Page 1

Tiempos modernos. Charles Chaplin

Elisa Turri贸n i Laura Moreno 4tC


a) Qui és Charlot? Busca informació sobre aquest personatge i redacta una breu biografia. Charles Chaplin va nàixer a Londres el 16 d’abril de 1889 i va morir a Corsier-sur-Vevey el 25 de desembre de 1977. Va ser un actor, compositor, productor i director de cinema. És considerat un dels pallassos i mims més importants de la història del cinema. Fou un dels personatges amb la personalitat més creativa i va influir en molts altres actor. La vida artística de l’actor va durar més de 65 anys. Una de les seues pel·lícules va ser “Temps Moderns”

b) Quin és el tema bàsic del que tracta la pel·lícula? Explica-ho amb les teues pròpies paraules. El tema bàsic de la pel·lícula és la industrialització més específicament la cadena de muntatge. Aquesta pel·lícula fa una crítica a la producció en cadena de l’època i les condicions laborals dels treballadors.

c) Què creus que significa el gran rellotge amb què comença el film? El rellotge amb que comença el film pot significar el pas del temps, i com va avançant la societat i el comerç. O també la rutina, el ritme de treball, que consisteix a sempre portar el mateix ritme.

d) Al començament de la pel·lícula s’utilitza una metàfora, quina? Què simbolitza? Al principi de la pel·lícula utilitza les ovelles com a metàfora, per a simbolitzar que els treballadors de l’època eren com un bestiar, a les ordres d’un cap.

e) Creus que la pel·lícula és una crítica contra la mecanització social i tècnica? Suposa el mecanisme una deshumanització? Per què? Recolza les teues respostes amb escenes o imatges de la pel·lícula. Si que creguem que la pel·lícula és una crítica contra la mecanització social i tècnica ja que ens mostra com les persones treballen pràcticament com si foren màquines. Suposaria una deshumanització si els drets i les condicions dels treballadors foren infrahumanes o no es tinguera en compte el benestar d’aquests.


f)

Quins efectes positius ha tingut la mecanització?

Els efectes positius que ha tingut la mecanització han sigut un augment de la producció i una disminució dels preus i una estandardització del producte. Els treballadors generalment tenien millors condicions, més temps i més salari.

g) Creus que reflecteix bé al moment històric a què pertany? Si que reflecteix bé al moment històric a que pertany perquè descriu el moment en que comença a desenvolupar-se la indústria i els avanços industrials tant de producte com laborals.

h) Què t’ha paregut la pel·lícula? Què és el que més i el que menys t’ha agradat? La pel·lícula ens ha paregut molt interessant, ha sigut una bona elecció per a que poguem veure de primera mà en que consisteix la industrialització des de dins, i des de la vista dels treballadors. El que més ens ha agradat ha sigut l’aspecte còmic de la pel·lícula i l’humor del protagonista. I el que menys el fons del tema que tractava, que al cap i a la fi consisteix en un menyspreu de les persones i les seues condicions per l’ambició d’aconseguir més producció i més diners.

Tiempos modernos, actividades  
Tiempos modernos, actividades  

Aquest es el nostre treball sobre la pel·licula "temps moderns"