Page 1

Välkommen! Ser en människa i varje kund. Källa/Lähde:Fonecta B2B

SOMMAR 2011

www.sportpressen.fi

KESÄ 2011

Kaj Kunnas

Albert Jonathan Åstrand Eckhardt – Fortum Tutor – Kevin Peth – Stadin Kingit – FSI – Skolidrott

Curt Lindström


2 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T & F OTO: S T I N A H E I K K I L Ä

Med sikte på OS! J

ag möts av tre glada 18-åringar i ett bombskydd i Kyrkslätt som gjorts till träningslokal för skyttar. Vi sätter oss och jag erkänner min dumhet när det kommer till skytte. Vad är det ni gör egentligen? – De flesta tror att vi håller på med någon form av jakt, och förstår inte alls vad det är frågan om. Vi håller på med en sport som kräver massor med träning, både fysiskt och psykiskt, säger Erika Dufvelin som är en av de lovande kvinnliga sportskyttarna i Kyrkslätts sportskytteförening. – Året är egentligen indelat beroende på om man kan skjuta inomhus eller utomhus. Vi äger alla varsitt luftgevär och ett miniatyrgevär, och har vapentillstånd. Med luftgeväret skjuter man på vintern inomhus och med miniatyrgeväret ute på sommaren. Sen kan vi låna standardgevär som man skjuter med på 300 meters avstånd, säger Katarina Långström. – Skytte är ingen farlig sport och då någon olycka på skjutbanan händer är det troligen på grund av ett tekniskt fel med geväret eller laddningsfel i patronen. Risken för olyckor på banan är minimal eftersom alla är mycket medvetna om de strikta säkerhetsreglerna, säger Alexandra Dufvelin. Erika, Katarina, Alexandra och Petra Liljeberg hör alla till den stjärntrupp med skyttar från Kyrkslätt som når framgång efter framgång och som satsar på sin träning och har ett klart mål. – Vi har alla OS i Rio de Janeiro 2016 som mål! säger Erika Dufvelin målmedvetet, och de andra flickorna nickar. – Vi hör nu till en form av elitgrupp som är steget före landslagsnivå. Så vi tränar för att nå landslagsnivå först, och sedan är chanserna att nå OS större. Genom att vi är med i den här elitgruppen får vi större chans att träna på en bra nivå med bra tränare, och samtidigt

få träffa andra likasinnade och jämnåriga skyttar i Finland, säger Alexandra Dufvelin. Elitgrupperna är indelade enligt distrikt och i Södra Finlands distrikt som kyrslättsflickorna hör till finns 8 andra flickor och pojkar. De har distriktsvisa träningar 4-5 gånger per år, och har en del fördelar med billigare kläder och träningar på toppnivå. Dessutom ordnar Sportskytteförbundet två stora träningsläger för alla som är på elitgruppsnivå i Finland. Ett på sommaren, och ett på hösten. – På hösten är det ett testläger, vilket betyder att man måste visa vad man går för och är man inte tillräckligt bra så kan man falla ur elitgruppen. Det är ganska bra, det håller standarden uppe och man måste verkligen satsa, säger Katarina Långström. När jag frågar hur det kommer sig att de håller på med skytte så visar det sig att flickornas pappor har haft sitt finger med i spelet och föreningens skytteskola och juniorträningar som de fick ta del av när de började som 11-12-åringar. Alla tyckte det var roligt och fortsatte. – Det är vår pappa som tränar oss och Katarina nu, och det behövs ganska mycket stöd, skjutsar och inte minst ekonomisk satsning för att kunna hålla på med skytte. Det är en dyr hobby, speciellt skotten är dyra och det behövs rätt många av dem… säger Erika och Alexandra Dufvelin, som är tvillingsystrar. Reaktionerna på att de håller på med skytte var kanske mer förvånade när de som tolvåringar började. Det är inte så vanligt att en liten och gullig flicka skjuter. I dagens läge är de flesta vana med att de håller på med sportskytte, och de har också sina vänner på banan. – Det är alltid något som jag ser fram emot att få gö-

UTBILDAD MASSÖR MIKAEL LINDBLAD Medicinsk massage | Klassisk massage | Zonterapi

ra, att se mina vänner samtidigt som jag får träna skytte, säger Erika Dufvelin. F l i c ko r n a ä r överens om att det är roligt att vara fyra. De har en jättebra gr uppanda och roligt tillsammans. De u mg å s p å skjutbanan, och har också bra kontakt med andra unga skyttar från andra förenAlexandra Dufvelin, Katarina Långström och Erika Dufvelin strävar alla efter en plats i landslaget. ingar som de ser på tävlingarna runtom i Finriktigt tyst och så att man sådan prestation behöver som skjutbanan är så nära land. har en radio på i bakgrun- synlighet. Det har blivit allt skolan har det varit smidigt den för att bli van med lju- vanligare att kvinnor täv- att träna både före skolan När man är på den här ni- det. Man måste alltid kunna lar i sportskytte och anta- och under håltimmar. Flickvån som de här fl ickorna, hålla huvudet kallt, och för- let kvinnor på tävlingarna orna erkänner att det ibland som har flera placeringar söka strunta i sin tävlings- blir hela tiden fler. Standar- har varit tungt att kombinepå FM-nivå så tränar man nervositet. den i Finland är dessutom ra skola och träning på hög ganska mycket: både fysiskt – Efter en tävling blir hög och kyrkslättsfl ickor- nivå. Men träningen har och mentalt. De tränar al- man helt utmattad. Jag får na välkomnar konkurren- alltid gått först, vilket säger la enligt ett träningspro- alltid huvudvärk och blir sen. Några större skillnader något om målmedvetenhegram, där en vecka inne- fysiskt trött, det hjälper of- fi nns inte mellan kvinnor ten hos flickorna. I vår blir håller ungefär: tre gånger ta att springa efteråt för att och män som tävlar i sport- Erika och Alexandra Dufvefysisk träning (t.ex. jogg- varva ner. Har tävlingen skytte, förutom att männen lin studenter, vad som hänning, simning), två gång- gått bra har man bra feelis inte får tävla i damklassen der sen får de se. Fortsatta er styrketräning, tre-fem och är glad och lugn, har medan den allmänna klas- studier och militären står gånger skytte och balans- det gått mindre bra får man sen är tillåten för båda kö- på listan, men allra helst och mental träning varje glädjas med den som vun- nen. I de lägre åldersklas- skulle de vilja ha en plats dag. Det är bra att ha dju- nit och försöka tänka posi- serna tävlar f lickor och i landslaget. För Katarina pa mag- och ryggmuskler. tivt, säger Alexandra Duf- pojkar skilt. Vikten på vap- Långström gäller det samUthållighetsträning är jät- velin. nen varierar också lite. ma, även om hon har änteviktigt eftersom den hjälnu ett år kvar i gymnasiet. per att hålla pulsen låg un- Flickorna efterlyser mer I början av sina skyttekarri- Det är tre målmedvetna och der tävlingssituationer. Det publicitet för sin gren. Det ärer var flickorna helt bero- härliga unga kvinnor som är ganska mycket som sitter skulle ge förståelse för vad ende av föreningens junior- packar bort sina vapen efmellan öronen och därför sportskytte är, och f ler träningar, på den nivå som ter att jag tagit några foton. måste man göra en hel del skulle dessutom intresse- de nu är handlar det om det Jag är säker på att de kommental träning, både så att ra sig för sporten. Det är ju individuella träningspro- mer att gå långt. Heja! man kan gå igenom och låt- mycket träning som ligger grammet och att man kan sas att man tävlar då det är bakom en bra skytt, och en träna när som helst. Efter-

Medicinsk och kirurgisk laserbehandling • Med många års erfarenhet • Borttagning av nippor, fibron • Borttagning av tatueringar • Idrottsskador • Nu även tandblekning, VelaShape-cellolitbehandling • Även försäljning av laserinstrument och skolning

www.cblaser.fi

Sjukskötare,YH, inre med. och kir., psyk.

Nyhet! Medicinsk laserbehandling

Chrisse Bäckström

Mottagning: Prästängsgatan 5 A b, Ekenäs tfn 040 507 4147

Tel. 0500-782 799, 040 547 5799 Mottagning: Ekenäs (Medek) och Ingå Laserhuset Ola Westmans allé 4 a Helsingfors, Eira läkarstation

1.10.2011

www.itamerimaraton.com


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 3

I N N E H Å L L // S I S Ä LT Ö

Skytte / Ammunta

2

Albert Eckhardt

4-5

Fotboll / Jalkapallo

6-7

Kaj Kunnas

8-11

Kevin Peth

12-13

Kanontian

12-13

Curt Lindström

14-15

Jonathan Åstrand

16-17

Stadin Kingit

20-21

Aussie rules

22-23

Sporthändelser / Urheilutapahtumat

24-27

FSI informerar

28-32

Sommar, sol och motion

Kesä – aurinkoa ja liikuntaa

DET ÄR TREVLIGT att slappna av på sommaren och njuta av sommarens smaker och evenemang. Ur hälsosynvinkel är det kanske dock inte optimalt att bara ligga i solstolen eller hängmattan. Det finns en hel del motion man kan syssla med under sommaren, det finns ett brett utbud av olika motionsevenemang man kan delta i: Allt från maratonlopp till byaroddtävlingar.

KESÄLLÄ ON MUKAVAA rentoutua ja nauttia kesän makuja tapahtumatarjonnasta. Terveysnäkökulmasta pelkkä aurinkotuolissa tai riippumatossa makaaminen ei kuitenkaan ole ehkä kaikkein terveellisintä. Kesäkuukausina voi harrasta moninaista liikuntaa, tarjontaa riittää: on maratonkisoja ja kyläsuotuja – ja kaikkea siltä väliltä.

DET ÄR VIKTIGT att vara tillsammans med familjen under sommaren. Golf kan bli ett gemensamt familjeintresse. I golf får man motion och det behövs en hel del kroppslig koordination, lugn och mental styrka. Går man runt en bana kan det lätt bli en promenad på 5-10 km per runda och en hel del slag på vägen. Särskilt i början får man slå många gånger – man blir inte mästare över en natt har jag personligen fått erfara. Ett bra sätt att komma in i golfens unika värld är att gå en Green Card-kurs som arrangeras vid de flesta golfklubbar. Golfens stora inhemska löfte Albert Eckhardt presenterar vi i en artikel i tidningen. DET ÄR MED GLÄDJE vi presenterar den högaktuella Jonathan Åstrand i detta nummer. Jonathan tilldelades Sportpressens Edvin Wide-pris under Idrottsgalan i februari. Jonathan förbättrade strax innan tidningens pressläggning sitt personbästa på 100 m med nästan två tiondelar till 10,26. Kanske vi får se nya finska rekord på 100 och 200 meter i år – det hoppas vi på. VI HAR ÄVEN intressanta intervjuer med bland andra sportjournalisten Kaj Kunnas som brukar väcka starka känslor var än man ser eller hör honom. Dessutom har vi en intervju med svenska tränargurun Curt ”Curre” Lindström som förde Finland till det första VM-guldet i ishockey i Stockholm 1995. DETTA OCH MYCKET ANNAT finner du i denna upplaga av Sportpressen. Njut av sommaren med idrott och motion som tema!

KESÄLLÄ ON TÄRKEÄÄ viettää aikaa perheen parissa. Golfista voikin tulla varsinainen koko perheen yhteinen harrastus. Golfissa yhdistyvät liikunta ja kehonhallinta, rauhallisuus ja henkinen kantti joutuu koetukselle. Ratakierros voi hyvinkin olla 5-10 km:n pituinen kävelylenkki ja sen päälle vielä lyönnit. Etenkin alussa lyöntimäärä on melkoinen. Olen henkilökohtaisestikin saanut kokea ettei tämän lajin mestariksi synnytä. Golfin pariin pääsee hyvin käsiksi useimpien golfseurojen järjestämillä Green Card -kursseilla. Tässä numerossa esittelemme henkilöhaastattelun muodossa golfin suurlupauksen Albert Eckhardtin. OLEMME MYÖS ILOISIA siitä, että pääsemme esittelemään yleisurheilukesän kuuman nimen, pikajuoksija Jonathan Åstrandin. Jonathan sai helmikuun Idrottsgalan -tapahtumassa vastaanottaa Sportpressenin jakaman Edvin Wide -palkinnon. Jonathan ehtikin juuri tämän lehden painopäivän alla parantamaan omaa henkilökohtaista ennätystään kahdella kymmenyksellä aikaan 10,26. Ehkä saamme vielä kesällä todistaa uutta Suomen ennätystä satasella tai kahdellasadalla. Näin ainakin toivomme. MEILLÄ ON MYÖS muita mielenkiintoisia haastateltavia kuten urheilutoimittaja Kaj Kunnas joka ei jätä ketään kylmäksi. Lisäksi lehden sivuilta löytyy ruotsalaisen valmentajavelhon Curt ”Curre” Lindströmin haastattelu. Currehan vei Suomen ensimmäistä kertaa jääkiekon maailmanmestariksi vuonna 1995 Ruotsissa. TÄMÄ JA PALJON MUUTA löydät Sportpressenin tämänkertaisesta numerosta. Nauti kesästä urheilun ja liikunnan merkeissä!

Chefredaktör / Päätoimittaja ANNONSPRISER/ILMOITUSHINNAT 1/1 s. 1 940 Euro + moms/alv 23% 1/2 s. 980 Euro + moms/alv 23% 1/4 s. 530 Euro + moms/alv 23% 1/6 s. 330 Euro + moms/alv 23% 1/8 s. 280 Euro + moms/alv 23% 1/12 s. 185 Euro + moms/alv 23% 1/24 s. 95 Euro + moms/alv 23% Sista sidan/viim. sivu 2 875 Euro + moms/alv 23% Första sidan/ens. sivu 5 000 Euro + moms/alv 23% Media & reklambyrårabatt - 15% om annonsreservationerna gjorda/ materialet levererat inom utsatt tid Media & mainostoimistoalennus - 15% jos ilmoitusvaraukset tehty/ toimitettu ilmoitetun ajan puitteissa Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden. Lehden vastuu virheellisestä tai poisjääneestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoitushintaan. DISTRIBUTION/JAKELU Normaldistribution via tidningsställ och lösnummer/lehtitelinejakelu ja irtonumeroina. Distribution i affärer, shoppingcenter, kiosker, butiker, kaféer, restauranger, hotell, turistbyråer, gästhamnar etc. Ilmaisjakelupaikat: kaupat, kauppakeskukset, kioskit, kahvilat, ravintolat, hotellit, matkailutoimistot, vierassatamat jne. TOTAL DISTRIBUTION 40-60.000 st KOKONAISPAINOS 40-60.000 kpl Tryckning/painatus: Offsetrotation, tabloid, tryckeri: Salon Lehtitehdas Offsetrotaatio, tabloid, paino: Salon Lehtitehdas Ansvarig utgivare/ Vastaava julkaisija: Sportpressen Förlags Ab Lindan Kustannus Oy PB/PB 18, Redaktörsstigen 25701 Kimito tfn (02) 421 725 fax (02) 421 718

MEDIAINFO CHEFREDAKTÖR/FÖRS.CHEF: PÄÄTOIMITTAJA/MYYNTIJOHTAJA: Michael Nurmi, 040 550 4548 (02-421 725) michael.nurmi@sportpressen.fi

PB 18, 25701 KIMITO PL 18, 25701 KEMIÖ

2011

Höst/Syksy 2011 v. 37 (15.9) City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite.

Markus Lindström (Åboregionen - Turun talousalue) 0400 826 685 (02-421 725) markus.lindstrom@canews.fi

MR MEDIA (Nyland - Uusimaa) Mikael Roms mikael.roms@mrmedia.fi 040 775 9080

Michael Nurmi Markus Lindström, www Chefredaktör/Förs.chef Annonsförsäljning/ Päätoimittaja/Myyntijohtaja Ilmoitusmyynti REDAKTION/TOIMITUS

Vinter/Talvi 2011 v. 47 (24.11) 10 -årsjubileumsnummer 10 -vuotisjuhlanumero City & Archipelago News SPORTPRESSEN-bilaga/liite. Mässtidningen v.3 (22.1.2012) Turism och fritid på kusten. Tidningen distribueras på RESA 2012, BÅT 2012 i Helsingfors och på andra mässor i bl.a. Åbo Mässcentrum underr vårvintern. Upplaga 20.000 ex.

Stig Mattsson (Nyland - Uusimaa) stig.mattsson@aboland.fi 040 535 2153 (02-421 725) Torsten Wulff (Åland - Ahvenamnaa) 044 440 0844 CJ-Center (Österbotten - Pohjanmaa) Jonny Åstrand 0500 924 528 REDAKTION/TOIMITUS: Mikael Heinrichs, Redaktör/Toimittaja Markus Lindström, Webmaster Janne Isaksson, Freelance Mats Lundberg, Freelance Sören Bäck, Freelance Emilia Örnmark, Redaktör/Toimittaja Agneta Torvalds, Redaktör/Toimittaja Michaela Lindström, Redaktör/Toimittaja Nisse ”NÅN” Nyberg, Freelance Daniel Byskata, Foto, Freelance Tina Aitio, AD, Lay-Out Mathias Lindström, Freelance Folke Lindström

E-mail (annonsmaterial/ilmoitusaineisto): annons@sportpressen.fi

ANNONSFÖRSALJNING/ILMOITUSMYYNTI

ANNONSFÖRSÄLJNING/ILMOITUSMYYNTI: Michael Nurmi (Alla regioner - Kaikki alueet) 040 550 4548 (02-421 725) michael.nurmi@canews.fi

Michaela Lindström (Helsingfors - Helsinki) michaela.lindstrom@canews.fi 040 568 7115

Tfn/puh. (02) 421 725 Fax (02) 421 718

Janne Isaksson

Välkomm en! Ser en människa

Källa/Lähde:F

SOMMAR

ww w.sp

en.fi KESÄ

– Fortu m Tutor – Kevin Peth – Kaj Ku nnas – FSI – Skolidr ott

Mats Lundberg

ortpress

Kaj Kunnas

Mikael Heinrichs

Tina Aitio, AD

Nästa nummer vecka 37 - seuraava numero viikolla 37

onecta B2B

2011

Jonathan Åstrand

Michaela Lindström

i varje kund.

Alber Eckhatrdt Curt Lindströ m

2011


4 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : J A N N E I S A K S S O N

Han ska erövra golftrone Albert Eckhardt är Finlands största golflöfte. Fjolårets bästa europeiska junior i sin ålderklass har bara ett mål: världstoppen.

A

t t vi n na Europe an Young Masters i Ungern förra sommaren var en enorm prestation. Den europeiska eliten var samlad i världsdelens största turnering för 16-åringar och Albert Eckhardt, nu 17, gjorde med besked finländsk golfhistoria. – Visst var det karriärens hittills klart största grej, ingen från Finland har tidigare lyckats vinna det, minns den sympatiske Esboynglingen tillbaka. – Det öppnade dörrar överallt, nya chanser att spela olika tävlingar. Också annars fick jag se att jag klarar av att vinna på europeisk nivå, så det kändes stort. En dörr som öppnades var en plats i juniorernas Ryder Cup i Skottland, det vill säga lagtävlingen där Europas och USA:s toppar möts. Världsdelens tolv bästa under 18-åringar kom med och 16-åriga Eckhardt var en av dem. – Det var häftigt, precis som om man skulle ha spelat på en riktig Europatour-deltävling. Det fanns mycket publik, när man tittade omkring såg man inte mycket av vyerna. Lite annorlunda än vad man är van vid men jättecoolt. Med stora pojkarna Så småningom får ”Hippu” bekanta sig med större cirklar. I år kom han med i herrlandslaget vilket betyder fler tävlingar och läger utomlands. Utanför Finland tävlar han sammanlagt drygt tio gånger denna säsong. I Finland är Eckhardt med på herrarnas Finnish Tour. – Bland de tio bästa kan jag mer än väl komma där om spelet fungerar, säger Eckhardt som ännu i fjol deltog på under 21-åringarnas tour. – I princip skulle jag fortfarande kunna spela där, men det här känns mera som min grej. Med stora pojkarna. Ännu större pojkar fick han träffa i samband med juniorernas Ryder Cup, då spelarna fick besöka de vuxnas motsvarighet. Eckhardt fick bland annat prata med världsrankingens två

bästa för tillfället, Luke Donald och Lee Westwood. – Visst är det coolt när man sett på dom på tv och mittiallt snackar man med dom. Helt normala killar var dom, dom kan bara sätta den där bollen i hålet med färre slag. Alltid på banan Hippu ger en väldigt avslappnad bild av sig själv. Han ler och skrattar mycket, och trots de blott 17 åren på nacken fi nns inga tecken på blyghet. Men så är ju Eckhardt också en berest pojke. Hans föräldrar jobbar båda på flygbolag och han kan inte ens minnas hur många länder han spelat i. Det var just föräldrarna som lärde honom golfa och att Alberts andra namn ”Severiano” efter legendaren Severiano Ballesteros berättar en hel del om hängivenhetens nivå. Hippu spelade par på en åttiometers bana redan som tvååring och som sjuåring hade han green card. Några år senare börja han redan tävla på allvar. Golf är en naturlig del av Eckhardts liv. – Det finns inga noggranna timantal på hur mycket jag spelar, men jag kan från hjärtat säga att det är mycket, berättar Hippu som också före intervjun varit på banan sen klockan sju på morgonen. Blir du aldrig trött på golf? – Nä, aldrig. Proffslivet väntar Eckhardt har första läsåret bakom sig på golflinjen i Haukilahden lukio i Esbo och planerar att ta studenten på tre år. Det fastän han åtminstone enligt egen utsago inte varit särskilt flitig. – Nå, inte har jag varit så värst mycket i skolan men kurser har jag tydligen ändå fått avlagda. Fler dagar har jag varit borta än i skolan. Hippu vet inte i dagsläget hur länge han kommer att vara amatör. – Det beror på hur jag spelar, när jag räcker till. On det kommer nåt stort framsteg och saker faktiskt börjar rulla på och jag fast får en plats på Europatour-

en, så går det säkert snabbare. Om man kan tjäna mycket pengar och så, så är det väl onödigt att förbli amatör. Högt självtroende Ännu har Eckhardt en lång väg till proffskarriären, men utveckling sker hela tiden. På ett drygt år har han även fått 15 cm till i strumplästen, så den nu 175 cm långa golfaren är inte längre någon pygmé bland kollegerna. Längdökningen har även inverkat positivt på slaglängderna. Eckhardts styrkor finns dock framför allt i att putta, vilket kan härledas från hans exceptionellt goda självförtroende och attityd. – Det kommer säkert från att jag alltid spelat så mycket. Jag tycker om att tävla och klara mig bra, och när jag vet att jag alltid har gjort det här och kan det, så har också självförtroendet så småningom växt, säger Hippu som gjort en hole-in-one i sin karriär. Han vet hur viktigt det är för en golfare med bra tävlingsnerver. – Det är det klart viktigaste. Om man inte kan hålla sig själv i styr blir det ingenting. Siktar på världstoppen Bland annat golftidningen Pro Golf Magazine har utsett Albert Eckhardt till Finlands mest lovande golfare sedan Mikko Ilonen. Hippu har inget att invända. – Åtminstone strävar jag efter att vara den mest lovande. Förstås är det svårt att själv säga hur talangfull man är men med hårt jobb går man framåt, det är helt klart, säger Hippu som redan riktat blickarna mot proffstouren. – Jag vill vara en framgångsrik spelare som hela tiden hålls på ytan, att människor är intresserade hur jag klarar mig. Och nån gång borde jag sen stiga ända upp. Finns det chanser ända till världstoppen? – Så klart, bara man orkar jobba och tro.

Albert Eckhardt Kallas: Hippu. Född: 15.1.1994. Bor: I Esbo. Familj: Bror, mamma och pappa. Studerar: På golflinjen i Haukilahden lukio. Tränare: Timo Rauhala. Förening: St. Laurence Golf (Lojo). Handicap: +2.5. Förebilder: Severiano Ballesteros och Tiger Woods. Hobby: Spelade tidigare ishockey, numera endast på skoj. Meriter: Seger i European Young Masters 2010, med på juniorernas Ryder Cup 2010, finsk mästare i 16-åringar 2010, alla tiders yngsta vinnare på finska juniortouren 2007. Om tio år…: Spelar jag Major-tävlingar och är med på de stora pojkarnas tour, förhoppningsvis i USA. Jag vet inte om jag klarar mig men hoppas att jag är så högt som möjligt.

Viheriöiden voitontahtoin Albert Eckhardt on Suomen suurin golflupaus. Viime vuoden ikäluokkansa parhaalla eurooppalaisjuniorilla on vain yksi tavoite: maailman kärki.

E

uropean Young Mastersin voitto Unkarissa viime kesänä oli huikea saavutus. Euroopan suurimmassa 16-vuotiaiden turnauksessa oli mukana maanosan parhaimmisto ja nyt 17-vuotias Albert Eckhardt kirjoitti itsensä suurin kirjaimin suomalaisen golfin historiaan. – Olihan se uran selvästi isoin juttu tähän asti, Suomesta ei kukaan ole siihen pystynyt aikaisemmin, sympaattinen espoolaisnuorukainen muistelee. – Kyllä se avasi ovia kaikkialle, uusia mahdollisuuksia päästä pelaamaan eri kisoja. Muutenkin näki että pystyi olemaan kärjessä Euroopan tasolla, niin oli se hyvä fiilis.

Yksi ovi joka aukesi oli paikka junioreiden Ryder Cupiin, eli Euroopan ja Yhdysvaltojen parhaimmistojen joukkuekilpailuun Skotlannissa. Turnaukseen valitaan maanosan kaksitoista parasta alle 18-vuotiasta pelaajaa ja Eckhardt oli 16-vuotiaana yksi heistä. – Oli se makea kokemus, ihan kuin olisi pelannut kunnon Euroopan Tourin osakilpailua. Paljon oli yleisöä, kun katseli ympärilleen niin ei siellä paljon maisemia näkynyt. Vähän erilaista kuin mihin on tottunut mutta tosi siistiä. Isojen poikien kanssa Pikkuhiljaa ”Hippuna” tunnettu golflupaus saa tottua isompiin ympyröihin. Hän pääsi täksi kaudeksi mies-

ten maajoukkueeseen mukaan mikä merkitsee useampia kilpailuja ja leirejä ulkomailla, kisoja Suomen ulkopuolella tulee tällä kaudella yhteensä runsaat kymmenen. Suomessa Eckhardt kiertää miesten Finnish Touria. – Kympin sakkiin pystyn hyvinkin siellä jos peli kulkee, toteaa Eckhardt joka vielä viime vuonna osallistui alle 21 -vuotiaiden kiertueelle. – Periaatteessa voisin vieläkin pelata siellä, mutta tämä tuntuu enemmän omalta jutulta. Isojen poikien kanssa. Vielä isompia poikia hän pääsi tapaamaan junioreiden Ryder Cupin yhteydessä, kun pelaajat vierailivat aikuisten Ryder Cupissa. Eckhardt pääsi muun mu-


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 5

Albert Eckhardt Lempinimi: Hippu Syntynyt: 15.1.1994 Asuu: Espoossa Perhe: Veli, äiti ja isä Opiskelee: Haukilahden lukion golflinja Valmentaja: Timo Rauhala Seura: St. Laurence Golf (Lohja) Tasoitus: +2.5 Esikuvat: Severiano Ballesteros ja Tiger Woods Harrastukset:Pelasi ennen jääkiekkoa, nykyisin vain ulkojäillä Saavutukset: European Young Mastersin voitto 2010, mukana junioreiden Ryder Cupissa 2010, lyöntipelin Suomen mestaruus 16-vuotiaissa 2010, kaikkien aikojen nuorin Suomen juniorikiertueen voittaja 2007. Kymmenen vuoden kuluttua…: Pelaan Major-kilpailuja ja olen isojen poikien kiertueella, toivottavasti Jenkeissä. En tiedä pärjäänkö mutta toivottavasti olen mahdollisimman korkealla.

en Albert Eckhardt tränar för det mesta i St. Laurence Golf i Lojo. Han ska erövra golftronen. Albert Eckhardt harjoittelee enimmäkseen kotikentällään St. Laurence Golfissa Lohjalla.

nen valloittaja assa keskustelemaan tämän hetken maailmanrankingin kärkikaksikon Luke Donaldin ja Lee Westwoodin kanssa. – On se siistiä kun on ruudun takaa heitä katsellut ja yhtäkkiä niiden kanssa juttelee. Ihan normaaleja jässiköitä ne oli, ne osaa vaan laittaa sen pallon reikään vähemmillä lyönneillä. Päivät kuluvat kentällä Hippu antaa itsestään rennon oloisen kuvan. Hän hymyilee ja nauraa paljon, eikä ujoudesta ole 17 ikävuodesta huolimatta merkkiäkään. Eckhardt onkin jo kokenut maailmanmatkaaja. Hänen vanhempansa työskentelevät molemmat len-

toyhtiöillä, eikä hän edes muista monessako maassa hän on pelannut golfia. Vanhemmat hänet vihkivätkin golfin saloihin ja Albertin toinen nimi ”Severiano” legendaarisen Severiano Ballesterosin mukaan kertoo paljon kiinnostuksen tasosta. Hippu teki jo kaksivuotiaana par-tuloksen 80-metrisellä radalla ja seitsemänvuotiaana hän otti green cardin. Muutamaa vuotta myöhemmin hän alkoi jo kiertää kisoja tosissaan. Golf kuuluu luonnollisena osana Eckhardtin elämään. – Mitään tarkkaa tuntikirjanpitoa pelimääristä ei löydy, mutta voin ihan sydämestä sanoa että paljon, kertoo Hippu joka haastat-

telupäivänäkin on ollut aamuseitsemästä asti kentällä. Eikö ikinä kyllästytä? – Ei. Ei ikinä. Ammattilaisuus odottaa Eckhardtilla on ensimmäinen lukuvuosi takanaan Haukilahden lukion golfl injalla Espoossa ja suunnittelee pääsevänsä ylioppilaaksi kolmessa vuodessa, vaikkei ole ainakaan omasta mielestään ahkeroinut. – Mikäs siinä, en hirveästi ole koulussa ollut mutta kuitenkin on näköjään kursseja tullut suoritettua. Enemmän päiviä olen ollut poissa kuin koulussa. Hippu ei tällä hetkellä vielä tiedä kuinka kauan hän pysyy amatöörinä. – Riippuu siitä miten pelaa, milloin taso riittää. Jos

tulee joku iso edistyminen ja homma lähtee oikeasti rullaamaan tosi hyvin ja saisin vaikka paikan Euroopan Tourille niin silloin varmaan nopeastikin. Jos pystyy tienaamaan paljon rahaa ja näin, niin turha sitä on amatöörinä pysyä. Kova itseluottamus Vielä Eckhardtilla on matkaa ammattilaispelaajien tasolle, mutta kehitystä tapahtuu koko ajan. Pituuttakin on tullut reilussa vuodessa 15 senttiä lisää, joten lempinimi Hippu ei enää ole yhtä kuvaava nyt 175-senttiselle golfarille. Pituuspyrähdys on myös vaikuttanut positiivisesti lyöntipituuksiin. Eckhardtin vahvuudet ovat kuitenkin erityisesti puttaamises-

Att putta hör till ”Hippus” styrkor. Puttaaminen kuuluu ”Hipun” vahvuuksiin.

sa, minkä voi myös johtaa poikkeuksellisen hyvästä itseluottamuksesta ja asenteesta. – Varmaan se tulee siitä että olen aina pelannut niin paljon. Tykkään kilpailla ja tykkään pärjätä, ja kun tietää että tätä on aina tehnyt ja että sen osaa, niin itseluottamuskin on pikkuhiljaa kasvanut, sanoo urallaan yhden hole-in-onen tehnyt Hippu joka tunnustaa hyvän kilpailupään tärkeyden golfarille. – Se on selkeästi tärkein juttu. Jos ei osaa pitää itseään kurissa niin ei siitä mitään tule. Maailman kärki tavoitteena Muun muassa golflehti Pro Golf Magazine on ristinyt

Albert Eckhardtin Suomen lupaavimmaksi golfariksi sitten Mikko Ilosen. Hippu ei väitä vastaan. – Ainakin pyritään siihen että olen lupaavin. Vaikea se on tietysti itse sanoa kuinka lahjakas on mutta kovalla työllä saa, se on ihan selvä, sanoo Hippu jolla on katseet jo suunnattu ammattilaiskiertueelle. – Haluan olla menestyvä pelaaja joka pysyy koko ajan pinnalla, että ihmisiä kiinnostaa miten pärjää. Ja sitten joskus pitäisi nousta ylös asti. Onko mahdollisuuksia aivan maailman kärkeen? – Totta kai, kunhan jaksaa vain tehdä töitä ja uskoa.


6 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I: M AT S L U N D B E R G K Ä Ä N N Ö S: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : M AT S L U N D B E R G

”Unga fotbollsspelare behöver individuell träning” Pargas IF och Jan Stahre inleder tvåårigt samarbete. Större valmöjlighet för talangerna. – En brasilian föds inte till en bättre fotbollsspelare än en finländare. För att bli riktigt bra behöver alla talanger hjälp på traven. Alltid är det inte klubben som kan erbjuda den bästa assistansen. Spelaren kanske behöver personlig vägledning för att ta nästa steg i utvecklingen. Så sam man fat tar Jan Stahre, grundare för den internationella fotbollsakademi i Stockholm som bär hans namn, sina idéer. I mitten av förra decenniet blev den nu 52-årige svensken känd i Finland som konsulttränare i ligaklubben FC Inter med särskilt ansvar för taktik och teknik. Nu har Stahre igen vänt blicken mot grannlandet i öst. I februari var han över till Norrvalla och drog en specialkurs för unga talanger och i höst är han med och startar en unik fotbollslinje vid Vörå idrottsgymnasium. I april besökte han och kollegan Björn Dahlén

Pargas för att inleda ett tvåårigt samarbete med Piffen. Snöboll i rullning – Det började med att en av deras mest lovande flickor, Julia Tunturi, var över och tränade med oss några veckoslut. Jag fungerar som hennes personlige coach och ser att hon gjort framsteg, säger Stahre. Med det var marken bruten. Efter att ha träffat junioransvarige Stefan Strömborg och tränaren Harri Tunturi var Stahre och PIF överens om att utbytet skulle intensifieras. – Det viktiga är att ett möte äger rum. Har man tur leder det till total integration. Optimala förhållanden Stahre säger att området runt Pajbacka med det närliggande skolcentret ger jätteförutsättningar att göra något riktigt bra. – Här finns både svenskoch finskspråkiga skolor.

Träningsförhållandena är prima och då jag får höra att det finns långtgående planer att uppföra en hall blir jag ännu gladare. Den enormt långa försäsongen känns lättare att genomlida. På fotbollsspråk går det att förlikna med en straffspark. Taktiska brister Enligt Stahre är finländska spelare ofta tekniska och har god inställning. Det brister mest på det taktiska planet. – Vi utbildar inga cirkusartister utan killar och tjejer som ska kunna prestera på topp under stark press. Fotboll är en lagsport och man vinner och förlorar tillsammans. Men för att utveckla spelsystemet krävs många gånger att man också satsar på individen. Julia Tunturi, 15, är en av de Pargasungdomar som fått stöttning på ort och ställe. – Jag har varit över till Vaxholm med jämna mellanrum det senaste året. Jag

har förbättrat styrkan och fått individuell och mångsidig träning, säger hon. Nöjda ledare Också från ledarhåll är man eld och lågor över det nystartade samarbetet. – Vi har sett vad de här tränarna kan åstadkomma och lekt med tanken att bjuda hit dem. Jag är glad att vi lyckades. Det skapar kontinuitet och förutsättningar som är stimulerande att arbeta vidare från, säger Harri Tunturi. Stefan Strömborg tycker att det är ett kvitto på att man inom Piffen tar sina spelare på allvar. – Vi placerar de unga i centrum. Det är inte tränarna som gör dig till en toppspelare, det gör du själv. Spelarna bestämmer hur stora uppoffringar de är beredda att göra. Med den här satsningen blir valmöjligheterna ännu större. En produkt till på varuhushyllan. Unga bolljonglörer. Pyry Honkasalo, Julia Tunturi och Jonas Lehtinen (t. h.) hade förmånen att hamna under Jan Stahres vakande öga då den internationellt erkände svensken besökte Pargas. Nuoria pallojonglöörejä. Pyry Honkasalo, Julia Tunturi ja Jonas Lehtinen (oik.) saivat harjoitella Jan Stahren valvovan silmän alla kun kansainvälisesti tunnustettu ruotsalainen vieraili Paraisilla.

”Nuoret jalkapalloilijat tarvitsevat yksilöllistä harjoitusta” PIF ja Jan Stahre aloittavat kaksivuotisen yhteistyön. Lupauksille enemmän valinnanvaraa. – Brasilialainen ei synny paremmaksi jalkapalloilijaksi kuin suomalainen. Kehittyäkseen huippupelaajiksi kaikki lupaukset tarvitsevat apua. Aina seura ei pysty tarjoamaan parasta mahdollista apua. Pelaaja tarvitsee ehkä henkilökohtaista opastusta ottaakseen seuraavan askeleen kehityksessä. Näin Jan Stahre, omaa nimeään kantavan Tukholman kansainvälisen jalkapalloakatemian perustaja, tiivistää ajatuksensa. Viime vuosikymmenen puolivälissä nyt 52-vuotias ruotsalainen tuli Suomessa tunnetuksi toimiessaan liigaseura FC Interin konsulttivalmentajana, vastuullaan etenkin taktiikka ja tekniikka. Ny t Stahre on jälleen kääntänyt katseensa itäiseen naapurimaahan. Helmikuussa hän oli Norrvallassa vetämässä eri-

tyiskurssia nuorille lahjakkuuksille ja syksyllä hän on mukana käynnistämässä ainutlaatuista jalkapallolinjaa Vöyrin urheilulukiossa. Huhtikuussa hän vieraili kollega Björn Dahlénin kera Paraisilla aloittamassa kaksivuotista yhteistyötä Piffenin kanssa. Lumipallo vyörymään – Se alkoi kun yksi heidän lupaavimmista tytöistään, Julia Tunturi, oli harjoittelemassa meidän luona parin viikonlopun ajan. Toimin hänen henkilökohtaisena valmentajana ja näen että hän on ottanut edistysaskelia, Stahre sanoo. Tämä toimi tienraivaajana. Tavattuaan juniorivastaava Stefan Strömborgin ja valmentaja Harri Tunturin, Stahre ja PIF olivat yhtä mieltä siitä että yhteistyötä olisi lisättävä.

– Tärkeintä on että tavataan. Jos onni on myötä se voi johtaa integraatioon. Optimaaliset olosuhteet Stahre sanoo että Pajbackan ympäristö koulukeskuksen vieressä tarjoaa huippuedellytykset tehdä jotain poikkeuksellisen hyvää. – Täällä on sekä ruotsinettä suomenkielisiä kouluja. Harjoitusolosuhteet ovat mahtavat ja kun sain kuulla että on pitkälle meneviä suunnitelmia rakentaa halli, tulin vielä iloisemmaksi. Valtavan pitkä talvikausi on helpommin kestettävissä. Jalkapallokielellä sitä voisi verrata rangaistuspotkuun. Taktisia puutteita Stahren mukaan suomalaispelaajat ovat usein teknisiä ja heillä on hyvä asenne. Eniten puutteita on taktisella puolella.

– Emme kouluta sirkustaiteilijoita, vaan poikia ja tyttöjä joiden pitää pystyä suoriutumaan huipputasolla kovan paineen alla. Jalkapallo on joukkuepeli ja joukkue voittaa ja häviää yhdessä. Mutta pelisysteemin kehittäminen vaatii usein että panostetaan myös yksilöihin. Julia Tunturi, 15, on yksi paraislaisista jotka ovat saaneet tukea paikan päällä. – Olen ollut Vaxholmissa tasaisin väliajoin viime vuoden aikana. Olen parantanut voimapuolta ja saanut yksilöllistä ja monipuolista treeniä, hän sanoo. Johtajat tyytyväisiä Myös johtajatasolla ollaan täpinöissään uudesta yhteistyöstä. – Olemme nähneet mihin nämä valmentajat pystyvät ja leikkineet ajatuksella kutsua heidät tänne. Olen

iloinen että onnistuimme. Tämä luo jatkuvuutta ja edellytyksiä joiden pohjalta on virkistävää mennä eteenpäin, Harri Tunturi sanoo. Stefan Strömborgin mukaan yhteistyö on todiste siitä että Piffen ottaa pelaajansa tosissaan.

– Pistimme nuoret keskiöön. Valmentajat eivät tee sinusta huippupelaajaa, vaan sinä itse. Pelaajat määrittävät kuinka isoja uhrauksia he ovat valmiita tekemään. Tällä panostuksella valinnanvara kasvaa entisestään. Lisätuote tavaratalon hyllylle.

Stahre International Academy of Football – Perustettu Tukholmassa 1989. – Työskentelee sekä ruotsalaisten että kansainvälisten tähteyttä tavoittelevien ammattilaisten, lahjakkuuksien ja ”myöhäisherränneiden” kanssa. – Akatemiassa on mukana yli 50 13–38-vuotiasta pelaajaa. – Pitää vain yksilöllistä harjoitusta ja henkilökohtaista valmennusta. – Painopisteitä ovat tekniikka, nopeus, ketteryys, yksilölliset taktiset ratkaisut, pelipaikka- ja henkinen valmennus – Mukana monta eri taustoilla ja erityisosaamisaloilla varustettua valmentajaa. – Mahdollisuudet videodokumentaatioon, ravitsemusneuvojaan, lääkintävoimistelijaan, hierojaan, kahteen naprapaattiin sekä sosiaalisista yhteyksistä ja tuesta vastuussa olevaan henkilöön.


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 7

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : J A N N E I S A K S S O N

Stahre International Academy of Football – Grundad 1989 i Stockholm. – Arbetar med både svenska och utländska proffs, talanger och ”late bloomers” som siktar mot stjärnorna. – Över 50 spelare i åldern 13–38 år, både flickor och pojkar, är knutna till akademin. – Har enbart hand om individuell träning och personlig coachning. – Fokuserar på teknik, snabbhet, smidighet, individuella taktiska lösningar, positions- och mental träning. – Har flera tränare med olika bakgrund och specialområden. – Har även tillgång till videodokumentation, kostrådgivare, sjukgymnast, massör, två naprapater samt en person ansvarig för sociala kontakter och support.

Tutorer tränar tränare Fortum Tutor-programmet hjälper juniorfotbollslagen tränare att utveckla sina kunskaper vilket i längden ska leda till bättre spelare.

– I slutändan ger bättre träningar bättre spelare, det vill säga ju bättre tränare desto bättre spelare. Fastän jag är tränarnas tränare är det ändå spelarna som drar mest nytta. Bo-Eric Ahlgren öser beröm över Fortum Tutorprogrammet. Själv är han med för första gången och har hand om Kimito SF:s och Dalsbruks Jänteväs juniorlag fram till åldersklassen födda 1999, samt Knatteligan. Sammanlagt blir det tolv lag, vilka han följer med minst några gånger under året i rollen som tutor. – Lite innan träningen diskuterar jag med tränarna om vad de har planerat, sedan följer jag med träningen från sidan omoch efteråt går vi igenom vad man möjligen kunde göra bättre, berättar Ahlgren om arbetsupplägget. – Tränarna har ganska olika behov. Vissa behöver

Tutorit valmentavat valmentajia

hjälp med inlärning av teknik, nån annan har taktiska bekymmer, medan nån vill ha träningarna bättre organiserade. Det är viktigt att man inte bara gör, utan att man gör det ordentligt. Tekniken kommer först Ahlgren har märkt att juniorcoacherna drar överraskande moderna och avancerade träningar. Ofta har de kollat upp övningar på internet eller i böcker. Och här talar vi givetvis om amatörtränare. Tutorerna försöker sedan ytterligare slipa på övningarna och vidareutveckla ännu bättre metoder via diskussioner och samarbete med lagens tränare. Ledordet i Fortum Tutorprogrammet är teknik. – Det är utan tvekan det viktigaste området. Mycket beröringar och kvaliteten i dem är a och o hos juniorer, säger Ahlgren som ser

att tipsen och stödet är ju viktigare desto yngre åldersklasser det handlar om. Där – till exempel i Knatteligorna – är även tränarna oftast de mest oerfarna. Under tolvåringar är också i den känsligaste åldern vad gäller inlärning. Positivt mottagande I Bollförbundets enkät upplevde 77 procent av tränarna tutorprogrammet som nyttigt eller väldigt nyttigt. Också responsen Ahlgren har fått har varit enbart po-

Fortum Tutor – Nationellt program för utveckling av juniorfotbollsträningen startad av Bollförbundet och Fortum år 2009. – Tutorerna fungerar som juniortränarnas personliga tränare, tutorer, för att förbättra träningskvaliteten. – I år valdes totalt 71 tutorer med, bland vilka det finns flera elitspelare och -tränare. Över 150 ansökte. – Tutorerna har hand om en eller flera föreningar, sammanlagt 12–15 lag. De äldsta lagen består av tolvåringar.

Bo-Eric ”Bosse” Ahlgren tränar juniorlagens tränare på Kimitoön i Fortum Tutor-programmet. Bo-Eric ”Bosse” Ahlgren valmentaa Kemiönsaaren juniorjoukkueiden valmentajia Fortum Tutorohjelmassa.

Fortum Tutor -ohjelma auttaa juniorijalkapallojoukkueiden valmentajia kehittämään taitojaan, mikä pitkässä juoksussa johtaa parempiin pelaajiin. – Loppupeleissä paremmat treenit tuottavat parempia pelaajia, eli mitä parempi valmentaja sitä parempia pelaajia. Vaikka olenkin valmentajien valmentaja, niin suurimman hyödyn tästä saavat kuitenkin pelaajat. Bo-Eric Ahlgren jakaa tunnustusta Fortum Tutor -hankkeelle. Itse hän on mukana ensimmäistä kertaa ja hänen vastuullaan on Kemiön KSF:n ja Taalintehtaan Jäntevän juniorijoukkueet aina ikäluokkaan 1999 asti, sekä Nappulaliiga. Se tekee yhteensä kaksitoista joukkuetta, joita hän seuraa vähintään muutaman kerran vuodessa tutorin roolissa. – Vähän ennen treeniä keskustelen valmentajan kanssa suunnitelmista, sitten seuraan treenin sivusta ja jälkeenpäin käymme läpi minkä voisi mahdollisesti tehdä paremmin, Ahlgren kuvailee työnjakoa. – Valmentajilla on aika eri tarpeet. Jotkut tarvitse-

vat apua tekniikan opettelussa, jollain muulla on taktisia vaikeuksia, kun taas joku haluaa organisoida harjoitukset paremmin. On tärkeä ettei vaan tee, vaan että tekee kunnolla. Tekniikka ykkösasia Ahlgren on huomannut että junnuluotsit vetävät yllättävän moderneja harjoituksia. Usein he ovat löytäneet harjoitteita internetistä tai kirjoista. Ja tässä on tietenkin kyse amatöörivalmentajista. Tutorit yrittävät hioa harjoitteita entisestään ja kehittää vielä parempia metodeita keskustelun ja yhteistyön kautta. Ykkösprioriteetti Fortum Tutor -ohjelmassa on tekniikka. – Se on ilman muuta tärkein osa-alue. Runsaat korkealaat uiset pallon kosketukset ovat junioreille kaiken a ja o, toteaa Ahlgren joka näkee että vinkit ja tuki on sitä tärkeämpiä

m it ä nuorem m ista i käluokista on kyse. Sieltä – esimerkiksi Nappulaliigoista – löytyy usein myös kokemattomimmat valmentajat. Alle 12-vuotiaat ovat myös oppimisen kannalta herkimmässä iässä. Positiivinen vastaanotto Palloliiton keräämästä palautteesta käy ilmi että 77 mukana olleista valmentajista kokevat tutoroinnin hyödylliseksi tai erittäin hyödylliseksi. Myös Ahlgrenin saama vastaanotto on ollut pelkästään myönteistä ja juniorivalmentajat ovat toivottaneet hänet tervetulleeksi. – Tilanne voisi myös olla se, että joku olisi katkera kun tulen heidän työpaikalleen, mutta on tärkeä kertoa selkeästi mistä on kyse. Fortum Tutor -ohjelman parissa ei ole huonoja seuroja, ainoastaan hyviä seuroja jotka haluavat tulla vieläkin paremmiksi.

sitivt och han har välkomnats av juniortränarna. – Det skulle kunna fi nnas dom som blir bittra av att jag kommer till deras arbetsplats, men det är viktigt att berätta tydligt vad det är fråga om. Det är inte dåliga föreningar som är med i Fortum Tutor, det är bara bra föreningar som vill bli ännu bättre.

Fortum Tutor – Palloliiton ja Fortumin 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma juniorjalkapallovalmennuksen kehittämiseksi. – Tutorit toimivat juniorivalmentajien henkilökohtaisina valmentajina, tutoreina, parantaakseen harjoitusten laatua. – Tänä vuonna mukaan valittiin 71 tutoria, joiden joukossa useita huippupelaajia ja -valmentajia. Hakijoita oli yli 150. – Tutorit vastaavat yhdestä ja useammasta seurasta, yhteensä 12–15 joukkueesta. Vanhimmat joukkueet koostuvat 12-vuotiaista.


8 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T: M AT S L U N D B E R G F OTO: M AT S L U N D B E R G

Kaj Kunnas älskar sin idrott ”Jag har haft förmånen att få syssla med det jag helst ville bli.”

S

portjournalisten – Jag sticker inte under Kaj Kunnas väck- stol med att det var oerhört er känslor. För och roligt att få priset. Också emot. Något han är väl om jag just då befann mig medveten om. Men han är utomlands med familjen bara sig själv. och inte personligen kunde – Det är jätteviktigt i det ta emot det. Med tanke på här jobbet. Jag kan inte för- hur svenskan annars får sig söka vara nån annan då jag kring öronen i det här lanrefererar eller gör inslag för det var det speciellt glädjanSportmagasinet. de. Sist och Sj ä lv ä r slutligen funK u n n as helt ”Behärska tvåspråkig. derar han inUnsaken så te så mycket der sina tio föröver vad folk sta levnadskommer tycker. bodde han orden av sig år – Klart att med fam i ljen själva.” det är kul om i b r u k s or t e n man får uppH ö g fo r s o c h skattning för det man gör. gick i finsk skola. Ändå går det inte att vara alla till lags. Jag kan med Karis räddade svenskan säkerhet säga att jag aldrig gör en sändning som skulle – För att jag inte skulle tapfalla alla i smaken. Men lika pa svenskan som mamma övertygad är jag om att jag talade med mig, beslöt miheller inte gör nånting som na föräldrar att skicka mig till min moster i Karis. Det ingen gillar. var tufft att bryta upp men jag är dem Tung utmärkelse ev ig t t ackAtt många sätter värde på s a m i hans gärning fick han ett bevis på i samband med Finlands idrottsgala i januari. Kunnas utsågs till årets sportjournalist.

dag att de gjorde som de- så ÅIFK:s handbollsdamer gjorde. och Raision Loimu i volleyEfter åtta år i Karis bar boll. vägarna till Åbo där Kunnas utbildade sig till språk- Pratkvarnen börjar mala lärare. Men drömmen att bli sportjourJobb på r an a l i s t fa n n s ”Jag är som dion erbjöds likväl där och den snacksakort efter att en tvättsvamp. lige Kun nas han blivit utexoch efter 1991 Suger åt aminerad svateven tagit mig allt som har rade han på en en allt större är bra.” annons då Yle del av kakan. sökte en friÄven om ralansare till sporten. dioreferaten fick ett upp– Jag fick napp och på sving i slutet av nittiotaden vägen är det. Skarven let tack vare det livliga mellan åttio- och nittiota- sportutbudet på den nylet var gynnsam för dem startade X3M-kanalen. som hade förmånen att – Numera blir det ungerapportera om sporthänfär 80 procent teve, tio i delser från Åbotrakradio och lika mycket för ten. TPS-hockeyn webben. Blogg- och nätbistod högt i ten växer hela tiden. kurs, likaIdrottslig allätare Redan i unga år konsumerade Kunnas all sl ag s sp or t . En tyngdlyftningslandsk a m p mellan Fi n l a nd

Kaj Kunnas Född: 23 mars 1963 i Pyhäjärvi Ul (nuvarande Högfors). Uppvuxen: Tio år i Högfors, åtta i Karis. Bor: I Karis. Familj: Livskumpanen Gerd, 47, döttrarna Emmi, 23 och Sanni, 19 samt mamma Eva, 88. Äter: Den mat som bjuds. Dricker: Mjölk. Läser: Sportsidor. Tittar på: Nyheter, sport, På spåret, Friends, naturdokumentärer. Första idrottsminne: Pelés nickmål i VM-finalen 1970. Bästa kommentatorsminne: De gånger flytet finns (bara att öppna truten och låta orden komma). Värsta kommentatorsminne: De gånger flytet inte finns (trots att man öppnar truten går allt fel). Bästa intervju: Med Saku Koivu om hans cancer i boken ”Time-out. Idrott som liv och sanning”. Favoritlag: Hockeylejonen. Gör mig glad: Optimism, humanism. Gör mig ledsen: Negativism, rasism, militarism, egoism. Jag själv med tre ord: En hejdlös pedant. Viktigt för mig i livet: Lycka. Stridbar men kunnig. Kaj Kunnas är inte rädd för att sticka ut hakan och tycka till. ”Det ingår i jobbet.”

och Sverige dög lika bra som VM-finalen i fotboll. – Det hände att jag stängde av ljudet på teven och själv refererade tävlingarna. Jag har varit en sportnörd hela livet och haft turen att försörja mig på mitt intresse. Ibland tänker jag att det var meningen att det skulle bli så. 200 referatdygn

ovana att emellanåt låta som domedagsprofeter hittar Toni alltid något positivt att ta fasta på. Sedan MTV3 lade beslag på rättigheterna för de sex kommande VM-turneringarna lever de svenska referaten farligt. – Om de försvinner är finlandssvenskarna de stora förlorarna. I värsta fall måste vi lägga ut för både tv-licens och betal-tv-kort för att kunna se VM. Utan försäkring om att få matcherna refererade på vårt modersmål.

Som kommentator har han kanske blivit mest känd som Yles svenska flerljudsröst från ishockey-VM. Den för de fi nländska Lejonen så succéfyllda turneringen Sportmagasinet – i Slovakien var redan den en institution 20:e i rad som Kaj Vid sidan ”En del vill Kunnas av all dihöra mig skrika r e k t s ä n d upplevde på ort och och hojta. Andra idrott från ställe. ärldens har förliknat mig valla – Under hör n med en bölande förknippas årets VM passerade Kunnas herrgårdstjur. jag 4 600 välbekanreferatta stämma timmar sedan jag började också med mängder av inmed det här. Det innebär slag för Sportmagasinet. att jag nonstop kommente- Programmet som startade rat idrott i nästan 200 dygn 1985 är numera att betrakeller gott och väl över ett ta som en institution inom halvt år. Nån gång kan jag finländsk sportbevakning. tycka att jag sagt vad jag – Om referaten är en har att säga. punktinsats står Sportmagasinet för något hållfastare. Det är ofta långt mellan Team FST idé och det färdiga inslaÄndå är han speciellt nöjd get. Programmet är unikt i med de svenska sänd- Finland och jag är jättestolt ningarna från senaste över att vara med. VM. Lagarbetet med Chriso Vuojär vi Variationsrika reportage och expertkommentatorn To- Vid det här laget är Kunnas ni Söderholm uppe i mer än 275 inslag fungerade ut- för Sportmagasinet. Han märkt. har gjort en självutlämnan– Det var de intervju med spjutkastah e l g j u - ren Heli Rantanen, besökt tet och Jani Sievinen på träningsb r a . läger i Australien och talat T o - med unga skidåkare från IF ni bidrog Minken som håller till vid ett kärr i djumed paste Öster”Man kan sina skarbotten. applicera pa analyser – Mötet starkt till att med mänduktiga helheten blev niskor med kolleger i den vi eftertotalt olik strävade. Un- yrket men inte bakgrund är der sina tre år kopiera dem.” stimulerande som bisittare och omväxhar han varit garantin för lande. I Sportmagasinet balansen i referaten. Med- sätter vi stor vikt på saman jag och Chriso har en verkan mellan ljud, bild


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 9

Landslagstränare drar åt olika håll Trots en omfattande strategiprocess har Fotbollsförbundet utsett två ledande tränare som har ett helt annorlunda synsätt på hur fotboll ska spelas. Innan Mixu Paatelainen utsågs till förbundskapten fick U21-tränaren Mika Laurikainen till uppgift att utforma en nationell spelidentitet och sätt att spela fotboll som skulle gå som en röd tråd genom samtliga landslag. Laurikainen har under sin tid som Jarotränare 2007–09 sagt att han oberoende av vilket material han har till förfogande förespråkar vikten av snabba omställningar. Bollen ska till vilket pris som helst upp på den offensiva tredjedelen så fort som möjligt, vilket betyder att den i regel flyger över snarare än vandrar genom mittfältet. I en intervju publicerad i The Scotsman den 13 maj är Paatelainen inne på en helt annan linje. – Om man spelar bollen framåt så fort som möjligt så tappar man den i 90 procent av fallen. Då är det i stället bättre att spela sig framåt med kortare och mera kontrollerade passningar, säger Paatelainen. SB

Låg medelålder i damligan Flicklandslagstränaren Marianne Miettinen har ingen orsak att klaga på att hennes adepter inte får chansen i damligan. I stället är det så att det snarare vill bli för mycket av det goda. – Det borde finnas fler äldre spelare i damligan, men tyvärr finns det inga andra organisationer än Åland United som kan betala något åt spelarna. Därför är det alltför vanligt att de endera slutar eller flyttar utomlands när de har gått ut gymnasiet, säger Miettinen. Det är i allra högsta grad en verklighet i Jakobstadslaget FC United där till exempel de knappt myndiga flicklandslagsspelarna Ida Sundsten och Ronja Forslund lade skorna på hyllan efter den förra säsongen. Det är en utveckling som varken bidrar till att utveckla damligans kvalitet eller status. SB

Ny stjärna på gång i FC United Nybildade Kokkola Futis 10 skulle denna säsong ta över som det ledande österbottniska damligalaget, men FC United överraskade med att vinna säsongens första derby. Matchens enda mål gjordes säsongens utropstecken, den 1996-födda Larsmotjejen Louise Björkskog som före detta år bara hade spelat i B-juniorernas division ett. Att nu ta för sig på detta sätt i damligan är onekligen raskt marscherat. Hon är lite av Uniteds motsvarigheter till Jaros Simon Skrabb. – Björkskog verkar vara en modig spelare, säger KF-10-tränaren Jarmo Saarela. Björkskog imponerade stort inför flicklandslagstränaren Marianne Miettinen. När Björkskog sanningsenligt svarade ”nej” på frågan om hon har landslagsmeriter var Miettinen snabb att fylla i med ”inte ännu”. Även Miettinen togs på säng av uppgiften att Larsmotjejen faktiskt är född 1996. – Jag känner henne inte, men hon verkar vara både fysiskt och mentalt stark, säger Miettinen. SB

Skadefylld säsongupptakt för bragdmedaljör Sandra Eriksson har haft en uppåtgående trend på sin löparkarriär som 2010 kulminerade med trippeln i FM och bragdguldet. Men inför denna säsong har hon drabbats av sin första riktigt envisa skada: inflammerade knäsenor. Knäproblemen gjorde att Nykarlebytjejen inte kunde löpa ordentligt under de viktiga vårmånaderna april och maj. I stället blev det en hel del rundor på motionscykeln. Säsongens stora mål har hela tiden varit junior-EM i tjeckiska Ostrava som avgörs 14–17 juli, men då måste knäsenorna snabbt bli bättre. SB

Många strängar på sin lyra. Förutom sitt dagliga värv som sportkommentator har Kaj Kunnas bland annat lett valvakor och testat sin flygkraft genom att vara värd för pratprogrammet Muntur.

och dramaturgi. För att hålla en hög nivå bollar vi inom teamet ständigt tankar med varandra. Har du några förebilder i ditt arbete? – Inte i den vanliga bemärkelsen. Men det fi nns många som påverkar mig. Allt från duktiga kolleger, idrottare, tränare, kameramän och redigerare. Listan kan göras lång. Numera syns och hörs du även i sammanhang som inte är direkt kopplade till vardagen vid Yles sportredaktion. Några reflexioner kring det? – Jag tycker om att pröva vingarna. Med åren har jag skaffat mig en viss rutin och är van vid direktsänd-

ningar. Muntur är en prat- heter man behöver hålshow jag tycker om att göra. la i gång. Det underlättar Valvakor är spännande. Inte om man är begåvad med minst för en viss att de har verba l i”Det dracks karaktätet, att ren av en som aldrig förr då ” s n a c k tävling. et löper”. – J a g hockeylejonen firade At t man har också sitt VM-guld. Men är social haft äran och inidrott är bara en att medtresserad v e r k a i bild av det samhälle av mänHo ckeyniskor den lever i.” kväll och är också Tre Kroviktigt. nor live i svensk tv. Jag gil– För att känna mig trygg lar att tycka till och vädra då jag öppnar munnen i åsikter med andra. mitt yrke konsumerar jag mängder med framför allt Vilka egenskaper behöver sport. Ett bra språk är ockman för att bli bra i din så nödvändigt. För att krydbransch? da referaten brukar jag ta – Jag skiljer mellan med- reda på lite om geografi n, födda talanger och färdig- kulturen och traditionerna

Ryggproblem för Solvin

i de länder och städer jag besöker. Är du lika oblyg som du ger sken av? – Det måste jag tillstå. Jag är något av en narcissist, ibland till förskräckelse för de personer som står mig närmast. Jag kan inte hjälpa att ljuskäglan ofta faller på mig själv och att jag lätt tar över på sommarstugor.

IF Nykarlebynejdens friidrottsstjärnor har haft en skadedrabbad försäsong. Förutom att löparen Sandra Eriksson har haft problem med knäsenorna har släggkastaren Lena Solvin dragits med en krampande rygg i april och maj. Solvin kastade i fjol sitt årsbästa 65,47 då hon tog ytterligare ett silver i FM. Hennes personbästa från 2008 lyder på 66,28. I vintras visade hon att hon är på god väg med tanke på VM-säsongen 2011 genom att kasta 63,85 i vinter-FM i Kaustby. B-gränsen för VM ligger på 69,50 så för att klara den torde det krävas en frisk kropp. Solvin bytte tränare inför denna säsong då Martin Ahlskog ersattes av Tero Linja, som tidigare har haft rekordhållaren Mia Strömmer som adept. SB

Sandells jagar nya rekord Efter att för några år sedan ha haft problem med motivationen satsar Niclas Sandells numera för fullt på löparkarriären. I fjol sprang IK Falkenlöparen sin paraddistans 1 500 meter på 3.39,43. I sommar siktar han på att springa under 3.38 för att komma till VM. Uthålligheten har blivit bättre och Timo Lehtos SFI-rekord på 3.38,92 från 1984 kan i bästa fall hamna i historieböckerna. Sedan är det ännu en bit till Pekka Vasalas finska rekord på 3.36,33 från OS-året 1972. SB

VPS blev utan Fair Play-plats Det europeiska fotbollsförbundet UEFA har slagit fast de extra Fair Play-platserna som berättigar till kval i Europaligan. Finland och därmed VPS – etta på den inhemska rankingen – blev i år utan. Platserna gick till de tre topprankade nationerna Norge, England och Sverige. Finland placerade sig först på åttonde plats i rankingen. I fjol var situationen en annan då MYPA fick en av de extra platserna. SB


10 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E K S T I: M AT S L U N D B E R G K Ä Ä N N Ö S: J A N N E I S A K S S O N K U VA : M AT S L U N D B E R G

Kaj Kunnas rakast

”Olen ollut etuoikeutettu saadessani tehdä sitä mitä kaikkein en

U

rheilutoimittaja Kaj Kunnas herät tää tunteita. Puolesta ja vastaan. Siitä hän on hyvin tietoinen. Mutta hän on vain oma itsensä. – Se on todella tärkeää tässä työssä. En voi yrittää olla jo-

ku muu kun selostan tai teen juttua Sportmagasinetiin. Loppupeleissä hän ei mieti kovin paljon mitä ihmiset ajattelevat.

– Tietenkin on mukavaa jos saa arvostusta siitä mitä tekee. Mutta kaikkien mieliksi ei voi olla. Voin varmuudella sanoa etten koskaan tee lähetystä joka olisi kaikkien makuun. Mutta yhtä vakuuttunut olen siitä, etten myöskään tee jotain mistään kukaan ei pitäisi.

– Myönnän empimättä että oli äärettömän kiva saada palkinto. Vaikka olinkin

”Hallitse asia niin sanat tulevat itsestään.”

Hieno huomionosoitus Todisteen siitä että monet ar vostavat hänen työtään hän sai Suomen urheilugaalan yhteydessä tammikuussa. Kunnas valittiin vuoden urheilutoimittajaksi.

juuri silloin perheen kanssa ulkomailla enkä itse pystynyt sitä noutamaan. Ottaen huomioon kuinka ruotsin kieli muuten saa korvilleen tässä maassa se oli erityisen ilahduttavaa. Kunnas itse on täysin kaksikielinen. Kymmenen ensimmäistä elinvuottaan hän asui perheensä kanssa tehdaspaikkakunta Karkki-

Kiistelty mutta asiansa osaava. Kaj Kunnas ei pelkää itsensä likoon pistämistä. ”Se kuuluu tähän työhön.”

lassa ja kävi suomenkielistä koulua. Karjaa pelasti ruotsin – Jotten unohtaisi ruotsinkieltä jota äiti kanssani puhui, vanhempani päättivät lähettää minut tätini luo Karjaalle. Oli raskasta lähteä, mutta tänäolen ikuisesti kiitollinen siitä että he tekivät kuten tekivät. K a h deksan K ar jaas sa vietetyn vuoden jälkeen Kunnas lähti Turkuun jossa hän opiskeli kieltenopettajaksi. Mutta unelma urheilutoimittajan ammatista pysyi takaraivossa ja juuri kun hän oli valmistunut, hän vastasi ilmoitukseen jossa Yle etsi freelanceria urheilutoimitukseensa.

– Heti nappasi ja sillä tiellä ollaan. Kahdeksanja yhdeksänkymmentälukujen vaihde oli suotuisaa aikaa urheilutapahtumien raportointiin Turun seudulta. TPS-jääkiekko oli kovassa kurssissa, kuten myös ÅIFK:n käsipallonaiset sekä Raision Loimu lentopallossa.

”Taitavilta kollegoilta voi oppia muttei kopioida.” Hölösuu pääsee vauhtiin Puheliaalle Kunnakselle tarjottiin töitä radiosta ja vuoden 1991 jälkeen tv on vienyt yhä suuremman osan hänen ajastaan. Myös radioselostukset elivät 90-luvun loppupuolella

”Kun kiekkoleijonat juhlivat MM-kultaansa juotiin kuin viimeistä päivää. Mutta urheilu kuvastaa vain yhteiskuntaa jossa elämme.” Kaj Kunnas

Moniosaaja. Tavallisen urheilutoimittajuutensa lisäksi Kaj Kunnas on muun muassa vetänyt vaalivalvojaisia ja kokeillut siipiensä kestävyyttä keskusteluohjelma Munturin (Suunvuoro) isäntänä.

Syntynyt: 23. maaliskuuta 1963 Pyhäjärvi Ul:ssä (nyk. Karkkila). Kasvanut: Kymmenen vuotta Karkkilassa, kahdeksan Karjaalla. Asuu: Karjaalla. Perhe: Elämänkumppani Gerd, 47, tyttäret Emmi, 23, ja Sanni, 19, sekä äiti Eva, 88. Syö: Sitä mitä tarjotaan. Juo: Maitoa. Lukee: Urheilusivut. Katsoo: Uutisia, urheilua, På spåret-ohjelmaa, Frendejä, luontodokumentteja. Ensimmäinen urheilumuisto: Pelén puskumaali MM-finaalissa 1970. Paras selostusmuisto: Aina kun juttu kulkee (avaat vain suusi ja annat sanojen tulla). Pahin selostusmuisto: Aina kun juttu ei kulje (vaikka avaat suusi, kaikki menee pieleen). Paras haastattelu: Saku Koivun kanssa hänen syövästään kirjassa ”Aikalisä. Urheilun elämä ja totuus”. Suosikkijoukkue: Kiekkoleijonat. Tekee minut iloiseksi: Optimismi, humanismi. Tekee minut surulliseksi: Negativismi, rasismi, militarismi, egoismi. Minä kahdella sanalla: Hillitön pedantti. Tärkeintä elämässä: Onnellisuus.


SOMMAR - KESÄ

W W W . S P O R T P R E S S E N . F I 11

Maajoukkuevalmentajat vetävät eri suuntiin

taa urheilua

niten haluan.”

Mittavasta strategiaprosessista huolimatta Palloliitto on valinnut kaksi johtavaa valmentajaa joilla on täysin erilainen näkemys siitä kuinka jalkapalloa tulee pelata. Ennen kuin Mixu Paatelainen nimitettiin maajoukkueluotsiksi, U21-valmentaja Mika Laurikainen sai tehtäväkseen muodostaa kansallinen peli-identiteetti ja tapa pelata jalkapalloa, joka kulkisi punaisena lankana kaikkien maajoukkueiden läpi. Laurikainen on Jaro-vuosiensa (2007–09) aikana sanonut että hän, riippumatta siitä millainen materiaali on käytettävissä, puhuu nopeiden suunnanmuutosten puolesta. Pallo täytyy saada keinolla millä hyvänsä hyökkäyskolmannekselle mahdollisimman nopeasti, mikä tarkoittaa että pallo yleensä lentää keskikentän yli kuin että se pelataan sen kautta. The Scotsmanin haastattelussa 13. toukokuuta Paatelainen on täysin eri linjoilla. – Jos palloa pelaa eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista, 90 prosenttia kerroista se menetetään. Silloin on parempi edetä lyhyemmillä ja kontrolloidummilla syötöillä, Paatelainen sanoo. S B /J I

nousukautta kiitos vilkkaan urheilutarjonnan uudella X3M-kanavalla. – Nykyään teen 80 prosenttisesti tv:tä, loput jakautuvat tasan radion ja netin kesken. Blogi- ja verkkopuoli kasvaa koko ajan. Kaikkiruokainen urheilun suhteen

non. Kun minulla ja Chrisolla välillä on paha tapa kuulostaa tuomiopäivänprofeetoilta, Toni löytää aina jotain positiivista sanottavaa. Kun MTV3 on nyt kaapannut kuuden seuraavan MM-turnauksen lähetysoikeudet, ruotsinkieliset selostukset ovat uhattuna. – Jos ne katoavat, suomenruotsalaiset ovat suurimmat häviäjät. Pahimmassa tapauksessa saam me pullittaa sekä tvlupamaksun että maksu-tv -kortin saadaksem me katsoa MM-kisoja. Ilman takuuta että ottelut selostetaan äidinkielellämme.

”Olen kuin pesusieni. Imen kaiken hyvän itseeni.” Kunnas seurasi jo nuorena kaikenlaista urheilua. Painonnostomaaottelu Suomen ja Ruotsin välillä kelpasi yhtä hyvin kuin jalkapallon MM-finaali. – Välillä pistin tv:n äänettömälle ja aloin itse selostaa kilpailuja. Olen koko elämäni ollut urheilufriikki ja olen ollut etuoikeutettu saadessani elättää itseni harrastuksellani. Joskus mietin että näin oli tarkoitettu. 200 selostusvuorokautta Selostajana hänet tunnetaan ehkä parhaiten Ylen ruotsinkielisenä äänenä jääkiekon MM-kisoista. Leijonille niin menestyksekäs turnaus Slovakiassa oli Kaj Kunnakselle jo 20 peräkkäinen paikan päällä koettu. – Tämän vuoden MM-kisojen myötä minulla on kasassa yli 4 600 selostustuntia. Se tarkoittaa että olen selostanut urheilua nonstop lähes 200 vuorokautta tai selvästi yli puoli vuotta. Joskus voin ajatella että olen jo sanonut kaiken mitä minulla on sanottavana. Team FST Silti hän on erityisen tyytyväinen näiden MM-kisojen ruotsinkielisiin lähetyksiin. Yhteistyö Chriso Vuojärven ja asiantuntija Toni Söderholmin kanssa sujui erinomaisesti. – Se oli saumatonta ja hyvää. Tonilla oli terävine analyyseineen iso rooli siinä että kokonaisuudesta muotoutui halutunlainen. Kolmen kommentaattorivuotensa aikana hän on taannut selostusten tasapai-

Sportmagasinet – instituutio Maailman joka kolkalta lähetetyn suoran urheilun ohella Kunnaksen tuttu ääni yhdistetään myös lukemattomiin insertteihin Sportmagasinet-ohjelmassa. Vuonna 1985 perustettua ohjelmaa voi nykyään pitää suomalaisen urheilujournalismin instituutiona. – Jos selostukset ovat pistesuorituksia, Sportmagasinet edustaa jotain pysyvämpää. Idean ja valmiin jutun välillä on usein pitkä aika. Ohjelma on Suomessa ainutkertainen ja olen erittäin ylpeä saadessani olla siinä mukana.

– Ei sanan todellisessa mielessä. Mutta monet ovat vaikuttaneet minuun. Taitavista kollegoista, urheilijoista, valmentajista ja kameramiehistä aina editoijiin asti. Ja listaa voisi vielä jatkaa. Nykyään näyt ja kuulut myös Ylen urheilutoimituksen ulkopuolisissa yhteyksissä. Miksi näin? – Tykkään kokeilla siipiäni. Vuosien varrella kokemusta on karttunut ja olen tottunut suoriin lähetyksiin. Suunvuoro on keskusteluohjelma jota on kiva tehdä. Vaalivalvojaiset ovat jännittäviä. Ei vähintään siksi että ne ovat eräänlai-

ylläpitää. Helpottaa jos sinulla on luontainen verbaalinen kyky, että puhe soljuu. Sosiaalisuus ja kiinnostus toisia ihmisiä kohtaan ovat myös tärkeitä asioita. – Tunteakseni itseni turvalliseksi kun avaan suuni, seuraan kasapäin etenkin urheilua. Hyvä kieli on myös välttämätön ominaisuus. Maustaakseni selostuksia otan selvää maantieteestä, kulttuurista ja perinteistä maissa ja kaupungeissa joissa vierailen. Oletko yhtä ujostelematon kuten annat ymmärtää?

”Jotkut haluavat kuulla minun huutavan ja kirkuvan. Toiset ovat verranneet minua mylvivään herraskartanohärkään.” sia kilpailuja. – Minulla on myös ollut kunnia osallistua jääkiekko-ohjelmiin Ruotsin televisoissa. Tykkään lausua mielipiteeni ja keskustella niistä toisten kanssa.

– Tunnustan. Olen pieninarsisti, joskus lähimmäisteni kauhuksi. En voi sille mitään että valokeila osuu usein minuun ja että tartun helposti kesämökeillä ohjaksiin.

Mitä ominaisuuksia tarvitaan ollakseen hyvä sinun alallasi? – Erittelen synnynnäiset lahjat ja taidot joita täytyy

Vaihtelevia reportaaseja Kunnas on tässä vaiheessa tehnyt jo yli 275 inserttiä Sportmagasinetiin. Hän on tehnyt koskettavan haastattelun keihäänheittäjä Heli Rantasen kanssa, vieraillut Jani Sievisen harjoitusleirillä Australiassa ja keskustellut nuorten IF Minken -hiihtäjien kanssa suolla Pohjanmaan uumenissa. – Täysin erilaisten taustojen omaavien ihmisten tapaaminen on virkistävää ja vaihtelevaa. Sportmagasinetissa panostamme paljon äänen, kuvan ja dramaturgian myötävaikutukseen. Ylläpitääksemme korkeaa tasoa pallottelemme koko ajan ideoita tiimin sisällä. Onko sinulla työssäsi esikuvia?

Naisten liigassa alhainen keski-ikä Tyttömaajoukkuevalmentaja Marianne Miettinen ei voi valittaa etteivätkö hänen pelaajansa saisi peliaikaa liigassa. Kyse on enemmänkin siitä että vastuu kasvaa liian isoksi. – Liigassa pitäisi olla enemmän vanhempia pelaajia, mutta valitettavasti muilla organisaatioilla kuin Åland Unitedilla ei ole varaa maksaa pelaajilleen mitään. Siksi on aivan liian tavallista että he joko lopettavat tai muuttavat ulkomaille kun he ovat käyneet lukion loppuun, Miettinen sanoo. Se on mitä suurimmassa määrin todellisuutta Pietarsaaren FC Unitedissa, jossa esimerkiksi hädin tuskin täysi-ikäiset juniorimaajoukkuepelaajat Ida Sundsten ja Ronja Forslund ripustivat tossut naulaan viime kauden jälkeen. Tämä kehitys ei palvele naisten liigan tasoa eikä statusta. S B /J I

Uusi tähti tekeillä FC Unitedissa Juuri perustetun Kokkola Futis 10:n piti tällä kaudella olla Pohjanmaan johtava naisten liigajoukkue, mutta FC United voitti yllättäen ensimmäisen paikallispelin. Ottelun ainokaisen iski kauden sensaatio, 1996 syntynyt luotolainen Louise Björkskog, joka ennen tätä vuotta oli pelannut vain B-junioreiden Ykkösessä. Hän on ottanut vuodessa valtavan askeleen eteenpäin ja hän on ikään kuin Unitedin vastike Jaron Simon Skrabbille. – Björkskog vaikuttaa rohkealta pelaajalta, KF-10 -valmentaja Jarmo Saarela sanoo. Björkskog vakuutti myös tyttömaajoukkuevalmentaja Marianne Miettisen. Kun Björkskog totuudenmukaisesti vastasi ”ei” kysymykseen onko hänellä maajoukkuekokemusta, Miettinen lisäsi perään ”ei vielä”. Miettinen yllättyi siitä että luotolaistyttö todellakin on syntynyt 1996. – En tunne häntä, mutta hän vaikutti sekä fyysisesti että henkisesti vahvalta, Miettinen sanoo. S B /J I

Erikssonilla loukkaantumisten sävyttämä kevät Sandra Erikssonin estejuoksijan ura on edennyt koko ajan. Edistysaskeleet kulminoituivat viime kesän kolmeen kultaan Kalevan kisoissa. Mutta tämän kauden alla häntä on vaivannut uran ensimmäinen todella sitkeä loukkaantuminen: tulehtuneet polvijänteet. Polviongelmat johtivat siihen, ettei uusikaarlepyyläinen pystynyt juoksemaan kunnolla tärkeiden kevätkuukausien (huhti- ja toukokuu) aikana. Sen sijaan kuntopyörää on kulutettu urakalla. Kauden suuri tavoite on koko ajan ollut junioreiden EM-kisat Tšekin Ostravassa 14.–17. heinäkuuta, mutta siellä pärjätäkseen polvijänteiden on parannuttava nopeasti. S B /J I

Lena Solvinilla selkävaivoja IF Nykarlebynejdenin yleisurheilutähdillä on ollut vastoinkäymisten kevät. Sen lisäksi että polvijänteet ovat vaivanneet juoksija Sandra Erikssonia, moukarinheittäjä Lena Solvinilla on huhti- ja toukokuussa ollut ongelmia kramppaavan selän kanssa. Solvin heitti viime vuoden parhaansa 65,47 ottaessaan jälleen yhden SM-hopean. Hänen ennätyksensä on 66,28 vuodelta 2008. Talvella hän näytti olevan hyvin aikataulussa MM-kautta 2011 ajatellen, heittämällä 63,85 Kaustisten talvimestaruuskilpailuissa. MMkisojen B-raja on 69,50, joten siihen vaaditaan terve kroppa. Solvin vaihtoi tälle kaudelle valmentajaa kun Martin Ahlskogin tilalle tuli Tero Lilja, joka on aiemmin valmentanut SE-nainen Mia Strömmeriä. S B /J I

Sandells tavoittelee uusia ennätyksiä Kärsittyään muutaman vuoden motivaatio-ongelmista Niclas Sandells satsaa nyt täysillä juoksu-uraansa. Viime vuonna IK Falken -urheilija juoksi parhaimmillaan paraatimatkansa 1 500 metriä aikaan 3.39,43. Tänä kesänä hän tähtää juoksevansa alle 3.38 päästäkseen MM-kisoihin. Kestävyyttä on parannettu ja Timo Lehdon SFI-ennätys 3.38,92 vuodelta 1984 joutaa parhaimmassa tapauksessa historiankirjoihin. Siitä on vielä hieman matkaa Pekka Vasalan Suomen ennätykseen 3.36,33 olympiavuodelta 1972. S B /J I

Raseborgs Fysioterapi Ab erbjuder bl.a.: - Fysioterapi för alla åldrar och besvär -Lymfterapi - Idrottsfysioterapi för såväl elitidrottare som motionär         - Skadeförebyggande och rehabiliterande träning - Idrottsmassage - Klassisk massage Vi finns i närheten av Ekenäs centrum och kan erbjuda våra tjänster i rymliga och fräscha utrymmen. För mer information: Ring eller se www.raseborgsfysioterapi.fi Bryggerigatan 13, 10600 Ekenäs

VPS jäi ilman Fair Play-paikkaa Euroopan jalkapalloliitto UEFA on jakanut Eurooppa-liigan karsintaan oikeuttavat Fair Play-paikat. Suomi ja VPS – kotimaisen rankingin ykkönen – jäivät tänä vuonna ilman. Paikat menivät rankingin kolmelle kärkimaalle Norjalle, Englannille ja Ruotsille. Suomi löytyy listalta vasta sijalta kahdeksan. Viime vuonna tilanne oli toinen kun MYPA sai yhden lisäpaikoista. S B /J I


12 W W W. S P O R T P R E S S E N . F I

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I: S Ö R E N B ÄC K K Ä Ä N N Ö S: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : P R I VAT/ Y K S I T Y I N E N

Från Närpes till Serie A AC Cesena har efter Roope Riskis och Jusu Karvonens inträde blivit något av en finländsk utpost i Italien. Men det som få utanför Närpes vet är att Kevin Peth var den finländare som var först ute på arenan.

D

et var raskt avancerat av Kevin Peth när han för två år sedan tog klivet direkt från Kraft till Cesena. Detta efter bara en knapp säsong i Krafts seniorlag i division 2. – Den första tiden var tuff, det var mest att vänta på kvällen så man får gå och sova. Det är så få som kan engelska i Italien, säger Peth. – Men i takt med att italienskan gick bättre och jag började förstå hur allt fungerar så blev jag en i laget och allt har bara rullat på. Numera säger Närpesbon att italienskan helt klart flyter bättre än finskan. Det första året bodde Peth med tre andra spelare, medan han bodde ensam under den gångna säsongen. Precis som så många gånger tidigare när österbottniska talanger har hittat ut i Europa var det Tor Sparv som hade ett finger med i spelet. – Det var en kontakt i Italien som ville ha spelare födda 1992 eller -93. Jag skickade dit Jesper Engström och Kevin Peth, som

det har gått riktigt bra för, säger Sparv. Engström (1992) har i år gjort ligadebut för VPS, medan den ett år yngre Peth har gått från klarhet till klarhet i Cesena. – Han har tränat med ligalaget och spelat med Primaveralaget. Jag skulle säga att han står betydligt högre i kurs i Cesena än till exempel Jusu Karvonen, säger Sparv. Framtiden öppen Så verkar det onekligen vara. Sommaren 2010 erbjöd Cesena honom ett fyraårskontrakt, men Peth valde att skriva på för endast ett år. Nu överväger 18-åringen sina fortsatta möjligheter. – I första hand är det utlandet som gäller om han inte börjar satsa på skolan. Det fi nns möjligheter i utlandet, men det är oklart hur det blir. Vi vill till exempel veta vem som blir tränare i Cesena innan vi gör något klart med dem, säger advokatpappan Kenneth Peth som sköter sonens ärenden.

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. (FSO) anställer en

TRÄNARE/ VERKSAMHETSLEDARE för att leda verksamheten och utveckla den tillsammans med förbundets styrelse. Personen ansvarar för träningsläger, tränar- och banläggarutbildning samt fungerar i nära kontakt med sina medlemsföreningar. Dessutom ingår sedvanliga verksamhetsledaruppgifter. Vi söker en energisk, öppen och social person, som har erfarenhet av att fungera som tränare samt kan planera och förverkliga verksamheten, har ledaregenskaper och är en orienterare som har tillräckliga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska. Tjänsten besätts hösten 2011 enligt överenskommelse. Besök www.fso.fi för närmare uppgifter. Fritt formulerad arbetsansökan, CV och löneanspråk bör lämnas in senast 29.07.2011 till FSO, Nokiavägen 2-4 , 00510 Helsingfors. Förfrågningar riktas till FSO:s ordförande Gia Alexandersson tel. 0500 533535 eller verksamhetsledaren Totte Smedslund 040 5005754 totte.smedslund@idrott.fi

Finlands Svenska Orienteringsförbund rf

Kevin Peth säger att det nog är ett alternativ att fortsätta fotbollskarriären i Finland, men samtidigt sticker han inte under stol med att Italien har fördelar. – Fotbollen är det enda man pratar om i Italien och den är enormt stor. Det var häftigt att bara få vara i samma omklädningsrum som spelarna från representationslaget. Träningarna var tuffa, de var starkare och bolltempot var bättre. Men på något sätt hängde jag väl ändå med. Hur bra klass håller då Kevin Peth i dagsläget? – Jag tror inte han skulle göra bort sig i finska ligan. Han har utvecklats fysiskt och blivit snabbare och starkare, säger Tor Sparv. – Jag har svårt att säga då jag aldrig ens tränat med ett ligalag i Finland, säger Peth själv. Den tidigare pojklandslagstränaren och nuvarande Örebrotränaren Lars Mosander har inte lika färsk information om Peth, men minns varför han i ti-

Närpesbon Kevin Peth har visat framfötterna under sina två säsonger med italienska Cesena. Närpiöläinen Kevin Peth on esiintynyt edukseen kahden italialaisseura Cesenassa vietetyn kauden aikana.

derna var med och körde in honom i pojklandslaget. – Han har bra karaktär och står med fötterna stadigt på marken. Han påminner i det hänseendet mycket om Tim Sparv. Sedan har han en bra touch på bollen och en okej teknik och spelförståelse. Han var tidigare inte så snabb i fötterna, men har säkert vuxit upp och fått mera kraft i benen, säger Mosander. Från mittfältet till försvaret Pappa Kenneth kan vittna om att sonen växte 18 centi-

meter på ett år när han gick på åttan. Även på det sättet påminner han alltså om Tim Sparv. Den som växer så snabbt förlorar under en övergångsperiod i koordination, snabbhet och styrka, men nu har Peth hunnit i kapp. Efter 1993:ornas dubbellandskamp mot Ungern i mars fick den 192 centimeter långa spelaren också göra comeback i pojklandslaget efter en tids frånvaro och kunde därefter bokföras för sammanlagt sju pojklandskamper. I slutet av maj spelade Peth sedan med U18-landslaget i Portugal i en turnering där även Holland och

USA deltog. I november väntar EM-kvalet för denna åldersgrupp. Efter att ha lämnat Kraft som balanserande mittfältare har Peth i Cesena omskolats till försvarare. Han var högerback mot Ungern, men har även spelat som mittback i Cesena. – Jag har börjat trivas allt bättre som försvarare. Framför allt skulle jag säga att huvudspelet och positionsspelet har blivit bättre. Jag behärskar nog mittbackspositionen bättre även om man får anfalla mera på kanten, säger Kevin Peth.

T E X T/ T E K S T I: M I C H A E L A L I N D S T R Ö M

Kanontian – kvartsmaraton för hela familjen Dragsvik den 29.6.2011 kl.18

D

en klassiska kanontian springs den 29 juni i Ekenäs. Nytt för i år är att hela familjen får delta. Efter 20 år tyckte Svenska Finlands Idrottsförbund att det var dags att förnya konceptet. Peter Nynäs, ordförande i IF Raseborg, säger att alla varit positivt inställda till det nya evenemanget. IF Raseborg är den nya lokala samarbetspartnern som ansvarar för evenemangets praktiska genomförande. Huv udsträckan är ett kvartsmaraton och om man så önskar kan man springa på tid. Tanken kvarstår ändå att kanontian främst är ett motionslopp, inte tävling. Det går också bra ifall man vill springa eller gå

halva sträckan, d.v.s. fem kilometer och så ordnas det ett eget Kanonlopp för barnen (ca 2 km). I motsatts till tidigare år springs kanontian i år på en vardagskväll. Nylands brigads kalender var så pass fullspäckad att ett lördagslopp inte var möjligt i juni. Enligt Peter Nynäs har man tagit emot kritik angående detta och man kommer till nästa år att försöka hitta en lördag som passar. En vardagskväll i slutet av juni lockar nog ändå med tanke på att det kan kännas skönt med lite svalare kvällsbris och att det kan vara en skön start på en begynnande semestervecka eller ett roligt inslag i en annars inrutad arbetsvecka.

PROGRAM 14.0014-17 17.20 17.35 17.45 18.00 18.05 18.20 19.45

Kanontian 2011 drar igång; bakgrundsmusik, försäljningsstånd, mm. Efteranmälningar till kansliet, utdelning av deltagarnummer. Välkomsttal Info, speaker Uppvärmning (Sport10) Männens startskott Barnens Kanonlopp Damernas startskott Underhållning

www.kanontian.fi För barnen ordnas det program tills papporna och mammorna kommer i mål.


SOMMAR - KESÄ

W W W. S P O R T P R E SS E N . F I 13

Kärpät möter Färjestad i Karleby

Närpiöstä Serie A:han AC Cesenaa pidetään Roope Riskin ja Jusu Karvosen siirtojen jälkeen Italian suomalaisjoukkueena. Mutta harva Närpiön ulkopuolella tietää että Kevin Peth oli ensimmäinen suomalainen seurassa.

K

evin Pethin taival Närpiön Kraftista Serie A-seura Cesenaan kävi ripeästi. Nuorukainen ehti viettää vain vajaan kauden Kraftin edustusjoukkueessa Kakkosessa ennen siirtoa Italiaan. – Alku oli raskas, odotin aina iltaa kun sai mennä nukkumaan. Harvat osaavat englantia Italiassa, Peth sanoo. – Mutta kun italia rupesi sujumaan paremmin ja aloin ymmärtämään miten kaikki toimii, pääsin joukkueeseen sisään ja siitä asti kaikki on mennyt eteenpäin. Nykyään närpiöläinen sanoo puhuvansa italiaa paremmin kuin suomea. Ensimmäisen vuoden Peth asui yhdessä kolmen muun pelaajan kanssa, mutta kuluvan kauden hän asusti yksin. Aivan kuten niin usein aiemmin pohjanmaalaisten lahjakkuuksien löy täessä tiensä Eurooppaan, Tor Sparvilla on ollut sormensa pelissä. – Kontakti Italiassa halusi vuosina 1992 tai -93 syntyneitä pelaajia. Lähetin sinne Jesper Engströmin ja Kevin Pethin, jotka ovat pärjänneet hienosti, Sparv kertoo. Engström (1992) on tänä kesänä tehnyt liigadebyytin VPS:ssä, kun taas vuotta

nuorempi Peth on ottanut jättiharppauksia Cesenassa. – Hän on harjoitellut liigajoukkueen kanssa ja pelannut Primaverajoukkueessa. Sanoisin että hän on kovemmassa kurssissa siellä kuin esimerkiksi Jusu Karvonen, Sparv arvioi. Tulevaisuus auki Niin näyttää kieltämättä olevan. Kesällä 2010 Cesena tarjosi Pethille nelivuotista jatkosopimusta, mutta hän päätti solmia vain yksivuotisen kontrahdin. Nyt 18-vuotias puntaroi tulevaisuuttaan. – Ulkomailla jatko on ensi sijassa suunnitelmissa jos hän ei ala panostamaan koulunkäyntiin. Ulkomailla on mahdollisuuksia, mutta katsotaan miten niiden kanssa käy. Haluamme esimerkiksi tietää kuka tulee Cesenan valmentajaksi ennen kuin teemme päätöksen heidän suhteen, sanoo poikansa asioita hoitava asianajajaisä Kenneth Peth. Kevin Peth sanoo jalkapallouran jatkon Suomessa olevan yksi vaihtoehto, mutta samalla hän huomauttaa että Italiassa pelaamisella on etunsa. – Jalkapallo on ainoa asia mistä siellä puhutaan ja se on heille valtavan suuri juttu. Oli siistiä jo päästä samaan pukuhuoneeseen edustusjoukkueen pelaaji-

en kanssa. Harjoitukset olivat rankempia, pelaajat vahvempia ja pallotempo korkeampi. Mutta jotenkuten kai pysyin vauhdissa mukana. Miten hyvä Kevin Peth sitten on juuri nyt? – Uskon ettei hän nolaisi itseään Veikkausliigassa. Hän on kehittynyt fyysisesti ja on nopeampi ja vahvempi, Tor Sparv sanoo. – Vaikea sanoa kun en ole ikinä edes treenannut liigajoukkueen kanssa Suomessa, Peth itse toteaa. Entisellä poikamaajoukkuevalmentajalla ja nykyisellä Örebroluotsilla Lars Mosanderilla ei ole Pethistä yhtä tuoretta tietoa, mutta hän muistaa miksi hän aikoinaan valitsi hänet mukaan maajoukkueeseen. – Hänellä on hyvä luonne ja jalat tukevasti maassa. Tässä suhteessa hän muistuttaa paljon Tim Sparvia. Hänellä on myös hyvä kosketus palloon ja ok tekniikka ja pelikäsitys. Aikaisemmin hän ei ollut kovin nopea, mutta hän on varmasti kasvanut ja saanut jalkoihinsa enemmän voimaa, Mosander sanoo.

suhteessa hän muistuttaa Tim Sparvia. Kasvaessaan nopeasti pelaaja menettää hetkeksi koordinaatiota, nopeutta ja voimaa, mutta nyt Peth on jälleen iskussa. Ysikolmosten tuplamaaottelussa Unkaria vastaan maaliskuussa 192-senttinen peluri sai tehdä paluun poikamaajoukkueeseen hetken poissaolon jälkeen ja on siitä lähtien saanut tililleen seitsemän maaottelua. Toukokuun lopulla Peth pelasi U18-maajoukkueen kanssa Portugalissa turnauksen johon osallistuivat myös Hollanti ja USA. Marraskuussa on vuorossa ikäluokan EM-karsinnat. Jätettyään Kraftin puolustavana keskikenttämiehenä Pethistä on Cesenassa koulutettu puolustaja. Hän pelasi oikeana pakkina Unkaria vastaan, mutta on esiintynyt myös topparin tontilla Cesenassa. – Olen ruvennut viihtymään yhä paremmin puolustajana. Sanoisin että olen kehittynyt etenkin pääpelissä ja sijoittumisessa. Hallitsen kyllä keskuspuolustajan tontin paremmin, joskin laidalla saa hyökätä enemmän, Kevin Peth sanoo.

Keskikentältä puolustukseen Isä Kenneth voi todistaa että poika kasvoi kasiluokalla ollessaan 18 senttiä yhdessä vuodessa. Myös tässä

Kanuunakymppi – koko perheen juoksutapahtuma Dragsvik 29.6.2011 klo 18

K

lassinen kanuunakymppi juostaan 29. kesäkuuta Raaseporissa. Uutta tälle vuodelle on se että koko perhe voi osallistua juoksuun. Kahdenkymmenen vuoden jälkeen SFI (Svenska Finlands Idrottsförbund) päätti että oli aika uudistaa kanuunakympin ideaa. IF Raseborgin puheenjohtaja Peter Nynäs, sanoo et tä kaik ki ovat olleet myönteisiä uudelle tapahtuma-idealle. IF Raseborg on tälle vuodelle uusi yhteistyökumppani ja tapahtumajärjestäjä joka vastaa tapahtuman käytännön järjestelyistä. Päämatka on neljännesmaratoni ja on myös mahdollista juosta ajanotolla. Kanuunakympissä haus-

kanpito ja ulkoilu on kuitenkin etusijalla eikä ajanotto ole välttämätöntä. Jos haluaa, voi myös juosta tai kävellä puolikkaan kanuunakympin. Lapsille järjestetään oma, noin 2 km:n pituinen juoksu. Tänä vuonna juoksu järjestetään poikkeuksellisesti arki-iltana. Peter Nynäsin mukaan ajankohta on aiheuttanut keskustelua. Kesä-ilta houkuttaa kuitenkin osallistujia, sillä kukapa ei haluaisi osallistua koko perheen voimin mukaantempaavaan kesätapahtumaan. Kesä-iltaisin ei tarvitse taistella helteitä vastaan ja tapahtuma tuo mukavaa vaihtelua kesäisen työviikkoon tai toimii koko perheen yhteisenä lomanvietteenä.

Kärpät från Uleåborg mot svenska mästarna Färjestad spelas i Karleby den 21 augusti. Matchen ingår i den så kallade European Trophy-turneringen. Förutom i Karleby kommer Kärpät också att spela i Haapajärvi (mot Plzen), Nivala (Ceske Budejovice) och Brahestad (Bílí Tygrí Liberec). Föreningen vill på detta sätt marknadsföra sig pål olika orter. Hermes står som arrangör för matchen i Karleby. Färjestad har vunnit SM-guld nio gånger, senast våren 2011. SB

Tungt för United tror Rautiainen HJK-tränaren Jutta Rautiainen är skeptiskt inställd till FC Uniteds chanser att klara av att förnya kontraktet i damligan. – Inte om de fortsätter att spela lika naivt som mot oss. Inte ens Barcelona spelar väggspel framför eget mål för att sedan passa tillbaka åt den egna målvakten. Med ett sådant spel har de ingen chans mot lag som Honka och PK-35. Även vi borde ha kunnat utnyttja deras naiva spel bättre. Fotboll handlar inte alltid om att slå kortpassningar, sade Rautiainen efter 2–0-segern i Jakobstad i slutet av maj. Samtidigt lyfter HJK-tränaren på hatten för att Uniteds unga lag vågar försöka spela bollen snarare än att bara tjonga bort den. – Det kommer hela tiden fram nya spelare här från Österbotten, där man har en egen ”svensk” spelstil. Unitedtränaren Mika Lehtola håller inte med Rautiainen om att United skulle spela ”naivt”. – Det är hennes åsikt. Jag vill att vi ska ha bollen och att motståndaren ska springa efter oss, snarare än att vi sparkar långt och springer efter. Vi måste klara av att slå enkla pass och att röra oss. Spelarna utvecklas hela tiden, säger Lehtola. SB

VIS satsar på ungdomen Vasa Idrottssällskap (VIS) ordnar 2013 de finska mästerskapen i friidrott. Arrangörsföreningen har inlett en satsning för att publiken ska ha någon egen att följa med under spelen. Fyra idrottare från VIS fanns med i förra olympiska spelen, men en generationsväxling är på gång och sju idrottare har valts till Kaleva 2013-gruppen. Gruppen består av Vendela Nylund, Martin Grandell, Sofie Lövdahl, Jenny Möuts, Emilia Nylund, Viktor Östman och Camilla Richardsson. Målet är att samtliga ska delta i FM-tävlingarna på hemmaplan 2013. Gruppen är inte en stängd träningsgrupp utan det finns plats för flera. För ungdomarna ger det också en möjlighet att få stöd i träningen. Även i sommar har VIS ett späckat program med bland annat SFI-mästerskapen i mångkamp i mitten av juni. SB

Ny chans för Forsell Petteri Forsell gjorde sin U21-landslagsdebut i matchen mot Malta i Valkeakoski i början på juni. Han spelade från start och hade bland annat ett skott i stolpen i drabbningen som snöpligt slutade 0–0. Bolltrollaren från Karleby har inte haft något ärende i landslaget sedan Jyrki Heliskoski för ett par år sedan sände honom hem av disciplinära skäl, men nu öppnade Mika Laurikainen på nytt dörren för IFK Mariehamn-spelaren. En annan Karlebybo i förskingringen, Saku-Pekka Sahlgren (HJK), var en av de tre uttagna målvakterna. SB

Starka ålänningar i bänkpress Man äter helt klart tillräckligt med gröt på morgnarna på Åland. I österrikiska Sölden tog Kenneth Sandvik redan sitt sjunde VM-guld i bänkpress, när han segrade i viktklassen +120 kg. Den här gången gick 36-åriga ”Kenta” in som utmanare men tänjde sig då det gällde och slog till med ett nytt Europarekord 337,5 kg. Sandvik har nu gjort sammanlagt åtta världsrekord och 24 Europarekord under karriären. Det var nära att det skulle bli två VM-medaljer hos familjen Sandvik, när frun Marcela Sandvik blev fjärde i klassen -52 kg. Samma var också placeringen för tidigare åländska världsmästaren Ove Lehto i klassen -120 kg. Men Kenneth Sandviks medalj blev inte den enda till Ålands Kraftsportsklubb, när svensken Sandra Lönn vann VM-guld i klassen -84 kg med resultatet 190 kg. JI

Pedro inte starkast i år I fjol erövrade Pedro Karlsson titeln Finlands starkaste man. Men i år fick Dalsbruksbördiga Karlsson ge sig mot Jarno Jokinen som vann tävlingen i Ellivuori med poängen 67 mot tvåan Karlssons 61. Förra sommaren var rollerna omvända med Kimitoöns 32-årige kraftpaket Karlsson som etta och Jokinen som tvåa. Året innan lade den tvåfaldiga finska juniormästaren i bänkpress om sin träning för att bättre lämpa sig för starke man-tävlingar och på det tionde försöket kom titeln, som han fick behålla i ett år. Finlands starkaste kvinna anno 2011 heter Kati Luoto. JI

OHJELMA

Spelarflykt från BK-46

14.00

Det är betydligt mera uppåt för fotbollen än den traditionsrika handbollen i Karisklubben BK-46. Samtidigt som ”Polkagrisarna” under vårsäsongen etablerat sig i tätskiktet i fotbollstvåan överger spelare på löpande band handbollsskutan. Målvakten Thomas Lindström och Sami Silfver går till färska finländska mästarna HC West medan Oscar Kihlstedt flyttar till norska division 1-laget Stord. Den senaste att lämna BK är Nico Rönnberg som skrivit på för Sjundeå.

14-17 17.20 17.35 17.45 18.00 18.05 18.20 19.45

Kanuunakymppi 2011 alkaa; musiikkia, markkinat y.m. Jälki-ilmoittautuminen kansliaan, numerolappujen jako Tervetuliaispuhe Info, kuuluttaja Lämmittely (Sport10) Miesten lähtö Lasten Kanuunajuoksu Naisten lähtö Viihde

www.kanontian.fi Lapsille järjestetään ohjelmaa kunnes isä ja äiti saapuvat maaliin.

M ATA L


14 W W W. S P O R T P R E SS E N . F I

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I: T O M H O L M B E R G F OTO/ K U VA : T O M H O L M B E R G

Guld-Curre Lindström:

”Finland vågar mera” Finlands andra hockeyguld är ett faktum, och Curre Lindström, Finlands coach från första guldåret 1995, kan se likheter mellan lagen då och nu. – Det fanns inga svaga punkter i laget, säger han.

Hur hade du tippat finalmatchen mellan Finland och Sverige? – Jag sade från början att det är en 50/50 -match för mig, och att det är tillfälligheter som kommer att avgöra: något misstag, en fantastisk prestation eller powerplay. Och så blev det ju faktiskt. Sverige ledde med 1–0, det blev ett stolpskott och sedan en utvisning och så gjorde Finland mål. Svenska kommentatorer sade att finska laget verkade trötta i andra perioden, men jag tyckte det var svenskarna som såg trötta ut. Sista perioden var fin för Finland, men det svenska laget klarade det inte mentalt. Därför blev det 1–1 och sedan tre snabba mål i rad och Finland fick övertaget. Vad var det som avgjorde? – Det två snabba målen som Finland gjorde knäckte Sverige. Mentalt sett var det många svenska spelare som inte kunde koppla om och kämpa som fi nska spelare gör. Ingen skugga faller över Finland, för ser man på hela årets VM så tycker jag att Finland varit ett av de bästa lagen och dom vinner rättvist. Ryssarna vann några enstaka matcher, och tjeckerna var bra stundtals, men dom var inga bra lag. Det var tjeckerna jag tyckte såg farligast ut. Det finska laget kom i flera matcher från underläge och vann ändå. Vad berättar det om laget? – Det visar ju moral. Och det visar en mental styrka att man inte ger upp. Man ska inte ge godkänt åt det svenska laget, för en match tar 60 minuter och dom kämpade inte i 60 minuter.

Ser du några likheter mellan årets guldlag och världsmästarlaget 1995? – Ja, mixen är väldigt likadan. 1995 hade vi också väldigt bra målvakter och hela gänget var bra, det fanns inga svaga punkter. Nu fanns det rutinerade spelare precis som vi hade då och sedan unga killar. Då hade vi inga stjärnor – Koivu, Peltonen och Lehtinen var unga, såsom Mikael Granlund. Granlund kommer ju att bli stjärna. Nu var han ett utropstecken med sitt mål mot ryssarna och hela sitt spelsätt. Vilken var den största förändringen som gjordes i laget då? – Det var teamtänkandet, jag jobbade mycket med attitydförändring. Om man jobbar i laget, då måste man förstå att jag är lika glad om min lagkompis gör mål som om jag själv gör det. Jag påstår att den största förändringen var attitydförändringen och jag hade många personliga samtal med spelarna för att dom skulle sätta upp mål. Men sen gav dom svaren och dom stämde med mina. Hur skapar man ett bra team? – Jag brukar säga att utgångsläget är urvalet, man får välja människorna som vill och som är färdiga att jobba mot samma mål. Coaching betyder helt enkelt förmågan att utvinna maximalt energi från människor för att uppnå ett gemensamt mål. Det är lika oberoende om det är ett hockeylag eller ett företag – om alla förstår att jobba hårt för sitt företag, då kommer också framgången.

Vilka är Finlands styrkor nu? – Jag tycker hela den fi nska ishockeyn håller enormt hög klass. Ishockeyförbundet gör ett fantastiskt arbete, man har en bra utbildningsorganisation, man har många bra tränare. Jag tycket Finland ligger före Sverige i mångt och mycket, man ligger före med idéer och visioner. Man vågar mera. Guldet 1995 ledde också till att ännu fler började spela ishockey i Finland. Hockeyn är större i Finland i förhållande till antalet invånare än i Sverige. I Sverige är fotbollen större, det är så brett där. I Finland ligger hockeyn över allt annat, och guldmedaljen gör att intresset kommer att växa ytterligare. Beskriv dig själv med tre ord: – För det första är jag väldigt öppen och ärlig, sen har jag alltid varit noggrann och ambitiös, och jag har alltid gillat att fi xa och ordna. Jag känner mig själv som någon form av serviceman. Jag har tänkt så här: ju bättre dom trivs här i landslaget, desto bättre kommer dom att göra ifrån sig. Jag ville ju bli en idrottsstjärna själv, men jag blev ledare istället, det kanske fanns något naturligt där. Har du ett personligt motto? – Njut av dagen.

Kulta-Curre Lindström: Avaimet painonhallintaan!

”Suomi uskalta Suomen toinen kiekkokulta on tosiasia. Curre Lindström, Suomen ensimmäisen kultamitalivuoden valmentaja vuodelta 1995, näkee joukkueitten välillä yhtäläisyyksiä. – Joukkueessa ei ollut heikkoja lenkkejä, hän sanoo. Miten olit veikannut Suomi–Ruotsi -fi naaliottelun? – Sanoin alusta lähtien, että se on 50/50 -ottelu, ja että sattumat tulevat ratkaisemaan: joku virhe, loistava yksilösuoritus tai ylivoimapeli. Ja niinhän siinä kävi. Ruotsi johti 1–0, tuli tolppalaukaus ja jäähy ja Suomi teki maalin. Ruotsalaiset kommentaattorit sanoivat, että Suomen joukkue näytti väsyneeltä, mutta minusta ruotsalaisilta oli puhti poissa. Viimeinen erä oli Suomelle loistava, mutta Ruotsin joukkue ei kestänyt henkisesti. Siksi syntyi tuo 1–1 ja sitten kolme nopeaa maalia peräkkäin ja Suomi sai yliotteen.

PIRKANMAAN LEHTIPAINO OY

www.pirkanmaanlehtipaino.fi

Mikä lopulta ratkaisi? – Kaksi nopeaa Suomen maalia peräkkäin mursivat Ruotsin selkärangan. Mentaalisesti ajatellen monet ruotsalaispelaajat eivät kyenneet asennoitumaan uudelleen ja taistelemaan kuten suomalaiset pelaajat tekevät. Suomen yli ei lankea minkäänlaista varjoa, sillä jos katsotaan koko MM-kisoja, niin Suomen joukkue oli yksi parhaista ja he voittavat reilusti. Venäläiset voittivat yksittäisiä otteluita, ja tsekit olivat hetkittäin hyviä, mutta ne eivät olleet hyviä joukkueita. Minusta tšekit näyttivät vaarallisilta.

Suomalaiset olivat useissa otteluissa altavastaajina, ja voittivat silti. Mitä se kertoo joukkueesta? – Se on osoitus moraalista. Ja mentaalisesti joukkue on vahva jos periksi ei anneta. Ruotsin joukkueelle ei voi antaa hyväksyttyä arvosanaa, koska ottelu kestää 60 minuuttia, mutta he eivät taistelleet täyttä 60 minuuttia. Näetkö yhtäläisyyksiä tämän vuoden ja vuoden 1995 kultamitalijoukkueitten välillä? – Kyllä, pelaajakoostumus on hyvin samanlainen. Vuonna 1995 meillä oli myöskin hyvät maalivahdit ja koko joukkue oli hyvä, heikkoja lenkkejä ei ollut. Nyt mukana oli rutinoituneita pelaajia aivan kuten meilläkin ja sitten nuoria kundeja. Sillon meillä ei ollut tähtiä – Koivu, Peltonen ja Lehtinen olivat nuoria, kuten Mikael Granlund. Granlundista tulee tähti. Nyt hän oli huutomerkki maalillaan Venäjää vastaan ja koko pelityylillään. Mikä oli suurin muutos mitä joukkueessa tehtiin silloin? – Se oli tiimiajattelussa, työskentelimme paljon asennemuutosten kanssa. Jos on mukana joukkueessa, silloin


SOMMAR - KESÄ

W W W. S P O R T PR ESS E N . FI 15

”Granlund kommer ju att bli stjärna. Nu var han ett utropstecken med sitt mål mot ryssarna och hela sitt spelsätt.”

Kärpät kohtaa Färjestadin Kokkolassa Oulun Kärpät kohtaa hallitsevan Ruotsin mestarin Färjestadin Kokkolassa 21. elokuuta. Ottelu on osa European Trophy -turnausta. Kokkolan lisäksi Kärpät tulee pelaamaan Haapajärvellä (Plzeniä vastaan), Nivalassa (Ceske Budejovice) ja Raahessa (Bílí Tygrí Liberec). Seura haluaa näin markkinoida itseään eri paikkakunnilla. Färjestad-pelin järjestelyistä vastaa Suomi-sarjassa pelaava Hermes. Färjestad on voittanut Ruotsin mestaruuden yhdeksän kertaa, viimeksi keväällä 2011. S B /J I

Rautiainen ei usko Unitediin HJK-valmentaja Jutta Rautiainen suhtautuu nuivasti FC Unitedin mahdollisuuksiin välttää putoaminen naisten liigasta. – Jos he pelaavat yhtä naiivisti kuin meitä vastaan siitä ei ole toivoa. Edes Barcelona ei pelaa seinää oman maalinsa edessä syöttääkseen sitten pallon omalle maalivahdille. Sillä pelillä heillä ei ole mitään mahdollisuuksia esimerkiksi Honkaa tai PK:ta vastaan. Myös meidän olisi pitänyt hyödyntää naiivi peli paremmin. Jalkapallossa ei aina ole kyse lyhytsyöttöpelistä, Rautiainen sanoi Pietarsaaressa otetun 2–0 -voiton jälkeen toukokuussa. Samalla HJK-luotsi kehuu sitä että Unitedin nuori joukkue uskaltaa yrittää pelata palloa eikä vain potkia pitkää. – Pohjanmaalta tulee koko ajan esiin uusia pelaajia, joilla on oma ”ruotsalainen” pelitapa. United-valmentaja Mika Lehtola ei ole joukkueensa naiiviudesta samaa mieltä Rautiaisen kanssa. – Se on hänen mielipiteensä. Minä haluan että pidämme palloa ja että vastustaja joutuu juoksemaan meidän perässä, emmekä heitä pitkää palloa ja juokse perään. Meidän on pystyttävä antamaan helppoja syöttöjä ja liikkumaan. Pelaajat kehittyvät koko ajan, Lehtola sanoo. S B /J I

”Granlundista tulee tähti. Nyt hän oli huutomerkki maalillaan Venäjää vastaan ja koko pelityylillään.”

VIS panostaa nuoriin Vasa Idrottssällskap (VIS) järjestää vuonna 2013 yleisurheilun Suomen mestaruuskisat. Järjestäjäseura on aloittanut satsauksen jotta yleisöllä olisi omia kannustettavia kisojen aikana. Neljä VIS-urheilijaa oli mukana viime olympialaisissa, mutta sukupolvenvaihdos on meneillään ja seitsemän urheilijaa on valittu Kaleva 2013-ryhmään. Mukana ovat Vendela Nylund, Martin Grandell, Sofie Lövdahl, Jenny Möuts, Emilia Nylund, Viktor Östman ja Camilla Richardsson. Tavoitteena on että kaikki osallistuvat Kalevan kisoihin kotikentällä 2013. Ryhmä ei ole suljettu treeniporukka vaan tilaa on useammallekin jäsenelle. Nuorille se antaa myös tilaisuuden saada tukea harjoitteluun. S B /J I

Forsell sai uuden tilaisuuden Petteri Forsell sai tehdä U21-maajoukkuedebyytin ottelussa Maltaa vastaan Valkeakoskella kesäkuun alussa. Hän oli avauksessa ja hänellä oli muun muassa yksi laukaus tolppaan nolosti maalittomana päättyneessä pelissä. Kokkolalaislähtöisellä pallotaiturilla ei ole ollut asiaa maajoukkueeseen siitä lähtien kun Jyrki Heliskoski pari vuotta sitten lähetti hänet kotiin kurinpitosyistä, mutta nyt Mika Laurikainen avasi uudelleen oven IFK Mariehamnin-pelaajalle. Toinen pois muuttanut kokkolalaispelaaja Saku-Pekka Sahlgren (HJK) oli yksi kolmesta Maltapelin maalivahdeista. S B /J I

aa enemmän”

Vahvoja ahvenanmaalaisia Ahvenanmaalla syödään selvästikin tarpeeksi puuroa aamuisin. Itävallan Söldenissä Kenneth Sandvik otti jo seitsemännen penkkipunnerruksen MM-kultansa, kun hän oli ykkönen sarjassa +120 kiloa. Tällä kertaa 36-vuotias ”Kenta” lähti kisaan altavastaajana mutta venyi tosipaikassa ja nosti uuden Euroopan ennätyksen 337,5 kiloa. Sandvikillä on nyt kasassa yhteensä 8 maailmanennätystä ja 24 Euroopan ennätystä. Sandvikien perheeseen oli tulla jopa kaksi MM-mitalia, kun vaimo Marcela Sandvik jäi neljänneksi sarjassa -52 kiloa. Sama oli myös aikaisemman MM-kultamitalistin Ove Lehdon sijoitus sarjassa -120 kiloa. Mutta Kenneth Sandvikin mitali ei jäänyt Ålands Kraftsportsklubbin ainoaksi, sillä ruotsalainen Sandra Lönn otti MM-kultaa sarjassa -84 kiloa tuloksella 190 kiloa. JI

täytyy ymmärtää että olen yhtä iloinen siitä että joukkuetoveri tekee maalin kuin jos itse teen sen. Väitän, että suurin muutos oli asenteellinen ja minulla oli monia henkilökohtaisia keskusteluja pelaajien kanssa, jotta he itse asettaisivat tavoitteita. Mutta sitten he antoivat vastauksia ja ne sopivat yhteen minun ajatusteni kanssa. Miten hyvä tiimi syntyy? – Minulla on tapana sanoa, että lähtökohtana on tarjonta, pitää valita ihmisiä jotka haluavat ja ovat valmiit tekemään töitä saman tavoitteen eteen. valmentaminen tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessa kykyä saada ihmiset tuottamaan maksimaalisesti energiaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Oli kysymys sitten jääkiekkojoukkueesta tai yrityksestä – jos kaikki ymmärtävät tehdä kovasti töitä yrityksen eteen, silloin menestystä tulee. Mitkä ovat Suomen vahvuudet tällä hetkellä? – Minusta koko suomalainen kiekkoilu on erittäin korkeatasoista. Jääkiekkoliitto tekee upeaa työtä, koulutusorganisaatio on hyvä, hyviä valmentajia löytyy. Minusta Suomi on edellä Ruotsia monessa asiassa, ideoissa ja visioissa.

Suomi uskaltaa enemmän. Vuoden 1995 kulta myös johti siihen, että yhä useampi alkoi pelata jääkiekkoa. Jääkiekko on lajina suurempi Suomessa väkilukuun suhteutettuna kuin Ruotsissa. Ruotsissa jalkapallo on isompi laji, siellä on laajempi hajonta. Suomessa jääkiekko on ehdoton ykkönen, ja tuoreen kultamitalin ansiosta kiinnostus tulee kasvamaan entisestään. Kuvaile itseäsi kolmella sanalla: – Olen erittäin avoin ja rehellinen, olen myös aina ollut tarkka ja kunnianhimoinen. Olen aina rakastanut asioiden järjestelyä ja junailua. Tunnen itseni eräänlaiseksi huoltomieheksi. Olen aina ajatellut, että mitä paremmin ihmiset viihtyvät maajoukkueessa, sitä parempaa työtä he tekevät. Alunperin halusin itse urheilutähdeksi, mutta minusta tulikin johtaja, ehkä siinä on jotain luonnollista. Mikä on henkilökohtainen mottosi? – Tartu hetkeen.

Pedro ei enää vahvin Viime vuonna Pedro Karlsson valloitti itselleen tittelin Suomen vahvin mies. Mutta tänä vuonna taalintehtaalainen sai nöyrtyä Jarno Jokisen edessä, joka voitti Ellivuoressa käydyn kisan pistein 67 ennen Karlssonia (61). Viime kesänä roolit olivat päinvastaiset, kun Kemiönsaaren 32-vuotias voimanippu Karlsson voitti ennen Jokista. Vuotta aiemmin kaksinkertainen penkkipunnerruksen Suomen mestari oli muuttanut harjoitteluaan paremmin voimamieskisoihin soveltuvaksi ja kymmenennellä keralla hän saavutti tittelin, jota sai pitää hallussaan vuoden. Suomen vahvin nainen 2011 on Kati Luoto. JI

Pelaajakato käy BK-46:ssa Jalkapallolla menee tällä hetkellä huomattavasti paremmin kuin perinteisellä käsipallolla karjaalaisessa BK-46:ssa. Samalla kun punavalkoiset ovat kevätkauden aikana vakiinnuttaneet paikkansa jalkapallokakkosen kärkikastissa, pelaajat jättävät käsipallolaivan liukuhihnalta. Maalivahti Thomas Lindström ja Sami Silfver ovat siirtyneet tuoreen Suomen mestarin HC Westin riveihin ja Oscar Kihlstedt muuttaa Norjan ykkösdivarin Stordiin. Viimeisin BK-lähtijä on Nico Rönnberg joka siirtyy Siuntion SIF:iin. M ATA L /J I


16 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N F OTO/ K U VA : D A N I E L B Y S K ATA

Ännu snabbare Efter en mer allvarlig satsning på idrottskarriären har Jonathan Åstrand under de senaste åren stigit till Finlands toppsprinter och en av de bästa friidrottarna i landet. Nu är Närpesbon redo för nya rekord och siktet är inställt på VM i Sydkorea.

Jonathan Åstrand Född: 9 september 1985 i Närpes. Bor: I Närpes och på Teneriffa. Förening: IF Kraft. Tränare: Jan-Erik Bergman. Yrke: Friidrottare. Utbildning: Datanom. Hobbyer: Att göra och lyssna på musik samt se på film. Kuriosa: Sysslade med skateboard ännu för några år tillbaka tills skaderisken blev för stor. Rekord: 200 m: 20.78 (Barcelona 2010), 100 m: 10.26 (Tammerfors 2011), 60 m inomhus: 6.70 (Paris 2011). Meriter: Semifinal på 200 m och sjunde på 4x100 m på EM i Barcelona 2010. Semifinal på 60 m på inomhus-EM i Paris 2011. Brons på 4x100 m i U23-EM i Debrecen 2007. FM-guld på 200 m 2010 och inomhus på 60 m 2011. Fyra silver och två brons på stafett-FM. Om tio år…: Om jag inte längre är på löparbanorna kanske jag går med gitarren på en strand på Teneriffa.

D

et var först för ett par somrar sedan Jonathan Åstrand började närma sig tider som man länge vetat att han haft talang till. Den nu 25-åriga IF Kraft-sprintern kapade sina personliga rekordnoteringar och steg till den nationella toppen. Det var ingen slump att trendbrottet kom just då. – Det berodde mest på att jag själv bestämde att satsa mer helhjärtat på idrotten. Tidigare hade jag bara sprungit utan desto mera tanke bakom. Jag tänkte att om jag nångång ska testa måste det vara nu. Satsningen gav resultat och förra sommaren kom det slutliga genombrottet. En hellyckad säsong innehöll höjdpunkter som EMsemifi nalen på 200 meter och sjundeplatsen i stafetten, karriärens första FMguld i Kajana, tre segrar i Sverigekampen och rejäla putsningar på personbästa på såväl hundringen som tvåhundringen. Åstrand omfattade först ifjol en sann idrottarattityd och träningsmoral som gav omedelbara resultat på löparbanan. – Jag hade kanske ett lite annorlunda tankesätt. Det finns inte mycket annat just

nu, jag satsar bara på löpningen, säger Närpeskillen som tidigare jobbat vid sidan om på bland annat en fiskehamn och datorfirma. Stafettsatsning ger massor Den hängivna satsningen får flankstöd från friidrottsförbundet som de senaste åren bekostat herrstafettlagets lägervistelse på Teneriffa. Ett stafettlag, som blivit en elementär del av Jonathan Åstrands liv. Lagkamraterna har blivit goda vänner och på träning fungerar de både som konkurrenter som sporrar till bättre prestationer och som hjälptränare som ger tips. Fastän Närpesbon enligt egen utsago ligger högt i finskakunskaper bland bekanta i hemstaden, flyter inte kommunikationen alltid smärtfritt. Här hjälper bland annat musiken, en gemensam hobby som Åstrand och Hannu Hämäläinen trappat upp på semesterön. Jonathan köpte en gitarr när han för första gången flyttade till Teneriffa och nästa år ska Hannu ta efter. Redan i slutet på november åkte Åstrand iväg med Hämäläinen till Los Cristi-

Landslaget viktigt. Jonathan Åstrand löpte hem tre segrar i förra sommarens Sverigekamp på Olympiastadion, den sista i den korta stafetten. Maajoukkue on tärkeä. Jonathan Åstrand juoksi kolme voittoa viime kesän Ruotsiottelussa Olympiastadionilla, viimeisen niistä pikaviestissä.

anos på Kanarieöarna och senare anslöt även Jarkko Ruostekivi, Hannu AliHuokuna och grenchef Petteri Jouste. Med kortare avstickare hem till Finland tränade Åstrand från november till maj i nästintill perfekta förhållanden med jämnsnabba träningskompisar. Åstrand har inte längre varit tvungen att kompromissa i träningen och ge konkurrenter onödigt försprång. – Det ger lite mera än att lunka runt planen hemma i Närpes. Det betyder mycket både för träningskvaliteten och -motivationen, säger Kraftaren. – Den största skillnaden är att det har blivit mycket mindre tränat vintertid i Finland. Det blir åtminstone två träningar fler i veckan på Teneriffa. Den ökade träningsmängden till trots ser Åstrand ingen fara för överträning, det vill säga att man med omgivningens iver skulle pressa kroppen till ett slutkört tillstånd. – Den risken finns nog inte och kommer aldrig att finnas för mig. Sån träningsnarkoman är jag inte. Jag kör ganska mycket enligt kroppen, om jag känner

att benen inte vill springa det som står i programmet skippar jag det och kör nåt lättare i stället. I sitt livs skick Träningsprogrammet görs upp av Jan-Erik Bergman, som fungerat som Jonathan Åstrands tränare sedan junioråren. Duon har i år följt så gott som samma mönster som under fjolårets succésäsong, då man införde mer återhämtande träning i schemat. Det är egentligen först nu Åstrand börjat inse hur man ska träna på riktigt. – Jo, det kan man väl säga. Jag har varit med många år och sett hur andra tränar, och börjar förstå ett och annat. Rekordnoteringarna från sommaren fortsatte under vinterns hallsäsong, där Åstrand som första fi nländare underskred 21 sekunder på 200 meter (20,87) inomhus i sin första tävling för året. Också på 60 meter blev det personbästa – det i hall-EM i Paris där han tog sig vidare till semifinal med tiden 6,70. – Jag hade inte planerat att satsa på hallsäsongen utan tog det bara som träning. Men det gick överras-

kande bra, medger Finlands sprinteretta. – Klart det ger mersmak när man ser att utvecklingen går framåt. Vi märkte redan förra sommaren att träningen ger resultat och fortsatte därför med samma koncept mot utesäsongen. Och nu är Åstrand i sitt livs skick. Alla testresultat visar nya toppnoteringar och formen känns bättre än någonsin vid samma tidpunkt på året. – Åtminstone ger det lite mera självförtroende. Inte för att jag aldrig haft några problem med självförtroendet, men ändå. VM-gränsen inget problem Fastän självförtroendet är på topp lägger Åstrand inte upp några skyhöga målsättningar. I fjol löpte han rekorden 10,45 på 100 meter och 20,78 på huvudsträckan 200 meter, fastän han hela tiden kände att han hade mer att ge och inte riktigt fick till det perfekta loppet. Ett närapå perfekt lopp kom dock redan i början på denna sommar, när Åstrand i Tammerfors förbättrade sitt personbästa på hundringen med nästan

två tiondelar till 10,26, vilket är Finlands tredje snabbaste tid på 100 meter genom tiderna. Inför säsongen skulle han ha varit nöjd med en tid under 10,40 och drömde inte ens om VM-deltagande på sin andrasträcka. Nu blev Åstrand endast en hundradel från B-gränsen till Daegu. På 200 meter ligger resultatmålen på 20,60, men han medger också att han medvetet gör upp relativt blygsamma målsättningar. – Det är ju mycket roligare att uppnå dom ofta. Utöver de individuella målsättningarna hör även stafettlaget i allra största grad till Åstrands sommarplaner. Förutom kvalificering till VM i Sydkorea vill man även göra väl ifrån sig där och laget kommer att löpa ungefär sex stafetter innan resan till Daegu i slutet på augusti. Det finska rekordet 39,29 löpte kvartetten Ali-Huokuna-Joni Rautanen-ÅstrandHämäläinen i förra sommarens EM-final. – Under 39 sekunder räknar jag att vi har möjlighet att komma den här sommaren. Hur tuff låter VM-gränsen 39,20?


SOMMAR - KESÄ

W W W. S P O R T P R E S S E N . F I 17

Vieläkin nopeampi Otettuaan urheilu-uraansa ammattimaisemman asenteen Jonathan Åstrand on viime vuosina noussut Suomen kärkisprintteriksi ja koko maan parhaimpien yleisurheilijoiden joukkoon. Nyt närpiöläinen on valmis uusiin ennätyksiin ja tähtäin on Etelä-Korean MM-kisoissa.

V

Jonathan Åstrand Syntynyt: 9. syyskuuta 1985 Närpiössä. Asuu: Närpiössä ja Teneriffalla. Seura: IF Kraft. Valmentaja: Jan-Erik Bergman. Ammatti: Yleisurheilija. Koulutus: Datanomi. Harrastukset: Tehdä ja kuunnella musiikkia sekä katsoa elokuvia. Muuta: Harrasti skeittausta vielä muutama vuosi sitten kunnes loukkaantumisriski kasvoi liian isoksi. Ennätykset: 200 m: 20,78 (Barcelona 2010), 100 m: 10,26 (Tampere 2011), 60 m hallissa: 6,70 (Pariisi 2011).Meriitit: Välierissä (200 m) ja seitsemäs (4x100) m Barcelonan EMkisoissa 2010. Välierissä (60 m) Pariisin halli-EM-kisoissa 2011. Pronssia (4x100) m Debrecenin U23-EM-kisoissa 2007. SM-kultaa (200 m) 2010 ja hallissa (60 m) 2011. Neljä hopeaa ja kaksi pronssia SM-viesteistä. Kymmenen vuoden kuluttua…: Jos en enää ole juoksuradoilla kävelen ehkä kitaran kanssa jollain rannalla Teneriffalla.

– Den borde inte vara nåt problem. Semifinal inte utopi Det borde inte heller 20,70 som krävs för en VM-biljett på 200 meter vara för Åstrand, som siktar på att springa fler än ett lopp på tvåhundringen i Sydkorea. Om man tittar på vad som krävts för en VM-semifinal tidigare, ska inte heller tre lopp vara en omöjlighet. I VM i Berlin 2009 räckte 20,69 till semifi nal och med tanke på att Åstrand brukar prestera på topp i stora mästerskap – personbästa på 200 meter i EM i Barcelona och på 60 meter i hall-EM i Paris – ska en plats bland de verkliga storfräsarna fi nnas inom räckhåll. – Klart det är möjligt. Man får ju höja ribban desto längre man går, säger Åstrand som också redan blickar fram emot följande sommar med EM i Helsingfors och OS i London. – Det lockar nog väldigt mycket. Nästa sommar blir en höjdpunkt i hela friidrottskarriären.

Finska rekordet i hemma-EM Då Jonathan Åstrand först under de senaste åren kommit att utnyttja sin fulla kapacitet ligger även hans bästa år som sprinter högst troligen ännu i framtiden. K a r r i ä rk u r va n p ek a r spikrakt uppåt och om utvecklingen fortsätter i samma takt börjar Åstrand närma sig den europeiska sprintereliten. – Jag har inte stött på några större motgångar, alla säsonger har det nästan gått uppåt och uppåt. Inte många år som resultaten har stampat på ställe. Bara jag får fortsätta vara frisk ska jag nog kunna gå framåt hela tiden. Det finns all orsak att vänta sig framsteg även denna sommar. Kanske att Åstrand redan nu kan hota Tommi Hartonens tio år gamla fi nska rekord 20,47 på 200 meter? – Njaa, jag tror vi sparar det till EM-finalen i Helsingfors. Det är ett lite finare ställe att slå det på.

asta pari kesää sitten Jonathan Åstrand alkoi hätyytellä aikoja joihin hänellä on jo pitkään tiedetty olevan lahjoja. Nyt 25-vuotias IF Kraft-pikakiitäjä putsasi henkilökohtaisia ennätyksiään ja nousi kansalliselle huipulle. Tasonnoston osuminen juuri tähän kohtaan ei ollut sattuma. – Eniten se johtui siitä että päätin panostaa täyspainoisesti urheiluun. Ennen olin vain juossut ilman sen suurempaa taka-ajatuksia takana. Ajattelin että jos joskus haluan satsata, se on oltava nyt. Panostus toi tulosta ja viime kesänä oli vuorossa lopullinen läpimurto. Nappikauden kohokohtia olivat EM-kisojen semifinaali 200 metrillä ja seitsemäs sija pikaviestissä, uran ensimmäinen SM-kulta Kajaanissa, kolme voittoa Ruotsiottelussa ja kunnon parannukset ennätyksiin niin satasella kuin tuplamatkalla. Åstrand omaksui vasta viime vuonna todellisen urheilija-asenteen ja harjoitusmoraalin, jotka toivat välittömiä tuloksia juoksuradoilla. – Minulla oli ehkä hieman toisenlainen ajattelutapa. Tällä hetkellä elämässä ei ole juuri muuta, satsaan vain juoksuun, toteaa aiemmin muun muassa kalasatamassa ja tietokonefirmassa tyskennellyt närpiöläinen.

tianosiin Kanariansaarille Hämäläisen kanssa ja myöhemmin myös Jarkko Ruostekivi, Hannu AliHuokuna ja lajipäällikkö Petteri Jouste liittyivät seuraan. Åstrand harjoitteli lyhyempiä Suomenvierailuita lukuun ottamatta likimain täydellisissä olosuhteissa tasapuolisten treenikavereiden kanssa marraskuusta toukokuuhun. Enää Åstrand ei joudu tekemään kompromisseja harjoittelussa ja antamaan vastustajille turhaa etumatkaa. – Tämä on hieman antoisampaa kuin radan ympäri hölkkääminen kotona Närpiössä. Se merkkaa paljon sekä harjoittelun laadulle ja -motivaatiolle, Krafttähti sanoo. – Suurin ero on että Suomessa tuli treenattua paljon vähemmän talvisin. Teneriffalla on ainakin kaksi harjoitusta enemmän viikossa. Harjoitusmäärän lisääntymisestä huolimatta Åstrand ei näe vaaraa ylikuntoon, eli että ympäristön tuoma into kuormittaisi kehoa ylirasitustilaan. – Sitä riskiä ei kyllä ole eikä ikinä tule olemaan. En ole sellainen treeninarkomaani. Vedän aika paljon kropan tuntemusten mukaan, jos tunnen että jalat eivät halua juosta sitä matkaa mitä ohjelmassa lukee, niin jätän sen väliin ja teen jotain kevyempää. Elämänsä kunnossa

Viestisatsaus antaa paljon Antaumuksellista panostusta auttaa yleisurheiluliiton viimeisten parin vuoden kustantantamat viestijoukkueen Teneriffa-leireilyt. Viestijoukkue, josta on tullut tärkeä osa Jonathan Åstrandin elämää. Joukkuekavereista on tullut hyviä ystäviä ja harjoituksissa he toimivat sekä eteenpäin puskevina vastustajina että vinkkejä tarjoavina apuvalmentajina. Va i k k a n ä r piöl ä i n e n omien sanojensa mukaan puhuu parempaa suomea kuin useimmat kaverinsa kotikaupungissa, kommunikaatio tökkii välillä. Tähän auttaa muun muassa musiikki, yhteinen harrastus jonka Åstrand ja Hannu Hämäläinen ovat aloittaneet lomasaarella. Jonathan osti kitaran kun hän ensimmäistä kertaa lähti Teneriffalle ja Hannun on määrä seurata perässä ensi vuonna. Jo marraskuun lopulla Åstrand lähti Los Cris-

Har joit usohjel man laatii Jan-Erik Bergman, joka on toiminut Jonathan Åstrandin valmentajana juniorivuosista saakka. Kaksikko on tänä vuonna jatkanut suurin piirtein viime kauden menestysmenetelmillä, jolloin ohjelmaan lisättiin enemmän palauttavaa treeniä. Åstrand on oikeastaan vasta nyt alkanut oivaltamaan miten kuuluu harjoitella. – Joo, kyllä niin kai voi sanoa. Olen ollut mukana monta vuotta ja nähnyt miten muut harjoittelevat, ja alkanut ymmärtää yhtä sun toista. Kesän ennätysnoteeraukset jatkuivat talven hallikaudella, jossa Åstrand vuoden avauskilpailussa ensimmäisenä suomalaisena pinkoi alle 21 sekuntia (20,87) sisäradalla. Myös 60 metrillä syntyi henkilökohtainen ennätys – Pariisin halli-EM-kisoissa hän selviytyi välieriin ajalla 6,70.

– En ollut satsannut hallikauteen vaan otin sen pelkkänä treeninä. Mutta yllättävän hyvin kulki, Suomen ykkössprintteri myöntää. – Totta kai se antaa lisäpontta kun näkee että kehittyy. Huomasimme jo viime kesänä että harjoittelu tuo tulosta ja jatkoimme samalla konseptilla ulkokautta kohti. Ja nyt Åstrand on elämänsä kunnossa. Kaikki testitulokset ovat ennätyslukemissa ja kunto on parempi kuin koskaan aikaisemmin samana ajankohtana. – Ainakin se antaa hieman lisää itseluottamusta. Ei sillä että minulla ikinä olisi ollut itseluottamuksen kanssa ongelmia, mutta kuitenkin. MM-raja ei ongelma Vaikka itseluottamus on huipussaan, Åstrand ei maalaa tavoitteitaan taivaanrantaan. Viime vuonna hän juoksi ennätykset 10,45 sadalla metrillä ja 20,78 paraatimatka kahdellasadalla, siitä huolimatta että hän koko ajan tunsi että hänellä olisi enemmän annettavaa eikä saanut aikaan täydellistä juoksua. Lähes täydellinen juoksu tuli jo tämän kesän alussa, kun Åstrand Tampereella paransi ennätystään satasella lähes kaksi kymmenystä aikaan 10,26, mikä on Suomen kaikkien aikojen kolmanneksi paras juoksu 100 metrillä. Kauden alla hän olisi ollut tyytyväinen aikaan alle 10,40 eikä hän edes haaveillut MM-paikasta kakkosmatkallaan. Nyt Åstrand jäi vain sadasosan Daegun Brajasta. 200 metrillä tavoite on 20,60 nurkilla, mutta hän myöntää asettavansa tarkoituksella suhteellisen vaatimattomia tavoitteita. – On paljon hauskempi yltää niihin usein. Henkilökohtaisten tavoitteiden ohella viestijoukkue kuuluu mitä suurimmassa määrin Åstrandin kesäsuunnitelmiin. Etelä-Korean MM-kisoihin pääsyn lisäksi joukkue haluaa myös pärjätä siellä ja ryhmä tulee juoksemaan kuutisen viestiä ennen matkaa Daeguun elokuun lopussa. Suomen ennät yksen 39,29 nelikko Ali-HuokunaJoni Rautanen-Åstrand-Hämäläinen juoksi viime kesän EM-finaalissa. – Uskon että meillä on mahdollisuuksia 39 sekunnin alitukseen tänä kesänä.

Miten kovana pidät MMrajaa 39,20? – Sen ei pitäisi olla mikään ongelma. Välierä ei utopiaa Myöskään M M -k isaraja 20,70 200 metrillä ei pitäisi olla ongelma Åstrandille, joka tavoittelee kipittävänsä useamman juoksun Etelä-Koreassa. Jos tarkastelee mitä aikaisemmin on vaadittu MMsemifinaaliin, kolmenkaan juoksun ei pitäisi olla mahdottomuus. Berliinissä 2009 välieriin riitti aika 20,69 ja kun ottaa huomioon että Åstrand yleensä on parhaimmillaan arvokisoissa – ennätys 200 metrillä tehtiin EM-Barcelonassa ja 60 metrillä Pariisin halli-EM -kilpailuissa – niin paikka isojen poikien joukossa on käden ulottuvilla. – Totta kai se on mahdollista. Sitä täytyy korottaa rimaa mitä pitemmälle pääsee, toteaa Åstrand joka tähyää jo ensi kesään ja Helsingin EM-kisoihin sekä Lontoon olympialaisiin. – Se kyllä houkuttelee todella paljon. Ensi kesästä tulee koko yleisurheiluuran kohokohta. SE kotikisoissa Kun Jonathan Åstrand on vasta viime vuosina alkanut hyödyntää koko kapasiteettiaan, myös hänen parhaat pikajuoksijavuotensa ovat todennäköisesti vielä edessäpäin. Urakäyrä sojottaa piikkisuorana ylöspäin ja jos kehitys jatkuu samanlaisena, Åstrand rupeaa lähestymään Euroopan eliittiä. – En ole kohdannut mitään suurempia vastoinkäymisiä, melkein jokaisella kaudella on menty eteenpäin. Ei ole montaa vuotta joina tulokset olisivat junnanneet paikallaan. Kunhan saan jatkaa terveenä niin pystyn kehittymään koko ajan. Myös tänä kesänä on syytä odottaa edistystä. Ehkäpä Åstrand pystyy jo nyt uhkaamaan Tommi Hartosen kymmenen vuotta vanhaa 200 metrin Suomen ennätystä 20,47? – Nojaa, luulenpa että säästetään se EM-fi naaliin Helsingissä. Se olisi vähän hienompi paikka rikkoa se.


18 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

? ? Amerikansk fotboll ? återvänder till solstaden ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ”The bottom is nådd” ? ? ? ? ? T E X T/ T E K S T I: M A R KO N I E M I ÖV E R S ÄT T N I N G : M I K A E L H E I N R I C H S F OTO/ K U VA : M I K A E L H E I N R I C H S

VIS S TE DU ATT… ... KULA KALLAS ARNOLD? Jaros Papa Niang har gett lagkamraten Thomas Kula smeknamnet ”Arnold” efter Arnold Schwarzenegger. Detta med anledning av att Kulas styrka i närkamperna. Liksom en annan idrottare från Nykarleby, Leo Komarov i ishockeyrinken, känns Kula igen på sitt aggressiva tacklingsspel och som en spelare som aldrig ger upp. SB

... MIXU PAATELAINEN inte bara utsågs till årets tränare i Skottland av spelarföreningen PFA utan också av nationens journalister? Paatelainen tillträdde som Kilmarnocks tränare i juni 2010 och lotsade laget till oväntat bra framgång i den skotska fotbollsligan. Kilmarnock tippades hålla till i bottenskiktet men under Paatelainens ledning överträffade laget alla förväntningar. Paatelainen lämnade Kilmarnock under våren när han fick jobbet som Finlands förbundskapten. Kilmarnocks slutplacering i den skotska ligan var femte. SB

... DEN MODERNA OLYMPISKA HISTORIENS LÄNGSTA BROTTNINGSMATCH varade i elva timmar och 40 minuter? Året var 1912, platsen Stockholms stadion och det handlade om mellanvikt i grekisk-romersk stil. Kombattanterna hette Martin Klein från Ryssland och Alppo Asikainen från Finland. Till slut dömdes Klein som segrare och gick till final där han skulle möta svensken Claes Johansson. Men semifinalen mot Asikainen hade tärt på krafterna och Klein orkade inte gå en match till. Estryssen fick därmed nöja sig med silver. Asikainens son Toivo Asikainen blev 1940 finsk mästare i fotboll med Viborgsklubben Sudet. Han spelade två landskamper. M ATA L

... DERBYN UTKÄMPADES REDAN FÖR 900 ÅR SEDAN? Med ett derby avses en lokalmatch mellan två lag från samma stad eller region. Det är inte helt klart varifrån begreppet härstammar, men den äldsta förklaringen kommer från Ashbourne i engelska Derbyshire på 1100-talet, där två lag från olika sidor av staden utkämpade en blodig blandning av fotboll och rugby. Syftet var att få bollen i motståndarmålet, och en av få regler var att ”onödigt” våld ogillas. Mer troligt är ändå att namnet kommer från hästtävlingen The Derby, som greven av Derby första gången ordnade 1780. Sedan 1840 har derby använts i engelskan för en lokalmatch i vilken sport som helst. Första gången begreppet användes i en tidningsartikel var veterligen i Daily Express i oktober 1914: ”A local Derby between Liverpool and Everton”. JI

... HIFK:S LARS AVELLAN fortfarande har SFI-rekordet i herrarnas spjut? Den 9.5.1971 kastade Avellan 82,84 m och över 40 år senare har ingen ännu lyckats slå rekordet. Senast som rekordet hotades på allvar var år 1972 då Leo Pusa som representerade Esbo IF kastade 82,48 m. De senaste 39 åren har ingen SFIkastare kommit över 80 meter. Det bör dock poängteras att rekordet gjordes med den gamla spjutmodellen. Sedan 1986 har man använt den nya modellen och på den listan är HIFK:s Teemu Pasanen etta med 79,86 m (2002). ML

Det nya laget i amerikansk fotboll, Sun City, står för ett intressant tillskott i idrottsutbudet i Sommar-Hangö. Föreningen grundades redan 1986, men har varit i malpåse de senaste 15 åren. Några entusiaster såg till att återuppväcka intresset för grenen och på samma gång utöka grenens geografi ska spridning i vårt land. Många av spelarna i laget har ingen tidigare

erfarenhet av grenen. Seriespelet inleddes med en match mot Wolverines andra lag. Debuten slutade i förlust med 6–13. Men spelarna skall inte misströsta, eftersom det är frågan om en första kontakt med en idrottsgren som är både fysiskt och taktiskt oerhört krävande. För tillfället är lagbygget i det skedet att man lär sig att vara och spela som ett lag.

HEMMAMATCHER: Sö Lö Lö

5.6.2011 kl. 16:00 11.6.2011 kl. 15:00 9.7.2011 kl. 15:00

Sun City vs. Sipoo Bulldogs 8–16 Sun City vs. Tallinn Torm 31–16 Sun City vs. Wolverines 2, Helsingfors (Rukki Arena) Lö 16.7.2011 kl. 15:00 Sun City vs. EastCity Giants, Helsingfors (Rukki Arena) Mera information om föreningens verksamhet hittar du på webbplatsen www.suncityhanko.com.

Försvaret (röda)redo för en ”blitz” – dvs. att snabbt komma åt quarterbacken. Puolustus (punaiset) valmiina ”blitzaamaan” – eli iskemään nopeasti kiinni pelinrakentajaan.

T E X T: M AT S L U N D B E R G

Te n n i slege nd e n B j ö r n Borgs tränare Lennar t Bergelin försökte en gång under sin tid som kapten för det svenska Davis Cuplaget förklara en sensationell förlust mot Danmark med ovanstående citat. Det är tveksamt om den internationella pressen begrep speciellt mycket av ut-

talandet. Många, däribland Bergelin, tycks tro att det är betydligt lättare att göra sig förstådd på främmande språk än det i själva verket är. Bergelin bjöd också på en annan klassiker under ett motorstopp på franska vischan. ”Do you have what we in Sweden call skift-

Rolf Zetterlund, floskelkung och tidigare elittränare i fotboll ”Grabbar, ni jobbar för dåligt och är alldeles för loja. Får jag se minsta lojalitet i andra halvlek byter jag ut er direkt.” ”Lugn, grabbar. Lönen kommer radioaktivt.” (Härdsmälta i klubbkassan?) Erik Hamrén, svensk förbundskapten i fotboll ?Well, it depends on a lot of factories.? (Fabrikör Hamrén analyserar det gröna fältets schack.) Bo Hansson, mångårig profil på svenska tv-sporten ”Innern går ohyggligt fort... och han faller! Nej, ursäkta, det var en längdhoppare.” ”Spelarna faller som timmerstockar.” (Var matchen så träig?) Arne Hegerfors, sportkommentator ”Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk.” Sven ”Plex” Petersson, legendarisk tv-referent ”Vedenin måste ha fått en kraftig utlösning på sista milen!” (Plex avslöjar att alla ryska framgångar i skidspåret inte kan hänföras till dopning.) Christer Ulfbåge, SVT Sport ”Stavhopparna är uppe på gastronomiska höjder.” (Sensmoral: Ju högre höjd, desto hungrigare hoppare.)

nyckel”, frågade han några bönder som ville hjälpa till. Man kan också som hockeytränaren Christer Abrahamsson vända på begreppen. ”Då sa jag till domaren på ren svenska: Go home”, klargjorde han för en skara roade journalister efter en elitseriematch.

Floskler, grodor, klyschor – kär t barn har många namn – kallas i dagligt tal dessa i många fall odödliga repliker. Här följer en lista på några av de bästa lapsusarna. De flesta är hämtade från boken ”Sportgrodor”, sammanställd av Lasse Anrell.

Bengt Schött, Radiosporten ”Hur länge sitter en dålig pil kvar i huvudet?” (Schött intervjuar bågskytten Magnus Petersson.)

Åke Strömmer, Radiosporten ”Nu tar finskorna av sig på häcken.” (Strömmer blir vittne till en nakenchock under Sverigekampen i friidrott.) Thomas Nordahl, fotbollsexpert ”Det ska nog gå bra. Det blir ju elva fulla proff s mot elva amatörer.” (Nordahl tror inte att de svenska spelarna behöver vara nyktra för att slå Lettland.) Johnny Ekström, fotbollsspelare ”Jag kan ingen italienska alls. Jag vet inte ens vad spagetti heter på italienska.” (Det nyblivna Serie A-proffset fruktar språkförbistring i sitt nya hemland.) Rubrik i Aftonbladet ”Jag minns inget – Bajenstjärnan berättar allt om olyckan.” (Hypnotiserar Aftonbladet sina intervjuoffer eller vad är det fråga om?) Kommentator på Yle ”Det är svårare att hoppa stavhopp på låga höjder för då kommer ribban fram tidigare.” (Svaret på varför finska hoppare ofta tar genvägen under ribban.) Gunnar Brink, tennisreferent ”Det så varmt i hallen att det inte räcker för spelarna att använda handduken under sidbytena, utan nu tar de även med sig den ut på planen för att torka sig mellan bollarna.” (Brink informerar lyssnarna om hur US Open-finalisterna blir kvitt sin svett på känsliga ställen.)


SOMMAR - KESÄ

W W W. SP O R TPR ESSEN. FI 19

FC Boda vaikeuksissa Kemiönsaaren jalkapalloylpeydellä FC Bodalla on ollut hyvin hankala kevätkausi Kolmosessa. Viidessä avausottelussa kärsityn neljän tappion jälkeen valmentaja Jörgen Pind sai lähteä ja hänen saappaisiinsa astui Markus Paija, joka myös pelaa punamustien riveissä. Vaikka kysymysmerkkejä Bodan pelkästään kemiönsaarelaisista koostuvan pelaajiston riittävyydestä oli ilmassa jo ennen kautta, kukaan ei varmasti odottanut tällaista räpellystä. Valmentajanvaihdoksen jälkeen seura hankki myös Samir Attouchen Kakkosen BK-46:sta. Boda on Paijan ensimmäinen päävalmentajuustehtävä. 37-vuotias puolustaja on aikaisemmin toiminut ÅIFK:n pelaavana kakkosvalmentajana ja pelasi viimeksi liigaa JJK:ssa 2009. Hän on pelannut 223 liigaottelua ja tehnyt yksitoista maalia. Hän voitti liigapronssia TPS:ssä kaudella 1996 ja hopeaa FC Jokereissa 2000. JI

Etelätalo uusi 80 metrin mies

Sun Citys quarterback Sebastian Berndtsson (15) med bollen. Pallo on Sun Cityn pelinrakentaja Sebastian Berndtssonilla (15).

Jenkkifutis palaa aurinkokaupunkiin Jenkkifutisjoukkue Sun City tuo uuden mielenkiintoisen ja piristävän lisän hankolaiseen urheilutarjontaan. Seura on perustettu vuonna 1986, mutta on ollut telakalla useamman vuoden ajan. Muutaman innokkaan ja aktiivisen toimijan aloitteesta joukkue on taas mukana toiminnassa, laajentaen samalla maamme jenkkifutiskarttaa. Monet joukkueen pelaajista eivät ole aikaisemmin pelanneet lajia, mutta jouk-

kueeseen kuuluu myös muutama konkari. Sarja alkoi vierasottelulla Wolverinesin kakkosjoukkuetta vastaan. Sun City hävisi ottelun 6–13. Pelaajien ei tule lannistua mahdollisista takaiskuista, koska tämä on useimmille seuran pelaajista ensimmäinen kausi erittäin fyysisen ja taktisesti vaativan lajin parissa. Joukkue onkin nyt siinä tilassa, että se opettelee olemaan ja pelaamaan kuin joukkue.

Keihäänheittäjä Lassi Etelätalo paransi henkilökohtaista ennätystään lähes viisi metriä kun hän Leppävirralla kiskaisi 84,41 metriä kantaneen kaaren. Se oli joensuulaisheittäjän ensimmäinen 80 metrin ylittänyt kaari. Tulos vei Etelätalon maailman kauden kymmenen parhaan joukkoon. Samalla ylittyi MM-kisojen A-raja ja hän saattaa jopa tehdä arvokisadebyyttinsä Etelä-Korean Daegussa syyskuussa. Siihen vaaditaan kuitenkin todennäköisesti mitali Turun Kalevan Kisoista elokuussa. M ATA L /J I

Pasi Räsänen vaihtaa puolta Jääkiekkoseura Sport yllätti monet vaasalaiset nimeämällä Pasi Räsäsen uudeksi päävalmentajaksi Antti Törmäsen tilalle, joka siirtyi kakkosluotsiksi SC Berniin Sveitsin pääsarjaan. Räsänen johti viime kaudella Pelicansia, joka keväällä kohtasi juuri Sportin liigakarsinnoissa. Lahtelaiset pitivät sarjapaikkansa voittamalla neljä peräkkäistä ottelua. Ainakaan itseluottamuksen puutteeseen Räsänen ei kaadu. – Yhtä kokenutta ja samalla menestysnälkäistä valmentajaa ette löydä, hän sanoo Sportin nettisivuilla.

KOTIOTTELUT:

M ATA L /J I

Su 05.06.2011 klo 16:00 Sun City vs. Sipoo Bulldogs 8–16 La 11.06.2011 klo 15:00 Sun City vs. Tallinn Torm 31–16 La 09.07.2011 klo 15:00 Sun City vs. Wolverines 2, Helsinki (Rukki Arena) La 16.07.2011 klo 15:00 Sun City vs. East City Giants, Helsinki (Rukki Arena) Joukkueen kotisivuilta saa lisätietoa seuran toiminnasta: www.suncityhanko.com

T E K S T I: J A N N E I S A K S S O N

Teppo Winnipeg Vahinkoja sattuu itse kullekin. Jotkut ovat vain toisia hauskempia. Kuten tämä klassisen urheiluäänen Anssi Kukkosen NHL-raportti Tulosruudussa 90-luvun alkupuolella: ”Teemu Selänteen ja Teppo Winnipegin... Teemu Selänteen ja Teppo Winnipegin... Nummisen, Teppo Nummisen Winnipeg johtaa omaa lohkoaan”.

Suorissa lähetyksissä sattuu ja tapahtuu ja jälkeenpäin ei aina ole helppo korjata virheitään. Ei edes kokeneen jääkiekkomiehen kuten Pentti ”Linkku” Lindegrenin: ”Tapparan Brad Mayer hakee kiekon, Brad Mayer syöttää... hetkinen, minähän puhun koko ajan Brad Mayerista kun kyseessähän on tietysti De-

Bror-Erik Wallenius ”Tässä on nyt 300–400 metriä hieman helpompaa maastoa, jonka jälkeen alkaa se hirmuinen nousu, josta kukaan ei selviä paitsi oikaisemalla. Ja sitähän säännöt ei taas salli.” (Toisin sanoen hetken kuluttua on luultavasti odotettavissa massakeskeyttäminen.) Mika Saukkonen, MTV3:n jääkiekkoselostaja ”IFK:n vaihtoaitiossa on Jortikan kokoinen aukko” (Hockey Nightin juontaja unohtaa HIFK:n ensi kauden valmentajakuvioita spekuloidessaan, että kyseessä on perheohjelma.) Bror-Erik Wallenius ”Edessä on ratkaiseva toinen puoliaika. Tietysti ensimmäinenkin oli ratkaiseva, koska sinäkin aikana tehdyt maalit lasketaan lopputulokseen. Vaikka usein puhutaan juuri niin, että toinen ja ratkaiseva puoliaika. Mutta kaikki puoliajat ratkaisevat.” (Mikään ei ole niin itsestään selvää, etteikö sitä voisi vääntää rautalangasta.) Pentti Lindegren, pitkän linjan jääkiekkoselostaja ”Kiprusoffin hanska nousee kuin kobran käsi.” (Linkulla on erikoisia käärmeitä takapihallaan.) Bror-Erik Wallenius ”Nyt hän saa keltaisen kortin, tai ei hän sitä omaksi saa, vaan tuomari näyttää sitä hänelle” (Huh, muutenhan esimerkiksi kovaotteisella Mark van Bommelilla olisi kotonaan aikamoinen kasa lappuja.) Matti Kyllönen ja Keke Rosberg, MTV3:n formulakaksikko ”Matti: Aijai, tsei tsein auton takaosassa sijaitsevista suuttimista näyttää valuvan öljyä radalle! Keke: Niin näitä suuttimiahan kutsutaan ammattikielellä pakoputkiksi” (Ja tämä tässä millä autoa käännettään on ratti.)

rek Mayer eikä Brad, joka pelaa NHL:ssä” (3 sekunnin tauko) ”Brad Mayer syöttää Ojaselle”. Omassa kastissaan ovat tietenkin ”bubismit”. BrorErik ”Bubi” Walleniuksen legendaariset lausahdukset eivät ole niinkään kömmähdyksiä, vaan ennemmin filosofisia pohdintoja urheilun syvimmästä

olemuksesta. Viihdyttäviä bubismit joka tapauksessa ovat, ja majoittavat näin joka toisen paikan tässä suomalaisten urheiluselostajien lentävien lauseiden listalla. Lista on tehty kaikella kunnioituksella mukana olevia kohtaan ja se on kerätty eri internetlähteistä.

Bror-Erik Wallenius ”Matka loppuu kesken, tai eihän se kesken lopu koska muuten matka olisi pitempi” (Niinpä.) Jussi Eskola, Ylen hiihtoselostaja ”Lukas Bauer on palkintopallilla ainoa muunmaalainen kuin suomalainen tai norjalainen.” (Eskola sovittaa ylleen Bubin viittaa maailmancupin 15 km:n kisan jälkeen, jonka voitti Norjan Martin Johnsrud Sundby ennen Tšekin Lukas Baueria ja Suomen Sami Jauhojärveä.) Bror-Erik Wallenius ”Silloin kun avausmaali tulee heti ottelun alkuhetkellä, se vapauttaa toisen joukkueen pelaamaan, koska peliaikaa on lähes yhtä paljon kuin ottelun alkaessa, tosin pari minuuttia on jo mennyt.” (Tyhjentävä selitys aikaisen avausmaalin merkityksestä.) Mika Saukkonen, MTV3:n jääkiekkoselostaja ”Ja tällä kertaa Tarvainen päättää vetää, ehkä hieman hiilihappoa jo pohkeissakin” (Taisi Saukkonen nukkua anatomiantunneilla.) Bror-Erik Wallenius ”Stoitškov on vanhentunut nopeasti, mutta kuitenkin samaa vauhtia kuin muut.” (Eipä pääse bulgarialaiskärki Hristo Stoitškov nauttimaan aikaisista eläkepäivistä.) Matti Kyllönen, sinivalkoinen formulaääni ”Voi voi, Alesi keskeyttää! Siihen purkautuivat Alesin paineet ja loput paineethan purkautuvatkin sitten illalla tyttöystävän kanssa hotellihuoneessa” (Kyllönen on liiankin hyvin selvillä formulakuskien tekemisistä.)

FC Boda i trångmål Kimitoöns fotbollsstolthet FC Boda har haft en mycket besvärlig vårsäsong i division 3. Efter fyra förluster i de fem första matcherna fick tränaren Jörgen Pind gå och i hans stövlar steg Markus Paija, som också spelar i de rödsvartas led. Fastän frågetecken kring huruvida Bodas spelarmaterial bestående enbart av Kimitoöspelare skulle hålla fanns redan före säsongen, hade nog ingen väntat sig en kräftgång likt denna. Efter tränarbytet värvades även algeriern Samir Attouche från BK-46 i tvåan. Boda är Paijas första uppdrag som huvudansvarig. 37-åringen har tidigare varit spelande andretränare i Åbo IFK och spelade senast i ligan i JJK 2009. Han har totalt spelat 223 matcher i FM-ligan och gjort elva mål från sin backposition. Han har ett brons från TPS 1996 och silver från FC Jokerit 2000 på meritlistan. JI

Etelätalo ny 80-metersman Spjutkastaren Lassi Etelätalo förbättrade sitt personrekord med nästan fem meter då han i Leppävirta fick upp en båge som mätte 84,41 meter. Det är första gången Joensuukastaren spränger 80-metersgränsen. Resultatet förde upp Etelätalo bland de tio främsta i världsstatistiken denna säsong. Samtidigt överskred 23-åringen A-gränsen till VM och kan göra stortävlingsdebut i sydkoreanska Daegu i september. För det krävs sannolikt ändå medalj vid FM i Åbo en månad innan. M ATA L

Pasi Räsänen byter läger Ishockeyklubben Sport överraskade mången Vasabo genom att utse Pasi Räsänen till ny huvudtränare efter Antti Törmänen som blir andrelots för SC Bern i Schweiz högsta serie. Räsänen ledde förra säsongen Pelicans som i våras ställdes mot just Sport i ligakvalet. Lahtislaget förnyade kontraktet genom att vinna fyra raka matcher. Räsänen har höga tankar om sig själv. – En lika erfaren och framgångssuktande tränare hittar ni inte, uppger han på Sports webbplats. M ATA L


20 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

TIE SITKÖ ETTÄ ...

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Stadin Kingit tukee IFK:ta lajissa ? kuin lajissa – ympäri vuoden ? Eräs maan viriileimmistä kannattajayhdistyksistä vietti 10-vuotisjuhliaan ? ? ? T E X T/ T E K S T I: M I K A E L H E I N R I C H S F OTO/ K U VA : M I C H A E L A L I N D S T R Ö M

... KULAA KUTSUTAAN ARNOLDIKSI? Jaron Papa Niang on antanut joukkuetoveri Thomas Kulalle lempinimen ”Arnold”, Arnold Schwarzeneggerin mukaan. Syy tähän löytyy Kulan vahvuuksista kaksinkamppailutilanteissa. Kuten eräs toinenkin urheilija Uudestakaarlepyystä, jääkiekkoilija Leo Komarov, Kula tunnetaan aggressiivisesta taklauspelistään ja pelaajana joka ei ikinä anna periksi. S B /J I

... PAATELAINEN tuli Kilmarnockin valmentajaksi kesäkuussa 2010 ja luotsasi joukkueen yllättävän hyvään menestykseen Skotlannin Valioliigassa. Kilmarnockille ei povattu paikkaa kärkiporukoissa mutta Paatelaisen johdolla joukkue ylitti kaikki odotukset. Paatelainen jätti Kilmarnockin keväällä saatuaan paikan Suomen päävalmentajana. Kilmarnock sijoittui lopulta viidenneksi Skotlannin liigassa. S B /J I

... MODERNIN OLYMPIAHISTORIAN PISIN PAINIOTTELU KESTI 11 TUNTIA JA 40 MINUUTTIA? Vuosi oli 1912, paikka Tukholman stadion ja kyseessä kreikkalais-roomalaisen tyylin keskisarjan välierä. Painijat olivat Venäjän Martin Klein ja Suomen Alppo Asikainen. Lopulta Klein tuomittiin voittajaksi ja hän eteni loppuotteluun jossa hänen piti kohdata Ruotsin Claes Johansson. Semifinaali oli kuitenkin tyhjentänyt Kleinin energiavarastot siinä määrin, ettei hän enää jaksanut painia. Virolaisvenäläinen sai näin tyytyä hopeaan. Asikaisen poika Toivo Asikainen voitti jalkapallon Suomen mestaruuden vuonna 1940 Viipurin Susissa. Hän pelasi kaksi maaottelua. M ATA L /J I

... DERBYJÄ KÄYTIIN JO 900 VUOTTA SITTEN? Derbyllä tarkoitetaan paikallisottelua kahden saman kaupungin tai alueen joukkueen välillä. Sanan alkuperä on hieman epäselvä, mutta vanhin selitys tulee Englannin Derbyshiressä sijaitsevasta 1100-luvun Ashbournesta, missä kaksi joukkuetta eri puolilta kaupunkia pelasivat verisiä jalkapalloa ja rugbya muistuttavia otteluita. Tavoite oli saada pallo vastustajan maalin, ja yksi harvoista säännöistä oli että ”tarpeetonta” väkivaltaa paheksuttiin. Luultavammin fraasi kuitenkin juontaa juurensa hevoskilpailu The Derbyyn, jonka Derbyn kreivin järjesti ensimmäisen kerran vuonna 1780. Vuodesta 1840 lähtien derby-sanaa on käytetty englanninkielessä minkä tahansa urheilulajin paikallispelistä. Sanomalehdessä ilmausta käytettiin tiettävästi ensimmäisen kerran Daily Expressissä lokakuussa 1914: ”A local Derby between Liverpool and Everton”. JI

… HIFK:N LARS AVELLAN pitää nimissään ruotsinkielisen SFI-kattojärjestön ennätystä miesten keihäänheitossa? Avellan heitti 9.5.1971 tuloksen 82,84 m – ja yli 40 vuotta myöhemmin ennätys on edelleen voimassa. Viimeksi ennätyslukemia lähenneltiin vuonna 1972, jolloin Esbo IF:ää edustanut Leo Pusa merkkautti tuloksen 82,48 m. Seuraavien 39 vuoden aikana kukaan SFI-miesheittäjä ei ole ylittänyt 80 metrin rajapyykkiä. Tarkennettakoon kuitenkin että kyseinen ennätys siis tehtiin vanhalla keihäsmallilla. Vuodesta 1986 lähtien on käytetty uutta mallia, jolla parhaan SFI-tuloksen on merkkauttanut HIFK:n Teemu Pasanen lukemin 79,86 m (2002). ML/MH

• 4-hjulingar • Mopeder • Motorcyklar samt utrustning, tillbehör och service

• Mönkijät • Mopot • Moottoripyörät sekä varusteet, tarvikkeet ja huolto

Stadin Kingit firade tioårsjubileum hemma på Braheplan i och med fotbollslagets match mot Jippo. Resultatet 1–1 var kanske inte det önskade, men den sena kvitteringen för IFK gjorde åtminstone att den ena pinnen smakade desto bättre. Stadin Kingit vietti 10-vuotista taivaltaan kotikentällä Bragulla, jossa IFK:n jalkapallojoukkue kohtasi Jipon Joensuusta. Lopputulos 1–1 ei ehkä ollut aivan se toivottu, mutta IFK:n myöhäisen tasoituksen myötä pistekin tuntui sentään hieman voitetulta.

Mikä alkoi kymmenen vuotta sitten kaver iporukan ”hauskana juttuna” on tässä ajassa kasvanut todella mittavaksi kannattajaryhmäksi joka näkyy ja kuuluu lähes kaikkialla jossa jokin HIFK:n joukkueista – lajista piittaamatta – pelaa. Jääpallo-ottelu Torniossa, käsipallopeli Karjaalla, jalkapalloa Joensuussa ja lätkää Oulussa. Löydät heidät kaikkialta. Jääkiekkopuolella IFK:lla on myös muita kannattajaryhmiä, niiden joukossa mm. virallinen fan club B2 Reds. Muissa lajeissa Stadin Kingit on pääasiassa se ryhmä joka näkyy ja erottuu. Vaikka Stadin Kingit syntyikin jääkiekkopuolella, jalkapallo on – vaikeuksistaan huolimatta – aina ollut osana Kingien ohjelmaa. Jalkapallo lienee kuitenkin se laji joka on lähinnä useiden sydäntä – ja jossa kasvupotentiaali on suurinta. Jääpallon pariin Stadin Kingit lähtivät mukaan samoihin aikoihin kun jalkapallo rypi pohjamudissa. Keväällä 2004 tehtiin ensimmäiset enemmän tai vähemmän organisoidut jääpallomatkat, käsipallo puolestaan

Senda SM XRace Ekenäs/Tammisaari. Tel./Puh. (019) 241 6100 Öppet/Avoinna: må/ma-fre/pe 8.00-17.00, lö/la 10.00-14.00. www.jr-center.fi2.590 €

+toimituskulut

Senda R XRace

tuli mukaan ohjelmaan toden teolla talvikaudella 2004–05. Kesällä 2005 IFK:n miesten jalkapallojoukkue niitti menestystä Suomen cupissa, jossa joukkue selviytyi aina 5. kierrokselle asti. Siellä Kakkosen GrIFK osoittautui kuitenkin liian kovaksi palaksi. Mutta joukkue pelasi Finnair Stadiumin pikkufinaalissa tuona loppusyksynä. Kausi 2007 osoittautui jalkapallon saralla parhaaksi kaudeksi miesmuistiin. IFK nousi Kakkoseen karsintasarjan kautta ja eteni cupissa peräti 16 parhaan joukkoon. FC Inter pudotti lopulta tähtirinnat Kupittaalla maalein 2–0, mutta myös turkulaisyleisö pääsi näin tutustumaan Stadin Kingien menoon jalkapallokatsomossa. Stadin Kingit joutuivat odottamaan ensimmäistä ”omaa” mestaruuttaan peräti yhdeksän vuotta, ennen kuin jääpallojoukkue varmisti Suomen mestaruuden maaliskuussa 2010 voittamalla ratkaisevassa loppuottelussa OLS:n Brahen kentällä. IFK:n edellinen mestaruus oli nimittäin kiekkokulta keväältä

1998 – ennen Stadin Kingien perustamista. Syksy 2010 ja kevät 2011 olivatkin sitten yhtä suur ta juhlaa tähtirinnoille. Jalkapallojoukkue nousi dramaattisten vaiheiden jälkeen Ykköseen, jääpallojoukkue nappasi toisen peräkkäisen mestaruutensa ja kiekko-IFK voitti mestaruuden 13 vuoden odotuksen jälkeen. Ei mikään ihme että Stadin Kingien 10-vuotisjuhlia vietettiin iloisissa merkeissä Brahen kentällä kesäkuun alussa. Ken-

tällä vastaan asettui Joensuun Jippo. Mergim Kastratin myöhäinen tasoitus 1–1:een villitsi kotiyleisön ja toi ainakin hieman voitetun pisteen makua tasuriin. IFK jatkaa vankasti Ykkösen keskikastissa. Monille hieman pienemmille ja vähemmän yleisöä vetäville seuroille vieraskannattajat (ja niiden sekä IFK:n nostattama mielenkiinto) saattavat hyvinkin edesauttaa yleisökeskiarvoja jos jonkin verran.

IFK-faktaa: Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. toimii HIFKlipun alla toimivien lajiyhdistysten keskushallituksena. Lajeja löytyy tällä hetkellä kahdeksan, yhdistyksiä kymmenen. Ne ovat: jääpallo, keilailu, naisten käsipallo, jalkapallo, yleisurheilu, käsipallo, jääkiekko, salibandy, kaukalopallo sekä senioritoiminta. Kestävyys (Ihärdighet), Valmius (Färdighet), Voima (Kraft) ja Toveruus (Kamratskap) ovat seuran perusarvoja. Emoseura perustettiin vuonna 1897 Georges Doubitskyn ja hänen ystäviensä aloitteesta Kruunuhaan Svenska reallyceumissa Helsingissä. www.ifk.fi – Keskushallituksen nettisivu www.stadinkingit.com – Kannattajayhdistys Stadin Kingit


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 21

Stadin Kingit stöder IFK i alla väder – året om En av de virilaste supporterföreningarna i landet fyller tio år

Det som började för tio år sedan som en ”kul grej” kompisar emellan har nu vuxit sig till en omfattande supporterförening som hörs och syns så gott som varje gång något av HIFK-lagen spelar – i vilken landsända som helst. Bandymatcher i Torneå, handismatcher i Karis, fotboll i Joensuu och hockey i Uleåborg. Du hittar dem överallt. På hockeyfronten i IFK hittas också flera andra supporterorganisationer, bland annat den officiella och sanktionerade fancluben B2 Reds. Men i de övriga grenarna är det Stadin Kingit som står för

IFK-fakta: Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. fungerar som centralstyrelse för de enskilda grenföreningarna i HIFKfamiljen: bandy, bowling, damhandboll, fotboll, friidrott, handboll, ishockey, innebandy, rinkbandy och seniorverksamheten. Ihärdighet, färdighet, kraft och kamratskap är ledorden för föreningen som grundades år 1897 på initiativ av Georges Doubitsky och hans vänner på Svenska reallyceum i Kronohagen i Helsingfors. www.ifk.fi – Centralstyrelsens webbplats www.stadinkingit.com – Supporterorganisationen Stadin Kingit

HIFK-JALKAPALLON TÄRKEITÄ VUOSIA (MIEHET): 1907 1930 1931 1933 1937 1947 1949 1957 1959 1961 1966 1969 1972 1974 1978 1979 1983 1987 1995 1998 2002 2003 2003 2005 2007 2010

Jalkapallojaosto perustetaan. Ensimmäinen SM-kulta. SM-kulta #2. SM-kulta #3. SM-kulta #4. SM-kulta #5. Putoaa mestaruussarjasta. Nousee mestaruussarjaan. SM-kulta #6. SM-kulta #7. Putoaa mestaruussarjasta. Nousee mestaruussarjaan. Putoaa mestaruussarjasta. Putoaa 2. divisioonaan. Putoaa 3. divisioonaan. Putoaa 4. divisioonaan. Nousee 3. divisioonaan. Nousee 2. divisioonaan. Jalkapallojaosto muutetaan erilliseksi lajiyhdistykseksi, F.C. HIFK rf. syntyy. Nousee 1. divisioonaan. Edustusjoukkue jättää paikkansa 1. divisioonassa. F.C. HIFK rf. asetetaan konkurssiin. Reser v ijoukkueesta tulee seuran lippulaiva, HIFK Soccer rf. perustetaan. Joukkue pelaa 4. divisioonassa. Nousee 3. divisioonaan. Nousee 2. divisioonaan. Nousee 1. divisioonaan.

det mesta i organsierad klackväg. Fotbollen – trots at t den varit ända ner i division 4 efter konkurs – har alltid funnits med på programmet trots att det hela fick sin början i samband med hockeyn. Det är kanske ändå fotbollen som ligger närmast hjärtat i slutändan? Bandyn kom med i bilden som en gren Kingit frekventerade då fotbollen var som blekast. Våren 2004 gjordes de första mer eller mindre organiserade resorna till bortamatcher i bandyligan, handbollen kom in i bilden på allvar under v interhalvåret 2004–05. Sommaren 2005 stod fotbolls-IFK för en strong insats i Finska cupen, där man gick till femte omgången där division 2-laget GrIFK dock visade sig för starka. Men laget spelade i lilla finalen på Finnair Stadium den senhösten. Säsongen 2007 blev igen en stor fotbollsframgång för HIFK,

som f ixade avancemang till division 2 via kvalserien och dessutom gick in bland de 16 främsta i Finska cupen. Det blev respass mot FC Inter i Åbo med 2–0, men inte utan att också Åbopubliken fick ta del av Stadin Kingits supportergäng på Veritasstadion. Stadin Kingit fick vänta i nio år på ”sitt” första IFK-mästerskap, då bandylaget i mitten av mars 2010 säkrade FM-guldet med en 2–1-seger mot OLS hemma på Braheplan. IFK:s senaste t itel innan det var nämligen hockeyguldet från våren 1998 – innan Stadin Kingit grundats. Hösten 2010 och våren 2011 blev sedan en enda lång framgångssaga. Fotbollen avancerade efter dramatiska kvalmatcher till division 1, bandylaget tar andra raka guldet och hockeyIFK tar sitt första FM-guld på 13 år. Inte att undra på att Stadin Kingits 10-årsjubileum firades i glada tecken hemma på Bra-

VIKTIGA ÅRTAL INOM HIFK-FOTBOLLEN (HERRAR): 1907 1930 1931 1933 1937 1947 1949 1957 1959 1961 1966 1969 1972 1974 1978 1979 1983 1987 1995 1998 2002 2003 2003 2005 2007 2010

Fotbollssektionen grundas. Första FM-guldet. FM-guld #2. FM-guld #3. FM-guld #4. FM-guld #5. Faller ur mästerskapsserien. Avancerar till mästerskapsserien. FM-guld #6. FM-guld #7. Faller ur mästerskapsserien. Avancerar till mästerskapsserien. Faller ur mästerskapsserien. Faller till division 2. Faller till division 3. Faller till division 4. Avancerar till division 3. Avancerar till division 2. Fotbollssektionen ombildas till den självständiga grenföreningen F.C. HIFK rf. Avancerar till division 1. Representationslaget lämnar sin plats i division 1. F.C. HIFK rf. försätts i konkurs. Reservlaget tar över som fl aggskepp, HIFK Soccer rf. grundas. Spelar i division 4. Avancerar till division 3. Avancerar till division 2. Avancerar till division 1.

heplan med fotbollsmatch mot Jippo från Joensuu. Mergim Kastratis sena kvittering till 1–1 frälste hemmapubliken och IFK fortsätter stabilt i mittenskiktet av Herrettan 2011. På många av de mindre etablerade fotboll sor terna och -arenorna i Ettan lär de tillresta

bortasupportrarna (och det allmänna intresset kring IFK och dess supportrar) se till att tacksamt nog höja publiksnittet en hel del.

T E X T: T O M H O L M B E R G

Färggrann bok om Svenskfinlands största idrottsfest Lagom till Stafettkarnevalens femtioårsjubileum har Mikael Finell och Lalle Broberg kommit ut med en färgrann och intressant historik om Svenskfinlands största evenemang, som vi alla har våra egna minnen av. ”Spring för livet – Stafettkarnevalen 1961 – 2010” går på djupet och lyfter fram personerna och upplevelserna bakom idrottsfesten. Mer än en stafettävling ”Spring för livet” gör historiska tillbakablickar till stafetterna, hejarklackarna, maskottävlingarna och underhållningen, som med åren blivit allt proffsigare och häftigare. Många underhållare och kända personligheter berättar om sina egna minnen av karnevalen och gör boken till en underfundlig och rolig läsupplevelse. Boken förmedlar på ett lättsmält sätt den unika stämning, samhörighet och glädje som Stafettkarnevalen skapar bland alla som är med. – Att få vara med är en seger i sig, säger bokens primus motor Mikael Finell, och tillägger att bokens

namn syftar på att Stafettkarnevalen för många blir mycket mer än bara en stafettävling, den blir ett minne för livet. Därav bokens namn ”Spring för livet”. Tyngdpunkt på de senaste 25 åren Den färska historiken bygger vidare på den senaste boken som handlade om de första 25 åren i evenemangets historia. Många personer har lyfts fram – lärare, funktionärer, idrottare och människor som alla på sitt sätt bidragit till att göra evenemanget möjligt. Alla har fått berätta sin historia. Boken har dessutom kompletterats med många historiska tillbakablickar, som utgör temamässiga helheter. Två målsättningar från början Stafettkarnevalen hade två målsättningar när den startade: den idrottsliga och den fi nlandssvenska. Den idrottsliga målsättningen var att betona glädjen i idrotten, lagandan, kamratskapen och skolgemenskapen. Den andra målsättningen var att stärka

Mikael Finell (t.v.) , Carl-Olaf Homén och Lalle Broberg. – Det viktigaste resultatet av stafettkarnevalen kan inte mätas i sekunder och centimeter utan i form av de upplevelser tusentals ungdomar får vara med om varje år.

”Det viktigaste resultatet av Stafettkarnevalen kan inte mätas i sekunder och centimeter utan i form av de upplevelser tusentals ungdomar får vara med om varje år”. finlandssvensk identitet och samtidigt skapa goodwill över språkgränserna. Karnevalen är kanske viktigare idag än någonsin, då språkklimatet har blivit kärvare och en minoritetskultur är mer trängd än tidigare.

– En minoritet kan berika hela landets idrottskultur. Det är viktigt för oss att inte i varje ögonblick påminnas om vår litenhet i förhållande till majoriteten, säger Carl-Olaf Homén, som varit med ända sedan början.


22 W W W.SPORTPRESSEN.FI

S O M M A R - K E S Ä 2 0 11

T E X T/ T E K S T I & F OTO/ K U VAT: M I K A E L H E I N R I C H S

Australisk fotboll har hittat en nisch hos oss För den som inte räds tuffa tacklingar Mera information om grenförbundet och föreningarna (bl.a. kontaktuppgifter) hittar du på webben: Grenförbundet för australisk fotboll i Finland, Finland AFL: www.finlandafl.com Helsinki Heatseekers: http://heatseekers.finlandafl.com Salo Juggernauts: http://juggernauts.finlandafl.com Turku Dockers: http://dockers.finlandafl.com Waasa Wombats: www.facebook.com/waasawombats

Helsinki Heatseekers (i blått) och Turku Dockers (i vitt) möttes på Barkplanen i Åbo i början av juni. Det är gott om fart och farliga situationer i ”footyn”. Helsinki Heatseekers (sinisissä) ja Turku Dockers (valkoisissa) kohtasivat Turun Parkin kentällä kesäkuun alussa. Vauhtia ja vaarallisia tilanteita lajissa piisaa.

I

amerikansk fotboll drar man korta spurter i full skyddsmundering. Fotbollsspelare joggar största delen av matchen sakta runt någon helt annan stans än där bollen finns. I ishockey är det 40–60 sekunder långa, intensiva byten som gäller – efter det sitter man på bänken i minst ett par minuters tid. De riktiga stålmännen och -kvinnorna hittas istället bland den australiska fotbollen – eller footyn som grenen kalllas. Där är det (enligt det anpassade matchformatet med nio mot nio) 60 minuter i högt tempo som gäller. Man ger och man tar – och framför allt utan överlopps skydd på kroppen. Tandskydd räcker till för de här grabbarna. Footyn landsteg i Finland i praktiken redan år 2006 genom inflyttade australier. Sommaren 2008 började man spela om FM-titeln. Någon utlänningskvot känner grenen inte till, helt av praktiska skäl. Infödda australier har till och med spelat i det finländska landslaget. Trenden går mot att lagen i allt större utsträckning kör med inhemska (eller i Finland tränade) spelare. Så gör man till exempel i Åbolaget Turku Dockers, där A-laget den här säsongen inte har australier i sin uppställning. De spelar istället i andralaget, där de lär ut sitt kunnande till nybörjarna och

de mindre erfarna. Så åtminstone i teorin.

par, medan Helsingforslaget har fem i dagsläget.

Grenen är i antalet åskådare mätt den överlägset mest populära i Australien. Under senare år har footyn landstigit också i Europa. I

Anpassat till europeiska förhållanden Själva spelet har anpassats en hel del för att bättre passa in i våra förhållanden. Ovala gräsplaner på ca 150 x 135 meter f i n ns det i nte a l ltför många av i Europa, allra minst med de sex målstolpar som hör till. Antalet spelare på planen per lag, 18, skulle också kunna vara en utmaning då grenen är i barnaskor. Det finns flera olika variationer på sporten, men i Europa använder man sig nästan uteslutande av nio mot nio -versionen på en vanlig, fullstor fotbollsplan. Målstolparna består oftast av två fotbollsmål med en målbredd emellan sig och fastsurrade förlängningar på de inre stolparna. – Jag hade aldrig spelat footy på en liten plan med nio spelare innan jag kom till Finland, men tycker att det fungerar till och med överraskande bra, konstaterar Turku Dockers tränare och den andra av de grundande medlemmarna, australiern Craig Primmer.

”Grenen passar det finländska sinnelaget utmärkt, en hockeybakgrund är bara till nytta.” dag spelas grenen i närmare 20 länder på den gamla kontinenten. Från och med sommaren 2009 har man spelat om FM-titeln i serieform. Till den här säsongen fick man två nya lag med i FM-serien då Åbogänget Turku Dockers ställde upp med ett andralag och Vasa kom med i bilden. Turku Dockers är regerande finska mästare och vann också serien det första året (2009) den spelades. – Jag skulle uppskatta att vi har ungefär 120 aktiva spelare i Finland, säger ordföranden för grenförbundet AFL Finland, Turku Dockers-spelaren Tomi Virtanen. Lagen i Salo och Vasa har inga infödda australier i sina led. Åbolagen har ett

Nine-a-side spelas i huvudsak i formationen 3-33, vilket betyder att man har tre försvarare, tre mittfältare och tre anfallare på planen åt gången. Word of mouth I Åbo presenterades grenen på våren under Turku Sport & Extreme -mässan. Man har sysslat med småskalig spelarrekrytering med hjälp av flyers och bland annat genom att presentera grenen under gymnastiktimmarna i gymnasier. Största delen av spelarna hittar dock fortfarande grenen via sina kompisar. Föreningarna söker hela tiden efter flera intresserade och det lönar sig utan vidare att vara i kontakt med antingen förbundet eller något lag om man är intresserad av att börja spela. Det finns också intresse från förbundshåll att etablera grenen på nya orter (t.ex. Tammerfors och Uleåborg). – Våra spelare har en ganska brokig idrottsbakgrund. Vissa har spelat hockey, andra fotboll eller volleyboll. Vissa kanske har en brottarbakgrund. Sen finns det också sådana som aldrig på allvar sysslat med någon särskild gren, berättar Primmer. – Den bästa tänkbara kombinationen skulle kanske vara en ex-fotbollsmålvakt med brottarbakgrund. En sån kille har vi faktiskt

i vår trupp, skrattar Primmer. De största utmaningarna för sådana som tidigare spelat fotboll lär vara avsaknaden av någonting i stil med offside. Spelarna kan till och med vara alltför benägna att följa med försvars- och anfallslinjer, men det behöver man alltså inte göra i australisk fotboll. – Då du får bollen gäller det att omedelbart anfalla framåt. I nine-a-side -versionen är man i praktiken hela tiden 1,5 spark ifrån ett sexpoängsmål. Förmågan att läsa spelet och förstå sig på vart det är mest sannolikt att bollen spelas till näst är också en aspekt där det ofta brister, konstaterar Primmer. Någon organiserad juniorverksamhet finns inte ännu i Finland, vilket betyder att alla spelare har börjat sp el a i s.k. vuxen ålder.

MacCormack då han tittade på matchen mellan Turku Dockers A-lag och Helsinki Heatseekers. Åbolaget vann matchen med 68–34. – Det är viktigt för grenen att få fotfäste också hos lokalbefolkningen, eftersom australierna kommer och går. Om grenen lyckas befästa sin position bland fi nländarna har man lyckats, slår han fast. Landslagsverksamheten är också rätt aktiv. Laget går under namnet Finland Icebreakers och tog hem guld i ”nybörjarländernas” turnering CEAFL åren 2006 och 2007. På följande nivå, EUcupen, har framgångarna sedan varit varierande.I fjol deltog landslaget inte alls i den turneringen. 2008 spelade man i Australian Football International Cup-turneringen i Australien som fungerar som inofficiell VM-turnering. Värdlandet deltar självklart inte. Finland placerade sig 14:e av 16 l a g trots att majoriteten av spelarna aldrig tidigare spelat med 18-mannalag på fullstor spelplan.

”Tandskydd räcker till för de här grabbarna.”

Grenens europeiska paraplyorganisation A FL Europes vd Ben MacCormack gästade i början av juni Finland för första gången. – Jag var riktigt nöjd med vad jag fick se, spelarna verkade entusiastiska och spelkvaliteten höll riktigt god nivå, konstaterade


SOMMAR - KESÄ

W W W.SPORTPRESSEN.FI 23

Aussifutis kiehtoo kontakteja kaihtamattomia Mielenkiintoinen laji valtaa jalansijaa myös Suomesta

J

enkkifutaajat vetävät lyhyehköjä spurtteja täydet kamat päällä. Jalkapalloilijat lenkkeilevät suuren osan ottelun tehokkaasta peliajasta jossain aivan muualla kuin missä pallo on. Jääkiekossa vedetään 40–60 sekunnin vaihtoja, jonka jälkeen palataan penkille istumaan vähintään pariksi minuutiksi. Todelliset teräsmiehet ja -naiset löydätkin aussifutiksen – eli footyn – parista. 60 minuuttia kovatempoista juoksua ja rymistelyä – ilman ylimääräisiä suojuksia. Hammassuoja riittää näille kavereille. Aussifutis rantautui Suomeen käytännössä vuonna 2006 maahan muuttaneiden australialaisten mukana. Vuonna 2008 alettiin pelaamaan Suomen mestaruudesta. Lajissa ei ulkomaalaiskiintiötä tunneta, jo aivan käytännönkin syistä. Syntyperäisiä australialaisia on pelannut – ja pelaa – aina maajoukkueessa asti. Tosin ainakin Turun joukkueessa, Dockersissa, on siirrytty ykkösjoukkueen osalta siihen, että vain lajin Suomessa opetelleet esiintyvät sen riveissä. Australialaiset opettavat kädestä pitäen

aloittelijoita kakkosjoukkueessa. Näin ainakin teoriassa. Australian yleisömäärissä mitattuna suosituin urheilumuoto on viime vuosina saavuttanut mukavasti jalansijaa Euroopassa. Nykyään lajia pelataankin jo lähes kahdessakymmenessä vanhan mantereen maassa. Kesästä 2009 lähtien on ratkottu myös sarjamuotoisesti Suomen mestaruuden kohtalo. Kuluvalle kaudelle sarjaan saatiin kaksi uutta joukkuetta, kun Helsingin, Salon ja Turun lisäksi mukana ovat myös Turun kakkosjoukkue sekä uutena paikkakuntana Vaasa. Turku Dockers on lajin hallitseva mestari ja vei nimiinsä SM-tittelin myös sarjan avauskaudella 2009. – Arvioisin että aktiivisia pelaajia on maassamme noin 120, sanoo AFL Finland -lajiliiton puheenjohtaja ja Turku Dockersin pelaaja Tomi Virtanen.

Salon ja Vaasan joukkueet pelaavat täysin kotimaisin – tai lajin Suomessa oppineiden – voimin. Turun joukkueista löy ty y pari aussisyntyistä pelaajaa, Helsingin joukkueessa viisi.

”Hammassuoja riittää näille kavereille.”

Lisätietoa liitosta ja seuroista (mm. yhteystiedot) löydät netistä: Australialaisen jalkapallon lajiliitto Finland AFL, www.finlandafl.com Helsinki Heatseekers, http://heatseekers.finlandafl.com Salo Juggernauts, http://juggernauts.finlandafl.com Turku Dockers, http://dockers.finlandafl.com Waasa Wombats, www.facebook.com/waasawombats

Spelets regler i korthet I australisk fotboll gör man poäng genom att sparka den rugbyliknande bollen mellan lodräta stolpar i vardera ända av planen. En träff mellan de två mittersta stolparna ger sex poäng (goal) medan en träff mellan de yttre stolparna ger en poäng (behind). Vid ett sexpoängsmål måste bollen gå mellan stolparna (på vilken höjd som helst, eller t.o.m. via marken) utan att någon spelare (undantaget det anfallande lagets spelares fötter) rör vid den. Går bollen i mål via en motståndare får det anfallande laget endast en poäng. Med bollen anfaller och passar man som i rugby, frånsett att man får handpassa bollen också framåt. Med en handpass avses ett ”knytnävsslag” på bollen, den får inte kastas. Man kan också sparka bollen framåt till egna spelare. En spelare som har bollen och tacklas till marken måste omedelbart spela den vidare med handpass eller spark, annars får det tacklande laget en frispark. Det finns ingen off sideregel i australisk fotboll. Bollen får föras framåt med händerna, men den måste röra vid marken med minst 15 meters mellanrum. Man kan antingen studsa den eller ”dippa” den i marken medan man hela tiden håller i den. En boll som fångas av det egna laget i anfallszon efter en spark på minst 15 meter resulterar i en ”mark” och frispark från fångststället. Frisparken betyder att motståndarlaget inte får störa sparken med annat än en spelare på det exakta fångststället medan bollen sparkas bakom den linjen. Man är inte tvungen att utnyttja sin frispark, utan kan också välja att fortsätta spelet utan avbrott. Hårda och rena tacklingar (mellan axlarna och knäna på bollinnehavaren, axel mot axel på spelare utan boll inom en radie på fem meter från bollen) hör till spelets natur. Skador är alldagliga, men man skadar aldrig avsiktligt motståndare.

Sovellettu eurooppalaisiin oloihin Peliä on luonnollisesti muokattu jonkin verran eurooppalaisiin oloihin sopivammaksi, sillä noin 150 x 135 -metrisiä ovaaleja ruohokenttiä maalitolppineen ei juurikaan vanhalta mantereelta löydy. Pelaajiakin yhdellä joukkueella on kentällä kerrallaan 18, joten senkin suhteen joustetaan. Pelistä onkin olemassa useita eri variaatioita, Euroopassa pelataan lähes yksinomaan 9 hengen joukkuein normaalilla jalkapallokentällä. Maalitolpat koostuvat yleensä kahdesta erillään olevasta jalkapallomaalista joiden sisätolppiin on kiinnitetty jatkotolpat. – Itse en ol lut koskaan pelannut footya pienellä kentällä yhdeksällä pelaajalla ennen Suomeen tuloani, mutta mielestäni se toimii yllättävänkin hyvin, toteaa Turku Dockersin nykyinen valmentaja ja toinen perustajajäsenistä, australialainen Craig Primmer. Nine-a-sidea pelataan pääasiassa 3-3-3 -muodostelmalla, eli puolustajia, keskikenttämiehiä ja hyökkääjiä on kentällä kolme kutakin.

ten jos kiinnostusta löytyy kannattaa olla yhteydessä liittoon tai suoraan seuroihin. Myös uusille paikkakunnille (esim. Tampere ja Oulu) harkitaan joukkueiden perustamista. – Lajitaustat meidänkin porukassa ovat melko kirjavat. Jotkut ovat pelanneet lätkää, toiset jalkapalloa tai lentopalloa, joku puolestaan harrastanut painia. Sitten on myös heitä jotka eivät ole tosissaan harrastaneet mitään lajia aikaisemmin, Primmer kertoo. – Toivetausta saattaisi olla painia harrastanut ex-jalkapallomaalivahti. Sellainenkin kaveri meiltä löytyy, Primmer nauraa. Suurimmat haasteet esimerkiksi jalkapalloa aikaisemmin pelanneille lienee paitsiosäännön puuttuminen. Pelaajat ovat liiankin tottuneita seuraamaan hyökkäyksen ja puolustuksen linjaa, mutta sitä ei aussifutiksessa tarvitse tehdä. – Kun saat pallon, pitäisi heti lähteä eteenpäin hyökkäämään. Lajin nine-a-side -versiossa olet käytännössä koko ajan 1,5 potkun päässä kuudesta pinnasta. Pelinluku on myös ajoittain

”Laji sopii mainiosti suomalaiseen luonteeseen, jääkiekkotaustasta on pelkästään hyötyä.”

Sana kiertää Turussa lajia esiteltiin keväällä myös Turku Sport & Extreme -messuilla. Pelaajarekrytointia harrastetaan jonkin verran, flyereita on jaettu kaupungilla ja lajia on myös esitelty muun muassa lukioiden liikuntatunneilla. Suurin osa pelaajista löytää kuitenkin lajin pariin kavereiden suositusten kautta. Seurat etsivät kuitenkin koko ajan uusia pelaajia, jo-

Pelin juoni – lyhyesti Pelissä tehdään pisteitä potkaisemalla rugbypalloa muistuttavaa palloa maalitolppien väliin. Keskimmäisten kahden tolpan väliin osuvasta potkusta saa kuusi pistettä (goal), reunimmaisten tolppien väliin osuvista (behind) yhden pisteen. Kuuden pinnan maalissa pallo saa potkaisijan jalan jälkeen koskettaa ainoastaan maata ennen maaliviivan ylitystä, jos oma pelaaja koskee palloon (muulla kuin jalallaan) tai vastustajan pelaaja koskee siihen matkalla, suoritus lasketaan behindiksi. Mitään ylärimaa ei ole, pallon voi potkaista tolppien väliin miten korkeana (tai matalana) tahansa. Palloa kuljetetaan eteenpäin käsillä kuten vaikkapa rugbyssä. Sen voi syöttää joko ”lyömällä” palloa nyrkillä tai potkaisemalla. Taklauksen jälkeen maahan viedy pelaajan pitää nopeasti hankkiutua eroon pallosta lyömällä tai potkaisemlla. Jos pallo putoaa tai potkija vie sen mukanaan maahan, taklaava pelaaja ansaitsee joukkueelleen vapaapotkun. Rugbyyn verrattuna eräs merkittävin ero löytyy syöttämisessä, sillä aussifutiksessa syötön ei tarvitse olla taakse tai suoraan sivulle suunnattu, vaan palloa voi syöttää myös eteenpäin. Laji ei myöskään tunne minkäänlaista paitsiosääntöä. Palloa kuljetettaessa juosten, sen on kosketettava maata vähintään 15 metrin välein (joko pomputtamalla tai pallosta koko ajan kiinni pitäen). Vähintään 15 metriä ilmassa matkanneen potkun jälkeen kopattu pallo (mark) tuo kiinniottajalleen vapaapotkun, jossa pelaaja pääsee ilman vastustajan häirintää potkaisemaan pallon esimerkiksi maalihaarukoihin koppipaikalta. Vapaapotkua ei ole pakko hyödyntää, vaan peliä voi myös jatkaa. Taklata saa ja pitää, myös kovaa, mutta rehdisti – pallollista pelaajaa olkapäiden ja polvien välisellä alueella. Pallotonta pelaajaa saa taklata olkapäällä 5 metrin säteellä pallosta. Kyseessä on laji jossa loukkaantumiset ovat arkipäivää, mutta törkeyksiä ei pelikentällä nähdä eikä suvaita.

sista voimista, sillä australialaiset tulevat ja menevät. Jos laji juurtuu paikallisten johdolla paikkakunnalle, voidaan odottaa todellista kehitystä, hän linjaa. Maajoukkuetoiminta on myös suhteellisen aktiivista, Finland Icebreakers -nimellä esiintyvä maajoukkue vei nimiinsä aloittelevien eurooppalaisten maiden CEAFL-mestaruuden vuosina 2006 ja 2007, sen jälkeen menestys EU-cupissa on ollut vaihtelevaa. Viime vuonna maajoukkue ei osallistunut kyseiseen tur-

naukseen lainkaan. Vuonna 2008 maajoukkue pelasi Australiassa järjestetyssä Australian Football International Cup -turnauksessa, joka toimii lajin epävirallisena MM-turnauksena (johon lajin emämaa Australia ei luonnollisestikaan osallistu). Suomi sijoittui 16 maan turnauksessa sijalle 14, vaikka suurimmalla osalla pelaajista ei ollut lainkaan aiempaa kokemusta täysimittaisella kentällä ja 18 pelaajan joukkueilla pelaamisesta.

haastavaa, pelaajat eivät aina ymmärrä missä pitäisi olla tai minne pallo todennäköisimmin pelataan, Primmer linjaa. Minkäänlaista järjestäytynyttä junioritoimintaa ei lajin parissa ainakaan vielä löydy Suomesta, eli kaikki pelaajat ovat aloittaneet lajin ns. aikuisiällä. Lajin eurooppalaisen kattojärjestön, AFL Europen toimitusjohtaja Ben MacCormack kävi kesäkuun alussa ensimmäisellä Suomen vierailullaan. – Olen todella tyytyväinen näkemääni, pelaajat ovat innoissaan ja pelin tasokin näyttää kohtuullisen hyvältä, MacCormack totesi katsoessaan Turku Dockersin ykkösjoukkueen ja Helsinki Dockersin ottelua. – Lajille on tärkeintä saada jalansijaa myös paikalli-

Ville Saarinen (t.h.) är spelande ordförande för föreningen Turku Dockers. Oikealla vettä hörppäävä Ville Saarinen toimii Turku Dockersin puheenjohtajana.


24

Händelser / Tapahtumat 16.6.-18.9.2011 Sportpressen ansvarar ej för eventuella ändringar eller bristfälliga uppgifter, kontrollera tiderna! Sportpressen ei vastaa mahdollisista muutoksista tai puutteellisista tiedoista, tarkista ajankohdat! Om du vill ha din egen händelse med, skicka e-post till handelser@sportpressen.fi. Jos haluat oman tapahtumasi mukaan kalenteriin, lähetä se osoitteeseen handelser@sportpressen.fi.

ÅBO MED OMNEJD> TURKU & TURUN SEUTU> FOTBOLL – JALKAPALLO Spelplatsen för damlandskampen mot Skottland samt flickornas U18-EM-kval har inte ännu spikats. Syyskuun naisten Skotlanti-maaottelun ja U18-tyttöjen EM-karsintaturnauksen pelipaikkoja ei ole vielä päätetty.

Europa League, kval – karsinta: Första och andra (TPS) kvalomgångarna lottas den 21.6. Ensimmäinen ja toinen (TPS) karsintakierros arvotaan 21.6. kolla – katso: www.fctps.fi, www.uefa.com

Veikkausliiga: 16.6. TPS–FC Inter, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 20.6. FC Inter–JJK, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 29.6. FC Inter–KuPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 30.6. TPS–Haka, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 3.7. TPS–VPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 17.7. TPS–IFK Mariehamn, Åbo/ Turku, Veritasstadion 18.30 18.7. FC Inter–MYPA, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 31.7. TPS–FC Honka, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 1.8. FC Inter–RoPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 6.8. FC Inter–FF Jaro, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 12.8. TPS–RoPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 15.8. FC Inter–IFK Mariehamn, Åbo/ Turku, Veritasstadion 18.30 21.8. FC Inter–TPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 29.8. TPS–KuPS, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 8.9. TPS–HJK, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 11.9. FC Inter–FC Honka, Åbo/ Turku, Veritasstadion 18.30 17.9. TPS–FF Jaro, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30 18.9. FC Inter–HJK, Åbo/Turku, Veritasstadion 18.30

Damligan – Naisten liiga: 30.6. TPS–NiceFutis, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 9.7. TPS–HJK, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 12.00 30.7. TPS–KMF, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 16.00 27.8. TPS–FC United, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 16.00 7.9. TPS–Åland United, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 17.30

Finska cupen, damer – Naisten Suomen cup: 3:e omgången – 3. kierros: 20.6. TuWe–FC Kuusysi, Åbo/Turku, Raunistula konstgräs/Raunistulan KHT 20.00 kolla – katso: www.suomencup.fi

Damettan, zon A – Naisten Ykkönen, lohko A: 19.6. Pyrkivä–HJS, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 12.7. TuWe–KaaPo, Åbo/Turku, Raunistula konstgräs/Raunistulan KHT 18.30 13.7. Pyrkivä–Klubi, Åbo/Turku, Impivaara 19.00 16.7. KaaPo–Klubi, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 16.7. Pyrkivä–TiPS, Åbo/Turku, Impivaara 16.00 16.7. TuWe–FC Viikingit, Åbo/Turku, Raunistula konstgräs/Raunistulan KHT 16.00 31.7. TuWe–HJS, Åbo/Turku, Raunistula konstgräs/Raunistulan KHT 18.30 6.8. KaaPo–TiPS, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00

Övre fortsättningsserien – Ylempi jatkosarja: kolla – katso: palloverkko.palloliitto.fi/live/stats

Nedre fortsättningsserien – Alempi jatkosarja: kolla – katso: palloverkko.palloliitto.fi/live/stats

Herrtvåan, zon B – Miesten Kakkonen, B-lohko: 17.6. ÅIFK–BK-46, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30

18.6. SalPa–P-Iirot, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 16.00 22.6. ÅIFK–MuSa, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 2.7. SalPa–FC Jazz, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 16.00 10.7. ÅIFK–LoPa, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 13.7. TuTo–TiPS, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 15.7. TuTo–BK-46, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 24.7. SalPa–TPV, Salo, Idrottsparken/Urheilupuisto 18.30 24.7. ÅIFK–Kraft, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 31.7. SalPa–JäPS, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 18.30 31.7. TuTo–Kraft, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 3.8. ÅIFK–TuTo, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 6.8. SalPa–TuTo, Salo, Idrottsparken/Urheilupuisto 16.00 8.8. ÅIFK–TPV, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 13.8. TuTo–FC Jazz, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 16.00 19.8. ÅIFK–SalPa, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 26.8. TuTo–I-Kissat, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 28.8. SalPa–MuSa, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 17.00 3.9. SalPa–TiPS, Salo, Idrottsparken/Urheilupuisto 15.00 4.9. ÅIFK–Ilves, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00 10.9. TuTo¬–LoPa, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 16.00 17.9. SalPa–BK-46, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 15.00 17.9. TuTo–TPV, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00

Damtvåan, zon B – Naisten Kakkonen, B-lohko:

Kemiönsaari, Björkboda 18.30 5.8. Masku–Wilpas, Masku, Taponketo 18.30 5.8. KaaPo–VG-62, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 6.8. TPK–Lieto, Åbo/Turku, Kuppis 5 konstgräs/Kupittaa 5 KHT 15.00 12.8. TPK–PIF, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 12.8. KaaPo–FC Inter/2, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 13.8. FC Boda–Wilpas, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 15.00 19.8. PIF–KaaPo, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 18.30 19.8. VG-62–TPK, Nådendal/Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 18.30 19.8. Masku–LTU, Masku, Taponketo 18.30 20.8. Wilpas–SIFFK, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 14.00 20.8. FC Inter/2–FC Boda, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00 26.8. Masku–FC Boda, Masku, Taponketo 18.30 26.8. PIF–SoVo, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 18.30 26.8. VG-62–Lieto, Nådendal/Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 18.30 26.8. Wilpas–KaaPo, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 18.30 27.8. FC Inter/2–TPK, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 13.00 27.8. LTU–SIFFK, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 14.00 31.8. VG-62–LTU, Nådendal/Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 18.30 3.9. FC Boda–SIFFK, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 14.00 3.9. KaaPo–Masku, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 4.9. TPK–Wilpas, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.00 9.9. Masku–TPK, Masku, Taponketo 18.00 9.9. Wilpas–SoVo, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 18.00 9.9. LTU–FC Boda, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.00 10.9. FC Inter/2–Lieto, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 13.00 10.9. PIF–VG-62, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00 14.9. VG-62–FC Inter/2, Nådendal/Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 18.00 17.9. TPK–SIFFK , Åbo/Turku, Kuppis 5 konstgräs/Kupittaa 5 KHT 14.00 17.9. PIF–LTU, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00 17.9. KaaPo–FC Boda, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00

Turneringar – Turnaukset: Se skild lista i denna tidning – Katso erillinen lista tästä lehdestä

Damligan – Naisten liiga: kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

HANDBOLL – KÄSIPALLO FM-ligan, herrar – Miesten SM-liiga: kolla – katso: www.handisliiga.fi

FM-serien, damer – Naisten SM-sarja: kolla – katso: www.finnhandball.net/tulospalvelu

Övriga serier – Muut sarjat: kolla – katso: www.finnhandball.net

Turneringar – Turnaukset:

kolla – katso: www.suomenlatu.fi

20.8. Beachhandis/Rantakäsis, Åbo/Turku, Ekvalla simstrand/Tammivalkaman uimaranta, www.aifk.fi/handboll/beachhandboll 27.-28.8. Dennis Cup, Åbo/Turku, Samppalinna, www.aifk.fi/handboll/dennis

ORIENTERING – SUUNNISTUS Skärgårdsskärmarna, Väståboland – Saaristorastit, Länsi-Turunmaa:

AMERIKANSK FOTBOLL – JENKKIFUTIS Lönnlövsligan – Vaahteraliiga: 1.7. Trojans–Rajaritarit, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 17.00 16.7. Trojans–Butchers, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00 23.7. Trojans–Jaguaarit, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 16.00 1.8. Trojans–Wolverines, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.sajl.fi

RUGBY FM-serien – SM-sarja: 9.7. Eagles–Helsinki RC, Åbo/Turku, Kärsämäki, kolla tiden – tarkista aika 13.8. Eagles–Tampere RC, Åbo/Turku, Kärsämäki, kolla tiden – tarkista aika 3.9. Eagles–Jyväskylä RC, Åbo/Turku, Kärsämäki, kolla tiden – tarkista aika

AUSTRALISK FOTBOLL – AUSSIFUTIS FM-serien, herrar – Miesten SM-sarja: 18.6. Turku Dockers/B–Turku Dockers/A, Åbo/ Turku, Barkplanen/Parkin kenttä 13.15 23.7. Turku Dockers/A–Salo Juggernauts, Åbo/ Turku, Barkplanen/Parkin kenttä 12.15 23.7. Turku Dockers/B–Helsinki Heatseekers, Åbo/Turku, Barkplanen/Parkin kenttä 14.00 6.8. Turku Dockers/B–Waasa Wombats, Åbo/ Turku, Barkplanen/Parkin kenttä 14.00 18.8. Turku Dockers/A–Turku Dockers/B, Åbo/ Turku, Barkplanen/Parkin kenttä 14.00

18.6. KSF–PIF, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 15.00 2.7. PIF–EIF, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00 15.7. PIF–YIlves, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 20.00 16.7. KSF–EIF, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 15.00 30.7. KSF–KoPa, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 16.00 13.8. KSF–FC Nokia, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 15.00 13.8. PIF–FC Rauma, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00 27.8. KSF–YIlves, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 15.00 1.9. PIF–KSF, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 19.30 10.9. KSF–EBK, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 16.00 18.9. KSF–MuSa, Kimitoön/Kemiönsaari, Amosparken/Amospuisto 15.00 18.9. PIF–NiceFutis/2, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 15.00

ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO Träningsmatcher – Harjoitusotteluita:

Herrtrean – Miesten Kolmonen:

Damernas FM-serie – Naisten SM-sarja:

FRIIDROTT – YLEISURHEILU

17.6. VG-62–Wilpas, Nådendal/Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 18.30 17.6. LTU–KaaPo, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 17.6. PIF–FC Inter/2, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 19.00 18.6. TPK–FC Boda, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 15.00 21.6. FC Inter/2–LTU, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 19.15 22.6. Wilpas–PIF, Salo, Idrottsparken/ Urheilupuisto 18.30 22.6. Masku–VG-62, Masku, Taponketo 18.30 22.6. FC Boda–SoVo, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 18.30 22.6. KaaPo–TPK, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 22.7. TPK–LTU, Åbo/Turku, Idrottsparkens övre plan/Urheilupuiston yläkenttä 18.30 22.7. Masku–PIF, Masku, Taponketo 18.30 22.7. KaaPo–SoVo, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 22.7. Wilpas–FC Inter/2, Salo, Idrottsparken/Urheilupuisto 19.00 23.7. FC Boda–Lieto, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 15.00 24.7. KaaPo–SIFFK, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 14.00 29.7. LTU–Wilpas, S:t Karins/Kaarina, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 29.7. Masku–FC Inter/2, Masku, Taponketo 18.30 30.7. PIF–SIFFK, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Pargas/Parainen, Pajbacka 14.00 30.7. FC Boda–VG-62, Kimitoön/ Kemiönsaari, Björkboda 15.00 3.8. FC Boda–PIF, Kimitoön/

kolla – katso: www.finhockey.fi/tulospalvelu

2.7. Paavo Nurmi Marathon, Åbo/Turku 13.00, www.paavonurmisports.fi 24.7. Naantalin Löyly 90-vuotisjuhlakilpailu, Nådendal/ Naantali, Kopparberget/Kuparivuori 12.00 25.7. Nationell tävling/Kansalliset: 2. Tilastopaja cup, Åbo/Turku, Paavo Nurmi Stadion 18.00, www.tuulyleisurheilu.com 4.-7.8. Kalevaspelen/Kalevan Kisat, Åbo/Turku, Paavo Nurmi Stadion, www.kalevankisat.fi 17.8. Nationell tävling/Kansalliset: 3. Tilastopaja cup, Åbo/Turku, Paavo Nurmi Stadion 18.00, www.tuulyleisurheilu.com 20.-21.8. FM-tävlingar U22/SM-kilpailut U22, Nystad/ Uusikaupunki, Sorvakko, www.sm222011.fi 11.9. Nationell tävling/Kansalliset: 3. Tilastopaja cup, Åbo/Turku, Paavo Nurmi Stadion 12.00, www.tuulyleisurheilu.com 17.9. 39. kansalliset Ruissalojuoksut, Åbo/Turku, Runsala/Ruissalo 13.00, www.paavonurmisports.fi

17.8. TuTo–LeKi, Åbo/Turku, Kuppis ishall/Kupittaan jäähalli 18.30 19.8. TuTo–KooKoo – kolla tiden/tarkista aika

European Trophy: 14.8. TPS–Slavia Prague (CZE), Åbo/ Turku, HK Areena 18.30 18.8. TPS–Färjestads BK (SWE), Åbo/ Turku, HK Areena 18.30 20.8. TPS–Frölunda Indians (SWE), Åbo/Turku, HK Areena 17.00 1.9. TPS–Tappara, Åbo/Turku, HK Areena 18.30

FM-ligan – SM-liiga: 17.9. TPS–Ässät, Åbo/Turku, HK Areena 17.00

Mestis: 16.9. TuTo–D Team, Åbo/Turku, Kuppis ishall/Kupittaan jäähalli 18.30

RULLHOCKEY – RULLAKIEKKO FM-ligan, slutspel – SM-liigan playoff s: kolla – katso: www.finhockey.fi/tulospalvelu

Övrigt – Muuta: 18.6. FM-turnering för A-juniorer/Anuorten SM-turnaus, Väståboland/LänsiTurunmaa, Pargas/Parainen, Paroc Forum

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO 23.–24.7. Salo-Volley, Salo, www. salonviesti.fi/salovolley

Mästerskapsligorna, herrar & damer – Miesten & naisten Mestaruusliigat:

BOBOLL – PESÄPALLO Superpesis, damer – naiset: 19.6. Turku-Pesis–Jyväskylän Pesis, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 16.00 22.6. Turku-Pesis–Pesäkarhut, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 18.00 3.7. Turku-Pesis–Siilinjärven Pesis, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 16.00 7.7. Turku-Pesis–Pesä Ysit, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 18.00 12.7. Turku-Pesis–Lapuan Virkiä, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 18.00 27.7. Turku-Pesis–Fera, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 18.00 31.7. Turku-Pesis–Peto-Jussit, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 16.00 3.8. Turku-Pesis–Fera, Åbo/Turku, Kuppis bobolsstadion/Kupittaan pesäpallostadion 18.00

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.superpesis.fi

kolla – katso: www.kilpailukalenteri.fi

kolla – katso: www.mestaruusliiga.fi

BEACHVOLLEY 3.7. Viking Line Cup, S:t Karins/Kaarina, Littois/ Littoinen, info: sakari.vuori@pp.inet.fi 30.7. Viking Line Cup, Kimitoön/Kemiönsaari, Kimito/Kemiö, info: lea.raisanen@netti.fi

INNEBANDY – SALIBANDY Innebandyligan – Salibandyliiga: kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

22.7. Hitis minimaraton, Kimitoön/ Kemiönsaari, Hitis, Backom café 16.00 23.7. Crusell-hölkkä, Nystad/Uusikaupunki 14.00, www.uusikaupunki.fi/ukk 30.7. Rodd/Soutu: Hitisrodden/Hiittisten soutu, Kimitoön/Kemiönsaari, Hitis/Hiittinen 11.00 3.8. Näsrundan, Väståboland/LänsiTurunmaa, Houtskär/Houtskari, gästhamnen/ vierassatama 18.00, www.skagen.fi 13.–14.8. Rodd/Soutu: Turun Saariston retkisoutu, www.soutuliitto.fi 28.8. Myllyn Pyöräily, Reso/Raisio–Nystad/ Uusikaupunki, www.paavonurmisports.fi 17.9. 39. kansalliset Ruissalojuoksut, Åbo/Turku, Runsala/Ruissalo 13.00, www.paavonurmisports.fi

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT 18.6. Merimaskun suvisoudut, Nådendal/ Naantali, Merimasku, kyrkbyn/kirkonkylä 12.00, www.merimaskunahto.sporttisaitti.com 2.7. Paavo Nurmi Marathon, Åbo/Turku 13.00, www.paavonurmisports.fi 2.7. XXXVIII Möviken runt, Väståboland/LänsiTurunmaa, Nagu/Nauvo 13.00, www.naguif.net 8.7. Rodd/Soutu: Roddtävling i Houtskärs gästhamn, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Houtskär/Houtskari 19.00, www.skagen.fi

16.6. Pyhänsuu, Pargas/Parainen 30.6. Käldinge, Nagu/Nauvo 7.7. Qvidja/Kuitia, Pargas/Parainen 14.7. Våno, Pargas/Parainen 21.7. Stormälö, Pargas/Parainen 28.7. Malmnäs, Pargas/Parainen 4.8. Fallet, Pargas/Parainen 11.8. Kurckas, Pargas/Parainen 18.8. Lemlax gård/Lemlahden kartano, Pargas/Parainen 25.8. Skärmola, Pargas/Parainen 1.9. Qvidja/Kuitia, Pargas/Parainen 8.9. Sattmark, Pargas/Parainen 15.9. Ybbersnäs, Pargas/Parainen kolla – katso: http://piforienteering.idrott.fi

Tisdagsorientering, Väståboland – Tiistaisuunnistusta, Länsi-Turunmaa: 28.6. Käldinge-Gyttja, Nagu/Nauvo 5.7. Sellmo östra/itäinen, Nagu/Nauvo 12.7. Tackork, Nagu/Nauvo 19.7. Prostvik, Nagu/Nauvo 26.7. Vikom-Hangslax, Nagu/Nauvo 2.8. Parolabacken/Parolanmäki, Nagu/Nauvo 9.8. Jälist, Nagu/Nauvo kolla – katso: http://piforienteering.idrott.fi

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU 15.–17.7. Banhoppning/Esteratsastus & Derby, Kimitoön/Kemiönsaari, Axxell Brusaby, info: 0500-631 693/Pekka Larsen 23.–24.7. Banhoppning/Esteratsastus: Metsämäki GP, Åbo/Turku, Metsämäki Trav/Ravit, Åbo/Turku, Metsämäki, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 8.7, 22.7, 26.7, 5.8, 9.8, 19.8, 12.9. kolla – katso: www.raviradat.fi/metsamaki

ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT 18.–19.6. Båtsport/Veneurheilua: Boat Race Uusikaupunki 2011, Nystad/ Uusikaupunki, www.boatrace.fi 18.–19.6. Lacrosse: FM-turnering herrar & damer/SMturnaus miehet & naiset, Åbo/Turku, www.turkutitans.fi 26.6. Segling/Purjehdus: Midsommarsegling/ Juhannuspurjehdus, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Houtskär/Houtskari 14.00, www.skagen.fi 28.6. Cykling/Pyöräily: Ratakilpailu, Åbo/ Turku, Velodromen/Velodromi 1.–2.7. QuattroGolf: FM-tävlingar/SM-kilpailut, Kimitoön/Kemiönsaari, www.quattrogolf.fi 2.–3.7. Skytte/Ammunta: Salon 43. Ampumakisat, Halikko, www.sasa.fi/salon_ampumakisat 3.7. Minigolf: Iniö UF:s minigolfturnering, Väståboland/ Länsi-Turunmaa, Iniö, Norrby Leonella 12.00 5.7. Cykling/Pyöräily: Ratakilpailu, Åbo/ Turku, Velodromen/Velodromi 5.–9.7. Judo: Turku Judo Week, Åbo/ Turku, www.judoliitto.fi 6.7. Segling/Purjehdus: Näsrundan, Väståboland/LänsiTurunmaa, Houtskär/Houtskari 18.00, www.skagen.fi 9.7. Segling/Purjehdus: Allmogesegling, Väståboland/ Länsi-Turunmaa, Houtskär/Houtskari 15.00 16.7. Femkamp med Sås & Kopp, Väståboland/ Länsi-Turunmaa, Iniö, Snäckan 12.00 17.7. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00 24.7. Golf: Crusell Open Golf, Nystad/Uusikaupunki, Uudenkaupungin Golfklubi, info: 02-8413 060 24.7. Bangolf/Ratagolf: Grand Tournee de Golf-minigolftävling, Väståboland/ Länsi-Turunmaa, Iniö, Leonella 12.00 24.7. Segling/Purjehdus: Bolofssundssegling, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Houtskär/Houtskari 13.00 28.7. Segling/Purjehdus: Olofsmarknadens segeltävling, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Nagu/ Nauvo, gästhamnen/vierassatama, www.pronagu.fi 29.–31.7. Curling: Turku Open 2011, Åbo/Turku, Kuppis ishall/Kupittaan jäähalli, www.turku-open.com 30.7. Lacrosse: FM-turnering damer/SM-turnaus naiset, Åbo/Turku, www.turkutitans.fi 2.8. Cykling/Pyöräily: Ratakilpailu, Åbo/ Turku, Velodromen/Velodromi 7.8. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00 12.8. Rodd/Soutu: Turun Saariston kilpasoutu, Åbo/Turku, Kulho 18.30, www.soutuliitto.fi 13.8. Segling/Purjehdus: Sensommarsegling, Väståboland/Länsi-Turunmaa, Houtskär/Houtskari 13.00 14.8. Skytte/Ammunta: TSA:n XXIV Mustaruutikisat, Halikko, www.turunseudunampujat.fi 16.8. Cykling/Pyöräily: Ratakilpailu, Åbo/ Turku, Velodromen/Velodromi 18.8. Boxning/Nyrkkeily: Euroopan kulttuuripääkaupunkien nyrkkeilyt Turku– Tallinna, Åbo/Turku, Salutorget/Kauppatori


22.00, www.turunseudunnyrkkeilijät.fi 21.8. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00 24.8. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00 27.8. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00 30.8. Cykling/Pyöräily: Ratakilpailu, Åbo/ Turku, Velodromen/Velodromi 10.9. Segling/Purjehdus: Bruksrundan/Ruukin kierros, Kimitoön/Kemiönsaari, Dalsbruk/Taalintehdas 11.00, info: 050-3718 181/Timo Pettersson 10.9. Judo: Ryhti Shiai, Reso/Raisio, www.judoliitto.fi 10.–11.9. Paddling/Melonta: Maratondistanser/ Maratonmatkat, Åbo/Turku, www.kanoottiliitto.fi 18.9. Hundsport/Koiraurheilu: Greyhoundtävling/kilpailut, Åbo/Turku, Metsämäki travbana/Metsämäen ravirata 14.00

NYLAND & HELSINGFORS> UUSIMAA & HELSINKI> FOTBOLL – JALKAPALLO EM-kval, herrar – Miesten EM-karsinta: 2.9. FIN–MLD, Helsingfors/Helsinki, Olympiastadion – kolla tiden/tarkista aika 6.9. FIN–NED, Helsingfors/Helsinki, Olympiastadion – kolla tiden/tarkista aika

Champions League, kval – karsinta: Första och andra (HJK) kvalomgångarna lottas den 21.6. Ensimmäine ja toinen (HJK) karsintakierros arvotaan 21.6. kolla - katso: www.hjk.fi, www.uefa.com

Europa League, kval – karsinta: Första (FC Honka) och andra kvalomgångarna lottas den 21.6. Ensimmäinen (FC Honka) ja toinen karsintakierros arvotaan 21.6. kolla – katso: www.fchonka.fi, www.uefa.com

Finska cupen, finaler – Suomen cup, loppuottelut: 24.9. Herrar/Miehet: KuPS–HJK, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium, kolla tiden – tarkista aika

Damer, 3:e omgången – Naisten 3. kierros: 18.6. MPS–GBK, Helsingfors/Helsinki, Brobacka IP/Siltamäen UP 13.00 18.6. FC Viikingit–HJK, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö IP/Vuosaaren UP 15.00 22.6. FC Espoo–Kokkola F10, Esbo/Espoo, Alberga konstgräs/Leppävaaran tekonurmi 17.30 22.6. PK-35 Vantaa–FC Honka, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 18.30 kolla – katso: www.suomencup.fi

Veikkausliiga: 16.6. FC Honka–FF Jaro, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 22.6. HJK–TPS, Helsingfors/Helsinki, Sonera Stadium 18.30 3.7. FC Honka–FC Inter, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 8.7. HJK–FC Inter, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 10.7. FC Honka–MYPA, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 16.7. HJK–VPS, Helsingfors/Helsinki, Sonera Stadium 18.30 24.7. FC Honka–Haka, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 30.7. HJK–IFK Mariehamn, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 7.8. FC Honka–KuPS, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 12.8. HJK–FC Honka, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 15.8. FC Honka–VPS, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 21.8. HJK–RoPS, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 28.8. FC Honka–IFK Mariehamn, Esbo/ Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 8.9. FC Honka–JJK, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30 11.9. HJK–KuPS, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 18.9. FC Honka–MYPA, Esbo/Espoo, Hagalunds IP/Tapiolan UP 18.30

Damligan – Naisten liiga: 17.6. FC Honka–KMF, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 18.30 22.6. PK-35 Vantaa–FC Honka, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 18.30 6.7. FC Honka–NiceFutis, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 18.30 9.7. FC Honka–FC United, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 15.00 9.7. PK-35 Vantaa–KMF, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 15.00 17.7. HJK–NiceFutis, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 20.7. HJK–PK-35 Vantaa, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 23.7. FC Honka–HJK, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 15.00 23.7. PK-35 Vantaa–TPS, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 15.00 30.7. HJK–FC United, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 16.00 6.8. FC Honka–TPS, Esbo/Espoo,

Hagaunds IP/Tapiolan UP 15.00 6.8. PK-35 Vantaa–Kokkola F10, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 15.00 13.8. HJK–FC Honka, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 16.00 21.8. FC Honka–Ilves, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 15.00 27.8. PK-35 Vantaa–Åland United, Vanda/Vantaa, ISS-stadion 14.00 3.9. FC Honka–PK-35 Vantaa, Esbo/Espoo, Hagaunds IP/Tapiolan UP 15.00 3.9. HJK–Kokkola F10, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 15.00 7.9. PK-35 Vantaa–HJK, Vanda/Vantaa, ISS-stadion 18.30 10.9. HJK–TPS, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 15.00

Herrettan – Miesten Ykkönen: 18.6. HIFK–KPV, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 16.00 20.6. FC Espoo–PK-35 Vantaa, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 18.30 22.6. FC Viikingit–FC PoPa, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 18.30 23.6. PK-35 Vantaa–PS Kemi, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 18.30 3.7. HIFK–FC Hämeenlinna, Helsingfors/ Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 18.30 9.7. FC Espoo–FC PoPa, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 16.00 10.7. HIFK–OPS, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 18.30 17.7. FC Viikingit–FC Espoo, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 18.30 17.7. PK-35 Vantaa–HIFK, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 18.30 21.7. FC Espoo–FC Lahti, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 18.30 21.7. FC Viikingit–HIFK, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 18.30 24.7. FC Espoo–OPS, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 18.30 31.7. PK-35 Vantaa–OPS, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 18.30 1.8. HIFK–FC KooTeePee, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 18.30 7.8. FC Espoo–KPV, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 18.30 14.8. HIFK–FC Espoo, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 18.30 20.8. FC Viikingit–KPV, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 16.00 27.8. HIFK–AC Oulu, Helsingfors/Helsinki, Braheplanen/Brahen kenttä 16.00 28.8. FC Espoo–PS Kemi, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 18.30 31.8. FC Viikingit–FC Lahti, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 18.30 10.9. FC Viikingit–PK-35 Vantaa, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 15.00 17.9. PK-35 Vantaa–FC Espoo, Vanda/ Vantaa, ISS-stadion 15.00 18.9. FC Viikingit–AC Oulu, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 18.30

Damettan, zon A – Naisten Ykkönen, lohko A: 6.7. Klubi–FC Kuusysi, Helsingfors/Helsinki, Tali 18.00 20.7. Klubi–HJS, Helsingofrs/Helsinki, Gumtäktsdal/Kumpulanlaakso 18.00 25.7. FC Viikingit–KaaPo, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö/Vuosaari – kolla tiden/tarkista aika 3.8. FC Viikingit–Pyrkivä, Helsingfors/Helsinki, Nordsjö/Vuosaari – kolla tiden/tarkista aika 6.8. FC Viikingit–FC Kuusysi, Helsingfors/ Helsinki, Nordsjö/Vuosaari 15.00 6.8. Klubi–TuWe, Helsingfors/Helsinki, Tali 15.00

Övre fortsättningsserien – Ylempi jatkosarja: kolla – katso: palloverkko.palloliitto.fi/live/stats

Nedre fortsättningsserien – Alempi jatkosarja: kolla – katso: palloverkko.palloliitto.fi/live/stats

Herrtvåan, zon A – Miesten Kakkonen, A-lohko: 16.6. FC Futura–Sudet, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 16.6. Kiffen–IF Gnistan, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 17.6. KäPa–Atlantis FC, Helsingfors/ Helsinki, Max Westerberg Areena 18.00 17.6. LPS–MP, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.00 19.6. Pallohonka–KTP, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 17.00 21.6. Klubi 04–MPS, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 22.6. GrIFK–Atlantis FC, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 22.6. Kiffen–FC Kuusysi, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 29.6. IF Gnistan–FC Futura, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 18.30 29.6. Klubi 04–Pallohonka, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 29.6. MPS–Sudet, Helsingfors/Helsinki, Mosabacka/Tapanila 18.30 2.7. LPS–FC Kuusysi, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 16.00 3.7. FC Futura–Klubi 04, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 3.7. GrIFK–KTP, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 5.7. KäPa–Pallohonka, Helsingfors/ Helsinki, Max Westerberg Areena 18.30 8.7. Kiffen–KäPa, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30

Sommarens juniorfotbollsturneringar – Kesän juniorijalkapalloturnaukset: När Typ Milloin Tyyppi

För vem Kenelle

Turneringens namn Ort Turnauksen nimi Paikkakunta

Info

17.–19.6. 17.–19.6. 17.–19.6. 17.–19.6. 18.6. 18.6.

Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Motion/Harraste

P98 P97–04, F/T96–03 P94–03, F/T96–02 P99–03, F/T99 P02, F/T01–02 D/N

Vierumäki-turnaus Särkänniemi Cup 31. Umbro Kauhajoki Cup Puuhamaaturnaus Vekara-turnaus Puma Sportia Cup

Heinola Tammerfors/Tampere Kauhajoki Janakkala, Tervakoski Varkaus Hangö/Hanko

18.6. 18.–19.6. 18.–19.6. 18.–19.6. 19.–23.6. 30.6.–3.7. 30.6.–3.7. 1.–3.7. 1.–3.7. 2.7 . 2.7. 2.-3.7. 2.-3.7.

Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Motion/Harraste Motion/Harraste Jun.

P01 P98–99, F/T97–99 P01, P03 P03–06, F/T03–06 P00, F/T00 P98–01, F/T98–99 P94–04, F/T93–04 P98–04 P97–04, F/T96–01 P00 H/M, D/N H/M F/T00–03

AnkkaPurha-turnaus 1. Lohja Cup Skoda Cup Värsilimäturnaus Alandia Cup Aura Cup Wasa Football Cup XXV Mikkeli-turnaus Lahti Soccer KJS-turnaus Lefa’s Cup 16. Järvikeitele-turnaus Tuimus-turnaus

Kouvola Lojo/Lohja Joutsa Nurmijärvi Mariehamn/Maarianhamina Åbo/Turku Vasa/Vaasa S:t Michel/Mikkeli Lahtis/Lahti, Nastola Högfors/Karkkila Kimitoön/Kemiönsaari Viitasaari Jyväskylä

8.-9.7. 10.–16.7. 16.7. 17.7. 21.–24.7. 29.–31.7. 29.–31.7. 5.–7.8.

Beach Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun.

P, F/T, D/N, H/M P94–03, F/T94–99 P99 P00 P94–03, F/T93–03 P99–02 P96–04, F/T98–02 P98–04, F/T98–04

Emolahti Beachfutis Helsinki Cup Arvo Katila -turnaus Jujo Thermal -turnaus Kokkola Cup Östersjö Cup/Itämeri Cup Pori Cup Nopsajalkaturnaus

Pyhäjärvi Helsingfors/Helsinki Eura Eura Karleby/Kokkola Hangö/Hanko Björneborg/Pori Nokia

6.8. 6.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 6.–7.8. 7.8. 13.8.

Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun.

P02–03 P02 P96–01, F/T99 T/F96–03 P97–01 P98–03, F/T97–00 P98, F/T97 P98, 00–01, F/T99 P00 P02 P97

Feeniks Cup KelA 02 -kutsuturnaus Gräsplanscupen/Nurmikenttäcup VIII Masto Cup 16. Nordea-turnaus Oulun Eteläisen avoin mestaruus II ALBA -kutsuturnaus Salo Cup Kilpa- ja harrastesarjaturnaus XII Volkkari-turnaus FJK-turnaus

Jyväskylä Tusby/Tuusula Kimitoön/Kemiönsaari Lahtis/Lahti Viitasaari Oulais/Oulainen Jyväskylä Salo Nurmijärvi Huittinen Forssa

13.8. 13.8. 13.–14.8. 13.–14.8. 13.–14.8. 13.–14.8.

Jun. Jun. Beach Jun. Jun. Jun.

P96 P99, F/T98–99 H/M, D/N P97–03, F/T97–02 P99–04, F/T99–04 P02–05/F/T02–05

K-supermarket Orivesi -turnaus Kiertokapulaturnaus Beachfudisturnaus Iiro-Cup Fortum Cup 2011 Katepal-turnaus

Orivesi Valkeakoski Helsingfors/Helsinki Raumo/Rauma Lovisa/Loviisa Lembois/Lempäälä

13.–14.8. 13.–14.8. 13.–14.8.

Jun. Jun. Jun.

F/T00–04 F/T99–03 P03

Kirkkonummi Cup Aamuposti-turnaus JäPS Eloturnaus

Kyrkslätt/Kirkkonummi Hyvinge/Hyvinkää Träskända/Järvenpää

13.–14.8. 14.8. 14.8. 14.8. 20.8.

Jun. Jun. Jun. Jun. Jun.

P99–00, F/T99–00 P00–02 P00 P98, F/T96–97 F/T01

FC Espoo Cup 2011 25. KMV Cup Nopsan 00-poikien eloturnaus Kiertokapulaturnaus Muurame Cup

Esbo/Espoo Mänttä Nastola Valkeakoski Muurame

20.8. 20.–21.8.

Jun. Jun.

P98 F/T99–01

HyPS Eloturnaus Back to School -turnaus

Hyvinge/Hyvinkää Helsingfors/Helsinki

20.–21.8. 20.–21.8.

Jun. Jun.

P99, 02, F/T98, 00–01 P01

Salo Cup IPS Cup

Salo Imatra

20.–21.8.

Jun.

P99

Susiturnaus

Sibbo/Sipoo

20.–21.8.

Jun.

P98

JäPS Eloturnaus

Träskända/Järvenpää

21.8. 21.8. 21.8. 27.–28.8. 27.–28.8. 27.–28.8. 28.8. 3.9. 3.9. 3.–4.9. 3.–4.9. 9.–11.9. 10.9. 10.–11.9. 10.–11.9. 10.–11.9.

Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Motion/Harraste Jun. Jun. Motion/Harraste Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun. Jun.

F/T01 F/T00–02 F/T03 P97–03 P97–01 H/M P99 P02 D/N P96–04, F/T96–02 P99–00 P99 P01 F/T93–02 P03–06, F/T03–06 P00

OP-turnaus Pallomeri-turnaus LePan tyttöjen turnaus Aulanko Cup Himos Cup Sportia Cup 2011 Reilun pelin turnaus Halikon syysturnaus Unelma Cuppi 15. Valio Messu-cup Gnistan Eloturnaus Ålandstidningen Cup Port of Hanko Cup Hippo-turnaus K-citymarket -turnaus Pro2Kids -turnaus

Janakkala, Turengi/Turenkiw Vanda/Vantaa Esbo/Espoo Tavastehus/Hämeenlinna Jämsä, Jämsänkoski Jyväskylä Helsinki Halikko Helsingfors/Helsinki Kauhajoki Helsingofors/Helsinki Mariehamn Hangö/Hanko Jyväskylä Nurmijärvi Sibbo/Sipoo

10.–11.9. 10.–11.9.

Jun. Jun.

P01–05 P01

RaKe:n syysturnaus Opel-liigan lopputurnaus

Nurmijärvi Träskända/Järvenpää

11.9. 17.9. 17.9. 17.9.

Jun. Motion/Harraste Jun. Jun.

P04–05, F/T04–05 H/M, D/N P01 P04

POP-turnaus Työpaikkojen jalkapalloturnaus Vesileppis-turnaus Opel-liigan lopputurnaus

Joensuu Forssa, Tammela Leppävirta Träskända/Järvenpää

17.–18.9. 17.–18.9. 17.–18.9.

Jun. Jun. Jun.

P00 F/T98 P11

Syysturnaus V Syyssiili -turnaus Åland Hotels Cup

Hyvinge/Hyvinkää Siilinjärvi Mariehamn

www.fckuusysi.fi www.sarkanniemicup.fi www.kauhajokifutis.net/kauhajokicup www.pato.fi/puuhamaa-turnaus www.wjkjuniorit.fi mika.kaihoniemi@gmail.com, sari.wiberg@viskoteepak.com www.purha.fi www.lohjanpallo.fi/turnaukset jjpajunen@gmail.com www.njs.fi www.alandiacup.com www.auracup.net www.waasafootballcup.com www.mikkelinkissat.net www.fcreipas.fi sami.salmela@rittal.fi 0400-533 495/Leif Lindgren www.viitasaarenjk.net/jarvikeitele.htm kirsi.hult@gmail.com, timo.kauppinen@aacglobal.com www.emolahtibeachfutis.fi www.helsinkicup.fi mika.aarila@dnainternet.fi teija.hirvela@euranputkijalvi.fi www.kokkolacup.fi www.fchik.fi www.poricup.fi www.nokianpalloseura.sporttisaitti.com /jalkapallo/nopsajalkaturnaus www.fsfeeniks.com rakenne.jones@elisanet.fi www.ksf.sporttisaitti.com/fotboll www.fckuusysi.fi www.viitasaarenjk.net/nordea.htm www.oulaistenhuima.fi/oeam kimmo.torkkola@norssi.jyu.fi www.jalkapallojuniorit.salpa.net www.rajamaenkehitys.net www.lauttakylanluja.fi/jalkapallo mmvesala@gmail.com, petri.ahinko@sok.fi sanna.pirttinen@orivesi.fi www.fchakajuniorit.fi www.fcviikingit.fi www.palloiirot.fi/iiro-cup www.fcloviisa.fi www.lekifutis.sporttisaitti.com /tapahtumat/katepal-turnaus-2011 www.kirkkonummicup.net www.hyps.fi www.japs.sporttisaitti.com /ikaluokat/turnaukset www.fcespoo.com www.mantanvalo.fi www.nastolannopsa.fi www.fchakajuniorit.fi www.muuramenyritys.sporttisaitti.com /jalkapallo/joukkueet www.hyps.fi sites.google.com /site/gnistanbacktoschool www.jalkapallojuniorit.salpa.net www.imatranpalloseura.fi /joukkueet/P01 www.sibbo-vargarna.fi /fotboll-jalkapallo/p-99 www.japs.sporttisaitti.com /ikaluokat/turnaukset ww.janakkalanpallo.sporttisaitti.com www.ihktytot.fi www.leppavaaranpallo.fi www.hjs.fi www.jamsankoskenilves.fi www.huki.sporttisaitti.com kerstin.quednau@topcart.com www.fchalikko.fi www.unelmacuppi.fi www.kauhajokifutis.net sites.google.com/site/gnistaneloturnaus www.ifkmariehamn.com/turneringar www.fchik.fi www.jypk.fi/hippo-turnaus www.njs.fi www.sibbo-vargarna.fi /fotboll-jalkapallo/p-00 www.rajamaenkehitys.fi www.opelliiga.sporttisaitti.com /ikaluokat/01_en10 jippo0405@jippo.fi www.stpu.fi www.wjkjuniorit.fi/joukkue2362 www.opelliiga.sporttisaitti.com /ikaluokat/04_fn7 www.hyps.fi www.siilinjarvicup.suntuubi.com www.ifkmariehamn.com/turneringa

Nästa nummer vecka 37 Seuraava numero viikolla 37


tid & plats/tarkista aika & paikka

26

Damtvåan, zon B – Naisten Kakkonen, B-lohko:

Händelser / Tapahtumat 16.6.-18.9.2011 9.7. Pallohonka–FC Futura, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 17.00 10.7. IF Gnistan–GrIFK, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 18.30 10.7. MPS–MP, Helsingfors/Helsinki, Mosabacka/Tapanila 18.30 15.7. Atlantis FC–MPS, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 19.7. Atlantis FC–IF Gnistan, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 19.7. KäPa–FC Futura, Helsingfors/Helsinki, Max Westerberg Areena 18.30 23.7. IF Gnistan–MPS, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 16.00 23.7. Pallohonka–Atlantis FC, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 17.00 24.7. FC Futura–GrIFK, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 24.7. Kiffen–MP, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 24.7. LPS–Sudet, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 18.30 25.7. Klubi 04–KTP, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 29.7. IF Gnistan–KTP, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 18.30 29.7. Atlantis FC–MP, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 19.00 30.7. MPS–Kiffen, Helsingfors/Helsinki, Mosabacka/Tapanila 16.00 31.7. FC Futura–LPS, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 31.7. GrIFK–KäPa, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 3.8. Kiffen–Atlantis FC, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 3.8. KäPa–IF Gnistan, Helsingfors/Helsinki, Max Westerberg Areena 18.30 3.8. MPS¬–LPS, Helsingfors/Helsinki, Mosabacka/Tapanila 18.30 4.8. Klubi 04–Sudet, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 4.8. Pallohonka–GrIFK, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 18.30 7.8. FC Futura–Atlantis FC, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 8.8. Klubi 04–IF Gnistan, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 8.8. LPS–KäPa, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 18.30 8.8. Pallohonka–MPS, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 18.30 9.8. Kiffen–GrIFK, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 13.8. IF Gnistan–Pallohonka, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 16.00 13.8. MPS–FC Kuusysi, Helsingfors/ Helsinki, Mosabacka/Tapanila 16.00 14.8. GrIFK–LPS, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 14.8. KäPa–Sudet, Helsingfors/Helsinki, Tali 16.00 16.8. Atlantis FC–Klubi 04, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 19.8. Kiffen–FC Futura, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 20.8. LPS–IF Gnistan, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 16.00 21.8. GrIFK–MPS, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 22.8. KäPa–Klubi 04, Helsingfors/Helsinki, Max Westerberg Areena 18.30 24.8. LPS–Kiffen, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 18.30 26.8. Atlantis FC–KTP, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 27.8. IF Gnistan–Sudet, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 15.00 28.8. FC Futura–FC Kuusysi, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 28.8. Pallohonka–LPS, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 13.00 30.8. Klubi 04–Kiffen, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 30.8. MPS–KäPa, Helsingfors/Helsinki, Mosabacka/Tapanila 18.30 2.9. Kiffen–Pallohonka, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 4.9. FC Futura–MPS, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 4.9. GrIFK–Sudet, Grankulla/Kauniainen, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 4.9. Klubi 04–MP, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 4.9. KäPa–KTP, Helsingfors/Helsinki, Max Westerberg Areena 16.00 4.9. LPS–Atlantis, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 16.00 9.9. Atlantis FC–KäPa, Helsingfors/Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 10.9. IF Gnistan–Kiffen, Helsingfors/ Helsinki, Fair Pay Arena 15.00 10.9. MPS–Klubi 04, Helsingfors/ Helsinki, Mosabacka/Tapanila 15.00 14.9. Klubi 04–LPS, Helsingfors/ Helsinki, Sonera Stadium 18.30 11.9. GrIFK–FC Kuusysi, Grankulla/Kauniainen,

Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 16.9. Atlantis FC–GrIFK, Helsingfors/ Helsinki, Bollplanen/Pallokenttä 18.30 17.9. KäPa–MP, Helsingfors/Helsinki, Max Westerberg Areena 15.00 17.9. LPS–KTP, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 16.00 18.9. FC Fututa–IF Gnistan, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 18.9. Pallohonka–Klubi 04, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiolan tn 13.00

Herrtvåan, zon B – Miesten Kakkonen, B-lohko: 20.6. LoPa–TuTo, Lojo/Lohja, Harju 19.00 22.6. TiPS–P-Iirot, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 18.30 29.6. BK-46–SalPa, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.30 3.7. LoPa–Ilves, Lojo/Lohja, Harju 18.30 10.7. TiPS–Kraft, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 16.00 10.7. BK-46–TPV, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.30 13.7. LoPa–SalPa, Lojo/Lohja, Harju 18.30 24.7. BK-46–TiPS, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.30 30.7. TiPS–ÅIFK, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 16.00 31.7. BK-46–I-Kissat, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.30 3.8. LoPa¬BK-46, Lojo/Lohja, Harju 18.30 3.8. TiPS–JäPS, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 18.30 13.8. TiPS–MuSa, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 16.00 14.8. BK-46–Ilves, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.30 15.8. LoPa–P-Iirot, Lojo/Lohja, Harju 18.30 21.8. LoPa–FC Jazz, Lojo/Lohja, Harju 18.30 27.8. BK-46–P-Iirot, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 15.00 27.8. TiPS–LoPa, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 15.00 4.9. LoPa–I-Kissat, Lojo/Lohja, Harju 15.00 9.9. BK-46–ÅIFK, Raseborg/Raasepori, Karis/ Karjaa, Centralplanen/Keskusnurmi 18.00 10.9. TiPS–FC Jazz, Vanda/Vantaa, Dickursby/Tikkurila 15.00 18.9. LoPa–Kraft, Lojo/Lohja, Harju 15.00

Damtvåan, zon A – Naisten Kakkonen, A-lohko: 18.6. VJS–PU-62, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 13.00 18.6. PuVe–Sudet, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 15.00 22.6. PuVe–KoiPS, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 19.30 29.6. MPS–PuVe, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 18.30 29.6. KoiPS–VJS, Vanda/Vantaa, Havukoski 19.00 2.7. VJS–MPS, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 13.00 7.7. MPS–PU-62, Helsingfors/Helsinki, Brobacka 1/Siltamäki 1 19.00 7.7. FC Espoo–PuVe, Esbo/Espoo, Alberga nya konstgräs/Leppävaara uusi tn 19.30 16.7. VJS–FC Espoo, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 13.00 23.7. VJS–Sudet, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 13.00 31.7. PuVe–PEPO, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 12.30 6.8. FC Espoo–KoiPS, Esbo/Espoo, Alberga nya konstgräs/Leppävaara uusi tn 18.00 10.8. KoiPS–Sudet, Vanda/Vantaa, Havukoski 19.00 10.8. MPS–FC Espoo, Helsingfors/Helsinki, Brobacka 1/Siltamäki 1 19.15 10.8. PuVe–HyPS, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 19.15 11.8. VJS–Kasiysi, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 19.00 13.8. FC Espoo–TuPS, Esbo/Espoo, Alberga nya konstgräs/Leppävaara uusi tn 18.00 17.8. KoiPS–Kasiysi, Vanda/Vantaa, Havukoski 19.00 20.8. MPS–PEPO, Helsingfors/Helsinki, kolla tid & plats/tarkista aika & paikka 23.8. VJS–PuVe, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 17.45 28.8. PuVe–Pu-62, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 12.30 31.8. MPS–HyPS, Helsingfors/Helsinki, Brobacka 1/Siltamäki 1 19.15 2.9. KoiPS–PuVe, Vanda/Vantaa, Havukoski 18.30 3.9. FC Espoo–PEPO, Esbo/Espoo, Alberga nya konstgräs/Leppävaara uusi tn 18.00 10.9. PuVe–MPS, Helsingfors/Helsinki, Stapelstaden/Tapulikaupunki 14.00 13.9. VJS–KoiPS, Vanda/Vantaa, Myrbacka IP/Myyrmäen UP 17.45 18.9. KoiPS–Pu-62, Vanda/Vantaa, Havukoski 14.00 18.9. FC Espoo–HyPS, Esbo/Espoo, Alberga nya konstgräs/Leppävaara uusi tn 17.00 18.9. MPS–VJS, Helsingfors/Helsinki, kolla

18.6. EIF–FC Nokia, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 15.00 3.7. EBK–KSF, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 16.00 9.7. EIF–FC Rauma, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 15.00 16.7. EBK–KoPa, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 15.00 23.7. EBK–FC Nokia, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 15.00 6.8. EIF–NiceFutis/2, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 15.00 13.8. EIF–KoPa, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 16.00 20.8. EBK–MuSa, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 15.00 27.8. EIF–EBK, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 15.00 3.9. EBK–FC Rauma, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 15.00 10.9. EIF–PIF, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 15.00 18.9. EBK–YIlves, Esbo/Espoo, Mellersta Esbo konstgräs/Keski-Espoon tn 14.00

7.9. Spartak–FC POHU, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka konstgräs/Kontula tn 19.30 9.9. FC Degis–EIF, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 18.15 10.9. KyIF/FCK–Pöxyt, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 10.9. FC HIK–PuiU, Hangö/Hanko, Rukki Arena 16.00 10.9. FC Honka/3–RiRa, Esbo/Espoo, Hagalund konstgräs/Tapiola tn 18.15 13.9. FC POHU–FC Honka/3, Helsingfors/ Helsinki, Tali 18.00 15.9. Spartak–PuiU, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro 18.00 15.9. Pöxyt–NuPS, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 15.9. RiRa–KyIF/FCK, Vanda/Vantaa, ISS-stadion 20.15 17.9. HerTo–EIF, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka konstgräs/Kontula tn 14.00 17.9. FC HIK–FC Degis, Hangö/Hanko, Rukki Arena 16.00

Mästerskapsligorna, herrar & damer – Miesten & naisten Mestaruusliigat:

Herrtrean, zoner 2 & 3 – Miesten Kolmonen, lohkot 2 & 3:

INNEBANDY – SALIBANDY Innebandyligan – Salibandyliiga:

kolla – katso: www.resultcode.fi

kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Turneringar – Turnaukset:

Damligan – Naisten liiga:

Se skild lista i denna tidning – Katso erillinen lista tästä lehdestä

kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Herrtrean, zon 1 – Miesten Kolmonen, lohko 1:

ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO Träningsmatcher – Harjoitusottelut:

16.6. PuiU–Spartak, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 19.30 18.6. EIF–HerTo, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 16.00 20.6. PuiU–FC Honka/3, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 19.30 21.6. FC HIK–Spartak, Hangö/Hanko, Rukki Arena 18.30 21.6. FC POHU–KyIF/FCK, Helsingfors/Helsinki, Tali 19.15 21.6. RiRa–NuPS, Vanda/Vantaa, Friherrsslätten/Vapaalanaukee 19.30 21.6. Pöxyt–EIF, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 22.6. FC Degis–HerTo, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.15 27.6. FC Honka/3–FC HIK, Esbo/ Espoo, Otnäs/Otaniemi 19.00 28.6. KyIF/FCK–PuiU, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 29.6. EIF–RiRa, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 18.30 29.6. HerTo–Pöxyt, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.15 30.6. Spartak–FC Degis, Helsingfors/ Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro 19.15 15.7. EIF¬–FC Degis, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 19.30 18.7. FC Honka/3–Spartak, Esbo/ Espoo, Otnäs/Otaniemi 19.00 19.7. FC POHU–EIF, Helsingfors/Helsinki, Tali 18.00 19.7. FC HIK–KyIF/FCK, Hangö/Hanko, Rukki Arena 18.30 21.7. Pöxyt–FC Degis, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 24.7. HerTo–RiRa, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka konstgräs/Kontula tn 16.30 26.7. FC HIK–NuPS, Hangö/Hanko, Rukki Arena 18.30 26.7. FC POHU–HerTo, Helsingfors/Helsinki, Tali 19.15 26.7. Spartak–KyIF/FCK, Helsingfors/ Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro 19.15 26.7. RiRa–Pöxyt, Vanda/Vantaa, Friherrsslätten/Vapaalanaukee 19.30 27.7. EIF–PuiU, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 18.30 27.7. FC Degis–FC Honka/3, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.15 2.8. KyIF/FCK–FC Honka/3, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 2.8. RiRa–FC Degis, Vanda/Vantaa, Friherrsslätten/Vapaalanaukee 19.30 3.8. EIF–FC HIK, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 18.30 3.8. HerTo–PuiU, Helsingfors/Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.15 4.8. Pöxyt–FC POHU, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 8.8. FC Honka/3–NuPS, Esbo/ Espoo, Otnäs/Otaniemi 19.00 9.8. FC POHU–RiRa, Helsingfors/Helsinki, Tali 19.15 9.8. Spartak–EIF, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro 19.15 9.8. FC HIK–HerTo, Hangö/Hanko, Rukki Arena 19.30 10.8. FC Degis–KyIF/FCK, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.15 11.8. PuiU–Pöxyt, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 19.15 16.8. FC POHU–FC Degis, Helsingfors/Helsinki, Tali 19.15 16.8. HerTo–Spartak, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro 19.15 17.8. EIF–FC Honka/3, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 18.30 18.8. Pöxyt–FC HIK, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 18.8. RiRa–PuiU, Vanda/Vantaa, ISS-stadion 20.15 22.8. FC Honka/3–HerTo, Esbo/ Espoo, Otnäs/Otaniemi 19.00 23.8. FC HIK–RiRa, Hangö/Hanko, Rukki Arena 18.30 23.8. KyIF/FCK–EIF, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 24.8. Spartak–Pöxyt, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka konstgräs/Kontula tn 19.30 25.8. PuiU–FC POHU, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 19.10 26.8. FC Degis–NuPS, Helsingfors/ Helsinki, Degerö/Laajasalo 19.00 30.8. FC POHU–FC HIK, Helsingfors/Helsinki, Tali 19.30 31.8. EIF–NuPS, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Centrumplan/Keskuskenttä 18.30 1.9. PuiU–FC Degis, Helsingfors/ Helsinki, Parkstad/Puistola 18.30 1.9. HerTo–KyIF/FCK, Helsingfors/Helsinki, Gårdsbacka konstgräs/Kontula tn 19.30 1.9. Pöxyt–FC Honka/3, Esbo/Espoo, Dalsvik konstgräs/Laaksolahden tn 20.00 1.9. RiRa–Spartak, Vanda/Vantaa, ISS-stadion 20.15

11.8. Blues–Ilves, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 12.8. K-Vantaa–37 Hockey/NHE, Vanda/ Vantaa, Valtti Arena 18.30 14.8. K-Vantaa–Olympia (RUS), Vanda/ Vantaa, Valtti Arena 17.00 24.8. Blues–Växjö Lakers (SWE) , Esbo/ Espoo, Barona Arena 18.30 24.8. K-Vantaa–KooVee, Vanda/ Vantaa, Valtti Arena 18.30 26.–27.8. Blues Challenge, Esbo/Espoo, Barona Arena, www.blues.fi 6.9. Blues–Pelicans, Esbo/Espoo, Barona Arena 18.30 8.9. Jokerit–HPK, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30

European Trophy: 13.8. HIFK–Jokerit, kolla tid och plats/ tarkista paikka ja aika 18.8. Jokerit–Luleå HF (SWE) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 20.8. HIFK–Luleå HF (SWE) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 20.8. Jokerit–Djurgårdens IF (SWE) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 21.8. HIFK–Djurgårdens IF (SWE) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 21.8. Jokerit–Frölunda Indians (SWE) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 3.9. HIFK–Vienna Capitals (AUT) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika 3.9. Jokerit–Slovan Bratislava (SVK) , kolla tid och plats/tarkista paikka ja aika

FM-ligan – SM-liiga: 15.9. Jokerit–HIFK, Helsingfors/ Helsinki, Hartwall Arena 18.30 17.9. HIFK–Blues, Helsingfors/ Helsinki, ishallen/jäähalli 16.00

Damernas FM-serie – Naisten SM-sarja: kolla – katso: www.finhockey.fi/tulospalvelu

RULLHOCKEY – RULLAKIEKKO FM-ligan, slutspel – SM-liigan playoff s: kolla – katso: www.finhockey.fi/tulospalvelu

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO EM-kval, herrar – Miesten EM-karsinnat: 15.8. FIN–POR, Helsingfors/Helsinki, ishallen/jäähalli 19.00 21.8. FIN–HUN, Helsingfors/Helsinki, ishallen/jäähalli 19.00

Landskamper, herrar/pojkar – Miesten/poikien maaottelut: 7.7. FIN U20–ISR U20, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 14.7. FIN U18–FRA U18, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 15.7. FIN U18–NED U18, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 15.7. FIN U16–ISR U16, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 16.7. FIN U16–ISR U16, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika

Landskamper, damer/flickor – Naisten/tyttöjen maaottelut: 1.8. FIN U16–POL U16, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 2.8. FIN U16–POL U16, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 3.8. FIN U16–POL U16, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika 5.8. FIN U15–EST U15, Vanda/Vantaa, Dickursby idrottshus/Tikkurilan urheilutalo – kolla tiden/tarkista aika

kolla – katso: www.mestaruusliiga.fi

BEACHVOLLEY 18.–19.6. Viking Line Cup, Esbo/Espoo, Oitans/Oittaa 2.–3-7. Hanko Beach 2011, Hangö/Hanko, Casinostranden/Casinon ranta, www.hankobeach.com 23.7. Viking Line Cup, Borgå/Porvoo 26.–27.7. Junior Tour -finaler/ finaalit, Helsingfors/Helsinki 30.–31.7. Veteran-FM/Veteraanien SMkisat, Helsingfors/Helsinki 5.–7.8. FM-finaler/SM-finaalit, Helsingfors/ Helsinki, Järnvägstorget/Rautatientori 3.9. Biitsi.fi -turnén/kiertue, Helsingfors/ Helsinki, Biitsi.fi Areena

HANDBOLL – KÄSIPALLO Landskamper – Maaottelut: 20.6. P92: FIN–LAT, Esbo/Espoo, Solvalla 19.30 21.6. P92: FIN–LAT, Esbo/Espoo, Solvalla 20.30 22.6. P92: FIN–LAT, Esbo/Espoo, Solvalla 16.00

FM-ligan, herrar – Miesten SM-liiga: kolla – katso: www.handisliiga.fi

FM-serien, damer – Naisten SM-sarja: kolla – katso: www.finnhandball.net/tulospalvelu

Övriga serier – Muut sarjat: kolla – katso: www.finnhandball.net

Turneringar – Turnaukset: 10.–11.9. Akilles Cup A–C -jun., Borgå/ Porvoo, www.akilles.fi/handboll 17.–18.9. Akilles Cup D–E -jun., Borgå/ Porvoo, www.akilles.fi/handboll

AMERIKANSK FOTBOLL – JENKKIFUTIS Lönnlövsligan – Vaahteraliiga: 2.7. Wolverines–Butchers, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 15.00 9.7. Butchers–Jaguaarit, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 11.7. Roosters–Trojans, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 18.30 17.7. Wolverines–Rajaritarit, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 18.00 23.7. Butchers–Roosters, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 24.7. Wolverines–Crocodiles, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 18.00 29.7. Butchers–Rajaritarit, Borgå/Porvoo, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 31.7. Roosters–Northern Lights, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 14.00 6.8. Wolverines–Jaguaarit, Helsingfors/ Helsinki, Velodromen/Velodromi 15.00

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.sajl.fi

Vaahteramalja XXXII: 20.8. Helsingfors/Helsinki, Sonera Stadium 18.00

RUGBY FM-serien, herrar – Miesten SM-sarja: 2.7. Warriors RC–Jyväskylä RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 9.7. Warriors RC–Tampere RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 16.7. Helsinki RUFC–Warriors RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 23.7. Helsinki RUFC–Tampere RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 6.8. Warriors RC–Eagles, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 20.8. Helsinki RUFC–Eagles, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 4.9. Warriors RC–Helsinki RUFC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika

FM-serien, damer – Naisten SM-sarja: 2.7. Warriors RC–Jyväskylä RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika 13.8. Warriors RC–Tampere RC, Helsingfors/Helsinki, Kvarnbäcken/Myllypuro – kolla tiden/tarkista aika

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.rugby.fi

AUSTRALISK FOTBOLL – AUSSIFUTIS FM-serien, herrar – Miesten SM-sarja: 30.7. Helsinki Heatseekers–Salo Juggernauts, Helsingfors/Helsinki, Tali 12.15 6.8. Helsinki Heatseekers–Turku Dockers/A, Helsingfors/Helsinki, Tali 12.15

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.finlandafl.com


BOBOLL – PESÄPALLO Ykköspesis, herrar – miehet: 18.6. PuMu–Kempele, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 15.00 19.6. PuMu–Haapajärvi, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 17.00 3.7. PuMu–Oulu, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 17.00 17.7. PuMu–Ylivieska, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 17.00 26.7. PuMu–Ulvila, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 18.00 30.7. PuMu–Lievestuore, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 15.00 31.7. PuMu–Kuopio, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 17.00 10.8. PuMu–Hamina, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 18.00

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.pesis.fi

Ykköspesis, damer – naiset: 16.6. PuMu–Lappeenranta, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 18.00 19.6. Roihu–Vihti/2, Helsingfors/ Helsinki, Kasberget/Roihuvuori 16.00 22.6. Roihu–PuMu, Helsingfors/ Helsinki, Kasberget/Roihuvuori 18.00 2.7. PuMu–Turku, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 13.00 10.7. Roihu–Turku, Helsingfors/ Helsinki, Kasberget/Roihuvuori 12.00 27.7. PuMu–Vihti/1, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 18.00 31.7. PuMu–Pöytyä, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 13.00 31.7. Roihu–Vihti 1, Helsingfors/ Helsinki, Kasberget/Roihuvuori 16.00 4.8. Roihu–Lappeenranta, Helsingfors/ Helsinki, Kasberget/Roihuvuori 18.00 6.8. PuMu–Vihti/2, Helsingfors/ Helsinki, Mejlans/Meilahti 13.00

Slutspel – Pudotuspelit: kolla – katso: www.pesis.fi

FRIIDROTT – YLEISURHEILU 18.-19.6. Finlandia Junior Games, HelsingforsEsbo/Helsinki-Espoo, Djurgården-Alberga/ Eläintarha-Leppävaara, www.fjg.fi 20.7. KU-58:n kansalliset kilpailut, Vanda/ Vantaa, Sandkulla idrottsplan/Hiekkaharjun urheilukenttä 18.00, www.ku-58.fi 21.7. Veikkolan Veikkojen nuorisokansalliset, Kyrkslätt/Kirkkonummi, Veikkola 17.00, www.veve.net 23.7. Borgå Toppgames/Porvoon Huippukisat, Borgå/Porvoo, Centralidrottsplanen/Keskusurheilukenttä 26.7. Raseborg Junior Games, Raseborg/ Raasepori, Karis/Karjaa, Idrottsplanen/ Urheilukenttä 18.00, www.ifraseborg.fi 20.8. Helsinki City Marathon, Helsingfors/Helsinki, Olympastadion, www.helsinkicitymarathon.com 24.8. Aktia nuorten kansalliset, Vanda/ Vantaa, Sandkulla idrottsplan/Hiekkaharjun urheilukenttä 17.30, www.ku-58.fi 27.8. Kävely-cup finaali, Esbo/Espoo, Alberga stadion/Leppävaaran stadion 13.00, www.espoontapiot.fi 28.8. One Way Paloheinä Cross, Helsingfors/ Helsinki, Svedjeängen/Paloheinä 13.00, www.pakilanveto.fi/cross 29.8. HKV:n kansalliset maanantaikisat, Helsingfors/Helsinki, Djurgårdens idrottsplan/Eläintarhan urheilukenttä, www.helsinginkisaveikot.fi 9.–10.9. Finland–Sverigefriidrottslandskamp/Suomi–Ruotsi -yleisurheilumaaottelu, Helsingfors/ Helsinki, Olympiastadion, www. suomiruotsimaaottelu.fi kolla – katso: www.kilpailukalenteri.fi

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT 14.8. Cykel/Pyöräily: Sydspetsrundan, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, Västerby 20.8. Helsinki City Marathon, Helsingfors/Helsinki, Olympastadion, www.helsinkicitymarathon.com 28.8. One Way Paloheinä Cross, Helsingfors/ Helsinki, Svedjeängen/Paloheinä 13.00, www.pakilanveto.fi/cross 28.8. Helsinki City Triathlon, Helsingfors/Helsinki, simstadion/ uimastadion, www.triforfun.fi 4.9. Cykel/Pyöräily: Tour de Helsinki, Helsingfors/Helsinki, Velodromen/ Velodromi, www.tourdehelsinki.fi 11.9. 81. Kajsaniemiloppet/ Kaisaniemenjuoksu, Helsingfors/ Helsinki, Kajsaniemi idrottsplan/ Kaisaniemen urheilukenttä, info: 040-5313 283/Erkki Forsberg 18.9. 38. Pääkaupunkijuoksu & 24. No Smoking -kävely, Helsingfors/Helsinki, Britas/ Pirkkola 13.00, www.paakaupunkijuoksu.fi

2.7. Karjaa-rastit, Raseborg/Raasepori, Pojo/Pohja, www.karjaanura.net 11.–16.7. FIN5-veckan/suunnistusviikko, Lojo/Lohja, http://2011.fin5.fi 13.7. Huippuliigan 3. osakilpailu & sprintin MM-katsastus, Lojo/Lohja, www.hiidenkiertajat.opennet.fi 21.8. Husqvarna-kisa, Sibbo/ Sipoo, www.svorienteering.fi 27.–28.8. eGames, Huippuliigan 4. osakilpailu & MC-näyttökilpailu, Ingå/ Inkoo, www.espoonsuunta.fi

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU Trav/Ravit, Helsingfors (Esbo)/Helsinki (Espoo), Vermo, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 19.6, 22.6, 29.6, 6.7, 13.7, 20.7, 27.7, 29.7, 3.8, 10.8, 17.8, 24.8, 31.8, 2.9, 3.9, 7.9, 14.9. kolla – katso: www.vermo.fi Trav/Ravit, Lovisa/Loviisa, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 20.6, 4.7, 11.7, 25.7. kolla – katso: www.raviradat.fi/loviisa

ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT 18.–19.6. Street Hockey FM/SM, Helsingfors/Helsinki, Narinken/ Narinkkatori, www.streethockey.fi 30.6.–15.7. Segling/Purjehdus: Open Europeans 2011, Helsingfors/ Helsinki, www.helsinkisailracing.fi 1.–3.7. Golf: Finnair Masters, Helsingfors/ Helsinki, Tali, www.finnairmasters.com 1.–3.7. Segling/Purjehdus: EVLI Hangöregattan/Hangon Regatta, Hangö/ Hanko, www.hangoregattan.fi 3.7. Segling/Purjehdus: Skämmö Cup Match Race, Ingå/Inkoo, Kyrkfjärden/ Kirkkolahti, www.bsk.fi 4.–10.7. Tennis: Ekenäs Tennis 2011, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/ Tammisaari, www.etktennis.fi 5.–7.7. Segling/Purjehdus: FM-tävlingar 6mR/SM-kilpailut 6mR, Hangö/ Hanko, Östra hamnen/Itäsatama 16.7. BJJ Summer Fight, Hangö/Hanko, Östra hamnen/Itäsatama, www.hiltihanko.com 16.–17.7. Skytte/Ammunta: FM-tävlingar i skytte (50 & 100 m rörligt)/Ammunnan SMkilpailut (50 & 100 m liikkuva), Ingå/Inkoo, Skjutbanan i Torp, www.raseborgsskyttar.fi 22.–26.7. Tennis: SKV Tennis Hanko, Hangö/Hanko, Tennisbanorna/ Tenniskentät, www.hankotennis.net 22.–24.7. Båtsport/Veneurheilu: Poker Run, Hangö/Hanko, Östra hamnen/ Itäsatama, www.pokerrun.fi 23.7. Båtsport/Veneurheilu: PutPut Run, Hangö/Hanko, Hangöby hamn/Hangonkylän satama 28.–30.7. Segling/Purjehdus: Audi X-yachts Finland Cup 2011, Hangö/ Hanko, Östra hamnen/Itäsatama 30.7. Lasse Näsman Cup, Raseborg/ Raasepori, Ekenäs/Tammisaari, Centrumplan/ Keskuskenttä, www.lassenasmancup.fi 31.7. Lilla Näsman Cup, Raseborg/Raasepori, Ekenäs/Tammisaari, Centrumplan/ Keskuskenttä, www.lassenasmancup.fi 31.7.–6.8. Footbag-VM/Footbagin MM-kilpailut, Helsingfors/Helsinki, Tölö sporthall/Töölön kisahalli, www.footbag.org/worlds2011 1.–6.8. Segling/Purjehdus: Zoom8 VM-tävlingar/MM-kilpailut, Hangö/ Hanko, Östra hamnen/Itäsatama 3.¬–7.8. Tennis: Hanko Scandinavian EB Championships/ITF Senior Circuit, Hangö/Hanko, Tennisbanorna/ Tenniskentät, www.hankotennis.net 12.–13.8. Street Hockey FM/SM, Helsingfors/Helsinki, Narinken/ Narinkkatori, www.streethockey.fi 12.–14.8. Segling: IRC FM-tävling/ purjehdus, Hangö/Hanko, Östra hamnen/Itäsatama, www.husrf.fi 13.8. Segling/Purjehdus: Viaporin Tuoppi, Helsingfors/Helsinki, Sveaborg/Suomenlinna, www.suomenlinnanpursiseura.fi 17.–19.8. Rodd/Soutu: Dragon -lohikäärmesoudut, Helsingfors/Helsinki, Kajsaniemiviken/Kaisaniemenlahti, www.dragonliitto.com 19.–21.8. Kajak/Kajakki: Hanko Sea Kayak Gathering, Hangö/Hanko, www.nilfinland.fi/sv/hskg 27.–28.8. Segling/Purjehdus: Lovisa mästerskapssegling/Loviisan mestaruuspurjehdukset

3.7. Kokkola F10–HJK, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 6.7. FC United–Kokkola F10, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 9.7. Kokkola F10–Åland United, Karleby/ Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 16.7. FC United–PK-35 Vantaa, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 23.7. Kokkola F10–Ilves, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 30.7. Kokkola F10–FC Honka, Karleby/ Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 6.8. FC United–NiceFutis, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 13.8. FC United–Åland United, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 12.30 20.8. Kokkola F10–TPS, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 28.8. Kokkola F10–NiceFutis, Karleby/ Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 3.9. FC United–Ilves, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 7.9. Kokkola F10–FC United, Karleby/ Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 10.9. FC United–FC Honka, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00

Herrettan – Miesten Ykkönen: 2.7. KPV–PK-35 Vantaa, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 17.7. KPV–FC Hämeenlinna, Karleby/ Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 31.7. KPV–FC Lahti, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 14.8. KPV–OPS, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 27.8. KPV–FC KooTeePee, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00 17.9. KPV–HIFK, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00

Damettan, zon B – Naisten Ykkönen, B-lohko: 9.7. GBK–TJK, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 12.00 23.7. FC Sport–TJK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 25.7. GBK–JyPK, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 30.7. FC Sport–JyPK, Vasa/Vaasa, Karlsplan/Kaarlen kenttä 15.00 6.8. GBK–FC Sport, Karleby/Kokkola, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00

kolla – katso: palloverkko. palloliitto.fi/live/stats

Nedre fortsättningsserien – Alempi jatkosarja: kolla – katso: palloverkko. palloliitto.fi/live/stats

Herrtvåan, zon B – Miesten Kakkonen, B-lohko:

Vänskapsmatcher – Ystävyysottelut:

Herrtvåan, zon C – Miesten Kakkonen, C-lohko:

20.7. FF Jaro–Leyton Orient (ENG), Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.00

18.6. FC Kiisto–SC Riverball, Vasa/ Vaasa, Karlsplan/Kaarlen kenttä 17.00 29.6. JBK–HauPa, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 18.30 30.6. VIFK–GBK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 2.7. FC Kiisto–Warkaus JK, Vasa/ Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00

FOTBOLL – JALKAPALLO Finska cupen, damer – Naisten Suomen cup:

19.6. FF Jaro–MYPA, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 22.6. VPS–Haka, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30

3.7. JBK–VIFK, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 18.30 9.7. VIFK–SC Riverball, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 16.7. VIFK–FC YPA, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 17.7. JBK–Warkaus JK, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 18.30 22.7. FC Kiisto–JBK, Vasa/Vaasa, Karlsplan/Kaarlen kenttä 19.00 31.7. JBK–TP-47, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 18.30 31.7. FC Kiisto–GBK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 3.8. VIFK–FC Kiisto, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 6.8. FC Kiisto–HauPa, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 13.8. VIFK–PK-37, Vasa/Vaasa, Karlsplan/Kaarlen kenttä 16.00 14.8. JBK–GBK, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 18.30 20.8. JBK–FC YPA, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 16.00 20.8. VIFK–FCV, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 27.8. FC Kiisto–ViPa, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00 3.9. JBK–SC Riverball, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 16.00 4.9. FC Kiisto–FC YPA, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 7.9. VIFK–SJK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 10.9. JBK–ViPa, Jakobstad/Pietarsaari, Västra planen/Länsikenttä 16.00 17.9. FC Kiisto–FC Santa Claus, Vasa/ Vaasa, Sandviken/Hietalahti 16.00

Damtvåan, zon C – Naisten Kakkonen, C-lohko:

VOLLEYBOLL – LENTOPALLO 1. divison, herrar & damer – Miesten ja naisten 1-sarjat: kolla – katso: www.lentopalloliitto.fi

BEACHVOLLEY 9.7. Biitsi.fi -kiertue: Vaasa Open, Vasa/ Vaasa, Rantasipi Tropiclandia, www.biitsi.fi

2.7. Triathlon: FM på snabbdistanser/ Pikamatkojen SM-kilpailut, Karleby/Kokkola, Lahdenperä, www.ykspihlajanreima.fi

23.7. Wolves–OYUS RC, Vasa/Vaasa, Vasklot - kolla tiden/tarkista aika 20.8. Wolves–Santa Claus RUFC, Vasa/ Vaasa, Vasklot - kolla tiden/tarkista aika

ÅLAND> AHVENANMAA>

AUSTRALISK FOTBOLL – AUSSIFUTIS

FOTBOLL – JALKAPALLO Veikkausliiga:

18.6. Waasa Wombats–Salo Juggernauts, Vasa/Vaasa, Vasklot 18.00 30.7. Waasa Wombats–Turku Dockers/A, Vasa/Vaasa, Vasklot 18.00 13.8. Waasa Wombats–Helsinki Heatseekers, Vasa/Vaasa, Vasklot 18.00

FRIIDROTT – YLEISURHEILU 23.6. Falken Games, Pedersöre, Pedersöre idrottscenter/Pedersören urheilukeskus 18.30 16.7. 22. Säästöpankki games, Kristinestad/Kristiinankaupunki, Kristinaplan/Kristiinankenttä 13.00, www.kristiinanurheilijat.seura.me 3.9. Tähtikisat: 4. Suupohja games, Kristinestad/Kristiinankaupunki, Kristinaplan/Kristiinankenttä 13.00, www.kristiinanurheilijat.seura.me

ORIENTERING – SUUNNISTUS

BEACHVOLLEY

23.7. Botnias nationella, Kronoby/ Kruunupyy, www.okbotnia.fi 28.–30.7. Kvarkenträffen/Merenkurkun rastipäivät, Solf/Sulva, Malax/Maalahti, Vasa/Vaasa, www.femman.org 6.8. IK Falkens nationella, Jakobstad/ Pietarsaari, www.ikfalken.fi 10.8. Asuntomessu-sprintti, Karleby/ Kokkola, www.kokkolansuunnistajat.fi

17.–21.8. PAF Open Swatch World Tour, Mariehamn/Maarianhamina, www.pafopen.com

6.7. Tjejmilen, Närpes/Närpiö, Mosedal, www.nok.fi 22.7. 35:e Jakob Marathon, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 15.00, www.jakob-marathon.net 3.9. Vaasa Maraton, Vasa/Vaasa, Karlsplan/ Kaarlen kenttä 13.00, www.vaasanvasama.fi

11.–12.8. Vaasa-cup, Vasa/Vaasa, Vaasa Arena, www.vaasansport.fi 17.8. Sport–Hokki, Vasa/ Vaasa, Vaasa Arena 18.30 19.8. Sport–Björklöven (SWE), Vasa/ Vaasa, Vaasa Arena 17.30 26.8. Sport–TuTo, Vasa/ Vaasa, Vaasa Arena 18.30

Mestis: 14.9. Sport–K-Laser, Vasa/ Vaasa, Vaasa Arena 18.30

Damligan – Naisen liiga:

kolla – katso: www.suomenlatu.fi

MOTIONSEVENEMANG – KUNTOILUTAPAHTUMAT

ISHOCKEY – JÄÄKIEKKO Träningsmatcher – Harjoitusottelut:

19.6. IFK Mariehamn–FC Honka, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 22.6. IFK Mariehamn–MYPA, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 10.7. IFK Mariehamn–Haka, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 24.7. IFK Mariehamn–KuPS, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 7.8. IFK Mariehamn–VPS, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 21.8. IFK Mariehamn–JJK, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30 11.9. IFK Mariehamn–RoPS, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 18.30

18.6. Åland United–PK-35 Vantaa, Finström, Markusböle 17.00 6.7. Åland United–TPS, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 19.00 16.7. Åland United–FC Honka, Finström, Markusböle 17.00 23.7. Åland United–FC United, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 17.00 6.8. Åland United–Ilves, Finström, Markusböle 17.00 20.8. Åland United–HJK 17.00, Lemland, Bengtsböle IP 17.00 3.9. Åland United–KMF, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 17.00 10.9. Åland United–Kokkola F10, Mariehamn/ Maarianhamina, Wiklöf Holding Arena 17.00

Herrtrean – Miesten Kolmonen:

Se skild lista i denna tidning – Katso erillinen lista tästä lehdestä

Trav/Ravit, Vasa/Vaasa, kolla tiderna – tarkista ajankohdat 23.6, 14.7, 24.7, 4.8, 13.8, 27.8, 8.9, 15.9. kolla – katso: www.vaasanravit.com

RUGBY Finska cupen – Suomen cup:

kolla – katso: www.kilpailukalenteri.fi

Turneringar – Turnaukset:

19.7. Jakobs trav, Jakobstad/ Pietarsaari, Torsvikens travbana/ Torsvikenin ravirata 18.00

ÖVRIGA GRENAR – MUUT LAJIT

kolla – katso: http://palloverkko. palloliitto.fi/live/stats

kolla – katso: www.resultcode.fi

HÄSTSPORT – HEVOSURHEILU

SEGLING – PURJEHDUS 17.–19.8. EM i matchrace 2011, Mariehamn/ Maarianhamina, www.segel.ax Glöm inte – Älä unohda: www.golf.fi, www. tennis.fi, www.uimaliitto.fi, www.baseball.fi.

INNEBANDY – SALIBANDY Innebandyligan & division 1 – Salibandyliiga & 1. divisioona: kolla – katso: www.salibandyliiga.fi

Övre fortsättningsserien – Ylempi jatkosarja:

kolla – katso: www.suomencup.fi

ÖSTERBOTTEN> POHJANMAA>

Veikkausliiga: 16.6. Nordic Orienteering Tour, Borgå/ Porvoo, August Eklöfs park & Gamla stan/ August Eklöfin puisto & Vanha kaupunki, www.nordicorienteeringtour.com

Damligan – Naisten liiga:

29.6. Kraft–LoPa, Närpes/ Närpiö, Mosedal 19.00 3.7. Kraft–BK-46, Närpes/ Närpiö, Mosedal 18.30 17.7. Kraft–Ilves, Närpes/ Närpiö, Mosedal 18.30 3.8. Kraft–MuSa, Närpes/ Närpiö, Mosedal 19.00 14.8. Kraft–SalPa, Närpes/ Närpiö, Mosedal 18.30 28.8. Kraft–TPV, Närpes/ Närpiö, Mosedal 18.30 11.9. Kraft–JäPS, Närpes/ Närpiö, Mosedal 15.00

kolla – katso: www.suomenlatu.fi

ORIENTERING – SUUNNISTUS

29.6. FF Jaro–RoPS, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 9.7. FF Jaro–TPS, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 10.7. VPS–KuPS, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 22.7. VPS–FC Inter, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 23.7. FF Jaro–HJK, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 16.00 31.7. VPS–FF Jaro, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 12.8. FF Jaro–IFK Mariehamn, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 12.8. VPS–JJK, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 21.8. FF Jaro–FC Honka, Jakobstad/ Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 21.8. VPS–MYPA, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 8.9. VPS–Haka, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30 11.9. FF Jaro–Haka, Jakobstad/Pietarsaari, Centralplanen/Keskuskenttä 18.30 11.9. VPS–TPS, Vasa/Vaasa, Sandviken/Hietalahti 18.30

Missa inte den unika chansen att delta i den fjärde upplagan av Svenskfinlands stora motionsevenemang

RASEBORGSRUSET 4.9.2011 Ekenäs, Västerby friluftsområde STRÄCKOR: 13 km start kl. 11.00. 9 km start kl. 11.10. 5 km start kl. 11.20. ANMÄLNING OCH DELTAGARAVGIFT: Förhandsanmälning sker genom inbetalning av deltagaravgiften 10E, barn under 15 år 5 Epå Motionsföreningen Topptrims bankkonto 554966-255453 senast 5.8.2011. Anmälning på plats kl. 9.00-10.45 avgift 15 E, barn under 15 år 5 E. Alla deltagare bör bekräfta sitt deltagande på platsen före kl. 10.45 och erhåller då ett deltagarnummer. Varje deltagare erhåller vid målgången en unik minnesmedalj.

Information och kontaktuppgifter Sven Nordlund 0400-478 266 www.topptrim.fi

Arr: Motionsföreningen Topptrim rf och Finlands Svenska Idrott

Sydbevakning Ab


28

Skolidrott

HSID-mästerskapen i friidrott arrangeras den 5 september 2011 Det blir igen dags fĂśr traditionella HSID-mästerskap i friidrott mĂĽndagen den 5 september kl. 16.30 pĂĽ DjurgĂĽrdens sportplan. Klassindelningen är enligt gammal tradition i ĂĽldrarna under 10, 12, 14 och 16 ĂĽr. Anmälningstiden tar slut torsdagen 1.9. Anmälningar och information via e-post till Micke NygĂĽrd micke.nygard@elisanet.ďŹ tel: 050-4135 191. HIFK ordnar funktionärer till tävlingarna men fĂśräldrar/lärare är välkomna att som frivilliga deltaga i funktionärsuppgifter och pĂĽ sĂĽ sätt hjälpa till att organisera en smidig tävling. TĂ„VLINGSGRENARNA Ă„R FĂ–LJANDE: Pojkar u 16 ĂĽr (f. 1994-95) 100 m, 800 m, HĂśjd, Spjut Pojkar u 14 ĂĽr (f. 1996-97) 100 m, 800 m, HĂśjd, Spjut Pojkar u 12 ĂĽr (f. 1998-99) 60 m, 600 m, Längd, Kula Pojkar u 10 ĂĽr (f. 2000 el. senare) 60 m, Längd Flickor u 16 ĂĽr (f. 1994-95) 100 m, 800 m, HĂśjd, Kula Flickor u 14 ĂĽr (f. 1996-97) 100 m, 800 m, HĂśjd, Spjut Flickor u 12 ĂĽr (f. 1998-99) 60 m, 600 m, Längd, Kula Flickor u 10 ĂĽr (f. 2000 el. senare) 60 m, Längd Det preliminära tidsschemat: (se eventuella uppdateringar pĂĽ SFSI:s webbplats fr.o.m. 2.9 ) 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:45 16:50 17:00 17:05 17:20 17:20 17:25

F10 F12 F14 P14 P16 P10 F10 P12 P10 F12 P16 P12

60m Kula HÜjd HÜjd Spjut 60m Längd 60m Längd 60m HÜjd Kula

17:30 17:50 18:00 18:00 18:10 18:15 18:20 18:30 18:35 18:55 19:00 19:00

P14 F16 F12 F14 F16 P12 P16 P14 F14 P10 F10 F16

Spjut 100m Längd 100m HÜjd Längd 100m 100m Spjut 60m Final 60m Final Kula

19:05 19:10 19:20 19:25 19:30 19:35 19:45 19:50 20:00 20:00 20:10 20:10

F12 P12 P16 P14 F16 F14 P12 F12 F14 F16 P14 P16

60m 60m 100m 100m 100m 100m 600m 600m 800m 800m 800m 800m

Final Final Final Final Final Final

I fältgrenarna har alla tre fĂśrsĂśk. De 8 bästa i varje gren gĂĽr vidare till tre ďŹ nalomgĂĽngar. Ingen bekräftelse behĂśves fĂśr deltagande. Eventuella efteranmälningar gĂśres direkt pĂĽ plats till grensekreteraren senast 30 minuter innan grenstart.

Tämäkin lehti on painettu Salossa Även denna tidning är tryckt i Salo

- ,/"/1 9,/9-

WWWLEHTITEHDASCOM 0UH 


Skolidrott

SKOLMÄSTERSKAPEN i FRIIDROTT arrangeras den 2-3.9.2011 i LOVISA!

S-Förmånskortet - förmåner och upplevelser

4318 7001 2345 6789 4318

MEDLEM MAR IA

HANDELSLAGET 1234 123456

www.s-kanava.fi

Får det vara kunnig förmögenhetsförvaltning? Får det vara ra a diga mångsidiga nster? banktjänster?

Får det vara professionella försäkringstjänster? Får det vara ra a ande omfattande etsfastighetsförmedling?

VÄLKOMMEN TILL AKTIA! Boka tid på tfn 0800 0 2470. www.aktia.fi

Ser en människa i varje kund.

Hela Östersjön inom räckhåll till bra sportpris! Ta med bussen till sportpris —50 %

Läs mer på www.silja.fi/sport, www.tallink.fi/sport


30

FSI utbildar - Grundutbildningar Finlands Svenska Idrott erbjuder två grundutbildningar med inriktning på barn- och ungdomsverksamheten i de svensk- och tvåspråkiga idrottsföreningarna i Finland. FSI:s utbildning är uppdelad i två nivåer; barn- och ungdomsledarutbildningen ger dig grundförutsättningar att fungera som idrottsledare och -tränare medan idrottstränarutbildningen riktar sig till en mera målinriktad idrotts- och tävlingsverksamhet. Kursinnehållet i båda grundutbildningarna ger deltagarna verktyg att leda barn- och ungdomsgrupper. Kurserna är i första hand riktade till nya ledare och tränare i föreningarna, men fungerar också som inspirationskälla för ledare med viss erfarenhet. Inom grundutbildnings-

ALLMÄN IDROTTSTRÄNARUTBILDNING (20 H) Utbildningen vänder sig till dig som vill träna eller redan tränar ungdomar från tonåren och upp till unga vuxna d.v.s. 14–19 år. Kursdeltagaren har redan erfarenhet av att träna och leda ungdomsgrupper eller har tidigare gått barn- och ungdomsledarutbildningen. Idrottstränarutbildningen behandlar mål- och tävlingsinriktad träning av 14–19-åringar. På kursen får deltagaren redskap för att vara en positiv och inspirerande tränare som har förståelse för idrottande ungdomar. Kursinnehållet ger deltagaren verktyg att inom idrotten fostra ungdomarna till ansvarsfulla adepter som förstår vilka krav det ställs för att utvecklas maximalt inom idrotten. På idrottstränarutbildningen får deltagaren också kunskap att hantera svåra situationer såsom t.ex. idrottsskador. FSI förutsätter att kursdeltagarna är minst 18 år gamla. Kursen är uppdelad i teoretiska pass och praktiska övningar. Idrottstränarutbildningen tar inte fasta på någon specifik idrottsgren. Kursen behandlar träning av olika egenskaper och träningsplanering. Kursens innehåll och omfattning, 20h, två studiedagar: Träningslära (9 h, teori och praktik) Intro till träningslära, uthållighetsträning, styrketräning och rörlighet, snabbhet och koordination samt träningsplanering och testning. Idrottsskador (1,5 h, teori) Idrottsledarskap (3 h) Tränaren, pedagogik i praktiken och gruppdynamik. Kost och idrott (1 h, teori) Mentala metoder och coaching (3 h, teori och övningar) Antidopning och etik (1 h teori) ADK:s regler, fair play och jämlikhet Kursmaterial: Fysisk träning för ungdom, SISU Idrottsböcker. Kursens pris: 140 euro, vilket innehåller föreläsningar, kursmaterial och traktering. Målgrupp: För dig som har tränarerfarenhet och vill utveckla dig som tränare i förening, distrikt eller förbund. Föreläsare och kursdragare: Kursdagarna kommer från FSI:s utbildarteam. Information och anmälan: utbildning@idrott.fi

verksamheten betonar FSI idrottsglädje och leken är det prioriterade pedagogiska hjälpmedlet. FSI ger kursdeltagarna redskap att planera och organisera en trygg och inspirerande verksamhet. FSI erbjuder med grundutbildningarna baskunskaper i idrottsinstruktion och träningsverksamhet. Kursdeltagarna får förutsättningar att planera och leda en trygg verksamhet som utgår från den ungas behov. Kurserna ger deltagarna kunskaper och förståelse för hur barn och ungdomar utvecklas. Kursinnehållet och -materialet ger deltagaren ett första verktyg för idrottsledarskap.

YRKESTRÄNARUTBILDNING I UTHÅLLIGHETSGRENAR 2011-2013 SFI Friidrotten, Finlands Svenska Idrott och Kuortane Idrottsinstitut har kommit överens om att gemensamt arrangera den första svenskspråkiga yrkestränarexamenskursen i Finland för uthållighetstränare på Kuortane Idrottsinstitut åren 2011-2013. Utbildningen är preliminärt planerad med följande närstudiedelar i Kuortane: Del I den 27–30 oktober 2011 Del II den 8–11 december 2011 Del III den 15–18 mars 2012 Del IV den 25–28 oktober 2012 Del V den 6–9 december 2012 Del VI den 14–17 mars 2013 Del VII den 21–24 november 2013 Del VIII den 5–8 december 2013 Utöver utbildningsdelarna ovan kommer en utbildningsdel att arrangeras i samband med en värdetävling i berörda idrottsformer. För friidrottens del blir den delen Del IX den 27 juni–1 juli 2012 (EM i friidrott/Helsingfors). Dessutom består utbildningen av två examensprovdelar som bestäms senare, övervakad ”hemma-auskultering” och en hel del hemarbeten. Utbildningens innehåll: Innehållet bygger på de examensgrunder som fastställts av Undervisningsstyrelsen. Utbildningens pris: För finska medborgare är priset för utbildningen 2300 euro. Detta inbegriper undervisningen, utbildningsmaterialet, visningsproven och examensintyget samt kostnaderna för mat och logi på Kuortane Idrottsinstitut under närstudieperioderna. Vid behov kan studeranden ansöka om FPA:s studiestöd eller stöd för vuxenstudier. Krav för antagande: Antalet utbildningsplatser är begränsat och därmed sker det en gallring av sökanden till kursen. Betonade krav för antagning till kursen är tidigare tränarutbildning, tränarerfarenhet samt nuvarande tränarsituation. Tilläggsinformation: Alexander Holthoer, aholthoer@gmail.com eller mobil 040-7358410

Stafettkarnevalens Jubileumskarneval – Idrottens, kulturens och glädjens karneval Stafettkarnevalen 2011 löptes i strålande solsken och med ett rekordantal deltagare i publiken och på löpbanorna. Även om vi stod inför stora utmaningar med trafikarrangemangen och inkvarteringen, verkade inte dessa utmaningar påverka den goda stämningen på Olympiastadion. Det var glada miner på läktarna och euforiska glädjerop bland de tävlande. Ett stort tack till alla er som deltog till att göra Stafettkarnevalens 50-årsjubileum till en succé. Eleverna såg ut att njuta och trivas till 100 procent, vilket är det viktigaste. Ett speciellt tack vill jag rikta till alla våra duktiga funktionärer, som med ett leende på läpparna skötte sina uppgifter på ett ypperligt sätt. Jag vill även rikta ett stort tack till de skolor som tog hand om inkvarteringen. Utan er samarbetsvilja och flexibilitet hade vi inte klarat av att inkvartera alla de gästande skolor, som var i behov av boende under karnevalen. Tusen tack! Ett stort tack även till våra samarbetspartner, som gör det möjligt att bjuda in hela Svenskfinland till oförglömliga stunder på Olympiastadion. Hoppas vi alla ses igen nästa år 25-26.5.2012 på Olympiastadion!

Önskande en solig sommar, Jan-Erik ”JEJE” Eklöf projektkoordinator

Grundutbildningsdelarna är lämpade för alla idrottsformer. I år har FSI även introducerat en ny utbildning kallad Föreningens pressisutbildning. I höst startar också den första tvååriga Yrkestränarutbildningen på svenska. FSI arrangerar även med jämna intervaller fortbildningar inom olika idrottsområden. Därtill har FSI en massa fristående kurser. Grenförbunden arrangerar grenspecifika utbildningar. Samtliga utbildningar hittar man på FSI:s webbplats www.idrott.fi/ verksamhet/utbildning/

BARN- OCH UNGDOMSLEDARUTBILDNING (8 H) Som ledare för barn och unga inom idrotten är du en viktig person som blir barnets förebild och inspirationskälla för framtida val. Det är en utmaning att som ledare ge den vägkosten som behövs för att barnen skall odla ett livslångt intresse för idrott och motion. Kursen vänder sig till dig som vill arbeta som ledare inom idrotten med barn och unga som målgrupp – i det här fallet barn upp till 13 år. Du lär dig grunderna i hur du blir en positiv och självständig ledare och utvecklar samtidigt dina personliga ledaregenskaper. Kursen vänder sig såväl till nya ledare som till dem som redan verkat som ledare. Kursen ger också en god grund för dig som vill fortsätta utbilda dig som ledare och tränare inom idrotten. FSI förutsätter att kursdeltagarna är minst 15 år gamla. Kursdagen är i huvudsak teoretisk. Grundläggande principer för barn- och ungdomsledarutbildningen: - Tröskeln är låg, ”vem som helst” kan delta. - Inga förkunskaper krävs, dock ett gediget idrottsintresse. - Kursen riktar sig till ledare/tränare för barn upp till 13 år. Kursens innehåll och omfattning, 8 h, en studiedag: Fysisk utveckling och träning - Motorik, fysisk utveckling, konditionsträning, styrke- och rörelseträning för barn och koordinationsträning. Barnet i centrum – idrott på barnens villkor - Uppväxtvillkor, idrott på allvar eller lek, idrott på barnens villkor och gruppdynamik. Ledarskap och etik - Jobba i team, kommunikation, hur bli en bra ledare och etik. Planering av passet Praktiska övningar Barns och ungas psykiska utveckling - Känslor och reaktioner, social utveckling och ”jaget”. Kursmaterial: Idrottsledare för barn och unga, SISU Idrottsböcker. Kursens pris: 70 euro, vilket innehåller föreläsningar, kursmaterial, lunch och kaffe (2 ggr). Målgrupp: För dig som vill jobba som ledare och tränare i föreningen. Föreläsare och kursdragare: Kursdagarna kommer från FSI:s utbildarteam. Information och anmälan: utbildning@idrott.fi


KESÄ 2009

31

GENERALSEKRETERARENS KOLUMN M I C H A E L O KS A N E N G e n e r a l s e k r e te r a r e f ö r Finlands Svenska Idrott

Klara – färdiga – gå... JAG HAR HAFT den stora äran att i fyra års tid få sitta som delegat i Statens idrottsråd. Idag har idrottsrådet haft sitt sista möte för denna period. Under mötet behandlades idrottsrådets ”testamente”, d.v.s. ett bokslut över vad man gjort samt en lista på strategiska tankar för framtiden. Det var intressant att läsa den långa listan med beredningar, förslag, utlåtanden, strategier och rapporter som idrottsrådet uppgjort under de senaste fyra åren.

FÖRENINGENS PRESSISUTBILDNING FSI har i samråd med de finlandssvenska medierna utvecklat en s.k. pressisutbildning för föreningsaktiva. Genom kursen vill FSI hjälpa föreningarna att skapa en kontaktyta till press och media i Svenskfinland. Under kursen lär man sig också grunderna i att skriva pressmeddelanden, notiser och artiklar samt vad man ska tänka på för att märkas i radio, TV och på webben.

VERKSAMHETSMÄSSIGT HAR IDROTTSRÅDET försökt att renodla sin position som sakkunnigt organ för idrottsministern. För mig har dessa fyra år betytt väldigt mycket, inte bara det att jag har fått en helt annan insikt i hur beslut kommer till inom statsförvaltningen, utan även hur mycket som bör utredas för att man skall kunna få fram ett beslutsförslag. Detta leder även till att det produceras en hel del rapporter. Även nu på sista mötet presenterades en ny rapport om hur mycket (eller hur lite) barn rör på sig under sin dag i skolan och i daghemmet. Innehållet var oerhört intressant men samtidigt väldigt bekant.

Kursens innehåll och omfattning, 5h: Introduktion Informationsgången – viktig eller tidsslöseri? Hur skriva pressmeddelanden? Vad är ett pressmeddelande, när och varför ska man informera? Vinkling – kort eller långt? Citat – vem ska man citera, vems kommentar vill man ha? Foton – hurdan är en bra bild, i vilken form? Kontaktperson – var får pressen information om arrangemanget? Resultat – i vilken form sänds resultaten, räcker det att resultaten finns på nätet? Information till TV/radio/webben Hur få fram informationen till YLE? Hur når man över nyhetströskeln? Regionalt eller riksomfattande? Vad ska/kan man sätta på webben? Tävlingsuppföljning online? Resultat och i vilken form? Praktiska övningar Kursmaterial: Kursdragarens föreläsningsmaterial. Kursens pris: 30 euro/förening. Målgrupp: Föreningsaktiva. Föreläsare och kursdragare: Föreläsare från bl.a. YLE Sporten, Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Sportpressen. Information och anmälan: utbildning@idrott.fi

UNDER DE SENASTE åren har det utkommit många rapporter om hur

lite barn och unga rör på sig och hur detta påverkar de ungas hälsa. Med fasa kan man konstatera att resultaten bara blir värre och värre för varje år. Alla rapporter visar att åtgärder måste vidtas - nu! Visst, man har gjort olika satsningar för att lösa problemet, men samtidigt finns det en inbyggd mekanism där man sneglar på varandra och funderar på vem som nu slutligen har det yttersta ansvaret. Är det daghem eller skola, idrottsföreningen eller hemmet? Jag tror att ingen enskilt kan göra någon förändring, men tillsammans kunde man föda en positiv inställning hos barnen att det är roligt och naturligt att röra på sig. DAGHEM OCH SKOLA har stora möjligheter att med enkla metoder vara en inspirationskälla till lek och ”idrott”. Genom att förbättra skolgårdarna så att rasterna kan vara den stunden på dagen då man rör på sig istället för att sitta stilla på en bänk, betyder att ett barn rör på sig ca en timme per skoldag. Skolans och daghemmets personal har även en stor roll i hur de uppträder som förebilder för barnen. Jag tror starkt på att leken är det absolut bästa hjälpmedlet att få barn att röra på sig.

Välkommen på Mitt i naturen Föreningsfestivalen i Åbo!

IDROTTSFÖRENINGEN HAR SJÄLVFALLET en viktig roll i det att få barn och unga att röra på sig, men man kan inte utgå ifrån att alla barn är med i en idrottsförening. Men för de barn som väljer att gå med i en förening är det absolut viktigt att få barnet att känna glädjen i att idrotta. Jag ser ibland med fasa på hur man i föreningar gör idrottandet till alltför allvarligt redan i tidig ålder. Detta leder till att barnen inte upplever glädje i sitt idrottande och till sist kanske slutar upp med sin hobby. Jo, jag vet att man bör träna målmedvetet för att uppnå resultat och bli en stjärna, men jag tror ändå att det är viktigare att få barnen att tycka att idrott är roligt. Det gör att man fortsätter med sin hobby. För visst är det väl så, att när man kommer hem från t.ex. fotbollsträningen så skall man vara så inspirerad av träningen att man stannar kvar ute på gården och sparkar fotboll istället för att gå in och spela Playstation. Här har tränarna och ledarna i idrottsföreningen en stor utmaning. DET ÄR DOCK så att oberoende av hur bra daghemmet, skolan eller fören-

ingen klarar sin uppgift, så har hemmet det största ansvaret. Om jag som förälder föregår med gott exempel så tar nog barnet efter. Istället för att åka hiss tar jag trapporna, istället för att åka bil till butiken tar jag cykeln och istället för att sitta och surfa på datorn tar jag en promenad i skogen. Vad månne mitt barn då gör? RAPPORTERNA VISAR DEN krassa sanningen och det finns inte snabba

och enkla lösningar på problemet. Nu handlar det om långsiktigt arbete och en attitydförändring. Vår generation kan påbörja detta arbete och sedan kan följande generation fortsätta arbetet med att finna glädjen i att röra på sig. Detta kan endast göras tillsammans och genom att ha ett gemensamt mål; Att det är roligt att idrotta och röra på sig. VI ÄR NU KLARA med all fakta som redan finns, vi är FÄRDIGA att göra

något åt saken, så nu gäller det att GÅ! En glad och intressant idrottssommar Miche

Välkommen på utomhuskonferens i september!

Finlands Svenska Idrott ordnar i samarbete med ett flertal finlandssvenska organisationer utomhuskonferensen Mitt i naturen 15–16.9 i Oitans i Esbo. Nu är det bara att anmäla sig!

Föreningsfestivalen finns till för att erbjuda finlandssvenska föreningar en mötesplats för kunskap, inspiration och informationsspridning. Att nå ut till en bred allmänhet hör även till målsättningarna. Årets Föreningsfestival fokuserar på öppenhet med ledorden integration, generation och jämställdhet – Förening för alla! och ordnas i Åbo 2–3.9 och bjuder liksom tidigare festivaler på en lång rad sakkunniga och intressanta föreläsare. T.ex. talar Troed Troedson under rubriken Skall vi förhålla oss till framtiden eller framhålla förr i tiden? Alexandra Pascalidou talar Om lönsamhet i olikhet och människovärdets variationer och Jonas Hassen Khemiri talar om Tal versus tystnad. Under den traditionella föreningsmässan på festivalens andra dag visar de finlandssvenska föreningarnas stolt upp sin breda verksamhet på gågatan i centrala Åbo. Där bjuds också på underhållning för hela familjen. Anmäl ditt deltagande i föreläsningarna och din förening till föreningsmässan senast 30.6 på: www.festival.fi. Vi ses i Åbo!

Mitt i naturen är till för dig som jobbar med barn och unga i olika åldrar. Oberoende om du jobbar i daghem eller gymnasium, är familjedagvårdare eller studerande eller främst är intresserad av friluftsliv, natur och kultur så är du välkommen.

turen, Friluftsliv och teambuilding samt Geocaching som skolredskap att välja mellan. För mer information och anmälan besök www.mittinaturen.fi, har du frågor kan du kontakta Eva-Lotta Backman-Winquist på eva-lotta@idrott.fi eller per telefon 050 5249624. Konferensen med lokala transporter, lunch och kaffe kostar 130 euro fram till 31.5.2011 och 150 euro från 1.6.2011. Välkommen på två aktiva dagar i naturen!

Torsdagen den 15 september inleds med gemensamma föreläsningar som hålls av bland andra rikssvenska Kajsa Molander som jobbar med hur man undervisar matematik utomhus och Ingela Dahlqvist som berättar om praktiska exempel på hur vår skolgård är full av möjligheter. Dagen fortsätter sedan med två moduler med workshopar ute i naturen. Alla deltagarna har under två konferensdagar möjlighet att välja mellan 50 olika workshopar. På fredagen är det dessutom möjligt att delta i olika naturstigar. Bland workshoparna finns t.ex. Rörelse/action i skogen – stafettbanor, Ekologi genom lek, Musik och sång i na-


KESÄ 2009

32

PÅ GÅNG INOM FSI Datum

Kurs/evenemang

Plats

Anmälan/info

Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Föreningens pressisutbildning Föreningens pressisutbildning Föreningens pressisutbildning Föreningens pressisutbildning

Åbo Jakobstad Solvalla Norrvalla Solvalla Norrvalla Raseborg Borgå Närpes Nykarleby

utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi

Yrkestränarutbildning, uthållighetsgrenar, 9 delar Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän barn- och ungdomsledarutbildning Allmän idrottstränarutbildning Allmän idrottstränarutbildning

Kuortane Borgå Raseborg Kristinestad Jakobstad Solvalla Norrvalla

info@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi utbildning@idrott.fi

Kisakallio, Lojo Mariehamn Karis Tammerfors Norrvalla Solvalla Pargas Jakobstad Vanda och Vasa Norrvalla Grankulla Kuortane Sydösterbotten Åbo Vörå Åboland Karleby södra Finland öppet öppet Vasa Norrvalla Kuortane Kuortane Kuortane

karolina@idrott.fi karolina@idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fss.idrott.fi www.fss.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fss.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fsg.idrott.fi www.fss.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.sfi.idrott.fi www.sfi.idrott.fi

FSI:s idrottsutbildningar och fortbildningar 17.9.2011 18.9.2011 24.9.2011 25.9.2011 1-2.10.2011 8-9.10.2011 hösten 2011 hösten 2011 hösten 2011 hösten 2011 27.10.20118.12.2013 24.3.2012 25.3.2012 31.3.2012 1.4.2012 14-15.4.2012 21-22.4.2012

FSI:s och grenförbundens kurser och utbildningar 13-17.6.2011 1-4.8.2011 5-7.8.2011 7-10.8.2011 19-21.8.2011 9-11.9.2011 10.9.2011 11.9.2011 september 2011 30.9-2.10.2011 8-9.10.2011 14-16.10.2011 27-30.10.2011 29-30.10.2011 29-30.10.2011 12-13.11.2011 13.11.2011 hösten 2011 hösten 2011 hösten 2011 nov. 2011 16-18.12.2011 27-29.1.2012 9-11.3.2012 13-15.4.2012

FSG: Redskapsgymnastikläger, flickor FSG: Redskapsgymnastikläger, flickor FSG: Face Me -dansläger FSG: Truppgymnastikläger FSS: Skidtalangen FSS: Skidtalangen FSG: Parcour FSG: Parcour FSG: Jumpaskola, del 1 FSS: Skidtalangen FSG-dagar och höstmöte FSG: Redskapsgymnastikläger, flickor och pojkar SFI: Friidrottens barnledarutbildning FSG: Baskurs, barn- och ungdomsgymnastik FSG: Baskurs, barn- och ungdomsgymnastik SFI: Friidrottens barnledarutbildning SFI: Simhoppsläger FSG: Baskurs, vuxengymnastik FSG: Domarkurs, flickor, nivå 1 och 2 FSG: Domarkurs, pojkar, nivå 2 FSG: Blockkurs, redskapsgymnastik FSS: Skidtalangen SFI: Friidrottens föreningstränarutbildning, del 1 SFI: Friidrottens föreningstränarutbildning, del 2 SFI: Friidrottens föreningstränarutbildning, del 3

Grenförbundens mästerskapstävlingar 18-19.6.2011 18-19.6.2011 1.7.2011 2-3.7.2011

SFIM i friidrott, mångkamp SFSM i viltmål SFIM på cykel, tempo SFSM i trap

Vasa Borgå Säkylä Jakobstad

10.7.2011 16.7.2011

SFIM på cykel, landsväg SFIM på cykel, tempo

Sodankylä Närpes

17.7.2011 22-24.7.2011 23.7.2011 29-30.7.2011 12-14.8.2011 28.8.2011

SFIM på cykel, XCO SFIM på cykel, bana FSSM på rullskidor SFIM i friidrott FSOM i orientering SFSM i skeet/sporting

Hyvinge Helsingfors Jakobstad Kristinestad Vörå Sibbo

2-3.9.2011 17.9.2011 hösten 2011 2.10.2011 12.11.2011 12-13.11.2011 3.12.2011

SFSIM i friidrott SFI:s seriefinal i friidrott FSGM i redskapsgymnastik, special SFIM på cykel, cyclo-cross SFIM i simhopp SFIM i simning SFIM i styrkelyft

Lovisa Mariehamn södra Finland Kervo Karleby Hyvinge Hangö

Vasa Idrottssällskap Borgå Skyttar www.sfi.idrott.fi Jakobstads Skytteförening www.sfi.idrott.fi Närpes Kraft Cykelförening www.sfi.idrott.fi www.sfi.idrott.fi IF Brahe IF Länken IF Femman Sibbo Skyttegille/ Flyktskytteklubben Lovisa Tor IF Åland www.fsg.idrott.fi www.sfi.idrott.fi Gamlakarleby Simsällskap Simmis Hyvinge Hangö IK

Kanontian Gymnaestradan Idrott i skolan, Skärmskoj Idrott i skolan, Fotbollens ABC Föreningsfestivalen FSI: Utomhuskonferensen Mitt i Naturen FSI:s höstmöte

Raseborg Lausanne, Schweiz Svenskfinland Svenskfinland Åbo Esbo Helsingfors

www.kanontian.fi www.wg-2011.com www.idrott.fi www.idrott.fi www.festival.fi www.mittinaturen.fi www.idrott.fi

Evenemang 29.6.2011 10-16.7.2011 aug. 2011aug. 20112-3.9.2011 15-16.9.2011 12.11.2011

Sportpressen sommar/kesä 2011  

Sportpressen sommar/kesä 2011

Sportpressen sommar/kesä 2011  

Sportpressen sommar/kesä 2011

Advertisement