Page 1

Välkommen till Aktia!

Bank • Försäkringar • Fastighetsförmedling Arkadiavägen22 Aktia Kimito, Arkadiavägen Boka tid tid på på 010 0800 0 2470 Boka 247 5890 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

Torsdagen den 5.7.2012 | Nr 27

Årgång 87. Vuosikerta

Torstaina 5.7.2012 | Nro 27

BLOMMORNAS NATT KUKKIEN YÖ

i Charlottas växthus/Charlottan kasvihuoneessa

fre/pe 6.7 kl(o) 20 - 24 MOR Kaffeservering. Kahvitarjoilu. ALLA BLOM AT KAIKKI KUK

Välkomna!! Tervetuloa!!

-50%

Sundvikv. 485, V.fjärd

Ännu på lördag Vielä lauantaina -50%

✆ 050 5486 976

REA - ALE - REA - ALE - REA - ALE - REA - ALE - REA - ALE - REA - ALE - REA - ALE

Aurinkolaseja

Kehyksiä Bågar

-50%

Solglasögon

La suljettu/lö stängt 30.6-4.8 Avoinna/Öppet

-70 %

-50% -70

TI-PE/TIS-FRE 10 -17

%

KIMITO OPTIK

Arkadiantie 5, Kemiö / Kimito. Puh/Tlf (02) 421 860 /www.kemionoptiikka.fi

Merikuljetuksia Villa Felix

Västanviksv. 95, ✆ 040 522 0595

Må-Lö/Ma-La kl(o) 11-14

Lunch • Lounas

Rakennustarvikkeita, irtolastia, koneita ym. merikuljetuksia 70 tn asti.

w w w. k a l d o . f i

Puh. 0400-915 966

Sö/Su 17.6

Privat tillställning. Yksityistilaisuus.

TAXI 1+8 Ari Hellsberg

www.villafelix.fi

Kimito - Kemiö

Pappersboden Paperipuoti Leksaker, böcker, spel Lelut, kirjat, pelit Välkommen!

Tervetuloa!

vard./ark. 9-17 lö/la 9-14 Engelsbyv. 1 Kimito 02-421 031

 0400 655 655

FC Inter – HJK Lö 7.7 kl(o) 18.30

REA ALE fr 9.7 alk

Öppet • Avoinna MÅ-fre 11-18 MA-pe Lö 10-14 La

Arkadiav./Arkadiant. 8

✆ 040 538 7551 www.boutiqueisabell.fi

Tinnes Hantverk och ”små ting”

Må/ma-fre/pe 9-18, lö/la 9-14 Engelsbyvägen/Engelsbyntie 1

✆ 040-534 1981

Veritas Stadion

Engla-Charlotta

Barnklädsbutik A REALastenvaatekauppa LE Ti-fre/pe 9-17, lö/la 9-14 Snickarssv. 6/Puusepänkaari 6, Tappo

050 5920 808

www.englacharlotta.fi


ANNONSBL ADET • ILMOITUSLEHTI

Torstai 5.7.2012 | Nro 27

7

Uppsagda får hjälp

”Vi ger inte upp!” ➤ Så uttryckte sig arbetsminister Lauri Ihalainen, som besökte Dalsbruk på fredagen. Han anser att både Kimitoön och Hangö kvalificerar sig som orter drabbade av plötslig strukturförändrig. Då kan staten bevilja stöd, som regeringen behandlar i samband med höstens budgetria. Stödet bör sökas av kommunen. Efter sitt möte med representanter för kommunen, arbetskraftsmyndigheterna, NTMcentralen och representanter för konkursdrabbade Fnsteels arbetstagare betonade ministern att man inte bör ge upp ens om det skulle visa sig att konkursförvaltaren inte lyckas hitta en köpare till FNsteels enheter i Dalsbruk och Koverhar. Han berömde också de lokala myndigheterna för att de föredömligt snabbt har tagit sig an problemen. Redan denna veckas måndag började Åbolands arbets- och näringsbyrå under ledning av sin chef Siv Österås dejourera och registrera dem som hotas av arbetslöshet

Lauri Ihalainen.

”Periksi ei anneta” ➤ Näin työministeri Lauri Ihalainen, joka perjantaina vieraili Taalintehtaalla. Ministeri katsoi, että sekä Kemiönsaari että Hanko ovat luokiteltavissa äkillisen rakennemuutoksen paikkakunniksi ja siten oikeutettuja valtion ärmtukeen. Hallitus käsittelee tukianomukset syksyn budjettiriihen yhteydessä. Kemiönsaaren kuntahan on jo päättänyt anoa ärm-tukea. Keskusteltuaan parin tunnin

ajan kunnan, niin pakallisten työvoimaviranomaisten kuin Ely-keskuksensekä konkurssiin mennen FNsteelin työntekijöiden edustajien kanssa, ministeri korosti, ettei periksi pidä antaa edes, mikäli konkurssiin menneitten yhtiöitten selvitysmiehen ei onnistuisikaan löytäämään niille ostajaa. Hän kehui myös paikallisia viranomaisia ripeästä toiminnasta ongelmien ratkaisemiseksi. Jo kuluvan viikon maa-

nantaina Turunmaan työ- ja elinkeinotoimisto johtajansa Siv Österåsin johdolla aloitti vastaanotot. Työnsä menettämisen uhalla olevia työntekijöitä rekisteröidään, jotta työttömyyskorvaukset järjestyisivät nopeasti. Kiireesti ollaan myös laatimassa vararatkaisuja jokaiselle: uudelleenkouluttamista tai mahdollisesti oman yrityksen perustamista. Kuluvan viikon tiistaina ja tänään kaikki työntekijät on kut-

i samband med konkursen. Det gäller ju att utan dröjsmål få igång arbetslöshetsersättningarna, i andra hand att göra upp individuella reservplaner för ny sysselsättning. På tisdagen och i dag har hela arbetsstyrkan kallats till möten om situationen. Vi befinner ju oss mitt i semesterperioden och många av arbetstagarna fick konkursbeskedet under sin ledighet. IHAL AINEN beskrev ett tre-

stegsprogram med omedelbara och kommande åtgärder. Efter den första krishjälpen, där kommunen samarbetar med statliga myndigheter och andra (t.ex. församlingen) gäller det att hitta nya lösningar samtidigt som man ändå hoppas att fabrikerna får fortsätta i ny regi. - Med hjälp av en lokal arbetsgrupp, sammansatt av representanter för bl.a. kommunen och NTM-centralen ska läget kartläggas, möjligheterna att skapa nya arbetsplatser och

suttu kokouksiin. Monet työntekijäthän olivat jo kesälomalla, kun konkurssiuutinen tuli julki. IHAL AINEN kuvasi kolmen kohdan toimenpideohjelmaa, jossa välittömiä ja pidemmän tähtäimen toimenpiteitä. Välittömän kriiisavun, jossa kunta tekee yhteistyötä valtion viranomaisten ja muiden tahojen (esim. seurakunnan) kanssa jälkeen on aika varautua uu-

nya investeringar i befintliga företag redas ut, förklarade ministern. - Pengar finns som NTM-centralen omedelbart kan bevilja till vettiga investeringar. Han föreslog att de orter (Kimitoön, Hangö-Raseborg och Salo) som nästan samtidigt har råkat illa ut ska samarbeta för att hitta nya lösningar. Eftersom 80 % av de lokala företagen är små och sysselsätter under tio arbetstagare hoppas man att de genom investeringsstöd ska kunna förmås att utvidga och nyanställa. Fr.o.m. måndag har det funnits tre experter på plats för att ge företagsrådgivning. Kommundirektör Tom Simola betonade att kommunen tar ännu större krafttag för att avvärja den nedgång som FNsteels konkurs och dess omfattande följdverkningar orsakar. Bland branscher med utvecklingspotential nämnde han båtservice och vindkraft.

➤ Åbolands arbets- och näringsbyrå kallar nu FNsteels anställda i Dalsbruk till uppgörande av en personlig sysselsättningsplan. Från början av denna vecka finns hjälp att få på Fnsteels fabriksområde (tekniska kontoret) för alla uppsagda. Dejourering varje vardag kl.9-16 (lunchpaus kl.11-12). Det är önskvärt att man har med sig sina personliga bankkoder för registrering. ABL

Irtisanottuja autetaan ➤ Turunmaan työ- ja elinkeinotoimisto kutsuu FNsteelin työntekijät Taalintehtaalle. Tarkoituksena on laatia jokaiselle henkilökohtainen työllistämissuunnitelma. Viikon alusta apua on tarjolla FNsteelin tehtaan tiloissa (tekninen toimisto) kaikille irtisanotuille. Toimisto päivystää arkisin klo 9-16 (lounastauko klo 11-12). Toivottavaa on, että apua hakevat tuovat mukanaan henkilökohtaiset pankkikoodinsa rekisteröintiä varten. ABL/IS

IS

siin ratkaisuihin sen varalle, ettei tehtaan toiminta jatku. - On asetettu paikallinen yhteistyöryhmä, jossa muun muassa kunnan ja Ely-keskuksen edustajia. Tilanne kartoitetaan ja selvitetään mahdollisuudet luoda uusia työpaikkoja investoimalla oleviin yrityksiin, ministeri selvitti. - Ely-keskuksella on rahaa, jota voidaan myöntää järkeviin investointeihin heti. Hän esitti, että melkein sa-

maan aikaan vaikeuksiin joutuneet paikkakunnat (Taalintahdas, Salo, Raasepori, Hanko) tekisivät yhteistyötä uusien ratkaisujen löytämiseksi. Koska 80 % paikallisista yrityksistä on pieniä, alle kymmenen työntekijän yrityksiä, toiveena on, että ne investointitukien avulla saataisiin laajentamaan toimintaansa näin luoden uusia työpaikkoja. Maanantaista lähtein paikalla on päivystänyt kolme asiantunti-

Kommunen ska inte bromsa! ➤ - Nu ska planerna för Dalsbruk drivas ännu kraftigare, framhöll kommundirektör Tom Simola efter att fullmäktige hade avverkat sin ärendelista på onsdagen. Simolas lägesrapport dagen efter att FNsteels konkursansökan kunde naturligtvis inte vara så konkret men innehöll ändå uppgiften om att en konkursförvaltare hade tillsatts för bolaget. - Nu är det han som leder konkursboet. Det tar emellertid veckor innan han har hunnit reda ut situationen, sade Simola och räknade upp de åtgärder som kommunen redan hade

hunnit enas om. Jour i samarbete med församlingen och socialen ordnas. Dalmed, med stålbolaget som delägare, samt skuldrådgivningen kopplas in. Kommunen samarbetar också med arbetskraftsmyndigheterna och man ska kartlägga hur friställd arbetskraft kunde omplaceras. Kommunen söker också stöd avsett för orter där strukturomvandlingen slår till överraskande snabbt. Detta statliga stöd kan användas t.ex. som investeringsstöd. Om ingen köpare till stålverket hittas och hela arbetsstyrkan blir arbetslös stiger kom-

munens arbetslöshetsprocent från nuvarande 4,9 till 12 %. - Skattebortfallet förväntas uppgå till 1,5 miljoner euro ifall både verkets anställda och underleverantörerna blir utan jobb. Bortfallet motsvarar 8 % av inkomstskatten, hade Simola räknat ut men han menade att de ekonomiska följderna kommer att märkas på allvar först år 2014. Samma veckas fredag fickDalsbruk besök av arbetsminister Lauri Ihalainen, som ville bekanta sig med läget på ort och ställe. Strukturomvandlingsstödet från staten var den viktigaste frågan.

Nyt ei pidä jarruttaa! ➤ - Nyt Taalintehtaalle kehittelemämme suunnitelmia kuuluu ajaa entistä voimallisemmin, kunnanjohtaja Tom Simola korosti keskiviikkona ajankohtaisessa katsauksessaan kunnanvaltuuston käytyä asialistansa läpi. Edellispäivänä FNsteel oli jättänyt konkurssihakemuksensa, mutta kunnan johto oli jo ehtinyt pohtia tilannetta ja lähitulkevaisuutta. Simola saattoi kertoa, että FNsteelille on jo määrätty selvitysmies, joka lähiviikkojen ajan johtaa konkurssiin menneitä yhtiöitä ja päättää Talintehtaan ja Koverharin kohtalosta. Kunnan sosiaalitoimi ja seu-

rakunta järjestää yhteistyössä kriisiapua. Velkaneuvonta ja Dalmed, jonka osakkaana terästehdas on, ovat valmiudessa kuten myös työvoimaviranomaiset. Kartoitetaan, mitä voidaan tehdä, jotta tehtaan ja alihankkijoiden mahdollisesti työttömiksi jääviä henkilöitä voidaan auttaa. Kunta anoo valtion ärm-rahoitusta (äkillisen rakennemuutoksen tuki). Tukea voidaan käyttää esim. investointeihin. Ellei tehtaalle löydy ostajaa ja koko henkilökunta joutuu työttömäksi, kunnan työttömyysprosentti nousee nykyisestä 4,9 prosentista 12 prosenttiin.

- Verotulot lasketaan vähentyvän 1,5 miljoonalla eurolla, mikäli sekä tehtaan että alihakkijoiden väki sanotaan irti. Menetys vastaisi 8 prosenttia verotuloistamme, Simola laski, mutta sanoi, että kunnalle taloudelliset seuraamukset ilmenevät täydellä teholla vasta vuonna 2014. Perjantaina työministeri Lauri Ihalainen saapui Taalintehtaalle tutustumaan paikan päällä tilanteeseen ja kunnan johtoon. Asialistalla oli nimenomaan ärm-tuki. Simola huomautti valtuustolle, että Taalintehdas ei todellakaan ole ainoa pulaan joutunut taajama. Asia koskee koko kun-

Simola påpekade att det verkligen inte är bara Dalsbruk utan hela ön som nu drabbas. Men ser man utöver kommungränserna märker man att både Egentliga Finland (t.ex. Salo och Åbo) och dessutom Västnyland (Hangö och Raseborg) har råkat illa ut under de senaste veckorna och månaderna. Frågan är om bristen på arbete driver folk att flytta annorstädes i landet. - I höst får vi fundera noga på situationen men nu är inte rätt tid att tvärbromsa. Det brukar alltid ordna sig på något sätt, menade kommundirektören. IS

taa. Mikäli katsotaan muuta Varsinais-Suomea huomataan, että Turku ja Salokin ovat joutuneet vaikeuksiin. Tämä koskee Hankoa ja Raaseporiakin. Nyt jää nähtäväksi, muuttaako paljon ihmisiä muualle työn perään. - Syksyllä joudumme paneutumaan hyvin tarkasti tilanteeseemme. Nyt ei kuitenkaan ole aika jarruttaa. Kylla asiat aina tavalla tai toisellla tapaavat järjestyä, kunnanjohtaja sanoi. IS

Tom Simola vill inte bromsa Dalsbruksvisionerna. Tom Simola ei halua jarruttaa.

jaa antamassa yritysneuvontaa. Kunnanjohtaja Tom Simola korosti puolestaan, että kunta entistäkin enemmän ottaa tilanteen haltuunsa estääkseen FNsteelin konkurssin ja sen liitännäisvaikutusten vuoksi uhkaavaa taantumaa. Kehittämismahdollisuuksia hän näkee muun muassa venehuoltoalalla ja tuulivoimassa. IS


ANNONSBL ADET • ILMOITUSLEHTI

8

Koe ”Nasevat kurtut” Villa Landessa! ➤ Ulla Tapaninen kuvataan sanoilla: ”rakastettu, valovoimainen koomikko valloittaa lavat ja laitumet ammunnallaan niin, että sonnitkin kiimassa huutavat”! Nyt koemme hänet solistina Nasevat kurtut -naiskvintetin solistina Villa Landessa perjantaina heinäkuun 13. päivänä klo 20. Muusikot (Maija Linkola, viulu, Eeva Mäenluoma, klarinetti, Merja Ikkelä, hanuri, Sara Puljula, kontrabasso ja Martina Simola, trumpetti) ovat kaikki musiikin ammattilaisia ja monipuolisia artisteja. Sen ohella, että he soittavat orkestereissa he ovat myös teatterija tanssitaiteen osaajia. Kemiönsaarella ei koskaan ennen ole koettu vastaavanlaista show:ta. Luvassa on räväkkää, mutta herkkää naisenergiaa. Nasevista kurtuista kerrotaan, että missä ovat esiintyneet, he ovat mykistäneet ja hurmanneet yleisönsä loppuunmyydyissä esityksissään. Nyt kyseessä ei ole mikään

DELTIDSBOENDE upplever

att deras lugn och vackra vyer påverkas om Egentliga Finlands Energi Ab uppför planerade fem högst 140 meter (inklusive rotorbladen högst 200 m.) höga möllor (med en effekt på ca 2-3,6 megawatt var) i Gräsböle. Markägaravtalen är ingångna. Markägarna får hyra för sin mark om projektet förverkligas. Utgående från vindmätningar uppskattas möllornas årsproduktion bli 8 000 - 11 000 megawattimmar.

Reflektioner Mietteitä om att skapa nytt uuden luomisesta ➤ Förra veckan möttes vi av nyheterna om att FNsteel Ab har sökt sig i konkurs. Sedan har de stora hjulen börjat rulla. Vi har haft och kommer att ha ministerbesök – jag hoppas det leder till konkreta och positiva resultat för vår ö.

➤ Viime viikolla uutisoitiin FNsteelin konkurssi-

KO N KU RSBOE T S

försöker hitta en köpare och fortsättare av verksamheten. Om en köpare hittas torde arbetet kunna fortsätta någorlunda normalt med nuvarande arbetsstyrka. Då skulle ingen stor arbetslöshet uppstå. Detta alternativ håller vi tummarna för.

KONKURSSIPESÄN selvitysmies pyrkii löytämään yritykselle ostajaa ja toiminnan jatkajaa. Jos ostaja löytyy, toiminta jatkunee melko entisenlaiseen malliinsa nykyisen henkilöstön voimin. Silloin työttömyysluvut pysyisivät aisoissa. Tietenkin pidämme peukkuja tämän vaihtoehdon puolesta.

MUSIIKKIJUHLAT alkaa ku-

I DETTA SKEDE är det även viktigt att

TÄSSÄ TIL ANTEESSA on tärkeää kartoittaa

ten tiedämme heinäkuun 10. päivänä. Avauskonsertti järjestetään tuttuun tapaansa Kemiön kirkossa. Musiikkijuhlat houkuttelevat niin paikallista yleisöä kuin ulkopaikkakuntalaisiakin tutustumaan erikoislaatuisiin konserttipaikkoihin: Westankärrin, Sandön, Westersin ja Söderlångvikin kartanoihin ja Salon Veturitalliin. Kemiönsaren ja Sauvon kirkoissakin järjestetään konsertteja. Marttojen Labbnäsin lomakodissa Dragsfjärd -järven ran-

kartlägga de näringar som redan fungerar på vår ö. Har de tillväxtpotential? Kan nya näringar växa fram här? Vi kan inte nöja oss med bara några få branscher utan det måste finnas företag i många branscher där tillväxt kunde skapas, om rätta utvecklings-, bidrags- och start-up-mekanismer tas fram.

ennestään saarellamme toimivat yritykset. Voisivatko ne laajentua? Voitaisiinko tänne perustaa uusia elinkeinotoimintoja? Emme voi tyytyä vain rajalliseen määrään aloja vaan tarvitsemme useita aloja edustavia yrityksiä, jotka voisivat luoda kasvua, mikäli oikeanlaisia kehittämis-, avustus- ja aloittamismekanismeja päästään hyödyntämään.

DET ÄR ABSOLUT inte enkelt att skapa

tillväxt i en kommun i dessa tider. Vi hör dagligen för det mesta om uppsägningar och bankkriser. Mången företagare har emellertid förut mot alla odds lyckats skapat lukrativa företag. Jag vill tro att det även idag kan finnas idéer guld värda i mången stuga här på ön. Nu är det dags att ta fram dem!

NÄINÄ AIKOINA ei missään tapauksessa ole helppoa luoda kasvua kunnassa. Päivittäin kuulemme pikemminkin irtisanomisista ja pankkikriiseistä. Mutta monet yrittäjät ovat ennenkin, vastoin kaikkia odotuksia, onnistuneet luomaan kannattavia yrityksiä. Haluan uskoa, että tänäkin päivänä voisi löytyä kullanarvoisia ideoita monesta saaremme mökistä. Nyt on aika ottaa ideat esille!

Baltic Jazz-festivalen samlar oss i Dalsbruk denna vecka. Jag önskar festivalen fint väder och alla ett trivsamt och idérikt jazzveckoslut!

Baltic Jazz -festivaali kokoaa meidät Taalintehtaalle tällä viikolla. Toivon festareille kaunista ilmaa ja kaikille viihtyisää ja idearikasta viikonloppua jazzin merkeissä!

Michael Nurmi

Michael Nurmi/IS

Chefredaktör m.nurmi@aboland.fi

Päätoimittaja m.nurmi@aboland.fi

vain klassistesta musiikista pitävien konsertti vaan show, jossa kuulemme tuttuja populaaribiisejäkin kurttujen sovituksina. Liput 28 euroa. Ilmaiseksikin pääsee nauttimaan Kemiönsaaren Musiikkijuhlien antimista. Samana päivänä, perjantaina klo 13, musiikkifestivaalin artisteja esiintyy promenadekonsertissa Villa Landessa klo 13.

Nimbys vässer klorna ➤ Nimby (Not in My Backyard - Inte på min bakgård) brukar man kalla personer som motsätter sig byggande av ett eller annat inpå knutarna. Förra veckan presenterades planutkastet för fem vindkraftverk i Gräsböle. Högljudda protester hördes från deltidsboende i Gräsböle-Bogsböle-området. Utkastet finns också både på nätet och fysiskt bl.a. i biblioteken. Sina synpunkter bör man lämna in före den 3 augusti. Detta kan göras också elektroniskt. Men det finns flera möjligheter att påverka. När planutkastet har utarbetats ges igen möjligheter att anmärka mot planen. Kommunfullmäktige tar slutligen ställning till planen. Efter att planen har godkänts kan missnöjda besvära sig mot beslutet. Den avsikten muttrades det om efter informationsmötet. Den planerade tidtabellen för hela processen, som nu har kommit ungefär halvvägs, är att byggandet skulle ske år 2014 med sikte på att kraftverken börjar producera el i slutet av det året. Besvär uppskjuter förstås förverkligandet.

Torsdagen den 5.7.2012 / Nr 27

Detta motsvarar det årliga elbehovet för ca 1 500 egnahemshus. Planområdet är 255 ha. Avståndet mellan den mölla och det bostadshus som skulle befi nna sig närmast varandra är 700 meter. Ett av skälen till att EFE vill satsa på Gräsböle är att där från förut fi nns en 110 kilovolts ellinje. Möllorna är kopplade till varandra. Bara på ett av mellanrummen mellan kraftverken planeras en luftledning; på övriga ställen dras jordkablar. R AMBOLL Finland har ut-

fört konsultarbetet för EFE:s räkning och dess representant Dennis Söderholm beskrev i detalj vilka - obligatoriska - utredningar som har gjorts för att säkerställa bl.a. att inte miljön (den biologiska och historiska), eller bosättningen åsamkas oskäligt stora men (t.ex. buller, flimmer och skuggor). De få personer som mötte upp hade massor av misstankar och farhågor och var inte alls imponerade av förklaringarna. Man var bitter över att värdet på fastigheterna kan tänkas sjunka utan att ägarna får ersättning, frågade sig hur den erkänt usla landsvägen, för vars reparationer staten inte har haft anslag, ska klara tunga transporter i byggnadsskedet, för buller och ljusreflexer från möllorna. Synpunkter hade man också på om det alls är lönt att satsa på vindkraft, på om ortens egna entreprenörer drar någon nytta av byggandet och underhållsarbetena och vad det ska göras med de uttjänta möllorna när kraftverken om några tiotal år har tjänat ut. IS

Golfresultat/Golftuloksia -3.7. SCRATCH gul-kelt./röd-pun. tee 1. Winnie Söderholm 52, 2. Fredrik Bergholm 55, 3. Arto Laaksonen, Kevin Sjöholm, Tom Grönholm 57 HCP gul-kelt./röd-pun. tee 1. Tiina Rinne-Kylänpää 39, 2. Oskar Lindroos 41, 3. Mika Alanne 43, 4. Jenny Jensen, Tina Vuorio, Michael Nurmi 44. Annonsbladet belönar säsongen 2012 bästa runda och bästa HCP runda på Bjärkas Golf! Ilmoituslehti palkitsee sesongin 2012 parhaan kierroksen ja HCP kierroksen Bjärkas Golfissa!

Nasevat kurtut.

Labbnäsin lounasmenyy koostuu herkullisesta saaristolaispöydästä, jossa muun muassa useita silliherkkuja, possunfileetä ja kasvislasagnea. Lounas- ja konserttilippu maksaa 35 euroa (ryhmähinta 30 e/h). Varaa lippusi puh. (02)-424637 tai labbnas@labbnas.fi!

nalla järjestetään jo ennen varsinaista avauskonserttia lounaskonsertti tiistaina klo 13 (konsertti alkaa klo 14). Konsertin nimi on Ranskalainen cocktail. Lauantaina 14. heinäkuuta Labbnäsin lounaskonsertissa kuulemme barockimusiikkia. Keskiviikon lounaskonsertti on sen sijaan peruutettu.

IS

”Nimbyt” valmistautuvat vastustamaan ➤ Nimby:iksi (Not in My Backyard - Ei minun takapihalleni) tavataan kutsua ihmisiä, jotka lähtevät vastustamaan lähettyvilleen suunniteltua rakentamista. Viime viikon tiistaina viiden tuulivoimalan rakentamisen mahdollistava Gräsbölen kaavaluonnos esiteltiin yleisölle. Gräsbölen ja Bogsbölen osa-aikaiset asukkaat kyseenalaistivat hanketta äänekkäästi. Luonnos, johon asianomaiset voivat ottaa kantaa ennen elokuun 3. päivää, löytyy sekä kunnan nettisivulta että esim. saaremme kirjastoista. Kommenttinsa voi jättää elektronisestikin. Vaikutusmahdollisuudet eivät lopu tähän. Kun kaavaluonnos on muokattu lopulliseen

muotoonsa, se asetetaan uudelleen nähtäväksi ja siihen voi huomauttaa. Lopuksi se joutuu kunnavaltuuston hyväksyttäväksi. Senkin jälkeen yleisölle jää mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Tällaisista suunnitelmistakin jupistiin kokouksen päätyttyä. Prosessi on tällä hetkellä suunnilleen puolessavälissä. Ajatuksena on, että tuulivoimaloiden rakentamiseen päästäisiin vuoden 2014 alussa. Sähköä ne alkaisivat tuottaa saman vuoden lopussa. Valitukset tietenkin aiheuttaisivat lykkäytymistä. OSA-AIK AISET asukkaat kokevat, että EGE:n (Egentliga Finlands Energi, Varsinais-Suomen

"Youth Athletics Games" ➤ Inför EM i friidrott i Helsingfors ordnades internationella ungdomstävlingar, YAG. Tävlingarna samlade 2500 9-17 åriga idrottare från flera länder. DIK:s Marcus Hakanpää, P11, blev fjärde i kula (9,85) och femte i höjd (130). Hans resultat var samma som bronsmedaljörernas i båda grenarna.

Energia) voimalat häiritsisivät luonnonrauhaa ja pilaisivat heidän kauniit näköalansa. Suunnitteilla olevat voimalat olisivat korkeimmillaan 140 metriä (minkä lisäksi roottorit, jotka voisivat nostaa kokonaiskorkeudet 200:aan metriin). Voimalan teho olisi 2-3,6 megawattia/v. Maanomistajien kanssa on jo solmittu vuokrasopimukset ja he siis saavat vuokraa maistaan mikäli hanke toteutuu. Tuulimittausten mukaan voimaloiden vuosituotanto olisi 8 000-11 000 megawattiuntia/v. Sähkön määrä vastaisi n. 1 500 omakotitalon vuosittaista sähkönkulutusta. Kaava-alue on 255 ha. Voimalan ja asuinrakennuksen lyhyin välimatka olisi 700 metriä. Eräs syy, miksi EFE haluaa panostaa Gräsböleen on, että alueella ennestään on 110 kilovoltin sähkölinja. Voimaloita yhdistäisi sähkökaapeli, joka vain kahden myllyn välillä rakennettaisiin ilmakaapeliksi; muitten väliin tulisi maakaapeleita.

tanut tarvittavan konsulttityön. Dennis Söderholm Rambollista selvitti seikkaperäisesti, mitkä pakolliset - selvitykset konsultti on tehnyt, jotta voitaisiin varmistaa, ettei ympäristölle (biologinen miljöö ja mahdolliset muinaisjäänteet) tai asukkaille (melu, vilkkuvalot ja varjot) synny kohtuuttomia haittoja. Harvalukuiset tilaisuuteen saapuneet esittivät joukoittain epäilyjä ja pelkoja. Heitä selvitykset eivät vakuuttaneet. Kuka korvaa kiinteistöjemme arvon alenemisten? Miten ennestäänkin kurjassa kunnossa oleva maantie, jonka kunnostukseen valtio ei ole löytänyt määrärahoja, kestäisi raskaita kuljetuksia? Miten vaikuttavat voimaloiden aiheuttama melu, vilkkuminen? Miten käy linnuston? Vastustajilla oli myös omia näkemyksiään voimaloiden paikallisesta työllistävästä vaikutuksesta ja lopuksi oltiin huolissaan kymmenien vuosien kuluttua käyttöaikansa loppuun tulevien voimaloiden kohtalosta.

RAMBOLL Finland on suorit-

IS

✆ 02-421 725, 045 3125 740, 045 3125 741 fax 02-421 718 E-mail: abl@abl-kimito.fi www.abl-kimito.fi PB/PL 18, 25701 KIMITO / KEMIÖ

ISSN 0782-7105

Upplaga - Levikki: 5019 Ilmestyy torstaisin. Ilmoitukset viikon lehteen on jätettävä viimeistään tiistaina klo 12 mennessä (suuremmat ilmoitukset viim. maanantaina klo 16 mennessä). Ilmoitukset miel. kirjallisina, sillä toimitus ei vastaa mahdollisista kuulovirheistä puhelimessa. Lehden vastuu virheistä rajoittuu ilmoituskustannukseen.

Dennis Söderholm Ramboll Finlandista kuvasi seikkaperäisesti alueella tehtyjä selvityksiä. Dennis Söderholm från Ramboll Finland redde i detalj.

Besöksadress: Redaktörsstigen, Engelsby Käyntiosoite: Toimittajanpolku, Engelsby

Öppet: / Avoinna:

måndagar 9.00–19.00 maanantaisin ti, to, fre 9.00–16.00 ti, to, pe onsdagar 9.00–14.00 keskiviikkoisin

Annonspriser: (mervärdesskatt ingår)

Utgivare - Julkaisija: Förlags Ab Lindan Kustannus Oy Ansvarig chefredaktör: - Vastaava päätoimittaja: Michael Nurmi

Utkommer torsdagar. Annonser till veckans tidning bör inlämnas senast tisdag kl. 12 (större annonser senast måndag kl. 16). Annonserna inlämnas helst skriftligen, ty redaktionen ansvarar icke för eventuella hörfel i telefon. Tidningens ansvar för fel begränsar sig till annonskostnaden.

F Ö R V A LTA R E

hakemuksesta. Sen jälkeen suuret pyörät lähtivät pyörimään. Ministereitä on käynyt tutustumassa ja on tulossa tutustumaan tilanteeseemme. Toivon mukaan kaikki tämä johtaa saaremme kannalta konkreettisiin ja myönteisiin tuloksiin.

Ilmoitushinnat: (arvonlisävero sis. hintaan)

Första sidan / Etusivu......................…………1,05/spm/pmm Sista sidan / Takasivu......................…………0,95/spm/pmm Övriga sidor / Muut sivut..................…………0,95/spm/pmm Tillägg för bestämd plats/ Määräpaikkakorotus…………10 % Färgtillägg / Värilisä...........................…………0,26/spm/pmm För översättning debiteras /Käännöksistä veloitetaan.....10 % Minsta annonsavgift /Pienin ilmoitusmaksu………………10,-

Prenumerationsavgifter: / Tilaushinnat: Finland 12 mån. 44 euro 6 mån. 26 euro, Suomessa 12 kk. 44 euro, 6 kk. 26 euroa, övriga länder 12 mån. 55 euro, 6 mån. 40 euro. muut maat 12 kk. 55 euro , 6 kk. 40 euroa.

Michael Nurmi

Lenita Nyman

Annika Byman

Anne Andersson

Tina Aitio

Markus Lindström

Emilia Örnmark

Ingrid Sandman

VD, Chefredaktör TJ, Päätoimittaja

Fakturering Laskutus

AD / Sidlayout Sivunvalmistus

Prenumerationer / Sidlayout Tilaajat / Sivunvalmistus

AD / Reklamtjänster Mainospalvelut

AD / Internet

Redaktör Toimittaja

Freelansredaktör Freelanstoimittaja

Pirkanmaan Lehtipaino Oy, 2012

Vid distributionsproblem: 0200 127127 Jakeluhäiriöissä


ANNONSBL ADET • ILMOITUSLEHTI

12

Torsdagen den 5.7.2012 | Nr 27

Michael Björklund besöker Baltic Jazz Björklunds kokbok, som han skrivit tillsammans med Kenneth Nars, tar läsaren med på en gastronomisk resa genom Norden, dess olika säsonger och unika råvaror. Boken har bl.a. tilldelats priset Årets svenska måltidslitteratur 2011 och fått ett mycket positivt mottagande. I Dalsbruk är Björklund känd som kocken som i samarbete med Thomas Åhlberg lanserade de goda plåtbröden som serveras på Pub Niska invid Strandhotellet. Plåtbröd är

➤ Den åländska skärgårdskocken Michael Björklund kommer att besöka Dalsbruk under Baltic Jazz-festivalen. Då berättar Björklund mera om sin kokbok ”Min Nordiska Mat”, pratar om passionen till närproducerat och kockar inför publiken på Strandhotellet (6 juli kl. 13). Utöver detta serveras förstås en meny komponerad av Björklund själv. Det bjuds på huvud- och efterrätt, och råvarorna som används är förstås producerade på Kimitoön.

en nordisk variant av pizzan, och dess kännetecken är ingredienser av hög kvalitet. För övrigt är Björklund känd bl.a. som Årets kock både i Sverige och i Finland och för sin medverkan i Strömsö. Ett begränsat antal platser finns till Björklunds framträdande (förfrågningar och bindande anmälningar riktas till Strandhotellet, tel. 0400 481028).

Veckans objekt • Viikon kohde

Radhus / Rivitalo Kimitoön / Kemiönsaari, Björkboda

• Österåkerintie 9. Rivitalohuoneisto viehättävässä ruukinmiljöössä, Björkbodassa keskellä Kemiönsaarta. Hyvin hoidettu 3 huonetta ja keittiö, 78,5m² missä erilliset kylpyhuone, sauna ja WC tilat.

Michael Björklund vierailee Baltic Jazzissa

• Österåkervägen 9. Radhuslokal i den idylliska lilla bruksorten Björkboda centralt på Kimitoön. Välskött 3 rum och kök, 78,5 m² med skilda badrum, bastu och WC utrymmen. Bp/Mh. 78 000,00 € Sp/Vh. 78 000,00 € Kristian Lindroos, puh. 050 523 3768, kristian.lindroos@op.fi

slitteratur 2011 -palkinto ja se on saanut hyvin myönteisen vastaanoton yleisöltäkin. Taalintehtaalla Björklund tunnetaan kokkina, joka yhteistyössä Thomas Åhlbergin kanssa loi Strandhotelletin Pub Niskassa tarjottavat makoisat peltileivät. Peltileipä on pohjoismainen pizza, jonka tunnusmerkkinä ovat laadukkaat raaka-aineet. Björklund on myös tunnettu sekä Suomen että Ruotsin Vuoden kokkina sekä Strömsö -televisio-ohjelmasta. Björklundin vierailuun on tarjolla rajoitettu määrä paikkoja (kyselyt ja sitovat ilmoittautumiset Strandhotellet, puh. 0400 481028).

➤ Ahvenanmaalainen saaristolaiskokki Michael Björklund vierailee Taalintehtaalla Baltic Jazz -festareitten aikaan. Hän kertoo keittokirjastaan ”Min Nordiska mat”, puhuu innostuksestaan lähiruokaan ja valmistaa ruokaa yleisön edessä Strandhotelletissa (6.7. klo 13). Lisäksi tarjolla tietenkin on Björklundin koostama ruokalista. Tietenkin Kemiönsaarella tuotetuista raaka-aineista tarjotaan pää- ja jälkiruoka. Björklundin keittokirja, jonka hän on laatinut yhdessä Kenneth Narsin kanssa, vie lukijan gastronomiselle matkalle Pohjoismaihin. Tutustutaan maiden eri vuodenaikojen ainutlaatuisiin raaka-aineisiin. Kirjalle on myönnetty muun muassa Årets svenska måltid-

Kocken Michael Björklund besöker Dalsbruk under Baltic Jazz. Michael Björklund vierailee Taalintehtaalla Baltic Jazzin aikaan. På semester/ Lomalla 25.6-15.7

EÖ/IS

Hyvää HEINÄKUUTA! Einhell, energiatehokas

Royal TRIMMERI Teho 250 W, leikkuuala Ø 20 cm Takuu 2 vuotta!

12

Teho 750 W, ilmamäärä 1800 l/h, imuteho 180 mbar, säiliö 20 l, imuletku 2,5 m ja 3 suulaketta. Takuu 2 v!

59

95

Einhell SÄHKÖSAHA 2000 W

59

29

95

Laippa 35 cm. Ketjun vaihto ja kiristys ilman työkaluja. Takuu 2 v!

Tehokas Super Power RASVANPOISTOSUMUTE 750 ml

95

Einhell PENSASLEIKKURI

95

Teho 600 W. Leikkuupituus 46 cm. Oksan vahvuus maks. 14 mm. Takuu 2 vuotta

Serla JÄTTISÄKIT WC-PAPERI 24 rll Yhteishintaan! TALOUSPAPERI 16 rll

13,90 12,50

3.5

4

M. UIMAHOUSUT • koot: S-XXL • 80% polyamidi • 20% elastaani

90

PAKASTERASIAT

kpl

KERTAASTIAT

4

47

14,90

50 kpl SÄ

ÄSTÖPAKE TTI

Iso FROTEE PYYHE 75x150 tekstillä

099 199 8.pkt

3

Ruokalautanen ø 22 cm Syvä lautanen ø 20 cm Korvallisia mukeja

0,04 kpl

pkt

(1,18/l)

90 pkt

8,50 12,50

2/as.

(2,65/l)

Naisten PUUTARHAKÄSINEET

N.KUKKAPUSEROT

-30% E

Loput

• keveää viskoosia • 5% elastaania

riä

6.- 1.-

N. PUUVILLA TOPPI v-kaulus

90

Musta naisten UIMAPUKU

LIPPALAKKEJA

Kuviolliset naisten/tyttöjen UIMA-ASUT

kpl

Miesten ALUSHOUSUJA

3 2. kpl

N. BIKINEJÄ

9 -60% 5.-

19,90

90

TUHANSIA METREJÄ KANKAITA! Lähes KAIKKI

290 159 -50%

PUUTARHAKASTELUKANNU

RENGAS VETOPELI

199 1.- 059

90

-70%

Cremeseife PUMPPUNESTESAIPPUA 500 ml

SASLIKTIKUT 30 cm 100 kpl

13.--30% 3 CAPRI taskulla

AURINKOLASIT

Kiroileva siili T-PAITOJA

Solfest med sol!

ERÄ HALSTEREITA

MÄRKÄKUIVAIMURI

Vahva, leveä FOLIO

esim. grillauksen lev. 45 cm pit. 8 m

TERVETULOA

KEMIÖN LÖYTÖHALLI (Kemiön keskusta n. 1 km Taalintehtaalle päin, josta oikealle n. 1 km)

KEMIÖ, Vreta, Hallitie 4 • 040-8433 266 • ma, ti, to 10-17 • pe 9-18 • la 9-15

➤ Barnens solfest i Westers hör till de evenemang som absolut är beroende av vädret för att småttingarna fullt ut ska kunna ta för sig av det som bjuds. När dagen arrangerades förra veckan förbarmade sig de eljes så vresiga vädergudarna över ungarna. De kunde pyssla med olika slag av natur- och återvinningsmaterial, skapa och pröva, lyssna till sagor eller musik… Den årligen återkommande tillställningen ordnas på talko: frivilliga konstnärer och konsthantverkare ställer upp och leder de kreativa lekarna.

Aurinkoinen aurinkojuhla! ➤ Lasten aurinkojuhla kuuluu tapahtumiin, jotka todella ovat riippuvaisia kauniista ilmasta; juhla kun järjestetään ulkosalla Westersin puutarhassa. Ja miten olikaan, juuri niinä tunteina viime viikollla, jolloin lapsia vilisi puutarhassa, muuten niin nurjat sään jumalat hymyilivät touhukkaille pienokaisille. Lapset pääsivät kokeilemaan jos jonkinlaista ekologista luovaa toimintaa, kuultelemaan verhoteltoissa satuja tai tuutulauluja… Vuosittain toistuvan tapahtuman järjestävät alueen taiteilijat ja taidekäsityöläiset talkoilla. He tarjoavat luonnontai kierrätysmateriaalia ja ohjaavat pienokaisten leikkejä.

Annonsbladet v 27 2012  

annonsbladet