4200 CJ-Center (Österbotten - Pohjanmaa) Jonny Åstrand 0500 924 528 REDAKTION/TOIMITUS: Mikael Heinrichs, Redaktör/Toimittaja Markus Lindström, Webmaster Janne Isaksson, Freelance Mats Lundberg, Freelance Sören Bäck, Freelance Mathias Nystrand, Freelance Emilia Örnmark, Redaktör/Toimittaja Agneta Torvalds, Redaktör/Toimittaja Nisse ”NÅN” Nyberg, Freelance Daniel Byskata, Foto, Freelance Tina Aitio, AD, Lay-Out Mathias Lindström, Freelance Folke Lindström

Janne Isaksson

Vår/Kevät 2011 v. 14 (7.4) City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite. Sommar/kesä 2011 v. 24 (16.6) City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite. iite. CAN DO-evenemangbilaga/tapahtumaliite. Höst/Syksy 2011 v. 37 (15.9) City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite.

Mikael Heinrichs

Vinter/Talvi 2011 v. 47 (24.11) City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite.

HÖST

2010 www.spo rtpr

SYKSY

Fillip ip Risska

Minna Kauppi

Mik ikael Lin ndfe f lt - Sportka

lendern

- Handbo

/ Urheilu

kalenter errii

ll / Käsip

allo

- Ishocke y / Jääk - Basket

Mats Lundberg

Sören Bäck

Tina Aitio, AD

Nästa nummer vecka 47 - seuraava numero viikolla 47

essen.fi

iekko

/ Korip

allo

Niikklas Wall l in

2010


4 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: M AT S L U N D B E R G K Ä Ä N N Ö S: M I K A E L H E I N R I C H S F OTO/ K U VAT: M AT S L U N D B E R G

Niklas Wallin slåss för hela Finland Vasabon försvarar ensam de blåvita färgerna vid kickboxningsVM för juniorer i Serbien. Saknar motstånd på hemmaplan.

Niklas Wallin Född: 16.3.1992 i Vasa. Bor: I Västervik, Vasa. Yrke: Studerar till elmontör. Familj: Äldre bror och syster, mor och far. Fritidsintressen: Kickboxing, boxing och K-1. Äter: Så gott som allt då jag inte tävlar. Dricker: Mjölk. Lyssnar på: Rammstein. TV-program: Fight Club. Senaste bok: ”Lite räcker inte” av Eva Wahlström. Senaste film: Undisputed 3. Bästa idrottarminne: När jag vann seniorklassen (63,5 kg) i Scandinavian Open 2010. Förebilder: Tränare Jarkko Jussila och Buakaw Por. Pramuk.

Fullkontakt. Niklas Wallin får in en träff i hakpartiet på Jarkko Jussila. Kontaktilaji. Niklas Wallin osuu valmentaja Jarkko Jussilaa leuan seudulle.

V

asabon Niklas Wallin är Finlands ende deltagare i junior-VM i kickboxning 19–26 september i Belgrad. Utmaningen är hans största hittills i karriären men Niklas har redan hunnit skaffa sig värdefull internationell rutin från flertalet tävlingar. – Jag har varit med i både Nordic och Scandinavian Open. Med landslaget har det också blivit längre resor till olika länder och World Cup. I VM är medalj målet också fast jag vet att konkurrensen är stenhård. Det finns säkert tjugo killar som vill nå prispallen. Wallin är 18 år och ett löfte utöver det vanliga. Det intygar hans tränare Jarkko Jussila, själv en merittyngd kickboxare. – Att Niklas går för medalj är helt realistiskt. Hemma i Finland saknar han motstånd i sin åldersklass. För att få matchträning har

han flera gånger gått upp i ringen mot seniorer.

Stjärnskott

Plusfacit

Ronderna, tre till antalet, är två minuter långa med en minuts vila mellan varje. – Man är svurna fiender i ringen men oftast vänner efter matchen. Wallin har gjort en kometkarriär i boxningsringen. Trots den snabba klättringen mot toppen har han inte hållit på med kampsport i fler än tre år. – Först spelade jag ishockey i sju år. Men jag tröttnade och ville ägna mig åt nånting annat. Min syster tränade kickboxning och av ren nyfikenhet följde jag med till lokalen. På den vägen är det.

Trots det uppvisar Wallins tävlingsfacit fler segrar än förluster. – Runt tjugo matcher har det blivit och jag har vunnit mer än hälften. De flesta vinsterna har kommit på poäng men ett par gånger har jag lyckats knocka min motståndare. Reglerna i kickboxning påminner om dem som tilllämpas i traditionell boxning. Den största skillnaden är förstås att man också får ta fötterna till hjälp för att få in träffar på sin motståndare. – Man måste få minst sex sparkar godkända per period, annars bestraffas man med minuspoäng. Två domare räknar sparkar. Sen finns det ytterligare en utanför ringen och en ringdomare.

Träningsnarkoman Några genvägar mot stjärnorna fi nns inte. En medfödd talang hjälper på traven men annars handlar det om hård och målmedveten träning.

– Nu i sommar under skollovet har jag tränat väldigt mycket. Det har blivit tolv pass i veckan eller nästan två träningar per dag. Då jag går i skolan hinner jag vanligtvis bara med ett pass på kvällen. Intresset för kickboxning har spridit sig lavinartat i Finland de senaste åren. Nya föreningar uppstår som svampar efter regn och grundkurserna fyller salarna. Andelen kvinnor ökar och är snart lika stor som männens. – Sporten har redan flera tusen utövare även om långt ifrån alla tävlar. Jag brukar räkna att ungefär en tiondel av dem som tränar förr eller senare känner sig mogna att tävla, säger Jarkko Jussila. Billig och mångsidig Träningen är mångsidig. De flesta som håller på med kickboxning gör det för att

förbättra konditionen och hålla kroppen i trim. – Det går inte bara ut på att dela ut och ta emot en massa slag i huvudet. Långt därifrån. Kickboxning är så mycket mer. Och för många blir det småningom en livsstil. Någon dyr sport är det heller inte. Träningsavgifterna är låga och en komplett utrustning kostar inte mer än 100–200 euro. Handskar och några enstaka skydd för huvud, tänder, ben och fötter är allt som behövs. – Ett par boxningshandskar håller i flera år. Vilka egenskaper krävs för att bli en bra kickboxare? – God kondition, styrka och snabbhet. Disciplin är också viktig. Man måste hålla huvudet kallt och kunna kontrollera sin aggressivitet, säger Wallin.

Hur ser träningen ut? – Att öva slag och sparkar är bara en del av träningen. För koordinationen och balansen hoppar man rep. Jag tränar också med vikter och sommartid blir det ganska mycket löpning. Hur gammal bör man vara för att träna kickboxning? – I Vaasan Budokan har vi hittills inte haft yngre boxare än juniorer i nedre tonåren. Men i andra städer har man fått börja betydligt lägre ner i åldrarna. I höst kommer också vi att dra nybörjarkurser för sjuåringar och uppåt. Niklas blir säkert ett stort affi schnamn här i Vasa för alla unga utövare, säger Jussila.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 5

Niklas Wallin iskee koko Suomen puolesta Vaasalaisnuori on sinivalkoisten ainoa edustaja potkunyrkkeilyn MM-kilpailuissa Serbiassa. Kotimaasta ei löydy vastusta.

V

aasalainen Nik las Wallin on Suomen ainoa osallistuja Belgradissa 19.-26. syyskuuta käytävissä potkunyrkkeilyn MM-kilpailuissa. Kyseessä on miehen uran tähän saakka kovin paikka – vaikka kansainvälistä kokemusta onkin jo kertynyt useista kisoista. – Olen ollut mukana sekä Nordic että Scandinavian Openissa. Maajoukkueen matkassa olen käynyt myös muualla, kuten esimerkiksi World Cupissa. MM-kisoissa tavoitteena on ottaa mitali vaikka tiedän että taso on kivikova. Kisoissa on mukana vähintään parikymmentä kaveria jotka tavoittelevat mitalia. Wallin on vasta 18-vuotias ja todellinen suurlupaus. Tämän allekirjoittaa myös hänen valmentajansa Jarkko Jussila, joka itsekin on niittänyt lajin parissa melkoista menestystä. – Niklaksen mitalitavoite on täysin realistinen. Suomessa hän on omassa ikäluokassaan täysin vailla vastusta. Saadakseen kunnon ottelutuntumaa hän on useasti astunut kehään aikuisten sarjojen kilpailijoiden kanssa. Plussalla Siitä huolimatta Wallinin ottelurekordi on selvästi plussan puolella. – Olen käynyt parisenkymmentä ottelua joista olen voittanut yli puolet. Useimmat voitot ovat olleet pisteillä, mutta pari kertaa olen onnistunut tyrmäämään vastustajani.

Potkunyrkkeilyn säännöt muistuttavat hyvin pitkälti perinteisen nyrkkeilyn sääntöjä. Merkittävin ero on tietenkin siinä, että tässä lajissa käytetään myös jalkoja saadakseen osumia vastustajaan. – Jokaisessa erässä pitää saada vähintään kuusi hyväksyttyä potkuosumaa, muuten rangaistaan pistevähennyksen muodossa. Kaksi tuomaria laskevat osumia, heidän lisäkseen on yksi tuomari kehän ulkopuolella sekä kehätuomari. Tähtiainesta Ottelussa on kolme kahden minuutin pituista erää, niiden välissä on minuutin pituiset tauot. – Kehässä ollaan vannoutuneita vihollisia, mutta sen ulkopuolella yleensä kavereita. Wallin on ampaissut lajin kotimaiselle huipulle todella rakettimaisesti. Hän on vasta kolmen vuoden ajan harrastanut kamppailulajeja. – Pelasin jääkiekkoa seitsemän vuoden ajan, mutta sitten kyllästyin lajiin ja halusin kokeilla jotain muuta. Siskoni harrasti potkunyrkkeilyä ja silkasta mielenkiinnosta lähdin hänen mukaansa salille. Siitä se lähti. Harjoittelunarkomaani Mitään oikotietä menestykseen ei kuitenkaan ole olemassa. Synnynnäiset lahjat ovat avuksi, mutta muilta osin on kyse kivikovasta

ja tavoitteellisesta harjoittelusta. – Koulujen kesäloman aikana olen harjoitellut todella paljon. Olen harjoitellut jopa 12 viikkoharjoituksen verran, eli lähes pari kertaa päivässä. Kun käyn koulua ehdin yleensä vain vetämään yhdet treenit iltaisin. Potkunyrkkeily on viime vuosina saavuttanut nopeasti suuren suosion Suomessa. Uusia seuroja ilmestyy kuin sieniä sateella ja alkeiskurssit keräävät salit täyteen innokkaita potkunyrkkeilijöitä. Myös naisten osuus kasvaa koko ajan ja lähentelee jo miesten harrastajamääriä. – Lajilla on jo useita tuhansia harrastajia Suomessa, mutta vain harvat ovat mukana kilpailumielessä. Karkeasti ottaen voidaan laskea että noin kymmenesosa harrastajista lähtevät jossain vaiheessa mukaan myös varsinaiseen kilpailutoimintaan, Jarkko Jussila toteaa. Edullinen ja monipuolinen Harjoittelu on monipuolista. Useimmat lajia harrastavat ovat mukana juurikin monipuolisuuden johdosta, potkunyrkkeily pitää kuntoa yllä ja kilot kurissa. – Tässä ei ole kyse pelkästään iskuista ja niiden vastaanottamisesta. Potkunyrkkeily on paljon enemmän. Monille lajista tulee eräänlainen elämäntapa. Laji sinällään ei ole mitenkään kallis. Treenimaksut ovat suhteellisen alhaiset ja täydelliset varusteet saa omakseen jo 100-200

euron hintaan. Tarvitset vain hanskat ja suojukset (pää, hampaat, sääret ja jalat). – Hyvät nyrkkeilyhanskat kestävät useamman vuoden verran. Millaisia ominaisuuksia vaaditaan hyvältä potkunyrkkeilijältä? – Hyvää kuntoa, voimaa ja nopeutta. Itsekuri on myös hyvä ominaisuus, pitää pystyä pitämään pää kylmänä ja hallita aggressiivisuuttaan, Walliin paljastaa. Mitä eri osa-alueita treeneihin kuuluu? – Lyöntien ja potkujen treenaaminen on vain osa harjoittelua. Koordinaatiokykyä ja tasapainoa parannetaan hyppynaruharjoitteilla. Nostan myös punttia ja kesäisin tulee tehtyä melkoisesti juoksutreeniä. Minkä ikäisenä potkunyrkkeilyharrastus tulisi aloittaa? – Vaasan Budokanissa meillä ei ole ollut varhaisteinejä nuorempia potkunyrkkeilijöitä. Muissa kaupungeissa lajiin on päässyt tutustumaan jo nuoremmassa vaiheessa. Syksyllä meillä alkaa alkeiskurssi seitsemän vuotta täyttäneille. Niklaksesta tulee varmasti melkoinen vetonaula meidän seudun nuorten kannalta, Jussila uskoo.

Boxare och sekond. Niklas Wallin och tränaren Jarkko Jussila för ett nära samarbete. Nyrkeilijä ja avustaja. Niklas Wallin ja valmentaja Jarkko Jussila tekevät tiivistä yhteistyötä.

Niklas Wallin Syntynyt: 16.3.1992 Vaasassa. Asuu: Vaasan Västervikissä. Ammatti: Opiskelee sähköasentajaksi. Perhe: Vanhempi veli ja sisko, isä ja äiti. Harrastukset: Potkunyrkkeily, nyrkkeily ja K-1. Mieliruoka: Kisakauden ulkopuolella lähes kaikkiruokainen. Mielijuoma: Maito. Kuuntelee: Rammsteinia. Televisiosta katselen: Fight Clubia. Viimeksi luettu kirja: Eva Wahlströmin ”Homma hanskassa”. Viimeksi nähty elokuva: Undisputed 3. Paras muisto urheilu-uralta: Kun voitin seniorisarjan (63,5 kg) Scandinavian Openissa 2010. Esikuvat: Valmentaja Jarkko Jussila ja Buakaw Por. Pramuk.

Vad är kickboxning?

Potkunyrkkeily?

Kort historik

Lyhyt historiikki

Kickboxning växte fram i USA under 1960-talet. Sporten sägs ha uppstått då amerikanska soldater – influerade av österländska kampstilar som karate och taekwondo – återvände hem från krigen i Korea och Vietnam. De förde sina kunskaper vidare men för att utövare av de olika grenarna skulle kunna mötas krävdes gemensamma regler. Den amerikanska varianten blev först känd under namnet fullkontakt karate. Benämningen kickboxning har i sin tur sitt ursprung i den japanska kickboxningen. I västvärlden började termen användas efter en historisk match med fullkontaktregler mellan Joe Lewis och Greg Baines 1970. Utöver de sportsliga aspekterna fanns ekonomiska intressen som gärna såg att kickboxning skulle utvecklas till något som påminde om proff sboxningen.

Potkunyrkkeily syntyi Yhdysvalloissa 1960-luvulla. Lajin sanotaan syntyneen kun amerikkalaiset sotilaat – itämaisten kamppailulajien kuten karaten ja taekwondon inspiroimina – palasivat kotimaahansa Korean ja Vietnamin sotien jäljiltä. He veivät oppimaansa eteenpäin, mutta jotta eri lajien edustajat voisivat kohdata otteluissa tarvittiin yhteiset pelisäännöt. Amerikkalainen versio tästä kamppailulajista tuli ensin tunnetuksi täyskontaktikaratena. Termi potkunyrkkeily sen sijaan on perua japanilaisesta potkunyrkkeilystä. Lännessä termiä alettiin käyttää legendaarisen täyskontakti-ottelun jälkeen jossa vuonna 1970 kohtasivat Joe Lewis ja Greg Baines. Urheilullisten aspektien ohella potkunyrkkeilyn kehitystä edesauttoivat taloudelliset intressit, jotka kernaasti näkivät lajin kehittyvän ammattinyrkkeilyä muistuttavaan suuntaan.

Tävlingsformer

Kilpailumuodot

Inom kickboxningen skiljer man mellan matcher med fullkontakt och lättkontakt. I grundreglerna föreskriver att man med fötter och händer får träffa sin motståndare ovanför midjan, men bara på kroppens eller huvudets framsida. I lowkick registreras också träffar på låren. De flesta som tävlar möts i lättkontakt där man inte får använda all sin styrka. Juniormatcher avgörs i allmänhet med lägre kontaktgrad.

Potkunyrkkeilyssä on sekä täyskontakti- että kevytkontaktiotteluita. Säännöissä määrätään että vastustajaa saa osua jaloin ja käsin vyötärön yläpuolelle, mutta ainoastaan kehon ja pään etupuolelle. Lowkick-versiossa rekisteröidään myös reisiosumat. Useimmat kilpailumielessä lajia harrastavat kilpailevat kevytkontaktiversiossa. Junioriottelut käydään yleensä alhaisemmalla kontaktitasolla.


6 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : D A N I E L B Y S K ATA

En sympatisk hockeykrigare Filip Riska har gjort sig ett namn i hockey-Finland som en hårdhudad kämpe som aldrig ger upp. Men utanför rinken är JYP:s 25-åring allt annat – en lugn, trevlig och artig enbarnspappa vars klasslärarstudier är inne på slutrakan.

D

en 10 april 2010 i Jy väskylä. Första semifi nalmötet mellan JYP och TPS. Hemmalaget vinner 4 -2 och matchens odiskutabla profil är Filip Riska, som inleder matchen med att passa JYP:s 1–0-mål. Men senare under den första perioden får han Ilari Filppulas skridsko otäckt i käken och skrinnar blödande av isen. Men fightern ger inte upp och återvänder till rinken kraftigt sydd och tre tänder fattigare. Och på vilket sätt – han passar ytterligare två av JYP:s fullträffar och är huvudarkitekt bakom segern. – Men inte lärde man sig att skaffa tandskydd trots det, kan Riska nu i efterhand skratta åt den ruskiga incidenten, som på ett slående sätt visar prov på 25-åringens lynne. Riska har gjort sig ett namn i hockey-Finland med sin energiska och viljekraftiga spelstil. Han tacklar stenhårt och är urstark i närkamperna såväl i sarghörnen som framför mål. En spelare vars värde inte räknas enbart i poäng, och vars värde stiger ytterligare i slutspel. En typisk spelare för fjärde kedjan med andra ord, men i JYP får formationen också avancera. Speltiden är hygglig och poäng har med tanke på rollen rasslat in i tacksam takt – förra säsongen 15 pinnar på 53 grundseriematcher och 5 på 13 slutspelsdrabbningar. – Jag har väl aldrig varit så värst skicklig med pucken eller haft det bästa spelögat eller skottet. Min

styrka ligger i att jag klarar av att få ut allt från kroppen och min kapacitet. Men min roll är ändå ganska lätt att spela, det är alltid lätttare att förstöra än att bygga upp, menar arbetsmyran som har profi lerat sig som ytter i fjärde kedjan under sina år i Mellersta Finland. – Jag lyckades ganska bra i rollen från början och tränaren tänkte väl att om man har en fungerande kugge, varför skulle man då byta ut den. Eller så tycker han bara att jag är så dålig att han inte vågar prova mig nån annanstans, flinar den sympatiske hockeykrigaren från Östensö i Pedersöre. Vägen från Lepplax till FM-guld Det var just i Pedersöre som Riska tog sina första skridskoskär i ishockeyrinken, i – som han själv uttrycker det – legendariska IFK Lepplax. Redan som 16-åring styrde Riska kosan till herrarnas division 2 i Jakobstadslaget Jeppis Hockeys färger, varifrån färden gick till regionens storlag Vasa Sport i Mestis säsongen 2003-04. – Det var första steget hemifrån ut i stora världen. Jag hade aldrig hamnat kämpa om speltiden tidigare och det var väldigt lärorikt, fastän det spelmässigt kanske inte skedde så mycket utveckling, blickar Riska tillbaka på 30 poänglösa matcher i Sporttröjan. Karriärens första stora vägskäl hägrade. Vad skulle en ambitiös 19-åring med en svag säsong bakom sig göra? Riska bestämde sig

för att nappa på Matti Alatalos JYP:s erbjudande och flyttade till Jyväskylä. Med facit i hand ett ypperligt beslut. Sammanlagt fick ynglingen förutom spel i A-juniorlaget beträda ligarinkarna i sex kamper och inkasserade en assist. Vid årsskiftet kom grädden på moset när Riska fick delta i junior-VM i USA. – På en sommar gick jag från att inte platsa i ett Mestislag till att spela ligahockey och representera Finland i ett ungdomsmästerskap. Det var stort. – Vi hade en bra tränare med vem man vågade misslyckas och på så vis höjdes självförtroendet. Och sen hade jag kanske lite tur vid de rätta lägena. Jag tog chansen när jag fick den, medan andra inte gjorde det. Nästa säsong sköt Riska sitt första ligamål och vann FM-guld i föreningens A-juniorer. Men så kom chocken. JYP erbjöd inte förnyat kontrakt och Riska fick ånyo pröva lyckan i Vasa. – Jag tog det ganska hårt, för jag tyckte jag hade gått så bra framåt, medger Riska. Sport var på alla sätt det bästa alternativet, jag hade studieplats i Vasa och började studera vid sidan om. – Sen ringde Risto Dufva och ville ha mig tillbaka hit. Jag funderade länge, men har inte behövt ångra mig att jag tackade ja – ett guld och ett brons på två säsonger! När man fick lyfta Kanadabucklan började man förstå varför man spelar ishockey, varför man kämpar vartenda år. Det

Filip Riska Född 13 maj 1985 i Pedersöre. Bor: I Jyväskylä. Förening: JYP. Position: Ytter/center (L). Familj: Fru Sara (f. Wallin), dottern Meja 1 år. Hobby: Med svågrarna och brorsan brukar vi vara ganska mycket ute i Pörkenäs och fiska på somrarna. Det är trevlig, lugnt och skönt. Äter helst: Allt som jag grillar själv. Dricker helst: Saft. Karriär: IFK Lepplax -2001, Jeppis Hockey 2001-03, Vasa Sport 2003-04, JYP 2004-06, Sport 2006-08, JYP 2008-. Meriter: FM-ligaguld 2009, -brons 2010. FM-guld för A-juniorer 2006. Mestisbrons 2007. Femte i U20-VM 2005. Annat: Filips 21-åriga lillebror Erik Riska spelar nu sin tredje säsong i Vasa Sport och inledde ifjol samma klasslärarstudier som storebror. Filip Riska om tio år: Jag har tänkt spela i tio år ännu om kroppen håller, så jag spelar kanske sista året då. Hoppeligen har vi också byggt en egen koja, det är lite av en dröm att bygga eget hus.

handlar om att vinna. Det är bara för att lyfta pokalerna, myser Riska. Ett steg bak betydde slutligen två steg fram. ”Lite bättre varje säsong” Riska avfärdar kritiken JYP fått motta för att spela tråkig ishockey med sin disciplinerade spelstil där laget alltid går före individen. De två senaste säsongerna har Dufvas mannar släppt in minst mål i grundserien. – Jag är av den å si k ten at t i ngen skillnad hur spelet ser ut bara man vinner. Man minns endast dom som lyfter pokalerna. Vi har de senaste åren bara släppt in 1-2 mål per match och då vinner man oftast. Medan Riska tuggar i sig fruns makaronilåda hemma i familjens radhuslägenhet frågar jag om hans mål inom ishockeyn. Strax gräver han fram ett utmärkt exempel inifrån det egna laget. – J-P Hytönen har ganska bra mål med sina säsonger: att varje säsong bli lite bättre. När han började var han i samma roll som jag i tredje och fjärde kedjan. Men nu är han landslagsspelare och har spelat två VM i rad. – Jag minns att jag sa åt pappa nån gång som 14–15-åring att mitt mål är att bli ordinarie i ett Mestislag. Det har ju nu gått i uppfyllelse. En framtida dröm kunde vara att spela utomlands i en ordentlig serie. Det skulle jag vilja uppleva, säger Riska vars kontrakt med JYP går ut våren 2012. Till NHL suktar inte Riska längre i någon större grad, men närmare till hands ligger en plats i landslaget. – Men jag måste nog ta några steg till i utvecklingen ännu. Det är nog mera en dröm än ett mål att få dra på sig Lejontröjan. Familj och studier som avlastning Samtidigt som jakten på landslagskallelsen fortsätter har Riska även ett liv utanför ishockeyn att lägga tankarna på.

Filip Riska tror att JYP igen kan slåss om medaljerna i ishockeyligan. Filip Riska uskoo JYP:n pystyvän jälleen taistelevan mitaleista SM-liigassa.

De för fem år sedan i n ledd a st udierna till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa har med tanke på ishockeykarriären fortgått i hisnande takt och är nu inne på slutrakan. Kandidatpappren tog Riska ut våren 2009 och arbetet med pro gradu-avhandlingen inleddes förra hösten. Varje kväll kl. 21-23 strävar Riska efter att skriva på sin avhandling under rubriken ”Idrottsjuniortränarens syn på fostran” och han ser inte studierna som en bromskloss i karriären, snarare tvärtom. – Det går bara man har intresse, men det flesta har ju inte, utan skjuter bara upp det. Jag försöker hålla på lite hela tiden, så blir man sen mittiallt klar. – Om man bara har hockeyn och varje kväll tar den med sig hem blir det psykiskt hemskt tungt. Det är inte ett vanligt arbete att när klockan slår fyra kastar du verktygen och glömmer allting. Du spelar hockey 24 timmar om dygnet, åtminstone jag, och då är det bra att ha nåt annat att tänka

på. Men studierna kommer lite i efterhand just nu – familjen kommer först, och hockeyn tar mest tid. Förutom studierna har Riska nuförtiden nämligen även en familj att försörja. Dottern Meja fyllde ett år den 11 september. – Ett kort som vi fick till dopet beskriver situationen ganska bra: Barnet är livets gåva, fastän man inte alltid får sova. Det stämmer bra in på mig åtminstone, ler Riska medan han byter om Meja. – På en gång fick vi bli lite vuxnare och det har varit ett lärorikt första år. Hektiskt men roligt. Och den otäcka incidenten under playoff då? Jo, käkskadorna reparerades lägligt till en ännu viktigare händelse än slutspelet i 25-åringens liv. På midsommaren gifte sig Riska med sin Sara – och det med tre nya porslinständer.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 7

Sympaattinen kiekkosoturi Filip Riska tunnetaan kiekko-Suomessa kovapintaisena taistelijana joka ei ikinä luovuta. Mutta kaukalon ulkopuolella JYP:n raataja on kaikkea muuta – rauhallinen, mukava ja kohtelias yhden lapsen isä jonka luokanopettajan opinnot ovat loppusuoralla.

J

yväskylä 10. huhtikuuta 2010. Ensi m m ä i ne n vä l i e r ä koi t o s J Y P-T P S . Kotijoukkue voittaa 4-2 ja ottelun ehdoton hahmo on Filip Riska, joka avaa pe l i n s yö t t ä mällä JYP:n 1– 0 - m a alin. Mutta avauserän loppupuolella hän s a a Ilari Filppulan luistimesta ikävästi suuhunsa ja luistelee verta v uo t avana jäältä. Mutta taistelija ei anna periksi ja palaa kentälle vahvasti ommeltuna ja kolme hammasta köyhempänä. Ja millä tavalla – hän syöttää vielä kaksi JYP:n osumista ja on voiton pääarkkitehti. – Mutta en minä ole oppinut käyttämään hammassuojusta vieläkään, Riska pystyy nyt jälkikäteen nauramaan rumalle tapahtumalle, joka osuvasti paljastaa 25-vuotiaan luonteen. Riska tunnetaan energisestä ja periksiantamattomasta pelityylistään. Hän taklaa lujaa ja on vahva niin

kulmaväännöissä kuin kaksintaisteluissa maalin edessä. Pelaaja jonka arvoa ei mitata vain pistein, ja jonka arvo nousee pudotuspeleihin mentäessä. Toisin sanoen tyypillinen nelosketjun pelaaja, mutta JYP:ssä vitja saa myös nousta. Peliaika on kohtuullinen ja pisteitä on tullut rooli huomioiden mukavasti – viime kaudella 15 pinnaa 53. runkosarjaottelusta ja 5 pudotuspelien 13. kamppailusta. – En kai ikinä ole ollut kovin taitava kiekon kanssa eikä minulla ole paras pelisilmä tai laukaus. Vahvuuteni on että pystyn saamaan kaiken irti kropastani ja kapasiteetistäni. Mutta roolini on kuitenkin aika helppo pelata, aina on helpompi rikkoa kuin rakentaa, toteaa työhevonen joka on profiloitunut nelosketjun laiturina tahkotessaan Keski-Suomessa. – Onnistuin aika hyvin roolissa alusta saakka ja valmentaja kai ajatteli että jos löytyy näin toimiva osa, miksi sitä sitten menisi vaihtamaan. Tai sitten hän on vain sitä mieltä että olen liian huono pelatakseni missään muualla, sympaattinen kiekkosoturi Pedersören Östensöstä nauraa. Matka Lepplaxista SM-kultaan Juuri Pedersöressä Riska otti ensipotkunsa jääkiekkokaukalossa, – hänen omin sanoin – legendaarisessa IFK Lepplaxissa. Jo 16-vuotiaana Riska siirtyi miesten

Filip Riska Syntynyt: 13. toukokuuta 1985 Pedersöressä. Asuu: Jyväskylässä. Seura: JYP. Pelipaikka: Laita-/keskushyökkääjä (L). Perhe: Vaimo Sara (s. Wallin), tytär Meja 1 v. Harrastukset: Veljen ja lankojen kanssa kalastelemme aika paljon Pörkenäsissä kesäisin. Se on mukavaa, rauhallista ja ihanaa. Lempiruoka: Kaikki minkä grillaan itse. Lempijuoma: Mehu. Ura: IFK Lepplax -2001, Jeppis Hockey 2001-03, Vaasan Sport 2003-04, JYP 2004-06, Sport 2006-08, JYP 2008-. Saavutukset: SM-liigakultaa 2009, -pronssia 2010. A-junioreiden SM-kultaa 2006. Mestispronssia 2007. Viides U20-MM-kisoissa 2005. Muuta: Filipin 21-vuotias pikkuveli Erik Riska pelaa kolmatta kauttaan Vaasan Sportissa ja aloitti viime vuonna samat opinnot kuin isoveli. Filip Riska kymmenen vuoden päästä: Olen ajatellut pelata vielä kymmenen vuotta jos kroppa kestää, joten pelaan ehkä silloin viimeistä kauttani. Toivottavasti olemme myös rakentaneet oman talon, se on aina ollut pienoinen unelma.

Kakkosdivisioonassa pelanneeseen pietarsaarelaiseen Jeppis Hockey yn, mistä matka jatkui seudun suurseura Vaasan Sportiin Mestikseen kaudeksi 2003-04. – Se oli ensimmäinen askel kotoa suuren maailmaan. En ollut ennen koskaan joutunut kamppailemaan peliajasta ja se oli hyvin opettavaista, vaikka pelillisesti ei ehkä tapahtunutkaan niin paljon kehitystä, Riska pohtii 30. pisteetöntä otteluaan Sportissa. Uran ensimmäinen suuri risteys häämötti. Mitä vaisun kauden pelanneen kunnianhimoisen 19-vuotiaan tulisi tehdä? Riska päätti tarttua Matti Alatalon JYP:n tarjoukseen ja muutti Jyväskylään. Jälkikäteen katsottuna oivallinen päätös. Yhteensä nuorukainen sai A-junioripelien lisäksi maistaa liigakiekkoa kuuden ottelun verran ja keräsi yhden syöttöpinnan. Pisteenä i:n päälle Riska sai vuodenvaihteessa osallistua alle 20-vuotiaiden MMkisoihin Yhdysvalloissa. – Yhdessä kesässä nousin Mestisjoukkueen penkiltä pelaamaan liigakiekkoa ja edustamaan Suomea nuorten arvokisoissa. Se oli mahtavaa. – Meillä oli hy vä valmentaja jonka alaisuudessa uskalsi epäonnistua ja niin itseluottamus kasvoi. Ja sitten minulla oli ehkä hieman tuuria oikeissa paikoissa. Kun sain mahdollisuuden käytin sen, kun taas muut eivät siihen pystyneet. S eu r a ava l l a k audel l a Riska ampui ensimmäisen liigamaalinsa ja voitti A-junioreiden kanssa SM-kultaa. Mutta sitten tuli shokki. JYP ei tarjonnutkaan jatkosopimusta ja Riska joutui uudestaan koittamaan onneaan Vaasassa. – Otin sen aika raskaasti, sillä olin mielestäni kehittynyt niin paljon, Riska myöntää. Sport oli kaikin tavoin paras vaihtoehto, minulla oli opiskelupaikka Vaasassa ja rupesin opiskelemaan pelaamisen rinnalla. – Sitten Risto Dufva soitti ja halusi minut takaisin. Mietin paluuta kauan, mutta eipä ole tarvinnut katua myöntävää vastausta – kahdessa kaudessa kul-

taa ja pronssia! Kun pääsi nostamaan Kanadanmaljan alkoi tajuta miksi pelaa jääkiekkoa, miksi sitä taistelee vuosi toisensa perään. Kaikki on kyse voittamisesta. Vain pokaalien nostamisesta, Riska tunnelmoi. Yksi askel taaksepäin tarkoittikin lopulta kaksi askelta eteenpäin. ”Hieman parempi joka kausi” JYP on saanut osakseen kritiikkiä tylsästä ja kurinalaisesta pelikirjastaan jossa joukkue tulee aina ennen yksilöä. Kaksi viime kautta Dufvan miehistö on päästänyt kaikista joukkueista vähiten runkosarjamaaleja. – Olen sitä mieltä että aivan sama miltä peli näyttää kunhan voittaa. Ainoastaan voittajat muistetaan. Olemme viime vuodet päästäneet 1-2 maalia per ottelu ja silloin yleensä voittaa. Riskan nauttiessa vaimonsa makaronilaatikkoa perheen rivitaloasunnossa, kysyn hänen tavoitteistaan jääkiekkoilijana. Oitis Riska löytää osuvan esimerkin omasta joukkueestaan. – J-P Hytösellä on aika hyvä tavoite jokaiselle kaudelle: olla hieman parempi joka kausi. Kun hän aloitti, hän oli samassa roolissa kuin minä kolmos- ja nelosketjussa. Mutta nyt hän on maajoukkueessa ja on pelannut kaksissa viime MMkisoissa. – Muistan sanoneeni isälle 14–15-vuotiaana että tavoitteeni on kehittyä vakituiseksi Mestispelaajaksi. Sehän on nyt saavutettu. Tulevaisuuden haave voisi olla pelata ulkomailla jossain kunnon sarjassa. Sen haluaisin kokea, toteaa Riska jonka sopimus JYP:n kanssa umpeutuu keväällä 2012. NHL:ään Riska ei enää suuremmin haikaile, mutta maajoukkuepaikka on jo huomattavasti lähempänä. – Mutta vielä täytyy kyllä ottaa muutama kehitysaskel ennen sitä. Leijonapaidan pukeminen on enemmän haave kuin tavoite tällä hetkellä. Perhe ja opiskelu tasapainottavat Samalla kun maajoukkuekutsun metsästys jatkuu,

Riskalla löytyy paljon ajateltavaa myös jääkiekon ulkopuolella. Viisi vuotta sitten aloitetut luokanopettajan opinnot Vaasassa ovat kiekkouran huomioon ottaen edenneet huimaa vauhtia ja ovat nyt loppusuoralla. Kandidaatin paperit Riska sai keväällä 2009 ja aherrus pro gradun parissa alkoi viime syksynä. Hän pyrkii kirjoittamaan tutkielmaansa joka ilta klo 21-23 eikä näe opiskelua jarruna urheilijan uralle, lähinnä päinvastoin. – Kyllä se käy kunhan opiskelu kiinnostaa, mutta useimpiahan se ei kiinnosta, vaan sitä vain lykätään. Yritän edetä pikkuhiljaa koko ajan, niin yhtäkkiä sitä sitten valmistuu. – On kyllä henkisesti todella raskasta jos elämässä on vain jääkiekko ja sen ottaa joka ilta mukaan kotiin. Tämä ei ole mitään tavallista työtä että kun kello lyö neljä niin heität työkalut nurkkaan ja unohdat kaiken. Pelaat jääkiekkoa 24 tuntia vuorokaudessa, ainakin minä, ja silloin on hyvä että on muutakin ajateltavaa. Mutta opiskelut jäävät hieman vähemmälle juuri nyt – perhe tulee ensin, ja kiekko vie eniten aikaa. Opiskeluiden lisäksi Riskalla on myös perhe elätettävänä. Tytär Meja vietti yksivuotispäiviään 11. lokakuuta. – Ristiäisissä saamamme kortti kuvaa tilannetta aika hyvin: Lapsi on elämän suurin lahja, vaikkei aina saa nukuttua. Se sopii ainakin minuun hyvin, Riska hymyilee vaihtaessaan Mejan vaatteita. – Jouduimme kerralla aikuistumaan ja tämä ensimmäinen vuosi on ollut opettavainen. Hektinen mutta hauska. Entä TPS -välieräpelissä sattunut ikävä haaveri? Niin, suu paikattiin sopivasti vielä pudotuspelejäkin tärkeämpään tapahtumaan 25-vuotiaan elämässä. Juhannuksena Riska meni naimisiin Saransa kanssa – kolmella uudella porsliinihampaalla varustettuna.


8 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: M AT S L U N D B E R G K Ä Ä N N Ö S: M I K A E L H E I N R C H S F OTO/ K U VA : M AT S L U N D B E R G

Orimliga krav på dagens toppidrottare Forskaren Mikael Lindfelt försöker komma åt idrottens väsen ur ett etiskt perspektiv.

–D

et finns konservativa, sega ideal som ingen idrottare kan leva upp till. Kraven blir orealistiska och jag skickar en brasklapp till den ganska snäva bild av elitidrotten som medierna sprider. Den genomsyras ofta av en dubbelmoral. Orden är Mikael Lindfelts, som vid sidan av sitt lektorat vid Åbo Akademi forskar i etik med särskild inriktning på idrott. Vilka värden och ideal som finns på idrottare, hur samhället reglerar ett gott liv, vilket tryck sponsorer sätter på idrottarnas moral och vilken roll idrotten har i den aktivas förhållande till livet är frågor som Lindfelt vill ha svar på. Framgång men till vilket pris? – Etiken försöker besvara frågor vad som är rätt och fel, gott och ont och vilka ideal man som individ bör eftersträva. Men i vidare mening försöker man också bilda sig en uppfattning om hur en god verksamhet, ett gott samhälle och en bra organisation ser ut. Olika slags kompetens Inom sportetiken applicerar man samma frågor på idrotten. – Kompetensen mäts inte bara enligt hur duktig man

är på fotboll utan också hur spelaren är som mänska. Lindfelt tar ett uttalande av Jari Litmanen som exempel. Inför Finlands avgörande match i EM-kvalet mot Portugal hösten 2007 undrade en reporter hur man tänkt stoppa Ronaldo. Litmanen svarade att ”av respekt för spelet fotboll kommer vi inte att använda oss av ojusta metoder”. Underförstått att inte medvetet försöka skada den portugisiske stjärnan. – Det tycker jag säger mer om Litmanen som person än som fotbollsspelare. I det svaret kommer den dolda yrkesmoralen fram. Regler och attityd Inom idrotten utformades tidigt regler för att ge rättvisa förutsättningar att mäta kompetensen. Man sökte också ett spänningsmoment för att de som tävlade mot varandra skulle vara så jämnstarka som möjligt. Brottningen har skilda viktklasser och bollsporterna olika divisioner. – Reglerna kanske känns självklara för oss i dag men är i själva verket helt godtyckliga. Det finns inget som säger att man i tennis borde få serva just två gånger. Lika bra kunde man ha enats om bara ett eller rentav åtta försök. Man kan också välja att förhålla sig till reglerna på

olika sätt. De är ofta tänjbara och då framträder vilken attityd idrottsmannen har till dem. – Litmanens inställning är föredömlig men man kan också välja att göra som holländarna i VM-finalen mot Spanien. Deras taktik gick ut på att med hårt, på gränsen till brutalt spel bringa motståndarna ur balans och på så vis skaffa sig ett mentalt övertag. Samtidigt överlät de nästan allt ansvar på domaren. Han fick avgöra vad som var rätt och fel. Självbestämmande Idrotten är oftast autonom med internt fastställda förordningar att bestraffa eventuella syndare. Ett slagsmål i ishockey leder i allmänhet inte till mer än matchstraff eller i värsta fall avstängning. Civilt våld får rättsliga påföljder. Men det fi nns också exempel på då överträdelser inom i idrotten lett till åtal. NHL-spelaren Todd Bertuzzi ställdes till svars för ett hänsynslöst överfall på Colorados Steve Moore 2004. Nyligen dömde en argentinsk domstol den italienske världsmästaren i fotboll Mauro Camoranesi att betala ett skadestånd motsvarande nästan 40 000 euro för en 16 år gammal förseelse i argentinska ligan.

Externa aspekter på hur idrottare förväntas vara växte fram redan runt förrförra sekelskiftet. – Genom att hålla kroppen i trim skulle unga starka män fostras till vältränade, uthålliga och duktiga soldater som var särskilt lämpade att tjäna fosterlandet. Hos oss framställdes de som goda representanter för den ädla fi nska rasen. Nya ideal I dag är det andra synsätt som bildar norm för idrottsmannaidealet. I takt med pengarnas och professionalismens intrång i toppidrotten, har marknadskrafterna i kombination med folks förväntningar målat upp en ny bild av den sanna idrottaren. – Sponsorerna upprätthåller dagens ideal. Genom att press och allmänhet ständigt bevakar idrottaren blir kraven ibland orimliga. Proportionerna har gått förlorade. Lindfelt återger ett par episoder från ett samtal med simmaren Jani Sievinen. – Han klagade på att han inte kunde gå till Alko en vanlig fredag utan att någon höll upp en mobiltelefon och fotograferade honom. Och då han sekunderna efter silverloppet i Atlanta 1996 med en spontan v-svordom uttryckte sin besvikelse över det förlorade OS-guldet för en reporter, blev det ett himla liv.

Profilen / Mikael Lindfelt Född: 1967. Uppvuxen: i Karleby. Bor: i Åbo. Familj: son och deltidshund. Examina: teologie doktor, licentiat i filosofi. Yrke: lektor i systematisk teologi vid Åbo Akademi. Bibliografi: Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal (298 s.). Bokförlaget Nya Doxa, 1999. Time-out. Idrott som liv och sanning (med Kaj Kunnas). Intervjubok med 21 finländska elitidrottare (259 s.). Fontana Media, Helsingfors 2004. Meningsskapande idrott. Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster (399 s.). Bokförlaget Nya Doxa, 2006. Eliten e liten – men växer. Förändrade perspektiv på elitidrott (96 s.). FoU-rapport 2007:11. Sveriges Riksidrottsförbund, Stockholm 2008. Äter: gärna grillat. Dricker: rödvin, mineralvatten, single malt whiskey. Lyssnar på: mångsidigt, som avkoppling pop och melodisk rock. På TV: fotboll, nyheter, deckare, filmer ibland. På bio: sällan. Läser: dagtid facklitteratur i teologi, filosofi och idrottsvetenskap samt studentarbeten, kvällstid gärna nordiska eller brittiska deckarförfattare. Hobby: motion i olika former. Första idrottsminne: Lasse Viréns guldlopp 1972, började själv spela fotboll i GBK ungefär vid samma tid. Dold talang: har snickarglädje och lite kompetens också.

Påpassad yrkesgrupp Enligt Lindfelt finns det inga andra yrkesgrupper som är lika påpassade som elitidrottarna. – Poliser, jurister och läkare kan också ifrågasättas för bristande moral men idrottarna står i särklass. Är du skådis eller brandman är det okej om du dricker lite då du är ledig. Och en rockstjärna får nästan credit för ”dåligt liv” utanför scenen. Det är bara idrottsidolen som aldrig får svikta. Som forskare i idrottsetik har Lindfelt skapat en egen nisch för sig och han är numera ett etablerat namn i Norden inom sitt område. – Vi är i och för sig inte så många som valt just den här inriktningen. Men min första bok i ämnet ”Idrott

Som forskare i idrottsetik har Mikael Lindfelt skapat en egen nisch för sig. Han är numera ett etablerat namn i Norden inom sitt område. Urheilutetiikan tutkijana Mikael Lindfelt on luonut itselleen oman erikoisalansa. Hän on tätä nykyä tunnettu nimi omalla alallaan Pohjoismaissa.

och moral” som kom ut 1999, har hela tiden genererat mer arbete. ”Time-out” (2004) byggde på djuplodande intervjuer med 21 fi nländska idrottsprofiler och på senare år har Lindfelt bedrivit forskning för Riksidrottsförbundet i Sverige. Idrott som livsåskådning Som teolog är Mikael Lindfelt också intresserad av idrottens betydelse hos utövaren i ett större perspektiv. Finns det någon livsfråga i hur idrottaren väljer att leva sitt liv? – Många upplever ett väldigt tomrum efter karriären och har svårt att ersätta den kick idrotten gett dem. Det är förstås bra om alla känner att de har något meningsfullt att syssla med också utanför rampljuset.

I tidernas begynnelse var idrott och religion tätt förenade. – I antikens olympiska spel var det religiösa en del av kulten. Tävlingarna hölls till gudarnas ära med dem som åskådare. Men senare kopplas begreppen från varandra. Ändå menar Lindfelt att det främst är i Europa där sekulariseringen löpt linan ut. – I själva verket är det bara här andligheten reducerats till en ren privatsak. Amerikanska presidenter åberopar jämt gud i sina tal och likadant är det inom idrotten. Man ser korstecken överallt. Under fotbollsVM i Sydafrika samlades nigerianska spelarna till gemensamma bönestunder trots att laget bestod av både muslimer och kristna.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 9

Huippu-urheilijoille asetetaan kohtuuttomia paineita Tutkija Mikael Lindfelt yrittää tavoittaa urheilun sisintä eettisestä näkökulmasta.

–U

rheilussa on olemassa konser vatiivisia, jäykkiä ihanteita joita kukaan urheilija ei tänä päivänä pysty saavuttamaan. Vaatimukset eivät vastaa todellisuutta ja haluaisinkin hieman kyseenalaistaa medioiden luomaa melko yksipuolista kuvaa huippuurheilusta. Kaksinaismoralismi on valloillaan. Näin toteaa Mikael Lindfelt, joka Åbo Akademin lehtoraattinsa ohella tutkii etiikkaa erikoissuuntautumisenaan urheiluetiikka. Lindfelt hakee vastauksia muun muassa kysymyksiin urheilijoihin asetetuista odotuksista ja ihanteista, miten yhteiskunta ohjeistaa hyvään elämään, tukijoiden urheilijan kohdalle asettamista moraalisista paineista ja aktiiviurheilijoiden uran vaikutuksista elämänasenteisiin. Menestystä tavoitellaan, mutta mihin hintaan? – Etiikan parissa haemme oikeaa ja väärä, hyvää ja pahaa ja millaisia ihanteita yksilönä tulisi vastata. Laajemmassa merkityksessä pyrimme myös selvittämään miltä hyvä toiminta, hyvä yhteiskunta ja hyvä organisaatio näyttää. Erilaista pätevyyttä Urheiluetiikan puolella samoihin kysymyksiin etsitään vastauksia urheilun saralla.

– Pätevyyttä ei mitata pelkästään sillä, miten taitava joku tietty henkilö on esimerkiksi jalkapallon pelaajana, vaan myös millainen hän on ihmisenä. Lindfelt nostaa esimerkiksi erään jalkapalloilija Jari Litmasen kommentin. Ennen Suomen ratkaisevaa EM-karsintaottelua Portugalia vastaan syksyllä 2007 eräs toimittaja tiedusteli miten joukkue aikoi pysäyttää Ronaldon. Litmanen vastasi ”kunnioituksesta jalkapalloa kohtaan emme tule käyttämään sääntöjenvastaisia otteita”. Epäsuorasti ilmaistuna pelaajat eivät tietoisesti yritä vahingoittaa portugalilaista tähtipelaajaa. – Mielestäni kommentti kertoo enemmän Litmasesta ihmisenä kuin jalkapalloilijana. Vastauksessaan hän pukee sanoiksi salaisen ammattimoraaliin.

assa täysin mielivaltaisia. Ei ole olemassa mitään sen ihmeempää syytä sille, että vaikkapa tenniksessä saa yrittää syöttöä kahdesti. Yhtä hyvin oltaisiin voitu sopia vain yhdestä yrityksestä tai vaikkapa kahdeksasta. Samalla sääntöihin voidaan suhtautua eri tavalla. Sääntöjä voi usein venyttää ja silloin ilmenee miten tietty urheilija suhtautuu niihin. – Litmasen asenne on ihailtava mutta toisaalta otteluun voi lähteä myös vaikkapa samalla asenteella kuin hollantilaiset MMfinaalissa Espanjaa vastaan. Heidän taktiikkansa perustui kovaan peliin ja vastustajan horjuttamiseen ja henkisen yliotteen hankkimiseen. Samalla he siirsivät lähes kaiken vastuun tuomarin harteille. Hän sai päättää mikä oli oikein ja mikä väärin.

Säännöt ja asenteet Urheilun parissa kehiteltiin myös jo aikaisessa vaiheessa sääntöjä jotta osaamista voitaisiin mitata samoin edellytyksin. Samalla haettiin lisäjännitettä siten, että vastakkain kilpailevat olisivat mahdollisimman tasaväkisiä. Esimerkiksi painissa kilpailijat jaetaan eri painoluokkiin, palloilulajeissa on puolestaan eri divisioonat. – Säännöt saattavat tänä päivänä tuntua itsestään selviltä, mutta ovat itse asi-

Profiili / Mikael Lindfelt Syntynyt: 1967. Varttunut: Kokkolassa. Asuu: Turussa. Perhe: poika ja osa-aikakoira. Tutkinnot: teologian tohtori, filosofian lisensiaatti. Ammatti: systemaattisen teologian lehtori Åbo Akademissa. Bibliografia: Idrott och moral. Reflektioner över idrottens ideal (298 s.). Bokförlaget Nya Doxa, 1999. Aikalisä. Urheilun elämä ja totuus (yhdessä Kaj Kunnaksen kanssa). Haastattelukirja jossa 21 suomalaista urheilijaa kertoo itsestään. (260 s.). Fontana Media, Helsinki 2004. Meningsskapande idrott. Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster (399 s.). Bokförlaget Nya Doxa, 2006. Eliten e liten – men växer. Förändrade perspektiv på elitidrott (96 s.). FoU-rapport 2007:11. Sveriges Riksidrottsförbund, Tukholma 2008. Mieliruoka: grillattua. Mielijuoma: punaviini, kivennäisvesi, single malt whiskey. Kuuntelee: monipuolisesti, rentoutuu popin ja melodisen rockin parissa. Katselee televisiosta: jalkapalloa, uutisia, dekkareita, joskus elokuviakin. Leffassa: harvemmin. Lukee: päivisin teologian, filosofian ja urheilutieteen ammattikirjallisuutta ja opiskelijatöitä, iltaisin mieluusti pohjoismaista tai brittiläistä dekkarikirjallisuutta. Harrastukset: liikuntaa eri muodoissa. Varhaisin urheilumuisto: Lasse Virénin kultajuoksu 1972, aloitin itse jalkapallon pelaamisen GBK:ssa suurin piirtein samoihin aikoihin. Tätä et tiennyt: Olen innokas puuseppä ja omaan myös jonkin verran tietotaitoa.

Itsemääräämisoikeus Urheilulla on suurilta osin itsemääräämisoikeus ja päättää sisäisesti mahdollisten rikkomusten seurauksista. Jääkiekkokaukalossa tapahtuva tappelu ei (yleensä) johda muuhun kuin ottelurangaistukseen tai pahimmassa tapauksessa pelikieltoon. Siviilissä tehdyt väkivaltateot saavat aina oikeudellisia seuraamuksia. Mutta on olemassa esimerkkejä tapauksista, joissa urheilun piirissä sattuneet rikkeet ovat johtaneet siviilioikeudellisiin toimenpiteisiin. NHL-pelaaja Todd Bertuzzi joutui vastaamaan oikeudessa häikäilemättömästä hyökkäyksestä Coloradon Steve Mooren kimppuun vuonna 2004. Argentiinalainen oikeusistuin määräsi äskettäin italialaisen jalkapalloilun maailmanmestarin Mauro Camoranesin maksumieheksi lähes 40 000 euron vahingonkor vauksiin 16 vuotta sitten Argentiinan liigassa sattuneen rikkomuksen johdosta. Ulkoiset ohjesäännöt urheilijoiden oletetuista käytöstavoista synt yivät jo 1800-luvun alkupuolella. – Pitämällä itsensä fyysisesti hyvässä kunnossa, nuorista miehistä muovattiin hyväkuntoisia, kestäviä

ja taitavia sotilaita jotka olivat erityisen hyvin soveltuneita isänmaan puolustamiseen. Meillä heitä kuvattiin jalon, suomalaisen rodun esimerkillisinä lähettiläinä. Uudet ihanteet Tänä päivänä urheilija-ihannetta ylläpidetään muilla keinoilla. Rahan ja ammattimaisuuden tultua huippuurheilun kanssa synonyymeiksi, markkinavoimat ovat yhdessä ihmisten odotusten kanssa luoneet uuden ”todellisen urheilijan” perikuvan. – Sponsorit ja tukijat ylläpitävät nyky-ihanteita. Median ja yleisön seuratessa urheilijaa koko ajan, vaatimustaso nousee ajoittain epäinhimilliseksi. Suhteellisuudentaju katoaa. Lindfelt kertoo muutaman episodin keskusteluistaan uimari Jani Sievisen kanssa. – Hän totesi muun muassa ettei voinut mennä Alkoon tavallisena perjantaina ilman että joku nosti esiin kännykän ja nappasi kuvan hänestä. Ja kun hän heti Atlantan olympialaisissa 1996 uidun fi naalin jälkeen v-kirosanan muodossa ilmaisi pettymyksensä toimittajalle hävittyään kultamitalin, tokaisusta syntyi hirvittävä meteli. Seurattu ammattiryhmä Lindfeltin mukaan muita, yhtä tiiviin seurannan alaisena olevia ammattiryhmiä kuin huippu-urheilijoita, ei juurikaan ole olemassa. – Poliisien, asianajajien ja lääkärien moraalikäsityksiä saatetaan kyseenalaistaa, mutta urheilijat ovat erityisasemassa. Jos olet näyttelijä tai palomies, ei haittaa jos otat muutaman lasillisen kun olet vapaalla. Rocktähtenä saatat jopa saada lisäuskottavuutta jos elät ”huonoa elämää” esiintymislavan ulkopuolella. Vaan urheilijaesikuva ei saa koskaan retkahtaa. Urheiluetiikan tutkijana Lindfelt on luonut itselleen oman erikoisalan ja on tätä nykyä tunnettu esitelmöitsijä ja auktoriteetti omalla alallaan Pohjoismaissa. – Toisaalta meitä ei ole kovinkaan monta juuri tällä erikoistumisalalla. Mutta ensimmäinen aihetta käsittelevä kirjani, vuonna 1999

ilmestynyt ”Idrott och moral”, on koko ajan tuonut minulle lisää töitä. ”Aikalisä” (2004) perustui syvällisiin haastatteluihin 21 tunnetun suomalaisurheilijan kanssa. Viime vuosina Lindfelt on suorittanut tutkimustyötä Ruotsin kansallisen urheiluliiton (Riksidrottsförbundet) toimeksiantona. Urheilu elämänkatsomuksena Teologina Mikael Lindfelt on myös kiinnostunut urheilun merkityksestä itse urheilijalle laajemmassa mittakaavassa. Onko olemassa elinkysymystä joka ohjaa urheilijan tapaa suhtautua elämään? – Monet urheilijat kokevat uran jälkeisen tyhjiön ja tuskailevat urheilun antamien ilon aiheiden korvaamisessa. Olisi tietenkin suotavaa että kaikki kokisivat voivansa tehdä jotakin merkityksellistä myös siirryttyään pois valokeilasta. Aikojen alussa urheilu ja uskonto olivat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. – Antiikin olympialaisissa uskonnolliset aspektit olivat osa kulttia. Kilpailut pidettiin jumalten kunniaksi ja heidän valvovan katseensa alla. Myöhemmin käsitteet kuitenkin erkanevat toisistaan. Siitä huolimatta Lindfelt toteaa maallistumisen kulkeneen tiensä loppuun vain Euroopassa. – Itse asiassa vain täällä meillä hengellisyys on kutistunut pelkästään yksityisasiaksi. Amerikkalaiset presidentit viittaavat usein puheissaan jumalaan ja sama asia on havaittavissa urheilun puolella. Ristinmerkkejä nähdään useasti. Esimerkiksi jalkapallon MM-lopputurnauksessa Etelä-Afrikassa nigerialaispelaajat kokoontuivat yhteisiin rukoushetkiin, vaikka joukkueessa oli sekä kristittyjä että islaminuskoisia pelaajia.


10 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I & F OTO/ K U VA : M I K A E L H E I N R I C H S

Raseborgs Skyttar invigde nytt i Ingå Krister Holmberg överväger fortsatt satsning

Nimi: Krister Holmberg. Ikä: 38. Asuu: Inkoossa. Seura: Raseborgs Skyttar. Valmentaja: Anders Holmberg. Ammatti: Rakennusmestari, yrittäjä. Ase: Feinwerkbau. Patruunat: RWS ja Lapua.

Namn: Krister Holmberg. Ålder: 38. Bor: I Ingå. Förening: Raseborgs Skyttar. Tränare: Anders Holmberg. Yrke: Byggmästare, företagare. Vapen: Feinwerkbau. Patroner: RWS och Lapua.

R

aseborgs Skyttar har i ungefär tre års tid med talkok raf ter byggt en ny skjutbana i Ingå med toppmodern teknik. Banan är försedd med det nyaste i elektronisk resultatgivning med visning av träffarna direkt till monitorer bredvid skytten. – Vi är en stor förening och det fi nns folk av alla slag. Vi har elektriker och folk i byggbranschen, så det har gått bra. Grunden göts för ganska exakt tre år sedan, berättar byggmästare – och föreningens mest kända representant för den stora publiken – Krister Holmberg. Det är en kärngrupp på ett tiotal personer som i huvudsak hållit i trådarna för nybygget som invigdes den 3 september med idrottsminister Stefan Wallin bland de inbjudna gästerna. – Vi sköt första gången här på banan redan för-

ra sommaren, på hösten installerades skenor och grejer för viltmålsbanorna. Föreningen har erhållit Leader-stöd av EU för tekniken och nu har vi totalt 32 banor för gevärsskytte, 8 för fripistol och två viltmålsbanor. Alla är elektroniska, berättar Holmberg. Året om Att utrustningen är flyttbar och kan användas inomhus t.ex. under vintern ökar på användbarheten. Utrustningen gick loss på omkring 120 000 euro, så det är frågan om en stor investering. – Nu kan vi utnyttja den nya tekniken året om, till vintern flyttar vi in den till hallarna (både i Ingå och Västerby i Ekenäs) där vi kan skjuta luftgevär hela vintern. RS tillhör nu de främsta skytteföreningarna i landet

då det kommer till elektronisk utrustning. – Framför allt underlättar det här träningen, vi får mera feedback än då man använder sig av papperstavlor. Då man ordnar tävlingar behöver man ingen för att tolka tavlor och oklara situationer – utan nu får man klart besked omedelbart. Dessutom kan resultaten matas ut på nätet i realtid, säger han. Föreningen arrangerade i början av augusti oldboysFM i viltmålsskytte på de nya banorna. Tävlingen hade 60 deltagare, alla sköt fyra tävlingsserier. Ett arrangemang av liknande proportion hade inte varit möjligt utan den nya utrustningen. – Utan elektroniken hade det blivit för tajt. Till och med nu blev det långa dagar, medger Holmberg. Stora FM-tävlingar i gevär och fripistol kan man trots

det inte förvänta sig arrangera i Ingå, eftersom antalet banor är för få för det – då alla skall skjuta i ett och samma heat för att garanteras jämlika omständigheter. – Men granskningstävlingar går det bra att arrangera, inflikar han. Feedbacken från fältet har varit enbart positiv. Gevärslandslaget har tränat på banan de två senaste vårarna – först med papperstavlor och våren 2010 med elektroniken i bruk. ”Kanske dags att lägga av?” Fö r e n i ng e n s p o p u l ä r a skytteskolor för ungdomar fortsätter både i Ingå och Västerby. Värvningen av juniorer till verksamheten är en konstant utmaning – medelåldern på medlemmarna blir högre hela tiden.

– Det har gått helt hyggligt med värvandet, vi får hoppas att den här nysatsningen gör grenen än mer intressant också för unga, säger Holmberg som dock själv funderar på att lägga av. – För min del var den gångna säsongen väl medelmåttligt hygglig, men jag har varit med så länge att det mesta går på rutin. Det jag tappar i träningsmängd tar jag väl igen på den mentala sidan, menar Holmberg. Under sina 20 år som aktiv har han hunnit kamma hem 12 VM-medaljer (senast i år ett brons på rörligt mål), fyra EM-medaljer och representerat Finland vid OS i Atlanta 1996. – Det är nog svårt att lyfta fram någon enskild prestation där, guldet i lagVM 1998 var en höjdpunkt. Som enskild upplevelse var OS naturligtvis stort, men

inom skyttet värderas VMtävlingar högre i och med att konkurrensen där är hårdare. OS-kvaltävlingarna är i princip tuffare än själva OS, menar han. Rekryteringen av ungdomar på viltmålssidan är ett litet orosmoment, men det beror långt på att man oftast börjar tävla först i ett senare skede. – Att skjuta på rörligt mål på fri hand kräver att man är kanske 14-15 år, då har man oftast redan börjat med skytte i annan form och byter sällan. Hoppet ligger väl främst hos jägarna, det steget känns naturligare, säger Holmberg som själv också gärna jagar.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W . S P O R T P R E S S E N . F I 11

Det 45:e Pargasloppet första veckoslutet i oktober

Raseborgs Skyttar rakensi uuden radan Inkooseen

Söndagen den 3.10 kl. 12 går det 45.e Pargasloppet av stapeln på Pargas centralidrottsplan. Klasser är H, H45, H55; D, D45: 10,2 km. F/P15: 5km och F/P11: 2,5 km. Motionsklass utan tidtagning 2,5 km, 5 km eller 10,2 km (start kl. 10-12). Kom ihåg att anmäla dig senast den 28.9 till anne.eriksson@abo.fi. Mera information hittar du på www.piffriidrott.fi/kalender ML

Nytt inom PIF-handbollen

Krister Holmberg harkitsee uransa jatkoa

- Nytt för säsongen 2010-2011 är att Piffen får ihop ett damlag i år, berättar ordförande Linda Suominen. Damerna kommer att spela i division 2 där sju lag deltar; PIF, Camise, Kiffen, SCH, HIK, Cocks och Hellas. Herrarna fortsätter i division 1, men i år med ny tränare, James Mashiri. Nytt för i år är också att vi börjar med en Bollskoj-grupp för 4-6 årningar. Läs mer på www.pargasif.parnet.fi/handboll ML

Helsinki International Horse Show 21-24.10.2010

A

mpumaseura R aseborgs Skyttar on viimeisen kolmen vuoden aikana rakennuttanut Inkooseen huippumodernin ampumaradan jossa tekniikka on uusinta uutta. Elektroniset tulosanturit tuovat tulokset ampujan omaan monitoriin. – Olemme iso seura, joten meiltä löytyy monen alan osaajaa. Perustus valettiin melko tarkkaan kolme vuotta sitten, kertoo rakennusmestari – ja seuran tunnetuin kasvo suuren yleisön silmissä – Krister Holmberg. Talkoovoimin tehdyistä rakennustöistä on pääasiassa vastannut noin kymmenhenkinen ydinryhmä. Uuden radan vihkiäisiä vietettiin hulppeasti 3. syyskuuta muun muassa urheiluministeri Stefan Wallinin ollessa läsnä. – A mmuimme ensimmäistä kertaa täällä uudella radalla jo viime kesänä, syksyllä tänne asennettiin kiskot ja pelit riistamaaliratoja varten. Seura on saanut osakseen EU:n Leader-tukea ratojen tekniikkaa varten ja tällä hetkellä meillä on käytettävissämme 32 rataa kivääriammuntaa varten, 8 vapaapistooliammuntaa varten ja kaksi riistamaalirataa. Kaikki nämä ovat elektronisia, Holmberg kertoo.

tavalla kuin aikaisemmin. Tulokset voidaan myös syöttää reaaliajassa vaikkapa nettiin, hän kertoo. Seura järjesti elokuun alkupuolella uudella radalla ikämiesten SM-kilpailut riistamaaliammunnassa. Kilpailut keräsivät yhteensä 60 osallistujaa, joista jokainen ampui neljä kilpailusarjaa. Vastaavan kokoisen kilpailun läpivieminen kunniakkaasti ei olisi onnistunut ilman uutta tekniikkaa. – Ilmen elektronisia tauluja aika ei olisi millään riittänyt. Nytkin päivistä tuli yllättävän pitkiä, Holmberg myöntää. Mitään suuria SM-kilpailuja kivääri- tai pistoolipuolella ei kuitenkaan voida Inkoossa järjestää, sillä ratoja ei ole riittävästi jotta kaikille osallistujille voitaisiin taata tasaveroiset olosuhteet. Kaikkien on ammuttava samaan aikaan samassa erässä, jotta tulokset olisivat vertailukelpoiset. – K at sast usk i lpai luja voimme toki järjestää, hän lisää. Palaute aktiiveilta on ollut yksinomaan positiivista. Kiväärimaajoukkue on ollut radalla harjoittelemassa kahtena edelliskeväänä – ensin paperitauluin ja keväällä 2010 uuden tekniikan parissa.

Ympäri vuoden Tekniikka on siirrettävissä, joten ampumaseura voi hyötyä siitä myös talviaikaan sisätiloissa. Tekniikan kokonaishinta oli noin 120 000 euroa, joten kyseessä on todella iso hankinta. – Nyt voimme käyttää tekniikkaa ympäri vuoden, tarvittaessa voimme siirtää sen halleihin (sekä Inkoossa että Tammisaaren Västerbyssä), jossa voimme ampua ilmakivääreillä läpi talven. RS onkin tällä hetkellä eräs maan johtavimmista seuroista mitä tulee elektroniseen tulostekniikkaan. – Ennen kaikkea tämä edesauttaa harjoittelua, sillä saamme aiempaa enemmän – ja parempaa – tietoa kuin paperitauluista. Kilpailuissa puolestaan tekniikka helpottaa tulosten tulkintaa eikä epäselviä tilanteita muodostu samalla

”Olisikohan aika jättää kilpaileminen muille?” Seuran suositut ammuntakoulut nuorille jatkuvat myös tänä vuonna Inkoossa ja Västerbyssä. Juniorien houkutteleminen mukaan toimintaan on kuitenkin jatkuva haaste. Jäsenistön keski-ikä kun tuuppaa nousemaan uhkaavasti koko ajan. – Uusien jäsenten rekrytoiminen on sujunut kelvollisesti, toivottavasti tämä uusi rata auttaa meitä saamaan lisää porukkaa mukaan, itse jo aktiiviuransa lopettamista harkitseva Holmberg toteaa. – Omalta osaltani kulunut kausi oli keskivertoisen kelvollinen. Olen ollut mukana jo sen verran pitkään näissä touhuissa, että suurin osa menee pelkällä rutiinilla. Sen minkä menetän esimerkiksi harjoitusmää-

rissä kirin kiinni henkisellä puolella, Holmberg toteaa. 20 aktiivivuotensa aikana hän on saavuttanut 12 MM-mitalia (viimeksi tänä vuonna MM-pronssia liikkuvan maalin kisasta), neljä EM-mitalia ja edustanut Suomea Atlantan olympialaisissa vuonna 1996. – Omalta uralta on vaikea nostaa esiin mitään tiettyä kohokohtaa, mutta MM-kulta joukkuekisassa vuonna 1998 oli eräs niistä. Yksittäisenä kokemuksena olympialaiset ovat luonnollisesti se suurin, vaikka ampumaurheilussa MM-kilpailut ovat arvostetumpia. Siellä kilpailu on kovempaa, olympialaisissa karsintakilpailut ovat kovemmat kuin varsinaiset olympialaiset, hän toteaa.

Riista-ammunnan rekrytointi on seuralle suuri haaste, etenkin sen takia että sillä puolella kilpaileminen aloitetaan yleensä vasta myöhemmässä vaiheessa. – Liikkuvaan maalin ampuminen vapaalta kädeltä vaatii sellaista 14–15 vuoden ikää ihan jo fysiikan puolesta, ja siinä vaiheessa monet ovat jo aloittaneet jonkun muun ampumalajin parissa. Lajin vaihtaminen ei suju aivan käden käänteessä, joten rekrytoinnin osalta metsästysseurat ovatkin otollisempi paikka, toteaa myös itse metsästystä harrastava Holmberg.

I år arrangeras Helsinki International Horse Show mellan den 21-24.10. på Hartwall Arenan i Helsingfors. Mera information på: www.helsinkihorseshow.fi ML

FSG:s mästerskapstävling i redskapsgymnastik i Vasa Mellan den 13-14.11.2010 arrangerar Vaasan Telinetaiturit FGS:s mästerskapstävling i redskapsgymnastik i Variska skola, Vasa. Läs mer på www.vaasantelinetaiturit.fi ML

Finlandia Trophy för femtonde gången Mellan den 8-10.10. arrangeras Finlandia Trophy på Valtti arenan i Vanda. Tävlingen arrangeras nu för femtonde gången och är för många av konståkarna säsongens inledningstävling. Från Finland tävlar bl.a. Laura Lepistö och Kiira Korpi. Läs mer på www.stll.fi/finlandia_trophy ML

Seglarförbundet och Båtförbundet slår ihop sig Det första samgångsbeslutet från juni cementerades i slutet av augusti i Esbo då förbunden samlades för att rösta. Den nya takorganisationen för seglingen och båtfolket, Suomen purjehdus ja veneily ry. (det svenskspråkiga namnet är fortfarande oklart) inleder sin verksamhet den 1.1.2011. – Under hösten ligger fokus på att få fram den nya organisationens strategi och verksamhetsplan samt personval. Rekryteringen av en verksamhetsledare inleddes med att lediganslå tjänsten i offentligheten, under årsmötet i november utses sedan de förtroendevalda till den nya styrelsen, berättar de nuvarande förbundens ordförande Seppo Seljavaara och Hannu Salo. Den nya förbundsstyrelsen inleder sin verksamhet den 1.1.2011. Sammanslagningen av förbunden medför inga personalarrangemang. Omfördelningen av resurserna i det nya förbundet skall bland annat ge utvidgad junioroch ungdomsverksamhet, bättre förutsättningar för båtliv i Finland samt mera stöd till skyddsarbetet för våra vattendrag. Tävlingsidrotten utvecklas framförallt med en satsning på tränarverksamheten samt ökat stöd till olika större tävlingsarrangemang. Det nya förbundet hör med sina ca 60 000 medlemmar till de tio största grenförbunden i landet.

Själva tekniken kommer från ett norskt företag och är lättskött. Fyra knappar är allt som behövs. Varsinainen tekniikka on helppokäyttöistä. Laitteet ovat norjalaisvalmisteisia.

MH

Namnbyte också inom volleybollen Precis som handbollen har också volleybollen bytt namn på sina högsta serier inför säsongen. Volleybollens FM-ligor (både herrar och damer) går från och med den här säsongen under benämningen ”mästerskapsliga” (Lentopallon Mestaruusliiga). På herrsidan gör 12 lag upp om FM-medaljerna. Som nykomling i gänget finns ETTA från Uleåborg medan Isku-Veikot från Valkeakoski tog steget ner. Likaså Uleåborgsbaserade Sun Volley försvarar FM-titeln. På damsidan är det åtta lag som gör upp, Somero kastade in handduken med anledning av spelarbrist och LP Kangasala som spelade ligakval fick istället ta deras plats. LP Viesti från Salo är regerande mästare på spinnsidan. MH

En ny Riska redo för sitt genombrott

Träffarna registreras med ljudvågor. Fyra mikrofoner samlar upp ljudet från träffen i gummimattan som ligger bakom och elektroniken räknar ut var träffen kommit. Osumat rekisteröityvät äänen perusteella. Neljän mikrofonin perusteella lasketaan tarkka osumakohta.

Filip Riska har vunnit FM-guld och har i JYP blivit ett etablerat ishockeyproff s. I skuggan av Filip håller nu lillebror Erik på att vandra samma väg. Ishockeybröderna från Östensö i Pedersöre tog, precis som Fredrik Norrena i tiderna, avstamp från IFK Lepplax, Jeppis Hockey i Finlandsserien och Vasalaget Sport. Erik Riska gjorde visserligen en utvikning via Blues A-juniorer i FM-ligan 2006–2007, men där trivdes han inte och fick bara ihop 9 poäng på 39 matcher. Säsongen 2007–08 flyttade därför Riska hem och samlade 29 (13+16) poäng på 34 matcher för Jeppis HT i Finlandsserien. Därefter har det blivit två säsonger med Sports A-juniorer varav den andra i FM-ligan, då det blev 17 (8+9) poäng på 27 matcher. Erik Riska var också omklädd för 28 matcher för representationslaget, men det blev inga poäng och magert med speltid. Men nu är det tänkt att genombrottet på seniornivå ska komma. Detta efter att Sports nya tränare, Antti Törmänen, överraskande valde 21-åringen från Pedersöre till lagkapten för Mestislaget. SB


12 W W W. S P O R T P R E S S E N . F I

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10 T E X T/ T E K S T I: M I K A E L H E I N R I C H S F OTO/ K U VA : F I N L A N D S O R I E N T E R I N G S F Ö R B U N D / P I R J O VA L J A N E N

45:s Paraisten lenkki lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Sunnuntaina 3.10 klo 12 45:s Paraisten lenkki alkaa Paraisten keskusurheilukentällä. Luokat ovat M, M45, M55; N, N45: 10,2 km. T/P15: 5 km ja T/P11:2,5 km. Kuntoiluluokka ilman ajanottoa 2,5 km, 5 km tai 10.2 km (lähtö 10-12). Muista ilmoittautua viimeistään 28.9 osoitteeseen anne.eriksson@abo.fi. Lisää tietoa löydät osoitteessa www.piffriidrott.fi/kalender

Minna Kauppi idrottar int

Med journalistikstudier i bakfickan trivs h

M L /AT

Uutta PIF-käsipallossa - Uutta kaudelle 2010-2011 on, että PIF saa naisjoukkueen kokoon, puheenjohtaja Linda Suominen kertoo. Naiset pelaavat kakkosdivisioonassa, jossa on seitsemän joukkuetta: PIF, Camise, Kiffen, SCH, HIK, Cocks ja Hellas. Miehet jatkavat ykkösdivisioonassa, tänä vuonna uuden valmentajan, James Mashirin, johdolla. Toinen uutuus tänä vuonna on Pallokiva-ryhmä 4-6 vuotiaille. Lue lisää: www.pargasif.parnet.fi/handboll M L /AT

Helsinki International Horse Show 21-24.10.2010 Tänä vuonna Helsinki International Horse Show järjestetään Hartwall Areenalla 21.-24.10. Lisätietoja: www.helsinkihorseshow.fi M L /AT

FSG:n telinevoimistelun mestaruuskisat Vaasassa 13.-14.11.2010 Vaasan telinetaiturit järjestävät FSG:n (Finlands svenska gymnastikförbund) telinevoimistelun mestaruuskisat Variskan koulussa Vaasassa. Lue lisää: www.vaasantelinetaituri.fi M L /AT

Finlandia Trophy viidennentoista kerran Finlandia Trophy järjestetään 8.-10.10 Valtti Areenalla Vantaalla. Tämä on viidestoista kerta kun kilpailu järjestetään ja se on monelle taitoluistelijalle kauden avauskisa. Suomalaisia kilpailijoita ovat esimerkiksi Laura Lepistö ja Kiira Korpi.

O

rienteraren Minna Kauppi är en av de hetaste kandidaterna då man börjar fundera kring vilka idrottare som ligger bäst till med tanke på utnämningen ”Årets idrottare”. Idrottsåret 2010 har inte varit någon stor succé i de traditionellt stora grenarna – till exempel OS i Vancouver blev något av en flopp för de blåvita och VM i friidrott i Barcelona minst lika dåligt vad gäller medaljframgångar. Kauppi har däremot infriat alla förväntningar. Hon kammade hem två guld från VM på medeldistans – individuellt och i stafetten tillsammans med Anni-Maija Fincke och Merja Rantanen. Hon är en av de mest positiva idrottarna i landet – och har dessutom fått utökad synlighet i och med sin återkommande kolumn i tidningen Veikkaaja.

Synligheten är dock inget självändamål för henne – att synas i medierna är delvis ett nödvändigt ont, men inget hon räds för. Är omröstningar av den här typen nånting man som idrottare överhuvudtaget funderar på? Uppskattar idrottare utnämningar som ”Årets idrottare”? – Visst kanske man funderar kring dem då folk tar upp det, men åtminstone jag idrottar inte för diplomens skull… På orienteringsförbundet har man nu valt att satsa friskt på tränarkåren – de senaste tillskotten på heltid är Antti Harju i Tammerfors, Jani Lakanen i Jyväskylä och Markus Lindeqvist i Åbo. Innan det kom Juha Taini in som ny chefstränare för landslaget.

Vad tror du att han kommer att tillföra landslaget? – Juha var ju vår andratränare de senaste åren, så han är bekant från tidigare. Jag tror han kommer att gå mer på djupet och satsa på en mer individuell approach för varje idrottare. Det återstår att se hur det kommer att inverka på mig, men en landslagstränare har ju inget att göra med den dagliga träningen. Självklart kan man ibland få bra tips och idéer från lägerprogrammen. Du kammade hem VMguld på medeldistans och guld i stafetten i Norge. Hur högt värderar du de här senaste medaljerna? – VM-guldet är ju det värdefullaste som fi nns inom orienteringen…

Efter VM tog du ännu FM-guld på långdistans i Backgränd i Karis, vad tyckte du om terrängen där och hur summerar du din egen insats? – Terrängen i Karistrakten är alltid härlig. Banan var varierande och utmanande, en sådan som orkar sporra en trots att det är aningen grått och trist såhär mot höstsidan. Då jag dessutom själv lyckades riktigt bra, kändes det som en bra tävling. Vilken är för övrigt din favoritdistans, -tävling och -terräng? – Medeldistansen är utan vidare min favorit, eftersom man har tillräckligt att göra hela tiden. Av tävlingarna är det nog Jukolakavlen med sin speciella stämning som är etta. På terrängsidan passar det mesta numera mig, men jag gillar mest att

Lue lisää: www.stll.fi/finlandia_trophy M L /AT

Purjehtijaliitto ja Veneilyliitto yhdistyvät Kesäkuussa tehty ensimmäinen yhdistymispäätös sai varmistuksensa toisessa päätöskokouksessa elokuun lopulla Espoossa. Uusi purjehduksen ja veneilyn kattojärjestö Suomen purjehdus ja veneily ry. aloittaa siten toimintansa 1.1.2011. – Syksyn painopisteet ovat uuden liiton strategian ja toiminta-suunnitelman laatimisessa sekä henkilövalinnoissa. Toiminnanjohtajan rekrytointi alkaa avoimella haulla syyskuussa, ja marraskuun vuosikokouksessa valitaan uuden hallituksen luottamushenkilöt, kertovat nykyisten liittojen puheenjohtajat Seppo Seljavaara ja Hannu Salo. Uusi liittohallitus aloittaa toimintansa 1.1.2011. Yhdistyminen ei aiheuta henkilökunnan irtisanomisia. Resurssien keskittäminen ja toiminnan tehostaminen tulee näkymään uudessa liitossa nuorisotoiminnan laajentumisena, veneilyn edellytyksien parantumisena Suomen vesistöissä ja vesistöjen suojelutyön tukemisena. Kilpaurheilua kehitetään erityisesti valmennustoimintaan panostamalla ja tukemalla mahdollisuuksia järjestää suuria kilpailutapahtumia Suomessa. Uusi liitto sijoittuu noin 60 000 jäsenensä voimalla maan kymmenen suurimman lajiliiton joukkoon. MH

Lentopallossakin nimenvaihdos Käsipallon tavoin myös lentopallossa on tehty kauden alla nimenvaihdos. Lentopallon SM-liigat (sekä miesten että naisten) kulkevat alkavalla kaudella nimikkeellä Lentopallon Mestaruusliiga. Miesten puolella paremmuudesta mittelee 12 seuraa, uutena tulokkaana sarjanousija ETTA Oulusta. Valkeakosken Isku-Veikot puolestaan putosi Ykkössarjaan. Mestaruutta puolustaa niin ikään oululainen Sun Volley. Naisten puolella joukkueita on kahdeksan, Somero luopui sarjapaikastaan pelaajapulaan vedoten ja tilalle nostettiin liigakarsinnoissa pelannut LP Kangasala. Naisten mestaruutta puolustaa LP Viesti Salosta. MH

Seuraava Riska läpimurron partaalla Filip Riska on voittanut SM-kultaa ja vallannut itselleen vakiopaikan JYP:in joukkueessa. Filipin varjossa pikkuveli Erik on nyt vakiinnuttamassa paikkaansa jääkiekkokartalla. Pedersören Östensöstä ponnistavat kiekkoilijaveljekset aloittivat uransa IFK Lepplaxista ja siirtyivät Suomi-sarjassa pelaavan Jeppis Hockeyn kautta Vaasan Sportiin. Erik Riska tosin käväisi Bluesin A-nuorten SM-liigajoukkueessa kaudella 2006-07 muttei viihtynyt siellä, keräten vain 9 pinnaa 39 ottelusta. Kaudeksi 2007–08 Riska palasi kotimaisemiin ja iski 29 (13+16) pinnaa 34 ottelusa Jeppis HT:n Suomi-sarjajoukkueessa. Sen jälkeen hän pelasi kaksi kautta Sportin A-nuorissa joista toisen ikäluokan SM-liigassa tehoin 8+9=17 27 ottelussa. Erik Riska oli myös kokoonpanossa peräti 28 edustusjoukkueen Mestisottelussa, mutta pisteitä – tai sen koommin juurikaan peliaikaa – ei nuorukaiselle kertynyt. Mutta nyt olisi läpimurron paikka. Sportin tuore valmentaja Antti Törmänen valitsi nimittäin yllättäen 21-vuotiaan Pedersöreläiskasvatin Sportin Mestisjoukkueen kapteeniksi. SB/MH

Minna Kauppi ei urheile kunniakirjojen takia

Journalistiopinnot suorittaneena hän viih

S

uun n istaja M i nna Kauppi kuuluu Vuoden urheilija-äänestyksen alla kuumimpiin ehdokkaisiin kun aletaan miettimään tällä kaudella onnistuneita urheilijoita maassamme. Urheiluvuosi 2010 kun ei perinteisesti suurien lajien osalta ole ollut mikään menestystarina. Esimerkiksi Vancouverin olympialaiset menivät sinivalkoisin silmin tarkasteltuina jokseenkin penkin alle. Barcelonan EM-yleisurheilut olivat vähintäänkin yhtä kehnot menestyksen osalta. Kauppi puolestaan on vastannut kaikkia odotuksia. Hänellä oli Norjan MMkisoista tuliaisina kaksi kultamitalia, keskimatkalta sekä viestistä jonka hän voitti yhdessä Anni-Maija Fincken ja Merja Rantasen kanssa. Kauppi kuuluu maan positiivisimpiin urheilijoihin ja näkyvyyttä on tullut jonkin verran lisää myös esimerkiksi kesän alusta lähtien Veikkaaja-lehdessä ilmestyvän kolumnin muodossa.

Näkyvyys ei kuitenkaan ole hänelle mikään itsetarkoitus – pikemminkin pakollinen paha joka ei kuitenkaan häntä suuremmin haittaa. Miten urheilija arvostaa esimerkiksi ”Vuoden urheilija”-tyyppisiä äänestyksiä? Miettiikö urheilija lainkaan tällaisia kunnianosoituksia? – Kyllähän niitä tietysti silloin miettii, kun asiat nousevat esille, mutta enpä minä ainakaan kuniakirjojen takia urheile… Suunnistusliitto on panostanut vahvasti valmennukseen ja palkannut lisää päätoimisia valmentajia. Tuoreimmat tulokkaat ovat Antti Harju Tampereella, Jani Lakanen Jyväskylässä ja Markus Lindeqvist Turussa. Tätä ennen maajoukkueen päävalmentajaksi nousi Juha Taini. Mitä uutta uskot Tainin tu ovat m a ajoukku e e seen? – Juhahan oli meidän kakkosvalmentajanamme viime

vuodet, joten luulisin, että hän pyrkii lisäämään henkilökohtaista jutustelua ja miettimään asioita jokaisen kohdalta muutenkin yksilöllisemmin. Jää nähtäväksi miten hänen mukaantulo vaikuttaa minuun, mutta senhän näkee tietysti vasta myöhemmin. Jos jotain tapahtuu, niin toivottavasti se on positiivista. Muutenhan maajoukkuevalmentaja ei päiväkohtaiseen treenaamiseen puutu mitenkään. Uusia ideoita on toki ollut aina helppoa napata treeneihin leiriohjelmista. Saavutit MM-kultaa keskimatkalta ja viestistä Norjassa elokuussa käydyissä MM-kisoissa. Miten korkealle arvostat näitä viimeisimpiä mitaleita? – MM-kultahan on arvokkainta, mitä suunnistusmaailma päällään kantaa... MM-kultamitalien jälkeen kävit muun muassa nappaamassa mestaruuden myös pitkän matkan SM-kisoista Karjaalla. Miten summaat oman

esityksesi ja mitä pidit maastosta? – Karjaan seudulla on aina upeat maastot ja rata oli kyllä mukavan haastava ja vaihteleva. Sellainen, josta jaksaa innosta vielä syyskuun harmaudessakin. Kun itselläni meni vielä tosi hyvin, niin hienot kisathan ne oli. Mikä on suosikkimatkasi, -kilpailusi ja -maastosi? – Suosikkimatka on ehdot tomasti keskimatka, koska siinä on tarpeeksi tekemistä. Kisoista Jukola menee tunnelmaltaan yli muiden. Oikeastaan kaikki maastot sopii mulle nykyään, mutta mukavinta suunnistus on tietysti hyväkulkuisessa ja pienipiirteisessä maastossa. Aloitit kesällä myös Veikkaaja-lehden kolumnistina, miten olet viihtynyt siinä hommassa ja minkälaista palautetta olet saanut? – Kolumnistin hommat on ihan mukavaa vaihtelua perusnettisivujen päivityk-


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W. S P O R T P R E SS E N . F I 13

e för diplomens skull

hon som kolumnist orientera i snabb och detaljerad terräng. Du inledde i början av sommaren din bana som kolumnist i tidningen Veikkaaja. Hur har du trivts med den uppgiften och hurudan feedback har du fått på dina kolumner? – Det har varit en riktigt trevlig omväxling till att bara upprätthålla min egen webbplats. Man får fundera bredare kring olika fenomen och ur en annan synvinkel än ”hur har jag tränat i dag då”. Feedbacken har varit ganska sparsam, men det lilla jag hört har lyckligtvis varit positivt. Du uppdaterar också din egen webbplats rätt ofta, hurudan feedback har det gett? Många idrottare har ju bara sidor som

sällan eller aldrig uppdateras. – Jag förstår mycket väl att många idrottare inte hinner fi xa sina sidor, t.ex. om man arbetar eller studerar ”på riktigt” vid sidan om idrottandet. Det tar faktiskt sin tid, jag har också blivit klart latare på den fronten. Webbplatsfeedbacken är för det mesta sakliga och mindre sakliga kommentarer om småsaker. Vilka andra grenar än orientering har du tidigare varit aktiv inom? – Visst blev det en hel del friidrott och skidor särskilt i yngre år. Vid sidan om uthållighetsgrenar prövade jag på så gott som allt mellan redskapsgymnastik och tennis.

htyy myös kolumnistina seen verrattuna. Niissä saa miettiä asioita vähän muustakin kuin ”Miten treenasin tänään” -vinkkelistä. Palautetta on tullut aika niukasti, mutta sekin vähäinen on ollut onneksi positiivista. Omilla nettisivuillasi kirjoitat myös melko usein, millaista palautetta siitä on tullut? Monet urheilijathan pistävät pystyy sivuja, joita ei sitten kuitenkaan päivitetä. – Ymmärrän hyvin, että monella ei ole aikaa sivujaan päivitellä, jos vaikka tekee ihan kunnolla opintoja tai töitä urheilun ohella, koska se vaatii aina oman vaivansa. Itsekin olen kyllä laiskistunut siinä hommassa. Kotisivuilla palaute on lähinnä asiallista ja asiatonta kommentointia pikkujuttuihin. Mitä muita lajeja olet suunnistuksen ohella harrastanut? – Kyllähän sitä tuli yleisurheiltua ja varsinkin hiihdettyä nuorempana. Kestävyysurheilun rinnalla tuli kyllä kokeiltua myös kaik-

kea telinevoimistelusta tennikseen.

Nimi: Minna-Mari Kauppi. Ikä: 27. Asuu: Jyväskylässä. Seura: Asikkalan Raikas. Ammatti: Urheilija, opettajan opinnot kesken Jyväskylän yliopistolla. Suurimmat saavutukset: Seitsemän MM-kultaa (viesti 2006, pitkä matka & viesti 2007, keskimatka & viesti 2008, 2010), kolme MM-hopeaa (viesti 2004, sprintti 2007, 2008), kaksi MM-pronssia (keskimatka 2005, viesti 2009). Kaikkien aikojen SM-kultamitalisti yhteensä 16 kultamitalillaan (15 henkilökohtaista, yksi viestistä). Tiesitkö tämän?: Minna on opiskellut journalistiikkaa Korpilahden Alkio-opistolla. Hänellä on kolme SM-pronssia maastojuoksusta (6 km). Edustanut yleisurheilupuolella Sjundeå IF:ää vuodesta 2005 lähtien.

Namn: Minna-Mari Kauppi. Ålder: 27. Bor: I Jyväskylä. Förening: Asikkalan Raikas. Yrke: Idrottare, studerar till lärare vid Jyväskylä universitet. Främsta meriter: Sju VM-guld (stafett 2006, långdistans & stafett 2007, medeldistans 2008, 2010 & stafett 2008, 2010), tre VM-silver (stafett 2004, sprint 2007, 2008), två VM-brons (medeldistans 2005, stafett 2009). Alla tiders främsta FM-guldmedaljör med sammanlagt 16 guld (15 individuella, en i stafett). Kuriosa: Har studerat journalistik vid Alkio-institutet i Korpilax i Mellersta Finland. Har tre FM-brons i terränglöpning (6 km). Representerar sedan 2005 Sjundeå IF på friidrottssidan.


14 W W W. S P O R T P R E SS E N . F I

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : T U O M A S V E N H O L A

Ett baskethopp in i proffslivet Att som 18-åring bli utlandsproffs i en europeisk storklubb är inte vardag för finländska basketspelare. Men det är just vad Carl Lindbom har gjort.

I

augusti signerade finländsk baskets storlöfte ett 1+1-årigt kontrakt med tyska Bundesligatvåan Frankfurt Skyliners. När Sportpressen når Carl Lindbom är en vecka fylld av träning, tester och flyttförberedelser avklarade i den nya hemstaden. – Det har varit jättebra, jag tycker väldigt mycket om klubben och alla träningsmöjligheter. Det är helt annat än i Finland, berättar Calle. – Frankfurt verkar också trevligt. Vår träningshall ligger i samband med ett shoppingcentrum och nästan hela laget bor där. Det är jättekul. För utom lagkamraterna har Lindbom sällskap av flickvännen Laura Saarinen som flyttar med till bankstaden. Även Saarinen hör till de mest lovande basketspelarna i Finland och hon ska nu lira i RheinMein Basket i damernas Bundesliga. Den 18-åriga centern har hört till stöttepelarna i ungdomslandslag i flera år och kom i våras redan med i landslagsringen. Det gjorde även Lindbom, som den yngsta i sällskapet. Fastän han ännu inte fått beträda planen i herrlandslagsdressen, är de blåvita färgerna bekanta via 53 pojklandskamper. Lindbom snittade som den yngsta i det finska laget över tolv poäng i U20-EM:s B-division i juni. Lindbom blev student från Mäkelänrinteen urheilulukio på våren och ämnar

nu lägga studierna på is för att satsa på idrotten. Vid försvarsmaktens idrottsskola i Lahtis skulle Lindbom ha några månader militärtjänstgöring kvar att avverka, men får tack vare sitt proffskontrakt den resterande tiden avtjänad som idrottskommendering. Det är Lindbom tacksam för, för mycket överloppstid har man inte som basketproffs. – Vi har två träningar per dag med Skyliners vilket betyder 4-5 timmar varje dag, förutom all träning på egen hand. Så inte har jag tid med mycket annat. ”Nordens största talang” Fastän Lindbom tog sina första steg som basketspelare i Torpan Pojat, ser han ändå Esboklubben Honka som sin fostrarförening. Debut i FM-ligan gjorde Lindbom redan som 16-åring hösten 2008, men genombrottet kom förra säsongen. Sammanlagt blev det 43 matcher för Honka, där han snittade 11,8 minuter, 4,6 poäng och 1,5 returer. Förutom i ligan slet Lindbom även med reservlaget Honka Akatemia i division 1 (16 matcher, medeltal 11,6 poäng/5,6 returer) och vann FM-guld med Ajuniorerna (13, 20,6/9,3). – Det var en fi n säsong för mig, sammanfattar ynglingen. Gordon Herbert tränade Honka fram till januari då ihärdiga ryggbesvär tvingade kanadensaren att avgå.

Carl Lindbom Född: 10 november 1991 i Esbo Bor: I Frankfurt med flickvännen Laura Saarinen Längd (cm)/vikt (kg): 205/94 Aktuell som: Nyblivet basketproffs i Tyskland Position: Power forward (sk. fyra) eller small forward (trea) Förening: Frankfurt Skyliners Fostrarförening: Honka Juniorlandskamper: 53 Carl Lindbom om tio år? Jag hoppas att jag fortfarande spelar basket som proffs nånstans ute i Europa

Men Herberts inverkan på Lindboms karriär tog inte slut där – i våras tog topptränaren över Skyliners mitt under pågående säsong. – Det var Gordie som kontaktade mig och gav mig chansen att komma hit. Och jag tog den genast. Allt gick väldigt snabbt, men det känns jättefi nt och jag är väldigt ivrig över möjligheten, säger Lindbom. – Gordie hade en stor roll i min utveckling förra säsongen. Jag lärde mig mycket av honom och han är en jättebra coach. Jag väntar massor att få träna med Gordie och hela laget. Jag vet att han kan lära mig jättemycket och göra mig till en mycket bättre spelare. I samband med offentliggörandet av Lindboms kontrakt höjde Herbert sin värvning till skyarna. – Carl besitter möjligtvis den största potentialen av alla nordiska spelare i sin åldersgrupp. Han har blommat ut relativt sent och har inte ännu uppnått sin fulla potential och han utvecklas hela tiden. För en storväxt spelare är han atletisk och en bra kastare, som har en stark känsla till spelet, beskrev Herbert i ett pressmeddelande. – Det känns jättehedrande att han säger så, men själv vet jag inte om jag ännu ser mig som en stor talang. Hoppas jag växer fram som en sån inom det här eller nästa år, kommenterar Lindbom anspråkslöst. Speltiden sitter hårt åt

Ingen fullträff för Sandra Eriksson Sandra Eriksson har sprungit fyra gånger under tio minuter i sommar och varje gång landat kring 9.55. Det är tider som inte tillfredsställer, även om hon under säsongen tog storslam i FM och var Sverigedödare i landskampen. Erikssons personbästa är 9.45,50. IFN:aren satte punkt för bansäsongen i Frankrike, där hon slutade fjärde i sjunationslandskampen med tiden 9.56,02. Men det innebär ingalunda att tävlingssäsongen är över. Sandra Eriksson kommer att springa terränglopp i höst, både NM i oktober och EM i mitten av december. SB

Det finlandssvenska idrottsundret Det är inte bara i fotboll som Svenskfinland har en överrepresentation i landslaget i förhållande till befolkningsmängden. Hela 20 av 120 FM-medaljer gick till svenskspråkiga friidrottare. Av dessa gick 16 FM-medaljer till Österbotten. Detta trots att Karin Storbacka inte kunde vara med. Storbacka måste efter problem med hälsan avsluta säsongen innan hon knappt hann påbörja den. I normala fall skulle hon annars ha tagit ytterligare ett par medaljer. SB

Mest har 205 cm långe Lindbom ännu att utveckla i fysiken och försvarsspelet. Han klassas som en power forward, men kan också spela small forward. Kasten är hans största styrka och Lindbom hittar rätt såväl från långt håll som närmare korgen. I Skyliners spelar även tre andra power forwards, en av dem är landslagsmannen Kimmo Muurinen, som även han värvades av Herbert i somras. Den fi nska duon är de enda icke-tyskarna och -amerikanerna i laget, som ifjol tog silver i den högklassiga Bundesligan.

Carl Lindbom hör till Finlands största basketlöften. Carl Lindbom kuuluu Suomen suurimpiin koripallolupauksiin.

Enkelt kommer det med andra ord inte att bli att slå sig in i den spelande uppställningen och Lindbom kommer troligen att lira en hel del med reservlaget i den tyska tredjedivisionen Pro B. – Det beror bara på mig själv; hur jag tränar och lyckas i träningsmatcherna. Det kommer att vara svårt att slå sig in, men jag ska göra allt för att få spela. Nog tror jag det är helt realistiskt att komma med i

uppställningen redan från början. Jag är redo för utmaningen, menar Lindbom vars Skyliners inleder ligasäsongen den 1 oktober. På tal om karriärens stora mål har Calle Lindbom det mesta klart för sig. – Jag hoppas att jag skulle kunna göra en bra proffskarriär och komma till landslaget och spela stora minuter också där. Jag tror det är helt realistiskt, men det kräver mycket jobb. Är NBA en dröm?

– Inte ser jag det som ett mål ännu i alla fall, men vi ska se hur det går.


H Ă– S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W. S P O R T PR ESS E N . FI 15

Korisloikka ammattilaisuuteen Päästä 18-vuotiaana ammattilaiseksi eurooppalaiseen suurseuraan ei ole arkipäivää suomalaiselle koripalloilijalle. Mutta juuri sen Carl Lindbom on tehnyt.

E

lokuussa suomikoripallon suurlupaus allekirjoitti 1+1 -vuotisen sopimuksen saksalaisen Bundesligakakkosen Frankfurt Skylinersin kanssa. Kun Sportpressen tavoittaa Carl Lindbomin viikko harjoittelua, testejä ja muuttovalmisteluja on takanapäin uudessa kotikaupungissa. – Kaikki on sujunut todella hyvin, pidän hyvin paljon seurasta ja harjoitusmahdollisuuksista. Kaikki on aivan toista kuin Suomessa, Calle kertoo. – MyÜs Frankfurt vaikuttaa mukavalta. Harjoitushallimme on ostoskeskuksen yhteydessä ja melkein koko joukkue asuu siellä. Se on tosi kivaa. Joukkuetovereiden lisäksi Lindbomilla on seuraa tyttÜystävä Laura Saarisesta joka muuttaa hänen mukanaan pankkikaupunkiin. MyÜs Saarinen kuuluu Suomen lupaavimpiin koripalloilijoihin ja hän pelaa vastaisuudessa Rhein-Mein Basketissa naisten Bundesliigassa. 18-vuotias sentteri on kuulunut nuorisomaajoukkueiden tukipilareihin monta vuotta ja pääsi keväällä jo maajoukkuerinkiin. Niin pääsi myÜs Lindbom, joukon nuorimpana. Vaikkei minuutteja vielä olekaan kertynyt miesten maajoukkuepaidassa, sinivalkoiset värit ovat tutut 53 poikamaaottelun myÜtä. Kesäkuussa hän teki Suomen joukkueen nuorimpana yli kaksitoista pistettä per peli alle 20-vuotiaiden EM-kisojen B-divisioonassa. Lindbom valmistui ylioppilaaksi Mäkelänrinteen urheilulukiosta keväällä ja aikoo nyt jättää opiskelut vähemmälle panostaakseen urheiluun. Puolustusvoimien urheilukoulussa Lahdessa Lindbomilla olisi vielä muutama kuukausi asepalvelusaikaa jäljellä, mutta hän saa ammattilaissopimuksensa myÜtä suorittaa loppuajan urheilukomennuksena. Siitä Lindbom on kiitollinen, sillä paljon ylimääräistä aikaa koripalloammattilaiselle ei jää. – Meillä on Skylinersin kanssa kaksi harjoitusta per päivä mikä tarkoittaa 4-5 tuntia koripalloa päivässä, plus kaikki omatoiminen

treeni. Joten ei minulla paljon aikaa muuhun jää. �Pohjoismaiden suurin lupaus� Vaikka Lindbom ottikin ensiaskeleensa koripalloilijana Torpan Pojissa, hän näkee kuitenkin Espoon Hongan kasvattajaseuranaan. Debyyttinsä Korisliigassa Lindbom teki jo 16-vuotiaana syksyllä 2008, mutta läpimurto tapahtui viime kaudella. Hongassa pelejä tuli yhteensä 43, joissa kertyi keskimäärin 11,8 minuuttia, 4,6 pistettä ja 1,5 levypalloa. Liigan lisäksi Lindbom rehki YkkÜsen reservijoukkue Honka Akatemian kanssa (16 ottelua, keskimäärin 11,6 pistettä/5,6 levypalloa) ja voitti SM-kultaa A-junioreissa (13, 20,6/9,3). – Se oli hieno kausi minulle, nuorukainen kiteyttää. Gordon Herbert valmensi Honkaa tammikuulle asti kunnes selkävaivat pakottivat kanadalaisen lopettamaan. Mutta Herbertin vaikutus Lindbomin uraan ei loppunut siihen – keväällä huippuluotsi otti kesken kauden vastuulleen Skylinersin. – Gordie otti yhteyttä ja antoi minulle mahdollisuuden tulla tänne. Ja tartuin siihen heti. Kaikki kävi todella nopeasti, mutta tuntuu tosi kivalta ja olen todella innostunut mahdollisuudesta, Lindbom toteaa. – Gordiella oli suuri rooli minun kehityksessä viime kaudella. Opin häneltä paljon ja hän on todella hyvä valmentaja. Odotan innolla saavani harjoitella Gordien ja koko joukkueen kanssa. Tiedän että hän pystyy opettamaan minulle todella paljon ja tekemään minut paljon paremmaksi pelaajaksi. Lindbomin sopimuksen julkistamisen yhteydessä Herbert ylisti värväystään. – Carl on mahdollisesti ikäluokkansa suurimman potentiaalin omaava pohjoismainen pelaaja. Hän on puhjennut kukkaan suhteellisen myÜhäisellä iällä, eikä ole vielä saavuttanut täyttä potentiaaliaan ja kehittyy koko ajan. Isoksi pelaajaksi hän on urheilullinen ja hyvä heittäjä, jolla on vahva tuntuma peliin,

  

Carl Lindbom Syntynyt: 10. marraskuuta 1991 Espoossa Asuu: Frankfurtissa tyttÜystävänsä Laura Saarisen kanssa Pituus (cm)/paino (kg): 205/94 Ajankohtaisuus: Tuore koripalloammattilainen Saksassa Pelipaikka: Iso laitahyÜkkääjä (ns. nelospaikka) tai pieni laitahyÜkkääjä (kolmospaikka) Seura: Frankfurt Skyliners Kasvattajaseura: Espoon Honka Juniorimaaotteluita: 53 Carl Lindbom kymmenen vuoden päästä? Toivon että pelaan yhä koripalloa ammattilaisena jossain päin Eurooppaa

Herbert kuvaili lehdistÜtiedotteessa. – Tuntuu todella hienolta että hän sanoo niin, mutta en tiedä jos vielä näen itseni suurena lupauksena. Toivottavasti kasvan sellaiseksi tämän tai ensi vuoden kuluessa, Lindbom toteaa nÜyrästi. Peliaika kiven alla Eniten 205-senttisellä Lindbomilla on kehitettävää fysiikassa ja puolustuspelissä. Hänen pelipaikkansa on iso laitahyÜkkääjä, mutta hän voi myÜs pelata pienenä laitahyÜkkääjänä. Heitot ovat Lindbomin suurin vahvuus ja hän lÜytää sukan niin läheltä kuin kaukaa. Skylinersissa pelaa kolme muuta isoa laitahyÜkkääjää, yksi heistä on maajoukkuemies Kimmo Muurinen, jonka Herbert niin ikään värväsi kesällä. Suomalaiset ovat ainoat ei-saksalaiset ja -amerikkalaiset joukkueessa, joka otti viime kaudella hopeaa korkeatasoisessa Bundesligassa. Helppoa pelaavaan kokoonpanoon eteneminen

ei toisin sanoen ole ja Lindbom tulee todennäkÜisesti pelaamaan myÜs reservijoukkueen kanssa Saksan kolmostasolla Pro B:ssä. – Se riippuu vain minusta itsestäni; miten treenaan ja onnistun harjoituspeleissä. Tulee olemaan vaikeaa päästä pelaamaan, mutta tulen tekemään kaikkeni sen eteen. Uskon että on täysin realistista päästä kokoonpanoon jo alusta asti. Olen valmis haasteeseen, toteaa Lindbom jonka Skyliners aloittaa liigakautensa 1. lokakuuta. Puhuttaessa tulevaisuudesta Calle Lindbomilla on selvät tavoitteet. – Toivon pystyväni tekemään hyvän ammattilaisuran ja pääseväni maajoukkueeseen ja pelata suuria minuutteja myÜs siellä. Uskon sen olevan täysin realistista, mutta se vaatii paljon tyÜtä. Onko NBA unelma? – En näe sitä tavoitteena ainakaan vielä, mutta katsotaan kuinka käy.

         

  

 ! Jaro har överpresterat Sett till budgeten är HJK:s förmodade guld i fotbollsligan ingen överraskning. Däremot har Jaro och KuPS överpresterat. Som tabellen nedan visar har de 20 HJK-spelarna den högsta medellönen på 41 500 euro. Däremot är Jaro den sämsta betalaren på 17 104 euro, medan KuPS är nästsist på 18 182. Detta enligt de budgeter som lagen meddelade till Veikkausliiga innan säsongen (se nedan). Sedan är det en annan sak att detta var budgeter snarare än faktiska siffror. I till exempel Jaros berättar de heller inte hela historien, eftersom Metalist betalat lönen för lånespelarna Alexei Eremenko junior och Venance Zézé. Annars skulle de allena ha svalt hela spelarbudgeten.

Jaro on ylisuorittanut Budjetteja vertaamalla HJK:n todennäkÜinen Veikkausliigamestaruus ei ole mikään yllätys. Mutta Jaro ja KuPS ovat puolestaan olleet kauden selkeitä ylisuorittajia. Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, HJK:n 20 pelaajan ryhmä nauttii keskimäärin korkeinta palkkaa 41 500 eurollaan. Jaro on puolestaan heikoin palkanmaksaja 17 104 euron keskipalkallaan, KuPS puolestaan toiseksi heikoin 18 182 eurolla. Tämä perustuu siis seurojen kauden alla ilmoittamiin pelaajabudjetteihin (katso taulukko). Miten todenmukaisia nämä lukemat sitten lopulta ovat onkin aivan toinen juttu. Esimerkiksi Jaron osalta lainapelaajat Alexei Eremenko jr ja Venance ZÊzÊ eivät maksa seuralle mitään, sillä Metalist maksaa heidän kulunsa. Muuten jo nämä kaksi miestä olisivat nielleet koko seuran palkkabudjetin. Totalbudget spelarbudget spelare

Sandra Erikssonilta jäi täysosuma puuttumaan Sandra Eriksson on neljästi alittanut kymmenen minuutin rajan tällä kaudella, mutta joka kerta jäänyt 9.55:n paikkeille. Nämä ajat eivät kunnianhimoista juoksijaa tyydytä, vaikka menestystä tulikin SM-kisoissa ja Ruotsi-ottelussa. Erikssonin ennätys on 9.45,50. IF Nykarlebynejdeniä edustava juoksija päätti ratakautensa Ranskassa, jossa seitsemän maan välisessä maaottelussa irtosi aika 9.56,02. Mutta kilpailukausi ei suinkaan ole hänen osaltaan päättynyt, sillä edessä on vielä maastojuoksua – sekä PM-kisat lokakuussa että EM-kisat joulukuun puolen välin paikkeilla. SB/MH

Suomenruotsalainen urheiluihme Suomenruotsalaiset ovat tilastollisesti yliedustettuja myÜs muualla kuin jalkapallomaajoukkueessa. Peräti 20 SM-mitalia 120:sta meni suomenruotsalaisille urheilijoille yleisurheilun saralla. Näistä peräti 16 Etelä-Pohjanmaalle, vaikka Karin Storbacka ei voinutkaan osallistua. Storbackalla on ollut ongelmia akillesjänteensä kanssa ja kausi päättyi ennen kuin se edes oli ehtinyt kunnolla alkaa. Muuten mitalisaldo olisi ollut vieläkin suurempi. SB/MH

FC Honka HJK Haka TamU TPS JJK VPS MYPA KuPS IFK Mariehamn FC Inter Jaro FC Lahti AC Oulu

Kokonaisbudjetti

pelaajabudjetti

2 100 000 1 750 000 1 400 000 1 280 000 1 215 000 1 184 000 1 080 100 1 020 000 1 000 000 945 000 944 800 936 400 930 000 910 000

670 000 830 000 700 000 590 000 750 000 520 000 539 000 603 000 400 000 460 000 685 000 410 500 398 000 465 000

medellĂśn

pelaajia keskipalkka 23 20 26 21 23 22 23 23 22 21 20 24 19 16

29 130 41 500 26 923 28 095 32 609 23 636 23 435 26 217 18 182 21 904 34 250 17 104 20 947 29 062

Källa: Veikkausliiga Lähde: Veikkausliiga SB/MH


16 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T: M I K A E L H E I N R I C H S

FM-serie blir liga: Webbsändningar och andra nya vindar inom handbollen Men Cocks är och består som solklar favorit

H

errarnas FM-serie i handboll heter från och med den här säsongen FM-ligan i handboll. Enligt förbundets nytillträdde verksamhetsledare Tomi Puikkonen stannar förändringen inte vid ett namnbyte. – Det blir mycket nytt den här säsongen. Det största är att man nu kan följa med handbollsligan i större utsträckning både på tv och som webbsändningar. FST5 sände en match från pr e m i ä r o mg å nge n o c h kommer dessutom att visa Finska cupens finaler för både herrar och damer. Utöver det direktsänds sju ligamatcher samt cupens semifi naler på YLE:s webb – och på Veikkaus webbplats där man kan slå vad i direktsändning kring vad som kommer att hända i matcherna. Matchsändningarna produceras av YLE med 3-4 kameror per match – och kan också ses på den andra huvudsamarbetspartnern, Veikkaus, webbplats. Där erbjuds också vadslagning på händelser i matcherna. Matcherna referereras på svenska av YLE Sportens Kristian Karlsson.

Finska cupens semifi naler (både herrar och damer) kommer också att sändas på webben, finalerna kan ses på FST5. Hur det blir efter årsskiftet är ännu oklart, förhandlingar mellan förbundet och YLE pågår. Resultatrapporteringen som skulle köra igång på den nya webbplatsen w w w. handisliiga.fi har haft det aningen motigt i inledningen, men tanken är att man där skall kunna följa med alla matcher i realtid – dessutom med målskyttar, missade skott och räddningar. Dessutom kommer varje FM-ligalags främsta målskytt – målsprutan – att från och med början av oktober i stil med ishockeyns FM-liga att bära guldfärgade shorts. En förändring som gav upphov till några ansträngda leenden och småfniss på pressinfot. Återstår att se hur det utspelar sig i praktiken. Det enda som dock är som tidigare är guldfavoriten. På herrsidan finns det fortfarande ingen annan favorit än Cocks från Riihimäki som vunnit de senaste fyra mästerskapen. Första

Hemmamatcher Kotiottelut 2010-2011

PIUG / PUNT:

02.10.2010 23.10.2010 23.10.2010 27.11.2010 27.11.2010 04.12.2010 11.12.2010 15.01.2011 15.01.2011 05.02.2011 19.02.2011 19.02.2011 20.03.2011

Miesten/Herr. I-div.: PIF - SaSu 15:30. Naisten / Dam.II-div.: PIF – HIK 13:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - GrIFK 15:30. Naisten / Dam. II-div.: PIF – Hellas 13:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - WT 15:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - Giants 15:30. Naisten / Dam. II-div.: PIF – Cocks 14:00. Naisten / Dam. II-div.: PIF – SHC 13:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - Atlas2 15:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - KyIF 15:30. Naisten / Dam. II-div.: PIF – Kiffen 13:30. Miesten/Herr. I-div.: PIF - Kukot 15:30. Naisten / Dam. II-div.: PIF – Camise 14:30.

utmanaren de senaste tre säsongerna, HC West från Grankulla, har inte resultatmässigt gått nämnvärt framåt under landslagstränaren Mikael Källman – och fick dessutom ett tungt besked i och med att hemmahallen i Grankulla befolkningsskydd lider av fuktproblem

och mögel. Inget spel i den hallen på åtminstone 4-6 veckor. Sjundeå IF stiger istället fram som en tänkbar första utmanare. Laget har värvat två stentuffa proffs i esterna Jaan Kauge och Ravo Voosalu. Dessutom gör fjolårets tränare Marcus Sjö-

i praktiken samma lag som i fjol spelade som HC Fenix – kommer som följande i rangordningen. HIFK, Dicken och Akilles känns för lätta, men har definitivt knappat in på gruppen framför dem.

Akilles (Borgå) www.akilles.fi/handboll Tränare: Besim Qerimi, Bjarne Kellgren, Ric Liljendal (ny) MVP: Mihail Kobzev Förra säsongen: Åttonde i grundserien på åtta poäng efter 24 omgångar. Egen målsättning: en plats i slutspelet. Tips: 8.

HC West (Grankulla) www.hcwest.com Tränare: Mikael Källman MVP: Tomi Kurppa Förra säsongen: Tvåa i grundserien, förlorade mot Cocks i finalerna för tredje året i rad. Egen målsättning: Final Tips: 3.

Besim Qerimi fortsätter i Borgå, där man fortfarande litar på unga, egna killar och några utländska förstärkningar som förväntas tänja på motståndarnas nätmaskor. Mihail Kobzev har redan visat vad han går för, rysk-moldaviska Sergej Glinka kan tänkas bli en viktig kugge när byråkratin kring honom väl reder ut sig. Målvakten Robin Borgman var en av Akilles bästa spelare förra säsongen och kan hålla laget med i matcherna. Tyvärr är ett av ligans mest publikdragande lag ännu något år ifrån att utmana om en plats i slutspelet.

Det eviga silverlaget West är i princip oförändrat från förra säsongen, men det stora problemet är fuktskadorna som upptäckts i hemmahallen. West fick lov att inleda säsongen på bortaplan och byta bort hemmamatcher. Landslagstränaren Mikael Källman gillar inte läget – och vem skulle det. Målvakten Tomi Kurppa är lagets viktigaste spelare tillsammans med brödraparen Hertola i försvarsväg och Broman framåt. West har inte lyckats ta det sista steget och risken för en viss stagnation finns i och med att kärntruppen varit densamma så länge.

Atlas (Vanda) www.atlashandball.com Tränare: Toni Kallio MVP: Martin Noodla Förra säsongen: Femte i grundserien, föll mot Cocks i semifinalen och tog brons mot SIF. Egen målsättning: ”Att inte vara sämre än förra säsongen”. Tips: 6. Vandalaget inleder säsongen med en lång skadelista, bland andra Toni Aalto och Fredrik Udd saknas tills vidare ur truppen. Landslagsyttern Ken Sirenius återvänder från Hästö IF i Sverige medan esten Martin Noodla fortsätter i laget. Att upprepa fjolårsbedriften med brons känns inte sannolikt, trots att man enligt tränaren Toni Kallio satsat mer på styrka och tuff het i träningen. 20-årige Erkka Näntö väntar fortfarande på sitt riktiga genombrott. Till kvarten men inte längre.

BK-46 (Raseborg) www.bk-46.fi Tränare: Jan Helander (ny) MVP: Oscar Kihlstedt Förra säsongen: Tredje i grundserien, föll mot Atlas i kvartsfinalerna. Egen målsättning: medalj. Tips: 4. Nya tränaren Jan Helander får ett utvecklingsdugligt lag i sina händer. Målvakten Thomas Lindström har lämnat truppen, men P90-landslagets Mikael Heinonen och reslige Niclas Zweigberg kan sin sak. BK har till sitt förfogande två av den finländska handbollens största framtidshopp i Nico Rönnberg och Oscar Kihlstedt. Enligt rutinerade yttern Robin Karlsson kommer det att bjudas på högt försvar och tuffa tag i Karishallen den här säsongen. Sam Sjöman på linjen har en tuff uppgift framför sig då Andreas Forsén tvingades sluta p.g.a. skador och spelande tränaren Christer Lundqvist gick till Hangö. Med Jan Hagmans flytt till Sverige tappade man en hel del rutin. Olli-Pekka Korpimäki lär igen höra till de flitigaste skyttarna i ligan. Cocks (Riihimäki) www.cocks.fi Tränare: Raivo Laast MVP: Kristo Järve Förra säsongen: Vann grundserien och tog fjärde raka FM-guldet utan att förlora en enda match i serien. Egen målsättning: guld. Tips: 1. Cocks har enligt mästartränaren Raivo Laast lagt upp sitt träningsprogram på ett aningen annorlunda sätt än under tidigare år. Man har haft mera roligt och kört på med en större ring. Frågan är dock – varför ändra på ett vinnande koncept? Cocks mästarmålvakt Valerij Koshovy är borta och istället säger man sig lita på Timo Puhakka och unge Theodotos Christou, men frågan är om inte man kommer att skaffa en utländsk keeper senast då matcherna i den baltiska ligan kör igång på allvar.

Dicken (Helsingfors) www.dicken.fi Tränare: Thomas Lindström (ny), Björn Monnberg (ny), John Hollfast (ny) MVP: Timmy Thor Förra säsongen: Nia och sist i grundserien, hölls kvar i ligan via kvalserien som man vann. Egen målsättning: ”En plats i slutspelet är vår dröm”. Tips: 9.

WWW.PARGASIF.FI/HANDBOLL

stedt comeback på planen – och Petter Forsström i mål är med från säsongsstarten. Forsström hittade motivationen igen och är nu dessutom med i landslagstruppen. Fj ol å re t s s e n s at ion s bronslag Atlas, BK-46 samt Åbos representant ÅIFK –

Pojklandslagsspelaren Timmy Thor flyttar från Sverige till Dicken och blir utan vidare lagets i särklass största hot framåt. Thor är en fyndig playmaker som har ett överraskande bra skott. Fysiken torde vara snäppet vassare tack vare spel i vårt västra grannland. Dicken har skurit ner truppen aningen från förra säsongen och håller numera sig enbart med spelare som verkligen vill satsa. Hålls truppen intakt kan Dicken vara svaret på helsingforstorkan i handbollsslutspelet inom loppet av ett par år. Ex-landslagsyttern Björn Monnberg i tränarstaben är ett välkommet tillskott.

Helsingfors IFK www.hifk-handball.com Tränare: Sami Hämäläinen (ny), Ilpo Kilpeläinen (ny) MVP: Sten Toomla Förra säsongen: Sjua i grundserien. Egen målsättning: slutspel. Tips: 7. HIFK har tappat två av sina målvakter från förra säsongen och storskytten Joni Furstenborg håller ett mellanår. 201-långe målvakten Aki Kivinemi är ett löfte som kan få speltid. Jokern i packen kanske blir 38-årige Jouni von Wendt som försöker sig på en comeback efter några år mest på oldboyssidan. Esten Sten Toomla är en enormt viktig spelare för IFK, som under den nya och entusiastiska tränarduon kan knipa en och annan överraskningspinne. Till slutspel räcker det inte trots att Idrottshuset är en av de jobbigare hallarna att spela i.

Sjundeå IF www.sif.fi Tränare: Marcus Sjöstedt MVP: Patrik Grönberg Förra säsongen: Fyra i grundserien, föll mot West i semifinalerna och mot Atlas i bronsmatcherna. Egen målsättning: utmana om en finalplats. Tips: 2. En era tog slut i Sjundeå i och med att försvarslegenden Harry Wikström lade skorna på hyllan efter förra säsongen. Nygamla är istället målvakten Petter Forsström som gör en nysatsning och Marcus ”Hämy” Sjöstedt som sadlar om till spelande tränare. Johan Grönholm lade också av efter förra säsongen medan viktiga vänsterskytten Patrik Grönberg går skadad för tillfället. Han lär bli borta fram till årsskiftet. Man litar på att esterna Ravo Voosalu och Jaan Kauge är de förstärkningar man hoppats på. Intressant nog utsåg laget unga Miro Koljonen till lagkapten – en fin merit för 18-åringen. Får man allt att stämma är det inte alls omöjligt att Sjundeå får spela final – och där förlora mot Cocks.

Åbo IFK www.aifk.fi/handboll Tränare: Pietari Kapi MVP: Andreas Nyström Förra säsongen: HC Fenix slutade sjätte i grundserien, föll mot SIF i kvartsfinalerna. ÅIFK tog över inför 2010-2011 och spelar i princip med samma lag. Egen målsättning: semifinal Tips: 5. ÅIFK är i praktiken exakt samma lag som HC Fenix var i slutet av förra säsongen. Borta är endast några av marginalspelarna, man har klart trimmat truppen för att få ett tajtare lagspel och få till stånd en profilhöjning. Ari Nurminen som dragits med den ena skadan efter den andra de senaste åren lär vara i form igen – liksom vänsterskytten Frank Isaksson. Bert-Jan Pustônski är inte med mera, men på basen av träningsmatcherna kommer man inte att sakna honom värst mycket. Hålls de skadebenägna spelarna friska är allt möjligt, Samppalinnahallen är som bekant svårspelad.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W. S P O R T P R E S S E N . F I 17

T E X T/ T E K S T I & F OTO/ K U VA : M I K A E L H E I N R I C H S

Sara Jäntti litar på sitt Sparta ”Ett år utomlands är utan vidare att rekommendera”

D

amernas FM-serie i handboll spelas igen med endast sex lag – och devisen att alla lagen får spela slutspel. De två främsta i grundserien står över kvartsfinalskedet medan lagen 3-6 alla får chansen. HIFK försvarar titeln – men det är Sparta IF som tillsammans med Sjundeå IF talar högst om att nå framgång. Sparta har förstärkt med vänsterskytten Sara Jäntti som tillbringade förra året i Sverige där hon noterades för 130 mål på 18 matcher då hennes Kungliga Flottans IF från Karlskrona tog steget upp till division 1. Anna Harri som återvände till Åbo IFK denna säsong spelade i samma lag. – Trots att vi spelade i division 2 i Sverige, var det ett helt annat liv kring handbollen. Vi syntes i medierna och det var massor med folk på läktarna, berättar Sara Jäntti.

Året i Sverige var framför allt välbehövlig omväxling, men hon gick också framåt handbollsmässigt under året i Karlskrona. – Min kastrepertoar breddades då man fick möta andra målisar än man var van vid. Vårt lag bestod av unga spelare, jag hörde till de äldre i truppen, säger hon. Flottans IF hade velat hålla kvar Jäntti också den här säsongen, men hemlängtan drog det längre strået. – I något skede av säsongen fick jag faktiskt en otrolig lust att åka till den ”gamla ladan” i Sjundeå och spela FM-seriehandboll igen, säger hon med ett skratt. – Framför allt skall det bli kul att se hur mycket man utvecklats. Därför rekommenderar jag utan tvekan alla som bara erbjuds chansen att spela utomlands att ta den. Då behöver man inte senare fundera på ”att om”.

För ett par år sedan var Emilia och Erika Nyström nära att lägga bikinina på hyllan. Resultaten uteblev och sanden smakade trä. Som tur bet tvillingsystrarna igen och fortsatte satsningen på beachvolley för i år har belöningen kommit i form av karriärens bästa säsong. Den största framgången uppnådde systrarna i Berlin i augusti, när man gjorde historia genom att ta Finlands första seniormästerskapsmedalj i beachvolley någonsin med ett EM-brons. På världstouren har Nyströms radat upp tre femteplaceringar, vilket man aldrig lyckats med tidigare. De 27-åriga identiska tvillingsystrarnas långsiktiga mål ligger i London-OS 2012. JI

Kyra Kyrklund i nya roller Den sexfaldiga OS-resenären i dressyr Kyra Kyrklund ägnar sig numera mera åt träning än tävling. Sedan hennes senaste tävlingshäst Max pensionerade sig från toppidrotten för ett år sedan har Kyrklund hållit sig borta från tävlingsbanorna. I stället har hon bland annat tränat Portugals landslag och svenskan Charlotte Haid-Bondergaard inför höstens VM i USA. Kyrklund har även utsetts till ordförande för den internationella dressyrryttarklubben IDRC, som hon tidigare fungerat som viceordförande för. Sedan tolv år tillbaka driver Kyrklund ett ridstall i England tillsammans med Richard White, och om man lyckas skola upp en häst av tillräckligt hög standard, är det inte uteslutet att Kyrklund gör ytterligare ett försök på världstoppen. JI

Två finska medaljer i ungdoms-OS Om ungdomarna är att tro kommer inte mycket ändringar att ske i Finlands framtida OSframgång. När tidernas första ungdoms-OS gick av stapeln i Singapore i augusti, åkte de blåvita hem med två bronspengar i bagaget. Jussi Kanervo kom trea på pojkarnas 110 m häck och Petra Olli brottade hem bronset i viktklassen 46 kg. Ungdoms-OS ska precis som riktiga OS bli ett vart fjärde år återkommande evenemang. Under vinter-OS-år ordnas ungdomsupplagan på sommaren och vice versa. Nästa ungdoms-OS är i Innsbruck vintern 2012. Deltagarna är 14-18 år gamla och sammanlagt tävlar ca 3 500 ungdomar på sommaren och ett tusental på vintern. Grenarna är de samma som i vuxen-OS, men disciplinerna färre. JI

Mästerskapsframgång för NJK-seglare Nyländska Jaktklubben har seglat in flera medaljer i diverse tävlingar under sommaren. Niki Blässar har varit mest framme i och med hennes deltagande i ungdoms-OS i Singapore. Hon bar dessutom den finska flaggan under öppningsceremonin. Placeringen i klassen Byte CII blev nionde, men i VM seglade 16-åringen hem flickguldet. Också NJK:s Noora Ruskola fick motta ett VM-guld i somras, när hon i Estland kammade hem flicksegern i Zoom-klassen. Victor Silén knep silvret i samma tävlingar. Ruskola seglade dessutom i våras EM-silver i klassen Zoom8. I FM har dessutom Max Hasselblatt (juniorernas E-jolle) och Lauri Lehtinen med gasten Kalle Bask (49er) seglat hem guldmedaljer till NJK. JI

Sara Jäntti är nöjd med sitt år i svenska Kungliga Flottans IF i division 2. Nu vill hon leda moderklubben Sparta till framgång.

BK-46 (Raseborg) www.bk-46.fi Tränare: Henrik Lindroos (ny), Mikael Tötterman (ny) MVP: Sanni Kunnas Förra säsongen: Fyra i grundserien, föll mot GrIFK i kvarsfinalerna. Egen målsättning: semifinal. Tips: 6.

Sjundeå IF www.sif.fi Tränare: Marcus Söderström (ny) MVP: Linda Olin Förra säsongen: Vann grundserien men föll i tre raka mot HIFK i finalerna. Egen målsättning: mästerskap. Tips: 3.

Borta är bland andra fjolårets målvaktsduo Jessica Mannström-Sari Peltola och viktiga anfallskuggarna Jenny Löf och Sabina Holmberg. Matilda Björkqvist (senast i Sparta) täpper till målet efter ett mellanår. Yvonne Westerholm har haft det tungt med skador de senaste åren, men gör ett nytt försök. Sanni Kunnas och Tua Westerholm axlar det tyngsta ansvaret framåt, men truppen ser onekligen ganska tunn ut. Nya tränaren Henrik Lindroos (förra säsongen med A-flickorna) känner sina spelare, men får nog hoppas på en eller annan comeback under säsongen.

Nya tränaren Marcus Söderström sticker inte under stol med att SIF är ute efter FM-guld. Laget saknar nu Emmi Laitinen som går skadad och kommer att flytta till Sverige, Janna Ostrow samt Tanja Karlsson som förra säsongen hjälpte till i slutspelet. Vänsterhänta Pamela Degerman (ex-Wiberg) är en viktig förstärkning och en av seriens bästa spelare. Sjundeå presterar på topp först på våren. Fjolårets succémålvakt Emma-Lotta Nordström är en av nyckelspelarna tillsammans med rutinerade Linda Olin (ex-Johansson).

Grankulla IFK grifkhandball.sporttisaitti.com Tränare: Mikael Westerholm (ny), Gustaf Ahlroos, Rasmus Lundén (ny) MVP: Bianca Eklundh Förra säsongen: Femma i grundserien, föll mot SIF i semifinalerna men vann Sparta i bronsmatcherna. Egen målsättning: semifinal. Tips: 4.

Kanonsäsong för systrarna Nyström

Sparta (Helsingfors) sparta.sporttisaitti.com Tränare: Jani Vaskola, Risto Jäntti MVP: Katri Koskela Förra säsongen: Trea i grundserien, föll mot HIFK mot i semifinalerna och GrIFK i bronsmatcherna. Egen målsättning: final. Tips: 2.

Grani har ny tränare i Mikael Westerholm och en av seriens bästa målvakter i Bianca Eklundh som också tagit sin plats i landslaget. Laget drabbas liksom HC West på herrsidan av fuktskadorna i Grankulla bollhall och får lov att inleda säsongen i Alberga bollhall. Många träningspass har gått förlorade. Truppen lär inte räcka till final, till och med ett brons skulle vara en överraskning. Emma Selin Anna Lindahl och Betina Lillqvist är i nyckelroller.

Jani Vaskola målar upp guldvisioner – och i sanningens namn har man en trupp som kan prestera. Sara Jäntti återvänder från Sverige medan likaså landslagsaktuella Sofia och Anna Lindholm flyttar från HIFK. Katri Koskela är en av stöttepelarna i laget medan Sara Lobbas är en av FM-seriens bästa defensiva spelare. Laget lär ha tränat hårdare än någonsin tidigare under sommaren – och har finalspel som målsättning. Med mångsidiga spelare som Charlotte von Numers och Carolina Böckelman är det inte alls omöjligt. Ett av få FM-serielag där medelåldern ligger klart över 20 år.

Helsingfors IFK www.hifkdamhandboll.fi Tränare: Markus Thomé MVP: Annette Tallqvist Förra säsongen: Tvåa i grundserien, slog SIF i finalerna. Egen målsättning: final. Tips: 1.

Åbo IFK www.aifk.fi/handboll Tränare: Tomi Salminen MVP: Anna Harri Förra säsongen: Sexa och sist i grundserien, föll mot Sparta i kvartsfinalerna. Egen målsättning: ”vi ställer nya mål på våren”. Tips: 5.

Fjolårsmästarna är stora favoriter också i år, inte minst tack vare sin breda trupp. Linda Cainberg gick till BK Ydun i Danmark, Cecilia Forsman till Tyskland och Maria Hyppönen som i fjol spelade i slutspelet åkte fast i en dopningskontroll (cannabis). Hon är både avstängd och har slutat. Plussidan går inte heller av för hackor med Silja Borgarsdottír Sandelin från Åbo, Carolina Byman och Hanna Nylund från Borgå samt målvakten Ronja Nyman som är tillbaka efter studier i Vasa. Stommen med Annette Tallqvist, Malin Sandberg och Annamari Jääskeläinen garanterar framgång också under Markus Thomés andra säsong. Favorit nummer ett – än en gång.

Storskytten Pamela Degerman (ex-Wiberg) har lämnat kanariefåglarna, då det blev för tungt att kombinera arbete och boende i Västnyland med träningar och spel i Åbo. Dessutom gick Silja Borgarsdottír Sandelin till HIFK. På plussidan har man istället Anna Harri, som återvänder efter ett år i Sverige och spanska målvakten Ione Arizabalaga Beristain som flyttat till Åbo för att studera. Förra säsongen satsade man allt på kvarten mot Sparta och eftersom seriesystemet tillåter det, lär vi inte se det ”riktiga” ÅIFK innan kvartsfinalerna denna säsong heller.

Tor förstärkt till innebandyligan Ifjol tog 100-årsjubilaren Lovisa Tor steget upp till innebandyligan för första gången sedan 2002-03. Inför comebacken har laget genomgått stora förändringar. Förstärkningar har strömmat in på alla positioner, den mest namnstarka av dem landslagsmeriterade anfallaren Joni Niiranen. Andra nyförvärv är backlöftet Jukka Lindgren (från OLS), egna produkten Pekka Palomäki (TPS) och Estlands landslagsmålvakt Marek Öige (Indians). När dessutom centrala byggklossar i ligaavancemanget som Peik Salminen, Jonas Hällfors, Andreas Hietala, Jere Jokinen, Teemu Venäläinen och den lettiska landslagstrion Laivins-Kostusevs-Belasovs fortsätter i Tors led, är det en slagkraftig trupp som tar upp kampen om förnyat kontrakt. JI

Sverige besegrade Finland i vattenpolo Finlands och Sveriges vattenpoloherrar möttes i en dubbellandskamp i början av juli i Åbo. Svenskarna var knappt bättre än sina blåvita motståndare i bägge matcherna. Det första mötet slutade 11–10, i returen vann gästerna med 16–13. Matcherna spelades utomhus i Kuppis friluftsbad. Nästa sommar möts lagen på nytt – då i svenskt vatten. M ATA L

Bra början för Eremenko junior i Skottland Alexei Eremenko junior gjorde genast succé i Skottland och jämfördes med Liverpoolstjärnan Joe Cole. Enligt Kilmarnocks lånespelare Ben Gordon har Eremenko junior liknande egenskaper som hans före detta lagkamrat i mästarlaget Chelsea. The Herald stämmer in i berömmet och lade märke till hur Eremenko junior härskade i det farliga området framför motståndarens fyrbackslinje. Samtidigt uppmärksammade tidningen också spelarens fysiska uppenbarelse. – Eremenko är ännu inte i toppform. Först såg han ut som en åskådare som hade förvillat sig ut på plan av misstag. Enligt Daily Record har Kilmarnockmanagern Mixu Paatelainen hittat en guldklimp i Finland. Tidningen skriver att Eremenko junior var klassen bättre än alla andra. Trots att han spände sig inför debuten valdes Alexei Eremenko junior till matchens bästa spelare när han debuterade i Kilmarnocks hemmamatch i den skotska ligan. – Losha var precis så bra som jag förväntade mig. Han dominerade mittfältet och gav härliga passningar. Jag visste att han skulle anpassa sig bra till vårt lag eftersom vi spelar på ett sätt som passar honom. Visst fanns det vissa saker att förbättra, men som helhet var hans insats fantastisk, säger Mixu Paatelainen i Iltalehti. Landslagsspelaren slog till på en frispark från vänster i den 56:e minuten och 2–1-målet säkrade tre poäng för Kilmarnock. Eremenko junior säger sig gilla den skotska mentaliteten med ett hårt men ärligt spel där spelarna visar känslor på planen. SB


18 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T/ T E K S T I: M I K A E L H E I N R I C H S

SM-sarjasta tulee SM-liiga: Nettilähetyksiä ja muuta uutta käsipallorintamalla Mutta Cocks on ja pysyy ykkössuosikkina

K

äsipallon m iesten SM-sarja tottelee tästä kaudesta lähtien nimeä käsipallon SM-liiga. Liiton viitisen kuukautta sitten virkaan astuneen toiminnanjohtaja Tomi Puikkosen mukaan uudistukset eivät kuitenkaan jää pelkkään nimenmuutokseen. – Tälle kaudelle on tulossa paljon uutta. Suurin mullistus on tv- ja nettinäkyvyys, joka lisääntyy merkittävästi tällä kaudella. FST5 näytti avauskierroksen ottelun ja tulee lisäksi lähettämään Suomen cupin finaalit sekä miesten että naisten osalta.

Sen lisäksi seitsemän liigaottelua sekä cupin välierät nähdään YLE:n nettilähetyksinä – ja myös Veikkauksen nettisivuilla, jossa voi lyödä vetoa ottelutapahtumista livevedon muodossa. YLE tuottaa ottelulähetykset 3-4 kameran voimin. Ottelut selostaa ruotsiksi YLE Sportenin käsipalloääni Kristian Karlsson. Suomen cupin välierät (sekä miesten että naisten) nähdään myös netissä, fi naalit FST5:llä. Vuoden vaihteen jälkeiset kuviot ovat vielä avoinna, mutta liitto neuvottelee jatkosta YLE:n kanssa.

Akilles (Porvoo) www.akilles.fi/handboll Valmentajat: Besim Qerimi, Bjarne Kellgren, Ric Liljendal (uusi) MVP: Mihail Kobzev Viime kaudella: Runkosarjan kahdeksas, kahdeksan pinnaa 24 kierroksen jälkeen. Oma tavoite: pudotuspelipaikka. Veikkaus: 8.

Uudella www.handisliiga.fi -sivustolla käynnistynyt liveseurantamahdollisuus on tökkinyt alkumetreillä jonkin verran, mutta tarkoituksena on että sitä kautta voi seurata kaikkia liigaotteluita reaaliajassa. Lisäksi palveluun on tulevaisuudessa tulossa maalintekijät, ohiheitot ja torjunnat. Lisäksi jokaisen joukkueen paras maalintekijä tulee lokakuun alusta alkaen pelaamaan kultaisissa shortseissa jääkiekon SM-liigan kultaisen kypärän periaatteen mukaisesti. Tämä muutos sai aikaan muutamia vaivautuneita hymynkaaria sekä pientä hihitystä. Jää nähtäväksi miten

homma tulee toimimaan käytännössä. Ainoa muuttumaton asia on mestarisuosikki. Miesten puolella Riihimäen Cocksille ei tunnu löytyvän haastajia. Neljä edellistä mestaruutta napanneen ryhmän voi huoletta laskea jatkavan mestaruusputkea viidennellä kiinnityksellä. Matkaa BK-46:n ennätykselliseen seitsemän suoraan (198389) on tosin vielä matkaa. Kolmen edelliskauden kakkonen, maajoukkuevalmentaja Mikael Källmanin luotsaama Kauniaisten HC West ei ole juurikaan vahvistunut – ja lisäksi kotihallin homeongelmat ovat

Cocks (Riihimäki) www.cocks.fi Valmentaja: Raivo Laast MVP: Kristo Järve Viime kaudella: Voitti runkosarjan ja otti neljännen mestaruutensa putkeen – tällä kertaa häviämättä otteluakaan. Oma tavoite: mestaruus. Veikkaus: 1.

Besim Qerimi jatkaa Porvoossa, jossa luotto omiin poikiin ja muutamiin täsmävahvistuksiin jatkuu. Mihail Kobzev on jo kannuksensa hankkinut, uusi venäläis-moldavialainen tulokas Sergei Glinka voi hyvinkin olla todellinen pelimies ja vahvistus kunhan hänen paperinsa saadaan kuntoon. Maalivahti Robin Borgman oli viime kaudella eräs joukkueensa parhaimmista pelaajista. Valitettavasti eräs liigan yleisömagneeteista kotonaan ei aivan vielä ole riittävän hyvä päästäkseen pudotuspeleihin.

Atlas (Vantaa) www.atlashandball.com Valmentaja: Toni Kallio MVP: Martin Noodla Viime kaudella: Runkosarjan viides, putosi Cocksille välierissä ja vei pronssit Oma tavoite: ”Ei me viime kautta huonompaa voida tavoitella”. Veikkaus: 6. Vantaalaiset aloittavat kauden vajaamiehisenä, sillä ainakin Toni Aalto ja Fredrik Udd ovat poissa vahvuudesta alkukaudesta. Maajoukkuelaituri Ken Sirenius palaa Ruotsista ja virolaisvahvistus Martin Noodla jatkaa joukkueessa. Viime kauden yllätyspronssin kaltainen menestystarina ei tunnu todennäköiseltä, vaikka joukkue valmentaja Toni Kallion sanoin on panostanut entistä kovempaan ja voimapainotteisempaan harjoitteluun. 20-vuotias Erkka Näntö on edelleen läpimurron partaalla. Puolivälieriin, mutta ei sitä edemmäs.

BK-46 (Raasepori) www.bk-46.fi Valmentaja: Jan Helander (uusi) MVP: Oscar Kihlstedt Viime kaudella: Runkosarjan kolmas, putosi puolivälierissä Atlakselle. Oma tavoite: mitali. Veikkaus: 4. Uusi valmentaja Jan Helander saa todella kehityskelpoisen joukkueen johdettavakseen. Maalivahti Thomas Lindström jätti joukkueen, mutta P90-maajoukkueen Mikael Heinonen ja pitkänhuiskea Niclas Zweigberg osaavat hommansa. BK:lla on riveissään kaksi käsipallosuomen mielenkiintoisinta nimeä Nico Rönnbergin ja Oscar Kihlstedtin muodossa. Kokeneen laituri Robin Karlssonin mukaan joukkue tulee pelaamaan korkealla puolustuksella ja aiempaa fyysisemmin. Viivalla Sam Sjöman on kovan paikan edessä, sillä Andreas Forsén joutui lopettamaan loukkaantumisten johdosta ja pelaajavalmentaja Christer Lundqvist siirtyi Hankoon. Jan Hagman lähti puolestaan Ruotsiin, joten kokemusta on jälleen jonkin verran vähemmän. Olli-Pekka Korpimäki kuulunee tälläkin kaudella liigan ahkerimpiin heittäjiin.

Cocks on mestarivalmentaja Raivo Laastin mukaan jonkin verran rukannut valmistautumistaan kauteen. Harjoituksissa on pidetty aiempaa enemmän hauskaa ja rinki on myös ollut laajempi. Kysymys lieneekin – miksi muuttaa voittavaa konseptia? Cocksin mestaruuksien takuumiehenä pari viime kautta häärinyt pitkänhuiskea ukrainalaisveskari Valentyn Koshovy jätti seuran. Seurajohto sanoo luottavansa Timo Puhakkaan ja junnuveskari Thedotos Christouhun, mutta eiköhän viimeistään Baltian liigan pelien alkaessa aleta miettimään ulkopuolisen vahvistuksen hankkimista?

Dicken (Helsinki) www.dicken.fi Valmentajat: Thomas Lindström (uusi), Björn Monnberg (uusi), John Hollfast (uusi) MVP: Timmy Thor Viime kaudella: Runkosarjan yhdeksäs ja viimeinen, varmisti liigapaikkansa voittamalla karsintasarjan. Oma tavoite: ”Pudotuspelipaikka on unelmamme”. Veikkaus: 9. Poikamaajoukkueissa edukseen esiintynyt Timmy Thor siirtyy Ruotsista Dickeniin ja on ehdottomasti nuoren joukkueen mielenkiintoisimpia pelaajia. Thor on taitava pelintekijä ja omaa Ruotsin vuosiltaan myös melkoisen fyysisen edun kotoisiin pelaajin verrattuna. Vetokin lähtee rivakasti. Dicken on hieman karsinut rinkiään eikä roikota mukana pelaajia jotka eivät halua tosissaan panostaa käsipalloon. Jos ryhmä pysyy koossa, tässä on muutaman vuoden kuluttua vastaus pääkaupungin käsipallovajeeseen. Exmaajoukkuelaituri Björn Monnberg tuo uuteen valmennusryhmään lisää ryhdikkyyttä. HC West (Kauniainen) www.hcwest.com Valmentaja: Mikael Källman MVP: Tomi Kurppa Viime kaudella: Runkosarjan kakkonen, hävisi jo kolmatta kertaa putkeen Cocksille finaaleissa. Oma tavoite: finaali. Veikkaus: 3. Ikuinen hopeajoukkue West lähtee kauteen lähestulkoon täysin samalla ryhmällä kuin viime kaudella. Suurin jobin posti lienee kotihallin kosteus- ja homevauriot, jotka ovat haitanneet valmistautumista kauteen – ja siirtää kotiotteluita muualle pelattaviksi. Maajoukkuevalmentaja Mikael Källman on ymmärrettävästi tuohtunut tilanteen johdosta, kukapa ei olisi. Maalivahti Tomi Kurppa on joukkueen tärkein yksittäinen pelaaja ja kantaa suurimman vastuun yhdessä veljesparien Hertola (puolustuksessa) ja Broman (hyökkäyksessä) kanssa. West ei ole onnistunut ottamaan sitä kuuluisaa viimeistä askelta ja nyt onkin olemassa eräänlainen pysähtyneisyyden riski.

aiheuttaneet lisää päänvaivaa. Halli on pois käytöstä arviolta vähintään 4-6 viikkoa. Sjundeå IF nouseekin esiin var teenotet tavana Westin haastajana fi naalipaikan osalta. Joukkue on vahvistunut kahdella virolaisella (Jaan Kauge ja Ravo Voosalu). Lisäksi viime kaudella pelkästään valmennukseen keskittynyt Marcus Sjöstedt palaa kentälle pelaajavalmentajan ominaisuudessa ja Petter Forsström maalissa on mukana jo kauden alusta saakka. Forsström löysi jälleen motivaation ja on myös mukana maajoukkueryhmässä.

Viime kauden sensaatiopronssia napannut Atlas sekä BK-46 ja Turun uusvanha edustaja ÅIFK – periaatteessa täysin sama joukkue kuin viime kauden HC Fenix – ovat seuraavana haastamassa. HIFK, Dicken ja Akilles tuntuvat vielä tässä vaiheessa liian heppoisilta. Tosin hekin ovat kirineet jonkin verran edellä olevia kiinni.

Helsingfors IFK (Helsinki) www.hifk-handball.com Valmentajat: Sami Hämäläinen (ny), Ilpo Kilpeläinen (ny) MVP: Sten Toomla Viime kaudella: Runkosarjan seitsemäs. Oma tavoite: pudotuspelipaikka. Veikkaus: 7. HIFK on menettänyt viime kaudesta kaksi maalivahtiaan ja mukavasti maaleja iskeneen Joni Furstenborgin joka pitää välivuotta. 201-senttinen maalivahti Aki Kiviniemi on tulevaisuuden lupaus joka saattaa saada peliaikaa jo nyt. 38-vuotias Jouni von Wendt tekee paluun ja saattaa olla eräänlainen jokerikortti tällä kaudella. Virolainen Sten Toomla on IFK:n kaikki kaikessa, ja joukkue voikin uuden valmennuskaksikon alaisuudessa napata muutaman yllätyspisteen sieltä täältä. Pitkässä juoksussa se ei kuitenkaan riitä pudotuspelipaikkaan vaikka Urheilutalo kuuluukin hankalimpiin vierashalleihin liigassa.

Sjundeå IF (Siuntio) www.sif.fi Valmentaja: Marcus Sjöstedt MVP: Patrik Grönberg Viime kaudella: Runkosarjan neljäs, putosi Westille välierissä ja hävisi Atlakselle pronssipeleissä. Oma tavoite: haastaa finaalipaikasta. Veikkaus: 2. Siuntiossa nähtiin erään aikakauden loppu, kun puolustuslegenda Harry Wikström ripusti viime kauden päätteeksi kengät naulaan. Uusia kasvoja ovat sen sijaan viime kaudella valmennushommiin keskittynyt takamies Marcus ”Hämy” Sjöstedt ja kauden alusta saakka täysillä panostava maajoukkueeseenkin palannut veskari Petter Forsström. Sjöstedt toimii tällä kaudella pelaajavalmentajana. Johan Grönholm lopetti niin ikään ja tärkeä vasuri Patrik Grönberg on loukkaantuneiden kirjoissa. Pahimmassa tapauksessa hänen paluunsa kestää aina vuodenvaihteeseen saakka. Virolaisilta Ravo Voosalulta ja Jaan Kaugelta odotetaan kovaa panosta. Joukkue nimesi yllättäen vasta 18-vuotiaan Miro Koljosen kapteenikseen. Jos kaikki palaset loksahtavat kohdalleen joukkue saattaa hyvinkin pelata finaaleissa – jossa se häviää Cocksille.

Åbo IFK (Turku) www.aifk.fi/handboll Valmentaja: Pietari Kapi MVP: Andreas Nyström Viime kaudella: HC Fenix sijoittui runkosarjassa kuudenneksi ja putosi Siuntiolle puolivälierissä. ÅIFK otti tälle kaudelle Fenixin paikan ja jatkaa käytännössä samalla miehistöllä. Oma tavoite: välierät. Veikkaus: 5. ÅIFK on käytännössä täsmälleen sama joukkue kuin viime kauden HC Fenix. Muutama marginaalipelaaja on poistunut ryhmästä, jota karsittiin yhtenäisyyden ja profiilinnoston nimissä hieman. Useista loukkaantumisista kärsinyt Ari Nurminen on jälleen kunnossa kuten vasuri Frank Isakssonkin. Virolainen Bert-Jan Pustônski on lähtenyt, mutta harjoituspelien perusteella häntä ei suuremmin tulla kaipaamaan. Jos loukkaantumisalttiit pelaajat pysyvät terveinä, joukkue voi yllättää, sillä Samppalinnan halli kuuluu liigan ikävimpiin vierasjoukkueen kannalta.

Nästa nummer vecka 47 - seuraava numero viikolla 47


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W. SP O R TPR ESSEN. FI 19

T E X T/ T E K S T I & F OTO/ K U VA : M I K A E L H E I N R I C H S

Nyströmin kaksosilla huippukausi

Sara Jäntti luottaa Spartalaisiin

Pari vuotta sitten Emilia ja Erika Nyström olivat lähellä ripustaa bikinit naulaan. Tulokset olivat kehnoja ja hiekka maistui puulta. Onneksi sisarukset päättivät purra hampaat yhteen ja jatkaa panostustaan rantalentopalloon – sillä tänä vuonna palkinto on tullut uran parhaan kauden muodossa. Suurimpaan saavutukseensa siskokset ylsivät Berliinissä elokuussa, kun he tekivät historiaa ottamalla Suomen kautta aikojen ensimmäisen rantalentopallon aikuisten arvokisamitalin EM-pronssillaan. Maailmankiertueella Nyströmit ovat saavuttaneet kolme vitospaikkaa, mihin he eivät ikinä ennen olleet pystyneet. 27-vuotiaiden identtisten kaksossisarusten pitkän tähtäimen tavoite on asetettu Lontoon olympialaisiin 2012. JI

”Vuosi ulkomailla on ehdottomasti suositeltava”

N

aisten käsipallon SM - s a r ja p elat aan jälleen kuuden joukkueen voimin – ja periaatteella että kaikki pääsevät pudotuspeleihin. Runkosarjan kaksi parasta pääsee s u -

oraan välieriin muiden tahkotessa puolivälierät keskenään. HIFK puolustaa mestaruutta, mutta suurimmista menestyspuheista vastaavat Sparta IF ja SIF Siuntiosta. HIFK on si it ä huo limatta selkeä suo-

Sara Jäntti on tyytyväinen vuoteensa ruotsalaisessa Kungliga Flottans IF:ssä paikallisessa 2. divisioonassa. Nyt hän kuitenkin haluaa johtaa Spartan menestykseen.

sikki. Sparta on vahvistanut joukkuetta paluumuuttaja Sara Jäntillä, joka pelasi viime kaudella Ruotsissa. Vasuri heitti Ruotsin 2. divisioonassa huikeat 130 maalia 18 ottelussa Karlskronan Flottans IF:n riveissä. Joukkue nousi tälle kaudelle 1. divisioonaan ja Jäntillä oli myös suomalainen joukkuetoveri Åbo IFK:hon palanneen Anna Harrin muodossa. – Va i k k a p el a si m me Ruotsissa kakkosdivaria, taso oli jotain aivan muuta kuin täällä. Meidänkin joukkue näkyi lehdissä ja mediassa, kotiotteluissa kävi runsaasti yleisöä, Sara Jäntti kertii. Vuosi Ruotsissa oli kaikin puolin tervetullutta vaihtelua hänelle, mutta hän kehittyi myös käsipalloilijana Karlskronassa. – Heittorepertuaarini on nyt selvästi laajempi, sillä siellä pääsi kohtaamaan uu-

sia ja ennestään tuntemattomia maalivahteja. Joukkueemme oli hyvin nuori ja kuuluin itse ryhmän kokeneimpiin pelaajiin, 24-vuotias Jäntti kertoo. Flottans IF olisi mielellään pitänyt Jäntin riveissään myös tällä kaudella, mutta koti-ikävä veti pitemmän korren. – Jossain vaiheessa kautta Ruotsissa alkoi ihan oikeasti tekemään mieli vaikkapa Siuntion ”vanhaan latoon” pelaamaan SM-sarjakäsipalloa, hän toteaa hymyssä suin. – Mielenkiintoisinta on nähdä miten paljon sitä on kehittynyt Ruotsin vuoden aikana. Suosittelen ehdottomasti pelaamista ulkomailla jos sellainen mahdollisuus tarjoutuu. Sitten ei tarvitse myöhemmin jossitella.

BK-46 (Raasepori) www.bk-46.fi Valmentaja: Henrik Lindroos (uusi), Mikael Tötterman (uusi) MVP: Sanni Kunnas Viime kaudella: Runkosarjan nelonen, putosi GrIFK:lle puolivälierissä. Oma tavoite: välieräpaikka. Veikkaus: 6.

Sjundeå IF (Siuntio) www.sif.fi Valmentaja: Marcus Söderström (uusi) MVP: Linda Olin Viime kaudella: Voitti runkosarjan mutta hävisi finaalit HIFK:lle 0–3. Oma tavoite: mestaruus. Veikkaus: 3.

Viime kauden maalivahtikaksikko Jessica Mannström-Sari Peltola jättivät joukkueen kuten välivuotta pitävät hyökkäyspään avainpelaajat Jenny Löf ja Sabina Holmberg. Matilda Björkqvist (viimeksi Spartassa) vahvistaa maalivahtiosastoa pidettyään itse välivuoden. Loukkaantumisista kärsinyt Yvonne Westerholm on lupautunut mukaan. Hyökkäyspäässä suurimman vastuun kantavat Sanni Kunnas ja Tua Westerholm, mutta ryhmä on epäilemättä melko ohut. Uudeksi valmentajaksi tuli viime kaudella A-tyttöjä valmentanut Henrik Lindroos, joka siis tuntee suurimman osan joukkueensa pelaajista jo entuudestaan. Hän toivonee kuitenkin muutaman kokeneen pelaajan tekevän paluun kesken kauden.

Uusi valmentaja Marcus Söderström ei epäröi hetkeäkään julistaessaan oman joukkueensa tavoitteeksi mestaruuden. Emmi Laitinen on loukkaantuneena alkukauden ja lähtee sen jälkeen Ruotsiin. Janna Ostrow ei jatka seurassa kuten ei viime kauden pudotuspeleissä apuun tullut Tanja Karlssonkaan. Vasuri Pamela Degerman (ex-Wiberg) on joukkueen ykkösvahvistus ja kuuluu koko sarjan parhaimmistoon. Siuntio lienee kuitenkin terävimmillään vasta keväällä. Viime kauden maalivahtilöytö Emma-Lotta Nordström kuuluu kokeneen Linda Olinin (ex-Johansson) ohella luottopelaajiin.

Grankulla IFK (Kauniainen) grifkhandball.sporttisaitti.com Valmentaja: Mikael Westerholm (uusi), Gustaf Ahlroos, Rasmus Lundén (uusi) MVP: Bianca Eklundh Viime kaudella: Runkosarjan viides, putosi SIF:lle välierissä ja voitti Spartan pronssiotteluissa. Oma tavoite: välieräpaikka. Veikkaus: 4. Granilla on uusi valmentaja ja eräs sarjan parhaista maalivahdeista myös maajoukkueessa esiintyneen Bianca Eklundhin muodossa. Joukkue on Westin tavoin kärsinyt kotihallin homeongelmista ja joutui aloittamaan kautensa evakossa Leppävaaran hallista. Leveyttä ei ole riittävästi finaaleihin, jopa uusintapronssi olisi yllätys. Emma Selin, Anna Lindahl ja Betina Lillqvist ovat avainasemassa.

Helsingfors IFK (Helsinki) www.hifkdamhandboll.fi Valmentaja: Markus Thomé MVP: Annette Tallqvist Viime kaudella: Runkosarjan kakkonen, voitti SIF:n finaaleissa. Oma tavoite: finaali. Veikkaus: 1. Viime kauden mestarijoukkue on myös tämän kauden suurin ennakkosuosikki ennen kaikkea suvereenin leveytensä ansiosta. Linda Cainberg siirtyi Tanskaan, Cecilia Forsman Saksaan ja viime kaudella pudotuspeleissä esiintynyt Maria Hyppönen jäi puolestaan kiinni dopingtestissä (cannabis). Tulijoiden puolellakin on tungosta, sillä IFK:n rinkiin ovat liittyneet Silja Borgarsdottír Sandelin ÅIFK:sta, Carolina Byman ja Hanna Nylund Porvoosta ja Vaasan opiskeluvuodeltaan palannut Ronja Nyman. Joukkueen runko on pysynyt ennallaan. Kivikovat Annette Tallqvist, Malin Sandberg ja Annamari Jääskeläinen ovat menestyksen takuunaisia toista kauttaan joukkuetta luotsaavan Markus Thomén joukkueessa.

Sparta (Helsinki) sparta.sporttisaitti.com Valmentaja: Jani Vaskola, Risto Jäntti MVP: Katri Koskela Viime kaudella: Runkosarjan kolmas, putosi HIFK:lle välierissä ja hävisi Granille pronssiotteluissa. Oma tavoite: finaali. Veikkaus: 2. Valmentaja Jani Vaskola maalailee mestaruushaaveita – eikä totuuden nimissä ole mitenkään hakoteillä. Ryhmä on riittävän kova, etenkin kun tärkeä vasuri Sara Jäntti palasi Ruotsista ja maajoukkueenkin portteja kolkutelleet Sofia ja Anna Lindholm tulivat HIFK:sta. Katri Koskela on joukkueen varsinainen tukipilari, Sara Lobbas puolestaan sarjan ehkäpä paras puolustava pelaaja. Joukkue on harjoitellut aikaisempia kesiä kovemmin – ja hakee siis tosissaan loppuottelupaikkaa. Charlotte von Numersin ja Carolina Böckelmanin tasoiset, monipuoliset pelaajat mahdollistavat tämän. Eräs harvoista SM-sarjajoukkueista joiden keski-ikä on selvästi 20 ikävuoden päälle.

Åbo IFK (Turku) www.aifk.fi/handboll Valmentaja: Tomi Salminen MVP: Anna Harri Viime kaudella: Runkosarjan kuudes ja viimeinen, putosi Spartalle puolivälierissä. Oma tavoite: ”asetamme uudet tavoitteet keväällä”. Veikkaus: 5. Maalipyssy Pamela Degerman (ex-Wiberg) jätti kanarialinnut kun Länsi-Uudellamaalla sijainneen työn ja perheen yhdistäminen treenaamiseen ja peleihin Turussa kävi liian raskaaksi. Lisäksi nopea Silja Borgarsdottír Sandelin siirtyi HIFK:hon. Tulijoiden puolella on Ruotsista palannut Anna Harri sekä opiskeluiden johdosta Turkuun muuttanut espanjalaisveskari Ione Arizabalaga Beristain. Viime kaudella joukkue panosti kaikkensa Spartaa vastaan käytyyn puolivälieräsarjaan ja koska sarjajärjestelmä sen sallii, emme taida nähdä sitä ”oikeaa” ÅIFK:ta ennen puolivälieriä tälläkään kaudella.

Kyra Kyrklund uusissa saappaissa Kuusinkertainen kouluratsastuksen olympiakävijä Kyra Kyrklund häärii nykyään enemmän harjoittelun kuin kilpailun parissa. Siitä asti kun hänen viimeisin kilpailuhevosensa Max vetäytyi huippu-urheilun parista vuosi sitten, Kyrklund on pysynyt poissa kilparadoilta. Sen sijaan hän on muun muassa valmistellut Portugalin maajoukkuetta ja Ruotsin Charlotte Haid-Bondergaardia kohti syksyn MM-kisoja. Kyrklund on myös nimitetty kansainvälisen kouluratsastusyhdistyksen IDRC:n puheenjohtajaksi. Hän toimi aiemmin seuran varapuheenjohtajana. Kahdentoista vuoden ajan Kyrklund on yhdessä Richard Whiten kanssa pitänyt ratsastustallia Englannissa, ja jos riveistä saadaan koulutetuksi tarpeeksi kovatasoinen ratsu, ei ole poissuljettua että Kyrklund tekisi vielä yhden yrityksen maailman huipulle. JI

Suomelle kaksi mitalia nuorten olympialaisista Jos nuoriin on uskominen, Suomen olympiamenestyksessä ei ole tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Kun historian ensimmäiset nuorten olympiakisat järjestettiin Singaporessa elokuussa, sinivalkoiset matkasivat kotiin kaksi pronssia rikkaampina. Jussi Kanervo juoksi kolmanneksi 110 metrin aidoissa ja Petra Olli paini pronssia alle 46-kiloisissa. Nuorten olympialaiset tullaan aivan kuten aikuisversio järjestämään joka neljäs vuosi. Talviolympialaisvuosina nuorisokisat käydään kesällä ja päinvastoin. Ensi kerran kisaillaan Innsbruckissa talvella 2012. Osallistujat ovat 14–18-vuotiaita ja yhteensä mukana on noin 3 500 nuorta kesäisin ja tuhatkunta talvisin. Lajit ovat samat kuin oikeissa olympialaisissa, mutta kisamuotoja on vähemmän. JI

NJK-purjehtijat menestyksekkäinä Purjehdusseura NJK on kesän aikana saavuttanut useita mitaleita eri kilpailuista. Niki Blässar on ollut eniten otsikoissa osallistuttuaan nuorten olympialaisiin Singaporessa. Hän kantoi sitä paitsi Suomen lippua avajaisissa. Sijoitus Byte CII -luokassa oli yhdeksäs, mutta MM-kisoissa 16-vuotias purjehti kultaa tyttöjen sarjassa. Myös NJK:n Noora Ruskola ylsi junioreiden MM-kultaan kesällä, kun hän Virossa purjehti voittoon Zoom-luokassa. Victor Silén saavutti samoissa kisoissa hopeaa. Ruskola saavutti lisäksi keväällä EM-hopeaa Zoom8-luokassa. SM-kultaan ovat NJK:sta yltäneet tämän lisäksi Max Hasselblatt (junioreiden E-jolla) ja Lauri Lehtinen gastinsa Kalle Baskin kanssa (49er). JI

Tor vahvistuneena salibandyliigaan Viime vuonna satavuotissynttäreitään viettänyt Loviisan Tor nousi salibandyliigaan ensimmäisen kerran sitten kauden 2002-03. Joukkue on uudistunut paluuta silmällä pitäen reippaasti. Vahvistuksia on tullut jokaiselle pelipaikalle, nimekkäimpänä kahdentoista maajoukkuepelin hyökkääjä Joni Niiranen. Muita hankintoja ovat pakkilupaus Jukka Lindgren (OLS:sta), oma kasvatti Pekka Palomäki (TPS) ja Viron maajoukkueveskari Marek Öige (Indians). Kun sitä paitsi keskeiset nousun arkkitehdit kuten Peik Salminen, Jonas Hällfors, Andreas Hietala, Jere Jokinen, Teemu Venäläinen ja Latvian maajoukkuetrio Laivins-Kostusevs-Belasovs jatkavat Torin riveissä, loviisalaisilla on jalkeilla iskuvoimainen miehistö kamppailemassa liigassa pysymisestä. JI

Ruotsi päihitti Suomen vesipallossa Suomen ja Ruotsin miesten vesipallojoukkueet kohtasivat kaksoismaaottelussa heinäkuun alussa Turussa. Ruotsalaiset olivat niukasti niskan päällä molemmissa oteluissa. Ensimmäinen kohtaaminen päättyi 11–10, toisen ottelun vieraat voittivat lukemin 16–13. Ottelut pelattiin ulkosalla Kupittaan maauimalassa. Ensi kesänä joukkueet kohtaavat uudestaan – silloin Ruotsin maaperällä. M ATA L / M H

Eremenko junior sai hyvän alun Skotlannissa Alexei Eremenko junior onnistui heti Skotlantiin siirryttyään – ja häntä ehdittiin jo verrata Liverpoolin tähtipelaaja Joe Coleen. Kilmarnockin lainapelaaja Ben Gordonin mukaan Eremenko juniorilla on vastaavia ominaisuuksia kuin hänen entisellä Chelsea-aikojen joukkuetoverilla. The Herald pysyy samalla linjalla ja totesi Eremenko juniorin hallinneen tilaa vastustajan puolustuslinjan edessä. Samalla lehti muistutti Eremenkon olevan kaukana fyysisestä huippukunnosta. – Eremenko ei vielä ole huippukunnossa. Alkuun hän näytti kentälle vahingossa eksyneeltä katsojalta. Daily Recordin mukaan Kilmarnockin manageri Mixu Paatelainen on löytänyt Suomesta varsinaisen kultakimpaleen. Lehden mukaan Eremenko junior oli askeleen kaikkia muita edellä. Vaikka Eremenko jr olikin hermostunut pelin alla, hänet valittiin ottelun parhaaksi pelaajaksi heti kotidebyytissään Skotlannin valioliigassa. – Losha oli juuri niin hyvä kuin odotinkin. Hän hallitsi keskikenttää ja jakeli upeita syöttöjä. Tiesin että hän sopeutuu hyvin ryhmäämme, sillä meidän pelitapamme sopii hänelle. Totta kai parannettavaa löytyy aina, mutta kokonaisuutena hänen esityksensä oli loistava, Paatelainen kertoi Iltalehdelle. Maajoukkuemies iski vaparista ottelun 56. minuutilla ja hänen 2–1-osumansa varmisti kolme pinnaa Kilmarnockille. Eremenko junior kertoo pitävänsä skottilaisesta mentaliteetista jonka mukaan pelataan kovaa mutta reilusti ja pelaajat näyttävät kentällä tunteensa. SB/MH


20 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E X T & F OTO: M AT S L U N D B E R G

JYP favorit – åtminstone under serielunken Hockeyvåren visade att också i Finland kan vad som helst hända då slutspelet tar vid.

TPS chockade hela hockey-Finland med sina makalösa insatser i playoff. Här tar Åbospelarna emot publikens hyllningar efter att Lukko fallit i kvarten.

et var upplagt för en drömfinal mellan grundseriens två främsta – JYP och KalPa. I stället stal högoddsarna HPK och TPS showen genom att vinna tre raka semifinaler. Resten är historia. Sjätterankade TPS tog sin elfte FM-titel inför en häpen publik och expertis. Trots att man har ett mästerskap att försvara slipper Åbolaget favoritskapet då den nya säsongen inleds. Ingen

D

skulle bli minsta förvånad om JYP vinner serien för tredje året i rad. Mellersta Finlands flaggskepp utmanas främst av HIFK, Kärpät, Jokerit och Lukko. KalPa, HPK och Tappara ter sig på pappret svagare än i fjol medan TPS borde kunna tänja sig till en position på tabellens främre halva. I botten slåss Ilves, Pelicans och Ässät om att undgå kvalspel mot Mestisettan.

Många finländska spelare har under sommarlovet passat på att lämna FM-ligan för penningstinnare domäner. Sverige, i enstaka fall KHL och Nordamerika, har gjort upp med ny blåvit arbetskraft. De tyngsta namnen som valt att flytta bopålarna utomlands är Jori Lehterä, Ilari Filppula och Kim Hirschovits.

Blues (Esbo) www.blues.fi Tränare: Petri Matikainen (fjärde säsongen) Lagkapten: Toni Kähkönen MVP: Iiro Tarkki Förra säsongen: åtta i grundserien, ut i första slutspelsomgången Tips: 7–10

HPK (Tavastehus) www.hpk.fi Tränare: Harri Rindell (ny) Lagkapten: Marko Tuulola MVP: Teemu Lassila Förra säsongen: femma, FM-silver Tips: 7–10

Jokerit (Helsingfors) www.jokerit.com Tränare: Hannu Jortikka (andra sejouren, andra säsongen) Lagkapten: Ossi Väänänen MVP: Jukka Hentunen Förra säsongen: tia, ut i första omgången Tips: 4–6

Efter att ha avancerat till minst semifinal de föregående tre säsongerna, dök Esbos puckstolthet rejält i prislistan förra året. Redan efter wild card-omgången mot Kärpät var det färdigspelat. Blues förlitar sig nästan helt på inhemska krafter där målvakten Iiro Tarkki, spelskicklige backen Ville Lajunen, kaptenen Toni Kähkönen och den numera finländske medborgaren Stefan Öhman utgör de klarast lysande stjärnorna. Att klubben vågade skriva kontrakt med exlandslagsmannen och problembarnet Jere Karalahti är en bedrift i sig.

Under Jukka Rautakorpis ledning blev det i våras en högst oväntad finalplats för Tavastehusklubben. Att HPK också i år ska vara tillräckligt slagkraftiga för att slåss om medaljer är inte särskilt troligt. Harri Rindell har inga tunga tränarmeriter att falla tillbaka på och det material han har att jobba med får knappast topplagen att darra. Hälften av de sex främsta poängplockarna har sökt sig till nya jaktmarker och ersättarna har inte samma lyskraft. Hoppet står till att Teemu Lassila överträffar sig själv mellan stolparna.

Jokerit är som narren i pokerpacken – man vet aldrig vad den ersätter. Blir det fågel, fisk eller något mitt emellan? Guldglansen kring Hannu Jortikka, alias kung Midas, rann av för länge sen. Ändå är det föga troligt att laget totalfloppar för andra året i rad. Här finns ändå klasspelare som Jukka Hentunen, Esa Pirnes och Jani Rita (ljumskskadad till slutet av oktober), nyförvärv som Ossi Väänänen och Petteri Nokelainen samt pålitliga backar som Marko Kauppinen och Antti-Jussi Niemi. I yttern Teemu Pulkkinen och målvakten Mika Järvinen förfogar jokrarna över två av ligans mest spännande påläggskalvar.

HIFK (Helsingfors) www.hifk.fi Tränare: Kari Jalonen (tredje säsongen) Lagkapten: Ville Peltonen MVP: Ville Peltonen Förra säsongen: fyra, ut i kvartsfinal Tips: 1–3 Trots två raka slutspelsfloppar har tränaren Kari Jalonen alltjämt styrelsens förtroende. Sommarlovet inleddes i förtid efter att HPK överraskat i kvarten. Ekonomiskt blev dock fjolåret en vinstaff är för HIFK-hockeyn med ett överskott på drygt en halv miljon euro i klubbkassan. Ville Peltonen är tillbaka i omgivningar där karriären tog fart för nästan 20 år sen. Superlöftet Mikael Granlunds andra säsong i FM-ligan blir givetvis intressant att följa. I målet är Juuso Riksman ett stort frågetecken. Med namn som Teemu Ramstedt, Jerry Ahtola, Kimmo Kuhta och Juha-Pekka Haataja i uppställningen är Kim Hirschovits flytt till Timrå inte ett så stort avbräck för offensiven.

Ilves (Tammerfors) www.ilves.com Tränare: Juha Pajuoja (första säsongen från start) Lagkapten: Pasi Määttänen MVP: Jani Hurme Förra säsongen: 14:e, besegrade Jokipojat i ligakvalet Tips: 11–14 Oskrivna bladet Juha Pajuoja fick ta befäl över Ilvesskutan i mars då det för länge sen stod klart att ligakontraktet skulle förnyas via kval. Väl där hade Jokipojat inte mycket att sätta emot. Nu är Pajuoja med från start men hade nog önskat sig ett lite tacksammare utgångsläge. Viktiga hörnstenar i fjolårets annars rätt ihåliga lagbygge har gått förlorade. Jussi Pesonen försvann redan i vintras till Leksand. Markus Seikola, FM-ligans effektivaste back de två senaste säsongerna, skrev under våren på för Södertälje. Borta är också Colby Genoway – en annan viktig bricka i powerplayspelet. En kurant Jani Hurme kan med ren rutin då och då stjäla en och annan poäng.

JYP (Jyväskylä) www.jypliiga.fi Tränare: Risto Dufva (fjärde säsongen) Lagkapten: Juha-Pekka Hytönen MVP: Juha-Pekka Hytönen Förra säsongen: vann grundserien, brons Tips: 1–3 Mången expert trodde att JYP med sin kompakta defensiv skulle försvara guldet FM-guldet från 2009 men så kom ett pånyttfött TPS och formligen körde över grundseriesegraren i de två sista semifinalerna. Nu har tränaren Risto Dufva hoppat av sitt engagemang med landslaget för att få mer tid över till familjen – och JYP. Resultaten i träningsmatcherna visar att laget i serien blir lika svårflirtat som de två senaste säsongerna. Vid sidan av jättetalangen Sami Vatanen kanske de stora profilerna saknas men sådana har heller inte konkurrenterna något överflöd av. Med trotjänare som Juha-Pekka Hytönen, Antti Virtanen, Kalle Kaijomaa, Ossi Louhivaara och målisen Pekka Tuokkola hävdar man sig mer än väl.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 21

KalPa (Kuopio) www.kalpa-hockey.fi Tränare: Pekka Virta (femte säsongen) Lagkapten: Tommi Miettinen MVP: Adam Masuhr Förra säsongen: tvåa, ut i semifinal Tips: 7–10

SaiPa (Villmanstrand) www.saipa.fi Tränare: Ari-Pekka Selin (fjärde säsongen, tredje från start) Lagkapten: Ville Koho MVP: Pauli Levokari Förra säsongen: elva Tips: 7–10

KalPa utmanade länge JYP om seriesegern men fick se sig omsprungna i de två sista omgångarna. I slutspelet strandade man precis som rivalen från Mellersta Finland i semifinalskedet. Efter den nesan lade Sami Kapanen och Kalle Sahlstedt skrillorna på hyllan. Med dem tappar savolaxarna massor av rutin, ledarskap och poäng. Kapanen finns emellertid kvar inom organisationen, nu som ordförande och vd. Med hans och Kimmo Timonens NHL-pengar som bas har Kuopio och hockey blivit en lönsam ekvation. Ändå får KalPa svårt att upprepa de sportsliga resultaten från de två föregående åren. Manfallet framåt är stort.

Sputnikarna från Karelen har inte de skarpaste profilerna i sina led men laget har alla möjligheter att tänja sig så att säsongen sträcker sig längre än 10 mars. Målvaktstandemet Jere Myllyniemi–Ville Hostikka övertygar inte nämnvärt men truppen verkar balanserad på något outgrundligt vis. Shayne Toporowski med sin farliga högerbössa saknas men veteranen Dale McTavish från schweiziska Zug står beredd att axla hans mantel. Försvaret har en benägenhet att läcka periodvis så första paret paret med Pauli Levokari och Joni Tuominen har en ansvarsfull uppgift att lyfta de övriga i defensiven.

Kärpät (Uleåborg) www.oulunkarpat.fi Tränare: Mikko Haapakoski (första säsongen från start) Lagkapten: Ilkka Mikkola MVP: Kamil Kreps Förra säsongen: nia, ut i kvartsfinal Tips: 1–3

Tappara (Tammerfors) www.tappara.fi Tränare: Sami Hirvonen (ny) Lagkapten: Pekka Saravo MVP: Tuukka Mäntylä Förra säsongen: sjua, ut i kvartsfinal Tips: 11–14

Kärpät är ett annat av de lukrativa företagen i hockey-Finland. Förra räkenskapsperioden uppvisade ett plus på över 85 000 euro. Sedan aktiebolaget grundades 1995 har det gått på vinst varje år. Mikko Haapakoski var tilltänkt som ny tränare först till denna säsong men ersatte Matti Alatalo redan i slutet av den förra då lapplänningarna höll på missa slutspelet. Haapakoski lyckades ta laget till kvartsfinal men där blev det stopp mot JYP. Poängmakaren Pavel Rosa inleder sin höst i Schweiz men torde återvända till Uleåborg mot slutet av oktober. I Kamil Kreps har hermelinerna gjort ett kap jämförligt med Tomas Plihal i TPS. Från Ässät ansluter Marko Luomala och 18-årige högerskytten Joonas Donskoi är redo för sitt genombrott.

Jori Lehterä och Jonas Enlund packade sina trunkar för KHL och utan detta radarpar är det vanskligt att peka ut dem som ska leda de offensiva styrkorna i årets Tappara. European Trophy gick helt under isen för yxbrösten och till råga på allt avgick nye tränaren Petri Mattila mitt under turneringen på grund av personliga skäl. Som ersättare kallades Sami Hirvonen från mestisklubben LeKi in. Utan tunga nyförvärv blir det en tuff utmaning för tammerforsarna att ens nå trösteslutspelet. Backarna Tuukka Mäntylä och Pekka Saravo besitter både erfarenhet och klubbkänsla och är nyckelmän. På målvaktssidan är allt en enda villervalla. Harri Säteri befinner sig på träningsläger med San Jose Sharks. Åtminstone under september vaktar Mika Noronen kassen.

Lukko (Raumo) www.raumanlukko.fi Tränare: Rauli Urama (tredje säsongen) Lagkapten: Tomi Pettinen MVP: Kurtis McLean Förra säsongen: trea, ut i kvartsfinal Tips: 4–6 Förra höstens sensationsgäng kämpade om seriesegern ända till slutomgångarna. Tredjeplatsen gav hemmaplansfavör i kvarten mot TPS men där tog målsnickarglädjen slut för Lukko. Den fromma förhoppningen är att den ska gå att spåra i lagets kompromisslöshet på ligaisarna. Någon Petri Vehanen finns inte att tillgå. I stället förlitar sig Lukko på att tre säsonger i de nordamerikanska farmarligorna har gjort Miika Wiikman till en bättre siste utpost. Stommen är oförändrad och de unga spelarna ett år erfarnare så en ny framskjuten placering är att vänta. Sen återstår att se om laget lärde sig något av slutspelsläxan.

Pelicans (Lahtis) www.pelicans.fi Tränare: Mika Toivola (andra säsongen) Lagkapten: Jan Latvala MVP: Jan Latvala Förra säsongen: tolva Tips: 11–14 Ett anspråkslöst lag som knappast blivit bättre. På pappret är den här pelikanflocken inte vassare än förra säsongen som ändade samtidigt som grundserien. Visst finns det potential hos de transatlantiska förstärkningarna Dwight Helminen och Lou Dickenson men ensamma kan de inte kompensera förlusterna av Juhamatti Aaltonen (Magnitogorsk), Vili Sopanen (JYP) och Jari Kauppila (Tingsryd). Ärkerutinerade Marko Jantunen var utan kontrakt ännu en vecka innan seriepremiären. Med alla dem ur räkningen blir svinnet 157 poäng. Matias Loppi är tillbaka efter misslyckade utflykter i HIFK och tyska ligan. Vore en överraskning om han fortfarande är god för de 58 poäng som då han lämnade Lahtis.

TPS (Åbo) http://hc.tps.fi Tränare: Heikki Leime (ny) Lagkapten: Ville Vahalahti MVP: Atte Engren Förra säsongen: sexa, guld Tips: 4–6 Nästan i misstag lade TPS beslag på sitt elfte hockeyguld i klubbhistorien. Också med Kai Suikkanen vid rodret hade de svartvita fullt sjå med att ta sig in i playoff men väl där föll alla bitar rätt. Inför denna säsong är Åbolaget något så ovanligt som en regerande mästare utan favorittryck. Heikki Leime efterträdde Suikkanen som for till Jaroslavl och KHL. Stommen från i våras är intakt även om Ilari Filppula och Lee Sweatt – slutspelets bäste forward respektive back – saknas. Tomrummet efter dem är tänkt att fyllas av Mario Valery-Trabucco och Garrett Raboin, bägge högerfattade. Raboin missar dock en stor del av hösten på grund av en fotskada. Försäsongen blev kostsam för TPS. Tiotalet spelare missade matcher i European Trophy med olika skavanker. Atte Engrens räddningar blir viktiga inte minst i upptakten.

Ässät (Björneborg) www.assat.com Tränare: Pekka Rautakallio (andra säsongen) Lagkapten: Matti Kuparinen MVP: Eero Kilpeläinen Förra säsongen: 13:e Tips: 11–14 Ässens framsteg de senaste åren har främst legat på det ekonomiska planet. I klartext innebär det att verksamheten inte uppvisar ett minusresultat. Inför denna säsong poängterar vd Jukka Hirsimäki att man genom att höja spelarbudgeten lägger tyngdpunkten på idrottsliga framgångar. Det är ändå tveksamt om åtgärderna varit tillräckliga. Två kompetenta nordamerikaner, Patrick Yetman och Adam Miller, har vaskats fram men i gengäld har Marko Kivenmäki och Marko Luomala sökt sig till andra FM-ligalag. Dessutom gör Jussi Rynnäs, statistiketta bland burväktarna i fjol, ett försök att lyckas på andra sidan Atlanten. Toronto Marlies i AHL är hans nya klubbadress.

MARATONVINNARE STANNADE PÅ ETT GLAS VIN? Idag är maraton en av de absolut tuffaste grenarna i OS där idrottarna tvingas pressa ut sitt yttersta ur sina träningspinade kroppar för att ha en chans att hävda sig. Förr i tiden var konkurrensen kanske inte lika hård. I de första moderna olympiska spelen i Aten 1896 vann den grekiske fårherden Spiridon Luis maratonloppet. Halvvägs in i tävlingen steg Luis upp i ledning men till allas stora förvåning vek 25-åringen av till en krog för att avnjuta en ostsmörgås och ett glas vin. Efter sitt mellanmål fortsatte Luis färden och kom ikapp ledande Teddy Flack vid 32 kilometer. Fyra kilometer senare svimmade och avbröt australiensaren och Luis kunde obehindrat springa in som etta framför den jublande hemmapubliken. Kanske det var just tilltuggen som fällde avgörandet. JI

… VÄRLDENS LÄNGSTA SPJUTBÅGE genom tiderna är östtysken Uwe Hohns monsterkast på 104,80 meter satt i Berlin den 20 juli 1984? I motsats till en seglivad myt var rekordkastet dock inte den egentliga orsaken till att internationella friidrottsförbundet två år senare införde en ny spjutmodell med tyngdpunkten längre fram. Huvudskälet till förändringen var att spjuten alltid skulle landa med spetsen före – inte att kasten blivit för långa för arenorna. M ATA L

...VÄRLDSREKORDET FÖR SJÄLVMÅL I EN FOTBOLLSMATCH ÄR 149 Den 31.10.2002 gjorde Stade Olympique de L’Emyrne (SOE) 149 självmål i en match mot ärkerivalen AS Adema i Madagskars mästerskapsserie. Lagen möttes i den sista omgången efter att AS Adema hade säkrat mästerskapet i den nästsista omgången i en fyra lags playoff. SOE var besvikna över att domarbeslut hade gått emot dem i de tidigare matcherna så i rena protesten gjorde laget alltså hela 149 självmål i den sista matchen. SOE:s tränare, kapten och målvakt blev avstängda och övriga spelare varnade, domaren klarade sig utan straff. ML

… ATT FÖRUTOM FREDRIK NORRENA OCH BRÖDERNA FILIP RISKA OCH ERIK RISKA har byalaget IFK Lepplax även producerat andra ishockeyspelare på hög nivå? Till exempel SaiPas etablerade back Simon Backman och anfallaren Robert Nyholm som försöker vika sig en plats i HIFK, men inledde säsongen som uthyrd till Kiekko-Vantaa i Mestis. SB

… AT T NYK ARLEBYS ISHOCKE YS TOLTHE T LEO KOMAROV är yngst i truppen i Dynamo Moskva i den östeuropeiska KHL-ligan? Yttern i andra femman inledde säsongen bra och samlade tre poäng (2+1) på de tre första matcherna. I fjol gjorde slitvargen 5 mål på 47 matcher. SB

… SPORTPRESSEN OCKSÅ FINNS PÅ FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE och i blogosfären? Du hittar oss i de sociala medierna via länkknapparna i den högra balken på webbplatsen www.sportpressen.fi eller genom att använda sökordet ”Sportpressen” på de olika portalerna. Dessutom har Sportpressen en egen kanal på videotjänsten Bambuser som medger direktsändningar via mobiltelefon från olika evenemang.

Pekka Tuokkola är fortfarande klar etta i JYP-målet.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

VIS S TE DU ATT…


22 W W W.SPORTPRESSEN.FI

H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

T E S T I & K U VAT: M AT S L U N D B E R G / M I K A E L H E I N R I C H S

JYP ennakkosuosikkina – ainakin runkosarjan osalta Kiekkokevät osoitti että Suomessakin voi sattua mitä tahansa kun kevään tosipelit alkavat.

K

aikki oli jo valmista runkosarjan kahden parhaan välistä unelmafinaalia varten – JYP ja KalPa kohtaisivat lähes piirikunnallisessa. Mutta kuinkas siinä kävikään? Todelliset yllättäjät HPK ja TPS nappasivatkin finaalipaikat voittamalla välieräsarjansa puhtaasti 3–0. Loppu onkin sitten historiaa. Kuudenneksi rankattu TPS nappasi 11. kerran SM-kultaa yllättyneen yleisön ja asiantuntijoiden edessä. Vaikka turkulaiset puolustavat mestaruutta, he eivät joudu lähtemään kauteen ennakkosuosikin raskas taakka kannettavanaan. Kukaan ei yllättyisi jos JYP vie runkosarjan voiton kolmatta kertaa peräkkäin. Keski-Suomen suuri joukkue saa kovimmat haastajat HIFK:n, Kärppien, Jokereiden ja Lukon muodossa. KalPa, HPK ja Tappara tuntuvat paperilla viimekautista heikommilta. TPS:n olettaisi hinaavan itsensä sarjataulukon ylemmälle puoliskolle. Liigan hännillä Ilves, Pelicans ja Ässät taistelevat kynsin hampain välttääkseen karsintapelit Mestiksen voittajaa vastaan. Useat suomalaispelaajat ovat kesäloman aikana päättäneet karistaa SM-liigan pölyt jaloistaan ja siirtyneet leveämmän leivän ääreen. Ruotsi, yksittäisissä tapauksissa KHL ja Pohjois-Amerikka, ovat värvänneet uutta, sinivalkoista pelaajamassaa. Merkittävimmät kotimaiset lähtijät ovat Jori Lehterä, Ilari Filppula ja Kim Hirschovits.

Yllätysfinalistit. TPS ja HPK pudottivat kaikki kilpailijansa pudotuspeleissä ja ratkaisivat kirkkaimpien mitaleiden kohtalon. Ville Vahalahti pujottelee Ville Hämäläisen (vasemmalla) ja Jukka Laamasen välistä.


H Ö S T - S Y K S Y 2 0 10

W W W.SPORTPRESSEN.FI 23

Blues (Espoo) www.blues.fi Valmentaja: Petri Matikainen (neljäs kausi) Kapteeni: Toni Kähkönen MVP: Iiro Tarkki Viime kaudella: runkosarjan kahdeksas, putosi avauskierroksella. Veikkaus: sijat 7.–10.

Kärpät (Oulu) www.oulunkarpat.fi Valmentaja: Mikko Haapakoski (ensimmäinen täysi kausi) Kapteeni: Ilkka Mikkola MVP: Kamil Kreps Viime kaudella: runkosarjassa yhdeksäs, putosi puolivälierissä. Veikkaus: sijat 1.–3.

Selvitettyään tiensä vähintään välieriin kolmena viime kautena, Espoon kiekkoylpeys notkahti pahemman kerran viime kaudella. Jo villi kortti-kierroksella Kärpät pudotti Bluesin, joka tällä kaudella luottaa lähes yksinomaan kotimaisiin voimiin. Tärkeimmät palaset ovat maalivahti Iiro Tarkki, kiekollisesti taitava puolustaja Ville Lajunen, joukkueen kapteeni Toni Kähkönen ja nykyään Suomen kansalaisuuden omaava Stefan Öhman. Jo sopimuksen solmiminen ex-maajoukkuepakki ja monessa liemessä keitetyn Jere Karalahden kanssa oli seuralta melko rohkea veto.

Kärpät on toinen hokisuomen taloudellinen menestyjä. Viime tilikaudella seura osoitti 85 000 euron plusmerkkistä tulosta. Osakeyhtiön perustamisesta vuonna 1995 lähtien seura on tehnyt positiivisen tuloksen jokaisena kautena. Mikko Haapakoskea kaavailtiin valmentajaksi vasta tämän kauden alusta, mutta hän korvasi loppukaudesta potkut saaneen Matti Alatalon kun oululaiset olivat jäämässä pudotuspelien ulkopuolelle. Haapakoski onnistuikin hilaamaan joukkueen puolivälieriin, mutta JYP oli liian vahva. Paras pistemies Pavel Rosa aloittaa kautensa Sveitsissä, mutta palannee Kärppiin lokakuun lopulla. Kamil Kreps saattaa hyvinkin olla TPS:n Tomas Plihalin veroinen hankinta. Marko Luomala liittyy petopaitoihin Ässistä ja vasta 18-vuotias oikealta ampuva Joonas Donskoi on valmis läpimurtoon.

HIFK (Helsinki) www.hifk.fi Valmentaja: Kari Jalonen (kolmas kausi) Kapteeni: Ville Peltonen MVP: Ville Peltonen Viime kaudella: runkosarjan neljäs, putosi puolivälierissä. Veikkaus: sijat 1.–3. Kahdesta peräkkäisestä pudotuspeliflopista huolimatta päävalmentaja Kari Jalosella on edelleen hallituksen luottamus. Kesäloma alkoi etuajassa kun HPK yllätti puolivälierissä. Taloudellisesti viime kausi oli kuitenkin menestyksekäs IFK:n osalta, sillä kirstun pohjalle jäi plussaa runsaat puoli miljoonaa euroa. Ville Peltonen palaa tuttuun ympäristöön josta ura lähti lentoon parikymmentä vuotta sitten. Suuri mielenkiinto kohdistuu luonnollisesti superlupaus Mikael Granlundin toiseen kauteen liigassa. Maalissa Juuso Riksman on jonkinasteinen kysymysmerkki. Kun hyökkäyspäästä löytyvät nimet Teemu Ramstedt, Jerry Ahtola, Kimmo Kuhta ja Juha-Pekka Haataja ei Kim Hirschovitsin lähtö Timråhon jätä kovinkaan merkittävää lovea pelaajapakkaan.

HPK (Hämeenlinna) www.hpk.fi Valmentaja: Harri Rindell (uusi) Kapteeni: Marko Tuulola MVP: Teemu Lassila Viime kaudella: runkosarjan viides, SM-hopeaa. Veikkaus: sijat 7.–10. Jukka Rautakorven johdolla joukkue selvitti kaikkien yllätykseksi tiensä aina loppuotteluun saakka. Tällä kaudella kukaan ei kuitenkaan odota samnlaista venymistä. Harri Rindellin kannukset ovat kaikesta huolimatta melko kevyet ja hänen käytettävissään oleva materiaali ei saa vastustajia puristamaan mailaa. Joukkueen kuudesta parhaasta pistemiehestä puolet on lähtenyt muualle. Korvaajat eivät liene samaa tasoa. Joukkue luottaakin pitkälti Teemu Lassilaan tolppien välissä.

Ilves (Tampere) www.ilves.com Valmentaja: Juha Pajuoja (ensimmäinen täysi kausi) Kapteeni: Pasi Määttänen MVP: Jani Hurme Viime kaudella: runkosarjan 14., päihitti Jokipojat liigakarsinnassa. Veikkaus: sijat 11.–14. Tuntematon suuruus Juha Pajuoja sai maaliskuussa vastuun Ilveksestä kun oli jo varmaa että joukkue joutuu pelaamaan liigapaikastaan karsinnoissa. Jokipojilla ei juurikaan ollut sanansijaa karsintaotteluissa. Nyt Pajuoja pääsee aloittamaan tyhjältä pöydältä, ehkä hieman liiankin tyhjältä. Useat avainpelaajat ovat siirtyneet muualle. Jussi Pesonen lähti jo talvella Leksandiin. Kahden viime kauden tehokkain liigapakki, Markus Seikola, teki keväällä sopimuksen Södertäljeen. Etenkin ylivoimapelissä ison roolin ottanut Colby Genoway lähti niin ikään Tampereelta. Täysikuntoinen Jani Hurme tosin voi varastaa pisteen sieltä, toisen tuolta.

Jokerit (Helsinki) www.jokerit.com Valmentaja: Hannu Jortikka (toista kertaa, toinen kausi) Kapteeni: Ossi Väänänen MVP: Jukka Hentunen Viime kaudella: runkosarjan kymmenes, putosi avauskierroksella. Veikkaus: sijat 4.–6. Jokerit on juurikin kuin korttipakan narri – siitä ei koskaan tiedä mitä pakan korttia se esittää. Onko hihassa valttikortti vai patakakkonen? Hannu Jortikan Midashohto on jo menneiden talvien lumia. Siitä huolimatta joukkue tuskin floppaa yhtä ankarasti kuin viime kaudella. Laadukkaita pelimiehiä kuitenkin löytyy: Jukka Hentunen, Esa Pirnes ja (nivusvammaansa lokakuulle paranteleva) Jani Rita, uudet tulokkaat Ossi Väänänen ja Petteri Nokelainen sekä aina luotettavat puolustajat Marko Kauppinen ja Antti-Jussi Niemi. Laituri Teemu Pulkkinen ja kassari Mika Järvinen kuuluvat liigakaukaloiden mielenkiintoisimpiin lupauksiin.

JYP (Jyväskylä) www.jypliiga.fi Valmentaja: Risto Dufva (neljäs kausi) Kapteeni: Juha-Pekka Hytönen MVP: Juha-Pekka Hytönen Viime kaudella: runkosarjan voittaja, SM-pronssia. Veikkaus: sijat 1.–3. Moni asiantuntija veikkasi JYP:n tarkan puolustuspelin edesauttavan kevään 2009 mestaruuden puolustamista, mutta uudestaan syntynyt TPS jyräsi kuin jyräsikin runkosarjan voittajan kahdessa viimeisessä välieräottelussa. Valmentaja Risto Dufva on jättänyt maajoukkuetehtävänsä saadakseen enemmän aikaa perheelleen – ja JYP:ille. Harjoitusotteluiden perusteella joukkue on runkosarjassa yhtä vaikeasti voitettava kuin kahtena viime kautenakin. Huippulupaus Sami Vatasen ohella joukkueesta on vaikea löytää aivan kirkkaimpaan tähtikastiin kuuluvia pelimiehiä, mutta luotettavat liigajyrät Juha-Pekka Hytönen, Antti Virtanen, Kalle Kaijomaa, Ossi Louhivaara ja maalivahti Pekka Tuokkola tulevat olemaan paljon vartijoina.

KalPa (Kuopio) www.kalpa-hockey.fi Valmentaja: Pekka Virta (viides kausi) Kapteeni: Tommi Miettinen MVP: Adam Masuhr Viime kaudella: runkosarjan kakkonen, putosi välierissä. Veikkaus: sijat 7.–10. KalPa haastoi pitkään JYP:in jopa runkosarjan voittokamppailussa, mutta joutui tyytymään kakkossijaan loppumetreillä. Pudotuspeleissä joukkue hyytyi aivan keskisuomalaisten tavoin. Kauden päätteeksi kokeneet Sami Kapanen ja Kalle Sahlstedt ripustivat hokkarit naulaan – ja savolaiset joutuvat lähtemään tähän kauteen melkoisen johtajuus- ja kokemusvajeen kautta. Kapanen jatkaa organisaatiossa, nyt puheenjohtajan ja toimitusjohtajan roolissa. Hänen ja Kimmo Timosen NHL-taalat ovat tuoneet Kuopioon uskottavuutta ja kannattavuutta. Siitä huolimatta KalPalla voi tehdä tiukkaa kahden viime kauden menestyksen uusiminen. Hyökkäyspää tylsistyi melko lailla kesän mittaan.

Lukko (Rauma) www.raumanlukko.fi Valmentaja: Rauli Urama (kolmas kausi) Kapteeni: Tomi Pettinen MVP: Kurtis McLean Viime kaudella: runkosarjan kolmas, putosi puolivälierissä. Veikkaus: sijat 4.–6. Viime syksyn sensaatiojengi taisteli runkosarjan voitosta aina päätöskierroksille asti. Kolmossija toi kotiedun puolivälieräsarjaan TPS:aa vastaan, mutta viimeistään siinä vaiheessa iloinen maalitehtailu sai nolon lopun. Sen toivotaan näkyvän myös otteissa kentällä. Lukolla ei ole tällä kaudella Petri Vehasen kaltaista luottovahtia. Sen sijaan raumalaiset luottavat Miika Wiikmanin kolmen farmisarjakauden tuoneen miehelle tarvittavaa osaamista. Joukkueen runko on lähes muuttumaton ja nuoret vuoden verran kokeneempia – joten kärkipäähän tähdätään. Jääkin nähtäväksi josko joukkue oppi jotain viime kauden heikosta pudotuspeliesityksestä.

Pelicans (Lahti) www.pelicans.fi Valmentaja: Mika Toivola (toinen kausi) Kapteeni: Jan Latvala MVP: Jan Latvala Viime kaudella: 12. Veikkaus: sijat 11.–14. Vaatimaton joukkue ei juurikaan ole vahvistunut. Paperilla tämä pelikaanilauma ei juurikaan ole viime kauden versiota parempi – se joukkue nimittäin jäi runkosarjaan. Pohjoisamerikkalaisissa vahvistuksissa toki on potentiaalia, mutta eivät he kuitenkaan paikkaa pois lentäneitä Juhamatti Aaltosta (Magnitogorsk), Vili Sopasta (JYP) ja Jari Kauppilaa (Tingsryd). Kaiken kokenut Marko Jantunen oli vielä viikkoa ennen kauden alkua ilman sopimusta. Ilman näitä miehiä joukkue menettää viime kaudesta peräti 157 pinnaa. Matias Loppi palaa epäonnistuneelta HIFK:n ja Saksan valloitukselta. Jos hän pääsee samalle tasolle kuin ennen siirtoaan (58 pinnaa) – se vasta olisikin yllätys.

SaiPa (Lappeenranta) www.saipa.fi Valmentja: Ari-Pekka Selin (neljäs kausi, kolmas täysi kausi) Kapteeni: Ville Koho MVP: Pauli Levokari Viime kaudella: 11. Veikkaus: sijat 7.–10. Sputnikeilla ei ole kaikkein nimekkäin miehistö jalkeilla, mutta siitä huolimatta joukkue voi venyä riittävästi jatkaakseen kauttaan myös 10. maaliskuuta jälkeen. Maalivahtikaksikko Jere Myllyniemi–Ville Hostikka ei juurikaan vakuuta, mutta muilta osin joukkue vaikuttaa tasapainoiselta jollakin ihmeellisellä tavalla. Shayne Toporowski lähti muualle, mutta kokenut Dale McTavish on valmis paikkaamaan. Puolustuspää vuotaa ajoittain, joten ykköspari Pauli Levokari–Joni Tuominen on haastavan tehtävän edessä.

Tappara (Tampere) www.tappara.fi Valmentaja: Sami Hirvonen (uusi) Kapteeni: Pekka Saravo MVP: Tuukka Mäntylä Viime kaudella: runkosarjan seitsemäs, putosi puolivälierissä Veikkaus: sijat 11.–14. Jori Lehterä ja Jonas Enlund pakkasivat laukkunsa ja lähtivät KHL:ään. Ilman tätä tutkaparia kauteen lähtevästä Tapparasta onkin vaikea poimia esiin heidän mahdollisia korvaajia. European Trophy meni joukkueelta täysin penkin alle ja kaiken kukkuraksi tuore valmentaja Petri Mattila irtisanoutui kesken turnauksen henkilökohtaisiin syihin vedoten. Korvaaja Sami Hirvonen houkuteltiin mukaan Mestiksen LeKistä. Ilman kovia hankintoja tamperelaiset jäänevät jopa sääliplayoffien ulkopuolelle. Puolustuksessa Tuukka Mäntylä ja Pekka Saravao ovat harvoja valopilkkuja – ja todella seurauskollisia luottomiehiä. Maalivahtiosasto on täysin levällään. Harri Säteri on San Jose Sharksin leirillä – ja ainakin syyskuun ajan Mika Noronen kantaa päävastuun torjuntatöissä.

TPS (Turku) http://hc.tps.fi Valmentaja: Heikki Leime (uusi) Kapteeni: Ville Vahalahti MVP: Atte Engren Viime kaudella: runkosarjan kuudes, SM-kultaa. Veikkaus: sijat 4.–6. TPS nappasi lähes vahingossa 11. Suomen mestaruutensa. Vaikka Kai Suikkanen piiskasi joukkuetta koko kauden, suora pudotuspelipaikka varmistui vasta aivan kalkkiviivoilla. Siellä kaikki palaset sitten loksahtivatkin kohdalleen. Tällä kaudella puolustava mestari lähtee kuitenkin paineettomasta tilasta, sillä kukaan ei odota heiltä mestaruuden uusimista. Heikki Leime jatkaa KHL:n Jaroslavliin siirtyneen Suikkasen työtä Turussa. Runko on sama, vaikka pudotuspelien parhaat, Ilari Filppula ja Lee Sweatt, lähtivätkin. Korvaajiksi hankittiin rightiltä laukovat Mario Valery-Trabucco ja Garrett Raboin, mutta pakki-Raboin on poissa kentiltä suuren osan syksystä jalkavamman johdosta. Harjoituspelit olivatkin rikkonaisia TPS:n kannalta, kymmenkunta pelaajaa joutui sivuun erinäisistä vammoista johtuen. Atte Engrenin torjunnat ovat etenkin alkukaudesta elintärkeitä.

Ässät (Pori) www.assat.com Valmentaja: Pekka Rautakallio (toinen kausi) Kapteeni: Matti Kuparinen MVP: Eero Kilpeläinen Viime kaudella: 13. Veikkaus: sijat 11.–14. Ässät on viime kausina menestynyt enimmäkseen pankin puolella. Eli tulos ei ole ollut yhtä negatiivinen kuin aikaisemmin. Tälle kaudelle toimitusjohtaja Jukka Hirsimäki kuitenkin vannoo joukkueen panostavan aiempaa enemmän pelaajistoon. Saa nähdä mihin ne puheet riittävät. Marko Kivenmäen ja Marko Luomalan korvaajiksi hankittiin kaksi pätevää pohjoisamerikkalaista Patrick Yetmanin ja Adam Millerin muodossa. Lisäksi viime kauden maalivahtitilaston ykkönen, Jussi Rynnäs, yrittää läpimurtoa Atlantin takana. AHLseura Toronto Marlies on hänen uusi osoitteensa.

TIESITKÖ ETTÄ ... ...MARATONVOITTAJA PIIPAHTI LASILLISELLA VIINIÄ? Tänään maratonjuoksu on ehdottomasti yksi olympialaisten kovimmista lajeista jossa urheilijoiden on puristettava irti äärimmilleen treenatuista kehoistaan kaikki voidakseen kamppailla kärjessä. Ennen vanhaan kilpailu ei ehkä ollut aivan yhtä kova. Ensimmäisissä moderneissa olympialaisissa Ateenassa 1896 kreikkalainen lammaspaimen Spiridon Luis voitti maratonin. Matkan puolivälissä Luis siirtyi johtoon, mutta kaikkien yllätykseksi 25-vuotias päätti piipahtaa majatalossa juustovoileivällä ja lasillisella viiniä. Välipalansa jälkeen Luis jatkoi matkaa ja saavutti johtavan Teddy Flackin 32. kilometrin kohdalla. Neljä kilometriä myöhemmin australialainen pyörtyi joutuen keskeyttämään ja Luis sai juosta riemuitsevan kotiyleisön eteen ykkösenä. Ehkäpä juuri pikkupurtava ratkaisi voiton. JI

… KAUTTA AIKAIN PISIN KEIHÄSKAARI maailmassa on itäsaksalaisen Uwe Hohnin käsialaa? Berliinissä 20. heinäkuuta 1984 kiskaistu hirmuheitto kantoi peräti 104,80 metriä – mutta ei sitkeistä huhuista huolimatta ollut varsinainen syy siihen, että kansainvälinen yleisurheiluliitto kaksi vuotta myöhemmin päätti vaihtaa keihäsmallia jossa painopiste siirtyi eteenpäin. Suurin syy muutokseen oli toive saada keihäät laskeutumaan kärki edellä – ei yleisurheiluareenoille liian pitkät kaaret. M ATA L

...OMIEN MAALIEN MAAILMANENNÄTYS JALKAPALLO-OTTELUSSA ON 149? 31.10.2002 Stade Olympique del L´emyrne (SOE) teki 149 omaa maalia ottelussa arkkikilpailijaansa AS Ademaa vastaan, Madagaskarin mestaruussarjassa. Joukkueet kohtasivat sen jälkeen kuin AS Adema oli varmistanut mestaruuden neljän joukkueen play offsin toiseksi viimeisellä kierroksella. SOE oli pettynyt edellisten otteluiden tuomaripäätöksistä, joten he tekivät protestina siis peräti 149 omaa maalia viimeisessä ottelussa. SOE:n valmentaja, kapteeni ja maalivahti saivat pelikiellon, muut pelaajat saivat varoituksen, tuomari selvisi ilman rangaistusta. M L /AT

… PIENI KYLÄSEURA IFK LEPPLAX ON FREDRIK NORRENAN sekä veljesten Filip ja Erik Riskan ohella kasvattanut myös muita jääkiekkoilijoita aivan huipputasolle asti? Esimerkiksi SaiPasta vakiopaikan itselleen raivannut Simon Backman ja HIFK:sta paikkaa kärkkynyt hyökkääjä Robert Nyholm (joka aloittaa kauden Kiekko-Vantaassa) ovat Lepplaxin kasvatteja.

… UUDENKAARLEPYYN KIEKKOYLPEYS LEO KOMAROV on itäeuroopan KHL-liigassa pelaavan Moskovan Dynamon nuorin pelaaja? Kakkoskentän laituri aloitti kauden hyvin nappaamalla kolme pinnaa (2+1) kolmesta ensimmäisestä ottelusta. Viime kaudella työteliäs hyökkääjä teki 5 maalia 47 ottelussa.

… LÖYDÄT SPORTPRESSENIN NYT MYÖS FACEBOOKISTA, TWITTERISTÄ, YOUTUBESTA ja blogosfääristä? Löydät linkit näihin sosiaalisiin medioihin Sportpressenin nettisivujen (www.sportpressen. fi) oikeassa laidassa olevasta palkista tai hakemalla kyseisten palveluiden hakutoiminnolla sanalla ”Sportpressen”. Lisäksi Sportpressenillä on oma kanava Bambuservideopalvelussa joka mahdollistaa suorat mobiililähetykset erilaisista tapahtumista.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


10.10. TPS–Happee, Åbo/Turku, Caribia Areena 17.00 18.10. TPS–Tor, Åbo/Turku, Caribia Areena 18.30 24.10. TPS–AC HaKi, Åbo/Turku, Caribia Areena 17.00 11.11. TPS–Erä, Åbo/Turku, Caribia Areena 18.30

24

28.11. IX Salon pikkujoulujuoksu & -kävely, Salo, Idrottshuset/Urheilutalo 12.00, www. takatalo.fi/salomarathon.html kolla – katso: www.suomenlatu.fi

Divison 1 västra, herrar – Miesten 1. divisioona, länsilohko:

ORIENTERING – SUUNNISTUS

kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Damligan – Naisten liiga:

Händelser / Tapahtumat 24.9.-28.11.2010 Sportpressen ansvarar ej för eventuella ändringar eller bristfälliga uppgifter, kontrollera tiderna! Sportpressen ei vastaa mahdollisista muutoksista tai puutteellisista tiedoista, tarkista ajankohdat! Om du vill ha din egen händelse med, skicka e-post till handelser@sportpressen.fi. Jos haluat oman tapahtumasi mukaan kalenteriin, lähetä se osoitteeseen handelser@sportpressen.fi.

ÅBO MED OMNEJD> TURKU & TURUN SEUTU> ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO FM-ligan – SM-liiga 25.9. TPS–Jokerit, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 2.10. TPS–Lukko, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 7.10. TPS–KalPa, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 12.10. TPS–Ilves, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 16.10. TPS–JYP, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 17.00 21.10. TPS–Tappara, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 26.10. TPS–HIFK, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 30.10. TPS–Ässät, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 16.00 2.11. TPS–Pelicans, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 6.11. TPS–Kärpät, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30 25.11. TPS–SaiPa, Åbo/Turku, Åbohallen/Turkuhalli 18.30

Mestis: 1.10. TuTo–HeKi, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 6.10. TuTo–Sport, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 8.10. TuTo–Jokipojat, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 11.10. TuTo–LeKi, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 16.10. TuTo–SaPKo, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 16.00 22.10. TuTo–Jukurit, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 30.10. TuTo–Hokki, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 16.00 3.11. TuTo–LeKi, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 10.11. TuTo–K-Vantaa, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30 20.11. TuTo–K-Laser, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 16.00 26.11. TuTo–KooKoo, Åbo/Turku, Kuppis/Kupittaa 18.30

Damernas FM-serie – Naisten SM-sarja: 25.9. Salo HT–KalPa, Salo, ishallen/jäähalli 15.00 2.10. Salo HT–Kärpät, Salo, ishallen/jäähalli 15.00 3.10. Salo HT–Ilves, Salo, ishallen/jäähalli 16.30 9.10. Salo HT–LoKV, Salo, ishallen/jäähalli 15.00 23.10. Salo HT–JYP, Salo, ishallen/jäähalli 15.00 24.10. Salo HT–Blues, Salo, ishallen/jäähalli 16.30 27.11. Salo HT–Team Oriflame, Salo, ishallen/jäähalli 15.00 28.11. Salo HT–HPK, Salo, ishallen/jäähalli 16.30

FOTBOLL – JALKAPALLO Veikkausliiga: 4.10. FC Inter–Haka, Åbo/Turku, Veritas Stadion 18.30 18.10. FC Inter–MYPA, Åbo/Turku, Veritas Stadion 18.30 23.10. TPS–FC Lahti, Åbo/Turku, Veritas Stadion 14.00

Damligan – Naisten liiga: 2.10. TPS–HJK, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00 17.10. TPS–FC United, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.30

Damettan – Naisten Ykkönen: 2.10. KaaPo–Kuusysi, S:t Karins/Kaarina, konstgräsplanen/KHT 15.00

Herrtvåan, zon B – Miesten Kakkonen, B-lohko: 26.9. KaaPo–FC Jazz, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 29.9. ÅIFK–P-Iirot, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 2.10. SalPa–MuSa, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 14.00

Damtvåan, zon B – Naisten Kakkonen, B-lohko: 26.9. PIF–HJS, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00 2.10. PIF–FC Nokia, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00

26.9. PIF–Wilpas, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 17.00 26.9. JyTy–LTU, Åbo/Turku, Kuppis konstgräs 2/Kupittaa KHT 2 17.00 26.9. FC Boda–TPK, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 17.00 2.10. TuTo–PIF, Åbo/Turku, Impivaara konstgräs/KHT 17.00 2.10. FC Inter/2–FC Boda, Åbo/Turku, Kuppis konstgräs 2/Kupittaa KHT 2 17.00 2.10. Masku–TPK, Masku, Taponketo 17.00 2.10. Wilpas–JyTy, Salo, Centralplanen/ Keskuskenttä 17.00

Turneringar – Turnaukset: kolla – katso: www.palloliitto.fi/ taustasivut/tapahtumakalenteri

FUTSAL Futsal-ligan – Futsal-liiga: 23.10. TPK–KaDy, Åbo/Turku, Samppalinn 15.00 30.10. TPK–TP-Kaarle, Åbo/Turku, Samppalinn 15.00 20.11. TPK–Sievi Futsal, Åbo/Turku, Samppalinn 15.00

Futsal cuperna – Futsal cupit: kolla – katso: www.futsal.fi

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO Herrligan – Miesten mestaruusliiga: 3.10. Piivolley–PerPo, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 9.10. Loimu–Sun Volley, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/Kupittaan urheiluhalli 17.00 11.10. Piivolley–Sun Volley, Salo, Salohallen/Salohalli 17.30 15.10. Piivolley–ETTA, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 24.10. Loimu–Hurrikaani, Reso/Raisio, Kerttula idrottshall/Kerttulan liikuntahalli 17.00 30.10. Loimu–Isku-Volley, Reso/Raisio, Kerttula idrottshall/Kerttulan liikuntahalli 17.00 6.11. Piivolley–MuurLe, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 10.11. Piivolley–Isku-Volley, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 12.11. Loimu–VaLePa, Reso/Raisio, Kerttula idrottshall/Kerttulan liikuntahalli 18.30 14.11. Loimu–PerPo, Reso/Raisio, Kerttula idrottshall/Kerttulan liikuntahalli 17.00

26.9. TuTo–FC Inter/2, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 17.00 26.9. Masku–Lieto, Masku, Taponketo 17.00

Division 1 västra, damer – Naisten 1. divisioona, länsilohko: 2.10. SB Naantali–NiceBandy, Nådendal/Naantali, Maijamäki idrottshall/Maijamäen liikuntahalli 15.30 3.10. SB Naantali–Nokian KRP, Nådendal/Naantali, Maijamäki idrottshall/Maijamäen liikuntahalli 15.30 30.10. AFC Campus–Karhut, Åbo/ Turku, Leaf Areena 18.30 6.11. SB Naantali–AFC Campus, Nådendal/Naantali, Maijamäki idrottshall/Maijamäen liikuntahalli 15.30 20.11. AFC Campus–Nokian KRP, Åbo/ Turku, Leaf Areena 15.30 21.11. AFC Campus–NiceBandy, Åbo/ Turku, Leaf Areena 15.30

Finska cuperna – Suomen cupit: kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Turneringar – Turnaukset: 25.9. SB Naantalin T96-turnaus, Nådendal/ Naantali, Maijamäki idrottshall/Maijamäen liikuntahalli 13.00, www.sbnaantali.com

HANDBOLL – KÄSIPALLO FM-ligan, herrar – Miesten SM-liiga: 2.10. ÅIFK–HC West, Åbo/Turku, Samppalinna 14.00 17.10. ÅIFK–Dicken, Åbo/Turku, Samppalinna 14.00 3.11. ÅIFK–HIFK, Åbo/Turku, Samppalinna 18.30 13.11. ÅIFK–BK-46, Åbo/Turku, Samppalinna 14.00 27.11. ÅIFK–Cocks, Åbo/Turku, Samppalinna 14.00

FM-serien, damer – Naisten SM-sarja: 9.10. ÅIFK–GrIFK, Åbo/Turku, Samppalinna 16.30 16.10. ÅIFK–SIF, Åbo/Turku, Samppalinna 16.30 6.11. ÅIFK–HIFK, Åbo/Turku, Samppalinna 16.30 13.11. ÅIFK–Sparta, Åbo/Turku, Samppalinna 16.30

Finska cuperna – Suomen cupit: kolla – katso: www.finnhandball.net

Division 1, herrar – Miesten 1. divisioona: 2.10. PIF–SaSu, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, PIUG/PUNT 15.30 23.10. PIF–GrIFK, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, PIUG/PUNT 15.30 27.11. PIF–WT, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, PIUG/PUNT 15.30

Damligan – Naisten mestaruusliiga: 1.10. LP Viesti–HPK, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 16.10. LP Viesti–Pislaploki, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 22.10. LP Viesti–Pieksamäki, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 30.10. LP Viesti–LP Kangasala, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 14.11. LP Viesti–OrPo, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 20.11. LP Viesti–PaKa, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00

Ligacuperna – Liigacupit: kolla – katso: www.lentisliiga.fi

BASKET – KORIPALLO Basketligan – Korisliiga: 24.9. Korihait–Vilpas, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 27.9. Vilpas–Tarmo, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 29.9. Korihait–Honka, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 2.10. Vilpas–ToPo, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 13.10. Korihait–Tarmo, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 13.10. Vilpas–Kauhajoki, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 20.10. Korihait–ToPo, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 20.10. Vilpas–Kouvot, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 27.10. Vilpas–KTP, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 29.10. Korihait–Kauhajoki, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 3.11. Vilpas–LrNMKY, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 12.11. Vilpas–Korihait, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 14.11. Korihait–KTP, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 17.11. Vilpas–Namika Lahti, Salo, Salohallen/Salohalli 18.30 24.11. Korihait–LrNMKY, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30 27.11. Vilpas–Pyrintö, Salo, Salohallen/Salohalli 17.00 28.11. Korihait–Kouvot, Nystad/Uusikaupunki, Pohitulli bollhall/Pohitullin palloiluhalli 18.30

Finska cuperna – Suomen cupit: kolla – katso: www.basket.fi

Herrtrean – Miesten Kolmonen:

3.10. TPS–Happee, Åbo/Turku, Caribia Areena 14.30 16.10. TPS–SB-Pro, Åbo/Turku, Caribia Areena 16.00 26.10. TPS–Tiikerit, Åbo/Turku, Caribia Areena 18.30 31.10. TPS–KooVee, Åbo/Turku, Leaf Areena 18.30 13.11. TPS–SB-Vantaa, Åbo/Turku, Leaf Areena 18.30 28.11. TPS–Indians, Åbo/Turku, Caribia Areena 18.30

INNEBANDY – SALIBANDY Innebandyligan – Salibandyliiga: 25.9. TPS–Josba, Åbo/Turku, Caribia Areena 16.00

RINGETTE FM-serien – SM-sarja: 25.9. RNK–EKS, Reso/Raisio, DNA-hallen/halli 16.45 26.9. VG-62–Hyvinkää Ringette, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.30 2.10. VG-62–EKS, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.00 2.10. RNK–LL-89, Reso/Raisio, DNA-hallen/halli 16.45 3.10. VG-62–LL-89, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 14.00 17.10. VG-62–RNK, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.30 23.10. RNK–EKS, Reso/Raisio, DNA-hallen/halli 16.45 24.10. VG-62–Lahti Ringette, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.30 13.11. RNK–Hyvinkää Ringette, Reso/ Raisio, DNA-hallen/halli 16.45 14.11. VG-62–LuKi-82, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.30 21.11. VG-62–Lahti Ringette, Nådendal/ Naantali, Aurinkoareena 15.30 21.11. RNK–LuKi-82, Reso/Raisio, DNA-hallen/halli 15.45 28.11. RNK–Lahti Ringette, Reso/ Raisio, DNA-hallen/halli 15.45

FRIIDROTT – YLEISURHEILU 3.10. 45. Pargasloppet/Paraisten lenkki 2010, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pajbacka 12.00 21.11. Syyshallit, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/ Kupittaan urheiluhalli, www.maarianmahti.com kolla – katso: www.kilpailukalenteri.fi

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT 26.9. Sundholman kierros, Nystad/Uusikaupunki, Haapaniemi 12.00, www.uusikaupunki.fi/ukk 3.10. 45. Pargasloppet/Paraisten lenkki 2010, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pajbacka 12.00 10.10. Mini-Maaria-gatuloppet/katujuoksu, Åbo/Turku, Jäkärlä idrottsplan/Jäkärlän urheilukenttä, www.maarianmahti.com 10.10. Salo Marathon 10-årsjubileumstävling/10vuotisjuhlakilpailu, Salo, Centralidrottsplanen/ Keskusurheilukenttä, www.takatalo. fi/salomarathon.html 17.10. 48. Kisko-juoksu, Salo, Kisko, Kaukurin kuntorata, www.kiskonkiskojat.fi

25.9. XIX Ungdoms- och VII sprintkavle/ XIX Nuoriso- ja VII sprinttiviestit, Nådendal/ Naantali, www.turunsuunnistajat.fi 26.9. Åboland–Åland, Kimitoön/Kemiönsaari, Dalsbruk/ Taalintehdas, www.mebb.net/~pif.orientering 23.10. Halikko-kavlen/Halikko-viesti, Salo, Kokkila, www.angelniemenankkuri.com/halikkoviesti_2010 6.11. PIF-pika, säsongsavslutning/kauden päätöskilpailu, Väståboland/Länsi-Turunmaa, www.mebb.net/~pif.orientering

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU 16.-18.7. Banhoppning/Esteratsastus: Tapiola GP, Åbo/Turku, Metsämäki Trav/Ravit, Åbo/Turku, Metsämäki, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 24.9, 25.9, 18.10, 25.10, 1.11, 19.11. kolla – katso: www.raviradat.fi/metsamaki

Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 29.10. Jokerit–Kärpät, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 30.10. Blues–HIFK, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 2.11. Jokerit–Ilves, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 4.11. Blues–Pelicans, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 4.11. HIFK–Tappara, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 6.11. HIFK–HPK, Helsingfors/Helsinki, ishallen/jäähalli 16.00 6.11. Jokerit–Tappara, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 16.11. Blues–KalPa, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 16.11. Jokerit–SaiPa, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 18.11. Blues–JYP, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 18.11. HIFK–Lukko, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 20.11. Jokerit–Ässät, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 23.11. Blues–Tappara, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 23.11. Jokerit–HIFK, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 25.11. Jokerit–HPK, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 27.11. Jokerit–TPS, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 16.00

Damernas FM-serie – Naisten SM-sarja: ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT 25.-26.9. Boxning/Nyrkkeily: Kultahansikasturnaus, Åbo/Turku, Klassikon koulu 26.9. Golf: Maskun kunnan mestaruuskilpailut, Masku, Kankaisten golfpuisto 13.00 26.9. Motorsport/Moottoriurheilu: Salon XXI syystrial, Salo, Kavilannummi 10.00, www.takatalo.fi/samk 2.10. Motorsport/Moottoriurheilu: XXXIV Turku Karting Rantaralli, Nådendal/Naantali, www. naantalinseudunurheiluautoilijat.fi 2.10. Fiske/Kalastus: Kustavi GP, Gustavs/ Kustavi, Osnäs/Vuosnainen 9.10. Skytte/Ammunta: TSA öppna regionala luftvapentävlingar/avoimet alueelliset ilmaasekilpailut, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/Kupittaan urheiluhalli, www.turunseudunampujat.fi 9.-10.10. Fiske/Kalastus: Korpo Gäddcup/Korppoon Haukicup, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Korpo/ Korppoo, Verkan, www.korpogaddcup.com 9.-10.10. Bordtennis/Pöytätennis: Lag- och A-FM/ Joukkue- ja A-SM, Åbo/Turku, Liikuntakeskus Alfa 16.-17.10. Fäktning/Miekkailu: Kupittaa Tournament, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/Kupittaan urheiluhalli, www.kupittaatournament.fi 23.10. Gymnastik/Voimistelu: Cailap cup & Finska cupen i truppgymnastik/Joukkuevoimistelun Suomen cup, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/Kupittaan urheiluhalli, www.lahjantytot.sporttisaitti.com 30.-31.10. Gymnastik/Voimistelu: NM-tävlingar i artistisk gymnastik/Telinevoimistelun PMkilpailut, Åbo/Turku, Kuppis idrottshall/Kupittaan urheiluhalli, www.turunpyrkiva.sporttisaitti. com/northern-european-championships 31.10. Bowling/Keilailu: Turku Senior Open, Åbo/Turku, Kuppis bowlinghall/Kupittaan keilahalli 9.00, www.kupittaankeilahalli.fi 6.11. Brottning/Paini: XXVII Kalle Mäkisen muistopainit, Åbo/Turku, Liikuntakeskus Alfa, www.turunvoimamiehet.com 13.11. Badminton/Sulkapallo: Salon kaupungin mestaruuskilpailut, www.halikonsulkis.net

NYLAND & HELSINGFORS> UUSIMAA & HELSINKI> ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO NHL Premiere: 7.10. Carolina Hurricanes–Minnesota Wild, Helsingfors/Helsinki, Hartwall Arena 19.00 8.10. Carolina Hurricanes–Minnesota Wild, Helsingfors/Helsinki, Hartwall Arena 19.00

EHT, Karjala cup: 11.11. RUS–FIN, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 13.11. SWE–RUS, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 13.00 13.11. FIN–CZE, Helsingfors/Helsinki, Hartwall Arena 16.30 14.11. CZE–RUS, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 12.00 14.11. FIN–SWE, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 17.30

FM-ligan – SM-liiga: 25.9. Blues–Kärpät, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 28.9. HIFK–TPS, Helsingfors/Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 30.9. Blues–Ilves, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 30.9. Jokerit–JYP, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 2.10. HIFK–Ässät, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 7.10. Blues–Ässät, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 7.10. HIFK–Pelicans, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 9.10. HIFK–JYP, Helsingfors/Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 11.10. Blues–SaiPa, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 14.10. HIFK–Blues, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 17.10. Jokerit–Blues, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 17.00 19.10. Blues–TPS, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 19.10. HIFK–Kärpät, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 18.30 26.10. Blues–HPK, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 26.10. Jokerit–KalPa, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 28.10. HIFK–Ilves, Helsingfors/

26.9. LoKV–KalPa, Lojo/Lohja, ishallen/jäähalli 17.00 2.10. Blues–JYP, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 15.50 3.10. LoKV–Kärpät, Lojo/Lohja, ishallen/jäähalli 17.00 10.10. LoKV–Blues, Lojo/Lohja, ishallen/jäähalli 17.00 27.10. Blues–HPK, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 19.50 30.10. Blues–Kärpät, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 15.50 30.10. LoKV–JYP, Lojo/Lohja, ishallen/jäähalli 17.00 31.10. Blues–KalPa, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 15.20 31.10. LoKV–Salo HT, Lojo/Lohja, ishallen/jäähalli 17.00 20.11. Blues–Team Oriflame, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 15.50 21.11. Blues–Ilves, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 15.20 28.11. LoKV–Team Oriflame, Lojo/ Lohja, ishallen/jäähalli 17.00

Mestis: 24.9. K-Vantaa–Sport, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 2.10. K-Vantaa–TuTo, Vanda/Vantaa, Valtti Areena 16.00 13.10. K-Vantaa–D Team, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 18.10. K-Vantaa–KooKoo, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 23.10. K-Vantaa–TuTo, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 16.00 27.10. K-Vantaa–LeKi, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 3.11. K-Vantaa–Jokipojat, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 6.11. K-Vantaa–SaPKo, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 16.00 19.11. K-Vantaa–Hokki, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 18.30 27.11. K-Vantaa–K-Laser, Vanda/ Vantaa, Valtti Areena 16.00

FOTBOLL – JALKAPALLO EM-kval, herrar – EM-karsinta, miehet: 12.10. FIN–HUN, Helsingfors/ Helsinki, Olympiastadion 18.30 17.11. FIN–SMR, Helsingfors/Helsinki, Olympiastadion 18.30

Finska cupen – Suomen cup: Finaler – Loppuottelut 25.9. 10.00 Lilla finalen, herrar/Miesten pikkufinaali: SalReipas–Ilves, Helsingfors/Helsinki, Tölö bollplan 2/Töölön pallokenttä 2 12.00 Lilla finalen, damer/Naisten pikkufinaali: ACK–PU-62, Helsingfors/Helsinki, Tölö bollplan 1/Töölön pallokenttä 1 12.00 Damer/Naiset: Ilves–HJK, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 15.00 Herrar/Miehet: HJK–TPS, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium

Veikkausliiga: 4.10. FC Honka–FC Lahti, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 18.10. HJK–TPS, Helsingfors/Helsinki, Sonera Stadium 18.30 23.10. FC Honka–FC Inter, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 14.00

Damligan – Naisten liiga: 1.10. FC Honka–PK-35 Vantaa, Esbo/ Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 18.30 2.10. TiPS–KPV, Vanda/Vantaa, Dickursby IP/Tikkurilan UP 15.00 9.10. FC Honka–Åland United, Esbo/ Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 13.00 9.10. PK-35 Vantaa–TPS, Vanda/ Vantaa, ISS Stadion 15.00 17.10. HJK–Ilves, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 15.30 17.10. TiPS–FC Honka, Vanda/Vantaa, Dickursby IP/Tikkurilan UP 15.30

Herrettan – Miesten Ykkönen: 2.10. Klubi-04–KooTeePee, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 16.00 3.10. PK-35 Vantaa–RoPS, Vanda/ Vantaa, ISS Stadion 18.30


8.10. Klubi-04–JIPPO, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 10.10. PK-35 Vantaa–FC PoPa, Vanda/ Vantaa, ISS Stadion 18.30 16.10. FC Espoo–TPV, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 15.00 16.10. FC Viikingit–MP, Helsingfors/ Helsinki, NordsjÜ/Vuosaari 15.00

Damettan – Naisten YkkÜnen: 2.10. Klubi–JyPK, Helsingfors/Helsinki, Tali 14.00 9.10. FC Espoo–Karhu, Esbo/Espoo, Alberga IP konstgräs/Leppävaaran UP tekonurmi 15.00 9.10. FC Viikingit–KaaPo, Helsingfors/Helsinki, Tali fotbollshall/jalkapallohalli 15.00

Herrtvüan, zon A – Miesten Kakkonen, A-lohko: 24.9. Atlantis FC–FC Futura, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 26.9. KäPa–SC Riverball, Helsingfors/ Helsinki, Kottby IP/Käpylän UP 15.00 26.9. LPS–Gnistan, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ IP/Laajasalon UP 15.00 2.10. AC Vantaa–Atlantis FC, Vanda/Vantaa, Myrbacka Üvre/Myyrmäen ylänurmi 14.00 2.10. FC Futura–PEPO, Borgü/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 14.00 2.10. HIFK–KäPa, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 14.00 2.10. FC Kiffen–City Stars, Helsingfors/ Helsinki, Bocksbacka/Pukinmäki 14.00 2.10. Gnistan–Warkaus JK, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 14.00

Helsinki, Gumtäkt grus/Kumpula hiekka 15.00 9.10. VJS–MPS, Vanda/Vantaa, Myrbacka grus/Myyrmäen hiekka 15.00

Damernas FM-serie – Naisten SM-sarja:

Turneringar – Turnaukset:

2.10. ToPo–Espoo Team, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 15.00 9.10. Espoo Team–Huima, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 15.00 13.10. ToPo–HoNsU, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 20.10. ToPo–FoA, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 28.10. Espoo Team–Keravan Energia Team, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 18.30 30.10. ToPo–Huima, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 15.00 7.11. Espoo Team–Peli-Karhut, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 15.00 10.11. ToPo–Keravan Energia Team, Helsingfors/ Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 11.11. Espoo Team–ToPo, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 18.30 27.11. Espoo Team–Catz, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 14.00

kolla – katso: www.palloliitto.fi/ taustasivut/tapahtumakalenteri

Finska cuperna – Suomen cupit:

Herrtrean, zon 3– Miesten Kolmonen, lohko 3: 28.9. Zenith–TuPS, Helsingfors/Helsinki, Bollkvarnen/Pallomylly 18.15 28.9. PK-35–RIlves, Helsingfors/Helsinki, Bollkvarnen/Pallomylly 20.10 30.9. PuiU–MaKu, Helsingfors/Helsinki, Parkstad grus/Puistola hiekka 18.00 30.9. FC Kontu–KOPSE, Helsingfors/ Helsinki, Bollkvarnen/Pallomylly 19.30 10.10. KOPSE–JäPS, Vanda/Vantaa, Dickursby konstgräs/Tikkurilan tekonurmi 12.00 10.10. MaKu–OPedot, Helsingfors/Helsinki, RÜnnbacka grus/Pihlajamäen hiekka 12.00

kolla – katso: www.basket.fi

FUTSAL Futsal-ligan – Futsal-liiga: 9.10. GFT–Tervarit, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 19.00 30.10. GFT–KaDy, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.00 13.11. GFT–Sievi futsal, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.00 27.11. GFT–TPK, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.00

INNEBANDY – SALIBANDY Euro Floorball Tour: 1.-7.11. Herrar/Miehet, Vanda/Vantaa, Energia Areena, www.salibandyliiga.fi 3.-7.11. Pojkar/Pojat, Vanda/Vantaa, Energia Areena, www.salibandyliiga.fi

Damligan – Naisten liiga:

Innebandyligan – Salibandyliiga: Herrtvüan, zon B – Miesten Kakkonen, B-lohko: 26.9. LoPa–SalPa, Lojo/Lohja, Harju 15.00 26.9. GrIFK–BK-46, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 26.9. EIF–Sinimustat, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplanen/Keskuskenttä 15.00 2.10. BK-46–ÅIFK, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 14.00 2.10. GrIFK–FC Jazz, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 14.00 2.10. Pallohonka–EIF, Esbo/Espoo, Hagalunds IP konstgräs/Tapiolan UP tekonurmi 14.00

Damtvüan, zon A – Naisten Kakkonen, A-lohko: 26.9. ACK–PU-62, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Centralplanen/Keskuskenttä 13.00 2.10. PuVe–VJS, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden grus/Tapuli hiekka 15.00 2.10. KoiPS–PU-62, Vanda/Vantaa, Havukoski 15.00

Damtvüan, zon B – Naisten Kakkonen, B-lohko: 26.9. EIF–MuSa, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 14.00

Herrtrean, zon 1 – Miesten Kolmonen, lohko 1: 24.9. SAPA–TiPS, Helsingfors/Helsinki, Gumtäkt/Kumpula 17.30 24.9. MPS/Atletico Malmi–EBK, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 17.30 24.9. PÜxyt–KyIF FCK1, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tekonurmi 19.00 26.9. EsPa–PPV, Esbo/Espoo, Mattby nya konstgräs/Matinkylän uusi tekonurmi 18.00 28.9. PPV–MPS/Atletico Malmi, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen 6/Pallokenttä 6 18.15 30.9. MasKi–PÜxyt, Kyrkslätt/Kirkkonummi Framnäs grus/hiekka 19.00 2.10. FC HIK–EsPa, HangÜ/Hanko, Rukki Arena 15.00 2.10. HPS–KyIF FCK1, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 16.00 3.10. EBK–SAPA, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tekonurmi 19.45 10.10. MPS/Atletico Malmi–FC HIK, Helsingfors/ Helsinki, Stapelstaden grus/Tapuli hiekka 15.00 10.10. SAPA–PPV, Helsingfors/Helsinki, Berghäll konstgräs/Kallio tekonurmi 15.00 10.10. TiPS–EBK, Vanda/Vantaa, Dickursby konstgräs/Tikkurilan tekonurmi 15.00 10.10. PÜxyt–NuPS, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tekonurmi 15.00 10.10. HPS–MasKi, Helsingfors/Helsinki, Britas grus/Pirkkola hiekka 15.00 10.10. EsPa–KyIF FCK1, Esbo/Espoo, Mattby nya konstgräs/Matinkylän uusi tekonurmi 15.00

Herrtrean, zon 2 – Miesten Kolmonen, lohko 2: 26.9. VJS–FC POHU, Vanda/Vantaa, ISS Stadion 14.00 28.9. FC POHU–FC Espoo Akatemia, Helsingfors/ Helsinki, Lassas grus/Lassila hiekka 19.30 28.9. MPS–HDS/Mondial, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden grus/Tapuli hiekka 19.30 29.9. Allianssi Vantaa–HerTo, Vanda/Vantaa, Dickursby konstgräs/Tikkurilan tekonurmi 18.30 29.9. Ponnistus–FC Viikingit/2, Helsingfors/ Helsinki, Gumtäkt grus/Kumpula hiekka 19.30 2.10. Sibbo-Vargarna–VJS, Sibbo/Sipoo, SÜderkulla konstgräs/tekonurmi 16.00 2.10. FC Espoo Akatemia–NJS, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tekonurmi 17.00 9.10. FC Espoo Akatemia–Sibbo-Vargarna, Esbo/Espoo, Alberga IP konstgräs/Leppävaaran UP tekonurmi 15.00 9.10. Spartak–FC POHU, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken konstgräs/Myllypuro tekonurmi 15.00 9.10. HerTo–NJS, Helsingfors/Helsinki, Hertonäs grus/Herttoniemi hiekka 15.00 9.10. FC Viikingit/2–Allianssi Vantaa Kartano tekonurmi 15.00 9.10. HDS/Mondial–Ponnistus, Helsingfors/

Futsalcuperna – Futsalcupit: kolla – katso: www.futsal.fi

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO Division 1, herrar – YkkÜssarja, miehet: 3.10. KoVe–Passarit, Helsingfors/Helsinki, Lumohallen/Lumohalli 18.30 9.10. Voima–EnPy, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ bollhall/Laajasalon palloiluhalli 16.30 23.10. Voima–SäkU, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ bollhall/Laajasalon palloiluhalli 16.30 24.10. KoVe–A-Volley, Helsingfors/ Helsinki, Lumohallen/Lumohalli 15.00 6.11. Voima–KoVe, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ bollhall/Laajasalon palloiluhalli 16.30 13.11. Voima–MäVa, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ bollhall/Laajasalon palloiluhalli 16.30 14.11. KoVe–EnPy, Helsingfors/Helsinki, Lumohallen/Lumohalli 15.00 21.11. KoVe–MäVa, Helsingfors/Helsinki, Lumohallen/Lumohalli 15.00 27.11. Voima–A-Volley, Helsingfors/Helsinki, DegerÜ bollhall/Laajasalon palloiluhalli 16.30

17.10. Tor–Erä, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 17.00 21.10. AC HaKi–Trackers, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 19.00 24.10. Erä–SPV, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00 24.10. Oilers–Classic, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 17.00 27.10. Erä–Nokian KrP, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 27.10. Oilers–TPS, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 18.30 27.10. Tor–Classic, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 18.30 30.10. SSV–Trackers, Helsingfors/Helsinki, BÜle idrottshall/Pasilan urheiluhalli 17.00 10.11. Oilers–Josba, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 18.30 13.11. AC HaKi–SPV, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 17.00 13.11. Tor–Oilers, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 17.00 14.11. SSV–Tor, Helsingfors/Helsinki, BÜle idrottshall/Pasilan urheiluhalli 17.00 24.11. Erä–FBT Pori, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 24.11. Tor–KooVee, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 18.30 25.11. AC HaKi–Nokian KrP, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 19.00 27.11. AC HaKi–Classic, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 17.00 27.11. Erä–KooVee, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00

24.9. Erä–SSV, Vanda/Vantaa, Energia Areena 18.30 25.9. Oilers–Trackers, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 17.00 25.9. SSV–AC HaKi, Helsingfors/Helsinki, BÜle idrottshall/Pasilan urheiluhalli 17.00 25.9. Tor–SPV, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 17.00 26.9. AC HaKi–Oilers, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 17.00 2.10. Erä–Josba, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00 2.10. Tor–Trackers, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/liikuntahalli 17.00 3.10. AC HaKi–Josba, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 17.00 6.10. Oilers–Nokian KrP, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 18.30 7.10. AC HaKi–Tor, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 18.00 15.10. Erä–AC HaKi, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 16.10. Oilers–SSV, Esbo/Espoo, Hagalunds idrottshall/Tapiolan urheiluhalli 17.00 17.10. SSV–TPS, Helsingfors/Helsinki, BÜle idrottshall/Pasilan urheiluhalli 17.00

25.9. PSS–Tiikerit, Borgü/Porvoo, Aurora 17.00 25.9. SB-Vantaa–OLS, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 17.30 26.9. Tiikerit–OLS, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 13.00 26.9. PSS–TPS, Borgü/Porvoo, Aurora 17.00 29.9. Erä III–Classic, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 3.10. SB-Vantaa–Indians, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 13.00 15.10. Tiikerit–Erä III, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 18.30 16.10. SB-Vantaa–NST, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 13.00 16.10. Indians–Happee, Esbo/Espoo, Otahallen/Otahalli 18.00 20.10. Erä III–KooVee, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 24.10. Indians–Classic, Esbo/Espoo, Otahallen/Otahalli 13.00 24.10. PSS–SB-Pro, Borgü/Porvoo, Aurora 17.00 30.10. SB-Vantaa–PSS, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 13.00 31.10. Indians–PSS, Esbo/Espoo, Otahallen/Otahalli 13.00 31.10. Tiikerit–Happee, Vanda/Vantaa, Dickursby

idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 17.00 25 10.11. Erä III–PSS, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/ Mosahalli 18.30 10.11. Tiikerit–Indians, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/ Tikkurilan urheilutalo 18.30 20.11. SB-Vantaa–Erä III, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 13.00 20.11. Indians–OLS, Esbo/Espoo, Otahallen/Otahalli 18.00 20.11. PSS–Classic, Borgü/Porvoo, Aurora 18.00 21.11. Indians–NST, Esbo/Espoo, Otahallen/Otahalli 13.00 24.11. Tiikerit–Classic, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo 18.30 28.11. Erä III–NST, Helsingfors/Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00

Divison 1 västra, herrar – Miesten 1. divisioona, länsilohko: 25.9. M-Team–USB, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 26.9. M-Team–FBC Turku, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 19.30 2.10. SB-Vantaa–USB, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 16.00 2.10. LoSB–Indians, Lojo/Lohja, Tennari 18.00 3.10. LoSB–Blue Fox, Lojo/Lohja, Tennari 15.00 4.10. SB-Vantaa–M-Team, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 18.30 9.10. M-Team–Indians, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 15.10. SB-Vantaa–LoSB, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 18.30 22.10. LoSB–M-Team, Lojo/Lohja, Tennari 19.00 24.10. SB-Vantaa–Indians, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 16.00 24.10. M-Team–Woodcutters, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 29.10. LoSB–Ilves, Lojo/Lohja, Tennari 19.00 31.10. M-Team–Blue Fox, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 11.11. SB-Vantaa–SBandy, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 18.30 13.11. LoSB–PaPas, Lojo/Lohja, Tennari 18.00 13.11. M-Team–NST, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 14.11. M-Team–SC Kaneetti, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 19.30 15.11. SB-Vantaa–Erä Akatemia, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 18.30 17.11. LoSB–ÅIF, Lojo/Lohja, Tennari 19.00 26.11. LoSB–Erä Akatemia, Lojo/Lohja, Tennari 19.00 27.11. SB-Vantaa–OLS, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 16.00 27.11. M-Team–KeLy, Helsingfors/Helsinki, Areena Center Brunakärr/Ruskeasuo 18.30 Indians hemmamatcher/kotiottelut: kolla – katso: www.indians.fi/www.salibandyliiga.fi

Division 1, damer – YkkÜssarja, naiset: 3.10. Helsinki Volley–PKS Volley, Helsingfors/ Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 13.45 9.10. Helsinki Volley–Kolsku, Helsingfors/Helsinki, Kampens idrottscenter/Kampin urheilukeskus 16.15 16.10. Helsinki Volley–Yritys, Helsingfors/Helsinki, Kampens idrottscenter/Kampin urheilukeskus 17.45 23.10. Espoo Lentis–Helsinki Volley, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 14.45 24.10. PKS Volley–Kimmo, Helsingfors/ Helsinki, Helmi Center 14.00 6.11. Espoo Lentis–Kolsku, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.45 19.11. Helsinki Volley–Varalan Urheiluopisto/2, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 19.00 21.11. PKS Volley–Yritys, Helsingfors/ Helsinki, Helmi Center 14.00 28.11. Espoo Lentis–PKS Volley, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 14.30

Tämäkin lehti on painettu Salossa Även denna tidning är tryckt i Salo

BASKET – KORIPALLO VTB United League: kolla – katso: www.vtb-league.com

Basketligan, herrar – Korisliiga, miehet: 24.9. Tarmo–Kataja, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 18.30 24.9. ToPo–PyrintÜ, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 29.9. Tarmo–KTP, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 18.30 29.9. ToPo–Kataja, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 6.10. Tarmo–LrNMKY, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 18.30 6.10. ToPo–KTP, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 15.10. ToPo–LrNMKY, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 20.10. Tarmo–Namika Lahti, Borgü/ Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 18.30 27.10. ToPo–Tarmo, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 30.10. Tarmo–PyrintÜ, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 16.00 3.11. ToPo–Kouvot, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 14.11. Tarmo–Vilpas, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 17.00 14.11. ToPo–Kauhajoki, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 17.00 24.11. Tarmo–Honka, Borgü/Porvoo, Kokonhallen/Kokonhalli 18.30 24.11. ToPo–Vilpas, Helsingfors/Helsinki, TÜlÜ sporthall/TÜÜlÜn kisahalli 18.30 - ,/"/1 9,/9-

Honkas hemmamatcher/Hongan kotiottelut: kolla – katso: www.espoonhonka.fi/www.basket.fi

WWWLEHTITEHDASCOM 0UH 


BANDY – JÄÄPALLO

26

Bandyligan – Bandyliiga:

Händelser / Tapahtumat 24.9.-28.11.2010

20.11. Botnia–JPS, Helsingfors/Helsinki, Åggelby isstadion/Oulunkylän jäästadion 15.00 21.11. Botnia–Kampparit, Helsingfors/Helsinki, Åggelby isstadion/Oulunkylän jäästadion 16.00 26.11. Akilles–Kampparit, Borgå/Porvoo, bollplanen/pallokenttä 19.00 27.11. HIFK–Narukerä, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 15.00 28.11. Akilles–Narukerä, Borgå/Porvoo, bollplanen/pallokenttä 13.00

RINKBANDY – KAUKALOPALLO

Sprint, Vanda/Vantaa, Vantaan vauhtikeskus, www. 30.-31.10. Skytte/Ammunta: Luftvapentävling/ Ilma-asekisa, Lovisa/Loviisa, idrottshallen/ urheiluhalli, www.loviisanampumaseura.com 6.-7.11. Judo: Finnish Open, Vanda/Vantaa, Energia Areena, www.judofinnishopen.fi 13.11. Brottning/Paini: Helsingin Hakan kv. 20-vuotisjuhlapainit, Helsingfors/Helsinki, Hertonässtranden/Herttoniemenranta, www.helsinginhaka.fi 20.11. Muay Thai: Junior-FM/Nuorten SMkisat, Borgå/Porvoo, www.muaythai.fi 20.-21.11. Brottning/Paini: Vantaan Painicup, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/ Tikkurilan urheilutalo, www.y-tk.fi 26.-27.11. Brottning/Paini: 5. Helsinki Open, Helsingfors/Helsinki, Hertonässtranden/ Herttoniemenranta, www.hpm.pp.fi

Rinkbandyligan – Kaukalopalloliiga: Divison 1 östra, herrar – Miesten 1. divisioona, itälohko: 26.9. Erä Akatemia–FCV, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00 28.9. PSS–ÅIF, Borgå/Porvoo, Aurora 18.30 1.10. PSS–SBandy, Borgå/Porvoo, Aurora 18.30 6.10. Erä Akatemia–PSS, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 15.10. PSS–NST, Borgå/Porvoo, Aurora 18.30 23.10. Erä Akatemia–OLS, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 30.10. PSS–PaPas, Borgå/Porvoo, Aurora 17.00 31.10. PSS–KeLy, Borgå/Porvoo, Aurora 17.00 3.11. Erä Akatemia–SBandy, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 7.11. Erä Akatemia–USB, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 17.00 17.11. Erä Akatemia–Indians, Helsingfors/ Helsinki, Mosahallen/Mosahalli 18.30 19.11. PSS–LoSB, Borgå/Porvoo, Aurora 18.30 21.11. PSS–FBC Turku, Borgå/Porvoo, Aurora 17.00

10.11. Akilles–SIF, Borgå/Porvoo, idrottshallen/urheiluhalli 19.00 10.11. Atlas–HC West, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 19.00 10.11. Dicken–Cocks, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 19.15 10.11. HIFK–BK-46, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 20.00 13.11. HC West–Dicken – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 13.11. HIFK–SIF, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 15.00 24.11. SIF–ÅIFK, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 18.45 24.11. HC West–Akilles – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 24.11. Atlas–Dicken, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 19.00

FM-serien, damer – Naisten SM-sarja:

kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

29.9. BK-46–Sparta, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 18.30 29.9. SIF–GrIFK, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 18.45 29.9. HIFK–ÅIFK, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 19.30 2.10. GrIFK–BK-46 – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 2.10. SIF–HIFK, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 17.00 2.10. Sparta–ÅIFK, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 18.30 10.10. BK-46–SIF, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 14.30 10.10. HIFK–Sparta, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 17.30 16.10. Sparta–GrIFK, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 14.30 17.10. HIFK–BK-46, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 17.30 23.10. SIF–Sparta, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 17.00 24.10. HIFK–GrIFK, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/ Urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 24.10. BK-46–ÅIFK, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 14.30 6.11. Sparta–BK-46, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 14.30 6.11. GrIFK–SIF – kolla plats och tid/ tarkista paikka ja aika 14.11. BK-46–GrIFK, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 14.30 14.11. HIFK–SIF, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 17.30 27.11. Sparta–HIFK, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 14.30 27.11. GrIFK–ÅIFK – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 27.11. SIF–BK-46, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 17.00

HANDBOLL – KÄSIPALLO

Division 1, herrar – Miesten 1. divisioona:

ÅIF hemmamatcher/kotiottelut: kolla – katso: www.åif.fi/www.salibandyliiga.fi

Division 1 västra, damer – Naisten 1. divisioona, länsilohko: 23.10. LoSB–SB Naantali, Lojo/Lohja, Tennari 18.00 20.11. LoSB–NiceBandy, Lojo/Lohja, Tennari 18.00 27.11. LoSB–Nokian KrP, Lojo/Lohja, Tennari 18.00

Division 1 östra, damer – Naisten 1. divisioona, itälohko: 2.10. Oilers–SBandy, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.45 3.10. Oilers–Hatsina, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 15.45 20.10. SSV–FIN U19, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö idrottshus/Vuosaaren urheilutalo 19.45 30.10. SSV–Oilers, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö idrottshus/Vuosaaren urheilutalo 17.30 30.10. M-Team–SC Top, Helsingfors/ Helsinki, Brunakärr 4/Ruskeasuo 4 18.30 6.11. Oilers–M-Team, Esbo/Espoo, Alberga idrottshall/Leppävaaran urheiluhalli 18.45 20.11. SSV–Hatsina, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö idrottshus/Vuosaaren urheilutalo 17.30 20.11. M-Team–SBandy, Helsingfors/ Helsinki, Brunakärr 4/Ruskeasuo 4 18.30 21.11. M-Team–Hatsina, Helsingfors/ Helsinki, Brunakärr 4/Ruskeasuo 4 18.30 21.11. SSV–SBandy, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö idrottshus/Vuosaaren urheilutalo 18.30

Finska cuperna – Suomen cupit:

FM-ligan – SM-liiga: 24.9. Atlas–Akilles, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 19.00 24.9. HIFK–HC West, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 20.00 25.9. SIF–BK-46, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 17.00 1.10. HIFK–Atlas, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 20.00 2.10. Dicken–Akilles, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 15.00 2.10. BK-46–Cocks, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 16.00 9.10. Atlas–ÅIFK, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 15.00 9.10. HC West–BK-46 – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 10.10. Dicken–HIFK, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 17.00 13.10. Akilles–Cocks, Borgå/Porvoo, idrottshallen/urheiluhalli 19.00 16.10. BK-46–Atlas, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 15.00 16.10. HIFK–Akilles, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 16.00 16.10. SIF–HC West, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 17.00 23.10. HC West–Cocks – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 23.10. Atlas–SIF, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 15.00 24.10. Akilles–ÅIFK, Borgå/Porvoo, idrottshallen/urheiluhalli 17.00 24.10. Dicken–BK-46, Helsingfors/Helsinki, Britas bollhall/Pirkkolan palloiluhalli 17.00 3.11. SIF–Dicken, Sjundeå/Siuntio, bollhallen/palloiluhalli 18.45 3.11. BK-46–Akilles, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 19.00

28.9. WT–KyIF, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 19.15 2.10. GrIFK–Atlas/2 – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 9.10. Giants–WT, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 13.45 9.10. KyIF–GrIFK, Kyrkslätt/Kirkkonummi, bollhallen/palloiluhalli 17.30 10.10. Atlas/2–PIF, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 15.30 19.10. WT–SaSu, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 19.15 23.10. Giants–KyIF, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 13.45 30.10. KyIF–PIF, Kyrkslätt/Kirkkonummi, bollhallen/palloiluhalli 17.30 30.10. GrIFK–Kukot – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika 31.10. Atlas/2–WT, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 15.30 9.11. WT–GrIFK, Raseborg/Raasepori, Karis/Karjaa, Sisu Arena 19.15 13.11. Giants–Atlas/2, Helsingfors/Helsinki, Idrottshuset/Urheilutalo 13.45 27.11. KyIF–Kukot, Kyrkslätt/Kirkkonummi, bollhallen/palloiluhalli 17.30 27.11. Atlas/2–SaSu, Vanda/Vantaa, Myrbacka idrottshus/Myyrmäen urheilutalo 19.00 27.11. GrIFK–Giants – kolla plats och tid/tarkista paikka ja aika

Turneringar – Turnaukset: 25.-26.9. Dicken cup, Helsingfors/Helsinki, Britas/Pirkkola & Tali, www.dicken.fi 12.-14.11. XVIII Aktia cup, Vanda/Vantaa, Myrbackahallen/Myyrmäkihalli, www. atlashandball.com/cup2010 13.-14.11. Sportia cup, Hangö/Hanko, Idrottshuset/Urheilutalo, www.hangoik.fi

31.10. Bewe–Kärpät, Helsingfors/ Helsinki, ishallen 2/jäähalli 2 13.45 6.11. Bewe–RB-Oulu, Helsingfors/ Helsinki, ishallen 2/jäähalli 2 15.45 27.11. Bewe–Pallo&Boys, Helsingfors/ Helsinki, ishallen 2/jäähalli 2 15.45

RINGETTE FM-serien – SM-sarja: 26.9. EKS–Lahti Ringette, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 3.10. EKS–LuKi-82, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 17.10. EKS–Haukat, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 24.10. EKS–Hyvinkää Ringette, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 14.11. EKS–Haukat, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 21.11. EKS–LL-89, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00 28.11. EKS–VG-62, Esbo/Espoo, Dalsviks ishall/Laaksolahden jäähalli 18.00

FRIIDROTT – YLEISURHEILU 13.11. Aktia terränglöpningscupen/ maantiejuoksucup, Vanda/Vantaa, Sottungsby skola/Sotungin koulu 13.00, www.ku-58.fi 21.11. Peugeot Junior GP, Helsingfors/ Helsinki, Motionskvarnen/Liikuntamylly 14.00, www.helsinginkisaveikot.fi 28.11. Marrashallit, Helsingfors/Helsinki, Motionskvarnen/Liikuntamylly 14.00 kolla – katso: www.kilpailukalenteri.fi

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT

ÖSTERBOTTEN> POHJANMAA> ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO Mestis: 27.9. Sport–Hokki, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 2.10. Sport– D Team, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 16.00 8.10. Sport–KooKoo, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 16.10. Sport–K-Laser, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 16.00 20.10. Sport–LeKi, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 24.10. Sport–FIN U20, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 16.00 29.10. Sport–K-Vantaa, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 3.11. Sport–HeKi, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 6.11. Sport–Hokki, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 16.00 19.11. Sport–Jukurit, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30 24.11. Sport–TuTo, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena 18.30

FOTBOLL – JALKAPALLO Veikkausliiga: 24.9. FF Jaro–MYPA, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 19.00 3.10. FF Jaro–TPS, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 17.10. VPS–Tampere United, Vasa/ Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 23.10. FF Jaro–AC Oulu, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 14.00

Damligan – Naisten liiga: 2.10. FC Sport–FC United, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 15.00 9.10. FC Sport–HJK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 15.00 9.10. FC United–TiPS, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 17.10. KPV–KMF-Kuopio, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.30

Herrettan – Miesten Ykkönen:

26.9. 37. Huvudstadsloppet/Pääkaupunkijuoksu & 23. No Smoking-kävely, Helsingfors/Helsinki, Britas/ Pirkkola 13.00, www.paakaupunkijuoksu.fi 2.10. Östersjömaraton/Itämerimaraton, Hangö/Hanko, Centralskolan/Keskuskoulu 12.00, www.itamerimaraton.com 3.10. XXVII Ingåloppet/Inkoon hölkkä, Ingå/Inkoo, Merituulen koulu 12.00 9.10. Lamminjärven ympärijuoksu, Kyrkslätt/ Kirkkonummi, Veikkola 14.00, www.veve.net 10.10. Vantaan Maraton, Vanda/Vantaa, Dickursby IP/Tikkurilan UP, www.vantaanmaraton.net

2.10. KPV–TPV, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 16.10. KPV–PK-35 Vantaa, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00

kolla – katso: www.suomenlatu.fi

24.9. FC Kiisto–FC YPA, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 19.00 26.9. FC Korsholm–JBK, Korsholm/Mustasaari, Centralidrottsplanen/Keskusurheilukenttä 15.00 26.9. GBK–TP-47, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 2.10. JBK–FC Santa Claus, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 15.00 2.10. VIFK–PK-37, Vasa/Vaasa, Karlsplan/Kaarlen kenttä 15.00

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU 21.-24.10. Helsinki International Horse Show, Helsingfors/Helsinki, Hartwall Arena, www.helsinkihorseshow.fi Trav/Ravit, Helsingfors (Esbo)/Helsinki (Espoo), Vermo, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 29.9, 6.10, 8.10, 13.10, 16.10, 20.10, 27.10, 31.10, 3.11, 5.11, 10.11, 17.11, 20.11, 24.11. kolla – katso: www.vermo.fi

ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT 23.-25.9. Golf: Kval till Finnish Golf tour 2011-karsinta, Lojo/Lohja, St. Laurence Golf, www.stlg.fi 25.-26.9. Bordtennis/Pöytätennis: Stiga-malja GP, Helsingfors/Helsinki, Brunakärr/Ruskeasuo 2.10. Amerikansk fotboll/Jenkkifutis: FIN–SWE, damer/naiset, Vanda/Vantaa, ISS Stadion 11.15 2.10. Amerikansk fotboll/Jenkkifutis: FIN–SWE, herrar/miehet, Vanda/Vantaa, ISS Stadion 13.00 2.10. Karate: Nationell juniortävling/ Kansalliset juniorikilpailut, Sibbo/Sipoo, Allaktivitetshallen/Monitoimihalli, www. gijomonkai.fi/kansalliset_junnukisat 2.10. Brottning/Paini: Nylands mästerskapstävlingar i fribrottning/Vapaapainin Uudenmaan mestaruuskilpailut, Helsingfors/Helsinki, Månsas idrottshall/Maunulan urheiluhalli 12.00 8.-10.10. Konståkning/Taitoluistelu: Finlandia Trophy, Vanda/Vantaa, Valtti Areena, www.finlandiatrophy.com 10.10. Cykel/Pyöräily: SFIM i Cyclo-cross, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka/Kontulan kelkkamäki 11.00, www.cch.fi 16.10. MMA: Fight Festival 28, Helsingfors/ Helsinki, Tölö sporthall/Töölön kisahalli 18.00, www.kamppailuopisto.com/fightfestival 16.-17.10. Simning/Uinti: Espoo Swim Games, Esbo/Espoo, Esbovikens simhall/ Espoonlahden uimahalli, www.cetus.fi 23.-24.10. Dans/Tanssi: Helsinki Open Dance Festival, IDSF International Open, Helsingfors/ Helsinki, Tölö sporthall/Töölön kisahalli, www.helsinkiopen-dancefestival.fi 24.10. Motorsport/Moottoriurheilu: Vantaa TAV

Futsalcuperna – Futsalcupit: kolla – katso: www.futsal.fi

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO Division 1, herrar – Ykkössarja, miehet: 2.10. Kiisto–Kuutoset, Vasa/Vaasa, Variska skola/Varsikan koulu 17.00 9.10. Kiisto–PuWo, Variska skola/Varsikan koulu – kolla tiden/tarkista aika 10.10. Tiikerit–PuWo, Karleby/Kokkola, Idrottshuset/Urheilutalo 17.00 24.10. Kiisto–HU-Kalajoki, Variska skola/ Varsikan koulu – kolla tiden/tarkista aika 24.10. Tiikerit–NaPa, Karleby/Kokkola, Idrottshuset/Urheilutalo 17.00 7.11. Kiisto–KyKy-Betset, Variska skola/ Varsikan koulu – kolla tiden/tarkista aika 7.11. Tiikerit–Ko-Isku, Karleby/Kokkola, Idrottshuset/Urheilutalo 17.00 27.11. Kiisto–Tiikerit, Variska skola/Varsikan koulu 17.00

Ligacuperna – Liigacupit: kolla – katso: www.lentisliiga.fi

INNEBANDY – SALIBANDY Divison 1 västra, herrar – Miesten 1. divisioona, länsilohko: 25.9. Blue Fox–Woodcutters, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 26.9. Woodcutters–SB-Vantaa, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 26.9. Blue Fox–FoSu, Nykarleby/Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 3.10. Woodcutters–Ilves, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 9.10. Woodcutters–USB, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 9.10. Blue Fox–Ilves, Nykarleby/Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 16.10. Woodcutters–FBC Turku, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 16.10. Blue Fox–Indians, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 17.10. Woodcutters–Indians, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 17.10. Blue Fox–SB-Vantaa, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 31.10. Woodcutters–LoSB, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 13.11. Woodcutters–SC Kaneetti, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 13.11. Blue Fox–Erä Akatemia, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 14.11. Woodcutters–FCV, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 14.11. Blue Fox–Papas, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00 27.11. Woodcutters–NST, Korsholm/Mustasaari, Botniahallen/Botniahalli – kolla tiden/tarkista aika 27.11. Blue Fox–SBandy, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Stjärnhallen/Tähtihalli 16.00

Finska cuperna – Suomen cupit: kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Damettan – Naisten Ykkönen: 2.10. GBK–FC Espoo, Karleby/Kokkola, Kyrkbacken/Kirkonmäki 15.00

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT kolla – katso: www.suomenlatu.fi

Herrtvåan, zon C – Miesten Kakkonen, C-lohko:

Damtvåan, zon C – Naisten Kakkonen, C-lohko: 2.10. I-JBK–RoPS, Kolla tid och plats/ Tarkista aika ja paikka 2.10. Norrvalla FF–VPS-j, Kolla tid och plats/Tarkista aika ja paikka

Herrtrean – Miesten Kolmonen: 25.9. Norrvalla FF–Närpes Kraft, kolla plats/tarkista paikka 15.00 25.9. Sporting Kristina–TUS, Kristinestad/ Kristiinankaupunki, Lappfjärd/Lappväärtti 15.00 25.9. NIK–IFK Jakobstad, Nykarleby/ Uusikaarlepyy, Skogsvallen/Metsävalli 15.00 25.9. VPS-j–Virkiä, Vasa/Vaasa, Travbanan/Raviska 15.00

Turneringar – Turnaukset: kolla – katso: www.palloliitto.fi/ taustasivut/tapahtumakalenteri

FUTSAL Futsal-ligan – Futsal-liiga: 9.10. TP-Kaarle–TPK, Karleby/Kokkola, Hållhagens idrottshall/Holihaan liikuntahalli 18.30 10.10. TP-Kaarle–PoPa, Karleby/Kokkola, Hållhagens idrottshall/Holihaan liikuntahalli 16.00 23.10. TP-Kaarle–GFT, Karleby/Kokkola, Hållhagens idrottshall/Holihaan liikuntahalli 15.00 13.11. TP-Kaarle–FTK, Karleby/Kokkola, Hållhagens idrottshall/Holihaan liikuntahalli 16.00

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU 25.-26.9. Fälttävlan/Kenttäratsastus, Nykarleby/Uusikaarlepyy, www.nurk.fi

ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT 2.-3.10. Skytte/Ammunta: Kasa-ammunnan SM-kilpailu, Karleby/Kokkola, Lochteå/ Lohtaja, Houraadin ampumarata 9.10. Dans/Tanssi: Nationell tävling/ Valtakunnallinen, Karleby/Kokkola, Pohjolasalen/ Pohjolasali, www.kokkolancorte.fi 9.-10.10. Brottning/Paini: TUL-mästerskapstävlingar/ mestaruuskilpailut, Vasa/Vaasa, Varsika skola/ Varsikan koulu, www.vaato.webs.com 30.-31.10. Ultimate: NSUT XXV, Vasa/ Vaasa, Handelsläroverket/Kauppaopisto & Rolleri, www.nsut.com 13.-14.11. Gymnastik/Voimistelu: FSGM special/ redskap, Vasa/Vaasa, Variska skola/Varsikan koulu, Silveria, www.fsg.fi, www.vaasantelinetaiturit.fi Glöm inte – Älä unohda: www.golf.fi, www.tennis.fi, www.uimaliitto.fi.


KESÄ 2009

27

Idrott och ekonomi i Vasa

GENERALSEKRETERARENS KOLUMN

Hankens Vasa Campus ordnar i samarbete med FSI torsdagen den 2 december kl. 17-20 ett seminarium kring Idrott och ekonomi. Vad är idrottens värde? Roger Talermo, ordförande för Finlands Olympiska Kommitté kommer att tala om Elitidrotten i Finland och dess ekonomiska förutsättningar, medan Marcus Rantala, statssekreterare med ansvar bl.a. för idrott talar om Staten och idrotten, hur styrs pengarna?

M I C H A E L O KS A N E N G e n e r a l s e k r e te r a r e f ö r Finlands Svenska Idrott

Efter det blir det paneldiskussioner om ämnena branding och sponsring och skattefrågor för föreningar. Kontaktperson på Hanken är Marlene Ahlberg, tfn 050-535 0197 eller e-post marlene.ahlberg@hanken.fi

Idrott och förändring FÖR GANSKA SÅ EXAKT fem år sedan stegade jag in på FSI:s kansli till min första arbetsdag. Fastän jag själv idrottat en del, eller deltagit i idrottsverksamhet som ung, och är en obotlig bänkidrottare befann jag mig plötsligt på en arbetsplats där allting, och jag menar allting, var nytt. Inte bara en ny organisation utan en massa olika organisationer och därtill en massa helt nya människor. Men detta visade sig bara vara början på det organisationsträsk jag skulle börja traska i. Några dagar senare deltog jag i föreningsdagarna arrangerade av Finlands Idrott och i den stunden kände jag mig bara förvirrad och helt oförstående till mitt nya jobb. Under en månads tid lärde jag mig säkert flera hundra nya förkortningar som jag inte hade en aning om hur de var länkade till varandra.

för så många. Men svaret blev ändå; FSI finns till för utövaren, som vill utöva idrott och motion på svenska i Finland. Problemet är att hitta en logisk väg att kunna nå dessa utövare. FSI löste detta genom att hitta stödmodeller för sina egna medlemsförbund så att de skall kunna göra idrott medan FSI hjälper till med administrationen. Därefter hittades modeller för samarbete med andra nationella grenförbund där FSI kan bli en aktiv samarbetspartner. Till sist uppgjordes en verksamhetsmodell för att direkt stöda föreningar. Denna stödform kommer att presenteras 12.11.2010 i Vörå, men kan väl redan nu säga att det i denna stödform finns både andligt och spisligt stöd. ALLT DETTA är möjligt att göra inom den finlandssvenska idrotten mycket tack vare

NU FEM ÅR SENARE sitter jag, i skrivande stund, igen på dessa nationella fören-

ingsdagar och känner mig väldigt trygg i min roll som idrottsledare och ser med glädje omkring mig i salen och konstaterar att det igen finns ett par ”nya Michen” i sällskapet. Deras miner avslöjar dem; de är helt borta från kartan med alla visioner, strategier och förkortningar. JAG HAR under dessa fem år tackat att jag slungades in i hetluften direkt för det har gett mig en insikt hur en välfungerande organisation bör se ut; vem som helst skall efter en fem minuters presentation veta vad man sysslar med. Detta har fungerat som en ledstjärna i mitt arbete med att försöka hitta en ny verksamhetsmodell och ett ansiktslyft för FSI.

Avaimet painonhallintaan!

småskaligheten men även tack vare en välfungerande föreningsverksamhet. Dagsläget är nämligen det att FSI nu har genomgått den omorganisering som man nationellt bara har påbörjat. Nu om någonsin borde vi på finlandssvenskt håll våga räta på ryggen och visa hur bra vi är. Vi bör komma ut från våra gryten och lyfta på svansen och stolt föra fram all den kunskap och gemenskap som finns inom den finlandssvenska idrotten. Det är faktiskt helt ok att berömma, inte bara sig själv utan även grannen. JAG HOPPAS att den boll som satts i rullning aldrig skall stanna, men för att det skall

hända behövs många medspelare som rullar bollen vidare. Jag önskar också att utövare, föreningsaktiva och andra idrottsintresserade skall resa sig och säga vad man önskar för utan Er röst är det svårt att rulla bollen vidare. FSI gör inte idrott - FSI möjliggör idrott på svenska

FÖRSTA FRÅGAN som bearbetades var; varför finns FSI? Om man hittar svaret på

den frågan så är man på god väg. Vårt svar blev; FSI finns för att intressebevaka, utbilda och informera med fokus på svenska språket och idrott. Därifrån fortsatte processen med att svara på frågan; för vem finns FSI? Här blev det genast svårare för vi finns ju till

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY

www.pirkanmaanlehtipaino.fi !

ww w.s

IDROTT

SGALAN

por tpre

ssen.fi

A TR EX

2010

Jim rtulll Härt

Fredrlitker n Joonattaa on Smu s ss Joohan

ierade

n prem

ttsgala

- Idro

turner

- IFK-

ing ld

ael Kä

- Mich

r OS

- Infö

nson s JJooha Thoma EN.FI PRESS

NYHET

UUTTA

Nu kan du prenumerera på Sportpressen och få den direkt hem

Nyt voit tilata Sportpressenin ja saada lehden suoraan kotiin

PORT WWW.S

VINTER

200 9 ww w.sp

ortpress

en.fi

TALVI 200 9 F OTO/

Oska Essénr

Patric Aschania

Mati Stranads vall

14-åriga simlöf tet - ungd omsid rott - Matt i Sund berg - Paul Lindho lm - Moti onstips - NÅID

Handi

Jens Bsoraklet acklun d

WWW.S PORTP RESSE N.FI

Sportpressen årsprenumeration 20 €/år i Finland. Tidningen utkommer 5-6 nr/år. Sänd din beställning till: spp@sportpressen.fi eller ring tel. 02-421 725 (9-16, vardagar). Meddela fullständigt namn, adress, telefon och e-post.

Sportpressen vuositilaus 20 €/vuosi Suomessa. Lehti ilmestyy 5-6 krt/v. Lähetä tilauksesi: spp@sportpressen.fi tai soita puh. 02-421 725 (arkisin 9-16). Ilmoita täydellinen nimi, osoite, puhelin ja s-posti.

K U VA

A AP

O LA IH

O


28

Tränar- och ledarutbildning inom Finlands Svenska Idrott

PÅ GÅNG INOM FSI Datum

Kurs/Evenemang

Plats

Anmälan/ info

Finlands Svenska Skidförbund FSS Svenska Finlands Sportskytteförbund SFS Finlands Svenska Gymnastikförbund FSG Finlands Svenska Idrott FSI Svenska Finlands Idrottsförbund SFI Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO

Nykarleby Ekenäs Vasa Norrvalla, Vörå-Maxmo Norrvalla, Vörå-Maxmo Norrvalla, Vörå-Maxmo

www.fss.idrott.fi www.sfs.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.fso.idrott.fi

HÖSTMÖTEN 23.10.2010 23 el. 24.10.2010 30.10.2010 13.11.2010 13.11.2010 13.11.2010

Inom FSI omfattar utbildningsverksamheten i första hand den allmänna tränar- och ledarutbildningen på svenska. De allmänna delarna ger en gedigen grund att stå på innan man fortsätter med grenförbundens grenspecifika del. FSI:s utbildning är uppdelad i två nivåer; barn- och ungdomsledarutbildningen ger dig grundförutsättningar att fungera som idrottsledare och -tränare medan idrottstränarutbildningen riktar sig till mera målinriktad idrotts- och tävlingsverksamhet. Fortbildning med varierande teman arrangeras också med jämna intervaller. Dessutom kommer man under hösten 2011 att starta en 2-årig utbildning där man kan avlägga yrkestränarexamen. Den grenspecifika utbildningen har förstås också en hög prioritet inom FSI och grenförbunden.

1. Allmän barn- och ungdomsledarutbildning (steg 1) FSI:s utbildningar och fortbildningar 25.9.2010 2.10.2010 5.10.2010 9-10.10.2010 16-17.10.2010 30.10.2010 31.10.2010 9.4.2011 16.4.2011 17.9.2011 24.9.2011 25.9.2011 1-2.10.2011 8-9.10.2011 27.10.2011-8.12.2013

Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Pressansvarigutbildning, pilotkurs Allmän idrottstränarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Styrketräning från barn till vuxen, fortbildning Styrketräning från barn till vuxen, fortbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Yrkestränarutbildning, uthållighetsgrenar, 9 delar

Solvalla Norrvalla Helsingfors Solvalla Norrvalla

utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi

Norrvalla

utbildning@idrott.fi

Åboland/ Åland Solvalla Norrvalla Åboland/ Åland Solvalla Norrvalla Solvalla Norrvalla

utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi

Kuortane

25-26.9.2010 1-2.10.2010 2.10.2010 2.10.2010 2.10.2010 2-3.10.2010 9-10.10 22-23.10.2010 29 och 30.10.2010 30.10.2010 30-31.10.2010 31.10.2010 31.10 och 1.11.2010 31.10.2010 6.11.2010 6.11.2010 7.11.2010 13.11.2010 14-20.11.2010 18-19.11.2010 20-21.11.2010 4-5.12.2010

FSI: Grundkurs – Skogsmulle och skogsströvare FSI: Grundkurs – Skogsmulle FSS: Skidtalangen FSG: Idé och inspirationsdag för barn med speciella behov FSI: Lek & rörelse, inspirationskväll i grovmotorik FSG: Jumpaskola del 1 FSI: Fortsättningskurs – Skogsmulle FSG: Block kurs i truppgymnastik FSS: Längdåkningens barnledarutbildning, steg 1 FSG, SFSI: Trampettkurs SFI: Tränarfortbildning, friidrottsstyrka för 15-20-åringar FSG: FSG-dagar SFI: Tränarfortbildning, friidrottsstyrka för 15-20-åringar FSG, SFSI: Trampettkurs FSG: Idé och inspirationsdag FSI: Inspirationsdag, ”Alla har rätt att lyckas” FSG: Jumpaskola del 1 FSI: Inspirationsdag, ”Alla har rätt att lyckas” FSG: Domarkurs i redskapsgymnastik, pojkar FSS: Storläger på snö FSG: Block kurs i redskapsgymnastik SS: Längdåkningens idrottstränarutbildning, steg 2 FSG: Block kurs i redskapsgymnastik

SFSIM i fotboll SFIM i cyclo-cross SFIM i simning FSGM i redskapsgymnastik, special FSSM i längdåkning Stafettkarnevalen

skogsmulle@idrott.fi skogsmulle@idrott.fi www.fss.idrott.fi

Helsingfors

baba@idrott.fi

Åbo Vasa Nyland Kristinestad

friluft@idrott.fi elin@idrott.fi skogsmulle@idrott.fi baba@idrott.fi

Nykarleby Helsingfors

www.fss.idrott.fi baba@idrott.fi

Norrvalla Vasa

www.sfi.idrott.fi baba@idrott.fi

Solvalla Vasa Vasa

www.sfi.idrott.fi baba@idrott.fi baba@idrott.fi

Österbotten Grankulla

friluft@idrott.fi elin@idrott.fi

Helsingfors

friluft@idrott.fi

Vasa Levi Vasa

karolina@idrott.fi www.fss.idrott.fi karolina@idrott.fi

Norrvalla Helsingfors

www.fss.idrott.fi karolina@idrott.fi

Kursens innehåll och omfattning, 20h, två studiedagar

www.sfi.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fss.idrott.fi www.sfsi.idrott.fi

Träningslära (9 h, teori och praktik) Intro till träningslära (1h, teori), uthållighetsträning (1h, teori), styrketräning och rörlighet (2,5h, teori och praktik), snabbhet och koordination (2h teori och praktik) samt träningsplanering och testning (2h, teori). Idrottsskador (1,5h, teori) Idrottsledarskap (3h) Tränaren, gruppdynamik och pedagogik i praktiken. Kost och idrott (1h, teori) Mentala metoder och coaching (3h, teori och övningar) Antidopning och etik (1h teori) ADK:s regler samt fair play och jämlikhet.

Helsingfors Vasa Vasa Nykarleby Helsingfors

EVENEMANG 5.2.2011

Fysisk utveckling och träning (1,5h) Motorik, fysisk utveckling, konditionsträning, styrke- och rörelseträning för barn och koordinationsträning. Barnet i centrum – idrott på barnens villkor (1,5h) Uppväxtvillkor, idrott – allvar eller lek?, idrott på barnens villkor och gruppdynamik. Ledarskap och etik (1,5 h) Jobba i team, hur bli en bra ledare?, kommunikation och etik. Planering (0,5h) Planering av passet. Praktiska övningar (1,5h) Barns och ungas psykiska utveckling (1h) Känslor och reaktioner samt social utveckling och ”jaget”.

Vasa Åbo Norrvalla

GRENFÖRBUNDENS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 5 och 7.10.2010 10.10.2010 6-7.11.2010 13-14.11.2010 11-13.2.2011 20-21.5.2011

Grundläggande principer för barn- och ungdomsledarutbildningen: - Tröskeln är låg, ”vem som helst” kan delta. - Inga förkunskaper krävs, dock ett gediget idrottsintresse. - Kursen är enkel och på inget sätt grenspecifik. - Kursen riktar sig till ledare/ tränare för barn upp till 13 år. - Kursens omfattning är 8 timmar (kl. 9-17). - Kurspris 70 euro innehåller föreläsningar, material, lunch samt kaffe. - Kursboken som änvänds heter ”Idrottsledare för barn och unga” från SISU Idrottsböcker. - Kursdagarna kommer från FSI:s utbildarteam. - Anmälning till utbildning@idrott.fi Kursens innehåll och omfattning, 8h, en studiedag

GRENFÖRBUNDENS KURSER OCH UTBILDNINGAR 25-26.9.2010

Kursen behandlar barn och ungdomars utveckling, såväl fysisk som psykisk. Kursen fokuserar på barnet i centrum och ger grunderna för ett gott ledarskap med idrottsetiken som grund. Didaktiken går också som en röd tråd genom utbildningen – samtidigt som även barnets motorik samt fysiska och psykiska utveckling får utrymme. Kurserna arrangeras kontinuerligt och då behov finns. Kurserna kan även arrangeras på beställning.

Den finlandssvenska idrottsgalan på Fiskartorpet i Helsingfors Den finlandssvenska idrottsgalan arrangeras i vinter för femte gången. Det gäller att pricka in den 5 februari 2011 i kalendern. Vi bjuder då på en elegant galakväll med middag och show i idrottens tecken på Fiskartorpet i Helsingfors. FSI:s bragdmedalj och en massa andra priser skall ju förstås också delas ut under den underhållningsrika kvällen. Inom kort publiceras på www.idrott.fi ytterligare information om Idrottsgalan 2011.

2. Allmän idrottstränarutbildning (steg 2) Utbildningen vänder sig till dig som vill fungera som tränare eller redan tränar ungdomar i tonåren, d.v.s. 14-19 år! FSI: s idrottstränarutbildning (tidigare föreningstränare) vänder sig till både dem som direkt vill ta sig an denna åldersgrupp (14-19 år) samt till dem som tidigare gått barn – och ungdomsledarutbildningen. Leken inom idrotten utvecklas till mera allvar och den elitinriktade idrotten blandas med breddidrott. Idrottstränarutbildningen ger dig som tränare kunskaper, insikter och inspiration att leda övergången till mera tävlingsinriktad träning. - Kursen handlar om träning och ledarskap för ungdomar och unga vuxna. - Kursens omfattning är 20 timmar (lö-sö). - Kurspris 140 euro innehåller föreläsningar, kursmaterial och traktering. Eventuell övernattning tillkommer. - Kursboken som används heter ”Fysisk träning för ungdom” från SISU Idrottsböcker. - Kursdagarna kommer från FSI:s utbildarteam. - Anmälning till utbildning@idrott.fi

FSI:s utbildarteam I Finlands Svenska Idrotts utbildarteam ingår Emma Friman, Åsa Hudd, Linda Mannila, Johan Nordmyr, Anna Nordmyr, Glenn Sundkvist, Joakim Träskelin, Jens Wallin och Ronnie Grandell. Ytterligare information om dessa finnar man på FSI:s webbsidor. På www.idrott.fi hittar man även aktuell information om utbildningarna.

Sportpressen höst/syksy 2010  

Sportpressen höst/syksy 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you