Page 1

SOMMAR KESÄ

PÅ KIMITOÖN

KEMIÖNSAARELLA

Sommardrycker och mat Baltic Jazz 25 år Smultronställen Händelser Kesäjuomaa ja ruokaa Baltic Jazz 25 vuotta Mansikkapaikat Tapahtumat

Din sommarguide på Kimitoön

Kesäoppaasi Kemiönsaarella


2

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : E M I L I A Ö R N M A R K

”Det är en ära att segla Eugenia!” ➤ För att Kimitoöns egen ståtliga segelskuta Eugenia ska kunna inleda säsongen krävs arbete. Mycket arbete. Bl.a. ska seglen ses över, däcket ska slipas och masten ska riggas. Allt detta görs av ett glatt talkoarbetsgäng, som jobbar fulla arbetsdagar med detta. Då seglingssäsongen kommit igång, i början av juni, fortsätter talkoarbetet – men då till sjöss med allt från att navigera, segla, laga mat, hålla skutan ren och förstås njuta av segling på gammaldags vis. Vid varje seglats behövs minst två besättningsmän och en skeppare. Vem som står för matlagningen, både då skutan fixas igång och till sjöss, är det ingen diskussion om. Tor ”Putte” Sjölund har skött uppgiften redan i tio år. - Det är en viss konst att beräkna maten så att den räcker för hela resan. Också under de längre seglatserna är det olika mat varje dag, jag varierar mellan ca 20 olika rätter. Olika lådrätter brukar jag servera på dagen: dem har jag förberett innan så det är bara att sätta dem i ugnen. Ibland blir det fiskbord, schnitzel eller revbensspjäll. Min populära hamburgarspecialare brukar vara efterfrågad! berättar Putte, som också är skeppare. SOPHIE RÖNKÖNHA R J U

titulerar sig numera som däcksman, efter att ifjol gått med i Eugenia-verksamheten och va-

rit på prentiskurs. En ”prentis” är en ung person (mellan 15 och 18 år), som hjälper till på Eugenia, handledd av de äldre. Detta år ansvarar Sophie för Eugenias prentisverksamhet. Just nu finns ca tio aktiva prentisar, men Sophie räknar med att antalet ökar bara att skolorna slutar och säsongen kommer igång. Prentisarna deltar i talko inför säsongen då de har möjlighet. - Ifjol startade ett projekt, finansierat av Svenska kulturfonden, där prentisarna får en liten lön för det arbete de gör. Projektet får en fortsättning i år. Prentisarna får sedan gå en kurs som innefattar bl.a. första hjälp och kunskap om utrustningen ombord. Avklarad kurs ger behörighet som däcksman, förklarar Sophie, men tillägger att det i år inte finns resurser att ordna någon kurs. Ett problem är dock att då prentisåldern är över flyttar de flesta ungdomar bort från ön för att studera. Många av dem har fått blodad tand av livet till sjöss och tar sig vidare till sjömansskolan på Åland. Sophie hoppas och vill tro att dessa sedan kommer tillbaka till Eugenia. G U N D E R G USTA FSSO N ,

besättningsman och talkoarbetare har varit med i Eugenia-gänget sedan starten 1997. Han vill lyfta fram hur otroligt viktigt det är att få unga med i verksamheten, eftersom någon

måste ta hand om Eugenia då de som nu är aktiva (medelåldern är 60 +) gjort sitt. - Ifjol gjorde vi 300 manarbetsdagar, allt på talko. Ändå vill ekonomin inte riktigt gå ihop. För att få in mer pengar behövs fler seglatser, men för att genomföra det behövs mer talkofolk. I år har man fått in ungefär samma antal bokningar som ifjol, bl.a. bröllopsseglatser. De flesta charterturerna bokas av privatpersoner eller företag, men tre av seglatserna är så kallade publika seglatser som är öppna för allmänheten. I år ordnas de i juli (söndag 1.7, tisdag 10.7 och tisdag 24.7, kl. 13.00, ca 4-5 timmar) med start från Kalkholmen. Utöver det ordnas den traditionella Ålandsseglatsen för prentisar. Loggbok från prentisseglatsen (ifjol och på kommande i år) finns på www.eugenia.fi och under Ung på Eugenia. - Prentisseglatsen brukar vara jätterolig! Det är ju ganska unikt att gratis få åka på en så fin resa, säger Sophie. EUGENIAGÄNGET anser att det är en ära att vara med och hålla igång skutan och bevara seglingstraditionen. - Eugenia är ett fint fartyg som bör hållas i skick! Dessutom är det roligt, säger de och tillägger att den sociala delen och de kamrater man får genom verksamheten betyder en hel del.

Talkogänget har mycket att stå i med innan Eugenia är seglingsklar. Längst till vänster: Sophie Rönkönharju. Talkoojengillä vielä on paljon tekemistä ennenkuin Eugenia on purjehduskuntoinen. Vas. Sophie Rönkönharju.

”On kunnia purjehtia Eugeniaa” ➤ Paljon työtä vaaditaan, jotta Kemiönsaaren oma komea purjejahti pääsisi aloittamaan purjehduskautensa. Paljon työtä. Muun muassa purjeet on tarkastettava, kansi hiottava ja masto asennettava paikoilleen. Kaikki työt tehdään talkoilla. Iloinen talkooporukka uurastaa päivät pitkät. Purjehduskauden käynnistyttyä kesäkuussa talkoot jatkuvat - merellä, jolloin navigoidaan, purjehditaan, pidetään jahti siistinä. Samalla päästään nauttimaan vanhanajan purjealuksesta. Joka purjehduksella on oltava vähintään kippari ja kaksi miehistön jäsentä. Ruoanlaitosta vastaa - sekä aluksen kevättöitä tehtäessä että merellä - Tor ”Putte” Sjölund. Hän on huolehtinut siitä jo kymmenen vuoden ajan.

Även 26 meter upp i masten finns det jobb att göra. 26 metrin korkeudessa mastossakin on töitä.

- Kokemusta tarvitaan, kun on arvioitava, paljonko muonaa tarvitaan matkalle mukaan. Pitkillä purjehduksillakin tarjoamme erilaisia ruokalajeja joka päivänä. Minun listallani on parikymmentä ruokalajia, joista voin valita tarjottavat. Päivällä tarjoan erilaisia laatikkoruokia. Ne valmistetaan jo edellispäivänä ja laitetaan uuniin ennen tarjoilua. Välillä tarjoan kalapöydän, leikettä tai possun rimssuluita. Suosittu on minun erikoishampurilaiseni! kipparinakin toimiva Putte kertoo. SOPHIE RÖNKÖNHA R J U

voi nykyään tituleerata itseään kansimieheksi. Viime vuonna hän liittyi Eugenian toimintaan ja on suorittanut prentiskurssin. ”Prentis” on nuori (15-18 vuoden ikäinen) henkilö, joka avustaa Eugenialla vanhempien johdolla. Tänä vuonna Sophie vastaa prentistoiminnasta. Parhaillaan aktiiviprentisiä on n. kymmenen, mutta Sophie arvioi määrän lisääntyvän, kunhan koulut loppuvat ja purjehduskausi käynnistyy. Prentikset osallistuvat kauden alla suoritettaviin talkootöihin sitä mukaa kun ehtivät. - Viime vuonna käynnistyi Svenska kulturfondenin ra-

hoittama projekti, jonka avulla prentiksille voidaan maksaa pientä korvausta tekemästään työstä. Projekti jatkuu tänä vuonna. Prentikset pääsevät sen jälkeen kursseille, jossa muun muassa opetetaan ensiapua ja tutustutaan aluksen varustukseen. Kun kurssi on suoritettu, nuori saa kansimiehen pätevyyden, Sophie kertoo lisäten, ettei tänä vuonna ole resursseja kurssin järjestämiseksi. Ongelmana on myös, että useimmat nuoret muuttavat paikkakunnalta opiskelemaan. Monet heistä ovat kuitenkin innostuneet merimieselämästä ja lähtevät Ahvenanmaan merimieskouluun. Sophie toivoo ja uskoo, että he joskus palaavat Eugenialle. G U N D E R G U S TA F S S O N

kuuluu Eugenian miehistöön ja talkooporukkaan. Hän on kuulunut Eugenian tukijoukkoihin aina vuodesta 1997, jolloin kaikki alkoi. Hän korostaa nuorten tärkeyttä toiminnan kannalta. Jonkun on osattava huolehtia Eugeniasta, kun tämän päivän aktiivit (keski-ikä 60 +) ovat tehtävänsä tehneet. - Viime vuonna teimme 300 talkoopäivää. Silti rahoitus on hankalaa. Lisävarojen hankkimiseen tarvitaan lisää maksullisia pur-

jehduksia, mutta silloin tarvittaisiin myös lisää talkoolaisia. Tänä vuonna tilauksia on suurin piirtein saman verran kuin viime vuonna. On tilattu muun muassa hääpurjehduksia. Tilauksia saadaan ennen kaikkea yksityisiltä ja yrityksiltä. Kesän purjehduksista kolme on yleisölle tarkoitettuja. Ne järjestetään heinäkuussa (su. 1.7., ti. 10.7. sekä ti. 24.7 klo 13.) Purjehdukset kestävät n. 4-5 tuntia. Lähtö Västanfjärdin Kalkholmenilta. Tämä lisäksi järjestetään perinteinen prentisten purjehdus Ahvenanmaalle. Viime vuoden lokikirja (ja tämän vuoden aikanaan) löytyy www. eugenia.fi sekä otsikolla Ung på Eugenia. - Prentispurjehdus tapaa olla hurjan hauska! Onhan ainutlaatuista, että pääsee ilmaiseksi niiin hienolle purjehdusmatkalle, Sophie sanoo. E U G E N I A L A I S E T pitävät kunniana sitä, että he saavat osallistua jahdin ylläpitoon ja purjehdusperinteen jatkamiseen. - Eugenia on hieno alus josta kuuluu pitää hyvää huolta! Lisäksi työ on hauskaa, he sanovat lisäten, että sosiaaalinen puoli ja toverit merkitsevät heille paljon.


3

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

SOMMAR PÅ KIMITOÖN KESÄ KEMIÖNSAARELLA

LEDAREN PÄÄKIRJOITUS

Michael Nurmi

Chefredaktör / Päätoimittaja

MEDIAINFO

Michael Nurmi VD, Chefredaktör TJ, Päätoimittaja

Markus Lindström AD / Internet

Lenita Nyman Fakturering Laskutus

Emilia Örnmark Redaktör Toimittaja

Anne Andersson Prenumerationer Tilaajat

Ingrid Sandman Freelansredaktör Freelanstoimittaja

Jerker Jokiniemi Freelansredaktör Freelanstoimittaja

Annika Byman AD / Annonslayout Ilmoituslayout

Hia Sjöblom Freelandsredaktör Freelanstoimittaja Tina Aitio AD / Sidlayout/Illustrationer Sivunvalmistus/Kuvitukset

Njut av sommaren på Kimitoön!

Nauti Kemiönsaaren kesästä!

KIMITOÖN HAR MYCKET att erbjuda oss invånare, fritidsboende, turister och tillfälliga besökare.

KEMIÖNSAARELLA ON PALJON tarjottavanaan asukkailleen, osa-aikaisille asukkailleen, turisteille ja satunnaisille vierailijoille.

DÅ MAN KOMMER till sin stuga behöver man alls inte bunkra bilen med livsmedel eller annat från stan. Det finns många större och mindre livsmedelsbutiker, specialaffärer såsom bageri, byggvaror och byggföretag, båtar och reservedelar, hemelektonik, datorer mm. Det finns även en hel del direktförsäljningar vid vägkanterna och gårdar som säljer sina produkter - i tidningen hittar du ett register som kommunen upprätthåller – och det finns säkert fler. Gör dina inköp på ön alltid då du kan - på så vis garanterar du en god service också i fortsättningen!

MÖKKIIN SUUNNISTAESSAAN ei tarvitse pakata mukaansa elintarvikkeita tai muuta. Saarella toimii useita suurehkoja ja pieniä päivittäistavarakauppoja ja erikoisliikkeitä kuten leipomot, rakennustarvikeliikkeet, vene- ja venetarvikeliikkeet, kotielektroniikkaa ja tietokoneita y.m. myyviä kauppoja. Saarella on myös useita suoramyyntipisteitä ja tilamyyntiä - lehdessä kunnan ylläpitämä rekisteri - ja enemmän kai löytyy. Osta mahdollisuuksiesi mukaan saarelta! Näin varmennat hyvän palvelun tulevaisuudessakin.

EVENEMANGEN ÄR MÅNGA och spridda till alla delar av ön. Musikevenemangen Baltic Jazz fyller i år 25 och Kimitoös Musikfestspel är de största och mångsidigaste musikevenemangen under sommaren. Artister kan man bonga även på andra ställen – kulturutbudet är rikligt både sommar och vinter. Vi har fångat en hel del evemang i vår lista, men det dyker nog upp flere. Dem hittar man oftast på evenemangsidan i vår normala torsdagstidning.

TAPAHTUMIA ON KOSOLTI ja niitä järjestetään ympäri saarta. Musiikkitapahtumat, tänä vuonna 25 vuotta juhliva Baltic Jazz ja Kemiönsaaren Musiikkijuhlat, ovat kesän suurimmat ja monipuolisimmat. Mutta artisteja pääsee bongaamaan muulloinkin - kulttuuritarjonta on laajaa kesät talvet. Listaamme aika monta tapahtumaa, mutta lisää on varmaan tulossa. Ne löytyvät useimmiten tavallisen torstailehtemme tapahtumasivulta.

OM NI SAKNAR ett evenemang som tilltalar er - varför inte ta sikte på nästa sommar och skapa ett nytt för just den målgrupp ni vill nå. Målgruppen ungdomar (tonåringarna 13-17) har kanske inte evenemang sommartid – det kan vi läsa i denna tidning - men chilla kan man!

JOS MIELESTÄNNE PUUTTUU teitä houkutteleva tapahtuma - miksette tähtäisi ensi kesään ja loisitte juuri kohderyhmälleen sopivan tapahtuman? Nuorille (13-17) ei järjestetä kovin paljon kesäohjelmaa - tästä voimme lukea - mutta chillaaminen onnistuu heiltäkin!

FÖR DEN MOTIONS- och idrottsintresserade, både unga och äldre, finns det även olika alternativ där man kan trivas tillsammans. Man kan delta i olika individuella motions- och tävlingsevenemang som t.ex. golfa, löpa, ro, spela frisbee, minigolfa, fotisgolfa och spela olika lagspel som ex. fotboll i både tävlings- och motionssyfte - mera om detta i tidningen!

LIIKUNNASTA JA URHEILUSTA kiinnostuneille, niin nuorille kuin varttuneemmillekin, on paljon vaihtoehtoja, jossa pääsee kuntoilemaan mukavasti yhdessä ystäviensä kanssa. Voi osallistua eri liikunta- ja kilpailutapahtumiin, esim. golf, juoksu, soutu, frisbee, pienoisgolf, futisgolf sekä osallistua joukkuepeleihin kuten jalkapallo. Lue lisää lehdestä!

VI HAR STRÄVAT till att göra ett mångsidigt läspaket som kan sparas och användas hela sommaren. Tidningen postas till alla hushåll och fritidsbor på Kimitoön samt till grannkommunerna. Tidningen finns även att plocka i butiker och turistställen på Kimitoön.

OLEMME PYRKINEET tekemään monipuolisen lukupaketin, joka kannattaa säästää ja hyödyntää koko kesän. Lehti postitetaan kaikkiin talouksiin ja vapaa-ajan osoitteisiin Kemiönsaarella ja naapurikunnissa. Lehden voi myös napata Kemiönsaaren kaupoista ja matkailupisteistä.

FÖR DEM FÖR vilka tidningen är en ny bekantskap: Annonsbladet når varje vecka året om ca 95% av alla Kimitoöbor som prenumererad tidning. Därutöver har vi ca 1500 prenumeranter utanför ön, längst borta i Kina och Nya Zeeland. För under en euro per vecka får du den hem till dig året om, då du bor i Finland! Trevlig sommar på hela personalens vägnar!

NIILLE, JOILLE LEHTI on uusi tuttavuus: Ilmoituslehti tilattuna tavoittaa joka viikko vuoden ympäri n. 95 % kaikista Kemiönsaarelaisista. Sen lisäksi meillä on n. 1 500 saaren ulkopuolella asuvaa tilaajaa, jopa Kiinassa ja Uudessa Seelannissa. Asuessasi Suomessa saat alle euron hintaan jokaviikkoisen Ilmoituslehden kotiisi! Mukavaa kesää koko henkilökunnan puolesta toivottaen!

Sommar på Kimitoön 2012 Kesä Kemiönsaarella 2012

SOMMAR KESÄ

PÅ KIMITOÖN

KEMIÖNSAARELLA

igen rycker återmard & Som Jazz Grillmc at Balti år 25kad c Jazzaval Baltitorik Trak

Utgivare - Julkaisija: Förlags Ab Lindan Kustannus Oy Ansvarig chefredaktör: - Vastaava päätoimittaja: Michael Nurmi Upplaga - Levikki: 20 000 Pirkanmaan Lehtipaino Oy, 2012

återn igen c Jazzställe Smu Baltiltron

Innehåll / Sisältö

r at och sommardrycke Grillmelser Händ at juomaa Grilliruokaa & Kesä vuotta 25kad c Jazzaval Baltitorik Trak återatigen c Jazzpaik Man Baltisikka r at sommardrycke at och Tapahtum Grillm

på Kimitoön Din sommarguide

arella Kesäoppaasi Kemiönsa

Pärmbild / Kansikuva: Mathias Lönnström

Förlags Ab Lindan Kustannus Oy PB/PL 18, 25701 KIMITO / KEMIÖ ✆ 02 421 725, 045 3125 740, 045 3125 741 fax 02 421 718 abl@abl-kimito.fi www.abl-kimito.fi

www.lindangroup.fi

Besöksadress: Käyntiosoite:

Redaktörsstigen, Engelsby Toimittajanpolku, Engelsby

Öppet / Avoinna:

Måndag Ti, To, Fre Onsdag

9.00–19.00 9.00–16.00 9.00–14.00

Maanantai Ti, To, Pe Keskiviikko

Eugenia Baltic Jazz Musikfestspelen / Musiikkijuhlat Det spelar en roll / Onhan sillä väliä Lalla Vinde Alla kan vara med i byalag / Kaikki ovat tervetulleita kylätomikuntaan Smultronställen / Mansikkapaikat Skärgårdslamm / Saaristolammas Kimitoöns ungdomar / Kemiönsaaren nuoret Saga Finland Tidtabeller & karta / Aikataulut & kartta Sommarmat / Kesäruokaa Knep & knåp / Puuhaa & Tehtäviä Sommarläsning / Kesälukemista Söderlångvik Utställningar / Näyttelyt Evenemang / Tapahtumat Bjärkas Golf Sommarens sportevenemang/ Kesän urheilutapahtumat Jumping Kemiö Broloppet / Siltajuoksu

2 4-5 4-5 6-7 8-9 10-11 10-13 12-13 14-15 14 16-17 18-19 20-21 22 22 23 24-25 26-27 28-29 30 31


4

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Frisersalong TITTI Kampaamo

T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : E M I L I A Ö R N M A R K K Ä Ä N N Ö S: I N G R I D S A N D M A N

Indisk huvudmassage. Intialainen päähieronta. Öppet flextider. Joustavat aukioloajat.

✆ 040-720 5597

Isabell

boutique

Ortens trendbutik! Jokaiselle jotakin!

Arkadianv. 8, 25700 Kimito/Kemiö 040 5387551 ti-fre 11-18 la 10-14 även må f.o.m. 4.6. alkaen myös ma www.boutiqueisabell.fi

.

Sommarteater i Åboland! musik! tik och 60-tals a m ra d k, rle ä K

.

erg / Regi Riddo Ridb av Skini Lindgård

Spelas på Lillholmen i Pargas 27.6 15.7.!

-

www.teaterboulage.fi

film leffa

musik musa

circus sirkus

konst taide

Kringverksamhet viktig då Baltic Jazz fyller 25 ➤ Festlig stämning, glatt humör och mycket folk är det varje sommar i Dalsbruk då den årliga Baltic Jazz-festivalen går av stapeln. Årets festival (6-8 juli) kommer om möjligt att bli ännu festligare, eftersom Baltic Jazz i år firar 25-årsjubileum. Programmet är ändå uppbyggt enligt festivalens ursprungliga musikaliska koncept. Den röda tråden kommer att vara guldkorn från förr blandat med nytt och en anknytning till festivalens historia. Som vanligt tjuvstartar festivalen i Kasnäs på torsdag (5 juli). Även samarbetet med Bjärkas golf fortsätter, där man kan kombinera golfspelande, jazz och en festlig middag: något som blivit ett allt mer välkommet inslag under festivalen.

DEN STOR A ÖPPNINGSKONSERTEN under fredagen

för tankarna tillbaka till fjolårets megakonsert ”Opera Meets Jazz” och även i år blir det en välfylld scen invid Masugnen. Totalt blir det då 60-70 lokala musiker på scenen bestående av Kimitoöns Blåsare, Dalsbruks Dragspelsklubb och Baltic Gospel Singers (featuring Johanna Grüssner). Ifjol var det första gången som en musikpersonlighet fritt fick komponera sin egen konsert under Baltic Jazz. Då var det Åke Grandell och i år är det Baltic Jazz grundare Kaj och Magi Kulla som får sin egen konsert under namnet ”Reminiscence Jazz”. Då blir det bl.a. Baltic Junior Band, Kaj Kulla & Friends. Blueskonserten fick sin plats i Baltic Jazz-programmet 2010,

har fått ett varmt mottagande och således blir det blues även i år. Då medverkar bl.a. bandet Jo Stance med den finska storstjärnan Johanna Försti. Bandet bjuder på soul från 60-talet och har i regionen lockat fulla hus där det dragit fram. Jubileumskonserten går av stapeln på lördag, efter de till barn riktade ”Kidi-Jass” med Sås och Kopp och ”Dunderdans” bestående av dans, sång och teater. Under jubileumskonserten uppträder bl.a. festivalens konstnärliga ledare Antti Sarpila med sitt swingband (som i år firar 30-årsjubileum!). Festivalens födelsedagsfest till ära kommer alla 25-åringar in gratis till denna konsert. Efter avslutningskonserten i Söderlångvik bjuder Jatkotkonserten på E-band, The Capital Beat och Pargasbandet Trr-

TrrTrr, som gjorde succé under festivalen ifjol. NYTT FÖR I ÅR är en temakonsert (lördag kväll) där musiker från Ryssland, Estland, Finland och Georgien medverkar. Temat är Ryssland och detta kommer att genomsyra allt från musik till mat och ljussättning. - Andra nyheter är att vi i år kommer att satsa extra mycket på kringverksamheten. Det blir Open stage alla dagar där unga jazz- och bluesintresserade har möjlighet att öva upp sin scenvana. Detta ska skapa mer liv, rörelse och festivalstämning på jazzgatan: något som fattades ifjol, säger verksamhetsledare Alexandra Walk-Liljeroos. Vill man delta i Open stage får man gärna anmäla intresse på förhand.

Walk-Liljeroos berättar vidare att antalet gratiskonserter på jazzgatan i år är fler och tanken är att jazzgatan ska koncentreras till strandpromenaden framför Bio Pony. NÅGOT KONKRET mål för biljettförsäljningen har arrangörerna inte för i år, men uppnår man fjolårets 5 000 är man nöjd. - Biljettintäkterna täcker hur som helst inte mer än hälften av utgifterna. Vi är helt beroende av de understöd vi får, t.ex. från Kimitoöns kommun, säger Kenneth Nordell, ordförande för Intresseföreningen för Jazzmusik i Dalsbruk rf. Årets festivalprogram finns i sin helhet på www.balticjazz. com.

magi taika T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : I N G R I D S A N D M A N

Musikfestspelens tema: OP-BONUS

Debussy och barockmusik ➤ Med minimala gage men sommarfager och intressant natur- och kulturmiljö har Kimito med sin omnejd lyckats göra sig populärt bland musikerna. Även om uppträdandena vid musikfestspelen är många - i år bjuds det på inte mindre än 15 konserter under tiden 10-15 juli får de ändå tid över för samvaro och avslappning i härlig Labbnäsmiljö. Årets festspel är de i ordningen fjortonde och bygdens aktiva, bland dem Rabbe Bergström, ordförande för den lokala föreningen som ansvarar för festivalen, är mycket stolta över att vår lilla ort kan erbjuda ortsbor, sommargäster och en mängd inresta gäster högklassig musik i synnerligen spännande konsertmiljöer. I år fungerar Kimito, Dragsfjärds, Västanfjärds, Hitis (efter en längre paus) samt Sagu kyrkor som konsertlokaler. Dess-

utom ges konserter i Westers, Westankärr, Sandö gård och Söderlångvik - samt i Villa Lande och Salon Veturitalli. Alla ställena lämpar sig väl för kammarmusik med en begränsad åhörarskara. En skojig nyhet är tre lunchtillställningar med musik i Labbnäs med smakprov på musik till skärgårdsbordets lekamliga spis. MUSIK AV Debussy - 150 år

har förflutit sedan han föddes - men också andra franska tonsättare kommer att spelas; utan tvekan sådant som tilltalar också öron mindre vana vid konstmusik. Men vi får också höra moderna tonsättare, t.ex. Kaija Saariaho, som fyller 60 i år. Det andra temat är barockmusik, t.o.m. till en del på tidstrogna instrument. Att barockmusiken känns begriplig för unga öron beror nog på att somliga

popmusiker, bl.a. 60-talsikonerna Beatles, var rätt inspirerade av barock. Konstnärliga ledaren Katinka Korkeala, som tillsammans med Sonja Korkeala svarar för programmet, påpekar att vi i år får lyssna till ett flertal etablerade och samspelta ensembler: Nya Helsingfors-kvartetten, Ensemble Transparent och BarockOstrobotnia. För ett mer lössläppt konsert i Villa Lande svarar Ulla Tapaninen & Nasevat Kurtut på fredagskvällen. Bland artisterna bör också nämnas mezzosopranen Essi Luttinen, pianisten Naoko Shibayama-Aarnio och cellisten Katja Kolehmainen. TILL SAKEN hör att Kimito-

öns Musikfestspel årligen kan stoltsera med uruppförandet av ett beställningsverk. - I år har vi valt att beställa ett verk av den än så länge in-

Ensemble Transparent uppträder under ett flertal konserter. Ensemble Transparent esiintyy useammassa konsertissa

te så kände kompositören Juho Miettinen, berättar Katinka Korkeala. Kompositören har haft fria händer och han har komponerat ett verk som har fått namnet Kolme askelta. Verket uppförs under öppningskonserten i Kimito kyrka tisdagen den 10 juli. Festivalen drog i fjol ett par tusen besökare. Inga festivaler torde klara sig på biljettförsälj-

ning utan alla är, liksom annan kultur, beroende av stöd och sponsorer. Budgeten är jämförelsevis liten, ca 100 000 euro. Tack vare kommunala och fondstöd, idealism och frivilliga arbetsinsatser kan Kimitoön bjuda på en festival för oss alla att njuta av och för bygden att vara stolt över.


5

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Oheistoiminta tärkeää Baltic Jazzin täyttäessä 25 ➤ Baltic Jazzin aikaan Taalintehtaalla vilisee väkeä. Tänä kesänä festivaali järjestetään heinäkuun 6.-7. päivien välisenä aikana ja on, mikäli mahdollista, entistäkin juhlavampi: festivaali viettää 25-vuotisjuhliaan. Ohjelma on silti koottu festivaalin alkuperäistä musiikkikonseptia noudattaen. Punaisena lankana ovat entisten vuosien kultahiput sekoitettuina uuteen ja festivaalin historiaan. Kuten tapana on festivaali ottaa varaslähdön Kasnäsissa torstaina heinäkuun 5. Yhteistyö Bjärkas golfin kanssa jatkuu. Siellä yhdistyvät golf, jazz ja juhlaillallinen. Tämä on muodostunut aina vain suositummaksi. Svenska Gunhild Carling och Carling family uppträder under Jubileumskonserten invid masugnen. Foto: Sara Silfverberg. Gunhild Carling ja Carling family Ruotsista esiintyvät masuunin juhlakonsertissa. Kuva: Sara Silfverberg.

PERJANTAIN suuri avajais-

konsertti muistuttaa viime vuoden megakonserttia ”Opera Meets Jazz” ja tänäkin vuonna Masuunin viereinen lava täyttyy muusikoista. Yhteensä 6070 paikallista muusikkoa kuulu Kemiönsaaren Puhaltajiin, Dalsbruks Dragspelsklubbiin ja Baltic Gospel Singers:iin (feat. Johanna Grüssner). Viime vuonna muusiikin merkkihenkilö pääsi vapaasti koostamaan oman konserttinsa. Tuolloin tämä henkilö oli Åke Grandell ja tänä vuonna Kaj ja Magi Kulla ovat laatineet oman ”Reminiscence Jazz” -nimisen konserttinsa. Konsertissa soittavat muun muassa Baltic Junior Band sekä Kaj Kulla & Friends.

Vuonna 2010 järjestettiin Blueskonsertti ensimmäistä kertaa. Se saavutti suuren suosion ja tänäkin vuonna luvassa on blues:ia. Konsertissa kuulemme muun muassa Jo Stance -bändiä, jossa laulaa suomalainen supertähti Johanna Försti. Bändi soittaa 60-luvun soulia ja on esiintyessään yleensä saavuttanut suuren suosion. Juhlakonsertti järjestetään lauantaina ”Kidi-Jass” -lastenkonsertin (Sotta ja Pytty) sekä ”Dunderdans”:in (tanssia, laulua ja teatteria) jälkeen. Juhlakonsertissa esiintyvät muun muassa festivaalin taiteellinen johtaja Antti Sarpila swingbändeineen (tänä vuonna 30-vuotisjuhliaan viettävä!). Kaikki 25 vuotta täyttävät pääsevät BJ:n kunniaksi ilmaiseksi juhlakonserttiin. Söderlångvikissa esitettävän päätöskonsertin jälkeen Jatkotkonsertti tarjoaa E-bändiä, The Capital Beat ja Paraisilta olevan TrrTrrTrr:n, joka sai viime vuonna suuren suosion BJ-festarilla. TÄ M Ä N vuoden uutuus on lauantain teemakonsertti, jossa Venäjältä, Virosta, Suomesta ja Georgiasta kotoisin olevat muusikot esiintyvät. Teemana on Venäjä, mikä kuuluu ja näkyy kaikessa musiikista ruokaan ja valaistukseen. - Muita uutuuksia on, että panostamme eritysesti oheistoimintaan. Kaikkina päivinä järjestetään Open stage: nuoret jazz- ja bluesfanit pääsevät har-

Den finska storstjärnan Johanna Försti besöker Baltic Jazz denna sommar. Suomalainen tähtilaulaja Johanna Försti vierailee Baltic Jazzissa.

joittelemaan lavalle. Näin jazzkadulle luodaan lisää elämää, vauhtia ja festaritunnelmaa. Se hiukan puuttui viime vuonna, toiminnanjohtaja Alexandra Walk-Liljeroos huomauttaa. Mikäli haluaa osallistua Open stage:en on hyvä ilmoittautua etukäteen. Walk-Liljeroos kertoo myös, että jazzkadun ilmaiskonsertteja on entistä enemmän. Jazzkatu keskitetään Bio Ponyn edessä olevalle rantapromenadelle.

Antti Sarpila Swing band firar 30-årsjubileum i år! Antti Sarpila Swing Band viettää 30-vuotisjuhliaan!

KO N K R E E T T I S TA lipun-

myyntipäämäärää järjestäjillä ei ole. Mikäli päästään viime vuoden 5 000:een he ovat tyytyväisiä. - Lipputulot eivät kuitenkaan kata kuin n. puolet menoista. Olemme täysin riippuvaisia avustuksista, esim. Kemiönsaaren kunnalta saamistamme, jazzyhdistyksen puheenjohtaja Kenneth Nordell kertoo. Festivaaliohjelma kokonaisuudessaan löytyy osoitteessa www.balticjazz.com.

Stort Loppis i Bondas Billböle Kullasvängen 5

Musiikkijuhlien teemat:

Debussy sekä barocki ➤ Minimaalein palkkioin mut-

ta ihanan kesäisen luonnon ja kiinnostavien kulttuuriympäristöjensä avulla Kemiönsaari ympäristöineen on onnistunut pääsemään muusikoiden suosioon. Joskin he joutuvat esiintymään monta kertaa - luvassa on tänä kesänä 15 konserttia 10.-15.7. järjestettävän Kemiönsaaren Musiikkijuhlat -festivaalin aikana heille jää myös aikaa seurustella toistensa kanssa ja rentoutua Labbnäsin mukavassa miljöössä. Vuoden festivaali on järjestyksessa 14. Seudun aktiivit, heidän joukossaan festivaaleja järjestävän yhdistyksen puheenjohtaja Rabbe Bergström, ovat hyvin ylpeitä näin pienen paikkakunnan pystyessä tarjoamaan taidemusiikin laadukas festivaali mielenkiintoisissa konserttipaikoissa niin kantaväestölle kuin kesävieraille ja muualta saapuville turisteille. Tänä kesänä konsertteja jär-

jestetään Kemiön, Dragsfjärdin, Västanfjärdin, Hiittisten (tauon jälkeen) ja Sauvon kirkoissa. Lisäksi kartanokonsertteja järjestetään Westersissä, Westankärrissä, Sandön ja Söderlångvikin kartanoissa. Villa Lande ja Salon Veturitalli toimivat myös konserttipaikkoina. Hauska uutuus on kolmen musiikkilounaan sarja Labbnäsissa. Saaristolaispöydän antimien ohella nautitaan musiikista. DEBUSSYN musiikkia kuu-

lemme paljon; onhan ranskalaisen säveltäjän syntymästä tänä vuonna kulunut 150 vuotta. Muutakin ranskalaista musiikkia on tarjolla. Tämäntyyppinen taidemusiikki sopii hyvin hieman tottumattomillekin korville. Kuulemme myös modernia säveltaidetta: esim. tänä vuonna 60 täyttävän Kaija Saariahon säveltämää. Festivaalin toisena teemana on

barokkimusiikki, osittain jopa periodisoittimin esitettynä. Barokkimusiikki ei myöskään ole hirveän haastavaa; se on innoittanut muun muassa 60-luvun ikoniyhtye Beatleseja. Taiteellinen johtaja Katinka Korkeala, joka yhdessä Sonja Korkealan kanssa toimii festivaalin taiteellisena johtajana, huomauttaa, että tänä vuonna esiityvät useatkin ensemblet, jotka ovat jo etabloituneita: Uusi Helsinki -kvartetti, Ensemble Transparent ja BarockOstrobotnia. Hieman hurjemmasta esiitymisestä vastaavat perjantaina Villa Landen konsertissa Ulla Tapaninen & Nasevat Kurtut. Artistien joukosta mainittakoon myös ennenkin meillä esiintynyt mezzosopraano Essi Luttinen, pianisti Naoko Shibayama-Aarnio sekä sellisti Katja Kolehmainen. PERINTEEN mukaisesti festi-

vaali on tilannut uuden sävel-

lyksen, jonka kantaesitys tapahtuu Kemiön kirkossa pidetyn avajaiskonsertin yhteydessä. - Tänä vuonna tilasimme teoksen toistaiseksi vähemmän tunnetulta nuorelta säveltäjältä, Juho Miettiseltä, joka tavan mukaan sai vapaat kädet teoksensa suhteen, Katinka Korkeala kertoo. Miettisen sävellys on nimeltään Kolme askelta. Kantaesitys siis tiistaina 10.7. Viime vuonna festivaalin yleisömäärä nousi n. 2 000:een. Mikään festivaali ei pärjää pelkillä lipputuloilla. Festivaalit ovat samoin kuin muukin kulttuuri riippuvaisia kunnan, rahastojen sekä yrityselämän avustuksista. Näin ollen Kemiönsaarikin pystyy tarjoamaan meille musiikkielämyksiä ja paikkakunta pääsee myönteisessä mielessä esille yleisön ja median keskuudessa.

GÅRDSTÖMNING - Massor av prylar - Möbler - Maritima tavlor - Kuvert med frimärken i mängder - Gamla fönster och dörrar - Trampsymaskiner m.m. - Gratishörna

7 och 8 juli kl. 10-15. Alla välkomna. Förfrågningar per tel. 0400-426 590

Teijon alueen kesäteatteriyhdistys ry Brukets Nyckel - Ruukin Avain

På mormors tid Inkommande sommar 2012 visas i Mathildedals idylliska bruksfabrik i Salo, tredje delen av den populära teatertrilogin Brukets Nyckel. Manuskript och regi Johan Storgård. Föreställningarna: 11.7–21.7.2012, se www.ruukinavain.fi

Priser: Vuxna:22€ (med S-förmånskortet 20€), barn 4–16 år: 10 € (med S-förmånskortet 8€), gruppbiljetter: 18€/22€ (min. 20 pers) inkl. teaterbiljett och programblad. Kaffeservering under pausen. Mer information: ruukinavain2012@gmail.com, t. 044 330 0038.

Evenemangnummer 101749 på R-kiosken

www. ruukinavain.fi


6

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : I N G R I D S A N D M A N

Direktförsäljningsställen på Kimitoön Kemiönsaaren suoramyyntitilat GÅRD / TILA

ADRESS / OSOITE

Ahlfors Rainer

Rossviksvägen 26, 25870 Dragsfjärd Brännbodavägen 113, 25830 Västanfjärd

Barre-Cygnel Petra  &  Cygnel Peik Björknäs trädgård Brunström Thelma & Lars Collin Noora E.M. & A. Järvinen Ekholm Anders Ekholm Sabina & Torsten Eklund Per Fabritius Jocki & Maina Fagerlund Martta Henriksson Charlotta Henriksson Mikael Julias fisk Kaitalan maatila / Harri Kaitala Kasandra Garden Center Kuoppamäki Tuija Laaksonen Raino & Benita Lindblom Kenneth Persil Oy/Ab Amfora Sjölax gård /  Jägerskiöld Peter

02-466 1880

Engelsbyvägen 26, 25700 Kimito Suomenkulmantie 1258, 25760 Kiila Torgförsäljning/ Torimyynti

02-421 881, 0400-224 224 050-3300 346

Stusnäsvägen 30, 25870 Dragsfjärd Kantorstigen 1, 25870 Dragsfjärd Sjölaxvägen 270 25700 Kimito

02-424 718, 040-595 0943 02-424 923, 050-583 6915 0400-194 058 peter.jagerskiold@agrolink.fi 02-424 549, 02-424 551 www.soderlangvik.fi 040-589 8634 lola.berglund@ hotmail.com 0400-539 990

Söderstrands Trädgård

Djupö, Biskopsö, 25900 Dalsbruk

Westankärr Gård Westers

040-747 6411, 0440-702 559

Tunhamn 25900 Dalsbruk Orrnäs, 25700 Kemiö Björkbodavägen 253, 25840 Nivelax Skinnarviksvägen 188, 25830 Björkboda Kvarnbackavägen 5, 25700 Kimito Västerillovägen 240, 25830 Västanfjärd Bergavägen 51, 25700 Kimito Runsövägen 285, 25830 Västanfjärd Sundviksvägen 485, 25830 Västanfjärd Sundviksvägen 485, 25830 Västanfjärd Ängesön, 25900 Dalsbruk Suomenkulmantie 1461, 25760 Kiila

Söderlångvik gård

Vesterlund Leif

PRODUKTER / TUOTTEET

Söderlångviksvägen 02-424 820, 120, 25870 Dragsfjärd 040-517 0875

Amos Anderssonvägen 2, 25870 Dragsfjärd

Tallbo Trädgård

TEL. / PUH.

Genböle, 25870 Dragsfjärd Gräggnäs, 25830 Västanfjärd Mjösundsvägen 726, 25700 Kimito Finnuddsvägen 1255, 25700 Kimito

040-568 3110, 040-513 6941 02-427 063, 050-523 3763 0400-762 327 040-561 8514, 040- 550 0464 050-522 7355 040-702 4284, 0500-744 923 02-427 645 050-548 6976 02-427 474, 050-562 1254 0400-775 113 040-5133967

0400-125 425 0400-925 363

050-331 8320 0400-838 010, 040-528 3360 040-554 1599 www.westers.fi

Nypotatis, grönsaker Uusia perunoita, vihanneksia Jordgubbar, sparris Mansikoita, parsaa Tomat, gurka, potatis, grönsaker, sommarblommor, även övriga lokalt producerade produkter Tomaattia, kurkkua, perunaa, vihanneksia, kesäkukkia, myös muita paikallisesti tuotettuja tuotteita Hantverk, fisk: rökt, färsk Käsityöt, kalaa: savustettua, tuoretta Jordgubbar Mansikoita Blommor, grönsaksplantor, kryddor Kukkia, vihannestaimia, mausteita Nypotatis, lök, ved Uusia perunoita, sipulia, polttopuuta Jordgubbar, potatis, ärter Mansikoita, perunaa, herneitä Lammkött, nypotatis Lampaanlihaa, uusia perunoita Jordgubbar Mansikoita Fisk (säkrast enligt beställning) Kalaa (varmimmin tilauksesta) Sommarblommor, bakverk Kesäkukkia, leivonnaisia Äppel, honung Omenaa, hunajaa Fisk; rökt, färsk, inlagd Kalaa: savustettua, tuoretta, säilöttyä Ärter, nypotatis Herneitä, uusia perunoita Blommor Kukkia Ekologiska äppel (från augusti till oktober) Ekologisia omenoita (elokuu-lokakuu) Torgförsäljning av grönsaker Vihannesten torimyyntiä Jordgubbar Mansikoita Närodlade grönsaker, jordgubbar och vinbär Lähituotettuja vihanneksia, mansikoita ja viinimarjoja Brännved, nötkött enligt beställning Polttopuuta, naudanlihaa tilauksesta Äppel, tomat, blommor, örter samt olika äppelprodukter Omenaa, tomaattia, kukkia, yrttejä sekä erilaisia omenatuotteita Naturenligt odlade bär, grönsaker och blommor. Ring gärna före. Luonnonmukaisesti viljeltyjä marjoja, vihanneksia ja kukkia. Soita mielellään ensin. Sommarblommor Kesäkukkia Grönsaker Vihanneksia lammkött Lampaanlihaa Eko-odlade örter och grönsaker Luomu-tuotettuja yrttejä ja vihanneksia

Källa:/Lähde: Kimitoöns kommuns hemsidor.

opkk.fi, 050-5920 787, 050-5233 768

Det spelar en roll… ➤ - Det är viktigt för oss att alla våra kreatur har ett namn, att vi känner dem och de oss, säger Sonja Jägerskiöld om tjurarna, dikorna och kalvarna på Sjölax. Nötdjur som föds upp för att ätas är stora, starka djur. För att man ska klara av att hantera dem behöver man skapa ett förtroligt förhållande till dem. Sonja berör problematiken med de besvärliga EU-märkena i djurens öron och säger att hon har för vana att rufsa om öronen hos t.ex. den mastiga tjuren Alexander, som har för vana att gå lös på enrisbuskarna på betet och i den vevan tappa sina öronmärken. - När han är van att man rufsar om honom är det lättare att ersätta de tappade märkena, berättar hon. SJÖL A X GÅRD är egentli-

gen en av Kimitoöns historiska

”sevärdheter”: ett s.k. fideikommiss (gården går i arv från far till son) med anor från 1500-talet. Visserligen är Sjölax inte ett ställe som ingår i de vanliga turistbussrutterna, eller där man är beredd att ta emot turister från när och fjärran. Men åtminstone alla de som vill bjuda på välsmakande, närproducerad biff (många andra delar av djuren, även inälvorna är goda) har orsak att göra sig ärende till Sjölax. Sjölax var en av öns stora mjölkgårdar och har i tiden rentav haft ett eget mejeri - tegelbyggnaden finns fortfarande kvar. De sista mjölkkorna åkte våren 2010. Nu statsar man i stället på biffdjur. - Den främsta orsaken till att vi slutade med mjölken var att vi hade varit tvungna att bygga en ny dyr ladugård, berättar Peter Jägerskiöld. Sonja och Peter kan nu glädjas åt att sonen

Christer är beredd att ta över vid generationsskiftet, som visserligen inte sker just nu men på lite längre sikt. CHRISTER har haft alla möjligheter att påverka produktionens framtid och då är det köttdjuren han vill ägna sig åt. Jägerskiölds anser att djurhållning är en självklar del av ett stort lantbruk. Och gödseln är minsann inget problemavfall: den återförs till jorden och berikar den med riktig humus. Kvävetillgången på vallarna garanteras med baljväxter. I samband med sina agrologstudier vid yrkeshögskolan Novia skaffade Christer sig praktik vid en enormt stor biffdjursgård i Skara i Sverige. Där lärde han sig mycket om biffdjursuppfödning och tog bl.a. med sig idén om en särskild avdelning med grindsystem i lösdriftsladugården. Där kan man isolera t.ex.

02 4206 680 Juridiska tjänster/Lakiasiat: rfc.fi, 019 2652 240

Gårdsbutiken och café

• Lammkött • Fårfällar, ull mm. • Utställningar • Uthyrning av festlokal

Tilamyymälä ja kahvila

Direktförsäljningtt av lammkö K aritsanlihnatin suoramyy

• Karitsanlihaa • Lampaantaljoja, villaa ym. • Näyttelyitä • Juhlatilojen vuokraus

Välkommen! Tervetuloa!

Mjösundsvägen/Mjösundintie 726, 25700 Kimito/Kemiö tfn/puh 0400 838 010 Öppet/Auki: www.westankarr.fi


7

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Onhan sillä väliä… ➤ - Meille on tärkeää, että kaikilla kotieläimillämme on nimet, että tunnemme ne yksilöinä ja ne meidät, sanoo Sonja Jägerskiöld Sjölaxin kartanon sonneista, emolehmistä ja vasikoista. Lihanaudat ovat suuria, painavia ja voimakkaita elikoita. Jotta niiden kanssa tulisi toimeen, niihin on luotava luottamuksellinen suhde. Sonja mainitsee hankalat EU-korvamerkit ja kertoo, että hän tapaa käydä pörröttämässä valtavan Alexander-sonnin otsakiharoita. Alexanderilla kun on tapana ravistella sarvillaan katajapensaita ja tuossa touhussa kadottaa korvamerkkinsä. Uudet on helpompi laittaa, kun sonni on tottunut käsittelyyn. SJÖL A XIN kartano on oike-

… en ko som behöver extra lugn och ro inför kalvningen och även efteråt då man kanske behöver övervaka hur kon tar till sig kalven. Man kan också via ett grindsystem dirigera enskilda djur dit man vill ha dem. - Där går nu den goda mjölken i kalvens mage, säger Sonja med saknad. Efter att ha kunnat njuta av egen lagårdsmjölk i åratal är det med en viss motvilja hon handlar burkmjölk i affären. Hon väljer naturligtvis ”Luomu”-mjölken som inte är homogeniserad. I DEN NYA lösdriftsladugår-

en har djuren det bra. Alla, både kor och kalvar får röra sig fritt och har ovanligt gott om svängrum, för hallen har plats för dubbelt upp mot det knappa 60tal som lever där just nu. - Allt kött vi har haft att sälja har gått åt och vi är beredda

att utöka besättningen, säger Christer som bl.a. får in beställningar på facebook. Sonja påpekar att nöjda kunder brukar resultera i nya kunder; djungeltrumman är ganska effektiv. Allt fler konsumenter blir all mer medvetna om att närmat inte bara är ett övergående påhitt och en snabbt övergående modetrend. Det finns alldeles sakliga argument för att gå direkt till producenten. - Kött från djur som är uppfödda i normal takt på sådant foder som arten är anpassad för smakar annorlunda och bättre än ”industriellt” uppfödda djurs kött, påpekar Sonja och Peter betonar hur viktigt det är att djuren en stor del av året vistas på naturbeten och får i sig en mängd olika örter vid sidan av gräset. Vintertid mumsar de på en väldoftande blandning av eget, klöverbemängt hö och lite

av gårdens spannmål. När djuren bor i en kall lösdriftsladugård under vinterhalvåret rör de på sig i friska luften och blir härdiga. Veterinären behöver knappast komma på besök p.g.a. att djuren är sjuka. - OM NÅGON tror att djuren

sköter sig själva och vi kommer lätt undan så misstar den sig, ler Sonja. Självklart behöver djuren tillsyn varje dag året om och alldeles särskilt under kalvningstiden, som infaller mellan början av april och slutet av maj. - För allt flera konsumenter spelar det nog också en roll att veta hur djuret har haft det under sin levnad, säger Sonja och ryser vid tanken på ”djurfabriker” där djuren lever trångt, föds upp på foder som de egentligen inte borde äta och medicineras för säkerhets skull eftersom de lättare insjuknar.

Också den som föder upp djur till slakt har känslor för sina djur och hon betonar hur viktigt det känns för henne att djuren får leva ett gott och möjligast naturligt liv och att färden till slakteriet är så kort som möjligt (för Sjölaxdjuren är det Pemar som gäller). De flesta av kunderna är privata hushåll men vid festliga tillfällen händer det också att någon av ortens restauranger skryter med att servera närproducerat biffkött från Sjölax. Eftersom produktionen är begränsad gör kunden klokt i att höra av sig på förhand även om Sonja berättar att det alltid finns åtminstone färs i frysen. - Men helst säljer vi nog köttet lagom hängt och färskt, inflikar Peter.

astaan Kemiönsaaren suuria ”nähtävyyksiä”, n.s. sääntöperintötila (tila periytyy isältä pojalle). Sjölaxin historia ulottuu 1500-luvulle saakka. Toki tila ei kuulu tavallisiin turistireitteihin eikä siellä panosteta turismiin. Mutta kaikilla, jotka haluvat pöytäänsä oikein maistuvaa lähituotettua pihviä (monet muutkin ruhon osat sisälmykset mukaanlukien ovat herkullisia) on hyvä syy piipahtaa Sjölaxissa ostoksilla. Sjölax kuului aiemmin saaren suuriin maitotiloihin. Tilalla toimi aikanaan jopa oma meijeri - tiiliskivirakennus on edelleen tallella. Viimeiset lypsylehmät lähtivät vuoden 2010 keväällä. Nyt tila panostaa lihakarjaan. - Tärkein syy maidontuotannon lopettamiseen oli, että me olisimme joutuneet rakentamaan uuden kalliin navetan, Peter Jägerskiöld kertoo. Nyt Sonja ja Peter voivat iloita: kun tilalla jonkun ajan päästä koittaa sukupolvenvaihdoksen aika, heidän Christerpoikansa on valmiina jatkamaan ja on opinnoissaan erikoistunut lihakarjaan. CHRISTER on päässyt vaikut-

tamaan tilan tuotantosuunni-

telmiin. Jägerskiöldit ovat yhtä mieltä: eläimiä kuuluu olla. Lanta ei todellakaan ole mikään ongelmajäte. Päinvastoin, se palautuu ravitsemaan maaperää ja tuottaa uutta multaa. Palkokasvit vastaavat kylvönurmien typpilannoittamisesta. Noviassa agrologiksi opiskellessaan Christer pääsi harjoittelujaksolle Ruotsin Skaaraan, jossa toimii valtavan suuri lihakarjatila. Sieltä hän ammensi uusia ideoita. Eräs on uuden, avoimen navettarakennuksen yhteyteen rakennettu osa, johon voidaan aidata esim. poikivat lehmät tai ohjata eläimiä yksitellen vaikkapa eläinlääkärin käsiteltäviksi. - Katso, tuossa hyvä maito menee pienen vasikan vatsaan, Sonja näyttää hieman haikeana. Navettamaitoon tottunut perhe on vastahakoisesti joutunut totuttelemaan kaupan purkkimaitoon. Sonja ostaa tietysti luomumaitoa, jota ei ole homogenisoitu. UUDESSA navetassa eläimil-

lä on hyvät oltavat. Kaikki, niin lehmät kuin vasikatkin liikkuvat vapaasti ja tilaa on poikkeuksellisen runsaasti: hallissa on vain n. puolet siihen mahtuvasta eläinmäärästä. - Kaikki tuottamamme liha on mennyt kaupaksi ja meillä on valmius lisätä karjan määrää, Christer sanoo kertoen, että tilauksia tulee muun muassa facebookin kautta. Sonja huomauttaa, että markkinointia ei juuri tarvita; tyytyväiset asiakkaat palaavat ja tuovat lisää uusia asiakkaita. Viidakkorumpu on tehokas markkinointiväline. Yhä useammat kuluttajat ovat yhä tietoisempia lähiruoasta. Se ei ole mikään hetken trendi ja muotivillitys. Aivan asialliset seikat puoltavat asiointia suoraan tuottajan luona ilman välikäsiä. - Sellaisten eläinten liha joka tuotetaan luonnolliseen tahtiin, maistuu paremmalta, Sonja huomauttaa ja Peter lisää, että

eläinten terveydelle on tärkeää, että ne pääsevät kesällä laitumelle ja syömään erilaisia yrttejä. Talvisaikaan Sjölaxin naudat mutustelevat tilan omaa tuoksuvaa heinää, jossa on runsaasti apilaa. Väkirehuna ne saavat vähän tilalla kasvanutta viljaa. Eläinlääkäriä ei tarvita kovinkaan usein; eläimet karaistuvat raittiissa ilmassa katoksen alla eikä kovakaan pakkanen tunnu haittaavan. - JOTKUT OVAT kysyneet, pääsemmekö nyt lypsykarjan lähdettyä laiskottelemaan. Näin ei todellakaan ole asian laita, Sonja nauraa. Tottakai lihakarjakin tarvitsee päivittäistä huoltoa, myöskin laitumella ja varsinkin poikimisen aikaan. Poikimiset pyritään keskittämään ajalle huhti-toukokuu. -Yhä useammat kuluttajat haluavat tietää, että eläimet ovat saaneet kasvaa hyvässä ympäristössä, Sonja kertoo. Hänelle tule huono olo kun hän ajattelee ”eläintehtaita”, jossa ruoaksi tarkoitetut tuotantoeläimet pidetään ahtaissa tiloissa, ruokitaan lajille luonnottomalla rehulla ja lääkitään varmuuden vuoksi, koska olot huonontavat eläinten terveyttä. Tuotantoeläimien kasvattajilla on tunteita ja Sonja korostaa, miten tärkeää hänelle on, että eläimillä on hyvä elämä ja lopuksi lyhyt matka teurastamolle (Sjölaxin lihakarja teurastetaan Paimiossa). Suurin osa asiakkaista on yksityisiä talouksia, mutta paikkakunnan ravintoloissakin tarjotaan joskus juhlien yhteydessä Sjölaxin lähipihvejä. Tuotanto on rajoitettua; asiakkaan on hyvä tarkistaa etukäteen, löytyykö hänen haluamaansa tuotetta. - Pakastimessa on kyllä jatkuvasti ainakin jauhelihaa, Sonja sanoo mutta Peter sanoo mieluummin myyvänsä tuoretta, hyvin riippunutta lihaa.

Välkommen Hos oss får du allt till Aktia! du behöver på ett och samma ställe; banktjänster, försäkringar och fastighetsförmedling. Tervetuloa Aktiaan!

www.aktia.fi

Meiltä saat saman katon alta kaikki tarvitsemasi pankki-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelut.

Kimitoöns turistinformation | Kemiönsaaren matkailuneuvonta Tfn./Puh. 02-426 0170 | info@kimitoon.fi | www.kimitoon.fi | www.kemionsaari.fi

Aktia Bank Abp, Kimito Aktia Pankki Oyj, Kemiö Ser en människa i varje kund.


8

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Cozy Villa

Charmig inredningsbutik i gammal skolmiljö i Dragsfjärds kyrkby.

Cozy Villa

T E K S T I & K U VAT / T E X T & F OTO H I A S J Ö B L O M ÖV E R S ÄT T N I N G : I N G R I D S A N D M A N

Kolla våra öppethållningstider: www.cozyvilla1.blogspot.com el. på Facebook.

inredning & ting ting inredning &vackra vackra

Viehättävä sisustusliike vanhassa kouluympäristössä Dragsfjärdin kirkonkylässä. Aukioloajat löydät: www.cozyvilla1.blogspot.com tai Facebook.

Avoinna 1.6. lähtien: Öppet fr.o.m. 1.6: su-to/sö-to kl(o) 12.00-21.00 pe-la/fre-lö kl(o) 12.00-24.00

Tervetuloa! Välkommen! ✆ (02) 424 553, info@panget.fi, www.panget.fi Täysihoitolantie 6/Pensionatvägen 6, 25870 Dragsfjärd

I Kafé Lalla Vinde serveras närmat. Andelslagets medlemmar bakar, kokar ock kockar själva. -Kafét är hjärtat i verksamheten, bedyrar Sari Kippilä, Laura Naukkarinen, Antti Tolvi med Niilo i famnen, Jere Rinne och Sami Lappalainen med drygt årsgamla Amina på axlarna. Lalla Vinden kahvilassa tarjoillaan lähituotantoa. Osuuskunnan jäsenet leipovat, keittävät ja kokkaavat itse. Kahvila on toiminnan sydän, vakuuttavat Sari Kippilä, Laura Naukkarinen, Antti Tolvi sylissään Niilo, Jere Rinne ja Sami Lappalainen runsaan vuoden ikäinen Amina olkapäillään.

Överflöd på fräscha idéer och framtidsplaner i kaféet Lalla Vinde Andelslagets medlemmar jobbar gratis F:ma Margita Holmqvist • Städning • Fastighetsskötsel • Mindre reparationer • Trädgårdsarbete

• Siivous • Kiinteistönhuolto • Pienemmät korjaukset • Puutarhanhoito

“Allt i allo” ✆ 050 352 8075

margita.holmqvist@dnainternet.net Västerillovägen 212, VÄSTANFJÄRD

➤ I Kimitokaféet Lalla Vindes fönster spirar smakliga och saftiga groddar och kryddörter. Kulturhusets kafé heter numera Lalla Vinde och drivs av ett andelslag. Varje delägare gör minst åtta oavlönade arbetstimmar i månaden. - Det räcker ju ingenstans. Vi har hur många idéer som helst och sätter med fart igång nytt hela tiden, ler Laura Naukkarinen med sin åtta månader gamla Niilo i famnen. Laura är verksam inom bib-

lioteks- och musikbranschen. Som tur är, har hela gänget lätt för att skratta. Allihop vet att verksamheten inte har några gränser. Andelslagets ordförande Jere Rinne är medieproducent och arbetar vid Otavan Opisto. Han tror på andelslagsidén och på att kaféets framgångskoncept inte behöver vara att gå med vinst. - Avkastningen bör täcka utgifterna och lönerna. Andelslaget har nu tretton delägare. Det är lätt att räkna

Andelslaget Lalla Vinde

Sommarcafé och ostbod Delikatesser från när o. fjärran, även grönsaker och hantverk. Öppet alla dagar från morgon till kväll.

Kesäkahvila ja juustopuoti Herkkuja läheltä ja kaukaa, myös vihanneksia ja käsitöitä. Avoinna päivittäin aamusta iltaan.

en! Gästhamnens Skärgårdstorg älkomm loa! Vierasvenesataman v t g i l t Hjär ervetu Saaristolaistori isesti t l l e m ä Syd

Dalsbruk•Taalintehdas ✆ 050 5836 915

Charlottas SOMMARBLOMMOR KESÄKUKKIA Välkommen till mitt växthus i Södersundvik! Tervetuloa kasvihuoneelleni Södersundvikiin! ÖPPET:/AVOINNA: må-fre/ma-pe kl(o) 9.00 - 19.00 lö/la kl(o) 9.00 - 16.00 sö/su kl(o 9.00 - 19.00

✆ 050-5486 976

Sundvikv./-tie 485,Västanfjärd

Välkomn Tervetulo a! a!

Jere Rinne: medieproducent vid Otavan Opisto i st. Michel. Även medlem i berättelseandelslaget Glokal. Sari Kippilä: konsthantverkare, artesan, deltagit i frivilliga verksamheter i årtionden. Laura Naukkarinen: gör musik under namnet Lau Nau, mammaledig från biblioteket i Västanfjärd. Tuomo Tammenpää: konceptplanerare i YATTA Oy, expert på digitala medier. Sara Ilveskorpi: glaskonstnär och trädgårdsmästare, som också undervisar i bägge branscherna. Johanna Kaakinen: psykologie doktor och docent vid Turun yliopisto, dansar och lär ut dans. Tuija Kuoppamäki: ekoodlare av äpplen, mathantverkare, kulturforskare. Hanna Mehtonen-Rinne: fotograf, banbrytare inom digitalt berättande, med i Glokal. Paula Puikko-Laakso: medianom, copywriter, skribent, marknadsplanerare, dam- och herrfrisör. Antti Tolvi: ekoodlare, kompositör, driver skivbolaget Peipon Ääni ja Yrttiä. Sami Lappalainen: fil. mag i informatik, bytte företagandet mot att vara hemmapappa, hobby: att sjunga bas. Anita Rubin: framtidsforskare vid Turun yliopisto, hobby: trädgårdsskötsel och poesiskrivande. Tuula Nikulainen: konstnär, kulturforskare, med i många projekt.

ut att talkotimmarna uppgår till 104/ mån. De frivilliga som har slagit sig ner vid borden drar på mun. Sami Lappalainen fortsätter ordleken med att konstatera: ” Det här är rena rama lallandet!”. Sari Kippilä berättar gärna om sommarens planer. Man har pratat om en uteterrass och om att ge torget mera liv. Rinne vill att kaféet ska delta i Baltic Jazz. - Planerna är långt gångna. Detta ska vi förverkliga, säger han med övertygelse. - Då får vi havsutsikt. Det är något vi saknar här. I övrigt är omgivningarna utmärkta. Filmer, kulturhändelser och i framtiden också biblioteket finns här under samma tak vid torget. - Ja, ja. Om någon som tror på att jobba tillsammans vill vara med så kan han ansöka om att bli medlem i andelslaget. Jobb finns det och inga idéer avvisas. Man kan nog förverkliga dem, skrattar Lappalainen.

Redan efter ett par månaders verksamhet har man hunnit förverkliga några riktigt goda idéer. - Det estniska språkkaféet var en dundersuccé, berättar gänget och tänker fortsätta med det. Man samtalar och lär sig grannens språk. Språkbad arrangeras också för svensk- och finsktalande. - Målet är att fördriva en trevlig stund, ta bort murar och lära sig åtminstone lite vardagsspråk av de slag som talas på ön. UNDER EN K AFÉK VÄLL i

april lärde man ut tai chi under ledning av andelslagsmedlemmen Antti Tolvi. När man slår ihop medlemmarnas erfarenheter och kunnande blir resultatet ett imponerande kunskapscenter. Med i gänget finns folk som sysslar med konst och vetenskap, trädgårdsskötsel och matlagning. Där finns skickliga musik-,

bildkonst-, framtidsforskningssamt digitala experter. - Gissa vem som sköter debiteringen! skrattar Sami Lappalainen. Han är företagare vid bl.a. Zas Data och ordförande för Kimitoöns Privatföretagare. Jere Rinne säger att den bärande tanken är att göra själv och tillsammans på så sätt, att var och en får förverkliga sig själv och sina idéer. Det finns ingen chef som befaller och har de andra att lyda. Alla medlemmarna bor på Kimitoön. Någon har hamnat här p.g.a. kärlek, någon annan för jobbets skull eller lockad av havsdoften. Många har haft jobbet med sig. - När man jobbar ihop skapar man social välfärd på hela området. Om vi lyckas blir detta en god förebild som kan fungera som exempel på andra håll, säger Rinne. Det är lätt att tro honom.

- Garanterat bakat på mjöl från Kimito kvarn, säger Sari Kippilä och Jere Rinne när de visar fram Lalla Vindes läckerheter. - Takuulla saarella valmistetuista Kemiön myllyn jauhoista, Sari Kippilä ja Jere Rinne esittelevät Lalla Vinden herkkuja.


9

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

NYA VINDAR I LALLA VINDE Kaféet i Villa Lande är öppet på vardagarna mellan 1017. Lunch kl. 11-14. Kaffe serveras från åtta på morgonen. Förlängd öppethållning i samband med begivenheter. Hembakt samt när- och säsongmat. Välkommen på talko. Man kan ansöka om medlemskap i andelslaget. Idéer och önskemål är välkomna.

- Sommartid vill vi breda ut oss utomhus, på terrassen, till Baltic Jazz. Vi vill fungera som mötesplats dit det är lätt att komma och trivsamt att vistas, säger Jere Rinne. Kesällä haluamme levittää kahvilaa ulos, terassille, Baltic Jazziin. Tahdomme olla kohtaamispaikka, johon on helppo tulla ja missä on viihtyisä olla, Jere Rinne sanoo.

LALLA VINDEN UUDET TUULET Kahvila Villa Landessa avoinna arkisin klo 10-17. Lounas klo 11-14. Kahvia saa aamukahdeksasta. Tapahtumien yhteydessä auki myöhempäänkin. Tarjolla itse leivottua sekä lähi- ja sesonkiruokaa. Talkoisiin saa tulla. Osuuskuntaan voi hakea jäseneksi. Ideoita ja toivomuksia otetaan vastaan.

Lalla Vinden osuuskunta

Lalla Vinde pursuaa raikkaita ideoita ja suunnitelmia Osuuskuntalaiset paiskivat ilmaisia työtunteja ➤ Kemiönsaaren Villa Landen kahvilan ikkunoissa kasvaa maukkaita sekä meheviä ituja ja versoja. Kahvila on nyt Lalla Vinde, jota osuuskunta pyörittää. Jokainen osuuskunnan jäsen tekee vähintään kahdeksan ilmaista työtuntia kuukaudessa homman pyörittämiseksi. - Mutta eihän se riitä mihinkään. Ideoita pursuaa, ja uutta pannaan rullaamaan vauhdilla koko ajan, kirjasto- ja musiikkialaan paneutunut Laura Naukkarinen naurahtaa kahdeksankuinen Niilo sylissään. Onneksi porukalla riittää naurua. Kaikki tietävät, että tekemisen määrällä ei ole rajoja. Osuuskunnan puheenjohtaja Jere Rinne on mediatuottaja ja palkkatöissä Otavan Opistossa. Hän uskoo osuuskuntaaatteeseen ja kahvilan menestymiseen konseptilla, jonka ta-

voitteena ei ole tuottaa voittoa. - Sen pitää tuottaa sen verran, että kulut saadaan katetuiksi ja palkat maksettua. Osuuskunnassa on nyt kolmetoista jäsentä. Talkootunteja kertyy lyhyen matematiikan mukaan laskettuna 104 kuukaudessa. Lalla Vinden pöytien ympärille kerääntyneet yhteisen hyvän tekijät hörähtävät. Sami Lappalainen jatkaa sanaväännöksiä ja toteaa, että ”tämä on yhtä lallatusta koko juttu”. Sari Kippilä innostuu kertomaan kesän suunnitelmista. On puhuttu ulkoterassista ja torin elävöittämisestä. Jere Rinne pistää vielä paremmaksi ja sanoo, että tarkoitus on viedä kahvila Baltic Jazzeille. - Suunnitelma on pitkällä. Se toteutuu, hän sanoo vakuuttavasti.

- Silloin saadaan merinäköala. Se meiltä tässä paikassa puuttuu. Muuten ympäristö on mainio. Elokuvat, kulttuuritapahtumat ja lähivuosina myös kirjasto ovat tässä saman katon alla torin vieressä. - Niinpä niin. Jos jollakulla yhteiseen tekemiseen uskovalla on tahtoa olla mukana, niin osuuskuntaan otetaan uusia jäseniä hakemuksesta. Tekemistä piisaa, eikä ideoita ammuta alas. Niitä on mahdollisuus toteuttaa, Sami Lappalainen nauraa. Joitakin superideoita on jo muutaman kuukauden toiminnan aikana ehditty toteuttaa. Vironkielen kielikylpykahvila oli loistomenestys, porukka kertoo ja aikoo jatkaa idean toteuttamista. Puhutaan asioista ja opitaan naapureiden kieltä. Kylpyjä järjestetään myös ruot-

si-suomeksi. - Tavoitteena on viettää hauskaa aikaa, kaataa raja-aitoja ja oppia ainakin kahvilakieltä saarella puhuttavilla kielillä. HUHTIKUUSSA yhtenä kah-

vilailtana oli tai chi -opetusta, jota osuuskuntalainen Antti Tolvi ohjaa. Kun osuuskuntalaisten kokemus ja taidot lyödään yhteen, saadaan aikamoinen osaamiskeskus. Porukassa on sekä taiteen että tieteen, puutarhanhoidon ja ruuanlaiton tekijöitä. Mukana on muun muassa musiikkialan, kuvataiteiden, tulevaisuustutkimuksen ja digimaailman taitajia. - Ja arvaa, kuka hoitaa laskutukset?, Sami Lappalainen nauraa. Hänellä on yrittäjätaustaa muun muassa Zas Datasta ja hän on Kemiönsaaren Yksityis-

yrittäjien puheenjohtaja. Osuuskunnan puheenjohtaja Jere Rinne sanoo, että kantava ajatus on tehdä itse ja yhdessä niin, että jokaisella on mahdollisuus toteuttaa itseään ja omia ideoitaan. Ei ole yhtä pomoa, joka käskee ja toiset tottelevat. Kaikki osuuskuntalaiset asuvat saarella. Joku on tullut rakkauden, joku toinen työn tai meren tuoksun takia. Moni on tuonut työn mukanaan. - Yhdessä tekeminen tuottaa sosiaalista hyvää koko alueelle. Jos tämä onnistuu, se on hyvä malli muuallekin toteutettavaksi, Jere Rinne sanoo. Häntä on helppo uskoa.

Jere Rinne: mediatuottaja Otavan Opistossa Mikkelissä, mukana myös tarinaosuuskunta Glokaalissa. Sari Kippilä: taidekäsityöläinen, artesaani, vapaaehtoistyössä jo vuosikymmenet. Laura Naukkarinen: musiikintekijä Lau Nau -nimellä, äitiysvapaalla Västanfjärdin kirjastosta. Tuomo Tammenpää: konseptisuunnittelija YATTA Oy:ssä, digitaalisen median osaaja. Sara Ilveskorpi: lasitaiteilija ja puutarhuri, joka myös opettaa molempia aloja. Johanna Kaakinen: psykologian tohtori ja dosentti Turun yliopistossa, harrastaa ja opettaa tansseja. Tuija Kuoppamäki: luomuomenapuutarhuri sekä ruokakäsityöläinen, kulttuurintutkija. Hanna Mehtonen-Rinne: valokuvaaja, digitaalisen tarinankerronnan tienraivaaja, mukana Glokaalissa. Paula Puikko-Laakso: medianomi, copywriter, kirjoittaja, markkinoinnin suunnittelija, parturikampaaja. Antti Tolvi: luomuviljelijä, säveltäjä, pyörittää levy-yhtiö Peipon Ääni ja Yrttiä. Sami Lappalainen: tietojenkäsittelytieteen FM, vaihtoi yrittäjyyden koti-isyyteen, harrastaa bassolaulua. Anita Rubin: Tulevaisuudentutkija Turun Yliopistossa, harrastaa puutarhanhoitoa ja runojen kirjoittamista. Tuula Nikulainen: Taiteilija, kulttuurintutkija, mukana monissa projekteissa.


10

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : I N G R I D S A N D M A N

I Västanfjärd lever talkoandan ➤ - Vi ska göra upp en riktig byaplan, berättar ordförande Kenneth Lindroos från Västanfjärds byaråd. När man på frivillig väg går in för att på allvar utveckla en bygd behöver man också finansiella resurser. Och när man ansöker om pengar är en byaplan till stor nytta; med den övertygar man lättare myndigheterna om att man menar allvar. Västanfjärd är sedan länge berömt för sin ovanligt starka talkoanda. Nu tar byarådet tag i utvecklingen med hjälp av ett leaderbidrag på 43 600 euro för tvåårsprojektet ”För Västanfjärd, i tiden”, som har en budget på totalt 72 700 euro. Byarådet har anställt en projektledare på halvtid. Man valde enhälligt Aaro Söderlund, en van dragare av projekt. Han är beredd att med själ och hjärta gå in för sina uppgifter. Redan nu har man dragit upp riktlinjer: först inventerar man vad man har och vad invånarna vill utveckla. Sedan gör man upp byaplanen, som berättar vad som ska förverkligas och vilken tidtabellen är. Så griper man sig verket an. Till de verkligt viktiga frågorna hör utvecklandet av gästhamnen på Kalkholmen. - Båtturisterna vill gärna besöka nya hamnar och en liten gästhamn erbjuder fördelar, t.ex. lugn och ro, som är svårare att hitta i stora hamnar. - Redan i vår ska vi ge ut en ny Västanfjärdsbulletin som håller folk informerade om vad som är aktuellt. Nya idéer och nya medlemmar i byarådet är välkomna. Det är naturligtvis lättare att jobba talko på en liten ort med 860 invånare än på en större, säger Lindroos. Som inflyttad ortsbo har han bl.a. lagt märke till hur många aktiva föreningar som verkar i Västanfjärd. De vittnar om en gemenskap som har vuxit fram av sig själv utan påstötar uppifrån. (IS)

Västanfjärdin talkoohenki on kuuluisa ➤ - Nyt voimme laatia oikean kyläsuunnitelman, Västanfjärds byarådin puheenjohtaja Kenneth Lindroos kertoo. Mikäli vapaaehtoisvoimin lähdetään toden teolla kehittämään paikkakuntaa vaaditaan taloudellisia resurssejakin. Rahoitusta hankittaessa kyläsuunnitelma on suureksi avuksi; sen avulla rahoittajia voidaan vakuuttaa tositarkoituksesta. Västanfjärdissä on tapana ryhtyä tuumasta toimeen. Nyt kylätoimikunta lähtee kehittämään paikkakuntaa 43 000 euron leaderavustuksen avulla. Hankkeen nimi on ”För Västanfjärd, i tiden”. Hankeaika on kaksi vuotta ja sen kokonaiskuluiksi arvioidaan 72 700 euroa. Kylätoimikunta on yksimielisesti palkannut osa-aikaisen projektinohjaajan. Hän on Aaro Söderlund, joka on tottunut huolehtimaan projekteista. Hän aikoo antaumuksella omistautua uuteen tehtäväänsä. Suuntaviivat ovat jo valmiina: Aluksi paikkakunnan tarjonta ja asukkaiden toiveet inventoidaan. Sen jälkeen laaditaan kyläsuunnitelma, jossa kerrotaan mitä asioita on tarkoitus toteuttaa sekä aikataulu. Tämän jälkeen ryhdytään toimiin. Tärkeisiin osahankkeisiin kuuluu Kalkholmenin vierasvenesataman kehittäminen. Veneilijät tutustuvat mielellään uusiin satamiin. Pieni satama tarjoaa etuja, esim. rauhaa ja uutta koettavaa.Västanfjärdissä on paljon tutustumisen arvoisia paikkojakin. - Jo tänä keväänä tekeillä on uusi Västanfjärdin tietolehti, jonka avulla ihmisille tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista y.m. Kylätoimikunta ottaa mielellään vastaan uusia ideoita ja uusia jäseniä. Tietenkin talkoohenkeä on helpompi valjastaa pienellä, 860 asukkaan paikkakunnalla, Lindroos sanoo. Hän on suorastaan ihmeissään: Miten Västanfjärdin kokoisessa yhdyskunnassa voi toimia niin monta yhdistystä? Ne kielivät saaristolaisten yhteisöllisyydestä. (IS)

Alla kan vara med i byalaget ➤ Drygt tjugo byalag/-råd/-föreningar verkar inom Kimitoöns kommun. Byalagen är föreningar, oftast registrerade, som samlar invånarna på ett visst område och som driver just de riktigt lokala intressena. Byaråden har uppstått på olika sätt. Ibland har invånarna gått samman för att rädda något som hotar gå förlorat i deras närmiljö. Andra gånger har man med gemensamma krafter velat skapa något nytt som man upplever att saknas, en naturstig, en lekplats för barn, ett trevligt evenemang. Byalagens allra starkaste trumfkort är människornas engagemang. Det är en förutsättning för att folk ska ställa upp och arbeta frivilligt för något som man tycker är viktigt. Ett motiv till att registrera byalaget är att man får en möjlighet att ansöka om penningbidrag. Kommunen anslår årligen en summa i sin budget som byalagen kan söka bidrag ur och få hjälp att förverkliga projekt. EU:s leaderbidrag har också varit eftersökta eftersom mottagaren kan fullgöra sin egen motfinansiering genom arbetsinsatser och inte behöver ställa upp med reda pengar. Utomstående finansiering medför å andra sidan ökad byråkrati och höga

krav på redovisning, för att inte tala om att beviljade bidrag betalas ut först i efterskott mot uppvisande av räkningar. PÅ KOMMUNENS hemsida finns en förteckning över byalagen och kontaktuppgifter till ordförandena. Byalagens uppkomsthistoria varierar liksom också deras engagemang och aktivitet. I f.d. Kimito kommun spelade kommundirektör Harry Bondas en viktig roll för uppkomsten av byalag: det var han som uppmuntrade byarna att grunda sådana. Han menade att många framsteg kunde göras och aktiviteter upprätthållas genom frivilligarbete, t.ex. upprätthållande av gästhamnar eller arrangerandet av tillställningar. Den mest kända förespråkaren för byalag är Eero Uusitalo, som på sin tid besökte även Kimitoön och inspirerade invånarna att starta upp byalag. Byalagsrörelsen upplever som bäst en renässans i vårt land. Somliga tänker sig den som en motvikt mot den pågående centraliseringstrenden och en del hoppas att den s.k. tredje sektorn (frivilligt medborgararbete) ska lappa på där servicen försvinner till tätorterna.

EN RESURS men också ett huvudbry utgör de deltidsboende på populära semesterorter såsom skärgården, där befolkningen fördubblas eller rentav tredubblas under sommaren. Utan de deltidsboende skulle åretrunt-invånarnas service inte kunna upprätthållas, ännu flera butiker skulle tyna bort och privatföretagsamheten överlag få svårt att överleva. Men samhällets service, t.ex. hälsovården, är beräknad på antalet fast bosatta och finansieras med skattepengar, kommunens och statens. Självklart berörs de deltidsboende starkt av kommunala beslut, som de ju inte kan påverka; de har ju inte rösträtt i kommunala val. Anmärkningar och besvär får visserligen berörda lämna in förutsatt att de är på alerten och inte missar kungörelser, infomöten eller fatalietider. Byalagen är en kanal att påverka vad som sker i semesterkommunen. I dem är både ortsbor och deltidsbor välkomna. Självklart kan det spela en smula större roll om flera människor går samman och för fram sin synpunkt till beslutsfattare och kommunledning.

S I N VIKTIGASTE roll

spelar nog de deltidsboende när de kavlar upp ärmarna och tillsammans med ortsborna jobbar för positiva saker. Nya fräscha idéer, kunskaper och perspektiv, ovärderliga kontakter till inflytelserikt folk kan komma byalaget och invånarna tillgodo. Men också de deltidsboende själva kan vinna på att gå med i det lokala byalaget. Det är ett utmärkt sätt att bli bekant med ortsborna och med den lokala kulturen och identiteten på samma gång som man främjar trivseln. Utsocknes upplever skärgården främst under sköna sommardagar då det sjuder av aktiviteter. Också deras sommarparadis förändras om lamporna i ortsbons stuga släcks för gott. Med en levande skärgård menas

en året om befolkad skärgård. Frivilligheten och talkoandan är byalagens stora styrka. Men man kan inte ta för givet att verksamheten år efter år ska ligga på samma (höga) nivå. Antingen har man uppnått det man ville eller helt enkelt tröttnat på att ställa upp. Föreningsbyråkratin med alla dess krav på ansvarspersoner och uppfyllande av stadgarna skrämmer nog bort somliga. Det behövs alltid eldsjälar som orkar inspirera oss andra att jobba för det gemensamma bästa.

I Vänö vänner jobbar bofasta och sommarfolk sida vid sida

Vänö vännerissä kanta-asukkaat ja mökkiläiset uurastavat yhdessä

➤ Vänö ytterst i havsbandet har under tjugo året-om-invånare. Vänö vänner är däremot en ganska stor förening tack vare att så många verkliga skärgårdsentusiaster på ön och i Vänöarkipelagen är aktiva medlemmar. De om någon har klart för sig vilket resurs den bofasta skärgårdsbefolkningen är för semesterfolket. Ordförande för Vänö vänner, Mikaela Venberg, berättar om byalagets båtutflykt, Träbåtsdagen. - Den arrangeras i juli och innebär att vi åker ut till någon holme och håller en picknick. Den som kan erbjuda plats i sina båtar ställer upp för dem som behöver skjuts. Detta är ett traditionellt och omtyckt program. Den andra lördagen i juli är vikt för Vänödagen då man ordnar en hel massa program för stora och små. - Det är t.ex. barntävlingar, fisksoppa och dans, berättar Mikaela. Vänö vänner har rustat upp en egen samlingslokal, Kohuset, där det råder en mycket speciell skärgårdsstämning och finns gott om plats för rätt många gäster. Exempel på andra aktiviteter som har arrangerats i Vänö vänner regi är midsommarkaraoken och en barnklubb som föreningens sekreterare Elin Hoffström har dragit. (IS)

➤ Ulkosaariston Vänössä ympärivuotisia asukkaita on alle 20. Vänö vänner sen sijaan on suhteellisen suuri yhdistys: useat kesämökkiläiset osallistuvat aktiivisesti kylätoimikunnan toimintaan. Ulkosaariston kesävieraat ovat tietoisia, että vakituiset asukkaat muodostavat hyvin tärkeän resurssin. Vänö vännerin puheenjohtaja Mikaela Venberg kertoo kylätoimikunnan järjestämästä Puuvenepäivästä. - Päivä järjestetään heinäkuussa. Silloin teemme veneretken jollekin luodolle ja järjestämme siellä piknikin. Veneenomistajiat, joilla on tarpeeksi suuret veneet tarjoavat kyydin halukkaille. Puuvenepäivä on hauska perinne ja siihen osallistuu paljon väkeä. Heinäkuun toinen viikonloppu on varattu Vänön päivälle. Silloin toimintaa on kaikenikäisille vauvasta vaariin. - Järjestämme esim. lapsille erilaisia kilpailuja, keitämme porukalla kalakeittoa, jota riittää kaikille, ja päivän viettoon kuuluu myöskin tanssit, Mikaela kertoo. Vänö vänner on kunnostanut vanhan suuren navettarakennuksen kokoontumistilakseen. ”Kohuset”:issa vallitsee aika erikoinen saaristolaistunnelma ja sinne voidaan järjestää suuriakin tilaisuuksia konserteista hääjuhliin. Vänö vännerien muista tapahtumista Mikaela mainitsee esim. karaokeillat ja kylätoimikunnan sihteerin, Elin Hoffströmin, kesäisin vetämä lastenkerho. (IS)

Våra läsare presenterar: Mitt smultronställe på Kimitoön! Lukijamme esittelevät: Mansikkapaikkani Kemiönsaarella!

”En tidig morgonstund i Långnäs.” ”Aikainen aamutuokio Långnäsissa.” Foto/Kuva: Barbro Niemimäki

”Ehdoton mansikkapaikkani, Rosala”. ”Mitt absoluta smultronställe, Rosala.” Foto/Kuva: Cecilia Laine

”Igelkottarna letar efter godbitar.” Måsaby, Kimito. ”Siilinpoikaset etsivät makupaloja.” Måsankylä, Kemiö. Foto/Kuva: Vilho Roos

Sommarvy från Vestlax. Kesämaisema Vestlaxista. Foto/Kuva: Harri Mannila


11

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Stora och små projekt

Suuria ja pieniä hankkeita

➤ - Vårt byalag arrangerar varje år en julfest. Och så brukar vi fixa utflykter och simresor t.ex. till badhuset i Kasnäs. Då har byalaget stått för busskostnaderna, berättar Mjösundin seudun kyläyhdistys ordförande Mikko Hoikkala. En annan sak som byalaget har skött om är simstranden, där man städar och ser till att alla kan trivas. Byalaget hör till de mindre i bygden och kan inte ta sig an väldigt stora projekt. Men Hoikkala påpekar att det är viktigt att fast bosatta och sommarfolk har ett gemensamt forum där de kan träffas och ha trevligt tillsammans. Gemenskapen är viktig i en by där man har blivit utan både butik och skola. Och samarbetet med t.ex. idrottsföreningen är gott (IS)

➤ - Kyläyhdistyksemme järjestää vuosittain joulujuhlan. Järjestämme myös yhteisiä retkiä ja uintimatkoja esimerkiksi Kasnäsiin, jolloin yhdistys on vastannut bussikuljetuksesta, Mjösundin seudun kyläyhdistyksen puheenjohtaja Mikko Hoikkala kertoo. Kyläyhdistys on myös kunnostanut kylän yhteisen uimarannan. Mjösundin seudun kyläyhdistys kuuluu Kemiönsaaren kunnan pienimpiin kylätoimikuntiin eikä se pysty hallinnoimaan kovin mittavia hankkeita. Mutta Hoikkala korostaa, että se suo paikallisille ja kesämökkiläisille mahdollisuuksia tutustua toisiinsa ja viihtyä. Yhteisöllisyys on tärkeä ylläpitää kylässä, joka ajan myötä on menettänyt oman kauppansa ja koulunsa. Ja yhteistyö esim. urheiluseuran kanssa toimii joustavasti. (IS)

Tapio Heino och Matti Parkkinen på talko på Kalkholmen i fjol våras. Tapio Heino ja Matti Parkkinen talkootyön merkeissä Kalkholmenilla viime keväänä. (Arkivbild/Arkistokuva)

Kaikki ovat tervetulleita kylätoimikuntaan ➤ Kemiönsaaren kunnan alueella toimii yli kaksikymmentä kylätoimikuntaa. Kylätoimikunnat ovat yhdistyksiä, yleensä rekisteröityjä, jotka kokoavat määrätyn alueen asukkaat ajamaan paikallisia asioita. Kylätoimikunnat ovat syntyneet eri tavoin. Jotkut on perustettu pelastamaan vaarassa olevia palveluita tms. Toisia on perustettu, jotta kylään saataisiin sellaista mitä asukkaat ovat kaivanneet, luontopolkua, lasten leikkipaikkaa, hauskaa tapahtumaa. Kylätoimikuntien tärkein resurssi on ihmisten halu saada jotakin aikaan. Sen eteen he ovat valmiit talkoisiin ja muuhun vapaaehtoiseen toimintaan. Kylätoimikunnat rekisteröityvät usein sen takia, että ry

on edellytys raha-avustuksien saamiselle. Kunta päättää budjettinsa vuosittaisesta määrärahasta, josta kylätoimikunnat voivat anoa avustusta hankkeisiinsa. EU:n leader-rahastostakin kylätoimikunnat voivat anoa avustuksia. Omarahoituksensa ne voivat suorittaa talkootyöllä. Ulkopuolinen avustus tietää kuitenkin melkoista byrokratiaa ja tarkkojen selvitysten toimittamista viranomaisille, puhumattakaan, että myönnetytkin rahat maksetaan viiveellä kuittien perusteella. KUNNAN kotisivulla on luet-

telo kylätoimikunnista ja niiden puheenjohtajien yhteystiedot. Kylätoimikunnat poikkeavat toisistaan monellakin

tavalla, perustamisestaan aina kulloiseenkin aktiivisuuteen. Entisessä Kemiön kunnassa useimmat kylätoimikunnat perustettin silloisen kunnanjohtajan, Harry Bondaksen kannustamina. Hänen mielestään monia asioita voidaan jättää kylätoimikuntien hoidettaviksi, esim. vierassatamien ylläpitäminen, tapahtumien järjestäminen jne. Kylätoimikuntien varsinainen puuhamiehenä on toiminut Eero Uusitalo, joka aikanaan käväisi Kemiönsaarellakin inspiroiden kyläläisiä perustamaan kylätoimikuntia. Parhaillaan kylätoimikuntaajatus kokee uudelleentuloa. Jotkut uskovat, että kylätoimikunnat voisivat toimia nykyisen keskittämisvimman vasta-

Den gamla kalkgruvan i Illo, Västanfjärd. Västanfjärdin Illon vanha kalkkilouhos. Foto/Kuva: Raila Launikivi

painona. Joidenkin mukaan ne voisivat tulevaisuudessa vastata kylistä taajamiin karkaavista palveluistakin. SUOSIT TUJEN kesämökki-

kuntien, kuten saariston, osaaikaiset asukkaat muodostavat valtavan resurssin. Kesäkauden asukasmäärä tuplaantuu tai jopa kolminkertaistuu. Ilman kesävieraita vakituisten asukkaiden palvelut kutistuisivat, kauppojen määrä vähenisi entisestään ja yksityisyrittäjät joutuisivat suuriin vaikeuksiin. Mutta toisaalta julkiset palvelut, esim. terveydenhuolto, ovat mitoitettuja vakituisten asukkaiden määrän mukaan ja ne rahoitetaan kunnallis- ja valtioverojen avulla. Tietenkin kunnan päätök-

set vaikuttavat osa-aikaisiinkin asukkaisiin vaikka he eivät pääse niihin vaikuttamaan äänestämällä kuntavaaleissa. Huomautuksia ja valituksia he voivat toki jättää heitä koskevissa päätöksissä edellyttäen, että he valppaasti seuraavat lomakuntansa tapahtumia, lukevat kuulutuksia, käyvät infokokouksissa ja noudattavat valitusaikoja. Kylätoimikunnat ovat yksi vaikuttamiskanava. Niihin ovat niin vakituiset kuin osa-aikaasukkaat tervetulleita. Tietenkin useamman ihmisen näkökantoja huomioidaan kunnassa paremmin kuin yksittäisten. PA R H A I T E N osa-aikaiset edistävät paikkakuntaa käärimällä hihansa ja tekemällä

”Alltid lika efterlängtat och festligt då vi om våren första gången kommer ut till Andholmen”. Andholmen. ”Joka kevät on aina yhtä odotettu ja juhlava kokemus päästessämme saareen ensimmäistä kertaa veneellä.” Andholma. Foto/Kuva: Elina Suvanto

muiden asukkaiden kanssa yhdessä käytännön talkootöitä. Uudet tuoreet ideat, tietotaito ja ulkopuolisen näkökannat sekä arvokkaat kontaktit tärkeisiin vaikuttajiin hyödyttävät kylätoimikuntaa ja sen kaikkia asukkaita. Osa-aikaiset itsekin voittavat lähtemällä mukaan paikalliseen kylätoimikuntaan. Tämä on mitä luonnollisin keino tutustua paikkakuntalaisiin ja paikalliskulttuuriin ja -identiteettiin, samalla, kun tietää kantavansa kortensa yhteiseen kekoon. Osa-aikaiset kokevat saariston ihanaan kesäaikaan, jolloin siellä kuhisee ihmisiä ja tapahtumia. Heidänkin kesäparatiisinsa menettää osan viehätystään kun viimeinen valo

Vänoxa. Foto/Kuva: Fanny Stenström

sammuu paikallisen asukkaan mökistä. Elävällä saaristolla tarkoitetaan vuoden ympäri elävää saaristoa. Kylätoimikuntien suuri vahvuus on talkoohenki. Kuitenkaan ei voida olettaa, että niiden toiminta vuodesta toiseen olisi huippuaktiivista. Joko toimikunta on saavuttanut tavoittensa tai jäsenet ovat väsyneet. Yhdistysbyrokratia kaikkine vastuuhenkilöille asettamine vaatimuksineen ja sääntömääräisinä kokouksineen saattaa pelottaa. Aina on käyttöä tulisieluille, jotka jaksavat inspiroida muita uurastamaan yhteisen hyvän puolesta.


12

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : I N G R I D S A N D M A N

Skärgårdslamm är en delikatess ➤ I Westankärrs fårhus mumsar 300 tackor förnöjt på väldoftande hö. Ett otal pigga lamm i olika färger skuttar omkring och tränger sig t.o.m. in i hökrubborna för att ta för sig några strån som omväxling till den feta goda fårmjölken. - Visst har finländarna på senare år lärt sig att äta lamm. Kanske resandet och smakupplevelser från länder där man äter fårkött har gjort att också finländarna har börjat gilla fårköttet. Årskonsumtionen har gått upp från ynka 200 gram per person till ett kilo. Men det mesta är importerat; andelen inhemskt är ca 300 gram, berättar Mårten Forss. Han påminner om det faktum att får uppfödda på naturbeten i skärgården har ett extra smakligt kött. Köttet tar smak av det som fåret har ätit och

kryddas av vilda strandväxter som betesdjuren med förkärlek sätter i sig på sommarbetet. Köttet påverkas också av att djuren växer till i naturlig takt utan påtvingad viktökning. PÅ WESTANK ÄRR har Ca-

roline och Mårten Forss fött upp får sedan år 2005. Allt som produceras säljs direkt till kunderna, av vilka många har hunnit bli stamkunder. Slakten sker i det lokala slakteriet och djuren slipper långa och stressande transporter. Konsumenter som bryr sig om etisk djurhantering uppskattar det här. Mårten berättar att försäljningen är satt i system. I kundkartoteket finns för tillfället ca 500 namn. Oftast har kunderna lämnat in sin beställning på förhand. Somliga nöjer sig med en halv slaktkropp medan an-

dra gärna vill ha mer. Köttet är färdigstyckat och vakuumförpackat. - Ungefär 65 procent av vår produktion går till kunder i huvudstadsregionen, resten till kunder på Kimitoön. Högsäsong för lamm är hösten och påsken. En speciell sak är ändå, att vi har lammkött i frysen året om i vår gårdsbutik. På beställning kan man få också rökta fårprodukter, påpekar Mårten som råder besökare utom säsong att ta kontakt på förhand, www. westankarr.fi, marten.forss@ dnainternet.net/0400 838 010. I WESTANK ÄRRS gårdsbu-

tik hittar man en hel del annat än lammkött. Urvalet av beredda fårfällar är stort och skinnen finns i flera fina nyanser av brunt och grått liksom också ullgarnet, som är spunnet i ett

av våra finaste ullspinnerier, Pirtin Kehräämö. Man påminns om vilket oumbärligt nyttodjur fåret var ännu för mindre än hundra år sedan. Ullen, som gav varma kläder, var nog ännu viktigare än köttet. En del stickade ullprodukter finns till salu. Också utanför säsong hittar man en hel del intressant ät- och drickbart i gårdsbutikens hyllor, men sommarsäsongen bjuder naturligtvis på ännu fler närprodukter. Då är också kaféet igång. DEN ANRIK A gården med sin fina herrgårdsmiljö är ett besöksmål även för andra än gourmeter. Den forna ladugården, där gårdsbutiken och sommarkaféet finns, är fint renoverad till utställnings- och konsertsal. Utan att överdriva kan man slå fast att detta är det bäs-

ta och vackraste av öns konstutställningsutrymmen. Självklart har Caroline och Mårten Forss tagit vara på detta. Sommartid arrangeras utställningar med kända och inte lika kända konstnärers verk. - Vår första utställning i sommar är Kaj Stenvalls försäljningsutställning. Den pågår under tiden 15.6-15.7. Den andra utställningen heter ”Soljakt” (18.7-15.8). Fyra konstnärer, som arbetar i olika tekniker samsas kring samma tema. De är Helena Laakkonen, keramik, Teija Lehto, träsnitt, Veronika Ringbom, grafik och Sinikka Salmi, målningar, berättar Mårten. Westankärr deltar också i Konstrundan 28.-29.7. OCKSÅ i år fungerar festloka-

len som konsertplats under Ki-

mitoöns Musikfestspel. Den 11 juli uppträder Ensemble Transparent samt violinistsystrarna Katinka och Sonja Korkeala med ”Eftermiddagsfantasi”, där man uppför musik av Bartók, Gubaidulina, Hindemith och Saint Saëns. - Vårt samarbete med Sagalunds museum fortsätter (200 -årsminnet av 1808-09 års krig firades storståtligt på Westankärr) om det visar sig att intresse finns för att beställa ”tidsresor” till gården i mu-

séets regi, avslutar Mårten som liksom Caroline är beredd på en livlig sommar. Utöver fårnäringen, som med åren har blivit en allt viktigare del av gårdens ekonomi, har gården naturligtvis andra ben att stå på, bl.a. skogs- och jordbruk.

Våra läsare presenterar: Mitt smultronställe på Kimitoön! Lukijamme esittelevät: Mansikkapaikkani Kemiönsaarella!

Smultronkullen i Kila. Smultronkullen Kiilassa. Foto/Kuva: Solveig Törnroos-Huhtamäki

”Lämpimän ja tyynen päivän näkymä Lövön sillalta veden kimaltaessa.” ”Vy från Lövöbron en varm och stilla dag med glitter i vattnet.” Foto/Kuva: Helen Ingström

”Sommaren börjar redan i maj och kan vara fin ända in i september.” Norrlångvik. ”Kesä alkaa jo toukokuussa ja voi jatkua jopa pitkälle syyskuuhun.” Norrlångvik. Foto/Kuva: Monica Hollsten

Sandö uppifrån. Sandö ilmasta käsin. Foto/Kuva: Mikael Eriksson

Norrlångvik. Foto/Kuva: Jorma Harju

Gröndalen, Hitis/Hiittinen. Foto/Kuva: Sonja Lumme

Sommar i Eknäs. Kesä Ekniemellä. Foto/Kuva: Raimo Koskinen

Gräggnäs i Västanfjärd. Gräggnäs Västanfjärdissa. Foto/Kuva: Karin Oksanen


13

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Saaristolammas on herkullista ➤ Westankärrin lampolassa 300 uuhta mutustelee tyytyväisinä tuoksuvaa heinää. Pirteät pikkukaritsat pomppivat jopa ruokintaruuhiin nappaamaan vähän heinää makoisan ja rasvaisen lampaanmaidon vaihteeksi. - Suomalaiset ovat kyllä viime vuosina oppineet arvostamaan lampaanlihaa. Ehkä tähän ovat vaikuttaneet matkustelu ja muissa maissa saadut makuelämykset. Lampaanlihan vuotuinen kulutus on noussut mitättömästä 200:sta grammasta henkilöltä kokonaiseen kiloon. Mutta suurin osa lampaanlihasta on ulkolaista; kotimaista vain n. 300 grammaa, Mårten Forss kertoo. Hän muistuttaa, että saariston luonnonlaitumilla kasvaneen lampaan liha maistuu tosi hyvältä. Lampaat noukkivat mielellään suuhunsa rantayrttejä ja liha saa tietenkin makunsa lampaan ruokavaliosta. Lampaat kasvavat luonnon määrämään tahtiin ja tämäkin vaikuttaa lihan laatuun. WESTANK ÄRRISSÄ Caro-

line ja Mårten Forss ovat kasvattaneet lampaita vuodesta 2005. Koko tuotanto myydään suoraan asiakkaille ja monet ovat jo tilan kanta-asiakkaita. Eläimet teurastetaan saaren paikallisessa teurastamossa eikä lampaita tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, mikä tietenkin vähentää niiiden stressiä. Lampaat ovat muutenkin tottuneet kuljetuksiin kesän laitumille vietäessä. Eettisestä tuotannosta välittävät asiakkaat arvostavat tällaisiakin asioita. Mårten kertoo, että lampaan-

lihan myynti ja toimittaminen kuluttajille on löytänyt muotonsa. Asiakasrekisterissä on viitisensataa nimeä. Useimmiten asiakkaat tilaavat lampaan puolikkaansa (tai useampia) etukäteen. Ruhot on valmiiksi paloiteltu ja eri osat tyhjiöpakattu. - N. 65 prosenttia tuotannostamme myydään pääkaupunkiseudulle, loput kemiönsaarelaisille. Tärkeimmät kaudet ovat syksy ja pääsiäinen. Meidän suoramyyntimme erikoisuus on, että tilakaupan pakastimesta löytyy lampaanlihaa ympäri vuoden. Tilauksesta toimitamme myös savustettuja lammastuotteita, Mårten kertoo kehottaen kuitenkin kesäkauden ulkopuolella tulevia asiakkaita ottamaan yhteyttä ennen tuloaan, www.westankarr.fi, marten.forss@dnainternet.net/0400 838 010.

kahvilakin on auki. PERINTEIK ÄS arvokartano huolitelluine pihapiireineen toimii matkailukohteena muillekin kuin herkkusuille. Entinen navetta, jossa toimivat tilakauppa ja kesäkahvila, on kunnostettu uuteen uskoon. Se on liioittelematta saaremme paras taidenäyttelytila ja sinne mahtuu suurehko juhla- tai konserttiyleisökin. Tietenkin Caroline ja Mårten ovat hyödyntäneet entisen navetan mahdollisuuksia. Kesällä tiloissa on tapana järjestää taidenäyttelyitä. Siellä on esitelty sekä kaikkien tuntemien että myöskin suurelle yleisölle tuntemattomien taiteilijoiden teoksia. - Kesän ensimmäinen näyttely on Kaj Stenvallin myynti-

näyttely 15.6.-15.7. välisenä aikana. Toinen näyttely on nimeltään ”Aurinkojahti” (18.7.15.8.). Neljä taiteilijaa, jotka edustavat eri tekniikoita, ovat työstäneet samaa teemaa. He ovat Helena Laakkonen, keramiikkaa, Teija Lehto, puupiirroksia, Veronika Ringbom, grafiikkaa ja Sinikka Salmi, maalauksia, Mårten kertoo. Westankärr osallistuu myös Konstrundaniin 28.-29.7. TÄNÄKIN kesänä juhlatila

toimii konserttipaikkana Kemiönsaaren Musiikkijuhlien aikana. Heinäkuun 11. päivänä siellä esiintyy Ensemble Transparent sekä viulistisiskokset Katinka ja Sonja Korkeala. Konsertin nimi on Iltapäivän Fantasiaa. Luvassa on Bartókin, Gubaidulinan, Hindemithin

ja Saint Saënsin musiikkia. - Jatkamme myös yhteistyötämme Sagalundin museon kanssa (vuosien 1808-09 sodan 200-vuotisjuhlia vietettiin vaikuttavalla ohjelmalla Westankärrin kartanolla, joka oli toiminut sotanäyttämönä). Mikäli kiinnostusta riittää, museo järjestää aikamatkoja Westankärriin. Isäntäväki Caroline ja Mårten Forss valmistautuvat vilkkaaseen kesäkauteen. Vuosien varrella yhä tärkeämmäksi muuttuvan lammastalouden ohella tilan toimeentulo on myös esimerkiksi maa- ja metsätalouden varassa.

TILAKAUPASTA löytyy muu-

takin kuin lampaanlihaa. Kaupassa on suuri valikoima lampaantaljoja aina valkoisista ja mustista kauniin ruskeisiin. Osa villoista kehräytetään laadukkaassa Pirtin Kehräämössä. Lankoja katsellessaan mieleen muistuu, miten tärkeä kotielän lammas olikaan vielä muutamia vuosikymmeniä sitten. Vaatteisiin käytettävät villat taisivat olla lihaa vieläkin tärkeämpiä. Valmiita villaneuleitakin on tarjolla. Mitä ruokapuoleen tulee, kesäkauden ulkopuolellakin löytyy yhtä ja toista, esimerkiksi mehuja ja erikoisnäkkileipää. Kesällä lähituotteiden valikoimat ovat tietenkin paljon suuremmat. Silloin tilakaupan

w w w. s a g a l u n d . f i

www.kimitoonsnatur.fi

Gode skoGsäGare! Vill du utreda om det finns naturvärden i någon av dina skogstomter? Skulle du vilja skydda din skog? Inom MetSo-programmet kan du uppgöra tidsbundet avtal för skydd av din skog och få ersättning för det. ta kontakt om du vill få en utredning på din skogs mångfald. Kimitoöns natur rf erbjuder dig den gratis. Kartläggningen utförs av biolog Panu Kunttu. Hyvä metsänomistaja! Haluatko selvittää onko jollakin metsäpalstallasi luonnonarvoja? Haluaisitko suojella metsääsi? MetSo-ohjelmassa voit saada korvausta myös määräaikaisesta suojelusta. ota yhteyttä jos haluat metsäsi monimuotoisuudesta selvityksen! Kemiönsaaren luonto ry tarjoaa sen ilmaiseksi. Selvitykset tekee biologi Panu Kunttu. info@kimitoonsnatur.fi / 0400-010885

Bland alla som skickat in bilder till Mitt smultronställe har vi lottat ut 3 á 50 st digifotoframkallning. Fru fortuna gynnade följande personer: Kaikkien Mansikkapaikkani-kuvien lähettäneiden kesken olemme arponeet 3 á 50 kpl digikuvan kehitystä. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Elina Suvanto Karin Oksanen Mathias Lönnström Grattis! Vinnarna har meddelats per e-post. Onnea! Voittajille on ilmoitettu s-postitse.

”Mitt smultronställe är - och har alltid varit - mitt älskade ’Udden’ i Långnäs, vid Dragsfjärden”. ”Minun mansikkapaikkani on - ja on aina ollut - rakas ’Udden’ Långnäsissa, Dragsfjärdenin äärellä” . Foto/Kuva: Mona Fernelius

Dragsedet, Dalsbruk/Taalintehdas. Foto/Kuva: Kevin Sjöholm

Kahelins i Dalsbruk/Taalintehdas. Foto/Kuva: Magi Kulla

Österudden i Hitis. Mittemot: Högholmen. Österudden, Hiittinen. Foto/Kuva: Ilse Wedenberg

Branten. Foto/Kuva: Mathias Lönnström


14

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

T E X T / T E K S T I: E M I L I A Ö R N M A R K K Ä Ä N N Ö S: I N G R I D S A N D M A N F OTO / K U VA : E M I L I A Ö R N M A R K / M A R T I N B R E S K VA R

T E X T / T E K S T I: J E R K E R J O K I N I E M I ÖV E R S ÄT T N I N G : I N G R I D S A N D M A N F OTO / K U VA : J E R K E R J O K I N I E M I

Glada deltagare under en utomhusaktivitet på island. Iloinen joukko osallistuja ulkotapahtumassa Islannissa.

De kryddar Kimitoön med en nypa internationellt ➤ Ett behov och en vilja att dela med sig av kunskap och erfarenheter om internationella projekt är grundstenen i den nystartade föreningen Saga Finland. Grundarna, Eelin Hoffström från Vänö och Pia Nurmio-Perälä från Dragsfjärd, har redan i över tio år deltagit i olika internationella ungdomsprojekt runt om i Europa och skapat kontakter. - Det finns många möjligheter att komma ut i världen och en hel del pengar att söka, men då måste man känna till hur man ska gå till väga. Man kan åka som volontär, på någon typ av utbyte, eller varför inte med syftet att lära sig något nytt, säger Hoffström. Saga Finland riktar sig till en början främst till Kimitoöungdomar i åldern 18-25, vilket innefattar även sådana som kanske nu studerar på annan ort. Föreningen vill jobba både lokalt på Kimitoön och internationellt.

FLICKORNA S UTOM L ANDSÄVENT YR startade

genom organisationerna 4H och Finlands Svenska Ungdomsförbund, då de deltog i flera nordiska ungdomsveckor bl.a. på Island, i Danmark, Sverige och Tyskland. År 2004 fungerade Nurmio-Perälä och Hoffström som värdar för en mycket lyckad nordisk ungdomsvecka, som de ordnade i Brusaby, Kimito. - Våra första internationella kontakter skapade vi under dessa träffar. Sedan skiljdes våra vägar åt för ett tag: jag åkte till Toscana som aupair och Pia fortsatte med de internationella projekten och skapade kontakter i bl.a. Slovenien. Efter det insåg jag att jag saknade det internationella arbete vi sysslat med tidigare. Vi ville fortsätta där vi blev, berättar Eelin. Båda flickorna valdes till tränare inom Europeiska kommissionens Youth in Actionprogram och ville sedan skapa en egen organisation för inter-

PÅ GÅNG INOM SAGA FINLAND: - - - - - -

Med i projektet Fønix i Oslo. Ett ton glassplitter som samlades ihop efter bomben i Oslo i samband med tradegin i Utøya är material för konst och blir grunden för att skapa något nytt, bl.a. kontinuerliga interkulturella verkstäder i norska skolor. Bloggverkstäder på Kimitoön: ett samarbete med ”Tyttöjen talo” (Flickhuset) i Åbo. Ansökan inne om att ta emot ett gäng italienare till Kimitoön. Medlemsrekrytering i Åbo. Sprida information om föreningen till skolorna på Kimitoön. Söker deltagare till flera ungdomsutbyten i Slovenien som arrangeras i augusti och spetember. Intresserade kan fråga efter mera information på adressen saga.finland@hotmail.com.

nationellt arbete, där de skulle slippa mellanhänder. Starten för Saga Finland gick på Island i mars 2012 där Hoffström och Nurmio-Perälä ordnande projektet ”Saga- berättande som metod för ungdomsarbete” som finansierades av Youth in Action, Nordiska Kulturfonden och Finlandssvenska Kulturfonden. Där fick de föra samman sina kunskaper i folklore och projektarbete och kunde sedan

skapa ramarna för den egna föreningen. - Inte blir vi rika på detta, men både för mig och Pia är det främst en livsstil. Vi har många idéer och har ett samarbete med flera ”high-five-moments”! Volontärskap ligger oss nära hjärtat, och vi vill ge unga chansen att komma ut i världen, summerar Hoffström.

Joonas Leppänen liikkuu kevytmoottoripyörällä. Kemiönsaarella välimatkat ovat sen verran pitkiä että monelle nuorelle oma kulkuväline on ainoa tapa liikkua.

Eelin Hoffström från Vänö är en av grundarna till föreningen Saga Finland. Eelin Hoffström Vänöstä on Saga Finlandin perustajajäsen.

He höystävät Kemiönsaarta hyppysellisellä kansainvälisyyttä ➤ Vastaperustetun Saga Finland -yhistyksen perusajatuksena on kansainvälisistä projekteista tiedottaminen. Perustajat, Eelin Hoffström Vänöstä ja Pia Nurmio-Perälä Dragsfjärdistä ovat jo kymmenen vuoden ajan osallistuneet kansainvälisiin nuorisoprojekteihin eri puolilla Eurooppaa näin luoden yhteyksiä ulkomaille. - On paljon mahdollisuuksia päästä ulkomaille ja rahaakin on anottavissa, mutta on tiedettävä miten toimia. Ulkomaille voi lähteä vapaaehtoistyöntekijänä, vaihto-oppilaaksi tai miksei oppiakseen uutta, Hoffström sanoo. Saga Finlandin toiminta suuntautuu etenkin Kemiönsaaren 18-25 -vuotiaisille nuorille, myös muualla opiskeleville. Yhdistys haluaa toimia niin paikallisesti saarella kuin kansainvälisesti. T Y TÖT aloittivat ulkomaan-

seikkailunsa 4H:n ja Finlands Svenska Ungdomsförbund -jär-

jestöjen puitteissa osallistuessaan useisiin pohjoismaisiin nuorisoviikkoihin muun muassa Islannissa, Tanskassa, Ruotsissa ja Saksassa. Vuonna 2004 Nurmio-Perälä ja Hoffström toimivat Kemiön Brusabyssä järjestettävän, hyvin onnistuneen pohjoismaisen nuorisoviikon emäntinä. - Näissä tapaamisissa loimme ensimmäiset kansainväliset yhteytemme. Sen jälkeen tiemme erosivat joksikin aikaa: minä matkustin au pairina Toscanaan ja Pia jatkoi kansainvälisten projektien parissa luoden yhteyksiä muun muassa Sloveniaan. Sen jälkeen huomasin kaipaavani kansainvälistä toimintaamme. Jatkoimme kesken jäänyttä yhteistyötämme, Eelin kertoo. Kummatkin valittiin EU:n kommission Youth in Action -ohjelman valmentajiksi. He halusivat luoda oman kansainvälisen kanssakäymisen järjestönsä ilman välikäsiä. Saga Finland käynnistyi Islannissa

kuluvan vuoden maaliskuussa. Siellä Hoffström ja Nurmio-Perälä järjestivät Youth in Actionin, Nordiska Kulturfondenin ja Finlandssvenska kulturfondenin rahoittaman projektin ”Saga - berättande som metod för ungdomsarbete”. Siellä he pääsivät yhdistämään kansatieteelliset tietonsa projektityöhön ja näin luomaan oman yhdistyksensä puitteet.

- Emme tästä rikastu, mutta projektityö on meille etuasiassa elämäntapa. Meillä on paljon ideoita ja meidän yhteistyöhömme sisältyy paljon ”highfive-hetkiä”! Vapaaehtoistyö on meille sydämenasia ja haluamme suoda nuorille mahdollisuuden päästä tutustumaan maailmaan, Hoffström kiteyttää.

SAGA FINLANDIN TOIMINTAA: - - - - - -

Joonas Leppänen kör lättviktare. På Kimitoön är avstånden så långa att ett eget fordon är ett måste för att ta sig fram.

Osallistuu Fønix -projektiin Oslossa. Taiteen materiaalina käytetään tonnin verran lasinsirpaleita, jotka kerättiin Oslon pommitragedian jälkeen ja siitä tulee jonkin uuden luomisen perusta, esim. norjalaisissa kouluissa jatkuvia monikulttuurisia pajoja. Kemiönsaaren blogipajat: yhteistyö Turun ”Tyttöjen talon” kanssa. Anomus jätetty, jotta saarelle voitaisiin kutsua joukko italialaisia nuoria. Jäsenvärväys. Tietojenjako yhdistyksestä Kemiönsaaren kouluihin. Haetaan osallistujia useampiin nuorisovaihtoihin elo- ja syyskuussa Slovaniassa. Kiinnostuneet saavat lisätietoa osoitteesta saga.finland@hotmail.com

Kemiön nuo

➤ Kesänviettopaikkana Kemiö on mitä parhain, jos haluaa nauttia rauhasta, rannoista ja luonnosta. Mökit täyttyvät lomailijoista ja mukavat kesäkahvilat avaavat ovensa. Nuorille suunnattua ohjelmaa saarella sen sijaan on vähemmän, ei oikeastaan ollenkaan ja kuitenkin juuri nuoret tarvitsevat toimintaa viihtyäkseen. Kaksi isoa tapahtumaa nuoret listaavat saarelta. Baltic Jazz Taalintehtaalla ja Kasnäsin juhannus. Vaikka molemmat ovat oikeasti suunnattu vain aikuisille, nuoret kokoontuvat tapahtumien yhteydessä katsomaan kavereita ja viettämään aikaa yhdessä. Charlotta Sten toivoisi saarelle nuorille suunnattua ohjelmaa, etenkin kesällä kun kesäasukkaat tulevat. Kesän kohokohta on Baltic Jazz, siis Kemiönsaarella, eniten hän kuitenkin tunnustaa odottavansa maailmankuulun koirakouluttaja Victoria Stilwellin seminaaria Helsingissä. Koiraharrastuksesta johtuen Charlottan kesä poikkeaa muutenkin muiden nuorten kesästä, hänellä on hoidettavanaan avustajakoira Xtra, koulutus

kestää kaksi vuotta. Xtrallakin on kesäloma Axxell Brusabysta, joka on muuten ainoa paikka Suomessa, jossa avustajakoiria koulutetaan. Vaikka koira onkin lomalla, kaikkia perusasioita on kuitenkin treenattava myös kesällä, muuten koira unohtaa ne. – Se on melkein aina mukanani, sen on hyvä oppia, ettei uusia tilanteita tarvitse stressata. Koirien kanssa liikkuvana hän osaakin arvostaa kesäistä luontoa ja uintimahdollisuuksia saarella, tosin virallisesti koirille avointa rantaa saarelta ei taida löytyä. Tapahtumien puutteesta huolimatta Charlotta haluaa asua Kemiössä. – En mä haluais asua missään sellaisessakaan paikassa että kokoajan tapahtuu mutta kyllä täällä nyt vois vähän enemmän tapahtua. Vapaa-ajan he aikovat Xtran kanssa käyttää chillailuun ja kavereiden kanssa kesästä nauttimiseen. Kavereiden kanssa oleminen tuntuukin olevan juuri se asia jota nuoret kesällä harrastavat. 17-vuotias Riikka Kallio


15

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Butikernas anslagstavlor är fyllda med evenemangaffischer, men de är riktade till barn och vuxna, få är riktade till ungdomar.

Charlotta Stens tillbringar sommaren med assistenthunden Xtra. Charlotta Stenin kesä menee avustajakoira Xtran kanssa. Xtra tykkää metsälenkeistä ja Kemiön luonnosta, uimassakin on kiva käydä vaikka metsälammikossa, kuten juuri ennen kuvan ottamista.

Folkhälsans simstrand i Gammelby är populär, dit kan man köra snabbt med moped, vet Joonas. Hundar får man inte ta till stranden, påminner Charlotta.

Usean kaupan ilmoitustaulut ovat täynnä tapahtumajulisteita, ne vaan ovat suunnattu selkeästi lapsille tai aikuisille, nuorille suunnattuja tapahtumia on todella vähän.

Riikka Kallios sommarplaner är inte klara ännu, men hon skall åtminstone umgås med kompisarna. Hon önskar mera evenemang för ungdomar. Riikka Kallion kesäsuunnitelmat eivät ole vielä valmiina, mutta hän aikoo viettää aikaa ainakin kavereiden kanssa. Hän toivoo Kemiöön lisää nuortentapahtumia.

Folkhälsanin uimaranta Gammelbyssä on suosittu uimapaikka, sinne ajaa mopolla nopeasti, tietää Joonas. Koiria rannalle ei saa tuoda uimaan, muistuttaa Charlotta.

r a m o d g n u s n ö Kimito n e r a m m o s chillar på

ä l l ä s e k a a l l i h oret c on Charlottan kanssa samoilla linjoilla. – Kesällä tärkeintä on kavereiden näkeminen ja yhdessä hengailu. Baltic Jazz on paras, koska sinne tulee kaikki kaverit, nekin joita muuten näkee harvoin. Urheilumahdollisuudet saavat nuorelta kiitosta, etenkin Beach Volley kenttä Amospuistossa. Punttisalilla Riikka kertoo viettävänsä neljäkin iltaa viikossa, myös kesällä, liikunta on iso osa hänen kesäsuunnitelmiaan. Nuorille suunnatuista tapahtumista hän mainitsee yhdeksännen luokan eli peruskoulun päättäjäiset mitkä on perinteisesti järjestetty Ekniemen Camping-alueella, tämän vuoden päättäjäisistä hän ei kuitenkaan lukiolaisena tiedä. – Kylällä pyöriminen on kai se kesän juttu, uiminen tietenkin ja Beach Volley Riikka kiteyttää suunnitelmansa. Kavereiden tapaaminen kylällä onkin ainoa mahdollisuus, kokoontumispaikkoja kun ei ole, nuorisotilojenkin sulkiessa ovensa kesällä. Kesän kohokohdaksi hän mainitsee Hangon Regatan josta on tullut

nuorison suosima tapahtuma. Kylälle ilmestyvät mopot ovat myös yksi kesän varmoista merkeistä. Ne tuntuvat jakavan mielipiteitä, mutta Joonas Leppäsen mukaan aina löytyy kavereita ajelemaan. Nuorelle mopo tai kevytmoottoripyörä tuo kesään sisällön. –Kevareilla ollaan käyty pidempiä lenkkejä ajelemassa kavereiden kanssa Joonas kertoo viitaten kevytmoottoripyöräänsä. Rakentelu ja ajelu ovatkin hänelle monen muun nuoren tavoin se tärkein tapa viettää kesää. Kevarilla kun pääsee vaikka uimaan Ölmokseen tai Folkhälsanin rantaan. Muuten Joonas on tyttöjen kanssa samoilla linjoilla. – Ei täällä nyt oikein mitään tapahdu, jotain discoja tietty mutta niitäkin järjestävät lukiolaiset ja nekin on kesällä kesälomalla. Kasnäsin juhannus tulee olemaan hänelle se paras paikka tavata kavereita, sinne kun tulevat kuulemma kaikki. Kesän kohokohta nuorelle miehelle on Pohjanmaalla järjestettävä Power Truck Show, Suomen suu-

rin rekka-auto tapahtuma. Nuorille suunnatuille tapahtumille olisi siis tarvetta, heille kun ei tunnu olevan varsinaista kesäohjelmaa lainkaan. Kesän vietto tuntuu kuitenkin kaikesta huolimatta maistuvan. Yhteistä nuorille on, ettei kesää saa suunnitella liian tarkasti. Kesällä kuuluu chillailla eli ottaa rauhassa, antaa aikataulujen olla ja nauttia kuumuudesta sekä kavereista. Täysin aikatauluttomiksi nuoret eivät kuitenkaan voi ruveta, kaikilla kun on töitä. Riikka aikoo hautausmaalle puutarhuriksi, Charlottan voi tavata kaupan kassalta ja Joonas ei vielä ole varma saako hakemansa kesätyön, mutta toinen paikka on odottamassa jos vastaus on kielteinen. Myös aikuisten kannattaisi ottaa oppia nuorista, kesälomaa ei kannata suunnitella minuuttien tarkkuudella, vaan nauttia vapaasta ja pitää hauskaa, tavata ystäviä ja tuttuja. Nauttia kesästä kukin omalla tavallaan, niin nuoret aikovat tehdä.

➤ Kimitoön är en utmärkt sommarort för den som vill njuta av lugnet, stränderna och naturen. Stugorna är fyllda av semesterfirare och de trevliga sommarkaféerna öppnar. Men för ungdomar är utbudet knappare, kanske rentav obefintligt. Ändå är det just de som behöver aktiviteter för att trivas. Ungdomarna nämner två stora evenemang, Baltic Jazz och midsommaren i Kasnäs. Även om båda två egentligen riktar sig till en vuxenpublik samlas också de unga för att träffa sina kompisar och fördriva tiden i deras sällskap. Charlotta Sten önskar sig program riktat enkom till ungdomarna, speciellt sommartid då här finns sommargäster. Sommarens höjdpunkt på ön är Baltic Jazz, men hon erkänner ändå att hon förväntar sig mest av den världsberömda hundskolaren Victoria Stilwells seminarium i Helsingfors. Charlottas hobby är hundar och det gör att hennes sommarplaner avviker från andra ungas på Kimitoön. Hon sköter om assistenthunden Xtra, vars skolning tar två år. Också Xtra har sommarledigt från Axxell Brusaby. Brusaby är f.ö. det enda stället i landet där man skolar assistenthundar. Fast hunden också har sommarlov måste man träna alla de grundläggande färdigheterna för att hunden inte ska glömma bort dem. - Den är nästan alltid med mig för den behöver lära sig att inte stressa i nya sammanhang.

Eftersom Charlotta rör sig med en hund uppskattar hon sommarnaturen och möjligheterna att bada. Det finns visserligen ingen officiell badstrand där man får ha hundar, men bada kan man på andra ställen också. Oavsett att det inte finns så många sommarevenamang för ungdomar vill Charlotta bo på ön. - Inte vill jag bo nånstans där det hela tiden händer något. Men visst kunde det hända lite mera här. På fritiden tänker hon och Xtra koppla av och njuta av sommaren tillsammans med Charlottas kompisar. ATT VARA tillsammans med kompisarna verkar vara just det som ungdomarna sysslar med om somrarna. 17-åriga Riikka Kallio är inne på samma linje som Charlotta. - Det viktigaste på sommaren är att träffa kompisarna och hänga tillsammans med dem. Baltic Jazz är det bästa sommarevenemanget för där träffas alla och man ser också dem som man inte träffar så ofta. Ungdomarna prisar sportmöjligheterna och särskilt beachvolleyplanen i Amosparken. Riikka berättar att hon är på gymet fyra kvällar i veckan också på sommaren. Motion utgör en viktig del av hennes sommarplaner. Av tillställningar för ungdomar nämner hon niornas skolavslutning då ungdomarna av tradition samlas i Eknäs på

det f.d. campingområdet. Hur niorna firar i år vet hon inte eftersom hon går i gymnasiet. - Sommargrejen nummer ett är väl att hänga ute på byn, badstranden och beachvolley, sammanfattar hon sina sommarplaner. Det enda sättet att träffa kompisarna är att hänga på byn för det finns inga andra ställen att träffas på när ungdomsgårdarna stänger till sommaren. Som sommarens höjdpunkt nämner hon Hangöregattan som är ett evenemang dit många undomar brukar bege sig. ETT SÄKERT sommartecken är att mopederna dyker upp i byarna. De förefaller att dela de ungas åsikter, men enligt Joonas Leppänen finns det alltid kompisar att köra moped med. Mopeden eller den lätta motorcykeln ger de ungas sommar innehåll. - Tillsammans med kompisarna har vi gjort långa länkar, berättar Joonas. Att meka och köra är den viktigaste sommaraktiviteten för Joonas och många andra unga. Men sin lätta motorcykel kan man ju åka till Ölmos eller Folkhälsans badstrand och bada. Men Joonas tycker som flickorna: på Kimitoön händer just ingenting utöver några discon. Men dem är det gymnasisterna som arrangerar och de är ju på sommarlov. Midsommaren i Kasnäs blir en viktig tillställning för Joo-

nas. Där träffar han många kompisar; dit kommer ju ”alla”. Men allra viktigast är Power Truck Show i Österbotten, det största långtradarevenemanget i Finland. DET FINNS alltså efterfrågan på evenemang för ungdomar eftersom det verkar som om de inte har några egentliga sommarplaner. Trots allt tycks de gilla sommaren. Gemensamt för dem är att de inte planerar sin sommar så noga. På sommaren ska man koppla av i lugn och ro, strunta i tidtabeller och njuta av värmen och av kompisarnas sällskap. Men helt utan tidtabeller kan de här ungdomarna ändå inte vara för de tänker jobba. Riikka kommer att jobba på kyrkogården och Charlotta hittar man i butikskassan. Joonas vet inte ännu om han får det sommarjobb han har sökt, men får han inte det har han ett annat jobb på lut. De vuxna kunde ta exempel av ungdomarna: det är ingen idé att planera sommarledigheten så noga utan att njuta och ha trevligt, träffa vänner och bekanta. Var och en borde njuta av sommaren på sitt sätt. Det är vad ungdomarna tänker göra.


16

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

HITIS RUTTOMRÅDE / HITTISTEN REITTIALUE

3.6. - 13.8.2012 MS ROSALA II Tel./puh. 0400 720 608 Mån Ma Tis/Ti Ons/Ke Tors/To Fre/Pe Lör/La Sön/Su Kasnäs 05.00 05.00 05.00 05.00 05.00 12.20 Tunnhamn y y y y y y Vänö 06.40 06.40 06.40 06.40 06.40 14.00 Holma 07.25 07.25 07.25 07.25 07.25 y Kasnäs 07.45 07.45 07.45 07.45 07.45 15.00 Kasnäs 07.45 10.00 07.45 15.00 Helsingholm y y Ängesö Bolax 09.00 y y Bötesö 09.30 y y Grönvik 09.40 09.40 17.00 Djupö y y y Vänoxaby 10.00 10.00 17.20 Vänoxa, Släten 10.10 10.10 17.30 Biskopsö 10.25 10.25 17.45 Dalsbruk 11.00 11.00 18.20 Dalsbruk 12.00 12.00 Biskopsö 12.35 12.35 Vänoxaby 12.45 12.45 Vänoxa, Släten 12.55 12.55 Djupö y y Grönvik 13.20 13.20 Bötesö 13.30 13.30 Bolax x x Ängesö Kasnäs 15.15 12.10 15.15 Kasnäs 15.15 Holma 15.30 Vänö 16.15 Tunnhamn 17.00 Helsingholm Kasnäs 18.00

15.15 15.15 15.30 15.30 16.15 16.15 x 17.00 x 19.00 18.00

15.15 15.30 16.15 x

18.20 x x x x

15.00 y y y y y y y

110 8

HITIS RUTTOMRÅDE / HIITTISTEN REITTIALUE 3.6. - 13.8.2012 ms TAXEN Tel./Puh. 0400 320 915 Må/Ma Ti/Ti On/Ke To/To Fr/Pe 06.25 y y y y y 07.30 07.40 08.05

06.25 y y y y y 07.30 07.40 08.05

06.25 y y y y y 07.30 07.40 08.05

Dalsbruk Biskopsö Vänoxa Djupö Grönvik Bötesö Bolax Stora Ängesö Hitis

15.00* 15.20 15.35 y y y y y 16.40

15.00* 15.20 15.35 y y y y y 16.40

15.00* 15.20 15.35 y y y y y 16.40

15.00* 15.20 15.35 y y y y y 16.40

15.00* 15.20 15.35 y y y y y 16.40

y) beställningstur / tilausvuoro *) bussförbindelse / linja-autoyhteys ingen trafik på helgdagarna/ei liikennettä juhlapyhinä Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas. / Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää.

On / Ke To / To 06.00 06.00 07.20 07.20 08.30 08.30 10.00 11.30 14.00 14.00 16.00 16.00 18.00 18.00 20.15 06.30 06.30 08.00 08.00 09.00 09.00 12.00 12.00 15.00 15.00 16.35 16.35 18.30 18.30 20.50

1-2

Fr / Pe Lö / La SS 06.00 07.20 07.20 08.30 09.30 11.30 11.30 14.00 14.00 14.40 16.00 16.00 17.30** 18.00 18.00 18.45** 20.15 06.30 08.00 09.00 09.00 12.00 12.00 12.00 15.00 15.00 15.00 16.35 16.35 18.30 18.30 18.00** 20.50 19.20**

Helgtrafiken / Pyhäliikenne: SS Sunnuntai- ja pyhäpäivät/Sön- och helgdagar ** Ei / Ej 25.12. 5.1., 5.4., 21.6. Fredagens tidtabell / Perjantain aikataulu 22.6., 24.12. Lördagens tidtabell / Lauantain aikataulu Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden, förtur enligt NMTcentralens tillstånd. / Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa, etuoikeus ELY-keskuksen luvalla. Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas. / Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää. Vardagarna turerna 6.30 och 8.30 reserverade för olje - och gastransporter, max 25 pers. / Arkisin 6.30 ja 8.30 vuorot varattu öljyn- ja kaasunkuljetuksille, max 25 henk. Arctia.fi tfn/puh. 030 620 7000 / Aikataulut/Tidtabeller: www.lautat.fi

5 4

SEVÄRDHETER / NÄHTÄVYYKSIÄ 1. Westers 2. Strömma kanal / Strömman kanava 3. Sagalund 4. Björkboda låsmuseum / lukkotehdas 5. Söderlångvik gård / Söderlångvikin kartano 6. Jungfrusunds museum / Jungfrusundin museo 7. Blåmusslan / Sinisimpukka 8. Dalsbruks Bruksmuseum / Taalintehtaan Ruukinmuseo 9. Rosala Vikingacentrum / Rosalan Viikinkikeskus 10. Bengtskärs fyr / Bengtskärin majakka

5

6

8 6 Dalsbruk Taalintehdas

6 Högsåra

22

tfn/puh. 0 400 320 092 Ei paikkavarauksia/Ej platsbokningar Avgång/Lähtö Må / Ma Ti / Ti 06.00 06.00 07.20 07.20 08.30 08.30 11.30 11.30 14.00 14.00 16.00 16.00 18.00 18.00 20.15 06.30 06.30 08.00 08.00 09.00 09.00 12.00 12.00 15.00 15.00 16.35 16.35 18.30 18.30 20.50

Stallbacksvägen 4/Tallimäentie 4 25900 Dalsbruk/ Taalintehdas. 040 670 3900 info@kimitoon.fi

7 Kasnäs

Hitis

HITIS- KASNÄS (25 min.) 01.01.2011-ms Aura Långnäs Långnäs Långnäs Långnäs Långnäs Långnäs Långnäs Långnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs Kasnäs

2

5

Ajoneuvojen tulee olla lastausvalmiina 10 min ennen lähtöaikaa. Fordonen bör vara klara för inlastning 10 min. före avgångstiden. Beroende på omständigheterna kan turlistan ändras eller trafiken inställas. Olosuhteista johtuen voidaan aikataulusta poiketa tai liikenne keskeyttää.

06.25 y y y y y 07.30 07.40 08.05

Åbo / Turku 63 km

KIMITOÖNS TURISTINFO I DALSBRUK i Bio Pony har öppet må-fre kl. 11-18, lö 10-15 under tiden 2.7-31.7. KEMIÖNSAAREN MATKAILUNEUVONTA TAALINTEHTAALLA palvelevat sinua Bio Ponyssa ma-pe klo 11-18, la 10-15, ajalla 2.7-31.7.

KYRKOR / KIRKKOJA 1. Angelniemi kyrka / Angelniemen kirkko 2. Kimito kyrka / Kemiön kirkko 3. Västanfjärds kyrka / Västanfjärdin kirkko 4. Dragsfjärds kyrka / Dragsfjärdin kirkko 5. Dalsbruks kyrka / Taalintehtaan kirkko 6. Hitis kyrka / Hiittisten kirkko

Dalsbruk 18.15 Biskopsö 18.50 Vänoxaby 19.00 Vänoxa, Släten 19.10 Djupö y Grönvik 19.35 Bötesö 19.45 Bolax 20.10 Kasnäs 21.25 Holma y(21.50) Vänö/Tunnhamn y(22.30) Kasnäs lör/la 00.10 x = anlöpes vid behov / poiketaan tarvittaessa y = beställningstur, beställning föregående kördag senast kl. 16.00 / tilausvuoro, tilattava viimeistään edellisenä ajopäivänä klo 16.00. Helgtrafiken / Pyhäliikenne 21.6. tors/to fredagstidtabell/perjantain aikataulu 22.6. fre/pe Dalsbruk kl. 10.00, Kasnäs kl. 13.00

06.25 y y y y y 07.30 07.40 08.05

Engelsbyvägen 8/Engelsbyntie 8, 25700 Kimito/Kemiö. +358 2 4260 170 fax +358(0)2 4260 171 info@kimitoon.fi www.villalande.fi

SIMSTRÄNDER / UIMARANTOJA 1. Kila simstrand / Kiilan uimaranta 2. Eknäs simtrand / Ekniemen uimaranta 3. Solbad Gammelby 4. Gräggnäs, Västanfjärd 5. Västerbukten, Ölmos 6. Sandudden, Dalsbruk

12.00 12.15 13.00 13.40

Hitis Stora Ängesö Bolax Grönvik Bötesö Djupö Vänoxa Biskopsö Dalsbruk

Annonsbladet ansvarar inte för eventuella ändringar angående tidtabeller, öppethållningstider mm. Ilmoituslehti ei vastaa lautta-aikataulujen, aukioloaikojen y.m. tietojen muutoksista.

x 20.20

18.00 14.45

Kasnäs Ängesö Bötesö Grönvik Djupö Vänoxa släten Vänoxaby Biskopsö Dalsbruk

KIMITOÖNS TURISTINFO och LUCKAN i Villa Lande har öppet må-fre 10-17 (1.6-31.8). KEMIÖNSAAREN MATKAILUNEUVONTA ja LUCKAN palvelevat sinua Villa Landessa ma-pe klo 10-17.

6

9

TORGET I DALSBRUK onsdagar och lördagar kl. 8-14. KVÄLLSTORGET I KIMITO på fredagar kl. 14-20. TAALINTEHTAAN TORI keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 8-14. KEMIÖN ILTATORI perjantaisin klo 14-20.

Turbåts- och charterkryssningar från Kasnäs och Rosala till Bengtskär Bokas på tel 02 4667 227 eller e-mail info@bengtskar.fi. Turbåtstrafik från Kasnäs 1.6-31.8.2012. Från Kasnäs avgår turbåtar alla dagar med tidtabellen: 11.00 Kasnäs - Rosala 11.30 13.15 Rosala - Bengtskär 14.00 16.30 Bengtskär - Kasnäs 17.45. I priset 57 € ( barn 4-14 år 28,50 € ) ingår transporter, lunch på Rosala Vikingacentrum samt inträden och guidning på vikingacentret och fyren. Vänligen förhandsboka!

Vuorolaiva- ja tilausveneristeilyt Kasnäsista ja Rosalasta Bengtskäriin Varataan numerosta 02 4667 227 tai sähköpostitse: info@bengtskar.fi. Saariston Loistoreitti Kasnäsista 1.6-31.8.2012 Lähtö Kasnäsista Rosalan kautta joka päivä. Aikataulu: 11.00 Kasnäs - Rosala 11.30 13.15 Rosala - Bengtskär 14.00 16.30 Bengtskär - Kasnäs 17.45. Hintaan 57,00 € (Lapset 4-14 v. 28,50€) sisältyy kuljetukset, lounas Rosalan viikinkikeskuksessa sekä pääsymaksut ja opastukset Bengtskärissä ja Rosalassa. Varaathan risteilysi etukäteen!

Rosala

10 Bengtskär


17

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

1 WESTERS trädgård, butik, café och konstutställning är öppna under sommaren (1.6-31.8). V arje dag kl. 12-18, måndagar stängt. Övriga tider enligt överenskommelse. WESTERS puutarha, kauppa, kahvila ja taidenäyttelyt avoinna kesällä (1.6-31.8). Joka päivä klo 12-18, paitsi maanantai suljettu. Muina aikoina sopimuksesta. www.westers.fi

1

STRÖMMA KANAL Är den enda platsen i Finland där du kan uppleva tidvatten. Strömmens riktning växlar 4 gånger per dygn. STRÖMMAN KANAVA On ainoa paikka Suomessa, jossa voi havaita vuorovesi-ilmiön. Virtaus suunta vaihtuu 4 kertaa vuorokaudessa.

1 2 3

3

2

Salo 47 km Helsingfors / Helsinki 150 km

Kimito Kemiö

Kimito - Dalsbruk 25 km Kimito - Västanfjärd 17 km

SAGALUND HEMBYGDSMUSEUM Öppet 1.6.-31.8. dagligen kl. 11-17. Obs! Stängt under midsommar. Guidningar varje jämn timme. SAGALUNDIN KOTISEUTUMUSEO Avoinna 1.6-31.8 päivittäin klo 11-17. Huom! Suljettu juhannuksena. Opastetut kierrokset tasatunnein. www.sagalund.fi

BJÖRKBODA LÅSMUSEUM Öppet 30.6-15.8 onsdag-söndag kl. 14-18. Övriga tider enligt överenskommelse. I inträdesavgifterna ingår guidning. BJÖRKBODAN LUKKOTEHDAS Avoinna 30.6-15.8 ke-su klo 14-18. Muina aikoina sopimuksesta. Opastus sisältyy pääsylippuun. Björkboda, 040 7219535 www.bruksmuseum.fi

(Fotot tillhör/Kuvan omistaja: Jungfrusunds museum.)

4

3

Västanfjärd Lammala

4

SÖDERLÅNGVIK GÅRD med museum, trädgård, konst, evenemang, hantverk, natur, jordbruk m.m. Museum o. café öppet dagligen kl. 11-18. SÖDERLÅNGVIK KARTANO Museo, puutarha, taide, tapahtumat, käsityöt, luonto, maanviljely ym. Museo ja kahvila avoinna päivittäin klo 11-18. Amos Andersonvägen 2, 25870 Dragsfjärd museum@soderlangvik.fi, 02-424 662/ 02-424 549 www.soderlangvik.fi

JUNGFRUSUNDS LOTSMUSEUM Öppet från midsommar till 1 veckan i augusti. Ti-fre kl. 15-19, lö-sö kl. 14-17. Övriga tider, kontakta Gunilla Örnell 040 577 4380. JUNGFRUSUNDIN MUSEO Museo avoinna juhannuksesta elokuun 1 viikolle. Ti-pe klo 15-19, la-su klo 14-17. Muina aikoina sopimuksesta, Gunilla Örnell 040 577 4380. Kejsarhamnen, 25960 Högsåra

BLÅMUSSLANS NATURUM Öppet sommartid (14.5-2.9) dagligen kl. 10-17. SINISIMPUKAN LUONTOKESKUS Kesäaikaan (14.5-2.9) avoinna päivittäin klo 10-17. Havsparksvägen, 25930 Kasnäs. +358 20 564 4620 blamusslan@metsa.fi www.luontoon.fi, www.utinaturen.fi

DALSBRUKS BRUKSMUSEUM Öppet 1.6-29.8 alla dagar kl. 11-18. Övriga tider enligt överenskommelse. Stängt midsommarhelgen 25-27.6. I inträdesavgiften ingår guidning. TAALINTEHTAAN RUUKINMUSEO Avoinna 1.6-29.8 joka päivä klo. 11-18. Muina aikoina sopimuksesta. Suljettu juhannusviikonloppuna 25-27.6. Pääsymaksuun sis. opastus. Tullbacksvägen 7, 25900 Dalsbruk 040-721 95 35 www.bruksmuseum.fi

ROSALA VIKINGACENTRUM Öppet 1.6 - 31.8 varje dag kl. 10.00 - 18.00. Midsommarafton kl. 10.00 - 16.00. Andra tider enligt överenskommelse. ROSALA VIIKINKIKESKUS Avoinna 1.6. - 31.8. päivittäin klo 10.00 - 18.00. Juhannusaatto klo 10.00 - 16.00. Muina aikoina sopimuksesta. Reimarsvägen 5, 25950 Rosala. 02 466 7227 info@rosala-viking-centre.com www.rosala-viking-centre.com

BENGTSKÄRS FYR Öppet 1.6-31.8 varje dag kl. 10-19. Guidning ingår i inträdesavgiften BENGTSKÄRIN MAJAKKA Avoinna 1.6-31.8 joka päivä klo 10-19. Pääsylipun hintaan sisältyy opastus. Rosalavägen 1, 25950 ROSALA 02 4667 227 info@bengtskär.fi www.bengtskar.fi

Simsalabim

-ett lyft för stränderna på Kimitoön ➤ På Kimitoön finns det ett flertal fina simstränder. Av dem sköter Kimitoöns fritidsenhet om tre: Västerbuktens simstrand i Ölmos, Dragsfjärd (ca 10 km från Kärra by), simstranden i Kila (Granviksvägen ca 15 km från Kimito centrum mot Angelniemi) och simstranden i Eknäs (vid Campingvägen ca 12 km från Kimito centrum mot Sagu). Ett andelslag ska ta hand om lägerområdet i Eknäs, men troligtvis förblir simstranden på kommunens ansvar. Sandstranden i Ölmos är långgrund och därför speciellt barnvänlig. Projektet ”Simsalabim”, som går ut på att rusta upp kommunens simstränder, har startat och de konkreta åtgärderna kommer under sommarens lopp att börja synas.

Dessa tre stränder ska då utrustas med räddningsstationer, nya skyltar, bänkar, bord, motionsutrustning, nya toaletter och omklädningsrum samt med lekparksutrustning. I Kila och i Ölmos ska stränderna bli handikappanpassade med en gummimatta ända ut i vattnet. Enligt projektplanen ska dessa stränder också utrustas med simbrygga och motionsbana i vattnet. UTÖVER DE OVANNÄMNDA finns det tre stränder på

ön som Folkhälsan sköter: Sandudden i Dalsbruk, Solbad i Gammelby och Gräggnäs i Västanfjärd. Dessutom finns några mindre simplatser i kommunen som ägs och/eller sköts av byalag, föreningar eller företag. (EÖ)

Simsalabim

-noste Kemiönsaaren uimarannoille ➤ Kemiönsaarella on useita upeita uimarantoja. Kunnan vapaa-ajan yksikkö huolehtii kolmesta: Västerbuktenin uimaranta Ölmosissa (n. 10 km Kärran kylästä), Kiilan uimaranta (Granvikintie n. 15 km Angelniementietä Kemiön keskustasta) sekä Ekniemen uimaranta (Leirintäalueentietä n. 12 km Kemiön keskustasta Sauvoon päin). Osuuskunta huolehtii Ekniemen leirintäalueesta, mutta uimaranta jäänee kunnan vastuulle. Ölmoksen hiekkaranta on matala ja sen vuoksi erityisen sopiva lapsille. ”Simsalabim” -hankkeen avulla kunnan uimarantoja ollaan kunnostamassa. Hanke on käynnistynyt ja konkreettistet tulokset alkavat näkyä kesän mittaan. Kolmelle rannalle asennetaan pelastusasemat, uudet kyltit, penkke-

jä, pöytiä, liikuntavarusteita, uudet käymälät, pukuhuoneet sekä leikkipuistovarusteita. Kiilassa ja Ölmosissa rannat rakennetaan esteettömiksi veteen saakka asetetun kumimaton avulla. Hankesuunnitelman mukaan rannoille asennetaan myös uimalaiturit ja veteen asennetut liikuntaradat. YLLÄMAINITTUJEN uimarantojen lisäksi Folkhälsan huolehtii kolmesta rannasta: Taalintehtaan Sandudden, Gammelbyn Solbad ja Västanfjärdin Gräggnäs. Lisäksi kunnassa on muutamia pienia uimarantoja jotka ovat kylätoimikuntien, yhdistysten tai yritysten omistuksessa/ huollossa. (EÖ/IS)


18

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Lyxig, men enkel sommarmat

T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : E M I L I A Ö R N M A R K K Ä Ä N N Ö S: I N G R I D S A N D M A N

Citronsmakande muffins

passar bra att avrunda måltiden med. För att piffa upp dem kan man klicka på lite kvargblandad grädde med bär..

Sitruunamuffinit

sopivat aterian jälkiruoaksi. Niistä tulee hyvän näköisiä, jos koristat nokareella rahkakermaa ja marjoilla.

Ylellistä, mutta helppoa kesäruokaa

➤ Sommar betyder för många att njuta ute på sommarstugan, men kanske också att ha gäster litet oftare än vanligt. Ibland dyker gästerna bara upp då man minst anar det och förstås just då kylskåpet är som allra tommast. Men om man är litet litet förberedd ska det nog gå bra. - Det är bra att ha litet grundingredienser hemma. På sommaren vill man ofta ha litet lättare plockmat och helst utan komplicerade och dyra ingredienser. Det säger Cilla Fagerholm, som tycks kunna lyxa till det med de mest varierande och läckra smårätter av få och enkla ingredienser. Annonsbladets redaktör hade turen att få följa med Cilla i köket en dag och ta del av hennes tips. FÖR CILL A ÄR DET VIKTIGT att sommarmaten går snabbt

att fixa till: hon vill inte stå flera timmar inomhus i köket när so-

➤ Monille ihmisille kesä tietää kesämökillä nauttimista mutta ehkä myös tavallista useammin vieraiden kestitsemistä. Välillä vieraat saattavat ilmaantua odottamatta ja tietenkin hetkellä, jolloin jääkaappi ammottaa tyhjillään. Mutta hieman tilanteisiin varautuen kaikki lutviutuu. - Kannattaa pitää joitakin perusraaka-aineita varalla. Kesällä ihmiset syövät mielellään kevyttä sormiruokaa, johon ei tarvita eriskummallisia ja kalliita raaka-aineita. Näin Cilla Fagerholm. Hän pystyy tekemään mitä ylellisimpiä ja vaihtelevimpia ruokaherkkuja vain muutamista ja arkisista raaka-aineista. Ilmoituslehden toimittajaa onnisti ja hän pääsi seuraamaan Cillan keittiöpuuhia ja saamaan häneltä vihjeitä. CILL ALLE on tärkeää, että kesäruoka valmistuu nopeasti; hän

Focaccia med svamp (stora bilden)

Ingredienser: Degen: 10 gram jäst, 3dl ljummet vatten, 1 tsk honung, litet salt, 2 msk olivolja, 6-7 dl vetemjöl. Fyllning: t.ex. champinjoner, eller varför inte kantareller (kan dock löna sig att steka dem först för att få bort överflödig vätska), tomatskivor, oliver, salt, peppar, blåmögelost och pinjenötter. Gör så här: Blanda ihop degen och låt den jäsa i två repriser: först i bunke och sedan ytterligare som utkavlad på plåt. Sätt fyllningen på och grädda i 200-gradig ugn tills brödet får litet färg.

Sienifocaccia (iso kuva)

Raaka-aineet: Taikina: 10 grammaa hiivaa, 3 dl haaleaa vettä, 1 tl hunajaa, hiukan suolaa, 2 rkl oliiviöljyä, 6-7 dl vehnäjauhoja. Täyte: esim. herkkusieniä tai kantarelleja (sienet kannattaa paistaa turhan nesteen poistamiseksi), tomaattiviipaleita, oliiveja, suolaa, pippuria, sinihomejuustoa ja pinjansiemeniä. Valmistus: Sekoita taikina-ainekset ja kohota taikina kahdesti: ensin astiassa ja sitten pellillä kaulinnan jälkeen. Laita täyte taikinalevyn päälle ja paista 200-asteisessa uunissa kunnes leipä on saanut hieman väriä.

Tortillarullar

Ingredienser: tortillabröd, Crème Bonjour, kryddor och pålägg (t.ex. räkor, lax eller någon köttuppskärning). Gör så här: Bred ut ingredienserna på tortillabröden och rulla ihop. Packa in rullarna i folie och lägg dem i kylskåpet över natten: bröden blir då mjuka, vilket gör att rullarna hålls ihop då du skär dem i mindre bitar.

Tortillarullat

Raaka-aineet: tortillat, Crème Bonjour, mausteita ja täytettä (esim. katkarapuja, lohta tai lihaleikkeleitä). Valmistus: Levitä täyte tortilloille ja kääri ne rullalle. Kääri rullat alumiinifolioon ja laita jääkaappiin yöksi: leipä pehmenee ja rullat pysyvät koossa paloiksi leikattaessa.


19

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

len gassar utanför. I dag bjuder hon på den italienska focaccian, tortillarullar, fyllda croustades, muffins och läskande Sangria. Focaccia påminner litet om pizza, men degen ska jäsa litet längre och tomatsåsen får man strunta i. Focaccian, tortillarullarna och muffinsen förberedde Cilla dagen före (tog ca en och en halv timme inklusive jäsningen), sen tog det bara en liten stund att fixa till resten. - Croustades är bra att ha hemma: dem kan man göra mycket av och de håller länge i förpackningen! Dessa små knapriga härligheter kan man fylla med vad som helst: sött eller salt. T.ex. med kvargblandad grädde och bär eller med någon sylt (t.ex. äppelsylt) och en skiva vit mögelost. Vill man ha den salta varianten funkar det t.ex. med köttfyllning, Crème Bonjour och soltorkade tomater. Cilla tycker att Sangria (vid sidan av rött vin, bål och rosévin)

TUORETTA JA SAVUSTETTUA KALAA FÄRSK OCH RÖKT FISK

är en ypperlig sommardryck. Denna läskande färgglada dryck finns det många varianter av: en av dem hittar du nedan. Ett sista värdefullt tips är att inte stressa upp sig angående dukningen: den senaste trenden är nämligen att kombinera olika serviser: ta två av mormors gamla koppar, fyra av farmors osv. Loppisfynd gör dukningen unik och personlig!

TAALINTEHTAAN TORI TORGET I DALSBRUK

EN TRÖST PÅ vägen för även den mest misslyckade hemmak-

ocken: även Cilla misslyckas (ganska ofta, säger hon!) men ger inte upp utan blir bara mer envis av misslyckandena. Lycka till med kockandet!

kl(o) 8 -13

KESKIVIIKKOISIN JA LAUANTAISIN ONSDAGAR OCH LÖRDAGAR

S-MARKET KEMIÖ / KIMITO kl(o) 10.30 - 17.00

ei halua viettää pitkiä aikoja sisätiloissa, kun aurinko paistaa. Tänään hän tarjoaa italialaista focacciaa, tortillarullia, täytettyjä krustadeja, muffinseja ja janojuomana Sangriaa. Focaccia muistuttaa pizzaa, mutta taikina saa kohota hieman pidempään eikä focacciassa käytetä tomaattikastiketta. Cilla valmisteli focacciat, tortillarullat ja muffinit edellispäivänä (aikaa kului 1, 5 tuntia taikinan kohotus mukaanlukien). Loput ei vienyt kuin hetken aikaa valmistaa. - Krustadeja on hyvä pitää varastossa; niistä voi valmistaa paljon hyvää ja ne säilyvät pakkauksessaan pitkään! Pienet rapeat krustadit voi täyttää millä tahansa makealla tai suolaisella täytteellä. Täytä esim. kermaan sekoitetulla rahkalla ja marjoilla tai hillolla (vaikka omenahillolla) ja viipaleella valkohomejuustoa. Suolainen täyte voi olla vaikka lihaa, Crème

TIISTAISIN JA PERJANTAISIN TISDAGAR OCH FREDAGAR

Bonjour:ia ja aurinkokuivattiuja tomaatteja. Cillan mielestä Sangria (punaviinin, boolin ja roséviinin ohella) on mainio kesäjuoma. Virvoittavaa värikästä juomaa löytyy useita vaihtoehtoja. Alempana eräs vaihtoehto. Hän vihjaa myös kattauksesta: ei kannata stressata. Viimeisin trendi on eri astiastojen yhdistäminen: pari mummon perua olevaa vanhaa kuppia, neljä isoäidin kuppia jne. Kirppislöytöjen avulla kattauksesta saa ainutlaatuisen ja persoonallisen!

KALALIIKE ASP OY ✆ 02-723 2400 www.kalaliikeasp.fi

KAIKKEIN eniten epäonnistuneen kotikokin lohduksi: Cillakin

kertoo epäonnistuvansa (aika usein, hän myöntää). Ei kannata lannistua vaan sitkeästi kehitellä taitojaan. Onnea kokkaamiseen!

Bio Pony OPEN STAGE

Stig fram – Astu lavalle Vill du uppträda? Fritt fram; scenen i Bio Pony är din under juli månad! Anmäl ditt framträdande till Kimitoöns Turustinformation, tfn 02-4260 170 eller e-post: turistinfo@kimitoon.fi. Du kan också anmäla dig vid infopunkten i Bio Pony under juli.

Haluatko esiintyä? Astu lavalle; Bio Ponyn estraadi on sinun heinäkuussa! Voit ilmoittautua Kemiönsaaren Matkailuinfoon, puh. 02-4260 170 tai sähköpostitse: turistinfo@kimitoon.fi. Voit myös ilmoittautua Bio Ponyn matkailuinfopisteessä heinkäkuussa.

JärnVaruhanDEln nära DiG sinun lähirautakauppasi! o-rmp.fi www.ss

Sangria

En skvätt cognac, en skvätt Cointreau och rödvin. Fyll upp kannan med soda och sänk ner några apelsinbitar (skalet kan du lämna på). Cointreau-likören kan ersättas med Galliano eller med citronsaft och socker. För en alkoholfri variant: använd blandsaft, kanske också alkoholfritt rödvin.

Sangria

Tilkkanen konjakkia, tilkkanen Cointreau:ta ja punaviiniä. Täytä kannu soodavedellä ja lisää muutamia appelsiiniviipaleita (kuorineen). Cointreau voidaan korvata Gallianolla tai sokeroidulla sitruunamehulla. Alkoholiton vaihtoehto: sekamehua, ehkä myös alkoholitonta punaviiniä.

Observera sommaröppethållningstiderna 2.4-31.8. må-fre w ma-pe

8-18, lö 9-14

8-18, la 9-14

KIMITO, Engelsbyvägen, tfn 075 3030 3200 KEMIÖ, Engelsbyntie, puh 075 3030 3200 (Samtalets pris: 0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min.)

(0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min)


20

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Kimitoön har många bynamn, vi har gömt 88 av dem i rutan bredvid, ta fram pennan och hitta dem alla! Kemiönsaarelta löytyy monta kylää, olemme piiloittaneet 88 niistä viereiseen ruutuun, ota kynä käteen ja löydä ne kaikki! Ansvidja Billböle Bjensböle Bodalen Bogsböle Bredvik Brokärr Brännboda Båtkulla Böle Charlottendal Dahls Digerdal Ekhamnen Eknäs Elmdal Engelsby Galtarby Genböle Gesterby Gräggnäs Hertsböle Hulta Högmo Illo Järpnäs Kila Koddböle Kråkvik Kuggböle

Kuggböle Kulla Kårkulla Kärra Labbnäs Lammala Lappdal Lemnäs Linnarnäs Långnäs Lövöle Makila Mark Mattböle Misskärr Mjösund Måsa Nivelax Nordanå Nordvik Norrlångvik Norrsundvik Orrnäs Pederså Pungböle Purunpää Påvalsby Pörtsnäs Reku Rosendal

Rudå Rugnola Sabbels Sandö Sirnäs Sjölax Skoböle Släts Smedaböle Stenmo Strömma Stusnäs Sundvik Sunnanå Söderlångvik Söglö Tappo Tavastrona Tjuda Tolfsnäs Tordalen Torsböle Vestanvik Vestlax Villkärr Vreta Wijk Ölmos Östanå

E H X A L T S E V K R G L F O H B K Q N H O V V U L K C K Y L C S C J Y A X F K

L Ö B X P V E P A M R D A M T Q N S B L O C O K S Ä N R Y U Z F O Q M J Y  I C M Y S X B R Y N F R E D  I V D D G K F V T O E X N R S G D R F B X R S R P A N H S J V K S P F J N H A N V E F T Y A A Z H W K D M R Y X J C L D G F  I R A H W V Z

S R O D Z O T N U L N E E  I  I S S K S B O  I V Ö R R O G T L S Y G D E K L S Y B W P J G N T G Y V  I K R O N U R B J E O L  I E W S T L O H L S K D Å L A S N H Z D L U A S V Y R D S S T A C A L A A L M A N T  I H M F P S B A B Z T L Y O U G C

T W U J P J K H G R L W O Y B A S Ö D E R L Å N M E V E J F V C L M N J J V S S  I A B D W  I T J A Z D H A R O G H M W R O L J F L E T N O H T M N E A V U T H Q Y V T P T F H H H A M N E N S K G W E V D S  I H Q Z E Y B R E T Z F K X K N F Z C T S U G L P A N A L C A M W J B D X D U Ö S D S T N T Z L  I  I K E  I B Q G E V T J Z E D Ö Q S B C X D L S Ä N H T R M E Ö C A O B Ö L E X B T V H S E X T P S R Z N Q S R D A G R Z T F K H P T V D  I G E R D D K  I U W E D E M G K K K K Y G N V  I K  I D S K B  I L L B Ö L E Å N A D R O N B A H V O K S Y Y Q M J M Z T D N B D M X R R D O M Q S A W Ö R  I T X K R L M S F W J Q O B M L P A D Z Y U A L M

S K S T A E J  I A C B L G V  I K A Ö A K M Y L B K Å A L L S U R R R U N G K K C K E G Y V S R J B L D Q Å B Ö F A P K A L G  I M D N E L W T U O C C P N O R S E G X U R F C L A L S G N L L H U Y C A E S N N D Z V N D N W R  I O V S N L N W  I M L J G Y K G G Ä R G B P Y J T C S A P P O S L U  I T X A B G W O D Y M O O M L S X A L B G E N E H L  I M R E E O  I M A A K R J Q  I E D Ö X O D E S U S N V U B L J R Q E  I U U T H V X U W Y N Y Q H T C E E O R Q A T L K R B P L  I F R Ö D N

W S P N G S O  I G C K U L O J X P N P U K K E N E R K L R A B T A T F N L D S C Å Å O N D B A B Å S R E D E H M E M K P U P V P H Ö L B T H A R T Q P Z E T A R R Ä K S S L V G K N W O Y S N Ä G Z M Ä G S H S R L D Z E B J Z Ö S L K W F G E Ö V W P S N B G G N Å S R K Q L Ä  I T O E N S K Z E K O L B G E N Ä E U Q A E M R A B Ö L E O R C C Ö T X U N L B O A V Q W V M J R G S Ö G M T C  I L Ö T J R B U H L U E G Z E Y Q M N Z T W H V Z F P R H Y L B O Z F E F Q J R B A S N H H R

R P R Z Ä D K O L S L T  I Z V X P U  I Y Y S E H Z O B C W F Y U P R Ä L A N G Z R K U K E K B Y U  I L A X Z J F G R X C H O B O W Y A Y X J G H X Y G P J H D A

E A X M U W S A V N H T H S G T W Y E B     I D T Ö W R O L   I N N E A H V Ä O M T O Q A T M D Y  I P X F N K V U E U R O G L O N B E O S T P Ä  I J B Q R R V B W N B B B K K E R A S A D J L K Ö U P L H H M V  I O K H R B X Y N O K K R J D J L M U B  I L H R L K U A E V P E P D M W S K Z K T Z D O D Z Z D B F R O S U H S Ä N R

J S F U V Ö S R L S Ä T R C L Ö K V X O P N Å J L A K P K L B L V C A E X L D A

H P X T W P A B Ä K B V E N D D S N P Ä U N N R L S Ä N F E F S P Q N X Ä E R S R Z O D K K D Q W B Z A Ö T O Z M Å S A Y S G F B O L Z N A D B K Z D S S T L E H A O X V R R L G T K A A U M U Ö S T A X N H D W V S Å K O D L S U A U R  I R L J N U Y L A K G O P G O J J L V M L W J T J C E W W K Q U E N X O P Z A N N  I L

O K  I L Y E S M T N X Ä Ä S X J B K O H L S A U P U P K D F A Y L Y B Z R N Q M M W N S U Y J C N Å K R V M  I W R Y V S Z W Z N O Z S B L S G   I E S Q   I D J Q K

SI MEK SUO

PÅ S VE

NSK

A

Hjälp tidningsgubben hitta vägen till postlådan Auta lehtiukkoa löytämään tie postilaatikolle

MAR ÖN O N S EN L L A A N N D E T B L A ÖN R A SOM S K A SK

SUO

MEK

SI

Ordna teglen i rätt ordning i muren och bilda en mening!

Laita tiilet oikeaan järjestykseen muuriin ja muodosta lause! OT T A K K I L O I V U S L O I T MUK ESÄ AVA K A I AA I T EHT Ä ILM LE


21

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

LÄTT / HELPPO

Testa din Kimitoökunskap! Kemiönsaaren tietoustesti!

5

2 2

Vad heter bion i Dalsbruk? Minkä niminen on Taalintehtaan elokuvateatteri?

1

X

2

Bio Fix

Bio Pony

Bio Smart

Vad gör svarta damen i Dalsbruk? Mitä tekee musta nainen Taalintehtaalla?

Städar Siivoaa

Dansar Tanssii

Spökar Kummittelee

Här finns ett gammalt färjfäste på Kimitoön? Vanha lauttapaikka Kemiönsaarella?

Prostvik

Galtby

Lappdal

2

Tillverkas i Rosala? Valmistetaan Rosalassa?

Limpor Limppuja

Segel Purjeita

Båtar Veneitä

7

Ans

Abl

Ano

Appelsin Appelsiini

Äppel Omena

Banan Baana

Ny i Lövö? Uusi Lövössä?

Butik Kauppa

Bro Silta

Café Kahvila

Fyller FC Boda? Täyttää FC Boda?

15 år/v.

25 år/v.

20 år/v.

Utkom första provnumret på Annonsbladet? Ilmestyi Ilmoituslehden ensimmäinen koenumero?

1925

1930

1950

Första annonsen i färg i Annosbladet? Ensimmäinen väri-ilmoitus Ilmoituslehdessä?

1978

1970

1983

Hette Dragsfjärds kommundirektör? Dragsfjärdin entinen kunnanjohtaja?

Boström

Forsström

Långström

By utan fast bosättning på Kimitoön? Kylä ilman vaikinaisia asukkaita Kemiönsaarella?

Flugböle

Fröjdböle

Kuggböle

Trim

Jyske

Jäntevä

Holme närmast fabrik? Saari lähinnä tehdasta?

Biskopsö

Byholmen

Söglö

Färja på rutten Kasnäs-Långnäs? Lautta reitillä Kasnäs-Långnäs?

Lövöfärjan

Aura

Rosala II

Landsbygdscentrum? Maaseutukeskus?

Villa Lande

Lalla Vinde

Vide Lande

Finns på museum i Björkboda? Löytyy museosta Björkbodassa?

Traktorer Traktoreita

Vapen Aseita

Lås Lukkoja

Blåmusslan Sinisimpukka

Sagalund

Furulund

Dragsvik

Skinnarvik

Söderlångvik

Ort mitt på ön? Paikkakunta keskellä saarta?

Söderlångvik

Engelsby

Björkboda

Så heter naturumet i Kasnäs? Kasnäsin luontokeskuksen nimi?

Blåmusslan Sinisimpukka

Gråmusslan Harmaasimpukka

Grönmusslan Vihersimpukka

Frisbeegolf

Rondell Liikenneympyrä

Fotisgolf

Vestlax

Amosparken

Storfinnhova

Dalsbruk

Kalkholmen

Kasnäs

Vänö

Tappo

Sagalund

Pegasus

Brusaby

Rosala

Knallis

Kompis

Rosmarin

Band från Dalsbruk? Yhtye Taalintehtaalta?

Showdown

Twilight

TrrTrrTrr

Här finns en golfbana? Täällä on golfkenttä?

Nivelax

Kasnäs

Lammala

Här finns det massor med äppelträd? Täältä löytyy runsaasti omenapuita?

Högsåra

Kila

Söderlångvik

2

Nordligaste platsen på Kimitoön? Kemiönsaaren pohjoisin paikka?

Strömma

Kila

Angelniemi

6

Tim Simola

Tom Simola

Tage Simola

Ovako

Dalsbruks järn

Kompost Komposti

Rotmos Lanttumuussi

Annonsbladet kort? Ilmoituslehti lyhyesti? För ungdomar i Kimito? Nuorisolle Kemiössä?

Idrottsförening i Mjösund? Urheiluseura Mjösundissa?

Hembygdsmuseum? Kotiseutumuseo? Här äger försvarsmakten mark? Täältä puolustusvoimat omistavat maata?

Den första i Finland av sitt slag? Ensimmäinen laatuaan suomessa? Här finns en skjutbana? Täältä löytyy ampumarata? Eugenias hembrygga? Eugenian kotilaituri? Här finns en gammal kvarn? Täällä löytyy vanha mylly? Här finns hästskötarutbildning? Täältä löytyy hevoshoitajan koulutusta? Matbutik i Lammala? Ruokakauppa Lammalassa?

Kimitoöns kommundirektör? Kemiönsaaren kunnanjohtaja? Fabrik i Dalsbruk? Tehdas Taalintehtaalla? Vad är protto? Mikä on protto?

Fyll i numren som fattas!

+

Använd numren 1-9 för att lösa uppgiften. Varje nummer får användas endast 1 gång. Varje rad och varje kolumn är en matematik ekvation.

Lisää puuttuvat numerot!

Käytä numeroita 1-9 ratkaistaksesi tehtävän. Jokaista numeroa saa käyttää kerran. Jokaisesta rivistä ja sarakkeesta muodostuu matemaattinen yhtälö.

+ X

– / x

– -6

10

1

7

8

1

3 7 6

7 4

3

2

1

3

6

7

4

2

MEDELSVÅRT / KESKIVAIKEA

2 5 6 9 7

1

9 8

4 2

3

4

3

9

8

6

7

7

9 7

4

4

5 SVÅRT / VAIKEA

8

1 3

1

4 6

7

8 6

5

7

2 8

4 1

9

8

5 6

3

2 KRÄVANDE / VAATIVA

x x

/

3

+

+

6 –

x 33

1 15

6 8

2

7

9

4

-52

– 0

8

5 7

6 9

+

-25 37

d.

1

23 +

c.

4

X

b.

FNSteelTry to fill in the missing numbers. Use the numbers 1 through 9 to complete the equations. Each number is only used once. Grismat Each row is a math equation. Each column is a math equaPorsaan ruokaa tion. Remember that multiplication and division are performed before addition and subtraction. Solution

3

/

a.

9

1 5

9

8

4

2

1 9

6

5 8

3

6

6

Lösningarna hittar du på sidan 30 / Ratkaisut löytyy sivulta 30

5


22

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

KOVALAINEN, Ritva:

Skatter i den gamla skogen Vanhan metsän aarteet - - -

Utgiven/Julkaistu 2012. Fotografier och text/Valokuvat ja tekstit Ritva Kovalainen, teckningar/piirrokset Marjatta Nuoreva, dikter av/ runot Caj Westerberg. Kimitoöns skogar./Kemiönsaaren metsät.

AV LOKALA FÖRFAT TARE PAIKALLISILTA KIRJAILIJOILTA

Ruusuvuori, Juha:

Upptäcktsresande bland kustsvenskar Muukalainen Rantaruotsissa

NÄSE, Lotta:

KARILAINEN, Hannele:

Som om jag var någons skuggsida: en flickas historia - -

- -

Suu nauraa, vaik syvän itkiis: Kemiönsaaren karjalaiset muistelevat

Utgiven/Julkaistu 2011. Om Lotta Näses (1977-2008) sjukdomstid som omfattar sju år med fyra psykoser. Lotta Näsin (1977-2008) sairausajasta johon kuuluu 4 psykoosia 7 vuoden aikana.

Utgivna/Julk. 2010 (finska/ suomi), 2011 (svenska/ruotsi). Ruusuvuoris upptäcktsresa från Sideby till Karleby./ Ruusuvuoren tutkimusmatka Siipyystä Kokkolaan

- Utgiven/Julkaistu 2011.

FORSMAN-RUDELS, Carita: Nytta och nöje: 150 år av biblioteksverksamhet i Dragsfjärd - -

BERGSTRÖM-STENBÄCK, Anne: Gymnastik- och idrottsföreningen Jäntevä 1908-2008

Utgiven/Julkaistu 2011. Historik över biblioteksverksamheten i Dragsfjärd./Historiikki Dragsfjärdin kirjastotoiminnasta.

- Utgiven/Julkaistu 2011. - Jänteväs historik. - Jäntevän historiikki.

SMEDS, Mia:

Eugenia: ”någon ska kunna segla också!”

Dragsfjärden din sjö - sinun järvesi - Utgiven/Julkaistu 2010.

- Utgiven/Julkaistu 2011. - Om när Eugenia byggdes 1997-2000/ Eugenian rakennusvuosista 1997-2000.

T E X T & F OTO / T E K S T I & K U VA : I N G R I D S A N D M A N

Mycket att uppleva i Söderlångvik ➤ Söderlångvik Gård är en av Kimitoöns mest kända sevärdheter. Turistgrupper och andra, som besöker Söderlångvik, kanske inte är medvetna om att detta är ett ställe som erbjuder nya upplevelser varje säsong. T.o.m. Amos Anderson-museet i karaktärsbyggnaden lockar till förnyad bekantskap, åtminstone då den fungerar som konsertlokal. I sommar är det inte de in-

vanda konstverken som pryder väggarna i museet. Alla salarna är fyllda med en stor minnesutställning över Gunvor Grönvik (1912-55). Verken ger en bild av en målare, som nog inte hade fallit i glömska om hon inte hade avlidit så tidigt. Två fotoutställningar, den ena i Galleri Alma (en liten röd stuga vid promenadstigen till museet), den andra i ladu-

gårdskaféet, bjuder på mycket för både öga och tanke. I kaféet finns också den traditionella försäljningsutställningen med lokalt hantverk och strax intill direktförsäljningen av tomater, kryddväxter och blommor från gårdens växthus. Söderlångviks historia och fina natur kan upplevas om man ger sig tid att gå stigen i Amos fotspår. Äppelträden i blom är

underbara. Både Kimitoöns Musikfestspel och Baltic Jazz ordnar konserter i Söderlångvik. Besök arrangörernas hemsidor för närmare information eller kontakta turistinformationen i Villa Lande i Kimito eller filialen i Dalsbruk!

Söderlångvik tarjoaa elämyksiä ➤ Söderlångvik kuuluu Kemiönsaaren tunnetuimpiin nähtävyyksiin. Matkailuryhmät ja muut vierailijat ehkä eivät ole selvillä siitä, että paikka joka kesä tarjoaa uusia elämyksiä. Jopa päärakennuksen Amos Anderson -museo houkuttelee palaamaan, ainakin toimiessaan konserttitilana. Tänä kesänä museon seiniä eivät korista vuosien varrella tutuiksi tulleet taideteokset. Nyt museossa on laaja muistonäyttely Gunvor Grönvikin (1912-55) taidetta. Teokset an-

tavat käsityksen taiteilijasta, jota varmaan ei olisi unohdettu, ellei hän olisi kuollut niin nuorena. Söderlångvikin kesään kuuluu myös kaksi valokuvanäyttelyä. Toinen löytyy Galleria Almasta (pikkumökki museolle johtavan tien varrella), toinen navettakahvilasta. Kummatkin näyttelyt puhuttelevat niin katsojan silmää kuin ajatuksia. Kahvilassa on myös perinteinen paikallisen käsityön myyntinäyttely. Lähituntumassa on tilan kasvihuoneissa tuotettujen

tomaattien, yrttien ja kesäkukkien suoramyynti. Söderlångvikin historiaan ja kauniiseen luontoon voi tutustua kävelemällä merkattua reittia Amoksen jalanjäljissä. Omenatarhat kukassa ovat ihania. Kemiönsaaren Musiikkijuhlat ja Baltic Jazz järjestävät konsertteja Söderlångvikissa tänäkin kesänä. Tutustu järjestäjien kotisivuihin tai tiedustele Kemiön Villa Landen matkailuneuvonnasta tai neuvonnan Taalintehtan toimipisteestä!


23

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Villa Felix Ravintola - Pensionaatti

Utställningar Näyttelyt SKÄRGÅRDSHAVETS NATURUM BLÅMUSSLAN / SAARISTOMEREN LUONTOKESKUS SINISIMPUKKA, KASNÄS. Maj/toukokuu: Leena Sarparanta & Asmo Jaakkola. Målningar med skärgårdsmotiv och sälar i keramik/ Saaristoaiheisia maalauksia ja keraamisia hylkeitä. Juni/kesäkuu: Reijo Tallqvist: Reflektioner/Heijastuksia. En fotoutställning, vars ledstjärna är reflektioner i vatten/Luontokuvia, joissa johtotähtenä on heijastuksia vedestä. Juli/Heinäkuu: Fotoutställning ”Som fisken i vattnet” – en utställning med Kotka Maretariums fiskar / Valokuvanäyttely “Kuin kala vedessä” - näyttely Maretariumin kaloista. Största delen av bilderna har tagits av naturfotografen Pekka Vainio, men det finns också foton tagna av Maretariums akvarist/dykare Petri Päivärinta och Juhani Vaittinen, akvarist Kari Taimisto samt av 14-åriga amatördykaren Heidi Saukkonen. Suuri osa kuvista on kotkalaisen luontokuvaaja Pekka Vainion ottamia, mutta mukana on kuvia myös Maretarium akvaristi-sukeltajilta Petri Päivärinnalta ja Juhani Vaittiselta, akvaristi Kari Taimistolta sekä 14-vuotiaalta harrastussukeltaja Heidi Saukkoselta. Augusti/elokuu: Marita Ojala. Fängslande akvarellmålningar med motiv från naturen och sagovärldar/ Lumoavia akvarellimaalauksia, joiden aiheet kumpuavat luonnosta ja satumaailmasta. Kimmo Hurri. Fotoutställning på Jungfruskär/ Valokuvanäyttely Jungfruskäristä. September/syyskuu: Rauli Karanen, Fotoutställning /Valokuvanäyttely.

Juhannusjuhlat 22.6! Tutustu tarkemmin ohjelmaan: www.villafelix.fi 6 venepaikkaa asiakkaidemme käytössä – voit myös samalla yöpyä ja pestä pyykkisi meillä. Lounas ma.-la. klo.11-14 Brunssi su. klo.12-16 Ravintola avoinna ma.-la.11-22 su.12-22 Pöytävaraukset: 040 552 0595 Västanfjärd – Vestanvikintie 95 – 040 552 0595

SÖDERLÅNGVIK GÅRD: Museum/Museo, 15.5.– 30.8. Gunvor Grönvik. Café/Kahvila, 15.5–30.9. Karin Blomqvist-fotoutställning/valokuvanäyttely. Galleri Alma, Ritva Kovalainen-fotoutställning/valokuvanäyttely. VILLA LANDE, Kimito/Kemiö: 2.5.–30.6 Figuurikaupunki, Juha Allan Ekholm, fotografier/valokuvia. 2.5. kl(o) 17.00 Vernissage, konstnären presenterar utställningen. Näyttelyn avajaiset, taiteilija kertoo näyttelystä. WESTERS TRÄDGÅRD, KILA/WESTERSIN PUUTARHA, KIILA: 9.6 .– 26.8 arSboretum 12..www.westers.fi

Irina Björklund

CAFÉ LALLA VINDE, Villa Lande, Kimito/Kemiö: 2.7.-30.7. Do It Together: The future of Kimitoön utställning/näyttely, www.lallavinde.fi

Juli/heinäkuu: ”Toscana” akvarell och fotoutställning/ akvarelli ja valokuvanäyttely, kulturhuset på Vänö, www.vano.fi.

WESTANKÄRR GÅRD: Dagligen/päivittäin kl(o) 12.00–18.00, måndagar stängt/maanantaisin suljettu. www.westankarr.fi 15.6.–15.7. Kaj Stenvall 18.7.–12.8 Teija Lehto, Helena Laakkonen, Veronika Ringbom, Sinikka Salmi VILLA LANDE, Kimito/Kemiö: 2-31. 7. Luckan 20-årsjubileums utställning/Luckanin 20-vuotisjuhlanäyttely. www.kimitoon.fi.

Johanna Grüssner

The Capital Beat

Dalsbruk Taalintehdas Finland juli 6.-8. heinäkuuta

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET I KIMITO/ KEMIÖN KIRJASTON NÄYTTELYT: Maj/toukokuu: Grafik och dockor utställning/Grafiikkaa ja nukkeja näyttely. Irena Kalliomäki 2-30.7 Bokförsäljning/Kirjamyynti. Bibliotekets avskrivna böcker/Käytöstä poistettuja kirjoja.

2012

Antti Sarpila Swing Band

www.balticjazz.com

Gunhild Carling & Carling Family

Foto: Sara Silfverberg

UTSTÄLLNINGAR PÅ BIBLIOTEKET I VÄSTANFJÄRD/VÄSTANFJÄRDIN KIRJASTON NÄYTTELYT: Maj/toukokuu: Vuxeninstitutets vårutställning av hantverk/Aikuisopiston kevätnäyttely. Juli/kesäkuu: ”Bygdesjöfart under segel” utställningen/näyttely. Augusti/elokuu: ”Speglingar” pastellmålningar o kolteckningar med skärgårdsmotiv av Elisabeth Lindfors/ Elisabeth Lindforsin saaristolaisaiheisia pastellimaalauksia ja hiilipiirustuksia.

Förköp / Ennakkomyynti: Luckan Kimito-Kemiö  ✆ 02 4260 170 Ämbetshuset i Dalsbruk - Taalintehtaan kunnantalo  ✆ 02 42 600


24

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

JULI • HEINÄKUU

SOMMARENS EVENEMANG KESÄN TAPAHTUMAT

1.6. - 31.7. Tidsresor för barn/Aikamatkoja lapsille. Onsdagar/keskiviikkoisin kl(o) 11.00–13.00. Sagalunds museum, Kimito/Sagalundin museo, Kemiö. 26.6.-7.8 Kl(o) 19.00. Bingo i Vårdkasen. 7 tisdagar under sommaren. Västanfjärd Arr. Vuf. / Bingo, Vårdkasen. 7 tiistaita kesän aikana. Västanfjärd Järj Vuf. 2-30.7. Bokförsäljning. Kimito bibliotek. / Kirjamyynti. Kemiön kirjasto. 6-8.7. Baltic Jazz festival / Baltic Jazz festivaali. Dalsbruk / Taalintehdas. 0440790340, www.balticjazz.com.

6.7.

FREDAG PERJANTAI

6.7. Sång med Benny Törnroos och Calle Pettersson. / Lauluilta: Benny Törnroos ja Calle Pettersson. Farmors café, Högsåra. www.farmorscafe.fi. 6-8.7. Baltic Jazz festival / Baltic Jazz festivaali. Dalsbruk / Taalintehdas. 0440790340, www.balticjazz.com.

7.7.

LÖRDAG LAUANTAI

7.7. Klo 11.00 - 17.00 Traktorkavalkad / Traktorikavalkaadi 2012. Axxell, Brusaby, Kemiö. Mona Karlsson, 040-7737830.

9.7. - 5.8. Kl(o) 18.00 Bruksguidningar/ Ruukinopastukset. Varje dag från Dalsbruks Bruksmuseum / Joka päivä Taalintehtaan Ruukinmuseolta. www. bruksmuseum.fi. 13–15.7. Internationella ryttartävlingar / Kansainväliset ratsastuskilpailut. Jumping Kemiö Axxell Brusaby. www.teameurohorses.fi. 21-22.7. Rosala Vikingadagar / Rosalan Viikinkipäivät. Rosalan Viikinkikeskus (02) 466 7227. www.rosala.fi.

MAJ • TOUKOKUU 7.5–18.6. Kl(o) 18.00 Ullas cykelutfärder varje måndag/Ullan pyöräilyretket joka maanantai. Arr. Kimitoöns Fritidsenhet/ Järj. Kemiönsaaren Vapaaajanyksikkö. Ulla Andersson 040-5642 156.

26.5.

LÖRDAG LAUANTAI

64 4620. www.utinaturen.fi. / Vietetään kansainvälistä merien päivää ja kansainvälistä ympäristöpäivää sekä Sinisimpukan syntymäpäivää. Saaristomeren Luontokeskus Sinisimpukka, Kasnäs, 0205 64 4620. www.luontoon.fi.

8.6.

FREDAG PERJANTAI

26.5. Trädgårdsdag på Söderlångvik Gård / Puutarhapäivä. Söderlångvik Gård, Dragsfjärd. www.soderlangvik.fi.

Allsångskväll på Labbnäs fredagen den 8 juni kl.18 till förmån för Kyrkans utlandshjälps projekt “Vi bygger en skola i Kongo”. Biskop Björn medverkar. Arr. Kimitoöns församling. / Yhteislaulua.

27.5.

9.6.

SÖNDAG SUNNUNTAI

27.5. Kl(o) 19.00 HopKok, Ronny Eriksson & Benneth Fagerlund. Biljetter i Luckan eller NetTicket 19 €+1,50. Villa Lande, Kimito/Kemiö.

28.5.

MÅNDAG -

MAANANTAI

28.5. och/ja 10.9. Kl(o) 18.30 Plantbyte/ Perennavaihto, Sirkka och Rolf Sandell, Genböle, Kullavägen 55, Dragsfjärd. (skyltning vid vägen).

JUNI • KESÄKUU 7.5–18.6. Kl(o) 18.00 Ullas cykelutfärder varje måndag/Ullan pyöräilyretket joka maanantai. Arr. Kimitoöns Fritidsenhet/ Järj. Kemiönsaaren Vapaaajanyksikkö. Ulla Andersson 040-5642 156. 1.6. - 31.7. Tidsresor för barn/Aikamatkoja lapsille. Onsdagar/keskiviikkoisin kl(o) 11.00–13.00. Sagalunds museum, Kimito/Sagalundin museo, Kemiö.

LÖRDAG LAUANTAI

9.6. Trädgårdsdag på Söderlångvik Gård / Puutarhapäivä. Söderlångvik Gård, Dragsfjärd. www.soderlangvik.fi. 9.6. Lindan Cup fotbollsturnering/jalkapalloturnaus. Amosparken, Kimito / Amospuisto, Kemiö. 9.6. Säsongöppning i Dalsbruk/ Kesäkauden avajaiset Taaliintehtaalla. Torgförsäljning, presentation av föreningar, musik och dans/torimyyntiä, yhdistysten toiminnan esittelyä, musiikkia ja tanssia. (02) 426 0170.

11.6.

MÅNDAG MAANANTAI

16.6.

26.6.-7.8 Kl(o) 19.00. Bingo i Vårdkasen. 7 tisdagar under sommaren. Västanfjärd Arr. Vuf. / Bingo, Vårdkasen. 7 tiistaita kesän aikana. Västanfjärd Järj Vuf.

16.6. Kasnäs Rocks kl. 19.00-01.30. Chapter 11, Allan and the Astronauts. Kasnäs.

1.6.

1.6. Annes sommarloppis / Annen kesäkirppis. vid torget i Dalsbruk/Taalintehtaan torin laidalla. 0405303787.

5.6.

TISDAG TIISTAI

5.6. Den internationella havsdagen och den internationella miljödagen samt Blåmusslans födelsedag. Skärgårdshavets Naturum Blåmusslan, Kasnäs, 0205

22.6. Kl(o) 18.00. Resning av midsommarstången i Kasnäs. Program och servering. Arr. Kasnäs byalag. / Juhannussalon nosto Kasnäsissa. Ohjelmaa ja tarjoilua. Järj. Kasnäsin kylätoimikunta. 22.6. Kl(o) 14.30. Resning av midsommarstång. Kl 15.00 Midsommarlotteri i Vårdkasen. Västanfjärd / Juhannus-salon pystytys. Klo 15.00 Juhannusarpajaiset . Vårdkasen Västanfjärd.

23.6.

LÖRDAG LAUANTAI

23.6. Midsommardagskvällens föreningsfest / Juhannuspäivän yhdistysjuhla illalla. Vänö, www.vano.fi 23.6. Kl(o) 14.00–17.00 Midsommardagens öppna mästerskap i stövelkastning för hela familjen / Juhannuspäivänä koko perheen avoimet saappaanheiton mestaruuskilpailut urheilukentällä. Olika tävlingsklasser för män, kvinnor och barn. Även kättingskastning och kioskförsäljning. De bästa premieras. / Eri kilpasarjoja miehille, naisille ja lapsille. Ohjelmassa myös kettinginheittoa ja kioskimyyntiä. Parhaat palkitaan. Mjösund.

17.6.

17.6. Yhteislaulu Kemiön pappilan puutarhassa sunnuntaina 17.kesäkuuta kl.14 Kirkon ulkomaanavun projekti “Rakennamme koulun Kongossa” hyväksi. Järj. Kemiönsaaren seurakunta. / Allsångskväll på Labbnäs. 17.6. Kl(o) 12.00 och/ja 19.7 kl(o) 18.00 Gudstjänst i kapellet/ Jumalanpalvelus kappelissa. Vänö.

26.6.

TIISTAI

26.6. Barnens Solfest / Lasten Aurinkojuhla. www.aurinkojuhla.net

30.6.

LÖRDAG -

LAUANTAI

30.6 Kl(o) 13.00 Lekar och spel för barn på sportplan i Mjösund. / Touhuiltapäivä perheen pienimmille Mjösundin urheilukentällä. Samtidigt byns egen gångtävling. / Samaan aikaan kylän oma kävelykilpailu, deltagaravgift / osallistumismaksu 3€. Mjösund.

7-8.7. Baltic Jazz festival / Baltic Jazz festivaali. Dalsbruk / Taalintehdas. 0440790340, www.balticjazz.com.

8.7.

SÖNDAG SUNNUNTAI

1.7.

1.7. Sagalund lever / Sagalund elää. www.sagalund.fi.

8.7. Baltic Jazz festival / Baltic Jazz festivaali. Dalsbruk / Taalintehdas. 0440790340, www.balticjazz.com.

2.7.

8.7. Kl(o) 18.00 Viskväll/Lauluilta: Benny Törnroos och/ja Calle Pettersson. Farmors café, Högsåra. www.farmorscafe.fi

MÅNDAG MAANANTAI

2.7. Sommarens trädgårdsresa / Kesän puutarhamatka. Bindande anm. / Sitova ilm. Carola tel./puh. 040-012 6849 eller / tai Annika (02) 427 063 (9-17). 2.7. Kl(o) 18.00 hela familjens fotbollsträningar i Kila. / Koko perheen jalkapallotreenit Kiilassa. Start från Mjösunds sportplan. / Lähtö Mjösundin urheilukentältä 17.30. Mjösund.

3.7.

TISDAG TIISTAI

3.7. Nysningen. En komedi av Neil Simon. På scenen ser vi Thomas Backlund, Lasse Fagerström, Jan von Haartman, Dick Idman,Seija Metsärinne, Matts Stenlund m.fl. Skärgårdsteatern. Folkets hus, Dalsbruk. 19:00 - 21:00.

ONSDAG KESKIVIIKKO

4.7. I Konstens trädgård - Kulinarisk konsert / Taiteen puutarhassa - Kulinaarinen konsertti. Westers, Kiila. 040-5541599, www.westers.fi.

TISDAG -

7.7. Vänödagen / Vänöpäivä. www.vano.fi.

SÖNDAG SUNNUNTAI

4.7.

16.6. Sommarmarknad i Kärra. Kärrabuktens bya-råd, 040-504 76 85. / Kl(o) 10.00–14.00. Kesämarkkinat Kärrassa. Kärrabuktens byaråd, 040-504 76 85.

SÖNDAG SUNNUNTAI

27–29.7. Kl(o) 12.00–18.00 Konstrundan 2012. Konstnärer, hantverkare och designers i hela Svenskfinland öppnar sina dörrar för allmänheten/ Rannikkoseudun taiteilijat, käsityöläiset ja suunnittelijat avaavat ovensa yleisölle. www.konstrundan.fi.

LÖRDAG LAUANTAI

16.6. Kl(o) 13.00 Lövö Broloppet/Lövön Siltajuoksu. www.siltajuoksu.com.

22.6. Resning av midsommarstången i Kärra/Juhannussalon nosto Kärrassa.

11.6. Kl(o) 18-19 Trädgårdsträff hos Carola Sjöblom, Blåbärsgränd 1, Kimito/Kemiö och/ja kl(o) 19-20 Monica Sandberg, Bodalsvägen 41, Kimito/Kemiö.

11–15.6. Kl(o) 10.00–14.00 Sommarhantverkskurs för barn i skolåldern/ Kesäkäsityökurssi kouluikäisille lapsille. Gamla meijeriet i Vreta/Vretan vanhassa meijerissä. Anmälningar senast/ilmoitauttumiset viim. 24.5, (02) 421 744, liisawallenius@gullkrona.fi. Arr/järj Åbolands hantverk rf.

FREDAG PERJANTAI

22.6

FREDAG PERJANTAI

7.7. Kl(o) 11.00–14.00 Tävling i mete / Onkikilpailut, Ryssvik. Serier för män, kvinnor och barn. De bästa premieras / Sarjat miehille, naisille ja lapsille. Parhaat palkitaan.

4.7. Loppmarknad. Kom med och fynda på loppmarknaden i vårt vackra Lider, för att sedan avnjuta vår hemlagade laxsoppa och vår paj med färsk rabarber. kl 11-14. Labbnäs semesterhem. Labbnäsvägen 66. 25870. / Labbnäsin perinteinen kirppis ja kalakeitto. Dragsfjärd. 02-424 637.

5.7.

TORSDAG TORSTAI

5.7. Prejazz: Antti Sarpila swing band. Kasnäs Skärgårdsbad / Kasnäsin kylpylä. (02) 521 0100. www.kasnas.com. 5.7. Nysningen. En komedi av Neil Simon. På scenen ser vi Thomas Backlund, Lasse Fagerström, Jan von Haartman, Dick Idman, Seija Metsärinne, Matts Stenlund m.fl. Skärgårdsteatern. Sunnanland, Högsåra. 19:00 - 21:00.

10.7

TISDAG TIISTAI

10–15.7. Kimitoöns Musikfestspel / Kemiönsaaren Musiikkijuhlat. 0400-203871. www.kimitomusicfestival.fi. 10.7. Kl(o) 13.00 Lunchkonsert/Lounaskonsertti, Labbnäs. Dragsfjärd, www. labbnas.fi.

11.7.

ONSDAG KESKIVIIKKO

11.7. I Konstens trädgård - Kulinarisk konsert / Taiteen puutarhassa - Kulinaarinen konsertti. Westers, Kiila. 0405541599, www.westers.fi. 11.7. Kl(o) 13.00 Lunchkonsert / Lounaskonsertti, Labbnäs. Dragsfjärd, www. labbnas.fi. 11.7. Kl(o) 18.00 Gårds-spelturnering / Pihapeliturnaus. Mjösund.

12.7.

TORSDAG TORSTAI

12.7. Kl(o) 15.00 Konsert/Konsertti Söderlångvik Gård. Dragsfjärd, www.soderlangvik.fi.

13.7.

FREDAG PERJANTAI

13–15.7. Internationella ryttartävlingar / Kansainväliset ratsastuskilpailut. Jumping Kemiö Axxell Brusaby. www.teameurohorses.fi.

14.7.

LÖRDAG LAUANTAI

14.7. Kl(o) 13.00 Lunchkonsert / Lounaskonsertti, Labbnäs. Dragsfjärd, www. labbnas.fi. 13–15.7. Internationella ryttartävlingar / Kansainväliset ratsastuskilpailut. Jumping Kemiö Axxell Brusaby. www.teameurohorses.fi.


25

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

15.7.

SÖNDAG SUNNUNTAI

13–15.7. Internationella ryttartävlingar / Kansainväliset ratsastuskilpailut. Jumping Kemiö Axxell Brusaby. www.teameurohorses.fi.

18.7.

ONSDAG KESKIVIKKO

18.7. Ungersk afton / Unkarilainen ilta. www.westers.fi. 18.7. Klo 13.00 Högsåradagen med marknad /Högsåran päivän, markkinat. Farmors Cafe, Högsåra. www.farmorscafe.fi.

19.7.

TORSDAG TORSTAI

19.7 kl(o) 18.00 Gudstjänst i kapellet / Jumalanpalvelus kappelissa. Vänö.

20.7.

FREDAG PERJANTAI

20.7. Kl(o) 14.00–16.00 Barnens Kalasturné / Lasten Juhlakiertue: Mamma Mu teater/teatteri och/ja Apan Anders. Vårdkasen, Västanfjärd. Kl(o) 18.00 Fotbollsmatch/jalkapallo-ottelu. Ungkarlar mot gubbar/ Nuoret vastaan Ukkomiehet. 20.7. Nysningen. En komedi av Neil Simon. På scenen ser vi Thomas Backlund, Lasse Fagerström, Jan von Haartman, Dick Idman,Seija Metsärinne, Matts Stenlund m.fl. Skärgårdsteatern. Vikingaborg, Rosala. 19:00 - 21:00.

21.7.

LÖRDAG LAUANTAI

21-22.7. Rosala Vikingadagar / Rosalan Viikinkipäivät. Rosalan Viikinkikeskus (02) 466 7227. www.rosala.fi. 21.7. Träbåtdag / Puuvenepäivä, Vänö. www.vano.fi. 21.7. Kasnäs dagen / Kasnäsin päivä. www.kasnas.com. 21.7. Kl(o) 12.00–15.00 Loppiscafé / Kirppiskahvila. Försäljningsborden kostar/ myyntipöydät maksavat 5 €. Mjösund.

22.7.

SÖNDAG SUNNUNTAI

21-22.7. Rosala Vikingadagar / Rosalan Viikinkipäivät. Rosalan Viikinkikeskus (02) 466 7227. www.rosala.fi.

9.7. - 5.8. Kl(o) 18.00 Bruksguidningar/ Ruukinopastukset. Varje dag från Dalsbruks Bruksmuseum / Joka päivä Taalintehtaan Ruukinmuseolta. www. bruksmuseum.fi. 4-5.8. Gräsplanscup/Nurmikenttäcup. Kimito/Kemiö, ksf.sporttisaitti.com.

4.8.

3-5.8 Jazzveckoslut / Jazzviikonloppu: Alvi Dixie Stompers, Farmors Café, Högsåra. www.farmorscafe.fi.

LÖRDAG LAUANTAI

4.8. Valsens dag / Valssin päivä. Kasnäs, www.kasnas.fi. 4.8. VänöRock, Vänö. www.vano.fi.

8.8.

TISDAG TIISTAI

8.8. Kl(o) 19.00 Bellmankonsert / -konsertti, Pentti Hildén. www.soderlangvik.fi.

11.8.

LÖRDAG LAUANTAI

11.8. Kl(o) 12.00 Friidrottstävlingar för juniorer. / Yleisurheilun nappulakisat. Serier för 3-15 åriga pojkar och flickor / Sarjat 3-15 vuotiaille pojille ja tytöille. Mjösund.

13.8.

MÅNDAG MAANANTAI

13.8. Kl(o) 18-19 Trädgårdsträff hos Carita Lindroos, Strandmansvägen 24, Dragsfjärd och/ja kl(o) 19-20 hos Sinkikka Lindroos, Ölmosvägen 388, Dragsfjärd. / Puutarhakerhon puutarhatreffit.

20.8.

MÅNDAG MAANANTAI

20.8. Kl(o) 18-19 Trädgårdsträff hos Birgitta Ehrnsten, Bjensbölevägen 6, Kimito / Kemiö och/ja kl(o) 19-20 hos Solveig Friberg, Rosendal östra 50, Dragsfjärd. / Puutarhakerhon puutarhatreffit.

25.8.

LÖRDAG LAUANTAI

25.8. Kl(o) 18.00 Rosala Vikingacenter/ Viikinkikeskus, öppet hus under Forneldarnas natt. / Avoimet ovet Muinaistulien yössä. www.rosala.fi.

28.7. Kl(o) 20.00–01.00 Traditionell lavadans / Perinteiset lavatanssit, Forget The Name. Biljetter/liput 12 €. Mjösund.

29.7.

SÖNDAG SUNNUNTAI

29.7. Allsång med Calle Pettersson kl. 15-17. / Yhteislaulua Calle Petterssonin johdolla. Labbnäs semesterhem, lidret. Labbnäsvägen 66. 25870 Dragsfjärd. 02-424 637.

AUGUSTI • ELOKUU 26.6.-7.8 Kl(o) 19.00. Bingo i Vårdkasen. 7 tisdagar under sommaren. Västanfjärd Arr. Vuf. / Bingo, Vårdkasen. 7 tiistaita kesän aikana. Västanfjärd Järj Vuf.

10.9. Kl(o) 18.30 Plantbyte / Perennavaihto, Sirkka och Rolf Sandell, Genböle, Kullavägen 55, Dragsfjärd.

15.9.

LÖRDAG LAUANTAI

15–16.9. Skördefest / Sadonkorjuujuhla. www.skordefest.fi.

16.9.

SÖNDAG SUNNUNTAI

15–16.9. Skördefest/Sadonkorjuujuhla. www.skordefest.fi.

19.9.

ONSDAG KESKIVIIKKO

FORTÖN ÖRÖ SOMMAREN/ ÖRÖN LINNAKESAARELLE KESÄLLÄ 2012 GALEASEN INGA - KALJAASI INGA Publika seglatser till Örö/ Yleisöpurjehdukset Örön linnakesaarelle: Juni/Kesäkuu: ti 26.6, 27.6 Juli/Heinäkuu: ti 3.7, on 4.7, ti 10.7, on/ke 11.7, ti 17.7, on/ke 18.7, to 19.7, ti 24.7, on/ke 25.7, ti 31.7. Augusti/Elokuu: on/ke 1.8, ti 7.8, on/ke 8.8 Kl(o) 10.00 – 17.15

Skärgårdsbokning/Suomen Saaristovaraus 02 410 6600, info@suomensaaristovaraus.fi Skärgårdsäventyr - Kasnäs Sailing Ab Tfn 02- 421 280, info@skargardsaventyr.fi www.skargardsaventyr.fi

19.9. Senioritempaus. Kasnäs. www. kasnas.com

22.9.

LÖRDAG LAUANTAI

22.9. Stopenheim-ölfestival / -olutfestivaali. www.westankarr.fi.

29.9.

LÖRDAG LAUANTAI

29.9. Äppeldag / Omenapäivä, Söderlångvik gård. www.soderlangvik.fi.

ÖVRIGA HÄNDELSER • MUUT TAPAHTUMAT

JAKTEN EUGENIA Publika seglatser / Yleisöpurjehdukset: Sö/Su 1.7. kl(o) 13.00 Ti 10.7. kl(o) 13.00 Ti 24.7. kl(o) 13.00 Bokning senast 2 dgr före avf. / Varaukset viim. 2 pv ennen lähtöä. 044-042 7862. www.eugenia.fi

Veckohändelserna börjar i juni och fortsätter till början av september på Mjösunds sportplan/Viikkottaiset tapahtumat alkavat kesäkuussa ja jatkuvat syyskuun alkuun Mjösundin urhelukentällä. Anmälningar och tilläggsinfo / Ilmoittautumiset ja lisätietoa Marjaana Hoikkala, 040-736 7524, maija@mjosund.fi. Mjösund. Tisdagar/tiistaisin kl(o) 17.30 friidrottsträningar på sportplanen, / yleisurheiluharjoitukset urheilukentällä. Mjösund. Jämna veckor torsdagkvällar / Parillisten viikkojen torstai-iltoina kl(o) 18.00 frisbeegolf. Mjösund.

Line dance kurser/kurssit onsdagar/keskiviikkoisin. Vänö.

25.7. Ungersk afton / Unkarilainen ilta. Westers, Kiila. www.westers.fi.

28.7.

MÅNDAG MAANANTAI

PUBLIKA SEGLATSER YLEISÖPURJEHDUKSIA

Guidad spökvandring / Opastettu kummituskierros. Tel./puh. 040-743 8758. Vänö.

25.7. Kl(o) 18.00 Guidad cykelfärd/ Opastettu pyöräretki. Mjösund.

10.9.

3.8.

ONSDAG KESKIVIIKKO

LÖRDAG LAUANTAI

3.9. Kl(o) 18.30 Plantbyte / Perennavaihto, Inger Nymans gård Vreta. Valhallavägen 12, Kimito/Kemiö.

FREDAG PERJANTAI

25.7.

3.9.

MÅNDAG MAANANTAI

26.6, 3.7, 10.7, 17.7, 24.7, 31.7, 7.8 Cirkus barnklubb / Sirkus lastenkerho. Vänö. 25.8. Forneldarnas natt / Muinaistulien yö. Kasnäs - Söderlångvik Gård- VänöVästanfjärd.

26.8.

SÖNDAG SUNNUNTAI

26.8. Kl(o) 18.00 Konsert/Konsertti. Kimito Musikgillet. www.soderlangvik.fi.

SEPTEMBER • SYYSKUU

1.9.

LÖRDAG LAUANTAI

1.9. Kl(o) 15.00–18.00 Tävling i mete / Onkikilpailut, Ryssvik. Serier för män, kvinnor och barn. De bästa premieras/ Sarjat miehille, naisille ja lapsille. Parhaat palkitaan.

Kimitoöns Händelsekalender görs som ett samarbete mellan Annonsbladet och Luckan. Händelsekalendern ingår i Annonsbladet den sista torsdagen varje månad. Material får lämnas till Luckan senast måndagen innan samma vecka. Händelsekalendern är öppen för alla föreningar och organisationer med verksamhet på Kimitoön. Kemiönsaaren Tapahtumakalenteri tehdään Ilmoituslehden ja Luckanin yhteistyönä. Tapahtumakalenteri julkaistaan joka kuukauden viimeisenä torstaina. Materiaali jätetään Luckaniin viimeistään saman viikon maanantaina. Kalenteri on vapaasti kaikkien Kemiönsaarella toimivien yhdistysten ja organisaatioiden käytössä.

Folkhälsans

SOMMARSIMSKOLOR i Åboland 2012

® DALSBRUK Sandudden ® D R AG S FJ Ä R D Furulund ® HITIS Örnells strand (privat) Kasnäs Örsås strand (privat)

30.7–10.8

Malin Vesalainen, tfn 040 822 5362

11–21.6

Helena Magnusson, 040 513 9110

2–13.7 2–13.7 16–27.7

Jenny Örnell-Backman, tfn 040 589 1798 Johanna Sjölander, tfn 050 586 8678 Tina Örså, tfn 040 573 8854 eller Fanny Örså, tfn 040 846 4136 Anna Fhilman, tfn 040 705 0192

Österuddens strand (priv.) 16–27.7 ® KIMITO Lappdal 2–13.7 Vestlax strand 2–13.7 Eknäs ungdomslägergård 16–27.7 Kila 16–27.7 Solbad, Gammelby 30.7–10.8 ® VÄ S TA N FJ Ä R D Gräggnäs 2–12.7

se också folkhalsan.fi

Anmälningar till Luckan 4260170

Heidi Wallenius, tfn 040 726 5870


26

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Kimito Bilmåleri och underredsbehandling Kb Kemiön automaalaamo ja alustasuojaus Ky

T E X T / T E K S T I: J E R K E R J O K I N I E M I ÖV E R S ÄT T N I N G : I N G R I D S A N D M A N F OTO / K U VA : J E R K E R J O K I N I E M I

Timo Pohjavirta

Krockskador - Kolarityöt Rostskydd - Ruostesuojaus Industrivägen, Kimito Bilmålningar - Automaalaukset Teollisuustie, Kemiö Plåtarbeten - Peltityöt ✆ 02 423 800 0400 823 737 Bärgningstjänst - Hinauspalvelu www.kamas.fi kamas@ebaana.net

Taalintehtaan Autopesula Dalsbruks Biltvätt

9-21

Öppet alla dagar Auki joka päivä

Ägare Fredrik Bergholm betjänar sina kunder. Grupper har även möjlighet att beställa mat.

✆ 040 1698 228 Lingonvägen / Puolukkatie 6 25900 DALSBRUK / TAALINTEHDAS

Fredrik Bergholm, kentän omistaja palvelee itse ravintolan tiskin takana kierrokselta palaaavia pelaajia, ryhmille tarjotaan myös mahdollisuutta tilata ruokailu.

Taalintehtaan Autopesula Dalsbruks Biltvätt Lingonvägen / Puolukkatie 6 25900 DALSBRUK / TAALINTEHDAS

Öppet alla dagar 9–21 Auki joka päivä

✆ 040 1698 228

Bjärkas Golf ger fritidsborna sysselsättning ➤ När man tänker på golf ser man för sig de stora golfcentrens välskötta gräsmattor och företagsledare, som spelar golf i eftermiddagssolen; kretsar där inte vem som helst har tillträde. I Västanfjärd finns emellertid en golfbana dit det är lätt att ta sig för vem som helst. Bjärkas Golf är Finlands enda fullstora par 3 golfbana. En ändring av golfreglerna möjliggör nu att man kan förbättra sitt handicap även på dessa korta banor. I klartext innebär par 3 en bana där man kan slå bollen i hål med tre slag. En fullstor bana har 18 hål och handicap är en siffra som avgörs beroende på spelarens nivå. På så sätt kan spelare på olika nivå tävla sinsemellan. Idrottsgrenen är från början uppbyggd så att den passar envar. - Banan på Bjärkas är verkligen i utmärkt skick och har öppnats väldigt tidigt, säger Thomas Rönnholm. Thomas och hans familj tillbringar sommaren i Kimitobygden; familjen har haft sin stuga i skärgården sedan 80-talet så man är väl bekant med livet här. Thomas vill inte kalla sig golffantast utan ser golfen som en hobby fast han har spelat golf i över 20 års tid. I mindre tävlingar brukar han nog delta. - Visst deltar jag i söndagsturneringarna på Bjärkas, säger han och syftar på Mercedes Benz Tour-tävlingarna som arrangeras på söndagarna. Thomas har kommit för att spela golf i sällskap med sin 15-årige son William. Sonen

är familjens verklige golffreak. Tack vare Bjärkas följer sonen gärna med föräldrarna till sommarstugan fast staden erbjuder mera action. William har spelat sedan han var åtta och han spelar nästan dagligen, också på egen hand. Hans mål är inget mindre än att vinna mästerskapet och kamma hem Bjärkas Trophy. Familjen har också andra intressen än golfen och båtlivet utgör en viktig del av semesterfirandet. De dagliga butiksresorna sker båtledes till Dalsbruk. Av tradition besöker man onsdags- och lördagstorgen, mest för den goda stämningens skull. - De lokala människorna är jordnära och trevliga. Här behövs inga sushirestauranger om vi bara får behålla basservicen, sammanfattar Thomas sin syn på stuglivets charm. Familjen utnyttjar den lokala servicen. Man har besökt konserter i Villa Lande och veden köper man lokalt. På golfbanan är det lätt att bli bekant med lokalbefolkningen som också ofta besöker banan. Den tvåspråkiga familjen har lätt att umgås med alla. Den som har svenska som modersmål hittar lätt någon att snacka med. JA AKKO K ALLIO har redan 15 år tillbringat sin sommarsemester i Vestlax. Han har gjort sig bekant genom att uppföra sig rejält och öppet. Jaakko tar om det behövs till svenskan fast den inte är hans starka sida. Det har ändå gått bra att bli bekant

med lokalbefolkningen och stuggrannarna oavsett att man talar olika språk. För Jaakko är golfen en ny hobby. Det var dykningen som förde honom till Kimito. Fortfarande dyker han ibland men det är golfen som upptar det mesta av hans fritid. För honom är det inte tävlandet utan fritidssysselsättningen som är viktig. I hans familj finns det också tre barn. De äldsta är redan så gamla att de inte gillar stuglivet men den yngsta är med. Jaakko ger Bjärkas beröm för att man kan ta barnen med sig till golfbanan. Man får också hyra en golfbil och det är nödvändigt om man har småbarn med sig. - Banan bjuder på så stora höjdskillnader att ett litet barn inte orkar gå. Golfbilen ger alltid något att syssla med, skrattar han. Sommargästerna är vana vid att barnen i staden får sin passning nära hemmet. Jaakko berömmer också i övrigt Bjärkasbanan. Det tar ett par tre timmar att gå igenom hela banan. Man hinner också med annat samma dag. - Det är ju en stor fördel för lokalbefolkningen att man hinner hit och spela t.o.m. efter jobbet. För golfspelarna är Kimitoön också eljes en bra ort. Det finns flera banor här i närheten. Enligt Kallio erbjuder Bjärkas golfspel för envar, inte bara för eliten, och det är lätt att komma med. Självklart bör man ha green card. Det räcker till om en i gruppen har det och man

kan alltså utan vidare ta med sig kompisarna så det får pröva på att spela golf. Man kan ta det ganska lugnt ifråga om utrustningen för på en 3 parbana behöver man inte klubbor för riktigt långa slag. - Man får en grundserie klubbor billigt och det är ju resultatet som avgör och inte utrustningen, påminner Jaakko. BÅ DE Jaakko och Thomas

tycker att banans höjdskillnader är en fördel. De talar om banans mångsidighet, om att den ger spelaren bättre kondition och att den är svår och utmanande. Jaakko berättar att det är i Bjärkas som han förlorar mest bollar. Thomas säger att man börjar njuta av golf när man har spelat i ett par år. Golf är alltså ingen lätt idrottsgren. Restaurangen på Bjärkas har fått ett skojigt namn: Pub 19:th Hole. Den har A-rättigheter. Företagaren Fredrik Bergholm berättar att man kan ta green card i Bjärkas. Fredrik blev examinerad golflärare år 2005. För att avlägga green card krävs nio timmars utbildning. Tröskeln att inleda golfandet är verkligen låg och utrustningen får man hyra förmånligt. Bergholm berättar att det också finns en range, en övningsbana för långa slag. Rangen på Bjärkas håller full längd. Kortet garanterar att banan är trygg och att spelaren vet hur man beter sig på banan. Inte heller i golf klarar man sig utan spelregler.


27

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

Kyrkslättsbon Jaakko Kallio visar drivern, klubban man slår långt med. Den behöver man ej på Bjärkas par 3 banan.

Thomas Rönnholm följer bollens flygbana på range-området.

William Rönnholm finslipar putten på puttinggreenen.

Kirkkonummelainen Jaakko Kallio esittelee driveria, mailaa jolla lyödään pitkälle. Sitä ei Bjärkaksen par 3-radalla tarvita lainkaan.

Thomas Rönnholm seuraa range-alueella pallon lentomatkaa.

William Rönnholm hioo puttiaan erillisellä puttausalueella.

Bjärkas Golf tuo vapaa-ajan asukkkaalle sisältöä lomaan ➤ Golf harrastuksena tuo mieleen golfkeskuksien hoidetut nurmikot ja iltapäivän auringossa pelaavat yritysjohtajat, piirit joihin on vaikea päästä. Västanfjärdista löytyy kenttä jonne on helppo tulla. Bjärkas golf on Suomen ainoa täysimittainen par 3-rata. Golfin sääntömuutos mahdollistaa nykyisin tasoituksen parantamisen myös näillä lyhyemmillä radoilla. Selkokielellä par 3 tarkoittaa rataa jossa pallo on mahdollista lyödä kolmella lyönnillä reikään. Täysimittainen kenttä sisältää 18 pelattavaa reikää ja tasoitus on luku, joka määräytyy pelaajan tason mukaan. Näin eritasoisten pelaajien on mahdollista kilpailla keskenään. Laji on siis alusta alkaen suunniteltu jokaiselle. Bjärkaksen kenttä on todella hyvässä kunnossa ja avattu todella aikaisin aloittaa Thomas Rönnholm. Thomas saapuu

perheineen joka kesä Kemiöön, mökki heillä on ollut saaristossa jo 80-luvulta, joten saaren elämään he ovat jo ehtineet tutustua. Thomas ei tunnusta olevansa himogolfaaja, vaan pelaaminen on enemmän harrastus, vaikkakin hän on pelannut jo yli 20 vuotta. Pienempiin kilpailuihin hän kuitenkin osallistuu. - Bjärkaksen sunnuntaikisat tietenkin kuuluvat ohjelmaan viitaten Mercedes-Benz Tour kisoihin joita järjestetään sunnuntaisin. Thomas on pelaamassa 15-vuotiaan poikansa kanssa. Poika, William, on perheen golffriikki. Bjärkaksen kenttä saa 15-vuotiaan yhä lähtemään vanhempien kanssa mökille, vaikka kaupungissa tapahtuukin enemmän. Kahdeksanvuotiaasta asti pelannut William käykin pelaamassa miltei joka päivä, myös yksin. Tavoit-

teena nuorella on, ei enempää eikä vähempää, kuin voittaa Bjärkas Trophy, mestaruuskisa palkinto. Perhe arvostaa muitakin asioita golfin lisäksi, veneily on iso juttu. Päivittäiset kauppareissutkin hoidetaan veneellä Taalintehtaalle. Keskiviikon ja lauantain toripäivät kuuluvat perinteeseen, niissä käydään enemmän tunnelman ja tapahtuman takia kuin ostosmielessä. - Paikalliset ihmiset ovat maanläheisiä ja mukavia, ei täällä tarvitse olla mitään sushi-paikkaa, kunhan peruspalvelut pysyvät, Thomas kiteyttää mökkeilyn perusajatuksen. He ovatkin käyttäneet saaren palvelutarjontaa hyväkseen, Villa Landen konsertit on nähty ja polttopuut on ostettu paikallisilta. Golfkentällä on kuulemma helppo tutustua paikallisiin joita käy paljon pelaamassa. Thomasta perheineen helpot-

taa kaksikielisyys, äidinkielenään Ruotsia puhuvan on helppo löytää juttuseuraa. JO 15-VUOT TA Vestlaxissa

kesälomansa viettänyttä Jaakko Kalliota paikallisiin tutustumisessa sen sijaan auttaa reilu meininki ja avoimuus. Niillä pärjää pitkälle, kyllä Jaakko ruotsiakin tarvittaessa puhuu mutta vahvin puoli se ei ole. Tutustumien paikallisiin ja mökkinaapureihin on sujunut hyvin, vaikka usein äidinkielet poikkeavatkin toisistaan. Jaakolle golf on tuore harrastus. Kemiöön miehen toi sukeltaminen, jota hän satunnaisesti vieläkin harrastaa, vaikka golf vie nykyisin ison osan vapaa-ajasta. Kilpailuviettiä ei ole, harrastus on ajanvietettä. Jaakon perheeseen kuuluu myös kolme lasta, vanhemmat lapset ovat jo siinä iässä, ettei mökkeily niin sanotusti nappaa enää, nuorin

sen sijaan on mukana. Jaakko kiitteleekin Bjärkasta kenttänä johon voi tulla vaikka lapsen kanssa. Kentältä saa vuokrattua myös golfauton, se onkin pienen lapsen kanssa välttämätön. - Kentässä on niin paljon korkeuseroja, ettei pikkunen jaksa kävellä ja golf auton ympärillä on aina jotain tekemistä, Jaakko nauraa. Kesäasukkailla kun hoitopaikat ovat perheen varsinaisen asunnon lähellä, kaupungissa. Muutenkin kenttä saa kehuja, Bjärkaksessa kierroksen pelaaminen kestää noin kahdesta kolmeen tuntiin joten pelaamaan voi tulla vaikka päivän suunnitelmaan kuuluisi muutakin kuin golfaaminen. - Onhan se paikallisille tosi iso hyöty, kun pelaamaan voi tulla vaikka töiden jälkeen. Kemiö on muutenkin Golf-harrastajalle hyvä paikka, kenttiä lö-

ytyy läheltä useita. Kallion mukaan Bjärkaksessa golf ei ole eliitin harrastus, vaan mukaan on todella helppo tulla, tietenkin green card pitää olla. Pelatessa riittää että yhdellä ryhmässä on, kaverit voi siis tuoda huoletta kokeilemaan. Varusteissakin voi hiukan tinkiä koska par 3 kentällä ei pitkälle lyöviä mailoja tarvita. - Perussetin mailoja saa halvalla, ja tuloshan se on mikä ratkaisee, ei välineet, Jaakko muistuttaa lopuksi. MOLEMMAT SEK Ä Jaakko

että Thomas kiittelevät korkeuseroja kentällä lauseissa toistuvat sanat monipuolinen, kuntoa kohottava, vaikea ja haasteellinen. Jaakko kertoo kadottavansa Bjärkaksen kentällä enemmän palloja kuin muualla. Thomas kertoo että kahden vuoden harrastamisen jälkeen golffista alkaa nauttia, mikään

ihan helppo laji ei siis ole. B JÄ R K A K SEN R AV I N TOL A on nimetty hauskasti

”Pub 19:th Hole”. Se palvelee pelaajia a-oikeuksin. Yrittäjä Fredrik Bergholm kertoo että green cardin saa suoritettua Bjärkaksessa, hän on 2005 valmistunut Golf opettajaksi. Yhdeksän tunnin opetuksen jälkeen green card on suoritettu, joten aloituskynnys on saatu todella matalalle, välineetkin saa vuokrattua edullisesti. Opetuksen ensimmäiset lyönnit harjoitellaan Bergholmin mukaan range alueella joka on pituuslyöntien harjoittelurata. Bjärkaksen range on täysimittainen. Kortti varmistaa sen että kentällä on turvallista ja siellä osataan käyttäytyä. Pelaaminen ilman sääntöjä kun ei toimi golfissakaan.


28

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

SOMMARENS SPORTEVENEMANG

KE

Quattrogolf 17.6, 18.8 & 7.9 Lindan Cup 9.6 Lindan Cup är en fotbollsturnering för förenings-, firma- och kompislag som spelas i äkta fairplay- och gentlemannaanda för både herrar och damer. Ett bärande tema i turneringen är motion och hälsa. Matcherna spelas på Amosparkens gräsplaner i Kimito. Mera info: sportpressen. canews.fi/sv/node/4031 eller www.facebook.com/lindancup. Lindan Cup on yhdistys-, yritys- ja kaverijoukkueille tarkoitettu jalkapalloturnaus. Turnaus pelataan aitoon fair play- ja herrasmieshenkeen. Cup on tarkoitettu niin miehille kuin naisillekin. Tärkeänä teemana ovat liikunta ja terveys. Ottelut pelataan Amospuiston nurmikentillä Kemiössä. Lisätietoja: sportpressen.canews.fi/svnode/4031 tai www.facebook.com/lindancup.

Broloppet 16.6 Siltajuoksu

Ifjol spelades första Quattrogolftävlingarna. Quattrogolf är en helt ny tävlingsform av golf där man tävlar i golf, minigolf, frisbeegolf, fotbollsgolf - allt på Kimitoön. Söndag 17.6 spelas Quattrogolf training/introduktion, lördag 18.8 spelas Quattrogolf FM, fredag 7.9 spelas Quattrogolf Business. Anmälningar & mera info på www.quattrogolf.fi. Viime vuonna käytiin ensimmäiset Quatrrogolf -kilpailut. Quattrogolf on aivan uusi golflaji, jossa kisaillaan golfissa, minigolfissa, frisbeegolfissa ja futisgolfissa Kemiönsaarella. Sunnuntaina 17.6. Quattrogolf training/introduction, Lauantaina 18.8 Quattrogolf SM, Perjantaina 7.9. Quattrogolf Business. Ilm. ja lisätietoja www.quattrogolf.fi.

Jumping Kemiö 13-15.7

Jumping Kemiö

Lefas Cup 14.7 Den traditionella Lefas Cupen arrangeras på Dalsbruks sportplan. Laget skall bestå av 6-10 spelare där minst hälften av spelarna bor på Kimitoön. Beroende av antalet anmälda lag spelar lagen minst 4 matcher. Närmare information och anmälning: Lefa Lindgren, 0400 345321, leif.lindgren@iki.fi. Facebook: Lefas Cup 2012. Perinteinen Lefas Cup Taalintehtaan urheilukentällä. Joukuueessa kuuluu olla 6-10 pelaajaa, joista puolet kemiönsaarelaisia. Riippuen ilmoittautuneiden määrästä joukkueet pelaavat vähintään 4 ottelua. Lisätietoja ja ilm.: Lefa Lindgren, 0400 345321, leif.lindgren@iki.fi. Facebook: Lefas Cup 2012.

Hitis / Hiittisten Minimaraton 20.7

HITIS MINIMARATON

Lördagen den 16.6 är dagen för Lövö Broloppet med ca 250 löpare. Start kl. 13.00 från Dalsbruk och målgången är i Kasnäs. I Kasnäs arrangeras program för barn och äldre hela dagen. På kvällen arrangeras Kasnäs Rocks på Kasnäs Paviljong. Mera info: www.siltajuoksu.com.

Hästhopptävlingarna Jumping Kemiö, ordnas i år igen i Brusaby, Kimito. Tävlingarna var ifjol de största nationella hopptävlingarna i Finland med långt över 1 000 starter på 400 hästar. Mera info: www.hevosia.com.

Anmälningarna börjar 15.30 vid Backom Café, Hitis. Starten för både 13 km och 6 km sker kl. 16. Målet är på samma ställe som start. Voffelförsäljning och lotteri. Deltagaravgift 10 €, alla får medalj. Se även: www.hitisfbk.fi

Lauantaina 16.6. juostaan Siltajuoksu, johon osallistuu n. 250 juoksijaa. Lähtö klo 13.00 Taalintehtaalta. Maali Kasnäsissa. Kasnäsissa lasten ja aikuisten ohjelmaa koko päivän. Illalla Kasnäs Rocks Kasnäsin ravintolassa. Lisätietoja: www.siltajuoksu.com.

Hevosten esteratsastuskilpailut Jumping Kemiö järjestetään tänäkin vuonna Kemiön Brusabyssä. Viime vuonna kilpailu oli Suomen suurin kansallinen esteratastuskilpailu, yli 1 000 lähtöä ja 400 hevosta. Lisätietoja: www.hevosia.com.

Ilmoittautumiset alk. 15.30 Hiittisten Backom Caféssa. Lähtö 13 km ja 6 km matkalle klo 16. Maali samalla paikalla kuin lähtö. Vohvelien myynti ja arpajaiset. Osallistumismaksu 10 e, kaikki saavat mitalin. Katso myös: www.hitisfbk.fi.


29

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

S Ä N U R H E I L U TA P A H T U M AT 8.6. kl(o) 18:30 FC Boda - LTU 20.6. kl(o) 18:30 FC Boda - VG-62 20.7. kl(o) 18:30 FC Boda - PIF 28.7. kl(o) 15:00 FC Boda - JyTy 2.8. kl(o) 18:30 FC Boda - KaaPo 25.8. kl(o) 15:00 FC Boda - SoVo 8.9. kl(o) 15:00 FC Boda - TuTo 22.9. kl(o) 15:00 FC Boda - Masku Björkboda

3.6. kl(o) 18:30 KSF - FC United

14.6. kl(o) 18:00 KSF - JyPK

17.6. kl(o) 12:00

KSF - Merilappi United

21.7. kl(o) 16:00 KSF - FC Sport

4.8. kl(o) 16:00

KSF - FC Rauma Gräsplanscupen Nurmikenttäcup 4-5.8 Den 20:e Gräsplanscupen spelas i år den 4-5.8 i Kimito på Amosparkens gräsplaner. Det finns serier i E-10, E-11, D-12, D-13, C-14 pojkar och E-11 och D-13 flickor. Ifjol spelade 70 lag i turneringen. Mera info: ksf. sporttisaitti.com/fotboll/grasplanscup-nurmikenttacup.

Lindan Frisbee-Golf Masters

Lindan

Frisbee Golf

20. Nurmikentäcup pelataan tänä vuonna 4.-5.8. Kemiössä Amospuiston nurmikentillä. Sarjat ovat E-10, E-11, D-12, D-13, C-14 pojille ja E-11 sekä D-13 tytöt. Viime vuonna 70 joukkuetta osallistui turnaukseen. Lisätietoja: ksf.sporttisaitti.com/fotboll/grasplanscup-nurmikenttacup.

Frisbeegolfen kom till Masters Kimitoön på allvar ifjol. I Amosparken kan man nu spela frisbeegolf på en 9 håls bana. Tävlingsdatumet för Lindan FrisbeeGolf Masters är ej ännu fastslaget i Annonsbladet och på www.facebook.com/ lindanfrisbeegolfmasters följ för mera information.

Hitisrodden Hiittisten soutu 28.7

Frisbeegolf saapui Kemiönsaarelle toden teolla viime vuonna. Amospuistossa voi nyt pelata frisbeegolfia 9 reiän radalla. Lindan Frisbeegolf Mastersin päivämäärää ei vielä ole päätetty, mutta Ilmoituslehdestä ja www.facebook.com/lindanfrisbeegolfmasters tieto tulee aikanaan.

HITISRODDEN

Hitisrodden är ett årligt evenemang. Roddarna ror runt ön Hitis, vilket är en sträcka på ca. 11 km. Starten och målgången sker vid Areva Marine. Rodden har en tävlingsklass (startar kl. 11.30) och en konditionsklass (startar kl. 11). I tävlingsklassen ror man med kyrkbåtar, i konditionsklassen är valet av båt fritt. Också kanoter är välkomna. Möjlighet finns att hyra båtar av roddklubben. Program för hela familjen. Mera info: www.hitisroddklubb.fi. Hiittisten soutu on vuosittain järjestettävä tapahtuma. Soutajat soutavat Hiittisten ympäri, eli n. 11 km. Lähtö ja maali Areva Marinella. Soudussa on kilpailuluokka (lähtö 11.30) sekä kuntoluokka (lähtö klo 11). Kilpailukuokassa soudetaan kirkkoveneillä, kuntoluokassa veneet ovat vapaasti valittavina. Kanootitkin ovat tervetulleita. Lisätietoja: www.hitisroddklubb.fi.

Amosparken•Amospuisto

Pröva på något NYTT! i Finland a n a b a d n E l! med 18 hå

Vi fyller 10 år i sommar ! Vi har:

Fotisgolf FM/SM Uppgårds Fotisgolf ordnar FM-tävlingar i fotisgolf inkommande sommar. Mera info på: www.fotisgolf.fi & facebook Uppgård Fotisgolf järjestää SM-kilpailut fotisgolfissa tänä kesänä. Lisäinfoa: www.fotisgolf.fi & facebook

Full 18-håls bana Café Bastu Mötesutrymme

Kontakt:

Passar bra för: Familjer Företag Kompisgäng Fotisteam Jaktlag Möhippor

Uppgårds Fotisgolf Villkärrsvägen 147 B - 25700 Kimito Telefon: 050-522 2680 eller 050-566 6621 e-post: fotisgolf@fotisgolf.fi

www.fotisgolf.fi


30

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

SANVATEK

VVS LVI

ABOY OYAB

T E X T / T E K S T I: E M I L I A Ö R N M A R K K Ä Ä N N Ö S: I N G R I D S A N D M A N F OTO / K U VA : J A N I N A N YG Å R D

Igen väntas hundratals hästar till Kimito

DALSBRUK • TAALINTEHDAS ✆ 02-4661 390 Robert Salonen 040-585 4233 Rörarbete, nyinstallation, service • Putkityö, uudisasennus, huolto Plåt- och metallarbete • Pelti- ja metallityö Försäljning och tillverkning • Myynti ja valmistus

www.sanvatek.com • sanvatek@co.inet.fi

➤ Hästhopptävlingarna Jumping Kemiö, som ordnades i Brusaby, Kimito, för första gången ifjol somras arrangeras på nytt i år. Tävlingarna var ifjol de största nationella hopptävlingarna i Finland med 400 hästar och långt över 1 000 starter. Tävlingsledare Pekka Larsen från arrangören Team Eurohorses prisade då Brusabyarenan som den bästa i Finland sommartid. I år ordnas tävlingarna den 13-15 juli och konceptet är långt det samma. Även platsen är den samma: på Brusaby uppförs då tre arenor: en på sand nära stallet och två på gräs innanför travbanan. På sandplanen kommer den lägsta höjden att vara 10 cm och den klassen riktar sig främst till barn, även om någon åldersgräns inte satts. På gräsarenorna tävlar man i klasser ända upp till 140 cm. - Vilka ryttare som deltar

0400-902 104 ES Bil & MC Ostaa & Myy / Köper & Säljer

Erik Sandholm

Högmovägen/Högmontie 3 25700 Kimito/Kemiö 0400-902 104 ecki.sandholm@dnainternet.net

klarnar ca två veckor innan tävlingarna, men högst antagligen kommer vi nog att få se en del av Finlands toppryttare i Kimito, säger Larsen. FJ O L Å RE T S TEM A under Jumping Kemiö var medeltiden, i år har man valt temat country. Temat kommer att genomsyra annonseringen, den mat som tillreds i restaurangtältet på tävlingsplatsen och dessutom utlovas en countryshow på lördagskvällen. Inför tävlingarna blir det ett stort arbete för arrangörer och funktionärer att bygga upp tävlingsplatsen. Förutom hoppbanor och tält ska ca 200 tillfälliga inkvarteringsboxar för tävlingshästarna byggas upp. 65-100 frivilliga funktionärer kommer att möjliggöra tävlingarna: dessa består dels av arrangörens egna funktionärer, men även av folk från Axxell Brusaby och Kimitoöns ryttare.

- I år ska vi ordna ännu bättre tävlingar än ifjol! Då orsakades små interna problem bl.a. av att de lokala funktionärer-

na var orutinerade medan våra egna funktionärer inte kände platsen, säger Larsen. Jumping Kemiö kommer att

ges i direktsändning på adressen www.hevosia.com.

Kemiöön taas tulossa satoja hevosia LÄTT / HELPPO

➤ Viime vuonna ensimmäistä kertaa Kemiön Brusabyssä järjestetty esteratsastuskilpailu Jumping Kemiö järjestetään

8 €/

dygn vuorok.

tänäkin kesänä. Viime vuonna se oli suurin kansallinen esteratsastuskilpailumme: 400 hevosta ja pitkälti yli 1 000 lähtöä.

5 6 7 Team Järjestäjä, 1 4Eurohorses:in 8 9 2 3 kilpailujohtaja 9 6 1Larsen 5 7 3 4 8 2 Pekka kehui 9 1Brusabyn 2 3 5rataa 4 6 8 7 Suomen parhaaksi. 1 8 3 7 6 9 5 4 2 Tänä kesänä kilpailu järjes4 9 5 8 1 3 7 6 tetään2kesäkuun 13.-15. päivien 1 9 6 5 4 3suurin 7 2 8piirtein välisenä aikana 4 1 3 2 9 6 7 entisenlaisen konseptin 8mu-5 7 3 Brusabyn 1 8 2 pystytetään 5 6 9 4 kaan. kolme 8 5 areenaa, 6 9 7 hiekkakenttä 4 2 3 1 talleilla ja kaksi nurmikenttää raviradan sisäpuolelle. Hiekkakentän 7 2 5 alin 3 este 4 6on8101cm. 9 Tämä 1 4 luokka 9 2 on 5 8tarkoitettu 7 6 3 lapsille 3 8 joskaan 6 9 1ikärajaa 7 4 ei5 ole 2 asetettu. Nurmiareenojen luo4 6 2 7 3 1 5 9 8 kat ovat aina 140 cm saakka. 1 6 8 2 3 4 7 9- N.5kaksi viikkoa ennen kil3 5 9mitkä 4 1ratsas2 6 8 7 selviää, pailuja MEDELSVÅRT / KESKIVAIKEA

E H X A L T S E V K R G L F O H B K Q N H O V V U L K C K Y L C S C J Y A X F K

L Ö B X P V E P A M R D A M T Q N S B L O C O K S Ä N R Y U Z F O Q M J Y I C M Y S X B R Y N F R E D I V D D G K F V T O E X N R S G D R F B X R S R P A N H S J V K S P F J N H A N V E F T Y A A Z H W K D M R Y X J C L D G F I R A H W V Z

S R O D Z O T N U L N E E  I  I S S K S B O I V Ö R R O G T L S Y G D E K L S Y B W P J G N T G Y V I K R O N U R B J E O L I E W S T L O H L S K D Å L T A S N H Z D L U A S V PY S R D S S T A C A L A A L M A B N T I H M F P S B A B Z T L Y O U G C

T W U J P J K H G R L W O Y B A S Ö D E R L Å N M E V E J F V C L M N J J V S S  I A B D W I T J A Z D H A R O G H M W R O L J F L E T N O H T M N E A V U T H Q Y V T P T F H H H A M N E N S K G W E V D S I H Q Z E Y B R E T Z F K X K N F Z C T S U G L P A N A L C A M W J B D X D U Ö S D S T N T Z L I I K E I B Q G E V T J Z E D Ö Q S B C X D L S Ä N H T R M E Ö C A O B Ö L E X B T V H S E X T P S R U M P E R Z N Q S R D A G R Z K H M P S T IF M T V D I G E R D I N D E L D K I U W E D E M G K K K K Y G N V I K S I O D S LK B I L L B Ö L E O R M Å N A D R O N B A L H O V O K S Y M MY A Q M J M Z T D N B D M X MR R Å D TO M Q S A W Ö R I S A X T X K R L M S F W J Q O B M L P MD Y A Z Y RU O A L RM

S K S T A E J I A C B L G V I K A Ö A K M Y L B K Å A L L S U R R R U N G K K C K E G Y V S R J B L D Q Å B Ö F A P K A L G I M D N E L W T U O C C P N O R S E G X U R F C L A L S G N L L H U Y C A E S N N D Z V N D N W R I O V S N L N W I M L J G Y K G G Ä R G B P Y J T C S A P P O S L U I T X A B TG W O D Y M O AO M L S X A L B G E N E H L I M R E E O I M A A K R J Q I E D Ö X O D E S U S N V U B L J R Q E I U U T H V T X U W Y N Y Q H T C E E O R Q A T L K R B P L I F R Ö D N

J O U T S E N K U K K O L E H M Ä S A M M A K K O A N K K A P E R H O N E N S U L K A K I S S A

W S P N G S O I G C K U L O J X P N P U K K E N E R K L R A B T A T F N L D S C Å Å O N D B A B Å S R E D E H M E M K P U P V P H Ö L B T H A R T Q P Z E T A R R Ä K S S L V G K N W O Y S N Ä G Z M Ä G S H S R L D Z E B J Z Ö S L K W F G E Ö V W P S N B G G N Å S R K Q L Ä I T O E N S K Z E K O L B G E N Ä E U Q A E M R A B Ö L E O R C C Ö T X U N L B O A V Q W V M J R G S Ö G M T C I L Ö T J R B U H L U E G Z E Y Q M N Z T W H V Z F P R H Y L B O Z F E F Q J R B A S N H H R

R P R Z Ä D K O L S L T I Z V X P U I Y Y S E H Z O B C W F Y U P R Ä L A N G Z R K U K E K B Y U I L A X Z J F G R X C H O B O W Y A Y X J G H X Y G P J H D A

E A X M U W S A V N H T H S G T W Y E B     I D T Ö W R O L I N N E A H V Ä O M T O Q A T M D Y I P X F N K V U E U R O G L O N B E O S T P Ä I J B Q R R V B W N B B B K K E R A S A D J L K Ö U P L H H M V I O K H R B X Y N O K K R J D J L M U B I L H R L K U A E V P E P D M W S K Z K T Z D O D Z Z D B F R O S U H S Ä N R

J S F U V Ö S R L S Ä T R C L Ö K V X O P N Å J L A K P K L B L V C A E X L D A

H P X T W P A B Ä K B V E N D D S N P Ä U N N R L S Ä N F E F S P Q N X Ä E R S R Z O D K K D Q W B Z A Ö T O Z M Å S A Y S G F B O L Z N A D B K Z D S S T L E H A O X V R R L G T K A A U M U Ö S T A X N H D W V S Å K O D L S U A U R I R L J N U Y L A K G O P G O J J L V M L W J T J C E W W K Q U E N X O P Z A N N I L

O K I L Y E S M T N X Ä Ä S X J B K O H L S A U P U P K D F A Y L Y B Z R N Q M M W N S U Y J C N Å K R V M I W R Y V S Z W Z N O Z S B L S G I E S Q I D J Q K

T R U M P E T S I M M A S P I N D E L S O L

2

1

7

4

6

3

9

8

5

5

3

8

1 2

9

6

7

4

6

9

4

8 7

5

2

3

1

1 2

SVÅRT / VAIKEA

LÄTT / HELPPO

5

6 7

1

4

8

9

2

3

3

8 6

5

4

9

7

3 9

4 8 1 2

2 3

9 5

6

1 4

5 7 6 8

4

7

2

3

6

1

5 9 8

7

5

1 9

8

7

2

3

1

8 3

7

6

9

5

4

2

7

2

5

1

3

4

8 6 9

4

2 9

5

8

1

3 7 6

9

4

8

6

5

7

2 3 1

6

7 5

4

3

2

8

1

9

1

6

3

2

9

8

4 5 7

2

9

4

6

1

3

7

8

5

8

9

7

4

1

3

6 2

5

7

3 1

8

2

5

6 9

4

2

5

4

9

8

6

1 7

3

8

5

9

7

4

2 3

1

6

3

1

7

2

5

9 8 4

7

2 5

3 4

8

1

9

1 3

4 8

9 6

7 6 4 5

3 2

5 4

9 1

3

7 9

6

2

8

2 5

4 1 6 3

4

6

2

2 5 8 9 1 7 7 3 1

8 7

5

9

8

6 2

3

1

4

5

7

9 8

9

5

1

6 8

2

3

4

7

2

8

6

4

1

3

9

5 7

3

9

4

8

5

7

1

2

8

7

3

5 9

4

1

2

6

5

1

7

6

2

9

8

3 4

2

1

7

4

6

3

9

8

5

4

9

8

1

3

7

3

8

1 2

9

7

5

5

6

6

4

1

7

2

5

3 4

6

8 9

6

9

4

8 7

5

2

3

1

9

3

8

7

6 2

4

1

3

8 6

5

4

9

7

1 2

4

7

2

3

6

1

5 9 8

5

1 9

8

7

2

3

7

2

5

1

3

4

8 6 9

9

4

8

6

5

7

2 3 1

6

MEDELSVÅRT / KESKIVAIKEA

6

S A X M Y R O R J O U T S E N K U K K O L E H M Ä S A M M A K K O

VIIME V UO DEN teemana oli keskiaika. Tänä vuonna teemaksi on valittu country. Teema näkyy ilmoittamisen yhteydessä ja ravintolateltan ruokalistalla. Lisäksi luvassa on countryshow lauantai-iltana. Järjestäjät ja toimitsijat joutuvat valtavan urakan eteen kilpailupaikkaa rakennettaessa. Esteratojen ja telttojen ohella paikalle tarvitaan n. 200 tilapäistä majoituskarsinaa hevosille. Kilpailut mahdollistaa 65-

LÖSNINGARNA TILL UPPGIFTERNA PÅ SID. 20-21. RATKAISUT TEHTÄVIIN SIVUILLA 20-21.

Testa din Kimitoökunskap Testaa Kemiönsaaren tietosi

KRÄVANDE / VAATIVA

SVÅRT / VAIKEA

4 6

6 2 5

Try to fill in the missing numbers. Use the numbers 1 through 9 to complete the equations. Each number is only used once. Each row is a math equation. Each column is a math equation. Remember that multiplication and division are performed before addition and subtraction. Solution

2 –

6 x

x

9 -52 +

8

+ 5

7

6

/ 4

+ 3

x

– 1

1

1

6

3

2

9

8

4 5 7

9

7

4

1

3

6 2

5

1

2

5

4

9

8

6

1 7

3

6

3

1

7

2

5

9 8 4

5

33 +

I L8 M6 O4 I 3K 9A I4 K8I

T1 L5

U3 S 9L L7 E 1

5

1

7

6

2

9

8

4

6

5

9

8

1

3

7

1

7

2

5

3 4

6

8 9

9

3

8

7

6 2

4

1

A LLA

E HT I T O I V O T T AA 5 7 M U K A V A A K ESÄ Ä 2 6 3 4 2 5

2 -6

8

15 /

+ X

KRÄVANDE / VAATIVA

2

0

8

ÖN S K A R 8A N 5 N9 O3N S7 B6 L A 2 D 4 E1T 7 4E N1 2S K9 Ö8N 5 S 6 O3M M A R 6 2 3 1 4 5 7 9 8

100 vapaaehtoista toimitsijaa. Joukko koostuu osaksi järjestäjien omista toimitsijoista mutta myös Axxell Brusabyn ja Kemiönsaaren ratsastajien vapaaehtoisista. - Tänä vuonna järjestämme viimevuotisia vieläkin paremmat kilpailut! Viime vuonna paikalliset toimitsijat eivät vielä olleet niin harjaantuneita ja omat toimitsijamme eivät olleet tutustuneet paikkaan, Larsen sanoo. Jumping Kemiötä voi seurata reaaliajassa osoitteessa www. hevosia.com.

4 6

O R M B L O M M A M Å T T

tajat kilpailuun osallistuvat. Luultavasti näemme osan Suomen huippuratsastajista, Larsen sanoo.

6 3 10

3

X –

/ –

4

7 23 +

x

9 -25 37

X 2 2 1 X 2 X 2 1 X 2 1 X X X 1 2 X X 2 1 2 1 X X X 1 X 1 2 2 X 2 X


31

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

T E X T / T E K S T I: J E R K E R J O K I N I E M I ÖV E R S ÄT T N I N G : I N G R I D S A N D M A N F OTO / K U VA : M A R K U S H E L A N D E R

MC Islanders kerhon moottoripyörät ajavat juoksijoiden edellä varmistaen reitin turvallisuuden ja esteettömän radan. MC Islanders motorcyklar kör framför löparna och ser till att rutten är säker.

Puolimaraton on pitkä matka, fyysisesti rankan 21 kilometrin juoksun jälkeen maaliinpääsy palkitsee, ajalla 1 tunti 34 minuuttia ja 29 sekunttia, tuuletus on ansaittu. Halvmaraton är 21 km lång och fysiskt tung, det är definitivt berättigat att belöna sig själv med en segergest, då tiden är 1 h 34 min och 29 sek.

250 löpare i Broloppet ➤ Lövö broloppet arrangeras den 16 juni. Loppet har tagit modell av Broloppet över Öresundsbron mellan Sverige och Danmark. 250 löpare är förhandsanmälda till Lövö Broloppet. De springer halvmaraton, d.v.s. ca 21 km. Starten sker på sportplanen i Dalsbruk och rutten går över bron och till Kasnädudden. Badanstalten är reserverad för löparna och deras följeslagare. På kvällen arrangeras Kasnäs Rocks-evenemanget. Allmänheten intresserar sig säkert mest för kringprogrammet på målområdet. Där händer det mycket. Motorcykelklubben MC Islanders från Kimito är på plats, säljer skjortor och berättar om klubbens verksamhet. Man kan tycka att löparna inte har så mycket gemensamt med motorcykelentusiaster men grupperna kommer bra överens. MC Islanders har lovat fixa, att motorcyklister åker som förtrupp till löparna och ser till att vägen är fri. Aktiabanken skaffar hit Mumin från Nådendal så det finns något också för familjens minsta. Vi kommer framgent att få se muminfigurer

också på Aktias reklamer. Man kan rentav beställa ett Visakort med muminmotiv. Glassproducenten Ingman har lovat visa upp Elmer i Kasnäs. Elmer är den från Ingmans reklam kända isbjörnen. Liksom i fjol ligger patrullbåten Tursas i hamnen och har öppet hus. Gränsbevakningens fartyg används för övervakningsuppgifter och har också god beredskap att delta i oljeskyddsuppgifter. Fartyget är försett med en fjärrstyrd robot som kan användas i undervattensspaning. Här finns att se för hela familjen. I hamnen ligger också Inga, en 30 meters helt renoverad gammal galeas. Också hon har öppet hus. I fjol när Lövöbron hade öppnats samlade det första loppet ca tusen åskådare. Arrangören påminner dem som kommer med bil att ta hänsyn till trafiken. Man ber att de lämnar bilen på de speciellt utmärkta parkeringarna och inte t.ex. vid vägrenarna. Chapter 11 och Allan and The Astronauts uppträder på kvällen. Chapter 11 från Helsingfors spelar engelska rockklassiker från 70- och 80-talet.

Siltajuoksussa 250 juoksijaa Allan and The Astronauts spelar också popmusik. Bandet är Vasas äldsta fortfarande aktiva och spelade i fjol somras in en skiva efter en lång paus. Nu turnerar bandet aktivt. Bra dansmusik utlovas alltså för dem som orkar dansa efter loppet. Tillställningen är öppen för alla och man kan höra sig för om biljetter i badanläggningen eller vid dörren. Paviljongen serverar Tex-Mex-meny, för vilken man betalar särskilt. Launokorpis buss transporterar dem som vill till Dalsbruk, antingen efter avslutat lopp eller senare på kvällen. Transporten är gratis.

➤ Lövön siltajuoksu järjestetään 16.6. Mallia tapahtumaan on otettu Ruotsin ja Tanskan yhdistävällä Juutinraumansillalla juostavasta Broloppetista. Silta juoksuun osallistuu 250 ennakkoon ilmoittautunutta juoksijaa. Juoksumatka on puolimaraton, eli noin 21 kilometriä. Reitti alkaa Taalintehtaan urheilukentältä ja kulkee sillan yli Kasnäsiin. Kylpylä on varattu juoksijoille seurueineen, ja illan viimeistelee Kasnäs Rocks tapahtuma. Yleisöä kiinnostaa varmasti itse juoksua enemmän maalialueella oleva oheistoiminta,

Viime vuonna Lövön siltajuoksua oli seuraamassa noin tuhat katsojaa. Maalialueelle on järjestetty tänävuonna enemmän nähtävää ja koettavaa, iltajuhlat päättävät juoksun. Ifjol följde ca tusen människor Lövö Broloppet. På målområdet i Kasnäs finns mycket att se och uppleva, på kvällen blir det fest.

Rakennusliike

Poseidon palvelut Oy Petri Thesslund, 0500 744 594

Stefan Gustafsson

Alla arbeten inom byggnadsbranschen på Kimitoön samt skärgården med omnejd.

Murnings- och rappningsarbeten Muuraus- ja rappaustyöt

Kaikki rakennusalaan liittyvät työt Kemiönsaarella, saaristossa ja sen ympäristössä.

Tfn: 0400 487 740

Med över 30 års erfarenhet • Yli 30 vuoden kokemuksella.

KIMITOÖN – KEMIÖNSAARI

Sepel, Sand, Säd, Mylla, Stycke o. Bulktransporter Sepeli, Hiekka, Vilja, Kappale ja Bulkkikuljetukset Sand, sepel, sten, mylla o fyllnadsjord i alla grovlekar och färger. Beställ små - stora partier eller avhämta själv med släpvagn, alla material även i storsäckar. Hiekkaa, sepeliä, kiviä, multaa ja täytemaata kaikissa karkeuksissa ja väreissä. Tilaa pieniä - isoja eriä tai hae vaikka itse peräkärryllä. Kaikki materiaalit myös suursäkeissä.

BESTÄLL • TILAA ✆ 0400–121 123, 0400–731 874

2 x 50 = 95 euro - 20 % = 76 euro/veckan.

josta riittääkin kerrottavaa. Kemiöön perustettu moottoripyöräkerho MC Islanders on esillä paikanpäällä, myyden paitoja ja kertoen toiminnastaan. Moottoripyörät ja puolimaraton eivät vaikuta kovin läheisiltä mutta yhteys löytyy helposti. MC Islanders on luvannut järjestää juoksijoiden edessä ajavat ”etupyörät”, jotka varmistavat reitin esteettömyyden. Aktia pankki tuo Naantalista tutun Muumin paikalle, joten perheen pikkuisille on varmasti nähtävää ja koettavaa. Muumeja tullaan näkemään jatkossa myös Aktian mainoksissa, jopa visakortti on nykyään mahdollista tilata Muumi-

All service inom byggnadsbranschen – Bygglovs- och konstruktionsritningar – Projektledning – Övervakning

Kokonaispalvelua rakennusalalla – Rakennuslupa- ja rakennepiirustukset – Projektijohto – Valvonta

Redaktörsstigen 2, Kimito

Toimittajanpolku 2, Kemiö

aiheisella kuvalla. Jäätelö- ja maitovalmistaja Igman on luvannut tuoda Elmerin Kansäsin. Elmeri on jätskimainoksista tuttu jääkarhu. Kasnäsin satamassa nähdään päivän aikana viimevuoden tapaan vartioalus Tursas, jossa on avoimet ovet. Rajavartiolaitoksen monitoimialus on suunniteltu toimimaan vartiointi- ja valvontatehtävissä. Sillä on erittäin hyvät valmiudet myös öljyntorjuntaan. Alukselta löytyy vedenalaisiin etsintöihin soveltuva täysin kauko-ohjattava robotti, joten kannattaa käydä tutustumassa, vaikka koko perheen voimin. Tursaan lisäksi satamassa nähdään Inga, 30-metrinen täysin kunnostettu Kaljaasi. Ingassa on Tursaan tavoin avoimet ovet, joten myös Ingaan pääsee tutustumaan lähemmin. Viimevuonna, Lövön sillan valmistuttua, ensimmäistä kertaa järjestettyä siltajuoksua oli seuraamassa noin tuhat katsojaa. Järjestäjä haluaakin muistuttaa autolla paikalle tulevia ottamaan huomioon muun

Ikkunoiden kunnostus- ja entisöintityöt ammattitaidolla! Fönsterrenovering med yrkeskunskap! Pyydä ilmainen kustannusarvio!

Heidi Finska

040 738 0701 heidi@entisointi.net

Anna Karamäki

050 545 2259 anna@entisointi.net

- Skötsel av uteområden - Slåtter av grönområden och vägrenar - Övriga traktorarbeten mm. - Ulkoalueiden hoito - Viheralueiden ja tienpiennarten niitto - Muut traktorityöt ym.

NIKLAS LÖNNROTH ✆ 040 705 2088

Kimito-Kemiö

liikenteen. Autot pyydetään jättämään merkityille alueille, ei esimerkiksi teiden penkoille. Chapter 11 ja Allan and The Astronauts esiintyvät iltajuhlissa juoksun jälkeen. Helsinkiläinen Chapter 11 soittaa englanninkielisiä rock klassikoita 70- ja 80-luvuilta. Klassikoiden vastapainoksi Allan and the Astronauts soittaa myös poppia, Vaasan vanhin aktiivinen bändi muuten levytti kesällä 2011 pitkän tauon jälkeen ja kiertää nyt ahkerasti keikkalavoja. Tanssittavaa musiikkia siis on ainakin luvassa, mikäli juoksun jälkeen riittää vielä virtaa. Tapahtuma on avoin kaikille ja lippuja voi tiedustella etukäteen kylpylästä tai ovelta. Illan ajan ravintola Paviljong tarjoaa meksikolaista Tex-Mex ruokaa buffetin muodossa, tosin erillistä korvausta vastaan. Takaisin Taalintehtaalle pääsee Launokorven busseilla, heti juoksun jälkeen 17.15 tai vaihtoehtoisesti illemmalla. Kuljetus takaisin on maksuton.

leg.sjukskötare, hälsovårdare laillistettu sairaanhoitaja, teveydenhoitaja

✆ 040-8484 128

mia.sandholm@systermia.fi www.systermia.fi • Hemsjukvård • Hemvård • Utbildning i första hjälpen • Sjukvårdsprodukter • Aqua Detox behandlingar • Kotisairaanhoito • Kodinhoito • Ensiapukoulutus • Sairaanhoitotuotteita • Aqua Detox hoitoa Fma/Tmi Mia Sandholm “Syster Mia” Högmovägen/Högmontie 3 25700 Kimito/Kemiö FO-nummer 2189432-2 Y-tunnus


32

S O M M A R PÅ K I M I T O Ö N - 2 0 1 2 - K E S Ä K E M I Ö N S A A R E L L A

BESTÄLL Kimitoöns lokalnyheter! Välkommen till Aktia! Tervetuloa Aktiaan!

Utkommer torsdagar till ca 5.100 prenumeranter!

Öppet:/Avoinna: må/ma-ti, to-fre/pe 9-16, ons/ke 9-18 Arkadiavägen 2, Kimito Arkadiantie 2, Kemiö

Tfn 010 247 5890 www.aktia.fi

Torsdagen den 12.5.2011 | Nr 19

ÅRGÅNG 86. VUOSIKERTA

Torstaina 12.5.2011 | Nro 19

TI-PE/TIS-FRE 10 -17  LA/LÖR 10 -13

Prenumerera! Tilaa! Skärgårdstorget i Kasnäs Kasnäsin saaristolaistori

• Säsongöppning - Kauden avajaiset • lördag – lauantai 21.5. fr. kl(o) 10 alk.

• Aktia skadeförsäkring • Aktian vahinkovakuutus bjuder på släckarservice tarjoaa sammuttimien tarkastuksen • Hantverk • Käsityöläistuotteita • Fisk • Kalaa • Smycken • Koruja

Välkomna!

Tervetuloa!

Barnklädsbutik Lastenvaatekauppa

0405485154

Ma - Pe Må - Fre

Lö/La

10-17 10-13

MAKSUPÄÄTTEET KASSA BETALNINGSTERMINALER TV, GPS, MP3, PRINTER valvonta - övervakning

info@zas.fi

Avoinna Öppet

Pappersboden Paperipuoti

Arkadiantie 5, Kemiö / Kimito. Puh/Tlf (02) 421 860 /www.kemionoptiikka.fi

Peltisepänliike Passi Oy Byggnadsplåtslageri Kemiönsaari, Dragsfjärd Ölmosintie 49

puh. 050 438 38 85

Snickarssv. 6/Puusepänkaari 6

14,-

IKÄÄNTYNYT JA VUOTAVA KATTO

• seinä- ja kattoprofiilit • saumattomat sadevesijärjestelmät • kattosillat • tikkaat seinille ja katoille • listat, piipunpellitykset ja paljon muuta

050 5920 808 Tiina,

TAXI 1+8

Ari Hellsberg Kimito - Kemiö

 0400 655 655

www.peltisepanliikepassi.com

vard./ark. 10-17 lö/la 10-14

 

Engelsbyv. 1 Kimito 02-421 031

          

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

  

Namn Tinnes Hantverk Nimi____________________________________________ och ”små ting”

TOUKON TOUHUPÄIVÄT

Aino TO-LA

Hos oss får Du också passfoton och ögonläkäretjänster - en helservice optikeraffär närä Dig!

1.6.2012 – 31.12.2012 28,Ti-fre/pe 9-17, lö/la 9-14

ATK- myynti ja huolto ADB-försäljning och service

Meiltä myös passikuvat ja silmälääkäripalvelut - täyden palvelun optikkoliike lähellä Sinua!

La/lör 7.5 La/lör 14.5 suljettu/stängt

1.6.2012 – 30.8.2012 Engla-Charlotta

ZAS DATA

KIMITO OPTIK

TO-MA

       

Ti-fre/pe 10-18, lö/la 10-14

Ilmestyy torstaisin n. 5.100 tilaajalle!

     

Näradress LAADUKKAAT PUUVILLA T-PAIDAT Lähiosoite___________________________________ • S-XL • paljon värejä

pitkävartinen HARJA- JA RIKKALAPIO

2.

Engelsbyvägen/Engelsbyntie 1

✆ 040-534 1981

 

                    

Postnummer tarjous Huippu Postinumero_____________________________________ MÄNTY4,90

3

NESTE 2L

max. 3/as.

TILAA Kemiönsaaren paikallisuutiset!

      

VÄLKOMMEN MED! ***** TERVETULOA MUKAAN!

Skicka in prenumerationen till adressen: / Lähetä tilauksesi osoitteeseen: Annonsbladet • Ilmoituslehti KEVÄISIÄ KANKAITA -50% -80% • NOVITAN KESÄ 2011 UUTUUSVAATTEITA SAAPUU VIIKON Pb • Pl 18 LOPUKSI • MAAHANTUOJAN NÄYTEMALLEJA N. RINTALIIVEJÄ JA ALUSHOUSUJA 1,- 3,Puucee Veneen Otso LÄMPÖ- 25701 Kimito • Kemiö -60% -50% KESÄKUKKA LASIT, KANNUT LÄMPÖREIKÄALUSTA ISTUINSANDAALIT 90 ALUSTA Koot 36-41 96 2 kpl Fax: 02-421 718 % utkommer vecka 20, torsdagen den 19 maj och utdelas 9,90 95 7,90 till alla hushåll på Kimitoön, inkl. sommarbor! www.annonsbladet.canews.fi Isot 10 kg Kotimainen NURMIKON PUUTARHAMULTAUpplagan blir ca 7.500. KASTELUSIEMENSEOSSÄKIT KANNU 10 l SÄKIT 70 l E-post • sähköposti: anne.andersson@abl-kimito.fi alk.

99

1.-

8.- 6

3 3 -50 VOIKUKKARAUTA

• peruslannoitettu ja kalkitettu

6

SOMMARTIDNING

Annonsdeadline till detta nummer är fredag 13 maj kl. 16.00 ✆ 421 725, abl@abl-kimito.fi

90 90 59.-OBS! Skicka inte pengar. Vi skickar faktura. 3 3 KESÄLEHTI 10. HUOM! Älä lähetä rahaa. Me lähetämme laskun. 590 5.- KEMIÖN LÖYTÖHALLI

Aurinko 50 l KUORIKE Kateaineeksi Komposteihin Ulkokäymälöihin

45 L SAAVI

Säkkiä

(0,03 l)

PYYKINKUIVAUS TELINE siivillä

ilmestyy viikolla 20, torstaina 19.5. ja jaetaan

Kemiönsaaren kaikkiin talouksiin, myös kesäasukkaille. Levikki on n. 7.500.

(Kemiön keskusta n. 1 km Taalintehtaalle päin, josta oikealle n. 1 km) KEMIÖ, Vreta, Hallitie 4 • 040-8433 266 • ma-to 10-18 • pe 9-18 • la 9-15

Ilmoitusdeadline tähän numeroon on perjantaina 13. toukokuuta klo 16.00 ✆ 421 725, abl@abl-kimito.fi

w w w.lindangroup.fi

ABL Sommartidning 2012  
ABL Sommartidning 2012  

annonsbladet

Advertisement